Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim"

Transkrypt

1 2012 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

2 OKE-WSEGiM /SP/12 Warszawa, 23 sierpnia 2012 r. Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych od roku szkolnego 2011/12 obowiązuje nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. 24, 25 i 26 kwietnia uczniowie po raz pierwszy przystąpili do pisania egzaminu w nowym kształcie. 22 czerwca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazała wyniki wszystkim szkołom województwa mazowieckiego. Tego samego dnia zamieściliśmy na naszej stronie internetowej wstępną informację zawierającą podstawowe dane liczbowe dotyczące tej edycji egzaminu gimnazjalnego i niektóre parametry statystyczne opisujące wyniki trzecioklasistów piszących egzamin gimnazjalny na terenie naszego województwa. W Sprawozdaniu z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2012 roku w województwie mazowieckim, które właśnie Państwu przekazujemy, zamieściliśmy szczegółowe dane i analizy, które mogą pomóc w zinterpretowaniu osiągnięć uczniów, a także określeniu mocnych i słabych stron szkoły. Informacje te umożliwiają też porównanie wyników uczniów naszego województwa z wynikami w całym kraju. Podsumowując ten bardzo ważny dla systemu egzaminacyjnego rok, z satysfakcją podkreślamy, że mimo obaw, jakie nam towarzyszyły, w zdecydowanej większości szkół egzamin przebiegał spokojnie i zgodnie z założeniami. Uczniowie gimnazjów objętych działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie również w tym roku uzyskiwali najwyższe wyniki w kraju. Na te osiągnięcia miała wpływ nie tylko praca gimnazjalistów. Nie do przecenienia jest zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów, a także instytucji prowadzących czy nadzorujących szkoły. Za tę postawę jesteśmy Państwu niezmiernie wdzięczni. Wyrażając uznanie dla Państwa pracy, liczymy na dalsze zaangażowanie i rzetelność w wypełnianiu obowiązków oraz dobrą współpracę w kolejnym roku szkolnym, który rozpoczynamy bogatsi o nowe, cenne doświadczenia. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 1

3 SPIS TREŚCI WSTĘP CHARAKTERYSTYKA POPULACJI Liczba uczniów rodzaje arkuszy egzaminacyjnych Liczba chłopców i dziewcząt Uczniowie z dysleksją Wielkość miejscowości OGÓLNE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Podstawowe dane statystyczne dotyczące wszystkich arkuszy egzaminacyjnych Wyniki indywidualne uczniów Wyniki indywidualne uczniów w części humanistycznej Wyniki indywidualne uczniów w części matematyczno-przyrodniczej Wyniki indywidualne uczniów z języka obcego nowożytnego Wyniki indywidualne uczniów z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym Wyniki indywidualne uczniów z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Wyniki indywidualne uczniów w skali centylowej Wyniki szkół Wyniki w powiatach ANALIZA SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Analiza szczegółowych wyników z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego

4 3.3 Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematycznoprzyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematycznoprzyrodniczej z zakresu matematyki Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym PODSUMOWANIE

5 WSTĘP Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdza poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejetności zapisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. z zakresu przedmiotów nauczanych w trzecim etapie edukacyjnym i w etapach wcześniejszych. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części z języka obcego nowożytnego. Każda z nich ma inną niż dotychczas strukturę. Część humanistycza obejmuje historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski. Zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamknietą, natomiast zadania z zakresu języka polskiego występują zarówno w formie zamkniętej jak i otwartej. W części matematyczno-przyrodniczej wyodrębiono przedmioty przyrodnicze i matematykę. Zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii mają formę zamknietą, a wśród zadań z matematyki są zadania zamknięte i otwarte. Egzamin z języka obcego nowożytnego odbywa się na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie podstawowym mają obowiązek przystąpić wszyscy uczniowie, natomiast na poziomie rozszerzonym obowiązani są zdawać egzamin ci, którzy kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przekazywane są w skali procentowej i w skali centylowej dla zadań z zakresu: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych, - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, - języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym w wypadku, gdy uczeń przystapił do egzaminu z języka na dwóch poziomach. 4

6 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI 1.1. Liczba uczniów oraz rodzaje arkuszy egzaminacyjnych W 2012 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzono 24 kwietnia (część humanistyczna), 25 kwietnia (część matematyczno-przyrodnicza) i 26 kwietnia (część językowa) w 949 szkołach. Przystąpiło do niego ponad 53 tysiace uczniów, z których większość pisała arkusz standardowy. Dane liczbowe uczniów zgłoszonych i przystępujących do egzaminu gimnazjalnego* Część egzaminu Liczba uczniów rozwiązujących zadania w arkuszu standardowym, którzy nie przystąpili przystąpili do egzaminu do egzaminu zostali zgłoszeni w tym ogółem zwolnieni nieobecni laureaci GH (humanistyczna) * GM (matematyczno-przyrodnicza) * GA (j. angielski) * GN (j. niemiecki) * GR (j. rosyjski) * GF (j. francuski) * GE (j. hiszpański) * GW (j. włoski) 8 8 *W terminie dodatkowym do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 97 uczniów w części humanistycznej, 98 uczniów w części matematyczno-przyrodniczej, 111 uczniów w części językowej na poziomie podstawowym i 78 na poziomie rozszerzonym. Liczba zdających z uwzględnieniem rodzaju arkusza egzaminacyjnego Symbol Liczba uczniów Opis arkusza GH GMP GA GN GR GF GE GW 1 standardowy dla uczniów słabo widzących (czcionka 16 punktów) 5 dla uczniów słabo widzących (czcionka 24 punktów) 6 dla uczniów niewidomych (druk w piśmie Braille'a) 7 dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących 8 dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim razem

7 Liczba laureatów konkursów przedmiotowych zwolnionych z odpowiedniej części egzaminu Nazwa konkursu Liczba laureatów Konkurs Polonistyczny 36 Konkurs Historyczny 44 Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"* 3 Łączna liczba laureatów zwolnionych w części humanistycznej 83 Konkurs Matematyczny 31 Konkurs Biologiczny 24 Konkurs Chemiczny 11 Konkurs Fizyczny 29 Konkurs Geograficzny 44 Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów 15 Łączna liczba laureatów zwolnionych w części matematyczno-przyrodniczej 154 Konkurs Języka Angielskiego 15 Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 8 Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 2 Konkurs Języka Niemieckiego 32 Konkurs Języka Rosyjskiego 12 Konkurs Języka Francuskiego 14 Łączna liczba laureatów zwolnionych w części językowej * Dotyczy uczniów, którzy uzyskali uprawnienia przed rokiem szkolnym 2010/2011 W 2012 r. laureaci konkursów przedmiotowych w części humanistycznej stanowili 0,15%, w części matematyczno-przyrodniczej 0,29%, a w części językowej 0,15% liczby uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w województwie mazowieckim. 83 6

8 1.2. Liczba chłopców i dziewcząt Odsetek dziewcząt i chłopców piszących egzamin gimnazjalny w 2012 roku Część egzaminu Liczba dziewcząt Procent dziewcząt Liczba chłopców Procent chłopców GH GM GA (j. angielski) GN (j. niemiecki) GR (j. rosyjski) GF (j. francuski) GE (j. hiszpański) GW (j.włoski) W województwie mazowieckim w populacji zdających przeważali chłopcy. Stanowili oni 51% ogólnej liczby uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku. Proporcje chłopców i dziewcząt piszących egzamin gimnazjalny z języka angielskiego układają się identycznie jak w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. W odniesieniu do pozostałych języków można zauważyć, że dziewczęta częściej pisały egzamin z języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego Uczniowie z dysleksją Wśród piszących tegoroczny egzamin gimnazjalny 13,3% uczniów korzystało z dostosowania procedur egzaminacyjnych do potrzeb uczniów z dysleksją. Wskaźnik ten jest wyższy od ubiegłorocznego o 1,7%. Nadal występuje duże terytorialne zróżnicowanie występowania dysleksji w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego. Największy odsetek dyslektyków odnotowano w powiecie pruszkowskim (25,3%), a najmniejszy w powiecie szydłowieckim (0,4%). Warto podkreślić, że zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi badaniami jako normę przyjmuje się, że 10% populacji stanowia dyslektycy. Odsetek uczniów z dysleksją rozwojową w powiatach województwa mazowieckiego Lp. Powiat Procent dyslektyków 1. białobrzeski 6,8% 2. ciechanowski 16,1% 3. garwoliński 17,4% 4. gostyniński 5,4% 5. grodziski 18,2% 6. grójecki 15,3% 7

9 7. kozienicki 4,5% 8. legionowski 8,0% 9. lipski 13,3% 10. łosicki 0,5% 11. makowski 4,7% 12. miński 8,9% 13. mławski 4,8% 14. nowodworski 4,5% 15. ostrołęcki 5,4% 16. ostrowski 3,3% 17. otwocki 17,3% 18. piaseczyński 16,1% 19. płocki 11,1% 20. płoński 3,8% 21. pruszkowski 25,3% 22. przasnyski 3,1% 23. przysuski 6,7% 24. pułtuski 4,5% 25. radomski 3,5% 26. siedlecki 6,0% 27. sierpecki 8,3% 28. sochaczewski 8,0% 29. sokołowski 6,5% 30. szydłowiecki 0,4% 31. warszawski 24,4% 32. warszawski zachodni 21,3% 33. węgrowski 3,6% 34. wołomiński 13,5% 35. wyszkowski 10,8% 36. zwoleński 2,4% 37. żuromiński 5,4% 38. żyrardowski 9,2% 39. m.ostrołęka 10,5% 40. m.płock 13,9% 41. m.radom 6,1% 42. m.siedlce 8,6% 8

10 1. 4. Wielkość miejscowości Odsetek gimnazjów i gimnazjalistów w zależności od lokalizacji szkoły Położenie szkoły Procent szkół Procent liczby uczniów wieś 47% 37% miasto do 20 tys. 12% 16% miasto od 20 tys. do 100 tys. 13% 17% miasto powyżej 100 tys. 27% 31% W województwie mazowieckim niemal co drugie gimnazjum zlokalizowane jest na wsi, co czwarte w mieście do 100 tys. mieszkańców, a nieco więcej niż co czwarte w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców. Spośród uczniów przystępujących w 2012 r. do egzaminu gimnazjalnego prawie połowę (48%) stanowiła młodzież z większych i dużych miast. 9

11 2. OGÓLNE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Podstawowe dane statystyczne dotyczące wszystkich arkuszy egzaminacyjnych Poniżej przedstawione są podstawowe parametry statystyczne dla wszystkich arkuszy egzaminacyjnych z podziałem na trzy części egzaminu gimnazjalnego. Dane statystyczne wyrażone są w ujęciu procentowym. Dane statystyczne dla arkuszy w części humanistycznej Arkusz Liczba Odchylenie Min Max Średnia Mediana Dominanta piszących standardowe GH-H ,00 100,00 62,73 64,00 70,00 19,69 GH-H ,00 94,00 49,82 45,00 36,00 17,95 GH-H ,00 82,00 49,88 48,00 27,00 18,13 GH-H ,00 79,00 51,56 52,00 42,00 20,02 GH-H ,00 94,00 44,09 42,00 33,00 18,62 GH-H ,00 97,00 65,31 67,00 64,00 12,49 GH-P ,00 100,00 66,89 69,00 75,00 19,25 GH-P ,00 97,00 50,84 50,00 72,00 19,81 GH-P ,00 88,00 48,12 53,00 16,00 25,37 GH-P ,00 97,00 73,00 75,00 25,00 21,01 GH-P ,00 100,00 51,96 56,00 84,00 27,36 GH-P ,00 97,00 56,49 56,00 59,00 16,77 Legenda: GH-H część humanistyczna z zakresu historii i wos-u, GH-P część humanistyczna z zakresu j. polskiego Dane statystyczne dla arkuszy w części matematyczno-przyrodniczej Arkusz Liczba Odchylenie Min Max Średnia Mediana Dominanta piszących standardowe GM-P ,00 100,00 51,83 50,00 46,00 17,12 GM-P ,00 85,00 41,26 38,00 38,00 14,67 GM-P ,00 88,00 39,00 35,00 31,00 19,78 GM-P ,00 65,00 35,44 31,00 31,00 16,72 GM-P ,00 88,00 40,06 35,00 27,00 16,45 GM-P ,00 100,00 58,11 58,00 62,00 14,31 GM-M ,00 100,00 50,45 47,00 30,00 24,96 GM-M ,00 100,00 34,10 27,00 23,00 19,87 GM-M ,00 97,00 37,41 30,00 10,00 26,09 GM-M-6 9 3,00 70,00 32,56 33,00 33,00 20,51 GM-M ,00 100,00 33,81 27,00 23,00 21,07 GM-M ,00 100,00 47,95 47,00 40,00 15,53 Legenda: GM-P część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przyrody, GM-M część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki 10

12 Dane statystyczne dla arkuszy w części językowej Arkusz Liczba Odchylenie Min Max Średnia Mediana Dominanta piszących standardowe GA-P ,00 100,00 65,55 68,00 98,00 23,85 GA-P ,00 100,00 46,11 43,00 28,00 18,94 GA-P ,00 100,00 47,07 38,00 30,00 26,06 GA-P ,00 88,00 57,89 70,00 70,00 23,20 GA-P ,00 98,00 60,19 58,00 53,00 19,49 GA-P ,00 98,00 52,52 50,00 40,00 17,48 GN-P ,00 100,00 56,77 53,00 43,00 21,73 GN-P ,00 35,00 30,33 28,00 28,00 3,30 GN-P ,00 28,00 28,00 28,00 28,00 0,00 GN-P ,00 78,00 69,67 73,00 58,00 8,50 GN-P ,00 90,00 56,74 55,00 63,00 15,56 GR-P ,00 100,00 64,05 65,00 80,00 21,21 GR-P ,00 75,00 51,50 51,50 28,00 23,50 GR-P ,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 GR-P ,00 95,00 54,56 54,00 40,00 18,32 GF-P ,00 100,00 76,08 84,00 100,00 21,97 GE-P ,00 100,00 68,09 70,00 98,00 26,86 GW-P ,00 100,00 67,75 61,50 43,00 20,66 GA-R ,00 100,00 48,14 45,00 13,00 29,82 GA-R ,00 98,00 26,47 18,00 15,00 21,44 GA-R ,00 98,00 33,50 18,00 13,00 30,19 GA-R ,00 83,00 40,22 38,00 10,00 23,82 GA-R ,00 100,00 50,22 48,00 28,00 25,04 GA-R ,00 83,00 28,95 24,00 23,00 15,44 GN-R ,00 100,00 40,37 30,00 18,00 28,55 GN-R ,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 GR-R ,00 100,00 34,82 30,00 18,00 21,27 GR-R ,00 28,00 28,00 28,00 28,00 0,00 GR-R ,00 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 GR-R ,00 70,00 55,00 55,00 40,00 15,00 GR-R ,00 38,00 25,33 20,00 18,00 8,99 GF-R ,00 100,00 74,73 83,00 100,00 22,09 GE-R ,00 93,00 89,00 89,00 85,00 4,00 GW-R ,00 98,00 57,00 50,00 23,00 31,02 Legenda: egzamin na poziomie podstawowym z języka: GA-P angielskiego; GN-P niemieckiego; GR-P rosyjskiego; GF-P francuskiego; GE-P hiszpańskiego; GW-P włoskiego. egzamin na poziomie rozszerzonym z języka: GA-R angielskiego; GN-R niemieckiego; GR-R rosyjskiego; GF-R francuskiego; GE-R hiszpańskiego; GW-P włoskiego Nie należy porównywać wyników uczniów piszących różne arkusze w danej części egzaminu, ponieważ zadania w arkuszach dostosowanych były inne niż w arkuszach standardowych. Należy także podkreślić, że dane statystyczne dla arkuszy dostosowanych odnoszą się do stosunkowo wąskiej grupy uczniów i mogą służyć nauczycielom oraz dyrektorom szkół 11

13 jedynie do interpretacji indywidualnych wyników uczniów z dysfunkcjami. W dalszej części sprawozdania omówione zostaną wyniki dotyczące tylko egzaminu gimnazjalnego w wersji standardowej. Analizę wyników uczniów piszących arkusze dostosowane można odnaleźć w sprawozdaniu krajowym przedstawionym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zamieszczone w nim dane statystyczne dotyczą większej populacji uczniów Wyniki indywidualne uczniów Zadania arkusza standardowego rozwiązywało 98,1% populacji uczniów piszących egzamin gimnazjalny w województwie mazowieckim Wyniki indywidualne uczniów w części humanistycznej Poniżej zamieszczono wykresy przedstawiające zróżnicowanie indywidualnych wyników uczniów województwa mazowieckiego w obydwu zakresach części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Rozkład wyników uczniów z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 6,0 5,0 procent uczniów 4,0 3,0 2,0 1,0 0, procent punktów Zestaw egzaminacyjny był dla piszących umiarkowanie trudny. W całej populacji piszących arkusz standardowy trzech uczniów uzyskało 3% punktów możliwych do uzyskania (wynik minimalny). Maksymalny wynik 100% punktów uzyskało 512 uczniów. Najwięcej uczniów (2686) uzyskało 70% punktów (dominanta/modalna wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 64%. Uzyskało go 2611 uczniów. 12

14 Rozkład wyników uczniów z zakresu języka polskiego 8,0 7,0 6,0 procent uczniów 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, procent punktów Rozkład wyników uczniowskich przesunięty jest w stronę wyników wyższych. W województwie mazowieckim dwóch uczniów nie uzyskało na egzaminie ani jednego punktu (wynik minimalny 0%), a maksymalny wynik 100% punktów uzyskało 507 uczniów. Najwięcej uczniów (3604) uzyskało wynik 75% punktów (wynik najczęściej występujący), a wynik środkowy (mediana) 69% punktów uzyskało 3145 uczniów Wyniki indywidualne uczniów w części matematyczno-przyrodniczej Poniżej zamieszczono wykresy przedstawiające zróżnicowanie indywidualnych wyników uczniów województwa mazowieckiego w obydwu zakresach części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Rozkład wyników uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych procent uczniów 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, procent punktów 13

15 Zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych okazał się dla uczniów województwa mazowieckiego umiarkowanie trudny. W całej populacji piszących arkusz standardowy dwóch uczniów nie uzyskało ani jednego punktu (wynik minimalny), natomiast 183 uczniów uzyskało maksymalny wynik 100% punktów. Najwięcej uczniów (4616) uzyskało 46% punktów (dominanta/modalna wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 50%. Uzyskało go 4543 uczniów. Rozkład tegorocznych wyników z zakresu przedmiotów przyrodniczych jest bardzo zbliżony do standardowego rozkładu normalnego. Rozkład wyników uczniów z zakresu matematyki Rozkład wyników uczniowskich przesunięty jest w stronę wyników niższych, co świadczy o tym, że dla większości uczniów tegoroczny zestaw był raczej trudny. W województwie mazowieckim wynik minimalny w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu to 0% punktów uzyskało go sześciu uczniów. Maksymalny wynik 100% punktów uzyskało 1324 uczniów. Najwięcej uczniów (3368) uzyskało 30% punktów (dominanta/modalna wynik najczęściej występujący), a wynik środkowy (mediana) 24% punktów uzyskało 2129 uczniów Wyniki indywidualne uczniów z języka obcego nowożytnego Egzamin z języka obcego nowożytnego odbywa się na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy uczeń, natomiast na poziomie rozszerzonym obowiązani są zdawać ci uczniowie, którzy kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Egzamin przeprowadzany jest z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. 14

16 Wyniki indywidualne uczniów z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym Poniżej zamieszczono wykresy przedstawiające zróżnicowanie indywidualnych wyników uczniowskich województwa mazowieckiego z języków obcych zdawanych w ramach trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym. Rozkład wyników uczniów z języka angielskiego 6,0 5,0 procent uczniów 4,0 3,0 2,0 1,0 0, procent uczniów procent punktów Ogółem test pisało uczniów. Średni wynik to 65,55%. Wynik minimalny to 5% i uzyskało go 2 uczniów. Maksymalny wynik 100% uzyskało uczniów. Wynik ucznia środkowego (mediana) to 68%. Uzyskało go 1281 uczniów. Rozkład wyników wskazuje, iż najczęściej powtarzający się wynik to 98% punktów możliwych do uzyskania. Rozkład wyników uczniów z języka niemieckiego 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 procent punktów Test z języka niemieckiego pisało uczniów. Średni wynik to 57%. Tym samym dla większości uczniów województwa mazowieckiego test okazał się umiarkowanie trudny. Najniższy 15

17 procent uczniów wynik (10%) uzyskało dwóch uczniów, a wynik maksymalny (100%) uzyskało 115 uczniów. Najczęściej występujący wynik to 43%, który uzyskało 181 uczniów. Wynik ucznia środkowego to 53% punktów. Uzyskało go 108 piszących. Rozkład wyników uczniów z języka rosyjskiego 5,0 4,5 4,0 3,5 Procent uczniów 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 procent punktów Test dla uczniów z województwa mazowieckiego okazał się umiarkowanie trudny, pisało go uczniów. Średni wynik to 64%. Najniższy wynik z testu (8%) uzyskał 1 uczeń, wynik najwyższy (100% punktów) uzyskało 42 uczniów. Najczęściej powtarzający się wynik (80%) uzyskało 92 piszących. Rozkład wyników uczniów z języka francuskiego 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 procent punktów Test z języka francuskiego okazał się dla 224 ogółem zdających gimnazjalistów z województwa mazowieckiego łatwy. Średni wynik to 76%. Z przedstawionych danych wynika, że największa grupa uczniów osiągnęła wyniki sytuujące się w przedziale 88% - 100% punktów, 16

18 procent uczniów a więc zbliżone do maksymalnej liczby punktów za cały test. Wynik minimalny to 13% punktów, uzyskał go 1 uczeń. 33 uczniów uzyskało wynik maksymalny, czyli 100% punktów. Wyniki uczniów z języka włoskiego i hiszpańskiego (brak rozkładów z powodu zbyt małej liczby zdających) Egzamin z języka włoskiego pisało 8 uczniów, uzyskując średnią 68% punktów. Egzamin z języka hiszpańskiego pisało 23 uczniów, średni wynik przez nich uzyskany to 68%. Najczęściej występujący wynik to 98% punktów Wyniki indywidualne uczniów z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Język obcy nowożytny uczniowie zdawali także na poziomie rozszerzonym. Na wykresach poniżej przedstawiono zróżnicowanie indywidualnych wyników uczniowskich województwa mazowieckiego z języków obcych zdawanych w ramach trzeciej części egzaminu gimnazjalnego. Rozkład wyników uczniów z języka angielskiego 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 procent punktów Ogółem test pisało uczniów. Średni wynik to 48%. Wynik minimalny to 0% i uzyskało go 52 uczniów. Maksymalny wynik 100% uzyskało 642 uczniów. Wynik ucznia środkowego (mediana) to 45%. Uzyskało go 890 uczniów. Rozkład wyników wskazuje, iż najczęściej powtarzający się wynik to 13% punktów możliwych do uzyskania, który uzyskało zdających. 17

19 Rozkład wyników uczniów z języka niemieckiego 9,0 8,0 7,0 procent uczniów 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, procent punktów Test z języka niemieckiego pisało uczniów. Średni wynik to 40%. Tym samym dla większości uczniów województwa mazowieckiego test okazał się umiarkowanie trudny. Najniższy wynik (3%) uzyskało 6 uczniów, a wynik maksymalny (100%) uzyskało 46 uczniów. Najczęściej występujący wynik to 18%, który uzyskało 111 uczniów. Wynik ucznia środkowego to 30% punktów. Uzyskało go 33 piszących. Rozkład wyników uczniów z języka rosyjskiego 8,0 7,0 6,0 procent uczniów 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 procent punktów Test z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym dla uczniów z województwa mazowieckiego okazał się trudny, pisało go uczniów. Średni wynik to 35%. Najniższy wynik z testu (0%) uzyskało 2 uczniów, wynik najwyższy (100% punktów) uzyskało 13 uczniów. Najczęściej powtarzający się wynik (18%) uzyskało 90 piszących. 18

20 Rozkład wyników uczniów z języka francuskiego Procent uczniów 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 procent punktów Test z języka francuskiego okazał się dla 113 ogółem zdających gimnazjalistów z województwa mazowieckiego łatwy. Średni wynik to 75%. Wynik minimalny to 15% punktów, uzyskał go 1 uczeń. 14 uczniów uzyskało wynik maksymalny, czyli 100% punktów. Najczęściej powtarzający się wynik to 100%, który uzyskało 14 uczniów. Wynik ucznia środkowego to 83%, taki wynik osiągnęło 12 uczniów. Wyniki uczniów z języka włoskiego i hiszpańskiego (brak rozkładów z powodu zbyt małej liczby zdających) Egzamin z języka włoskiego pisało 3 uczniów, uzyskując średnią 57% punktów. Egzamin z języka hiszpańskiego pisało 2 uczniów, średni wynik przez nich uzyskany to 89% Wyniki indywidualne uczniów w skali centylowej Na podstawie wyników ustalonych przez okręgowe komisje Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej dla każdego zakresu egzaminu. Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z matematyki uzyskał 70% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy) dowiadywał się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 81% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznaczało, że wynik wyższy uzyskało 19% zdających egzamin z matematyki w kraju. Skala centylowa pozwala każdemu uczniowi odnieść uzyskane przez siebie wyniki z poszczególnych zakresów egzaminu gimnazjalnego do wyników uzyskanych przez innych uczniów w całej populacji zdających. Analizując swoje wyniki z egzaminu, uczeń mógł stwierdzić, czy uzyskał wynik niski, średni, czy wysoki i określić procent uczniów, którzy uzyskali od niego wynik wyższy. 19

21 2. 3. Wyniki szkół Aby umożliwić dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i nadzorowi pedagogicznemu odniesienie wyników danej szkoły z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego do wyników uzyskanych przez uczniów z innych szkół, Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała skale staninowe dla wyników szkół, biorąc pod uwagę średnie wyniki procentowe uzyskane przez uczniów z każdej szkoły. Korzystając z tabeli, można odnaleźć przedział, w którym mieści się średni wynik szkoły i stwierdzić, czy jest on wysoki, średni, czy niski w porównaniu z wynikami szkół w Polsce. Skala staninowa dla wyników szkół w kraju Egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Stanin Nazwa Przedział Liczba szkół Procent szkół procentowy w woj. mazowieckim w woj. mazowieckim 1 najniższy 23,0 39,2 27 3,01 2 bardzo niski 39,3 50,4 77 8,58 3 niski 50,5 54, ,81 4 niżej średni 54,9 58, ,83 5 średni 58,1 61, ,83 6 wyżej średni 61,5 64, ,72 7 wysoki 64,9 69, ,82 8 bardzo wysoki 69,9 78, ,15 9 najwyższy 78,7 95,1 74 8,25 W województwie mazowieckim w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w grupach wyników wysokich, bardzo wysokich i najwyższych mieściły się wyniki średnie 280 szkół, czyli 31,22% wszystkich szkół w województwie. W staninach najniższym, bardzo niskim i niskim znalazło się 201 szkół, co stanowi 22,40% szkół województwa. Skala staninowa dla wyników szkół w kraju Egzamin z zakresu języka polskiego Stanin Nazwa Przedział Liczba szkół Procent szkół procentowy w woj. mazowieckim w woj. mazowieckim 1 najniższy 17,8 37,0 23 2,56 2 bardzo niski 37,1 54,3 82 9,14 3 niski 54,4 59, ,15 4 niżej średni 59,3 62, ,94 5 średni 62,7 66, ,39 6 wyżej średni 66,5 69, ,05 7 wysoki 69,9 74, ,71 8 bardzo wysoki 74,4 81, ,26 9 najwyższy 81,5 95,6 61 6,80 W województwie mazowieckim w części humanistycznej z zakresu języka polskiego w grupach wyników wysokich, bardzo wysokich i najwyższych mieściły się wyniki średnie 267 szkół, czyli 29,77% wszystkich szkół w województwie. W staninach najniższym, bardzo niskim i niskim znalazło się 205 szkół, co stanowi 22,85% wszystkich szkół w województwie. 20

22 Stanin Nazwa Skala staninowa dla wyników szkół w kraju Egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych Przedział procentowy Liczba szkół w woj. mazowieckim Procent szkół w woj. mazowieckim 1 najniższy 22,1 34,4 28 3,12 2 bardzo niski 34,5 41,8 68 7,58 3 niski 41,9 45,0 88 9,81 4 niżej średni 45,1 47, ,83 5 średni 47,6 50, ,29 6 wyżej średni 50,2 53, ,93 7 wysoki 53,1 57, ,93 8 bardzo wysoki 57,2 65, ,37 9 najwyższy 65,3 91,0 64 7,14 W województwie mazowieckim w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych w grupach wyników wysokich, bardzo wysokich i najwyższych mieściły się wyniki średnie 291 szkół, co stanowi 32,44% szkół naszego województwa. W staninach najniższym, bardzo niskim i niskim znalazły się 184 szkoły, co stanowi 20,51% szkół w województwie. Stanin Nazwa Skala staninowa dla wyników szkół w kraju Egzamin z zakresu matematyki Przedział procentowy Liczba szkół w woj. mazowieckim Procent szkół w woj. mazowieckim 1 najniższy 17,0 24,6 32 3,57 2 bardzo niski 24,7 34,7 55 6,13 3 niski 34,8 39,6 89 9,92 4 niżej średni 39,7 43, ,27 5 średni 43,5 47, ,73 6 wyżej średni 47,7 52, ,05 7 wysoki 52,3 58, ,71 8 bardzo wysoki 58,7 70, ,04 9 najwyższy 70,9 96,4 68 7,58 W województwie mazowieckim w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki w grupach wyników wysokich, bardzo wysokich i najwyższych mieściły się wyniki średnie 290 szkół, co stanowi 32,33% szkół naszego województwa. W staninach najniższym, bardzo niskim i niskim znalazło się 176 szkół, co stanowi 19,62% szkół w województwie. 21

23 Stanin Skala staninowa dla wyników szkół w kraju Egzamin w z zakresu języka angielskiego na poziomie podstawowym Nazwa Przedział procentowy Liczba szkół w woj. mazowieckim Procent szkół w woj. mazowieckim 1 najniższy 24,8 38,4 35 3,93 2 bardzo niski 38,5 47,2 60 6,73 3 niski 47,3 52, ,56 4 niżej średni 52,8 57, ,60 5 średni 57,6 62, ,05 6 wyżej średni 62,9 68, ,47 7 wysoki 68,7 77, ,46 8 bardzo wysoki 77,1 91, ,47 9 najwyższy 91,3 98,7 60 6,73 W województwie mazowieckim z zakresu języka angielskiego na poziomie podstawowym w grupach wyników wysokich, bardzo wysokich i najwyższych mieściły się wyniki średnie 291 szkół, czyli 32,66% wszystkich szkół w województwie. W staninach najniższym, bardzo niskim i niskim znalazło się 198 szkół, co stanowi 22,22% wszystkich szkół w województwie. Zestawienie liczby szkół województwa mazowieckiego według klasy wyników w skali staninowej Strefa wyników niskich (staniny 1-3) średnich (staniny 4-6) wysokich (staniny 7-9) Liczba szkół w woj. mazowieckim historia i wos j. polski przyroda matematyka j. angielski na poziomie podstawowym

24 2. 4. Wyniki w powiatach Wartości podstawowych wskaźników statystycznych wyników uczniów piszących arkusz standardowy w powiatach województwa mazowieckiego oraz w Warszawie ilustrują zamieszczone poniżej tabele. Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe białobrzeski , ,0 ciechanowski , ,8 garwoliński , ,5 gostyniński , ,9 grodziski , ,1 grójecki , ,6 kozienicki , ,5 legionowski , ,6 lipski , ,3 łosicki , ,9 m.ostrołęka , ,8 m.płock , ,9 m.radom , ,6 m.siedlce , ,4 makowski , ,2 miński , ,1 mławski , ,3 nowodworski , ,3 ostrołęcki , ,8 ostrowski , ,3 otwocki , ,3 piaseczyński , ,6 płocki , ,4 płoński , ,1 pruszkowski , ,0 przasnyski , ,2 przysuski , ,3 pułtuski , ,1 radomski , ,2 siedlecki , ,6 sierpecki , ,7 sochaczewski , ,8 sokołowski , ,2 szydłowiecki , ,8 warszawski , ,0 23

25 warszawski zachodni , ,8 węgrowski , ,6 wołomiński , ,0 wyszkowski , ,2 zwoleński , ,2 żuromiński , ,7 żyrardowski , ,6 dla województwa , ,69 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bemowo , ,8 Białołęka , ,8 Bielany , ,6 Mokotów , ,8 Ochota , ,3 Praga Południe , ,2 Praga Północ , ,3 Rembertów , ,7 Śródmieście , ,3 Targówek , ,7 Ursus , ,2 Ursynów , ,7 Wawer , ,6 Wesoła , ,9 Wilanów , ,2 Włochy , ,0 Wola , ,5 Żoliborz , ,1 dla Warszawy , ,0 24

26 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z zakresu języka polskiego Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe białobrzeski , ,9 ciechanowski , ,2 garwoliński , ,0 gostyniński , ,5 grodziski , ,2 grójecki , ,1 kozienicki , ,8 legionowski , ,6 lipski , ,4 łosicki , ,0 m.ostrołęka , ,2 m.płock , ,8 m.radom , ,4 m.siedlce , ,3 makowski , ,8 miński , ,4 mławski , ,7 nowodworski , ,3 ostrołęcki , ,6 ostrowski , ,1 otwocki , ,2 piaseczyński , ,7 płocki , ,5 płoński , ,4 pruszkowski , ,3 przasnyski , ,0 przysuski , ,0 pułtuski , ,3 radomski , ,1 siedlecki , ,1 sierpecki , ,4 sochaczewski , ,5 sokołowski , ,8 szydłowiecki , ,5 warszawski , ,5 warszawski zachodni , ,6 węgrowski , ,2 wołomiński , ,2 wyszkowski , ,4 25

27 zwoleński , ,9 żuromiński , ,9 żyrardowski , ,4 dla województwa , ,25 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z zakresu języka polskiego Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bemowo , ,6 Białołęka , ,1 Bielany , ,2 Mokotów , ,3 Ochota , ,6 Praga Południe , ,7 Praga Północ , ,8 Rembertów , ,3 Śródmieście , ,6 Targówek , ,5 Ursus , ,3 Ursynów , ,0 Wawer , ,5 Wesoła , ,8 Wilanów , ,0 Włochy , ,2 Wola , ,3 Żoliborz , ,9 dla Warszawy , ,5 26

28 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z zakresu przedmiotów przyrodniczych Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe białobrzeski , ,6 ciechanowski , ,0 garwoliński , ,4 gostyniński , ,6 grodziski , ,0 grójecki , ,6 kozienicki , ,7 legionowski , ,4 lipski , ,3 łosicki , ,3 m.ostrołęka , ,7 m.płock , ,7 m.radom , ,3 m.siedlce , ,5 makowski , ,4 miński , ,0 mławski , ,1 nowodworski , ,6 ostrołęcki , ,9 ostrowski , ,5 otwocki , ,5 piaseczyński , ,7 płocki , ,5 płoński , ,9 pruszkowski , ,2 przasnyski , ,2 przysuski , ,9 pułtuski , ,0 radomski , ,6 siedlecki , ,3 sierpecki , ,7 sochaczewski , ,2 sokołowski , ,5 szydłowiecki , ,6 warszawski , ,5 warszawski zachodni , ,6 węgrowski , ,1 wołomiński , ,1 wyszkowski , ,1 27

29 zwoleński , ,7 żuromiński , ,7 żyrardowski , ,5 dla województwa , ,1 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z zakresu przedmiotów przyrodniczych Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bemowo , ,1 Białołęka , ,8 Bielany , ,4 Mokotów , ,3 Ochota , ,4 Praga Południe , ,8 Praga Północ , ,6 Rembertów , ,1 Śródmieście , ,1 Targówek , ,0 Ursus , ,1 Ursynów , ,9 Wawer , ,9 Wesoła , ,0 Wilanów , ,0 Włochy , ,8 Wola , ,1 Żoliborz , ,7 dla Warszawy , ,5 28

30 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z zakresu matematyki Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe białobrzeski , ,2 ciechanowski , ,0 garwoliński , ,4 gostyniński , ,6 grodziski , ,2 grójecki , ,4 kozienicki , ,0 legionowski , ,8 lipski , ,7 łosicki , ,8 m.ostrołęka , ,4 m.płock , ,4 m.radom , ,1 m.siedlce , ,9 makowski , ,9 miński , ,4 mławski , ,6 nowodworski , ,3 ostrołęcki , ,1 ostrowski , ,6 otwocki , ,6 piaseczyński , ,7 płocki , ,1 płoński , ,9 pruszkowski , ,9 przasnyski , ,3 przysuski , ,8 pułtuski , ,5 radomski , ,4 siedlecki , ,0 sierpecki , ,7 sochaczewski , ,9 sokołowski , ,6 szydłowiecki , ,6 warszawski , ,2 warszawski zachodni , ,1 węgrowski , ,2 wołomiński , ,2 wyszkowski , ,1 29

31 zwoleński , ,8 żuromiński , ,0 żyrardowski , ,1 dla województwa , ,0 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z zakresu matematyki Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bemowo , ,4 Białołęka , ,6 Bielany , ,5 Mokotów , ,2 Ochota , ,6 Praga Południe , ,9 Praga Północ , ,5 Rembertów , ,5 Śródmieście , ,0 Targówek , ,3 Ursus , ,5 Ursynów , ,9 Wawer , ,8 Wesoła , ,3 Wilanów , ,9 Włochy , ,0 Wola , ,0 Żoliborz , ,2 dla Warszawy , ,2 30

32 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe białobrzeski , ,0 ciechanowski , ,4 garwoliński , ,4 gostyniński , ,2 grodziski , ,5 grójecki , ,4 kozienicki , ,8 legionowski , ,4 lipski , ,9 łosicki , ,7 m.ostrołęka , ,0 m.płock , ,2 m.radom , ,3 m.siedlce , ,6 makowski , ,7 miński , ,4 mławski , ,0 nowodworski , ,1 ostrołęcki , ,3 ostrowski , ,5 otwocki , ,0 piaseczyński , ,3 płocki , ,6 płoński , ,0 pruszkowski , ,6 przasnyski , ,3 przysuski , ,1 pułtuski , ,4 radomski , ,1 siedlecki , ,7 sierpecki , ,7 sochaczewski , ,4 sokołowski , ,5 szydłowiecki , ,5 warszawski , ,4 warszawski zachodni , ,1 węgrowski , ,9 wołomiński , ,4 wyszkowski , ,2 31

33 zwoleński , ,1 żuromiński , ,6 żyrardowski , ,7 dla województwa , ,9 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka angielskiego na poziomie podstawowym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bemowo , ,5 Białołęka , ,7 Bielany , ,0 Mokotów , ,2 Ochota , ,1 Praga Południe , ,5 Praga Północ , ,3 Rembertów , ,7 Śródmieście , ,7 Targówek , ,3 Ursus , ,2 Ursynów , ,7 Wawer , ,0 Wesoła , ,7 Wilanów , ,5 Włochy , ,2 Wola , ,7 Żoliborz , ,8 dla Warszawy , ,4 32

34 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe białobrzeski , ,5 ciechanowski , ,4 garwoliński , ,1 gostyniński , ,8 grodziski , ,8 grójecki , ,3 kozienicki , ,6 legionowski , ,9 lipski , ,7 łosicki , ,4 m.ostrołęka , ,8 m.płock , ,5 m.radom , ,1 m.siedlce , ,3 makowski , ,8 miński , ,4 mławski , ,3 nowodworski , ,1 ostrołęcki , ,4 ostrowski , ,8 otwocki , ,1 piaseczyński , ,2 płocki , ,4 płoński , ,8 pruszkowski , ,6 przasnyski , ,4 przysuski , ,8 pułtuski , ,3 radomski , ,7 siedlecki , ,0 sierpecki , ,5 sochaczewski , ,7 sokołowski , ,3 szydłowiecki , ,9 warszawski , ,9 warszawski zachodni , ,4 węgrowski , ,0 wołomiński , ,3 33

35 wyszkowski , ,2 zwoleński , ,7 żuromiński , ,7 żyrardowski , ,3 dla województwa , ,8 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bemowo , ,1 Białołęka , ,9 Bielany , ,2 Mokotów , ,7 Ochota , ,5 Praga Południe , ,8 Praga Północ , ,5 Rembertów , ,5 Śródmieście , ,4 Targówek , ,3 Ursus , ,8 Ursynów , ,3 Wawer , ,7 Wesoła , ,5 Wilanów , ,0 Włochy , ,0 Wola , ,8 Żoliborz , ,2 dla Warszawy , ,9 34

36 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe białobrzeski 63 49, ,8 ciechanowski , ,1 garwoliński 11 54, ,6 gostyniński 49 49, ,1 grodziski 20 76, ,6 grójecki 75 45, ,9 kozienicki 36 46, ,3 legionowski 46 58, ,4 lipski 20 59, ,1 łosicki 21 42, ,3 m.ostrołęka 21 52, ,7 m.płock 57 61, ,0 m.radom , ,6 m.siedlce 72 63, ,3 makowski 43 57, ,4 miński 81 55, ,7 mławski , ,5 nowodworski 50 56, ,6 ostrołęcki , ,8 ostrowski 83 52, ,3 otwocki 39 55, ,5 piaseczyński 51 54, ,5 płocki , ,8 płoński 15 61, ,9 pruszkowski 25 66, ,3 przasnyski , ,1 przysuski 54 57, ,5 pułtuski 34 41, ,2 radomski 77 55, ,6 siedlecki 22 56, ,7 sierpecki , ,1 sochaczewski , ,9 sokołowski 41 60, ,2 szydłowiecki 34 60, ,9 warszawski , ,5 warszawski zachodni 45 60, ,0 węgrowski 18 42, ,1 wołomiński , ,1 wyszkowski 19 56, ,3 35

37 zwoleński 7 68, ,1 żuromiński 78 47, ,9 żyrardowski 28 63, ,6 dla województwa , ,7 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka niemieckiego na poziomie podstawowym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bemowo 45 61, ,0 Białołęka 19 65, ,9 Bielany 71 62, ,0 Mokotów 47 70, ,2 Ochota 50 72, ,6 Praga Południe 31 47, ,6 Praga Północ 77 47, ,1 Rembertów 6 51, ,1 Śródmieście , ,6 Targówek 47 72, ,2 Ursus 10 75, ,0 Ursynów 53 64, ,6 Wawer 44 60, ,3 Wesoła 4 89, ,1 Wilanów 3 100, ,0 Włochy 15 57, ,6 Wola 76 59, ,7 Żoliborz 17 49, ,5 dla Warszawy , ,5 36

38 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe białobrzeski 28 28, ,1 ciechanowski 56 36, ,8 gostyniński 9 31, ,1 grodziski 4 75, ,0 grójecki 1 100, ,0 kozienicki 22 26, ,1 legionowski 27 43, ,6 łosicki 1 35, ,0 m.ostrołęka 4 58, ,6 m.płock 38 47, ,5 m.radom 56 54, ,5 m.siedlce 49 37, ,6 makowski 27 28, ,5 miński 9 68, ,8 mławski 43 38, ,0 nowodworski 15 42, ,8 ostrowski 62 29, ,8 otwocki 9 34, ,0 piaseczyński 13 44, ,9 płocki 78 26, ,1 płoński 3 68, ,2 pruszkowski 17 46, ,1 przasnyski 85 29, ,0 przysuski 5 57, ,1 pułtuski 1 75, ,0 radomski 11 39, ,2 siedlecki 11 21, ,1 sierpecki 86 29, ,2 sochaczewski , ,4 sokołowski 41 30, ,0 szydłowiecki 20 38, ,8 warszawski , ,4 warszawski zachodni 5 42, ,3 wołomiński 53 28, ,4 wyszkowski 4 66, ,0 żuromiński 24 20, ,7 żyrardowski 12 49, ,5 dla województwa , ,5 37

39 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bemowo 17 50, ,0 Białołęka 13 47, ,3 Bielany 16 82, ,9 Mokotów 36 51, ,7 Ochota 48 48, ,3 Praga Południe 10 30, ,7 Praga Północ 33 23, ,7 Rembertów 0 0, ,0 Śródmieście 82 78, ,4 Targówek 7 59, ,2 Ursus 6 90, ,7 Ursynów 28 67, ,8 Wawer 9 58, ,1 Wesoła 2 89, ,0 Wilanów 3 99, ,9 Włochy 1 100, ,0 Wola 27 49, ,5 Żoliborz 2 14, ,0 dla Warszawy , ,4 38

40 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe białobrzeski 7 57, ,8 ciechanowski 81 73, ,3 garwoliński , ,2 grójecki , ,3 kozienicki 18 58, ,6 legionowski 37 58, ,2 łosicki 55 70, ,0 m.płock 1 63, ,0 m.radom 13 33, ,4 m.siedlce 5 89, ,6 makowski 91 61, ,1 miński , ,7 mławski 32 58, ,3 nowodworski 31 58, ,6 ostrołęcki 43 70, ,3 ostrowski 37 49, ,1 otwocki 50 69, ,0 piaseczyński 10 49, ,5 płocki 28 76, ,7 płoński , ,9 pruszkowski 29 69, ,9 przasnyski , ,1 pułtuski 79 65, ,2 radomski 4 55, ,5 siedlecki , ,0 sierpecki 40 65, ,7 sochaczewski 10 58, ,2 sokołowski , ,0 warszawski , ,4 warszawski zachodni 4 62, ,9 węgrowski 75 62, ,1 wołomiński 84 58, ,0 wyszkowski 20 45, ,7 zwoleński 25 55, ,0 żyrardowski 48 68, ,5 dla województwa , ,2 39

41 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bielany 22 61, ,9 Mokotów 19 46, ,5 Ochota 3 99, ,9 Praga Południe 7 69, ,3 Rembertów 16 76, ,2 Śródmieście 8 83, ,3 Targówek 6 88, ,9 Ursus 8 67, ,0 Ursynów 1 90, ,0 Wawer 3 33, ,3 Wola 12 46, ,2 Żoliborz 5 42, ,2 dla Warszawy , ,4 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka rosyjskiego poziomie rozszerzonym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe białobrzeski 3 26, ,9 ciechanowski 22 42, ,6 garwoliński , ,1 grodziski 16 23, ,4 grójecki 57 30, ,0 kozienicki 4 43, ,0 legionowski 1 25, ,0 łosicki 55 34, ,2 m.siedlce 5 61, ,4 makowski 56 34, ,4 miński 86 32, ,8 nowodworski 1 75, ,0 ostrołęcki 38 34, ,5 ostrowski 14 25, ,0 otwocki 33 32, ,5 piaseczyński 3 56, ,7 płocki 25 43, ,7 płoński , ,4 pruszkowski 17 37, ,9 przasnyski , ,5 40

42 pułtuski 31 35, ,0 radomski 2 35, ,0 siedlecki 77 37, ,6 sochaczewski 10 23, ,1 sokołowski , ,9 warszawski 24 63, ,0 warszawski zachodni 1 98, ,0 węgrowski 31 31, ,4 wołomiński 45 27, ,5 wyszkowski 1 15, ,0 żyrardowski 6 47, ,3 dla województwa , ,2 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bielany 2 89, ,0 Mokotów 3 92, ,0 Ochota 3 97, ,1 Praga Południe 1 100, ,0 Rembertów 9 47, ,9 Śródmieście 1 98, ,0 Ursus 3 30, ,3 Żoliborz 2 30, ,5 dla Warszawy 24 63, ,0 41

43 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka francuskiego na poziomie podstawowym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe garwoliński 1 63, ,0 grodziski 2 86, ,5 legionowski 5 69, ,0 m.płock 5 72, ,0 miński 13 42, ,0 mławski 2 45, ,0 nowodworski 3 38, ,2 otwocki 5 52, ,5 piaseczyński 4 79, ,7 płoński 1 40, ,0 pruszkowski 1 88, ,0 pułtuski 2 60, ,0 warszawski , ,9 wołomiński 11 46, ,0 dla województwa , ,0 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka francuskiego na poziomie podstawowym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bemowo 18 83, ,7 Białołęka 2 81, ,5 Bielany 1 98, ,0 Mokotów 5 55, ,7 Ochota 4 97, ,6 Praga Południe 15 68, ,8 Śródmieście 51 89, ,1 Targówek 25 68, ,1 Ursynów 1 100, ,0 Wola 5 71, ,1 Żoliborz 42 90, ,6 dla Warszawy , ,9 42

44 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe legionowski 3 60, ,9 piaseczyński 2 80, ,0 pruszkowski 1 53, ,0 warszawski , ,4 wołomiński 6 22, ,3 dla województwa , ,1 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Białołęka 1 58, ,0 Bielany 1 88, ,0 Mokotów 4 49, ,1 Ochota 4 79, ,5 Praga Południe 9 53, ,2 Śródmieście 43 81, ,4 Targówek 5 66, ,8 Ursynów 1 83, ,0 Wola 1 80, ,0 Żoliborz 32 86, ,4 dla Warszawy , ,4 43

45 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe grodziski 1 100, ,0 m.radom 1 93, ,0 piaseczyński 1 70, ,0 warszawski 19 65, ,9 wołomiński 1 68, ,0 dla województwa 23 68, ,9 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Bielany 3 83, ,3 Mokotów 4 58, ,2 Praga Południe 1 100, ,0 Śródmieście 4 74, ,2 Targówek 1 73, ,0 Wilanów 2 85, ,0 Wola 4 28, ,7 dla Warszawy 19 65, ,9 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe grodziski 1 85, ,0 m.radom 1 93, ,0 dla województwa 2 89, ,0 44

46 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka włoskiego na poziomie podstawowym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe m.płock 1 100, ,0 płocki 1 63, ,0 warszawski 6 63, ,3 dla województwa 8 67, ,7 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka włoskiego na poziomie podstawowym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Mokotów 2 54, ,0 Ochota 1 83, ,0 Ursynów 3 62, ,0 dla Warszawy 6 63, ,3 Powiat Średnie wyniki procentowe dla powiatów województwa mazowieckiego z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe m.płock 1 98, ,0 warszawski 2 36, ,5 dla województwa 3 57, ,0 Średnie wyniki procentowe w dzielnicach Warszawy z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym Dzielnica Liczba piszących Średnia Min Max Mediana Dominanta Odchylenie standardowe Mokotów 1 23, ,0 Ochota 1 50, ,0 dla Warszawy 2 36, ,5 45

47 Dla ułatwienia analizy rozkładu wyników w województwie mazowieckim przygotowano dla arkusza standardowego tabelę staninową, biorąc pod uwagę średnie procentowe liczby punktów uzyskane przez gimnazja z każdego powiatu. Skala staninowa dla wyników w powiatach Egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Stanin Nazwa Procent powiatów Liczba powiatów 1 najniższy 7, bardzo niski 7, niski 7, niżej średni 19, średni 23, wyżej średni 14, wysoki 11,9 5 8 bardzo wysoki 7,14 3 Nazwy powiatów ostrołęcki (56,1), zwoleński (56,2), przasnyski (56,3) białobrzeski (56,7), sierpecki (56,8), przysuski (56,8) płocki (56,9), ostrowski (57,0) makowski (57,1) węgrowski (57,6), gostyniński (57,8), ciechanowski (57,9), płoński (58,3), żyrardowski (58,4), radomski (58,5), pułtuski (58,8), szydłowiecki (58,9) żuromiński (59,0), wyszkowski (59,1), mławski (59,3), lipski (59,4), kozienicki (59,6), sochaczewski (59,9), siedlecki (60,1), nowodworski (60,3), grójecki (60,3), garwoliński (60,4) m.ostrołęka (61,0), łosicki (61,0), m.płock (61,2), m.radom (61,6), miński (62,3), sokołowski (62,3), wołomiński (62,8), m.siedlce (63,2), legionowski (65,1), pruszkowski (65,1), grodziski (65,3), otwocki (66,1), warszawski zachodni (66,3), piaseczyński (67,3) 9 najwyższy 2,38 1 warszawski (69,4) Różnica między najwyższym (69,4) a najniższym (56,1) średnim wynikiem procentowym w powiatach jest znaczna i wynosi 13,3%. 46

48 Stanin Nazwa Skala staninowa dla wyników w powiatach Egzamin z zakresu języka polskiego Procent powiatów Liczba powiatów Nazwy powiatów 1 najniższy 4,76 2 zwoleński (58,4), sierpecki (59,0) 2 bardzo niski 7, niski 11,9 5 4 niżej średni 16, średni 19, wyżej średni 19, wysoki 7, bardzo wysoki 11,9 5 białobrzeski (60,5), ostrołęcki (60,8), przysuski (61,1) ciechanowski (61,7), wyszkowski (62,3), płocki (62,5), mławski (62,5), ostrowski (62,6) węgrowski (62,8), szydłowiecki (62,9) przasnyski (62,9), żuromiński (63,2), kozienicki (63,3), żyrardowski (63,5), garwoliński (63,6) pułtuski (63,7), łosicki (63,8), siedlecki (63,8), płoński (63,9), makowski (64,1), lipski (64,2), radomski (64,4), sokołowski (64,9), gostyniński (65,2), nowodworski (65,3), m.płock (65,3), m.ostrołęka (65,5), grójecki (65,6), sochaczewski (65,8), m.radom (66,1), miński (66,3) wołomiński (67,0), grodziski (67,4), warszawski zachodni (68,6), m.siedlce (70,0), otwocki (70,2), pruszkowski (70,3), piaseczyński (70,6), legionowski (70,7) 9 najwyższy 2,38 1 warszawski (72,6) Różnica między najwyższym (72,6) a najniższym (58,4) średnim wynikiem procentowym w powiatach jest znaczna i wynosi 14,2%. 47

49 Skala staninowa dla wyników w powiatach Egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych Stanin Nazwa Procent powiatów Liczba powiatów Nazwy powiatów 1 najniższy 4,76 2 przasnyski (45,9), zwoleński (46,9), 2 bardzo niski 9, niski 14, niżej średni 11,9 5 5 średni 21, wyżej średni 16, wysoki 11,9 5 8 bardzo wysoki 9,52 4 węgrowski (47,2), mławski (47,3), płocki (47,3), sierpecki (47,3) płoński (47,4), wyszkowski (47,4), makowski (47,6), ostrowski (47,6) przysuski (47,6), białobrzeski (47,7), szydłowiecki (48,1), ciechanowski (48,3), radomski (48,3), ostrołęcki (48,5), siedlecki (48,6), żuromiński (48,8), żyrardowski (48,9), grójecki (49,0), pułtuski (49,0), garwoliński (49,1), kozienicki (49,6), sochaczewski(49,6), łosicki (49,8), nowodworski (49,9), gostyniński (50,3), wołomiński (50,5), lipski (50,6), m.ostrołęka (50,6), m.radom (50,6), sokołowski (51,7), m.płock (51,8), legionowski (53,1), miński (53,1), m.siedlce (53,1), pruszkowski (53,6), warszawski zachodni (53,9), otwocki (54,2), piaseczyński (54,6), grodziski (55,0), 9 najwyższy 2,38 1 warszawski (57,5) Różnica między najwyższym (57,5) a najniższym (45,9) średnim wynikiem procentowym w powiatach wynosi 11,6%. 48

50 Stanin Nazwa Skala staninowa dla wyników w powiatach Egzamin z zakresu matematyki Procent powiatów Liczba powiatów Nazwy powiatów 1 najniższy 4,76 2 węgrowski (41,6), wyszkowski (42,0) 2 bardzo niski 7, niski 11,9 5 4 niżej średni 16, średni 21, wyżej średni 14, wysoki 11,9 5 8 bardzo wysoki 9,52 4 zwoleński (43,5), żyrardowski (43,9), makowski (43,9) szydłowiecki (44,1), ciechanowski (44,2), płocki (44,2), sierpecki (44,4), ostrowski (44,5) przasnyski (44,7), przysuski (44,7), gostyniński (45,0), białobrzeski (45,4), ostrołęcki (45,6), płoński (45,7), mławski (46,0), nowodworski (46,6), radomski (46,9), pułtuski (47,1), wołomiński (47,3), garwoliński (47,4), grójecki (47,4), siedlecki (47,4), żuromiński (47,5), sochaczewski (47,7) kozienicki (48,2), m.płock (48,2), łosicki (48,3), lipski (48,6), m.radom (48,6), m.ostrołęka (48,7) sokołowski (50,3), miński (50,4), pruszkowski (52,8), legionowski (53,0), warszawski zachodni (53,1), grodziski (53,5), m.siedlce (53,6), piaseczyński (55,0), otwocki (55,3), 9 najwyższy 2,38 1 warszawski (58,5) Różnica między najwyższym (58,5) a najniższym (41,6) średnim wynikiem procentowym w powiatach jest znaczna i wynosi 16,9%. 49

51 Stanin Nazwa Skala staninowa dla wyników w powiatach Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym Procent powiatów Liczba powiatów Nazwy powiatów 1 najniższy 4,76 2 węgrowski (53,3), białobrzeski (53,6), 2 bardzo niski 4,76 2 sierpecki (54,4), płocki (55,0), 3 niski 14, niżej średni 16, średni 19, wyżej średni 16, wysoki 11,9 5 8 bardzo wysoki 9,52 4 ostrołęcki (56,0), zwoleński (56,2), siedlecki (56,6), mławski (56,9), garwoliński (57,4), łosicki (57,5) żyrardowski (57,6), ostrowski (57,7), gostyniński (57,8), płoński (57,8), przysuski (57,8), wyszkowski (57,9), lipski (58,1) makowski (58,4), przasnyski (58,4), ciechanowski (58,7), radomski (59,4), sokołowski (59,8), żuromiński (59,9), szydłowiecki (60,0), pułtuski (60,8), grójecki (61,2), nowodworski (61,9), sochaczewski (62,1), kozienicki (62,3), wołomiński (64,4), m.radom (64,9), m.płock (65,5), miński (66,1), m.ostrołęka (66,2), m.siedlce (67,8), otwocki (68,0), legionowski (69,2) grodziski (69,7), warszawski zachodni (69,9), pruszkowski (70,8), piaseczyński (72,4), 9 najwyższy 2,38 1 warszawski (76,3) Różnica między najwyższym (76,3) a najniższym (53,3) średnim wynikiem procentowym w powiatach jest bardzo duża i wynosi 23,0%. 50

52 3 ANALIZA SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2012 roku zadania w arkuszach standardowych rozwiązywał 98,1% gimnazjalistów województwa mazowieckiego. W tej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe analizy wyników egzaminu gimnazjalnego we wszystkich zakresach egzaminu dla arkuszy standardowych Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Tegoroczny test, który dla całej populacji piszących był umiarkowanie trudny (p = 0,61), dla gimnazjalistów województwa mazowieckiego okazał się dużo łatwiejszy (p = 0,63). Zestaw zadań sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego i obejmował następujące wymagania ogólne z: historii: I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. III. Tworzenie narracji historycznej. wiedzy o społeczeństwie: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Arkusz standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 33 punkty. Większość zadań z historii odwoływała się do zróżnicowanych tekstów źródłowych: map, tablic genealogicznych, taśmy chronologicznej, materiału ikonograficznego, źródeł pisanych. Do zadania z wiedzy o społeczeństwie wykorzystano dane statystyczne (wykres). Przeważały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były również zadania na dobieranie uczeń dobierał elementy zgodnie z podanym kryterium doboru oraz zadania typu prawda-fałsz, w których uczeń rozstrzygał, czy zawarte w zdaniu twierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Wiele z tych zadań służyło badaniu umiejętności złożonych, co pokazuje zamieszczona poniżej kartoteka testu z uwzględnieniem wymagań ogólnych i szczegółowych. Numer zadania Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. Wymagania szczegółowe 2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń: 1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu. 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 2) wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem geograficznym a warunkami życia człowieka. Liczba punktów Poziom wykonania zadań 1 0,36 1 0,56 51

53 3. II. Analiza i interpretacja historyczna. 4. I. Chronologia historyczna II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. 2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń: 1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu. 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze. 5. Cywilizacja rzymska. Uczeń: 4) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku starożytnego państwa rzymskiego. 8. Arabowie i świat islamski. Uczeń: 1) umiejscawia w czasie i przestrzeni kierunki i zasięg podbojów arabskich. 9. Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa. Uczeń: 2) charakteryzuje działalność Karola Wielkiego i wyjaśnia, na czym polegał renesans karoliński. 10. Bizancjum i Kościół wschodni. Uczeń: 3) wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI w. SP 10. Państwo polskie za Piastów. Uczeń: 4) opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III. 13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 4) ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury. SP 10. Państwo polskie za Piastów. Uczeń: 4) opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III. 13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 4) ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury. 12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń: 3) rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza ( ) 17. Humanizm i renesans. Uczeń: 1) wyjaśnia źródła rozwoju kultury renesansu ( ). 20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń: 5) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku ( ). 26. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń: 4) rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia ( ). 14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego; 1 0,66 2 0,39 1 0,48 1 0,52 1 0,64 1 0,71 52

54 II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. 11. I. Chronologia historyczna III. Tworzenie narracji historycznej. I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. 14. I. Chronologia historyczna I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. 3)porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Piastów; 5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej. 14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej. 13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 2) wskazuje, na przykładzie państwa pierwszych Piastów, charakterystyczne cechy monarchii patrymonialnej. 10. Bizancjum i Kościół wschodni. Uczeń: 1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie. 16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 1) sytuuje w czasie i przestrzeni wielkie wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii. 18. Rozłam w Kościele zachodnim. Uczeń: 2) opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra. 19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń: 1) ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów. 27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń: 1) sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze. 25. Bunt poddanych wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Uczeń: 1) przedstawia przyczyny i następstwa wojny o niepodległość. 28. Rewolucja francuska. Uczeń: 1) wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej skutki. 32. Europa i świat w XIX w. Uczeń: 1) opisuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. 27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń: 1) sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze. 31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń: 3) identyfikuje najważniejsze wynalazki 1 0,80 1 0,64 1 0,54 3 0,66 1 0,78 1 0,66 3 0,70 3 0,80 53

55 II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne i społeczne ich zastosowania. 35. Życie pod zaborami. Uczeń: 1) wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej; 3) porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego. 31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń: 1) podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla środowiska naturalnego. 37. I wojna światowa i jej skutki. Uczeń: 1) wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie świata i Europy. 33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Uczeń: 2) charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego. 39. Sprawa polska w I wojnie światowej. Uczeń: 1) charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej oraz opisuje poglądy zwolenników różnych orientacji politycznych. 1 0,49 1 0,39 1 0,56 1 0, I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. 6. Środki masowego przekazu. Uczeń: 4) uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej we współczesnym świecie; odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej. 26. Gospodarstwo domowe. Uczeń: 4) wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić , V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 15. Władza sądownicza. Uczeń: 1) przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady, wedle których działają sądy (niezawisłość, dwuinstancyjność) i przykłady spraw, którymi się zajmują. 11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń: 2) omawia najważniejsze zasady ustroju Polski (suwerenność narodu, podział władzy, rządy prawa, pluralizm). 1 0,44 3 0,72 54

56 Na wykresie i w tabeli i przedstawiono, jaki stopień trudności miały poszczególne zadania w całym arkuszu egzaminacyjnym. Poziom wykonania zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Stopień trudności Wskaźnik łatwości historia Numery zadań wiedza o społeczeństwie Bardzo trudne 0,00-0, Trudne 0,20-0,49 1., 4., 17., 18., Liczba zadań Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 2., 3., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 19., 20., 21., 22., 13 Łatwe 0,70-0,89 8., 9., 13., 15., 16., Bardzo łatwe 0,90-1, Z analizy prezentowanych wyżej danych statystycznych wynika, że w zestawie zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie nie było zadań bardzo trudnych i bardzo łatwych. Do trudnych należały cztery zadania z zakresu historii: 1., 4., 17., 18. i jedno zadanie z wiedzy o społeczeństwie: 23. Wśród nich najniższą łatwość uzyskały zadania 1. (p = 0,36) i 4. (p = 0,39) dotyczące chronologii historycznej. W zadaniu 1. należało na podstawie informacji odczytanych z dwóch map wskazać na taśmie chronologicznej okres, w którym na terenie Egiptu pojawiła się kultura neolityczna. W zadaniu 4. (p = 0,39) chodziło o ustalenie chronologii wydarzeń historycznych związanych z podziałam Cesarstwa Rzymskiego, wczesnym i początkami pełnego średniowiecza. W zadaniu 17. (p = 0,49) na podstawie fragmentu tekstu T. Boya-Żeleńskiego należąło porównać warunki życia polskiego społeczeństwa w dwóch zaborach, rosyjskim i austriackim, 55

57 w drugiej połowie XIX wieku, a w zadaniu 18. (p = 0,39) rozstrzygnąć, czy twierdzenia zawarte w przytoczonych zdaniach (zapytano o ekspansję kolonialną państw europejskich i przyczyny wybuchu I wojny światowej) są prawdziwe, czy fałszywe. Poprawne rozwiązanie zadania 23. (p = 0,44) polegało na wskazaniu kompetencji jednego z organów sądownictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aż jedenaście zadań spośród 20 zadań historycznych i połowa zadań z wiedzy o społeczeństwie (dwa z czterech) zostało zakwalifikowanych do umiarkowanie trudnych. Najtrudniejsze z nich okazało się zadanie 5. (p = 0,52) z historii i zadanie 22. (p = 0,61) z wiedzy o społeczeństwie. W zestawie zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie każdej czynności odpowiada jedno kryterium w schemacie punktowania. Zamieszczony poniżej wykres i tabela przedstawiają poziom wykonania czynności, które badał test. 1,20 Poziom wykonania zadań/czynności z historii i wiedzy o społeczeństwie 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, numer zadania/czynności poziom wykonania numer zadania/czynności poziom wykonania ,36 0,56 0,66 0,30 0,48 0,52 0,64 0,67 0,71 0, ,64 0,54 0,66 0,78 0,54 0,78 0,66 0,68 0,69 0,74 numer zadania/czynności poziom wykonania ,97 0,83 0,60 0,49 0,39 0,56 0,53 0,67 0,61 0,44 56

58 numer zadania/czynności poziom wykonania ,79 0,72 0,63 Najtrudniejsze dla gimnazjalistów województwa mazowieckiego okazało się sytuowanie zjawisk i procesów historycznych w czasie, porządkowanie ich i ustalanie związków poprzedzania i następstwa. Umiejętność ta była sprawdzana w sześciu zadaniach. Dwa z nich uzyskały najniższy poziom wykonania w całym teście - zadanie 4., w części dotyczącej podziału Cesarstwa Rzymskiego na Zachodnie i Wschodnie ( czynność p = 0,30) i zadanie 1. (p = 0,36). Poziom wykonania tych zadań wskazuje także na niski poziom wiedzy gimnazjalistów z zakresu epoki starożytnej. Uczniowie lepiej radzili sobie z chronologicznym porządkowaniem wydarzeń, jeśli zadanie odwoływało się do wydarzeń z historii Polski. Przykładem może być zadanie 14., w którym na podstawie informacji z tabeli przedstawiającej okres panowania władców Rosji, Prus i Austrii należało wskazać tych, którzy dokonali III rozbioru Polski. Najmniej problemów uczniom na Mazowszu sprawiło zadanie 16. Po przeanalizowaniu mapy i ilustracji potrafili wskazać zarówno dyscyplinę naukową, w której Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrodę Nobla (najłatwiejsza czynność w teście: 16.1 p = 0,97), jak i zabór, w którym, w wyniku III rozbioru, znalazło się rodzinne miasto uczonej (16.2 p = 0,83). Trudniejsze okazało się dla gimnazjalistów wskazanie wieku, w którym powstała przedstawiona ilustracja. (16.3 p = 0,60). Wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie pozwalają przypuszczać, że wielu uczniom brakuje: - wiedzy historycznej niezbędnej do świadomego uczestnictwa w kulturze, - znajomości zasad ustroju demokratycznego, - umiejętności interpretowania wyszukanych w źródłach informacji oraz formułowania na ich podstawie wniosków Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego Tegoroczny test sprawdzający umiejętności gimnazjalistów z zakresu języka polskiego, który dla całej populacji piszących był umiarkowanie trudny, dla gimnazjalistów województwa mazowieckiego był łatwiejszy. Średni wynik uczniów województwa mazowieckiego wynosi 67%, podczas gdy uczniowie w kraju uzyskali średnią 65%. Zadania wchodzące w skład zestawu egzaminacyjnego sprawdzały umiejętności uczniów opisane w trzech obszarach wymagań ogólnych Podstawy programowej. Są to: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. III. Tworzenie wypowiedzi. Zestaw standardowy zawierał 22 zadania: 20 zadań miało formę zamkniętą, a 2 otwartą. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 32 punkty. Wśród zadań zamkniętych przeważały zadania wielokrotnego wyboru (WW). Pozostałe zadania zamknięte to zadania typu prawda-fałsz (P/F), w których uczeń miał ocenić prawdziwości stwierdzeń, oraz zadania na dobieranie (D) polegające na przyporządkowaniu odpowiadających sobie treści. 57

59 Wiele z tych zadań służyło badaniom umiejętności złożonych (np. zad. 1., 4., 5., 9., 11., 16.). Dokładny opis wymagań (z podziałem na ogólne i szczegółowe) zawiera kartoteka testu. Umieszczono w niej także wskażniki poziomu wykonania zadań. Numer zadania Wymagania ogólne II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. III. Tworzenie wypowiedzi. Wymagania szczegółowe 1.2. Uczeń rozpoznaje problematykę utworu Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi Uczeń charakteryzuje postać mówiącą w utworze. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów Uczeń charakteryzuje postać mówiącą w utworze Uczeń rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenie w tekście. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście Uczeń uwzględnia specyfikę tekstów kultury przynależnych do filmu, sztuk plastycznych. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Uczeń wyodrębnia wątki i wydarzenia. Liczba punktów Poziom wykonania zadań 1 0,91 1 0,61 1 0,71 1 0,70 1 0,67 1 0, Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi. 1 0, Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi Uczeń rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenie w tekście Uczeń czerpie dodatkowe informacje z przypisu Uczeń, tworząc wypowiedzi dąży do precyzyjnego wysławiania się; 1 0,73 1 0,80 1 0,77 58

60 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. III. Tworzenie wypowiedzi. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. III. Tworzenie wypowiedzi. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. III. Tworzenie wypowiedzi. świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. 1 0, Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. 1 0, Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury. 1 0,91 Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. 1 0,75 Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje 1 0,70 składniowe wyrazów użytych w wypowiedzi Uczeń rozróżnia poprawną normę wzorcową i stosuje się do niej Uczeń stosuje poprawne formy 1 0,72 odmiany rzeczowników Uczeń dostrzega archaizmy Uczeń dostrzega zróżnicowanie słownictwa: rozpoznaje zapożyczenia. 1 0, Uczeń świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście Uczeń wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją Uczeń tworzy wypowiedź pisemną w formie rozprawki Uczeń stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat Uczeń, tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści Uczeń stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką ,91 1 0,60 1 0,83 2 0, ,51

61 nadaje przekazywanym informacjom. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Uczeń stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych. Na wykresie i w tabeli umieszczonych poniżej przedstawiono, jaki stopień trudności miały poszczególne zadania w całym arkuszu egzaminacyjnym. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Poziom wykonania zadań z języka polskiego 0, Stopień trudności Poziom wykonania Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 2., 5., 6., 11., 19., 21., Łatwe 0,70-0,89 3., 4., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 17., 20., 11 Bardzo łatwe 0,90-1,00 1., 12.,13.,18.; 4 60

62 Z analizy prezentowanych wyżej danych statystycznych wynika, że zarówno wśród zadań zamkniętych jak i otwartych były takie, które osiągnęły wysoki poziom rozwiązywalności, oraz takie, których rozwiązywalność była niezadowalająca. W całym teście nie było zadań sklasyfikowanych jako bardzo trudne czy nawet trudne. Zadania umiarkowanie trudne wystąpiły w mniejszości (7 zadań), natomiast większość stanowiły zadania łatwe (11 zadań). Cztery zadania sklasyfikowano jako bardzo łatwe. Spośród zadań zamkniętych najniższą łatwość uzyskało zadanie 11. (p = 0,52). Badało ono umiejętności złożone uczeń miał odczytać informacje podane bezpośrednio oraz intencje autora wyrażone w sposób metaforyczny, co wymagało dokładnego zrozumienia całego tekstu. Spośród zadań otwartych umiarkowanie trudnym i jednocześnie najtrudniejszym z występujących w arkuszu okazało się zadanie 22. (p = 0,51). Było to zadanie rozszerzonej odpowiedzi (RO), w którym polecono uczniom napisanie rozprawki odwołującej się nie tylko do wiadomości z literatury, ale poniekąd także do wiedzy historycznej. Poziom łatwości klasyfikuje to zadanie na granicy trudnego i umiarkowanie trudnego. Biorąc pod uwagę fakt, że rozprawka jest formą wypowiedzi, która zdecydowanie dominuje w gimnazjalnych testach egzaminacyjnych, niska wykonalność tego zadania może wzbudzać uzasadnione zaniepokojenie o efektywność realizacji III obszaru Podstawy programowej nazwanego ogólnie Tworzeniem wypowiedzi. Umiarkowanie trudnym, chociaż znacznie łatwiejszym niż 22., okazało się zadanie 21. (p = 0,61) sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji tekstu kultury. Wymagało ono od ucznia zdefiniowania zawartej w tekście przestrogi i opisania skutków omówionego zjawiska językowego. Zadanie 22. sprawdzające umiejętność tworzenia własnego tekstu, podzielone zostało na czynności. Każdej czynności odpowiada jedno kryterium w schemacie punktowania. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Poziom wykonania czynności z języka polskiego

63 W zamieszczonych niżej tabelach przedstawiono poziom wykonania poszczególnych czynności z uwzględnieniem stopnia ich trudności. numer zadania/czynności poziom wykonania numer zadania/czynności poziom wykonania numer zadania/czynności poziom wykonania ,91 0,61 0,71 0,70 0,67 0,68 0,77 0,73 0,80 0, ,52 0,95 0,91 0,75 0,70 0,72 0,79 0,91 0,60 0, ,61 0,53 0,84 0,81 0,28 0,55 0,24 Stopień trudności Poziom wykonania Numery czynności Liczba czynności Bardzo trudne 0,0-0,19 Trudne 0,20-0, , 22.6; 2 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 2., 5., 6., 11., 19., 21., 22.1, 22.5; 8 Łatwe 0,70-0,89 3., 4., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 17., 20., 22.2, 22.3; Bardzo łatwe 0,90-1,00 1., 12.,13.,18.; 4 Analiza poziomu wykonania poszczególnych umiejętności sprawdzanych w rozprawce pozwala stwierdzić, że najtrudniejszą umiejętnością było dla gimnazjalistów przestrzeganie zasad interpunkcji (p = 0,24). Niewiele lepiej wypadła umiejętność przestrzegania zasad poprawności językowej (p = 0,28) Warto zauważyć, że podobnie było w ubiegłym roku, z tą jednak różnicą, że niższy poziom wykonalności niż poprawność interpunkcyjna miała poprawność językowa. Natomiast w stosunku do ubiegłych lat zmienił się na korzyść poziom poprawności ortograficznej (p = 0,55, w ubiegłym roku p = 0,30). Zdecydowanie za niski jest poziom realizacji tematu w rozprawce. Ta kluczowa dla zadania RO umiejętność okazała się umiarkowanie trudna (p = 0,53). Najłatwiejszymi czynnościami sprawdzanymi w zadaniu RO były konsekwentna i celowa segmentacja tekstu (p = 0,84) oraz konsekwentne posługiwanie się stylem dostosowanym do wywodu argumentacyjnego (p = 0,82). Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego pozwala na sformułowanie istotnych spostrzeżeń i wniosków: Znaczna część uczniów (z pewnym uogólnieniem można stwierdzić, że ok. 72% badanej populacji) posługuje się ubogim słownictwem i popełnia dużo błędów językowych. Na ten problem, zauważony już w pierwszych latach funkcjonowania systemu egzaminacyjnego, zwracały uwagę komisje egzaminacyjne, a mimo to poprawność języka naszych uczniów niezmiennie pozostaje na tym samym niskim poziomie. Bardzo duża część gimnazjalistów (ok. 76% badanej populacji) nie wyćwiczyła w dostatecznym stopniu zasad interpunkcji

64 Poziom znajomości ortografii, mimo znacznie lepszego w tym roku wyniku niż w latach ubiegłych, daleki jest od zadowalającego - prawie połowa uczniów (ok. 55% całej populacji) nie otrzymała punktu za to kryterium. Niepokojący jest również poziom realizacji tematu w wypracowaniu, chociaż można byłoby sądzić, że duża częstotliwość występowania rozprawki na egzaminie gwarantuje dobre przygotowanie. Z analizy danych statystycznych wynika jednak, że ok. 47% uczniów pisze prace niemerytoryczne, pozbawione najistotniejszych treści. Uczniowie ci nie tylko nie potrafią posługiwać się trafną i wnikliwą argumentacją, ale też nie mają wiedzy literackiej (niezbędnej do zilustrowania argumentów) lub jest ona bardzo pobieżna. Poziom wypracowań często dowodzi braku znajomości zarówno problematyki, jak i treści utworów, do których uczniowie próbują się odwoływać. Wnioski 1. Konieczna jest wytężona praca w szkołach nad poprawnością językową uczniów i wzbogaceniem zasobu ich słownictwa. Powinno to mieć miejsce przede wszystkim na lekcjach języka polskiego, ale nauczyciele innych przedmiotów nie mogą czuć się zwolnieni z troski o poprawny język swoich uczniów. 2. Niezbędne jest ćwiczenie zasad interpunkcji, tak istotnej dla przekazania właściwego sensu wypowiedzi. 3. Konieczna jest też nieustanna praca nad ortografią. Fakt, że ma ona miejsce przede wszystkim na języku polskim i że to nauczyciele języka polskiego są odpowiedzialni za jej poziom, nie zwalnia nauczycieli innych przedmiotów od czujności ortograficznej. 4. Należy ćwiczyć umiejętność posługiwania się argumentacją, a także uczyć funkcjonalnego podejścia do opracowywanych w szkole tekstów literackich. Istnieje też potrzeba sprawdzania, czy rzeczywiście uczniowie przeczytali zadany utwór - w pracach są liczne dowody nieznajomości treści zaledwie kilku przecież pozycji lekturowych oznaczonych w Podstawie programowej jako te, których nie wolno pominąć. Warto zauważyć, że do utworów spoza lektury uczniowie odwołują się sporadycznie Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematycznoprzyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych zawierał 24 zadania zamknięte: po 6 zadań z biologii, chemii, fizyki i geografii. W przypadku dwóch przedmiotów jedno z zadań składało się z dwóch zadań cząstkowych. Były to: w części chemicznej zadania 7.1 i 7.2 oraz w części geograficznej zadania 24.1 i Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 26 punktów. Wśród zadań występowały zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie. Zestaw zadań sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dla II i III etapu edukacyjnego i obejmował następujące wymagania ogólne z: biologii: - I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych, - III. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji, - IV. Rozumowanie i argumentacja, - V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka, chemii: - I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji, - II. Rozumowania i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów, - III. Opanowanie czynności praktycznych. 63

65 fizyki: - I. Wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych, - II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników, - III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych, geografii: - I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej, - II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera kartoteka. Numer zadania Wymagania ogólne III. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. III. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV. Rozumowanie i argumentacja. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Wymagania szczegółowe Liczba punktów Poziom wykonania zadań I.4. przedstawia fotosyntezę, [...] oraz określa warunki [...] przebiegu. 1 0,64 VII.3. wymienia najważniejsze choroby człowieka [...]. VII.4. przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej (np. [...] promieniowanie UV) oraz podaje przykłady takich chorób. VIII. 7. [...] podaje przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm). VIII.9. [...] podaje przykłady chorób człowieka warunkowanych [...] mutacjami (mukowiscydoza, [...]) IV.9. opisuje zależności pokarmowe [...]. IV.4. przedstawia [...] adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy [...]. IV.5. przedstawia na przykładzie poznanych pasożytów, ich adaptacje do pasożytniczego trybu życia. IV. 9. opisuje zależności pokarmowe [...]. IV.2. wskazuje, na przykładzie dowolnie wybranego gatunku, zasoby o które konkurują jego przedstawiciele między sobą i z innymi gatunkami [...]. IV.4. przedstawia [...] adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy [...]. IV.5. przedstawia na przykładzie poznanych pasożytów, ich adaptacje do pasożytniczego trybu życia. IV.7. wykazuje, na wybranym przykładzie, że symbioza (mutualizm) jest wzajemnie korzystna dla obu partnerów. 1 0,67 1 0,35 1 0,58 1 0,64 64

66 I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV. Rozumowanie i argumentacja. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Opanowanie czynności praktycznych. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Opanowanie czynności praktycznych. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. VIII.5. przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki ([...] allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność) odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową [...]) oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych [...] [...] opisuje skład i właściwości powietrza opisuje rdzewienie żelaza [...] opisuje rdzewienie żelaza i proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających w swoim składzie żelazo przed rdzewieniem planuje i/lub wykonuje doświadczenia wyniku których można otrzymać wodorotlenek [...] wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny [...]), rozróżnia doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą wskaźników definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia [...] opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków [...] definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone opisuje właściwości [...] etynu posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu [...] wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej [...]. 2.2.posługuje się pojęciem pracy [...]. 1 0,35 2 0,53 1 0,15 1 0,64 1 0,58 1 0,62 1 0,54 1 0,74 1 0,53 65

67 II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków 9.7. buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu (wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz) wyznacza moc żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i amperomierza posługuje się pojęciem [...] mocy prądu elektrycznego posługuje się pojęciem gęstości stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych [ ] na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość [ ] ciał stałych wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa. 1 0,42 1 0,44 1 0, opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą [...] wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu. 1 0, [...] posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie analizuje i interpretuje treści map 1 0,74 ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych określa położenie geograficzne [...] punktów [...] na mapie. 1 0, posługuje się ze zrozumieniem pojęciem [...] erozji, przedstawia rzeźbotwórczą rolę [...] fal morskich [...] określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów [...] wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: [...] czas słoneczny [...] [...] przedstawia [...] zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony [...] charakteryzuje i porównuje, na 1 0,18 1 0,74 1 0,32 2 0,58 66

68 i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. podstawie różnych źródeł informacji geograficznej środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze. Poziom wykonania zadań z przedmiotów przyrodniczych 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Zestaw zadań egzaminacyjnych z przedmiotów przyrodniczych dla gimnazjalistów z województwa mazowieckiego okazał się umiarkowanie trudny (p = 0,52) W zestawie nie było zadań bardzo łatwych, a dwa zadania okazały się bardzo trudne. Połowę zadań stanowiły zadania umiarkowanie trudne. Tabela przedstawia klasyfikację zadań arkusza egzaminacyjnego ze względu na ich poziom wykonania z podziałem na przedmioty przyrodnicze. Stopień trudności Poziom wykonania Numery zadań biologia chemia fizyka geografia Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0, Trudne 0,20-0,49 3., 6. Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 1., 2., 4., , 16., 17., , 9., 10., 11., , 24. Łatwe 0,70-0, , Bardzo łatwe 0,90-1,

69 Wśród zadań przyrodniczych do bardzo trudnych i trudnych należały zadania: 3., 6., 8., 15., 16., 17., 18., 21. i 23. Wszystkie te zadania wymagały przede wszystkim wnikliwej analizy danych w nich zawartych i logicznego myślenia. Zadanie 3. (p = 0,35) okazało się trudne, pomimo że wszystkie informacje potrzebne do rozwiązania zadania znajduwały się w zamieszczonym tekście. Prawdopodobnie część zdających nie dość wnikliwie przeczytała i przeanalizowała tekst informacyjny. Popełniane błędy świadczą również o tym, że wielu zdających nie rozróżnia poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego. Równie trudne było zadanie 6. (p = 0,35). Trudność tego zadania może wynikać z braku rozumienia przez uczniów terminologii stosowanej w genetyce (np. homozygota dominująca) oraz z nieznajomości podstawowych zasad dziedziczenia. Potwierdzeniem faktu, że wielu zdających nie zrozumiało treści zadania jest częsty wybór dystraktora D (wybrało ten dystraktor około 35% zdających). Najtrudniejszym zadaniem w arkuszu było zadanie z chemii. W zadaniu 8. (p = 0,15) przebieg eksperymentu chemicznego, podczas którego obserwowano proces rdzewienia gwoździa zilustrowano rysunkiem, a w tabeli zapisano zaobserwowane wyniki. W odniesieniu do przeprowadzonego doświadczenia należało wskazać poprawne uzasadnienie wykonania określonej czynności. Fakt, że 80% uczniów wybrało nietrafne uzasadnienie wskazuje na to, że zdający czytają podane stwierdzenia w oderwaniu od eksperymentu, którego one dotyczą. Cztery kolejne trudne zadania dotyczą zagadnień z fizyki. W zadaniu 15. (p = 0,42) należało wskazać schemat poprawnie zbudowanego obwodu elektrycznego pozwalającego wyznaczyć moc żarówki, a w zadaniu 16. (p = 0,44) wskazać działanie, które pozwoli obliczyć moc tej żarówki. Niski poziom wykonania tych zadań świadczy o tym, że uczniowie najprawdopodobniej nie wykonują samodzielnie ćwiczeń związanych z prądem elektrycznym: nie budują obwodów elektrycznych i nie dokonują pomiarów napięcia na baterii i żarówce. Poza tym uczniowie nie rozróżniają przyrządów (mylą amperomierz i woltomierz) i ich zastosowania do pomiarów odpowiednich wielkości fizycznych. Uczniowie nie znają lub nie pamiętają wzoru na obliczanie mocy prądu elektrycznego. Mylą sposób obliczania mocy ze sposobem obliczania oporu. Zadanie 17. (p = 0,42) wymagało wielu czynności: obliczenie objętości zabawki jako różnicy objętości zabawki z wodą i samej wody, obliczenie gęstości zabawki, porównanie gęstości zabawki z gęstością wody, sprawdzenie warunku pływania ciał i w konsekwencji wybrania poprawnej odpowiedzi. Optyka geometryczna sprawia uczniom bardzo duże trudności. Uczniowie mają wiele problemów z rysowaniem obrazów powstających w soczewkach, szczególnie rozpraszających, a zadanie 18. (p = 0,29) wymagało właśnie od ucznia połączenia wiadomości, w jakiej sytuacji powstaje obraz przed siatkówką, ze sposobem korekcji wady krótkowzroczności, czyli zastosowania soczewki rozpraszającej. Bardzo trudne okazało się zadanie 21. (p = 0,18), w którym na podstawie niedługiego opisu historii kościoła w Trzęsaczu należało ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń dotyczących tempa przebiegu procesu niszczenia brzegów mórz, wykonując wcześniej niezbędne obliczenia matematyczne. Trudne okazało się także zadanie 23. (p = 0,32), w którym uczniowie, wykorzystując współrzędne położenia geograficznego podanych miejscowości, mieli ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń dotyczących czasu słonecznego i długości trwania dnia w podanej porze roku. 68

70 3.4. Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematycznoprzyrodniczej z zakresu matematyki. Arkusz egzaminacyjny z matematyki zawierał 20 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Za poprawne rozwiążanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 30 punktów. Wśród zadań zamkniętych było 16 zadań wielokrotnego wyboru, 3 zadania typu prawda-fałsz i 1 zadanie na dobieranie. Zestaw zadań sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dla II i III etapu edukacyjnego i obejmował następujące wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji, II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji, III. Modelowanie matematyczne, IV. Użycie i tworzenie strategii, V. Rozumowanie i argumentacja. Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności zawiera kartoteka. Dodatkowo podano w niej poziom wykonania zadań jaki uzyskano w województwie mazowieckim. Numer zadania Wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. III. Modelowanie matematyczne. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Wymagania szczegółowe 9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń: 1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów; 4) wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych. 2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń: 1) interpretuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej. 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.). 7. Równania. Uczeń: 7) za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym. 3. Potęgi. Uczeń: 1) oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych; 2) zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach, iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy wykładnikach Liczba punktów Poziom wykonania zadań 1 0,72 1 0,47 1 0,59 1 0,33 69

71 naturalnych) II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. III. Modelowanie matematyczne. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. III. Modelowanie matematyczne. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. III. Modelowanie matematyczne. V. Rozumowanie i argumentacja. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. III. Modelowanie matematyczne. 2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń: 3) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne. 8. Wykresy funkcji. Uczeń: 4) odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji (w tym wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym). 5. Procenty. Uczeń: 4) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent [ ]. 5. Procenty. Uczeń: 1) przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie. 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym [ ]. Uczeń oblicza ułamek danej liczby naturalnej. (SP) 9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń: 5) analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (prawdopodobieństwo wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie kostką, itp.). Uczeń porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne). (SP) 8. Wykresy funkcji. Uczeń: 2) odczytuje współrzędne danych punktów. 6.Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 1) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami. 6. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 1) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami. 8. Wykresy funkcji. Uczeń: 4) odczytuje i interpretuje informacje 1 0,67 1 0,89 1 0,57 1 0,75 1 0,64 1 0,62 1 0,85 1 0,50 1 0,43 70

72 IV. Użycie i tworzenie strategii. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. III. Modelowanie matematyczne. V. Rozumowanie i argumentacja. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. III. Modelowanie matematyczne. IV. Użycie i tworzenie strategii. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. IV. Użycie i tworzenie strategii. V. Rozumowanie i argumentacja. V. Rozumowanie i argumentacja. IV. Użycie i tworzenie strategii. przedstawione za pomocą wykresów funkcji [ ]. 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.). 7. Równania. Uczeń: 7) za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym. 10. Figury płaskie. Uczeń: 16) rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. 10. Figury płaskie. Uczeń: 21) konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt. 10. Figury płaskie. Uczeń: 15) korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych. Uczeń stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta. (SP) 10. Figury płaskie. Uczeń: 6) oblicza pole koła, pierścienia kołowego, wycinka kołowego; 9) oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów. 11. Bryły. Uczeń: 2) oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 11. Bryły. Uczeń: 2) oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 7. Równania. Uczeń: 7) za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym. Uczeń: rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich własności rozpoznaje i nazywa trójkąty [ ] równoboczne [ ] stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta. (SP) 10. Figury płaskie. Uczeń: 9) oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów. 1 0,28 1 0,50 1 0,48 1 0,77 1 0,58 1 0,55 1 0,55 4 0,38 2 0,22 4 0,36 71

73 Poziom wykonania zadań z matematyki 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Stopień trudności Poziom wykonania Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 2., 4., 13., 14., 16., 21., 22., Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 3., 5., 7., 9., 10., 12., 15., 18., 19., Łatwe 0,70-0,89 1., 6., 8., 11., Bardzo łatwe 0,90-1,00 W zestawie egzaminacyjnym nie było ani zadań bardzo łatwych, ani bardzo trudnych. Przeważały zadania umiarkowanie trudne i trudne. Poziom wykonania wszystkich zadań zamkniętych wyniósł 59%, a wszystkich zadań otwartych 34%. Wśród zadań zamkniętych trudne okazały się zadania 2., 4., 13., 14. i 16. Rozwiązanie zadania 2. (p = 0,47) polegało na ustaleniu najmniejszej i największej liczby spośród podanych i poprawnym określeniu odległości pomiędzy tymi liczbami na osi liczbowej. W zadaniu 4. (p = 0,33) sprawdzano, czy uczeń potrafi obliczyć potęgi liczby naturalnej i przedstawić w postaci jednej potęgi iloraz potęg o takich samych podstawach. Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb naturalnych to jedno z wymagań szczegółowych z zakresu szkoły podstawowej, a w gimnazjum umiejętność wykonywania działań na potęgach jest kształtowana w szerszym zakresie. Są to umiejętności praktyczne wykorzystywane do obliczania pól i objętości figur, a także rozwiązywania zagadnień związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką. Fakt, że tylko co trzeci uczeń sprostał wymaganiom tego zadania, świadczy o tym, że te umiejętności nie zostały przez uczniów wystarczająco opanowane. Zadanie 13. to ostanie z zadań tworzących trzyzadaniową wiązkę zadań odwołujących się do podanej informacji i wykresów. W informacji opisany został sposób rysowania kolejnych 72

74 przystających równoległoboków, a wykresy stanowiły ilustrację tego opisu. Uczniowie bez większych problemów poradzili sobie z ustaleniem współrzędnej y prawego górnego wierzchołka czwartego równoległoboku w zadaniu 11. (p = 0,85). Zapisanie za pomocą wyrażenia algebraicznego współrzędnej y prawego górnego wierzchołka n-tego równoległoboku okazało się trudniejsze zadanie 12. (p = 0,50), a podanie pełnych współrzędnych wskazanego wierzchołka równoległoboku stanowiło już problem zadanie 13. (p = 0,43). Zadanie 11. okazało się jednym z najłatwiejszych, a zadanie 13. jednym z najtrudniejszych zadań w całym teście. Warto zauważyć, że zadanie 11. wymagało od uczniów tylko stosunkowo prostego przetworzenia informacji, a zadania 12. i 13. analitycznego wnioskowania i umiejętności poprawnego zapisywania wyrażeń algebraicznych. Najtrudniejszym z zadań zamkniętych okazało się zadanie 14. (p = 0,28). Rozwiązanie tego zadania polegało na obliczeniu, ile kroków wykona piechur w określonym czasie poruszając się z podaną prędkością. Zasadniczą trudnością zadania było poprawne przeliczanie jednostek prędkości. Poprawne rozwiązanie zadania 16. (p = 0,48) wymagało posiadania wiedzy na temat wpisywania okręgu w trójkąt i opisywania okręgu na trójkącie, co pozwoliło uczniom do opisanej w zadaniu sytuacji stworzyć odpowiedni model matematyczny i poprawnie ocenić prawdziwość zapisanych zdań. Wszystkie zadania otwarte okazały się dla gimnazjalistów trudne. Zadania te wymagały przede wszystkim wnikliwej analizy danych w nich zawartych i logicznego myślenia. W zadaniu 21. (p = 0,38) uczeń musiał zmierzyć się z sytuacją problemową miał ustalić, czy Wojtkowi wystarczy 6-litrowy worek ziemi ogrodniczej do napełnienia 5 dużych i 4 małych doniczek. W zadaniu podane były informacje o tym, w jaki sposób taką samą ilość ziemi ogrodniczej wykorzystały Asia i Kasia. Poprawne rozwiązanie zadania wymagało uważnego przeczytania i przeanalizowania podanych informacji i stworzenia strategii rozwiązania problemu. Rozwiązując zadanie uczeń mógł wykazać się kreatywnością, istniało wiele sposobów rozwiązania tego zadania. Można było zapisać treść zadania za pomocą układu równań z dwiema niewiadomymi lub równania z jedną niewiadomą lub przedstawić swoje rozumowanie w sposób graficzny czy opisowy. Bardzo ważne było, aby dobrze uzasadnić swoje rozumowanie i sformułować poprawny wniosek. Najtrudniejszym z zadań otwartych, a zarazem najtrudniejszym zadaniem w całym arkuszu egzaminacyjnym, okazało się zadanie 22. (0,22). Tylko co piąty uczeń poradził sobie z tym zadaniem. W zadaniu tym należało uzasadnić, że przedstawiony na rysunku trójkąt jest równoboczny. Uczniowie musieli wykazać się trudną sztuką dowodzenia matematycznego. W tym celu powinni zastosować twierdzenie o sumie kątów trójkąta, rozpoznać kąty wierzchołkowe i przyległe oraz wykorzystać własności tych kątów. Najczęściej popełnianym błędem w rozumowaniu uczniów, o ile podjęli próbę rozwiązania tego zadania, było założenie, że trójkąt jest równoboczny, i dopasowywanie do tego uzasadnienia. W zadaniu 23. (p = 0,36) uczeń musiał obliczyć pole trapezu przy podanych założeniach. Poprawne rozwiązanie zadania wymagało uważnego przeczytania i przeanalizowania podanych informacji oraz znajomości własności trapezu równoramiennego i wzoru na obliczanie pola trapezu. Niski poziom wykonania tego zadania budzi niepokój, zwłaszcza że zadanie miało charakter odtwórczy i z całą pewnością wiele podobnych zadań uczniowie rozwiązywali na lekcjach matematyki. 73

75 3.5 Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z 40 zadań zamkniętych. Zdający mogli uzyskać maksymalnie 40 punktów za zadania. Zadania egzaminu gimnazjalnego we wszystkich językach podzielone zostały na cztery obszary: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Znajomość funkcji językowych, Znajomość środków językowych. Poniższa tabelka przedstawia liczbę punktów i procentowy udział badanych umiejętności w całym arkuszu oraz numery zadań, które sprawdzają poszczególne umiejętności. O ile liczba punktów, liczba oraz numery zadań w obrębie badanych umiejętności są identyczne we wszystkich językach, o tyle łatwości zadań mogą być różne, a słabe i mocne strony zdających mogą dotyczyć zupełnie innych umiejętności. Obszar standardów Liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Numery zadań Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość funkcji językowych Znajomość środków językowych , 2., , 8., ,.5., ,

76 3.5.1 Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Test z języka angielskiego okazał się dla gimnazjalistów z województwa mazowieckiego umiarkowanie trudny (p = 0,66). Poziom wykonania zadań z języka angielskiego 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Największą grupę zadań stanowiły zadania umiarkowanie trudne - 42,5 % wszystkich zadań. Zadania trudne stanowiły 17,5% zadań arkusza, a zadania łatwe 40% zadań. W arkuszu nie było zadań bardzo trudnych ani bardzo łatwych. Poniższa tabela przedstawia stopień trudności poszczególnych zadań dla całego testu. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 3.1, 4.1, 5.2, 6.1, 10.3, 11.2, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 Łatwe 0,70-0,89 1.4, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2, 11.1, 1.1, 1.2., 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9.2, 9.3, Bardzo łatwe 0,90-1,00 75

77 Poziom opanowania umiejętności w obszarach standardów 0,8 0,7 0,6 0,5 0,72 0,609 0,7 0,491 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Rozumienie ze słuchu Znajomość funkcji językowych Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru Rozumienie tekstów słuchanych oraz Rozumienie tekstów czytanych. Średnia łatwość zadań w tych obszarach wynosi odpowiednio 0,72 i 0,7. Nieco trudniejsze okazały się zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Funkcje językowe i Znajomość środków językowych. Średnia łatwość zadań w tych obszarach wynosi odpowiednio 0,6 i 0,49. W tabelach poniżej przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań arkusza z podziałem na obszary standardów wymagań egzaminacyjnych. Rozumienie ze słuchu Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 1.4, Łatwe 0,70-0,89 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, Bardzo łatwe 0,90-1,00 Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Rozumienie ze słuchu okazały się w większości łatwe. Zadania o tym stopniu trudności stanowiły 75% zadań tej części arkusza. W arkuszu było również jedno zadanie trudne i dwa zadania umiarkowanie trudne. Nie było zadań bardzo trudnych ani bardzo łatwych. Najłatwiejsze okazało się zadanie 3.2 (łatwość 0,88), a najtrudniejsze okazało się zadanie 3.1 (łatwość 0,44), w których zdający musieli zrozumieć wypowiedź ustną w celu znalezienia określonych informacji. 76

78 Znajomość funkcji językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 4.1, 5.2, 6.1, 3 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 6.2, 6 Łatwe 0,70-0, Bardzo łatwe 0,90-1,00 Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Znajomość funkcji językowych okazały się w większości umiarkowanie trudne. Zadania o tym stopniu trudności stanowiły 60% zadań tej części arkusza. W arkuszu były również trzy zadania trudne i jedno zadanie umiarkowanie łatwe. Nie było zadań bardzo trudnych ani bardzo łatwych. Najłatwiejsze okazało się zadanie 6.3 (łatwość 0,89), w którym zdający musiał poinformować kolegę o spóźnieniu się na lekcje. Najtrudniejsze okazało się zadanie 6.1 (łatwość 0,43), w którym zdający musiał zareagować w sposób zrozumiały, adekwatnie do konkretnej sytuacji. Rozumienie tekstów pisanych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, Łatwe 0,70-0,89 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9.2, 9.3, 6 Bardzo łatwe 0,90-1,00 Największa grupa zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru Rozumienie tekstów pisanych to zadania umiarkowanie trudne, które stanowiły 50 % zadań tej części arkusza. W arkuszu było tyle samo zadań łatwych. Nie było zadań bardzo trudnych, trudnych ani bardzo łatwych. Najłatwiejsze okazało się zadanie 7.2 (łatwość 0,81), które polegało na określeniu intencji autora tekstu w tym przypadku chodziło o zaproszenie na wyprzedaż książek. Najtrudniejsze były zadania 8.4 i 8.5 (łatwość 0,61), które wymagały znalezienia w tekście okreslonych informacji. Znajomość środków językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0, , 11.2, Umiarkowanie trudne 0,50-0, , 10.2, Łatwe 0,70-0,89 Bardzo łatwe 0,90-1,00 77

79 Zarówno zadania trudne, jak i zadania umiarkowane trudnie stanowiły tyle samo zadań w obszarze Znajomość środków językowych. Nie było zadań bardzo trudnych ani zadań łatwych oraz bardzo łatwych. Najtrudniejsze okazało się zadanie 11.2 (łatwość 0,3) sprawdzające umiejętność rozpoznawania i poprawnego stosowania struktur leksykalno-gramatycznych - w tym konkretnym przypadku wymagano znajomości czasowników modalnych. Także zadanie 11.3 (łatwość0,47), w którym należało zastosować odpowiedni przyimek miejsca, okazało się trudnym wyzwaniem dla zdających. Podczas pracy z uczniami należy nieustannie zwracać uwagę na poszerzanie znajomości struktur gramatycznych oraz słownictwa z różnych zakresów tematycznych, a także na wykorzystywanie nagrań tekstów w nauce języka. Należy również przywiązywać dużą wagę do doskonalenia techniki rozwiązywania zadań, przypominać uczniom o uważnym czytaniu poleceń i treści zadań oraz konieczności dokładnej analizy tekstów w zadaniach Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym Test z języka niemieckiego dla uczniów z województwa mazowieckiego okazał się umiarkowanie trudny (0,56), a stopień trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, przy czym w arkuszu dominowały zadania umiarkowanie trudne i trudne, stanowiły one 77% wszystkich zadań. W arkuszu było 1 zadanie bardzo trudne. Średni procent punktów uzyskany przez zdających w województwie mazowieckim wyniósł 57 i jest taki sam jak w kraju. Na wykresie i w tabeli i przedstawiono, jaki stopień trudności miały poszczególne zadania w całym arkuszu egzaminacyjnym. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Poziom wykonania zadań z języka niemieckiego numery zadań 78

80 Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0, Trudne 0,20-0,49 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 2.3, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.2, 9.2, 10.1, 11.1, , 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.3, 9.4, 10.3, 11.2 Łatwe 0,70-0,89 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 6.3, 7.4, 9.1, Bardzo łatwe 0,90-1, Poziom opanowania umiejętności w obszarach standardów 0,7 0,6 0,5 Łatwości obszarów umiejętności 0,61 0,57 0,52 0,49 0,4 0,3 0,2 0,1 0 rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych znajomość funkcji językowych znajomość środków językowych Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z zadań w obszarze Rozumienie ze słuchu, nieco słabiej rozwiązywali zadania z obszarów Rozumienie tekstów pisanych i Znajomość funkcji językowych. Najsłabsze wyniki uzyskali uczniowie z zadań w obszarze Znajomość środków językowych. Zadania w tym obszarze to zadania sprawdzające znajomość gramatyki i leksyki na poziomie podstawowym. 79

81 Poniżej przedstawione zostały stopnie trudności poszczególnych zadań z rozbiciem na cztery obszary standardów. Rozumienie ze słuchu Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0, Trudne 0,20-0,49 2.3, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 1.1, 1.3, 1.4, 3.1, Łatwe 0,70-0,89 1.2, 2.1, 2.2, Bardzo łatwe 0,90-1,00 Najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe 1.5. Zadanie to wymagało dużej koncentaracji, gdyż był to bardzo krótki tekst (trzy linijki w transkrypcji), w którym występowały wszystkie wyrazy zawarte w dystraktorach tego zadania w arkuszu. W zadaniu 2.3, należało wysłuchać do końca całą wypowiedź. Jeżeli uczniowie usłyszeli imię oraz rzeczownik Mathe, a nie zwrócili uwagi na czasownik hassen, wskazali błędne rozwiązanie. Dość trudne są dla uczniów zadania, w których występują nawiązania do wszystkich elementów z dystraktorów wyrażonych przy pomocy obrazków lub słów Rozumienie tekstów pisanych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.3, Łatwe 0,70-0, , Bardzo łatwe 0,90-1,00 W tym obszarze wystąpiły zadania o trzech stopniach trudności, jednakże większość stanowiły zadania umiarkowanie trudne - 75% wszystkich zadań z tego obszaru. W tym obszarze, podobnie jak w całym arkuszu, nie wystąpiły zadania bardzo trudne i bardzo łatwe. Najłatwiejsze dla zdających okazały się zadania, w których jednoznacznie występuje słowo z werstraktora, a w innych tekstach tego słowa nie ma. Zdający mieli większe trudności z zadaniami, do rozwiązania których musieli przeczytać dłuższe teksty i je analizować lub wyciągać wnioski. 80

82 Znajomość funkcji językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 5.1, 5.2, 5.3, Łatwe 0,70-0, Bardzo łatwe 0,90-1,00 Zadania w tym obszarze były w przeważającej części trudne (stanowiły 50% wszystkich zadań z tego obszaru), 40% zadań to zadania umiarkowanie trudne, a tylko jedno zadanie cząstkowe było łatwe. Trudne dla uczniów było zadanie 4, polegające na wybraniu spośród podanych reakcji na wysłuchane pytanie lub bardzo krótkie zdanie. Zdający muszą się bardzo koncentrować, żeby usłyszeć każdy wyraz np.: Wie lange? czy Wie oft? Znajomość środków językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0, , 10.3, 11.1, Umiarkowanie trudne 0,50-0, Łatwe 0,70-0, Bardzo łatwe 0,90-1,00 Zadania w tym obszarze były w przeważającej części trudne (stanowiły 66% wszystkich zadań z tego obszaru), tylko jedno zadanie cząstkowe było łatwe a jedno umiarkowanie trudne. Okazuje się, że w dalszym ciągu dużą trudność sprawia zdającym gramatyka. Mimo iż w arkuszu na poziomie podstawowym należało wybierać prawidłowe wyrazy z podanych, nie zmieniając ich formy, okazało się, że tekst, z którego usunięto owe słowa, nie był dla uczniów łatwy, a jego długość zniechęcała uczniów do uważnego czytania. 1 Na podstawie niniejszej analizy można stwierdzić, że uczniowie woj. mazowieckiego wypadli tak samo jak zdający język niemiecki w kraju. Należy więcej uwagi w szkole poświęcić na ćwiczenia z obszaru rozumienia tekstów czytanych. Nie można też zaniechać nauczania i ćwiczenia gramatyki, gdyż jest ona konieczna do zrozumienia tekstu, uzupełnienia luk w tekście (np. czasowniki w różnych czasach, okoliczniki czasu, szyk zdania itp.). 81

83 3.5.3 Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym Test z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym okazał się dla uczniów z województwa mazowieckiego umiarkowanie trudny (łatwość 0,64). Dominowały w nim zadania umiarkowanie trudne (52% wszystkich zadań) oraz łatwe (30% zadań). Zadania trudne stanowiły 15% zadań, zadania bardzo łatwe 2%. W arkuszu nie było zadań bardzo trudnych. W tabeli i na wykresie przedstawiono, jaki stopień trudności miały poszczególne zadania cząstkowe w całym arkuszu egzaminacyjnym. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 1.4, 2.1, 3.1, 7.1, 9.1, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 Łatwe 0,70-0,89 1.2, 1.5, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, , 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.3, 8.4, 11.1, 11.3 Bardzo łatwe 0,90-1, Poziom wykonania zadań z języka rosyjskiego 82

84 Poziom opanowania umiejętności w obszarach standardów Chociaż test z języka rosyjskiego okazał się dla gimnazjalistów z województwa mazowieckiego umiarkowanie trudny, to stopień trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie za zadania z obszaru Znajomość funkcji językowych (łatwość 0,7). Nieco trudniejsze okazały się zadania z obszaru Znajomość środków językowych (łatwość 0,64), Rozumienie tekstów pisanych (łatwość 0,62) i Rozumienie ze słuchu (łatwość 0,61). Poniżej przedstawiamy stopnie trudności poszczególnych zadań z rozbiciem na cztery obszary standardów. Rozumienie ze słuchu Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 1.4, 2.1, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 1.2, 1.5, 2.3, 2.4, 3.2, Łatwe 0,70-0,89 1.1, Bardzo łatwe 0,90-1, Wśród zadań w obszarze Rozumienie z słuchu nie było zadań bardzo trudnych. Zadania umiarkowanie trudne stanowiły 50% wszystkich zadań tego obszaru, zadania trudne 25%, zadania łatwe 17%, zadania bardzo łatwe 8%. Najtrudniejsze okazały się zadania cząstkowe 2.1. i 3.1. (łatwość 0,38). W zadaniu 2. po wysłuchaniu rozmowy brata z siostrą należało dopasować do każdej osoby to, czym się interesuje. Tekst do zadania 2. był długi, dotyczył zainteresowań czterech osób. Była w nim mowa o globusie dla Miszy i o zagranicznych wyjazdach chłopca (поездках). Słowo, które należało dopasować, to podróże (путешествия). Zadanie to sprawiło trudność piszącym, 83

85 ponieważ wykonanie go wymagało zrozumienia informacji wyrażonej w tekście i w zadaniu innymi słowami. W zadaniu 3. po wysłuchaniu komunikatu należało zaznaczyć w tabeli, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. W zadaniu 3.1. informacja o tym, kiedy nadawana jest audycja o jedzeniu, podana była w formie przypomnienia, że dzisiaj jest środa, a to znaczy, że jak zwykle jest z wami cotygodniowa audycja Smacznego. Prawdopodobnie słowo еженедельная zmyliło piszących i uznali pierwsze zdanie z informacją каждое утро za prawdziwą. Najłatwiejsze były zadania cząstkowe 1.3. (łatwość 0,90). W zadaniu 1.3. należało po wysłuchaniu tekstu odpowiedzieć na pytanie, jaką niespodziankę przygotują dzieci dla rodziców, zakreślając literę oznaczającą jeden z trzech obrazków. W tekście była mowa o torcie, blinach i sałatce warzywnej. Tekst był łatwy, z prostą leksyką. Już w w trzecim zdaniu była mowa o tym, dlaczego nie przygotują tortu ani blinów. Znajomość funkcji językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Łatwe 0,70-0,89 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, Bardzo łatwe 0,90-1,00 W obszarze Znajomość funkcji językowych nie było zadań bardzo trudnych, trudnych i bardzo łatwych. 50% wszystkich zadań stanowiły zadania umiarkowanie trudne, 50 % zadania łatwe. Najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe 4.1. (łatwość 0,54), najłatwiejsze zadanie 6.3. (łatwość 0,87) W zadaniu 4.1. do wypowiedzi На что Вы жалуетесь? należało dobrać właściwą reakcję. W tym wypadku było to zdanie Сильно болит горло. W zadaniu tym uczniowie powinni wykorzystać podstawowy zwrot z leksyki dotyczącej wizyty u lekarza, podobny do zwrotu polskiego. W zadaniu 6.3. do opisanej sytuacji należało wybrać właściwą reakcję. Uczeń miał wybrać zdanie, jakie powie koledze, który ładnie rysuje. Leksyka potrzebna do wykonania tego zadania okazała się łatwa dla uczniów. Rozumienie tekstów pisanych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 7.1, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 9.2, 9.3, Łatwe 0,70-0,89 8.1, 8.3, Bardzo łatwe 0,90-1,00 84

86 W obszarze Rozumienie tekstów pisanych nie było zadań bardzo trudnych i bardzo łatwych. 58% wszystkich zadań stanowiły zadania umiarkowanie trudne. Zadania trudne stanowiły 17%, zadania łatwe 25%. Najtrudniejsze dla piszących okazały się zadania 7.1 i 9.1. (łatwość 0,47), najłatwiejsze zadanie 8.3. (łatwość 0,77). W zadaniu 7. do czterech ogłoszeń należało dobrać odpowiednie zdania. W ogłoszeniu 7.1. zamieszczone jest zaproszenie skierowane do właścicieli zwierząt, którzy mają problemy ze zdrowiem swoich ulubieńców i z opieką nad nimi. Proponuje im się bezpłatne konsultacje. Prawdopodobnie piszący oczekiwali zdania, w którym byłaby mowa o weterynarzu. Tymczasem prawidłową odpowiedzią było bardzo ogólne zdanie C. (Autor tekstu proponuje pomoc). W zadaniu 9.1.do pytania, które ZOO zainteresuje osobę, chcącą jeździć konno, należało dobrać odpowiednią ofertę. W ostatnim zdaniu oferty C. jest mowa o tym, że w ZOO jest школа верховой езды для детей и взрослых, конный клуб. Możliwe jednak, że uczniowie nie doczytali tej oferty do końca, tym bardziej, że pasowała jeszcze do pytania 9.4. W ofercie B. jest mowa o конном шоу. W zadaniu 8.3. należało z trzech podanych odpowiedzi wybrać tę, która jest zgodna z treścią tekstu. Uczniowie dobrze poradzili sobie z tym zadaniem, mimo wzmianki o chorobie i o obiedzie wybrali jednak właściwą odpowiedź B. сделать покупки. Znajomość środków językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Wśród zadań w obszarze Znajomość środków językowych nie było zadań bardzo trudnych i bardzo łatwych. 50% zadań było umiarkowanie trudnych. Zadania trudne to 17% wszystkich zadań w tym obszarze. Zadania łatwe stanowiły 33%. Najłatwiejsze dla zdających było zadanie cząstkowe (łatwość 0,85). W zadaniu tym należało wybrać poprawne uzupełnienie luki spośród trzech form przymiotnika сильный mianownika (biernika) l.mnogiej, narzędnika l.pojedyńczej i narzędnika l.mnogiej. Najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe (łatwość 0,35). W zadaniu tym należało uzupełnić lukę słowem wybranym z ramki. Z kontekstu wynikało, że należy wstawić słowo dywan. Wśród słów rosyjskich było słowo ковёр, ale także słowo диван, które ze względu na podobieństwo do słowa polskiego było błędnie wybierane przez piszących. Na podstawie niniejszej analizy można stwierdzić, że w obszarach Rozumienie ze słuchu, Znajomość funkcji językowych, Rozumienie tekstów pisanych i Znajomość środków językowych uczniowie województwa mazowieckiego wypadli na poziomie podstawowym nieco gorzej niż zdający język rosyjski w kraju. Średnia procentowa za cały test w województwie mazowieckim wynosi 64,1% i jest o 0,9 punkta procentowego niższa od średniej krajowej (65%). Należy więcej uwagi w szkole poświęcić na ćwiczenia z obszarów Rozumienie tekstów czytanych i Rozumienie ze słuchu. W tym roku uczniowie lepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzajacymi znajomość środków językowych, chociaż można zauważyć, że lepiej opanowali słownictwo niż struktury gramatyczne. Należy również ćwiczyć uważne czytanie poleceń i treści zadań. 85 Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0, Umiarkowanie trudne 0,50-0, , 10.2, Łatwe 0,70-0, , Bardzo łatwe 0,90-1,00

87 Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym Do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym przystąpiło w województwie mazowieckim 224 uczniów. Test okazał się dla gimnazjalistów łatwy (p = 0,76). Poziom wykonania zadań z języka francuskiego Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 1.3, 1.5, 2.1, 3.1, 7.4, 8.3, 9.1, 9.2, Łatwe 0,70-0,89 1.1, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 9.3, 9.4, 10.1, 10.3, 11.3 Bardzo łatwe 0,90-1,00 1.2, 6.2, 7.1, Największą grupę zadań stanowiły zadania łatwe (65 % wszystkich zadań). Zadania bardzo łatwe stanowiły 10 % zadań arkusza, a zadania umiarkowanie trudne 22,5 % zadań. Zadania trudne stanowiły jedynie 2,5 % zadań. W arkuszu nie było zadań bardzo trudnych. 86

88 Poziom opanowania umiejętności w obszarach standardów Mimo że test z języka francuskiego okazał się dla uczniów łatwy, stopień trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru Rozumienie tekstów pisanych. Średnia łatwość zadań w tym obszarze wynosi 0,82. Nieco trudniejsze okazały się zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z pozostałych obszarów. Najtrudniejsze okazały się zadania z obszaru Znajomość środków językowych. Średnia łatwość tych zadań wynosi 0,71. Średnia łatwość zadań z obszaru Rozumienie ze słuchu wynosi 0,76, a z obszaru Znajomość funkcji językowych - 0,73. W tabelach przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań arkusza z podziałem na obszary standardów wymagań egzaminacyjnych. Rozumienie ze słuchu Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 1.3, 1.5, 2.1, Łatwe 0,70-0,89 1.1, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, Bardzo łatwe 0,90-1, Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Rozumienie ze słuchu okazały się w większości łatwe. Zadania o tym stopniu trudności stanowiły 58 % zadań tej części arkusza. W arkuszu były również cztery zadania umiarkowanie trudne i jedno zadanie bardzo łatwe. Nie było zadań bardzo trudnych ani trudnych. Najłatwiejsze okazało się zadanie 1.2 (łatwość 0,99). Zdającym nie sprawiło kłopotu znalezienie szczegółowej informacji czytelnie zasygnalizowanej 87

89 w dialogu za pomocą prostych rzeczowników un café et un croissant. Zadanie to było jednocześnie najłatwiejszym zadaniem całego testu. Najtrudniejsze okazało się zadanie 1.3 (łatwość 0,64), w którym należało wychwycić nieco trudniejsze zdanie wskazujące na to, że rozmowa dotyczy filmu, a nie sztuki teatralnej. Rozumienie tekstów pisanych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 Łatwe 0,70-0,89 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, Bardzo łatwe 0,90-1, Największa grupa zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru Rozumienie tekstów pisanych to zadania łatwe, które stanowiły 90 % zadań tej części arkusza. W arkuszu było również jedno zadanie bardzo łatwe. Nie było zadań umiarkowanie trudnych, trudnych ani bardzo trudnych. Najłatwiejsze okazało się zadanie 6.2 (łatwość 0,92), które dotyczyło bardzo typowej sytuacji robienia zakupów i było skonstruowane za pomocą jednego z podstawowych wyrażeń (Une baguette, s il vous plaît). Najtrudniejsze było zadanie 6.3 (łatwość 0,74), które wymagało znajomości wyrażenia de rien i sytuacji, w której jest ono używane (reagowanie na podziękowanie). Znajomość funkcji językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 7.4, 8.3, 9.1, Łatwe 0,70-0,89 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 9.3, Bardzo łatwe 0,90-1, Największą grupę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru Znajomość funkcji językowych stanowiły zadania łatwe (58 %). W arkuszu były również cztery zadania umiarkowanie trudne oraz jedno zadanie bardzo łatwe. Nie było zadań trudnych ani bardzo trudnych. Najłatwiejsze okazało się zadanie 7.1 (łatwość 0,92), w którym zdający bez trudu skojarzyli rzeczowniki livres, titres i écrivains z wyrażeniem passionnés de lecture. Najtrudniejsze okazało się zadanie 9.2 (łatwość 0,53), które było jednocześnie jednym z najtrudniejszych zadań testu na poziomie podstawowym. Wymagało ono znajomości rzeczownika compagnie, często mylonego z podobnie brzmiącym rzeczownikiem campagne. 88

90 Znajomość środków językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0, Umiarkowanie trudne 0,50-0, Łatwe 0,70-0, , 10.3, Bardzo łatwe 0,90-1, Stopień trudności zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru Znajomość środków językowych był zróżnicowany. Największą grupę zadań stanowiły zadania łatwe (50 %). W arkuszu było również jedno zadanie trudne, jedno zadanie umiarkowanie trudne oraz jedno zadanie bardzo łatwe. Nie było zadań bardzo trudnych. Najłatwiejsze okazało się zadanie 10.2 (łatwość 0,92), w którym zdający bez trudu dopasowali czasownik lire do wyrażenia aller à la bibliothèque. Najtrudniejsze okazało się zadanie 11.1 (łatwość 0,38) sprawdzające umiejętność poprawnego zastosowania przyimków na wyrażenie ruchu z/do. Zadanie to okazało się najtrudniejszym zadaniem testu na poziomie podstawowym. Podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie ze szkół w województwie mazowieckim osiągnęli wyniki lepsze niż uczniowie ze szkół w innych województwach. Zdający na Mazowszu uzyskali za cały arkusz średnio 76 %. Średnia krajowa to 69 punktów procentowych. Niemniej jednak pracując z uczniami należy w dalszym ciągu zwracać uwagę na poszerzanie znajomości struktur gramatycznych oraz słownictwa z różnych zakresów tematycznych, a także na wykorzystywanie nagrań tekstów w nauce języka. Należy również pracować nad doskonaleniem techniki rozwiązywania zadań, na przykład przypominać uczniom o uważnym czytaniu poleceń i treści zadań oraz konieczności dokładnej analizy tekstów w zadaniach. 89

91 3.6 Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym składały się z 40 zadań zamkniętych. Zdający mogli uzyskać maksymalnie 40 punktów za zadania. Zadania egzaminu gimnazjalnego we wszystkich językach podzielone zostały na cztery obszary: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Znajomość środków językowych, Wypowiedź pisemna. Poniższa tabelka przedstawia liczbę punktów i procentowy udział badanych umiejętności w całym arkuszu oraz numery zadań, które sprawdzają poszczególne umiejętności. O ile liczba punktów, liczba oraz numery zadań w obrębie badanych umiejętności są identyczne we wszystkich językach, o tyle łatwości zadań mogą być różne, a słabe i mocne strony zdających mogą dotyczyć zupełnie innych umiejętności. Obszar standardów Liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Numery zadań Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków ęzykowych Wypowiedź pisemna , , 4, , * *Wypowiedź pisemna obejmuje takie elementy jak: treść (8.1), spójność i logika (8.2), zakres środków językowych (8.3) i poprawność środków językowych (8.4). 90

92 3.6.1 Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Poziom wykonania zadań w arkuszu Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym okazał się dla gimnazjalistów z województwa mazowieckiego umiarkowanie trudny (p = 0,56). Poziom wykonania zadań z języka angielskiego 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, _tresc 8_spoj 8_zakr 8_popr Poniższa tabela przedstawia stopień trudności poszczególnych zadań dla całego testu. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 7.2, 7.3, 7.4, Trudne 0,20-0,49 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 1.1, 1.4, 4.3, 4.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 8.1, 8.3, , 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 8.2 Łatwe 0,70-0,89 1.3, 1.5, Bardzo łatwe 0,90-1, Największą grupę zadań stanowiły zadania umiarkowanie trudne - 44 % wszystkich zadań. Zadania trudne stanowiły 35% zadań arkusza, zadania bardzo trudne - 12%, a zadania łatwe 9% zadań. W arkuszu nie było zadań bardzo łatwych. 91

93 Poziom opanowania umiejętności w obszarach standardów 0,7 0,6 0,605 0,579 0,5 0,4 0,3 0,263 0,37 0,2 0,1 0 Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Wypowiedż pisemna Stopień trudności poszczególnych zadań w arkuszu z języka angielskiego był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru Rozumienie ze słuchu oraz Rozumienie tekstów pisanych. Średnia łatwość zadań w tych obszarach wynosi odpowiednio 0,6 i 0,58. Trudniejsze okazały się zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Znajomość środków językowych, podobnie jak tworzenie wypowiedzi pisemnej. Średnia łatwość zadań w tych obszarach wynosi odpowiednio 0,26 i 0,36, co czyni je trudnymi. W tabelach poniżej przedstawiono poziom wykonania zadań arkusza z podziałem na obszary standardów wymagań egzaminacyjnych. Rozumienie ze słuchu Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 1.1, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, Łatwe 0,70-0,89 1.3, 1.5, 2 Bardzo łatwe 0,90-1,00 Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Rozumienie ze słuchu okazały się w większości umiarkowanie trudne. Zadania o tym stopniu trudności stanowiły 60% zadań tej części arkusza. W arkuszu były również dwa zadania trudne i dwa zadania umiarkowanie trudne. Nie było zadań bardzo trudnych ani bardzo łatwych. Najłatwiejsze okazało się zadanie 1.3 (łatwość 0,78) zdający musieli określić główną myśl wysłuchanego dialogu, a najtrudniejsze okazało się zadanie 1.1 (łatwość 0,46), w którym zdający musieli zrozumieć wypowiedź ustną w celu znalezienia określonych informacji. 92

94 Rozumienie tekstów pisanych Stopień trudności Największa grupa zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru Rozumienie tekstów pisanych to zadania umiarkowanie trudne, które stanowiły 70% zadań tej części arkusza. W arkuszu było jedno zadanie łatwe i dwa zadania trudne. Nie było zadań bardzo trudnych, ani bardzo łatwych. Najłatwiejsze okazało się zadanie 3.1 (łatwość 0,71), które polegało na dopasowaniu akapitu tekstu do zdania go podsumowującego. Najtrudniejsze było zadanie 4.4 (łatwość 0,43), które wymagało rozpoznania zwiazków między poszczególnymi częściami tekstu. Znajomość środków językowych Ta część egzaminu okazała się zdecydowanie najtrudniejsza. Zadania trudne stanowiły 50% a zadania bardzo trudne 40% wszystkich zadań tego obszaru i stanowiły nie lada wyzwanie dla wielu zdających, którzy mieli problemy z posługiwaniem się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych i ortograficznych). Nadal wielu zdających nie zna formy czasu przeszłego czasowników nieregularnych (bought, went), nie umie utworzyć przysłówka (finally) czy też ma problemy ze stroną bierną w języku angielskim. Najtrudniejszym zadaniem było zadanie 7.3, w którym zdający musieli uzupełnić zdanie wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie - nieznajomość wyrażenia good at albo znaczenia rzeczownika a cook uniemożliwiały uzyskanie punktu. Wypowiedź pisemna Wskaźnik łatwości Zadaniem zdających było napisać wiadomość w języku angielskim, przy czym każda praca oceniania była w czterech kryteriach: treści (przekaz trzech informacji podanych w poleceniu), spójności i logiki, zakresu środków językowych oraz poprawności środków językowych. Za tę część egzaminu można było uzyskać maksymalnie 10 punktów. Najwięcej problemów zdający mieli z pełnym i komunikatywnym przekazem informacji, a, co może budzić zdziwienie, część zdających pisała prace w języku polskim! Często zdający popełniali błędy, które w znacznym stopniu zakłócały komunikację lub powodowały, że wypowiedź była niezrozumiała. Co więcej, wielu zdających stosowało kolokwializmy, a zróżnicowane struktury leksykalno-gramatyczne należały do rzadkości. 93 Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 4.3, Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, Łatwe 0,70-0, Bardzo łatwe 0,90-1,00 Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 7.2, 7.3, 7.4, Trudne 0,20-0,49 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, Umiarkowanie trudne 0,50-0, Łatwe 0,70-0,89 Bardzo łatwe 0,90-1,00

95 3.6.2 Analiza szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym Test z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym okazał się dla uczniów z województwa mazowieckiego trudny (0,40), a stopień trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, przy czym w arkuszu dominowały zadania trudne i stanowiły one 67,6% wszystkich zadań. W arkuszu były 3 zadania bardzo trudne. Średni procent punktów uzyskany przez zdających w województwie mazowieckim wyniósł 40 i był wyższy o 7 punktów procentowych uzyskanych w kraju. Poziom wykonania zadań z języka niemieckiego Poziom opanowania umiejętności w obszarach standardów Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z zadań w obszarze Rozumienie tekstów pisanych, nieco słabiej rozwiązywali zadania z obszarów Rozumienie ze słuchu. Najsłabsze wyniki uzyskali 94

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. OKE-WSEGiM /10

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. OKE-WSEGiM /10 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4441-1/10 Warszawa, 31

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022)

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4330-09/RS/07 Szanowni Państwo, Warszawa, 31. 08.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 200 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/ 1 Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym miał formę pisemną, trwał 170 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 1 Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 1 1. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PR/ /w 2013 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 Warszawa 2009 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 województwo mazowieckie WARSZAWA 2009 OKE-WSEGiM-4441-1/09 Warszawa, 3 sierpnia 2009 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU E G ZAM I N MAT UR ALNY 20 0 9 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z: - HISTORII - WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE - BIOLOGII -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ - 1 - WARSZAWA 2008 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII Razem Liczba unieważnień Pisemny egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10 maja 2010 r. Po raz pierwszy zdający mogli wybrać biologię wyłącznie

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 1. Podstawowe dane statystyczne W 2010 r. do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII Razem Liczba unieważnień Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym kraju 3 maja 200 r. Abiturienci, po raz pierwszy, mogli wybrać geografię

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński JOW W SAMORZĄDACH Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński widełki wielkości okręgu 100% 90% 80% 0,5 0,5 0,5 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,5 0,5 0,5 powyżej normy poniżej normy minimum 0% okręg pięciomandatowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

XVI. XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII w w w. o k e. w a w. p l

XVI. XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII w w w. o k e. w a w. p l XVI. XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XVI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII 2013 1 Pisemny egzamin maturalny z biologii odbył się w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl

Bardziej szczegółowo

V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/

V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/ V. V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /w 2013r./ /przedmiot obowiązkowy/

Bardziej szczegółowo

XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII w w w. o k e. w a w. p l

XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII w w w. o k e. w a w. p l XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII 2013 1 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ w WARSZAWIE I. WYNIKI EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l

VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII.. 3 IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE..

SPIS TREŚCI VIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII.. 3 IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE.. SPIS TREŚCI VIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII.. 3 1. Podstawowe dane statystyczne...5 2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości...7 3. Analiza wyników egzaminu ze

Bardziej szczegółowo

G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU

G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU OKE-WSEGiM-4442-1/11 Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 2013 www.oke.waw.pl IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017 WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN Rok 2017 MATERIAŁ DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE WRZESIEŃ 2017 I. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 ROK. Egzamin gimnazjalny w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka angielskiego po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku Kraków, czerwiec 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO...

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013 1. Język obcy nowożytny. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu. Rok 13 Opracował Przemysław Murawski, 13 W Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu do egzaminu z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 14 Opracował Przemysław Murawski, 14 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY KWIECIEŃ 2019 ROK

EGZAMIN GIMNAZJALNY KWIECIEŃ 2019 ROK EGZAMIN GIMNAZJALNY KWIECIEŃ 2019 ROK HARMONOGRAM EGZAMINU W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH, W KTÓRYCH NAUKA KOŃCZY SIĘ W SEMESTRZE WIOSENNYM: W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH, W

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2009 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /05

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /05 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4441-1/05 Warszawa, 18.08.2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z przedmiotów przyrodniczych dla klasy 3 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Przedmioty przyrodnicze / Opis

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku Kraków, czerwiec 2012 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2016

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2016 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 16 Opracował Przemysław Murawski, 16 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 15 Opracował Przemysław Murawski, 15 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l

IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W STYCZNIU 2016 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNAW WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W STYCZNIU 2016 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNAW WARSZAWIE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W STYCZNIU 0 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNAW WARSZAWIE 00- WARSZAWA Plac Europejski tel. 0 0, fax 0 0 http:// www.oke.waw.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych

Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych Szacunek liczby oraz kierunków mobilności w Warszawie na podstawie danych mobilnych Główne wyniki analizy sierpień 2019 m.st. Warszawa SPIS TREŚCI 01 INFORMACJE O ANALIZIE Informacja o celu, technice,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

E G ZAM I N MAT UR ALNY SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU. Zeszyt 1 z 3

E G ZAM I N MAT UR ALNY SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU. Zeszyt 1 z 3 E G ZAM I N MAT UR ALNY 20 0 9 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie mazowieckim.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie mazowieckim. OKE-WSEGiM-4442-1/10 Warszawa, 16.08.2010 Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie mazowieckim.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo