Oprogramowanie Capture Pro

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie Capture Pro"

Transkrypt

1 Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl

2 Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro Limited Edition... 4 Korzystanie z programu Kodak Capture Pro... 5 Szybki start... 6 Korzystanie z wstępnie zdefiniowanych konfiguracji zadań... 7 W tym podręczniku przedstawiono proste procedury umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy z programem, w tym procedury instalowania i uruchamiania programu Kodak Capture Pro oraz procedury skanowania z użyciem domyślnych, fabrycznie skonfigurowanych zadań. Pełne informacje i procedury zawiera Podręcznik użytkownika programu Kodak Capture Pro ( Informacje o konfiguracji i zaawansowanych ustawieniach zadań zawiera Podręcznik administratora programu Kodak Capture Pro ( Jeśli instalujesz program Kodak Capture Pro lub Kodak Capture Pro Network Edition, postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w następnej sekcji. Jeśli instalujesz program Kodak Capture Pro Limited Edition, przejdź do sekcji Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro Limited Edition w dalszej części tego podręcznika. Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition Zanim zaczniesz: Upewnij się, że komputer spełnia wymagania konieczne do zainstalowania programu Capture Pro (zobacz Podręcznik użytkownika, Dodatek B, Wymagania systemowe). Sprawdź, czy skaner jest włączony i sprawny. Co będzie potrzebne: Dysk CD ze sterownikiem skanera dostarczony przez producenta skanera (jeśli do komputera zostanie podłączony skaner). Plik PDF z numerem seryjnym, dostarczony jako załącznik wiadomości z powiadomieniem o licencji na oprogramowanie. Oprogramowanie Capture Pro należy pobrać ze strony internetowej lub odszukać na opcjonalnym instalacyjnym dysku DVD Kodak Capture Pro. Jeśli program Capture Pro jest instalowany na komputerze, który nie ma połączenia z Internetem, należy także pobrać narzędzie License Manager, dostępne na stronie internetowej oprogramowania Capture Pro. Jeśli komputer ma dostęp do Internetu, narzędzie License Manager zostanie zainstalowane automatycznie. Opcjonalny klucz sprzętowy USB, jeśli został zakupiony. Uprawnienia administratora na komputerze, na którym oprogramowanie jest instalowane. A-61640_pl Lipiec

3 Procedury instalacji: Jeśli jest używany skaner firmy Kodak, razem ze sterownikiem zostanie automatycznie zainstalowane narzędzie Kodak Scan Validation Tool. To narzędzie umożliwia sprawdzenie, czy skaner jest prawidłowo podłączony i sprawny. 1. Zainstaluj sterowniki skanera: włóż dysk CD ze sterownikami do napędu dysków optycznych i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wraz ze sterownikiem skanera Kodak zostanie automatycznie zainstalowane narzędzie Kodak Scan Validation Tool. Za pomocą tego narzędzia można sprawdzić, czy skaner jest prawidłowo podłączony i sprawny. UWAGA: Jeśli jest używany skaner marki innej niż Kodak, należy go zainstalować i sprawdzić jego działanie zgodnie z zaleceniami producenta. 2. Podłącz skaner i sprawdź połączenie za pomocą narzędzia Kodak Scan Validation Tool. Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik użytkownika skanera. 3. Aby rozpocząć instalację, uruchom pobrany plik CapProSW_x_x.exe lub włóż instalacyjny dysk DVD z oprogramowaniem Kodak Capture Pro do napędu dysków optycznych. Przed zainstalowaniem oprogramowania przeczytaj plik Informacje o wersji, który może zawierać dodatkowe ważne informacje. Plik Informacje o wersji znajduje się w katalogu głównym instalacyjnego dysku DVD, a także jest dostępny na stronie internetowej (wybierz łącze Uaktualnienie oprogramowania Capture Pro do wersji X.X). UWAGA: Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, przejdź do dysku DVD i kliknij dwukrotnie plik Setup.exe, znajdujący się w katalogu głównym instalacyjnego dysku DVD Kodak Capture Pro. 4. W przypadku instalowania z opcjonalnego dysku DVD zostanie wyświetlony ekran Menu instalacji. Wybierz język i kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie Kodak Capture Pro. 5. Przeczytaj Umowę licencyjną i zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Klucz sprzętowy licencji. 6. Zaznacz opcję Nie będę używać klucza sprzętowego USB, a następnie kliknij przycisk Dalej. UWAGA: Użytkownicy, którzy zakupili opcjonalny klucz sprzętowy USB, muszą zaznaczyć opcję Klucz sprzętowy USB jest podłączony ikliknąć przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Typ instalacji. UWAGA: Opcję Zainstaluj jako klienta programu Kodak Capture Pro Network Edition należy zaznaczyć tylko wtedy, gdy jest instalowany klient programu Kodak Capture Pro Network Edition. 7. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Numer seryjny programu. 8. Wprowadź numer seryjny programu i kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Rejestracja produktu. 2 A-61640_pl Lipiec 2014

4 9. Wpisz swój identyfikator rejestracji, znajdujący się w wiadomości z powiadomieniem o licencji na oprogramowanie. Jeśli nie masz identyfikatora rejestracji, kliknij przycisk Zarejestruj teraz i wykonaj procedurę rejestracji. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Pobierz licencję, a licencja zostanie pobrana z serwera licencji firmy Kodak. UWAGA: Jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem, zobacz Dodatek F, Narzędzie License Manager, zawierający informacje o uzyskiwaniu licencji. 10. Na ekranie Typ instalacji wybierz opcję Typowa, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Podsumowanie instalacji. 11. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Oprogramowanie gotowe do zainstalowania. 12. Aby rozpocząć instalację, kliknij przycisk Instaluj. Zostanie wyświetlony postęp instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 13. Kliknij przycisk Zakończ. 14. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, uruchom ponownie komputer. A-61640_pl Lipiec

5 Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro Limited Edition UWAGI: W programie Kodak Capture Pro Limited Edition wiele zaawansowanych funkcji programu Capture Pro nie jest dostępnych. Aby zakupić pełną wersję oprogramowania Capture Pro, przejdź do strony internetowej albo skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy Kodak. Jeśli chcesz wypróbować pełną wersję programu Capture Pro, uruchom program Capture Pro Limited Edition i wybierz opcję Wypróbuj wszystkie funkcje programu Capture Pro. Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalowania, konfigurowania i używania programu Capture Pro Limited Edition, zobacz Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wersji Limited Edition ( FAQ). Zanim zaczniesz: Upewnij się, że komputer spełnia wymagania konieczne do zainstalowania programu Capture Pro (zobacz Podręcznik użytkownika, Dodatek B, Wymagania systemowe). Sprawdź, czy skaner jest włączony i sprawny. Co będzie potrzebne: Dysk CD ze sterownikiem skanera dostarczony przez producenta skanera (jeśli do komputera zostanie podłączony skaner). Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. Uprawnienia administratora na komputerze, na którym oprogramowanie jest instalowane. Procedury instalacji: Program Kodak Capture Pro Limited Edition współpracuje tylko ze skanerami firmy Kodak. 1. Zainstaluj sterowniki skanera: włóż dysk CD ze sterownikami do napędu dysków optycznych i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wraz ze sterownikiem skanera Kodak zostanie automatycznie zainstalowane narzędzie Kodak Scan Validation Tool. Za pomocą tego narzędzia można sprawdzić, czy skaner jest prawidłowo podłączony i sprawny. 2. Podłącz skaner i sprawdź połączenie za pomocą narzędzia Kodak Scan Validation Tool. Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik użytkownika skanera. 3. Włóż dysk CD z programem Kodak Capture Pro Limited Edition do napędu dysków optycznych i uruchom plik setup.exe, aby rozpocząć instalację. 4. Przeczytaj Umowę licencyjną i zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Klucz sprzętowy licencji. 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaznacz opcję Nie będę używać klucza sprzętowego USB, a następnie kliknij przycisk Dalej. 6. Wypełnij formularz rejestracji i kliknij przycisk Prześlij. 7. Na ekranie Typ instalacji wybierz opcję Typowa, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Podsumowanie instalacji. 4 A-61640_pl Lipiec 2014

6 8. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Oprogramowanie gotowe do zainstalowania. 9. Aby rozpocząć instalację, kliknij przycisk Instaluj. Zostanie wyświetlony postęp instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 10. Kliknij przycisk Zakończ. 11. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, uruchom ponownie komputer. Korzystanie zprogramu Kodak Capture Pro Aby uruchomić program: Jeśli nie używasz wersji Index Only ani Auto Import, upewnij się, że skaner jest włączony i prawidłowo podłączony do komputera. Jeśli posiadasz opcjonalny klucz sprzętowy, sprawdź, czy jest podłączony do portu USB w komputerze. Kliknij dwukrotnie ikonę Kodak Capture Pro Software na pulpicie, albo wybierz kolejno polecenia: Start>Programy>Kodak>Kodak Capture Pro Software. UWAGI: Klient programu Network Edition wyświetli powiadomienie o pobieraniu licencji. Klient programu Kodak Capture Pro Network Edition wykona wstępną synchronizację z serwerem Kodak Capture Pro. Aby wybrać skaner: Przy pierwszym uruchomieniu programu Capture Pro zostanie wyświetlony komunikat: Nie wybrano skanera. Czy chcesz teraz skonfigurować skaner?. Kliknij przycisk Tak, aby wyświetlić ekran Konfiguracja stacji roboczej. Na tym ekranie można wybrać używany skaner z listy dostępnych skanerów. Tę procedurę należy wykonać tylko za pierwszym razem. A-61640_pl Lipiec

7 1. Kliknij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlony ekran Wybierz skaner. 2. Wybierz skaner zainstalowany na komputerze i kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony ekran Szybki start. 3. Kliknij przycisk OK na ekranie Workstation Setup (Konfiguracja stacji roboczej). Szybki start Ekran Szybki start zawiera menu najczęściej używanych funkcji i kafelków zadań. Na stronie Zadania są wyświetlane zadania, które zostały skonfigurowane. Kafelki są wyświetlane w porządku alfabetycznym i mogą zmieniać kolor w przypadku dodania lub usunięcia innych zadań. UWAGA: Dłuższe nazwy zadań, które nie mieszczą się na przycisku, zostaną obcięte. Pełna nazwa zadania zostanie wyświetlona po umieszczeniu wskaźnika myszy na przycisku. Producent zaleca stosowanie takich nazw zadań, których pierwsze wyrazy są unikatowe i pozwalają zidentyfikować zadanie. Menedżer wsadów umożliwia otwieranie istniejących wsadów dokumentów tworzenie nowych wsadów oraz wyświetlanie stanu istniejących wsadów. Menu główne wyświetla główny ekran programu Capture Pro. Na tym ekranie można ręcznie otwierać wsady lub tworzyć nowe, rozpoczynać przechwytywanie dokumentów, modyfikować konfigurację zadań, zmieniać ustawienia użytkowników i grup oraz wykonywać liczne zadania związane z konfigurowaniem systemu. Wyloguj umożliwia wylogowanie bieżącego użytkownika. Zakończ kończy pracę programu Capture Pro. 6 A-61640_pl Lipiec 2014

8 Kliknięcie kafelka zadania powoduje utworzenie nowego wsadu i rozpoczęcie skanowania zgodnie z ustawieniami konfiguracji zadania. Po wykonaniu zadania ekran Szybki start zostanie wyświetlony ponownie. UWAGI: Doświadczeni użytkownicy, którzy nie chcą korzystać z ekranu Szybki start, mogą wyłączyć ten ekran. W tym celu należy wyczyścić pole wyboru Widok Szybki start w oknie dialogowym Konfiguracja stacji roboczej. Aby otworzyć okno dialogowe Konfiguracja stacji roboczej, należy wybrać kolejno polecenia Plik>Konfiguracja stacji roboczej na ekranie głównym. Aby przejść z ekranu Menu główne do ekranu Szybki start, można kliknąć ikonę Szybki start na pasku narzędzi Widok. Polecenie Szybki start jest niedostępne w edycjach Tylko indeks i Automatyczne importowanie. Korzystanie zwstępnie zdefiniowanych konfiguracji zadań Z programem Kodak Capture Pro są dostarczane trzy wstępnie skonfigurowane zadania. Nie należy zmieniać domyślnych, fabrycznie skonfigurowanych ustawień tych zadań. Wstępnie skonfigurowanych zadań można użyć jako punktu wyjścia do tworzenia nowych konfiguracji zadań. Nowe zadania należy zapisywać pod nowymi nazwami. Gotowe do skanowania umożliwia rozpoczęcie skanowania z domyślnymi ustawieniami. Dla opcji Gotowe do skanowania nie zdefiniowano żadnych indeksów. Skanuj do pliku PDF ta opcja działa podobnie jak opcja Gotowe do skanowania z tą różnicą, że pierwsza zeskanowana strona dokumentu zostanie wyświetlona w przeglądarce obrazów i pojawi się monit o wprowadzenie nazwy dokumentu jako danych indeksu. Dane indeksu są używane do generowania nazw plików wyjściowych. Skanuj do poczty ta opcja działa podobnie jak opcja Skanuj do pliku PDF z tą różnicą, że wygenerowany plik PDF zostanie dołączony do wiadomości jako załącznik. Po zakończeniu skanowania zostanie otwarty programy pocztowy, a zeskanowany obraz będzie gotowy do wysłania w postaci załącznika wiadomości . Na podstawie tych wstępnie skonfigurowanych zadań można tworzyć własne konfiguracje, odpowiednie do zadań, które będą wykonywane. Gotowe do skanowania Zadanie Gotowe do skanowania umożliwia rozpoczęcie skanowania dokumentów bez tworzenia lub modyfikowania jakichkolwiek ustawień. Dla tego zadania nie zdefiniowano żadnych indeksów, a wszystkie zeskanowane są umieszczane w folderze C:\BatchesPro. Podczas generowania wsadu każdy obraz jest przenoszony z lokalizacji zapisywania zeskanowanych obrazów i zapisywany w formacie wielostronicowego pliku TIFF. A-61640_pl Lipiec

9 1. Na ekranie głównym wybierz kolejno polecenia Wsad>Nowy. Zostanie wyświetlony ekran Nowy wsad. 2. Z listy rozwijanej Nazwa zadania wybierz zadanie, którego chcesz użyć jako punktu wyjścia zadania skanowania. W tym przypadku należy wybrać zadanie Gotowe do skanowania. Pola Nazwa wsadu i Początkowy identyfikator dokumentu zostaną wypełnione automatycznie. 3. Kliknij przycisk OK. 4. Umieść dokumenty przeznaczone do skanowania w podajniku skanera. 5. Kliknij przycisk Skanuj/Start. Obrazy zostaną wyświetlone wprzeglądarce obrazów. 6. Sprawdź, czy obrazy wyglądają prawidłowo. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek poprawki, użyj poleceń dostępnych w menu Narzędzia. Do najczęściej używanych funkcji edycyjnych należą: obracanie obrazów, usuwanie, przycinanie itd. 7. Po zakończeniu kliknij ikonę Generuj wsad. Obrazy zostaną wygenerowane i zapisane w folderze BatchesPro. 8 A-61640_pl Lipiec 2014

10 Skanuj do pliku PDF Opcja Skanuj do pliku PDF działa podobnie jak opcja Gotowe do skanowania ztą różnicą, że pierwsza zeskanowana strona dokumentu zostanie wyświetlona w przeglądarce obrazów i pojawi się monit o wprowadzenie nazwy dokumentu jako danych indeksu. Dane indeksu są używane do generowania nazw plików wyjściowych. Wszystkie zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze C:\PDF Files. Podczas generowania wsadu każdy obraz zostanie zapisany jako plik PDF zmożliwością wyszukiwania tekstu. 1. Na ekranie głównym wybierz kolejno polecenia Wsad>Nowy. Zostanie wyświetlony ekran Nowy wsad. 2. Wybierz opcję Skanuj do pliku PDF z listy rozwijanej Nazwa zadania. Pola Nazwa wsadu i Początkowy identyfikator dokumentu zostaną wypełnione automatycznie. 3. Kliknij przycisk OK. 4. Umieść dokumenty przeznaczone do skanowania w podajniku skanera. 5. Kliknij przycisk Skanuj/Start. Obrazy zostaną wyświetlone wprzeglądarce obrazów. 6. W polu Nazwa dokumentu wpisz nazwę, która zostanie użyta jako dane indeksu. 7. Sprawdź, czy obrazy wyglądają prawidłowo. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek poprawki, użyj poleceń dostępnych w menu Narzędzia. Do najczęściej używanych funkcji edycyjnych należą: obracanie obrazów, usuwanie, przycinanie itd. A-61640_pl Lipiec

11 8. Po zakończeniu kliknij ikonę Generuj wsad. Obrazy zostaną zapisane w folderze PDF Files. Skanuj do poczty Jeśli wybrano opcję Skanuj do poczty , pierwsza zeskanowana strona zostanie wyświetlona w przeglądarce obrazów, a następnie pojawi się monit o podanie nazwy dokumentu. Nazwa ta zostanie użyta jako dane indeksu. Dla każdego zeskanowanego dokumentu zostanie utworzony plik PDF i automatycznie dodany do wiadomości jako załącznik. Aby ta funkcja działała poprawnie, program pocztowy musi być skonfigurowany i otwarty. Wybranie opcji Skanuj do poczty powoduje, że dla każdego wsadu skanowanych dokumentów jest generowana jedna wiadomość Na ekranie głównym wybierz kolejno polecenia Wsad>Nowy. Zostanie wyświetlony ekran Nowy wsad. 2. Wybierz opcję Skanuj do poczty z listy rozwijanej Nazwa zadania. Pola Nazwa wsadu i Początkowy identyfikator dokumentu zostaną wypełnione automatycznie. 3. Kliknij przycisk OK. 4. Umieść dokumenty przeznaczone do skanowania w podajniku skanera. 5. Kliknij przycisk Skanuj/Start. Obrazy zostaną wyświetlone wprzeglądarce obrazów. 6. Sprawdź, czy obrazy wyglądają prawidłowo. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek poprawki, użyj poleceń dostępnych w menu Narzędzia. Do najczęściej używanych funkcji edycyjnych należą: obracanie obrazów, usuwanie, przycinanie itd. 7. Po zakończeniu kliknij ikonę Generuj wsad. 8. Po zakończeniu skanowania w programie pocztowym zostanie otwarta nowa wiadomość z załączonym plikiem PDF. Wpisz adres odbiorcy, któremu chcesz przesłać plik, i wyślij wiadomość A-61640_pl Lipiec 2014

12 Kodak Alaris Inc Mount Read Blvd. Rochester, NY Kodak Alaris Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znak towarowy Kodak i postać handlowa są używane na podstawie licencji udzielonej przez firmę Eastman Kodak Company.

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę instalacyjną z systemem Windows Vista do napędu DVD ROM lub podłącz pamięć flash USB do portu USB.

Włóż płytę instalacyjną z systemem Windows Vista do napędu DVD ROM lub podłącz pamięć flash USB do portu USB. 5.0 5.2.1.6 Laboratorium - Instalacja systemu Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium będziesz instalował system Windows Vista Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta Aby udostępnić opcję Fiery zainstalowaną na komputerze klienta, należy aktywować jej licencję. Opcja Fiery wymaga unikalnego kodu aktywacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

DESlock+ szybki start

DESlock+ szybki start DESlock+ szybki start Wersja centralnie zarządzana Wersja bez centralnej administracji standalone WAŻNE! Pamiętaj, że jeśli chcesz korzystać z centralnego zarządzania koniecznie zacznij od instalacji serwera

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalowanie dodatkowego oprogramowania w Windows Vista

Laboratorium - Instalowanie dodatkowego oprogramowania w Windows Vista 5.0 5.3.1.12 Laboratorium - Instalowanie dodatkowego oprogramowania w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz instalować i usuwać oprogramowanie innych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja Virtual PC

Laboratorium - Instalacja Virtual PC 5.0 5.4.1.4 Laboratorium - Instalacja Virtual PC Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zainstalujesz i skonfigurujesz Tryb XP w Windows 7. Następnie uruchomisz podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Nintex USA LLC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć. support@nintex.com 1 www.nintex.com Spis treści 1. Instalowanie programu Nintex Workflow

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E W O D N I K I N S T A L A C J I

P R Z E W O D N I K I N S T A L A C J I P R Z E W O D N I K I N S T A L A C J I A O D P R Z E W O D N I K Ten podręcznik poprowadzi Cię, krok po kroku, przez proces instalacji Programu Print Manager, a następnie pomoże Ci wydrukować Twój pierwszy

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 23 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja systemu Windows 7

Laboratorium - Instalacja systemu Windows 7 5.0 5.2.1.5 Laboratorium - Instalacja systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium będziesz instalował system operacyjny Windows 7. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

G DATA TechPaper Aktualizacja rozwiązań G DATA Business do wersji 14.2

G DATA TechPaper Aktualizacja rozwiązań G DATA Business do wersji 14.2 G DATA TechPaper Aktualizacja rozwiązań Spis treści Podsumowanie i zakres... 3 Konwencje typograficzne... 3 1. Przygotowanie... 3 2. Aktualizacja do wersji 14.2... 5 2.1. Aktualizacja przy użyciu metody

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo