POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński"

Transkrypt

1 Bieruńsko - Lędziński

2 POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km Ludność Mężczyźni Kobiety Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2015 ROKU % 62,4 62,5 64, ,0 16,8 19,2 19,6 20,7 16, Wiek przedprodukcyjny 0-17 lat Wiek produkcyjny lat kobiety lata mężczyźni Polska bieruńsko-lędziński Wiek poprodukcyjny 60 lat i więcej kobiety 65 lat i więcej mężczyźni 73

3 RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE liczba osób (w tys.) w odsetkach /śląskie=100,0/ liczba osób (w tys.) w odsetkach /śląskie=100,0/ Zarejestrowani bezrobotni (stan w dniu 31 XII) 175,7 100,0 148,5 100,0 mężczyźni 81,6 46,4 67,8 45,7 kobiety 94,1 53,6 80,7 54,3 bieruńsko-lędziński 1,2 0,7 1,0 0,7 bieruńsko-lędziński /=100,0/ /=100,0/ mężczyźni 0,5 41,7 0,4 40,0 kobiety 0,7 58,3 0,6 60,0 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł b 4100, ,45 bieruńsko-lędziński 3621, ,77 b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego. OCHRONA ŚRODOWISKA bieruńsko-lędziński Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego - pyłowych tys.t 0,1 0,1 - gazowych w tys.t 0,7 b 0,6 b Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego a - pyłowych w % 85,8 83,5 - gazowych w % 7,4 b 0,0 b Uwaga: Prezentowane dane dotyczą emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z zakładów szczególnie uciążliwych. a Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych b bez dwutlenku węgla Źródło: Dane o emisji zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych GUS (Rocznika Statystycznego Województw, Banku Danych Lokalnych). Dane o redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach - Województwo : Podregiony, y, Gminy. 74

4 RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH Stan w dniu 31 XII Liczby bezwzględne Urodzenia żywe Zgony w tym niemowląt 6 1 Przyrost naturalny Współczynniki na 1000 ludności bieruńskolędziński bieruńskolędziński Urodzenia żywe 9,3 12,1 9,1 10,2 Zgony 10,4 8,0 11,0 8,4 w tym niemowląt a 4,9 8,4 4,7 1,7 Przyrost naturalny -1,1 4,1-1,9 1,8 a na 1000 urodzeń żywych Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2015 ROKU ,6 9,1 10,2 10,3 11,0 8, , Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny -0,7-1,9 Polska bieruńsko-lędziński 75

5 PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2015 ROKU Mężczyźni Kobiety w wieku lat Polska 73,6 44,7 19,0 81,6 52,2 24,1 73,0 44,0 18,6 80,3 51,1 23,3 bieruńsko- lędziński a 71,8 43,0 16,4 78,9 49,8 21,5 a ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN w tym: Ogółem (AOO-R99), (V01-Y89) Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00-I99) Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) na ludności bieruńskolędziński ,1 286,0 497,8 62, ,3 289,5 490,0 54, ,7 208,9 349,3 36, ,8 235,0 374,6 27,2 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego. 76

6 STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYN ZGONÓW 2013 bieruńsko-lędziński 20,7% 26,8% 22,2% 27,4% 5,8% 4,7% 46,6% 45,7% 2014 bieruńsko-lędziński 19,9% 27,8% 20,8% 29,2% 5,3% 3,4% 47,1% 46,6% Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00-I99) Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) Pozostałe Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X 77

7 ZGONY NIEMOWLĄT Lata Liczby bezwzględne 6 1 Na urodzeń żywych 8,4 1,7 Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/ 33 4 Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego. ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH , ,9 4,7 4,2 4,0 2 1,7 0 Polska bieruńsko-lędziński 78

8 79 DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) LICZBY BEZWZGLĘDNE Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń ( kod wg ICD 10) w okresie bieruńsko-lędziński w okresie w okresie bieruńsko-lędziński w okresie Niedokrwistość D50-D Choroby tarczycy E00-E Niedożywienie E40-E Otyłość E65-E Padaczka G Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H Dychawica oskrzelowa J Alergie Pokarmowe K Skórne L Zniekształcenia kręgosłupa M40-M Choroby układu moczowego N00-N Zaburzenia rozwoju R w tym fizycznego R psychomotorycznego R Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

9 80 DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WSKAŹNIKI NA LUDNOŚCI a Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń ( kod wg ICD 10) w okresie bieruńsko-lędziński w okresie w okresie bieruńsko-lędziński w okresie Niedokrwistość D50-D59 68,7 20,0 59,4 23,0 74,6 19,2 57,5 14,2 Choroby tarczycy E00-E07 37,8 7,8 38,0 11,1 42,3 9,5 28,7 5,5 Niedożywienie E40-E46 29,3 4,0 30,1 6,3 27,9 4,6 38,3 7,9 Otyłość E65-E68 138,1 19,6 205,9 29,3 138,1 19,4 170,0 22,9 Padaczka G40 33,1 4,4 48,3 4,0 32,6 5,0 33,5 0,8 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 294,2 27,6 407,8 34,0 304,4 33,5 394,2 42,7 Dychawica oskrzelowa J45 253,2 42,8 229,6 13,5 256,3 42,3 240,2 23,7 Alergie Pokarmowe K ,6 15,2 111,6 22,2 100,4 18,6 122,1 21,4 Skórne L ,0 14,9 155,2 23,0 107,9 15,2 159,6 22,9 Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 399,3 41,8 226,4 42,8 386,3 43,6 210,7 20,6 Choroby układu moczowego N00-N23 52,1 8,8 25,3 9,5 52,7 9,4 23,9 3,2 Zaburzenia rozwoju R62 81,2 12,1 81,6 5,5 78,9 13,2 82,2 11,1 w tym fizycznego R ,3 5,4 29,3 0,8 40,0 5,5 27,9 0,8 psychomotorycznego R ,8 3,0 54,6 4,8 25,1 3,3 50,3 3,2 a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

10 81 DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) bieruńsko-lędziński bieruńsko-lędziński Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) (stan w dniu 31 XII) po raz pierwszy w roku (stan w dniu 31 XII) po raz pierwszy w roku (stan w dniu 31 XII) po raz pierwszy w roku (stan w dniu 31 XII) po raz pierwszy w roku Choroby tarczycy E00-E07 Liczby bezwzględne Cukrzyca E10-E Choroby układu krążenia I00-I99 Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M

11 82 DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) bieruńsko-lędziński bieruńsko-lędziński Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10) (stan w dniu 31 XII) po raz pierwszy w roku (stan w dniu 31 XII) po raz pierwszy w roku (stan w dniu 31 XII) po raz pierwszy w roku (stan w dniu 31 XII) po raz pierwszy w roku Choroby tarczycy E00-E07 wskaźniki na ludności a 141,7 23,2 146,2 31,5 156,1 25,1 157,4 27,4 Cukrzyca E10-E14 370,6 40,3 442,6 32,5 373,9 39,9 381,8 28,9 Choroby układu krążenia I00-I99 Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M ,9 155,9 1268,4 82,4 1456,0 141,8 1229,3 99,1 168,5 20,8 193,8 18,2 167,8 20,9 191,0 16,6 280,4 45,7 219,8 31,7 288,6 41,3 216,0 33,2 449,5 69,7 226,9 29,1 470,8 59,6 276,7 40,8 a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

12 ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŹNE Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych bieruńsko-lędziński w liczbach bezwzględnych Dur brzuszny /A 01.0/ - - Czerwonka bakteryjna /A 03/ - - Krztusiec /A 37/ 1 7 Szkarlatyna (płonica) /A 38/ Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/ 1 - Odra /B 05/ - - Wirusowe zapalenie wątroby ab : /B15-B19/ w tym typu B c /B16; B18.0-1/ 8 4 Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) /B26/ 6 - Bakteryjne zatrucia pokarmowe: /A02.0;A05/ 9 5 w tym salmonellozy /A02.0/ - 5 AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) /B20-B24/ - - Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/ - - Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/ - 2 Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi /J09/ - - na ludności bieruńskolędziński Dur brzuszny /A 01.0/ 0,02 0, Czerwonka bakteryjna /A 03/ 0,1 0,1 - - Krztusiec /A 37/ 5,0 11,7 1,7 11,9 Szkarlatyna (płonica) /A 38/ 63,5 83,7 97,1 149,3 Choroba meningokokowa (inwazyjna) /A39/ 0,3 0,5 1,7 - Odra /B 05/ 1,0 0, Wirusowe zapalenie wątroby ab : /B15-B19/ 25,8 27,3 17,0 18,7 w tym typu B c /B16; B18.0-1/ 14,7 14,4 13,6 6,8 Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) /B26/ 7,7 6,6 10,2 - Bakteryjne zatrucia pokarmowe: /A02.0;A05/ 28,1 28,2 15,3 8,5 w tym salmonellozy /A02.0/ 14,3 15,7-8,5 AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) /B20-B24/ 0,6 0,5 - - Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/ 0,1 1,0 - - Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/ 2,5 5,4-3,4 Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi /J09/ a dane za 2014r. obliczono wg definicji przypadku z roku 2005 b dane za 2015r. obliczono wg definicji przypadku z roku 2014 c łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C) Źródło: Opracowano na podstawie danych j Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce". 83

13 ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ Ogółem Zachorowania liczby bezwzględne Polska bieruńsko- lędziński - - wskaźniki na ludności Polska 17,4 16,7 25,1 26,5 bieruńsko- lędziński - - Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych). ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ WSKAŹNIK NA LUDNOŚCI ,1 26,5 17,4 16,7 0 0,0 0,0 Polska bieruńsko-lędziński 84

14 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE bieruńsko-lędziński liczby bezwzględne Ogółem Mężczyźni Kobiety wskaźniki na ludności Ogółem 402,9 416,1 267,9 318,5 Mężczyźni 423,2 435,7 347,7 322,5 Kobiety 383,9 397,8 190,1 314,6 Uwaga: Dane za rok ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe. Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej Curie oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych ( ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W LATACH ,7 402,9 406,4 416, , Polska bieruńsko-lędziński 318,5 85

15 STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2014 ROKU NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI Stan na dzień r. ŚLĄSKIE 16,3% 40,9% 10,4% 8,1% 7,1% 8,2% 9,1% 14,4% 39,8% 11,2% 8,9% 9,3% 7,1% 9,3% I00-I99 - Choroby układu krążenia N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego K00-K93 - Choroby układu trawiennego Pozostałe Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia C00-D48 - Nowotwory O00-O99 - Ciąża, poród i połóg Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna" 86

16 STRUKTURA CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2015 ROKU NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI ŚLĄSKIE 15,7% 41,5% 10,8% 7,9% 6,8% 8,1% 9,1% 14,2% 39,6% 11,2% 9,4% 8,2% 6,8% 10,5% I00-I99 - Choroby układu krążenia N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego K00-K93 - Choroby układu trawiennego Pozostałe Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia C00-D48 - Nowotwory O00-O99 - Ciąża, poród i połóg Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna". 87

17 CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W LATACH A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień) Liczby bezwzględne Wskaźnik na ludności Liczby bezwzględne Wskaźnik na ludności Leczeni , ,0 w tym bieruńsko-lędziński , ,2 Leczeni w tym B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu Liczby bezwzględne Wskaźnik na ludności Liczby bezwzględne Wskaźnik na ludności Leczeni , ,2 w tym bieruńsko-lędziński , ,4 Leczeni , ,8 w tym C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych Liczby bezwzględne 65 11, ,4 Wskaźnik na ludności Liczby bezwzględne Wskaźnik na ludności Leczeni , ,4 w tym bieruńsko-lędziński , ,0 Leczeni w tym Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych. 88

18 SZPITALE OGÓLNE Ogółem W tym publiczne bieruńsko-lędziński Szpitale Łóżka w tym na oddziałach: Rehabilitacyjnych Leczeni a (w ciągu roku) Osobodni leczenia (w ciągu roku) Wskaźnik łóżek na ludności 6,8 6,8 6,8 6,8 Wskaźnik łóżek na ludności 55,9 56,1 39,7 36,8 SZPITALE I ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE (działalność stacjonarna) Ogółem W tym publiczne bieruńsko-lędziński Szpitale i zakłady psychiatryczne Łóżka Leczeni a (w ciągu roku) Osobodni leczenia (w ciągu roku) Wskaźnik łóżek na ludności Wskaźnik łóżek na ludności 6,4 6,5 5,3 5,3 89

19 ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I OPIEKUŃCZO LECZNICZE /5160,5161,5162,5163,5170,5171,5172/ Ogółem W tym publiczne bieruńsko-lędziński Zakłady Liczba miejsc Leczeni a (w ciągu roku) Wskaźnik miejsc na ludności 0,3 0,3 - - Wskaźnik miejsc na ludności 10,0 10,4 2,9 2,9 ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/ ORAZ ODDZIAŁY MEDYCYNY PALIATYWNEJ /5182/ Ogółem W tym publiczne bieruńsko-lędziński Zakłady Liczba miejsc Leczeni a (w ciągu roku) Wskaźnik miejsc na ludności Wskaźnik miejsc na ludności 0,6 0,6 0,2 0,3 a Bez ruchu międzyoddziałowego Uwaga: Od 2010 r. do łóżek doliczone są łóżka neonatologiczne Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego, MZ - 29A o działalności podmiotu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej i MZ-30 podmiotu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. 90

20 AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA -poradnie bieruńskolędziński Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej a bieruńskolędziński Chorób wewnętrznych liczba porad na ludności: 502,2 284,0 452,9 178,9 Alergologiczne liczba porad na ludności: 932,8 1788,7 932,4 1744,8 Diabetologiczne liczba porad na ludności: 836,5 754,6 900,3 769,9 Endokrynologiczne liczba porad na ludności: 702,2 349,3 752,1 319,7 Geriatryczne liczba porad na ludności: 42,8-42,4 - Kardiologiczne liczba porad na ludności: 2051,9 1437,1 1996,0 1160,6 Nefrologiczne liczba porad na ludności: 191,7-196,2 - Dermatologiczne liczba porad na ludności: 2061,5 1469,4 1895,6 1423,0 Neurologiczne liczba porad na ludności: 2763,7 2396,7 2749,2 2246,6 Onkologiczne liczba porad na ludności: 627,8 199,6 786,2 141,1 Gruźlicy i chorób płuc liczba porad na ludności: 830,2-809,1 - Reumatologiczne liczba porad na ludności: 636,3 763,6 608,7 767,7 Rehabilitacyjne liczba porad na ludności: 867,0 502,7 724,8 525,3 Chorób zakaźnych liczba porad na ludności: 103,6-106,1 - Medycyny sportowej liczba porad na ludności: 44,5-47,1 - Pediatryczne liczba porad na ludności - od 0-19 lat 1150,3-1039,0-91

21 AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.) -poradnie bieruńskolędziński bieruńskolędziński Ginekologiczno-położnicze liczba porad na ludności - kobiety 7303,0 6426,7 7064,8 5817,3 Chirurgii ogólnej liczba porad na ludności: 6278,9 9055,2 6283,5 9170,6 Chirurgii urazowo-ortopedycznej liczba porad na ludności: 2953,9 6377,1 2946,0 6543,2 Neurochirurgiczne liczba porad na ludności: 107,7-110,4 - Okulistyczne liczba porad na ludności: 3527,7 2474,5 3442,2 2416,8 Otolaryngologiczne liczba porad na ludności: 2112,8 1607,0 2098,7 1968,8 Urologiczne liczba porad na ludności: 981,3 854,9 965,9 793,8 Stomatologii ogólnej liczba porad na ludności: 7530,0 5898,0 8042,1 6281,5 Chorób błon śluzowych i przyzębia liczba porad na ludności: 130,9-45,8 - Ortodontyczne liczba porad na ludności: 432,5-427,2 - Protetyki stomatologicznej liczba porad na ludności: 247,2 31,2 141,9 10,0 Chirurgii stomatologicznej liczba porad na ludności: 287,7-250,9 - a porady udzielone przez podmioty lecznicze oraz przez lekarzy prowadzących praktyki zawodowe w ramach umów zawartych z NFZ. Źródło: Opracowano na podstawie danych US na formularzach ZD-3 - Sprawozdań z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 92

22 PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA a Stan w dniu 31 XII bieruńskolędziński liczby bezwzględne Polska bieruńskolędziński Polska liczba ludności na 1 osobę personelu bieruńskolędziński lekarze lekarze dentyści pielęgniarki położne farmaceuci Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie pielęgniarkami i położnymi z wyższym wykształceniem a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Rocznego sprawozdania o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO Polska bieruńskolędziński lekarze lekarze dentyści pielęgniarki położne farmaceuci

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 185450 184415 Mężczyźni 89331 88723 Kobiety 96119 95692 Wiek przedprodukcyjny 28924 28844

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w zakładach, nie oraz indywidualnych i grupowych

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 2015 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT ZDROWIA i POLITYKI SPOŁECZNEJ REGIONALNY PROGRAM ROZWOJU I RESTRUKTURYZACJI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ Strona 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 2017 WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ II III Część IX Część X Oddział Wewnętrzny Szpital SPZOZ 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975 Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR V/29/2017 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR V/29/2017 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 2189 UCHWAŁA NR V/29/2017 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia

Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Małgorzata Łowcewicz Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie Województwo warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

L.P. PRZYCHODNIA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

L.P. PRZYCHODNIA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r.

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Mapy potrzeb zdrowotnych Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo