Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1"

Transkrypt

1 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1

2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego i etapów wcześniejszych. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 33 punkty. Analizy statystyczne wykonano na podstawie wyników egzaminu 7322 uczniów ze 185 szkół (wg stanu na dzień 8 czerwca 2015). Kartoteka testu Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Maksymalna liczba punktów II. Analiza i interpretacja tekstów kultury I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 2.2. charakteryzuje postać mówiącą w utworze wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte) (SP) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa 1 5 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 2.3. korzysta ze słownika: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów literackich w formie książkowej i elektronicznej 1 6 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1.7. rozpoznaje intencje wypowiedzi 1

3 7 8 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 1.9. wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (SP) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu 1 9 III. Tworzenie wypowiedzi stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu) 1 10 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 2.1. przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji II. Analiza i interpretacja tekstów kultury II. Analiza i interpretacja tekstów kultury II. Analiza i interpretacja tekstów kultury II. Analiza i interpretacja tekstów kultury I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1.7. wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte) (SP) odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym (SP) objaśnia morał bajki (SP) wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa identyfikuje bajkę rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone (współrzędnie i podrzędnie), równoważniki zdań rozumie ich funkcje 1

4 17 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1.2. wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje 1 18 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 3.4. rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych rozumie ich funkcje w wypowiedzi (SP) 1 19 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 3.3. dostrzega zróżnicowanie słownictwa 1 20 III. Tworzenie wypowiedzi 21 III. Tworzenie wypowiedzi 22 III. Tworzenie wypowiedzi stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu) 1.1. tworzy dedykację 2.5. pisze poprawnie pod względem ortograficznym (SP) 2.6. poprawnie używa znaków interpunkcyjnych (SP) 1.1. tworzy opowiadanie (SP) 1.2. stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat 2.5. stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom 2.5. pisze poprawnie pod względem ortograficznym (SP) 2.6. wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych; stosuje średnik stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu)

5 Wyniki uczniów z poszczególnych województw województwo Zadania I 14.II Test N Test dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie ,66 0,72 0,90 0,24 0,59 0,53 0,27 0,55 0,53 0,82 0,76 0,51 0,94 0,38 0,50 0,56 0,33 0,65 0,65 0,72 0,53 0,42 3, % 72% 90% 24% 59% 53% 27% 55% 53% 82% 76% 51% 94% 38% 50% 56% 33% 65% 65% 72% 53% 21% 40% 51% 0,70 0,66 0,78 0,27 0,54 0,43 0,23 0,52 0,49 0,77 0,74 0,38 0,89 0,41 0,45 0,42 0,22 0,63 0,60 0,68 0,45 0,52 4, % 66% 78% 27% 54% 43% 23% 52% 49% 77% 74% 38% 89% 41% 45% 42% 22% 63% 60% 68% 45% 26% 41% 48% 0,66 0,70 0,85 0,24 0,54 0,43 0,27 0,50 0,47 0,81 0,72 0,42 0,92 0,37 0,50 0,53 0,24 0,67 0,59 0,67 0,50 0,62 4, % 70% 85% 24% 54% 43% 27% 50% 47% 81% 72% 42% 92% 37% 50% 53% 24% 67% 59% 67% 50% 31% 49% 52% 0,63 0,64 0,82 0,23 0,43 0,38 0,24 0,52 0,42 0,77 0,72 0,34 0,89 0,33 0,51 0,51 0,28 0,62 0,57 0,65 0,49 0,63 4, % 64% 82% 23% 43% 38% 24% 52% 42% 77% 72% 34% 89% 33% 51% 51% 28% 62% 57% 65% 49% 32% 43% 48% 0,69 0,70 0,85 0,24 0,52 0,44 0,24 0,46 0,45 0,79 0,75 0,40 0,92 0,38 0,51 0,52 0,26 0,67 0,61 0,69 0,56 0,60 4, % 70% 85% 24% 52% 44% 24% 46% 45% 79% 75% 40% 92% 38% 51% 52% 26% 67% 61% 69% 56% 30% 48% 52% 0,67 0,68 0,87 0,24 0,51 0,46 0,27 0,50 0,44 0,82 0,73 0,41 0,92 0,40 0,51 0,58 0,25 0,68 0,63 0,66 0,51 0,49 4, % 68% 87% 24% 51% 46% 27% 50% 44% 82% 73% 41% 92% 40% 51% 58% 25% 68% 63% 66% 51% 24% 48% 52% 0,68 0,69 0,86 0,23 0,54 0,50 0,29 0,50 0,47 0,82 0,73 0,44 0,93 0,39 0,53 0,55 0,25 0,66 0,62 0,69 0,44 0,51 4, % 69% 86% 23% 54% 50% 29% 50% 47% 82% 73% 44% 93% 39% 53% 55% 25% 66% 62% 69% 44% 25% 47% 52% 0,65 0,78 0,75 0,14 0,61 0,35 0,25 0,49 0,35 0,80 0,75 0,33 0,94 0,41 0,51 0,59 0,24 0,69 0,61 0,59 0,63 0,94 5, % 78% 75% 14% 61% 35% 25% 49% 35% 80% 75% 33% 94% 41% 51% 59% 24% 69% 61% 59% 63% 47% 52% 53% 0,67 0,67 0,89 0,24 0,47 0,42 0,21 0,50 0,42 0,82 0,71 0,40 0,91 0,32 0,48 0,49 0,23 0,64 0,64 0,68 0,55 0,49 4, % 67% 89% 24% 47% 42% 21% 50% 42% 82% 71% 40% 91% 32% 48% 49% 23% 64% 64% 68% 55% 24% 47% 50%

6 podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie POLSKA 0,65 0,63 0,80 0,27 0,57 0,43 0,25 0,47 0,51 0,76 0,70 0,35 0,85 0,41 0,45 0,57 0,22 0,63 0,59 0,68 0,39 0,42 4, % 63% 80% 27% 57% 43% 25% 47% 51% 76% 70% 35% 85% 41% 45% 57% 22% 63% 59% 68% 39% 21% 49% 50% 0,62 0,71 0,85 0,20 0,61 0,47 0,31 0,56 0,52 0,82 0,73 0,42 0,94 0,39 0,49 0,73 0,25 0,70 0,61 0,73 0,43 0,67 4, % 71% 85% 20% 61% 47% 31% 56% 52% 82% 73% 42% 94% 39% 49% 73% 25% 70% 61% 73% 43% 34% 49% 54% 0,71 0,68 0,87 0,16 0,54 0,49 0,36 0,55 0,52 0,82 0,71 0,46 0,92 0,34 0,56 0,55 0,30 0,64 0,64 0,66 0,50 0,42 4, % 68% 87% 16% 54% 49% 36% 55% 52% 82% 71% 46% 92% 34% 56% 55% 30% 64% 64% 66% 50% 21% 50% 53% 0,66 0,70 0,87 0,28 0,48 0,52 0,30 0,56 0,42 0,84 0,76 0,48 0,93 0,43 0,60 0,59 0,28 0,70 0,60 0,65 0,59 0,68 4, % 70% 87% 28% 48% 52% 30% 56% 42% 84% 76% 48% 93% 43% 60% 59% 28% 70% 60% 65% 59% 34% 44% 52% 0,62 0,61 0,82 0,29 0,52 0,45 0,27 0,48 0,50 0,77 0,72 0,45 0,88 0,35 0,47 0,50 0,27 0,64 0,62 0,70 0,44 0,43 4, % 61% 82% 29% 52% 45% 27% 48% 50% 77% 72% 45% 88% 35% 47% 50% 27% 64% 62% 70% 44% 22% 45% 49% 0,68 0,64 0,85 0,23 0,54 0,43 0,29 0,52 0,49 0,78 0,75 0,43 0,88 0,40 0,52 0,51 0,26 0,65 0,56 0,64 0,44 0,37 4, % 64% 85% 23% 54% 43% 29% 52% 49% 78% 75% 43% 88% 40% 52% 51% 26% 65% 56% 64% 44% 18% 43% 49% 0,66 0,67 0,86 0,26 0,52 0,46 0,27 0,48 0,48 0,82 0,70 0,43 0,92 0,33 0,50 0,51 0,25 0,66 0,58 0,64 0,45 0,49 4, % 67% 86% 26% 52% 46% 27% 48% 48% 82% 70% 43% 92% 33% 50% 51% 25% 66% 58% 64% 45% 25% 46% 50% 0,66 0,68 0,85 0,24 0,53 0,46 0,27 0,51 0,47 0,80 0,73 0,43 0,91 0,38 0,51 0,54 0,26 0,66 0,61 0,67 0,48 0,51 4, % 68% 85% 24% 53% 46% 27% 51% 47% 80% 73% 43% 91% 38% 51% 54% 26% 66% 61% 67% 48% 25% 46% 51%

7 Średnie wyniki z testu uczniów z poszczególnych województw 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 45%

8 Wyniki uczniów z poszczególnych województw Obszary umiejętności I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie II. Analiza i interpretacja III. Tworzenie wypowiedzi dolnośląskie 6,11 61% 5,16 57% 5,43 39% kujawsko-pomorskie 5,51 55% 4,80 53% 5,52 39% lubelskie 5,69 57% 4,95 55% 6,54 47% lubuskie 5,34 53% 4,73 53% 5,89 42% łódzkie 5,73 57% 4,91 55% 6,37 46% małopolskie 5,73 57% 5,06 56% 6,20 44% mazowieckie 5,84 58% 5,06 56% 6,16 44% opolskie 5,61 56% 4,86 54% 7,14 51% podkarpackie 5,55 56% 4,84 54% 6,12 44% podlaskie 5,51 55% 4,77 53% 6,16 44% pomorskie 5,96 60% 5,17 57% 6,54 47% śląskie 5,90 59% 5,08 56% 6,41 46% świętokrzyskie 5,86 59% 5,38 60% 6,05 43% warmińsko-mazurskie 5,61 56% 4,81 53% 5,88 42% wielkopolskie 5,60 56% 4,96 55% 5,56 40% zachodniopomorskie 5,61 56% 4,90 54% 5,99 43% POLSKA 5,72 57% 4,98 55% 6,07 43%

9 Stanin % rozkład modelowy Liczba szkół Zakrs % ,8%-39,0% ,1%-43,3% ,4%-46,7% ,8%-49,6% ,7%-52,1% ,2%-55,3% ,4%-58,4% ,5%-61,6% ,7%-74,4% Skala staninowa średnich wyników szkół (w %) Staniny Liczba szkół: 185 Najniższy wynik szkoły: 20,8% Najwyższy wynik szkoły: 74,4%

10 liczba uczniów 500 Rozkład wyników uczniów liczba punktów

11 Wyniki uczniów w punktach i odpowiadające im wartości centyli Wynik testu Liczba wyników Liczebność skumulowana Centyl Wynik testu Liczba wyników Liczebność skumulowana Centyl Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego testu wynik taki sam lub niższy niż analizowany uczeń. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 15 punktów dowiaduje się na podstawie powyższej tabeli, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 42% wszystkich piszących ten test (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 58% uczniów piszących ten test. Wynik centylowy umożliwia uczniowi porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

12 Średnie wyniki uczniów za poszczególne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I 14.II Test I 14.II % 68% 85% 24% 53% 46% 27% 51% 47% 80% 73% 43% 91% 38% 51% 54% 26% 66% 61% 67% 48% 25% 46%

13 Analiza zadań testu Nr zad. Treść zadana Wymagania z Podstawy programowej Informacja o zadaniu 1 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 2.2. charakteryzuje postać mówiącą w utworze 1 66% umiarkowanie

14 2 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1.7. wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte) (SP) 2 68% umiarkowanie 3 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1.2. wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje 3 85% łatwe 4 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 2.4. wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa 4 24% 5 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 2.3. korzysta ze słownika: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów literackich w formie książkowej i elektronicznej 5 53% umiarkowanie

15 6 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1.7. rozpoznaje intencje wypowiedzi 6 46% 7 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1.9. wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (SP) 7 27% 8 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 2.5. omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu 8 51% umiarkowanie 9 III. Tworzenie wypowiedzi stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu) 9 47%

16 10 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 2.1. przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście 10 80% łatwe 11 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1.7. wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte) (SP) 11 73% łatwe

17 12 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 3.1. odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym (SP) 12 43% 13 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 3.2. objaśnia morał bajki (SP) 13 91% bardzo łatwe 14 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury 2.4. wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa 14.I 14.II 38% 51% umiarkowanie 15 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury identyfikuje bajkę 15 54% umiarkowanie

18 16 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 3.2. rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone (współrzędnie i podrzędnie), równoważniki zdań rozumie ich funkcje 16 26% 17 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1.2. wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje 17 66% umiarkowanie

19 18 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 3.4. rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych rozumie ich funkcje w wypowiedzi (SP) 18 61% umiarkowanie 19 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 3.3. dostrzega zróżnicowanie słownictwa 19 67% umiarkowanie 20 III. Tworzenie wypowiedzi stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu) 20 48%

20 21 III. Tworzenie wypowiedzi 1.1. tworzy dedykację 2.5. pisze poprawnie pod względem ortograficznym (SP) 2.6. poprawnie używa znaków interpunkcyjnych (SP) 21 25% 22 III. Tworzenie wypowiedzi 1.1. tworzy opowiadanie (SP) 1.2. stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat 2.5. stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom 2.5. pisze poprawnie pod względem ortograficznym (SP) 2.6. wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych; stosuje średnik stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu) 22 46%

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2015/2016 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2015/2016 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2015/2016 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 18.01.2016r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 18.04.2016r. odbył się egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do badania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2017/2018 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2017/2018 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2017/2018 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 16.01.2018r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 14.02.2017r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 21.04.2015r. odbył się egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do badania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom podstawowy Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom rozszerzony Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ: GH-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. PP Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P7 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P7 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) PF Zadanie 2. (0 1) II. Analiza i interpretacja

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Częśd matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Klasa Arkusz egzaminu próbnego składał się z 2 zadao

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) D Zadanie 2. (0 1) NIE Zadanie 3. (0 1) II. naliza

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) Zadanie 2. (0 1) C Zadanie 3. (0 1) 3. Świadomość językowa.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ: GH-P2 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) FP Zadanie 2. (0 1) B Zadanie 3. (0 1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ].

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-P7 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) PP Zadanie 2. (0 1) Zadanie 3. (0 1) II. naliza i interpretacja

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 6 c Próbny sprawdzian w szóstej klasie Klasa 6c Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 70% 60% 50% Polska (52%) 40% 30% 20% 10% 0% nr ucznia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 wynik w % 51

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 97 uczniów, 94 uczniów pisało

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 23 kwietnia 2014 roku

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 23 kwietnia 2014 roku ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 23 kwietnia 2014 roku Bożena Szczęch Poniższa analiza składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań zamkniętych różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej stycznia r. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia kwietnia roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdzał opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadzonego wśród uczniów klas III KWIECIEŃ 2012 ROK

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadzonego wśród uczniów klas III KWIECIEŃ 2012 ROK ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadzonego wśród uczniów klas III KWIECIEŃ 2012 ROK Zestaw egzaminacyjny zawierał 22 zadania, wśród których było 20 zadań zamkniętych oraz 2 zadania

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA Zestaw składał się z 11 zadań zamkniętych różnego typu i 6 zadań otwartych. Zadania

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego klas III gimnazjum ZSI w Lubinie język polski kwiecień 2013 r. I. WYNIKI TESTU Do standardowego egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w kwietniu 2013r. przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Cele kształcenia wymagania ogólne konieczne ocena: dopuszczająca podstawowe ocena: dostateczna rozszerzone ocena: dobra dopełniające ocena: bardzo dobra ponadprogramowe ocena: celująca I Kształcenie literackie

Bardziej szczegółowo