OBLICZANIA DAWEK LEKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZANIA DAWEK LEKÓW"

Transkrypt

1 OBLICZANIA DAWEK LEKÓW Międzynarodowy układ jednostek miar (SI) Po co czytać etykiety leków? Sposoby obliczania dawek leków Opracował mgr Tomasz Piątek

2 Międzynarodowy układ jednostek miar (SI) Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (fr. Système international d'unités, SI) układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar na XI Generalnej Konferencji Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar. Układ SI został oficjalnie przyjęty przez wszystkie kraje świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Liberii i Mjanmy; w Polsce układ SI obowiązuje od Tabela 1. System metryczny SI jednostki miar SI i zalecenia do ich stosowania. Tabela 2. Najczęściej stosowane przedrostki określające wielkość jednostki podstawowej

3 WYBRANE JEDNOSKI MASY WYBRANE JEDNOSKI POJEMNOŚCI

4 WYBRANE JEDNOSKI OBJĘTOŚCI WYBRANE JEDNOSTKI CIŚNIENIA

5 PRZELICZANIA JEDNOSTEK 1 g = 1000 mg 0,1 g = 100 mg 0,01g = 10 mg 0,001g = 1 mg 1 mg = 1000 μg 0,1 mg = 100 μg 0,01 mg = 10 μg 0,001 mg = 1 μg 1 g = μg 0,1 g = μg 0,01 g = μg 0,001 g = 1000 μg 0,0001 g = 100 μg 0,00001 g = 10 μg 0, g = 1 μg Zadanie sprawdzające: 1) 10 g = mg = μg 2) 42 g = mg = μg 3) 0,25 g = mg = μg 4) g = 12 mg = μg 5) g = 1,35 mg = μg 6) g = 0,040 mg = μg 7) g = mg = 123 μg 8) g = mg = 0,8 μg 9) g = mg = 75 μg

6 Po co czytać etykiety leków? Etykieta leku zawiera nazwę handlową i międzynarodową leku oraz dawkę, nazwę producenta i datę ważności leku. Umiejętność wyliczania dawek wymaga znajomości systemu metrycznego oraz dodawania i odejmowania. Etykiety leków w postaci stałej tabletki, drażetki i kapsułki. Tabletki mogą występować w postaci podzielnej (mają oznaczone przecięcie, aby łatwiej było przełamać) i tabletek powlekanych dojelitowych. Kapsułki zawierać mogą leki sproszkowane lub oleiste w powłoce z żelatyny tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie powinny być dzielone, ponieważ może to zakłócić ich proces wchłaniania. Przykład: Opakowanie zawiera nazwę handlową oznaczona znakiem (Taromentin ) i nazwę chemiczną (międzynarodową) - Amoxicillinum + Acidumclavulonicum. Na opakowaniu również widoczna jest dawka leku (jedna tabletka to 875mg+125mg) oraz liczbie tabletek w tym przypadku całkowita liczba wynosi 14 tabletek powlekanych. Etykieta wskazuje nam również producenta leku i datę ważności.

7 Etykieta roztworów i zawiesin doustnych Przykład: Etykieta leku IMUM to nazwa handlowa, Ibuprofenum to nazwa miedzynarodowa. Lek podawany jest droga doustną, dysponujemy dawka 100 mg w 5 ml. Opakowanie zawiera 130 g zawiesiny dosustnej.

8 Etykiety leków do iniekcji Przykład: Etykieta leku zawiera nazwę handlową NO-SPA oraz nazwę chemiczną/ międzynarodową Drotaverini hydrochloridum. W Opakowaniu jest 5 ampułek po 2 ml. W 1 ml jest 20 mg leku czyli ampułka zawiera 40 mg leku. Sposoby obliczania dawek leków Obliczanie dawki leku poprzez układanie proporcji Ten sposób jest uniwersalny i niezawodny, pod warunkiem, że jest prawidłowo zapisana proporcja. Najczęściej posługujemy się proporcją wyliczając dawkę leku w określonej objętości u dzieci, u których stosuje się bardzo małe dawki lub gdy korzystamy z opakowania o dużej dawce, a zlecone dawki są mniejsze. Obliczając dawkę leku w określonej objętości roztworu, należy bardzo dokładnie odmierzyć ilość rozcieńczalnika i zapamiętać jaką objętość wzięliśmy.

9 Przykład: Dysponujesz lekiem w proszku w dawce 750 mg w fiolce. Lekarz zlecił podanie dziecku 125 mg leku. Proszek rozcieńczysz w 6 ml. Oblicz jaką objętość roztworu leku w mililitrach podasz? Rozwiązanie: Odpowiedź: Należy ułożyć proporcję 6 ml mg X mg 6 ml x 125 mg X = 750 mg X = 1 ml Jeśli 750 mg leku rozpuszczę w 6 ml, to 125 mg znajduje się w 1 ml roztworu. Układanie proporcji w celu zamiany gramów na miligramy: Przykład 1: Ile miligramów znajduje się w 0,1 g? Proporcja: 1g mg 0,1 g X 0,1 g x 1000 mg X = 1 g 100 mg X = 1 X = 100 mg

10 Przykład 2: Jaką część grama stanowi 500 miligramów? Proporcja: 1g mg X mg 1 g x 500 mg X = 1000 mg 500 X = 1000 mg X = 0,5 g Ilość leku w ampułce Zawartość leku w ampułce może być różna w różnej objętości. Pojemności ampułek mierzymy w ml. W 1 ml może być rozpuszczone 1 mg, 10 mg, 100 mg leku będzie się różnił stężeniem Przykłady: MORFINA 1ml ampułka może zawierać 10 mg leku lub 20 mg leku CORDARONE - Ampułka o pojemności 3ml zawiera 150 mg Amiodaronu Może być opisana dwojako: 150mg/3ml, 1ml (całkowita dawka/całkowita objętość, ilość mililitrów) 50mg/ml, 3ml (dawka w mililitrze i ilość mililitrów)

11 Sposoby wyliczenia dawki leku ze znanej procentowości Sposób wyliczenia zawartości leku w 1 mililitrze w miligramach ze znanej procentowości określa reguła: % roztworu x 10 = ilość mg leku w 1 ml roztworu 1 % roztwór wykonano biorąc 1 gram substancji na 100 ml rozpuszczalnika

12 0,1% Adrenalina ,1 (%) x 10 = 1 mg w 1 ml 0,05 % Atropina ,05 (%) x 10 = 0,5 mg w 1 ml 0,1 % Atropina ,1 (%) x 10 = 1 mg w 1 ml 2 % Lidocaina (%) x 10 = 20 mg w 1 ml Przykład: Oblicz zawartość Dopaminy w mg wiedząc, że w 5 ml ampułce znajduje się 4 % roztwór. Rozwiązanie: Najpierw obliczamy zawartość leku w 1 mililitrze stosując podany wyżej wzór: 4 (%) x 10 = 40 mg w 1 ml. Następnie mnożymy otrzymaną liczbę przez objętość ampułki: ponieważ ampułka jest 5 ml to trzeba pomnożyć otrzymaną liczbę przez 5, czyli: 40 mg x 5 ml = 200 mg w 5 ml Odpowiedź: W 5 ml 4 % roztworu Dopaminy znajduje się 200 mg leku. Sposób wyliczenia dawki leku ze znanej procentowości z zastosowaniem układania proporcji: Przykład: Oblicz, ile mg leku znajduje się w 5 ml 4% roztworu Dopaminy. Rozwiązanie: w 100 ml 4 % roztworu znajduje się 4 g (4000mg) to w 5 ml X 4 g x 5 ml X = 100 ml X = 0,2 g tj. 200 mg Odpowiedź: W 5 ml 4% roztworu Dopaminy znajduje się 200 mg leku.

13 Obliczenie dawki leku w celu podania go w określonej jednostce czasu na kg masy ciała Przykład: Podaj pacjentowi ważącemu 100 kg, 2 µg Dopaminy/kg m.c./minutę rozcieńczając ją do otrzymania 50 ml roztworu. Dopamina jest w dawce 200 mg. Lek będzie podany w pompie strzykawkowej. Rozwiązanie: Najpierw trzeba obliczyć dawkę dla tego pacjenta (waży 100 kg), jaką ma dostać w ciągu minuty: 2 µg x 100 kg m.c. = 200 µg/min Należy znać objętość przygotowanego roztworu: 200 mg Dopaminy w 5 ml rozpuszczono w 45 ml rozpuszczalnika, a więc otrzymano 50 ml roztworu. Następnie należy wyliczyć, w jakiej ilości przygotowanego roztworu znajdzie się 200 µg (0,2mg) leku. Obliczymy to z proporcji: 200 mg znajduje się w 50 ml to 0,2 mg znajduje się w X 0,2mg x 50ml X = 200mg X = 0,05 ml Obliczyliśmy, że 200 µg (=0,2mg) należy podawać z prędkością 0,05 ml na minutę.

14 Teraz można policzyć ile ml trzeba podać w ciągu godziny. W tym celu otrzymaną liczbę mnożymy przez 60, bo tyle minut ma godzina: 0,05 ml x 60 minut = 3ml/godz Odpowiedź: Żeby podać 2 µg/kg m.c./minutę Dopaminy pacjentowi ważącemu 100 kg, należy przetaczać 3 ml/godzinę z 50 ml roztworu Dopaminy. Obliczanie dawek leków w kroplowych wlewach dożylnych Jeśli lek trzeba byłoby podać we wlewie kroplowym (w przypadku roztworów izoosmatycznych), to wzięlibyśmy więcej rozpuszczalnika (250 lub 500 ml), a otrzymany wynik w ml zamienilibyśmy na krople, pamiętając, że: 1 ml zawiera 20 kropli 1 kropla ma objętość 0,05 ml (w stosowanych komorach kroplowych) Do wyliczenia ilości kropli na minutę posługujemy się wzorami: Wzór: Ilość płynu w ml x 20 kropli Liczba kropli na minutę = czas podany w godzinach x 60 minut Przykład: Oblicz ile kropli na minutę trzeba podać, jeśli 500 ml płynu ma kapać przez 12 godzin? Rozwiązanie: Należy policzyć, ile kropli mieści się w 500 ml płynu: 500 ml x 20 kropli = kropli. Następnie należy zamienić 12 godzin na minuty: 12 godzin x 60 minut = 720 minut. Po podzieleniu ilości kropli przez czas kapania kroplówki wyrażony w minutach otrzymamy ilość kropli na minutę. Można to zapisać wg wzoru:

15 kropli 720 min = 14 kropli/minutę Inny wzór do obliczenia prędkości kroplowej: objętość infuzji (ml) Liczba kropli na minutę = czas trwania infuzji (h) x 3 Przykład: Oblicz z jaką prędkością należy podać 1000 ml roztworu, jeśli musi on się wchłonąć przez 8 godzin? 1000 ml Liczba kropli na minutę = 42 krople/minutę 8 (h) x 3 Obliczanie czasu przepływu wlewu dożylnego na podstawie liczny kropli na godzinę/minutę Przykład: Zlecono podanie 1000 ml 0,9%NaCl z szybkoscią przepływu 90ml/h. Oblicz czas przepływu kroplowegowlewu dozylnego ml dzielimy na 90ml/h = 11,11 h 11,11h = ,11 h Należy pamiętąć, że 0,11 oznacza cześć kolejnej godziny. Należy zamienić na minuty poprzez pomnozenie 60 min przez 0,11 60 min (h) x 0,11 = 6,6 = 7 min. Odpowiedź: Wlew 1000 ml z prędkościa 90ml/h będzie trwał 11 godzin i 7 minut.

16 Obliczenia dawek bazujące na wieku dziecka W odniesieniu do leków o wysokim indeksie terapeutycznym oraz dla dzieci powyżej pierwszego roku życia do 12 roku życia możemy stosować: Wzór Cowlinga: gdzie: D dawka leku dla dziecka, 24 umowny wiek dorosłego. lub modyfikację powyższego wzoru czyli wzór Younga: gdzie: D dawka leku dla dziecka, 12 empiryczna liczba stała. Jako ciekawostkę podajemy wzór Frieda mający zastosowanie dla dzieci od urodzenia do pierwszego roku życia. Wzoru Frieda nie znaleźliśmy w przeszukanej przez nas polskiej literaturze. Obliczenia dawek bazujące na wadze dziecka

17 Obliczenia dawki na podstawie masy ciała dziecka może okazać się niewłaściwe w przypadku dzieci otyłych, gdyż obliczenie może wskazywać na dawkę wyższą niż rzeczywiście potrzebna. W takich przypadkach należałoby opierać się na tzw. masie idealnej wynikającej z wieku i wzrostu dziecka. Wzór Clarka: gdzie: D dawka leku dla dziecka, 70 masa ciała dorosłego w kg Obliczenia dawek bazujące na powierzchni ciała dziecka Dawkę leku dla dziecka można obliczyć dzięki znajomości powierzchni ciała, przy założeniu, że średnia powierzchnia ciała dorosłego człowieka o masie 70 kg i 170 cm wzrostu wynosi 1,8m2. Powierzchnie ciała dziecka wyznacza się w nomogramie, przeprowadzając prostą łączącą masę ciała (w kg) ze wzrostem (w cm), a w punkcie przecięcia się prostej ze skalą powierzchni odczytuje się powierzchnie ciała dziecka (w m2 ) Uważa się, że obliczanie dawki na podstawie powierzchni ciała jest bardziej dokładne niż na podstawie wagi lub wieku dziecka. Ważne jest aby pamiętać, iż wiek czy masa dziecka nie jest jedynym ważnym kryterium przy modyfikacji dawki u dzieci, zwłaszcza dlatego, iż powyższe przeliczenia zakładają zależność między dawką dla dorosłych i dziecka oraz można powiedzieć traktują dziecko jako miniaturę osoby dorosłej. Powyższe wzory nie uwzględniają odmienności młodego organizmu, gdyż inaczej przebiegające procesy biologiczne u dzieci mogą w znaczny sposób wpłynąć na losy leków w organizmie. Dlatego po zastosowaniu któregoś z poniższych wzorów, ważne jest monitorowanie przez pewien czas odpowiedzi pacjenta na lek. Najbardziej wartościowe są

18 informacje o dawkowaniu u dzieci dostarczone przez producentów w ulotkach leków gotowych i literaturze fachowej Piśmiennictwo 1. Jednostki podstawowe na oficjalnej stronie Bureau International des Poids et Measures - dnia Thompson A, Barry N. TaylorGuide for the Use of the International System of Units (SI) NIST Special Publication [w;] National Institute of Standards and Technology - dnia Czekirda M. Obliczanie dawek leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. Dotyczy: Dostawy leków ZP/01/2018

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. Dotyczy: Dostawy leków ZP/01/2018 DD 275/2018 Lubań, 21.03.2018r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Dostawy leków ZP/01/2018 Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Należy pamiętać, że czas liczymy w niedziesiątkowym systemie oraz:

Należy pamiętać, że czas liczymy w niedziesiątkowym systemie oraz: ZAMIANA JEDNOSTEK Zamiana jednostek to prosta sztuczka, w miejsce starej jednostki wpisujemy ile to jest w nowych jednostkach i wykonujemy odpowiednie działanie, zobacz na przykładach. Ćwiczenia w zamianie

Bardziej szczegółowo

Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego

Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego KONKURS RECEPTURY APTECZNEJ 25.04.2015 r., Białystok. Imię i nazwisko (Uczelnia, rok studiów) Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego Chłopiec w wieku 6 lat o masie ciała 26 kg choruje na nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ 1. Nazwa produktu leczniczego Informacje określone w

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Glukoza 5 Braun, 50 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum)

ULOTKA DLA PACJENTA. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Glukoza 5 Braun, 50 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum) ULOTKA DLA PACJENTA Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Glukoza 5 Braun, 50 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej euro Nr ZP /2018 na: dostawę leków do SPSK NR 1 PUM.

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej euro Nr ZP /2018 na: dostawę leków do SPSK NR 1 PUM. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: zampub@spsk1.szn.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 23 / 2013

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 23 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Jedna z Czytelniczek mi napisała:

Jedna z Czytelniczek mi napisała: Uprzątnij DOMOWĄ APTECZKĘ Jedna z Czytelniczek mi napisała: Najgorzej jak leków się nazbiera Ja przy sezonowym porządkowaniu apteczki robię listę posiadanych leków z informacją, w jakiej mam ilości (całe

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /12 Kolno, dnia 07.08.2012r. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Szpitala Ogólnego w Kolnie;

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

RECEPTURA i FARMAKOLOGIA OGÓLNA. dr n.med. Marta Jóźwiak-Bębenista Zakład Farmakologii UM w Łodzi

RECEPTURA i FARMAKOLOGIA OGÓLNA. dr n.med. Marta Jóźwiak-Bębenista Zakład Farmakologii UM w Łodzi RECEPTURA i FARMAKOLOGIA OGÓLNA dr n.med. Marta Jóźwiak-Bębenista Zakład Farmakologii UM w Łodzi 1 Receptura i Farmakologia ogólna PLAN ćwiczeń 1-3: Wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w recepturze

Bardziej szczegółowo

Pompa Infuzyjna ze stacjami dokującymi na stojakach 17 kompletów Pełna nazwa urządzenia, (typ, model), (podać):

Pompa Infuzyjna ze stacjami dokującymi na stojakach 17 kompletów Pełna nazwa urządzenia, (typ, model), (podać): Załącznik nr 2.4. do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pompa Infuzyjna ze stacjami dokującymi na stojakach 17 kompletów Pełna nazwa urządzenia, (typ, model), (podać): kraj pochodzenia(podać):

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: 15.02.2013 LICZBA STRON: 5

WIADOMOŚĆ DATA: 15.02.2013 LICZBA STRON: 5 DO: Wykonawców WIADOMOŚĆ OD: Zamawiającego DATA: 15.02.2013 LICZBA STRON: 5 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę leków, sygnatura sprawy 31/D/2013. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników.

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Stężenie procentowe wyrażone w jednostkach wagowych określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej znajdującej się w 0 gramach

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, 25.01.2016 r. Wykonawcy według rozdzielnika

Kłodzko, 25.01.2016 r. Wykonawcy według rozdzielnika DZP/ 17 / 16 Kłodzko, 25.01.2016 r. Wykonawcy według rozdzielnika Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, preparatów dezynfekcyjnych i żywnościowych oraz opatrunków dla potrzeb Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Badanie uwalniania paracetamolu z tabletki. Mgr farm. Piotr Podsadni

Badanie uwalniania paracetamolu z tabletki. Mgr farm. Piotr Podsadni Badanie uwalniania paracetamolu z tabletki Mgr farm. Piotr Podsadni Co będziemy badać? Dlaczego jest to tak ważne? Metody Badania Produktu Aby produkt był zaakceptowany przez odbiorcę musi spełniać narzucone

Bardziej szczegółowo

Maków Mazowiecki r

Maków Mazowiecki r Maków Mazowiecki 25.08.2011r przetarg znak: 24/2011r (Leki ) Pyt Nr 23 Rozdział II pkt.2.ppkt.2.1.1. SIWZ Czy Zamawiający zmodyfikuje poniżej zapis: Zezwolenie lub koncesja uprawniająca do obrotu lekami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Symulacja komputerowa wybranych procesów farmakokinetycznych z uwzględnieniem farmakokinetyki bezmodelowej

Ćwiczenie 6. Symulacja komputerowa wybranych procesów farmakokinetycznych z uwzględnieniem farmakokinetyki bezmodelowej Ćwiczenie 6. Symulacja komputerowa wybranych procesów farmakokinetycznych z uwzględnieniem farmakokinetyki bezmodelowej Celem ćwiczenia jest wyznaczenie podstawowych parametrów farmakokinetycznych paracetamolu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r. Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o. o. ul. Parkowa 5

Wrocław, r. Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o. o. ul. Parkowa 5 Wrocław, 10.04.2018 r. Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o. o. ul. Parkowa 5 e-mail: sekretariat@szpital-gryfino.pl Dotyczy: Zapytanie do WARUNKÓW POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LEVONOR, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Noradrenalinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LEVONOR, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Noradrenalinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LEVONOR, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Noradrenalinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 -

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 - ...... Znak: AE/ZP-27-05/17 Tarnów, 2017-02-28 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE - POMPY STRZYKAWKOWEJ

PARAMETRY TECHNICZNE - POMPY STRZYKAWKOWEJ PARAMETRY TECHNICZNE - POMPY STRZYKAWKOWEJ Pompa strzykawkowa do pracy w stacji dokującej. Parametr Szt. 20 wymagany Parametry techniczne 1. Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 7/2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 7/2019 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 7/2019 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Cele farmakologii klinicznej

Cele farmakologii klinicznej Cele farmakologii klinicznej 1. Dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności leczenia farmakologicznego, poprawa opieki nad pacjentem - maksymalizacja skuteczności i bezpieczeństwa (farmakoterapia

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Medivitan iv ampułki 5 mg, 1 mg, 1,05 mg roztwór do wstrzykiwań Substancje czynne: pirydoksyny chlorowodorek

Bardziej szczegółowo

Receptura cz. III. Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista

Receptura cz. III. Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista Receptura cz. III Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista Roztwór do użytku wewnętrznego Do dawkowania łyżkami Do dawkowania łyżeczkami Do dawkowania kroplami Sirupus Simplex Sirupus Rubi idaei 10 20% Sirupus

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 6 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1. Farmakokinetyka podania dożylnego i pozanaczyniowego leku w modelu jednokompartmentowym

ĆWICZENIE 1. Farmakokinetyka podania dożylnego i pozanaczyniowego leku w modelu jednokompartmentowym ĆWICZENIE 1 Farmakokinetyka podania dożylnego i pozanaczyniowego leku w modelu jednokompartmentowym Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów farmakokinetycznych leków podanych w jednorazowych dawkach:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo farmakoterapii dzięki wykorzystaniu leków w formie gotowej do użycia, podania RTU/RTA

Bezpieczeństwo farmakoterapii dzięki wykorzystaniu leków w formie gotowej do użycia, podania RTU/RTA Bezpieczeństwo farmakoterapii dzięki wykorzystaniu leków w formie gotowej do użycia, podania RTU/RTA 20.09.2018 Robert Baścik Skuteczna i bezpieczna podaż leków uwarunkowana jest Racjonalnym wyborem odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

FARMAKOTERAPIA U DZIECI

FARMAKOTERAPIA U DZIECI Marcin Andrzejczak FARMAKOTERAPIA U DZIECI Notatnik ratunkowy Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

... Znak: AE/ZP /11 Tarnów,

... Znak: AE/ZP /11 Tarnów, ... Znak: AE/ZP-27-83 /11 Tarnów, 2011-12- 14 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych płynnych dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Parametr wymagany / Nazwa parametru

Parametr wymagany / Nazwa parametru załącznik nr 2 do specyfikacji. Wymagania techniczne urządzenia. Pompy infuzyjne strzykawkowe L.p. Model (typ) (wpisać) /NIE Producent (wpisać) Miesiąc i rok produkcji (wpisać) Wymagania dotyczące pomp

Bardziej szczegółowo

d[a] = dt gdzie: [A] - stężenie aspiryny [OH - ] - stężenie jonów hydroksylowych - ] K[A][OH

d[a] = dt gdzie: [A] - stężenie aspiryny [OH - ] - stężenie jonów hydroksylowych - ] K[A][OH 1 Ćwiczenie 7. Wyznaczanie stałej szybkości oraz parametrów termodynamicznych reakcji hydrolizy aspiryny. Chemiczna stabilność leków jest ważnym terapeutycznym problemem W przypadku chemicznej niestabilności

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta tabletki powlekane 100 mg Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna.

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Katowice 2014-06-26 Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Jaką postać i jakie opakowanie leku gotowego apteka może wykorzystać, by wykonać refundowany lek recepturowy

Bardziej szczegółowo

Żary dnia 26.05.2014 r. 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach. Do wiadomości wykonawców

Żary dnia 26.05.2014 r. 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach. Do wiadomości wykonawców Żary dnia 26.05.2014 r. 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach Do wiadomości wykonawców DZP-3830-14(1)/14 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3. Farmakokinetyka nieliniowa i jej konsekwencje terapeutyczne na podstawie zmian stężenia fenytoiny w osoczu krwi

ĆWICZENIE 3. Farmakokinetyka nieliniowa i jej konsekwencje terapeutyczne na podstawie zmian stężenia fenytoiny w osoczu krwi ĆWICZENIE 3 Farmakokinetyka nieliniowa i jej konsekwencje terapeutyczne na podstawie zmian stężenia fenytoiny w osoczu krwi Celem ćwiczenia jest wyznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących kinetykę

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Monover 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Monover 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Monover 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji Iron(III) isomaltoside 1000 (Ferri(III) isomaltosidum 1000) Niniejszy produkt leczniczy będzie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta /5000 GP PL. Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta /5000 GP PL. Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 077794/5000 GP PL Viburcol plus, krople doustne, roztwór Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 11/ZP/2014

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 11/ZP/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Proszowice, dnia 29.04.2014 r. ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Ropivacaini hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik do oferty Grupa 1 poz. 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot : pompy strzykawkowe 60 szt., pompy objętościowe 12 szt., stacje dokujące 12 szt. Nazwa i typ: Producent: Rok produkcji:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia PAKIET nr 12 POMPY STRZYKAWKOWE (INFUZYJNE) 6 sztuk, wraz z pompami objętościowymi, czujnikami kropli, stacją dokującą L.p. Parametry Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. DOBUJECT, 50 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Dobutaminum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. DOBUJECT, 50 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Dobutaminum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DOBUJECT, 50 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do Dobutaminum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Phytomenadionum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Phytomenadionum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Phytomenadionum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 0,9% Sodium Chloride Braun, 9 mg/ml, roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera Chlorek sodu Stężenia elektrolitów:

Bardziej szczegółowo

Kiedy rozpocząć przyjmowanie dawki Jak przyjmować lek Uptravi? Jak zwiększać dawkę leku? Pominięcie przyjęcia leku...6

Kiedy rozpocząć przyjmowanie dawki Jak przyjmować lek Uptravi? Jak zwiększać dawkę leku? Pominięcie przyjęcia leku...6 PORADNIK DOTYCZĄCY DOBIERANIA DAWKI - PAKIET DOBIERANIA DAWKI Strona 1 Uptravi tabletki powlekane seleksypag Poradnik dobierania dawki Rozpoczynanie leczenia lekiem Uptravi Przed rozpoczęciem leczenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LEVONOR, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Noradrenalinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LEVONOR, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Noradrenalinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LEVONOR, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Noradrenalinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

DZPZ / 333 / 22UEPN / 2012 Olsztyn, dnia 6 grudnia 2012 r.

DZPZ / 333 / 22UEPN / 2012 Olsztyn, dnia 6 grudnia 2012 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy preparatów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Odpowiedź na pytanie nr 1.: Odpowiedź na pytanie nr 1.: Czy farmaceuta zamieniając lek na tańszy odpowiednik musi sprawdzać, czy podmieniany lek ma te same wskazania, co lek zapisany na recepcie? Osoba realizująca receptę i dokonująca

Bardziej szczegółowo

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny Obliczenia chemiczne Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny 1 STĘŻENIA ROZTWORÓW Stężenia procentowe Procent masowo-masowy (wagowo-wagowy) (% m/m) (% w/w) liczba gramów substancji rozpuszczonej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-37/15 Warszawa, 17 sierpnia 2015 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 10szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 10szt. Załącznik nr 6 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 10szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta NALOXONUM HYDROCHLORICUM WZF 400 mikrogramów/ml roztwór do wstrzykiwań Naloxoni hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Ćwiczenie 1 Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Stężenie roztworu określa ilość substancji (wyrażoną w jednostkach masy lub objętości) zawartą w określonej jednostce objętości lub

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Briviact 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań/ infuzji brywaracetam

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Briviact 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań/ infuzji brywaracetam Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Briviact 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań/ infuzji brywaracetam Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Synagis 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Substancja czynna: paliwizumab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Synagis 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Substancja czynna: paliwizumab Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Synagis 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Substancja czynna: paliwizumab Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem tego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Producent: Nazwa i typ: Ilość: pompa strzykawkowa 3 szt. pompa objętościowa 2 szt. stacja dokująca 1 szt. statyw jezdny 1 szt. Rok produkcji: I. Pompy strzykawkowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych Oznaczenie kwalifikacji: R.10 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych Oznaczenie kwalifikacji: R.10 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi 5 oraz zmiana terminu otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi 5 oraz zmiana terminu otwarcia ofert Pytania i odpowiedzi 5 oraz zmiana terminu otwarcia ofert Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę LEKÓW. Postępowania nr ZP/14/2016 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości Zad.1 Za pomocą mierników elektronicznych, mierzących czas z dokładnością do 0,01(s), trójka uczniów mierzyła

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-25 /15 Tarnów, 2015-05-07

Znak: AE/ZP-27-25 /15 Tarnów, 2015-05-07 ...... Znak: AE/ZP-27-25 /15 Tarnów, 2015-05-07 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy leków, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz kontrastów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie badań analitycznych Oznaczenie kwalifikacji: A.60 Numer zadania: 03

Bardziej szczegółowo

KS AOW Planowane zmiany w zakresie sprawozdawczości do NFZ realizacji recept na leki robione. Michał Turakiewicz

KS AOW Planowane zmiany w zakresie sprawozdawczości do NFZ realizacji recept na leki robione. Michał Turakiewicz KS AOW Planowane zmiany w zakresie sprawozdawczości do NFZ realizacji recept na leki robione Michał Turakiewicz Dziękujemy za udział w warsztatach Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ANALIZY ILOŚCIOWEJ. Analiza substancji biologicznie aktywnej w preparacie farmaceutycznym kwas acetylosalicylowy

PRACOWNIA ANALIZY ILOŚCIOWEJ. Analiza substancji biologicznie aktywnej w preparacie farmaceutycznym kwas acetylosalicylowy PRACOWNIA ANALIZY ILOŚCIOWEJ Analiza substancji biologicznie aktywnej w preparacie farmaceutycznym kwas acetylosalicylowy Ćwiczenie obejmuje: 1. Oznaczenie jakościowe kwasu acetylosalicylowego 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 04.11.2016 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/50/2016 WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie art. 38 ust. 1a

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę leków - Numer sprawy: SZP.

Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę leków - Numer sprawy: SZP. Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę leków - Numer sprawy: SZP.215-21/16 W związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przez Państwa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania. Zapytanie nr 1

Odpowiedzi na zapytania. Zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 19.04.2011 r. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł.

PROJEKT Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Sinebriv, 10 mg/ml, roztwór do infuzji. Paracetamolum

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Sinebriv, 10 mg/ml, roztwór do infuzji. Paracetamolum Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Sinebriv, 10 mg/ml, roztwór do infuzji Paracetamolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie na zakup leków dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp z o.o. Pytania i odpowiedzi do Formularza Zamówienia (FZ) cz 1.

Ogłoszenie na zakup leków dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp z o.o. Pytania i odpowiedzi do Formularza Zamówienia (FZ) cz 1. Ogłoszenie na zakup leków dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp z o.o. Pytania i odpowiedzi do Formularza Zamówienia (FZ) cz 1. Pytanie 1. Czy zamawiający wymaga w pakiecie 21, pozycja 30 (Oxytocin) zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Acidum tranexamicum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Acidum tranexamicum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Acidum tranexamicum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-83/13 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-83/13 Tarnów, ... Znak: AE/ZP-27-83/13 Tarnów, 2013-12- 30 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastepczych płynnych dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N/znak: ZOZ.XVI- 15/2017 Chełmno, 30.10.2017 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Leki. Pakiet 2 L.p. Nazwa międzynarodowa Jednostka zamówienia. Ilość zamawiana

Leki. Pakiet 2 L.p. Nazwa międzynarodowa Jednostka zamówienia. Ilość zamawiana Leki Pakiet 1. Nazwa postać dawka Jednostka zamówienia 1 Nutrison Advanced Peptisorb płyn odżywczy butelka 500 ml 570 2 Nutrison Protein Plus płyn odżywczy 1 litr worek 20 Pakiet 2 1 10% emulsja do Emulsja

Bardziej szczegółowo

2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywcze oligofruktozę:

2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywcze oligofruktozę: PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 10/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/86/2013 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : r

Wałcz dnia : r Wałcz dnia : 20.01.2012r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka@107sw.mil.pl Komisja przetargowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PACJENTA. Dla osób, którym przepisano preparat Suliqua

INFORMACJA DLA PACJENTA. Dla osób, którym przepisano preparat Suliqua Polska INFORMACJA DLA PACJENTA Dla osób, którym przepisano preparat Suliqua Opracowaliśmy niniejszą broszurę dla osób, które cierpią na cukrzycę i którym lekarz przepisał preparat Suliqua (insulina glargine

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla pracowników służby zdrowia i pacjentów stosujących lek przeciwcukrzycowy Suliqua

Materiały edukacyjne dla pracowników służby zdrowia i pacjentów stosujących lek przeciwcukrzycowy Suliqua 19 stycznia 2017 r. EMA/747766/2016 Materiały edukacyjne dla pracowników służby zdrowia i pacjentów stosujących lek Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka pomylenia dwóch wstrzykiwaczy o różnej mocy

Bardziej szczegółowo

Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową?

Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową? .pl Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 13 kwietnia 2017 Zbilansowanie dawki paszowej dla opasów jest bardzo ważne. Po pierwsze dlatego, że poprawiamy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Neuro-Medivitan tabletki powlekane

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Neuro-Medivitan tabletki powlekane Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Neuro-Medivitan tabletki powlekane Substancje czynne: tiaminy chlorku chlorowodorek / pirydoksyny

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCANIE WZORÓW!

PRZEKSZTAŁCANIE WZORÓW! PRZEKSZTAŁCANIE WZORÓW! Przekształcanie wzorów sprawia na początku kłopoty. Wielu uczniów omija zadania gdzie trzeba to zrobić, albo uczy się niepotrzebnie na pamięć tych samych wzorów w innych postaciach.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Monover 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Monover 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Monover 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji Iron(III) isomaltoside 1000 (Ferri(III) isomaltosidum 1000) Niniejszy produkt leczniczy będzie

Bardziej szczegółowo

Kontrastować dobrze, szybko, bezpiecznie

Kontrastować dobrze, szybko, bezpiecznie Kontrastować dobrze, szybko, bezpiecznie (Czy to możliwe?) Olgierd Wąsowicz Spis treści 1. Kilka definicji 2. Po co to wszystko? 3. IDR - korzyści 4. Pożyteczne drobiazgi 5. Rekomendacje na drogę Kilka

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto przygotowywać leki w aptece szpitalnej a nie na oddziale? mgr Olga Fedorowicz

Dlaczego warto przygotowywać leki w aptece szpitalnej a nie na oddziale? mgr Olga Fedorowicz Dlaczego warto przygotowywać leki w aptece szpitalnej a nie na oddziale? Leki recepturowe: Bo takie jest prawo! Leki recepturowe: dawki dla dzieci (proszki dzielone) Leki recepturowe: dawki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Cavinton, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Vinpocetinum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Cavinton, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Vinpocetinum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Cavinton, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Vinpocetinum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo