Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET"

Transkrypt

1 Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET Maciej Szymczak, maj 2001 Ostatnia aktualizacja:

2 Plan widoczny podczas całego wykładu Numer slajdu 2

3 Duża liczba rekordów w tabelach; Skomplikowana struktura bazy. 3

4 Zasady budowania schematu bazy danych (1/5) (Na podstawie Case Method) Nazewnictwo obiektów bazy danych - Nazwy tabel formułować w liczbie mnogiej; - Stosować nazewnictwo w jednym języku; - Nazwy muszą być zwięzłe i zrozumiałe; - Jeżeli nazwa atrybutu jest kilkuczłonowa, człony łączyć znakiem "_, nie stosować polskich znaków, stosować wyłącznie duże litery; - Jeżeli atrybuty stanowią grupę (np. adres), grupę poprzedzać przedrostkiem lub stosować typy mnogościowe; - Każda tabela musi mieć unikalny alias (3-6 liter); 4

5 Zasady budowania schematu bazy danych (2/5) - Nazewnictwo kluczy obcych to <alias tabeli>_id; - Każda tabela musi mieć jednokolumnowy klucz główny ID NUMBER; - Nazewnictwo sekwencji to <alias tabeli>_seq; - Nazewnictwo indeksów to <alias tabeli>_<kolumny>_i; Create table CUSTOMERS (ID,FIRST_NAME,ADDRESS_STREET,ADDRESS_CITY,ADDRESS_COUNTRY NUMBER(10) NOT NULL VARCHAR2(30), VARCHAR2(200)); VARCHAR2(200)); VARCHAR2(200)); 5

6 Zasady budowania schematu bazy danych (3/5) Budowanie fizycznego modelu danych - Puste kolumny umieszczać na końcu; - Stosować powiązania 1-1 w celu umieszczania rzadziej używanych atrybutów w innych; przestrzeniach tabel; - Odpowiednio dobrać PRC FREE i USED; - tabele i indeksy umieszczać w osobnych przestrzeniach tabel; - Odpowiednia liczba segmentów wycofania; - Ograniczenie audytu do niezbędnych zdarzeń - Za małe, lub za duże przestrzenie sortowania, pamięci współdzielonej; 6

7 Zasady budowania schematu bazy danych (4/5) Kontrola praw dostępu po stronie serwera - Użytkownicy na serwerze bazy danych lub na serwerze www; - Uprawnienia systemowe, obiektowe - role. Nie implementować praw dostępu po stronie klienta. 7

8 Zasady budowania schematu bazy danych (5/5) W miarę możliwości przetwarzanie danych wykonywać po stronie serwera bazy danych - Procedury osadzane; - Przyspieszenie operacji; - Zmniejszenie ruchu w sieci; - Wyzwalacze; - Zapewnienie spójności wewnętrznej danych; - Problem mutujących tabel; 8

9 schemat bazy danych... 9

10 ... i prawa dostępu - Użytkownik DEMO - wszystkie tabele - Użytkownik REJ_POLISY - dodawanie POLIS + przeglądanie wszystkich danych - Użytkownik REJ_OSOBY - dodawanie OSÓB + przeglądanie wszystkich danych 10

11 Moduł Osoby 11

12 Moduł Polisy 12

13 Moduł Składki 13

14 Diagram danych bazy a diagram danych modułu 14

15 Generowanie formularza Designer - zestaw preferencji, fmb, olb - formularz 15

16 Środowisko Forms Developer ma wbudowane standardowe mechanizmy obsługi BD na przykład: - Blokowanie rekordu; - Maks. liczba rekodów pobieranych z serw.; - Wyszukiwanie danych; - Klawisze skrótów. 16

17 Lotus Notes 17

18 Lotus Notes 18

19 Delphi Schemat aplikacji Podejście spontaniczne - Te same problemy są rozwiązywane wielokrotnie, problemy z konserwacją oprogramowania, prawdopodobieństwo popełnienia błędów; - Duża czasochłonność wykonania systemu. 19

20 Delphi Schemat aplikacji Podejście metodyczne FRAMEWORK IMPET - Wzorzec formularza z wbudowaną standardową funkcjonalnością. 20

21 Delphi Schemat aplikacji Podejście metodyczne Założenie: - Moduł danych zawiera tylko Database i query do wykonywania zapytań pomocniczych. SQL dla formularza znajdzie się na formularzu. 21

22 Delphi Schemat aplikacji Podejście metodyczne - budowanie wzorca formularza BD 22

23 Budowanie wzorca formularza - zapewnienie wielojęzyczności dziedziczone z formularza bazowego 23

24 Budowanie wzorca formularza - zapewnienie wielojęzyczności - edytor tekstów na formularzu 24

25 Budowanie wzorca formularza - siatka 25

26 Budowanie wzorca formularza - Tryby wywołania formularza Procedure ShowModalAsBrowser; Function ShowModalAsSelect(Var aid : ShortString) : TModalResult; Function ShowModalAsMultiSelect(Var aids : String) : TModalResult; Function ShowModalAsSingleRecord(Action : Integer; Var ID : ShortString) : TModalResult; 26

27 Budowanie wzorca formularza - zakładka aktualizacja 27

28 Budowanie wzorca formularza - przyciski Zatwierdź, OK, Anuluj ze standardową funkcjonalnością 28

29 Budowanie wzorca formularza - dodatkowe przyciski podrzędne dostępne po zatwierdzeniu rekordu ze standardową funkcjonalnością 29

30 Budowanie wzorca formularza - standardowe przyciski udostępniane i blokowane w razie potrzeby ze standardową funkcjonalnością 30

31 Budowanie wzorca formularza - rejestracja i wyświetlanie błędów z serwera bazy danych, np. zatrzaski, problemy komunikacyjne 31

32 Budowanie wzorca formularza - tryby przeglądarka/ wybieranie 32

33 Budowanie wzorca formularza - pasek statusu 33

34 Budowanie wzorca formularza - rejestrowanie zbyt długiego czasu odpowiedzi systemu w logu 34

35 Budowanie wzorca formularza - zliczanie liczby rekordów 35

36 Budowanie wzorca formularza - określanie liczby rekordów pobieranych z serwera WHERE... AND ROWNUM < 100 (składnia dla Oracle) 36

37 Budowanie wzorca formularza - pasek poleceń 37

38 Budowanie wzorca formularza - moduł filtrowania WHERE %CONDITIONALS 38

39 Budowanie wzorca formularza - moduł filtrowania 39

40 Budowanie wzorca formularza - lokator inkremetalny WHERE %SEARCH 40

41 Budowanie wzorca formularza - definiowanie porządku sortowania %SORTORDER 41

42 Budowanie wzorca formularza - moduł wydruków 42

43 Budowanie wzorca formularza - moduł wydruków 43

44 Budowanie wzorca formularza - moduł wydruków 44

45 Budowanie wzorca formularza - moduł wykresy 45

46 Budowanie wzorca formularza - moduł wykresy 46

47 Budowanie wzorca formularza - moduł podsumowań 47

48 Budowanie wzorca formularza - moduł podsumowań 48

49 Budowanie wzorca formularza - moduł podsumowań 49

50 Budowanie wzorca formularza - moduł podsumowań 50

51 Budowanie wzorca formularza - moduł podsumowań 51

52 Budowanie wzorca formularza - moduł eksportu 52

53 Budowanie wzorca formularza - moduł eksportu 53

54 Budowanie wzorca formularza - moduł eksportu 54

55 Budowanie wzorca formularza - moduł zestawień krzyżowych 55

56 Budowanie wzorca formularza - moduł zestawień krzyżowych 56

57 Budowanie wzorca formularza - moduł ustawień konfiguracyjnych 57

58 Budowanie wzorca formularza - moduł ustawień konfiguracyjnych 58

59 Budowanie wzorca formularza - moduł ustawień konfiguracyjnych 59

60 Budowanie wzorca formularza - moduł ustawień konfiguracyjnych 60

61 Budowanie wzorca formularza - moduł ustawień konfiguracyjnych 61

62 Budowanie wzorca formularza - moduł ustawień konfiguracyjnych 62

63 Budowanie wzorca formularza - moduł ustawień konfiguracyjnych 63

64 Budowanie wzorca formularza - uprawnienia, odświeżanie 64

65 Budowanie wzorca formularza - nawigacja po rekordach 65

66 Budowanie wzorca formularza - query, menu podręczne,... - wspólne query dla polecenie SELECT, DELETE, UPDATE, INSERT 66

67 Budowanie wzorca formularza - postać zapytania SQL 67

68 Budowanie wzorca formularza - pozostałe elementy 68

69 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - skopiowanie projektu bazowego... 69

70 Praktyczny pokaz budowania aplikacji... i zmiana nazwy na Demo 70

71 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - Otwarcie projektu... 71

72 Praktyczny pokaz budowania aplikacji... i zmiana nazwy projektu... 72

73 Praktyczny pokaz budowania aplikacji... na Demo 73

74 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - otwarcie modułu danych w celu uzyskania połączenia z bazą danych 74

75 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - utworzenie nowego formularza dziedziczącego po formularzu wzorcowym 75

76 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - utworzenie nowego formularza dziedziczącego po formularzu wzorcowym (cd.) 76

77 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - utworzenie nowego formularza dziedziczącego po formularzu wzorcowym (cd.) 77

78 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - zachowanie formularza pod nazwą UFBrowse<nazwa tabeli bazowej>, nadanie nazwy formularzowi FBrowse<nazwa tabeli bazowej> 78

79 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - wprowadzenie polecenia SQL 79

80 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - poprawienie nagłówka 80

81 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - uzupełnienie zakładki aktualizacja 81

82 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - uzupełnienie zakładki aktualizacja - użycie narzędzia case generujące wygląd zakładki 82

83 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - uzupełnienie zakładki aktualizacja 83

84 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - porządek klawisza TAB 84

85 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - metody wartości domyśle pól i sprawdź rekord 85

86 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - metody wartości domyśle pól i sprawdź rekord 86

87 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - umieszczenie formularza w available forms 87

88 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - umieszczenie formularza w available forms 88

89 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - procedury do wywoływania formularza 89

90 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - procedury do wywoływania formularza 90

91 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - procedury do wywoływania formularza 91

92 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - procedury do wywoływania formularza 92

93 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - podłączenie gotowego formularz do menu 93

94 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - podłączenie gotowego formularz do menu 94

95 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - okno podglądu składek 95

96 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - okno podglądu składek (cd.) 96

97 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - okno podglądu składek (cd.) 97

98 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - definiowanie porządków sortowania 98

99 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - definiowanie porządków sortowania 99

100 Praktyczny pokaz budowania aplikacji - formularz jest gotowy (ok. 60 min pracy) 100

101 przy formułowaniu zapytań SQL - Niejawne konwersje typów; SELECT * FROM OSOBY WHERE PESEL = PESEL JEST KOLUMNĄ ZNAKOWĄ W tym przypadku optymalizator przeprowadzi konwersję literału przed wykonaniem zapytania, inaczej będzie gdy warunek będzie wynikiem zapytania. 101

102 przy formułowaniu zapytań SQL - Wyszukiwanie po nieindeksowanych kolumnach; - Pobieranie z bazy większej liczby rekordów niż jest to konieczne; - Nadużywanie składni SELECT * FROM; : EXPLAIN PLAN przełączanie optymalizatora kosztowego/ regułowego Inne pułapki - Stare nawyki - przetwarzanie danych na kliencie; - Ładowanie lookupów w całości do pamięci; - Implementacja praw dostępu po stronie klienta. 102

103 Na CD-ROM znajduje się przykładowa aplikacja wraz z kodem źródłowym. Program ilustrujący omówione zagadnienia został napisany w Delphi i działa z bazą danych Oracle. Wymagania: serwer Oracle, zainstalowane BDE. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 103

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek

AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek listopad 13, 2000 ACT-3,5X-PL -00776 Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo