Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny"

Transkrypt

1 Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

2 Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server Modele licencjonowania programu SQL Server Licencjonowanie na podstawie liczby rdzeni... 5 Model licencjonowania Serwer+CAL...7 Licencjonowanie programu SQL Server 2012 w środowisku zwirtualizowanym...8 Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych...8 Licencjonowanie na potrzeby maksymalnej wirtualizacji...10 Zaawansowane scenariusze licencjonowania i szczegółowe przykłady...10 Licencjonowanie programu SQL Server na potrzeby wysokiej dostępności...11 Licencjonowanie programu SQL Server do użytku nieprodukcyjnego...12 Licencjonowanie programu SQL Server 2012 w zwielokrotnionym środowisku aplikacji...13 Licencjonowanie programu SQL Server na potrzeby przenoszenia aplikacji...14 Licencjonowanie urządzeń SQL Server...15 Dodatkowe informacje o produkcie...15 Uaktualnienia, aktualizacje do starszej wersji i licencje Step-Up...15 Opcje migracji programu SQL Server 2012 w ramach umowy Software Assurance...17 Korzyści z umowy Software Assurance...20 Dodatkowe zasoby dotyczące licencjonowania

3 Wprowadzenie Skrócony przewodnik informacyjny po licencjonowaniu jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą uzyskać podstawowe informacje na temat sposobu licencjonowania oprogramowania Microsoft SQL Server 2012 w ramach programów licencjonowania zbiorczego firmy Microsoft. Przewodnik nie zastępuje żadnych dokumentów prawnych dotyczących praw użytkowania produktu SQL Server Konkretne warunki licencjonowania produktów zostały zdefiniowane w Warunkach licencji oprogramowania lub w przypadku licencjonowania zbiorczego w umowie dotyczącej licencjonowania zbiorczego firmy Microsoft, w ramach której zostało uzyskane oprogramowanie, albo w prawach użytkowania produktu (PUR) objętego licencjonowaniem zbiorczym firmy Microsoft. Niniejszy przewodnik po licencjonowaniu nie jest dokumentem prawnym dotyczącym praw użytkowania. Specyfikacje i reguły biznesowe związane z programem mogą ulec zmianie Bieżąca wersja Skróconego przewodnika informacyjnego po licencjonowaniu programu SQL Server 2012 została opublikowana przed datą ogólnego udostępnienia (GA) oprogramowania SQL Server Zaktualizowany przewodnik zostanie opublikowany po ogólnym udostępnieniu oprogramowania. Zawartość przewodnika może ulec zmianie. Najbardziej aktualną wersję niniejszego przewodnika można pobrać pod adresem Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych. FIRMA MiCROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZAWARTOŚCI NINIEJSZEGO STRESZCZENIA. Firma Microsoft udostępnia te materiały tylko w celach informacyjnych i marketingowych. Klienci powinni zapoznać się z treścią podpisanej umowy w celu pełnego zrozumienia praw i obowiązków w ramach programów licencjonowania zbiorczego firmy Microsoft. Oprogramowanie firmy Microsoft jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Wartość i korzyści uzyskane dzięki oprogramowaniu i usługom firmy Microsoft zależą od klienta. W przypadku pytań dotyczących różnic między niniejszym dokumentem a postanowieniami umowy należy skontaktować się z odsprzedawcą lub opiekunem klienta firmy Microsoft. Firma Microsoft nie określa ostatecznych cen lub warunków płatności w zakresie licencji uzyskanych od odsprzedawców. Ostateczne ceny i warunki płatności są określone w umowie zawartej między klientem i odsprzedawcą. Uprawnienia do korzyści z umowy Software Assurance zależą od oferty lub regionu i mogą ulec zmianie. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności z informacjami podanymi w niniejszym dokumencie pierwszeństwo mają Warunki i postanowienia umowy Volume License oraz Warunki i postanowienia umowy Software Assurance związane z oferowanymi korzyściami. Kryteria kwalifikacji i aktualne zasady programu można znaleźć na liście produktów firmy Microsoft. 3

4 Wersje programu SQL Server 2012 Program SQL Server 2012 jest oferowany w trzech głównych wersjach, które spełniają wymagania organizacji i użytkowników dotyczące funkcji, wydajności i ceny: Enterprise Edition przeznaczona do obsługi aplikacji o znaczeniu krytycznym i dużych magazynów danych. Business Intelligence Edition nowa wersja produktu oferująca zaawansowane funkcje dla przedsiębiorstw i samoobsługowe narzędzia BI. Standard Edition na potrzeby obsługi podstawowych funkcji baz danych, raportów i analizy. Nowe wersje są oferowane w ramach jednolitego modelu opartego na poziomach (warstwach), który zapewnia lepszą spójność wersji, funkcji i licencji. Wersja Enterprise Edition zawiera wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu SQL Server Wersja Business Intelligence Edition zawiera wszystkie możliwości wersji Standard Edition oraz wszystkie funkcje Business Intelligence dostępne w wersji Enterprise Edition. Możliwości programu SQL Server 2012 Opcje licencji Obsługa instalacji Windows Server Core Podstawowa wysoka dostępność Podstawowe przetwarzanie OLTP Podstawowe raporty i analizy Programowanie i narzędzia deweloperskie (T-SQL, CLR, typy danych, FileTable) Łatwość zarządzania (Management Studio, zarządzanie oparte na zasadach) Zarządzanie danymi przedsiębiorstwa (usługi jakości i nadrzędne) Samoobsługowe funkcje BI (Power View, PowerPivot dla SPS) BI w przedsiębiorstwie (model semantyczny, zaawansowana analityka) Zaawansowane zabezpieczenia (inspekcje, przezroczyste szyfrowanie danych) Magazyny danych (indeks ColumnStore, kompresja, partycje) Wysoka dostępność AlwaysOn StreamInsight Edycje SQL Server 2012 Standard Business Intelligence Enterprise Rdzenie lub Serwer+CAL Serwer+CAL Rdzenie Basic Basic Advanced Tabela przedstawia porównanie podstawowych możliwości poszczególnych wersji głównych programu SQL Server 2012 Wersja Web Edition programu SQL Server 2012 jest dostępna tylko dla klientów z ważną umową SPLA (Microsoft Services Provider License Agreement). Wersja Datacenter Edition została wycofana, a wszystkie jej funkcje są obecnie dostępne w wersji SQL Server 2012 Enterprise Edition. Wersje Workgroup i Small Business Edition również zostały wycofane. Wersje Developer, Express i Compact Edition są nadal dostępne wraz z wersjami SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse i Parallel Data Warehouse for Developers Edition. Ogólne informacje o poszczególnych wersjach programu SQL Server 2012 można znaleźć pod adresem Szczegółowe dane techniczne produktów i pełne porównanie wersji programu SQL Server 2012 można znaleźć pod adresem Modele licencjonowania programu SQL Server 2012 Przed wprowadzeniem programu SQL Server 2012 oprogramowanie SQL Server 2008 R2 i wcześniejsze wersje były licencjonowane za pośrednictwem programów licencjonowania zbiorczego firmy Microsoft przy użyciu jednego z dwóch modeli licencjonowania: na podstawie liczby procesorów w celu uwzględnienia wykorzystywanej mocy przetwarzania oraz w ramach modelu Serwer i licencja dostępu klienta (Serwer+CAL), który jest oparty na liczbie użytkowników urządzeń uzyskujących dostęp do produktu. 4

5 W przypadku programu SQL Server 2012 firma Microsoft nadal oferuje klientom różne opcje licencjonowania dostosowane do typowych sposobów obsługi zadań przez klientów. Model licencjonowania Serwer+CAL umożliwia zakup licencji dla użytkowników i/lub urządzeń w celu ograniczenia kosztów dostępu do kolejnych instalacji programu SQL Server. W przypadku klientów, którzy nie mogą określić liczby użytkowników lub wymagają zaawansowanych funkcji bazy danych, firma Microsoft zmienia zasady licencjonowania programu SQL Server na podstawie mocy przetwarzania. W ramach nowego modelu licencjonowania programu SQL Server 2012 moc przetwarzania jest obliczana na podstawie liczby rdzeni, a nie procesorów fizycznych. Licencje oparte na liczbie rdzeni umożliwiają dokładniejsze, bardziej spójne mierzenie mocy przetwarzania na potrzeby licencji niezależnie od tego, czy rozwiązania zostały zainstalowane na serwerach fizycznych na miejscu, czy też na serwerach wirtualnych lub w środowisku chmury. Enterprise Wersje SQL Server 2012 Business Intelligence Standard Opis Zaawansowane funkcje obsługi centrum danych, magazynów danych i BI BI w przedsiębiorstwie i analityka na dużą skalę Podstawowe funkcje baz danych i BI Opcja licencji Serwer+CAL Rdzenie Wymagania Wymagane licencje CAL SQL Server Wymagane licencje CAL SQL Server w przypadku modelu Serwer+CAL Tabela zawiera porównanie opcji licencjonowania każdej z głównych wersji programu SQL Server 2012 Licencjonowanie oparte na rdzeniach W nowym modelu licencjonowania opartym na rdzeniach każdy serwer z uruchomionym oprogramowaniem SQL Server 2012 lub jego składnikami (takimi jak Reporting Services lub Integration Services) musi mieć przypisaną odpowiednią liczbę licencji SQL Server 2012 na rdzenie. Liczba wymaganych licencji na rdzenie zależy od tego, czy klient uzyskuje licencję na serwer fizyczny, czy też na wirtualne środowisko systemu operacyjnego (OSE). W przeciwieństwie do modelu licencjonowania Serwer+CAL model oparty na rdzeniach umożliwia dostęp nieograniczonej liczbie użytkowników lub urządzeń znajdujących się wewnątrz zapory organizacji lub poza nią. W przypadku modelu opartego na rdzeniach klienci nie muszą kupować dodatkowych licencji dostępu klienta (CAL) w celu uzyskania dostępu do oprogramowania SQL Server. Procesory fizyczne Serwer fizyczny Rdzenie fizyczne Rysunek przedstawia serwer z dwoma fizycznymi procesorami zawierającymi po 6 rdzeni fizycznych Serwer fizyczny Procesor fizyczny Rdzeń fizyczny Wątek sprzętowy Fizyczne środowisko systemu operacyjnego Serwer to fizyczny system komputerowy obsługujący oprogramowanie serwera. Partycję sprzętową lub moduł blade uznaje się za system fizyczny. Procesor to fizyczny układ, który znajduje się w fizycznym gnieździe partycji sprzętowej i zawiera jeden lub wiele rdzeni. Każdy procesor fizyczny zawiera mniejsze jednostki przetwarzające zwane rdzeniami fizycznymi. Procesory mogą mieć dwa, cztery, sześć, osiem lub więcej rdzeni. Na rysunku 3 przedstawiono przykład dwóch 6-rdzeniowych procesorów fizycznych. Wątek sprzętowy to rdzeń fizyczny lub hiperwątek procesora fizycznego. Fizyczne środowisko systemu operacyjnego (OSE) działa bezpośrednio w fizycznym systemie komputerowym i stanowi całość lub część instancji systemu operacyjnego. Oprogramowanie SQL Server można zainstalować w fizycznym środowisku OSE. 5

6 Licencjonowanie programu SQL Server 2012 przy użyciu modelu opartego na rdzeniach W przypadku korzystania z fizycznego środowiska systemu operacyjnego należy uzyskać licencję na wszystkie rdzenie fizyczne serwera. Aby określić wymaganą liczbę licencji na rdzenie, należy: 1. Policzyć wszystkie rdzenie fizyczne we wszystkich procesorach serwera. 2. Pomnożyć liczbę rdzeni przez odpowiedni współczynnik, aby określić liczbę licencji wymaganych dla każdego procesora w serwerze. Uwaga: zastosowany współczynnik rdzeni zależy od typu używanego procesora. 3. Zakupić odpowiednią liczbę licencji na rdzenie wymaganych dla każdego procesora w serwerze. 4. Licencje na rdzenie są sprzedawane w zestawach z dwoma elementami, zatem liczbę wymaganych licencji trzeba podzielić przez 2 w celu określenia faktycznej liczby pozycji zamówienia. Dwa 26-rdzeniowe Intel Xeon 6-core procesory processors Intel Xeon Number Liczba of wymaganych core licenses licencji: required: 12 (total (liczba cores rdzeni on serwera) the server) x 1 (core (współczynnik factor from rdzeni the table z tabeli below) poniżej) = 12 core liczba licenses wymaganych required licencji Zakup Purchase 6 jednostek 6 2-Pack SKU z dwiema SKUs of licencjami core licenses na rdzenie (licencje sprzedawane (cores sold w in zestawach 2-core packs) z 2 elementami) Tabela Microsoft współczynników SQL Server 2012 rdzeni Core Microsoft Factor Table* SQL Server 2012* Typ Processor procesora Type Współczynnik Core Factor rdzeni Wszystkie All processors procesory not mentioned niewymienione below poniżej 1 Procesory AMD Processors AMD (serie (31XX, 31XX, 32XX, 32XX, 41XX, 41XX, 42XX, 42XX, 61XX, 61XX, 62XX 62XX Series z co Processors najmniej with 6 rdzeniami) 6 or more cores) 0.75 Procesory Single-Core jednordzeniowe Processors 4 Procesory Dual-Core dwurdzeniowe Processors 2 * Jest to przykład sposobu obliczenia wymagań dotyczących licencji na rdzenie wraz z tabelą współczynników rdzeni. Tabela współczynników rdzeni może ulec zmianie. Aktualną tabelę współczynników rdzeni można znaleźć w dowolnym momencie, klikając łącze poniżej. Więcej informacji na temat tabeli współczynników rdzeni dla programu SQL Server 2012, w tym sposób wyboru odpowiedniego współczynnika rdzeni w przypadku licencjonowania programu SQL Server 2012 na podstawie liczby rdzeni, można znaleźć pod adresem Model licencjonowania oparty na rdzeniach jest odpowiedni w następujących sytuacjach: Instalacja programu SQL Server 2012 Enterprise Edition. Wdrażanie zadań w Internecie lub ekstranecie albo systemów zintegrowanych z zadaniami zewnętrznymi (nawet gdy komunikacja zewnętrzna lub dane przechodzą przez jeden lub więcej innych systemów) lub w przypadku, gdy nie można łatwo określić liczby użytkowników/urządzeń. Implementacja scentralizowanych środowisk obejmujących dużą liczbę bezpośrednich i pośrednich użytkowników/urządzeń. W przypadku, gdy łączny koszt licencji jest niższy niż w przypadku modelu Serwer+CAL. Szczegółowe informacje na temat licencjonowania wirtualnych środowisk OSE na podstawie liczby rdzeni można znaleźć w sekcji Licencjonowanie programu SQL Server 2012 w środowiskach wirtualnych w niniejszym przewodniku. 6

7 Model licencjonowania Serwer+CAL W przypadku licencjonowania oprogramowania SQL Server w ramach modelu Serwer+CAL klienci zakupują licencje dla poszczególnych serwerów oraz licencje dostępu klienta (CAL) dla wszystkich urządzeń (CAL urządzenia) i użytkowników (CAL użytkownika) uzyskujących dostęp do programu SQL Server lub dowolnych jego składników. Licencja CAL nie jest oprogramowaniem. Jest to licencja umożliwiająca użytkownikom i urządzeniom dostęp do programu SQL Server. Licencja serwera Licencja dla serwera, na którym działa program SQL Server lub jego składniki CAL urządzenia Licencja dla urządzenia uzyskującego dostęp do usług lub funkcji programu SQL Server albo jego składników LUB CAL użytkownika Licencja dla osoby uzyskującej dostęp do usług lub funkcji programu SQL Server albo jego składników Rysunek przedstawia licencje stosowane w modelu licencjonowania Serwer+CAL Licencjonowanie programu SQL Server 2012 przy użyciu modelu Serwer+CAL W ramach modelu licencjonowania Serwer+CAL każde środowisko systemu operacyjnego (OSE) z działającym oprogramowaniem SQL Server 2012 lub jego składnikami musi mieć licencję na serwer SQL Server 2012 przypisaną do serwera fizycznego, na którym działa środowisko OSE. Każda licencja serwera umożliwia klientowi uruchamianie dowolnej liczby instancji programu SQL Server w fizycznym lub wirtualnym środowisku OSE. Uwaga: w przypadku uruchamiania oprogramowania SQL Server w fizycznym środowisku OSE każda partycja sprzętowa lub moduł blade są traktowane jako oddzielny serwer wymagający licencjonowania. Aby uzyskać dostęp do licencjonowanego programu SQL Server, każdy użytkownik lub urządzenie musi mieć przypisaną licencję CAL SQL Server w wersji takiej samej lub nowszej niż dana wersja oprogramowania SQL Server. Na przykład w celu uzyskania dostępu do serwera z oprogramowaniem SQL Server 2012 użytkownik potrzebuje licencji CAL SQL Server Uwaga: urządzenia nieobsługiwane przez użytkowników wymagają licencji CAL urządzeń, nawet jeśli pośrednio łączą się z programem SQL Server. W przypadku urządzeń obsługiwanych przez użytkowników, takich jak komputery lub terminale przenośne, można zastosować licencję CAL użytkownika lub urządzenia. Licencje CAL SQL Server są dostępne w określonych wersjach. Każda licencja CAL SQL Server 2012 zapewnia dostęp do dowolnej liczby licencjonowanych instancji programu SQL Server (w wersji SQL Server 2012 lub wcześniejszej) w organizacji klienta niezależnie od platformy (32-bitowej, 64-bitowej lub IA64) i wersji produktu. Dotyczy to także starszych serwerów SQL Server Workgroup i SQL Server for Small Business. Uwaga: używanie sprzętu lub oprogramowania, które ogranicza liczbę użytkowników lub urządzeń uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania (przy użyciu zwielokrotniania lub pul) nie powoduje zmniejszenia liczby wymaganych licencji CAL. Szczegółowe informacje na temat sposobu licencjonowania programu SQL Server w zwielokrotnionym środowisku aplikacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane scenariusze licencjonowania w niniejszym przewodniku. Model licencjonowania Serwer+CAL jest odpowiedni w następujących sytuacjach: Instalacja programu SQL Server Business Intelligence Edition. Instalacja wersji SQL Server Standard Edition, gdy można łatwo określić liczbę użytkowników/urządzeń, a łączne koszty licencji są niższe niż w przypadku modelu opartego na rdzeniach. Uzyskiwanie dostępu do wielu baz danych SQL Server i/lub planowane zwiększenie wykorzystania programu SQL Server przez dodanie nowych serwerów. Po zakupie niezbędnych licencji CAL wymagany jest tylko zakup niedrogich licencji na serwer dla nowych serwerów. Uzyskiwanie dostępu do starszych serwerów Enterprise Edition w ramach modelu licencjonowania Serwer+CAL. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Dodatkowe informacje o produktach w niniejszym przewodniku. 7

8 Licencjonowanie programu SQL Server 2012 w środowisku zwirtualizowanym Program Microsoft SQL Server jest coraz częściej wdrażany w środowiskach zwirtualizowanych, co umożliwia współbieżne uruchamianie instancji programu SQL Server w oddzielnych wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego (OSE) lub w maszynach wirtualnych. Program SQL Server 2012 oferuje rozszerzone uprawnienia do wirtualizacji, a także opcje i inne korzyści zapewniające większą elastyczność w wirtualnych środowiskach klientów. W przypadku instalacji oprogramowania SQL Server 2012 w środowisku zwirtualizowanym klienci mogą uzyskać licencje na poszczególne maszyny wirtualne (MW) lub zakupić licencję umożliwiającą maksymalną wirtualizację w zwirtualizowanych środowiskach dynamicznych lub w chmurze prywatnej. W celu uzyskania maksymalnej wirtualizacji można zakupić licencje na rdzenie dla całego serwera w wersji Enterprise Edition, a następnie uwzględnić te licencje w ramach umowy Software Assurance. Maszyna wirtualna z wirtualnymi rdzeniami Hypervisor Rysunek przedstawia dwie maszyny wirtualne z dwoma rdzeniami wirtualnymi Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych W przypadku klientów, którzy konsolidują dotychczasowe środowiska i modernizują sprzęt, może się okazać, że instancja programu SQL Server wykorzystuje zaledwie ułamek dostępnej mocy przetwarzania. Wdrażając bazy danych w środowiskach wirtualnych zajmujących tylko część zasobów serwera fizycznego, można uzyskać znaczne oszczędności, licencjonując pojedyncze maszyny wirtualne. Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych przy użyciu modelu opartego na rdzeniach Podobnie jak w przypadku licencjonowania na podstawie rdzeni w fizycznych środowiskach OSE, należy zakupić odpowiednią liczbę licencji dla wszystkich rdzeni wirtualnych w wirtualnych środowiskach OSE obsługujących instancje oprogramowania SQL Server Aby licencjonować poszczególne maszyny wirtualne w ramach modelu opartego na liczbie rdzeni, klienci muszą zakupić licencje na rdzenie dla wszystkich rdzeni wirtualnych (procesorów lub wątków wirtualnych) przydzielonych do maszyny wirtualnej (co najmniej cztery licencje na maszynę wirtualną). Na potrzeby licencjonowania rdzenie wirtualne odpowiadają wątkom sprzętowym. W przypadku licencjonowania pojedynczych maszyn wirtualnych współczynniki rdzeni nie są stosowane. Uwaga: licencje dla pojedynczych maszyn wirtualnych to jedyna opcja licencjonowania wersji SQL Server 2012 Standard Edition w przypadku klientów, którzy uruchamiają oprogramowanie w środowisku zwirtualizowanym w ramach modelu opartego na rdzeniach. Wraz z programem SQL Server 2012 firma Microsoft oferuje również obsługę przenoszenia licencji. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich wersji oprogramowania SQL Server, ale wyłącznie w ramach korzyści z umowy Software Assurance (SA). Więcej informacji na temat licencjonowania zapewniającego przenośność aplikacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane scenariusze licencjonowania w niniejszym przewodniku. 8

9 1 2 Należy uzyskać licencje na rdzenie wirtualne każdej maszyny wirtualnej. Dla każdej maszyny wirtualnej wymagane są co najmniej 4 licencje na rdzenie. MW 1 MW 2 MW 3 Maszyna wirtualna z 2 rdzeniami wirtualnymi Wymagane licencje na 4 rdzenie Maszyna wirtualna z 4 rdzeniami wirtualnymi Wymagane licencje na 4 rdzenie Dodatkowe licencje mogą być wymagane w następujących sytuacjach: Maszyna wirtualna z 6 rdzeniami wirtualnymi Wymagane licencje na 6 rdzeni Rysunek przedstawia wymagania dotyczące licencji dla trzech różnych maszyn wirtualnych w ramach modelu opartego na rdzeniach Gdy pojedynczy wątek sprzętowy obsługuje wiele rdzeni wirtualnych. (Wymagana jest licencja dla każdego rdzenia wirtualnego). Gdy wiele wątków sprzętowych obsługuje jeden rdzeń wirtualny. (Licencja na rdzeń umożliwia obsługę jednego rdzenia wirtualnego przez pojedynczy wątek sprzętowy). Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych przy użyciu modelu Serwer+CAL Aby licencjonować pojedyncze maszyny wirtualne w ramach modelu Serwer+CAL (dostępnego tylko w wersjach SQL Server 2012 Standard i Business Intelligence), klienci mogą zakupić licencje dla poszczególnych maszyn wirtualnych, w których działa oprogramowanie SQL Server, niezależnie od liczby procesorów wirtualnych przydzielonych do maszyny wirtualnej. Uwaga: każdy użytkownik lub urządzenie uzyskujące dostęp do oprogramowania SQL Server 2012 w środowisku wirtualnym lub fizycznym wymaga licencji CAL SQL Server Szczegółowe informacje na temat sposobu licencjonowania pojedynczych maszyn wirtualnych przy użyciu licencji starszej wersji programu SQL Server Enterprise Edition można znaleźć w sekcji Zaawansowane scenariusze licencjonowania w niniejszym przewodniku. 1 2 Należy uzyskać licencję na serwer dla każdej maszyny wirtualnej. Należy licencjonować każdego użytkownika lub urządzenie za pomocą licencji CAL. MW 1 MW 2 Z programem SQL Serv-er 2012 Business Intelligence Edition Wymagana 1 licencja na serwer Z programem SQL Server 2012 Business Intelligence Edition Wymagana 1 licencja na serwer Wymagane 3 licencje dostępu klienta Rysunek przedstawia przykład licencjonowania maszyn wirtualnych w ramach modelu Serwer+CAL 9

10 Licencjonowanie na potrzeby maksymalnej wirtualizacji W przypadku programu SQL Server 2012 Enterprise Edition klienci, którzy licencjonują wszystkie rdzenie fizyczne serwera, mogą uruchamiać nieograniczoną liczbę instancji oprogramowania w takiej liczbie fizycznych i wirtualnych środowisk OSE, która odpowiada liczbie licencji na rdzenie przypisanych do serwera. Na przykład serwer z czterema procesorami 4-rdzeniowymi w pełni licencjonowany na podstawie 16 licencji na rdzenie może uruchamiać oprogramowanie SQL Server w maksymalnie 16 maszynach wirtualnych niezależnie od liczby przydzielonych do nich rdzeni wirtualnych. Objęcie wszystkich licencji na rdzenie Enterprise Edition (gdy serwer jest w pełni licencjonowany) umową Software Assurance (SA) umożliwia klientom rozszerzenie praw użytkowania i uruchamianie dowolnej liczby instancji oprogramowania w dowolnej liczbie fizycznych lub wirtualnych środowisk OSE. Pozwala to klientom na zainstalowanie dowolnej liczby maszyn wirtualnych w celu obsługi dynamicznych zadań i pełnego wykorzystania możliwości sprzętu. Uwaga: ta korzyść jest niedostępna po wygaśnięciu umowy SA. Licencjonowanie na potrzeby maksymalnej wirtualizacji może być idealnym rozwiązaniem w następujących sytuacjach: Wdrażanie środowisk chmury prywatnej SQL Server z dużą liczbą maszyn wirtualnych. Korzystanie z hiperwątków. Dynamiczne przydzielanie i odbieranie zasobów maszyn wirtualnych Należy w pełni licencjonować serwer przy użyciu licencji SQL Server 2012 Enterprise Edition na rdzenie oraz umowy Software Assurance. Dynamiczne przydzielanie i odbieranie zasobów maszyn wirtualnych. Licencjonowane elementy Wszystkie rdzenie fizyczne serwera Wdrażane elementy Nieograniczona liczba MW MW 6 MW 5 MW 4 MW 3 MW 2 MW 1 Elementy do zakupienia 12 licencji SQL Server 2012 Enterprise na rdzenie + umowa SA Ilustracja przedstawia przykład licencjonowania nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych przy użyciu licencji Enterprise Edition na rdzenie i umowy SA (przyjęty współczynnik rdzeni wynosi 1) Zaawansowane scenariusze licencjonowania i szczegółowe przykłady W tej sekcji przedstawiono kilka zaawansowanych scenariuszy licencjonowania programu SQL Server 2012, które ułatwiają stosowanie tych zasad w konkretnych sytuacjach. Informacje o szczegółowych warunkach dotyczących określonego scenariusza można znaleźć w prawach użytkowania produktu (PUR) objętego licencjonowaniem zbiorczym firmy Microsoft (PUR). Można również skontaktować się z odsprzedawcą produktów firmy Microsoft. 10

11 Licencjonowanie programu SQL Server na potrzeby wysokiej dostępności Oprogramowanie SQL Server można skonfigurować w taki sposób, aby w przypadku awarii jednego z serwerów jego zadania przejmował inny serwer. Wszystkie wersje programu SQL Server 2012 zapewniają podstawowe funkcje wysokiej dostępności, takie jak dziennik kopii zapasowych, dublowanie baz danych i klastry trybu failover z dwoma węzłami. Zaawansowane funkcje wysokiej dostępności (AlwaysOn) w programie SQL Server 2012 Enterprise Edition oferują rozszerzoną obsługę wielu aktywnych serwerów pomocniczych (do odczytu) oraz klastrów trybu failover w wielu ośrodkach. Aktywne Pasywne Wymagane 12 licencji na rdzenie Dodatkowe licencje niewymagane Aktywne Aktywne Wymagane 12 licencji na rdzenie Wymagane 12 licencji na rdzenie Łącznie 24 wymagane licencje Rysunek przedstawia przykład licencjonowania aktywnej i pasywnej pomocniczej bazy danych SQL Server 2012 przy współczynniku rdzeni wynoszącym 1 Podstawowe informacje o trybie failover Dla każdej prawidłowo licencjonowanej instancji programu SQL Server klienci mogą uruchamiać dodatkową instancję pasywną w oddzielnym środowisku OSE na potrzeby tymczasowego wsparcia. Pasywna instancja programu SQL Server nie udostępnia danych SQL Server klientom i nie obsługuje aktywnych zadań programu SQL Server. Pasywna instancja trybu failover może działać na serwerze innym niż licencjonowany. Serwer pomocniczy używany do obsługi trybu failover nie musi mieć oddzielnej licencji programu SQL, o ile jest faktycznie pasywny. Jeśli serwer udostępnia dane, takie jak raporty dla klientów obsługujących aktywne zadania programu SQL Server lub wykonujących inne czynności, takie jak dodatkowe kopie zapasowe serwerów pomocniczych, musi mieć przydzieloną licencję SQL Server. Licencje serwera głównego obejmują obsługę tylko jednego serwera pomocniczego, a wszystkie dodatkowe serwery pomocnicze muszą mieć licencje SQL Server. Uwaga: Uprawnień do uruchamiania pasywnej instancji programu SQL Server na potrzeby tymczasowego wsparcia nie można przenosić na inne licencjonowane serwery w celu udostępnienia wielu pasywnych serwerów zapasowych jednemu serwerowi głównemu. W przypadku licencjonowania programu SQL Server 2012 na podstawie rdzeni liczba licencji na rdzenie zależy od serwera, który wymaga większej liczby licencji. Dzięki temu uaktywniony serwer trybu failover jest prawidłowo licencjonowany. Aby pasywna instancja programu SQL Server była prawidłowo licencjonowana, nie może wymagać większej liczby licencji niż licencjonowany system główny. 11

12 Los Angeles (pomocniczy) Pasywne Boston (podstawowy) Aktywne Pasywna instancja pomocnicza Dodatkowe licencje niewymagane Dallas (pomocniczy) Wymagane 12 licencji na rdzenie Pasywne Łącznie 24 wymagane licencje na rdzenie Dodatkowa pasywna instancja pomocnicza Wymagane 12 licencji na rdzenie Rysunek przedstawia przykład licencjonowania wielu pasywnych pomocniczych baz danych SQL Server 2012 przy współczynniku rdzeni wynoszącym 1 Grupy dostępności AlwaysOn Grupy dostępności AlwaysOn to nowa funkcja programu SQL Server 2012 Enterprise Edition umożliwiająca klientom skonfigurowanie wielu baz danych, które będą działać w trybie failover jako jedna jednostka obsługująca maksymalnie cztery aktywne serwery pomocnicze i dwa synchroniczne serwery pomocnicze. Możliwość korzystania z serwerów pomocniczych pozwala poprawić wydajność zadań związanych z serwerem głównym raportowaniem i kopiami zapasowymi dzięki lepszemu zrównoważeniu obciążeń między instancjami, co zapewnia wyższy zwrot z inwestycji w sprzęt. Uwaga: Jeśli serwery pomocnicze są aktywnie używane do obsługi takich scenariuszy czyli gdy serwery trybu failover nie są już faktycznie pasywne należy uzyskać wszystkie odpowiednie licencje. Licencjonowanie programu SQL Server do użytku nieprodukcyjnego SQL Server 2012 Developer Edition to w pełni funkcjonalna wersja oprogramowania SQL Server oferująca wszystkie możliwości wersji Enterprise, ale licencjonowana w ramach modelu narzędzi deweloperskich, czyli na podstawie liczby użytkowników. Dla każdej osoby, która używa oprogramowania, wymagana jest jedna W przypadku korzystania z oprogramowania SQL Server na potrzeby opracowywania, testowania lub prezentowania aplikacji wymagane są tylko licencje użytkowników i w takiej sytuacji nie trzeba uzyskiwać odpowiednich licencji dla serwerów, na których działa program SQL Server. Jeżeli dostęp do oprogramowania mają tylko licencjonowani użytkownicy, klient może zainstalować dowolną liczbę kopii oprogramowania na dowolnych serwerach, które są używane wyłącznie do celów związanych z programowaniem, testowaniem i prezentacją aplikacji. Jest to przydatna możliwość, ponieważ pozwala klientom uruchamiać oprogramowanie na wielu urządzeniach (na przykład do testowania) bez konieczności licencjonowania wszystkich serwerów nieprodukcyjnych. Przed rozpoczęciem używania programu SQL Server w ramach modelu narzędzi deweloperskich klienci muszą przypisać licencje wszystkim użytkownikom uzyskującym dostęp do oprogramowania. Po uzyskaniu licencji klienci mogą zainstalować oprogramowanie SQL Server 2012 Developer Editio i udostępnić jego kopie wszystkim licencjonowanym użytkownikom na potrzeby projektowania, rozwijania, testowania i prezentowania aplikacji. Klienci nie mogą używać oprogramowania w środowisku produkcyjnym. Przed wdrożeniem oprogramowania do użytku produkcyjnego należy usunąć wszelkie dane produkcyjne używane podczas projektowania, programowania lub testowania aplikacji. 12

13 Subskrypcje MSDN Oprogramowanie SQL Server można również licencjonować do użytku nieprodukcyjnego za pośrednictwem wybranych poziomów subskrypcji MSDN, takich jak Visual Studio Professional, Premium i Ultimate. Podobnie jak w przypadku autonomicznego oprogramowania SQL Server Developer Edition, subskrypcje MSDN są licencjonowane na podstawie liczby użytkowników i nie można ich używać w środowisku produkcyjnym. Więcej informacji na temat subskrypcji MSDN zawierających oprogramowanie SQL Server można znaleźć pod adresem Licencjonowanie programu SQL Server w zwielokrotnionym środowisku aplikacji Zwielokrotnianie (ang. multiplexing) polega na używaniu sprzętu lub oprogramowania do tworzenia pul połączeń, ponownego przekazywania informacji lub ograniczenia liczby urządzeń albo użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do programu SQL Server. Zwielokrotnianie może również obejmować ograniczenie liczby urządzeń lub użytkowników bezpośrednio zarządzanych przez program SQL Server. W przypadku licencjonowania oprogramowania SQL Server w ramach modelu Serwer+CAL użytkownicy i urządzenia uzyskujące dostęp do danych programu SQL Server za pośrednictwem innej aplikacji lub sprzętu muszą mieć licencje CAL SQL Server. Zwielokrotnianie nie ogranicza liczby wymaganych licencji firmy Microsoft. Użytkownicy muszą posiadać odpowiednie licencje niezależnie od tego, czy łączą się z programem SQL Server bezpośrednio, czy też pośrednio. Każdy użytkownik lub urządzenie uzyskujące dostęp do serwera, plików, danych lub zawartości dostarczanej przez automatycznie udostępniany serwer wymaga licencji CAL SQL Server. Liczba warstw sprzętu lub oprogramowania między programem SQL Server i użytkownikami lub urządzeniami korzystającymi z tych zasobów lub funkcji nie wpływa na liczbę wymaganych licencji CAL. Ręczne przenoszenie danych między pracownikami nie wymaga licencji CAL dla odbiorcy. Jeśli na przykład jeden z pracowników wyśle innemu pracownikowi raport w formacie programu Microsoft Office Excel, odbiorca nie musi mieć licencji CAL (o ile raport nie łączy się z serwerem, na którym działa program SQL Server). Bez zwielokrotniania Licencjonowanie w modelu Serwer+CAL Użytkownicy z bezpośrednim dostępem do SQL Server Ze zwielokrotnianiem Wymagane licencje CAL użytkowników CRM Użytkownicy łączący się z SQL Server przez inną aplikację Rysunek przedstawia licencje środowiska zwielokrotnionego stosowane w modelu licencjonowania Serwer+CAL Licencje CAL SQL Server są wymagane w przypadku użytkowników, lub urządzeń bezpośrednio wprowadzających i wyświetlających dane bazy danych SQL Server oraz wysyłających do niej kwerendy. Licencje CAL SQL Server są również wymagane w przypadku urządzeń i użytkowników, którzy wprowadzają i wyświetlają dane bazy danych SQL Server oraz wysyłają do niej kwerendy za pośrednictwem narzędzia do obsługi pul (takiego jak serwer CRM na rysunku powyżej). Dotyczy to także użytkowników, którzy wyświetlają dane przy użyciu aplikacji sieci Web lub wprowadzają do bazy danych informacje za pomocą produktu pośredniczącego. 13

14 Gdy użytkownicy aktywnie wysyłają dane programu SQL Server za pośrednictwem poczty lub innej technologii komunikacji, odbiorcy nie wymagają licencji CAL SQL Server. W przypadku zwielokrotniania zasady te nie ulegają zmianie. Podobnie rozpowszechnianie danych w postaci dokumentów papierowych nie wymaga licencji CAL SQL Server dla odbiorców. Użytkownicy, którzy bezpośrednio lub pośrednio otrzymują dane z programu SQL Server, wymagają licencji CAL, ale jeżeli dane są drukowane, taka licencja nie jest wymagana. Szczegółowe informacje na temat wpływu zwielokrotniania na licencjonowanie produktów SQL Server 2012 w modelu Serwer+CAL można znaleźć w Skróconych informacjach o licencjonowaniu zbiorczym dostępnych pod adresem multiplexing.docx Licencjonowanie programu SQL Server w celu przenoszenia aplikacji Przenośność licencji to prawa użytkowania dostępne we wszystkich wersjach oprogramowania SQL Server 2012 objętych aktywną umową Software Assurance (SA). W ramach tej korzyści klienci mogą dowolnie często zmieniać przypisanie licencji SQL Server do różnych serwerów w farmie serwerów. Klienci mogą również ponownie przypisywać licencje do innych serwerów udostępnionych. Przenośność licencji jest dostępna w przypadku modeli licencjonowania opartych na liczbie rdzeni oraz Serwer+CAL. Licencje programu SQL Server, które nie są objęte aktywną umową SA, można przypisywać do innych serwerów w farmie serwerów nie częściej niż co 90 dni. Dodatkowo nie można ich przypisywać w zewnętrznych systemach hostingu lub środowiskach innych niż chmura prywatna. Wszystkie licencje SQL Server z aktywną umową SA można z dowolną częstotliwością ponownie przypisywać do innych serwerów w farmie serwerów. Natomiast nie można ich przypisywać do innego serwera w innej farmie serwerów częściej niż co 90 dni.» Farma serwerów może obejmować maksymalnie dwa centra danych oddalone od siebie o maksymalnie cztery strefy czasowe i/lub znajdujące się na terenie Unii Europejskiej lub w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).» Dane centrum danych może być częścią tylko jednej farmy serwerów. Przenośność licencji może być przydatna dla klientów, którzy licencjonują pojedyncze maszyny wirtualne i chcą przypisywać te licencje do różnych maszyn wirtualnych w farmie serwerów (wraz z dynamicznym przenoszeniem zadań) lub do maszyn wirtualnych w środowisku chmury. Uwaga: Przenośność licencji dotyczy bezpośrednio ponownego przypisywania licencji i nie ma związku z przenoszeniem instancji oprogramowania działających w maszynie wirtualnej. Dzięki umowie SA można dowolnie zmieniać przypisania licencji w ramach farmy serwerów MW MW Korzyść SA Serwer 1 Serwer 2 Rysunek przedstawia ponowne przypisanie licencji na rdzenie w ramach tej samej farmy serwerów dzięki przenośności licencji 14

15 Dzięki With umowie SA, licenses SA licencje can be można reassigned ponownie to a third przypisywać party hoster w zewnętrznym or the cloud at środowisku any time hostingu lub chmurze MW MW Korzyść SA Serwer udostępniony innej firmy Rysunek przedstawia ponowne przypisanie licencji na rdzenie do serwera udostępnionego innej firmy dzięki przenośności licencji Więcej informacji na temat używania przenośności licencji w celu zwiększenia korzyści z licencji SQL Server można znaleźć pod adresem Licencjonowanie urządzeń SQL Server Firma Microsoft nawiązała współpracę z czołowymi dostawcami sprzętu, aby opracować ofertę wstępnie skonfigurowanych urządzeń zoptymalizowanych z myślą o oprogramowaniu SQL Server. Wybierając gotowe urządzenie zamiast wdrożenia rozwiązania, klienci mogą ograniczyć nakłady inwestycyjne, znacznie skrócić czas uzyskiwania korzyści i przeznaczyć zasoby informatyczne do realizacji innych priorytetowych zadań. Oferta urządzeń zoptymalizowanych pod względem obsługi programu SQL Server Parallel Data Warehouse lub innych wersji oprogramowania SQL Server obejmuje następujące urządzenia: Dell Parallel Data Warehouse Appliance HP Enterprise Database Consolidation Appliance HP Enterprise Data Warehouse Appliance HP Business Decision Appliance HP Business Data Warehouse Appliance Uwaga: Mimo że urządzenia SQL Server sprzedawane przez partnerów są dostarczane z preinstalowanym oprogramowaniem SQL Server, klienci muszą uzyskać niezbędne licencje za pośrednictwem umowy Microsoft Volume Licensing przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Więcej informacji na temat pełnej oferty dostępnych urządzeń SQL Server można znaleźć pod adresem Dodatkowe informacje o produktach Uaktualnienia, aktualizacje do starszej wersji i licencje Step-Up W przypadku licencjonowania oprogramowania SQL Server 2012 dostępnych jest wiele opcji wdrożenia zgodnych z różnymi scenariuszami uaktualnień. 15

16 Prawa do aktualizacji wersji są dostępne dla kwalifikujących się licencji w ramach korzyści z umowy Software Assurance i umożliwiają klientom uaktualnienie środowiska bez dodatkowych kosztów. Dotychczasowe licencje programu SQL Server 2008 R2 objęte umową SA są automatycznie uaktualniane do odpowiedniej wersji oprogramowania SQL Server Jeśli poprzednia edycja została wycofana, ścieżka uaktualnienia dla programu SQL Server 2012 może obejmować inną edycję produktu. Ścieżka uaktualnienia oprogramowania SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 Uaktualnienie do wersji SQL Server 2012 Licencje Enterprise Edition na procesory Licencje Datacenter Edition na procesory Licencje Enterprise Edition na rdzenie Licencje serwera Enterprise Edition Licencje Standard Edition na procesory Licencje serwera Standard Edition Licencje serwera Enterprise Edition (ograniczenie do 20 rdzeni) Licencje Standard Edition na rdzenie Licencje serwera Standard Edition Tabela przedstawia opcje uaktualnień dostępne dla klientów z licencjami programu SQL Server. Obowiązują uprawnienia do używania programu SQL Server Prawa do zmiany edycji są obecnie dostępne w przypadku wybranych produktów SQL Server i pozwalają klientom na zainstalowanie innej (zwykle niższej) edycji zamiast aktualnie licencjonowanego oprogramowania. Prawa do zmiany edycji oprogramowania SQL Server można połączyć z prawami do aktualizacji do starszej wersji dostępnymi dla wszystkich produktów objętych umową Volume Licensing, co pozwala klientom zainstalować wcześniejsze wersje oprogramowania zamiast aktualnie licencjonowanej wersji. W określonych sytuacjach może być również dozwolona instalacja wcześniejszych wersji produktów w edycji innej niż aktualnie licencjonowana edycja. Uwaga: w przypadku korzystania z praw do aktualizacji do starszej wersji lub zmiany edycji nadal obowiązują uprawnienia do używania oryginalnie licencjonowanej wersji. Licencja klienta: SQL Server 2012 Standard Edition Server SQL Server 2012 Standard Edition Core SQL Server 2012 Business Intelligence Edition Opcje instalacji oprogramowania SQL Server 2012 Edycja oprogramowania SQL Server Standard Server SQL Server Workgroup SQL Server for Small Business SQL Server Standard Core SQL Server Web (tylko bez SPLA) SQL Server Workgroup SQL Server Business Intelligence SQL Server Standard Server Możliwość instalacji: Wersja oprogramowania 2012 lub wcześniejsza 2008 R2 lub wcześniejsza 2008 R2 lub wcześniejsza 2012 lub wcześniejsza 2008 R2 lub wcześniejsza 2008 R2 lub wcześniejsza lub wcześniejsza SQL Server 2012 Enterprise Edition Core SQL Server Enterprise Core SQL Server Business Intelligence SQL Server Standard Core SQL Server Datacenter 2012 lub wcześniejsza lub wcześniejsza 2008 R2 lub wcześniejsza Tabela przedstawia opcje instalacji dostępne dla klientów z licencjami programu SQL Server. Obowiązują uprawnienia do używania programu SQL Server

17 Licencje Step-Up edycji są oferowane w ramach korzyści z umowy Software Assurance tylko w określonych programach licencjonowania zbiorczego. Pozwalają klientom na przejście z niższej edycji produktu. Licencje serwera SQL Server 2012 Standard Edition można zmienić na edycję SQL Server 2012 Business Intelligence Edition, natomiast licencje SQL Server 2012 Standard Edition na rdzenie można zmienić na edycję SQL Server 2012 Enterprise Edition. Aby uzyskać uprawnienie do przejścia na wyższą edycję, licencja na niższą edycję musi być objęta umową SA. Zmiana edycji na wyższą między modelami licencjonowania jest niedozwolona. Opcje migracji programu SQL Server 2012 w ramach umowy Software Assurance Aby ułatwić płynne przejście do nowej wersji produktu SQL Server 2012 i uwzględnienie zmian modelu licencjonowania, firma Microsoft oferuje ścieżki migracji umożliwiające klientom z umową Software Assurance (SA) ochronę dotychczasowych inwestycji w oprogramowanie. Szczegółowe informacje na temat opcji migracji i dodatkowych licencji dostępnych dla klientów z ważną umową SA i kwalifikującymi się licencjami SQL Server 2008 R2 można znaleźć na liście produktów objętych licencjonowaniem zbiorczym firmy Microsoft pod adresem Licencje programu SQL Server na procesory z umową Software Assurance SQL Server 2008 R2 to ostatnia wersja oprogramowania SQL Server licencjonowana za pośrednictwem modelu opartego na liczbie procesorów. Klienci z aktywną umową SA obejmującą kwalifikujące się licencje SQL Server 2008 R2 na procesory (na dzień 1 kwietnia 2012 r.) będą uprawnieni do korzystania z oprogramowania SQL Server 2012 z uprawnieniami opartymi na liczbie procesorów w okresie obowiązywania umowy oraz do odnowienia licencji w modelu opartym na rdzeniach przy najbliższym wygaśnięciu okresu umowy SA. Bieżący okres umowy: W bieżącym okresie objętym umową SA (na dzień 1 kwietnia 2012 r. lub wcześniej) klienci, którzy licencjonują oprogramowanie SQL Server w ramach modelu opartego na procesorach, mogą przeprowadzić uaktualnienie i uzyskać prawa do licencji odpowiedniej edycji oprogramowania SQL Server 2012 na podstawie liczby rdzeni (zamiast licencjonowanej edycji programu SQL Server 2008 R2) w zależności od obecnych praw do używania produktu SQL Server 2008 R2 opartych na liczbie procesorów. Klienci używający wersji SQL Server Datacenter Edition mogą uruchamiać oprogramowanie SQL Server 2012 Enterprise Edition z licencją opartą na liczbie rdzeni. Klienci z umowami Enterprise Agreement aktywnymi w dniu 1 kwietnia 2012 r. lub wcześniej mogą nadal uzyskiwać licencje SQL Server 2008 R2 oparte na liczbie procesorów i uaktualnić je do licencji programu SQL Server 2012 w momencie wygaśnięcia umowy. Zmiana licencji na procesory na licencje oparte na rdzeniach: Liczba licencji na rdzenie, które klient może odnowić, zależy od aktualnie licencjonowanej edycji programu SQL Server oraz liczby rdzeni używanych w momencie wygaśnięcia umowy SA: Odnowienie licencji na procesory jako licencji na rdzenie przy wygaśnięciu umowy SA Ważna licencja bezterminowa w ramach SA na dzień 1 kwietnia 2012 r. Licencja SQL Server Datacenter Edition na procesory Uprawnienie do odnowienia licencji na minimalną liczbę rdzeni 8 licencji SQL Server Enterprise Edition na rdzenie Licencja SQL Server Enterprise Edition na procesory Licencja SQL Server Standard Edition na procesory 4 licencje SQL Server Enterprise Edition na rdzenie 4 licencje SQL Server Standard Edition na rdzenie Tabela przedstawia możliwość odnowienia licencji programu SQL Server w zależności od edycji Jeśli liczba wymaganych licencji na rdzenie przekracza minimalny próg kwalifikacyjny określony powyżej, klient może przeprowadzić inwentaryzację w celu udokumentowania faktycznych potrzeb w zakresie licencji. (Zapotrzebowanie na licencje na rdzenie jest równe liczbie procesorów fizycznych pomnożonej przez współczynnik rdzeni dla tych procesorów). Kwalifikujące się licencje na procesory można następnie zamienić w ramach odnowienia SA na odpowiednią liczbę licencji na rdzenie w zależności od wyników inwentaryzacji i kryteriów kwalifikacji. (Szczegółowe informacje i ograniczenia można znaleźć na liście produktów). 17

18 Ścieżka migracji licencji na procesory przy odnowieniu umowy SA Odnowienie SA Procesor 6-rdzeniowy Procesor 6-rdzeniowy 1 licencja Enterprise Edition na procesor 6 licencji Enterprise Edition na rdzenie z umową SA Rysunek przedstawia zamianę licencji SQL Server 2008 R2 opartej na procesorach na licencje SQL Server 2012 oparte na rdzeniach przy odnowieniu umowy SA Obowiązujące ograniczenia: Podczas odnowienia licencje na procesory są zamieniane na licencje oparte na liczbie rdzeni. Procedura wymiany uwzględnia uprawnienia klienta do odnowienia licencji dla określonej liczby rdzeni w zależności od potrzeb w momencie odnowienia. Aby wymienić licencję SQL Server na procesor na licencje na podstawie liczby rdzeni, należy odnowić umowę SA zgodnie z liczbą licencji na rdzenie wymaganych do licencjonowania wszystkich rdzeni fizycznych procesora. Aby uzyskać uprawnienie do dodatkowej wymiany licencji, łączna liczba licencji na procesory przypisanych do danego serwera nie może przekraczać łącznej liczby procesorów fizycznych serwera. Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej na zakończenie okresu umowy SA przypadającego po 1 kwietnia 2012 r. należy zachować w celu potwierdzenia zapotrzebowania na licencje dla rdzeni. Klienci, którzy zachowają tych informacji, uzyskają licencje na rdzenie w liczbie równej minimalnej liczbie licencji na rdzenie wskazanej dla poszczególnych edycji na rysunku powyżej. Podczas rejestrowania konfiguracji zaleca się korzystanie z zestawu narzędzi firmy Microsoft do oceny i planowania (MAP) lub innego odpowiedniego oprogramowania. Więcej informacji na temat zestawu narzędzi MAP można znaleźć pod adresem Klienci, którzy nie przeprowadzają odnowienia: Klienci, którzy nie zamierzają odnowić umowy SA obejmującej licencje SQL Server 2008 R2 na procesory, mogą nadal używać oprogramowania SQL Server 2012 (lub wcześniejszych wersji) z licencją opartą na liczbie rdzeni z zachowaniem następujących ograniczeń: W przypadku uruchamiania oprogramowania SQL Server 2008 R2 należy przestrzegać praw do używania programu SQL Server 2008 R2. Uwaga: Klienci, którzy nie odnowią umowy SA obejmującej posiadane licencje na procesory, nie będą uprawnieni do korzyści z umowy SA, takich jak nieograniczona wirtualizacja i przenośność licencji. Więcej informacji na temat tych i innych korzyści można znaleźć w sekcji Korzyści z umowy Software Assurance w niniejszym przewodniku. W przypadku korzystania z oprogramowania SQL Server 2012 należy przestrzegać praw do używania programu SQL Server 2012 i dodatkowych ograniczeń wskazanych poniżej. Uwaga: jak podano powyżej, klienci używający oprogramowania w wersji SQL Server 2008 R2, którzy nie odnowią umowy SA dla licencji SQL Server 2012 na procesory, nie będą uprawnieni do korzyści z umowy SA. 18

19 Ścieżka migracji licencji na procesory bez odnawiania SA Koniec SA Procesor 6-rdzeniowy Procesor 6-rdzeniowy 1 licencja Enterprise Edition na procesor 1 licencja Enterprise Edition na procesor odpowiadająca licencji na 6 rdzeni Na tym rysunku licencja na procesor jest zachowywana podczas migracji do wersji SQL Server 2012 bez odnawiania umowy SA Dodatkowe ograniczenia: Na potrzeby obliczenia bieżących praw użytkowania klienci, którzy przeprowadzają uaktualnienie do licencji SQL Server 2012 na podstawie liczby rdzeni, mają przypisany stały (bezterminowy) ekwiwalent rdzeni dla każdej licencji SQL Server 2008 R2 na procesory z wygasającą umową SA. Ekwiwalent ten jest równy jednej z następujących wartości:» Minimalna liczba licencji na rdzenie określona w powyższej sekcji dotyczącej odnawiania licencji.» Faktyczna liczba rdzeni procesora fizycznego pomnożona przez współczynnik rdzeni odpowiedni dla danego typu procesora. Jak już wspomniano, klienci muszą przeprowadzić inwentaryzację faktycznie używanych rdzeni w celu udokumentowania zapotrzebowania na licencje na rdzenie. Łączna liczba licencji na procesory kwalifikujących się do uzyskania większej liczby licencji niż ekwiwalent rdzeni nie może przekraczać łącznej liczby procesorów fizycznych licencjonowanego serwera. W przypadku instalacji programu SQL Server 2012 istniejących licencji na procesory nie można ponownie przypisać do serwerów większej liczby licencji na rdzenie niż wartość ekwiwalentu rdzeni pierwotnie przypisana do danej licencji na procesor. Klienci używający programu SQL Server Enterprise Edition licencjonowanego w ramach modelu Serwer+CAL Od 1 lipca 2012 r. firma Microsoft nie będzie już oferować wersji SQL Server Enterprise Edition na podstawie modelu licencjonowania Serwer+CAL. Obecni klienci z aktywną umową SA obejmującą dotychczasowe licencje serwera SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition, którzy przeprowadzają migrację do wersji SQL Server 2012, powinni uwzględnić następujące informacje: Licencje serwera SQL Server 2012 Enterprise Edition zostaną wprowadzone do cenników 30 czerwca 2012 r. Klienci z umowami EA i EAP aktywnymi w tym dniu mogą kontynuować kupowanie nowych licencji do momentu zakończenia bieżącego okresu umowy. Po wygaśnięciu bieżącego okresu można odnowić umowę SA obejmującą licencje serwera SQL Server Enterprise Edition, aby nadal mieć dostęp do korzyści z umowy SA, takich jak przenośność licencji i prawa dostępu do przyszłych wersji. Oprogramowanie SQL Server 2012 Enterprise Edition licencjonowane w ramach modelu Serwer+CAL może być uruchamiane tylko na serwerach z maksymalnie 20 rdzeniami:» Obecnie dostępne są dwie wersje oprogramowania SQL Server 2012 Enterprise Edition: wersja oparta na serwerze i wersja oparta na liczbie rdzeni. Klienci mogą korzystać tylko z licencjonowanej wersji oprogramowania.» W przypadku klientów z serwerowymi instancjami oprogramowania SQL Server 2012 w środowisku fizycznym liczba rdzeni wykorzystywanych przez to środowisko OSE nie może przekraczać 20. Obowiązuje również techniczny limit dotyczący instancji. 19

20 » W przypadku klientów z licencjami serwera SQL Server 2012 Enterprise Edition w środowiskach wirtualnych każdy zestaw maszyn wirtualnych powiązany z pojedynczą licencją serwera (maksymalnie 4 maszyny wirtualne na licencję serwera) może w danym momencie uzyskiwać dostęp do maksymalnie 20 połączonych wątków sprzętowych. Dotychczasowe licencje serwera SQL Server 2012 Enterprise Edition nadal będą wyjątkowo opłacalne. Dzięki bieżącej ochronie w ramach umowy SA klienci korzystający z modelu Serwer+CAL mogą zachować dostęp do najnowszych rozszerzeń produktu i zaawansowanych funkcji dostępnych w wersji Enterprise Edition. W związku z tym nie trzeba przeprowadzać programowej konwersji na licencje oparte na liczbie rdzeni. Dodatkowe informacje dotyczące licencjonowania w środowiskach wirtualnych: Każda licencja serwera SQL Server 2012 Enterprise Edition uprawnia klienta do uruchamiania instancji oprogramowania w maksymalnie 4 maszynach wirtualnych na licencjonowanym serwerze. Licencje serwera SQL Server Enterprise Edition (z umową SA lub bez niej) nie obejmują praw do nieograniczonej wirtualizacji. Dotyczy to zarówno nowych instalacji programu SQL Server 2012, jak i wszystkich dotychczasowych wdrożeń wersji SQL 2008 R2. W razie potrzeby klienci mogą przypisać dodatkowe licencje serwera SQL Server Enterprise Edition do serwera fizycznego w celu licencjonowania dodatkowych maszyn wirtualnych na tym serwerze. Uwaga: jak wspomniano powyżej, każda grupa czterech maszyn wirtualnych podlega technicznemu limitowi 20 wątków. Prawa do przenoszenia licencji obejmują tylko licencje serwera SQL Server 2012 Enterprise Edition z aktywną umową SA. Uwaga: podczas ponownego przypisywania licencji serwera wszystkie skojarzone z nią maszyny wirtualne (maksymalnie 4 na licencję) należy razem przenieść na inny serwer. MW 1 MW 2 1 licencja serwera Enterprise Edition MW 3 MW 4 Maks. 20 rdzeni wirtualnych na 4 MW Rysunek przedstawia wdrożenie czterech maszyn wirtualnych z licencją serwera Enterprise Edition. Cztery maszyny wirtualne mogą używać maksymalnie 20 rdzeni wirtualnych. Korzyści z umowy Software Assurance Umowa Software Assurance (SA) w zakresie licencjonowania zbiorczego ułatwia poprawę wydajności środowiska informatycznego dzięki możliwości wykorzystania wszystkich zalet oprogramowania firmy Microsoft. Umowa SA łączy wiele korzyści takich jak całodobowa pomoc techniczna, usługi planowania wdrożeń, szkolenia dla użytkowników i techniczne oraz najnowsze wersje oprogramowania i wyjątkowe technologie w ramach jednego, opłacalnego programu. Dzięki tym korzyściom klienci mogą zwiększyć wydajność środowiska IT oraz usprawnić wdrażanie oprogramowania SQL Server i zarządzanie nim. Klienci z programem SQL Server i aktywną umową SA obejmującą licencje oprogramowania SQL Server 2012 mają dostęp do następujących dodatkowych korzyści: 20

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit 1 Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit Moc i wydajność gotowa na przetwarzanie w chmurze Obecnie firmy szukają czegoś więcej, niż może zapewnić wirtualizacja rozglądają się za nowymi

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Usługi Wsparcia Technicznego IBM

Usługi Wsparcia Technicznego IBM Global Technology Services Usługi Wsparcia Technicznego IBM Maintenance and Technical Support Services Wprowadzenie Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe usługi wsparcia dla infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston WYDAJNOŚĆ BAZ DANYCH W SERWERACH Z DYSKAMI PÓŁPRZEWODNIKOWYMI FIRMY KINGSTON DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston osiągają wydajność na wat wyższą o 184% 91% więcej zamówień na minutę

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo