Podręcznik konfiguracji wysyłania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik konfiguracji wysyłania"

Transkrypt

1 Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania, oraz jak sprawdzić, czy funkcje zostały poprawnie skonfigurowane, wysyłając wiadomość lub przechowując dokument w udostępnionym folderze. Drukowanie Strona główna Zamknij i korzystanie Funkcja Wysyłanie pocztą i korzystanie Funkcja Przechowywanie w udostępnionym folderze Przed rozpoczęciem Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do sieci i wykryte przez narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Pomoc można znaleźć w e-podręczniku. Copyright USRM (00)

2 Wysyłanie wiadomości Procedury konfiguracji funkcji Wysyłania pocztą Na rysunku poniżej pokazano, jak skonfigurować i korzystać z funkcji Wysyłanie pocztą . zrzutów ekranu Informacje pokazane na zrzutach ekranu, takie jak adres i adres serwera SMTP, służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywiste zrzuty ekranu widoczne na komputerze mogą się różnić od tych pokazanych tutaj Przejdź do konfiguracji. Wybierz funkcję. Skonfiguruj ustawienia Wysyłania pocztą . Wyślij wiadomość .

3 01 Wysyłanie wiadomości Wybór funkcji w oknie Ustawienia wyboru W tej części opisano procedurę wyświetlania okna [Send to Settings] (Ustawienia wysyłania jako wiadomości ). Kliknij pozycję [Send to Settings] (Ustawienia wysyłania jako wiadomości ). Wyświetli się okno [Send to Settings] (Ustawienia wysyłania jako wiadomości ). Przejdź do następnej części. Jeżeli powyższe okno nie zostało wyświetlone: Zobacz część Aktywowanie narzędzia do konfiguracji wysyłania w e-podręczniku, aby uruchomić narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Jeżeli po naciśnięciu przycisku wyświetlony zostanie ekran błędu: Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4 Wysyłanie wiadomości Przypisywanie adresu do klawisza szybkiego wybierania Podczas korzystania z narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania, możesz zapisywać tylko nowe adresy do szybkiego wybierania. W tej części opisano, jak przypisać adres odbiorcy wiadomości do klawisza szybkiego wybierania. Co to jest klawisz szybkiego wybierania? >>> W rozwijanym menu wybierz żądany numer klawisza szybkiego wybierania (01 do 20). Numery dla klawiszy szybkiego wybierania, które zostały już przypisane, nie są wyświetlane. Klawisz szybkiego wybierania wybrany w kroku odpowiada klawiszowi znajdującemu się na panelu sterowania. Podaj nazwę dla klawisza szybkiego wybierania (na przykład nazwę firmy, taką jak Canon). Wyślij: Naciśnij Start Odbiorcy: 1 Canon Tryb RX: Automatyczn Rozdzielczość: 200 x Nazwa wprowadzona w kroku pojawi się na ekranie po naciśnięciu klawisza szybkiego wybierania. Wprowadź adres osoby, która ma otrzymać zeskanowany obraz. Aby wysłać testową wiadomość , wprowadź swój adres . Sprawdź później wynik w części Wysyłanie pocztą . Rejestracja adresu została zakończona. Przejdź do następnej części.

5 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP W tej części opisano, jak sprawdzić adres serwera SMTP i jego metodę uwierzytelniania, oraz jak wprowadzić potwierdzone informacje w oknie Narzędzie. Co to jest SMTP? >>> Otwórz oprogramowanie . W niniejszym podręczniku jako przykład użyto programu Windows Live Mail Sprawdź informacje serwera SMTP przez odniesienie do procedur w tej Instrukcji obsługi, nawet w przypadku korzystania z innego oprogramowania do obsługi poczty niż Windows Live mail Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci. Kliknij polecenie [Properties] (Właściwości). Kliknij zakładkę [Accounts] (Konta). Kliknij zakładkę [Servers] (Serwery). Wybierz swoje konto. Sprawdź, czy pole wyboru jest zaznaczone. Jeżeli nie jest zaznaczone: Jeżeli jest zaznaczone:

6 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Nie trzeba zmieniać ustawień serwera SMTP, jeżeli zostały już skonfigurowane. Jeżeli konieczne są zmiany, skontaktuj się z innymi użytkownikami lub administratorem sieci. Wprowadź nazwę (lub adres) serwera SMTP w polu [SMTP Server] (Serwer SMTP). Jeżeli pole wyboru [My server requires authentication] (Mój serwer wymaga uwierzytelnienia) nie jest zaznaczone w kroku 6, wybierz opcję [Not Set] (Wyłączone) dla [SMTP Authentication] (Uwierzytelnianie SMTP). Zakończone zostało definiowanie ustawień serwera SMTP. Przejdź do następnej części.

7 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Nie trzeba zmieniać ustawień serwera SMTP, jeżeli zostały już skonfigurowane. Jeżeli konieczne są zmiany, skontaktuj się z innymi użytkownikami lub administratorem sieci. Wprowadź nazwę (lub adres) serwera SMTP w polu [SMTP Server] (Serwer SMTP). Kliknij przycisk [Settings] (Ustawienia). Jeżeli pole wyboru [My server requires authentication] (Serwer wymaga uwierzytelniania) zostało zaznaczone w kroku 6, wybierz [Set] (Włączone) dla [SMTP Authentication] (Uwierzytelnianie SMTP). Sprawdź, która opcja została wybrana. Jeżeli wybrana została górna opcja: Jeżeli wybrana została dolna opcja:

8 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Kliknij przycisk [Cancel] (Anuluj). Wprowadź nazwę konta (lub nazwę użytkownika) i hasło w polach [User Name] (Nazwa Użytkownika) and [Password] (Hasło). Nie można skopiować i wkleić hasła. W celu uzyskania hasła, skontaktuj się z administratorem sieci. Zakończone zostało definiowanie ustawień serwera SMTP. Przejdź do następnej części.

9 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Wprowadź nazwę konta (lub nazwę użytkownika) i hasło w polach [User Name] (Nazwa Użytkownika) and [Password] (Hasło). Nie można skopiować i wkleić hasła. W celu uzyskania hasła, skontaktuj się z administratorem sieci. Zakończone zostało definiowanie ustawień serwera SMTP. Przejdź do następnej części.

10 Wysyłanie wiadomości Rejestrowanie ustawień Wysyłania pocztą . W tej części opisano, jak zarejestrować ustawienia Wysyłania pocztą . Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Upewnij się, że ustawienia są poprawne. Kliknij przycisk [Register] (Zarejestruj). Kliknij przycisk [Back] (Wstecz), jeżeli to konieczne. Jeżeli wyświetli się ekran, oznacza to, że konfiguracja ustawień jest zakończona. Informacje pokazane na zrzutach ekranu, takie jak adres i uwierzytelniania serwera SMTP, służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywiste zrzuty ekranu widoczne na komputerze mogą się różnić od tych pokazanych tutaj. Zamknij narzędzie do konfiguracji funkcji wysyłania. Wyłącz główny przełącznik zasilania urządzenia, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz go ponownie. ustawień Wysyłania pocztą została zakończona. Przejdź do następnej części.

11 03 Wysyłanie wiadomości Wysyłanie wiadomości W tej części opisano, jak zeskanować dokument i wysłać zeskanowany obraz za pomocą poczty . * Wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od używanego modelu. Ustaw dokument. Naciśnij przycisk [SCAN] (SKANOWANIE). Wybierz za pomocą [ ] lub [ ] polecenie < > i naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przypisany klawisz szybkiego wybierania. Wybierz ustawienia skanowania, które chcesz zmienić i naciśnij przycisk [OK]. Po zakończeniu ustawień, naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij przycisk [Start]. Po umieszczeniu dokumentu na płycie szklanej należy wykonać następujące operacje. - Aby rozpocząć wysyłanie: Wybierz za pomocą [ ] lub [ ] polecenie <Rozpocznij Wysyłanie> i naciśnij przycisk [OK]. - Aby zeskanować następny dokument: Naciśnij przycisk [Start] Upewnij się, że zeskanowany obraz został na adres odbiorcy. Otwórz oprogramowanie do obsługi poczty , żeby sprawdzić, czy wiadomość została dostarczona. Jeżeli wiadomość została dostarczona pomyślnie: Przejdź do Strony głównej. Zamknij Instrukcję obsługi Jeżeli wiadomość nie została dostarczona: rzejdź do części Zdalny P interfejs użytkownika. Użyj Zdalnego interfejsu użytkownika, aby upewnić się, że ustawienia są poprawne.

12 Aby skonfigurować udostępniony folder z ograniczeniami dostępu Procedury konfiguracji funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze W tej instrukcji obsługi opisano procedurę przechowywania dokumentów w udostępnionym folderze bez ograniczeń dostępu. Aby skonfigurować udostępniony folder z ograniczeniami dostępu na komputerze z systemem Windows, zobacz serwera plików (Folder udostępniany) (System Windows) w e-podręczniku. Na rysunku poniżej pokazano, jak skonfigurować i korzystać z funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze. zrzutów ekranu Informacje pokazane na zrzutach ekranu, takie jak nazwa komputera i nazwa udostępnionego folderu, służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywiste zrzuty ekranu widoczne na komputerze mogą się różnić od tych pokazanych tutaj Przejdź do konfiguracji. Wybierz funkcję. Skonfiguruj ustawienia funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze. Umieść dokumenty w udostępnionym folderze.

13 01 Wybór funkcji w oknie Ustawienia wyboru W tej części opisano procedurę wyświetlania okna [Store to Shared Folder Settings] (Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym). Kliknij opcję [Store to Shared Folder Settings] (Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym). Wyświetli się okno [Store to Shared Folder Settings] (Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym). Przejdź do następnej części. Jeżeli powyższe okno nie zostało wyświetlone: Zobacz część Aktywowanie narzędzia do konfiguracji wysyłania w e-podręczniku, aby uruchomić narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Jeżeli po naciśnięciu przycisku wyświetlony zostanie ekran błędu: Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

14 Wybór numeru i nazwy klawisza szybkiego wybierania W tej części opisano, jak wybrać numer i nazwę klawisza szybkiego wybierania, do którego zostanie przypisana ścieżka pliku w udostępnionym folderze. Podczas korzystania z narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania, możesz zapisywać tylko nowe adresy do szybkiego wybierania. Co to jest klawisz szybkiego wybierania? >>> W rozwijanym menu wybierz żądany numer klawisza szybkiego wybierania (01 do 20). Numery dla klawiszy szybkiego wybierania, które zostały już przypisane, nie są wyświetlane. Klawisz szybkiego wybierania wybrany w kroku odpowiada klawiszowi znajdującemu się na panelu sterowania. Wyślij: Naciśnij Start Odbiorcy: 1 Canon Tryb RX: Automatyczn Rozdzielczość: 200 x Podaj nazwę dla klawisza szybkiego wybierania (na przykład nazwę firmy, taką jak Canon). Rejestracja klawisza szybkiego wybierania została zakończona. Przejdź do następnej części. Nazwa wprowadzona w kroku pojawi się na ekranie po naciśnięciu klawisza szybkiego wybierania.

15 udostępniania plików W tej części opisano, jak skonfigurować komputer, aby otrzymywał dane wysłane z urządzenia. Wybierz system operacyjny. Dla użytkowników systemu Windows XP Dla użytkowników systemu Windows Vista Dla użytkowników systemu Windows 7 Dla użytkowników systemu Windows 2000/Server 2003/Server 2008: Aby skonfigurować udostępniony folder bez ograniczeń dostępu na komputerze z systemem Windows 2000/Server 2003/Server 2008, zobacz serwera plików (Folder udostępniany) (System Windows) w e-podręczniku.

16 udostępniania plików w systemie Windows XP Potwierdzanie nazwy komputera Co to jest nazwa komputera? >>> Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [My Computer] (Mój komputer), a następnie polecenie [Properties] (Właściwości). Kliknij zakładkę [Computer Name] (Nazwa komputera). Kliknij przycisk [Change] (Zmień). Wprowadź nazwę komputera w polu [Computer Name of Store Destination] (Nazwa komputera miejsca docelowego).

17 udostępniania plików w systemie Windows XP Tworzenie udostępnionego folderu W tej części opisano, jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą funkcji Prostego udostępniania plików. Wykonanie przykładowej procedury opisanej poniżej spowoduje utworzenie udostępnionego folderu na pulpicie. Dla użytkowników systemu Windows XP Professional Nie można korzystać z funkcji Prostego udostępniania plików, jeżeli została wyłączona. Aby ją włączyć, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. 1. Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], a następnie [Control Panel] (Panel sterowania). 2. Kliknij przycisk [Appearance] (Wygląd), a następnie [Folder Options] (Opcje folderu). (W Widoku klasycznym, dwukrotnie kliknij [Folder Options] (Opcje folderu).) 3. Wybierz zakładkę [View] (Widok). 4. W części [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane), zaznacz pole wyboru przy opcji [Use simple file sharing (Recommended)] (Użyj prostego udostępniania plików (Zalecane)). Utwórz nowy folder na pulpicie i wprowadź jego nazwę (na przykład, share (udostępniony)). share 5. Kliknij przycisk [OK] i zamknij okno dialogowe [Folder Options] (Opcje folderu). Wprowadź nazwę utworzonego folderu w [Shared Folder Name on Store Destination Computer] (Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego). Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony folder i wybierz polecenie [Sharing and Security] (Udostępnianie i zabezpieczenia).

18 udostępniania plików w systemie Windows XP Tworzenie udostępnionego folderu Okna te wyświetlane są tylko w przypadku otwarcia okna dialogowego po raz pierwszy. W przypadku otwarcia okna dialogowego po raz drugi lub kolejny, przejdź do kroku. Zaznacz te pola. Zaznacz opcję na dole. Kliknij ten link. Kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [OK]. udostępniania plików jest zakończona. Przejdź do następnej części.

19 udostępniania plików w systemie Windows Vista Potwierdzanie nazwy komputera Co to jest nazwa komputera? >>> Na pasku zadań systemu Windows kliknij menu [Start], prawym przyciskiem myszy kliknij opcję [Computer] (Komputer), a następnie kliknij opcję [Properties] (Właściwości). Kliknij opcję [Change settings] (Zmień ustawienia). Wprowadź nazwę komputera w polu [Computer Name of Store Destination] (Nazwa komputera miejsca docelowego). Kliknij przycisk [Change] (Zmień).

20 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu Jeśli podczas procedury zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj). W tej części opisano, jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą Folderu Public (publicznego). Co to jest Folder Public (publiczny)? >>> Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] (Panel sterowania). W części [Sharing i Discovery] (Udostępnianie i odnajdywanie), kliknij strzałkę w dół znajdującą się przy pozycji [Public folder sharing] (Udostępnianie folderu publicznego) i [Password protected sharing] (Udostępnianie zabezpieczone hasłem). W oknie [Network and Internet] (Sieć i internet) kliknij opcję [Set up file sharing] (Ustawienia udostępniania plików).

21 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu Wybierz środkową opcję. Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj). Wybierz dolną opcję. Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj).

22 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz [Computer] (Komputer). Wejdź na dysk twardy, na którym zainstalowano system Windows Vista (zazwyczaj dysk C:). Otwórz folder Users (Użytkownicy). Otwórz folder Public (Publiczny).

23 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu Utwórz nowy folder w Folderze publicznym i wprowadź żądaną nazwę folderu (na przykład, share (udostępniony)). share Wpisz public\ (publiczny\), a następnie nazwę folderu utworzonego w [Shared Folder Name on Store Destination Computer] (Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego) (w tym przykładzie public\share (publiczny\udostępniony)). udostępniania plików jest zakończona. Przejdź do następnej części.

24 udostępniania plików w systemie Windows 7 Potwierdzanie nazwy komputera Co to jest nazwa komputera? >>> Na pasku zadań systemu Windows kliknij menu [Start], prawym przyciskiem myszy kliknij opcję [Computer] (Komputer), a następnie kliknij opcję [Properties] (Właściwości). Wprowadź nazwę komputera w polu [Computer Name of Store Destination] (Nazwa komputera miejsca docelowego). Kliknij przycisk [Change] (Zmień). Kliknij opcję [Change settings] (Zmień ustawienia).

25 udostępniania plików w systemie Windows 7 Tworzenie udostępnionego folderu Jeśli podczas procedury zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Yes] (Tak). W tej części opisano, jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą Folderu publicznego. Co to jest Folder publiczny? >>> Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] (Panel sterowania). W oknie [Network and Internet] (Sieć i internet) kliknij opcję [Choose homegroup and sharing options] (Wybierz grupę domową i opcje udostępniania). Kliknij polecenie [Change advanced sharing settings] (Zmień ustawienia zaawansowane udostępniania).

26 udostępniania plików w systemie Windows 7 Tworzenie udostępnionego folderu W oknie [Public folder sharing] (Udostępnianie folderu publicznego) wybierz opcję na górę. W pozycji [Password protected sharing] (Udostępnianie zabezpieczone hasłem), wybierz dolną opcję. Kliknij przycisk [Save changes] (Zapisz zmiany).

27 udostępniania plików w systemie Windows 7 Tworzenie udostępnionego folderu Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz [Computer] (Komputer). Wejdź na dysk twardy, na którym zainstalowano system Windows 7 (zazwyczaj dysk C:). Otwórz folder Users (Użytkownicy). Otwórz folder Public (Publiczny).

28 udostępniania plików w systemie Windows 7 Tworzenie udostępnionego folderu Utwórz nowy folder w Folderze publicznym i wprowadź żądaną nazwę folderu (na przykład, share (udostępniony)). share Wpisz users\public\ (użytkownicy\publiczny), a następnie nazwę folderu, który został właśnie utworzony w polu [Shared Folder Name on Store Destination Computer] (Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego) (w tym przykładzie, user\public\share (użytkownik\ publiczny\udostępniony)). udostępniania plików została zakończona. Przejdź do następnej części.

29 Rejestrowanie ustawień funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze. W tej części opisano, jak zarejestrować ustawienia Przechowywanie w udostępnionym folderze. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Upewnij się, że ustawienia są poprawne. Kliknij przycisk [Register] (Zarejestruj). Kliknij przycisk [Back] (Wstecz), jeżeli to konieczne. Informacje wyświetlone w zrzutach ekranu, takie jak nazwa komputera i nazwa folderu udostępnianego, służą tylko do celów poglądowych. Rzeczywiste zrzuty ekranu widoczne na komputerze mogą się różnić od tych pokazanych tutaj. Upewnij się, że opcja [Not Set] (Wyłączone) nie została wybrana dla [Access Restriction to Shared Folder] (Ograniczenia dostępu do folderu udostępnionego) w rozdziale [Status of Settings for Shared Folder] (Stan ustawień folderu udostępnionego). Jeżeli wyświetli się ekran, oznacza to, że konfiguracja ustawień jest zakończona. Zamknij narzędzie do konfiguracji funkcji wysyłania. Wyłącz główny przełącznik zasilania urządzenia, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz go ponownie. ustawień udostępnionego folderu została zakończona. Przejdź do następnej części.

30 03 w folderze udostępnionym W tym rozdziale opisano sposób skanowania dokumentu i zapisywania zeskanowanego obrazu we wcześniej utworzonym folderze udostępnionym. Ustaw dokument. Naciśnij przycisk [SCAN] (SKANOWANIE). * Wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od używanego modelu. Wybierz opcję < > za pomocą przycisku [ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przypisany klawisz szybkiego wybierania. Wybierz ustawienia skanowania, które mają być zmienione, i naciśnij przycisk [OK]. Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij przycisk [Start]. Gdy umieszczasz dokument na płycie szklanej, wykonaj następujące czynności: - Aby rozpocząć wysyłanie: Wybierz za pomocą przycisku [ ] lub [ ] polecenie <Rozpocznij Wysyłanie> i naciśnij przycisk [OK]. - Aby zeskanować kolejny dokument: Naciśnij przycisk [Start]. Potwierdź, że dokument jest zapisany w folderze udostępnionym. Otwórz stworzony folder udostępniony i sprawdź, czy zeskanowany obraz został zapisany. Jeżeli dokument został poprawnie zapisany: Przejdź do Strony głównej. Zamknij Instrukcję obsługi. Jeżeli dokument nie został zapisany: rzejdź do rozdziału P Zdalny interfejs użytkownika. Użyj Zdalnego interfejsu użytkownika, aby upewnić się, że ustawienia są poprawne.

31 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika W rozdziale tym wykorzystano zrzuty ekranu z systemu Windows 7. W razie wystąpienia problemów z wysyłaniem wiadomości lub przenoszeniem dokumentów do folderu udostępnionego skorzystaj ze Zdalnego interfejsu użytkownika, aby sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika Co to jest Zdalny interfejs użytkownika? >>> Uruchom przeglądarkę internetową. Wprowadź adres adres IP urządzenia w polu [Address] (Adres) lub [Location] (Lokalizacja), a następnie naciśnij klawisz [ENTER] na klawiaturze. Kliknij przycisk [Log-In] (Zaloguj się). Wybierz opcję [Management Mode] (Tryb Zarządzania). Pokazany niżej w zrzutach ekranu adres IP służy tylko do celów poglądowych. Aby skorzystać z instrukcji dotyczących sposobu sprawdzania adresu IP, patrz Sprawdzanie ustawień adresu IP w e-podręczniku. W razie konieczności wprowadzenie ID i/lub hasła, patrz Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika w e-podręczniku.

32 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika Sprawdzanie/Edycja klawiszy szybkiego wybierania Kliknij przycisk [Address Book] (Książka adresowa). Sprawdź ustawienia. Aby edytować ustawienia, kliknij przycisk [Edit] (Edycja). Kliknij [One-Touch] (Szybki Dostęp). Kliknij liczbę, typ i nazwę klawisza szybkiego wybierania, aby wyświetlić bieżące ustawienia. Kliknij przycisk [OK]. W razie konieczności podania hasła po kliknięciu opcji [Address] (Adres), patrz Ustawienie kodu PIN dla książki adresowej w e-podręczniku. Dokonaj koniecznych zmian.

33 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika Sprawdzanie/Edycja ustawień sieciowych Kliknij opcję [Settings/Registration] (Ustawienia/ Rejestracja), a następnie kliknij opcję [Network Settings] (Ustawienia Sieciowe). Kroki od 1 do 5 w tym rozdziale dotyczą tylko ustawień . Kliknij opcję [ Settings] (Ustawienia ). Kliknij przycisk [Edit] (Edycja).

34 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika Sprawdzanie/Edycja ustawień sieciowych Kroki od 1 do 5 w tym rozdziale dotyczą tylko ustawień . Kliknij przycisk [OK]. Dokonaj wszelkich koniecznych zmian. Upewnij się, że podana została prawidłowa nazwa serwera SMTP. Jeżeli serwer SMTP korzysta z uwierzytelnienia SMTP, upewnij się również, że: Pole [Use SMTP Authentication (SMTP AUTH)] (Użuj Uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH)) jest zaznaczone. Podano prawidłową nazwę użytkownika. Ustawiono prawidłowe hasło. Jeżeli konieczna jest zmiana, zaznacz pole [Set/Change Password] (Ustaw/Zmień Hasło) i wprowadź prawidłowe hasło w polu [Password] (Hasło). Wyłącz urządzenie za pomocą głównego przełącznika zasilania, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz urządzenie. Po ponownym uruchomieniu urządzenia: Spróbuj wysłać wiadomość . Spróbuj zapisać dokumenty. Jeżeli nadal masz problemy: Przejdź do Rozwiązywania problemów.

35 Rozwiązywanie problemów W przypadku napotkania problemów podczas wysyłania wiadomości lub zapisywania dokumentów w folderze udostępnionym sprawdź procedury opisane w niniejszym podręczniku, aby upewnić się, że ustawienia są prawidłowe. Sprawdź również elementy poniżej i zapoznaj się z e-podręcznikiem w celu uzyskania dalszych informacji na temat rozwiązywania problemów. Jeżeli wydrukowany został RAPORT BŁĘDÓW TX Sprawdź komunikatu o błędzie (3-cyfrowy) wyświetlony w RAPORCIE O BŁĘDACH TX i zapoznaj się z częścią Kody błędów rozdziału Rozwiązywanie problemów w e-podręczniku. Jeżeli pojawił się na wyświetlaczu LCD komunikat o błędzie Sprawdź komunikat i zapoznaj się z częścią Komunikaty na wyświetlaczu rozdziału Rozwiązywanie problemów w e-podręczniku. Jeżeli nie zaszło żadne z powyższych zdarzeń i nadal nie możesz wysłać lub zapisać dokumentu Zapoznaj się z częściami Rozwiązywanie problemów, Problemy z transmisją/odbiorem oraz Problemy z siecią rozdziału Rozwiązywanie problemów w e-podręczniku. Przykład:

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista 5.0 6.8.3.9 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zdalny pulpit i Zdalna Pomoc w systemie Windows 7

Laboratorium - Zdalny pulpit i Zdalna Pomoc w systemie Windows 7 5.0 5.3.5.2 Laboratorium - Zdalny pulpit i Zdalna Pomoc w systemie Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będzie można zdalnie połączyć się z komputerem, sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna pomoc w systemie Windows Vista

Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna pomoc w systemie Windows Vista 5.0 5.3.5.3 Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna pomoc w systemie Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będzie można zdalnie połączyć się z komputerem, sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP 5.0 6.8.4.9 Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz folder,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7

Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7 5.0 6.8.4.7 Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP 5.0 10.2.1.9 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7 5.0 10.2.1.7 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7 Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista 5.0 10.2.1.8 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna Pomoc w systemie Windows XP

Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna Pomoc w systemie Windows XP 5.0 5.3.5.4 Laboratorium - Zdalny pulpit i zdalna Pomoc w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będzie można zdalnie połączyć się z komputerem, sprawdź

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Łączenie z serwerami Fiery servers. Łączenie z serwerem Fiery server przy pierwszym użyciu

Fiery Remote Scan. Łączenie z serwerami Fiery servers. Łączenie z serwerem Fiery server przy pierwszym użyciu Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows Vista

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows Vista 5.0 6.8.4.8 Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz folder,

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista 5.0 5.3.3.6 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7 5.0 6.8.3.8 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja zapory sieciowej systemu Windows Vista

Laboratorium - Konfiguracja zapory sieciowej systemu Windows Vista 5.0 10.3.1.9 Laboratorium - Konfiguracja zapory sieciowej systemu Windows Vista Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zapoznasz się z zaporą systemu Windows Vista oraz będziesz konfigurował

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus

Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus COMARCH TNA Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór usługi Comarch TNA oraz urządzenia Comarch TNA Gateway Plus. Mamy nadzieję, że korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP 5.0 10.3.1.6 Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium wykonasz kopię zapasową danych. Przeprowadzisz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Tworzenie partycji w Windows XP

Laboratorium - Tworzenie partycji w Windows XP 5.0 5.2.4.5 Laboratorium - Tworzenie partycji w Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista 5.0 10.3.1.5 Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium wykonasz kopię zapasową danych. Przeprowadzisz również

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7

Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7 5.0 10.3.1.8 Laboratorium - Konfigurowanie zapory sieciowej systemu Windows 7 Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zapoznasz się z zaporą systemu Windows 7 oraz będziesz konfigurował

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Narzędzie linii uruchamiania w systemie Windows Vista

Laboratorium - Narzędzie linii uruchamiania w systemie Windows Vista 5.0 5.3.7.5 Laboratorium - Narzędzie linii uruchamiania w systemie Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi linii komend Windows,

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo