Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny"

Transkrypt

1 Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

2 Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server Modele licencjonowania programu SQL Server Licencjonowanie na podstawie liczby rdzeni... 5 Model licencjonowania Serwer+CAL...7 Licencjonowanie programu SQL Server 2012 w środowisku zwirtualizowanym...8 Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych...8 Licencjonowanie na potrzeby maksymalnej wirtualizacji...10 Zaawansowane scenariusze licencjonowania i szczegółowe przykłady...10 Licencjonowanie programu SQL Server na potrzeby wysokiej dostępności...11 Licencjonowanie programu SQL Server do użytku nieprodukcyjnego...12 Licencjonowanie programu SQL Server 2012 w zwielokrotnionym środowisku aplikacji...13 Licencjonowanie programu SQL Server na potrzeby przenoszenia aplikacji...14 Licencjonowanie urządzeń SQL Server...15 Dodatkowe informacje o produkcie...15 Uaktualnienia, aktualizacje do starszej wersji i licencje Step-Up...15 Opcje migracji programu SQL Server 2012 w ramach umowy Software Assurance...17 Korzyści z umowy Software Assurance...20 Dodatkowe zasoby dotyczące licencjonowania

3 Wprowadzenie Skrócony przewodnik informacyjny po licencjonowaniu jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą uzyskać podstawowe informacje na temat sposobu licencjonowania oprogramowania Microsoft SQL Server 2012 w ramach programów licencjonowania zbiorczego firmy Microsoft. Przewodnik nie zastępuje żadnych dokumentów prawnych dotyczących praw użytkowania produktu SQL Server Konkretne warunki licencjonowania produktów zostały zdefiniowane w Warunkach licencji oprogramowania lub w przypadku licencjonowania zbiorczego w umowie dotyczącej licencjonowania zbiorczego firmy Microsoft, w ramach której zostało uzyskane oprogramowanie, albo w prawach użytkowania produktu (PUR) objętego licencjonowaniem zbiorczym firmy Microsoft. Niniejszy przewodnik po licencjonowaniu nie jest dokumentem prawnym dotyczącym praw użytkowania. Specyfikacje i reguły biznesowe związane z programem mogą ulec zmianie Bieżąca wersja Skróconego przewodnika informacyjnego po licencjonowaniu programu SQL Server 2012 została opublikowana przed datą ogólnego udostępnienia (GA) oprogramowania SQL Server Zaktualizowany przewodnik zostanie opublikowany po ogólnym udostępnieniu oprogramowania. Zawartość przewodnika może ulec zmianie. Najbardziej aktualną wersję niniejszego przewodnika można pobrać pod adresem Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych. FIRMA MiCROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZAWARTOŚCI NINIEJSZEGO STRESZCZENIA. Firma Microsoft udostępnia te materiały tylko w celach informacyjnych i marketingowych. Klienci powinni zapoznać się z treścią podpisanej umowy w celu pełnego zrozumienia praw i obowiązków w ramach programów licencjonowania zbiorczego firmy Microsoft. Oprogramowanie firmy Microsoft jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Wartość i korzyści uzyskane dzięki oprogramowaniu i usługom firmy Microsoft zależą od klienta. W przypadku pytań dotyczących różnic między niniejszym dokumentem a postanowieniami umowy należy skontaktować się z odsprzedawcą lub opiekunem klienta firmy Microsoft. Firma Microsoft nie określa ostatecznych cen lub warunków płatności w zakresie licencji uzyskanych od odsprzedawców. Ostateczne ceny i warunki płatności są określone w umowie zawartej między klientem i odsprzedawcą. Uprawnienia do korzyści z umowy Software Assurance zależą od oferty lub regionu i mogą ulec zmianie. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności z informacjami podanymi w niniejszym dokumencie pierwszeństwo mają Warunki i postanowienia umowy Volume License oraz Warunki i postanowienia umowy Software Assurance związane z oferowanymi korzyściami. Kryteria kwalifikacji i aktualne zasady programu można znaleźć na liście produktów firmy Microsoft. 3

4 Wersje programu SQL Server 2012 Program SQL Server 2012 jest oferowany w trzech głównych wersjach, które spełniają wymagania organizacji i użytkowników dotyczące funkcji, wydajności i ceny: Enterprise Edition przeznaczona do obsługi aplikacji o znaczeniu krytycznym i dużych magazynów danych. Business Intelligence Edition nowa wersja produktu oferująca zaawansowane funkcje dla przedsiębiorstw i samoobsługowe narzędzia BI. Standard Edition na potrzeby obsługi podstawowych funkcji baz danych, raportów i analizy. Nowe wersje są oferowane w ramach jednolitego modelu opartego na poziomach (warstwach), który zapewnia lepszą spójność wersji, funkcji i licencji. Wersja Enterprise Edition zawiera wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu SQL Server Wersja Business Intelligence Edition zawiera wszystkie możliwości wersji Standard Edition oraz wszystkie funkcje Business Intelligence dostępne w wersji Enterprise Edition. Możliwości programu SQL Server 2012 Opcje licencji Obsługa instalacji Windows Server Core Podstawowa wysoka dostępność Podstawowe przetwarzanie OLTP Podstawowe raporty i analizy Programowanie i narzędzia deweloperskie (T-SQL, CLR, typy danych, FileTable) Łatwość zarządzania (Management Studio, zarządzanie oparte na zasadach) Zarządzanie danymi przedsiębiorstwa (usługi jakości i nadrzędne) Samoobsługowe funkcje BI (Power View, PowerPivot dla SPS) BI w przedsiębiorstwie (model semantyczny, zaawansowana analityka) Zaawansowane zabezpieczenia (inspekcje, przezroczyste szyfrowanie danych) Magazyny danych (indeks ColumnStore, kompresja, partycje) Wysoka dostępność AlwaysOn StreamInsight Edycje SQL Server 2012 Standard Business Intelligence Enterprise Rdzenie lub Serwer+CAL Serwer+CAL Rdzenie Basic Basic Advanced Tabela przedstawia porównanie podstawowych możliwości poszczególnych wersji głównych programu SQL Server 2012 Wersja Web Edition programu SQL Server 2012 jest dostępna tylko dla klientów z ważną umową SPLA (Microsoft Services Provider License Agreement). Wersja Datacenter Edition została wycofana, a wszystkie jej funkcje są obecnie dostępne w wersji SQL Server 2012 Enterprise Edition. Wersje Workgroup i Small Business Edition również zostały wycofane. Wersje Developer, Express i Compact Edition są nadal dostępne wraz z wersjami SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse i Parallel Data Warehouse for Developers Edition. Ogólne informacje o poszczególnych wersjach programu SQL Server 2012 można znaleźć pod adresem Szczegółowe dane techniczne produktów i pełne porównanie wersji programu SQL Server 2012 można znaleźć pod adresem Modele licencjonowania programu SQL Server 2012 Przed wprowadzeniem programu SQL Server 2012 oprogramowanie SQL Server 2008 R2 i wcześniejsze wersje były licencjonowane za pośrednictwem programów licencjonowania zbiorczego firmy Microsoft przy użyciu jednego z dwóch modeli licencjonowania: na podstawie liczby procesorów w celu uwzględnienia wykorzystywanej mocy przetwarzania oraz w ramach modelu Serwer i licencja dostępu klienta (Serwer+CAL), który jest oparty na liczbie użytkowników urządzeń uzyskujących dostęp do produktu. 4

5 W przypadku programu SQL Server 2012 firma Microsoft nadal oferuje klientom różne opcje licencjonowania dostosowane do typowych sposobów obsługi zadań przez klientów. Model licencjonowania Serwer+CAL umożliwia zakup licencji dla użytkowników i/lub urządzeń w celu ograniczenia kosztów dostępu do kolejnych instalacji programu SQL Server. W przypadku klientów, którzy nie mogą określić liczby użytkowników lub wymagają zaawansowanych funkcji bazy danych, firma Microsoft zmienia zasady licencjonowania programu SQL Server na podstawie mocy przetwarzania. W ramach nowego modelu licencjonowania programu SQL Server 2012 moc przetwarzania jest obliczana na podstawie liczby rdzeni, a nie procesorów fizycznych. Licencje oparte na liczbie rdzeni umożliwiają dokładniejsze, bardziej spójne mierzenie mocy przetwarzania na potrzeby licencji niezależnie od tego, czy rozwiązania zostały zainstalowane na serwerach fizycznych na miejscu, czy też na serwerach wirtualnych lub w środowisku chmury. Enterprise Wersje SQL Server 2012 Business Intelligence Standard Opis Zaawansowane funkcje obsługi centrum danych, magazynów danych i BI BI w przedsiębiorstwie i analityka na dużą skalę Podstawowe funkcje baz danych i BI Opcja licencji Serwer+CAL Rdzenie Wymagania Wymagane licencje CAL SQL Server Wymagane licencje CAL SQL Server w przypadku modelu Serwer+CAL Tabela zawiera porównanie opcji licencjonowania każdej z głównych wersji programu SQL Server 2012 Licencjonowanie oparte na rdzeniach W nowym modelu licencjonowania opartym na rdzeniach każdy serwer z uruchomionym oprogramowaniem SQL Server 2012 lub jego składnikami (takimi jak Reporting Services lub Integration Services) musi mieć przypisaną odpowiednią liczbę licencji SQL Server 2012 na rdzenie. Liczba wymaganych licencji na rdzenie zależy od tego, czy klient uzyskuje licencję na serwer fizyczny, czy też na wirtualne środowisko systemu operacyjnego (OSE). W przeciwieństwie do modelu licencjonowania Serwer+CAL model oparty na rdzeniach umożliwia dostęp nieograniczonej liczbie użytkowników lub urządzeń znajdujących się wewnątrz zapory organizacji lub poza nią. W przypadku modelu opartego na rdzeniach klienci nie muszą kupować dodatkowych licencji dostępu klienta (CAL) w celu uzyskania dostępu do oprogramowania SQL Server. Procesory fizyczne Serwer fizyczny Rdzenie fizyczne Rysunek przedstawia serwer z dwoma fizycznymi procesorami zawierającymi po 6 rdzeni fizycznych Serwer fizyczny Procesor fizyczny Rdzeń fizyczny Wątek sprzętowy Fizyczne środowisko systemu operacyjnego Serwer to fizyczny system komputerowy obsługujący oprogramowanie serwera. Partycję sprzętową lub moduł blade uznaje się za system fizyczny. Procesor to fizyczny układ, który znajduje się w fizycznym gnieździe partycji sprzętowej i zawiera jeden lub wiele rdzeni. Każdy procesor fizyczny zawiera mniejsze jednostki przetwarzające zwane rdzeniami fizycznymi. Procesory mogą mieć dwa, cztery, sześć, osiem lub więcej rdzeni. Na rysunku 3 przedstawiono przykład dwóch 6-rdzeniowych procesorów fizycznych. Wątek sprzętowy to rdzeń fizyczny lub hiperwątek procesora fizycznego. Fizyczne środowisko systemu operacyjnego (OSE) działa bezpośrednio w fizycznym systemie komputerowym i stanowi całość lub część instancji systemu operacyjnego. Oprogramowanie SQL Server można zainstalować w fizycznym środowisku OSE. 5

6 Licencjonowanie programu SQL Server 2012 przy użyciu modelu opartego na rdzeniach W przypadku korzystania z fizycznego środowiska systemu operacyjnego należy uzyskać licencję na wszystkie rdzenie fizyczne serwera. Aby określić wymaganą liczbę licencji na rdzenie, należy: 1. Policzyć wszystkie rdzenie fizyczne we wszystkich procesorach serwera. 2. Pomnożyć liczbę rdzeni przez odpowiedni współczynnik, aby określić liczbę licencji wymaganych dla każdego procesora w serwerze. Uwaga: zastosowany współczynnik rdzeni zależy od typu używanego procesora. 3. Zakupić odpowiednią liczbę licencji na rdzenie wymaganych dla każdego procesora w serwerze. 4. Licencje na rdzenie są sprzedawane w zestawach z dwoma elementami, zatem liczbę wymaganych licencji trzeba podzielić przez 2 w celu określenia faktycznej liczby pozycji zamówienia. Dwa 26-rdzeniowe Intel Xeon 6-core procesory processors Intel Xeon Number Liczba of wymaganych core licenses licencji: required: 12 (total (liczba cores rdzeni on serwera) the server) x 1 (core (współczynnik factor from rdzeni the table z tabeli below) poniżej) = 12 core liczba licenses wymaganych required licencji Zakup Purchase 6 jednostek 6 2-Pack SKU z dwiema SKUs of licencjami core licenses na rdzenie (licencje sprzedawane (cores sold w in zestawach 2-core packs) z 2 elementami) Tabela Microsoft współczynników SQL Server 2012 rdzeni Core Microsoft Factor Table* SQL Server 2012* Typ Processor procesora Type Współczynnik Core Factor rdzeni Wszystkie All processors procesory not mentioned niewymienione below poniżej 1 Procesory AMD Processors AMD (serie (31XX, 31XX, 32XX, 32XX, 41XX, 41XX, 42XX, 42XX, 61XX, 61XX, 62XX 62XX Series z co Processors najmniej with 6 rdzeniami) 6 or more cores) 0.75 Procesory Single-Core jednordzeniowe Processors 4 Procesory Dual-Core dwurdzeniowe Processors 2 * Jest to przykład sposobu obliczenia wymagań dotyczących licencji na rdzenie wraz z tabelą współczynników rdzeni. Tabela współczynników rdzeni może ulec zmianie. Aktualną tabelę współczynników rdzeni można znaleźć w dowolnym momencie, klikając łącze poniżej. Więcej informacji na temat tabeli współczynników rdzeni dla programu SQL Server 2012, w tym sposób wyboru odpowiedniego współczynnika rdzeni w przypadku licencjonowania programu SQL Server 2012 na podstawie liczby rdzeni, można znaleźć pod adresem Model licencjonowania oparty na rdzeniach jest odpowiedni w następujących sytuacjach: Instalacja programu SQL Server 2012 Enterprise Edition. Wdrażanie zadań w Internecie lub ekstranecie albo systemów zintegrowanych z zadaniami zewnętrznymi (nawet gdy komunikacja zewnętrzna lub dane przechodzą przez jeden lub więcej innych systemów) lub w przypadku, gdy nie można łatwo określić liczby użytkowników/urządzeń. Implementacja scentralizowanych środowisk obejmujących dużą liczbę bezpośrednich i pośrednich użytkowników/urządzeń. W przypadku, gdy łączny koszt licencji jest niższy niż w przypadku modelu Serwer+CAL. Szczegółowe informacje na temat licencjonowania wirtualnych środowisk OSE na podstawie liczby rdzeni można znaleźć w sekcji Licencjonowanie programu SQL Server 2012 w środowiskach wirtualnych w niniejszym przewodniku. 6

7 Model licencjonowania Serwer+CAL W przypadku licencjonowania oprogramowania SQL Server w ramach modelu Serwer+CAL klienci zakupują licencje dla poszczególnych serwerów oraz licencje dostępu klienta (CAL) dla wszystkich urządzeń (CAL urządzenia) i użytkowników (CAL użytkownika) uzyskujących dostęp do programu SQL Server lub dowolnych jego składników. Licencja CAL nie jest oprogramowaniem. Jest to licencja umożliwiająca użytkownikom i urządzeniom dostęp do programu SQL Server. Licencja serwera Licencja dla serwera, na którym działa program SQL Server lub jego składniki CAL urządzenia Licencja dla urządzenia uzyskującego dostęp do usług lub funkcji programu SQL Server albo jego składników LUB CAL użytkownika Licencja dla osoby uzyskującej dostęp do usług lub funkcji programu SQL Server albo jego składników Rysunek przedstawia licencje stosowane w modelu licencjonowania Serwer+CAL Licencjonowanie programu SQL Server 2012 przy użyciu modelu Serwer+CAL W ramach modelu licencjonowania Serwer+CAL każde środowisko systemu operacyjnego (OSE) z działającym oprogramowaniem SQL Server 2012 lub jego składnikami musi mieć licencję na serwer SQL Server 2012 przypisaną do serwera fizycznego, na którym działa środowisko OSE. Każda licencja serwera umożliwia klientowi uruchamianie dowolnej liczby instancji programu SQL Server w fizycznym lub wirtualnym środowisku OSE. Uwaga: w przypadku uruchamiania oprogramowania SQL Server w fizycznym środowisku OSE każda partycja sprzętowa lub moduł blade są traktowane jako oddzielny serwer wymagający licencjonowania. Aby uzyskać dostęp do licencjonowanego programu SQL Server, każdy użytkownik lub urządzenie musi mieć przypisaną licencję CAL SQL Server w wersji takiej samej lub nowszej niż dana wersja oprogramowania SQL Server. Na przykład w celu uzyskania dostępu do serwera z oprogramowaniem SQL Server 2012 użytkownik potrzebuje licencji CAL SQL Server Uwaga: urządzenia nieobsługiwane przez użytkowników wymagają licencji CAL urządzeń, nawet jeśli pośrednio łączą się z programem SQL Server. W przypadku urządzeń obsługiwanych przez użytkowników, takich jak komputery lub terminale przenośne, można zastosować licencję CAL użytkownika lub urządzenia. Licencje CAL SQL Server są dostępne w określonych wersjach. Każda licencja CAL SQL Server 2012 zapewnia dostęp do dowolnej liczby licencjonowanych instancji programu SQL Server (w wersji SQL Server 2012 lub wcześniejszej) w organizacji klienta niezależnie od platformy (32-bitowej, 64-bitowej lub IA64) i wersji produktu. Dotyczy to także starszych serwerów SQL Server Workgroup i SQL Server for Small Business. Uwaga: używanie sprzętu lub oprogramowania, które ogranicza liczbę użytkowników lub urządzeń uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania (przy użyciu zwielokrotniania lub pul) nie powoduje zmniejszenia liczby wymaganych licencji CAL. Szczegółowe informacje na temat sposobu licencjonowania programu SQL Server w zwielokrotnionym środowisku aplikacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane scenariusze licencjonowania w niniejszym przewodniku. Model licencjonowania Serwer+CAL jest odpowiedni w następujących sytuacjach: Instalacja programu SQL Server Business Intelligence Edition. Instalacja wersji SQL Server Standard Edition, gdy można łatwo określić liczbę użytkowników/urządzeń, a łączne koszty licencji są niższe niż w przypadku modelu opartego na rdzeniach. Uzyskiwanie dostępu do wielu baz danych SQL Server i/lub planowane zwiększenie wykorzystania programu SQL Server przez dodanie nowych serwerów. Po zakupie niezbędnych licencji CAL wymagany jest tylko zakup niedrogich licencji na serwer dla nowych serwerów. Uzyskiwanie dostępu do starszych serwerów Enterprise Edition w ramach modelu licencjonowania Serwer+CAL. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Dodatkowe informacje o produktach w niniejszym przewodniku. 7

8 Licencjonowanie programu SQL Server 2012 w środowisku zwirtualizowanym Program Microsoft SQL Server jest coraz częściej wdrażany w środowiskach zwirtualizowanych, co umożliwia współbieżne uruchamianie instancji programu SQL Server w oddzielnych wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego (OSE) lub w maszynach wirtualnych. Program SQL Server 2012 oferuje rozszerzone uprawnienia do wirtualizacji, a także opcje i inne korzyści zapewniające większą elastyczność w wirtualnych środowiskach klientów. W przypadku instalacji oprogramowania SQL Server 2012 w środowisku zwirtualizowanym klienci mogą uzyskać licencje na poszczególne maszyny wirtualne (MW) lub zakupić licencję umożliwiającą maksymalną wirtualizację w zwirtualizowanych środowiskach dynamicznych lub w chmurze prywatnej. W celu uzyskania maksymalnej wirtualizacji można zakupić licencje na rdzenie dla całego serwera w wersji Enterprise Edition, a następnie uwzględnić te licencje w ramach umowy Software Assurance. Maszyna wirtualna z wirtualnymi rdzeniami Hypervisor Rysunek przedstawia dwie maszyny wirtualne z dwoma rdzeniami wirtualnymi Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych W przypadku klientów, którzy konsolidują dotychczasowe środowiska i modernizują sprzęt, może się okazać, że instancja programu SQL Server wykorzystuje zaledwie ułamek dostępnej mocy przetwarzania. Wdrażając bazy danych w środowiskach wirtualnych zajmujących tylko część zasobów serwera fizycznego, można uzyskać znaczne oszczędności, licencjonując pojedyncze maszyny wirtualne. Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych przy użyciu modelu opartego na rdzeniach Podobnie jak w przypadku licencjonowania na podstawie rdzeni w fizycznych środowiskach OSE, należy zakupić odpowiednią liczbę licencji dla wszystkich rdzeni wirtualnych w wirtualnych środowiskach OSE obsługujących instancje oprogramowania SQL Server Aby licencjonować poszczególne maszyny wirtualne w ramach modelu opartego na liczbie rdzeni, klienci muszą zakupić licencje na rdzenie dla wszystkich rdzeni wirtualnych (procesorów lub wątków wirtualnych) przydzielonych do maszyny wirtualnej (co najmniej cztery licencje na maszynę wirtualną). Na potrzeby licencjonowania rdzenie wirtualne odpowiadają wątkom sprzętowym. W przypadku licencjonowania pojedynczych maszyn wirtualnych współczynniki rdzeni nie są stosowane. Uwaga: licencje dla pojedynczych maszyn wirtualnych to jedyna opcja licencjonowania wersji SQL Server 2012 Standard Edition w przypadku klientów, którzy uruchamiają oprogramowanie w środowisku zwirtualizowanym w ramach modelu opartego na rdzeniach. Wraz z programem SQL Server 2012 firma Microsoft oferuje również obsługę przenoszenia licencji. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich wersji oprogramowania SQL Server, ale wyłącznie w ramach korzyści z umowy Software Assurance (SA). Więcej informacji na temat licencjonowania zapewniającego przenośność aplikacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane scenariusze licencjonowania w niniejszym przewodniku. 8

9 1 2 Należy uzyskać licencje na rdzenie wirtualne każdej maszyny wirtualnej. Dla każdej maszyny wirtualnej wymagane są co najmniej 4 licencje na rdzenie. MW 1 MW 2 MW 3 Maszyna wirtualna z 2 rdzeniami wirtualnymi Wymagane licencje na 4 rdzenie Maszyna wirtualna z 4 rdzeniami wirtualnymi Wymagane licencje na 4 rdzenie Dodatkowe licencje mogą być wymagane w następujących sytuacjach: Maszyna wirtualna z 6 rdzeniami wirtualnymi Wymagane licencje na 6 rdzeni Rysunek przedstawia wymagania dotyczące licencji dla trzech różnych maszyn wirtualnych w ramach modelu opartego na rdzeniach Gdy pojedynczy wątek sprzętowy obsługuje wiele rdzeni wirtualnych. (Wymagana jest licencja dla każdego rdzenia wirtualnego). Gdy wiele wątków sprzętowych obsługuje jeden rdzeń wirtualny. (Licencja na rdzeń umożliwia obsługę jednego rdzenia wirtualnego przez pojedynczy wątek sprzętowy). Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych przy użyciu modelu Serwer+CAL Aby licencjonować pojedyncze maszyny wirtualne w ramach modelu Serwer+CAL (dostępnego tylko w wersjach SQL Server 2012 Standard i Business Intelligence), klienci mogą zakupić licencje dla poszczególnych maszyn wirtualnych, w których działa oprogramowanie SQL Server, niezależnie od liczby procesorów wirtualnych przydzielonych do maszyny wirtualnej. Uwaga: każdy użytkownik lub urządzenie uzyskujące dostęp do oprogramowania SQL Server 2012 w środowisku wirtualnym lub fizycznym wymaga licencji CAL SQL Server Szczegółowe informacje na temat sposobu licencjonowania pojedynczych maszyn wirtualnych przy użyciu licencji starszej wersji programu SQL Server Enterprise Edition można znaleźć w sekcji Zaawansowane scenariusze licencjonowania w niniejszym przewodniku. 1 2 Należy uzyskać licencję na serwer dla każdej maszyny wirtualnej. Należy licencjonować każdego użytkownika lub urządzenie za pomocą licencji CAL. MW 1 MW 2 Z programem SQL Serv-er 2012 Business Intelligence Edition Wymagana 1 licencja na serwer Z programem SQL Server 2012 Business Intelligence Edition Wymagana 1 licencja na serwer Wymagane 3 licencje dostępu klienta Rysunek przedstawia przykład licencjonowania maszyn wirtualnych w ramach modelu Serwer+CAL 9

10 Licencjonowanie na potrzeby maksymalnej wirtualizacji W przypadku programu SQL Server 2012 Enterprise Edition klienci, którzy licencjonują wszystkie rdzenie fizyczne serwera, mogą uruchamiać nieograniczoną liczbę instancji oprogramowania w takiej liczbie fizycznych i wirtualnych środowisk OSE, która odpowiada liczbie licencji na rdzenie przypisanych do serwera. Na przykład serwer z czterema procesorami 4-rdzeniowymi w pełni licencjonowany na podstawie 16 licencji na rdzenie może uruchamiać oprogramowanie SQL Server w maksymalnie 16 maszynach wirtualnych niezależnie od liczby przydzielonych do nich rdzeni wirtualnych. Objęcie wszystkich licencji na rdzenie Enterprise Edition (gdy serwer jest w pełni licencjonowany) umową Software Assurance (SA) umożliwia klientom rozszerzenie praw użytkowania i uruchamianie dowolnej liczby instancji oprogramowania w dowolnej liczbie fizycznych lub wirtualnych środowisk OSE. Pozwala to klientom na zainstalowanie dowolnej liczby maszyn wirtualnych w celu obsługi dynamicznych zadań i pełnego wykorzystania możliwości sprzętu. Uwaga: ta korzyść jest niedostępna po wygaśnięciu umowy SA. Licencjonowanie na potrzeby maksymalnej wirtualizacji może być idealnym rozwiązaniem w następujących sytuacjach: Wdrażanie środowisk chmury prywatnej SQL Server z dużą liczbą maszyn wirtualnych. Korzystanie z hiperwątków. Dynamiczne przydzielanie i odbieranie zasobów maszyn wirtualnych Należy w pełni licencjonować serwer przy użyciu licencji SQL Server 2012 Enterprise Edition na rdzenie oraz umowy Software Assurance. Dynamiczne przydzielanie i odbieranie zasobów maszyn wirtualnych. Licencjonowane elementy Wszystkie rdzenie fizyczne serwera Wdrażane elementy Nieograniczona liczba MW MW 6 MW 5 MW 4 MW 3 MW 2 MW 1 Elementy do zakupienia 12 licencji SQL Server 2012 Enterprise na rdzenie + umowa SA Ilustracja przedstawia przykład licencjonowania nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych przy użyciu licencji Enterprise Edition na rdzenie i umowy SA (przyjęty współczynnik rdzeni wynosi 1) Zaawansowane scenariusze licencjonowania i szczegółowe przykłady W tej sekcji przedstawiono kilka zaawansowanych scenariuszy licencjonowania programu SQL Server 2012, które ułatwiają stosowanie tych zasad w konkretnych sytuacjach. Informacje o szczegółowych warunkach dotyczących określonego scenariusza można znaleźć w prawach użytkowania produktu (PUR) objętego licencjonowaniem zbiorczym firmy Microsoft (PUR). Można również skontaktować się z odsprzedawcą produktów firmy Microsoft. 10

11 Licencjonowanie programu SQL Server na potrzeby wysokiej dostępności Oprogramowanie SQL Server można skonfigurować w taki sposób, aby w przypadku awarii jednego z serwerów jego zadania przejmował inny serwer. Wszystkie wersje programu SQL Server 2012 zapewniają podstawowe funkcje wysokiej dostępności, takie jak dziennik kopii zapasowych, dublowanie baz danych i klastry trybu failover z dwoma węzłami. Zaawansowane funkcje wysokiej dostępności (AlwaysOn) w programie SQL Server 2012 Enterprise Edition oferują rozszerzoną obsługę wielu aktywnych serwerów pomocniczych (do odczytu) oraz klastrów trybu failover w wielu ośrodkach. Aktywne Pasywne Wymagane 12 licencji na rdzenie Dodatkowe licencje niewymagane Aktywne Aktywne Wymagane 12 licencji na rdzenie Wymagane 12 licencji na rdzenie Łącznie 24 wymagane licencje Rysunek przedstawia przykład licencjonowania aktywnej i pasywnej pomocniczej bazy danych SQL Server 2012 przy współczynniku rdzeni wynoszącym 1 Podstawowe informacje o trybie failover Dla każdej prawidłowo licencjonowanej instancji programu SQL Server klienci mogą uruchamiać dodatkową instancję pasywną w oddzielnym środowisku OSE na potrzeby tymczasowego wsparcia. Pasywna instancja programu SQL Server nie udostępnia danych SQL Server klientom i nie obsługuje aktywnych zadań programu SQL Server. Pasywna instancja trybu failover może działać na serwerze innym niż licencjonowany. Serwer pomocniczy używany do obsługi trybu failover nie musi mieć oddzielnej licencji programu SQL, o ile jest faktycznie pasywny. Jeśli serwer udostępnia dane, takie jak raporty dla klientów obsługujących aktywne zadania programu SQL Server lub wykonujących inne czynności, takie jak dodatkowe kopie zapasowe serwerów pomocniczych, musi mieć przydzieloną licencję SQL Server. Licencje serwera głównego obejmują obsługę tylko jednego serwera pomocniczego, a wszystkie dodatkowe serwery pomocnicze muszą mieć licencje SQL Server. Uwaga: Uprawnień do uruchamiania pasywnej instancji programu SQL Server na potrzeby tymczasowego wsparcia nie można przenosić na inne licencjonowane serwery w celu udostępnienia wielu pasywnych serwerów zapasowych jednemu serwerowi głównemu. W przypadku licencjonowania programu SQL Server 2012 na podstawie rdzeni liczba licencji na rdzenie zależy od serwera, który wymaga większej liczby licencji. Dzięki temu uaktywniony serwer trybu failover jest prawidłowo licencjonowany. Aby pasywna instancja programu SQL Server była prawidłowo licencjonowana, nie może wymagać większej liczby licencji niż licencjonowany system główny. 11

12 Los Angeles (pomocniczy) Pasywne Boston (podstawowy) Aktywne Pasywna instancja pomocnicza Dodatkowe licencje niewymagane Dallas (pomocniczy) Wymagane 12 licencji na rdzenie Pasywne Łącznie 24 wymagane licencje na rdzenie Dodatkowa pasywna instancja pomocnicza Wymagane 12 licencji na rdzenie Rysunek przedstawia przykład licencjonowania wielu pasywnych pomocniczych baz danych SQL Server 2012 przy współczynniku rdzeni wynoszącym 1 Grupy dostępności AlwaysOn Grupy dostępności AlwaysOn to nowa funkcja programu SQL Server 2012 Enterprise Edition umożliwiająca klientom skonfigurowanie wielu baz danych, które będą działać w trybie failover jako jedna jednostka obsługująca maksymalnie cztery aktywne serwery pomocnicze i dwa synchroniczne serwery pomocnicze. Możliwość korzystania z serwerów pomocniczych pozwala poprawić wydajność zadań związanych z serwerem głównym raportowaniem i kopiami zapasowymi dzięki lepszemu zrównoważeniu obciążeń między instancjami, co zapewnia wyższy zwrot z inwestycji w sprzęt. Uwaga: Jeśli serwery pomocnicze są aktywnie używane do obsługi takich scenariuszy czyli gdy serwery trybu failover nie są już faktycznie pasywne należy uzyskać wszystkie odpowiednie licencje. Licencjonowanie programu SQL Server do użytku nieprodukcyjnego SQL Server 2012 Developer Edition to w pełni funkcjonalna wersja oprogramowania SQL Server oferująca wszystkie możliwości wersji Enterprise, ale licencjonowana w ramach modelu narzędzi deweloperskich, czyli na podstawie liczby użytkowników. Dla każdej osoby, która używa oprogramowania, wymagana jest jedna W przypadku korzystania z oprogramowania SQL Server na potrzeby opracowywania, testowania lub prezentowania aplikacji wymagane są tylko licencje użytkowników i w takiej sytuacji nie trzeba uzyskiwać odpowiednich licencji dla serwerów, na których działa program SQL Server. Jeżeli dostęp do oprogramowania mają tylko licencjonowani użytkownicy, klient może zainstalować dowolną liczbę kopii oprogramowania na dowolnych serwerach, które są używane wyłącznie do celów związanych z programowaniem, testowaniem i prezentacją aplikacji. Jest to przydatna możliwość, ponieważ pozwala klientom uruchamiać oprogramowanie na wielu urządzeniach (na przykład do testowania) bez konieczności licencjonowania wszystkich serwerów nieprodukcyjnych. Przed rozpoczęciem używania programu SQL Server w ramach modelu narzędzi deweloperskich klienci muszą przypisać licencje wszystkim użytkownikom uzyskującym dostęp do oprogramowania. Po uzyskaniu licencji klienci mogą zainstalować oprogramowanie SQL Server 2012 Developer Editio i udostępnić jego kopie wszystkim licencjonowanym użytkownikom na potrzeby projektowania, rozwijania, testowania i prezentowania aplikacji. Klienci nie mogą używać oprogramowania w środowisku produkcyjnym. Przed wdrożeniem oprogramowania do użytku produkcyjnego należy usunąć wszelkie dane produkcyjne używane podczas projektowania, programowania lub testowania aplikacji. 12

13 Subskrypcje MSDN Oprogramowanie SQL Server można również licencjonować do użytku nieprodukcyjnego za pośrednictwem wybranych poziomów subskrypcji MSDN, takich jak Visual Studio Professional, Premium i Ultimate. Podobnie jak w przypadku autonomicznego oprogramowania SQL Server Developer Edition, subskrypcje MSDN są licencjonowane na podstawie liczby użytkowników i nie można ich używać w środowisku produkcyjnym. Więcej informacji na temat subskrypcji MSDN zawierających oprogramowanie SQL Server można znaleźć pod adresem Licencjonowanie programu SQL Server w zwielokrotnionym środowisku aplikacji Zwielokrotnianie (ang. multiplexing) polega na używaniu sprzętu lub oprogramowania do tworzenia pul połączeń, ponownego przekazywania informacji lub ograniczenia liczby urządzeń albo użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do programu SQL Server. Zwielokrotnianie może również obejmować ograniczenie liczby urządzeń lub użytkowników bezpośrednio zarządzanych przez program SQL Server. W przypadku licencjonowania oprogramowania SQL Server w ramach modelu Serwer+CAL użytkownicy i urządzenia uzyskujące dostęp do danych programu SQL Server za pośrednictwem innej aplikacji lub sprzętu muszą mieć licencje CAL SQL Server. Zwielokrotnianie nie ogranicza liczby wymaganych licencji firmy Microsoft. Użytkownicy muszą posiadać odpowiednie licencje niezależnie od tego, czy łączą się z programem SQL Server bezpośrednio, czy też pośrednio. Każdy użytkownik lub urządzenie uzyskujące dostęp do serwera, plików, danych lub zawartości dostarczanej przez automatycznie udostępniany serwer wymaga licencji CAL SQL Server. Liczba warstw sprzętu lub oprogramowania między programem SQL Server i użytkownikami lub urządzeniami korzystającymi z tych zasobów lub funkcji nie wpływa na liczbę wymaganych licencji CAL. Ręczne przenoszenie danych między pracownikami nie wymaga licencji CAL dla odbiorcy. Jeśli na przykład jeden z pracowników wyśle innemu pracownikowi raport w formacie programu Microsoft Office Excel, odbiorca nie musi mieć licencji CAL (o ile raport nie łączy się z serwerem, na którym działa program SQL Server). Bez zwielokrotniania Licencjonowanie w modelu Serwer+CAL Użytkownicy z bezpośrednim dostępem do SQL Server Ze zwielokrotnianiem Wymagane licencje CAL użytkowników CRM Użytkownicy łączący się z SQL Server przez inną aplikację Rysunek przedstawia licencje środowiska zwielokrotnionego stosowane w modelu licencjonowania Serwer+CAL Licencje CAL SQL Server są wymagane w przypadku użytkowników, lub urządzeń bezpośrednio wprowadzających i wyświetlających dane bazy danych SQL Server oraz wysyłających do niej kwerendy. Licencje CAL SQL Server są również wymagane w przypadku urządzeń i użytkowników, którzy wprowadzają i wyświetlają dane bazy danych SQL Server oraz wysyłają do niej kwerendy za pośrednictwem narzędzia do obsługi pul (takiego jak serwer CRM na rysunku powyżej). Dotyczy to także użytkowników, którzy wyświetlają dane przy użyciu aplikacji sieci Web lub wprowadzają do bazy danych informacje za pomocą produktu pośredniczącego. 13

14 Gdy użytkownicy aktywnie wysyłają dane programu SQL Server za pośrednictwem poczty lub innej technologii komunikacji, odbiorcy nie wymagają licencji CAL SQL Server. W przypadku zwielokrotniania zasady te nie ulegają zmianie. Podobnie rozpowszechnianie danych w postaci dokumentów papierowych nie wymaga licencji CAL SQL Server dla odbiorców. Użytkownicy, którzy bezpośrednio lub pośrednio otrzymują dane z programu SQL Server, wymagają licencji CAL, ale jeżeli dane są drukowane, taka licencja nie jest wymagana. Szczegółowe informacje na temat wpływu zwielokrotniania na licencjonowanie produktów SQL Server 2012 w modelu Serwer+CAL można znaleźć w Skróconych informacjach o licencjonowaniu zbiorczym dostępnych pod adresem multiplexing.docx Licencjonowanie programu SQL Server w celu przenoszenia aplikacji Przenośność licencji to prawa użytkowania dostępne we wszystkich wersjach oprogramowania SQL Server 2012 objętych aktywną umową Software Assurance (SA). W ramach tej korzyści klienci mogą dowolnie często zmieniać przypisanie licencji SQL Server do różnych serwerów w farmie serwerów. Klienci mogą również ponownie przypisywać licencje do innych serwerów udostępnionych. Przenośność licencji jest dostępna w przypadku modeli licencjonowania opartych na liczbie rdzeni oraz Serwer+CAL. Licencje programu SQL Server, które nie są objęte aktywną umową SA, można przypisywać do innych serwerów w farmie serwerów nie częściej niż co 90 dni. Dodatkowo nie można ich przypisywać w zewnętrznych systemach hostingu lub środowiskach innych niż chmura prywatna. Wszystkie licencje SQL Server z aktywną umową SA można z dowolną częstotliwością ponownie przypisywać do innych serwerów w farmie serwerów. Natomiast nie można ich przypisywać do innego serwera w innej farmie serwerów częściej niż co 90 dni.» Farma serwerów może obejmować maksymalnie dwa centra danych oddalone od siebie o maksymalnie cztery strefy czasowe i/lub znajdujące się na terenie Unii Europejskiej lub w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).» Dane centrum danych może być częścią tylko jednej farmy serwerów. Przenośność licencji może być przydatna dla klientów, którzy licencjonują pojedyncze maszyny wirtualne i chcą przypisywać te licencje do różnych maszyn wirtualnych w farmie serwerów (wraz z dynamicznym przenoszeniem zadań) lub do maszyn wirtualnych w środowisku chmury. Uwaga: Przenośność licencji dotyczy bezpośrednio ponownego przypisywania licencji i nie ma związku z przenoszeniem instancji oprogramowania działających w maszynie wirtualnej. Dzięki umowie SA można dowolnie zmieniać przypisania licencji w ramach farmy serwerów MW MW Korzyść SA Serwer 1 Serwer 2 Rysunek przedstawia ponowne przypisanie licencji na rdzenie w ramach tej samej farmy serwerów dzięki przenośności licencji 14

15 Dzięki With umowie SA, licenses SA licencje can be można reassigned ponownie to a third przypisywać party hoster w zewnętrznym or the cloud at środowisku any time hostingu lub chmurze MW MW Korzyść SA Serwer udostępniony innej firmy Rysunek przedstawia ponowne przypisanie licencji na rdzenie do serwera udostępnionego innej firmy dzięki przenośności licencji Więcej informacji na temat używania przenośności licencji w celu zwiększenia korzyści z licencji SQL Server można znaleźć pod adresem Licencjonowanie urządzeń SQL Server Firma Microsoft nawiązała współpracę z czołowymi dostawcami sprzętu, aby opracować ofertę wstępnie skonfigurowanych urządzeń zoptymalizowanych z myślą o oprogramowaniu SQL Server. Wybierając gotowe urządzenie zamiast wdrożenia rozwiązania, klienci mogą ograniczyć nakłady inwestycyjne, znacznie skrócić czas uzyskiwania korzyści i przeznaczyć zasoby informatyczne do realizacji innych priorytetowych zadań. Oferta urządzeń zoptymalizowanych pod względem obsługi programu SQL Server Parallel Data Warehouse lub innych wersji oprogramowania SQL Server obejmuje następujące urządzenia: Dell Parallel Data Warehouse Appliance HP Enterprise Database Consolidation Appliance HP Enterprise Data Warehouse Appliance HP Business Decision Appliance HP Business Data Warehouse Appliance Uwaga: Mimo że urządzenia SQL Server sprzedawane przez partnerów są dostarczane z preinstalowanym oprogramowaniem SQL Server, klienci muszą uzyskać niezbędne licencje za pośrednictwem umowy Microsoft Volume Licensing przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Więcej informacji na temat pełnej oferty dostępnych urządzeń SQL Server można znaleźć pod adresem Dodatkowe informacje o produktach Uaktualnienia, aktualizacje do starszej wersji i licencje Step-Up W przypadku licencjonowania oprogramowania SQL Server 2012 dostępnych jest wiele opcji wdrożenia zgodnych z różnymi scenariuszami uaktualnień. 15

16 Prawa do aktualizacji wersji są dostępne dla kwalifikujących się licencji w ramach korzyści z umowy Software Assurance i umożliwiają klientom uaktualnienie środowiska bez dodatkowych kosztów. Dotychczasowe licencje programu SQL Server 2008 R2 objęte umową SA są automatycznie uaktualniane do odpowiedniej wersji oprogramowania SQL Server Jeśli poprzednia edycja została wycofana, ścieżka uaktualnienia dla programu SQL Server 2012 może obejmować inną edycję produktu. Ścieżka uaktualnienia oprogramowania SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 Uaktualnienie do wersji SQL Server 2012 Licencje Enterprise Edition na procesory Licencje Datacenter Edition na procesory Licencje Enterprise Edition na rdzenie Licencje serwera Enterprise Edition Licencje Standard Edition na procesory Licencje serwera Standard Edition Licencje serwera Enterprise Edition (ograniczenie do 20 rdzeni) Licencje Standard Edition na rdzenie Licencje serwera Standard Edition Tabela przedstawia opcje uaktualnień dostępne dla klientów z licencjami programu SQL Server. Obowiązują uprawnienia do używania programu SQL Server Prawa do zmiany edycji są obecnie dostępne w przypadku wybranych produktów SQL Server i pozwalają klientom na zainstalowanie innej (zwykle niższej) edycji zamiast aktualnie licencjonowanego oprogramowania. Prawa do zmiany edycji oprogramowania SQL Server można połączyć z prawami do aktualizacji do starszej wersji dostępnymi dla wszystkich produktów objętych umową Volume Licensing, co pozwala klientom zainstalować wcześniejsze wersje oprogramowania zamiast aktualnie licencjonowanej wersji. W określonych sytuacjach może być również dozwolona instalacja wcześniejszych wersji produktów w edycji innej niż aktualnie licencjonowana edycja. Uwaga: w przypadku korzystania z praw do aktualizacji do starszej wersji lub zmiany edycji nadal obowiązują uprawnienia do używania oryginalnie licencjonowanej wersji. Licencja klienta: SQL Server 2012 Standard Edition Server SQL Server 2012 Standard Edition Core SQL Server 2012 Business Intelligence Edition Opcje instalacji oprogramowania SQL Server 2012 Edycja oprogramowania SQL Server Standard Server SQL Server Workgroup SQL Server for Small Business SQL Server Standard Core SQL Server Web (tylko bez SPLA) SQL Server Workgroup SQL Server Business Intelligence SQL Server Standard Server Możliwość instalacji: Wersja oprogramowania 2012 lub wcześniejsza 2008 R2 lub wcześniejsza 2008 R2 lub wcześniejsza 2012 lub wcześniejsza 2008 R2 lub wcześniejsza 2008 R2 lub wcześniejsza lub wcześniejsza SQL Server 2012 Enterprise Edition Core SQL Server Enterprise Core SQL Server Business Intelligence SQL Server Standard Core SQL Server Datacenter 2012 lub wcześniejsza lub wcześniejsza 2008 R2 lub wcześniejsza Tabela przedstawia opcje instalacji dostępne dla klientów z licencjami programu SQL Server. Obowiązują uprawnienia do używania programu SQL Server

17 Licencje Step-Up edycji są oferowane w ramach korzyści z umowy Software Assurance tylko w określonych programach licencjonowania zbiorczego. Pozwalają klientom na przejście z niższej edycji produktu. Licencje serwera SQL Server 2012 Standard Edition można zmienić na edycję SQL Server 2012 Business Intelligence Edition, natomiast licencje SQL Server 2012 Standard Edition na rdzenie można zmienić na edycję SQL Server 2012 Enterprise Edition. Aby uzyskać uprawnienie do przejścia na wyższą edycję, licencja na niższą edycję musi być objęta umową SA. Zmiana edycji na wyższą między modelami licencjonowania jest niedozwolona. Opcje migracji programu SQL Server 2012 w ramach umowy Software Assurance Aby ułatwić płynne przejście do nowej wersji produktu SQL Server 2012 i uwzględnienie zmian modelu licencjonowania, firma Microsoft oferuje ścieżki migracji umożliwiające klientom z umową Software Assurance (SA) ochronę dotychczasowych inwestycji w oprogramowanie. Szczegółowe informacje na temat opcji migracji i dodatkowych licencji dostępnych dla klientów z ważną umową SA i kwalifikującymi się licencjami SQL Server 2008 R2 można znaleźć na liście produktów objętych licencjonowaniem zbiorczym firmy Microsoft pod adresem Licencje programu SQL Server na procesory z umową Software Assurance SQL Server 2008 R2 to ostatnia wersja oprogramowania SQL Server licencjonowana za pośrednictwem modelu opartego na liczbie procesorów. Klienci z aktywną umową SA obejmującą kwalifikujące się licencje SQL Server 2008 R2 na procesory (na dzień 1 kwietnia 2012 r.) będą uprawnieni do korzystania z oprogramowania SQL Server 2012 z uprawnieniami opartymi na liczbie procesorów w okresie obowiązywania umowy oraz do odnowienia licencji w modelu opartym na rdzeniach przy najbliższym wygaśnięciu okresu umowy SA. Bieżący okres umowy: W bieżącym okresie objętym umową SA (na dzień 1 kwietnia 2012 r. lub wcześniej) klienci, którzy licencjonują oprogramowanie SQL Server w ramach modelu opartego na procesorach, mogą przeprowadzić uaktualnienie i uzyskać prawa do licencji odpowiedniej edycji oprogramowania SQL Server 2012 na podstawie liczby rdzeni (zamiast licencjonowanej edycji programu SQL Server 2008 R2) w zależności od obecnych praw do używania produktu SQL Server 2008 R2 opartych na liczbie procesorów. Klienci używający wersji SQL Server Datacenter Edition mogą uruchamiać oprogramowanie SQL Server 2012 Enterprise Edition z licencją opartą na liczbie rdzeni. Klienci z umowami Enterprise Agreement aktywnymi w dniu 1 kwietnia 2012 r. lub wcześniej mogą nadal uzyskiwać licencje SQL Server 2008 R2 oparte na liczbie procesorów i uaktualnić je do licencji programu SQL Server 2012 w momencie wygaśnięcia umowy. Zmiana licencji na procesory na licencje oparte na rdzeniach: Liczba licencji na rdzenie, które klient może odnowić, zależy od aktualnie licencjonowanej edycji programu SQL Server oraz liczby rdzeni używanych w momencie wygaśnięcia umowy SA: Odnowienie licencji na procesory jako licencji na rdzenie przy wygaśnięciu umowy SA Ważna licencja bezterminowa w ramach SA na dzień 1 kwietnia 2012 r. Licencja SQL Server Datacenter Edition na procesory Uprawnienie do odnowienia licencji na minimalną liczbę rdzeni 8 licencji SQL Server Enterprise Edition na rdzenie Licencja SQL Server Enterprise Edition na procesory Licencja SQL Server Standard Edition na procesory 4 licencje SQL Server Enterprise Edition na rdzenie 4 licencje SQL Server Standard Edition na rdzenie Tabela przedstawia możliwość odnowienia licencji programu SQL Server w zależności od edycji Jeśli liczba wymaganych licencji na rdzenie przekracza minimalny próg kwalifikacyjny określony powyżej, klient może przeprowadzić inwentaryzację w celu udokumentowania faktycznych potrzeb w zakresie licencji. (Zapotrzebowanie na licencje na rdzenie jest równe liczbie procesorów fizycznych pomnożonej przez współczynnik rdzeni dla tych procesorów). Kwalifikujące się licencje na procesory można następnie zamienić w ramach odnowienia SA na odpowiednią liczbę licencji na rdzenie w zależności od wyników inwentaryzacji i kryteriów kwalifikacji. (Szczegółowe informacje i ograniczenia można znaleźć na liście produktów). 17

18 Ścieżka migracji licencji na procesory przy odnowieniu umowy SA Odnowienie SA Procesor 6-rdzeniowy Procesor 6-rdzeniowy 1 licencja Enterprise Edition na procesor 6 licencji Enterprise Edition na rdzenie z umową SA Rysunek przedstawia zamianę licencji SQL Server 2008 R2 opartej na procesorach na licencje SQL Server 2012 oparte na rdzeniach przy odnowieniu umowy SA Obowiązujące ograniczenia: Podczas odnowienia licencje na procesory są zamieniane na licencje oparte na liczbie rdzeni. Procedura wymiany uwzględnia uprawnienia klienta do odnowienia licencji dla określonej liczby rdzeni w zależności od potrzeb w momencie odnowienia. Aby wymienić licencję SQL Server na procesor na licencje na podstawie liczby rdzeni, należy odnowić umowę SA zgodnie z liczbą licencji na rdzenie wymaganych do licencjonowania wszystkich rdzeni fizycznych procesora. Aby uzyskać uprawnienie do dodatkowej wymiany licencji, łączna liczba licencji na procesory przypisanych do danego serwera nie może przekraczać łącznej liczby procesorów fizycznych serwera. Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej na zakończenie okresu umowy SA przypadającego po 1 kwietnia 2012 r. należy zachować w celu potwierdzenia zapotrzebowania na licencje dla rdzeni. Klienci, którzy zachowają tych informacji, uzyskają licencje na rdzenie w liczbie równej minimalnej liczbie licencji na rdzenie wskazanej dla poszczególnych edycji na rysunku powyżej. Podczas rejestrowania konfiguracji zaleca się korzystanie z zestawu narzędzi firmy Microsoft do oceny i planowania (MAP) lub innego odpowiedniego oprogramowania. Więcej informacji na temat zestawu narzędzi MAP można znaleźć pod adresem Klienci, którzy nie przeprowadzają odnowienia: Klienci, którzy nie zamierzają odnowić umowy SA obejmującej licencje SQL Server 2008 R2 na procesory, mogą nadal używać oprogramowania SQL Server 2012 (lub wcześniejszych wersji) z licencją opartą na liczbie rdzeni z zachowaniem następujących ograniczeń: W przypadku uruchamiania oprogramowania SQL Server 2008 R2 należy przestrzegać praw do używania programu SQL Server 2008 R2. Uwaga: Klienci, którzy nie odnowią umowy SA obejmującej posiadane licencje na procesory, nie będą uprawnieni do korzyści z umowy SA, takich jak nieograniczona wirtualizacja i przenośność licencji. Więcej informacji na temat tych i innych korzyści można znaleźć w sekcji Korzyści z umowy Software Assurance w niniejszym przewodniku. W przypadku korzystania z oprogramowania SQL Server 2012 należy przestrzegać praw do używania programu SQL Server 2012 i dodatkowych ograniczeń wskazanych poniżej. Uwaga: jak podano powyżej, klienci używający oprogramowania w wersji SQL Server 2008 R2, którzy nie odnowią umowy SA dla licencji SQL Server 2012 na procesory, nie będą uprawnieni do korzyści z umowy SA. 18

19 Ścieżka migracji licencji na procesory bez odnawiania SA Koniec SA Procesor 6-rdzeniowy Procesor 6-rdzeniowy 1 licencja Enterprise Edition na procesor 1 licencja Enterprise Edition na procesor odpowiadająca licencji na 6 rdzeni Na tym rysunku licencja na procesor jest zachowywana podczas migracji do wersji SQL Server 2012 bez odnawiania umowy SA Dodatkowe ograniczenia: Na potrzeby obliczenia bieżących praw użytkowania klienci, którzy przeprowadzają uaktualnienie do licencji SQL Server 2012 na podstawie liczby rdzeni, mają przypisany stały (bezterminowy) ekwiwalent rdzeni dla każdej licencji SQL Server 2008 R2 na procesory z wygasającą umową SA. Ekwiwalent ten jest równy jednej z następujących wartości:» Minimalna liczba licencji na rdzenie określona w powyższej sekcji dotyczącej odnawiania licencji.» Faktyczna liczba rdzeni procesora fizycznego pomnożona przez współczynnik rdzeni odpowiedni dla danego typu procesora. Jak już wspomniano, klienci muszą przeprowadzić inwentaryzację faktycznie używanych rdzeni w celu udokumentowania zapotrzebowania na licencje na rdzenie. Łączna liczba licencji na procesory kwalifikujących się do uzyskania większej liczby licencji niż ekwiwalent rdzeni nie może przekraczać łącznej liczby procesorów fizycznych licencjonowanego serwera. W przypadku instalacji programu SQL Server 2012 istniejących licencji na procesory nie można ponownie przypisać do serwerów większej liczby licencji na rdzenie niż wartość ekwiwalentu rdzeni pierwotnie przypisana do danej licencji na procesor. Klienci używający programu SQL Server Enterprise Edition licencjonowanego w ramach modelu Serwer+CAL Od 1 lipca 2012 r. firma Microsoft nie będzie już oferować wersji SQL Server Enterprise Edition na podstawie modelu licencjonowania Serwer+CAL. Obecni klienci z aktywną umową SA obejmującą dotychczasowe licencje serwera SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition, którzy przeprowadzają migrację do wersji SQL Server 2012, powinni uwzględnić następujące informacje: Licencje serwera SQL Server 2012 Enterprise Edition zostaną wprowadzone do cenników 30 czerwca 2012 r. Klienci z umowami EA i EAP aktywnymi w tym dniu mogą kontynuować kupowanie nowych licencji do momentu zakończenia bieżącego okresu umowy. Po wygaśnięciu bieżącego okresu można odnowić umowę SA obejmującą licencje serwera SQL Server Enterprise Edition, aby nadal mieć dostęp do korzyści z umowy SA, takich jak przenośność licencji i prawa dostępu do przyszłych wersji. Oprogramowanie SQL Server 2012 Enterprise Edition licencjonowane w ramach modelu Serwer+CAL może być uruchamiane tylko na serwerach z maksymalnie 20 rdzeniami:» Obecnie dostępne są dwie wersje oprogramowania SQL Server 2012 Enterprise Edition: wersja oparta na serwerze i wersja oparta na liczbie rdzeni. Klienci mogą korzystać tylko z licencjonowanej wersji oprogramowania.» W przypadku klientów z serwerowymi instancjami oprogramowania SQL Server 2012 w środowisku fizycznym liczba rdzeni wykorzystywanych przez to środowisko OSE nie może przekraczać 20. Obowiązuje również techniczny limit dotyczący instancji. 19

20 » W przypadku klientów z licencjami serwera SQL Server 2012 Enterprise Edition w środowiskach wirtualnych każdy zestaw maszyn wirtualnych powiązany z pojedynczą licencją serwera (maksymalnie 4 maszyny wirtualne na licencję serwera) może w danym momencie uzyskiwać dostęp do maksymalnie 20 połączonych wątków sprzętowych. Dotychczasowe licencje serwera SQL Server 2012 Enterprise Edition nadal będą wyjątkowo opłacalne. Dzięki bieżącej ochronie w ramach umowy SA klienci korzystający z modelu Serwer+CAL mogą zachować dostęp do najnowszych rozszerzeń produktu i zaawansowanych funkcji dostępnych w wersji Enterprise Edition. W związku z tym nie trzeba przeprowadzać programowej konwersji na licencje oparte na liczbie rdzeni. Dodatkowe informacje dotyczące licencjonowania w środowiskach wirtualnych: Każda licencja serwera SQL Server 2012 Enterprise Edition uprawnia klienta do uruchamiania instancji oprogramowania w maksymalnie 4 maszynach wirtualnych na licencjonowanym serwerze. Licencje serwera SQL Server Enterprise Edition (z umową SA lub bez niej) nie obejmują praw do nieograniczonej wirtualizacji. Dotyczy to zarówno nowych instalacji programu SQL Server 2012, jak i wszystkich dotychczasowych wdrożeń wersji SQL 2008 R2. W razie potrzeby klienci mogą przypisać dodatkowe licencje serwera SQL Server Enterprise Edition do serwera fizycznego w celu licencjonowania dodatkowych maszyn wirtualnych na tym serwerze. Uwaga: jak wspomniano powyżej, każda grupa czterech maszyn wirtualnych podlega technicznemu limitowi 20 wątków. Prawa do przenoszenia licencji obejmują tylko licencje serwera SQL Server 2012 Enterprise Edition z aktywną umową SA. Uwaga: podczas ponownego przypisywania licencji serwera wszystkie skojarzone z nią maszyny wirtualne (maksymalnie 4 na licencję) należy razem przenieść na inny serwer. MW 1 MW 2 1 licencja serwera Enterprise Edition MW 3 MW 4 Maks. 20 rdzeni wirtualnych na 4 MW Rysunek przedstawia wdrożenie czterech maszyn wirtualnych z licencją serwera Enterprise Edition. Cztery maszyny wirtualne mogą używać maksymalnie 20 rdzeni wirtualnych. Korzyści z umowy Software Assurance Umowa Software Assurance (SA) w zakresie licencjonowania zbiorczego ułatwia poprawę wydajności środowiska informatycznego dzięki możliwości wykorzystania wszystkich zalet oprogramowania firmy Microsoft. Umowa SA łączy wiele korzyści takich jak całodobowa pomoc techniczna, usługi planowania wdrożeń, szkolenia dla użytkowników i techniczne oraz najnowsze wersje oprogramowania i wyjątkowe technologie w ramach jednego, opłacalnego programu. Dzięki tym korzyściom klienci mogą zwiększyć wydajność środowiska IT oraz usprawnić wdrażanie oprogramowania SQL Server i zarządzanie nim. Klienci z programem SQL Server i aktywną umową SA obejmującą licencje oprogramowania SQL Server 2012 mają dostęp do następujących dodatkowych korzyści: 20

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Skrócony przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Wersja 1.0 4/28/2010 Opis Przewodnik ten przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web Licencjonowanie rozwiązań Aplikacje Office Web Pytanie: Klient ma licencje EAS dla Microsoft Office. Czy partner może ich użyć do licencjonowania dostępu klienta do funkcjonalności Office Web Apps hostowanej

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Spis treści SYSTEM WINDOWS SERVER 2012 EDYCJE DATACENTER I STANDARD... 4 P1. Co nowego w systemie Windows Server 2012?...4 P2. Czym

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2016 Licencjonowanie

Windows Server 2016 Licencjonowanie Windows Server 2016 Licencjonowanie Przegląd informacji o produkcie Windows Server 2016 jest systemem operacyjnym przygotowanym do pracy w chmurze, wspierającym jednocześnie tradycyjne aplikacje działające

Bardziej szczegółowo

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Przewodnik po licencjonowaniu systemu Uwaga: niniejszy przewodnik pomaga zrozumieć zasady licencjonowania, ale nie zastępuje dokumentów licencyjnych, których

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Microsoft System Center 2005: Ujednolicenie zasad licencjonowania produktów Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 i Microsoft perations Manager (MM) 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Licencje: korporacyjna, edukacyjna i dla administracji

Bardziej szczegółowo

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5.

Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5. Newsletter 4/2015 ZMIANY I AKTUALIZACJE W CENNIKU SPLA Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5. Mamy wrzesień więc jeśli będą jakieś zmiany cen w

Bardziej szczegółowo

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Podstawy zasady Licencje wymagane są dla maksymalnej liczby instancji uruchomionych na serwerze w dowolnym czasie Tworzenie i przechowywanie dowolnej liczby instancji

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja - Definicja Użycie oprogramowania w celu stworzenia abstrakcji (iluzji) posiadanych zasobów. Historia Pierwsze szerzej znane zastosowanie: komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Podstawy licencjonowania wybranych produktów Microsoft współpracujących z systemami Asseco WAPRO

Podstawy licencjonowania wybranych produktów Microsoft współpracujących z systemami Asseco WAPRO Podstawy licencjonowania wybranych produktów Microsoft współpracujących z systemami Asseco WAPRO SQL Server 2016 jest oferowany dla oprogramowania Asseco WAPRO w trzech wersjach: SQL Express 2016 - bezpłatna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Edycje bazy danych Oracle 6 edycji bazy danych Oracle - Enterprise Edition (EE) - Standard Edition (SE) - Standard Edition One (SE1) - Personal Edition

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement.

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Czym jest proces True-up? Harmonogram procesu True-up. Zestawienie zmian. Rzetelna weryfikacja zasobów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania wersja dla klientów

Często zadawane pytania wersja dla klientów Ważne informacje dotyczące planów obsługi Często zadawane pytania wersja dla klientów W tym dokumencie podajemy odpowiedzi na często zadawane pytania na temat nadchodzących zmian w planach obsługi. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania

Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Wprowadzenie do podręcznika wdrażania systemu MOM 2005 Autorzy: John Hallows, James R. Morey Kierownicy programu: Harry Sinn, Travis Wright, Lorenzo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0 Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem i IBM jako osobą prawną określoną poniżej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ Skalowalność systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA... 1 PODSUMOWANIE WYNIKÓW... 1 OMÓWIENIE... 2 METODYKA TESTOWANIA... 2 TRANSAKCJE

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Wymagania programowe systemu asix 6.0.2 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0114 Wersja: 05-11-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania wersja dla klientów

Często zadawane pytania wersja dla klientów Ważne informacje dotyczące planów obsługi Często zadawane pytania wersja dla klientów W tym dokumencie podajemy odpowiedzi na często zadawane pytania na temat zmian w planach obsługi. Zmiany te są elementem

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy Oparte na chmurze pakiety dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich firm (SMB) Urządzenia Licencje wieczyste na pakiety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition Data aktualizacji: 29.07.2008 r. Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści Wstęp... 3 Edycje SQL Server

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss Grzegorz Niezgoda AGENDA: RHEL Nowy RHEL Server Wersje i edycje Zasady wykorzystania w środowisku wirtualnym Moduły dodatkowe Wersje specjalne JBoss

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne Sage Kadry i Płace 2018.a

Wymagania techniczne Sage Kadry i Płace 2018.a Wymagania techniczne Sage Kadry i Płace 2018.a Wersja krótka Minimalne wymagania techniczne dla przykładowej instalacji jednostanowiskowej: 4GB RAM i 12GB miejsca na dysku MS SQL 2012 Express SP 3 dla

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o.

PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. 1 Plan działania Slajdy opowiadające Slajdy handlowe Pokaz obsługi 2 PlateSpin Protect Rozwiązanie do ochrony obciążeń, umożliwiajace

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik planowania odnowienia pakietu

Przewodnik planowania odnowienia pakietu Przewodnik planowania odnowienia pakietu Pakiet Microsoft dla licencjonowania zbiorowego to więcej niż tradycyjna oferta związana z konserwacją. Pakiet jest kompleksowym rozwiązaniem obejmującym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Odnowienie Software Assurance przewodnik

Odnowienie Software Assurance przewodnik Odnowienie Software Assurance przewodnik Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego pozwala na zwiększenie produktywności całej organizacji. Usługi Software Assurance ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo