Podręcznik konfiguracji wysyłania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik konfiguracji wysyłania"

Transkrypt

1 Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości (Wyślij jako wiadomość ) i zapisywania skanowanych dokumentów w folderze udostępnionym (Zapisz w folderze udostępnionym), a także sprawdzania, czy funkcje te działają poprawnie. Drukowanie Strona główna Zamknij i korzystanie Funkcja Wyślij jako wiadomość i korzystanie Funkcja Zapisz w folderze udostępnionym Przed rozpoczęciem Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do sieci i wykryte przez narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Aby uzyskać pomoc, skorzystaj z programu e-podręcznik. Copyright USRM (00)

2 Wysyłanie wiadomości Procedury konfiguracji funkcji Wysyłania pocztą Na rysunku poniżej pokazano, jak skonfigurować i korzystać z funkcji Wysyłanie pocztą . zrzutów ekranu Informacje pokazane na zrzutach ekranu, takie jak adres i adres serwera SMTP, służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywiste elementy wyświetlane na ekranie komputera mogą różnić się od tych pokazanych tutaj Przejdź do konfiguracji. Wybierz funkcję. Skonfiguruj ustawienia Wysyłania pocztą . Wyślij wiadomość .

3 01 Wysyłanie wiadomości Wybór funkcji w oknie Ustawienia wyboru W tej części opisano procedurę wyświetlania okna [Ustawienia wysyłania jako wiadomości ]. Kliknij pozycję [Ustawienia wysyłania jako wiadomości ]. Wyświetli się okno [Ustawienia wysyłania jako wiadomości ]. Przejdź do następnej części. Jeżeli powyższe okno nie zostało wyświetlone: Zobacz część Aktywowanie narzędzia do konfiguracji wysyłania w e-podręczniku, aby uruchomić narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Jeśli wyświetlony zostaje ekran z prośbą o wprowadzenie hasła książki adresowej: Wprowadź kod PIN książki adresowej i kliknij przycisk [OK].

4 Wysyłanie wiadomości Przypisywanie adresu do klawisza szybkiego wybierania W tej części opisano, jak przypisać adres odbiorcy wiadomości do klawisza szybkiego wybierania. Co to jest klawisz szybkiego wybierania? >>> W rozwijanym menu wybierz żądany numer klawisza szybkiego wybierania. Numery dla klawiszy szybkiego wybierania, które zostały już przypisane, nie są wyświetlane. Klawisz szybkiego wybierania wybrany w kroku odpowiada klawiszowi znajdującemu się na panelu sterowania. Podaj nazwę dla klawisza szybkiego wybierania (na przykład nazwę firmy, taką jak Canon). Wyślij: Naciśnij Start Odbiorcy: 1 Canon Tryb RX: Automatyczn Rozdzielczość: 200 x Nazwa wprowadzona w kroku pojawi się na ekranie po naciśnięciu klawisza szybkiego wybierania. Wprowadź adres osoby, która ma otrzymać zeskanowany obraz. Aby wysłać testową wiadomość , wprowadź swój adres . Sprawdź później wynik w części Wysyłanie pocztą . Rejestracja adresu została zakończona. Przejdź do następnej części.

5 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP W tej części opisano, jak sprawdzić adres serwera SMTP i jego metodę uwierzytelniania, oraz jak wprowadzić potwierdzone informacje w oknie Narzędzie. Co to jest SMTP? >>> UWAGA Otwórz oprogramowanie . W niniejszym podręczniku jako przykład użyto programu Windows Live Mail Sprawdź informacje serwera SMTP przez odniesienie do procedur w tej Instrukcji obsługi, nawet w przypadku korzystania z innego oprogramowania do obsługi poczty niż Windows Live mail Więcej informacji można uzyskać u administratora sieci. Kliknij polecenie [Properties] (Właściwości). Kliknij zakładkę [Accounts] (Konta). Kliknij zakładkę [Servers] (Serwery). Wybierz swoje konto. Sprawdź, czy pole wyboru jest zaznaczone. Jeżeli nie jest zaznaczone: Jeżeli jest zaznaczone:

6 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Wprowadź nazwę (lub adres) serwera SMTP w polu [Serwer SMTP]. Jeżeli pole wyboru [My server requires authentication] (Mój serwer wymaga uwierzytelnienia) nie jest zaznaczone w kroku 6, wybierz opcję [Wyłączone] dla [Uwierzytelnianie SMTP]. Zakończone zostało definiowanie ustawień serwera SMTP. Przejdź do następnej części.

7 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Wprowadź nazwę (lub adres) serwera SMTP w polu [Serwer SMTP]. Kliknij przycisk [Settings] (Ustawienia). Jeżeli pole wyboru [My server requires authentication] (Mój serwer wymaga uwierzytelnienia) zostało zaznaczone w kroku 6, wybierz [Włączone] dla [Uwierzytelnianie SMTP]. Sprawdź, która opcja została wybrana. Jeżeli wybrana została górna opcja: Jeżeli wybrana została dolna opcja:

8 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Kliknij przycisk [Cancel] (Anuluj). Wprowadź nazwę konta (lub nazwę użytkownika) i hasło w polach [Nazwa Użytkownika] and [Hasło]. UWAGA Nie można skopiować i wkleić hasła. W celu uzyskania hasła, skontaktuj się z administratorem sieci. Zakończone zostało definiowanie ustawień serwera SMTP. Przejdź do następnej części.

9 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Wprowadź nazwę konta (lub nazwę użytkownika) i hasło w polach [Nazwa Użytkownika] and [Hasło]. UWAGA Nie można skopiować i wkleić hasła. W celu uzyskania hasła, skontaktuj się z administratorem sieci. Zakończone zostało definiowanie ustawień serwera SMTP. Przejdź do następnej części.

10 Wysyłanie wiadomości Rejestrowanie ustawień Wysyłania pocztą . W tej części opisano, jak zarejestrować ustawienia Wysyłania pocztą . Kliknij przycisk [Dalej]. Upewnij się, że ustawienia są poprawne. Kliknij przycisk [Zarejestruj]. Kliknij przycisk [Wstecz], jeżeli to konieczne. Jeżeli wyświetli się ekran, oznacza to, że konfiguracja ustawień jest zakończona. Zamknij narzędzie do konfiguracji funkcji wysyłania. Wyłącz główny przełącznik zasilania urządzenia, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz go ponownie. ustawień funkcji Wyślij jako wiadomość została zakończona. Przejdź do następnej części.

11 03 Wysyłanie wiadomości Wysyłanie wiadomości W tej części opisano, jak zeskanować dokument i wysłać zeskanowany obraz za pomocą poczty . * Wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od używanego modelu. Ustaw dokument. Naciśnij przycisk [SCAN] (SKANOWANIE). Wybierz za pomocą [ ] lub [ ] polecenie < > i naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przypisany klawisz szybkiego wybierania. Wybierz ustawienia skanowania, które chcesz zmienić i naciśnij przycisk [OK]. Po zakończeniu ustawień, naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij przycisk [Start]. Po umieszczeniu dokumentu na płycie szklanej należy wykonać następujące operacje. - Aby rozpocząć wysyłanie: Wybierz za pomocą [ ] lub [ ] polecenie <Rozpocznij Wysyłanie> i naciśnij przycisk [OK]. - Aby zeskanować następny dokument: Naciśnij przycisk [Start] Upewnij się, że zeskanowany obraz został na adres odbiorcy. Poproś odbiorcę o sprawdzenie, czy wiadomość została dostarczona. Jeżeli wiadomość została dostarczona pomyślnie: Przejdź do Strony głównej. Zamknij Instrukcję obsługi Jeżeli wiadomość nie została dostarczona: Przejdź do części Zdalny interfejs użytkownika. Użyj Zdalnego interfejsu użytkownika, aby upewnić się, że ustawienia są poprawne.

12 Aby skonfigurować udostępniony folder z ograniczeniami dostępu Procedury konfiguracji funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze W tej instrukcji obsługi opisano procedurę przechowywania dokumentów w udostępnionym folderze bez ograniczeń dostępu. tworzenia folderu udostępnionego z ograniczeniami dostępu znajdują się w instrukcji obsługi systemu operacyjnego. Na rysunku poniżej pokazano, jak skonfigurować i korzystać z funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze. zrzutów ekranu Informacje pokazane na zrzutach ekranu, takie jak nazwa komputera i nazwa udostępnionego folderu, służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywiste elementy wyświetlane na ekranie komputera mogą różnić się od tych pokazanych tutaj Przejdź do konfiguracji. Wybierz funkcję. Skonfiguruj ustawienia funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze. Umieść dokumenty w udostępnionym folderze.

13 01 Wybór funkcji w oknie Ustawienia wyboru W tej części opisano procedurę wyświetlania okna [Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym]. Kliknij opcję [Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym]. Wyświetli się okno [Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym]. Przejdź do następnej części. Jeżeli powyższe okno nie zostało wyświetlone: Zobacz część Aktywowanie narzędzia do konfiguracji wysyłania w e-podręczniku, aby uruchomić narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Jeśli wyświetlony zostaje ekran z prośbą o wprowadzenie hasła książki adresowej: Wprowadź kod PIN książki adresowej i kliknij przycisk [OK].

14 Wybór numeru i nazwy klawisza szybkiego wybierania W tej części opisano, jak wybrać numer i nazwę klawisza szybkiego wybierania, do którego zostanie przypisana ścieżka pliku w udostępnionym folderze. Co to jest klawisz szybkiego wybierania? >>> W rozwijanym menu wybierz żądany numer klawisza szybkiego wybierania. Numery dla klawiszy szybkiego wybierania, które zostały już przypisane, nie są wyświetlane. Klawisz szybkiego wybierania wybrany w kroku odpowiada klawiszowi znajdującemu się na panelu sterowania. Wyślij: Naciśnij Start Odbiorcy: 1 Canon Tryb RX: Automatyczn Rozdzielczość: 200 x Podaj nazwę dla klawisza szybkiego wybierania (na przykład nazwę firmy, taką jak Canon). Rejestracja klawisza szybkiego wybierania została zakończona. Przejdź do następnej części. Nazwa wprowadzona w kroku pojawi się na ekranie po naciśnięciu klawisza szybkiego wybierania.

15 udostępniania plików W tej części opisano, jak skonfigurować komputer, aby otrzymywał dane wysłane z urządzenia. Wybierz system operacyjny. Dla użytkowników systemu Windows XP Dla użytkowników systemu Windows Vista Dla użytkowników systemu Windows 7/8 Dla użytkowników systemu Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012 Aby utworzyć folder udostępniony z ograniczeniami dostępu na komputerze z systemem Windows Server 2003/ Server 2008/Server 2012, należy zapoznać się z informacjami z instrukcji obsługi danego systemu operacyjnego.

16 udostępniania plików w systemie Windows XP Potwierdzanie nazwy komputera Co to jest nazwa komputera? >>> Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [My Computer] (Mój komputer), a następnie polecenie [Properties] (Właściwości). Kliknij zakładkę [Computer Name] (Nazwa komputera). Wprowadź nazwę komputera w polu [Nazwa komputera miejsca docelowego].

17 udostępniania plików w systemie Windows XP Tworzenie udostępnionego folderu W tej części opisano, jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą funkcji Prostego udostępniania plików. Wykonanie przykładowej procedury opisanej poniżej spowoduje utworzenie udostępnionego folderu na pulpicie. Dla użytkowników systemu Windows XP Professional Nie można korzystać z funkcji Prostego udostępniania plików, jeżeli została wyłączona. Aby ją włączyć, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. 1. Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], a następnie [Control Panel] (Panel sterowania). 2. Kliknij przycisk [Appearance] (Wygląd), a następnie [Folder Options] (Opcje folderu). (W Widoku klasycznym, dwukrotnie kliknij [Folder Options] (Opcje folderu).) 3. Wybierz zakładkę [View] (Widok). 4. W części [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane), zaznacz pole wyboru przy opcji [Use simple file sharing (Recommended)] (Użyj prostego udostępniania plików (Zalecane)). Utwórz nowy folder na pulpicie i wprowadź jego nazwę (na przykład, share (udostępniony)). share 5. Kliknij przycisk [OK] i zamknij okno dialogowe [Folder Options] (Opcje folderu). Wprowadź nazwę utworzonego folderu w [Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego]. Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony folder i wybierz polecenie [Sharing and Security] (Udostępnianie i zabezpieczenia).

18 udostępniania plików w systemie Windows XP Tworzenie udostępnionego folderu Okna te wyświetlane są tylko w przypadku otwarcia okna dialogowego po raz pierwszy. W przypadku otwarcia okna dialogowego po raz drugi lub kolejny, przejdź do kroku. Zaznacz te pola. Zaznacz opcję na dole. Kliknij ten link. Kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [OK]. udostępniania plików jest zakończona. Przejdź do następnej części.

19 udostępniania plików w systemie Windows Vista Potwierdzanie nazwy komputera Co to jest nazwa komputera? >>> Na pasku zadań systemu Windows kliknij menu [Start], prawym przyciskiem myszy kliknij opcję [Computer] (Komputer), a następnie kliknij opcję [Properties] (Właściwości). Wprowadź nazwę komputera w polu [Nazwa komputera miejsca docelowego].

20 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu UWAGA Jeśli podczas procedury zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj). W tej części opisano, jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą Folderu Public (publicznego). Co to jest Folder Public (publiczny)? >>> Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] (Panel sterowania). W części [Sharing and Discovery] (Udostępnianie i odnajdywanie), kliknij strzałkę w dół znajdującą się przy pozycji [Public folder sharing] (Udostępnianie folderu publicznego) i [Password protected sharing] (Udostępnianie zabezpieczone hasłem). W oknie [Network and Internet] (Sieć i internet) kliknij opcję [Set up file sharing] (Ustawienia udostępniania plików).

21 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu Wybierz środkową opcję. Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj). Wybierz dolną opcję. Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj).

22 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz [Computer] (Komputer). Wejdź na dysk twardy, na którym zainstalowano system Windows Vista (zazwyczaj dysk C:). Otwórz folder Users (Użytkownicy). Otwórz folder Public (Publiczny).

23 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu Utwórz nowy folder w folderze Public (Publiczny) i wprowadź żądaną nazwę folderu (na przykład, share (udostępniony)). share Wpisz users\public\ (użytkownicy\publiczny\), a następnie nazwę folderu utworzonego w [Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego] (w tym przykładzie users\public\share (użytkownicy\publiczny\udostępniony)). udostępniania plików jest zakończona. Przejdź do następnej części.

24 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Potwierdzanie nazwy komputera Co to jest nazwa komputera? >>> Sprawdź nazwę komputera. Windows 7 Windows 8 Na pasku zadań systemu Windows kliknij menu [Start], prawym przyciskiem myszy kliknij opcję [Computer] (Komputer), a następnie kliknij opcję [Properties] (Właściwości). Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz opcję [File Explorer] (Eksplorator plików), a następnie kliknij element [Properties] (Właściwości) w zakładce [Computer] (Komputer). Wprowadź nazwę komputera w polu [Nazwa komputera miejsca docelowego].

25 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Tworzenie udostępnionego folderu UWAGA Jeśli podczas procedury zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Yes] (Tak). W tej części opisano, jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą Folderu publicznego. Co to jest Folder publiczny? >>> Otwórz panel sterowania. Windows 7 Windows 8 Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz pozycję [Control Panel] (Panel sterowania). Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu, po czym wybierz polecenie [Control Panel] (Panel sterowania). W oknie [Network and Internet] (Sieć i internet) kliknij opcję [Choose homegroup and sharing options] (Wybierz grupę domową i opcje udostępniania). Kliknij polecenie [Change advanced sharing settings] (Zmień ustawienia zaawansowane udostępniania).

26 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Tworzenie udostępnionego folderu Wykonanie tego kroku jest wymagane tylko w systemie Windows 8. Użytkownicy systemu Windows 7 mogą przejść do kroku. Kliknij strzałkę skierowaną w dół znajdującą się obok pozycji [All Networks] (Wszystkie sieci). W oknie [Public folder sharing] (Udostępnianie folderu publicznego) wybierz opcję na górę.

27 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Tworzenie udostępnionego folderu W pozycji [Password protected sharing] (Udostępnianie zabezpieczone hasłem), wybierz dolną opcję. Kliknij przycisk [Save changes] (Zapisz zmiany).

28 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Tworzenie udostępnionego folderu Uruchom Komputer. Windows 7 Windows 8 Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz [Computer] (Komputer). Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu, wybierz pozycję [File Explorer] (Eksplorator plików), a następnie kliknij element [Computer] (Komputer). Wejdź na dysk twardy, na którym zainstalowano system Windows 7/8 (zazwyczaj dysk C:). Otwórz folder Users (Użytkownicy). Otwórz folder Public (Publiczny).

29 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Tworzenie udostępnionego folderu Utwórz nowy folder w folderze Public (Publiczny) i wprowadź nazwę folderu (na przykład, share (udostępniony)). share Wpisz users\public\ (użytkownicy\publiczny\), a następnie nazwę folderu, który został właśnie utworzony w polu [Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego] (w tym przykładzie, users\public\share (użytkownicy\publiczny\ udostępniony)). udostępniania plików została zakończona. Przejdź do następnej części.

30 Rejestrowanie ustawień funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze. W tej części opisano, jak zarejestrować ustawienia Przechowywanie w udostępnionym folderze. Kliknij przycisk [Dalej]. Upewnij się, że ustawienia są poprawne. Kliknij przycisk [Zarejestruj]. Kliknij przycisk [Wstecz], jeżeli to konieczne. Jeżeli wyświetli się ekran, oznacza to, że konfiguracja ustawień jest zakończona. UWAGA Upewnij się, że opcja [Wyłączone] nie została wybrana dla [Ograniczenia dostępu do folderu udostępnionego] w rozdziale [Stan ustawień folderu udostępnionego]. Zamknij narzędzie do konfiguracji funkcji wysyłania. Wyłącz główny przełącznik zasilania urządzenia, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz go ponownie. ustawień funkcji Zapisz w folderze udostępnionym została zakończona. Przejdź do następnej części.

31 03 w folderze udostępnionym W tym rozdziale opisano sposób skanowania dokumentu i zapisywania zeskanowanego obrazu we wcześniej utworzonym folderze udostępnionym. Ustaw dokument. Naciśnij przycisk [SCAN] (SKANOWANIE). * Wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od używanego modelu. Wybierz opcję <Windows (SMB)> za pomocą przycisku [ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przypisany klawisz szybkiego wybierania. Wybierz ustawienia skanowania, które mają być zmienione, i naciśnij przycisk [OK]. Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij przycisk [Start]. Gdy umieszczasz dokument na płycie szklanej, wykonaj następujące czynności: - Aby rozpocząć wysyłanie: Wybierz za pomocą przycisku [ ] lub [ ] polecenie <Rozpocznij Wysyłanie> i naciśnij przycisk [OK]. - Aby zeskanować kolejny dokument: Naciśnij przycisk [Start]. Potwierdź, że dokument jest zapisany w folderze udostępnionym. Otwórz utworzony folder udostępniony i sprawdź, czy zeskanowany obraz został zapisany. Jeżeli dokument został poprawnie zapisany: Przejdź do Strony głównej. Zamknij Instrukcję obsługi. Jeżeli dokument nie został zapisany: Przejdź do rozdziału Zdalny interfejs użytkownika. Użyj Zdalnego interfejsu użytkownika, aby upewnić się, że ustawienia są poprawne.

32 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika W razie wystąpienia problemów z funkcjami Wyślij jako wiadomość lub Zapisz w folderze udostępnionym należy skorzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, aby sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika Co to jest Zdalny interfejs użytkownika? >>> Uruchom przeglądarkę internetową. Wprowadź adres IP urządzenia w polu adresu, po czym naciśnij klawisz [ENTER]. Kliknij przycisk [Zaloguj się]. Wybierz opcję [Tryb Zarządzania]. UWAGA Pokazany niżej w zrzutach ekranu adres IP służy tylko do celów poglądowych. Aby skorzystać z instrukcji dotyczących sposobu sprawdzania adresu IP, patrz Sprawdzanie ustawień adresu IP w e-podręczniku. UWAGA Jeśli będzie to wymagane, wprowadź prawidłowe informacje o uwierzytelnianiu (identyfikator i kod PIN).

33 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika Sprawdzanie/Edycja klawiszy szybkiego wybierania Kliknij przycisk [Książka adresowa]. Sprawdź ustawienia. Aby edytować ustawienia, kliknij przycisk [Edycja]. Kliknij [Szybki Dostęp]. Kliknij liczbę, typ i nazwę klawisza szybkiego wybierania, aby wyświetlić bieżące ustawienia. Kliknij przycisk [OK]. UWAGA W razie konieczności podania hasła po kliknięciu opcji [Adres], patrz Ustawienie kodu PIN dla książki adresowej w e-podręczniku. Dokonaj koniecznych zmian.

34 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika Sprawdzanie/Edycja ustawień sieciowych Kliknij opcję [Ustawienia/Rejestracja], a następnie kliknij opcję [Ustawienia Sieciowe]. UWAGA Kroki od 1 do 5 w tej sekcji dotyczą tylko ustawień funkcji Wyślij jako wiadomość . Kliknij opcję [Ustawienia ]. Kliknij przycisk [Edycja].

35 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika Sprawdzanie/Edycja ustawień sieciowych Kliknij przycisk [OK]. Dokonaj wszelkich koniecznych zmian. Upewnij się, że podana została prawidłowa nazwa serwera SMTP. Jeżeli serwer SMTP korzysta z uwierzytelnienia SMTP, upewnij się również, że: P ole [Użuj Uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH)] jest zaznaczone. P odano prawidłową nazwę użytkownika. U stawiono prawidłowe hasło. Jeżeli konieczna jest zmiana, zaznacz pole [Ustaw/Zmień Hasło] i wprowadź prawidłowe hasło w polu [Hasło]. Wyłącz urządzenie za pomocą głównego przełącznika zasilania, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz urządzenie. Po ponownym uruchomieniu urządzenia: Spróbuj wysłać wiadomość . Spróbuj zapisać dokumenty. Jeżeli nadal masz problemy: Przejdź do Rozwiązywania problemów.

36 Rozwiązywanie problemów W przypadku napotkania problemów podczas wysyłania wiadomości lub zapisywania dokumentów w folderze udostępnionym sprawdź procedury opisane w niniejszym podręczniku, aby upewnić się, że ustawienia są prawidłowe. Sprawdź również elementy poniżej i zapoznaj się z e-podręcznikiem w celu uzyskania dalszych informacji na temat rozwiązywania problemów. Jeżeli wydrukowany został Raport wyników TX Jeżeli w Raporcie Wyników TX pokazany jest Błąd, należy wydrukować Raport Zarządz. Poł., sprawdzić w nim trzycyfrowy kod błędu i porównać z sekcją Kody błędów w rozdziale Rozwiązywanie problemów w programie e-podręcznik. Raport Zarządz. Poł. można wydrukować ręcznie lub automatycznie. Szczegółowe informacje dotyczące drukowania Raportu Zarządz. Poł. znajdują się w rozdziale Podsumowanie raportów i list w programie e-podręcznik. Jeżeli pojawił się na wyświetlaczu LCD komunikat o błędzie Sprawdź komunikat i zapoznaj się z częścią Komunikaty na wyświetlaczu rozdziału Rozwiązywanie problemów w e-podręczniku. Jeżeli nie zaszło żadne z powyższych zdarzeń i nadal nie możesz wysłać lub zapisać dokumentu Zapoznaj się z częścią Rozwiązywanie problemów w rozdziale Rozwiązywanie problemów w e-podręczniku. Przykład: 752

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zdalny pulpit i Zdalna Pomoc w systemie Windows 7

Laboratorium - Zdalny pulpit i Zdalna Pomoc w systemie Windows 7 5.0 5.3.5.2 Laboratorium - Zdalny pulpit i Zdalna Pomoc w systemie Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będzie można zdalnie połączyć się z komputerem, sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna pomoc w systemie Windows Vista

Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna pomoc w systemie Windows Vista 5.0 5.3.5.3 Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna pomoc w systemie Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będzie można zdalnie połączyć się z komputerem, sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP 5.0 6.8.4.9 Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz folder,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista 5.0 6.8.3.9 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP 5.0 10.2.1.9 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7

Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7 5.0 6.8.4.7 Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7 5.0 10.2.1.7 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7 Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista 5.0 10.2.1.8 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna Pomoc w systemie Windows XP

Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna Pomoc w systemie Windows XP 5.0 5.3.5.4 Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna Pomoc w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będzie można zdalnie połączyć się z komputerem, sprawdź

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Łączenie z serwerami Fiery servers. Łączenie z serwerem Fiery server przy pierwszym użyciu

Fiery Remote Scan. Łączenie z serwerami Fiery servers. Łączenie z serwerem Fiery server przy pierwszym użyciu Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows Vista

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows Vista 5.0 6.8.4.8 Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz folder,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja zapory sieciowej systemu Windows Vista

Laboratorium - Konfiguracja zapory sieciowej systemu Windows Vista 5.0 10.3.1.9 Laboratorium - Konfiguracja zapory sieciowej systemu Windows Vista Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zapoznasz się z zaporą systemu Windows Vista oraz będziesz konfigurował

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7 5.0 6.8.3.8 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7

Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7 5.0 10.3.1.8 Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7 Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zapoznasz się z zaporą systemu Windows 7 oraz będziesz konfigurował

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP 5.0 10.3.1.6 Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium wykonasz kopię zapasową danych. Przeprowadzisz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista 5.0 5.3.3.6 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Tworzenie partycji w Windows XP

Laboratorium - Tworzenie partycji w Windows XP 5.0 5.2.4.5 Laboratorium - Tworzenie partycji w Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista 5.0 10.3.1.5 Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium wykonasz kopię zapasową danych. Przeprowadzisz również

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Narzędzie linii uruchamiania w systemie Windows Vista

Laboratorium - Narzędzie linii uruchamiania w systemie Windows Vista 5.0 5.3.7.5 Laboratorium - Narzędzie linii uruchamiania w systemie Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi linii komend Windows,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konserwacja dysku twardego w Windows XP

Laboratorium - Konserwacja dysku twardego w Windows XP 5.0 5.3.4.4 Laboratorium - Konserwacja dysku twardego w Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, zbadasz wyniki po użyciu narzędzia do sprawdzania dysku i Defragmentatora

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konserwacja dysku twardego w Windows Vista

Laboratorium - Konserwacja dysku twardego w Windows Vista 5.0 5.3.4.3 Laboratorium - Konserwacja dysku twardego w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, zbadasz wyniki po użyciu narzędzia do sprawdzania dysku i Defragmentatora

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus

Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus COMARCH TNA Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór usługi Comarch TNA oraz urządzenia Comarch TNA Gateway Plus. Mamy nadzieję, że korzystanie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP 5.0 5.3.3.7 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro Laboratorium 12.2.3: Tworzenie partycji w Windows XP Pro Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Podłącz zasilanie do routera bezprzewodowego. Uruchom komputer i zaloguj się jako administrator.

Krok 2 Podłącz zasilanie do routera bezprzewodowego. Uruchom komputer i zaloguj się jako administrator. 5.0 6.8.3.5 Laboratorium - Pierwsze podłączenie się do routera Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował podstawowe ustawienia dla routera Linksys E2500.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Narzędzia linii uruchamiania w systemie Windows XP

Laboratorium - Narzędzia linii uruchamiania w systemie Windows XP 5.0 5.3.7.6 Laboratorium - Narzędzia linii uruchamiania w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi linii komend Windows,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo