Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Sochaczewie. Sprawozdanie Zarządu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Sochaczewie. Sprawozdanie Zarządu r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu r.

2 Finanse Windykacja Członkostwo Fundusz remontowy

3 FINANSE

4 SPRAWOZDANIE ZAMYKA SIĘ SUMĄ BILANSOWĄ 2019r. 2020r ,64 PLN ,43 PLN Kwota uległa zmniejszeniu z uwagi na trwające przekształcenia lokali mieszkalnych na odrębną własność

5 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 2019r. 2020r. Nadwyżka przychodów nad kosztami ,37 PLN Nadwyżka przychodów nad kosztami 8 239,40 PLN Nadwyżka kosztów nad przychodami Nadwyżka kosztów nad przychodami ,45 PLN ,20 PLN

6 Lokale mieszkalne PLN Garaże PLN Lokale użytkowe na prawie spółdzielczym PLN Lokale używkowe w najmie i dzierżawie terenu PLN Pozostała sprzedaż za użytkowanie budynku i terenu, sprzedaż płytek chodnikowych PLN Pozostałe przychody operacyjne obejmują sprzedaż lokali mieszkalnych, zwroty kosztów sądowych otrzymane odszkodowania, rozlicznie lokali mieszkalnych po sprzedaży PLN Odsetki z lokat bankowych, odsetki od zaległości czynszowych PLN 2019r PLN PRZYCHODY Lokale mieszkalne PLN Garaże PLN 2020r PLN Lokale użytkowe na prawie spółdzielczym PLN Lokale używkowe w najmie i dzierżawie terenu PLN Pozostała sprzedaż za użytkowanie budynku i terenu, sprzedaż płytek chodnikowych, pożytki z nieruchomości wspólnych PLN Pozostałe przychody operacyjne obejmują sprzedaż lokali mieszkalnych, zwroty kosztów sądowych otrzymane odszkodowania, rozlicznie lokali mieszkalnych po sprzedaży PLN Odsetki z lokat bankowych, odsetki od zaległości czynszowych PLN

7 Lokale mieszkalne PLN Garaże PLN Lokale użytkowe na prawie spółdzielczym PLN Lokale używkowe w najmie i dzierżawie terenu PLN Pozostałe koszty operacyjne obejmują głównie koszty sądowe, koszty sprzedaży lokali mieszkalnych(operat szacunkowy), rozliczenie pustostanów, rozlicznie lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży PLN Koszty finansowe obejmują utworzone odpisy aktualizujące PLN 2019r PLN PONIESIONE KOSZTY Lokale mieszkalne PLN Garaże PLN 2020r PLN Lokale użytkowe na prawie spółdzielczym PLN Lokale używkowe w najmie i dzierżawie terenu PLN Pozostałe koszty operacyjne obejmują głównie koszty sądowe, koszty sprzedaży lokali mieszkalnych(operat szacunkowy), rozlicznie pustostanów, rozliczenie lokali mieszkalnych w wyniku sprzedaży PLN Koszty finansowe obejmują utworzone odpisy aktualizujące PLN

8 ŚRODKI ZGROMADZONE NA KONCIE BANKOWYM 2019r PLN 2020r PLN

9 2019r. firma audytorska POL-TAX r. biuro audytorskie SADREN SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zarówno za rok 2019 jak i 2020 biegli rewidenci wydali opinię bez zastrzeżeń i stwierdzili, że zbadane sprawozdanie finansowe : przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni, oraz jej wyniku finansowego zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z przepisami prawa i statutem Spółdzielni

10 WINDYKACJA

11 ZALEGŁOŚĆ NA LOKALACH MIESZKALNYCH, GARAŻACH I LOKALACH UŻYTKOWYCH r r r. Zaległość ogółem ,43 PLN Zaległość lokale mieszkalne, garaże ,70 PLN Zaległość lokale użytkowe ,73 PLN Zaległość ogółem ,33 PLN Zaległość lokale mieszkalne, garaże ,92 PLN Zaległość lokale użytkowe ,41 PLN Zaległość ogółem ,14 PLN Zaległość lokale mieszkalne, garaże ,73 PLN Zaległość lokale użytkowe ,41 PLN

12 2019r. 2020r. WINDYKACJA Przekazanie Radcom Prawnym pełnej dokumentacji do sporządzenia pozwów o zapłatę 127 pozwy na kwotę ,57 PLN Do egzekucji komorniczej skierowano: 97 wnioski na kwotę ,98 PLN Zawarto umowy ugody na ratalna spłatę w wysokości ,20 PLN Przekazanie Radcom Prawnym pełnej dokumentacji do sporządzenia pozwów o zapłatę 103 pozwy na kwotę ,22 PLN Do egzekucji komorniczej skierowano: 62 wnioski na kwotę ,27 PLN Zawarto umowy ugody na ratalna spłatę w wysokości ,03 PLN

13 WINDYKACJA Kwoty zaległości składają się nie tylko z opłat bieżących, ale głównie: należności znajdujących się w sądzie (pozwy o zapłatę) należności znajdujących się u komornika (trwające egzekucje komornicze) z nierozliczonych lokali mieszkalnych spraw przekazanych Radcom Prawnym

14 CZŁONKOSTWO

15 2019r. 2020r. CZŁONKOSTWO Liczba członków na dzień Liczba członków na dzień Przyjęcia w poczet członków 322 Skreślenia z rejestru członków 124 Przyjęcia w poczet członków 311 Skreślenia z rejestru członków 158

16 2019r. 2020r. ZASOBY ZARZĄDZANE PRZEZ SML-W Liczba lokali mieszkalnych 83 Struktura lokali mieszkalnych według tytułu prawnego(liczby lokali w sztukach) - Odrębna własność Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 22 - Najem 20 Razem 3147 Liczba nieruchomości garażowych Spółdzielcze własnościowe Odrębna własność 41 - Dzierżawa terenu Liczba lokali mieszkalnych 83 Struktura lokali mieszkalnych według tytułu prawnego(liczby lokali w sztukach) - Odrębna własność Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 19 - Najem 18 Razem 3147 Liczba nieruchomości garażowych Spółdzielcze własnościowe Odrębna własność 41 - Dzierżawa terenu - 107

17 FUNDUSZ REMONTOWY

18 2019r. 2020r. FUNDUSZ REMONTOWY Kwota zaplanowana ,00 PLN Kwota wykonania ,36 PLN Wykonanie 75,5% Kwota zaplanowana ,00 PLN Kwota wykonania ,75 PLN Wykonanie 46,7%

19 2019r. 2020r. WYKONANIE RZECZOWE Zestawienie wykonanych robót: Zestawienie wykonanych robót: Roboty ogólnobudowlane ,40 Roboty malarskie ,58 Roboty dekarsko blacharskie 602,01 Roboty hydrauliczne ,95 Docieplenie ścian budynków ,03 Roboty drogowe ,66 Wymiana okien i drzwi 0,00 Wymiana okien i zwroty ,72 Mała architektura ,42 Ogłoszenia 826,50 Roboty elektryczne ,32 Przeglądy techniczne ,77 R A Z E M ,36 Roboty ogólnobudowlane ,11 Roboty malarskie ,00 Roboty dekarsko blacharskie ,39 Roboty hydrauliczne ,82 Docieplenie ścian budynków ,37 Roboty drogowe ,56 Wymiana okien i drzwi ,06 Wymiana okien i zwroty 2 408,37 Mała architektura 0,00 Ogłoszenia 905,28 Roboty elektryczne ,08 Przeglądy techniczne ,71 R A Z E M ,75

20 PODSUMOWANIE Sprawozdania Zarządu za 2019 i 2020 rok sporządzone zostały w oparciu o dane księgowe wykazane na ostatni dzień roku kalendarzowego, które zostały poddane badaniu biegłemu rewidentowi. Zarząd Spółdzielni stwierdza, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna. Zarząd składa podziękowania wszystkim mieszkańcom, szczególnie tym, którzy dzielili się z nami cennymi uwagami, opiniami i wspomagali nas swoją wiedzą i doświadczeniem w naszej codziennej pracy.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. e) rachunku przepływów pieniężnych za rok 2011 wykazującym zwiększenie środków

INFORMACJA. e) rachunku przepływów pieniężnych za rok 2011 wykazującym zwiększenie środków INFORMACJA sporządzona na podstawie danych z raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik ul. Stefana Czarnieckiego nr we Wrocławiu za 0 r. dla Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2018 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2018 rok W sprawozdaniu finansowym zachowana została ciągłość bilansowa tzn. dane bilansowe na 31.12.2017 rok są danymi bilansu otwarcia na 01.01.2018

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2015 ROK.

SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2015 ROK. 1 SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2015 ROK. I. Zatrudnienie i fundusz płac. W tyś. Wyszczególnienie Zatrudnienie Fundusz płac Plan Wykonanie Plan

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2016 ROK.

SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2016 ROK. 1 SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2016 ROK. I. Zatrudnienie i fundusz płac. W tyś. Wyszczególnienie Zatrudnienie Fundusz płac Plan Wykonanie Plan

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Podsumowanie wyników z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni Gdańsk, dnia 22 marca 2019 r. Podsumowanie wyników z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni Biuro Biegłego Rewidenta Krzysztof Pawelski

Bardziej szczegółowo

z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2014 r.

z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2014 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2014 r. I. Informacje wstępne. Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Spadowej 8 w Dąbrowie Tarnowskiej została

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 35 733 334,95 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej G R Y F w D ę b n i e

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej G R Y F w D ę b n i e Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej G R Y F w D ę b n i e Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej GRYF w Dębnie, Zarząd zgodnie z & 119 Statutu przedkłada za 2012 rok sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie Sprawozdanie z działalności za 2015 r. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie Kolno, 29 luty 2016 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa spółdzielni i siedziba: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 41 985 746,45 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI. na r.

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI. na r. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI na 30.09.2018r. I. Zestawienie kosztów, przychodów i wyniku działalności Spółdzielni za III kwartał 2018roku przedstawia tabela poniżej: Tytuł Przychody Koszty Wynik brutto DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin gospodarki finansowej S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a K r a k u s w K r a k o w i e I PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. 1995r. nr 54 poz. 288, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za rok 2018

Skrócone sprawozdanie finansowe za rok 2018 Skrócone sprawozdanie finansowe za rok 2018 SKRÓCONY BILANS ZA LATA 2017-2018 Stan na Stan na Dynamika Aktywa 31.12. 2018 31.12 2017 2018/2017 Lp wartość strukt wartość strukt % Wyszczególnienie zł % zł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI. na r.

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI. na r. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI na 30.06.2018r. I. Zestawienie kosztów, przychodów i wyniku działalności Spółdzielni za II kwartał 2018roku przedstawia poniższa tabela: Tytuł Przychody Koszty Wynik brutto DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR

ISTOTNE INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR ISTOTNE INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR I. Wyniki ogólne Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Dwór uzyskała za 2011r wynik finansowy w łącznej kwocie

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 2013 r Załącznik nr 1 lp Aktywa trwałe Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto B.O. Zakupy Przeszac. Inne Rozchody B.Z. B.O. Korekta Dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT Załącznik do Uchwały R.N. nr 49/IX/2018 z dn. 13 grudnia 2018 r. REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018 DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018 I. Informacje i objaśnienia do bilansu. 1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 2014 r Załącznik nr 1 lp Aktywa trwałe Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto B.O. Zakupy Przeszacowanie Inne Rozchody B.Z. B.O. Korekta Dotyczące

Bardziej szczegółowo

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2013 R. Załącznik nr 1 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem 1 podatek od nieruchomości 32 470,95 34 915,40 2 444,45 2 opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Załącznik do Uchwały nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2010 r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią : 1) ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ WSM OCHOTA

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ WSM OCHOTA WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ WSM OCHOTA Tekst jednolity ze zmianami z dnia: 19.04.2011r. ; 29.05.2012r.;17.10.2013r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA - PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. w SUCHEDNIOWIE REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. w SUCHEDNIOWIE REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w SUCHEDNIOWIE REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Październik 2010 2 1. Postanowienia ogólne 1.1. Podstawa prawna Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy prawa : - Ustawa

Bardziej szczegółowo

2015 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

2015 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 2015 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe lp Aktywa trwałe Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto B.O. Zakupy Przeszacowanie Inne Rozchody B.Z. B.O. Korekta Dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu 4.03.2015r. Obecni według załączonej listy obecności. Pan Robiński nieobecny usprawiedliwiony. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2017 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2017 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Lp stan na Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenie Zmniejszenie 1-01-2016 31-12-2016 1-01-2016 31-12-2016

Bardziej szczegółowo

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2015 R. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem Załącznik nr 1 lp wyszczególnienie koszty przychody wynik 1podatek od nieruchomości 31 852,40 34 201,63 2 349,23

Bardziej szczegółowo

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2014 R. Załącznik nr 1 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem 1 podatek od nieruchomości 32 372,72 34 781,82 2 409,10 2 opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

2017 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

2017 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 2017 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe lp Aktywa trwałe Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto B.O. Zakupy Przeszacowanie Inne Rozchody B.Z. B.O. Korekta Dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzedanych działek Lubelskim Zakładom Energetycznym S.A. z siedzibą w Lublinie / prawo wieczystego użytkowania/

Zestawienie sprzedanych działek Lubelskim Zakładom Energetycznym S.A. z siedzibą w Lublinie / prawo wieczystego użytkowania/ Zestawienie przekazanych działek: drogi powiatowe i gminne Powierzchnia [ha] Stawka [zł/m 2 ] Odszkodowanie Wartość Do wypłaty ustalona [zł] [zł] Nr działki Ulica Zajęta przez Data wypłaty Starostwo 214/10

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie za 2017 rok

S P R A W O Z D A N I E z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie za 2017 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie za 2017 rok I. Informacje ogólne W roku 2017 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie obejmującym następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

2016 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

2016 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 2016 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe lp Aktywa trwałe Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto B.O. Zakupy Przeszacowanie Inne Rozchody B.Z. B.O. Korekta Dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku, działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2017 R.

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2017 R. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2017 R. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem Załącznik nr 1 1 podatek od nieruchomości 30 409,43 32 985,94 2 576,51 2 opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł A. CZĘŚĆ OGÓLNA ,69 zł ,27 zł ,07 zł.

P R O T O K Ó Ł A. CZĘŚĆ OGÓLNA ,69 zł ,27 zł ,07 zł. 1 P R O T O K Ó Ł Z przeglądu sprawozdania finansowego za 2008 rok Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pleszewie przeprowadzonego przez Biegłego Rewidenta Wojciecha Jańskiego nr rej. 5057/5579

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... XI XV XVII Rozdział I. Istota spółdzielni mieszkaniowej... 1 1. Pojęcie spółdzielni... 1 2. Działalność spółdzielni... 5 3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI dotyczący zasad rozdziału kosztów użytkowania lokali mieszkalnych, garaży i miejsc parkingowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

r. przyjęcie w poczet członków WSM Żoliborz Centralny

r. przyjęcie w poczet członków WSM Żoliborz Centralny Uchwały Zarządu 2011 r. 1. 04.01.11r. przyjęcie w poczet członków WSM Żoliborz Centralny 2. 10.01.11r. opłat za ustanowienie przychodu i przejazdu na działce oznaczonej nr 9/24 na rzecz nieruchomości gruntów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do BILANSU za okres od r. do r.

INFORMACJA DODATKOWA do BILANSU za okres od r. do r. Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana ŻBIKOWSKA w Piastowie INFORMACJA DODATKOWA do BILANSU za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana ŻBIKOWSKA w Piastowie z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Podstawy prawne Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni zostały opracowane w oparciu o przepisy prawa: Ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. nr

Bardziej szczegółowo

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2016 R. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem Załącznik nr 1 lp wyszczególnienie koszty przychody wynik 1podatek od nieruchomości 31 250,95 33 443,33 2 192,38

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. im. Komuny Paryskiej w Gdyni. w 2018r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. im. Komuny Paryskiej w Gdyni. w 2018r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. Komuny Paryskiej w Gdyni w 2018r. GDYNIA - Marzec 2019 roku Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. P R O T O K Ó Ł Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Rożek Zdzisław - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu.

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ZWM W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) ustawa z dnia16

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/01/2019. Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. z dnia 29 stycznia 2019 r.

Uchwała nr 1/01/2019. Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. z dnia 29 stycznia 2019 r. Uchwała nr 1/01/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo - finansowego i programu działalności Społeczno-Oświatowo-Kulturalnej na rok 2019. Działając na podstawie 34 pkt

Bardziej szczegółowo

Stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony przedstawiał się następująco:

Stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony przedstawiał się następująco: SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej za 2016 rok na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20.06.2017r. I. STAN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 19 z dnia 29.08.2013 roku REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE Niniejszy regulamin został

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/RN/2013

UCHWAŁA Nr 65/RN/2013 UCHWAŁA Nr 65/RN/2013 Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęta na posiedzeniu w dniu 12.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/RN/2013 z dnia 07.01.2013 r. dotyczącej termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie za 2018 rok

S P R A W O Z D A N I E z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie za 2018 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie za 2018 rok Informacje ogólne W roku 2018 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie obejmującym następujące

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2009

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2009 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2009 1. Nazwa: Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 2. Siedziba: Bytom 41-902, ul. Kolejowa 1a. 3. NIP: 626-000-37-02 REGON: 000484469 4. Sąd Rejestrowy: Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr I/2016. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uchwała nr I/2016. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie z dnia 22 czerwca 2016 r. Uchwała nr I/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie. na podstawie 5 ust. 13 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAWSKO MAZOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ ZA ROK 2016 Majątek Spółdzielni Podstawowe dane statystyczne Liczba budynków mieszkalnych 66 Liczba mieszkań

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Część 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ORAZ ZASADY TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZY SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ORAZ ZASADY TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZY SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ORAZ ZASADY TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZY SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 16.IX. 1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przedstawia Członkom roczną informacje sprawozdawczą o działalności Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE, UŻYTKOWE LUB GARAŻE ORAZ OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ TERENÓW SPÓŁDZIELNI LUB NAJEM

REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE, UŻYTKOWE LUB GARAŻE ORAZ OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ TERENÓW SPÓŁDZIELNI LUB NAJEM REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE, UŻYTKOWE LUB GARAŻE ORAZ OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ TERENÓW SPÓŁDZIELNI LUB NAJEM POWIERZCHNI W CELU UMIESZCZENIA TABLIC REKLAMOWYCH W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2018 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2018 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2018 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 33 743 977,29 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

I. ZASOBY ADMINISTROWANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ ( STAN NA R.): Zasoby administrowane przez Spółdzielnię w/g stanu na r.

I. ZASOBY ADMINISTROWANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ ( STAN NA R.): Zasoby administrowane przez Spółdzielnię w/g stanu na r. Szanowni Państwo! Minął drugi rok działalności nowego Zarządu i należałoby go podsumować. Dlatego przed Walnym Zgromadzeniem zgodnie z zapisami Statutu Spółdzielni ( 88 ust 2 ) chcielibyśmy przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY ZA ROK 2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY ZA ROK 2018 Zgodnie z 99 ust.3 Statutu, Zarząd Spółdzielni przedstawia Członkom Spółdzielni sprawozdania z działalności za rok 2018.

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin gospodarki finansowej Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im Waleriana Łukasińskiego w Zamościu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie Strona /stron 1/9 REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr.. z dnia 20.12.2016 r Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Załącznik do uchwały nr 129/05/2012 Rady Nadzorczej SM im. W.Z. NAŁKOWSKICH z dnia 31.05.2012 r. Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo