PL B1. Zastosowanie kwasu L-askorbinowego w jogurtach, zwłaszcza do stabilizacji rozwoju bakterii jogurtowych i probiotycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. Zastosowanie kwasu L-askorbinowego w jogurtach, zwłaszcza do stabilizacji rozwoju bakterii jogurtowych i probiotycznych"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. A23C 9/12 ( ) A23C 9/123 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Zastosowanie kwasu L-askorbinowego w jogurtach, zwłaszcza do stabilizacji rozwoju bakterii jogurtowych i probiotycznych (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 18/06 (73) Uprawniony z patentu: BOREK-WOJCIECHOWSKA REGINA, Radom, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 01/12 (72) Twórca(y) wynalazku: REGINA BOREK-WOJCIECHOWSKA, Radom, PL PL B1

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest nowe zastosowanie kwasu L-askorbinowego w jogurtach, zwłaszcza do stabilizacji rozwoju bakterii jogurtowych i probiotycznych. Pod pojęciem bakterii jogurtowych rozumie się głównie Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus, a pod pojęciem bakterii probiotycznych rozumie się szczep żywych bakterii stanowiących naturalną mikroflorę jelitową człowieka dodawany do jogurtu w celu wywołania korzystnej równowagi mikrobiologicznej w organizmie konsumenta, na przykład Lactobacillus acidophilus NCFM. Jogurt to napój mleczny fermentowany, zawierający żywe kultury bakterii Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus, których ilość musi wynosić co najmniej 10 7 jtk/g w ostatnim dniu spożycia. W różnych krajach świata, jak również w Polsce spożywa się znaczne ilości jogurtów. Wiele Towarzystw Naukowych zaleca, że aby być zdrowym, należy spożywać co najmniej 2 pełne szklanki mleka lub tyle samo kefiru i jogurtu dziennie. Należy podkreślić, że aktywność drobnoustrojów podczas fermentacji w czasie produkcji jogurtu powoduje zmiany we wszystkich praktycznie składnikach mleka. Zmiany te to przede wszystkim: produkcja kwasów, głównie mlekowego, częściowy rozkład laktozy, zwiększenie ilości wolnych aminokwasów, wzrost zawartości niektórych witamin. Tworzony przez bakterie kwas mlekowy pobudza wydzielanie śliny oraz soków trawiennych w żołądku i trzustce, przyspiesza perystaltykę jelit. Obecność kwasu mlekowego przyczynia się do wzrostu wchłaniania fosforu, wapnia. Bakterie jogurtowe zawierają endogenną laktazę i w związku z tym rozkładają cukier mleczny do 20-30% stanu wyjściowego. W leczeniu nietolerancji laktozy niektórzy klinicyści zalecają jogurt, ponieważ nietolerancja laktozy jest spowodowana brakiem lub obniżeniem aktywności enzymu trawiącego laktozę laktazy. Proces technologiczny otrzymywania jogurtu zmienia także częściowo właściwości biologiczne białek mleka. Białko w związku z zaawansowanymi procesami proteolitycznymi w napojach fermentowanych, w porównaniu do mleka, charakteryzuje się wyższą strawnością oraz obniżoną alergennością. W wyniku fermentacji przebiegającej w mleku dochodzi do destabilizacji miceli kazeinowych. Efektem tego procesu jest powstawanie skrzepu. Startowe kultury jogurtowe uważane są za mocno proteolityczne, szczególnie Lactobacillus bulgaricus. Podczas fermentacji jogurtu obserwuje się wzrost zawartości wolnych aminokwasów. Są one składnikami smakowymi, bądź prekursorami składników smakowych, takich jak aldehyd octowy oraz powstające w wyniku dalszych jego przemian między innymi etanol, acetoina, diacetyl, kwas octowy. Bakterie kwasu mlekowego powodują obniżenie poziomu niektórych witamin. Kultury jogurtowe powodują jednak wzrost kwasu foliowego i witaminy B 12. Spożywanie jogurtu może oddziaływać także niezwykle korzystnie: na skład flory bakteryjnej jelit, hipocholesterolemicznie, a nawet hamująco w stosunku do niektórych nowotworów. Bardzo często jogurt wymieniany jest jako źródło bakterii rekolonizujących środowisko jelit po terapii antybiotykowej. Niestety ani Lactobacillus bulgaricus ani Streptococcus thermophilus nie osiedlają się ani nie namnażają w jelitach, ponieważ nie są odporne na żółć. Bakterie te mogą jednak zapewnić warunki stymulujące rozwój niektórych bakterii mlekowych w normalnej florze jelitowej. Codzienna konsumpcja dużych ilości jogurtu obniża poziom cholesterolu u ludzi. Postuluje się, że fakt ten jest skutkiem czynnika produkowanego lub zwiększonego przez aktywność kultur jogurtowych podczas fermentacji. Sugeruje się, że czynnikiem aktywnym jest glutaran hydroksymetylowy, który prawdopodobnie hamuje również syntezę cholesterolu w organizmie człowieka. Istnieją doniesienia o zabijaniu przez bakterie jogurtowe z tradycyjnych jogurtów bakterii Helicobacter pylori, których odkrycie zostało uznane za rewolucję w gastrologii w ostatnich 10 latach. Autorzy doniesienia sugerują, że taki jogurt powinien stać się prostą i niedrogą terapią w endemicznych rejonach występowania Helicobacter pylori. W Instytucie Żywności i Żywienia podjęto badania i uzyskano obiecujące wyniki, tak w skali laboratoryjnej jak klinicznej nad możliwością wykorzystania niektórych bakterii jogurtowych do eliminacji Helicobacter pylorii, które to bakterie są odpowiedzialne za wywoływanie stanów zapalnych i wrzodów żołądka, wrzodów dwunastnicy oraz są uznane za czynnik usposabiający do powstawania raka żołądka.

3 PL B1 3 Bakterie fermentacji jogurtowej działają w sposób symbiotyczny. Czynnikami pobudzającymi wzrost Streptococcus thermophilus są uwolnione przy udziale Lactobacillus bulgaricus-aminokwasy. Z kolei Steptococcusr thermophilus stymuluje rozwój Lactobacillus bulgaricus wytwarzając wiele substancji niskocząsteczkowych, spośród których najaktywniejsze wydają się kwasy: mrówkowy, mlekowy i octowy. Bakterie fermentacji jogurtowej nie są typowymi probiotykami, ponieważ nie są odporne na żółć i w związku z tym nie mają zdolności przedostawania się w stanie żywym do jelita grubego człowieka, a więc nie kolonizują jego środowiska. Jednak ich metabolity mają działanie prozdrowotne. Wielu autorów podkreśla istotność zawartości żywych i aktywnych komórek bakteryjnych dla wspomagania właściwości terapeutycznych jogurtów. Z doniesień naukowych wynika, że wzbogacanie diety w komórek bakterii probiotycznych już po kilku tygodniach może oddziaływać korzystnie na elementy morfologiczne krwi, zwiększyć aktywność makrofagów i limfocytów. Dla żywności funkcjonalnej przyjmuje się liczbę żywej mikroflory probiotycznej wynoszącą komórek na ml lub g, wykazano bowiem, że dla uzyskania wyraźnych efektów zdrowotnych niezbędne jest spożywanie ok komórek żywych mikroorganizmów dziennie w mleku fermentowanym. Ze zdrowotnego punktu widzenia istotne jest więc utrzymanie bakterii fermentacji jogurtowej oraz probiotycznych na jak najwyższym poziomie. Określenie probiotyk po raz pierwszy zostało użyte w 1965 r do opisania substancji wydzielanych przez jeden mikroorganizm, a stymulujących wzrost innego mikroorganizmu. Jest ono przeciwieństwem określenia antybiotyk i w tłumaczeniu z języka greckiego oznacza dla zdrowia. Według prof. Bieleckiej M. probiotykiem jest preparat lub produkt zawierający wystarczającą ilość żywych, zdefiniowanych mikroorganizmów, które zmieniają mikroflorę (przez implantację lub kolonizację) w określonych segmentach organizmu gospodarza i w ten sposób wywierają korzystny wpływ na jego zdrowie. Jak wynika z przytoczonej definicji efekty zdrowotne powodowane przez probiotyki są wynikiem odpowiedniej ilości żywych bakterii. Kolonizacja przewodu pokarmowego człowieka dokonuje się, jak twierdzą naukowcy, do 2 roku życia. Po tym okresie mikroflora jelit składa się praktycznie z wszystkich podstawowych grup bakterii występujących w przewodzie pokarmowym dorosłego człowieka. Z doniesień naukowych wynika, że blisko 400 m 2 powierzchni nabłonka jelitowego, który stanowi największą powierzchnię kontaktu ciała ze środowiskiem, zasiedla aż gatunków różnych bakterii, a ich liczba dochodzi do komórek. Waga bakterii przewodu pokarmowego wynosi ok. 1,5 kg. W górnym odcinku jelita cienkiego znajdują się streptokoki, pałeczki kwasu mlekowego, w tym głównie Lactobacillus acidophilus oraz w małych ilościach bifidobakterie, drożdże, enterokoki, w dolnym odcinku jelita cienkiego pałeczki kwasu mlekowego, głownie Lactobacillus acidophilus, streptokoki, enterobacterie i drożdże, w jelicie grubym ważną grupę stanowią bifidobakterie. Skład i ilość mikroflory jelitowej w istotny sposób wpływają na zdrowie człowieka, ponieważ bakterie te uczestniczą w trawieniu pokarmu, wprowadzają do środowiska metabolity własnych procesów życiowych, które działają dobroczynnie bądź toksycznie, mogą chronić przewód pokarmowy przed zasiedlaniem przez florę patogenną oraz jej rozwojem. Skład mikroflory występującej w przewodzie pokarmowym nie jest stały i ulega zmianie. Zmiany te spowodowane mogą być np. możliwościami kolonizacji bakterii w jelicie grubym, ph treści jelit, perystaltyką jelit, wytwarzaniem metabolitów bakteryjnych, obecnością składników antybakteryjnych, interakcjami z układem immunologicznym, szybkością transportu treści pokarmowej w jelicie grubym, a także typem diety, ilością i składem chemicznym oraz dostępnością substratów do wzrostu mikroflory, potencjałem oksydoredukcyjnym, a także wiekiem człowieka. Wśród szczepów bakterii fermentacji mlekowej, którym przypisuje się właściwości probiotyczne, wymienia się najczęściej Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus plantarum. Istnieje wiele doniesień naukowych o korzystnym oddziaływaniu bakterii probiotycznych na organizm człowieka. Jak wynika z tych doniesień popartych badaniami klinicznymi bakterie probiotyczne spełniają cały szereg korzystnych dla organizmu człowieka funkcji. Bakterie te wykazują: działanie antybakteryjne, hipocholesterolemiczne, wzmacniają system odpornościowy organizmu, poprawiają absorpcję składników, zapobiegają lub łagodzą objawy biegunek, w tym ostrej biegunki u dzieci, biegunek po kuracji antybiotykami czy biegunki popromiennej, likwidują lub zmniejszają objawy nietolerancji laktozy, normalizują zaburzenia motoryki jelit u ludzi w podeszłym wieku, prawdopodobnie mogą zmniejszać problemy alergiczne. Pojawiają się doniesienia o pozytywnym oddziaływaniu probiotyków w zapobieganiu chorobie nowotworowej. Interesujące są także badania dotyczące antagonizmu bakterii probio-

4 4 PL B1 tycznych w stosunku do Helicobacter pylori. Ze względu na wspomniane korzystne oddziaływanie, istotne jest wprowadzenie bakterii probiotycznych w takiej ilości i w taki sposób, aby zasiedliły one jelita i były w nich aktywne. Korzystne właściwości jogurtów które, jak wspomniano są efektem procesu fermentacji prowadzonego przez bakterie fermentacji jogurtowej, jak również wyjątkowo korzystne oddziaływanie bakterii fermentacji jogurtowej oraz bakterii probiotycznych na organizm człowieka powodują poszukiwanie rozwiązań, których celem byłoby uzyskanie oraz zachowanie w trakcie przechowywania jak największej ilości bakterii fermentacji jogurtowej oraz bakterii probiotycznych w gotowym produkcie. Niespodziewanie dotychczas nie wykorzystywano kwasu L-askorbinowego do kształtowania wartości odżywczej jogurtów, i w tym w aspekcie wpływania na bakterie fermentacji jogurtowej, a także bakterie probiotyczne. Kwas L-askorbinowy jest najbardziej czynną biologicznie formą witaminy C. Utlenia się odwracalnie do kwasu dehydroaskorbinowego, tworząc układ redoks. W związku z tym kwas ten ma możliwość wpływania na potencjał oksydacyjno-redukcyjny środowiska, do którego został wprowadzony. Dlatego też kwas L-askorbinowy znalazł dwojakie zastosowanie w przemyśle spożywczym: jako substancja wzbogacająca oraz jako antoksydant. Istnieją doniesienia o próbach wykorzystania tego kwasu do przedłużenia trwałości mleka surowego. Znane jest zastosowanie tego kwasu w mleczarstwie do konserwacji mleka w proszku. Istota wynalazku polega na nowym zastosowaniu kwasu L-askorbinowego w jogurtach, zwłaszcza do stabilizacji rozwoju bakterii jogurtowych i probiotycznych, głównie Lactobacillus bulgaricus, Strettococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus i kształtowania ich wartości odżywczej. Kwas L-askorbinowy wprowadza się w postaci wodnego roztworu. Najkorzystniejsze stężenie kwasu L-askorbinowego wynosi 8-10 mgaa/100 g jogurtu. Dzięki temu rozwój bakterii jogurtowych Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus oraz bakterii probiotycznych, np. Lactobacillus acidophilus NCFM może być utrzymany na poziomie wyższym niż w jogurtach bez wzbogacenia. Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładach wykonania. P r z y k ł a d I Do badań użyto jogurty z mleka krowiego, które otrzymywano w laboratorium. Do produkcji tych jogurtów wykorzystano szczepionki TA 040 na 20U i LB 340 na 20U. Szczepionki te wprowadzano w stosunku 1:1. Uważa się, że jest to najlepsza proporcja dla zachowania odpowiednich cech jogurtów. Połowę otrzymanych jogurtów wzbogacano w kwas L-askorbinowy. Kwas ten wprowadzano w postaci wodnego roztworu, w ilości 9 mg kwasu na 100 g produktu. Jogurty przechowywano w lodówce w temp. 4 C i w określonych odstępach czasu oznaczano zawartość bakterii jogurtowych. Posiewów dokonywano na podłoża o sprawdzonej żyzności M-17, które stosowano do oznaczania ilości bakterii Streptococcus thermophilus i MRS, które stosowano do oznaczania Lactobacillus bulgaricus. Wyniki posiewów pozwoliły stwierdzić oddziaływanie dodatku kwasu L-askorbinowego na bakterie fermentacji jogurtowej. Ilość bakterii Streptococcus thermophilus po 1-ym dniu przechowywania w jogurtach, które nie były wzbogacane w kwas L-askorbinowy wynosiła 6,6x10 11 jtk/g, a w jogurtach wzbogacanych 6,9x10 11 jtk/g, po sześciu dniach przechowywania tendencja utrzymywała się i nadal w jogurtach wzbogacanych w kwas oznaczano więcej żywych bakterii, tj. w jogurtach bez kwasu ilość bakterii wynosiła 4,5x10 11 jtk/g, w jogurtach wzbogacanych w kwas odpowiednio 6,4x10 11 jtk/g, po szesnastu dniach zanotowano w jogurtach bez kwasu 3,6x10 11 jtk/g, a w jogurtach z kwasem 3,9x jtk/g. Ilość bakterii Lactobacillus bulgaricus wynosiła w badanych jogurtach otrzymywanych w laboratorium odpowiednio: po 1-ym dniu przechowywania 1,4x10 10 jtk/g w jogurtach nie wzbogacanych w kwas L-askorbinowy, i 2,4x10 10 jtk/g w jogurtach wzbogacanych, po 6-ciu dniach 1,1x10 10 jtk/g w jogurtach nie wzbogacanych i 7,3x10 10 jtk/g w jogurtach wzbogacanych w kwas, po 16-tu dniach 6,5x jtk/g w jogurtach bez kwasu oraz 4,2x10 10 jtk/g w jogurtach z kwasem. P r z y k ł a d II Wzbogacano w kwas L-askorbinowy jogurty przemysłowe, które pobierano bezpośrednio po wyprodukowaniu w zakładzie mleczarskim, wzbogacano je w kwas L-askorbinowy w ilości 9 mg kwasu 100 g produktu. Przechowywano w temp. 4 C w lodówce i oznaczano ilość bakterii Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus posiewając na podłoża M-17 i MRS. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zarówno w przypadku jogurtów naturalnych jak i smakowych jogurtach truskawkowych kwas L-askorbinowy powodował zwiększenie ilości bakterii.

5 PL B1 5 I tak w jogurtach naturalnych po 1-ym dniu przechowywania ilość bakterii Streptococcus thermophilus wynosiła: bez kwasu 4,3x10 11 jtk/g, z kwasem 9,1x10 11 jtk/g, po 6-ciu dniach przechowywania: bez kwasu 8,9x10 11 jtk/g, z kwasem 1,4x10 12 jtk/g, a po 16-tu dniach przechowywania bez kwasu 1,7x jtk/g, z kwasem 6,3x10 10 jtk/g. Ilość Lactobacillus bulgaricus wynosiła odpowiednio: 1,7x10 9 jtk/g w jogurtach bez kwasu i 6,0x10 9 jtk/g w jogurtach z kwasem po 1-szym dniu przechowywania, 1,8x jtk/g w jogurtach bez kwasu i 3,6x10 10 jtk/g z dodatkiem kwasu po 6-ciu dniach przechowywania, a także 8,5x10 9 jtk/g. W jogurtach bez wzbogacania i 1,9x10 10 jtk/g w jogurtach wzbogacanych po 16-tu dniach, przechowywania w jogurtach owocowych o smaku truskawkowym oznaczona ilość bakterii Streptococcus thermophilus była wyższa w jogurtach wzbogacanych i wynosiła: po 1-szym dniu 2,1x10 12 jtk/g w jogurtach bez dodatku kwasu i 5,2x10 12 jtk/g w jogurtach z kwasem, po 6-ciu dniach 2,3x10 12 jtk/g w jogurtach bez kwasu i 4,6xl0 12 jtk/g w jogurtach z kwasem, po 16-tu dniach 1,6x jtk/g w jogurtach bez kwasu i 3,4x10 12 jtk/g w jogurtach z kwasem. Ilość bakterii Lactobacillus bulgaricus wynosiła: po 1-szym dniu 7,8x10 9 jtk/g w jogurtach bez kwasu i 1,9x10 10 jtk/g w jogurtach z kwasem, po 6-ciu dniach 1,9x10 9 jtk/g w jogurtach bez kwasu i 3,1x10 10 jtk/g w jogurtach z kwasem, po 16-tu dniach 1,3x10 9 jtk/g w jogurtach bez kwasu i 9,2x10 10 jtk/g w jogurtach z kwasem. P r z y k ł a d III Celem wyjaśnienia wpływu kwasu L-askorbinoego na poszczególne szczepy bakterii posiano oddzielnie na pasteryzowanym mleku Streptococcus thermophilus (szczepionka TA 040 na 20U), Lactobacillus bulgaricus (szczepionka LB 340 na 20U), Lactobacillus acidophilus NCFM. Pierwsze dwa szczepy inkubowano przez 4 godziny w cieplarce w temp. 42 C, a trzeci w tem. 37 C. Lactobacillus bulgaricus i Lactobacillus acidophilus NCFM inkubowano w atmosferze beztlenowej. Połowę otrzymanych w ten sposób próbek wzbogacano w kwas L-askorbinowy w ilości 9 mg kwasu na 100 g. Próbki przechowywano w lodówce w temp. 4 C i oznaczano po 1-nej, 6-ciu i 16-tu dobach przechowywania ilość bakterii stosując metodę posiewów bezpośrednich na podłoża M-17 i MRS. Wyniki pozwoliły stwierdzić korzystne oddziaływanie kwasu L-askorbinowego na zastosowane w badaniach bakterie. W przypadku Lactobacillus bulgaricus odnotowano następujące wyniki: Po 1-szym dniu Próbki bez kwasu 1,3x10 10 jtk/g, z kwasem 1,8x10 10 jtk/g. Po 6-ciu dniach Próbki bez kwasu 3,9x10 9 jtk/g, z kwasem 8,6x10 9 jtk/g. Po 16-tu dniach przechowywania Bez kwasu 1,1x10 9 jtk/g, z kwasem 2,5x10 9 jtk/g. W przypadku Lactobacillus acidophilus NCFM po 1-szym dniu przechowywania zanotowano w próbkach: bez kwasu 1,9x10 11 jtk/g, z kwasem 2,2x10 11 jtk/g. Po sześciu dniach przechowywania ilość bakterii w próbkach bez kwasu była niższa i wynosiła 9,8x10 9 jtk/g niż w próbkach z kwasem 1,1x10 10 jtk/g. W szesnastym dniu przechowywania zanotowano 2,7x10 9 żywych bakterii Lactobacillus acidophilus NCFM w mleku ukwaszonym bez kwasu i 5,7x10 9 w próbkach z dodatkiem kwasu L-askorbinowego. W omawianym przykładzie także Streptococcus thermophilus zareagował na dodatek kwasu L-askorbinowego. W związku z tym odnotowano w próbkach z kwasem 1,3x10 12 jtk/g, a w próbkach bez kwasu 9,5x10 11 jtk/g. W trakcie przechowywania zaznaczył się spadek ilości bakterii, ale spadek ten był niższy w próbkach z kwasem, ponieważ oznaczona liczba bakterii wynosiła 7,0x10 11 jtk/g, a w próbkach bez kwasu 5,2x10 11 jtk/g. W szesnastym dniu przechowywania zanotowano: 1,1x10 10 jtk/g w próbkach bez kwasu i 4,1x10 10 jtk/g w próbkach z kwasem, co potwierdza korzystne oddziaływanie kwasu L-askorbinowego na badane bakterie.

6 6 PL B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Zastosowanie kwasu L-askorbinowego w jogurtach, zwłaszcza do stabilizacji rozwoju bakterii jogurtowych i probiotycznych, głównie Lactobacillus bulgaricus. Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus i kształtowania ich wartości odżywczej. 2. Zastosowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że kwas L-askorbinowy wprowadza się w postaci wodnego roztworu. 3. Zastosowanie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że stężenie kwasu L-askorbinowego wynosi 8-10 mgaa/100 g jogurtu. Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt .pl Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt Autor: dr inż. Barbara Król Data: 2 stycznia 2016 W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie probiotykami i prebiotykami zarówno

Bardziej szczegółowo

Lactobacillus pałeczki kwasu mlekowego Probiotyki

Lactobacillus pałeczki kwasu mlekowego Probiotyki Lactobacillus pałeczki kwasu mlekowego Probiotyki. Klasyfikacja Lactobacillus, rodzaj w obrębie rodziny Lactobacillaceae (pałeczka kwasu mlekowego). Gatunki najważniejsze: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus

Bardziej szczegółowo

Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna

Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna Probiotyki prozdrowotne szczepy głównie bakterii kwasu mlekowego. Najwięcej szczepów probiotycznych pochodzi z następujących rodzajów i gatunków bakterii:

Bardziej szczegółowo

LISTA OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

LISTA OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Kategoria, LISTA OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PROBIOTYKI N/A Probiotyki tzn. wszystkie Zawiera probiotyki. pozycje na liście Jest źródłem probiotyków. odnoszące się do funkcji Z probiotykiem /-kami. probiotycznych.

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez białka mleka. Waldemar Gustaw

Stymulowanie wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez białka mleka. Waldemar Gustaw Stymulowanie wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez białka mleka Waldemar Gustaw Stymulowanie wzrostu bakterii fermentacji mlekowej Wzrost zainteresowania prozdrowotnym wpływem bakterii fermentacji

Bardziej szczegółowo

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI W ERZE BIOTECHNOLOGII. Partner merytoryczny

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI W ERZE BIOTECHNOLOGII. Partner merytoryczny ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI W ERZE BIOTECHNOLOGII Probiotyki i prebiotyki dodatki do żywności i pasz mgr inż. Agnieszka Chlebicz dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska Mikroflora człowieka Mikroflora skóry Mikroflora

Bardziej szczegółowo

Poniższe zestawienie przedstawia wybrane probiotyki, stosowane w leczeniu dysbiozy jelitowej

Poniższe zestawienie przedstawia wybrane probiotyki, stosowane w leczeniu dysbiozy jelitowej Poniższe zestawienie przedstawia wybrane probiotyki, stosowane w leczeniu dysbiozy jelitowej nazwa producent szczepy bakterii ilość bakterii (mld) Dicoflor 30 Dicofarm GG 3 Enterol 250 Perffrarma Saccharomyces

Bardziej szczegółowo

Liofilizowany sok z kapusty kiszonej, mikronizowany błonnik jabłkowy, celulozowa otoczka kapsułki.

Liofilizowany sok z kapusty kiszonej, mikronizowany błonnik jabłkowy, celulozowa otoczka kapsułki. Suplement diety Składniki Liofilizowany sok z kapusty kiszonej, mikronizowany błonnik jabłkowy, celulozowa otoczka kapsułki. Przechowywanie: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym

Bardziej szczegółowo

ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI. Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit

ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI. Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit W przypadku choroby nasze jelita mają niewiele możliwości zwrócenia na siebie naszej uwagi. Typowe

Bardziej szczegółowo

Oswajamy biotechnologię (X) probiotyki

Oswajamy biotechnologię (X) probiotyki Oswajamy biotechnologię (X) probiotyki Probiotyki z czym to się je? Jogurt probiotyczny kto z nas o nim nie słyszał? Stoi na półce w każdym hipermarkecie, znajdziemy go też w mniejszym sklepie spożywczym.

Bardziej szczegółowo

Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki?

Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki? .pl https://www..pl Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki? Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 17 grudnia 2015 Biegunki są jednymi z najczęstszych problemów występujących w odchowie prosiąt. W większości

Bardziej szczegółowo

Mleko, sery. i inne bajery. PFHBiPM.

Mleko, sery. i inne bajery. PFHBiPM. Mleko, sery i inne bajery PFHBiPM Publikacja SFINANSOWANA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA www.pfhb.pl PFHBiPM strona 03 Mleko, sery Według zaleceń racjonalnego odżywiania należy codziennie wypijać co najmniej

Bardziej szczegółowo

SANPROBI Super Formula

SANPROBI Super Formula SUPLEMENT DIETY SANPROBI Super Formula Unikalna formuła siedmiu żywych szczepów probiotycznych i dwóch prebiotyków Zdrowie i sylwetka a w super formie Zaburzenia metaboliczne stanowią istotny problem medyczny

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, PL BUP 07/08

PL B1. GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, PL BUP 07/08 PL 220791 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220791 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380678 (22) Data zgłoszenia: 25.09.2006 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Dystrybutor PROBIOTYKI. Przewodnik NOW po probiotykach

Wyłączny Dystrybutor PROBIOTYKI. Przewodnik NOW po probiotykach PROBIOTYKI Przewodnik NOW po probiotykach Korzyści dla zdrowia PROBIOTYKI Mikroorganizmy służące zdrowiu Czy wiesz, że w Twoim organizmie i na jego powierzchni stale znajdują się biliony mikroorganizmów,

Bardziej szczegółowo

Estabiom junior x 20 kaps + kredki ołówkowe GRATIS!!!

Estabiom junior x 20 kaps + kredki ołówkowe GRATIS!!! Estabiom junior x 20 kaps + kredki ołówkowe GRATIS!!! Cena: 21,65 PLN Opis słownikowy Dostępność Dostępny w aptece w 24h Opakowanie 20 kaps Postać Kapsułki Producent USP ZDROWIE Rodzaj rejestracji Suplement

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników na zawartość kwasu mlekowego w biojogurtach naturalnych

Wpływ wybranych czynników na zawartość kwasu mlekowego w biojogurtach naturalnych Zeszyty Naukowe nr 705 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Towaroznawstwa Żywności Wpływ wybranych czynników na zawartość kwasu mlekowego w biojogurtach naturalnych 1. Wprowadzenie Żywność powinna

Bardziej szczegółowo

Zagol Mikolaj ur 08.07.2006. profil bazowy jelita. bakteriologia. bakterie tlenowe

Zagol Mikolaj ur 08.07.2006. profil bazowy jelita. bakteriologia. bakterie tlenowe Zagol Mikolaj ur 08.07.2006 profil bazowy jelita bakteriologia bakterie tlenowe wynik norma 3x10^8 Escherichia coli 10^6-10^7

Bardziej szczegółowo

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185 SpiS treści 1. Znaczenie nauki o żywieniu człowieka...9 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu...9 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka...9 1.3. Problemy żywieniowe Polski i świata...11 1.4. Organizacje

Bardziej szczegółowo

Probiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit

Probiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit Probiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit Hanna SZAJEWSKA Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie hania@ipgate.pl Kim jestem? Specjalista chorób dzieci Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) w trójpacku 3 x 10 kaps

MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) w trójpacku 3 x 10 kaps MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) w trójpacku 3 x 10 kaps Cena: 23,70 PLN Opis słownikowy Dostępność Opakowanie Postać Producent Rodzaj rejestracji Substancja czynna Dostępny w aptece w 24h 10

Bardziej szczegółowo

Testy wodorowe biogo.pl

Testy wodorowe biogo.pl Testy wodorowe Wodorowy test oddechowy pozwala na sprawdzeniu przebiegu procesu trawienia i wchłaniania węglowodanów przez organizm. W badaniu określa się poziom wodoru w wydychanym powietrzu na czczo

Bardziej szczegółowo

Multilac Baby synbiotyk krople 5 ml

Multilac Baby synbiotyk krople 5 ml Multilac Baby synbiotyk krople 5 ml Cena: 9,98 PLN Opis słownikowy Postać Producent Promocje Rodzaj rejestracji Substancja czynna Krople USP ZDROWIE wakacyjna apteczka Suplement diety -, Fruktooligosacharydy,

Bardziej szczegółowo

dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska lek. med. Julia Gawryjołek dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska trilacplus krople saszetki kapsułki od 1. miesiąca życia poradnik

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Sklep Utworzono : 10 lipiec 2016

Zdrowie Sklep Utworzono : 10 lipiec 2016 > Model : FL0064 Producent : CaliVita International Zdrowie w prezencie - dla całej rodziny! Potrzebujesz przyjaciela, który ochroni Cię przed intruzami? Wystarczy sięgnąć po przyjazne bakterie i utworzyć

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA II Etap Edukacyjny: Klasy IV-VI Przyroda Czas realizacji materiału

SZKOŁA PODSTAWOWA II Etap Edukacyjny: Klasy IV-VI Przyroda Czas realizacji materiału SZKOŁA PODSTAWOWA II Etap Edukacyjny: Klasy IV-VI Przyroda Cele kształcenia: I, II, III, IV i V Treści nauczania wymagania szczegółowe: 1 (1, 8), 5 (1, 2, 4, 5), 9 (1, 2, 4, 9, 13), 14 Czas realizacji

Bardziej szczegółowo

1.2 Drobnoustroje Dobre Mikroby

1.2 Drobnoustroje Dobre Mikroby 1.2 Drobnoustroje Dobre Mikroby Odniesienia do Podstawy Programowej SZKOŁA PODSTAWOWA II Etap Edukacyjny: Klasy IV-VI, Przyroda Cele kształcenia: I, II, III, IV i V Treści nauczania: 1 (1, 8), 5 (1, 2,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1782818 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.06 0642217.4

Bardziej szczegółowo

Estabiom baby krople 5 ml

Estabiom baby krople 5 ml Estabiom baby krople 5 ml Cena: 27,75 PLN Opis słownikowy Dostępność Dostępny w aptece w 24h Opakowanie 5 ml Postać Krople Producent USP ZDROWIE Rodzaj rejestracji Suplement diety Substancja czynna - Opis

Bardziej szczegółowo

Badanie odporności osłony kapsułek w najbardziej popularnych produktach probiotycznych w warunkach symulujących zmienne środowisko soku żołądkowego o

Badanie odporności osłony kapsułek w najbardziej popularnych produktach probiotycznych w warunkach symulujących zmienne środowisko soku żołądkowego o Badanie odporności osłony kapsułek w najbardziej popularnych produktach probiotycznych w warunkach symulujących zmienne środowisko soku żołądkowego o ph równym 2 i 4. PROBIOTYKI DEFINICJA Preparaty lub

Bardziej szczegółowo

Wtórna nietolerancja laktozy, inaczej zwana jest odwracalną lub czasową. Więcej na temat tego, dlaczego wtórna nietolerancja laktozy rozwija się u

Wtórna nietolerancja laktozy, inaczej zwana jest odwracalną lub czasową. Więcej na temat tego, dlaczego wtórna nietolerancja laktozy rozwija się u Wtórna nietolerancja laktozy, inaczej zwana jest odwracalną lub czasową. Więcej na temat tego, dlaczego wtórna nietolerancja laktozy rozwija się u chorych onkologicznie w dalszej części prezentacji. 1

Bardziej szczegółowo

Estabiom baby krople 5 ml + kredki ołówkowe GRATIS!!!

Estabiom baby krople 5 ml + kredki ołówkowe GRATIS!!! Estabiom baby krople 5 ml + kredki ołówkowe GRATIS!!! Cena: 27,55 PLN Opis słownikowy Postać Krople Producent USP ZDROWIE Promocje Wybór Farmaceuty Rodzaj rejestracji Suplement diety Substancja czynna

Bardziej szczegółowo

Śniadania mleczne i bezmleczne. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej

Śniadania mleczne i bezmleczne. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Śniadania mleczne i bezmleczne dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Mleko i przetwory mleczne Mleko i przetwory mleczne stanowią ważną grupę żywności, która jest najlepszym źródłem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 283/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.10.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Mleko. Ocena towaroznawcza mleka oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej. Mleko spożywcze -Koncentraty mleczne. Janina Niebudek.

Mleko. Ocena towaroznawcza mleka oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej. Mleko spożywcze -Koncentraty mleczne. Janina Niebudek. Ocena towaroznawcza mleka oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej. spożywcze -Koncentraty mleczne. Janina Niebudek mgr Janina Niebudek 1 Ocena towaroznawcza mleka Przedmiot Etap edukacyjny Technologia

Bardziej szczegółowo

Napoje mleczne... pysznie i zdrowo

Napoje mleczne... pysznie i zdrowo Napoje mleczne... pysznie i zdrowo Warszawa 2005 Dobra forma z... mlekiem fermentowanym O tym, że prawidłowe odżywianie w znacznym stopniu warunkuje dobry stan zdrowia jesteśmy przekonani. Jednakże, złe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH ORAZ WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NA WZROST BAKTERII PROBIOTYCZNYCH LACTOBACILLUS CASEI Probiotyki Probiotyki to pojedyncze lub mieszane kultury żywych mikroorganizmów,

Bardziej szczegółowo

Estabiom pregna x 20 kaps

Estabiom pregna x 20 kaps Estabiom pregna x 20 kaps Cena: 28,09 PLN Opis słownikowy Dostępność Dostępny w aptece w 24h Opakowanie 20 kaps Postać Kapsułki Producent USP ZDROWIE Rodzaj rejestracji Suplement diety Substancja czynna

Bardziej szczegółowo

Liofilizowany ocet jabłkowy 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki.

Liofilizowany ocet jabłkowy 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki. Suplement diety Składniki: Liofilizowany ocet jabłkowy 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki. Przechowywanie: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 11/12

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 11/12 PL 220965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220965 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392895 (22) Data zgłoszenia: 08.11.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT

PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT Produkty prozdrowotne dla zwierząt Ideą produkcji preparatów prozdrowotnych firmy INTERMAG jest zminimalizowanie stosowania antybiotyków dla zwierząt i jak najszersze

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Faecalibacterium prausnitzii oraz Akkermansia muciniphila w chorobach zapalnych jelit

Znaczenie Faecalibacterium prausnitzii oraz Akkermansia muciniphila w chorobach zapalnych jelit Znaczenie Faecalibacterium prausnitzii oraz Akkermansia muciniphila w chorobach zapalnych jelit Daria Rządkowska Naturalne metody wspierające leczenie chorób przewodu pokarmowego w świetle badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

MIKROORGANIZMY W PRODUKCJI KOSMETYKÓW I WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW. wykłady

MIKROORGANIZMY W PRODUKCJI KOSMETYKÓW I WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW. wykłady MIKROORGANIZMY W PRODUKCJI KOSMETYKÓW I WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW wykłady 1 PRODUKCJA PROBIOTYKÓW BAKTERIE FERMENTACJI MLEKOWEJ TYP FIRMICUTES TYP ACTINOBACTERIA RZĄD LACTOBACILLALES RZĄD BIFIDOBACTERIALES

Bardziej szczegółowo

Od wielu lat produkowane są na skalę przemysłową doskonałe sery nazywane serwitami. Obok kazeiny zawierają laktoglobulinę i laktoalbuminę.

Od wielu lat produkowane są na skalę przemysłową doskonałe sery nazywane serwitami. Obok kazeiny zawierają laktoglobulinę i laktoalbuminę. Serwatka: Bardzo dobra dla zdrowia Zazwyczaj przy odcedzaniu twarogu serwatkę bezmyślnie wylewamy. Spróbujmy ogrzać ją aż do wrzenia. Klarowna ciecz zmętnieje i zaczną się w niej ukazywać drobne kłaczki,

Bardziej szczegółowo

Butelka 1 litr. 49,00zł

Butelka 1 litr. 49,00zł Probiotechnologia oparta na ProBio Emach TM, czyli kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów POŻYTECZNE mikroorganizmy dla każdego gospodarstwa DLA ROLNICTWA Ema5 To specjalnie przygotowana kompozycja

Bardziej szczegółowo

Co to jest FERMENTACJA?

Co to jest FERMENTACJA? Co to jest FERMENTACJA? FERMENTACJA - rozkład niektórych monosacharydów, np. glukozy, pod wpływem enzymów wydzielanych przez drożdże lub bakterie. czyli tzw. biokatalizatorów. Enzymy (biokatalizatory)

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia w przemyśle spożywczym. spis wykładów

Biotechnologia w przemyśle spożywczym. spis wykładów 1 2 Produkty fermentacji mleka można podzielić na 3 grupy: 1. produkty otrzymywane w wyniku działania mezofilnych bakterii kwasu mlekowego (mleko zsiadłe, twaróg, kwaśna śmietana, maślanka), 2. produkty

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia człowieka 1. Które z białek występujących w organizmie człowieka odpowiedzialne są za kurczliwość mięśni? 2. Co to są neurony i w jaki sposób stykają się między sobą i efektorami?

Bardziej szczegółowo

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin Suplementy Wilkasy 2014 Krzysztof Gawin Suplementy diety - definicja Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 08/12. EDYTA BALEJKO, Mierzyn, PL

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 08/12. EDYTA BALEJKO, Mierzyn, PL PL 217389 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217389 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392559 (22) Data zgłoszenia: 04.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016 ODCHUDZANIE I UJĘDRNIANIE > Model : 8688701 Producent : - SKUTECZNY SPOSÓB NA ORZEŹWIAJĄCE ODCHUDZANIE! Idealna propozycja na nadchodzące lato Mrożona kawa o pysznym waniliowym smaku. Sprawdzona kompozycja

Bardziej szczegółowo

Cena : 40,00 zł Stan magazynowy : < 0 Średnia ocena : brak recenzji. watermark

Cena : 40,00 zł Stan magazynowy : < 0 Średnia ocena : brak recenzji. watermark Informacje o produkcie Proszek zasadowy z inuliną 200 g Dolomico Cena : 40,00 zł Stan magazynowy : < 0 Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-03-2017 PROSZEK ZASADOWY Z INULINĄ zawiera łatwo przyswajalne

Bardziej szczegółowo

Co wpływa na mięsność tuczników?

Co wpływa na mięsność tuczników? https://www. Co wpływa na mięsność tuczników? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 3 grudnia 2018 Efekty ekonomiczne tuczu zależą od ilości i jakości uzyskanego produktu rzeźnego oraz tempa jego

Bardziej szczegółowo

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych.

Bioterra zdrowie i uroda. Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Bioterra zdrowie i uroda Rodzice marzą o tym, aby ich dzieci były zdrowe. Dorosłe dzieci dbają o zdrowie rodziców. Zakochani o kochanych. Każdy człowiek marzy o zdrowiu i urodzie. Pragnienie to nie zależy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu. Które wybierać? Czy stosować już u niemowląt i dlaczego?

Znaczenie probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu. Które wybierać? Czy stosować już u niemowląt i dlaczego? Postępy w pediatrii 2012 Znaczenie probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu. Które wybierać? Czy stosować już u niemowląt i dlaczego? Krystyna Wąsowska-Królikowska Klinika Alergologii, Gastroenterologii

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób otrzymywania mieszanki spożywczej z kiełków roślin zawierającej organiczne związki selenu

PL B1. Sposób otrzymywania mieszanki spożywczej z kiełków roślin zawierającej organiczne związki selenu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228134 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406353 (22) Data zgłoszenia: 03.12.2013 (51) Int.Cl. A23L 33/00 (2016.01)

Bardziej szczegółowo

Rodzaje substancji leczniczych

Rodzaje substancji leczniczych Rodzaje substancji leczniczych Próby kliniczne leków - film Leki na nadkwasotę neutralizujące nadmiar kwasów żołądkowych Leki na nadkwasotę hamujące wydzielanie kwasów żołądkowych Ranitydyna (ranitidine)

Bardziej szczegółowo

ICBerry (Vision) suplement diety

ICBerry (Vision) suplement diety Preparaty Dla kobiet VISION ziołowe ICBerry (Vision) suplement diety Hiper (Vision) suplement diety Junior Neo (Vision) suplement diety ICBerry (Vision) suplement diety Powiększ zdjęcie Cena za 184.00

Bardziej szczegółowo

PRZEŻYWALNOŚĆ PROBIOTYCZNYCH BAKTERII FERMENTACJI MLEKOWEJ W MODELOWYCH JOGURTACH OWOCOWYCH*

PRZEŻYWALNOŚĆ PROBIOTYCZNYCH BAKTERII FERMENTACJI MLEKOWEJ W MODELOWYCH JOGURTACH OWOCOWYCH* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 645 649 Małgorzata Ziarno 1), Dorota Zaręba 1), Iwona Ścibisz 2) PRZEŻYWALNOŚĆ PROBIOTYCZNYCH BAKTERII FERMENTACJI MLEKOWEJ W MODELOWYCH JOGURTACH OWOCOWYCH*

Bardziej szczegółowo

JAKIE DROBNOUSTROJE ZASIEDLAJĄ UKŁAD POKARMOWY CZŁOWIEKA?

JAKIE DROBNOUSTROJE ZASIEDLAJĄ UKŁAD POKARMOWY CZŁOWIEKA? JAKIE DROBNOUSTROJE ZASIEDLAJĄ UKŁAD POKARMOWY CZŁOWIEKA? Dr Małgorzata Jałosińska Dr inż. Dorota Zielińska WPŁYW NIEWŁAŚCIWEJ DIETY NA ROZWÓJ CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I JEJ KONSEKWENCJE W PRZYSZŁOŚCI Choroby

Bardziej szczegółowo

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała Żywienie dziecka dr n.med. Jolanta Meller Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

PL B1. Probiotyczny stymulator wzrostu dla zwierząt monogastrycznych, zwłaszcza dla trzody chlewnej i drobiu

PL B1. Probiotyczny stymulator wzrostu dla zwierząt monogastrycznych, zwłaszcza dla trzody chlewnej i drobiu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212061 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 371363 (22) Data zgłoszenia: 24.11.2004 (51) Int.Cl. A23K 1/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Krowa sprawca globalnego ocieplenia?

Krowa sprawca globalnego ocieplenia? .pl https://www..pl Krowa sprawca globalnego ocieplenia? Autor: mgr inż. Joanna Soraja Tumanowicz Data: 19 czerwca 2018 Liczba ludności na świecie rośnie. Rośnie też potrzeba produkcji żywności, a w związku

Bardziej szczegółowo

Wybrane dodatki paszowe dla świń

Wybrane dodatki paszowe dla świń .pl Wybrane dodatki paszowe dla świń Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 11 marca 2018 Antybiotykowe stymulatory wzrostu (ASW) to wszystkie leki wykazujące działanie niszczące lub hamujące rozwój

Bardziej szczegółowo

Napój likopenowy Jabłkowo-Brzoskwiniowy

Napój likopenowy Jabłkowo-Brzoskwiniowy Napoje likopenowe > Model : 624 Producent : Cinna Napój likopenowy o smaku Jabłkowo - Brzoskwiniowym Napój likopenowy LycoLife produkowany jest z naturalnych surowców na bazie wody głębinowej z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle pomagają zachować sprawność, poprawiają odporność, wspomagają

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Technologii Efektywnych Mikroorganizmów w hodowli trzody. opracował: Adam Filarski

Zastosowanie Technologii Efektywnych Mikroorganizmów w hodowli trzody. opracował: Adam Filarski Zastosowanie Technologii Efektywnych Mikroorganizmów w hodowli trzody opracował: Adam Filarski Greenland Technologia EM Sp. z o. o. to polsko japońska firma biotechnologiczna specjalizująca się w produkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Naturalna żywność. Medycyna naturalna. Zdrowie w łupince korzyści ze spożywania 28 nasion i orzechów. Hashimoto w ujęciu medycznym 6

Spis treści. Naturalna żywność. Medycyna naturalna. Zdrowie w łupince korzyści ze spożywania 28 nasion i orzechów. Hashimoto w ujęciu medycznym 6 Spis treści Medycyna naturalna Hashimoto w ujęciu medycznym 6 Naturalna żywność Zdrowie w łupince korzyści ze spożywania 28 nasion i orzechów Osłodź zdrowie miodem 20 powodów, 30 dla których warto jeść

Bardziej szczegółowo

Mlekovita największym producentem mleka w Polsce w 2015 r.

Mlekovita największym producentem mleka w Polsce w 2015 r. Mlekovita największym producentem mleka w Polsce w 2015 r. 594 mln litrów mleka, czyli 20% całej polskiej produkcji tyle w ubiegłym roku wyprodukowała wysokomazowiecka spółdzielnia mleczarska. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Wtórne metabolity roślinne w żywieniu krów mlecznych

Wtórne metabolity roślinne w żywieniu krów mlecznych Wtórne metabolity roślinne w żywieniu krów mlecznych Autor: dr inż. Mariusz Bogucki Data: 21 grudnia 2017 Coraz wyższy potencjał produkcyjny krów ma swoje odzwierciedlenie w nowych rozwiązaniach dotyczących

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL PL 226007 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 417124 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2014 (62) Numer zgłoszenia,

Bardziej szczegółowo

icberry Rewolucyjne podejście w profilaktyce zdrowia intymnego kobiety. www.vision.sklep.pl

icberry Rewolucyjne podejście w profilaktyce zdrowia intymnego kobiety. www.vision.sklep.pl icberry Rewolucyjne podejście w profilaktyce zdrowia intymnego kobiety. www.vision.sklep.pl Aktualność. Problematyka Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na zapalenie pęcherza moczowego cierpi

Bardziej szczegółowo

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA Soki 100% naturalne MALINA Sok z malin 100 % jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety. Zawiera bogactwo witamin: C, E, B1, B2, B6, PP oraz minerały: magnez, potas, wapń i żelazo. W jego składzie

Bardziej szczegółowo

JENNA MAY FINALLY REVEALS HER

JENNA MAY FINALLY REVEALS HER Pokarmowy UKŁAD ZAMKNIĘTY NIETYPOWO O ORGANIZMIE CZŁOWIEKA / WYDANIE #01 JENNA MAY FINALLY REVEALS HER ZSECRET N A L EROMANCE, Z I O N O P7 M O Z G W J E L I T A C H TOP 10 OUTFITS sprawdź jak jelita AT

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 1 FERMENTACJA MLEKOWA

ĆWICZENIE Nr 1 FERMENTACJA MLEKOWA ĆWICZENIE Nr 1 FERMENTACJA MLEKOWA UWAGA: Ze względu na laboratoryjny charakter zajęć oraz na kontakt z materiałem biologicznym, studenci zobowiązani są uŝywać fartuchów i rękawiczek jednorazowych. Fermentacja

Bardziej szczegółowo

PIWA SPECJALNE KIERUNKI BADAŃ I ROZWOJU

PIWA SPECJALNE KIERUNKI BADAŃ I ROZWOJU PIWA SPECJALNE KIERUNKI BADAŃ I ROZWOJU PIWA SPECJALNE Brak prostej definicji piw specjalnych Nowe awngardowe piwa Piwa rzemieślnicze Niespotykane dodatki smakowe Niekonwencjonalny sposób fermentacji PIWA

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 1. Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i strukturą egzaminu zewnętrznego. 2. Problematyka żywienia w Polsce i na świecie. -wymienia

Bardziej szczegółowo

Błonnik pokarmowy: właściwości, skład, występowanie w żywności

Błonnik pokarmowy: właściwości, skład, występowanie w żywności Błonnik pokarmowy: właściwości, skład, występowanie w żywności Dr hab. Jarosława Rutkowska, prof. nadzwycz. SGGW Zakład Analiz Instrumentalnych Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

Napoje mleczne w żywieniu dzieci

Napoje mleczne w żywieniu dzieci Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych Stan wiedzy po roku Napoje mleczne w żywieniu dzieci Katedra i Zakład Żywienia

Bardziej szczegółowo

Poniżej opisuję skrótowo znaczenie witamin, zakwaszaczy, probiotyków i prebiotyków w funkcjonowaniu organizmu zwierzęcego.

Poniżej opisuję skrótowo znaczenie witamin, zakwaszaczy, probiotyków i prebiotyków w funkcjonowaniu organizmu zwierzęcego. Zakaz stosowania antybiotyków w paszach zmusza do nowego spojrzenia na żywienie zwierząt. Antybiotyki podawane w paszy miały za zadanie ograniczenie rozwoju bakterii chorobotwórczych w przewodzie pokarmowym

Bardziej szczegółowo

MIKROFLORA JELITOWA I NIETOLERANCJE POKARMOWE _

MIKROFLORA JELITOWA I NIETOLERANCJE POKARMOWE _ MIKROFLORA JELITOWA I NIETOLERANCJE POKARMOWE _ PROWADZĄCY: DR PAULINA SZACHTA, MAŁGORZATA DROBCZYŃSKA, ŁUKASZ SIEŃCZEWSKI Poziom I Jelito w pytaniach i odpowiedziach, czyli fakty i mity. Budowa i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

gęsta konsystencja...

gęsta konsystencja... Katalog Katalog produktów Śmietana uzyskiwana jest przez oddzielenie tłuszczu ze świeżego mleka. Poddajemy ją procesowi homogenizacji i ukwaszeniu specjalnie dobranymi czystymi kulturami bakteryjnymi.

Bardziej szczegółowo

Jak przebiega trawienie w żwaczu?

Jak przebiega trawienie w żwaczu? https://www. Jak przebiega trawienie w żwaczu? Autor: Joanna Soraja Tumanowicz Data: 26 maja 2019 Przeżuwacze, w tym bydło, zostały obdarowane przez naturę w wielokomorowy żołądek. Tak wyspecjalizowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badania przeżywalności bakterii probiotycznych i ich potencjalny wpływ na NNKT w preparatach suszonych rozpyłowo

RAPORT. Badania przeżywalności bakterii probiotycznych i ich potencjalny wpływ na NNKT w preparatach suszonych rozpyłowo RAPORT Badania przeżywalności bakterii probiotycznych i ich potencjalny wpływ na NNKT w preparatach suszonych rozpyłowo Waldemar Dąbrowski, E. Bogusławska-Wąs, Agnieszka Bednarczyk Drąg, Magdalena Roznowska

Bardziej szczegółowo

Immulina wzmacnia odporność

Immulina wzmacnia odporność Immulina wzmacnia odporność Narodowe Centrum Badania Preparatów Naturalnych Immulina została opracowana przez zespół naukowców z Narodowego Centrum Badania Preparatów Naturalnych Uniwersytetu Missisipi

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym PL 214736 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214736 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388142 (51) Int.Cl. B01D 65/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INTESTA jedyny. oryginalny maślan sodu w chronionej patentem matrycy trójglicerydowej

INTESTA jedyny. oryginalny maślan sodu w chronionej patentem matrycy trójglicerydowej INTESTA jedyny oryginalny maślan sodu w chronionej patentem matrycy trójglicerydowej Dlaczego INTESTA? kwas masłowy jest podstawowym materiałem energetycznym dla nabłonka przewodu pokarmowego, zastosowanie,

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) A61K 31/702 A61P 31/04. (54) Zastosowanie 4-O-ß-galaktopiranozylo-D-fruktozy

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) A61K 31/702 A61P 31/04. (54) Zastosowanie 4-O-ß-galaktopiranozylo-D-fruktozy RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188319 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 319791 (22) Data zgłoszenia: 28.04.1997 (51) IntCl7: A61K 31/702

Bardziej szczegółowo

Probiotyczne napoje fermentowane

Probiotyczne napoje fermentowane Probiotyczne napoje fermentowane Waldemar Gustaw Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów UP Lublin Probiotyki probiotyk pro bios - dla życia probiotyki to pojedyncze lub mieszane kultury żywych mikroorganizmów,

Bardziej szczegółowo

Żwacz centrum dowodzenia krowy

Żwacz centrum dowodzenia krowy https://www. Żwacz centrum dowodzenia krowy Autor: mgr inż. Joanna Soraja Tumanowicz Data: 7 lipca 2018 Pierwszy przedżołądek przeżuwaczy jest newralgicznym punktem poligastrycznego układu pokarmowego.

Bardziej szczegółowo

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex SC Skład Olejki eteryczne Żywe kultury drożdży (Saccharomyces cerevisiae) Saponiny Rumex SC Olejki eteryczne stymulują sekrecję soków trawiennych i zwiększają

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE?

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE? CATOSAL: SKŁAD Per ml: Butafosfan Witamina B12 WSKAZANIA 100 mg ] Źródło aktywnego fosforu ] 0,050 mg ] Składniki Dodatek witaminowy aktywne Zaleca się stosowanie preparatu przy zaburzeniach przemiany

Bardziej szczegółowo

Mleko i jego przetwory w żywieniu człowieka

Mleko i jego przetwory w żywieniu człowieka Mleko i jego przetwory w żywieniu człowieka... Będziesz miał mleko za pożywienie swoje, za pożywienie domowników swoich i za pożywienie dla sług swoich... Król Salamon Mleko i produkty mleczne należą do

Bardziej szczegółowo

Liofilizowany sok z dzikiej róży 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki.

Liofilizowany sok z dzikiej róży 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki. Suplement diety Składniki: Liofilizowany sok z dzikiej róży 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki. Przechowywanie: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać

Bardziej szczegółowo

Whey C6-1000g (Whey C-6) + BCAA POWDER - 500g

Whey C6-1000g (Whey C-6) + BCAA POWDER - 500g Utworzono: 2016-12-27 03:56:36 Whey C6-1000g (Whey C-6) + BCAA POWDER - 500g Cena produktu: 159,90 PLN 121,99 PLN Whey C-6 to megaanaboliczny, wysokobiałkowy preparat (85% białka w suchej masie), zawierający

Bardziej szczegółowo