Charakterystyki wentylatorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyki wentylatorów"

Transkrypt

1 Charakterystyki wentylatorów Charakterystyki wymiarowe Do charakterystyk wymiarowych zalicza się: - charakterystykę sprężu całkowitego Δp = f(q), - charakterystykę sprężu statycznego Δp st = f(q), - charakterystykę mocy N = f(q), - charakterystykę sprawności η = f(q). Charakterystyki wentylatora promieniowego z łopatkami zagiętymi w przód Rys Charakterystyki wymiarowe wentylatora promieniowego z łopatkami zagiętymi w przód ( przy n = 730 obr/min, γ = 1,2 kg/m 3 ). 1

2 Charakterystyki wentylatora promieniowego z łopatkami zagiętymi do tyłu Rys Charakterystyki wymiarowe wentylatora promieniowego z łopatkami zagiętymi w tył ( przy n = 730 obr/min, γ = 1,2 kg/m 3 ). Charakterystyki wentylatora osiowego Rys Charakterystyki wymiarowe wentylatora osiowego przy n = 1450 obr/min i γ = 1,2 kg/m 3. 2

3 Rys Charakterystyka wentylatora osiowego przy różnych stałych prędkościach obrotowych wirnika od 980 do 1450 obr/min. Charakterystyki bezwymiarowe Charakterystyki wymiarowe geometrycznie podobnych wentylatorów mogą być sprowadzone do jednej bezwymiarowej charakterystyki dla całej serii wentylatorów podobnych. Rys Charakterystyka bezwymiarowa wentylatora promieniowego ψ=f(φ), η=f(φ), λ =f(φ). 3

4 Inny rodzaj charakterystyki bezwymiarowej wentylatorów podobnych przedstawiono na rys. 13.6, gdzie w układzie współrzędnych Δp i c wyl (prędkość wypływu gazu z otworu wylotowego wentylatora) znajdują się krzywe u 2 =const oraz η=const; ponadto w tablicy podane są numery wentylatorów, przynależna średnica zewnętrzna D 2 wirników i F wyl. Wybór wentylatorów przedstawia się następująco. Dla podanego sprężu wentylatora Δp na krzywej η max znajduje się wartość c wyl (m/s), po czym oblicza, się powierzchnie otworu wylotowego F wyl = Q/c wyi (m 2 ); wartość ta służy do wyboru z tablicy numeru wentylatora. Rys Charakterystyka bezwymiarowa wentylatora promieniowego Δp = f(c wyl ). Praca wentylatora jako ssawy Niezależnie od rodzaju pracy (sprężanie czy zasysanie) wysokość podnoszenia H = Δp/y Wentylatora (w metrach słupa gazu) i jego wydajność przy stałej prędkości obrotowej są stałe. Również statyczna wysokość podnoszenia wentylatora niezależnie od rodzaju pracy jest stała H st = Δp st /y = const. Na podstawie tego równania można wyprowadzić następujący wzór ważny przy niewielkich sprężach, jakie występują w wentylatorach: gdzie: P a - ciśnienie atmosferyczne, kg/m 2, P 1 - ciśnienie absolutne ssania przy pracy wentylatora jako ssawy, kg/m 2, P 2 - ciśnienie absolutne sprężania przy pracy wentylatora polegającej na zasysaniu powietrza atmosferycznego i tłoczeniu powyżej ciśnienia atmosferycznego, kg/m 2. 4

5 Rys Wyznaczenie charakterystyki przepływu wentylatora działającego jako ssawa, Δp st = f (Q) - charakterystyka wentylatora tłoczącego gaz, Δp' st = f,(q) - charakterystyka wentylatora działającego jako ssawa Regulacja wydajności wentylatorów promieniowych Regulacja dławieniowa Zmiana wydajności wentylatora może być przeprowadzona przez dławienie przepływu gazu w przewodzie tłocznym i ssawnym. Przedstawione zasady regulacji dławieniowej pomp za pomocą zasuwy wbudowanej w przewód tłoczny obowiązują również do wentylatorów. 5

6 Regulacja dławieniowa wentylatorów na tłoczeniu podobnie jak pomp jest nieekonomiczna i należy jej unikać. Wielkość strat energii przy dławieniu gazu w przewodzie tłocznym nie jest jednakowa we wszystkich typach wentylatorów odśrodkowych. Rys Charakterystyki porównawcze przepływu Δp = f(q) i mocy N = φ(q) wentylatorów promieniowych: - z łopatkami zakrzywionymi ku przodowi - Δp = f 1 (Q), N =φ 1 (Q), - z łopatkami zakończonymi promieniowo - Δp = f 2 (Q), N =φ 1 (Q), - z łopatkami zakrzywionymi ku tyłowi - Δp = f 3 (Q), N =φ 2 (Q), Regulacja dławieniowa wentylatorów na ssaniu Rys Konstrukcja charakterystyki przepływu wentylatora przy regulacji wydajności przez dławienie przepływu gazu w przewodzie ssawnym, Δp = f 1 (Q) - charakterystyka wentylatora, Δp rs = f 2 (Q) - charakterystyka przepływu dławionego przewodu ssawnego Δp = f 3 (Q) - charakterystyka wentylatora przy zdławionym przepływie gazu w przewodzie ssawnym. 6

7 Regulacja przez zmianę prędkości obrotowej Ten sposób regulacji jest ekonomiczny. Zasady, zostały wyjaśnione na poprzednim wykładzie przy omawianiu wpływu zmian prędkości obrotowej na podstawowe parametry wentylatora. Do przeliczenia wartości Q, Δp oraz N po zmianie prędkości obrotowej z n na n służą wzory: Przy założeniu, że: η η Rys Schemat napędu wentylatora za pośrednictwem sprzęgła hydraulicznego, 1 - silnik elektryczny, 2 - sprzęgło hydrauliczne, 3 - wentylator, 4 - zbiornik oleju, 5 - pompa zębata olejowa, 6 chłodnica. 7

8 Regulacja za pomocą kierownicy przedwirnikowej Ten sposób regulacji podobnie jak regulacja przez zmianę prędkości obrotowej polega na zmianie charakterystyki wentylatora. Z równania podstawowego wentylatorów wynika, że spręż wentylatora można zmieniać przez zmianę prędkości c u0, co z kolei wymaga zmiany kąta α 0 dopływu gazu do krawędzi wlotowej łopatek. Kąt dopływu α 0 może być zmieniany za pomocą kierownicy umieszczonej przed wlotem wirnika. Rys Zmiany trójkąta prędkości u wlotu wirnika przy regulacji wydajności wentylatora za pomocą kierownicy wlotowej Rys Kierownica osiowa. 1 - cięgno, 2 - centralny wspornik, 3, 5 - sworznie, 4 - łopatka kierownicza 6 - osłona kierownicy, 7 - pierścień ustawczy, 8 - dźwignia, 9 - pierścień łożyskowy. Rys Mechanizm regulacyjny łopatek kierowniczych. 1 - wentylator, 2,4 - cięgna, 3 - dźwignia równoramienna, 5 - siłownik, 6 - ucho pociągowe, 7 - pierścień ustawczy, 8 - łopatka kierownicza. 8

9 Rys Wpływ ustawienia kierownicy na charakterystykę wentylatora i parametry punktu pracy. Kierownice regulacyjne dzielą się na osiowe i promieniowe Rys Schemat kierownicy promieniowej. Rys Schemat kierownicy promieniowej uproszczonej 9

10 Regulacja za pomocą przestawnej przegrody Sposób tej regulacji polega na zmianie przekrojów kanałów międzyłopatkowych za pomocą przestawnej przegrody. Są dwa rodzaje przestawnych przegród: - przegroda przechodząca przez kanały międzyłopatkowe w postaci tarczy (rys a) obracając się razem z wirnikiem, posiadającej odpowiednio wycięte otwory na łopatki, - przegroda nie przechodząca przez kanały międzyłopatkowe i nie obracająca (rys b) się z wirnikiem. Q th = π D b c m Rys Schematy przegród przestawnych: a) przechodzącej przez łopatki wirnika, b) nie przechodzącej przez łopatki wirnika, 1 - wirnik wentylatora, 2 - przestawna przegroda Rys Wpływ ustawienia przestawnej przegrody na charakterystykę wentylatora i parametry punktu pracy. 10

11 Regulacja mieszana Rys Przebieg regulacji mieszanej przez dławienie (w przewodzie tłocznym) i przez zmianę prędkości obrotowej, Δp=f(Q),n n, Δp=f'(Q),n - charakterystyki przepływu wentylatora przy n n i ń, Δp r = f 1 (Q), Δp r =f 4 (Q) - charakterystyki przewodu przy niezdławionym i dławionym przepływie gazu; P n, P 1, P 2, P 3 - punkty pracy wentylatora Rys Przebieg regulacji mieszanej przez dławienie (w przewodzie tłocznym) oraz przez zastosowanie przestawnej przegrody (dla uzyskania zmiennego sprężu przy stałej wydajności) 1, 2, 3, 4 - charakterystyki wentylatora przy zmianie położenia przestawnej przegrody, 5, 6, 7, 8 - charakterystyki przewodu przy dławieniu 11

12 Rys Przebieg regulacji mieszanej za pomocą kierownicy przed wlotem oraz przez zmianę prędkości obrotowej n, Δp=f(Q), n n ; Δp=f 1 (Q), n 1 - charakterystyki przepływu wentylatora przy nominalnej n n i zmniejszonej prędkości obrotowej n 1,, Δp=f (Q), ε ; Δp=f 1(Q), ε' - charakterystyki wentylatora po zmianie położenia kierownicy, Δp r = f 3 (Q), Δp r = f 4 (Q) - charakterystyki przewodu przy niezdławionym i zdławionym przepływie gazu (dla porównania tego sposobu regulacji z regulacją dławieniową), P n, P l, P 2 - punkty pracy: nominalny oraz w czasie regulacji. Porównanie sposobów regulacji went. promieniowych Ekonomiczność różnych sposobów regulacji można ocenić porównując zależności mocy względnej (N/N n ) od wydajności względnej (Q/Q n ) (rys.13.22) dla wentylatorów o łopatkach zakrzywionych ku tyłowi i dla wentylatorów o łopatkach zakrzywionych ku przodowi. Krzywa (6) charakteryzuje teoretyczną regulację polegającą na założeniu, że zmiana prędkości obrotowej wentylatora odbywa się przy sprawności równej η max. Rys Zależność mocy względnej N/N n od wydajności względnej Q/Q n przy różnych sposobach regulacji wentylatorów: a) z łopatkami zakrzywionymi w tył, b) z łopatkami zakrzywionymi w przód, 1 - regulacja dławieniowa, 2 - regulacja za pomocą kierownicy uproszczonej, 3 - regulacja za pomocą kierownicy osiowej, 4 - regulacja przez zmianę prędkości obrotowej przy użyciu sprzęgła hydraulicznego, 5 - regulacja przez zmianę prędkości obrotowej silnika indukcyjnego pierścieniowego, 6 - regulacja teoretyczna. 12

13 Regulacja wentylatorów osiowych Wydajność wentylatorów osiowych może być zmieniana przez: - zmianę prędkości obrotowej, - zmianę ustawienia łopatek kierownicy wlotowej, - zmianę liczby i położenia łopatek wirnika. Regulacja przez dławienie przepływu gazu w przewodzie tłocznym nie jest stosowana ponieważ jest nieekonomiczna oraz powoduje wzrost głośności działania wentylatora i wzrost zapotrzebowania mocy. Regulacja przez zmianę prędkości obrotowej Jest to najodpowiedniejszy sposób regulacji wentylatorów osiowych. Zmiana Q, Δp i N wentylatora wskutek zmiany prędkości obrotowej odbywa się w sposób płynny lub stopniowy w górę lub w dół. Jedyną wadą tego sposobu regulacji jest wzrost głośności wentylatora przy zwiększonej prędkości obrotowej. Regulacja za pomocą kierownicy wlotowej Kierownica wlotowa znajduje się przed wirnikiem. Przez obrót jej łopatek w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu wirnika wydajność maleje, gdy natomiast trzeba wydajność zwiększyć, należy łopatki obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wirnika. Równocześnie ze zmniejszeniem się wydajności maleje spręż i pobierana moc (podobnie jak w wentylatorach promieniowych). Regulacja przez zmianę liczby i położenia łopatek wirnika Wpływ zmiany liczby łopatek wirnika wentylatora osiowego na charakterystykę bezwymiarową jest dość istotny. Im mniejsza jest liczba łopatek wirnika, tym charakterystyka ψ = f(φ) jest przesunięta bliżej osi φ. Rys Wpływ liczby z łopatek wirnika wentylatora osiowego na przebieg charakterystyki bezwymiarowej ψ = f(φ). 13

14 Rys Charakterystyka osiowego wentylatora Mustang" z regulacją nastawianymi łopatkami wirnika. Punkt pracy wentylatora z siecią Punktem pracy wentylatora jest punkt przecięcia charakterystyki przepływu wentylatora z charakterystyką przepływu przewodu (sieci). Podobnie jak przy pompach współrzędne punktu pracy wentylatora muszą być równe potrzebnemu sprężowi Δp i niezbędnej wydajności Q, punkt pracy musi leżeć możliwie blisko punktu pracy z najwyższą sprawnością ( η max ) oraz powinien on znajdować się na statecznej gałęzi charakterystyki wentylatora. Rys Różne warunki współpracy wentylatora z przewodem lub siecią. 14

15 Rys Zmiana położenia punktu pracy wentylatora wskutek nieszczelności sieci, Δp = f(q) - charakterystyka wentylatora, Δp r = f 1 (Q) - charakterystyka sieci szczelnej, Δp r = f 2 (Q) - charakterystyka sieci nieszczelnej, P, P - punkty pracy: przy szczelnej i nieszczelnej sieci. Ciąg kominowy" W przypadku gdy: - sieć jest otwarta (po jednej i po drugiej stronie łączy się z atmosferą), - występuje długi pionowy przewód, - zachodzi różnica gęstości przetłaczanego gazu i otaczającego powietrza, to u podstawy takiego komina powstaje różnica ciśnień, wynikająca z różnicy masy słupów powietrza i gazu o tej samej wysokości. Różnica ciśnienia statycznego wynosi wtedy: gdzie: g - przyspieszenie ziemskie [m/s ], h - wysokość przewodu [m], ρ g - gęstość przetłaczanego gazu [kg/m 3 ], ρ P - gęstość otaczającego powietrza [kg/m 3 ]. Jeśli gęstość gazu jest mniejsza od gęstości powietrza (ρ g <ρ p ), to wówczas powstaje ujemny przyrost ciśnienia ciąg kominowy. Obliczając krzywą oporów sieci, należy ciąg kominowy odjąć od tych oporów albo też dodać do spiętrzenia wentylatora. 15

16 Ponieważ ciąg kominowy nie zależy od wydajności i jest wielkością stałą, gdy gęstości gazu i powietrza są stałe, należy całą krzywą oporów, poprzednio obliczoną, przesunąć pionowo o wielkość Δp st w dół - gdy jest ujemna, w górę - gdy jest dodatnia (rys ). Rys Przebieg krzywej oporów przy współdziałaniu dodatniego ciągu kominowego Rys Położenie punktu pracy w zimie (R z ) i w lecie (R l ) oraz wydajność wentylatora w zimie (Q z ) i w lecie (Q t ) przy współpracy z ciągiem kominowym. Niestateczna praca wentylatora W pewnych przypadkach praca wentylatora przebiega niestatecznie. Do takich przypadków należy współpraca wentylatora o charakterystyce siodłowatej dla wentylatorów osiowych, przedstawionej na rys z siecią o małej pojemności. Charakterystyka sieci może przecina charakterystykę wentylatora Δp=f(Q) tylko w jednym punkcie - na lewo od punktu A 1 i na prawo od punktu A 2, natomiast między punktami A 1 i A 2 charakterystyki mają 3 punkty wspólne, B 1, B i K. Jakkolwiek odcinki A 1 C 1 i A 2 C 2 są odcinkami pracy statecznej, niewielka zmiana wydajnoś powoduje przeskoczenie punktu pracy do punktu C 1 lub C 2.Przy badaniu wentylatora nie jest możliwe określenie przebiegu charakterystyki między punktami C 1 i C 2, gdyż przy stopniowym otwieraniu zasuwy uzyskuje się krzywą DA 1 B 1 C 1 A 2 E, a przy zamykaniu krzywą EA 2 C 2 A 1 D. Rys Współpraca wentylatora o charakterystyce niestatecznej z siecią o małej pojemności. 16

17 Innym przykładem pracy niestatecznej jest współpraca wentylatora o charakterystyce niestatecznej przedstawionej na rys z siecią o dużej pojemności. Rys Współpraca wentylatora o charakterystyce niestatecznej z siecią o dużej pojemności Po przekroczeniu punktu pracy K, np. wskutek zmniejszenia się odbioru gazu, następuje przeskok pracy do punktu A, gaz zacznie płynąć przez wentylator w przeciwnym kierunku aż do momentu, w którym punkt pracy znajdzie się w punkcie B, po czym zachodzi gwałtowny przeskok pracy do punktu C i jeżeli odbiór jest w dalszym ciągu mały, cykl powtarza się. Opisany przebieg pracy niestatecznej nosi nazwę pompowania lub pompażu. W zakresie pracy na lewo od osi Δp wentylator pracuje w II-ćwiartce układu współrzędnych. Zjawisko pompowania jest szkodliwe dla zespołu wentylator-silnik, szczególnie dla wirnika, gdyż występują w nim duże naprężenia. Pompowanie objawia się hałaśliwą pracą i drganiami całego zespołu. Można ich uniknąć przez zmniejszenie prędkości-obrotowej wirnika wentylatora lub przez zdławienie przepływu gazu w przewodzie ssawnym. Współpraca wentylatorów Współpraca dwu lub więcej wentylatorów może być równoległa lub szeregowa. Współpraca szeregowa Współpraca szeregowa wentylatorów jest stosowana wtedy gdy spręż jednego wentylatora nie jest wystarczający do pokonania oporów w przewodach lub też przy transporcie pneumatycznym w celu uniknięcia zbyt dużych prędkości obwodowych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wirnika cząstkami transportowanych materiałów. Zasada wyznaczania punktu szeregowej współpracy wentylatorów jest taka sama jak przy pompach. Należy przy tym mieć na uwadze dobór wentylatorów o takich charakterystykach, które dawałyby możliwość racjonalnego wykorzystania obu wentylatorów w zakresie potrzebnych parametrów. 17

18 Przykład nieodpowiedniego doboru wentylatorów do współpracy szeregowej w zakresie dużych wydajności przedstawiony jest na rys Z rysunku widać, że wydajność Q 1 wentylatora 1 o charakterystyce Δp 1 =f 1 (Q) działającego samodzielnie jest większa od wydajności sumarycznej Q s dwóch wentylatorów. Wentylator 1 przy współpracy z wentylatorem 2, wskutek której sumaryczna wydajność wynosi Q s, musi pokonać nie tylko opór sieci, ale także opór wentylatora 2 pracującego w IV ćwiartce układu współrzędnych. Wentylator 2 działa jak urządzenie dławiące; gaz przepływa przez ten wentylator w kierunku zgodnym z normalnym, również wirnik obraca się w kierunku normalnym. Rys Współpraca szeregowa w zakresie dużych i średnich wydajności dwóch wentylatorów (różne charakterystyki) P s - punkt współpracy, przy której wentylator 1 tłoczy gaz przez przewód i przez wentylator 2 stanowiący element dławiący, P s - punkt współpracy, przy której oba wentylatory tłoczą gaz. Współpraca równoległa wentylatorów Współpraca równoległa wentylatorów umożliwia uzyskanie większej wydajności w tych przypadkach, gdy w katalogu wentylatorów nie występuje wentylator o odpowiednio dużej wydajności, a zwiększenie wydajności wentylatora nie może być osiągnięte przez podwyższenie prędkości obrotowej. 18

19 Przy tego rodzaju współpracy nieodpowiedni dobór współpracujących wentylatorów prowadzi do pracy jednego z nich w II ćwiartce, tzn. gaz przepływa przezeń w kierunku przeciwnym do normalnego mimo obrotu wirnika w kierunku normalnym. Nietrudno przekonać się o tym analizując przebieg współpracy równoległej dwóch wentylatorów przedstawiony na rysunku Rys Współpraca równoległa dwóch wentylatorów o różnych charakterystykach w zakresie małych i średnich wydajności, P s - punkt współpracy, przy której wentylator 1 tłoczy gaz przez wentylator 2 i przewód tłoczny, P s - punkt współpracy, przy której oba wentylatory działają prawidłowo (tłoczą gaz) 19

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE Historia Czerpak do wody używany w Egipcie ok. 1500 r.p.n.e. Historia Nawadnianie pól w Chinach Historia Koło wodne używane w Rzymie Ogólna klasyfikacja pomp POMPY POMPY

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe. Jedną z kategorii pomp wirowych są pompy wirnikowe, które z kolei dzielimy na: odśrodkowe, helikoidalne,

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Zasada działania maszyny przepływowej.

Zasada działania maszyny przepływowej. Zasada działania maszyny przepływowej. Przyrost ciśnienia statycznego. Rys. 1. Izotermiczny schemat wirnika maszyny przepływowej z kanałem miedzy łopatkowym. Na rys.1. pokazano schemat wirnika maszyny

Bardziej szczegółowo

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów oraz wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH POMPĘ I WARUNKI JEJ PRACY Symbol, Nazwa, określenie, zależność Jednostka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie PODOBIEŃSTWO W WENTYLATORACH TYPOSZEREGI SMIUE Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wstęp W celu umożliwienia porównywania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów Ćwiczenie Nr 2 Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów 1. Wprowadzenie Sterowanie prędkością tłoczyska siłownika lub wału silnika hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 Typoszereg wentylatorów promieniowych wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia składa się z pięciu wielkości: WPO-10/25; WPO-12/25; WPO-14/25; WPO-16/25; WPO-18/25,

Bardziej szczegółowo

W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na:

W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na: Pompy wirowe Pompy wirowe należą do grupy maszyn wirnikowych. Ich zasada działania polega więc na zwiększaniu krętu cieczy w wirniku (tj. organie roboczym) zaopatrzonym w łopatki i obracającym się ze stałą

Bardziej szczegółowo

Pompy i układy pompowe

Pompy i układy pompowe Marek Skowroński Regulacja pompy i układu Pompy i układy pompowe Metody zmiany parametrów pracy układu Punkt pracy układu Regulacja dławieniowa Regulacja upustowa Straty mocy hydraulicznej w układzie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax Wentylatory serii WWOax to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny

Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny Układ pompowy Pompa może w zasadzie pracować tylko w połączeniu z przewodami i niezbędną armaturą, tworząc razem układ pompowy. W układzie tym pompa

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO. Czerwiec 2018

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO. Czerwiec 2018 RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO Zbigniew Krawczyk Klaudiusz Pilarz Czerwiec 2018 I. WSTĘP II. III. IV. OCENA DOBORU WENTYLATORA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH I ICH UKŁADÓW PRACY Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

Przepływ cieczy w pompie wirowej. Podstawy teoretyczne i kinematyka przepływu przez wirniki pomp wirowych.

Przepływ cieczy w pompie wirowej. Podstawy teoretyczne i kinematyka przepływu przez wirniki pomp wirowych. Przepływ cieczy w pompie wirowej W zależności od ukształtowania wirnika pompy wirowe dzielimy na : - pompy odśrodkowe, - pompy diagonalne i helikoidalne, - pompy śmigłowe. Rys. 3.1. Powierzchnie prądu

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 Wentylatory promieniowe WPO 10/25 WPO 18/25 to typoszereg wentylatorów wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia. W zakresie są następujące

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I POMIARÓW MASZYN CIEPLNYCH Podstawy teoretyczne do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO Wentylatory serii WPPO to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 - Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYAMIKI Badanie wentylatora - 1 - Wiadomości podstawowe Wentylator jest maszyną przepływową, słuŝącą do przetłaczania i spręŝania czynników gazowych.

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWs

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWs WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWs Wentylatory serii WPWs to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Turbiny z napływem promieniowym stosowane są wówczas kiedy niezbędne jest małe (zwarte) źródło mocy

Turbiny z napływem promieniowym stosowane są wówczas kiedy niezbędne jest małe (zwarte) źródło mocy Nazwa turbin pochodzi od tego, że przepływ odchyla się od kierunku promieniowego do osiowego, stąd turbiny z napływem promieniowym 90 o (dziewięćdziesięciostopniowe) 0. Wstęp Turbiny z napływem promieniowym

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające osiowe Typ BVAXN 8/56 F600

Wentylatory oddymiające osiowe Typ BVAXN 8/56 F600 Program dostaw Typ BVAXN 8/56: wielkości Wirnik-Średnica nominalna Ø 0- mm Ilość powietrza V. max. 1.000 m 3 Spręż całkowity pt max. 1.6 Pa Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z PN-EN121 cz.3 F600

Bardziej szczegółowo

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm POMPY TYPU Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm H ZASTOSOWANIE Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych a) Wentylator lub pompa osiowa b) Wentylator lub pompa diagonalna c) Sprężarka lub pompa odśrodkowa d) Turbina wodna promieniowo-

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD

WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD ZASTOSOWANIE Wentylatory młynowe służą do przetłaczania gorącego powietrza lub mieszaniny powietrzno spalinowej o temperaturze do 400 0 C, o stężeniu

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Eksperyment 1.2 1.2 Bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej Zadanie Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Układ połączeń

Bardziej szczegółowo

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Wentylacja i klimatyzacja 2 -ćwiczenia- Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych Powietrze dostarczane jest do pomieszczeń oraz z nich usuwane

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory serii WWWOax są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 1. Określić nadciśnienie powietrza panujące w rurociągu R za pomocą U-rurki, w której znajduje się woda. Różnica poziomów wody w U-rurce wynosi h = 100 cm. Zadanie 2. Określić podciśnienie i ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Badania porównawcze układów sterowania i regulacji prędkością odbiornika hydraulicznego Opracowanie: H. Kuczwara, Z. Kudźma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 Wentylatory serii WPWDs to typoszereg wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH SMIUE Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Definicja wentylatora

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 Wentylatory serii WPT to typoszereg wentylatorów promieniowych do transportu pneumatycznego.zalecane są się do przetłaczania czynnika o stężeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Charakterystyka rozdzielacza hydraulicznego. Opracowanie: Z.Kudźma, P. Osiński J. Rutański, M. Stosiak Wiadomości wstępne Rozdzielacze

Bardziej szczegółowo

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPB Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe NPB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE POMP WIROWYCH I ICH UKŁADÓW PRACY Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Definicja pompy

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB

Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe ssące bębnowe (z wirnikiem typu bębnowego) z napędem bezpośrednim typu WPB produkowane są w wielkościach

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA Temat : Racje techniczne i energetyczne stosowania płynnej regulacji wydajności chłodniczej w chłodziarkach domowych Autor : Marcin Beczek

Bardziej szczegółowo

Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w

Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w taki sposób, że dłuższy bok przekroju znajduje się

Bardziej szczegółowo

Położenie wylotu wentylatora (układ wylotu) Położenie wlotu kolanowego. Oznaczenia położenia silnika

Położenie wylotu wentylatora (układ wylotu) Położenie wlotu kolanowego. Oznaczenia położenia silnika Wstęp Wentylatory promieniowe, jednostrumieniowe typoszeregu WWOax to wysokosprawne wentylatory ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są m.in. do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów i wyciągu

Bardziej szczegółowo

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji)

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Projektowanie sieci przewodów wentylacyjnych 1. Obliczenie strumienia powietrza wentylującego (nawiewnego i wywiewnego). 2. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy blokowe

Normowe pompy blokowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II J. Szantyr Wykład nr 6 Przepływy w przewodach zamkniętych II W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej złożonymi rurociągami. Jeżeli strumień płynu nie ulega rozgałęzieniu, mówimy o rurociągu prostym.

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L Wentylatory promieniowe WP 20L WP 40 L to typoszereg wentylatorów wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia. W zakresie są następujące typy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPK Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Pompy NPK przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 12 Sterowanie objętościowe napędów hydrostatycznych przy zastosowaniu pompy z regulatorem działającym wg zasady stałej mocy Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO 62 Zastosowanie Pompa jest przeznaczona do smarowania olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzanie oleju

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Fabryka Wentylatorów OWENT sp. z o.o Olkusz, Aleja 1000-lecia 2a. UŻYTKOWANIE W PRZEMYŚLE

Fabryka Wentylatorów OWENT sp. z o.o Olkusz, Aleja 1000-lecia 2a.     UŻYTKOWANIE W PRZEMYŚLE Fabryka Wentylatorów OWENT sp. z o.o. www.owent.pl e-mail: owent@owent.pl RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII W PRZEMYŚLE Fabryka Wentylatorów OWENT sp. z o.o. www.owent.pl e-mail: owent@owent.pl PODZIAŁ WENTYLATORÓW

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/LV01/00008 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/LV01/00008 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200550 (21) Numer zgłoszenia: 365319 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.11.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Pompy wielostopniowe pionowe

Pompy wielostopniowe pionowe PRZEZNACZENIE Wielostopniowe pompy pionowe typu przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6 8. Wykorzystywane są do podwyższania ciśnienia w sieci, dostarczania wody w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350 20 7.5 1.5x45 44 +0.1-0.1 7.5 1.5x45 h 0,01A h 0,03 A 1x45 1,6 1x45 1,6 h 0,03 A 172 155 R5 10 20 h 0,03/Ø70A Ø250 Ø240 r6 Ø215 (Ø70) 50 +0.3 0 Ø50 3,2 b 0,02/Ø55 A 9.5 +0.1 0 1x45 A 1,6 1X45 3,2 Ø65 H7

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI

CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI 1. Wprowadzenie Pompy są maszynami przepływowymi służącymi do przemieszczania cieczy w różnych instalacjach. Umożliwiają one przetłaczanie cieczy w poziomie i na odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

Bardziej szczegółowo

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A : 6.Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C,

Bardziej szczegółowo

Rozruch pompy wirowej

Rozruch pompy wirowej Rozruch pompy wirowej Rozruch pompy wirowej jest procesem zachodzącym w czasie, od chwili załączenia napędzającego ją silnika do chwili osiągnięcia przez pompę wymaganego stanu pracy. Zgodnie z tym założeniem

Bardziej szczegółowo

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika - Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE POMP WIROWYCH I ICH UKŁADÓW PRACY WERSJA ROZSZERZONA (SMIUE) Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Opracowanie: M. Stosiak, K. Towarnicki Wrocław 2016 Wstęp teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Spis tabel Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Tabela 9. Tabela 10.

Spis tabel Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Tabela 9. Tabela 10. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Wykorzystane materiały 1.5. Opis obszaru objętego opracowaniem 2. Obliczenia charakterystycznych rozbiorów

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MBB

wentylatory promieniowe MBB wentylatory promieniowe MBB Zastosowanie Promieniowy wentylator średniociśnieniowy, przeznaczony do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów o niskim stopniu zapylenia. Znajdują zastosowanie w

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE. TYPU WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE. TYPU WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU WWOax Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu WWOax są wysokosprawnymi wentylatorami średnioprężnymi. Stosowane są do przetłaczania gazów o zapyleniu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI

Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. SYSTEMY ODWADNIANIA KOPALŃ GŁĘBINOWYCH III. SYSTEMY ODWADNIANIA KOPALŃ ODKRYWKOWYCH IV. POMPY WIROWE IV.1. Podział pomp IV.1.1.

Bardziej szczegółowo

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczęń

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 2 Metody sterowania prędkością odbiornika hydraulicznego w układach z pompą stałej wydajności sterowanie dławieniowe Opracowanie: Z.

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE. Obowiązuje cennik producenta. Średnica [mm] RM 160/ zł. RM 200/ zł RM 200/1100

WENTYLATORY KANAŁOWE. Obowiązuje cennik producenta. Średnica [mm] RM 160/ zł. RM 200/ zł RM 200/1100 WENTYLATORY KANAŁOWE - HAANN 100/200 100 185 300 230 299 zł 100/250 100 250 325 230 310 zł do montażu w okrągłych kanałach went. o śr. od 100 do 315 mm. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej malowanej

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. Definicja i podział sprężarek Sprężarkami ( lub kompresorami ) nazywamy maszyny przepływowe, służące do podwyższania ciśnienia gazu w celu zmagazynowania go w zbiorniku. Gaz

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza Oznaczenia figur i oznaczenia na figurach Fig. l Geometryczna konstrukcja mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe wysokoprężne typu: WP-20L WP-40L

Wentylatory promieniowe wysokoprężne typu: WP-20L WP-40L Wentylatory promieniowe wysokoprężne typu: WP-20L WP-40L Służą do przetłaczania powietrza lub innych gazów i par obojętnych z zawartością pyłu nie większą niż 0,3 g/m 3.Mieszanina przetłaczanego powietrza

Bardziej szczegółowo

Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji

Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji 1. Parametry pracy pompy 1.1. Wysokości podnoszenia 1.2. Wydajności 1.3. Moce 1.4. Sprawności 2. Kawitacja 2.1. Zjawisko kawitacji 2.2. Wpływ kawitacji na pracę

Bardziej szczegółowo

BADANIE POMPY WIROWEJ

BADANIE POMPY WIROWEJ Cel ćwiczenia: BADANIE POMPY WIROWEJ Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania pompy wirowej, oraz przedstawienie metodyki pomiarów i obliczeń charakterystyki pompy wraz z wyznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią)

Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią) Awarie 4 awarie do wyboru objawy możliwe przyczyny sposoby usunięcia (źle dobrana pompa nie jest awarią) Natężenie przepływu DANE OBLICZENIA WYNIKI Qś r d M k q j m d 3 Mk- ilość mieszkańców równoważnych

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA 5. OBLICZENIA 5.1. BILANS CIEPŁA 5.1.1. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła kotłowni Moc zainstalowanych urządzeń odbiorczych kotłowni określono na podstawie danych wynikających z projektów branżowych wchodzących

Bardziej szczegółowo

Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym

Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym Opór przepływu powietrza w systemie wentylacyjnym, zależy głównie od prędkości powietrza w tym systemie. Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta i opór. To zjawisko

Bardziej szczegółowo

Położenie wylotu wentylatora (układ wylotu) Położenie wlotu kolanowego. Oznaczenia położenia silnika

Położenie wylotu wentylatora (układ wylotu) Położenie wlotu kolanowego. Oznaczenia położenia silnika Wstęp Wentylatory WPPO i WPWs znajdują powszechne zastosowanie w procesach technologicznych. Zostały opracowane i wdrożone do produkcji przy współpracy z uczelnianymi i przemysłowymi jednostkami naukowo-badawczymi

Bardziej szczegółowo