Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego"

Transkrypt

1 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Częśd matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Klasa

2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 2 zadao różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego i etapów wcześniejszych. Za rozwiązanie wszystkich zadao uczeo mógł otrzymad 28 punktów. Analizy statystyczne wykonano na podstawie wyników egzaminu 6493 uczniów z 62 szkół (wg stanu na dzieo 8 czerwca 205). Kartoteka testu Numer zadania Wymagania ogólne Uczeo: Wymagania szczegółowe Maksymalna liczba punktów. II. Znajomość metodyki badań biologicznych przedstawia fotosyntezę [ ] oraz określa warunki ich przebiegu (I.4).2 IV. Rozumowanie i argumentacja 2 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji podaje znaczenie czynności życiowych organizmu jednokomórkowego [ ] rozmnażania [ ] (III.4) 3 IV. Rozumowanie i argumentacja przedstawia [ ], oddychanie tlenowe [ ] określa warunki [ ] przebiegu (I.4) 4 I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych przedstawia podstawowe czynności życiowe organizmu jednokomórkowego na przykładzie wybranego protista samożywnego (np. eugleny) i cudzożywnego (np. pantofelka) (III.5) 5 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji [ ] wskazuje miejsca występowania grzybów (w tym grzybów porostowych) (III.7) 6 IV. Rozumowanie i argumentacja przedstawia fotosyntezę, oddychanie tlenowe [ ] jako procesy dostarczające energii; wymienia substraty i produkty tych procesów [ ] (I.4) [ ] ocenia, czy dany organizm jest samożywny czy cudzożywny (I.5) 7 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza (4.0) 8 I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów III. Opanowanie czynności praktycznych opisuje proste metody rozdziału mieszanin i wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają ich rozdzielenie (.8)

3 9 I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym (.4) 0. I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy atom, łącząc się z atomami innych pierwiastków (2.2) rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego (2.3) 0.2 I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy atom, łącząc się z atomami innych pierwiastków (2.2) rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego (2.3) I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (2.) opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony walencyjne (2.2) 2 I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (2.) wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych (2.4) 3. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skarplania, sublimacji i resublimacji (2.9) 3.2 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie (3.5) 3.3 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów (3.) 4 II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyprowadzanie wniosków z otrzymanych wyników planuje doświadczenie lub pomiar; wybiera właściwe narzędzia pomiaru (8.2)

4 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał (3.4) posługuje się pojęciem siły ciężkości (.9) posługuje się pojęciem ciśnienia (3.6) 6 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej [ ] posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie (.) 7 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce odczytuje z map informacje [ ] (.2) posługuje się w terenie mapą [ ] orientuje mapę (.3) identyfikuje położenie [ ] obiektów geograficznych na mapach (.4) określa położenie geograficzne [ ] punktów [ ] na mapie (.6) 8 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi, czas słoneczny [ ]; wyjaśnia różnice czasu słonecznego na Ziemi (2.2) 9 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat (3.) 20 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku [ ] oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza [ ] (3.2) 2

5 Wyniki uczniów z poszczególnych województw Zadania Test Test N województwo max 28 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie 0,7 0,65 0,44 0,28 0,53 0,62 0,46 0,48 0,55 0,26 0,46 0,66 0,53 0,33 0,79 0,74 0,67 0,65 0,39 0,34 0,30 0,59 0,62 0,53 0,40 0,42 0,43 0,66 4 7% 65% 44% 28% 53% 62% 46% 48% 55% 26% 46% 66% 53% 33% 79% 74% 67% 65% 39% 34% 30% 59% 62% 53% 40% 42% 43% 66% 52% 0,64 0,54 0,43 0,20 0,39 0,66 0,45 0,42 0,49 0,23 0,33 0,63 0,38 0,08 0,55 0,54 0,5 0,60 0,29 0,28 0,23 0,53 0,50 0,46 0,43 0,36 0,40 0, % 54% 43% 20% 39% 66% 45% 42% 49% 23% 33% 63% 38% 8% 55% 54% 5% 60% 29% 28% 23% 53% 50% 46% 43% 36% 40% 55% 43% 0,67 0,63 0,45 0,25 0,46 0,60 0,52 0,46 0,52 0,3 0,44 0,70 0,50 0,9 0,77 0,73 0,69 0,58 0,35 0,35 0,25 0,56 0,58 0,49 0,35 0,43 0,40 0,5 4 67% 63% 45% 25% 46% 60% 52% 46% 52% 3% 44% 70% 50% 9% 77% 73% 69% 58% 35% 35% 25% 56% 58% 49% 35% 43% 40% 5% 49% 0,62 0,57 0,35 0,32 0,4 0,60 0,50 0,47 0,53 0,27 0,48 0,5 0,37 0,9 0,78 0,63 0,6 0,5 0,33 0,28 0,27 0,48 0,56 0,47 0,32 0,35 0,36 0, % 57% 35% 32% 4% 60% 50% 47% 53% 27% 48% 5% 37% 9% 78% 63% 6% 5% 33% 28% 27% 48% 56% 47% 32% 35% 36% 54% 45% 0,70 0,64 0,5 0,3 0,55 0,60 0,53 0,54 0,53 0,42 0,55 0,76 0,60 0,27 0,85 0,8 0,75 0,65 0,5 0,40 0,30 0,58 0,65 0,54 0,40 0,4 0,46 0, % 64% 5% 3% 55% 60% 53% 54% 53% 42% 55% 76% 60% 27% 85% 8% 75% 65% 5% 40% 30% 58% 65% 54% 40% 4% 46% 50% 55% 0,66 0,6 0,42 0,3 0,46 0,63 0,53 0,5 0,49 0,29 0,40 0,65 0,50 0,8 0,83 0,75 0,70 0,62 0,37 0,34 0,27 0,58 0,6 0,55 0,34 0,42 0,40 0, % 6% 42% 3% 46% 63% 53% 5% 49% 29% 40% 65% 50% 8% 83% 75% 70% 62% 37% 34% 27% 58% 6% 55% 34% 42% 40% 57% 50% 0,67 0,60 0,49 0,29 0,5 0,64 0,53 0,5 0,5 0,29 0,43 0,66 0,4 0,7 0,78 0,77 0,7 0,58 0,4 0,35 0,28 0,53 0,58 0,52 0,36 0,4 0,39 0, % 60% 49% 29% 5% 64% 53% 5% 5% 29% 43% 66% 4% 7% 78% 77% 7% 58% 4% 35% 28% 53% 58% 52% 36% 4% 39% 57% 50% 0,85 0,68 0,34 0,28 0,45 0,5 0,43 0,62 0,62 0,36 0,26 0,49 0,26 0, 0,83 0,57 0,43 0,64 0,26 0,32 0,30 0,60 0,5 0,45 0,30 0,34 0,34 0,5 3 85% 68% 34% 28% 45% 5% 43% 62% 62% 36% 26% 49% 26% % 83% 57% 43% 64% 26% 32% 30% 60% 5% 45% 30% 34% 34% 5% 45% 0,64 0,6 0,32 0,32 0,45 0,60 0,5 0,44 0,53 0,22 0,42 0,64 0,5 0,7 0,77 0,70 0,70 0,59 0,34 0,32 0,26 0,55 0,6 0,47 0,35 0,35 0,32 0, % 6% 32% 32% 45% 60% 5% 44% 53% 22% 42% 64% 5% 7% 77% 70% 70% 59% 34% 32% 26% 55% 6% 47% 35% 35% 32% 53% 47%

6 podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmiosko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie POLSKA Średni wynik Średni wynik 0,7 0,67 0,45 0,9 0,45 0,60 0,54 0,44 0,50 0,34 0,30 0,67 0,40 0,09 0,73 0,74 0,68 0,57 0,4 0,33 0,3 0,50 0,58 0,47 0,38 0,42 0,39 0,5 3 7% 67% 45% 9% 45% 60% 54% 44% 50% 34% 30% 67% 40% 9% 73% 74% 68% 57% 4% 33% 3% 50% 58% 47% 38% 42% 39% 5% 48% 0,70 0,66 0,48 0,25 0,4 0,57 0,50 0,52 0,50 0,26 0,37 0,69 0,48 0,8 0,75 0,62 0,72 0,3 0,37 0,7 0,29 0,53 0,59 0,57 0,36 0,42 0,43 0, % 66% 48% 25% 4% 57% 50% 52% 50% 26% 37% 69% 48% 8% 75% 62% 72% 3% 37% 7% 29% 53% 59% 57% 36% 42% 43% 55% 47% 0,78 0,69 0,40 0,25 0,52 0,63 0,52 0,49 0,49 0,32 0,4 0,68 0,35 0,2 0,79 0,74 0,66 0,6 0,33 0,24 0,23 0,60 0,58 0,45 0,4 0,36 0,34 0, % 69% 40% 25% 52% 63% 52% 49% 49% 32% 4% 68% 35% 2% 79% 74% 66% 6% 33% 24% 23% 60% 58% 45% 4% 36% 34% 60% 48% 0,72 0,69 0,48 0,33 0,52 0,70 0,55 0,59 0,54 0,39 0,6 0,77 0,58 0,24 0,87 0,85 0,80 0,65 0,46 0,4 0,20 0,59 0,6 0,67 0,39 0,48 0,39 0, % 69% 48% 33% 52% 70% 55% 59% 54% 39% 6% 77% 58% 24% 87% 85% 80% 65% 46% 4% 20% 59% 6% 67% 39% 48% 39% 66% 56% 0,64 0,56 0,39 0,30 0,47 0,6 0,48 0,46 0,56 0,24 0,28 0,55 0,38 0,9 0,8 0,72 0,63 0,63 0,48 0,49 0,38 0,50 0,56 0,5 0,34 0,40 0,35 0, % 56% 39% 30% 47% 6% 48% 46% 56% 24% 28% 55% 38% 9% 8% 72% 63% 63% 48% 49% 38% 50% 56% 5% 34% 40% 35% 48% 48% 0,63 0,54 0,4 0,2 0,34 0,56 0,46 0,44 0,43 0,20 0,34 0,57 0,4 0,2 0,80 0,67 0,62 0,52 0,35 0,34 0,22 0,5 0,54 0,50 0,3 0,40 0,39 0, % 54% 4% 2% 34% 56% 46% 44% 43% 20% 34% 57% 4% 2% 80% 67% 62% 52% 35% 34% 22% 5% 54% 50% 3% 40% 39% 49% 44% 0,72 0,66 0,43 0,26 0,47 0,58 0,53 0,43 0,49 0,24 0,47 0,72 0,45 0,2 0,8 0,73 0,69 0,52 0,39 0,36 0,29 0,56 0,6 0,55 0,38 0,47 0,39 0, % 66% 43% 26% 47% 58% 53% 43% 49% 24% 47% 72% 45% 2% 8% 73% 69% 52% 39% 36% 29% 56% 6% 55% 38% 47% 39% 53% 50% 0,68 0,62 0,44 0,28 0,47 0,6 0,5 0,48 0,5 0,28 0,42 0,66 0,47 0,9 0,79 0,73 0,69 0,58 0,39 0,34 0,27 0,55 0,59 0,52 0,36 0,4 0,40 0, % 62% 44% 28% 47% 6% 5% 48% 5% 28% 42% 66% 47% 9% 79% 73% 69% 58% 39% 34% 27% 55% 59% 52% 36% 4% 40% 55% 49%

7 Średnie wyniki z testu uczniów z poszczególnych województw 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0%

8 Wyniki uczniów z poszczególnych województw województwo Biologia Chemia Fizyka Geografia dolnośląskie 3,70 53% 3,27 47% 3,88 55% 3,64 52% kujawsko-pomorskie 3,3 47% 2,55 36% 2,99 43% 3,22 46% lubelskie 3,59 5% 3,2 45% 3,7 53% 3,33 48% lubuskie 3,38 48% 2,82 40% 3,4 49% 3,08 44% łódzkie 3,85 55% 3,67 52% 4,26 6% 3,55 5% małopolskie 3,62 52% 3,0 43% 3,87 55% 3,47 50% mazowieckie 3,73 53% 2,98 43% 3,90 56% 3,36 48% opolskie 3,53 50% 2,70 39% 3,34 48% 3,04 43% podkarpackie 3,45 49% 2,93 42% 3,68 53% 3,9 46% podlaskie 3,62 52% 2,74 39% 3,78 54% 3,25 46% pomorskie 3,58 5% 2,99 43% 3,24 46% 3,45 49% śląskie 3,78 54% 2,87 4% 3,58 5% 3,34 48% świętokrzyskie 3,99 57% 3,72 53% 4,25 6% 3,78 54% warmiosko-mazurskie 3,45 49% 2,64 38% 4,4 59% 3,4 45% wielkopolskie 3,5 45% 2,50 36% 3,53 50% 3,5 45% zachodniopomorskie 3,65 52% 2,92 42% 3,80 54% 3,50 50% POLSKA 3,60 5% 3,0 43% 3,79 54% 3,39 48%

9 Skala staninowa średnich wyników szkół () Stanin % rozkład modelowy Liczba szkół Zakrs % ,2%-36,4% ,5%-4,0% ,%-43,9% ,0%-47,3% ,4%-50,2% ,3%-52,7% ,8%-56,0% ,%-58,8% ,9%-70,9% Staniny Liczba szkół: 62 Najniższy wynik szkoły: 25,2% Najwyższy wynik szkoły: 70,9%

10 liczba uczniów Rozkład wyników uczniów liczba punktów

11 Wyniki uczniów w punktach i odpowiadające im wartości centyli Wynik testu Liczba wyników Liczebnośd skumulowana Centyl Wynik testu Liczba wyników Liczebnośd skumulowana Centyl Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego testu wynik taki sam lub niższy niż analizowany uczeo. Na przykład uczeo, który z przedmiotów przyrodniczych uzyskał 5 punktów dowiaduje się na podstawie powyższej tabeli, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 66% wszystkich piszących ten test (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 34% uczniów piszących ten test. Wynik centylowy umożliwia uczniowi porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

12 Średnie wyniki uczniów za poszczególne zadania 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% Test Numer zadania Poziom wykonalności 68% 62% 44% 28% 47% 6% 5% 48% 5% 28% 42% 66% 47% 9% 79% 73% 69% 58% 39% 34% 27% 55% 59% 52% 36% 4% 40% 55%

13 Analiza zadao testu Nr zad. Treśd zadana Wymagania z Podstawy programowej Informacje o zadaniu II. Znajomość metodyki badań biologicznych IV. Rozumowanie i argumentacja przedstawia fotosyntezę [ ] oraz określa warunki ich przebiegu (I.4) Numer zadania..2 Poziom wykonalności 68% 62% Kategoria łatwości umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne

14 2 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji podaje znaczenie czynności życiowych organizmu jednokomórkowego [ ] rozmnażania [ ] (III.4) Numer zadania 2 Poziom wykonalności 44% trudne 3 IV. Rozumowanie i argumentacja przedstawia [ ], oddychanie tlenowe [ ] określa warunki [ ] przebiegu (I.4) Numer zadania 3 Poziom wykonalności 28% trudne 4 I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych przedstawia podstawowe czynności życiowe organizmu jednokomórkowego na przykładzie wybranego protista samożywnego (np. eugleny) i cudzożywnego (np. pantofelka) (III.5) Numer zadania 4 Poziom wykonalności 47% trudne 5 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji [ ] wskazuje miejsca występowania grzybów (w tym grzybów porostowych) (III.7) Numer zadania 5 Poziom wykonalności 6% umiarkowanie trudne

15 6 IV. Rozumowanie i argumentacja przedstawia fotosyntezę, oddychanie tlenowe [ ] jako procesy dostarczające energii; wymienia substraty i produkty tych procesów [ ] (I.4) [ ] ocenia, czy dany organizm jest samożywny czy cudzożywny (I.5) Numer zadania 6 Poziom wykonalności 5% umiarkowanie trudne 7 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza (4.0) Numer zadania 7 Poziom wykonalności 48% trudne

16 8 I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów III. Opanowanie czynności praktycznych opisuje proste metody rozdziału mieszanin i wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają ich rozdzielenie (.8) Numer zadania 8 Poziom wykonalności 5% umiarkowanie trudne 9 I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym (.4) Numer zadania 9 Poziom wykonalności 28% trudne

17 0 I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy atom, łącząc się z atomami innych pierwiastków (2.2) rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego (2.3) Numer zadania Poziom wykonalności 42% 66% trudne umiarkowanie trudne

18 I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (2.) opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony walencyjne (2.2) Numer zadania Poziom wykonalności 47% trudne 2 I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (2.) wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych (2.4) Numer zadania 2 Poziom wykonalności 9% bardzo trudne

19 3 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji (2.9) opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie (3.5) analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów (3.) Numer zadania Poziom wykonalności 79% 73% 69% łatwe łatwe umiarkowanie trudne 4 II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyprowadzanie wniosków z otrzymanych wyników planuje doświadczenie lub pomiar; wybiera właściwe narzędzia pomiaru (8.2) Numer zadania 4 Poziom wykonalności 58% umiarkowanie trudne 5 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał (3.4) posługuje się pojęciem siły ciężkości (.9) posługuje się pojęciem ciśnienia (3.6) Numer zadania Poziom wykonalności 39% 34% 27% trudne trudne trudne

20 6 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej [ ] posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie (.) Numer zadania 6 Poziom wykonalności 55% umiarkowanie trudne

21 7 8 9 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce odczytuje z map informacje [ ] (.2) posługuje się w terenie mapą [ ] orientuje mapę (.3) identyfikuje położenie [ ] obiektów geograficznych na mapach (.4) określa położenie geograficzne [ ] punktów [ ] na mapie (.6) I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi, czas słoneczny [ ]; wyjaśnia różnice czasu słonecznego na Ziemi (2.2) II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat (3.) Numer zadania 7 Poziom wykonalności 59% umiarkowanie trudne Numer zadania 8 Poziom wykonalności 52% umiarkowanie trudne Numer zadania 9 Poziom wykonalności 36% trudne

22 20 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku [ ] oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza [ ] (3.2) Numer zadania Poziom wykonalności 4% 40% trudne trudne 2 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów Uczeo: podaje główne cechy płytowej budowy litosfery [ ] (3.5) posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji [ ] (3.6) Numer zadania 2 Poziom wykonalności 55% umiarkowanie trudne

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016.

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016. Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza z przedmiotów przyrodniczych Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016.

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016. Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom podstawowy LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań zamkniętych. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom podstawowy Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom rozszerzony Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z przedmiotów przyrodniczych dla klasy 3 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Przedmioty przyrodnicze / Opis

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego typu.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego typu.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 3 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Język polski / Opis badania Opis badania

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki. w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ Analiza wyników

Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki. w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ Analiza wyników Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 19 zadań zamkniętych różnego typu i 4 zadania

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego (PR) dla klasy 3 Listopad 28 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. Poziom rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna. Język polski

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna. Język polski Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna Język polski Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. część humanistyczna LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. część humanistyczna LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum część humanistyczna LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018.

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018. Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 14 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 1 Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka rosyjskiego (PP) dla klasy 3 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Język rosyjski. Poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań różnego. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom podstawowy LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018.

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018. Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 15 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka rosyjskiego dla klasy 8 Listopad 28 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język rosyjski / Opis badania Opis badania

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Matematyka / Opis badania Opis badania 22 liczba

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 2) I. Znajomość różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część humanistyczna MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 8 Listopad 28 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język niemiecki / Opis badania Opis

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI uczniowie słabowidzący GRUDZIEŃ 2011

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA Zestaw składał się z 11 zadań zamkniętych różnego typu i 6 zadań otwartych. Zadania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P1X, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7, GM-P1L, GM-P1U KWIECIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część humanistyczna LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Do egzaminu przystąpiło 93 uczniów, 90 pisało

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 2) II. Znajomość metodyki badań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język polski / Opis badania Opis badania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 15.02.2017r. został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań biologicznych Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNIZE ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) III. Poszukiwanie, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNIZE ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P7 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) III. Poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC 2016.

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC 2016. Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część humanistyczna MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób wyznaczania masy

Bardziej szczegółowo

Mediana 50% 50% 50% 53,8% 53,8% Odchylenie standardowe 16,8% 17,4% 19,1% 18,1% 20,4%

Mediana 50% 50% 50% 53,8% 53,8% Odchylenie standardowe 16,8% 17,4% 19,1% 18,1% 20,4% Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony GEOGRAFIA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 35 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 3 Luty 209 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Matematyka / Opis badania Opis badania 23 liczba zadań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P1X, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7, GM-P1L, GM-P1U KWIECIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność Główne wymagania sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań zamkniętych różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA Zestaw składał się z 21 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 207 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 20.04.207r. został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 4 uczniów z klasy

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony MATEMATYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 17 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) B Zadanie 2. (0 1) I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU XII Konferencja Regionalna "Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach" WROCŁAW 6 listopada 2015 O maturze z fizyki analiza trudnych dla zdajacych problemów dr Lidia

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2015 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Arkusz standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i sprawdzał wiadomości i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) I. Znajomość różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo