Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte i dwucięte złącze jednocięte złącze dwucięte t 1 t 2 t 1 t 2 t 1 t 1 złącza jednocięte: złącza dwucięte: t 2 złącza jednocięte: złącza dwucięte: grubość elementu od strony główki, mniejszy z wymiarów: grubości elementu od strony główki i długości zakotwienia łącznika, długość zakotwienia łącznika, grubość elementu środkowego. Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

2 Złącza drewno (płyta) drewno Schematy zniszczenia Złącza jednocięte: Złącza dwucięte: Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Złącza drewno (płyta) drewno Łączniki jednocięte nośność f h,1,k t 1 d F v,rk = min f h,2,k t 2 d [ ] ( ) f h,1,k t 1 d t2 2 ( β + 2β 1 + β 2 t pom + β 3 β 1 + t ) 2 + F ax,rk t 1 t 1 4 [ 1,05 f h,1,kt 1 d 2β (1 + β) + 4β (2 + β) M ] y,rk β + F ax,rk 2 + β f h,1,k dt1 2 4 [ 1,05 f h,1,kt 2 d 2β 1 + 2β 2 (1 + β) + 4β (1 + 2β) M ] y,rk β + F ax,rk f h,1,k dt β 1,15 2My,Rk f h,1,k d + F ax,rk 1 + β 4 (E-33) Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

3 Złącza drewno (płyta) drewno Łączniki dwucięte nośność f h,1,k t 1 d F v,rk = min Uwaga: F v,rk nośność na 1 cięcie! 0, 5f h,2,k t 2 d [ 1,05 f h,1,kt 1 d 2β (1 + β) + 4β (2 + β) M y,rk 2 + β f h,1,k dt1 2 2β 1,15 2My,Rk f h,1,k d + F ax,rk 1 + β 4 Wielkość pomocznicza t pom (względy edytorskie): [ ) ] 2 t pom = 1 + t 2 t 1 + ( t2 t 1 β ] + F ax,rk 4 (E-34) (E-35) Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Złącza drewno (płyta) drewno Nośność łączników objaśnienie symboli f h,i,k wytrzymałość charakterystyczna na docisk (?), d średnica trzpienia łącznika, M y,k moment charakterystyczny uplastycznienia łącznika (?), F ax,rk nośność charakterystyczna łącznika na wyciąganie (?), β stosunek wytrzymałości charakterystycznych na docisk: β = f h,2,k /f h,1,k (E-36) Podstawa: teoria Johansena i efekt liny (F ax,rk /4). Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

4 Złącza drewno (płyta) drewno Udział w nośności efektu liny Ograniczenie udziału w nośności efektu liny do następujących wartości procentowych, liczonych w stosunku do części odpowiadającej teorii Johansena: gwoździe okrągłe 15%, gwoździe kwadratowe i profilowane 25%, inne gwoździe 50%, wkręty 100%, śruby 25%, sworznie 0% Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Złącza stal drewno Schematy zniszczenia Złącza jednocięte: Złącza dwucięte z płytką wewnętrzną: Złącza dwucięte z płytkami zewnętrznymi: oraz ścinanie blokowe grupy łączników (koniec elementu) Załącznik A Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

5 Złącza stal drewno Jednocięte łączniki trzpieniowe nośność płyty stalowe o grubości t 0,5d (płyty cienkie): { 0,4f h,k t 1 d F v,rk = min 1,15 2M y,rk f h,k d + F ax,rk /4 (E-37) płyty stalowe o grubości t d (płyty grube): F v,rk = min f h,k t 1 d [ f h,k t 1 d 2 + 4M y,rk f h,k dt ] + F ax,rk 4 (E-38) 2,3 2M y,rk f h,k d + F ax,rk 4 płyty stalowe o grubości 0,5d < t < d: interpolacja liniowa Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Złącza stal drewno Dwucięte łączniki trzpieniowe nośność (na 1 cięcie) wewnętrzna płyta stalowa o dowolnej grubości: F v,rk = min f h,1,k t 1 d [ f h,1,k t 1 d 2 + 4M y,rk f h,1,k dt ,3 2M y,rk f h,1,k d + F ax,rk /4 ] + F ax,rk 4 zewnętrzne płyty stalowe o grubości t 0,5d (płyty cienkie): { F v,rk = min 0,5f h,2,k t 2 d; 1,15 } 2M y,rk f h,2,k d + F ax,rk /4 zewnętrzne płyty stalowe o grubości t d (płyty grube): { F v,rk = min 0,5f h,2,k t 2 d; 2,3 } 2M y,rk f h,2,k d + F ax,rk /4 (E-39) (E-40) (E-41) zewn. płyty stalowe o grubości 0,5d < t < d: interpolacja liniowa Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

6 Złącza stal drewno Redukcja przekroju poprzecznego Pominięcie redukcji przekroju poprzecznego: gwoździe i wkręty o średnicy nie większej niż 6 mm, umieszczone bez wstępnie nawierconych otworów, otwory w ściskanej strefie elementów, w przypadku, gdy są one wypełnione materiałem o sprężystości przekraczającej sprężystość drewna. Sprawdzanie przekroju efektywnego w złączu o wielu łącznikach: uwzględnienie wszystkich otworów, których odległość od rozpatrywanego przekroju jest mniejsza od połowy minimalnego rozstawu łączników mierzonego wzdłuż włókien. Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Gwoździe Dobór średnicy gwoździ w elementach drewnianych złączy: 1/6 1/11 grubości najcieńszego elementu złącza, w elementach złączy z twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o grubości do 8 mm: 2 4 mm, w elementach złączy ze sklejki o grubości ponad 8 mm: 2,5 4 mm, w elementach złączy z płyt wiórowych o grubości do 25 mm: 2,5 5,0 mm. Minimalna grubość elementów złączy ze stali 2 mm, ze sklejki 8 mm, z twardych płyt pilśniowych 5 mm, z płyt wiórowych 10 mm. Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

7 Gwoździe Rodzaje gwoździ okrągły przekrój trzpienia (średnica wymiar d), kwadratowy przekrój trzpienia (średnica wymiar a), (względnie) trójkątny przekrój trzpienia (średnica wymiar h). Układy wbijania gwoździ układ prostokątny układ przestawiony a2 a2 a2 a2 a 1 a 1 a 1 a 1 szeregi wzdłuż (PN: szeregi) i w poprzek włókien (PN: rzędy) Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Gwoździe Efektywna liczba gwoździ n ef Efektywna liczba gwoździ w szeregu wzdłuż włókien, z wyjątkiem gwoździ przesuniętych co najmniej o d w kierunku prostopadłym do włókien: n ef = n k ef (E-42) k ef Rozstaw Bez nawierconych Z nawierconymi otworów otworami a 1 14d 1,0 1,0 a 1 = 10d 0,85 0,85 a 1 = 7d 0,7 0,7 a 1 = 4d 0,5 Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

8 Gwoździe Zasady ogólne Minimalna długość zakotwienia: gwoździe gładkie 8d, gwoździe inne niż gładkie 6d, Minimalna liczba gwoździ w złączu 2, Nawiercanie otworów (max. średnica 0,8d): gęstość charakterystyczna drewna ρk > 500 kg/m 3, średnica d łącznika większa niż 6 mm, Możliwość zachodzenie gwoździ w złączu trójelementowym, gdy t t 2 > 4d, Gwoździe wbijane od czoła elementu: niezdolne do przenoszenia obciążeń poprzecznych (możliwe podejście alternatywne tylko w konstrukcjach drugorzędnych, np. deska okapowa) t t 2 Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Gwoździe Minimalna grubość elementów drewnianych (otwory) Warunek podstawowy: { 7d t = max (13d 30) ρ k /400 (E-43) ρ k charakterystyczna gęstość materiału [kg/m 3 ], d średnica gwoździa [mm]. Warunek dla drewna szczególnie wrażliwego na pękanie ( świerk ): { 14d t = max (13d 30) ρ k /200 (E-44) Możliwość zastosowania wzoru standardowego, gdy: a 4 10d dla ρ k 420 kg/m 3 a 4 14d dla 420 kg/m 3 < ρ k 500 kg/m 3 Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

9 Gwoździe Nośność gwoździa na wyciąganie gwoździe gładkie i inne niż gładkie (wbicie prostopadle): F ax,rk = f ax,k dt pen (E-45) f ax,k t pen wytrzymałość charakterystyczna gwoździa na wyciąganie, długość zakotwienia gwoździa lub długość od strony ostrza części profilowanej gwoździa, zagłębionej w elemencie, wyznaczanie f ax,k wg EN 1382, EN 1383 i EN 14358, wyjątek: gwoździe gładkie o głębokości zakotwienia większej niż 12d: f ax,k = ρ 2 k (E-46) min. zakotwienie gwoździ gładkich (profilowanych) 8d (6d), zakotwienie gwoździ gładkich (profilowanych) mniejsze niż 12d (8d) redukcja nośności przez t pen /4d 2 (t pen /2d 3). Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Gwoździe (drewno-drewno) Wytrzymałość charakterystyczna na docisk f h,k bez uprzednio nawierconych otworów: z uprzednio nawierconymi otworami: f h,k = 0, 082ρ k d 0,3 [N/mm 2 ] (E-47) f h,k = 0, 082(1 0, 01d)ρ k [N/mm 2 ] (E-48) ρ k charakterystyczna gęstość drewna [kg/m 3 ], d średnica gwoździa [mm]. Uwaga: gwoździe o średnicy d 8 mm. Uwaga: gwoździe o średnicy d > 8 mm: obliczenia jak dla śrub. Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

10 Gwoździe (drewno-drewno) Moment charakterystyczny uplastycznienia M y,rk dla gwoździ okrągłych: dla gwoździ kwadratowych i profilowanych: M y,k = 0,3f u d 2,6 [Nmm] (E-49) M y,k = 0,45f u d 2,6 [Nmm] (E-50) f u wytrzymałość drutu stalowego na rozciąganie [N/mm 2 ], d średnica gwoździa [mm]. Minimalna wytrzymałość drutu stalowego na rozciąganie 600 MPa. Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Gwoździe (drewno-drewno) Końce/boki obciążone/nieobciążone (indeksy t/c) koniec obciążony 90 < α < 90 koniec nieobciążony 90 < α < 270 α α a 3t a 3c bok obciążony 0 < α < 180 bok nieobciążony 180 < α < 360 α a4t α a4c α kąt między kierunkiem siły i kierunkiem włókien. Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

11 Gwoździe (drewno-drewno) Minimalne rozstawy i odległości (tab. 1) Rozstawy odległości a 1 Bez nawierconych otworów ρ k < ρ k 500 [kg/m 3 ] [kg/m 3 ] d < 5 mm: (5 + 5 cos α ) d d 5 mm: Z nawierconymi otworami (7 + 8 cos α ) d (4 + 1 cos α ) d (5 + 7 cos α )d a 2 5d 7d (3 + 1 sin α ) d a 3t ( cos α) d ( cos α) d (7 + 5 cos α) d a 3c 10d 15d 7d a 4t d < 5 mm: (5 + 2 sin α) d d 5 mm: (5 + 5 sin α)d d < 5 mm: (7 + 2 sin α) d d 5 mm: (7 + 5 sin α)d d < 5 mm: (3 + 2 sin α) d d 5 mm: (3 + 4 sin α)d a 4c 5d 7d 3d Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Gwoździe (płyta-drewno) Wytrzymałość charakterystyczna na docisk f h,k dla sklejki: dla twardych płyt pilśniowych: dla płyt wiórowych i OSB: Minimalne rozstawy i odległości rozstawy: wg tab. 1 ze współczynnikiem 0,85, f h,k = 0, 11ρ k d 0,3 [N/mm 2 ] (E-51) odległości dla nieobciążonego boku lub końca: 3d, f h,k = 30d 0,3 t 0,6 [N/mm 2 ] (E-52) f h,k = 65d 0,7 t 0,1 [N/mm 2 ] (E-53) odległości dla obciążonego boku lub końca: (3 + 4 sin α)d; α kąt między siłą i bokiem lub końcem obciążonym. Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

12 Zszywki Gwoździe (stal drewno) Wymiarowanie wg zasad ogólnych, Minimalne rozstawy: wartości z tab. 1 ze współczynnikiem 0,7. Zszywki zasady ogólne Zszywki o przekroju prostokątnym: d = a x a y, Minimalna szerokość grzbietu zszywki: b = 6d, Minimalna długość zakotwienia t 2 = 14d, Co najmniej 2 zszywki w złączu, Nośność zszywki nośność dwóch gwoździ, gdy θ > 30, Nośność zszywki 70% nośności dwóch gwoździ, gdy θ 30, θ kąt między płaszczyzną zszywki a kierunkiem włókien Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Zszywki Moment charakterystyczny uplastycznienia trzpienia M y,rk = 240d 2,6 [Nmm] (E-54) Minimalna wytrzymałość drutu stalowego na rozciąganie 600 MPa. Minimalne rozstawy i odległości Rozstawy Rozstawy i odległości Kąt i odległości minimalne a 1 (θ 30 ) 0 α 360 ( cos α ) d a 1 (θ < 30 ) 0 α 360 ( cos α ) d a 2 0 α d a 3,t 90 α 90 ( cos α ) d a 3,c 90 α d a 4,t 0 α 180 ( sin α ) d a 4,c 180 α d Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

13 Śruby Zasady ogólne średnica śrub: mm, średnica otworów w drewnie: max. d + 1 mm, średnica otworow w blachach: max. d + max{2 mm; 0,1d}, Podkładki pod główki i nakrętki śrub: długość boku (lub średnica) min. 3d i grubość min. 0,3d, Moment charakterystyczny uplastycznienia śruby M y,rk = 0,3f u,k d 2,6 (E-55) f u,k wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie [N/mm 2 ]. Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Śruby Wytrzymałość charakterystyczna na docisk wytrzymałość charakterystyczna drewna i LVL na docisk: f h,a,k = f h,0,k k 90 sin 2 α + cos 2 α, f h,0,k = 0,082 (1 0,01d) ρ k (E-56) α kąt między nachyleniem siły a kierunkiem włókien k 90 = 1,35 + 0,015d dla drewna iglastego 1,30 + 0,015d dla LVL 0,90 + 0,015d dla drewna liściastego (E-57) wytrzymałość charakterystyczna sklejki na docisk: f h,k = 0,11 (1 0,01d) ρ k (E-58) wytrzymałość charakterystyczna płyt wiórowych i OSB na docisk: f h,k = 50d 0,6 t 0,2 (E-59) Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

14 Śruby Efektywna liczba śrub n ef Śruby w 1 szeregu obciążone wzdłuż włókien: { } n ef = min n; n 0,9 a1 4 13d (E-60) n liczba śrub w szeregu, a 1 rozstaw śrub wzdłuż włokien, Śruby obciążone w poprzek włókien: n ef = n (E-61) Sytuacje pośrednie (0 < α < 90, α kąt między kierunkiem obciążenia i kierunkiem włókien): interpolacja liniowa Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Śruby Minimalne rozstawy i odległości Rozstawy i odległości Kąt Rozstawy i odległości minimalne a 1 0 α 360 (4 + cos α ) d a 2 0 α 360 4d a 3,t 90 α 90 max {7d, 80 mm} 90 α 150 (1 + 6 sin α) d a 3,c 150 α 210 4d 210 α 270 (1 + 6 sin α ) d a 4,t 0 α 180 max {(2 + 2 sin α) d, 3d} a 4,c 180 α 360 3d Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

15 Sworznie Zasady ogólne Wymiarowanie wg zasad jak dla śrub, średnica sworzni: 6 30 mm, średnica otworów w drewnie nie większa od średnicy sworznia, minimalne rozstawy i odległości: Rozstawy i odległości Kąt Rozstawy i odległości minimalne a 1 0 α 360 (3 + 2 cos α ) d a 2 0 α 360 3d a 3,t 90 α 90 max {7d; 80 mm} 90 α 150 max {a 3,t sin α d; 3d} a 3,c 150 α 210 3d 210 α 270 max {a 3,t sin α d; 3d} a 4,t 0 α 180 max {(2 + 2 sin α) d, 3d} a 4,c 180 α 360 3d Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30 Wkręty Wkręty Wkręty z gładką częścią trzpienia o średnicy równej średnicy części gwintowanej i zagłębieniu części gładkiej w elemencie zawierającym ostrze min. 4d: średnica efektywna d ef równa średnicy gładkiej części trzpienia, pozostałe przypadki: srednica efektywna d ef równa 1,1 średnicy wewnętrznej gwintowanej części trzpienia, wkręty z gładką częścią trzpienia o d < 6 mm: jak gwoździe, wkręty z gładką częścią trzpienia o d 6 mm: jak śruby, nawiercanie otworów: drewno liściaste (wszystkie wkręty) oraz drewno iglaste (wkręty o średnicy d > 6 mm), otwór w części gładkiej: średnica i długość jak część gładka, otwór w części profilowanej: około 70% średnicy trzpienia. Nośność na wyciąganie: punkt Nowoczesne konstrukcje drewniane Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN / 30

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Przykład 1. Połączenie na wrąb czołowy pojedynczy z płaszczyzną docisku po dwusiecznej kąta. Dane: drewno klasy -

Połączenia. Przykład 1. Połączenie na wrąb czołowy pojedynczy z płaszczyzną docisku po dwusiecznej kąta. Dane: drewno klasy - Dane: drewno klasy - h = b = Połączenia C30 16 cm 8 cm obciąŝenie o maksymalnej wartości w kombinacji obciąŝeń stałe klasa uŝytkowania konstrukcji - 1 F = 50 kn α = 30 0 Przykład 1 Połączenie na wrąb czołowy

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZE zespolenie elementów za pomocą łączników zapewniających wzajemną współpracę łączonych elementów

ZŁĄCZE zespolenie elementów za pomocą łączników zapewniających wzajemną współpracę łączonych elementów WĘZŁY KRATOWNIC POŁĄCZENIA MIMOŚRODOWE INFORMACJE WSTĘPNE ŁĄCZNIKI elementy służące do przenoszenia sił z jednych elementów na drugie. Zadaniem łączników jest połączenie dwu lub więcej elementów drewnianych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych ĆWICZENIE 3 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Słup ELEMENT OSIOWO ŚCISKANY Słup 3 Polecenie 4 Wyznaczyć nośność charakterystyczną słupa ściskanego na podstawie następujących danych: długość słupa:

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Politechnika Gańska Wyział Inżynierii Ląowej i Śroowiska Przykłay obliczeń złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gańsk, wersja 0.33 (2015) Politechnika Gańska

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych ĆWICZENIE 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Belka stropowa BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM Belka stropowa 3 Polecenie 4 Zaprojektować belkę stropową na podstawie następujących danych: obciążenie:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych ĆWICZEIE 1 2016 / 2017 Zespół Konstrukcji Drewnianych Złącze rozciągane 2 ZŁĄCZE ROZCIĄGAEGO PASA KRATOWICY Polecenie 3 Zaprojektować złącze rozciągane na podstawie następujących danych: siła rozciągająca

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1. Złącze rozciągane Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 ZŁĄCZE ROZCIĄGANEGO PASA KRATOWNICY

ĆWICZENIE 1. Złącze rozciągane Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 ZŁĄCZE ROZCIĄGANEGO PASA KRATOWNICY ĆWICZEIE 1 016 / 017 Zespół Konstrukcji Drewnianych Złącze rozciągane ZŁĄCZE ROZCIĄGAEGO PASA KRATOWICY 1 Polecenie 3 Zaprojektować złącze rozciągane na podstawie następujących danych: siła rozciągająca

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1. Złącze rozciągane Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 ZŁĄCZE ROZCIĄGANEGO PASA KRATOWNICY

ĆWICZENIE 1. Złącze rozciągane Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 ZŁĄCZE ROZCIĄGANEGO PASA KRATOWNICY ĆWICZEIE 1 016 / 017 Zespół Konstrukcji Drewnianych Złącze rozciągane ZŁĄCZE ROZCIĄGAEGO PASA KRATOWICY 1 Polecenie 3 Zaprojektować złącze rozciągane na podstawie następujących danych: siła rozciągająca

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Belka stropowa Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM

ĆWICZENIE 2. Belka stropowa Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM 07-0-7 ĆWICZENIE 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Belka stropowa BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM 07-0-7 Belka stropowa 3 Polecenie Zaprojektować belkę stropową na podstawie następujących danych:

Bardziej szczegółowo

0,04x0,6x1m 1,4kN/m 3 0,034 1,35 0,05

0,04x0,6x1m 1,4kN/m 3 0,034 1,35 0,05 ' 1 2 3 4 Zestawienie obciążeń stałych oddziałujących na mb belki Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystycz ne stałe kn/mb Współczyn nik bezpieczeń stwa γ Obciążenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE OBCIĄŻENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008 strefa wiatrowa I kategoria terenu III tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,

Bardziej szczegółowo

Wkręty do drewna ESCR - ESCRC

Wkręty do drewna ESCR - ESCRC Szkielet drewniany Drewno klejone Wkręty do drewna ESCR - ESCRC www.strongtie.eu Szkielet drewniany Wkręty ESCR to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie (5 µm) o częściowym gwincie i łbie talerzykowym

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995

Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.31 (2013) Założenia projektowe przekrój poprzeczny składa

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI MOCOWANIE GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI pierścieniowe CNA pierścieniowe są przeznaczone specjalnie do mocowania złączy do drewna. Karbowanie, czyli uformowane pierścienie tych gwoździ sprawiają, że w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Wartość f u oraz grubość blachy t są stale dla wszystkich śrub w. gdzie: Współczynnik w b uzależniony jest od położenia śruby w połączeniu wg rys.

Wartość f u oraz grubość blachy t są stale dla wszystkich śrub w. gdzie: Współczynnik w b uzależniony jest od położenia śruby w połączeniu wg rys. TABLICOWE OKREŚLANIE NOŚNOŚCI NA DOCISK POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH W przypadku typowych złączy doczołowych projektant dysponuje tablicami DSTV autorstwa niemieckich naukowców i projektantów [2]. Nieco odmienna

Bardziej szczegółowo

ZALETY POŁĄCZEŃ TRZPIENIOWYCH

ZALETY POŁĄCZEŃ TRZPIENIOWYCH POŁĄCZENIA ŚRUBOWE dr inż. ż Dariusz Czepiżak 1 ZALETY POŁĄCZEŃ TRZPIENIOWYCH 1. Mogą być wykonane w każdych warunkach atmosferycznych, 2. Mogą być wykonane przez pracowników nie mających wysokich kwalifikacji,

Bardziej szczegółowo

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką pełny docisk mocowanego do, otwory w tulei zapobiegają obracaniu się kotwy w. Tuleje łączników rozporowych TS oraz trzpienie nagwintowane wykonane są ze stali

Bardziej szczegółowo

ALUMINI. Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMINI - 01 ZESTAW STAL - ALUMINIUM

ALUMINI. Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMINI - 01 ZESTAW STAL - ALUMINIUM ALUMINI Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ZESTAW Wkręty BS+ evo dołączone do opakowania POLA ZASTOSOWANIA Połączenia przy działaniu siły

Bardziej szczegółowo

KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem białym i ze stali nierdzewnej A2

KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem białym i ze stali nierdzewnej A2 KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem iałym i ze stali nierdzewnej A2 EN14592 oznaczenie ce Śruy posiadające oznaczenie CE zgodne z EN14592 Łe sześciokątny Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 5 Konstrukcje drewniane

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 5 Konstrukcje drewniane Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW I N Ż Y N I E R I A L Ą D O W A Magdalena Radlak 45-355 OPOLE, UL 1 - GO MAJA 97/2 NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560 mail: magproj@o2.pl, tel. +48 885 599 251 SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE DREWNIANE

1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE DREWNIANE 1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ESCR - WKRęTY CIESIELSKIE TALERZYKOWE

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ESCR - WKRęTY CIESIELSKIE TALERZYKOWE Wkręty ESCR to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie o częściowym gwincie i łbie talerzykowy (podkładkowym). Wkręty ESCR mają większą nośność na przeciągnięcie łba niż wkręty o łbie stożkowym. EN-ETA-130796,

Bardziej szczegółowo

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA TITAN PLATE Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie COMING SOON WSZECHSTRONNA Do użycia przy połączeniach ciągłych zarówno do płyt z drewna klejonego

Bardziej szczegółowo

ALUMAXI. Wspornik belki ukryty z otworami lub bez Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMAXI - 01 WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

ALUMAXI. Wspornik belki ukryty z otworami lub bez Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMAXI - 01 WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ ALUMAXI Wspornik belki ukryty z otworami lub bez Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ Standardowe połączenie ale tak pomyślane aby zagwarantować ponad standardową

Bardziej szczegółowo

R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym

R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym Wkręty hartowane o wysokiej wytrzymałości do mocowania elementów konstrukcji drewnianych Aprobaty PN-EN 14592 + A1:2012 Cechy i korzyści Łatwe do

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

Płytki perforowane stężenia wiatrowe

Płytki perforowane stężenia wiatrowe Płytki perforowane stężenia wiatrowe NP- płytka perforowana INFORMCJE OGÓLNE EN14545:2008 PL-DoP-h10-0005 ZSTOSOWNIE: Płytki perforowane NP są wytwarzane z blachy ocynkowanej metodą Sendzimira o grubościach

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX

Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Optymalne rozwiązanie do nowych konstrukcji oraz do remontów System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna Zastosowanie budownictwie drewnianym

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena ETA 13/0393 Techniczna z dnia

Europejska Ocena ETA 13/0393 Techniczna z dnia Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska T: +420 286 019 400 W: www.tzus.cz Europejska Ocena ETA 13/0393 Techniczna z dnia 12.11.2018

Bardziej szczegółowo

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG)

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG) Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany nazwa OZNACZENIE PROJEKTOWE -10080/20 średnica długość grubość mocowanego elementu MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton spękany i niespękany

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym

R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym Wkręty hartowane o wysokiej wytrzymałości do mocowania elementów konstrukcji drewnianych Aprobaty PN-EN 14592 + A1:2012 ETA 17/0023 Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0027

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0027 ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel. +45 72 24 59 00 Faks +45 72 24 59 04 Internet www.etadanmark.dk Autoryzowano i notyfikowano zgodnie z Art. 10 Dyrektywy Rady 89/106/EWG z 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Projektowanie połączeń konstrukcji Przykłady połączeń, siły przekrojowe i naprężenia, idealizacja pracy łącznika, warunki bezpieczeństwa przy ścinaniu i docisku, połączenia na spoiny

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych TEMAT PRACY: Badanie właściwości mechanicznych płyty "BEST" wykonanej z tworzywa sztucznego. ZLECENIODAWCY: Dropel Sp. z o.o. Bartosz Różański POSY REKLAMA Zlecenie

Bardziej szczegółowo

GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH

GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH OPIS PRODUKTU Łączniki samogwintujące (dwugwintowe) ze stali węglowej utwardzanej powierzchniowo, z punktem wiercącym do drewna, gwintem

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa pręta średnica pręta MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton niespękany

Bardziej szczegółowo

HBS + ŚRUBY DO DREWNA Ø 4-10 mm. Wsad TX bardzo głęboki i optymalny kształt pozwalający na lepsze umocowanie. Nacięcie długości śruby na łbie

HBS + ŚRUBY DO DREWNA Ø 4-10 mm. Wsad TX bardzo głęboki i optymalny kształt pozwalający na lepsze umocowanie. Nacięcie długości śruby na łbie HBS + ŚRUBY DO DREWNA Ø 4-10 mm Wsad TX bardzo głęboki i optymalny kształt pozwalający na lepsze umocowanie TX HBS+ xxx Nacięcie długości śruby na łbie Pod główką płyta redukująca jej wnikanie w drewno

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

długości KonstruX i Wysoki opór wyciągania Mocne połączenie System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna

długości KonstruX i Wysoki opór wyciągania Mocne połączenie System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Optymalne rozwiązanie do nowych konstrukcji oraz do remontów System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna Zastosowanie budownictwie drewnianym

Bardziej szczegółowo

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 5: Łączenie elementów cienkościennych za pomocą wkrętów, gwoździ wstrzeliwanych i nitów jednostronnych ŁĄCZNIKI MECHANICZNE Śruby Wkręty samowiercące Gwoździe

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW POŁĄCZENIA ŚRUBOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 2 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 3 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 4 POŁĄCZENIE ŚRUBOWE ZAKŁADKOWE /DOCZOŁOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 5

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 32 Europejskiego Certyfikatu Technicznego ETA-11/0024

Strona 2 z 32 Europejskiego Certyfikatu Technicznego ETA-11/0024 Strona 2 z 32 Europejskiego Certyfikatu Technicznego ETA-11/0024 I. PODSTAWY PRAWNE I USTALENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Europejski Certyfikat Techniczny zostaje wydany przez ETA-Danmark A/S zgodnie z: - wytyczną

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

G1, G2 TULEJE TWORZYWOWE

G1, G2 TULEJE TWORZYWOWE 1, 2 TULEJE TWORZYWOWE OPIS PRODUKTU Tuleje tworzywowe ze standardowym okrągłym talerzykiem o średnicy 50, wykonane z wysokiej jakości kopolimeru polipropylenu. Talerzyk tulei 1 wyposażony w trzy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.

Bardziej szczegółowo

SST-O2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST-O2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE NAZWA I ADRES OBIEKTU: NADBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY OSP Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ. TROSZYN POLSKI GMINA GĄBIN DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 204 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu STÓŁ NR 1 1. Geometria stołu Stół składa się ze stalowej ramy wykonanej z płaskowników o wymiarach 100x10, stal S355 oraz dębowego blatu grubości 4cm. Połączenia elementów stalowych projektuje się jako

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

TYP X. Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo TYP X - 01 USZTYWNIONY INNOWACYJNY DWIE WERSJE WSZECHSTRONNY ZASTOSOWANIE

TYP X. Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo TYP X - 01 USZTYWNIONY INNOWACYJNY DWIE WERSJE WSZECHSTRONNY ZASTOSOWANIE TYP X Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo USZTYWNIONY Wytrzymały na moment zginający dzięki wpuszczeniu metalowego elementu oporowego w nacięcia trzpienia słupa ZASTOSOWANIE Do połączeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE KATEGORIA 45261100-5 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE ST 3 KONSTRUKCJE DREWNIANE Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST 06 Konstrukcje drewniane

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST 06 Konstrukcje drewniane Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST 06 Konstrukcje drewniane Remont dachu na Budynku Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. 1 SPIS Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHIK BIŁOSTOCK WBiIŚ KTEDR KOSTRUKCJI BUDOWLYCH ZJĘCI 6 KOSTRUKCJE DREWIE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska OŚOŚĆ WĘZŁÓW. Węzeł D 0,75 l 1 = 090 Węzeł B Węzeł E Węzeł B Węzeł E 0,75 l 1 = 090

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT /2010

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT /2010 PR 07.01-03-01 Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 1. Złącze KW, KWK (zdjęcie, rysunek, rysunek montażowy) MATERIAŁ: PP(kopolimer)/stal węglowa ZASTOSOWANIE: Do zamocowań mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIKI gwoździe, wkręty, pierścienie

ŁĄCZNIKI gwoździe, wkręty, pierścienie ŁĄCZNIKI gwoździe, wkręty, pierścienie Informacje ogólne Łączniki (gwoździe, wkręty, kołki, kotwy) Gwoździe pierścieniowe CNA: Gwoździe pierścieniowe Simpson Strong-Tie 4,0 x 35/ 40/ 50/ 0/ 75/ 00 o średnicy

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ETC - WIESZAK BELKI KOSZOWY

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ETC - WIESZAK BELKI KOSZOWY Koszowy wieszak belki ETC służy do połączenia 2-3 elementów zbiegających się w jednym węźle. Stosowane są przeważnie do połączeń wiązarów prefabrykowanych w dachach kopertowych. Szeroka półka eliminuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH ST.04.00.00 Kod CPV 45261100-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Wersją oryginalną jest wersja niemiecka

TŁUMACZENIE Wersją oryginalną jest wersja niemiecka Urząd Oceny Technicznej, ktory wystawia Europejską Ocenę techniczną Deutsches Institut für Bautechnik (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) Nazwa handlowa produktu budowlanego Grupa produktow, do ktorej

Bardziej szczegółowo

R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym Materiał ze stali

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użtkownik: Biuro Inżnierskie SPECBUD Autor: mg inż. Jan Kowalski Ttuł: Konstrukcje drewniane wg PN-EN Belka - 1 - Kalkulator Konstrukcji Drewnianch EN v.1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO 2013 SPECBUD

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6 R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6 Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 Informacja

Bardziej szczegółowo

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY KOTWY TYP R Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat REGULOWANE Dostosowanie wysokości nawet po zamontowaniu. System regulacji został ukryty pod tuleją dla doskonałego efektu estetycznego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3 Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowa Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowa Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki R-XPT kotwa opaskowa Kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA-08/0339 (M8 - M20) AT-15-9327/2014 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym potwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie kratownicy

Wymiarowanie kratownicy Wymiarowanie kratownicy 1 2 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH Płyty warstwowe EURO-therm D grubość 250mm 0,145kN/m 2 Płatwie, Stężenia- - 0,1kN/m 2 Razem 0,245kN/m 2-0,245/cos13,21 o = 0,252kN/m 2 Kratownica

Bardziej szczegółowo

R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym Materiał ze stali

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-10/0183 z 25 czerwca Deutsches Institut für Bautechnik

Europejska Ocena Techniczna. ETA-10/0183 z 25 czerwca Deutsches Institut für Bautechnik Członek EOTA [logo EOTA] [logo DIBt] www.eota.eu Organ zatwierdzający wyroby budowlane i typy konstrukcji Bautechnisches Prufamt Instytucja powołana przez Rządy Federalne i Landów Wyznaczona zgodnie z

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU ZMIANA POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Inwestor: Lokalizacja: 1. Wstęp GMINA LEWIN BRZESKI

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco System kotwienia idealny do wzmacniania konstrukcji elewacji budynków z tzw. wielkiej płyty Aprobaty AT-15-6916/2014 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0782 AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym, część 6

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym, część 6 R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym, część 6 Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki uproszczonej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A p r

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20. Obciążenia dachu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja ze śrubą Aprobaty ETA-11/0479 (M6 - M20) AT-15-7280/2014 Informacja o

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet MAH - ZłąCZE KOTWIąCE GIęTE

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet MAH - ZłąCZE KOTWIąCE GIęTE Złącze kotwiące MAH umożliwia dwa sposoby kotwienia do fundamentu. Pierwszym jest standardowe połączenie słupka szkieletu z wierzchem płyty fundamentowej. Do wykonania takiego połączenia należy zgiąć złącze

Bardziej szczegółowo