PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA"

Transkrypt

1 5. OBLICZENIA 5.1. BILANS CIEPŁA Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła kotłowni Moc zainstalowanych urządzeń odbiorczych kotłowni określono na podstawie danych wynikających z projektów branżowych wchodzących w skład niniejszego opracowania. - centralne ogrzewanie 32,00 kw - wentylacja mechaniczna 37,01 kw - ciepła woda użytkowa podgrzewacz V = 200dm³ (moc wężownicy podgrzewaczy minimum 19,0 kw) OGÓŁEM (moc odbiorników ciepła) Kotłownia będzie pracowała przy następujących temperaturach obliczeniowych: T Z = 60,0 C Temperatura zasilania T P = 40,0 C Temperatura powrotu 19,00 kw 88,01 kw Obieg glikolowy wentylacji będzie pracował przy następujących temperaturach obliczeniowych: T Z-OG = 55,0 C Temperatura zasilania T P-OG = 40,0 C Temperatura powrotu 5.2. DOBÓR PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ KOTŁOWNI Kotły grzewcze Obliczeniowa moc kotłowni uwzględniająca współpracę zainstalowanych urządzeń odbiorczych oraz priorytet wytwarzania ciepłej wody użytkowej Ф = 0, Współczynnik obciążenia dla do instalacji centralnego ogrzewania Z K = 19,0 kw Dodatek kotłowy na potrzeby ciepłej wody użytkowej N KOTŁ = φ CO + Z K = 84,56 kw Przyjmuje się kocioł gazowy gazowych o następujących parametrach: Typ kotła Moc maksymalna kotła Moc minimalna kotła Wyposażenie kotła Ciśnienie robocze kaskada złożona z dwóch jednostek kondensacyjnych N(max) = 2x45,0kW N(min) = 17,0kW automatyka kotła i obiegów grzewczych Pr = 4,0 bar 21

2 Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Zgodnie z obliczeniami szczegółowymi V PODGRZ CWU = 200 dm³ Przyjmuje się podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o następujących parametrach: Pojemność: Moc wężownicy przy t=80/60 C : V = 200dm³ Z =19,0kW Pompa obiegowa c.o. DANE WYJŚCIOWE G P = 1,40 m³/h Wydajność obiegu pompowego ΔP OB-1 = 0,23 m.sł.w. Opory części obiegu przed mieszaczem ΔP OB-2 = 0,37 m.sł.w. Opory części obiegu za mieszaczem ΔP MIE = 0,13 m.sł.w. Opór mieszacza ΔP INST = 4,50 m.sł.w. Opór instalacji wewnętrznej co H P = 5,23 m.sł.w. Opory obiegu łącznie DOBÓR POMPY Typ Wydajność Wysokość podnoszenia Napięcie zasilania sterowana elekrtronicznie G(p) = 1,40 m³/h H(p) =5,23 m.sł.w. U = 1x230V Pompa obiegowa wentylacji obieg wodny pierwotny DANE WYJŚCIOWE G P = 1,61 m³/h Wydajność obiegu pompowego ΔP OB-1 = 1,67 m.sł.w. Opory obiegu w kotłowni DOBÓR POMPY Typ Wydajność Wysokość podnoszenia Napięcie zasilania sterowana elektronicznie G(p) = 0,71 m³/h H(p) = 0,92 m.sł.w. U = 1x230V Pompa obiegowa wentylacji obieg glikolowy wtórny 22

3 DANE WYJŚCIOWE G P = 2,42 m³/h Wydajność obiegu pompowego ΔP OB-1 = 1,58 m.sł.w. Opory obiegu w kotłowni ΔP INST = 2,95 m.sł.w. Opór instalacji wewnętrznej H P = 4,53 m.sł.w. Opory obiegu łącznie DOBÓR POMPY Typ Wydajność Wysokość podnoszenia Napięcie zasilania sterowana elektronicznie G(p) = 0,79 m³/h H(p) = 3,50 m.sł.w. U = 1x230V Pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u. DANE WYJŚCIOWE G P = 0,83 m³/h Wydajność obiegu pompowego H P = 1,13 m.sł.w. Opory obiegu DOBÓR POMPY Typ Wydajność Wysokość podnoszenia Napięcie zasilania sterowana elektronicznie G(p) = 2,63 m³/h H(p) = 1,74 m.sł.w. U = 1x230V Pompa cyrkulacyjna c.w.u. DANE WYJŚCIOWE G P = 0,25 m³/h Wydajność obiegu pompowego H P = 0,60 m.sł.w. Opory obiegu DOBÓR POMPY Typ Wydajność Wysokość podnoszenia Napięcie zasilania sterowana elektroniczne z funkcją adaptacyjną oraz zegarem tygodniowym i dobowym G(p) = 0,25 m³/h H(p) = 0,60 m.sł.w. U = 1x230V 23

4 Zawór mieszający dla obiegu c.o. : a V 0, Minimalny udział straty ciśnienia na zaworze regulacyjnym w stracie ciśnienia części obiegu o zmiennym przepływie (przed mieszaczem) autorytet zaworu regulacyjnego dp = 0,0229 bar Opór części obiegu o zmiennym przepływie wg obliczeń hydraulicznych V = 1,4 m³/h Przepływ w obiegu grzewczym wg obliczeń WYMAGANY MINIMALNY OPÓR MIESZACZA I MAKSYMALNY WSPÓŁCZYNNIK PRZEPŁYWU Δ P M = a v dp 1 a v = 0,053 bar K V = V P M = 6,03 DOBÓR MIESZACZA: Współczynnik przepływu Kv = 10,50 Kv = 10,5 Średnica Dn = 0,025 m Dn = 25 mm Pole przepływu F = 0, m² STRATA CIŚNIENIA NA DOBRANYM MIESZACZU: P M rz =[ V 2 = 0,0127 bar K VS ] SPRAWDZENIE WARUNKU MINIMALNEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU NA MIESZACZU: W = V = 0,78981 m/s < 1,20 m/s 3600 F SPRAWDZENIE WARUNKU MINIMALNEGO AUTORYTETU ZAWORU MIESZAJACEGO: a RZ = P M rz = 0,36 < 0,70 P M rz dp ANALIZA POPRAWNOŚCI DOBORU MIESZACZA: Współczynnik autorytetu dobranego mieszacza jest niższy od wartości zalecanej. Nadrzędnym parametrem, ze względu na trwałość mieszacza, jest jednak prędkość przepływu, która jest niższa od zalecanej ZABEZPIECZENIA INSTALACJI KOTŁOWNI PRZED NADMIERNYM WZROSTEM CIŚNIENIA Podstawa obliczeń 24

5 PN-B-02414:1999 UWAGA WTĘPNA: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania Urządzenia zabezpieczające instalację kotłowni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia charakteryzują się parametrami wynikającymi z ich konkretnego typu i producenta. Z tego powodu, dla przeprowadzenia poprawnego procesu obliczeniowego akceptowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, niezbędne jest wskazanie konkretnego typu i nazwy producenta urządzenia. Zastosowanie urządzeń innych typów jest możliwe, wymaga przeprowadzenia ponownego procesu obliczeniowego i doborowego Zawór bezpieczeństwa dla c.o. : N = 88,01 kw Maksymalna moc cieplna kotłowni p DOP = 4,0 bar Ciśnienie dopuszczalne dla zabezpieczonego kotła i instalacji r = 2 132,49 kj/kg Ciepło parowania wody przy ciśnieniu panującym przed zaworem bezpieczeństwa & RZ = 0, Rzeczywista katalogowa wartość współczynnika wypływu dla par i gazów dla zaworu o średnicy 3/4 dla ciśnienia otwarcia 6,0 bar - dopuszczenie UDT nr 42-C-04/imp N = 1 szt Liczba zaworów bezpieczeństwa MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE PRZED ZAWOREM BEZPIECZEŃSTWA: p 1 = 1,1 P DOP = 4,40 bar = 0,44 MPa OBLICZENIOWA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA WYPŁYWY ZAWOR BEZPIECZEŃSTWA α = 0,90 α RZ = 0, WYMAGANA PRZEPUSTOWOŚĆ ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA m N r = 0,04127 kg/s OBLICZENIOWA POWIERZCHNIA PRZEKROJU KANAŁU DOPŁYWOWEGO ZAWORÓW m A = 1458 α ( p 1 + 0,1) = 0, m² = 105,9 mm 2 OBLICZENIOWA POWIERZCHNIA PRZEKROJU KANAŁU DOPŁYWOWEGO DLA POJEDYŃCZEGO ZAWORU A POJ = A N = 105,898 mm2 ŚREDNICA WEWNĘTRZNA KANAŁU PRZEPŁYWOWEGO KRÓĆCA DOPŁYWOWEGO ZAWORU 25

6 d 0 = 2 4 A POJ π = 11,61 mm OSTATECZNY DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA Średnica nominalna: Średnica kanału przepływowego Ciśnienie otwarcia 3/4' D(o) = 14,0 mm p = 4,0 bar Współczynnik przepływu dla par i gazów: & = 0,55 Świadectwo badania typu Dopuszczalna temperatura pracy: Liczba zamontowanych zaworów bezpieczeństwa nr 42-C-04/imp 140 o C N =1 szt Naczynie wzbiorcze typu zamkniętego dla obiegów grzewczych : 1 = 999,7 kg/m 3 gęstość wody instalacyjnej w temp. początkowe (dla t p = 10 C) ΔV = 0,0265 dm 3 /kg przyrost objętości wody wg tabeli A zamieszczonej w PN-B (dla t Z = 75ºC) P MAX = 4,00 bar maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym P ST = 0,40 bar ciśnienie hydrostatyczne w obiegu kotła i instalacji V = 0,545 m 3 Pojemność wodna obiegu grzewczego CIŚNIENIE WSTĘPNE NACZYNIA PRZEPONOWEGO P = P ST + 0,20 = 0,60 bar POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA NACZYNIA WZBIORCZEGO V U = V ρ 1 Δ V = 14,44 dm 3 POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA NACZYNIA WZBIORCZEGO: V N = V U P MAX + 1 P MAX P = 21,23 dm3 OSTATECZNY DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO: 26

7 Pojemność całkowita: Ciśnienie dopuszczalne: Temperatura dopuszczalna: V(c) = 35 dm3 P(dop) = 6,0 bar 120 o C ŚREDNICA WEWNĘTRZNA WZBIORCZEJ RURY BEZPIECZEŃSTWA: d = 0,7 2 V U = 2,66 mm Przyjmuje się rurę wzbiorczą o średnicy Dn 20mm Zawór bezpieczeństwa przy podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej : P DOP = 0,60 MPa Ciśnienie dopuszczalne instalacji wewnętrznej ciepłej wody V = 1000 dm 3 Pojemność podgrzewacza ciepłej wody & C = 0,20 Współczynnik wypływu dla cieczy dla membranowego zaworu bezpieczeństwo typu 2115 o średnicy 3/4'' firmy SYR (dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego nr UDT 83-C/99-imp) P 1 = 6,0 kg/cm 2 Ciśnienie dopuszczalne podgrzewacza ciepłej wody P 2 = 0,0 kg/cm 2 Ciśnienie na wylocie z zaworu bezpieczeństwa = 985,7 kg/m 3 Ciężar właściwy wody użytkowej przy temperaturze dopuszczalnej (55 C) PRZEPUSTOWOŚĆ ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA: - dla urządzeń ciepłej wody zasilanych czynnikiem grzejnym o temperaturze do 165 o C i ciśnieniu czynnika grzejnego niższym niż ciśnienie dopuszczalne podgrzewacza. G=0,16 V = 160,00 kg/h ŚREDNICA KANAŁU DOLOTOWEGO W ZAWORZE BEZPIECZEŃSTWA: d 0= 4 G 3,14 1,59 α C 1,1 P 1 P 2 γ = OSTATECZNY DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA: 2,82 mm Ponieważ producent zaworu bezpieczeństwa zaleca stosowanie do podgrzewacza o w/w pojemności zaworu o większej średnicy kanału dolotowego (14mm), przyjmuje się zawór o średnicy zgodnej z zaleceniami producenta (wariant ten zwiększa bezpieczeństwo użytkowania układu): 27

8 Średnica nominalna: Średnica kanału przepływowego Ciśnienie otwarcia 3/4' D(o) = 14,0 mm p = 6,0 bar Współczynnik przepływu dla cieczy: & = 0,20 Świadectwo badania typu Dopuszczalna temperatura pracy: nr 83-C/99-imp 110 o C Naczynie wzbiorcze przed podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej Dobrano naczynie wzbiorcze na przewodzie zimnej wody typu o pojemności całkowitej V(c) = 50,0 dm3 ciśnienie wstępne poduszki powietrznej -3 bary PRZEPŁYWY OBLICZENIOWE Przepływ obiegu kotłowego = 88,0 kw Moc cieplna obiegu grzewczego (moc zainstalowanych odbiorników) C P = 4,179 kj/kg* C Ciepło właściwe wody ρ = 988,040 kg/m³ Masa właściwa wody T Z = 60,0 C Temperatura zasilania T P = 40,0 C Temperatura powrotu PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY G OBJ = ρ (T Z ) = 0,00107 m³/s = 3,84 m³/h PRZEPŁYW MASOWY G OBJ = (T Z ) = 1,05300 kg/s = 3,79 t/h Przepływ obiegu centralnego ogrzewania = 32,0 kw Moc cieplna obiegu grzewczego C P = 4,179 kj/kg* C Ciepło właściwe wody 28

9 ρ = 988,040 kg/m³ Masa właściwa wody T Z = 60,0 C Temperatura zasilania T P = 40,0 C Temperatura powrotu PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY G OBJ = ρ (T Z ) = 0,00039 m³/s = 1,40 m³/h PRZEPŁYW MASOWY G OBJ = (T Z ) = 0,38287 kg/s = 1,38 t/h Przepływ wodnego obiegu wentylacji - pierwotny = 37,01 kw Moc cieplna obiegu grzewczego C P = 4,179 kj/kg* C Ciepło właściwe wody ρ = 988,040 kg/m³ Masa właściwa wody T Z = 60,0 C Temperatura zasilania T P = 40,0 C Temperatura powrotu PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY G OBJ = ρ (T Z ) = 0,00045 m³/s = 1,61 m³/h PRZEPŁYW MASOWY G OBJ = (T Z ) = 0,44281 kg/s = 1,59 t/h Przepływ glikolowego obiegu wentylacji - wtórny = 37,01 kw Moc cieplna obiegu grzewczego C P = 3,713 kj/kg* C Ciepło właściwe glikolu ρ = 989,800 kg/m³ Masa właściwa glikolu T Z = 55,0 C Temperatura zasilania T P = 40,0 C Temperatura powrotu PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY 29

10 G OBJ = ρ (T Z ) = 0,00067 m³/s = 2,42 m³/h PRZEPŁYW MASOWY G OBJ = (T Z ) = 0,66451 kg/s = 2,39 t/h Woda obiegu podgrzewacza c.w.u. = 19,0 kw Moc cieplna obiegu grzewczego C P = 4,179 kj/kg* C Ciepło właściwe wody ρ = 988,040 kg/m³ Masa właściwa wody T Z = 60,0 C Temperatura zasilania T P = 40,0 C Temperatura powrotu PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY G OBJ = ρ (T Z ) = 0,00023 m³/s = 0,83 m³/h PRZEPŁYW MASOWY G OBJ = (T Z ) = 0,22733 kg/s = 0,82 t/h 5.5. OBLICZENIA HYDRAULICZNE Obieg główny (sprzęgło-rozdzielacze) G OBJ = 3,84 m³/h Przepływ objętościowy w obiegu DN = 50,0 mm Średnica przewodu R J = 120,0 Pa/m Jednostkowy opór przepływu DŁUGOŚCI LINIOWE I ZASTĘPCZE Długość geometryczna przewodów 5,2 m Długości zastępcze oporów miejscowych a) kolana 6 szt * 0,9 = 5,4 m b) zawory kulowe 2 szt * 0,5 = 1,0 m Razem długości liniowe i zastępcze 11,6 m 30

11 OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU R = R J * (L G + L Z ) = 1392 Pa + opór sprzęgła hydraulicznego 500 Pa RAZEM OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU 1892 Pa Obieg c.o. - część ze zmiennym przepływem (przed mieszaczem) G OBJ = 1,40 m³/h Przepływ objętościowy w obiegu DN = 32,0 mm Średnica przewodu R J = 150,0 Pa/m Jednostkowy opór przepływu DŁUGOŚCI LINIOWE I ZASTĘPCZE Długość geometryczna przewodów 2,0 m Długości zastępcze oporów miejscowych a) kolana 2 szt * 0,5 = 1,0 m b) zawory kulowe 2 szt * 0,3 = 0,6 m Razem długości liniowe i zastępcze 2,0 m OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU R = R J * (L G + L Z ) = 300 Pa + opór rozdzielaczy 100 Pa + opór obiegu głównego 1892 Pa RAZEM OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU 2292 Pa Obieg c.o. - sekcja 1 część ze stałym przepływem (za mieszaczem) G OBJ = 1,4 m³/h Przepływ objętościowy w obiegu DN = 32,0 mm Średnica przewodu R J = 150,0 Pa/m Jednostkowy opór przepływu DŁUGOŚCI LINIOWE I ZASTĘPCZE Długość geometryczna przewodów 8,0 m Długości zastępcze oporów miejscowych a) kolana 2 szt * 0,5 = 1,0 m b) zawory kulowe 2 szt * 0,3 = 0,6 m 31

12 Razem długości liniowe i zastępcze 9,6 m OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU R = R J * (L G + L Z ) = 1440 Pa + opór zaworu zwrotnego 2160 Pa RAZEM OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU 3600 Pa Obieg wodny wentylacji - pierwotny G OBJ = 1,61 m³/h Przepływ objętościowy w obiegu DN = 32,0 mm Średnica przewodu R J = 240,0 Pa/m Jednostkowy opór przepływu DŁUGOŚCI LINIOWE I ZASTĘPCZE Długość geometryczna przewodów 8,0 m Długości zastępcze oporów miejscowych a) kolana 10 szt * 0,5 = 5,0 m b) zawory kulowe 2 szt * 0,3 = 0,6 m Razem długości liniowe i zastępcze 13,6 m OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU R = R J * (L G + L Z ) = 3264,0 Pa + opór zaworu zwrotnego 2158,0 Pa + opór rozdzielaczy 100,0 Pa +opór wymiennika ciepła 8942,0 Pa + opór obiegu głównego 1892,0 Pa RAZEM OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU 16356,0 Pa Obieg glikolowy wentylacji - wtórny G OBJ = 1,61 m³/h Przepływ objętościowy w obiegu DN = 25,0 mm Średnica przewodu R J = 140,0 Pa/m Jednostkowy opór przepływu DŁUGOŚCI LINIOWE I ZASTĘPCZE Długość geometryczna przewodów 18,0 m Długości zastępcze oporów miejscowych a) kolana 8 szt * 0,5 = 4,0 m 32

13 b) zawory kulowe 2 szt * 0,3 = 0,6 m Razem długości liniowe i zastępcze 22,6 m OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU +opór wymiennika ciepła RAZEM OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU R = R J * (L G + L Z ) = 3164,0 Pa 12382,0 Pa 15546,0 Pa Obieg podgrzewacza ciepłej wody użytkowej G OBJ = 0,83 m³/h Przepływ objętościowy w obiegu DN = 25,0 mm Średnica przewodu R J = 230,0 Pa/m Jednostkowy opór przepływu DŁUGOŚCI LINIOWE I ZASTĘPCZE Długość geometryczna przewodów 6,0 m Długości zastępcze oporów miejscowych a) kolana 10 szt * 1,4 = 14,0 m b) zawory kulowe 4 szt * 0,8 = 3,2 m Razem długości liniowe i zastępcze 23,2 m OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU R = R J * (L G + L Z ) = 5336 Pa + opór obiegu głównego 1892,0 Pa + opór rozdzielaczy 100,0 Pa + opór wężownicy podgrzewacza cwu 1100,0 Pa + opór zaworu zwrotnego 2650,0 Pa RAZEM OPORY HYDRAULICZNE OBIEGU 11078,0 Pa 33

14 6. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY KOTŁOWNIA GAZOWA L.P NAZWA ELEMENTU, PRODUCENT ILOŚĆ [szt.] 6.1. URZĄDZENIA PODSTAWOWE 1 Kocioł gazowy o następujących parametrach technicznych: 1 typ: maksymalna moc cieplna wyposażenie Ciśnienie robocze kaskada złożona z dwóch jednostek kondensacyjnych N(max) = 2x45,0kW automatyka kotła i obiegów grzewczych Pr = 4,0 bar 2.1 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla obiegów grzewczych typu zamkniętego o pojemności całkowitej V(c) = 35 dm3 na ciśnienie maksymalne P(dop) = 6,0 bar; typ NG 35 frmy Reflex POLSKA Sp. z o.o Wąbrzeźno 2.2 Naczynie wzbiorcze przeponowe układu wody ciepłej typu zamkniętego o pojemności całkowitej V(c) = 50,0 dm3 na ciśnienie maksymalne P(dop) = 6,0 bar typ DC 50 firmy Reflex POLSKA Sp. z o.o Wąbrzeźno 2.3 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla glikolowego obiegu grzewczego typu zamkniętego o pojemności całkowitej V(c) = 18,0 dm³ na ciśnienie maksymalne P(dop) = 6,0 bar; typ NG 18 frmy Reflex POLSKA Sp. z o.o Wąbrzeźno 3. Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. o pojemności V = 200dm³ z wężownicą o mocy Z =19,0kW 4.1. Pompa obiegu c.o. - sekcja 1 Typ Wydajność Wysokość podnoszenia 4.2. Pompa obiegu co sekcja 2 Typ Wydajność Wysokość podnoszenia sterowana elekrtronicznie G(p) = 1,40 m³/h H(p) =5,23 m.sł.w. sterowana elektronicznie G(p) = 0,60 m³/h H(p) =4,98 m.sł.w Pompa obiegu wentylacji mechanicznej obieg wodny pierwotny 1 34

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

1,90 0,50 0,10 0,17 1,15 2,90. Dobrano grupę pompową GPS 120 prod. SUNEX. Grupa została wyposaŝona w elektroniczną pompę Wilo Stratos Para.

1,90 0,50 0,10 0,17 1,15 2,90. Dobrano grupę pompową GPS 120 prod. SUNEX. Grupa została wyposaŝona w elektroniczną pompę Wilo Stratos Para. Dobór pompy obiegu bufor-solar (4) 173,0 Wydajność pompy: 173,0 3,73 8049 1,4962 5,371 / ciepło właściwe płynu, / róŝnica temperatur płynu, Wysokość podnoszenia pompy : wymagane ciśnienie dyspozycyjne

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW DANE DO OBLICZEŃ Obiekt / Adres: Mysłowice, ul. Skotnica 20, budynek mieszkalny Typ węzła co Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T zo zima 135 C T po 70 C dt zozima 0 C Ciśnienie dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

3. Dobór urządzeń. Obliczeniowa moc wymiennika c.o. Q w.co Dobrano płytowy, lutowany wymiennik ciepła firmy "SWEP" typu IC35x90. s.co 1.

3. Dobór urządzeń. Obliczeniowa moc wymiennika c.o. Q w.co Dobrano płytowy, lutowany wymiennik ciepła firmy SWEP typu IC35x90. s.co 1. 3 Dobór urządzeń 31 Podstawowe dane do projektu a) zapotrzebowanie ciepła co Q co 617 kw b) zapotrzebowanie ciepła ct Q ct 10 kw c) temperatura wody sieciowej: zima 130/65 C d) temperatura wody instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Założenia do obliczeń Rodzaj budynku : masywny Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe Oblicz. temp. wody : 80/60 0 C Strefa klimatyczna : II

1. Założenia do obliczeń Rodzaj budynku : masywny Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe Oblicz. temp. wody : 80/60 0 C Strefa klimatyczna : II Obliczenia do projektu wewnętrznej instalacji CO, CT oraz technologii kotłowni dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Gminy w Osjakowie. Spis treści :

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: 240 213 Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 43 C 2. Parametry temperaturowe sieci

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EW-80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Piastowskiej Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EW-80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Piastowskiej Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EW-80 Kod węzła: 066517 Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Piastowskiej 10 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie 70 C T ZL T PL powrót 43 C 2. Parametry temperaturowe sieci

Bardziej szczegółowo

t obl. = t z (1) V u = V x 1 x v (2)

t obl. = t z (1) V u = V x 1 x v (2) 1. Ustalanie wielkości naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414 1.1 Temperatura obliczeniowa (t z ) Do obliczenia przyrostu objętości wody w instalacji przyjmuje się zakres temperatur pomiędzy temperaturą początkową

Bardziej szczegółowo

19,4 kw Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej Qwm = Zapotrzebowanie ciepła dla węzła cieplnego Q= 107,3 kw

19,4 kw Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej Qwm = Zapotrzebowanie ciepła dla węzła cieplnego Q= 107,3 kw Dwufunkcyjny węzeł cieplny w budynku warsztatu SPPK Police Dane ogólne obiektu: Adres: Bilans ciepła dla węzła: Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. Qco = 19,4 kw Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02414:1999

Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02414:1999 Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02413:1991 PN-B-02414:1999 Gęstość wody w temp. 10 o C 998 kg/m 3 Gęstość wody w temp. 90 o C 954 kg/m 3 1000 kg H 2 O 10 o C 1m 3 1000 kg H 2 O 90 o C ok. 1,04 m 3

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ

OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ S-Obliczenia węzła co+ct WORD.xls Strona 1 Adres/obiekt: 1 Dane do obliczeń OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ Budynek szkoleniowo socjalno garażowy WORD ul. Skrzydlata 1 Elbląg 1.1. Typ węzła: węzeł wymiennikowy

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1.Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do Projektu Wykonawczego trzyfunkcyjnego, dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego dla budynku biurowego A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA

SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy WYMAGANIA INSTALACJI Z PC Schematy instalacji Nieco inne niż dla kotłów grzewczych

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGII REMONTU I MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT TECHNOLOGII REMONTU I MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynierii Sanitarnej 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 585 B/7, Pracownia projektowa: 83-010 Straszyn ul. Objazdowa 10, tel. 691-00-60 E-mail : janab@poczta.onet.pl Tel.kom.

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Instalacja solarna 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Instalacja solarna 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Instalacja solarna 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Schemat technologii kotłowni - 3. Pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE Parametry woda sieciowa c.o. 75 50 0 C zasilenie/powrót - c.o. i c.t. 122 55 55 c.t.

Bardziej szczegółowo

Zawórtrójdrogowy: a) mieszający, b) rozdzielający

Zawórtrójdrogowy: a) mieszający, b) rozdzielający Trójdrogowe zawory regulacyjne Ćwiczenia 5 Rodzaje wykonań armatury trójdrogowej Zawórtrójdrogowy: a) mieszający, b) rozdzielający Sposoby montażu zaworów trójdrogowych Wukładzie hydraulicznym zzaworem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 NA OSIEDLU PARKOWYM 16 W śywcu w3 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W śywcu RYNEK

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania 2. Zapotrzebowanie ciepła na cele

Bardziej szczegółowo

II.1 WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY

II.1 WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY POZ II. WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY Wymiar ILOŚĆ KOCIOŁ z osprzętem K Kocioł wodny kondensacyjny kpl Moc nominalna:

Bardziej szczegółowo

Układy przygotowania cwu

Układy przygotowania cwu Układy przygotowania cwu Instalacje ciepłej wody użytkowej Centralne Lokalne (indywidualne) Bez akumulacji (bez zasobnika) Z akumulacją (z zasobnikiem) Z pełną akumulacją Z niepełną akumulacją Doba obliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Technologia kotłowni 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Technologia kotłowni 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel, zakres i podstawa opracowania. Technologia kotłowni. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Projekt zagospodarowania terenu -. Technologia kotłowni - rzut przyziemia 1:50. Technologia

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR

EGZ. NR EGZ. NR... ------------------------------------------------------------------------------------------- BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. Centralne przygotowanie cwu. Zabezpieczenie urządzeń przygotowania cwu. Instalacja cyrkulacyjna cwu

Wykład 11. Centralne przygotowanie cwu. Zabezpieczenie urządzeń przygotowania cwu. Instalacja cyrkulacyjna cwu Wykład 11 Centralne przygotowanie cwu Zabezpieczenie urządzeń przygotowania cwu Instalacja cyrkulacyjna cwu CENTRALNE PRZYGOTOWANIE CWU System centralny Dotyczy budynków mających możliwość dostarczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY -TECHNOLOGI węzła grupowego c.o. osiedla Parsęta, oraz węzła cieplnego c.o.+c.w.u. budynku mieszkalnego

PROJEKT BUDOWLANY -TECHNOLOGI węzła grupowego c.o. osiedla Parsęta, oraz węzła cieplnego c.o.+c.w.u. budynku mieszkalnego PROJEKT BUDOWLANY -TECHNOLOGI węzła grupowego c.o. osiedla Parsęta, oraz węzła cieplnego c.o.+c.w.u. budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Adres budowy: Aleja I Armii Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 72 C powrót T PL 25 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

Elementy uzbrojenia przewodów

Elementy uzbrojenia przewodów Elementy uzbrojenia przewodów Uzbrojenie przewodów instalacyjnych (armatura), to zespół elementów i urządzeń stanowiących niezbędne wyposażenie każdej instalacji. W instalacjach grzewczych są to głównie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

ATLAS D ECO 34 COND K130 UNIT [16,0-33,8 kw] ATLAS D ECO COND UNIT [16,0-44,5 kw] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW]

ATLAS D ECO 34 COND K130 UNIT [16,0-33,8 kw] ATLAS D ECO COND UNIT [16,0-44,5 kw] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW] ATLAS D ECO 4 COND K10 UNIT [1,0-, ] ATLAS D ECO COND UNIT [1,0-44,5 ] ROZDZIAŁ STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [5-5 KW] ATLAS D ECO COND UNIT Trójciągowe, żeliwne olejowe kotły kondensacyjne z

Bardziej szczegółowo

Eko-Energia w gminach: Tuszów Narodowy Mielec

Eko-Energia w gminach: Tuszów Narodowy Mielec Eko-Energia w gminach: Tuszów Narodowy Mielec PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ O MOCY MINIMALNEJ 2-4 kw Inwestor: GMINA TUSZÓW NARODOWY Tuszów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie:

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie: Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 300 400 500 800 1500 2000 3000 4000 5000 Jedna wężownica spiralna Dwie wężownice spiralne (biwalentny) Bez wężownicy Rozbieralne

Bardziej szczegółowo

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej Układ Chłudowa z pełną akumulacją Objętość użytkową zasobnika w układach z akumulacją ustala się wg zależności: w której: V U C c Q t [ max dt m 3 C max największa

Bardziej szczegółowo

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Budowlany Technologia kotłowni gazowej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazu

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Budowlany Technologia kotłowni gazowej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazu 43-300 Bielsko Biała ul. Poniatowskiego 6 Tel./fax. (0-33) 499 00 14 e-mail: aktyn.bielsko@gazeta.pl Tom I Egz. nr../.. INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu ul. Kreta 6; 43-450 Ustroń

Bardziej szczegółowo

ATLAS D CONDENS K130 UNIT [16,0-33,8 kw kw] ATLAS D CONDENS UNIT [16,0-44,5 kw] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW]

ATLAS D CONDENS K130 UNIT [16,0-33,8 kw kw] ATLAS D CONDENS UNIT [16,0-44,5 kw] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW] ATLAS D CONDENS K130 UNIT [16,0-33,8 ] ATLAS D CONDENS UNIT [16,0-44,5 ] ROZDZIAŁ 8 STOJĄCE KOTŁY Z PALNIKAMI NADMUCHOWYMI [25-75 KW] ATLAS D CONDENS UNIT Stojące kotły z palnikami nadmuchowymi [25-75

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609. Obliczenia hydrauliczne

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609. Obliczenia hydrauliczne Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609 Obliczenia hydrauliczne DANE DO OBLICZEŃ 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 150 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock KnJ Biuro Techniczne Jacek Kania ul. Zgoda 7/47, 05-520 Konstancin-Jeziorna Obiekt: Szpital Powiatowy w Otwocku Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock Temat: Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGII REMONTU I MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT TECHNOLOGII REMONTU I MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynierii Sanitarnej 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 585 B/7, Pracownia projektowa: 83-010 Straszyn ul. Objazdowa 10, tel. 691-00-60 E-mail : janab@poczta.onet.pl Tel.kom.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego Nr PS 1A/2018 TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Obiekt: Źródło ciepła oparte na pompie ciepła w budynku letniskowym ze SPA w Droblinie

Bardziej szczegółowo

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL 164 165 Stojący, ciśnieniowy zasobnik z dwoma funkcjami - przygotowanie c.w.u. i zbiornik buforowy w jednym. Służy do produkcji c.w.u. w systemie przepływowym oraz do hydraulicznego rozdzielenia instalacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH

Ćwiczenie 4 PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Ćwiczenie 4 PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH Zasady doboru zaworów regulacyjnych 1. W praktyce w instalacjach ogrzewania należy preferować

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA (Ck)

KOTŁOWNIA GAZOWA (Ck) KOTŁOWNIA GAZOWA (Ck) LISTOPAD 2012 Ck1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Spis treści Opis techniczny...3-10 WYKAZ RYSUNKÓW Ck1. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY (-) Str Ck11 Ck2. RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 1:50 Str Ck12

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej i technologii kotłowni 3. Opis technologii kotłowni 4.

1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej i technologii kotłowni 3. Opis technologii kotłowni 4. Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania. Opis instalacji wentylacji echanicznej i technologii kotłowni 3. Opis technologii kotłowni 4. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Dane instalacji grzewczej

Dane instalacji grzewczej - 1 - Data: 28-7-18 Uwaga: Opracował: Dane instalacji grzewczej Źródło ciepła Nr. Typ 1 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy 2 3 4 5 6 Suma: Moc [w kw] 111 111 zawartość wody [w lit.] Temp. zasilania tv 8,

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY SVS SVWS. Instrukcja montażu i obsługi. Zbiornik Buforowy Z Wężownicą Ze Stali Nierdzewnej

ZBIORNIK BUFOROWY SVS SVWS. Instrukcja montażu i obsługi. Zbiornik Buforowy Z Wężownicą Ze Stali Nierdzewnej ZBIORNIK BUFOROWY Zbiornik Buforowy Z Wężownicą Ze Stali Nierdzewnej SVS SVWS Instrukcja montażu i obsługi Przeznaczenie Zbiorniki buforowe SVS i SVWS są urządzeniami przeznaczonymi do magazynowania wody

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Dobudowa kotłowni węglowej z magazynem opału, oraz dobudowa

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku.

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Źródło ciepła. Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Temperatura zasilania wytwarzana w źródle ciepła nie może być niższa niż 65 o C (w okresie letnim może

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y - 1 - O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu technologicznego węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym nr 2 na ul. Parkingowa w śyrardowie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie. Dostępne metody. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. m zam = m max = ms co + ms cw max. m śr = ms co + ms cw śr

Przypomnienie. Dostępne metody. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. m zam = m max = ms co + ms cw max. m śr = ms co + ms cw śr Obliczanie zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. Wykład 8 1 Przypomnienie Systemy rozdzielne m zam = m max = ms co + ms cw max Systemy dwu funkcyjne Z priorytetem m śr = ms co + ms cw śr m śr ms cw max

Bardziej szczegółowo

7 WĘZEŁ CIEPLNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo.

7 WĘZEŁ CIEPLNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo. 7 WĘZEŁ CIEPLNY 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo. 5. Malowanie i izolacja termiczna. 6. Dobór urządzeń 7. Uwagi końcowe 8. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 dane wg technologii i protokółow SPEC temperatury wody sieciowej C i instalacyjnej sieć zasil. 122 instal. zasil. 80 C sieć powrót

Bardziej szczegółowo

SUPRAPUR. Pomoce projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny stojący. Kaskada. Kocioł pojedynczy

SUPRAPUR. Pomoce projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny stojący. Kaskada. Kocioł pojedynczy Pomoce projektowe SUPRAPUR Gazowy kocioł kondensacyjny stojący Kocioł pojedynczy Kaskada KBR 120-3 A KBR 160-3 A KBR 200-3 A KBR 240-3 A KBR 280-3 A MKB 240-3 A MKB 320-3 A MKB 400-3 A MKB 480-3 A MKB

Bardziej szczegółowo

adres: ul. Tomaszewicza 9/129, Łódź tel. (+48) , NIP: REGON: PROJEKT WYKONAWCZY

adres: ul. Tomaszewicza 9/129, Łódź tel. (+48) , NIP: REGON: PROJEKT WYKONAWCZY P r z e d s iębiorstwo Projektowo Wykonawcze adres: ul. Tomaszewicza 9/129, 94-048 Łódź tel. (+48) 668 046 210, 604 497 555 NIP: 726-233-24-80 REGON: 100553670 info@iglohome.pl www.iglohome.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła A. Instalacja fotowoltaiczna 1 Gwarancja na panele fotowoltaiczne Min. 10 lat 2 Gwarancja na

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016 UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ instalacje sanitarne p Wrocław 2016 Układy przygotowania cwu Instalacje ciepłej wody użytkowej Centralne Lokalne (indywidualne) Bez akumulacji (bez zasobnika)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Chocz, ul. Rynek 17. Obiekt: Budynek Urzędu Gminy Chocz, ul. Rynek 17 dz. nr 1054

PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Chocz, ul. Rynek 17. Obiekt: Budynek Urzędu Gminy Chocz, ul. Rynek 17 dz. nr 1054 Pracownia Budowlana Przemysław Banaszak Ul. Sienkiewicza 22, 63-300 Pleszew Tel. (062)7428960, e-mail: pracowniab@go2.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Gmina Chocz Adres: 63-313 Chocz, ul. Rynek 17 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE OPRACOWANIE PROJEKTOWE Rodzaj opracowania: Projekt budowlany z elementami wykonawczego. Tytuł opracowania: Nazwa obiektu: Modernizacja energetyczna budynków szpitala im Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Instalacja gazu 3. Technologia kotłowni 4. Wytyczne branżowe. Cześć rysunkowa

Część opisowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Instalacja gazu 3. Technologia kotłowni 4. Wytyczne branżowe. Cześć rysunkowa Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania. Instalacja gazu. Technologia kotłowni 4. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Mapa orientacyjna -. Instalacja gazu rzut 1:50. Instalacja gazu aksonometria

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. "Convector PREMIUM V1"

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. Convector PREMIUM V1 DANE TECHNICZNE GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE Budowa wewnętrzna grzejników 1. Grzejnik jest grzejnikiem symetrycznym. - nie ma potrzeby określania grzejnik "prawy" lub "lewy". 2. Podłączenie grzejników

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo