Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce"

Transkrypt

1 Melania Nied, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie dolnośląskim funkcjonowało ponad 145 tys. aktywnych przedsiębiorstw, co stanowiło ponad 8% aktywnych podmiotów w skali kraju (tabela 1.1.). Podobnie jak w roku poprzednim, w 2012 r. zarówno mikro, małe i średnie firmy z województwa dolnośląskiego miały w skali kraju porównywalny udział, oscylujący wokół 8%. Wyjątkiem były firmy duże, których udział w skali kraju wynosił ponad 9%. W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2012 r. zanotowano wzrost liczby pracujących w przedsiębiorstwach w regionie z 707,5 tys. do 718,2 tys. osób. Podobnie jak w roku poprzednim największy odsetek pracujących znajdował się w grupie mikroprzedsiębiorstw (37,8%), najmniejszy zaś w grupie przedsiębiorstw małych (12,2%), w średnich przedsiębiorstwach zanotowano odsetek pracujących na poziomie 16,6%, a w dużych 33,4%. Odnotowano spadek przychodów na 1 podmiot w porównaniu z 2011 r., z poziomu 1,8 mln PLN do 1,7 mln PLN w 2012 r., co dało województwu 5. pozycję w kraju. Największe przychody na 1 podmiot w regionie generowały firmy duże (ok 413 mln PLN), najmniejsze zaś mikroprzedsiębiorstwa (ok. 0,4 mln PLN). Struktura przychodów wyglądała podobnie jak w latach ubiegłych. Tabela 1.1. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r. wg liczby pracujących Dolnośląskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 8,08 8,11 7,31 7,52 9,25 Struktura pracujących (%) Liczba: ,80 12,15 16,61 33,44 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 1,79 0,41 7,80 42,00 413,49 Struktura przychodów (%) ,73 12,49 18,77 47,00 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN * Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. PLN 80,99 12,16 349, , ,94 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. PLN 16,36 6,25 16,70 21,87 24,94 1

2 Tabela 1.2. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., gdy przeciętna dla Polski = 100 Dolnośląskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 106,89 107,27 96,65 99,39 122,26 Przychody na 1 podmiot 85,58 91,47 80,25 84,77 78,80 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 99,53 103,36 104,44* 100,16 94,20 Inwestycje na przedsiębiorstwo 93,87 85,79 115,02 105,88 80,59 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach 94,44 88,71 116,01 106,89 82,89 Województwo dolnośląskie posiadało większą niż średnia dla kraju liczbę aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców (tabela 1.2.). Na nieznacznie niższym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim kształtowały się przychody na 1 przedsiębiorstwo i osiągnęły 85,6% średniej dla kraju. Nieznacznie wzrosło przeciętne wynagrodzenie brutto w porównaniu z rokiem poprzednim i było równe PLN. Poziom wynagrodzenia brutto w mikroprzedsiębiorstwach i średnich firmach był na poziomie średniej krajowej, z kolei w dużych przedsiębiorstwach osiągnął 94%. Inwestycje na przedsiębiorstwo aktywne przeprowadzone w 2011 r. w województwie wyniosły około 81 tys. PLN i były niższe niż średni poziom dla kraju. Inwestycje przypadające na przedsiębiorstwo w województwie dolnośląskim osiągnęły 93,9% średniej dla kraju. Podobne wyniki otrzymano w przypadku inwestycji na pracującego, również poniżej średniej dla kraju. Tabela 1.3. Przedsiębiorstwa sektora MSP ranking wybranych kategorii Dolnośląskie Wartośd wskaźnika Miejsce w Polsce Liczba MSP na mieszkaoców 49,69 5 Przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN 0,95 10 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP w tys. PLN 39,80 6 Inwestycje na pracującego w MSP w tys. PLN 12,06 4 *dotyczy wszystkich przedsiębiorstw Sektor MSP województwa dolnośląskiego charakteryzuje się dośd wysoką, na tle kraju, liczbą aktywnych MSP na mieszkaoców, o czym świadczy 5. pozycja w rankingu awans w porównaniu z rokiem poprzednim z miejsca 6. (tabela 1.3.). Co ciekawe, województwo pod względem przychodów sektora MSP, przypadających właśnie na taki podmiot, jest na 10. miejscu w porównaniu z innymi województwami, a mimo to inwestycje przypadające na przedsiębiorstwo i na pracującego plasują województwo dolnośląskie odpowiednio na 6. i 4. miejscu w kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym województwie jest w rankingu na wysokim 3. miejscu. 2

3 Województwo kujawsko-pomorskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie funkcjonowało ok. 87 tys. aktywnych przedsiębiorstw (tabela 2.1.). Stanowiły one 4,9% aktywnych podmiotów w skali kraju. Tak jak w roku poprzednim, na zbliżonym poziomie (po ok. 5% w skali kraju) utrzymał się udział poszczególnych grup przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. W stosunku do 2011 r. o 3,2 tys. zmalała liczba osób pracujących w regionie. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej pracujących znalazło miejsce pracy w mikroprzedsiębiorstwach (40,9%), w firmach średnich było to 22,8%, a w dużych 21,2%. Najmniej pracujących zanotowano w firmach małych 15,8%. W porównaniu z 2011 rokiem istotnym zmianom uległy przychody przedsiębiorstw regionu. Przychody przeciętnego przedsiębiorstwa w województwie kujawsko-pomorskim wzrosły o 5,6% i wyniosły 1,7 mln PLN, ale jednocześnie nadal było to o ok. 19% mniej niż wyniosła średnia krajowa (tabela 2.2.). Najwyższe przychody na jeden podmiot odnotowały firmy duże 327,9 mln PLN (wzrost o 1,2% w porównaniu z 2011 r.), średnie 42,1 mln PLN (wzrost o 3,5%), małe 8,5 mln PLN (wzrost o 8%) i mikro 0,5 mln PLN (wzrost o 21%). Przychody w większości grup przedsiębiorstw regionu były niższe niż średnia krajowa dla poszczególnych klas wielkości firm. Jedynie firmy mikro uzyskały wynik powyżej przeciętnej (103,3% średniej). Słabiej wypadły firmy małe (87,9%) i średnie (84,9%), najgorzej zaś (podobnie jak w roku ubiegłym) przedsiębiorstwa duże (62,5%). Firmy mikro ponownie odnotowały znaczący wzrost ponad 17 p.p. względem roku poprzedniego (tabela 2.2). Kolejny rok z rzędu przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w województwie kujawskopomorskim w 2012 r. było niższe o ok. 19% od średniej krajowej (tabela 2.2.). Najlepiej pod tym względem wypadły mikroprzedsiębiorstwa (niecałe 7% poniżej średniej) i małe firmy (10% poniżej średniej krajowej), najgorzej firmy duże (22% poniżej średniej). Wynagrodzenie w średnich firmach było o ok. 15% niższe niż przeciętnie w kraju. Tabela 2.1. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r. Kujawsko-pomorskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 4,85 4,84 5,00 5,28 4,87 Struktura pracujących (%) Liczba: ,91 15,81 22,06 21,22 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 1,70 0,46 8,53 42,05 327,94 Struktura przychodów (%) ,75 16,44 23,24 34,57 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN * Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. PLN 50,60 11,76 313, , ,88 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. PLN 11,02 5,99 14,15 14,09 15,21 3

4 Wartośd nakładów inwestycyjnych na przedsiębiorstwo w województwie spadła względem roku poprzedniego (z 58,8 tys. PLN w 2011 r. do 50,6 tys. PLN w 2012 r.) i stanowiła niecałe 59% średniej krajowej (o 6,42 p.p. mniej niż w roku poprzednim). Najlepiej z inwestycjami radziły sobie firmy małe, które nominalnie poniosły nakłady w wysokości 313 tys. PLN, osiągając w ten sposób poziom przekraczający nieco średnią dla kraju (103%). Firmy mikro, z nominalnymi inwestycjami na poziomie 11,8 tys. PLN, osiągnęły poziom 83% średniej krajowej. Nieznacznie spadły inwestycje na przedsiębiorstwo w sektorze firm średnich (o ok. 5 p.p.), osiągając poziom 72% średniej dla kraju. Inwestycje przeciętnego dużego przedsiębiorstw stanowiły w 2012 r. ok. 33% średniej dla kraju i był to spadek o 11 p.p. względem roku poprzedniego (tabela 2.2.). Tabela 2.2. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., gdy przeciętna dla Polski = 100 Kujawsko-pomorskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 89,13 88,97 91,85 97,10 89,58 Przychody na 1 podmiot 81,08 103,25 87,79 84,87 62,49 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 81,06 93,42 90,05* 84,46 78,44 Inwestycje na przedsiębiorstwo 58,65 82,99 103,15 71,72 32,92 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach 63,61 85,00 98,27 68,88 50, , Warszawa. Inwestycje w przeliczeniu na pracującego w przedsiębiorstwie zmniejszyły się z 12,5 tys. PLN w roku 2011 do 11 tys. PLN w roku 2012 i stanowiły nieco ponad 63% średniej krajowej (podczas gdy w roku ubiegłym było to 70% średniej dla kraju). Warto jednak zauważyd, że na ten wynik głównie wpłynęły niskie inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach dużych stanowiące nieco ponad 50% średniej dla kraju (spadek o ponad 17 p.p.). Z kolei firmy mikro i małe odnotowały wzrost w porównaniu z rokiem 2011 (odpowiednio o 11 p.p. i blisko o 4 p.p.) osiągając poziom 85% i 98% średniej dla kraju. Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach średnich zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 5 p.p. i osiągnęły poziom 69% średniej krajowej. Tabela 2.3. Przedsiębiorstwa sektora MSP ranking wybranych kategorii Kujawsko-pomorskie Wartośd wskaźnika Miejsce w Polsce Liczba MSP na mieszkaoców 41,45 10 Przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN 1,11 5 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP w tys. PLN 35,85 10 Inwestycje na pracującego w MSP w tys. PLN 9,89 14 *dotyczy wszystkich przedsiębiorstw Sektor MSP województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzuje się dośd niską na tle kraju liczbą aktywnych MSP na mieszkaoców, o czym świadczy 10. pozycja w rankingu. Co ciekawe, przychody sektora MSP przypadające właśnie na taki podmiot plasują się stosunkowo wysoko w porównaniu z innymi województwami 5. pozycja w rankingu, 4

5 a mimo to inwestycje przypadające na przedsiębiorstwo czy na pracującego są jednymi z niższych, plasując województwo kujawsko-pomorskie odpowiednio na 10. i 14. miejscu. Biorąc pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto otrzymywane przez pracujących w przedsiębiorstwach aktywnych województwo kujawsko-pomorskie zajmuje w rankingu 12. miejsce (tabela 2.3.). 5

6 Województwo lubelskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie lubelskim funkcjonowało prawie 76,2 tys. aktywnych przedsiębiorstw, czyli podobnie jak w roku poprzednim (spadek o 252 przedsiębiorstwa) (tabela 3.1.), co stanowiło 4,3% aktywnych podmiotów w skali kraju. Podobnie jak w roku ubiegłym, zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i firmy małe i średnie, miały w skali kraju porównywalny udział, oscylujący wokół 4%. Udział firm dużych w skali kraju wyniósł 2,5%. W firmach tych pracowało ponad 329 tys. osób, co oznacza spadek o ok. 8,6 tys. pracujących. Praktycznie nie uległa zmianie struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach różnej wielkości: 43,7% pracujących znajdowało się w grupie mikroprzedsiębiorstw, odpowiednio 14,9% i 17,9% w grupie małych i średnich firm i identycznie jak w latach ubiegłych prawie 24% pracujących to pracownicy dużych przedsiębiorstw. W porównaniu z 2011 rokiem przychody przedsiębiorstw regionu nieznacznie wzrosły (o ok. 1,4%) i wyniosły 1,39 mln PLN. Podobnie nie zmieniła się znacząco struktura przychodów. Wynik z 2012 roku to nieco ponad 66% średniej dla kraju (podobnie jak w roku ubiegłym). Najsłabiej wypadły firmy średnie i duże. W porównaniu ze średnią krajową firmy małe odnotowały wzrost z 81,3% w 2011 r. do 84,6% w roku W mikroprzedsiębiorstwach natomiast zaobserwowano niewielki spadek (o 1,2 p.p.), przy czym ich wynik spośród wszystkich grup przedsiębiorstw był najbliższy średniej dla kraju i wyniósł 89,1%. Przeciętne wynagrodzenie brutto przedsiębiorstwa w regionie stanowiło ok. 84% średniej krajowej (tabela 3.2.). Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa nie zmieniły swojej pozycji względem średniej krajowej w porównaniu z rokiem ubiegłym, a mikroprzedsiębiorstwa nieco ją poprawiły. Nie odnotowano jednak istotnych zmian względem roku poprzedniego. Nadal przeciętne wynagrodzenie w firmach dużych było ponad dwukrotnie wyższe niż w mikroprzedsiębiorstwach. Tabela 3.1. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012r. wg liczby pracujących Lubelskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 4,25 4,25 4,16 3,81 2,53 Struktura pracujących (%) Liczba: ,65 14,90 17,88 23,57 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 1,39 0,40 8,22 38,21 426,94 Struktura przychodów (%) ,39 18,49 21,36 32,76 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN * Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. PLN 71,00 11,04 261, , ,43 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. PLN 16,40 5,61 12,66 17,75 37,74 6

7 Tabela 3.2. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., gdy przeciętna dla Polski = 100 Lubelskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 75,53 75,71 74,01 67,80 45,02 Przychody na 1 podmiot 66,06 89,10 84,61 77,12 81,36 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 84,12 89,73 84,39* 81,92 92,17 Inwestycje na przedsiębiorstwo 82,30 77,90 86,27 83,78 144,27 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach 94,67 79,64 87,93 86,75 125,44 Pod względem wartości poniesionych inwestycji na jedno przedsiębiorstwo w regionie, podobnie jak w roku 2011, najlepiej wypadły przedsiębiorstwa duże (144,3% średniej krajowej), najsłabiej zaś tym razem firmy mikro (77,9% średniej krajowej). W ich przypadku odnotowano znaczący spadek o 34 p.p. i to głównie ten słaby wynik spowodował ogólny spadek poziomu wartości inwestycji na jedno przedsiębiorstwo w regionie z 78,5 tys. PLN w roku 2011 do 71 tys. PLN w roku 2012 (odpowiednio z 86,9% do 82,3% średniej krajowej) (tabela 3.2.). Ciekawe jest to, że największe wahania w zakresie nakładów na działalnośd inwestycyjną (rok do roku) można zaobserwowad wśród mikroprzedsiębiorstw. W 2011 r. to właśnie ich aktywnośd inwestycyjna spowodowała ogólny wzrost poziomu wartości inwestycji na jedno przedsiębiorstwo w regionie z 66,5 tys. PLN w roku 2010 do 78,5 tys. PLN. W 2012 r. zmniejszył się (o ok. 5 p.p.) potencjał inwestycyjny na pracującego w przedsiębiorstwach w regionie osiągając poziom 94,7% średniej krajowej. Największy spadek nastąpił w mikroprzedsiębiorstwach z ponad 111% średniej dla kraju w roku 2011 do niecałych 80% w 2012 r. Podobnie jak w przypadku inwestycji na przedsiębiorstwo, tak w przypadku inwestycji na pracującego w przedsiębiorstwach słabsze wyniki mikrofirm zaważyły na spadku tej kategorii wydatków ogółem, gdyż na zbliżonym do poprzedniego roku poziomie utrzymały się inwestycje w pozostałych grupach przedsiębiorstw, przeliczając je na pracującego w przedsiębiorstwie (tabela 3.2.). Tabela 3.3. Przedsiębiorstwa sektora MSP ranking wybranych kategorii Lubelskie Wartośd wskaźnika Miejsce w Polsce Liczba MSP na mieszkaoców 35,15 15 Przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN 0,93 12 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP w tys. PLN 32,53 15 Inwestycje na pracującego w MSP w tys. PLN 9,82 15 *dotyczy wszystkich przedsiębiorstw Sektor MSP województwa lubelskiego, który w 2011 r. generował czwarte pod względem wartości przychody w kraju w przeliczeniu na jeden podmiot, w roku 2012 zajął pod tym 7

8 względem zaledwie 12. miejsce w rankingu. W przypadku pozostałych wskaźników region plasuje się także na odległych pozycjach. Pod względem liczby MSP w przeliczeniu na mieszkaoców, wartości inwestycji na przedsiębiorstwo i na pracującego zajmuje 15. miejsce, wyprzedzając jedynie województwo warmiosko-mazurskie. 8

9 Województwo lubuskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie funkcjonowało ponad 45 tys. aktywnych przedsiębiorstw, tj. prawie 1 tys. mniej niż w roku poprzednim (tabela 4.1.). Nie wpłynęło to jednak znacząco na zmianę udziału regionu w ogóle aktywnych firm w skali kraju (2,6% w 2011 r. i 2,5% w 2012 r.). Nie zmienił się także udział poszczególnych grup przedsiębiorstw regionu w skali kraju (wszystkie grupy posiadały ok. 2 2,5% udział). Kolejny rok z rzędu utrzymuje się niekorzystna tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę pracujących w sektorze przedsiębiorstw (ok. 6 tys. osób), chod nie zmienia się znacząco jej struktura. W roku 2012 w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 43,6% pracujących, w firmach małych - 15,9%, w średnich przedsiębiorstwach 21,4%, a w dużych podmiotach 19%. Przychody przeciętnego przedsiębiorstwa w regionie utrzymały się na takim samym poziomie jak w roku 2011, ale w odniesieniu do średniej krajowej nieznacznie spadły o ok. 1 p.p.) do poziomu 62,1% (tabela 4.2.). Najsłabiej względem średniej dla kraju wypadły firmy duże (51,6%), najlepiej firmy mikro (85%). Struktura przychodów również nie zmieniła się znacząco w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w regionie stanowiło ok. 79,1% średniej dla kraju i jest to wynik zbliżony do wyniku z roku ubiegłego (tabela 4.2.). Nadal najlepiej prezentują się mikroprzedsiębiorstwa z wynikiem 93% średniej krajowej, drugie miejsce zajmują małe przedsiębiorstwa (88%). Przedsiębiorstwa średnie osiągnęły poziom 84,5% średniej krajowej, zaś duże podmioty już jedynie jej 76,6%. Tabela 4.1. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r. wg liczby pracujących Lubuskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 2,51 2,52 2,53 2,53 2,03 Struktura pracujących (%) Liczba: ,60 15,92 21,35 19,13 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 1,30 0,38 7,70 35,23 270,98 Struktura przychodów (%) ,75 18,90 23,42 29,94 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN * Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. PLN 49,54 17,45 199, , ,74 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. PLN 11,49 8,89 9,31 13,10 17,44 9

10 Tabela 4.2. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., gdy przeciętna dla Polski = 100 Lubuskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 94,70 94,71 95,27 95,09 76,46 Przychody na 1 podmiot 62,15 85,12 79,21 71,12 51,64 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 79,13 93,46 87,50* 84,46 76,61 Inwestycje na przedsiębiorstwo 57,42 123,09 65,77 65,71 39,79 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach 66,33 126,24 64,69 64,02 57,99 Kwotowo na podobnym poziomie co w roku poprzednim utrzymał się poziom inwestycji w regionie w przeliczeniu na przedsiębiorstwo aktywne (tabela 4.2.), ale już w odniesieniu do średniej krajowej wzrósł o 2,8 p.p. Warta odnotowania jest bardzo duża aktywnośd firm mikro, w której to grupie przeciętne inwestycje na przedsiębiorstwo wzrosły z 12,08 tys. PLN do 17,45 tys. PLN, co daje wynik ponad 123% średniej krajowej (wobec 73% w roku 2011). Najsłabiej w tym zakresie radzą sobie firmy średnie, które osiągają 65,7% średniej dla kraju i w porównaniu z rokiem 2011 odnotowały spadek o prawie 23 p.p. Firmy małe i duże odnotowały pewien wzrost w porównaniu z rokiem 2011 (odpowiednio 3,9 p p. i 1,7 p.p.). Wzmożona aktywnośd mikrofirm widoczna jest także, gdy rozpatruje się wysokośd ich nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na pracownika przedsiębiorstw wzrosła ona z 76,1% w 2011 r. do 126,2% średniej krajowej w roku Przełożyło się to na ogólny wzrost poziomu inwestycji na pracującego w przedsiębiorstwie regionu o blisko 4 p.p. (chod nadal jest to zaledwie 66,3% średniej dla Polski). Tabela 4.3. Przedsiębiorstwa sektora MSP ranking wybranych kategorii Lubuskie Wartośd wskaźnika Miejsce w Polsce Liczba MSP na mieszkaoców 44,05 9 Przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN 0,91 14 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP w tys. PLN 35,20 12 Inwestycje na pracującego w MSP w tys. PLN 10,09 12 *dotyczy wszystkich przedsiębiorstw W roku 2012 sektor MSP województwa lubuskiego, w porównaniu z rokiem 2011, poprawił swoje wyniki, w szczególności w kategoriach związanych z inwestycjami. Z przedostatniej pozycji w przypadku inwestycji w przeliczeniu na przedsiębiorstwo i z ostatniej pozycji w przypadku inwestycji na pracującego awansował na miejsce 12. Awans w tych kategoriach zawdzięcza w dużej mierze inwestycjom poczynionym przez grupę mikroprzedsiębiorstw. O jeden stopieo poprawiła się też pozycja lubuskiego w kategorii przychodów pojedynczego MSP (obecnie 15. lokata). W odniesieniu do liczby MSP w przeliczeniu na 1000 mieszkaoców lubuskie spadło o jedną pozycję z 8. na 9. Podobnie jeśli chodzi o wynagrodzenia przy czym w tym przypadku spadek nastąpił z 14. na 15. miejsce. Warto też zauważyd, że praktycznie we wszystkich kategoriach są to jedne z najniższych pozycji w rankingu (tabela 4.3.). 10

11 Województwo łódzkie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie funkcjonowało ponad 121 tys. aktywnych przedsiębiorstw, prawie o 2 tys. więcej niż w roku poprzednim (tabela 5.1.). Aktywne przedsiębiorstwa regionu stanowiły 6,8% aktywnych podmiotów w skali kraju. Podobnie jak w roku ubiegłym, zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i firmy małe i średnie, miały w skali kraju porównywalny udział, oscylujący wokół 6,5%. Udział firm dużych w skali kraju był nieco mniejszy ok. 5,5%. W porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 13 tys. osób spadła liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw w regionie. Struktura pracujących nie uległa zmianie i nadal najwięcej pracujących (prawie 43%) zanotowano w mikroprzedsiębiorstwach, najmniej zaś w małych firmach (14,5%). Wzrosły przychody przeciętnego przedsiębiorstwa w regionie (z 1,43 mln PLN w 2011 r. do 1,49 mln PLN w 2012 r.) (tabela 5.1.) i stanowią one nieco ponad 71% średniej krajowej (w 2011 r. 69,4%) (tabela 5.2.). Przychody we wszystkich grupach przedsiębiorstw były niższe od średniej krajowej. Najbliżej niej kształtowały się przychody w mikroprzedsiębiorstwach (89,2%). Pozostałe grupy przedsiębiorstw mają zbliżony poziom przychodów i wynosi on ok. 75% średniej krajowej. Struktura przychodów nie zmieniła się znacząco w porównaniu z rokiem 2011, największy udział procentowy odnotowały firmy duże (38,2%), a na drugim miejscu znalazły się mikroprzedsiębiorstwa z udziałem 25,4%. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach regionu wynosiło 88,5% średniej krajowej, przy czym najbliższe jej było w przedsiębiorstwach dużych (96%), a następnie w mikroprzedsiębiorstwach (92,8%) (tabela 5.2.). Wyniki te nie odbiegają znacznie od wyników z 2011 roku. Tabela 5.1. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012r. wg liczby pracujących Łódzkie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 6,76 6,77 6,64 6,31 5,47 Struktura pracujących (%) Liczba: ,64 14,50 17,94 24,92 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 1,49 0,40 7,75 37,29 394,61 Struktura przychodów (%) ,44 16,24 20,14 38,18 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN * Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. PLN 73,70 12,73 284, , ,31 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. PLN 16,34 6,35 13,61 17,11 34,47 11

12 Tabela 5.2. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., gdy przeciętna dla Polski = 100 Łódzkie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 103,17 103,33 101,36 96,30 83,44 Przychody na 1 podmiot 71,09 89,15 79,73 75,27 75,20 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 88,45 92,77 88,17* 84,11 96,00 Inwestycje na przedsiębiorstwo 85,43 89,84 93,84 81,20 106,99 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach 94,33 90,19 94,56 83,63 114,60 W przeliczeniu na jeden podmiot inwestycje przedsiębiorstw regionu wyniosły w 2012 roku 73,7 tys. PLN i były niższe niż w 2011 r. o 6,8 tys. PLN (80,5 tys. PLN). W porównaniu ze średnią krajową wypadają one również słabiej 85,4% wobec ubiegłorocznego 89,1% (tabela 5.1. i 5.2.). Największe zmiany zaszły w grupie mikroprzedsiębiorstw, które zmniejszyły poziom inwestycji w przeliczeniu na przedsiębiorstwo z 16,9 tys. PLN do 12,7 tys. PLN (co poskutkowało również spadkiem z 102,1% do 89,8% średniej krajowej).w tym samym czasie poprawił się wynik firm małych z 68,5% na 93,8% średniej krajowej. Pod względem nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego pracującego najlepiej wypadają firmy duże (114,6% średniej krajowej), chod w tej grupie firm odnotowano spadek względem roku poprzedniego o ok. 10 p.p. Poprawił się też wynik przedsiębiorstw małych z 68,8% w r do 94,6% średniej dla kraju w roku 2012 oraz firm średnich odpowiednio z 75,5% do 83,6%. Spadek odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach z 99,6% w 2011 r. do 90,2% w roku 2012 średniej dla kraju. Tabela 5.3. Przedsiębiorstwa sektora MSP ranking wybranych kategorii Łódzkie Wartośd wskaźnika Miejsce w Polsce Liczba MSP na mieszkaoców 47,99 7 Przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN 0,92 13 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP w tys. PLN 35,01 13 Inwestycje na pracującego w MSP w tys. PLN 10,33 10 *dotyczy wszystkich przedsiębiorstw Spadła istotnie pozycja regionu w odniesieniu do przychodów MSP na 1 podmiot. W 2011 r. województwo łódzkie znajdowało się w czołówce kraju (2. lokata), natomiast w roku 2012 była to już pozycja 13. W przypadku, gdy rozpatruje się poziom inwestycji w przeliczeniu na pojedyncze MSP, region awansował o 1 pozycję (z 14. na 13.). Natomiast po przeliczeniu na pracującego w MSP łódzkie zajmuje 10. pozycję i jest to awans z pozycji 15. (tabela 5.3.). Region utrzymał się w rankingu na niezmienionych pozycjach (odpowiednio 8. i 7.) w kategoriach: przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto i liczba aktywnych MSP na mieszkaoców. 12

13 Województwo małopolskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie funkcjonowało ponad 163 tys. aktywnych przedsiębiorstw (tabela 6.1.). Aktywne przedsiębiorstwa regionu stanowiły ponad 9% aktywnych podmiotów w skali kraju. Wszystkie grupy przedsiębiorstw zachowały podobny jak w 2011 r. udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw sektora w Polsce, w przypadku firm mikro i małych udział ten oscylował wokół 9%, natomiast firm średnich i dużych wokół 8%. W porównaniu z 2011 r. spadła liczba pracujących w regionie o ponad 24 tys. osób. Najwięcej pracujących, podobnie jak w latach ubiegłych, zanotowano w grupie mikroprzedsiębiorstw (ok. 43%), a następnie w dużych firmach 25%. Przychody przeciętnego przedsiębiorstwa w regionie wyniosły ponad 1,7 mln PLN i jest to wynik poniżej średniej krajowej o ponad 18% (tabela 6.2.). Najbardziej odchylone od średniej krajowej były przychody dużych firm (o ok. 16,6%), ale również przychody mikroprzedsiębiorstw i firm małych były od niej niższe (odpowiednio o ok. 13,8 % i 14% ). Jedynie przychody firm średnich przekroczyły średnią krajową osiągając poziom 105,52%. Niższe przychody przekładają się na przeciętne wynagrodzenie, które kształtowało się na poziomie 92,4% średniej dla kraju (tabela 6.2.). Wyniki dla poszczególnych grup w tym wypadku są zbliżone, ale najlepiej wypadają firmy średnie (prawie 96% średniej dla kraju), najgorzej zaś firmy duże, w których wynagrodzenie jest niższe od średniej krajowej o ponad 8%. Natomiast warto zauważyd, że w odniesieniu i do przychodów przeciętnego przedsiębiorstwa i przeciętnego wynagrodzenia odnotowano pewien wzrost w porównaniu z rokiem Tabela 6.1. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r. wg liczby pracujących Małopolskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 9,09 9,09 9,40 8,59 7,53 Struktura pracujących (%) Liczba: ,91 15,10 18,25 25,74 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 1,71 0,38 8,35 52,28 437,48 Struktura przychodów (%) ,35 16,04 24,88 37,73 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN * Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. PLN 74,00 12,12 287, , ,80 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. PLN 16,17 6,20 13,70 16,58 33,18 Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, GUS, 13

14 Tabela 6.2. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., średnia dla Polski = 100 Małopolskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 104,44 104,41 108,02 98,68 86,50 Przychody na 1 podmiot 81,67 86,13 85,96 105,52 83,37 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 92,39 94,15 95,45* 95,98 92,17 Inwestycje na przedsiębiorstwo 85,78 85,50 94,81 80,23 105,40 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach 93,33 87,99 95,18 81,02 110,31 Inwestycje przeprowadzone w województwie w 2012 r. wyniosły 74 tys. PLN na aktywne przedsiębiorstwo, jest to o 14% mniej od średniej krajowej (tabela 6.1. i 6.2.), natomiast wynik ten jest lepszy o 3,8 p.p. w porównaniu z 2011 r. Najsłabiej wypadły średnie firmy, których inwestycje na przedsiębiorstwo wyniosły nieco ponad 80% średniej krajowej dla tej klasy firm, najlepiej zaś firmy duże, które osiągnęły 105,4% średniej dla kraju. Analizując poziom inwestycji na pracującego w przedsiębiorstwach, to jest on w regionie niższy od średniej krajowej o 9,6% i podobnie jak w przypadku inwestycji na przedsiębiorstwo najlepiej wypadają tu firmy duże, które osiągnęły 110,3% średniej dla kraju, najsłabiej zaś firmy średnie 81% średniej w Polsce. Tabela 6.3. Przedsiębiorstwa sektora MSP ranking wybranych kategorii Małopolskie Wartośd wskaźnika Miejsce w Polsce Liczba MSP na mieszkaoców 48,58 6 Przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN 1,07 7 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP w tys. PLN 34,97 14 Inwestycje na pracującego w MSP w tys. PLN 10,27 11 *dotyczy wszystkich przedsiębiorstw Sektor MSP województwa małopolskiego dobrze sobie radzi tle kraju jeśli chodzi o takie wskaźniki jak liczba aktywnych MSP na mieszkaoców, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto czy przychody na jeden podmiot. Gorzej wypada we wskaźnikach takich jak inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP (nieco ponad 34 tys. PLN) oraz na pracującego w MSP (nieco ponad 10 tys. PLN), które plasują województwo odpowiednio na 14. i 11. miejscu i jest to spadek w porównaniu z rokiem 2011, w którym zajmowały odpowiednio 12. i 10. lokatę (tabela 6.3.). 14

15 Województwo mazowieckie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie mazowieckim funkcjonowało ponad 305 tys. aktywnych przedsiębiorstw, tj. co szósta firma w kraju. Warte podkreślenia jest to, że występuje tu także największe skupisko największych pracodawców na Mazowszu działa blisko jedna czwarta dużych firm. W porównaniu z 2011 r. zmniejszyła się liczba pracujących w przedsiębiorstwach w regionie (o ponad 8 tys.). Największe niekorzystne zmiany zaobserwowano w sektorze dużych przedsiębiorstw, w których liczba pracujących zmniejszyła się o 26,5 tys. pracujących. Podobną tendencję zaobserwowano w sektorze przedsiębiorstw średnich liczba pracujących zmniejszyła się o ponad 6 tys. pracujących. Prawdopodobnie konsekwencją zmian wśród średnich i dużych firm był wzrost pracujących wśród mikroprzedsiębiorstw (o 21,6 tys.) oraz w małych firmach (wzrost o 2,7 tys.). Wciąż jednak najwięcej pracujących znajdowało miejsce pracy w dużych firmach (44%), a następnie w mikroprzedsiębiorstwach, gdzie pracowała prawie co trzecia osoba. Przychody przeciętnego przedsiębiorstwa w regionie wyniosły 3,8 mln PLN, tj. o ponad 81% więcej niż średnia krajowa (tabela 7.4. i tabela 7.5.). Również przychody poszczególnych klas wielkości przedsiębiorstw były wyższe w porównaniu ze średnią krajową dla poszczególnych grup. Jeśli chodzi o strukturę przychodów, to dominowały firmy duże z udziałem na poziomie blisko 54%, następnie średnie i mikro podmioty z udziałem odpowiednio na poziomie 19% i 14,8%, a na koocu małe przedsiębiorstwa z udziałem w wysokości 12,4%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Mazowszu było wyższe od średniej krajowej o ok. 27% (tabela 7.2.). Najbliższe średniej są wynagrodzenia w przedsiębiorstwach dużych (blisko 112%), zaś największe odchylenia w wynagrodzeniach zanotowano w firmach średnich (ponad 138%). Tabela 7.1. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r. wg liczby pracujących Mazowieckie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 17,05 17,09 15,34 17,33 23,96 Struktura pracujących (%) Liczba: ,03 9,69 14,87 44,41 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 3,81 0,59 16,49 82,52 817,05 Struktura przychodów (%) ,79 12,39 19,01 53,80 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN * Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. PLN 146,22 18,77 351, , ,18 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. PLN 23,32 9,26 16,55 29,68 32,50 15

16 Tabela 7.2. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., średnia dla Polski = 100 Mazowieckie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 123,90 124,20 111,52 125,98 174,15 Przychody na 1 podmiot 181,54 132,24 169,66 166,56 155,70 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 127,09 122,15 130,21* 138,86 111,96 Inwestycje na przedsiębiorstwo 169,49 132,42 115,62 148,96 143,79 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach 134,62 131,51 114,96 145,04 108,04 W 2012 r. wartośd nakładów inwestycyjnych na przedsiębiorstwo aktywne w województwie mazowieckim była o 10 tys. PLN niższa niż w 2011 r. i wyniosła 146,22 tys. PLN. Jednocześnie była znacząco wyższa od średniej krajowej (prawie o 70%) (tabela 7.1. i 7.2.). Najbardziej odbiegające od przeciętnego wyniku w Polsce inwestycje podejmowały średnie i duże podmioty (odpowiednio 149% i 144% średniej krajowej). Podobnie jak inwestycje na przedsiębiorstwo aktywne, tak i inwestycje przypadające na pracującego znacznie się zmniejszyły w porównaniu z poprzednim rokiem. Niemniej ich poziom wciąż jest wyższy o 34% od średniej dla Polski Tabela 7.3. Przedsiębiorstwa sektora MSP ranking wybranych kategorii Mazowieckie Wartośd wskaźnika Miejsce w Polsce Liczba MSP na mieszkaoców 57,57 1 Przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN 1,76 1 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP w tys. PLN 55,88 1 Inwestycje na pracującego w MSP w tys. PLN 15,99 1 *dotyczy wszystkich przedsiębiorstw Analizując takie wskaźniki jak liczba MSP na 1000 mieszkaoców, przychody MSP na 1 podmiot, przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem, inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP czy inwestycje na pracującego w MSP, sektor MSP województwa mazowieckiego jest zdecydowanym krajowym liderem. 16

17 Województwo opolskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie funkcjonowało ponad 36,5 tys. aktywnych przedsiębiorstw (tabela 8.1.). Jeśli chodzi o udział poszczególnych grup przedsiębiorstw w Polsce to jest on na bardzo niskim poziomie i oscyluje wokół 2%. Liczba pracujących w regionie jest o ok. 9 tys. mniejsza niż w 2011 r. Pracujących ubyło w każdej z klas wielkości przedsiębiorstw, przy czym największy spadek notujemy w sektorze mikroprzedsiębiorstw (4 671) oraz w firmach dużych (2 872). Taki stan najprawdopodobniej był wynikiem licznych upadłości firm w województwie opolskim, jak również zwolnieo grupowych 1. Przychody przeciętnego przedsiębiorstwa w regionie wyniosły 1,55 mln PLN i były wyższe średnio o 51 tys. w porównaniu z 2011 r. Jednocześnie stanowiły 73% średniej krajowej (tabela 8.2.). Przychody we wszystkich grupach wedug wielkości przedsiębiorstw były niższe od średniej krajowej. Największa różnica wystąpiła w dużych przedsiębiorstwach (o blisko 50% mniej), natomiast najbliższe średniej krajowej były średnie przedsiębiorstwa (ok. 5% poniżej średniej). W 2012 r. mikroprzedsiębiorstwa miały 25-procentowy udział (tabela 8.1.) w przychodach przedsiębiorstw regionu, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem 2011, w którym udział ten wyniósł niemal 27%. W 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w woj. opolskim było niższe o 10,6% od średniej krajowej (tabela 8.2.). Najniższe w stosunku do średniej krajowej wartości wynagrodzenia odnotowano w przedsiębiorstwach małych (91% średniej), a najwyższe w podmiotach mikro (ponad 98,4% średniej dla Polski). Wartości te nie odbiegały istotnie od uzyskanych w 2011 r. Tabela 8.1. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r. wg liczby pracujących Opolskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 2,04 2,03 2,31 2,20 1,84 Liczba: Struktura pracujących (%) ,60 16,38 21,38 18,64 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 1,55 0,41 7,95 47,19 264,32 Struktura przychodów (%) ,35 18,57 28,47 27,60 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN * Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. PLN 64,09 9,41 276, , ,14 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. PLN 13,96 4,48 13,27 22,84 26,

18 Tabela 8.2. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., średnia dla Polski = 100 Opolskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 77,67 77,27 88,22 84,00 70,31 Przychody na 1 podmiot 73,74 92,76 81,83 95,25 50,37 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto * 89,44 98,39 91,57* 94,66 96,86 Inwestycje na przedsiębiorstwo 74,29 66,39 91,00 113,47 56,07 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach 80,56 63,59 92,19 111,61 88,26 W 2012 r. wartośd nakładów inwestycyjnych na przedsiębiorstwo aktywne w województwie wyniosła ponad 64 tys. PLN, co stanowiło niecałe 74% średniej krajowej (tabela 8.1. i 8.2.). Najbardziej oddalone od średniej dla Polski, jeśli chodzi o wielkośd przeprowadzonych inwestycji, są firmy duże, których inwestycje stanowiły zaledwie 56,7% średniej krajowej. Tabela 8.3. Przedsiębiorstwa sektora MSP ranking wybranych kategorii Opolskie Wartośd wskaźnika Miejsce w Polsce Liczba MSP na mieszkaoców 36,12 13 Przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN 1,12 4 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP w tys. PLN 41,43 5 Inwestycje na pracującego w MSP w tys. PLN 11,07 7 *dotyczy wszystkich przedsiębiorstw Najlepiej wypadały przedsiębiorstwa średnie, które zarówno w przeliczeniu na jeden podmiot, jak i na jednego pracownika, zainwestowały kwoty przekraczające 113% średniej dla kraju (tabela. 8.2.), notując jednocześnie wzrost o odpowiednio ok. 3 i 5 p.p. w każdej z tych kategorii w stosunku do roku Sektor MSP województwa opolskiego znacznie poprawił swoje wyniki na tle kraju w porównaniu z 2011 r. w następujących wskaźnikach: liczba MSP na mieszkaoców (z wynikiem 36,12 przedsiębiorstw na mieszkaoców awans z 14. na 13. pozycję), przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN (1,12 mln PLN skok z 12. na 4 miejsce), przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem 3 245,00 przesunięcie z 7. na 6. miejsce). Pod względem inwestycji na przedsiębiorstwo w MSP województwo utrzymało 5. lokatę, ale już wskaźnik inwestycje na pracującego (11,07 tys. PLN) dał w 2012 r. województwu 7. miejsce wobec 8. w 2011 r. (tabela 8.3.). 18

19 Województwo podkarpackie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie funkcjonowało ponad 70 tys. aktywnych przedsiębiorstw, tj. prawie 4% podmiotów w skali kraju. W porównaniu z 2011 r. o ponad 12 tys. spadła liczba pracujących w przedsiębiorstwach w regionie. Najwięcej pracujących miało miejsce pracy w grupie mikroprzedsiębiorstw (37%), a następnie w dużych firmach (24%). Najmniej pracujących znalazło się w grupie przedsiębiorstw małych (16,24%) (tabela 9.1.). Podobnie sytuacja wyglądała w latach Tabela 9.1. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r. wg liczby pracujących Podkarpackie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 3,92 3,89 4,83 4,78 4,28 Struktura pracujących (%) Liczba: ,12 16,24 22,33 24,31 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 1,62 0,34 6,82 37,42 328,94 Struktura przychodów (%) ,71 16,49 24,28 39,52 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. PLN 67,21 9,39 303, , ,45 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. zł 13,36 4,77 14,55 15,50 23,73 Tabela 9.2. Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., średnia dla Polski = 100 Podkarpackie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 70,99 70,29 87,40 86,46 77,43 Przychody na 1 podmiot 77,22 75,88 70,20 75,53 62,69 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto * 79,30 87,29 83,10 77,98 81,58 Inwestycje na przedsiębiorstwo 77,90 66,27 99,99 78,23 59,39 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach 77,13 67,75 101,10 75,74 78,87 Przychody przeciętnego przedsiębiorstwa w regionie wyniosły 1,62 mln PLN, co stanowi 77,2% średniej krajowej (tabela 9.4. i tabela 9.5.). Podobnie jak w ubiegłym roku, najlepiej wypadły mikroprzedsiębiorstwa (blisko 76% średniej), a najsłabiej duże firmy (62,7%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach ogółem w woj. podkarpackim było o ok. 20% niższe od średniej krajowej (tabela 9.6.). Najmniejsze różnice 19

20 występowały w przypadku mikroprzedsiębiorstw (87% średniej krajowej), największe zaś firm średnich 78% średniej dla kraju. Inwestycje na przedsiębiorstwo aktywne przeprowadzone w 2012 r. w województwie podkarpackim wyniosły 67,2 tys. PLN i były niższe od średniej dla kraju o 22,1% (tabela 9.1. i 9.2.). Jedynie firmy małe osiągnęły średnią krajową. Dużo gorzej, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wyglądają inwestycje w średnich przedsiębiorstwach. W roku 2011 poziom ich inwestycji był zbliżony do średniej krajowej, natomiast w roku 2012 stanowi jedynie 78,2%. Najsłabiej wypadają duże firmy ich inwestycje stanowiły niecałe 59,4% średniej krajowej, ale trzeba zauważyd pewną tendencję wzrostową w tej aktywności, gdyż wynik z 2012 r. jest wynikiem lepszym niż w latach ubiegłych (w roku niecałe 41% średniej krajowej, w roku ,7%). Natomiast już w przeliczeniu na pracującego, ich wyniki względem średniej poprawiły się w porównaniu z rokiem 2011, stanowiąc 79% średniej dla kraju, podczas gdy w 2011 r. było to zaledwie 60,7%. Najlepiej wypadły firmy małe, których wyniki inwestycji na pracującego nieco przekroczyły średnią dla kraju (101,1%). Pogorszył się natomiast poziom inwestycji na pracującego w mikroprzedsiębiorstwach, które inwestując 4,8 tys. PLN osiągnęły zaledwie 67,8% średniej krajowej. Tabela 9.3. Przedsiębiorstwa sektora MSP ranking wybranych kategorii Podkarpackie Wartośd wskaźnika Miejsce w Polsce Liczba MSP na mieszkaoców 33,00 16 Przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN 0,98 9 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP w tys. PLN 38,28 9 Inwestycje na pracującego w MSP w tys. PLN 10,04 13 *dotyczy wszystkich przedsiębiorstw W województwie podkarpackim zanotowano, podobnie jak w roku ubiegłym, najniższy wskaźnik liczby MSP na mieszkaoców tj. 33 przedsiębiorstwa na mieszkaoców. Nie najlepiej wygląda również poziom wynagrodzeo z kwotą PLN województwo plasuje się na dalekim 14. miejscu, (awans o jedną pozycję w porównaniu z rokiem ubiegłym). W zestawieniu z wynikami z 2011 r. we wszystkich pozostałych kategoriach, przedstawionych w tabeli 9.3., region notuje spadki, w szczególności jest to widoczne w odniesieniu do poziomu poniesionych inwestycji w przeliczeniu na pracującego spadek o 6 pozycji: z 7. miejsca w 2011 r. na 13.). 20

21 Województwo podlaskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie funkcjonowało ponad 43 tys. aktywnych przedsiębiorstw i jest to ponad 1,3 tys. mniej niż w roku 2011 (tabela 10.1.). W porównaniu z 2011 r. spadła też liczba pracujących w regionie o ponad 3,5 tys., natomiast nie zmieniła się znacząco struktura pracujących. Nadal najwięcej pracujących znajduje się w mikroprzedsiębiorstwach (45,4%), najmniej zaś w firmach małych (16,6%). Przychody przeciętnego przedsiębiorstwa w regionie wyniosły 1,48 mln PLN, co stanowiło nieco ponad 70% średniej krajowej (tabela i 10.2.). Jedynie przychody w grupie mikroprzedsiębiorstw nieznacznie przekroczyły średnią krajową (101,6%), natomiast przychody we wszystkich pozostałych grupach przedsiębiorstw były niższe niż średnia krajowa. Największa różnica w odniesieniu do średniej dla kraju wystąpiła w dużych przedsiębiorstwach (o 40% mniej), natomiast blisko średniej były firmy małe (92,2%) (tabela 10.3.). Tabela Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r. wg liczby pracujących Podlaskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 2,41 2,41 2,37 2,22 1,91 Struktura pracujących (%) Liczba: ,38 16,61 19,10 18,91 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 1,48 0,45 8,96 40,41 314,07 Struktura przychodów (%) ,25 18,98 21,77 30,00 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN * Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. PLN 59,01 11,96 415, , ,49 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. PLN 14,59 6,25 19,38 19,11 25,83 Tabela Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., średnia dla Polski = 100 Podlaskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 77,36 77,48 76,21 71,42 61,26 Przychody na 1 podmiot 70,50 101,64 92,17 81,57 59,85 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 80,21 92,45 87,94* 83,73 81,92 Inwestycje na przedsiębiorstwo 68,41 84,38 136,90 87,52 55,73 Inwestycje na pracującego w 84,21 88,75 134,61 93,39 85,86 W 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach woj. podlaskiego było niższe o 19,8% od średniej dla kraju (tabela 10.2.). Najmniej w porównaniu 21

22 ze średnią zarabiali pracownicy dużych przedsiębiorstw (81,9% średniej), a najwięcej 92,5% średniej dla Polski mikroprzedsiębiorstw. W 2012 r. wartośd nakładów inwestycyjnych na przedsiębiorstwo aktywne w województwie wyniosła ok. 59 tys. PLN, co stanowiło zaledwie 68,4% średniej krajowej i był to wynik gorszy w porównaniu z 2011 rokiem, w którym wartośd tych nakładów stanowiła 81,3% średniej krajowej. Co ciekawe, w 2011 roku we wszystkich grupach podmiotów, oprócz przedsiębiorstw dużych, wartośd inwestycji przekroczyła średnią krajową w przypadku firm średnich aż o 58%. To przedsiębiorstwa duże zaniżały wynik regionu, ich inwestycje na przedsiębiorstwo stanowiły zaledwie 55,8% średniej dla kraju. Natomiast w roku 2012 jedynie firmy małe wyraźnie przekroczyły średnią krajową 136,9%, natomiast nakłady inwestycyjne na przedsiębiorstwo w pozostałych grupach przedsiębiorstw były niższe od średniej krajowej, przy czym najsłabiej inwestowały firmy duże, osiągając jedynie 55,7% średniej dla kraju. W 2012 w przypadku firm dużych również wynik w przeliczeniu na pracującego nie zbliżył się do średniej (zaledwie 85,9%), podobnie było w przypadku mikroprzedsiębiorstw (88,8%). Nieco lepiej wypadły firmy średnie, osiągając 93,4% średniej dla kraju, jednakże porównując z rokiem 2011, w którym to ich inwestycje w przeliczeniu na pracującego stanowiły 165% średniej dla kraju, to jest wynik bardzo słaby. Zdecydowanym liderem są tu ponownie, jak w przypadku inwestycji na przedsiębiorstwo, firmy małe, których inwestycje w przeliczeniu na pracującego w przedsiębiorstwie stanowiły 134,6% średniej krajowej. Tabela Przedsiębiorstwa sektora MSP ranking wybranych kategorii Podlaskie Wartośd wskaźnika Miejsce w Polsce Liczba MSP na mieszkaoców 35,99 14 Przychody MSP na 1 podmiot w mln PLN 1,04 8 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN* Inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP w tys. PLN 39,31 7 Inwestycje na pracującego w MSP w tys. PLN 11,97 5 *dotyczy wszystkich przedsiębiorstw Podlaskie zajmuje odległą 14. pozycję w krajowym rankingu województw, jeśli chodzi o liczbę MSP na mieszkaoców (i jest to spadek o 2 miejsca w porównaniu z rokiem ubiegłym) i jednym z niższych poziomów wynagrodzeo kwota PLN plasuje województwo ponownie na odległej 13. pozycji. Jeśli chodzi o wielkośd inwestycji, zarówno na przedsiębiorstwo, jak i na pracującego, region zajmuje odpowiednio 7. i 5. pozycję, co nie jest złym wynikiem, dopóki jednak nie spojrzy się na rok 2011, w którym to Podlaskie było liderem w kategorii inwestycji na pracującego, a w przeliczeniu ich na przedsiębiorstwo zajmowało drugie miejsce. Przychody MSP na jeden 22

23 podmiot z wartością wskaźnika 1,04 mln PLN uplasowały region na 8. miejscu w kraju (w roku 2011 była to 5. pozycja) (tabela 10.3.). 23

24 Województwo pomorskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w województwie pomorskim funkcjonowało ponad 116 tys. aktywnych przedsiębiorstw, co stanowiło blisko 6,5% aktywnych podmiotów w kraju (tabela 11.1.). W 2012 r. liczba pracujących w przedsiębiorstwach aktywnych w regionie zmniejszyła się o ok. 9,5 tys. w porównaniu z 2011 r. Najwięcej pracujących zanotowano w grupie mikroprzedsiębiorstw (45%), a następnie w przedsiębiorstwach średnich 21% i dużych 19%. Są to dane zbliżone do tych z lat Przychody przeciętnego przedsiębiorstwa w regionie wyniosły ponad 2,08 mln PLN (tabela 11.1.) - stanowiły ok. 99,4% średniej krajowej (tabela 11.2.). W przypadku mikro i średnich przedsiębiorstw, przychody na jeden podmiot były niższe od średniej krajowej (odpowiednio o ok. 5,4% i 9%). W grupach przedsiębiorstw małych były niemal identyczne ze średnią krajową (98%), a w dużych przychody te przekroczyły średnią krajową o 25%. W 2011 r. w porównaniu z poprzednimi latami struktura przychodów w poszczególnych grupach przedsiębiorstw nie różniła się znacząco. Tabela Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r. wg liczby pracujących Pomorskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw Udział regionu w Polsce (%) 6,47 6,48 6,22 6,28 5,59 Liczba: 489 Struktura pracujących (%) ,00 15,21 20,42 19,38 Przychody na 1 podmiot w mln PLN 2,08 0,42 9,54 45,05 657,60 Struktura przychodów (%) ,32 13,98 18,09 48,62 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN * Inwestycje na przedsiębiorstwo w tys. zł 82,22 20,01 380, , ,41 Inwestycje na pracującego w przedsiębiorstwach w tys. PLN 19,52 10,13 18,14 22,50 39,25 Tabela Przedsiębiorstwa aktywne w 2012 r., średnia dla Polski = 100 Pomorskie Ogółem >249 Liczba aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców 108,91 109,11 104,66 105,63 94,09 Przychody na 1 podmiot 99,38 94,59 98,12 90,93 125,32 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 98,57 102,85 104,92* 102,13 101,96 Inwestycje na przedsiębiorstwo 95,30 141,17 125,24 109,22 82,85 Inwestycje na pracującego w 112,64 143,80 126,00 109,95 130,48 24

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie Opracowania sygnalne Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Szczecin, listopad 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY UDZIAŁ W RYNKU I WIELKOŚĆ AUDYTORIUM PROGRAMÓW RADIOWYCH W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM STYCZEŃ-MARZEC 2010 na podstawie danych SMG/KRC Millward

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Liczba bezrobotnych stan na koniec marca w latach 2013-2016 2013 2014 2015 2016 9495 9356 7795 6828 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Ceny pszenicy netto wg województw w I kwartale 2011 roku w zł/t

Tabela 1. Ceny pszenicy netto wg województw w I kwartale 2011 roku w zł/t Rynek zbóż Notowania targowiskowe zbóż w I kwartale 2011 roku utrzymywały tendencje wzrostową, która została zapoczątkowana w ubiegłym roku. W I kwartale tego roku wszystkie rodzaje zbóż drożały oscylując

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2014 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2014 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 ROK. SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR BROKERÓW, UMOWA UBEZPIECZENIA OC BROKERA, BROKER, SKŁADKA LOKOWANA.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września 2009r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw 8. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego

Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego Analiza sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu jarosławskiego Jarosław, styczeń 2016 1. Stopa bezrobocia i ludność powiatu jarosławskiego Stopa bezrobocia, tj. procentowy udział liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 2011-09-01 Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2010 R. 1 W 2010 r., uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Sektor przedsiębiorstw w Polsce... 4 Rozdział 1. Obraz statystyczny Rozdział 2. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim.

Spis treści Sektor przedsiębiorstw w Polsce... 4 Rozdział 1. Obraz statystyczny Rozdział 2. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. 1 Spis treści Sektor przedsiębiorstw w Polsce... 4 Rozdział 1. Obraz statystyczny... 13 Rozdział 2. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny... 43 Rozdział 3. Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim Rzeszów, Październik 2013 I. DOCHODY 1 A: Podsektor centralny 1) obecnie województwo przekazuje dochód do sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia specjalistów

Wynagrodzenia specjalistów Wynagrodzenia specjalistów Spis treści: Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach... 2 Wynagrodzenia w sektorach... 8 Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych... 9 Wynagrodzenia w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13 EKONOMICZNE ZRÓŻNICOWANIE REGIONÓW POLSKI

ROZDZIAŁ 13 EKONOMICZNE ZRÓŻNICOWANIE REGIONÓW POLSKI Iwona Salejko-Szyszczak ROZDZIAŁ 13 EKONOMICZNE ZRÓŻNICOWANIE REGIONÓW POLSKI Wprowadzenie Regiony każdego kraju, a więc także Polski, cechują różne sytuacje gospodarcze i różny poziom rozwoju ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Zarobki urzędników samorządowych. Zaglądamy do kieszeni pracowników gmin, powiatów i województw

Zarobki urzędników samorządowych. Zaglądamy do kieszeni pracowników gmin, powiatów i województw Urzędnicy lądują coraz niżej w rankingu zawodów, jeśli za płaszczyznę porównania brać wysokość wynagrodzeń. Urzędnik zresztą urzędnikowi nierówny, a niestety samorządowcy mają się najgorzej. Oczywiście,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. aspekty diagnozy stanu województwa

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. aspekty diagnozy stanu województwa Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego WYBRANE aspekty diagnozy stanu województwa Wybrane wskaźniki stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na tle kraju Punktem wyjścia dla analiz i

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Liczba ludności w wybranych polskich miastach w latach: 2004, 2007, 2014 Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS: www.stat.gov.pl.

Ryc. 1. Liczba ludności w wybranych polskich miastach w latach: 2004, 2007, 2014 Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS: www.stat.gov.pl. 3. Gdańsk na tle innych polskich miast W celu wskazania pozycji Gdańska w sieci polskich miast wykonano analizę porównawczą na podstawie 6 zasobów, które stanowią o potencjale rozwojowym metropolii 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY LIPIEC-WRZESIEŃ 2010 POLSKA

RYNEK PRACY LIPIEC-WRZESIEŃ 2010 POLSKA RYNEK PRACY LIPIEC-WRZESIEŃ 2010 POLSKA W III kw. 2010 roku w serwisie rekrutacyjnym szybkopraca.pl ukazało się 5 247 ogłoszeń. W porównaniu do II kw. 2010 roku liczba ogłoszeń wzrosła o 28,18 proc., co

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH - DANE EPIDEMIOLOGICZNE -

PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH - DANE EPIDEMIOLOGICZNE - PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH - DANE EPIDEMIOLOGICZNE - Wg raportu GUS Stan zdrowia ludności w 2009 r. Otyłość jest chorobą przewlekłą spowodowaną nadmierną podażą energii zawartej

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. KL/ 357/176/MSK/2016. Uwagi szczegółowe

Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. KL/ 357/176/MSK/2016. Uwagi szczegółowe Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. KL/ 357/176/MSK/2016 Uwagi szczegółowe (A) Minimalne wynagrodzenie a przeciętne przedsiębiorstwach wg klas wielkości firm 1. Przeciętne mikroprzedsiębiorstwach, czyli firmach

Bardziej szczegółowo

InfoDług Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, w mieście

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Rynek czekolady i cukierków czekoladowych w Bułgarii

Rynek czekolady i cukierków czekoladowych w Bułgarii Rynek czekolady i cukierków czekoladowych w Bułgarii Wg danych agencji Nielsen Bulgaria w okresie od sierpnia 2011 r. do lipca 2012 r. w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem konsumenci w Bułgarii

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza pt. Metodologia i wdrożenie regionalnych rachunków publicznych na poziomie województw (NTS 2)

Praca badawcza pt. Metodologia i wdrożenie regionalnych rachunków publicznych na poziomie województw (NTS 2) Praca badawcza pt. Metodologia i wdrożenie regionalnych rachunków publicznych na poziomie województw (NTS 2) STRESZCZENIE RAPORTU KOŃCOWEGO W JĘZYKU NIETECHNICZNYM Praca powstała w ramach projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP 2013 Paulina Zadura-Lichota Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP Warszawa, 14 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu

Logistyka - nauka. Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu Adiunkt/dr Joanna Brózda Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Organizacji i Zarządzania Polski sektor TSL w latach 2007-2012.

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT]

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT] Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT] data aktualizacji: 2018.05.14 Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji. Niektóre grupy społeczne domagają się jej podniesienia, z kolei

Bardziej szczegółowo