OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022)"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) OKE-WSEGiM /RS/07 Szanowni Państwo, Warszawa, Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa mazowieckiego 12 kwietnia 2007 r. przeprowadziliśmy ogólnopolski sprawdzian w szóstych klasach szkół podstawowych. Sześć tygodni później, 28 maja 2007 roku, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała sprawozdanie z tegorocznego sprawdzianu. Jest ono wynikiem wspólnej pracy ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych. Tegoroczne sprawozdanie krajowe zawiera znacznie rozbudowaną, w stosunku do lat ubiegłych, część poświęconą analizie wykonania przez uczniów poszczególnych zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Analiza każdego z zadań została uzupełniona wskazówkami dydaktycznymi i zilustrowana licznymi przykładami uczniowskich rozwiązań. Dlatego też w Sprawozdaniu ze sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej przeprowadzonego w 2007 roku w województwie mazowieckim, które właśnie przekazujemy Państwu, zamieściliśmy przede wszystkim informacje o tym, jak na tle populacji uczniów w całym kraju przedstawiają się wyniki szóstoklasistów z naszego województwa. Sprawozdanie zawiera: charakterystykę populacji uczniów przystępujących do sprawdzianu w województwie mazowieckim, analizę wyników sprawdzianu standardowego w naszym województwie. Wskazówki dotyczące analizowania, interpretowania i wykorzystania wyników sprawdzianu do podnoszenia jakości pracy szkół otrzymają Państwo za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików. Pomoże to Państwu dokonać szczegółowej interpretacji wyników uczniowskich i szkolnych. Mamy nadzieję, że przekazane materiały okażą się przydatne w Państwa pracy i posłużą refleksji nad skutecznością pracy wszystkich środowisk zaangażowanych w podnoszenie jakości pracy polskiej oświaty. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Anna Frenkiel 1

2 - 2 -

3 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI Liczba uczniów rodzaje arkuszy egzaminacyjnych Liczba chłopców i dziewcząt Wielkość miejscowości Szkoły publiczne i niepubliczne Uczniowie z dysleksją WYNIKI SPRAWDZIANU Podstawowe dane statystyczne Wyniki indywidualne Wyniki chłopców i dziewcząt Wyniki uczniów a wielkość miejscowości, w której mieści się szkoła Wyniki uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych Wyniki uczniów z dysleksją i bez dysleksji Wyniki szkół Wyniki w powiatach Zadania i badane w nich czynności Łatwość umiejętności

4 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI 1.1. Liczba uczniów rodzaje arkuszy egzaminacyjnych Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej przeprowadzono 12 kwietnia 2007 roku. W województwie mazowieckim przystapiło do niego uczniów, z których większość pisała arkusz standardowy. 794 uczniów rozwiązywało zestawy zadań dostosowane do ich dysfunkcji. W tabeli zamieszczone zostały liczby uczniów piszących poszczególne arkusze oraz liczby uczniów, którzy z różnych powodów do sprawdzianu nie przystąpili. Rodzaj arkusza Uczniowie, którzy przystąpili do sprawdzianu Uczniowie nieobecni Uczniowie zwolnieni z przyczyn zdrowotnych lub losowych laureaci Uczniowie zgłoszeni A A4 32 A5 20 A A7 81 A8 651 Łącznie Uwaga: 96 uczniów przystąpiło do sprawdzianu w terminie dodatkowym r Liczba chłopców i dziewcząt Wśród tegorocznych szóstoklasistów piszących sprawdzian było dziewcząt i chłopców. Chłopcy stanowili 51,1% populacji piszących, a dziewczęta 48,9% Wielkość miejscowości W województwie mazowieckim sprawdzian pisano w 1684 szkołach podstawowych. Tabela przedstawia rozmieszczenie szkół i uczęszczających do nich uczniów w miejscowościach o różnej wielkości w województwie mazowieckim i w kraju. Miejscowość Szkoły Uczniowie woj kraj woj. kraj Wieś 68,5% 69,1% 40,4% 41,4% Miasto do 20 tys. mieszkańców 6,9% 8,6% 14,1% 15,9% Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 7,1% 9,1% 16% 19,6% Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 17,6% 13,2% 29,5% 23,1% 1.4. Szkoły publiczne i niepubliczne W naszym województwie procentowo najwięcej uczniów korzysta z nauki w szkołach niepublicznych. Do szkół publicznych uczęszczało 97,5% uczniów piszących w tym roku sprawdzian w województwie mazowieckim (w kraju 98,6%), do niepublicznych 2,5% (w kraju 1,4%). 4

5 1.5. Uczniowie z dysleksją Wśród piszących tegoroczny sprawdzian w województwie mazowieckim 12,4% korzystało z dostosowania procedur egzaminacyjnych do potrzeb uczniów z dysleksją. Wskaźnik ten jest jednym z najwyższych w kraju. Większy procent szóstoklasistów korzystających z dostosowania sprawdzianu z powodu tej dysfunkcji zanotowano jedynie w województwie pomorskim. Tabela przedstawia odsetek uczniów z dysleksją w poszczególnych powiatach. Powiat Uczniowie z dysleksją białobrzeski 5,14% ciechanowski 14,03% garwoliński 12,14% gostyniński 2,30% grodziski 24,29% grójecki 9,78% kozienicki 4,71% legionowski 8,19% lipski 9,47% łosicki 2,35% m.ostrołęka 7,40% m.płock 11,55% m.radom 6,49% m.siedlce 5,40% makowski 1,73% miński 6,16% mławski 6,99% nowodworski 4,31% ostrołęcki 2,53% ostrowski 1,43% otwocki 13,66% piaseczyński 14,75% płocki 5,84% płoński 3,30% pruszkowski 21,96% przasnyski 2,52% przysuski 6,16% pułtuski 3,02% radomski 1,46% siedlecki 3,57% sierpecki 8,51% sochaczewski 8,00% sokołowski 6,15% szydłowiecki 1,73% warszawski 26,70% warszawski zachodni 18,81% węgrowski 4,06% wołomiński 10,80% wyszkowski 9,22% zwoleński 2,15% żuromiński 5,41% żyrardowski 11,23% - 5 -

6 Utrzymuje się zjawisko silnego zróżnicowania liczby uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją w poszczególnych powiatach. W tabeli zaznaczono powiaty o najmniejszym i największym procencie uczniów korzystających z dostosowanych warunków sprawdzianu. 2. WYNIKI SPRAWDZIANU 2.1. Podstawowe dane statystyczne W tabeli zamieszczone są podstawowe dane statystyczne dla wszystkich arkuszy sprawdzianu. Rodzaj arkusza A1 A4 A5 A6 A7 A8 Liczba uczniów Średni wynik 27,43 24,25 22,75 25,90 26,98 28,96 Procent uzyskanych punktów Modalna 34,00 22,00 15,00 11,00 40,00 30,00 Mediana 29,00 25,00 22,00 27,50 27,00 30,00 Minimum Maksimum Odchylenie standardowe 7,744 8,561 7,615 8,749 9,454 7,966 Zdecydowana większość uczniów rozwiązywała zadania arkusza standardowego. Wynik średni uzyskany w województwie mazowieckim wynosi 27,43 pkt i jest wyższy od średniego wyniku krajowego - 26,6pkt. Nie należy porównywać średnich wyników uczniów piszących różne arkusze egzaminacyjne. Zestawy dostosowane pisało niewielu uczniów i różniły się one między sobą nie tylko formą, ale także treścią zadań i badanymi za ich pomocą umiejętnościami. W dalszej części sprawozdania omówione zostaną wyniki dotyczące tylko sprawdzianu w wersji standardowej. Dane statystyczne opisujące wyniki uczniów piszacych arkusze niestandardowe mogłyby być niewiarygodne z powodu niewielkiej populacji szóstoklasistów rozwiązujących tego typu arkusze. Zainteresowanym wynikami uczniów piszących arkusze dostosowane polecamy sprawozdanie krajowe wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zamieszczone w nim dane statystyczne dotyczą większej populacji uczniów

7 2.2. Wyniki indywidualne Rozkład wyników (arkusz standardowy) Rozkład wyników uczniowskich przesunięty jest w stronę wyników wyższych, co świadczy o tym, że dla większości uczniów tegoroczny zestaw zadań nie był trudny. W całej populacji piszących arkusz A1 w województwie mazowieckim tylko 2 uczniów uzyskało 1 punkt (wynik minimalny). Wśród 445 uczniów z wynikiem 40 punktów (wynik maksymalny) było 83 laureatów konkursów, którzy otrzymali maksymalną liczbę punktów, nie przystępując do sprawdzianu. Najwięcej uczniów 3172 uzyskało 34 punkty (modalna wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) - 29 punktów oznacza, że ponad połowa uczniów uzyskała wynik powyżej średniej, która wynosi 27,43 punktów

8 Na podstawie wyników krajowych Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała skalę staninową. Pozwala ona odnieść wynik indywidualny ucznia do wyników w kraju. Poniżej prezentujemy liczby oraz procent uczniów w województwie mazowieckim, których wyniki mieszczą się w poszczególnych staninach. Skala staninowa dla wyników uczniowskich w kraju Nazwa wyniku Przedział punktowy Liczba uczniów w woj. mazowieckim Procent liczby uczniów w woj. mazowieckim Procent liczby uczniów w kraju najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy ,31% 5,26% 11,79% 16,59% 21,22% 15,45% 10,90% 9,45% 6,03% 3,8% 6,% 13,3% 17,9% 21,7% 14,6% 9,6% 7,8% 4,9% W grupie uczniów z niskimi wynikami (staniny od 1. do 3.) znalazło się uczniów (20,35%) z województwa mazowieckiego. W kraju uczniowie z takimi wynikami stanowili 23,10% populacji. Wyniki mieszczące się w staninach od 7. do 9. osiągnęło szóstoklasistów (26,38%) na Mazowszu i 22,3% w kraju. W sprawozdaniu krajowym szczególną uwagę zwrócono na te dwie grupy uczniów. Wyniki uczniów (63,05%) mieszczą się w staninach od 5. do 9., co oznacza, że w województwie mazowieckim tylu uczniów uzyskało wynik średni i powyżej średniego Wyniki chłopców i dziewcząt Średni wynik dziewcząt, wynoszący 28,58 pkt, jest wyższy od średniego wyniku uzyskanego przez chłopców - 26,34 pkt. Tabela pokazuje jak chłopcy i dziewczęta poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi poszczególne umiejętności. Płeć Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywani e wiedzy w praktyce średnia 8,36 7,30 5,09 2,97 4,86 Dziewczęta wykonanie % średnia 7,88 6,10 5,04 2,55 4,76 Chłopcy wykonanie % Ogółem średnia 8,12 6,69 5,06 2,76 4,81 Dziewczęta zdecydowanie lepiej rozwiązały zadania sprawdzające czytanie i pisanie, nieznacznie lepiej te, które sprawdzały umiejętność korzystania z informacji, natomiast za zadania matematyczne, w których należało wykazać się umiejętnością rozumowania

9 i wykorzystywania wiedzy w praktyce, procent uzyskanych punktów przez chłopców i dziewczęta jest podobny Wyniki uczniów a wielkość miejscowości, w której mieści się szkoła Zróżnicowanie średnich wyników uczniów uczęszczających do szkół w miejscowościach o różnej wielkości przedstawia tabelka. Miejscowość Średnia Procent uzyskanych punktów Liczba uczniów Wieś 25, Miasto do 20 tys. 27, Miasto od 20 tys. do 100 tys. 27, Miasto powyżej 100 tys. 29, Wyniki uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych Średni wynik ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej wynosi 32,71 pkt, a w szkole publicznej 27,29 pkt. Tak jak i w latach ubiegłych wyniki uczniów w szkołach niepublicznych są wyższe niż ich rówieśników uczących się w szkołach publicznych. Wiele przeprowadzanych do tej pory badań wskazuje na różne uwarunkowania tego zjawiska Wyniki uczniów z dysleksją i bez dysleksji Uczniowie, którzy korzystali z dostosowania sprawdzianu dla uczniów z dysleksją, uzyskali wynik 27,68 pkt, a szóstoklasiści bez tej dysfunkcji - 27,40 pkt. Tabela przedstawia liczby i procent uzyskanych punktów przez dyslektyków i uczniów bez dysleksji w każdym z obszarów umiejętności. Uczniowie bez dysleksji z dysleksją Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Średnia 8,13 6,59 5,08 2,77 4,82 Wykonanie (%) Średnia 8,00 7,41 4,94 2,63 4,70 Wykonanie (%) Można zauważyć, że uczniowie ze zdiagnozowaną dysleksją osiągali wyższe wyniki tylko w zadaniach sprawdzających umiejętność pisania

10 2.3. Wyniki szkół W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przygotowano również normy staninowe dla szkół, biorąc pod uwagę średnie liczby uzyskanych punktów. Nazwa wyniku Skala staninowa dla średnich wyników szkół w kraju Przedział punktowy Liczba szkół w woj. mazowieckim Procent szkół w woj. mazowieckim Procent szkół w kraju najniższy 7,2 20,8 74 4,52 4,1 bardzo niski 20,9 22, ,11 6,8 niski 22,7 24, ,61 12,4 niżej średni 24,2 25, ,06 16,8 średni 25,5 26, ,65 20,0 wyżej średni 26,9 28, ,20 17,2 wysoki 28,3 29, ,33 12,1 bardzo wysoki 29,8-31, ,78 6,9 najwyższy 31,8 39, ,74 3,7 Z danych zamieszczonych w tej tabeli można wyczytać, że średnie wyniki w blisko jednej trzeciej szkół mazowieckich mieściły się w grupach wyników wysokich, bardzo wysokich i najwyższych, natomiast w staninach: najniższym, bardzo niskim i niskim - mniej niż jedna czwarta. Odnajdując stanin, w którym mieści się średnia szkoły, można stwierdzić, czy wynik przez nią uzyskany jest wysoki, czy niski w porównaniu z wynikami innych szkół w Polsce. Skale staninowe opracowane w poprzednich latach umożliwiają również porównanie wyników tegorocznych z wynikami z lat ubiegłych

11 2.4. Wyniki w powiatach Dla każdego z 42 powiatów województwa mazowieckiego i poszczególnych dzielnic Warszawy obliczono średnią liczbę punktów uzyskanych przez uczniów piszących arkusz standardowy. Dane te zostały umieszczone w poniższych tabelach. Powiat Średnia białobrzeski 24,54 ciechanowski 25,65 garwoliński 26,68 gostyniński 25,02 grodziski 28,79 grójecki 26,55 kozienicki 25,92 legionowski 28,49 lipski 26,28 łosicki 25,30 m.ostrołęka 27,33 m.płock 26,84 m.radom 27,09 m.siedlce 28,26 makowski 25,46 miński 27,23 mławski 25,80 nowodworski 27,29 ostrołęcki 25,21 ostrowski 25,76 otwocki 28,70 piaseczyński 28,06 płocki 26,08 płoński 25,06 pruszkowski 29,41 przasnyski 25,31 przysuski 25,62 pułtuski 25,71 radomski 24,96 siedlecki 25,39 sierpecki 26,24 sochaczewski 26,82 sokołowski 26,33 szydłowiecki 25,41 warszawski 30,44 warszawski zachodni 27,97 węgrowski 25,76 wołomiński 26,49 wyszkowski 25,22 zwoleński 24,78 żuromiński 25,61 żyrardowski 26,49 dla województwa

12 Średnie liczby punktów uzyskanych przez uczniów w dzielnicach Warszawy Dzielnica Średnia Bemowo 31,30 Białołęka 30,73 Bielany 30,13 Mokotów 30,79 Ochota 31,03 Praga Południe 30,19 Praga Północ 27,47 Rembertów 30,21 Śródmieście 31,02 Targówek 29,19 Ursus 30,49 Ursynów 32,89 Wawer 30,65 Wesoła 30,48 Wilanów 30,81 Włochy 30,48 Wola 28,74 Żoliborz 31,56 dla Warszawy 30,44 Dla ułatwienia analizy rozkładu wyników w województwie przygotowano normy staninowe, biorąc pod uwagę średnie liczby punktów uzyskanych przez uczniów w każdym powiecie województwa mazowieckiego. Skala staninowa dla średnich wyników w powiatach województwa mazowieckiego Stanin Wynik Przedziały punktowe Powiaty 1 najniższy 24,54 24,78 białobrzeski, zwoleński 2 bardzo niski 24,96 25,06 radomski, gostyniński, płoński 3 niski 25,21 25,31 ostrołęcki, wyszkowski, łosicki, przasnyski 4 niżej średni siedlecki, szydłowiecki, makowski, żuromiński, 25,39 25,71 przysuski, ciechanowski, pułtuski 5 średni ostrowski, węgrowski, mławski, kozienicki, 25,76 26,33 płocki, sierpecki, lipski, sokołowski 6 wyżej średni wołomiński, żyrardowski, grójecki, garwoliński, 26,49 27,23 sochaczewski, m.płock, m.radom, miński 7 wysoki nowodworski, m.ostrołęka, warszawski zachodni, 27,29 28,26 piaseczyński, m.siedlce 8 bardzo wysoki 28,49 28,79 legionowski, otwocki, grodziski 9 najwyższy 29,41 30,44 pruszkowski, warszawski Różnica między najwyższą (30,44 pkt.) a najniższą (24,54 pkt.) wartością średniej w powiatach wynosi 5,90 pkt., czyli jest stosunkowo wysoka. Średnie liczby punktów uzyskanych przez populacje uczniów z poszczególnych powiatów przyporządkowane są w większości tym samym staninom, co w latach ubiegłych

13 2.5. Zadania i badane w nich czynności Arkusz składał się z dwudziestu zadań zamkniętych, wymagających wyboru jednej prawidłowej odpowiedzi i sześciu zadań otwartych, w których uczeń samodzielnie formułował odpowiedź. Średnio za zadania zamknięte uczniowie uzyskali 15,09 pkt., czyli 75% możliwych do zdobycia punktów, a w części otwartej 12,34 pkt., co stanowi 62% wszystkich możliwych do uzyskania za tę część punktów. W tabeli i na diagramie przedstawiono procent uzyskanych punktów za każde z zadań zamkniętych (od zad. 1. do 20.) i otwartych (od zad. 21. do 26.). Nr zadania Wykonanie (%) Nr zadania Wykonanie (%) Nr zadania Wykonanie (%) Procent uzyskanych punktów za każde z zadań 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Test dla szóstoklasistów z województwa mazowieckiego okazał się dość łatwy. Jedynym zadaniem, za rozwiązanie którego uczniowie uzyskali mniej niż 50% punktów, było matematyczne zadanie 21. (wykonanie 48%). Wymagało ono obliczenia łącznego czasu pięciu lekcji, trzech przerw dziesięciominutowych i jednej piętnastominutowej. Były również cztery zadania, za rozwiązanie których uczniowie uzyskali mniej niż 60% punktów. Zamknięte zadanie 10. odnosiło się do zamieszczonej w tekście informacji, że najstarsza istniejąca do dziś szkoła w Polsce została założona w 1160 roku. Wymagało wskazania epoki, w której miało miejsce to wydarzenie. Niewiele łatwiejsze okazało się zadanie 18., w którym należało obliczyć w metrach długość drogi do szkoły, wcześniej zmierzoną krokami, przy czym długość kroku nie była podana wprost. Za otwarte zadanie 22. uczniowie otrzymali 59% możliwych do uzyskania punktów. Wymagało ono obliczenia, ile należy zapłacić za lakier potrzebny do polakierowania podłogi w kształcie prostokąta o podanych rozmiarach. W zadaniu 23. (wykonanie - 52%) należało odpowiedzieć na pytanie: Co w szkole lubisz najbardziej i dlaczego?

14 W zadaniach otwartych punktowano poszczególne czynności ucznia. Tabela przedstawia procent uzyskanych punktów za te czynności. Nr zadania 21.I 21.II 21.III 22.I 22.II 22.III 22.IV 23. Wykonanie (%) nr zadania I 25.II 26.I 26.II 26.III 26.IV 26.V Wykonanie (%) Dane z obydwu tabel przedstawiono na diagramie, który pokazuje, jak trudne okazały się poszczególne czynności sprawdzane w teście. Procent uzyskanych punktów za poszczególne czynności 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, /I 21/II 21/III 22/I 22/II 22/III 22/IV 23/I 24/I 25/I 25/II 26/I 26/II 26/III 26/IV 26/V Z diagramu i tabeli możemy dowiedzieć się, że w polonistycznym zadaniu 25., wymagającym krótkiej dwuzdaniowej odpowiedzi na zadane pytanie, za drugą z ocenianych czynności uczniowie uzyskali tylko 41% możliwych do uzyskania punktów. Oznacza to, że 59% uczniów w tej wypowiedzi popełniło przynajmniej jeden błąd ortograficzny lub interpunkcyjny. Niewielu również uczniów (43%) uzyskało punkt za poprawne obliczenie łącznego czasu lekcji i przerw wymienionych w treści zadania 21. Szczegółowa analiza rozwiązań poszczególnych zadań ze zwróceniem uwagi na wykonanie wszystkich punktowanych w nich czynności wraz z przykładami odpowiedzi uczniowskich oraz wskazówkami dydaktycznymi, jak kształtować umiejętności uczniów, znajduje się w sprawozdaniu krajowym przygotowanym przez ekspertów komisji okręgowych i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

15 2.6. Łatwość umiejętności Arkusz standardowy Średnie liczby punktów uzyskanych za poszczególne umiejętności z podziałem na rodzaje arkuszy egzaminacyjnych Czytanie Korzystanie z informacji Pisanie Rozumowanie Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Średnia 8,12 2,76 6,69 5,06 4,81 maks Średnia 7,12 2,65 5,81 4,23 3,87 dla słabo widzących 16 pkt i 24 pkt maks dla niewidomych Średnia 7,20 2,90 7,40 5,10 3,30 maks dla niesłyszących i słabo Średnia 7,70 2,54 7,74 4,64 4,35 słyszących maks Średnia 6,85 1,57 5,97 5,60 8,97 dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim maks Analizując wyniki uczniów w zakresie umiejętności nie należy porównywać danych dotyczących różnych typów arkuszy. Dostosowanie treści zadań i tekstów do potrzeb i możliwości uczniów z dysfunkcjami spowodowało, że narzędzia te różnią się od siebie i wyniki otrzymane przy ich zastosowaniu nie mogą być porównywane. Warto także podkreślić, że dane statystyczne dla arkuszy A4, A5, A6, A7, A8 odnoszą się do stosunkowo wąskiej grupy uczniów i mogą jedynie służyć nauczycielom i dyrektorom szkół do interpretacji indywidualnych wyników uczniów z dysfunkcjami. Obszerny materiał, w którym omówiono wyniki uczniów piszących arkusze dostosowane, przygotowano na podstawie wyników krajowych i umieszczono w sprawozdaniu wydanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie należy również wyników tegorocznych odnosić do wyników sprawdzianu w roku ubiegłym. Poszczególne umiejętności badane były w obydwu tych arkuszach za pomocą innych zadań

16 Procent uzyskanych punktów za poszczególne umiejętności w arkuszu standardowym 90% 80% procent uzyskanych punktów 70% 60% 50% 40% 30% 20% 81% 69% 67% 63% 60% 10% 0% CZYTANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI PISANIE ROZUMOWANIE WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE Z porównania danych przedstawionych na wykresie wynika, że najłatwiejszymi okazały się zadania sprawdzające czytanie (uczniowie zdobyli 81% możliwych do uzyskania punktów). Łatwe było również korzystanie z informacji (69%) i pisanie (67%). Najtrudniejsze okazało się rozumowanie (63%) i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (60%). Obydwa te obszary umiejętności badane są przede wszystkim za pomocą zadań o treściach matematycznych, które w tym roku sprawiły uczniom wiekszą trudność. Kolejna tabela umożliwia porównanie średnich wyników dla poszczególnych umiejętności w województwie mazowieckim i w kraju Województwo mazowieckie Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 8,12 6,69 5,06 2,76 4,81 Kraj 8,0 6,46 4,87 2,64 4,57 Maksymalna liczba punktów Średnie wyniki dla poszczególnych umiejętności uzyskane przez uczniów w województwie mazowieckim różnią się o mniej niż dwie dziesiąte punktu od odpowiednich średnich uzyskanych w kraju

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 200 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ - 1 - WARSZAWA 2008 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim 2012 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie OKE-WSEGiM-4441-2/SP/12 Warszawa, 23 sierpnia 2012 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/ 1 Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym miał formę pisemną, trwał 170 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z wiedzy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. OKE-WSEGiM /10

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. OKE-WSEGiM /10 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4441-1/10 Warszawa, 31

Bardziej szczegółowo

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PR/ /w 2013 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 1 Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym

Bardziej szczegółowo

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 1 1. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/

V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/ V. V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /w 2013r./ /przedmiot obowiązkowy/

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 1. Podstawowe dane statystyczne W 2010 r. do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII Razem Liczba unieważnień Pisemny egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10 maja 2010 r. Po raz pierwszy zdający mogli wybrać biologię wyłącznie

Bardziej szczegółowo

VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l

VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII Razem Liczba unieważnień Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym kraju 3 maja 200 r. Abiturienci, po raz pierwszy, mogli wybrać geografię

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2009 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77

Bardziej szczegółowo

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński JOW W SAMORZĄDACH Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński widełki wielkości okręgu 100% 90% 80% 0,5 0,5 0,5 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,5 0,5 0,5 powyżej normy poniżej normy minimum 0% okręg pięciomandatowy

Bardziej szczegółowo

XVI. XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII w w w. o k e. w a w. p l

XVI. XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII w w w. o k e. w a w. p l XVI. XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII 2013 1 Pisemny egzamin maturalny z biologii odbył się w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU E G ZAM I N MAT UR ALNY 20 0 9 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z: - HISTORII - WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE - BIOLOGII -

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 2013 www.oke.waw.pl IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII w w w. o k e. w a w. p l

XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII w w w. o k e. w a w. p l XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII 2013 1 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka angielskiego po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII.. 3 IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE..

SPIS TREŚCI VIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII.. 3 IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE.. SPIS TREŚCI VIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII.. 3 1. Podstawowe dane statystyczne...5 2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości...7 3. Analiza wyników egzaminu ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 Warszawa 2009 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 województwo mazowieckie WARSZAWA 2009 OKE-WSEGiM-4441-1/09 Warszawa, 3 sierpnia 2009 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /05

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /05 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4441-1/05 Warszawa, 18.08.2005

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

III. III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

III. III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM III. III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 2013 w w w. o k e. w a w. p l III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l

IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /06

Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /06 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4440-3/06 Warszawa, 3.08.2006

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 28 sierpnia 2006 r. OKE-WSEGiM /06

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 28 sierpnia 2006 r. OKE-WSEGiM /06 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-444-/06 Warszawa, 28

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

opracowała Elżbieta Siwek

opracowała Elżbieta Siwek SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ 2012 Analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 6 im Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie W dniu 3 kwietnia 2012 roku do

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 0 roku OKE Łódź, maj 0 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 40 519 uczniów ( 9,2% wszystkich przystępujących

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM-441-1/04

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM-441-1/04 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-441-1/04 Warszawa, 18.08.2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ w WARSZAWIE I. WYNIKI EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

X.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

X.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO X. X.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l X.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba absolwentów

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku OKE Łódź, maj 2007 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 3 323 uczniów ( 98,3% wszystkich przystępujących

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 06 854 0 60, fax: 06 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453 /9/ 20 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 20 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu. opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r

Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu. opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r Informacje w pigułce Sprawdzian odbył się 4.04.2013 r Do sprawdzianu przystąpiło 95 uczniów Test

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku 8 kwietnia 2010 roku po raz dziewiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu roku OKE Łódź, maj I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 36936 uczniów (co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych

Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych Szacunek liczby oraz kierunków mobilności w Warszawie na podstawie danych mobilnych Główne wyniki analizy sierpień 2019 m.st. Warszawa SPIS TREŚCI 01 INFORMACJE O ANALIZIE Informacja o celu, technice,

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 061 854 01 60, fax: 061 852 14 41 www.oke.poznan.pl Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006 Szanowni Państwo, pięć lat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU

G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU OKE-WSEGiM-4442-1/11 Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 2012 SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Centralna Komisja Egzaminacyjna Wydział Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych PREZENTACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje wstępne 8 kwietnia 2003 r. po raz

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo