DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW"

Transkrypt

1 DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Internet Security W tym celu należy wykonać poniższe czynności: 1. Kliknij przycisk Start na pasku zadań i wybierz Panel Sterowania 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy, jeżeli korzystasz z systemu Windows XP, lub wybierz Programy > Programy i funkcje w przypadku systemu Windows Vista. 3. Wybierz program, który ma zostać zdezinstalowany, a następnie kliknij Usuń lub Odinstaluj lub zmień program w Windows Vista. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w kolejnych etapach kreatora dezinstalacji. 1

2 2 DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

3 INSTALACJA Wykonaj poniższe czynności, aby prawidłowo przeprowadzić instalację produktu. Po wykonaniu czynności opisanych w tym przewodniku komputer będzie w pełni zabezpieczony przed wirusami i innymi zagrożeniami. 1. Uruchomienie instalacji: Umieść płytę CD w napędzie CD lub DVD. Jeżeli Panda Internet Security 2010 został pobrany z internetu, uruchom plik i przejdź do kroku Wyświetlone zostanie okno kreatora instalacji Panda Internet Security Jeżeli na komputerze włączona jest opcja automatycznego uruchamiania, przejdź do kroku 3. Jeżeli instalujesz program z płyty CD, a na komputerze wyłączona jest opcja automatycznego uruchamiania, instalacja nie rozpocznie się automatycznie po umieszczeniu płyty w napędzie. W takim wypadku wykonaj poniższe czynności: 2a. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie (w Windows Vista kliknij przycisk Start na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Komputer). 2b. Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD lub DVD, w którym znajduje się płyta z programem. 2c. Kliknij Eksploruj. 2d. Kliknij dwukrotnie plik Install.exe, aby uruchomić kreatora instalacji. 3. Wybierz język, w którym chcesz zainstalować program. Kliknij OK. 4. Wyświetlone zostanie okno z listą składników Panda Internet Security 2010, które zostaną zainstalowane. Kliknij Dalej. 3

4 5. Następnie zaprezentowana zostanie Umowa Licencyjna. Aby kontynuować, zaakceptuj jej warunki, klikając Tak. Jeżeli klikniesz Nie, proces instalacji nie będzie kontynuowany 6. Po zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej wyświetlone zostanie następujące okno: Aby zainstalować najważniejsze komponenty Panda Internet Security 2010, pozostaw zaznaczoną opcję Instalacja standardowa i kliknij Dalej, aby kontynuować. UWAGA: Niniejszy przewodnik opisuje standardową instalację Panda Internet Security Jeżeli dysponujesz zaawansowaną wiedzą i chcesz samodzielnie wybrać moduły zabezpieczeń, które zostaną zainstalowane, możesz to zrobić, wybierając opcję Instalacja niestandardowa w trakcie procesu instalacji. Instalacja minimalna jest zalecana tylko w przypadku komputerów wyposażonych w mniej niż 256 MB pamięci RAM. Domyślnie instalowane są tylko takie zabezpieczenia, które najlepiej odpowiadają zasobom pamięci komputera. 7. Panda Internet Security 2010 skanuje pamięć, aby zagwarantować, że program zostanie zainstalowany w środowisku pozbawionym wirusów. Po zakończeniu skanowania wyświetlone zostaną wyniki. 4 INSTALACJA

5 Kliknij OK. Panda Internet Security 2010 kopiuje pliki niezbędne do zainstalowania fi rewalla oraz innych zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem. 8. Po skopiowaniu plików wyświetlona zostanie umowa współpracy z Panda Security. Możesz wyrazić zgodę na przesyłanie anonimowych informacji na temat zagrożeń wykrytych na twoim komputerze przez Panda Internet Security Informacje te posłużą do badania aktywności wirusów w różnych częściach świata. Zaleca się także zezwolenie na automatyczne przesyłanie podejrzanych plików znajdujących się w kwarantannie. W ten sposób nasze laboratoria będą mogły szybko opracować rozwiązanie problemu. Kliknij Dalej, aby kontynuować 9. Wyświetlone zostanie okno z informacją o zakończeniu instalacji. Zalecamy ponowne uruchomienie komputera w celu aktywowania fi rewalla. W tym celu należy się upewnić, że zaznaczona została opcja Tak, chcę uruchomić ponownie komputer teraz, wyjąć płytę CD z napędu i kliknąć Zakończ. WAŻNA UWAGA W przypadku instalacji produktu z płyty CD należy się upewnić, że płyta została wyjęta z napędu, przed kliknięciem przycisku Zakończ. W przeciwnym wypadku komputer nie zostanie uruchomiony z wykorzystaniem twardego dysku, ale przy użyciu płyty CD, która pełni także rolę dysku ratunkowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy Panda Internet Security INSTALACJA 5

6 6 INSTALACJA

7 AKTYWACJA PRODUKTU Przeprowadzenie aktywacji jest niezbędne, aby możliwe było korzystanie z następujących usług: 1. Codzienne automatyczne aktualizacje w trakcie okresu ważności usług produktu. 2. Pomoc techniczna oraz usługa SOS Virus, która zapewnia szybką reakcję w przypadku ataków nieznanych wirusów. Aby przeprowadzić aktywację Panda Internet Security 2010, wykonaj następujące czynności 1. Upewnij się, że posiadasz kod aktywacyjny, który otrzymałeś podczas zakupu. Jeżeli program znajduje się na płycie CD, etykieta z kodem będzie dostępna wewnątrz pudełka lub na płycie CD. W przypadku zakupu produktu za pośrednictwem internetu kod aktywacyjny jest przesyłany w wiadomości Otwórz okno główne Panda Internet Security 2010, klikając dwukrotnie ikonę Panda Internet Security 2010 na pasku zadań Windows. 3. W prawym górnym rogu okna Panda Internet Security 2010 kliknij Pomoc > Aktywuj produkt. Prosty kreator pomoże przeprowadzić aktywację Panda Internet Security Wystarczy kliknąć Dalej, a następnie wprowadzić wymagane informacje. UWAGA: Kreator można uruchomić, wybierając opcję w oknie z ostrzeżeniem, które pojawia się w celu przypomnienia o konieczności przeprowadzenia aktywacji Panda Internet Security Jeżeli nie pamiętasz swoich danych klienta, przejdź do obszaru przypomnienie hasła na witrynie Panda Security: details/password. 7

8 Kreator poprosi o wprowadzenie danych niezbędnych do zakończenia procesu aktywacji. Wymagane dane mogą się różnić w zależności od sytuacji. W większości przypadków wymagane są następujące dane: 1. Twój adres Upewnij się, czy wprowadzony adres jest prawidłowy. W przeciwnym wypadku nie otrzymasz istotnych informacji. 2. Kod aktywacyjny: To kod, który umożliwia przeprowadzenie aktywacji produktu. Jeżeli produkt został zakupiony w sklepie, kod będzie umieszczony na pudełku z produktem lub na kopercie z płytą CD. Jeżeli produkt został zakupiony przez internet, kod zostanie przesłany na adres po sfi nalizowaniu zakupu. 3. Numer klienta: Numer ten musisz wprowadzić tylko w sytuacji, gdy jesteś już klientem Panda Security. Umożliwi to przedłużenie okresu ważności usługi. WAŻNA UWAGA: Jeżeli chcesz aktywować produkt ponownie lub aktywować dodatkowe licencje, należy wprowadzić kod aktywacyjny oraz INSTALACIÓN numer klienta otrzymany w wiadomości po pierwszej aktywacji produktu. Upewnij się, że wprowadziłeś ten sam adres , którego użyto podczas pierwszej aktywacji produktu. Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym klientem, w ostatnim etapie kreatora zostaniesz zaproszony do rejestracji oraz skorzystania z dodatkowych funkcji: - Dostęp do osobistego obszaru klientów, gdzie można znaleźć swoje dane klienta. - Praktyczne wskazówki i samouczki. - Oferty specjalne. 8 AKTYWACJA PRODUKTU

9 AUTODIAGNOSTYKA I SKANOWANIE Następną czynnością, jaką należy wykonać, jest przeprowadzenie autodiagnostyki (analiza statusu programu), która określi stan zabezpieczenia komputera. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności: 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę Panda Internet Security 2010 na pasku zadań (obok zegara systemowego). 2. W menu, które się wyświetli, kliknij (lewym klawiszem myszy) Rozpocznij autodiagnostykę. Wyświetlone zostanie okno prezentujące status ochrony komputera, podobne do widocznego poniżej. UWAGA: Wysoki poziom ochrony oznacza, że komputer jest właściwie zabezpieczony. Jeżeli autodiagnostyka wskazuje, że poziom ochrony jest średni lub niski, prawdopodobnie program nie został jeszcze zaktualizowany. Choć Panda Internet Security 2010 aktualizuje się automatycznie, gdy komputer jest połączony z internetem, można łatwo przeprowadzać aktualizacje samodzielnie w dowolnej chwili, wykonując następujące czynności: 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę Panda Internet Security 2010 na pasku zadań (obok zegara systemowego). 2. W menu, które zostanie wyświetlone, kliknij Aktualizuj, aby rozpocząć proces. UWAGA: Pamiętaj, że do przeprowadzenia aktualizacji programu konieczne jest połączenie z internetem. 9

10 Po zakończeniu aktualizacji można przeprowadzić autodiagnostykę, aby sprawdzić, czy poziom ochrony jest prawidłowy. Teraz należy przeprowadzić pełne skanowanie komputera. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności: 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Panda Internet Security 2010 na pasku zadań (obok zegara systemowego). Otwarte zostanie okno główne programu. 2. Kliknij Skanowanie. 3. Kliknij Skanuj cały komputer. Rozpocznie się skanowanie komputera. Po przeprowadzeniu skanowania komputer będzie zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem, wtargnięciami i innymi zagrożeniami. 10 AUTODIAGNOSTYKA I SKANOWANIE

11 PRZEGLĄD Panda Internet Security 2010 to kompletny system zabezpieczeń oferujący zintegrowaną ochronę komputera, wyposażony w szereg dodatkowych funkcji. Po dwukrotnym kliknięciu ikony Panda Internet Security 2010 na pasku zadań (obok zegara systemowego) wyświetlone zostanie okno główne programu. Można w nim sprawdzić status każdej funkcji związanej z zabezpieczeniami. Poniżej znajdują się krótkie opisy każdej z tych funkcji. Więcej informacji na temat każdej z nich można znaleźć w Pomocy (patrz rozdział Pomoc w niniejszym przewodniku). Aktualizacje Automatyczne aktualizacje Panda Internet Security 2010 są przeprowadzane codziennie. Aktualizacje polegają na odnowieniu powiązanego z programem pliku sygnatur wirusów, który umożliwia programowi rozpoznawanie wszystkich znanych wirusów i powoduje, że komputer jest przed nimi zabezpieczony. Po przeprowadzeniu aktywacji produkt zostanie automatycznie zaktualizowany. Zabezpieczenie przed znanymi zagrożeniami: wirusami, trojanami, oprogramowaniem szpiegującym... Panda Internet Security 2010 wykrywa i eliminuje wszystkie rodzaje znanych złośliwych programów, które przedostają się do komputera lub wydostają się z niego w dowolny sposób ( , pobieranie plików z internetu, udostępnianie plików, itp.). Zabezpieczenie przed nieznanymi zagrożeniami Dzięki nowatorskim Technologiom TruPrevent Panda Internet Security 2010 wykrywa i blokuje podejrzane zagrożenia, których cechy nie zostały jeszcze w pełni sklasyfi kowane. Firewall Firewall blokuje nieautoryzowany dostęp do komputera podczas korzystania z internetu lub sieci lokalnej. Gdy program zainstalowany na komputerze próbuje uzyskać dostęp do internetu (lub na odwrót) bez autoryzacji, Panda Internet Security 2010 poinformuje o tym i umożliwi użytkownikowi zezwolenie na takie działanie lub odrzucenie go. Ochrona tożsamości Panda Internet Security 2010 zapewnia ochronę przed najpopularniejszymi rodzajami oszustw internetowych: przekierowywaniem połączeń telefonicznych na numery z taryfą specjalną, nieautoryzowanemu przesyłaniu poufnych informacji i dostępem do witryn www kontrolowanych przez oszustów (phishing). 11

12 Zabezpieczenie antyspamowe Chroni komputer przed niepożądaną korespondencją lub spamem. Filtrowanie zawartości witryn www Z pomocą fi ltra dostępu do witryn www nadzorca komputera może zablokować dostęp użytkowników do niewłaściwych treści (takich jak przemoc czy pornografi a) zamieszczanych w internecie. Zabezpieczenie przed lukami w zabezpieczeniach Chroni twój komputer przed lukami w zabezpieczeniach programów, które mogą spowodować, że stanie się on łatwym celem wszelkiego rodzaju złośliwych programów lub hakerów. Dzięki tej funkcji możliwe jest naprawienie luk wykrytych w komputerze, a tym samym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Kopie zapasowe Kopie zapasowe pozwalają chronić Twoje pliki (dokumenty, zdjęcia, fi lmy, muzykę, itp.) przed przypadkową utratą. Kopie zapasowe można tworzyć w łatwy sposób na nośniku zewnętrznym, płycie DVD lub na serwerze. W razie potrzeby możliwe będzie ich odzyskanie. Pomoc Opcja Pomoc jest dostępna w prawym górnym rogu okna głównego programu. Kliknięcie jej i wybranie Pomoc Panda IS Pro 2010 umożliwi uzyskanie dostępu do szczegółowej pomocy na temat wszystkich kwestii związanych z programem. Witryna www Dostęp do lokalnych witryn Panda Security z informacjami w językach poszczególnych krajów: 12 PRZEGLĄD

13 FAQ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA Czym jest kod aktywacyjny? Podczas zakupu Panda Internet Security 2010 użytkownik otrzymuje kod, który umożliwia przeprowadzenie aktywacji produktu. Ta z kolei pozwala aktualizować oprogramowanie i chronić komputer przed zagrożeniami pojawiającymi się każdego dnia. Gdzie mogę znaleźć kod aktywacyjny? To zależy od tego, czy program znajduje się na płycie CD, czy został zakupiony bezpośrednio przez internet: - Jeżeli program znajduje się na płycie CD, etykieta z kodem będzie dostępna wewnątrz pudełka lub na płycie CD. - Jeżeli produkt został zakupiony przez internet, kod aktywacyjny zostanie przesłany na adres po sfi nalizowaniu zakupu. Kod aktywacyjny umożliwia przeprowadzenie aktywacji Panda Internet Security 2010 przy użyciu prostego kreatora. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z rozdziałem Aktywacja produktu w niniejszym przewodniku. UWAGA: Jeżeli nie pamiętasz swoich danych logowania, przejdź do sekcji Przypomnienie hasła, na stronie internetowej Panda Security: Jak przeprowadzić aktywację licencji na kilku komputerach? Jeżeli twój produkt posiada kilka licencji, możesz zainstalować go na tylu komputerach, dla ilu zawarto umowę licencyjną. W takim przypadku należy przeprowadzić aktywację produktu na każdym z komputerów, na którym został on zainstalowany. Aby przeprowadzić aktywację licencji na dodatkowych komputerach, konieczne jest posiadanie danych przesłanych w wiadomości po pierwszej aktywacji produktu: numeru klienta i kodu aktywacyjnego. Oprócz tych informacji kreator poprosi o wprowadzenie adresu użytego podczas pierwszej aktywacji produktu. Po przeprowadzeniu aktywacji Panda Internet Security 2010 może aktualizować się samoczynnie i tym samym chronić komputer przed zagrożeniami, które pojawiają się każdego dnia. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z rozdziałem Aktywacja produktu w niniejszym przewodniku. 13

14 WAŻNA UWAGA: Należy pamiętać, że aktywację produktu należy przeprowadzić na każdym z komputerów, na którym został on zainstalowany, ale rejestracja przeprowadzana jest tylko raz. Jak ponownie zainstalować program w przypadku sformatowania dysku twardego lub wymiany komputera? W przypadku sformatowania dysku, wymiany komputera lub konieczności ponownej instalacji Panda Internet Security 2010 z innego powodu można skorzystać z płyty instalacyjnej lub pobrać najnowszą wersję w witryny internetowej. - Pobierz najnowszą wersję: - Nie pamiętasz danych logowania? Skorzystaj z opcji przypominania hasła: UWAGA: Pamiętaj, że aby pobrać najnowsze wersje produktów, musisz zarejestrować się jako klient Panda Security. W obszarze pobierania dla klientów wykonaj poniższe instrukcje: 1. Kliknij Pobierz. 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Enter. 3. W obszarze Downloads available for... kliknij folder Software. 4. Po otwarciu tego folderu widoczne będą pliki właściwe dla twojego produktu. Kliknij opcję master (pełna wersja programu) dla twojego systemu operacyjnego. 5. Zapisz plik na dysk twardy. Zalecamy utworzenie na dysku C: folderu, np. o nazwie Panda, a następnie wybranie tej lokalizacji w celu pobrania pliku. 6. Po zakończeniu pobierania otwórz folder, w którym zapisany został plik, i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację. Czy należy przeprowadzić dezinstalację Panda Internet Security 2010 przed zainstalowaniem nowej wersji? Jeżeli chcesz zainstalować nową wersję programu antywirusowego lub inny produkt, należy najpierw zdezinstalować Panda Internet Security FAQ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

15 Czy mogę zainstalować Panda Internet Security 2010, jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program antywirusowy? Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system zabezpieczeń, opracowany przez Panda Security lub przez inną fi rmę, konieczne będzie przeprowadzenie jego pełnej dezinstalacji przed zainstalowaniem Panda Internet Security Jednoczesne działanie modułów automatycznej ochrony różnych systemów zabezpieczeń może powodować występowanie konfl iktów. Kiedy wygaśnie ważność usług mojego produktu? Po przeprowadzeniu aktywacji usług produktu data wygaśnięcia widoczna będzie w panelu Aktualizacje w oknie głównym programu. Gdy będzie zbliżała się data wygaśnięcia licencji, Panda Internet Security 2010 poinformuje o tym za pomocą okien z ostrzeżeniami, które będą umożliwiały także odnowienie produktu. Jak mogę odnowić usługi mojego produktu? Gdy okres subskrypcji usług dobiega końca, można odnowić ich ważność, korzystając z naszej witryny: Można to także zrobić u sprzedawcy. W takim wypadku po przeprowadzeniu instalacji należy określić w kreatorze aktywacji, że chcemy przedłużyć czas subskrypcji. Konieczne będzie wprowadzenie numeru klienta w oknie kreatora. FAQ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 15

16 USŁUGA POMOCY TECHNICZNEJ Odwiedź nasze Centrum Pomocy Online, gdzie można znaleźć aktualne informacje na temat produktu: Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie na witrynie www, nasi technicy postarają się udzielić ci pomocy. Wystarczy wysłać wiadomość na adres Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe. WAŻNA UWAGA Jeżeli zechcesz skontaktować się z personelem pomocy technicznej poza Stanami Zjednoczonymi, potrzebne dane (adres oraz numer telefonu) znajdziesz pod adresem: 16

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Antivirus Pro 2010.

Bardziej szczegółowo

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Antivirus Pro 2012.

Bardziej szczegółowo

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Internet Security

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2012

Internet Security 2012 Internet Security 2012 for Netbooks Poradnik Szybkiego Startu Uwaga! Na okładce tego poradnika znajduje się kod aktywacyjny, umożliwiający przeprowadzenie aktywacji produktu. Należy przechowywać go w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH LICENCJĘ

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH LICENCJĘ 1 S t r o n a INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH LICENCJĘ Poniższa instrukcja pozwala na szybką i sprawną instalację produktów Panda Security 2011 oraz

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia do systemu. Windows 7

Instrukcja uaktualnienia do systemu. Windows 7 Instrukcja uaktualnienia do systemu Windows 7 Niniejszy dysk Windows 7 Upgrade Disk firmy Lenovo umożliwia klientom aktualizację obecnego systemu operacyjnego do wersji Windows 7. Uwagi dotyczące uaktualnienia

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 23 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Przewodnik Szybki start Program ESET Smart Security stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym kodem. Program

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security Pro zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystuj ąc aparat

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

dla systemu Mac Przewodnik Szybki start

dla systemu Mac Przewodnik Szybki start dla systemu Mac Przewodnik Szybki start Program ESET Cybersecurity stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty na technologii skanowania ThreatSense,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja Virtual PC

Laboratorium - Instalacja Virtual PC 5.0 5.4.1.4 Laboratorium - Instalacja Virtual PC Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zainstalujesz i skonfigurujesz Tryb XP w Windows 7. Następnie uruchomisz podstawowe

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

4. Należy następnie zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej i nacisnąć przycisk Next.

4. Należy następnie zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej i nacisnąć przycisk Next. Instrukcja instalacji oprogramowania do podręcznika New Total English Starter oraz rozwiązania problemów kompatybilności z nowszymi wersjami systemu Windows. 1. Oprogramowanie dołączane do kursu New Total

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 1 S t r o n a INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Postępowanie zgodnie z instrukcją pozwoli na sprawną i bezproblemową instalację programu Panda. Każdy z kolejnych

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę instalacyjną z systemem Windows Vista do napędu DVD ROM lub podłącz pamięć flash USB do portu USB.

Włóż płytę instalacyjną z systemem Windows Vista do napędu DVD ROM lub podłącz pamięć flash USB do portu USB. 5.0 5.2.1.6 Laboratorium - Instalacja systemu Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium będziesz instalował system Windows Vista Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi

Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi Podpis Elektroniczny Instrukcja instalacji i obsługi Spis treści Wstęp... 3 Aktywacja usługi... 3 Instalacja aplikacji... 3 Funkcje... 6 Instalacja certyfikatów NBP NCCERT oraz EuroCert... 8 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Instalacja systemu Windows XP

Laboratorium Instalacja systemu Windows XP 5.0 5.2.1.7 Laboratorium Instalacja systemu Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pakietu Bezpieczeństwa UPC (ios) Radość z. każdej chwili

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pakietu Bezpieczeństwa UPC (ios) Radość z. każdej chwili INSTRUKCJA OBSŁUGI Pakietu Bezpieczeństwa UPC (ios) Radość z każdej chwili 1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE Pakiet Bezpieczeństwa UPC współpracuje z urządzeniami z systemem ios 9 lub wyższym. Instalacja wymaga 10

Bardziej szczegółowo

DESlock+ szybki start

DESlock+ szybki start DESlock+ szybki start Wersja centralnie zarządzana Wersja bez centralnej administracji standalone WAŻNE! Pamiętaj, że jeśli chcesz korzystać z centralnego zarządzania koniecznie zacznij od instalacji serwera

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET Smart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK SZYBKI START

PRZEWODNIK SZYBKI START PRZEWODNIK SZYBKI START Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK SZYBKI START

PRZEWODNIK SZYBKI START PRZEWODNIK SZYBKI START Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu PROGRAM ESET NOD32 ANTIVIRUS STANOWI ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Internet Security to kompleksowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!!

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! INSTRUKCJA Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! Przed przystąpieniem do procedury aktualizacji oprogramowania zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 23 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Smart Security

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium to kompleksowe oprogramowanie zapewniające ochronę przed zagrożeniami z Internetu. Zapewnia bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo