Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku."

Transkrypt

1 Tab. 2.1 Stan w dniu Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza , ,80 zatrucia pokar. (A02.0) , ,30 zakażenia pozajelitowe (A02.2-9) 5 0, ,27 2 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (A04 ) , ,40 dzieci do lat , ,80 3 Wirusowe i inne zakazenia jelitowe (A08) , ,00 dzieci do lat , ,4 4 Biegunka i zapalenie żoładkowo - jelitowe BNO , ,20 dzieci do lat , ,6 5 Bruceloza (A23) - nowe zachorowania 1 0,003 6 Tężec (A33-35) 2 0, ,034 7 Krztusiec (A37) 96 3, ,46 8 Szkarlatyna / płonica (A38) , , w tym w tym inne i nieokreślone (G03) 31 1, ,93 inne i nieokreślone (G04.0,8-9 ) 107 0,28 wyw. przez Neisseria meningitidis (A39.0;A39.8;G05.0) wyw. przez Streptococcus pneumoniae (B95.3/G04.2;G00.1) 10 0, , , ,51 wyw. przez Haemophilus Influenzae (B96.3/G04.2;G00.0) 2 0, ,03 inne określone (G00.2-8;G04.2 ) 12 0, ,39 inne,nieokreślone (G00.9;G04.2 ) 12 0, ,64 12 Róża (A46, O86.8) 123 4, ,40 13 Ch. z Lyme/krętkowica kleszcz. (A69.2) , ,00 14 Ospa wietrzna (B01) , ,90 15 Odra (B05) 110 0,29 16 Różyczka (B06, P35.0) 234 8, ,30 17 w tym w tym Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Zapalenie opon mózgowych: Zapalenie mózgu: Bakteryjne zapalenie opon i / lub mózgu: Wirusowe zapalenie wątroby Nazwa choroby wirusowe określ. i nieokreśl. (A87,B00.3,B02.1) 77 wirusowe (A81.1;A83-A86;G05.1)) typu A (B15) 2 0, ,20 typu B - ostre (B16) 5 0, ,18 typu B - przewlekłe (B18.0-B18.1) 215 7, ,00 typu C: wg definicji przypadku r , ,90 typu C: wg definicji przypadku r , ,99 typu B+C (zakażenia mieszane) 1 0, ,09 inne i nieokreślone 1 0, ,05 18 Nagminne zapalenie przyusznic (B26) 131 4, ,50 19 Tasiemczyca * * 20 Świerzb (B86) * * 21 Grypa i podejrzenia grypy (przypadki możliwe) , ,60 22 Grypa (przypadki prawdopodobne i potwierdzone laboratoryjnie) 30 1, ,14 23 Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1) * * woj. dolnośląskie 2 Polska 2 2,65 0, , ,91

2 Tab. 2.1 Stan w dniu Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku c.d Nazwa choroby woj. dolnośląskie 2 Polska 2 Lp. 24 Bakteryjne zatrucia pokarmowe liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. salmonelozy (A02.0) , ,30 gronkowcowe (A05.0) 8 0, ,18 jadem kiełb. (A05.1) 2 0, ,08 inne określone (A05.3-8) 1 0, ,14 nieokreślone (A05.9) 146 5, ,60 25 Zatrucia natural. toks.pokarmem 3 0, ,09 26 Inne zatrucia (T36-T60; T63-65) * * 27 AIDS -Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24) 23 0, ,39 1 na 100 tys. dzieci w wieku od 0-24 miesięcy 2 wskaźnik zapadalności obliczono dla ludności wg stanu na dzień r. * brak danych Zródło: dane dla Polski i dla województwa dolnośląskiego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Główny Inspektorat Sanitarny Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2014 ROKU Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2000, zapadalność na 100 tys. Ch. z Lyme/krętkowica kleszcz. (A69.2) Róża (A46, O86.8) Szkarlatyna / płonica (A38) 2014 Polska 2014 woj. dolnośląskie 2013 Polska 2013 woj. dolnośląskie 2012 Polska 2012 woj. dolnośląskie 2011 Polska 2011 woj. dolnośląskie 2000 Polska 2000 woj. dolnośląskie Wirusowe i inne zakazenia jelitowe (A08) Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (A04 ) Salmoneloza

3 Tab. 2.2 Zachorowania na nowotwory złośliwe w latach wg umiejscowienia i płci 2010 Umiejscowienie Wskaźnik na 10 ICD - 10 tys. lud Mężczyźni Kobiety Wszystkie umiejscowienia C00-C , Warga, jama ustna i gardło C00-C , Narządy trawienne i otrzewna C15-C , Narządy oddechowe C30-C , Kość, tkanka łączna i skóra C40-C , Pierś C , Narządy płciowe C51-C , Narządy moczowe C64-C , Oko, mózg i układ nerwowy C69-C , Gruczoł wydzielania wewn. C73-C , Białaczki C91-C95,C , Inne tkanki limf. i krwiotwórcze C81-85, C88,C90,C , Inne i nieokreślone umiejscowienie C76-C , Umiejscowienie Wskaźnik na 10 ICD - 10 tys. lud Mężczyźni Kobiety Wszystkie umiejscowienia C00-C , Warga, jama ustna i gardło C00-C , Narządy trawienne i otrzewna C15-C , Narządy oddechowe C30-C , Kość, tkanka łączna i skóra C40-C , Pierś C , Narządy płciowe C51-C , Narządy moczowe C64-C , Oko, mózg i układ nerwowy C69-C , Gruczoł wydzielania wewn. C73-C , Białaczki C91-C95,C , Inne tkanki limf. i krwiotwórcze C81-85, C88,C90,C , Inne i nieokreślone umiejscowienie C76-C , Umiejscowienie Wskaźnik na 10 ICD - 10 tys. lud Mężczyźni Kobiety Wszystkie umiejscowienia C00-C , Warga, jama ustna i gardło C00-C , Narządy trawienne i otrzewna C15-C , Narządy oddechowe C30-C , Kość, tkanka łączna i skóra C40-C , Pierś C , Narządy płciowe C51-C , Narządy moczowe C64-C , Oko, mózg i układ nerwowy C69-C , Gruczoł wydzielania wewn. C73-C , Białaczki C91-C95,C , Inne tkanki limf. i krwiotwórcze C81-85, C88,C90,C , Inne i nieokreślone umiejscowienie C76-C , Umiejscowienie Wskaźnik na 10 ICD - 10 Mężczyźni Kobiety tys. lud Wszystkie umiejscowienia C00-C , Warga, jama ustna i gardło C00-C , Narządy trawienne i otrzewna C15-C , Narządy oddechowe C30-C , Kość, tkanka łączna i skóra C40-C , Pierś C , Narządy płciowe C51-C , Narządy moczowe C64-C , Oko, mózg i układ nerwowy C69-C , Gruczoł wydzielania wewn. C73-C , Białaczki C91-C95,C , Inne tkanki limf. i krwiotwórcze C81-85, C88,C90,C , Inne i nieokreślone umiejscowienie C76-C , Źródło: Dolnośląski Rejestr Nowotworów

4 wskaźnik na 10 ty. ludności wskaźnik na 10 ty. ludności 10,0 Zachorowania na nowotwory złośliwe w latach wg umiejscowienia 9,0 Warga, jama ustna i gardło 8,0 Narządy trawienne i otrzewna Narządy oddechowe 7,0 Kość, tkanka łączna i skóra 6,0 Pierś 5,0 Narządy płciowe Narządy moczowe 4,0 Oko, mózg i układ nerwowy 3,0 Gruczoł wydzielania wewn. 2,0 Białaczki 1,0 Inne tkanki limf. i krwiotwórcze Inne i nieokreślone umiejscowienie 0, ,0 Zachorowania na nowotwory złośliwe w latach wg płci 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 36,0 37,4 38,4 35,8 42,1 41,3 39,8 39,8 41,3 38,6 40,5 37,9 41,8 40,1 44,1 41,0 41,7 41,7 34,0 33,7 34,0 mężczyźni 32,0 kobiety 30,

5 Tab.2.3 Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat pozostających pod opieką lekarza poz w latach Rozpoznanie /kod rozpoznania wg ICD 10/ , ,33 1, ,04 2, ,66 2, ,22 0, ,56 1, ,03 6, ,91 0, ,08 1, ,19 1, ,49 0, ,16 12, ,31 0,75 dychawica oskrzelowa J ,32 10,83 pokarmowe K ,70 4,64 Ogółem* Nowotwory C00-C97, D00-D48 Niedokrwistości D50-D59 Choroby tarczycy E00-E07 Cukrzyca E10-E14 Niedożywienie E40-E46 Otyłość E65-E68 Zaburzenia odżywiania F50 Upośledzenie umysłowe F70-F79 Padaczka G40 Dziecięce porażenie mózgowe G80 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 Choroba nadciśnieniowa I10-I15 Alergie skórne L ,69 4,80 Zniekształcenie kręgosłupa M40-M41 Choroby układu moczowego N00-N23 Wady rozwojowe ,04 14, ,18 2,76 układu nerwowego Q00-Q ,32 0,51 układu krążenia Q20-Q ,53 2,00 narządów płciowych Q50-Q ,23 0,59 aberracje chromosomowe Q90-Q ,02 0,37 inne ,73 1,51 Zaburzenia rozwoju R ,57 4,38 w tym fizycznego R ,15 1,90 psychomotorycznego R ,20 1,41 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu ,07 0,74 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,12 19,63 Uwaga: wskaźnik na 10 tys. ludności w grupie wiekowej 0-18 * wykazano jeden raz osoby, u których występuje kilka schorzeń w tym w wieku wskaźnik na 10 tys. ludności % do ogółu schorzeń

6 500,0 450,0 Osoby w wieku 0-18 lat pozostające pod opieką lekarza poz wg rozpoznań - wskaźnik na 10 tys. ludności 400,0 350, ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0

7 Osoby w wieku 0-18 lat pozostajace pod opieką lekarza poz wg wybranych rozpoznań i grup wiekowych w 2014 roku Wady rozwojowe Alergie skórne L Alergie pokarmowe K52.2 Dychawica oskrzelowa J45 Zniekształcenie kręgosłupa M40- M41 Otyłość E65-E

8 Tab. 2.4 Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat pozostających pod opieką lekarza poz w 2014 roku wg powiatów Ogółem w tym w wieku Nowotwory C00- C97, D00-D48 Niedokrwistość D50-D59 Choroby tarczycy E00-E07 Cukrzyca E10- E14 Niedożywienie E40-E46 Otyłość E65-E68 Zaburzenia odżywiania F50 Upośledzenie umysłowe F70- F79 Padaczka G40 Dziecięce porażenie mózgowe G80 województwo powiaty bolesławiecki dzierżoniowski głogowski górowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki legnicki lubański lubiński lwówecki milicki oleśnicki oławski polkowicki strzeliński średzki świdnicki trzebnicki wałbrzyski wołowski wrocławski ząbkowicki zgorzelecki złotoryjski miasta na prawach powiatu Jelenia Góra Legnica Wrocław Wałbrzych

9 Tab. 2.4 Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat pozostających pod opieką lekarza poz w 2014 roku wg powiatów c.d. województwo powiaty bolesławiecki dzierżoniowski głogowski górowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki legnicki lubański lubiński lwówecki milicki oleśnicki oławski polkowicki strzeliński średzki świdnicki trzebnicki wałbrzyski wołowski wrocławski ząbkowicki zgorzelecki złotoryjski miasta na prawach powiatu Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 Choroba nadciśnieniowa I10-I15 dychawica oskrzelowa J45 Alergie pokarmowe K52.2 skórne L27.2 Zniekształcenie kręgosłupa M40- M41 Choroby układu moczowego N00- N23 układu nerwowego Q00-Q Jelenia Góra Legnica Wrocław Wałbrzych układu krążenia Q20-Q28 Wady rozwojowe narządów płciowych Q50-Q56 aberracje chromoso mowe Q90- Q99 inne Zaburzenia rozwoju R62 fizycznego R62.8 w tym psychomot orycznego R62.0 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Pacjenci z innymi schorzeniami wymagającymi opieki czynnej

10 Tab.2.5 Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej pozostających pod opieką lekarza poz w latach Ogółem* Choroby obwodowego ukł. nerwowego G50-G59 Choroby układu krążenia I00-I99 w tym Rozpoznanie /kod rozpoznania wg ICD 10/ Gruźlica A15-A19, B90 Nowotwory C00-C97, D00-D48 Choroby tarczycy E00-E07 Cukrzyca E10-E14 w tym leczeni insuliną Niedokrwistość D50-D i więcej , ,0 0, ,0 3, ,5 4, ,0 8, ,8 3, ,0 1, ,7 7, ,5 36,2 przewlekła choroba reumatyczna I05-I ,3 0,5 choroba nadciśnieniowa I10-I ,9 26,0 choroby naczyń mózgowych I60-I ,2 2,3 niedokrwienna choroba serca I20-I ,5 6,0 w tym przebyty zawał serca I ,8 1,1 Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40- J ,3 4,7 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K ,3 9,5 Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M ,1 17,7 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,9 5,5 Uwaga: wskaźnik na 10 tys. ludności w grupie wiekowej 19 lat i więcej * wykazano jeden raz osoby, u których występuje kilka schorzeń w tym w wieku 2014 wskaźnik na 10 tys. ludności % do

11 Osoby w wieku 19 lat i więcej pozostające pod opieką lekarza poz wg rozpoznań - wskaźnik na 10 tys. ludności Gruźlica Nowotwory Choroby tarczycy Cukrzyca Niedokrwistość Choroby obwodowego ukł. nerwowego Choroby układu krążenia Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa Przewlekłe choroby układu trawiennego Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej

12 Tab. 2.6 Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej pozostających pod opieką lekarza poz w 2014 roku wg powiatów Ogółem w tym w wieku i więcej województwo powiaty bolesławiecki dzierżoniowski głogowski górowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki legnicki lubański lubiński lwówecki milicki oleśnicki oławski polkowicki strzeliński średzki świdnicki trzebnicki wałbrzyski wołowski wrocławski ząbkowicki zgorzelecki złotoryjski miasta na prawach powiatu Jelenia Góra Legnica Wrocław Wałbrzych Gruźlica A15-A19, B90 Nowotwory C00-C97, D00-D48 Choroby tarczycy E00- E07 Cukrzyca E10-E14 w tym leczeni insuliną Niedokrwistość D50- D59 Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59

13 Tab. 2.6 Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej pozostających pod opieką lekarza poz w 2014 roku wg powiatów c.d. Choroby układu krążenia I00-I99 przewlekła choroba reumatyczna I05- I15 choroba nadciśnieniowa I10-I15 w tym choroby naczyń mózgowych I60- I69 niedokrwienna choroba serca I20-I25 w tym przebyty zawał serca I25.2 Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00- M99 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej województwo powiaty bolesławiecki dzierżoniowski głogowski górowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki legnicki lubański lubiński lwówecki milicki oleśnicki oławski polkowicki strzeliński średzki świdnicki trzebnicki wałbrzyski wołowski wrocławski ząbkowicki zgorzelecki złotoryjski miasta na prawach powiatu Jelenia Góra Legnica Wrocław Wałbrzych

14 Tab.2.7 Działalność poradni zdrowia psychicznego oraz leczenia uzależnień w 2014 r. wg powiatów ` Wyszczególnienie województwo leczeni % leczo nych z lekarza psychologa innego terapeuty % leczo nych z , , , powiaty , , , bolesławiecki , , , dzierżoniowski , , głogowski , , górowski , , jaworski , , jeleniogórski , kamiennogórski , kłodzki , , legnicki , lubański , , lubiński , , lwówecki , , milicki , , , oleśnicki , , oławski , , polkowicki , , strzeliński , , , średzki , , świdnicki , , , trzebnicki , , wołowski , , wałbrzyski , wrocławski , ząbkowicki , zgorzelecki , , złotoryjski , , miasta na prawch powiatu , , , Jelenia Góra , , Legnica , , , Wałbrzych , , , Wrocław , , , poradnie leczenia uzależnienia, antynikotynowe, terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu, terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych 2 - porady lekarza, psychologa i innego terapeuty źródło: Sprawozdanie Mz - 15 poradnie zdrowia psychicznego poradnie zdr. psychicznego dla dzieci i młodzieży poradnie leczenia uzależnień 1 leczeni porady udzielone w poradni/gabinecie 2 leczeni porady udzielone w poradni/gabinecie 2 leczeni porady udzielone w poradni/gabinecie 2 w tym po raz liczba wszystkich porad w tym: leczeni w tym po raz liczba wszystkich porad lekarza w tym: psycholo ga innego terapeuty leczeni w tym po raz % leczo nych z liczba wszystkich porad lekarza w zakładach psycholo ga innego terapeuty

15 Tab.2.8 Działalność poradni zdrowia psychicznego * w roku 2014 * poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci Wyszczególnienie do i więcej do i więcej województwo powiaty bolesławiecki dzierżoniowski głogowski górowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki legnicki lubański lubiński lwówecki milicki oleśnicki oławski polkowicki strzeliński średzki świdnicki trzebnicki wałbrzyski wołowski wrocławski ząbkowicki zgorzelecki złotoryjski miasta na prawch powiatu 1 Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrocław źródło: Sprawozdanie Mz - 15 w tym męzczyźni Leczeni w poradniach zdrowia psychnicznego leczeni w tym leczeni po raz w życiu w tym w wieku w tym męzczyźni w tym w wieku

16 Tab.2.9 Działalność poradni zdrowia psychicznego* w latach według powiatów * poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci Wyszczególnienie województwo ,52 3,46 3,32 3,03 powiaty ,49 3,54 3,37 2,87 1 bolesławiecki ,00 1,00 1,00 1,25 2 dzierżoniowski ,41 3,30 3,14 3,28 3 głogowski ,47 2,59 2,34 2,23 4 górowski ,19 4,76 4,13 4,30 5 jaworski ,43 6,22 4,70 4,49 6 jeleniogórski ,33 4,74 4,35 4,64 7 kamiennogórski ,21 2,72 3,66 8 kłodzki ,74 3,38 3,45 3,85 9 legnicki ,61 7,68 4,13 2,56 10 lubański ,87 3,62 4,22 4,18 11 lubiński ,34 2,75 3,40 2,94 12 lwówecki ,03 5,44 5,75 3,80 13 milicki ,35 4,67 4,35 4,37 14 oleśnicki ,52 2,87 2,68 2,65 15 oławski ,14 4,21 4,02 3,90 16 polkowicki ,45 4,44 4,31 4,48 17 strzeliński ,27 3,76 2,53 18 średzki ,01 1,04 19 świdnicki ,20 4,50 4,44 3,94 20 trzebnicki ,09 2,66 2,45 3,94 21 wałbrzyski ,62 4,21 3,94 22 wołowski ,00 4,96 4,08 4,14 23 wrocławski ,84 1,61 2,33 2,30 24 ząbkowicki ,99 3,13 6,78 4,00 25 zgorzelecki ,24 3,14 2,85 26 złotoryjski ,56 3,50 3,63 4,49 miasta na prawach powiatu ,56 3,34 3,25 3,25 1 Jelenia Góra ,60 4,62 3,17 5,15 2 Legnica ,38 4,35 3,23 4,17 3 Wałbrzych x x x x x x x x 4,84 4,05 4 Wrocław ,41 3,14 3,01 2,97 Uwaga: do roku 2013 poradnie miasta Wałbrzych wykazywane w powiecie wałbrzyskim. źródło: Sprawozdanie Mz - 15 Leczeni w tym leczeni po raz Liczba udzielonych porad Liczba porad na jednego leczonego

17 Tab Chorzy leczeni w poradniach zdrowia psychicznego* w latach według rozpoznań *poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci Rozpoznanie Leczeni w liczbach bezwzgl. w odsetkach na 100 tys. ludności w liczbach bezwzgl. w tym po raz w życiu w stosunku do leczonych w % w odsetkach na100 tys. ludności , , , , ,1 24,5 26,7 24, ,1 773,0 889,4 1098,1 Oranicz. zaburzenia niepsychot i psych. (F00- F09) ,7 7,0 7,7 16,7 492,9 219,7 255,9 735, ,3 26,7 24,7 22,3 17,3 7,6 7,1 14,9 114,6 58,6 63,2 164,0 Zaburzenia spowod. używaniem alkoholu ,3 1,9 2,2 2,0 60,1 59,3 72,2 89, ,0 12,8 31,3 25,8 3,1 1,0 2,5 2,1 20,5 7,6 22,5 23,1 Zaburzenia spowod. używaniem subst. psychoaktywnych (F11- F19) ,0 1,0 0,8 0,7 27,6 31,8 28,3 31, ,5 57,1 31,4 25,6 1,3 2,4 1,0 0,7 8,4 18,2 8,9 8,1 Schizofrenia (F20) ,1 11,5 12,4 10,4 318,7 362,1 412,1 458, ,7 10,4 15,1 16,1 5,6 4,9 7,0 6,7 37,1 37,6 61,9 74,0 Inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofre niczne) (F21-F29) ,3 3,9 3,5 3,6 140,9 121,8 118,2 158, ,0 15,9 17,7 18,7 3,0 2,5 2,4 2,7 19,8 19,3 20,9 29,6 Zaburzenia afektywne (F30-F39) ,6 20,5 20,3 21,1 544,1 648,1 676,3 927, ,1 23,3 26,4 24,3 20,6 19,5 20,0 20,5 136,3 150,6 177,8 225,5 Zaburzenia nerwicowe (F40-F59) ,4 33,5 31,7 30,1 800, , , , ,7 29,8 32,0 29,5 39,6 40,8 38,0 35,6 261,8 315,1 337,0 391,3 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) ,6 3,2 3,2 3,2 67,9 102,4 106,3 141, ,3 29,3 28,2 28,6 3,2 3,9 3,4 3,7 21,3 30,0 29,9 40,5 Upośledzenie umysłowe (F70-F79) Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) ,9 4,3 4,4 4,2 128,2 135,7 148,2 185, ,5 17,4 19,2 19,5 3,0 3,1 3,2 3,3 19,9 23,6 28,5 36, ,5 0,3 0,8 0,0 16,2 11,5 33, ,3 70,8 60,1 49,7 1,1 1,5 0,8 1,5 7,5 11,5 6,9 16,9 pozostale rozpoznania ,6 12,8 13,5 7,2 40,9 404,9 450,7 316, ,0 24,8 28,9 28,0 2,1 13,0 14,6 8,1 13,9 100,3 129,9 88,7 źródło: Sprawozdanie Mz - 15

18 Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w 2014 roku wg przyczyn pozostale rozpoznania 7% Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) 1% Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 4% Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 3% Oranicz. zaburzenia niepsychot i psych. (F00- F09) 17% Zaburzenia spowod. używaniem alkoholu 2% Zaburzenia spowod. używaniem subst. psychoaktywnych (F11-F19) 1% Schizofrenia (F20) 10% Zaburzenia nerwicowe (F40-F59) 30% Zaburzenia afektywne (F30-F39) 21% Inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofre niczne) (F21-F29) 4% Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w 2013 roku wg przyczyn Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) 1% Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 4% Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 3% pozostale rozpoznania 13% Oranicz. zaburzenia niepsychot i psych. (F00- F09) 7% Zaburzenia spowod. używaniem alkoholu (F10) 2% Zaburzenia spowod. używaniem subst. psychoaktywnych (F11-F19) 1% Schizofrenia (F20) 11% Inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofre niczne) (F21-F29) 4% Zaburzenia nerwicowe (F40-F59) 33% Zaburzenia afektywne (F30-F39) 21%

19 Tab Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego wg rozpoznań i powiatów w 2014 r. * poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci Wyszczególnienie organiczne zaburzenia niepsychiczne i psychiczne (F00- F09) zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu zaburzenia spowodowane używaniem subst. psychoakt. (F11- F19) schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21- F29) zaburzenia afektywne (F30- F39) zaburzenia nerwicowe (F40- F59) zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60- F69) upośledzenie umysłowe (F70- F79) nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) pozostałe rozpoznania po raz w życiu po raz w życiu po raz w życiu po raz w życiu po raz w życiu po raz w życiu po raz w życiu po raz w życiu po raz w życiu po raz w życiu po raz w życiu po raz w życiu województwo powiaty bolesławiecki dzierżoniowski głogowski górowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki legnicki lubański lubiński lwówecki milicki oleśnicki oławski polkowicki strzeliński średzki świdnicki trzebnicki walbrzyski wołowski wrocławski ząbkowicki zgorzelecki złotoryjski miasta na prawach powiatu Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrocław źródło: Sprawozdanie Mz - 15

20 Tab.2.12 Działalność poradni leczenia uzależnień w 2014 r. POWIAT 65 i więcej w tym leczeni po raz w życiu w tym w wieku w tym męzczyźni do województwo powiaty bolesławiecki dzierżoniowski głogowski górowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki lubański lubiński lwówecki milicki oleśnicki oławski polkowicki strzeliński średzki świdnicki trzebnicki wołowski zgorzelecki złotoryjski miasta na prawach powiatu leczeni w tym w wieku w tym mężczyźn i do Leczeni w poradniach leczenia uzależnień 65 i więcej lekarza psychol oga innego terapeu ty Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrocław źródło: Sprawozdanie Mz - 15 Uwaga : w powiatach: legnickim, wałbrzyskim, wrocławskim, ząbkowickim - brak danych lub brak poradni Porady udzielone w poradniach Ogółem liczba wszystkich porad w tym :

21 Tab Chorzy leczeni w poradniach leczenia uzależnień w latach wg rozpoznań Rozpoznanie leczeni w liczbach bezwzględnych w tym mężczyźni w odsetkach na 100 tys. ludności w liczbach bezwzględnych w tym mężczyźni w tym leczeni po raz do leczonych w % w odsetkach na 100 tys. ludności zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu ,0 584,2 643, ,4 38,3 38, ,4 223,5 250, ,5 79,1 63,0 389,6 462,1 405, ,3 36,9 36,9 75,3 76,3 59,7 153,2 170,7 149,4 zaburzenia psych. spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych opiaty (F11) ,2 1,0 2,8 16,1 5,9 18, ,8 54,1 30,8 1,2 1,4 2,2 2,5 3,2 5,5 kanabinole (F12) ,9 2,7 2,6 9,4 15,8 16, ,5 50,5 51,3 3,1 3,6 3,5 6,3 8,0 8,7 inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) ,8 2,2 2,2 8,9 12,7 14, ,5 50,3 48,3 2,9 2,9 2,7 5,8 6,4 6, ,8 7,7 8,5 39,0 45,1 55, ,1 42,3 48,2 8,3 8,5 10,6 16,8 19,1 26,5 inne subst.psychoakt ,5 1,4 1,9 7,4 8,4 12, ,4 39,9 63,7 1,6 1,5 3,1 3,2 3,3 7,7 pozostałe rozpoznania ,5 5,9 18,9 32,7 34,3 121, ,6 37,6 37,5 7,6 5,8 18,2 15,5 12,9 45,6 Leczeni w poradniach leczenia uzależnień w roku 2012 wg rozpoznań Leczeni w poradniach leczenia uzależnień w roku 2013 wg rozpoznań Leczeni w poradniach leczenia uzależnień w roku 2014 wg rozpoznań inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) 2% kanabinole (F12) 2% opiaty (F11) 4% inne subst.psychoakt. 1% kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) 8% pozostałe rozpoznania 7% zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) 77% inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) 2% kanabinole (F12) 3% opiaty (F11) 4% kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) 8% inne subst.psychoakt. 1% pozostałe rozpoznania 6% zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) 79% kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) 8% inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) 2% kanabinole (F12) 3% opiaty (F11) 4% inne subst.psychoakt. 0,3% pozostałe rozpoznania 17% zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) 63%

22 Tab.2.14 Leczeni w poradniach leczenia uzależnień wg rozpoznań i powiatów w 2014 r. Wyszczególnienie Leczeni Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych opiaty (F11) kanabinole (F12) inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) kilka substancji lub inne substancje psychoakt. (F19) inne Używanie tytoniu (F17) Pozostałe rozpoznania województwo powiaty w tym po raz leczeni w tym po raz leczeni w tym po raz leczeni w tym po raz leczeni bolesławiecki dzierżoniowski głogowski górowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki lubański lubiński lwówecki milicki oleśnicki oławski polkowicki strzeliński średzki świdnicki trzebnicki wołowski zgorzelecki złotoryjski miasta na prawach powiatu Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrocław źródło: Sprawozdanie Mz - 15 w tym po raz leczeni w tym po raz leczeni w tym po raz leczeni w tym po raz leczeni w tym po raz

23 Tab Chorzy leczeni na oddziałach w szpitalach ogólnych (niepsychiatrycznych) w roku 2014 wg głównych grup chorobowych Liczba hospitalizacji Współczynnik na 10 tys. ludności % I Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) ,7 1,9% II Nowotwory (C00-D48) ,8 9,7% III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) ,2 1,2% IV Choroby gruczołów wydzielania wewn. (E00-E90) ,2 3,7% V Zaburzenia psychiczne (F00-F99) ,6 0,4% VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) ,3 3,7% VII Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) ,0 4,1% VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) ,3 0,7% IX Choroby układu krążenia (I00-I99) ,4 11,3% X Choroby układu oddechowego (J00-J99) ,5 7,4% XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) ,1 6,7% XII Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) ,7 1,6% XIII Ch. ukł. kost.-staw., mięśn. i tk. łącz. (M00-M99) ,5 5,6% XIV Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) ,1 6,1% XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) ,0 5,1% XVI Stany chor. płodów i noworod.-okołoporodowe (P00-P96) ,8 1,6% XVII Wady rozwojowe, wrodzone (Q00-Q99) ,8 0,7% XVIII Objawy, oznaki i stany niedokł. określone (R00-R99) ,1 4,8% XIX Urazy i zatrucia (S00-T98) ,4 10,3% Czynniki wpływające XXI na stan zdrowia i kontakt ze sł. zdrowia (Z00-Z99) ,7 13,4% RAZEM ,1 100,0% Źródło: karta statystyczna szpitalna ogólna (MZ/Szp-11), dane niepełne - w badaniu chorobowości szpitalnej nie uczestniczyło 100% szpitali. Urazy i zatrucia (S00-T98) 10,3% Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze sł. zdrowia (Z00-Z99) 13,4% Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) 1,9% Nowotwory (C00-D48) 9,7% Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) 1,2% Choroby gruczołów wydzielania wewn. (E00- E90) 3,7% Zaburzenia psychiczne (F00-F99) 0,4% Choroby układu nerwowego (G00-G99) 3,7% Objawy, oznaki i stany niedokł. określone (R00- R99) 4,8% Wady rozwojowe, wrodzone (Q00-Q99) 0,7% Stany chor. płodów i noworod.-okołoporodowe (P00-P96) 1,6% Ciąża, poród i połóg (O00- O99) 5,1% Choroby układu moczowopłciowego (N00-N99) 6,1% Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) 1,6% Ch. ukł. kost.-staw., mięśn. i tk. łącz. (M00-M99) 5,6% Choroby układu oddechowego (J00-J99) 7,4% Choroby układu trawiennego (K00-K93) 6,7% Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) 4,1% Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95) 0,7% Choroby układu krążenia (I00-I99) 11,3%

24 Tab Chorzy leczeni na oddziałach w szpitalach ogólnych (niepsychiatrycznych) w latach wg powiatów (wg miejsca zamieszkania pacjenta) OGÓŁEM Powiat Liczba hospitali zacji Współczyn nik na 10 tys. ludności Liczba hospitali zacji Współczyn nik na 10 tys. ludności Liczba hospitali zacji Współczyn nik na 10 tys. ludności Liczba hospitali zacji Współczyn nik na 10 tys. ludności Ogółem woj. dolnośląskie powiaty , , , , , , , ,9 1 bolesławiecki , , , ,6 2 dzierżoniowski , , , ,5 3 głogowski , , , ,8 4 górowski , , , ,7 5 jaworski , , , ,8 6 jeleniogórski , , , ,1 7 kamiennogórski , , , ,1 8 kłodzki , , , ,0 9 legnicki , , , ,5 10 lubański , , , ,4 11 lubiński , , , ,5 12 lwówecki , , , ,0 13 milicki , , , ,5 14 oleśnicki , , , ,5 15 oławski , , , ,1 16 polkowicki , , , ,8 17 strzeliński , , , ,0 18 średzki , , , ,9 19 świdnicki , , , ,0 20 trzebnicki , , , ,4 21 wałbrzyski* , , , ,0 22 wołowski , , , ,4 23 wrocławski , , , ,3 24 ząbkowicki , , , ,9 25 zgorzelecki , , , ,1 26 złotoryjski , , , ,6 miasta na prawach powiatu , , , ,7 1 Jelenia Góra , , , ,1 2 Legnica , , , ,7 3 Wrocław , , , ,3 4 Wałbrzych x x x x , ,0 pozostałe pozostałe województwa bezdomni brak danych zagranica RAZEM LECZENI Źródło: karta statystyczna szpitalna ogólna (MZ/Szp-11), dane niepełne - w badaniu chorobowości szpitalnej nie uczestniczyło 100% szpitali. * w latach 2011 i 2012 powiat wałbrzyski łącznie z m. Wałbrzych

25 Tab.2.17 Chorzy leczeni na oddziałach w szpitalach ogólnych (niepsychiatrycznych) w roku 2014 wg głównych grup chorobowych i wieku I Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00- B99) i więcej brak danych II Nowotwory (C00-D48) III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) IV Choroby gruczołów wydzielania wewn. (E00-E90) leczeni w wieku V Zaburzenia psychiczne (F00-F99) VI Choroby układu nerwowego (G00-G99) grupy chorobowe Choroby oka i przydatków oka (H00- VII H59) Choroby ucha i wyrostka sutkowatego VIII (H60-H95) IX Choroby układu krążenia (I00-I99) X Choroby układu oddechowego (J00- J99) XI Choroby układu trawiennego (K00-K93) Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00- XII L99) Ch. ukł. kost.-staw., mięśn. i tk. łącz. XIII (M00-M99) Choroby układu moczowo-płciowego XIV (N00-N99) XV Ciąża, poród i połóg (O00-O99) XVI Stany chor. płodów i noworod.- okołoporodowe (P00-P96) XVII Wady rozwojowe, wrodzone (Q00-Q99) Objawy, oznaki i stany niedokł. XVIII określone (R00-R99) XIX Urazy i zatrucia (S00-T98) XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze sł. zdrowia (Z00-Z99) RAZEM Źródło: karta statystyczna szpitalna ogólna (MZ/Szp-11), dane niepełne - w badaniu chorobowości szpitalnej nie uczestniczyło 100% szpitali.

26 Leczeni na oddziałach szpitalnych ogólnych w roku 2014 wg wybranych grup chorobowych i wieku lat lat lat 60 lat i więcej Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00- I99) Choroby układu oddechowego (J00-J99) Choroby układu trawiennego (K00-K93) Urazy i zatrucia (S00-T98)

27 wsk. na 1 tys. ludności Tab Zmiana liczby kobiet w wieku rozrodczym w latach Lata Kobiety w wieku lat: w tysiącach promille ( ) Źródło: dane GUS. Opracowanie własne wg tabeli Rządowej Komisji Ludnościowej. Tab Urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku lat w latach Lata Liczba kobiet w wieku lat Urodzenia żywe Urodzenia żywe na 1 tys. kobiet w wieku rozrodczym Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś ,9 38,1 40, ,1 36,7 38, ,3 38,8 40,6 Źródło: dane GUS. Opracowanie własne wg tabeli Rządowej Komisji Ludnościowej Tab Urodzenia żywe w latach Lata Urodzenia żywe Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś w tysiącach na 1000 ludności ,2 18,4 8,9 9,3 9,1 10, ,8 13,4 12,5 8,9 8,7 9, ,2 18,3 8,8 9,3 9,1 9,9 Źródło: dane GUS. Opracowanie własne Urodzenia żywe w latach , ,0 9,5 9,0 8,5 8,0 Ogółem Miasto Wieś

28 Tab Urodzenia żywe w latach wg powiatów i podziału miasto-wieś Wyszczególnienie 1 Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś Ogółem wskaźnik urodzeń na tys. kobiet w wieku lat Miasto wskaźnik urodzeń na tys. kobiet w wieku lat Wieś wskaźnik urodzeń na tys. kobiet w wieku lat województwo , , ,6 powiaty , , ,6 1 bolesławiecki , , ,6 2 dzierżoniowski , , ,5 3 głogowski , , ,4 4 górowski , , ,9 5 jaworski , , ,6 6 jeleniogórski , , ,4 7 kamiennogórski , , ,8 8 kłodzki , , ,6 9 legnicki , , ,5 10 lubański , , ,7 11 lubiński , , ,8 12 lwówecki , , ,8 13 milicki , , ,1 14 oleśnicki , , ,5 15 oławski , , ,8

29 Tab Urodzenia żywe w latach wg powiatów i podziału miasto-wieś c.d. Wyszczególnienie Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś Ogółem wskaźnik urodzeń na tys. kobiet w wieku lat Miasto wskaźnik urodzeń na tys. kobiet w wieku lat Wieś wskaźnik urodzeń na tys. kobiet w wieku lat polkowicki , , ,4 17 strzeliński , , ,7 18 średzki , , ,2 19 świdnicki , , ,9 20 trzebnicki , , ,4 21 wałbrzyski , , ,1 22 wołowski , , ,2 23 wrocławski , , ,3 24 ząbkowicki , , ,3 25 zgorzelecki , , ,2 26 złotoryjski , , ,2 miasta na prawach powiatu: x x , ,3 x x 1 Jelenia Góra x x , ,4 x x 2 Legnica x x , ,7 x x 3 Wałbrzych x x x x , ,1 x x 4 Wrocław x x , ,2 x x Źródło: dane GUS.( opracowanie własne) Uwaga: W roku 2012 urodzenia żywe z miasta Wałbrzych wykazywano w powiecie wałbrzyskim

30 Tab Umieralność okołoporodowa w Polsce i województwie dolnośląskim w latach Rok martwe urodzenia zgony noworodków 1 martwe urodzenia zgony noworodków ,7 3,4 8,0 5,9 3,4 9, ,8 3,3 8,0 5,4 4,0 9, ,7 3,2 7,9 5,3 3,6 8, ,7 2,9 7,6 4,9 4,4 9, ,2 3,0 7,2 4,6 3,6 8, ,2 2,6 6,8 3,8 3,3 7, ,2 2,4 6,7 4,0 2,9 6, ,2 2,4 6,5 4,2 3,0 7, ,7 2,3 6,0 4,2 2,7 6, ,5 2,1 5,6 3,5 2,1 5,6 Źródło: dane GUS 1 zgony noworodków do 6 doby Polska wskaźnik umieralności okołoporodowa [ 0 / 00 ] województwo dolnośląskie 6,5 Wskaźnik umieralności okołoporodowej w rozbiciu na martwe urodzenia i zgony w latach (porównanie Polska - Dolny Śląsk) 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 5,9 5,4 5,3 4,9 4,7 4,8 4,7 4,7 4,6 4,4 4,2 4,2 4,0 4,2 4,2 4,2 4,0 4,2 3,6 3,8 3,4 3,6 3,7 3,3 3,5 3,4 3,2 3,3 2,9 2,9 3,0 3,0 2,6 2,7 2,4 2,4 2,3 2, martwe urodzenia Polska zgony noworodków Polska martwe urodzenia woj. dolnośląskie zgony noworodków woj. dolnośląskie 10,0 9,0 9,3 9,4 Wskaźnik umieralności okołoporodowej w latach w Polsce i województwie dolnośląskim 8,8 9,3 8,0 8,0 8,0 7,9 7,6 8,2 7,0 6,0 5,0 7,2 7,1 6,9 7,2 6,9 umieralność okołoporodowa Polska 6,8 6,7 6,5 6,0 umieralność okołoporodowa woj. dolnośląskie 5,

31 P O L S K A Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tab Umieralność okołporodowa wg województw w 2014 roku WOJEWÓDZTWA Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś w liczbach bezwzględnych a P O L S K A ,6 5,5 5,8 Dolnośląskie ,6 5,6 5,6 Kujawsko-pomorskie ,8 5,8 5,7 Lubelskie ,4 3,5 5,2 Lubuskie ,8 3,7 6,6 Łódzkie ,1 4,5 6,2 Małopolskie ,6 4,7 4,5 Mazowieckie ,6 5,2 6,4 Opolskie ,5 6,4 6,6 Podkarpackie ,3 6,5 6,2 Podlaskie ,7 7,3 5,7 Pomorskie ,3 6,4 6,1 Śląskie ,5 6,7 5,8 Świętokrzyskie ,7 4,5 4,9 Warmińsko-mazurskie ,1 6,0 6,3 Wielkopolskie ,4 5,0 5,9 Zachodniopomorskie ,7 5,4 6,2 a Urodzenia martwe i zgony niemowląt w wieku 0-6 dni. b Urodzenia martwe i zgony niemowląt w wieku 0-6 dni na 1000 urodzeń żywych i martwych. współczynniki umieralności okołoporodowej b 7,0 Wskaźnik umieralności okołoporodowej w 2014 roku 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 304 10,43 7 557 16,99 w tym zatrucia pokar. (A02.0) 299 10,26 7 407 19,22

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2010-2011. Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Stan w dniu 31.12. 2012 Nazwa choroby woj. dolnośląskie 2 Polska 2 Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w zakładach, nie oraz indywidualnych i grupowych

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 1.1 Ludność w latach 2009-2011 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 1.1 Ludność w latach 2008-2010 w powiatach wg podziału miasto-wieś. stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach 2006-2010 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z roku 2015 w podregionach woj. dolnośląskiego

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z roku 2015 w podregionach woj. dolnośląskiego Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z roku 2015 w podregionach woj. dolnośląskiego W badaniu wyleczalności nowotworów złośliwych w podregionach Dolnego Śląska stwierdziliśmy znaczne różnice w wartościach

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2003

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2003 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2003 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2005 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2008-202 stan w dniu 3.2 liczby bezwzględne wskaźnik na 0 tys. ludności z

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2004

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2004 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2004 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2006 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY a W ROKU SZKOLNYM 2009/10 IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH a IN THE 2009/10 SCHOOL YEAR OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO... 260022 7990 170457 4299 1061 640 470 Podregion jeleniogórski...

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2009-203 stan w dniu 3.2 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2004 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne luty 2012 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Marzec 2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al.

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km²

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km² Tabela 1. Powierzchnia gmin powiatu jaworskiego Powierzchni Powierzchnia (w km²) Jednostka (w %) Ogółem Ogółem Powiat jaworski 582 100 Jawor 19 3,3 Bolków w tym miasto 153 8 26,3 1,4 Mściwojów 72 12,4

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Luty 2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al. Armii

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II dr Aleksandra Helbich - Syrek Trzebieszów 7-8 kwietnia 2009 W maju 2003r. Rada Europejska przyjęła pięć poziomów odniesienia, które są ważnym

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki dr Tomasz Kopyściański dr Tomasz Rólczyński Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zastosowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2018 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo