Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego"

Transkrypt

1 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2

2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego i etapów wcześniejszych. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 33 punkty. Analizy statystyczne wykonano na podstawie wyników egzaminu 7721 uczniów ze 184 szkół (wg stanu na dzień 8 czerwca 2015). Kartoteka testu Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Maksymalna liczba punktów 1 II. Analiza i interpretacja historyczna wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Litwą 1 2 I. Chronologia historyczna sytuuje w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba 1 3 II. Analiza i interpretacja historyczna 4 III. Tworzenie narracji historycznej 5 II. Analiza i interpretacja historyczna ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i kulturowe Europy oraz dla Nowego Świata opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia okoliczności powstania kościoła anglikańskiego rozpoznaje reprezentatywne obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu II. Analiza i interpretacja historyczna ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów 1 7 II. Analiza i interpretacja historyczna przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą i jej główne postanowienia oraz wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1

3 8 II. Analiza i interpretacja historyczna 9 I. Chronologia historyczna charakteryzuje największe osiągnięcia: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika i Galileusza przedstawia największe osiągnięcia piśmiennictwa polskiego epoki renesansu, uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego sytuuje w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego i wskazuje postanowienia służące wzmocnieniu katolicyzmu wymienia, odwołując się do przykładu Anglii, główne cechy monarchii parlamentarnej II. Analiza i interpretacja historyczna ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne następstwa wojen w XVII w I. Chronologia historyczna wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją 1 12 II. Analiza i interpretacja historyczna rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie 1 13 II. Analiza i interpretacja historyczna porównuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii 1 14 II. Analiza i interpretacja historyczna 15 II. Analiza i interpretacja historyczna 16 I. Chronologia historyczna wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych i wyjaśnia, w jaki sposób konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej skutki wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej opisuje główne zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 1 2 1

4 17 II. Analiza i interpretacja historyczna 18 I. Chronologia historyczna charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Konarskiego i Stanisława Leszczyńskiego oraz dostrzega przejawy ożywienia w gospodarce i kulturze czasów saskich przedstawia okoliczności powstania, i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3 maja II. Analiza i interpretacja historyczna wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia jej następstwa 1 20 I. Chronologia historyczna przedstawia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego IV. Znajomość zasad i procedur demokracji V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej IV. Znajomość zasad i procedur demokracji V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej 8.3. Wymienia mniejszości narodowe i etniczne omawia najważniejsze zasady ustroju Polski ([ ] praworządność) korzystając z Konstytucji RP, omawia podstawowe prawa i wolności w niej zawarte wyjaśnia, jak w Polsce są przeprowadzane wybory prezydenckie i parlamentarne 1 25 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej 1

5 Wyniki uczniów z poszczególnych województw Zadania Test Test liczba uczniów województwo Max liczba pkt dolnośląskie 0,56 0,66 0,43 0,61 0,62 0,82 0,21 0,31 0,10 0,35 0,51 0,53 0,39 0,67 0,82 0,43 0,61 0,34 0,68 0,67 0,33 0,24 0,19 0,45 0,48 0,34 0,26 0,45 0,53 0,27 0,47 0,53 0, % 66% 43% 61% 62% 82% 21% 31% 10% 35% 51% 53% 39% 67% 82% 43% 61% 34% 68% 67% 33% 24% 19% 45% 48% 34% 26% 45% 53% 27% 47% 53% 64% 47% 673 kujawskopomorskie 0,60 0,61 0,23 0,69 0,69 0,82 0,22 0,37 0,22 0,44 0,50 0,55 0,46 0,69 0,80 0,42 0,47 0,27 0,64 0,63 0,33 0,27 0,21 0,46 0,53 0,33 0,35 0,54 0,42 0,25 0,49 0,46 0, % 61% 23% 69% 69% 82% 22% 37% 22% 44% 50% 55% 46% 69% 80% 42% 47% 27% 64% 63% 33% 27% 21% 46% 53% 33% 35% 54% 42% 25% 49% 46% 64% 47% 211 lubelskie 0,51 0,68 0,30 0,60 0,69 0,83 0,21 0,39 0,17 0,42 0,54 0,55 0,34 0,70 0,80 0,52 0,60 0,39 0,67 0,66 0,39 0,34 0,30 0,48 0,48 0,32 0,43 0,53 0,50 0,31 0,55 0,58 0, % 68% 30% 60% 69% 83% 21% 39% 17% 42% 54% 55% 34% 70% 80% 52% 60% 39% 67% 66% 39% 34% 30% 48% 48% 32% 43% 53% 50% 31% 55% 58% 67% 50% 931 lubuskie 0,47 0,57 0,22 0,64 0,58 0,80 0,19 0,31 0,14 0,31 0,37 0,47 0,40 0,71 0,81 0,34 0,46 0,28 0,59 0,63 0,24 0,23 0,16 0,47 0,42 0,24 0,28 0,48 0,34 0,26 0,47 0,48 0, % 57% 22% 64% 58% 80% 19% 31% 14% 31% 37% 47% 40% 71% 81% 34% 46% 28% 59% 63% 24% 23% 16% 47% 42% 24% 28% 48% 34% 26% 47% 48% 62% 42% 163 łódzkie 0,49 0,65 0,34 0,64 0,58 0,83 0,21 0,43 0,14 0,42 0,55 0,50 0,39 0,69 0,80 0,40 0,61 0,28 0,67 0,69 0,32 0,24 0,16 0,60 0,53 0,30 0,32 0,46 0,48 0,19 0,50 0,55 0, % 65% 34% 64% 58% 83% 21% 43% 14% 42% 55% 50% 39% 69% 80% 40% 61% 28% 67% 69% 32% 24% 16% 60% 53% 30% 32% 46% 48% 19% 50% 55% 69% 47% 468 małopolskie 0,57 0,68 0,33 0,66 0,67 0,83 0,21 0,32 0,17 0,40 0,46 0,56 0,37 0,69 0,82 0,45 0,61 0,31 0,64 0,65 0,39 0,31 0,25 0,53 0,47 0,36 0,32 0,53 0,48 0,24 0,54 0,53 0, % 68% 33% 66% 67% 83% 21% 32% 17% 40% 46% 56% 37% 69% 82% 45% 61% 31% 64% 65% 39% 31% 25% 53% 47% 36% 32% 53% 48% 24% 54% 53% 67% 49% 939 mazowieckie 0,44 0,61 0,32 0,58 0,62 0,79 0,19 0,31 0,15 0,35 0,43 0,60 0,34 0,70 0,82 0,41 0,54 0,32 0,62 0,65 0,34 0,27 0,18 0,47 0,43 0,30 0,30 0,42 0,49 0,24 0,53 0,51 0, % 61% 32% 58% 62% 79% 19% 31% 15% 35% 43% 60% 34% 70% 82% 41% 54% 32% 62% 65% 34% 27% 18% 47% 43% 30% 30% 42% 49% 24% 53% 51% 62% 45% 770 opolskie 0,41 0,58 0,35 0,55 0,65 0,69 0,19 0,42 0,13 0,40 0,40 0,48 0,33 0,66 0,82 0,47 0,48 0,34 0,58 0,69 0,31 0,25 0,22 0,48 0,50 0,28 0,42 0,33 0,42 0,25 0,48 0,48 0, % 58% 35% 55% 65% 69% 19% 42% 13% 40% 40% 48% 33% 66% 82% 47% 48% 34% 58% 69% 31% 25% 22% 48% 50% 28% 42% 33% 42% 25% 48% 48% 61% 44% 165 podkarpackie 0,47 0,71 0,28 0,61 0,69 0,83 0,22 0,31 0,14 0,40 0,48 0,52 0,36 0,70 0,80 0,41 0,61 0,29 0,69 0,67 0,28 0,23 0,18 0,54 0,52 0,32 0,29 0,47 0,40 0,23 0,47 0,55 0, % 71% 28% 61% 69% 83% 22% 31% 14% 40% 48% 52% 36% 70% 80% 41% 61% 29% 69% 67% 28% 23% 18% 54% 52% 32% 29% 47% 40% 23% 47% 55% 65% 46% 599 podlaskie 0,46 0,64 0,28 0,63 0,69 0,83 0,26 0,35 0,16 0,34 0,44 0,51 0,36 0,78 0,84 0,41 0,51 0,27 0,67 0,65 0,29 0,18 0,15 0,49 0,44 0,32 0,33 0,44 0,43 0,32 0,47 0,51 0, % 64% 28% 63% 69% 83% 26% 35% 16% 34% 44% 51% 36% 78% 84% 41% 51% 27% 67% 65% 29% 18% 15% 49% 44% 32% 33% 44% 43% 32% 47% 51% 64% 46% 335

6 pomorskie 0,47 0,62 0,31 0,62 0,69 0,77 0,23 0,32 0,15 0,39 0,47 0,44 0,40 0,80 0,86 0,53 0,68 0,51 0,76 0,74 0,48 0,42 0,39 0,59 0,64 0,47 0,47 0,61 0,55 0,45 0,55 0,61 0, % 62% 31% 62% 69% 77% 23% 32% 15% 39% 47% 44% 40% 80% 86% 53% 68% 51% 76% 74% 48% 42% 39% 59% 64% 47% 47% 61% 55% 45% 55% 61% 75% 54% 462 śląskie 0,39 0,64 0,42 0,53 0,60 0,78 0,21 0,36 0,11 0,33 0,45 0,55 0,39 0,68 0,83 0,44 0,58 0,30 0,68 0,65 0,34 0,25 0,16 0,45 0,46 0,30 0,32 0,50 0,39 0,27 0,48 0,53 0, % 64% 42% 53% 60% 78% 21% 36% 11% 33% 45% 55% 39% 68% 83% 44% 58% 30% 68% 65% 34% 25% 16% 45% 46% 30% 32% 50% 39% 27% 48% 53% 66% 46% 364 świętokrzyskie 0,59 0,66 0,32 0,59 0,66 0,79 0,21 0,22 0,20 0,34 0,46 0,49 0,33 0,71 0,80 0,51 0,57 0,27 0,66 0,68 0,27 0,24 0,18 0,48 0,45 0,31 0,29 0,45 0,49 0,29 0,50 0,58 0, % 66% 32% 59% 66% 79% 21% 22% 20% 34% 46% 49% 33% 71% 80% 51% 57% 27% 66% 68% 27% 24% 18% 48% 45% 31% 29% 45% 49% 29% 50% 58% 62% 46% 357 warmińskomazurskie 0,48 0,61 0,31 0,64 0,59 0,79 0,15 0,27 0,18 0,33 0,44 0,57 0,33 0,67 0,81 0,38 0,56 0,31 0,68 0,62 0,30 0,27 0,15 0,46 0,49 0,31 0,29 0,50 0,40 0,29 0,46 0,53 0, % 61% 31% 64% 59% 79% 15% 27% 18% 33% 44% 57% 33% 67% 81% 38% 56% 31% 68% 62% 30% 27% 15% 46% 49% 31% 29% 50% 40% 29% 46% 53% 62% 45% 369 wielkopolskie 0,53 0,65 0,35 0,65 0,61 0,78 0,22 0,38 0,13 0,37 0,48 0,55 0,42 0,68 0,78 0,36 0,59 0,33 0,63 0,69 0,32 0,23 0,18 0,49 0,45 0,31 0,34 0,47 0,38 0,26 0,50 0,52 0, % 65% 35% 65% 61% 78% 22% 38% 13% 37% 48% 55% 42% 68% 78% 36% 59% 33% 63% 69% 32% 23% 18% 49% 45% 31% 34% 47% 38% 26% 50% 52% 64% 46% 646 zachodnio- -pomorskie 0,34 0,63 0,29 0,59 0,64 0,78 0,21 0,35 0,16 0,35 0,38 0,61 0,21 0,72 0,85 0,41 0,59 0,32 0,69 0,64 0,38 0,29 0,20 0,43 0,47 0,35 0,35 0,51 0,36 0,27 0,51 0,48 0, % 63% 29% 59% 64% 78% 21% 35% 16% 35% 38% 61% 21% 72% 85% 41% 59% 32% 69% 64% 38% 29% 20% 43% 47% 35% 35% 51% 36% 27% 51% 48% 68% 46% 269 POLSKA 0,50 0,65 0,33 0,62 0,65 0,81 0,21 0,34 0,15 0,38 0,48 0,54 0,36 0,70 0,81 0,44 0,58 0,33 0,66 0,66 0,34 0,27 0,21 0,50 0,48 0,33 0,33 0,49 0,46 0,27 0,51 0,54 0, % 65% 33% 62% 65% 81% 21% 34% 15% 38% 48% 54% 36% 70% 81% 44% 58% 33% 66% 66% 34% 27% 21% 50% 48% 33% 33% 49% 46% 27% 51% 54% 65% 47% 7721

7 e wyniki z testu uczniów z poszczególnych województw 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

8 Wyniki uczniów z poszczególnych województw województwo Obszary umiejętności I. Chronologia historyczna II. Analiza i interpretacja III. Tworzenie narracji historycznej IV. Znajomość zasad i V. Znajomość podstaw ustroju RP dolnośląskie 3,81 48% 7,83 44% 2,05 68% 1,00 50% 0,81 40% kujawsko-pomorskie 3,81 48% 7,97 44% 2,19 73% 0,91 45% 0,71 36% lubelskie 3,99 50% 8,40 47% 2,13 71% 1,05 53% 0,89 45% lubuskie 3,39 42% 6,99 39% 2,02 67% 0,81 40% 0,74 37% łódzkie 3,75 47% 8,13 45% 2,06 69% 0,98 49% 0,74 37% małopolskie 4,03 50% 8,05 45% 2,16 72% 1,02 51% 0,77 38% mazowieckie 3,60 45% 7,51 42% 2,00 67% 1,01 51% 0,75 37% opolskie 3,32 42% 7,82 43% 1,90 63% 0,90 45% 0,73 37% podkarpackie 3,82 48% 7,70 43% 2,13 71% 0,87 44% 0,78 39% podlaskie 3,56 45% 7,63 42% 2,15 72% 0,90 45% 0,83 41% pomorskie 4,35 54% 9,11 51% 2,08 69% 1,10 55% 1,05 53% śląskie 3,78 47% 7,68 43% 1,91 64% 0,88 44% 0,80 40% świętokrzyskie 3,63 45% 7,71 43% 2,04 68% 0,99 50% 0,87 43% warmińsko-mazurskie 3,65 46% 7,45 41% 2,03 68% 0,86 43% 0,82 41% wielkopolskie 3,81 48% 7,78 43% 2,05 68% 0,88 44% 0,77 39% zachodniopomorskie 3,78 47% 7,63 42% 2,01 67% 0,88 44% 0,75 38% POLSKA 3,82 48% 7,91 44% 2,07 69% 0,97 48% 0,81 40%

9 Skala staninowa średnich wyników szkół (w %) Stanin % rozkład modelowy Liczba szkół Zakres % ,7%-37,9% ,0%-40,9% ,0%-43,3% ,4%-45,1% ,2%-47,5% ,6%-50,2% ,3%-52,2% ,3%-58,3% ,4%-76,9% Staniny Liczba szkół: 184 Najniższy wynik szkoły: 20,7% Najwyższy wynik szkoły: 76,9%

10 liczba uczniów Rozkład wyników uczniów liczba punktów

11 Wyniki uczniów w punktach i odpowiadające im wartości centyli Wynik testu Liczba wyników Liczebność skumulowana Centyl Wynik testu Liczba wyników Liczebność skumulowana Centyl Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego testu wynik taki sam lub niższy niż analizowany uczeń. Na przykład uczeń, który z historii i wiedzy o społeczeństwie uzyskał 15 punktów dowiaduje się na podstawie powyższej tabeli, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 51% wszystkich piszących ten test (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 49% uczniów piszących ten test. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

12 e wyniki uczniów za poszczególne 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Test % 65% 33% 62% 65% 81% 21% 34% 15% 38% 48% 54% 36% 70% 81% 44% 58% 33% 66% 66% 34% 27% 21% 50% 48% 33% 33% 49% 46% 27% 51% 54% 65%

13 Analiza zadań testu Nr zad. Treść zadana Wymagania z Podstawy programowej Informacja o zadaniu 1 II. Analiza i interpretacja historyczna wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Litwą 1 50% umiarkowanie

14 2 I. Chronologia historyczna sytuuje w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba 2 65% umiarkowanie 3 II. Analiza i interpretacja historyczna ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i kulturowe Europy oraz dla Nowego Świata 3 33%

15 4 III. Tworzenie narracji historycznej opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia okoliczności powstania kościoła anglikańskiego % 65% 81% umiarkowanie umiarkowanie łatwe 5 II. Analiza i interpretacja historyczna rozpoznaje reprezentatywne obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu 5 21%

16 6 II. Analiza i interpretacja historyczna ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów 6 34%

17 7 II. Analiza i interpretacja historyczna przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą i jej główne postanowienia oraz wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów 7 15% bardzo

18 8 II. Analiza i interpretacja historyczna charakteryzuje największe osiągnięcia: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika i Galileusza przedstawia największe osiągnięcia piśmiennictwa polskiego epoki renesansu, uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego % 48% 9 I. Chronologia historyczna sytuuje w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego i wskazuje postanowienia służące wzmocnieniu katolicyzmu wymienia, odwołując się do przykładu Anglii, główne cechy monarchii parlamentarnej % 36% umiarkowanie

19 10 II. Analiza i interpretacja historyczna ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne następstwa wojen w XVII w % 81% 44% łatwe łatwe 11 I. Chronologia historyczna wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją 11 58% umiarkowanie

20 12 II. Analiza i interpretacja historyczna rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie 12 33%

21 13 II. Analiza i interpretacja historyczna porównuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii 13 66% umiarkowanie 14 II. Analiza i interpretacja historyczna wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych i wyjaśnia, w jaki sposób konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy 14 66% umiarkowanie

22 15 II. Analiza i interpretacja historyczna sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze % 27%

23 16 I. Chronologia historyczna wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej skutki wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej opisuje główne zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 16 21% 17 II. Analiza i interpretacja historyczna charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Konarskiego i Stanisława Leszczyńskiego oraz dostrzega przejawy ożywienia w gospodarce i kulturze czasów saskich % 48% umiarkowanie

24 26.1. przedstawia okoliczności powstania, i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej 18 I. Chronologia historyczna sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3 maja 18 33%

25 19 II. Analiza i interpretacja historyczna wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia jej następstwa 19 33% 20 I. Chronologia historyczna przedstawia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego 20 49% 21 IV. Znajomość zasad i procedur demokracji 8.3. Wymienia mniejszości narodowe i etniczne 21 46%

26 22 V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej omawia najważniejsze zasady ustroju Polski ([ ] praworządność) 22 27% 23 IV. Znajomość zasad i procedur demokracji korzystając z Konstytucji RP, omawia podstawowe prawa i wolności w niej zawarte 23 51% umiarkowanie 24 V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wyjaśnia, jak w Polsce są przeprowadzane wybory prezydenckie i parlamentarne 24 54% umiarkowanie

27 25 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej 25 65% umiarkowanie

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część humanistyczna LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC 2016.

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC 2016. Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część humanistyczna MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII rok szkolny 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII rok szkolny 2017/2018 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII rok szkolny 2017/2018 1. Każdy sprawdzian po przerobionym dziale obejmuje wymagania ogólne z : a) zakresu chronologii historycznej: -sytuowania wydarzeń, zjawisk

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego typu.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 3 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Język polski / Opis badania Opis badania

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza z przedmiotów przyrodniczych Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego typu.

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASAY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZAAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2019 Zadanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z przedmiotów przyrodniczych dla klasy 3 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Przedmioty przyrodnicze / Opis

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H7-142 KWIECIEŃ 2014 Numer zadania 1. 2. 3. 4. 5. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony HISTORIA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 25 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 18.01.2016 roku został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego (PR) dla klasy 3 Listopad 28 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. Poziom rozszerzony

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Częśd matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Klasa Arkusz egzaminu próbnego składał się z 2 zadao

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka rosyjskiego (PP) dla klasy 3 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Język rosyjski. Poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom podstawowy LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań zamkniętych. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom podstawowy Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE Z HISTORII DLA ODDZIAŁU GIMNAZJALNEGO (KLASA II)

EDUKACYJNE Z HISTORII DLA ODDZIAŁU GIMNAZJALNEGO (KLASA II) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla oddziałów gimnazjalnych ( Klasy II III) Podstawa programowa www.men.gov.pl WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA ODDZIAŁU GIMNAZJALNEGO (KLASA II) WYMAGANIA OGÓLNE: 1.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot historia Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA wymagania egzaminacyjne III etap edukacyjny

HISTORIA wymagania egzaminacyjne III etap edukacyjny HISTORIA wymagania egzaminacyjne III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom rozszerzony Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ Poniżej zapisano ogólne i szczegółowe wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego z historii na III etapie kształcenia,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 2) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018.

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018. Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 14 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZMIN W TRZECIEJ KLSIE GIMNZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORI I WIEDZ O SPOŁECZEŃSTWIE ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ: GH-H8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego Wschodu.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język polski / Opis badania Opis badania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018.

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018. Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 15 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna. Język polski

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna. Język polski Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna Język polski Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań

Bardziej szczegółowo

HISTORIA Wymagania edukacyjne

HISTORIA Wymagania edukacyjne HISTORIA Wymagania edukacyjne Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. część humanistyczna LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. część humanistyczna LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum część humanistyczna LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 8 Listopad 28 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język niemiecki / Opis badania Opis

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORI I WIEDZ O SPOŁECZEŃSTWIE ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 2) 4. Cywilizacja grecka. Uczeń: 3)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka rosyjskiego dla klasy 8 Listopad 28 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język rosyjski / Opis badania Opis badania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 2) 1. Najdawniejsze dzieje

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Do egzaminu przystąpiło 109 uczniów, 107 pisało egzamin

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Opracował: Łukasz Kąś Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASAY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZAAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2018 Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ NA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM etap szkolny 2016/2017

ZAKRES WYMAGAŃ NA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM etap szkolny 2016/2017 ZAKRES WYMAGAŃ NA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM etap szkolny 2016/2017 I. Cele edukacyjne II. Podnoszenie poziomu znajomości historii Polski na tle wydarzeń z historii powszechnej.

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część humanistyczna MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań różnego. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki. w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ Analiza wyników

Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki. w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ Analiza wyników Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 19 zadań zamkniętych różnego typu i 4 zadania

Bardziej szczegółowo

I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii

I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i zapisami WSO. 2. Formy sprawdzania wiedzy: Poziom wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii

I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i zapisami WSO. 2. Formy sprawdzania wiedzy: poziom wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

thistoria Kryterium oceniania: Ocenie podlegać będą:

thistoria Kryterium oceniania: Ocenie podlegać będą: thistoria Wymagania edukacyjne z historii do gimnazjum obejmujące zakres materiału danej klasy( ogólne): 1. Chronologiczne przedstawianie wydarzeń. 2. Umiejętność operowania podstawowymi kategoriami historycznymi:

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom podstawowy LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Matematyka / Opis badania Opis badania 22 liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016.

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016. Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI HISTORII W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI HISTORII W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI HISTORII W GIMNAZJUM NR 55 A. Cele kształcenia wymagania ogólne w przedmiocie I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test humanistyczny historia/wos. Test GH-H1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test humanistyczny historia/wos. Test GH-H1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test humanistyczny historia/wos Test GH-H1-122 Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania, w tym 18 zadań z historii i 6 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Z zakresu

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 3 Luty 209 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Matematyka / Opis badania Opis badania 23 liczba zadań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII rok szkolny 2015/2016 1. W klasie pierwszej gimnazjum z nowoprzybyłymi uczniami absolwentami szkoły podstawowej na dwóch pierwszych lekcjach historii powtarzamy

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo