Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku"

Transkrypt

1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Warszawa, styczeń 2010r.

2 2

3 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku 15 2 z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 23 3 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich 29 UWAGI METODOLOGICZNE 35 S P I S T A B L I C CZĘŚĆ (Part) A (mln/ mio EUR) Tablica 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach Tablica 2 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment:Flows in the 2008 year broken down by countries 39 Tablica 3 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment:Flows in the 2008 year broken down by economic activities 49 Tablica 4 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment:Flows broken down by countries 52 Tablica 5 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment:Flows broken down by economic activities 57 Tablica 6 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do sektora bankowego w latach Tablica 7 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w latach Tablica 8 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by countries 59 Tablica 9 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by economic activities 68

4 4 Tablica 10 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by countries 71 Tablica 11 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by economic activities 76 Tablica 12 z tytułu kredytów i pożyczek między podmiotami powiązanymi kapitałowo na koniec 2008 roku 26 Tablica 13 sektora bankowego z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach Tablica 14 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Tablica 15 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income 2008 broken down by countries 78 Tablica 16 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income 2008 broken down by economic activities 82 Tablica 17 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income broken down by countries 87 Tablica 18 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income broken down by economic activities 92 CZĘŚĆ (Part) B (mln/ mio USD) Tablica 19 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: Flows in the 2008 year broken down by countries 96 Tablica 20 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: Flows in the 2008 year broken down by economic activities 106 Tablica 21 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: Flows broken down by countries 109

5 5 Tablica 22 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: Flows broken down by economic activities 114 Tablica 23 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by countries 116 Tablica 24 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by economic activities 125 Tablica 25 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by countries 128 Tablica 26 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by economic activities 133 Tablica 27 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income 2008 broken down by countries 135 Tablica 28 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income 2008 broken down by economic activities Tablica 29 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income broken down by countries 144 Tablica 30 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income broken down by economic activities

6 6 CZĘŚĆ (Part) C (mln/ mio PLN) Tablica 31 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: Flows in the 2008 year broken down by countries 153 Tablica 32 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: Flows in the 2008 year broken down by economic activities 163 Tablica 33 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: Flows broken down by countries 166 Tablica 34 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment:Flows broken down by economic activities 171 Tablica 35 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by countries 173 Tablica 36 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by economic activities 182 Tablica 37 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by countries 185 Tablica 38 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by economic activities 190 Tablica 39 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income 2008 broken down by countries 192 Tablica 40 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income 2008 broken down by economic activities 196 Tablica 41 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce

7 7 kapitału w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income broken down by countries 201 Tablica 42 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income broken down by economic activities 206 S P I S WY K R E S Ó W Wykres 1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce. Napływ kapitału w latach Wykres 2 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach kres 3 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego 18 Wykres 4 Napływ kapitału zagranicznego do kraju w 2008 roku według rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania 19 Wykres 5 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, Stan zobowiązań na koniec lat Wykres 6 Struktura zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2008 roku według kraju pochodzenia inwestora zagranicznego 25 Wykres 7 Dochody inwestorów zagranicznych w 2008 roku zaangażowanych kapitałowo w spółkach zajmujących się usługami 31 Wykres 8 Wynik finansowy spółek przypadający na zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Wykres 9 Podział wyniku finansowego spółek przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Wykres 10 Stopa zwrotu z kapitału (ROE) w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania w latach

8 8

9 9 W niniejszym Raporcie - wzorem lat poprzednich - Narodowy Bank Polski przedstawia szczegółowe informacje o: - wielkości napływu kapitału zagranicznego do Polski w 2008 roku, - stanie zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec badanego roku (dane wstępne), - wartości dochodów należnych zagranicznym inwestorom bezpośrednim za 2008 rok z tytułu kapitału ulokowanego w polskiej gospodarce. W publikacji opis zjawisk przedstawiono w euro. W opracowaniu uwzględniono wyniki rewizji danych statystycznych za 2007 rok. Przedmiotem rewizji była aktualizacja wielkości danych sprawozdawczych, wynikająca z uwzględnienia informacji pozyskanych od krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania po terminie publikacji opracowania za 2007 rok. Do opracowania dołączono aneks statystyczny składający się z trzech części. W części A zaprezentowano dane wyrażone w EUR. Natomiast w części B te same dane podano w USD, a w części C w przeliczeniu na PLN. 1/ W każdej części aneksu statystycznego wzorem lat ubiegłych przedstawiono poszczególne komponenty napływu kapitału, stanu zobowiązań oraz dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. We wszystkich tablicach aneksu informacje dotyczące zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce prezentowane są, tak jak w latach poprzednich, w podziale według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych, jak również według rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania. Nazwy danych statystycznych prezentowanych w aneksie podano zarówno w języku polskim i w angielskim. Do publikacji dołączono Uwagi metodologiczne. 1/ Należy nadmienić, że dane sprawozdawcze dotyczące zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce publikowane przez Narodowy Bank Polski w kwartalnym bilansie płatniczym oraz w niniejszym rocznym raporcie są przeliczane z walut oryginalnych na euro, dolary USA oraz na złote przy wykorzystaniu średnich kursów walut za odpowiednie okresy sprawozdawcze, a zaokrąglenia jednostkowych danych są dokonywane na różnym poziomie. Z opisanych wyżej przyczyn wartość tych samych informacji prezentowanych w poszczególnych opracowaniach nieznacznie się różni.

10 10

11 11 SYNTEZA 1. W 2008 roku napływ do Polski kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł mln EUR. Był on o 42% niższy niż w 2007 roku, w którym stanowił mln EUR. 2. W 2008 roku analogicznie jak w poprzednich latach również wystąpiło zjawisko określane jako kapitał w tranzycie. Wielkość kwoty, która zwiększyła pasywa oraz aktywa zagraniczne krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania wyniosła 429 mln EUR, co stanowiło 4,3% napływu z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w 2007 roku mln EUR, czyli 7,8%). 3. Wartość zagranicznych środków z tytułu zakupów i sprzedaży przez nierezydentów nieruchomości w Polsce stanowiąca składnik napływu kapitału w 2008 roku wyniosła 455 mln EUR i stanowiła 4,6% napływu (w 2007 roku 908 mln EUR, tj. 5,3%). 4. W 2008 roku na kwotę mln EUR napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski złożyły się: - środki przeznaczone na zakup udziałów lub akcji w kwocie mln EUR, - środki przeznaczone na zakup nieruchomości stanowiące 456 mln EUR, - ujemne reinwestowane zyski w wysokości 438 mln EUR, - dodatnie saldo obrotów kredytowych w wysokości mln EUR. 5. W 2008 roku z kwoty mln EUR napływu kapitału zagranicznego mln EUR, tj. 91,1% pochodziło z 25 krajów Unii Europejskiej, reszta mln EUR, tj. 8,9% z pozostałych krajów. 6. W przypadku niektórych krajów (m.in. Korea Południowa, Republika Czeska, Litwa, Hongkong) odnotowano zjawisko tzw. dezinwestycji, czyli zanotowano ujemną wartość środków lokowanych w postaci inwestycji bezpośrednich wynikającą z tego, wielkość ujemnego salda jednego lub więcej składników napływu kapitału przewyższyła wartość dodatniego salda pozostałych.

12 12 7. Z kwoty mln EUR stanowiącej napływ kapitału zagranicznego w 2008 roku najwięcej środków zostało ulokowanych w podmiotach zajmujących się pośrednictwem finansowym (3.013 mln EUR), obsługą nieruchomości, informatyką, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (2.605 mln EUR), handlem i naprawami (1.455 mln EUR), przetwórstwem przemysłowym (1.442 mln EUR) oraz wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (1.047 mln EUR). 8. W dziedzinie transport, gospodarka magazynowa i łączność odnotowano zjawisko tzw. dezinwestycji w wysokości 502 mln EUR. 9. Wartość zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2008 roku wyniosła mln EUR i była niższa o mln EUR tj. o 4,5% w stosunku do poprzedniego roku, w którym wyniosła mln EUR. Przyczyną spadku omawianych zobowiązań wyrażonych w euro była deprecjacja złotego w stosunku do euro o 16,5%. 10. Z kwoty mln EUR zobowiązań: mln EUR (75,7%) stanowiła wartość kapitałów własnych i reinwestowanych zysków krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania przypadająca na zagranicznych inwestorów bezpośrednich, mln EUR (24,3%) to kwota zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych od udziałowców zagranicznych pomniejszona o wartość należności spółek z tytułu kredytów udzielonych wspólnikom zagranicznym. 11. przypadały głównie na inwestorów z krajów OECD (93,5%), udział inwestorów z 25 krajów Unii Europejskiej wyniósł 85,6%. 12. Na koniec 2008 roku zobowiązania wobec zagranicznych inwestorów bezpośrednich, według rodzaju działalności spółek krajowych przedstawiały się następująco: przetwórstwo przemysłowe mln EUR, pośrednictwo finansowe mln EUR, obsługa nieruchomości, informatyka, wynajem maszyn i pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mln EUR, handel i naprawy mln EUR, transport, gospodarka magazynowa i łączność 7.055

13 13 mln EUR. Niższy poziom zobowiązań zanotowano w dziedzinie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę mln EUR, nieruchomości mln EUR oraz budownictwo mln EUR. Na pozostałe rodzaje działalności przypadało mln EUR. 13. Dochody nierezydentów w 2008 roku z tytułu zaangażowanego w Polsce kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich wyniosły mln EUR. W 2007 roku dochody te wyniosły mln EUR. 14. Na kwotę mln EUR złożyły się niżej podane wielkości: - dochody od kapitałów w kwocie mln EUR, na którą złożyły się dywidendy w wysokości mln EUR oraz ujemne reinwestowane zyski w kwocie 438 mln EUR, - dochody od wierzytelności (odsetki od kredytów otrzymanych przez polskie przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania od wspólników zagranicznych) w kwocie mln EUR. 15. W 2008 roku najwyższe dochody należne zagranicznym inwestorom bezpośrednim wystąpiły w spółkach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (3.270 mln EUR), pośrednictwem finansowym (2.733 mln EUR), handlem i naprawami (1.988 mln EUR), transportem, gospodarką magazynową i łącznością (315 mln EUR), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (299 mln EUR) oraz budownictwem (140 mln EUR). 16. Wartość dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich podlegających transferowi do krajów macierzystych w 2008 roku wyniosła mln EUR (7.979 mln EUR dywidendy, a mln EUR odsetki od kredytów wspólników zagranicznych) i była wyższa o mln EUR, tj. o 34,5% w stosunku do poprzedniego roku. 17. W latach stopa zwrotu z kapitału wykazywała tendencję rosnącą. Rekordową wysokość osiągnęła w 2004 roku i wyniosła 14,12%. W 2008 roku wskaźnik ten wyniósł 8,61% i był niższy w stosunku do poziomu roku poprzedniego, w którym wyniósł 13,3%.

14 14

15 15 1. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku W 2008 roku napływ do Polski kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł mln EUR. Był on o 42% niższy niż w 2007 roku, w którym stanowił mln EUR. Rok Napływ kapitału w formie zakupów udziałów lub akcji oraz aportów w dewizach aporty razem (2+3) Napływ zagranicznych inwestycji do Polski w latach kredytów na udział Konwersje innych zobowiązań na udział dywidend na udział Nieruchomości Reinwestycje zysków Kredyty inwestorów Tablica1 mln EUR Ogółem napływ kapitału */ */ Dane zrewidowane Analogicznie jak w poprzednich latach również w badanym roku wystąpiło zjawisko określane jako kapitał w tranzycie. Należy przypomnieć, że polega ono na tym, że w roku sprawozdawczym odnotowuje się napływ zagranicznych środków powiększających kapitały własne krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. W tym samym okresie sprawozdawczym są one inwestowane przez spółki krajowe w tworzonych oddziałach lub spółkach mających siedzibę za granicą. W bilansie spółek kwoty takie zwiększają pasywa zagraniczne krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania i jednocześnie zwiększają ich aktywa zagraniczne. Wielkość kwoty, która zwiększyła pasywa oraz aktywa zagraniczne krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania wyniosła 429 mln EUR, co stanowiło 4,3% napływu z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w 2007 roku mln EUR, czyli 7,8%).

16 16 Wartość zagranicznych środków z tytułu zakupów i sprzedaży przez nierezydentów nieruchomości w Polsce stanowiąca składnik napływu kapitału w 2008 roku wyniosła 455 mln EUR i stanowiła 4,6% napływu, (w 2007 roku 908 mln EUR, tj. 5,3%). Udział kapitału w tranzycie oraz kwot dotyczących nieruchomości w napływie zagranicznych środków z tytułu inwestycji bezpośrednich przedstawiono na wykresie 1. mln EUR Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Napływ kapitału w latach Wykres 1 Napływ kapitału Nieruchomości Kapitał w tranzycie Z kwoty mln EUR napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2008 roku, środki przeznaczone na zakup udziałów lub akcji oraz nieruchomości stanowiły mln EUR. Wielkość napływu kapitału w gotówce przeznaczonego na wyżej podany cel oraz dopłaty do kapitału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosły mln EUR i były o mln EUR, tj. o 49,5% wyższe w stosunku do poprzedniego roku. Wartość wniesionych udziałów lub akcji w postaci aportów w 2008 roku wyniosła 383 mln EUR i była o 27 mln EUR, tj. o 6,6% niższa w porównaniu z poprzednim okresem. W badanym roku omawiane kapitały dodatkowo wzrosły w wyniku zamiany kredytów na udział (o 448 mln EUR), z tytułu konwersji innych zobowiązań na udział (o 556 mln EUR) oraz zamiany dywidend na udział (o 12 mln EUR). Ponadto, jak wcześniej wspomniano napływ środków z tytułu zakupów i sprzedaży przez nierezydentów nieruchomości w Polsce wyniósł

17 mln EUR i był o 453 mln EUR, tj. o 49.9% niższy w porównaniu do wielkości zarejestrowanych w poprzednim roku, w którym zamknął się kwotą 908 mln EUR. Ujemne reinwestowane zyski zmniejszyły wartość strumienia inwestycji o 438 mln EUR. Kwota ta była wynikiem przypadających na zagranicznych inwestorów bezpośrednich reinwestowanych zysków o wartości mln EUR pomniejszona o straty bilansowe za 2008 rok w wysokości mln EUR. Bardzo duży spadek wielkości reinwestowanych zysków w wynikał ze słabego wyniku finansowego krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania, szczególnie w czwartym kwartale roku sprawozdawczego. Do wysokości reinwestowanych zysków przyczyniły się także znaczące dywidendy wypłacane z zysków netto za 2007 rok. Saldo obrotów kredytowych między podmiotami powiązanymi kapitałowo zwiększyło wartość napływu kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich o mln EUR. Wynikało ono z tego, że spłaty kredytów udzielonych przewyższyły o 225 mln EUR ich wykorzystanie, natomiast wykorzystanie kredytów otrzymanych było wyższe o mln EUR niż spłaty tych kredytów. Wykres 2 mln EUR Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach Kapitały własne Reinwestowane zyski Pozostały kapitał Ogółem napływ kapitału W 2008 roku z kwoty mln EUR napływu kapitału zagranicznego mln EUR, tj. 91,1% pochodziło z 25 krajów Unii Europejskiej, reszta mln EUR,

18 18 tj. 8,9% z pozostałych krajów. Informacje o geograficznym podziale napływu kapitału zagranicznego podano tablicy 2. W 2008 roku najwięcej środków pochodziło z Niemiec (1.619 mln EUR), Niderlandów (1.605 mln EUR), Luksemburga (1.340 mln EUR), Szwecji (1.111 mln EUR), Francji (567 mln EUR), Cypru (471 mln EUR), Austrii (455 mln EUR), Islandii (435 mln EUR), Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (364 mln EUR), Wielkiej Brytanii (318 mln EUR) oraz z Hiszpanii (305 mln EUR). Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego Wykres 3 16% 16% 13% 14% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 11% Niemcy Niderlandy Luksemburg Szwecja Francja Cypr Austria Islandia Stany Zjednoczone Wielka Brytania Hiszpania Pozostałe kraje W przypadku niektórych krajów (m.in. Korea Południowa, Republika Czeska, Litwa, Hongkong) odnotowano zjawisko tzw. dezinwestycji, czyli zanotowano ujemną wartość środków lokowanych w postaci inwestycji bezpośrednich wynikającą z tego, że wielkość ujemnego salda jednego lub więcej składników napływu kapitału przewyższyła wartość dodatniego salda pozostałych. Z kwoty mln EUR stanowiącej napływ kapitału zagranicznego w 2008 roku najwięcej środków zostało ulokowanych w podmiotach zajmujących się usługami (6.626 mln EUR), przetwórstwem przemysłowym (1.442 mln EUR), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (1.047 mln EUR). Niższy poziom napływu zagranicznego kapitału odnotowano w zakresie środków przeznaczonych na zakup

19 19 nieruchomości (456 mln EUR) w dziedzinie budownictwa (275 mln EUR) oraz w rolnictwie rybołówstwie (100 mln EUR). Napływ kapitału zagranicznego do kraju Wykres 4 w 2008 roku według rodzaju działalności przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania 66% 15% Usługi ogółem Przetwórstwo przemysłowe 14% 5% Prywatne zakupy i sprzedaż nieruchomości Pozostałe rodzaje działalności Dwie trzecie środków stanowiących napływ kapitału zagranicznego z tytułu inwestycji bezpośrednich w 2008 roku ulokowano w sferze usług. Najwięcej środków zasiliło działalność w zakresie pośrednictwa finansowego (3.013 mln EUR), obsługi nieruchomości, informatyki, nauki, wynajmu maszyn i pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (2.605 mln EUR) oraz handlu i napraw (1.455 mln EUR). W przypadku niektórych rodzajów usług odnotowano zjawisko tzw. dezinwestycji (m.in. w dziedzinie transportu, gospodarki magazynowej i łączności oraz hoteli i restauracji) spowodowane jak wcześniej powiedziano bądź sprzedażą akcji lub udziałów, bądź spłatami kredytów i pożyczek, a także ujemnymi reinwestowanymi zyskami. Szczegółowe informacje dotyczące napływu kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich w 2008 roku według rodzaju działalności prowadzonej przez krajowe przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania zaprezentowano w tablicy nr 3. W 2008 roku najwięcej kredytów i pożyczek krajowe przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania zaciągnęły netto 2 / od wspólników pochodzących z Francji (660 mln EUR), Luksemburga (541 mln EUR), Niderlandów (509 mln EUR), Niemiec (389 mln 2 / Napływ netto środków z zagranicy oznacza, że saldo obrotów z tytułu kredytów otrzymanych jest dodatnie, tj. wykorzystanie przewyższa spłaty kredytów, natomiast ujemne saldo obrotów kredytowych powstaje, gdy spłaty kredytów przewyższają ich wykorzystanie.

20 20 EUR), Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (382 mln EUR), Szwecji (298 mln EUR), Hiszpanii (278 mln EUR), Cypru ( 256 mln EUR) oraz z Danii (226 mln EUR). W 2008 roku najwięcej kredytów i pożyczek zaciągnęły krajowe przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania zajmujące się usługami (2.492 mln EUR), przetwórstwem przemysłowym ( 570 mln EUR), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (436 mln EUR) oraz budownictwem (131 mln EUR). W sferze usług najwyższe kwoty zaciągniętych kredytów przypadały na jednostki zajmujące się obsługą nieruchomości, informatyką, nauką, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (1.480 mln EUR), pośrednictwem finansowym (795 mln EUR) oraz handlem i naprawami (350 mln EUR). W badanym roku najwięcej środków z tytułu kredytów udzielonych przekazały netto 3 / polskie przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania swoim wspólnikom pochodzącym z Niemiec (216 mln EUR). Niższy poziom badanego zjawiska odnotowano w przypadku nierezydentów pochodzących z Republiki Czeskiej (46 mln EUR), Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (44 mln EUR), Korei Południowej (34 mln EUR) oraz z Hongkongu (31 mln EUR). Analiza omawianych kredytów według rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania wskazuje, że w 2008 roku najwięcej kredytów zagranicznym podmiotom powiązanym kapitałowo udzieliły netto polskie spółki prowadzące działalność w zakresie usług (206 mln EUR). W dziedzinie usług najwyższe kwoty przypadały na podmioty zajmujące się transportem, gospodarką magazynową oraz łącznością (108 mln EUR), obsługą nieruchomości, informatyką, nauką, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (54 mln EUR), świadczeniem usług hotelarskich i restauracyjnych (27 mln EUR) oraz pośrednictwem finansowym (20 mln EUR). W dziedzinie przetwórstwa przemysłowego 2008 roku odnotowano znaczną kwotę spłat netto (421 mln EUR). kredytów udzielonych przez polskie spółki podmiotom powiązanym kapitałowo. Odrębnie w tablicy nr 6 przedstawiono zagraniczne inwestycje bezpośrednie w sektorze bankowym. 3/ Odnotowany odpływ środków za granicę oznacza, że saldo obrotów z tytułu kredytów udzielonych przez rezydentów było ujemne, tj. wykorzystanie kredytów przez nierezydentów było wyższe niż spłaty tych kredytów, a dodatnie saldo omawianych kredytów występuje wtedy, gdy spłaty są wyższe niż wykorzystanie kredytów udzielonych.

21 21 Rok kredytów na udział innych zobowiązań na udział dywidend na udział Tablica Razem Sektor bankowy Razem Sektor bankowy Razem Sektor bankowy */ Razem Sektor bankowy Razem */Dane zrewidowane Udział sektora bankowego w napływie zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach Ogółem ( ) napływ kapitału w formie zakupu udziałów lub akcji, aportów oraz dopłat do kapitału Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski Kapitały własne konwersje: nieruchomości reinwestowane zyski netto Sektor bankowy z tego: mln EUR kredyty od inwestorów Wartość napływu kapitału zagranicznego do sektora bankowego w postaci inwestycji bezpośrednich wyniosła mln EUR 4/, co stanowiło 16% napływu kapitału z tego tytułu. W badanym roku wpłaty na zakup akcji wyniosły 416 mln EUR, reinwestowane zyski 883 mln EUR, natomiast pożyczki podporządkowane 298 mln EUR. 4 / Należy podkreślić, że zgodnie ze standardami międzynarodowymi w zakresie inwestycji bezpośrednich, nie wszystkie transakcje pomiędzy podmiotami bankowymi/ finansowymi zaliczane są do inwestycji bezpośrednich. W ich skład wchodzą jedynie środki przeznaczone na zakup akcji banku, reinwestowane zyski oraz pożyczki podporządkowane, natomiast instrumenty takie jak kredyty czy depozyty ujmowane są w pozostałych inwestycjach w statystyce bilansu płatniczego.

22 22

23 23 2. z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce Wartość zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2008 roku wyniosła mln EUR i była niższa o mln EUR, tj. o 4,5% w stosunku do poprzedniego roku, w którym wyniosła mln EUR. Główną przyczyną spadku omawianych zobowiązań wyrażonych w euro była deprecjacja złotego w stosunku do euro o 16,5% 5. Rok Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w latach Kapitał własny i reinwestowane zyski Pozostałe inwestycje Tablica 7 mln EUR Ogółem zobowiązania nieruchomości kapitał w tranzycie nieruchomości kapitał w tranzycie nieruchomości kapitał w tranzycie */ nieruchomości kapitał w tranzycie nieruchomości kapitał w tranzycie */ Dane zrewidowane 5 Kurs PLN/EUR wyniósł 3,582 na koniec 2007 roku, a w dniu roku 4, 1724 PLN/EUR.

24 24 Z kwoty mln EUR zobowiązań: mln EUR (75,7%) stanowiła wartość kapitałów własnych i reinwestowanych zysków krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania przypadająca na zagranicznych inwestorów bezpośrednich, mln EUR (24,3%) to kwota zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych od udziałowców zagranicznych pomniejszona o wartość należności spółek z tytułu kredytów udzielonych wspólnikom zagranicznym. Na koniec 2008 roku wartość nieruchomości (ujętych w kapitałach własnych i reinwestowanych zyskach) w zobowiązaniach Polski wobec zagranicy z tytułu inwestycji bezpośrednich wyniosła mln EUR, tj. 2,2%, a rok wcześniej mln EUR, tj. 2,1%. Natomiast wartość kapitału w tranzycie w zobowiązaniach z omawianego tytułu na koniec badanego okresu wyniosła mln EUR, tj. 5%, a na koniec poprzedniego roku mln EUR, tj. 4,4%. Udział kapitału w tranzycie oraz kwot dotyczących nieruchomości zobowiązaniach Polski wobec zagranicy z tytułu inwestycji bezpośrednich przedstawiono na wykresie 5. Wykres 5 mln EUR Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Stan zobowiązań na koniec lat pozostałe Kapitał w tranzycie Nieruchomości ogółem Na koniec 2008 roku dominowały zobowiązania wobec inwestorów z krajów OECD (93,5%), udział inwestorów z 25 krajów Unii Europejskiej wyniósł 85,6%. Najwyższe zobowiązania zanotowano wobec nierezydentów pochodzących z Niderlandów ( mln EUR), Niemiec ( mln EUR), Francji ( mln EUR), Luksemburga ( mln EUR), ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (7.100 mln EUR),

25 25 Szwecji ( mln EUR), Wielkiej Brytanii (4.409 mln EUR), Włoch (4.309 mln EUR), Austrii (4.117 mln EUR), Belgii (3.785 mln EUR) oraz Hiszpanii (3.516 mln EUR). Szczegółowe informacje przedstawiono w tablicy nr 8. Struktura zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2008 roku według kraju pochodzenia inwestora zagranicznego Wykres 6 17% 18% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 6% 9% 11% 16% Niderlandy Niemcy Francja Luksemburg Stany Zjednoczone Szwecja Wielka Brytania Włochy Austria Belgia Hiszpania Pozostałe kraje Na koniec 2008 roku zobowiązania wobec zagranicznych inwestorów bezpośrednich, według rodzaju działalności spółek krajowych przedstawiały się następująco: przetwórstwo przemysłowe mln EUR, pośrednictwo finansowe mln EUR, obsługa nieruchomości, informatyka, wynajem maszyn i pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mln EUR, handel i naprawy mln EUR, transport, gospodarka magazynowa i łączność mln EUR. Niższy poziom zobowiązań zanotowano w dziedzinie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę mln EUR, nieruchomości mln EUR oraz budownictwo mln EUR. Na pozostałe rodzaje działalności przypadało mln EUR. Należy przypomnieć, że zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez krajowe spółki od udziałowców zagranicznych wyniosły na koniec 2008 roku mln EUR i stanowiły 24,3% ogółu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Były wyższe o mln EUR, tj. o 9,3% w stosunku do poprzedniego roku, w którym wyniosły mln EUR.

26 26 z tytułu kredytów i pożyczek między podmiotami powiązanymi kapitałowo na koniec 2008 roku Tablica 12 mln EUR (Kredyty udzielone) (Kredyty otrzymane) Pożyczki i kredyty inne niż handlowe Kredyty handlowe Pożyczki podporządkowane Razem Na koniec 2008 roku zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów innych niż handlowe stanowiły 69,3%, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów handlowych 27,1%, a z tytułu pożyczek podporządkowanych 3,6%. Udział sektora bankowego w zobowiązaniach z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach Ogółem Kapitały własne i reinwestowane zyski z tego: Tablica 13 mln EUR Kredyty od inwestorów zagranicznych Ogółem w tym : sektor bankowy Ogółem w tym : sektor bankowy Ogółem w tym : sektor bankowy Ogółem */ w tym : sektor bankowy Ogółem w tym : sektor bankowy */ Dane zrewidowane Wartość kapitału zagranicznego zaangażowanego w postaci inwestycji bezpośrednich w sektorze bankowym na koniec 2008 roku wyniosła mln EUR, z czego

27 mln EUR (tj. 90,6%) stanowiła wartość udziału w kapitałach własnych i reinwestowanych zyskach, a mln EUR (tj. 9,4%) to stan zobowiązań z tytułu pożyczek podporządkowanych. W badanym roku udział sektora bankowego w zobowiązaniach z omawianego tytułu wyniósł 9,3%. Zgodnie z przyjętymi standardami metodologicznymi nie wszystkie zobowiązania pomiędzy instytucjami powiązanymi kapitałowo zaliczane są do inwestycji bezpośrednich. Statystyką inwestycji bezpośrednich nie są objęte instrumenty dłużne (kredyty i pożyczki, depozyty ulokowane przez nierezydentów, a także dłużne papiery wartościowe) w przypadku, gdyż zarówno podmiot krajowy jak i nierezydent należą do sektora finansowego. Szacuje się, że całkowity stan zobowiązań banków krajowych w ramach grup kapitałowych wyniósł 32,0 mld EUR, z tego 1,0 mld EUR, (tj. 3,1%) stanowiło zadłużenie z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, zaś 31,0 mld EUR, (tj. 96,9%). przypadało na zobowiązania wobec udziałowców w ramach grup kapitałowych. Z kwoty 31,0 mld EUR zobowiązań 17,8 mld EUR (57,45%) to kredyty od zagranicznych banków matek. Pomimo nie zaliczania wyżej podanego rodzaju zobowiązań do inwestycji bezpośrednich należy je uznać za stosunkowo bezpieczne i stabilne źródło finansowania działalności bankowej.

28 28

29 29 3. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich Dochody nierezydentów w 2008 roku z tytułu zaangażowanego w Polsce kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich wyniosły mln EUR. W 2007 roku dochody te wyniosły mln EUR. Na kwotę mln EUR złożyły się: - dochody od kapitałów w kwocie mln EUR, czyli suma dywidend w wysokości mln EUR oraz ujemne reinwestowane zyski w kwocie 438 mln EUR, - dochody od wierzytelności (odsetki od kredytów otrzymanych przez polskie przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania od wspólników zagranicznych) w kwocie mln EUR. Informacje dotyczące dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach ilustrują dane zamieszczone w tablicy 14. Rok Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Dywidendy Dochody od kapitału Reinwestycje zysków Razem Dochody od wierzytelności (odsetki) Tablica14 mln EUR Ogółem */ */ Dane zrewidowane W 2008 roku dochody nierezydentów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich były o mln EUR, tj. o 34,9% niższe w stosunku do poprzedniego roku. Dochody od kapitału wyniosły mln EUR (7.979 mln EUR dywidendy i ujemne reinwestowane zyski w kwocie 438 mln EUR) i były niższe o mln EUR, tj. o 40,5%, natomiast dochody od wierzytelności (czyli odsetki od kredytów podmiotów powiązanych kapitałowo) osiągnęły

30 30 kwotę mln EUR i wzrosły o 345 mln EUR, tj. o 32,9% w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2008 roku krajowe przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania uzyskały dodatni wyniki finansowy w wysokości mln EUR. Był on niższy o mln EUR, tj. o 40,5% w stosunku do poprzedniego okresu, w którym wyniósł mln EUR. Główną przyczyną spadku wartości wyniku finansowego był wzrost wielkości poniesionych strat bilansowych, które w roku sprawozdawczym wyniosły mln EUR i były wyższe o mln EUR, tj. o 247% w stosunku do 2007 roku, w którym zamknęły się kwotą mln EUR. Natomiast zyski netto spółek krajowych wyniosły mln EUR i były niższe o 343 mln EUR, tj. o 2,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wyniosły mln EUR. Mimo obniżenia wielkości wyniku finansowego krajowe przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania część uzyskanych zysków przeznaczyły na wypłatę dywidend należnych z zysków roku poprzedniego. W 2008 roku w ramach podziału wyniku finansowego za rok poprzedni zagraniczni inwestorzy bezpośredni przeznaczyli na dywidendy 55,9% przypadającego na nich zysku uzyskanego w 2008 roku (40,5% za 2007 rok). Dywidendy wypłacone z zysku roku poprzedniego, należne zagranicznym inwestorom bezpośrednim w 2008 roku osiągnęły wielkość mln EUR i były wyższe o mln EUR, tj. o 34,7% w porównaniu do poprzedniego roku. W 2008 roku reinwestowane zyski drugi obok dywidend składnik dochodów od kapitału należnych zagranicznym inwestorom bezpośrednim były ujemne i zamknęły się kwotą 438 mln EUR, w przeciwieństwie do poprzedniego roku, w którym były dodatnie i wyniosły mln EUR. Z kwoty mln EUR stanowiącej dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce mln EUR, tj. 85,2,% przypadało na nierezydentów pochodzących z 25 krajów Unii Europejskiej, - reszta mln EUR, tj. 14,8% z pozostałych krajów. W 2008 roku największe dodatnie dochody z tytułu zaangażowania kapitałowego w krajowych przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania należne były nierezydentom pochodzącym z Niderlandów ( mln EUR), Niemiec ( mln EUR), Francji (992 mln EUR), Włoch ( 872 mln EUR), Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (853 mln EUR), Wielkiej Brytanii ( 463 mln EUR), Szwecji ( 453 mln EUR), Szwajcarii (340 mln EUR), Austrii (264 mln EUR), Belgii (243 mln EUR) oraz z Irlandii

31 31 (242 mln EUR). Natomiast najwyższe ujemne dochody odnotowano dla zagranicznych inwestorów bezpośrednich pochodzących z Luksemburga ( 521 mln EUR), Cypru (113 mln EUR), Hiszpanii (109 mln EUR), Japonii (82 mln EUR), Chin (57 mln EUR), oraz Grecji i Litwy (po 38 mln EUR). Szczegółowe informacje dotyczące dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich według kraju ich pochodzenia przedstawiono w tablicy nr 15. W 2008 roku najwyższe dochody należne zagranicznym inwestorom bezpośrednim wystąpiły w spółkach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (3.270 mln EUR), pośrednictwem finansowym (2.733 mln EUR), handlem i naprawami (1.988 mln EUR), transportem, gospodarką magazynową i łącznością (315 mln EUR), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (299 mln EUR) oraz budownictwem (140 mln EUR). Na wykresie nr 7 zaprezentowano rozkład dochodów należnych zagranicznym inwestorom bezpośrednim zaangażowanym kapitałowo w spółkach zajmujących się usługami. 53% Dochody inwestorów zagranicznych w 2008 roku zaangażowanych kapitałowo w spłkach zajmujących się usługami Wykres 7 3% 6% pośrednictwo finansowe transport, gospodarka magazynowa i łączność handel i naprawy pozostałe usługi 38% W tablicy nr 16 zaprezentowano szczegółowe informacje dotyczące dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania. Wartość dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich podlegających transferowi do krajów macierzystych w 2008 roku wyniosła mln EUR (7.979 mln EUR

32 32 dywidendy, a mln EUR odsetki od kredytów wspólników zagranicznych) i była wyższa o mln EUR, tj. o 34,5% w stosunku do poprzedniego roku. Odrębnego omówienia wymagają dochody od kapitału zagranicznych inwestorów bezpośrednich rozpatrywane z punktu widzenia kształtowania się wyniku finansowego w latach firm ujętych w badaniu. Problem ten zilustrowano na wykresie nr 8. mln EUR Wynik finansowy spółek przypadający na zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Wykres Zysk netto Straty bilansowe Wynik finansowy W porównaniu do zjawisk występujących w latach w badanym roku relacje między częściami składowymi wyniku finansowego uległy znacznej zmianie. Udział strat bilansowych obniżających wynik finansowy liczony jako średnia z lat stanowił 15,7%, gdyż suma strat bilansowych z poszczególnych lat omawianego okresu wyniosła mln EUR, a łączne zyski zamknęły się kwotą mln EUR. Natomiast w 2008 roku udział strat bilansowych obniżających wynik finansowy stanowił 47,2% gdyż straty bilansowe wyniosły mln EUR a łączne zyski wyniosły mln EUR. Wynik finansowy w badanym roku zamknął się kwotą mln EUR. Spółki z udziałem zagranicznym notujące dodatnie wyniki finansowe część wypracowanego dochodu przeznaczyły na wypłatę dywidend. Podział wyniku finansowego w latach przedstawiono na wykresie 9.

33 33 mln EUR Podział wyniku fiansowego spółek przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Wykres dywidendy reinwestowane zyski dochody od kapitału W całym badanym okresie wartość wypłacanych dywidend wykazywała tendencję rosnącą. W ramach podziału wyniku finansowego w 2008 roku nierezydenci przeznaczyli na dywidendy mln EUE, co stanowiło 55,9% przypadającego na nich w tym roku zysku (w roku poprzednim mln EUR oraz 40,5%). W 2008 roku odnotowano wzrost kwoty wypłaconych dywidend, przy zanotowanym spadku dodatniego wyniku finansowego krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. Spadek dodatniego wyniku finansowego o mln EUR, tj. 40,5% z kwoty mln EUR w 2007 roku do7.541 mln EUR w 2008 roku oraz wyżej omówiony wzrost wypłat dywidend spowodował, że zagraniczni inwestorzy bezpośredni nie pozostawili w spółkach krajowych dodatkowych środków, a wręcz odwrotnie wystąpiło zjawisko ujemnych reinwestowanych zysków w kwocie 438 mln EUR. Rok wcześniej reinwestowane zyski były dodatnie i wyniosły mln EUR. Należy nadmienić, że miernikiem oceniającym efektywność zainwestowanego kapitału jest wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE). Omawiany wskaźnik wyliczony dla krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania za lata zaprezentowano na wykresie 10.

34 34 Stopa zwrotu z kapitału (ROE) w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania w latach Wykres 10 % 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 14,12 13,15 13,30 11,24 8, Stopa zwrotu z kapitału rekordową wysokość osiągnęła w 2004 roku i wyniosła 14,12%. W 2008 roku wskaźnik ten wyniósł 8,61% i był niższy w stosunku do poziomu roku poprzedniego, w którym wyniósł 13,3%.

35 35 Uwagi metodologiczne Zgodnie z definicją opracowaną przez OECD, inwestycją bezpośrednią za granicą jest inwestycja dokonana przez rezydenta jednej gospodarki (inwestora bezpośredniego) w celu osiągnięcia długotrwałej korzyści z kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo - rezydenta innej gospodarki (przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania). Przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania jest przedsiębiorstwo, w którym inwestor bezpośredni posiada, co najmniej 10% akcji zwykłych (tzn. udziału w kapitale) lub uprawnienia do 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub udziałowców. Kapitał inwestycji bezpośredniej za granicą obejmuje kapitał zakładowy (akcyjny lub udziałowy) - wnoszony w postaci pieniężnej lub jako aport, dopłaty do kapitału, reinwestowane zyski oraz inne zmiany należności i zobowiązań związane z zadłużeniem między przedsiębiorstwami powiązanymi kapitałowo (głównie kredyty inwestorów, tzw. intercompany loans). Od 2002 roku w danych z tytułu inwestycji bezpośrednich oprócz występujących już wcześniej (od 1999 roku) dwóch składników napływu kapitału, tj. konwersji dywidend oraz kredytów i pożyczek na udział uwzględniono kolejny element, tj. konwersję innych zobowiązań na udział. W latach poprzednich zamiana dywidend, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań na udział była ujmowana wyłącznie jako zmiana stanów tych komponentów W latach poprzednich zamiana dywidend, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań na udział była ujmowana wyłącznie jako zmiana stanów tych komponentów W 2004 roku do inwestycji bezpośrednich oprócz pozostałych kredytów udzielonych/otrzymanych między podmiotami powiązanymi kapitałowo zaliczono kredyty handlowe. W 2006 roku do inwestycji bezpośrednich włączono dane dotyczące zakupów i sprzedaży przez nierezydentów nieruchomości w Polsce. Ponadto napływ kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich zwiększają (lub zmniejszają, jeśli są ujemne) reinwestowane zyski. Mianem reinwestowanego zysku określa się przypadającą na inwestora bezpośredniego tę część zysku, która pozostaje w przedsiębiorstwie bezpośredniego inwestowania i jest przeznaczona na jego rozwój. Począwszy od 1997 roku, zgodnie z metodologią OECD i MFW, reinwestowane zyski wyliczane są na bazie netto, co oznacza, że są one pomniejszane o straty bilansowe roku sprawozdawczego. Wpływ reinwestowanych zysków na wielkość dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich oraz na napływ tych inwestycji omówiono niżej. W skład dochodów od inwestycji bezpośrednich wchodzą dochody od kapitału, czyli - przypadające na inwestora bezpośredniego i należne w danym roku sprawozdawczym -

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. w Polsce. w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. w Polsce. w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Warszawa, styczeń 2008 r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2006 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku Warszawa, styczeń 2009 r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2007 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce. w 2005 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce. w 2005 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2005 roku Warszawa, styczeń 2007 2 3 S P I S T R E Ś C I WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2005 roku 15 2 z tytułu

Bardziej szczegółowo

N a r o d o w y B a n k P o l s k i

N a r o d o w y B a n k P o l s k i N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku Warszawa, grudzień 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Synteza... 7 I. Polskie inwestycje bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

N a r o d o w y B a n k P o l s k i

N a r o d o w y B a n k P o l s k i N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Synteza... 7 I. Polskie inwestycje bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

N a r o d o w y B a n k P o l s k i

N a r o d o w y B a n k P o l s k i N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2006 roku Warszawa, grudzień 2007 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Synteza... 7 I. Polskie inwestycje bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

N a r o d o w y B a n k P o l s k i. Informacja o zagranicznych inwestycjach bezporednich w Polsce. w 2006 roku

N a r o d o w y B a n k P o l s k i. Informacja o zagranicznych inwestycjach bezporednich w Polsce. w 2006 roku N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Informacja o zagranicznych inwestycjach bezporednich w Polsce w 2006 roku Informacje o zagranicznych inwestycjach bezporednich

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 28 marca 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI W 2003 ROKU Warszawa, wrzesień 2004 r. 2 Spis treści Wstęp...5 Synteza...7 1. Międzynarodowa pozycja

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku Warszawa 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 31-03-2018 Świdnica, maj 2018 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

POLSKIE I ZAGRANICZNE INWESTYCJE

POLSKIE I ZAGRANICZNE INWESTYCJE POLSKIE I ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W 2011 R. ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE. POLSKIE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE ZA GRANICA. NARODOWY BANK POLSKI - DEPARTAMENT STATYSTYKI STYCZEŃ 2013

Bardziej szczegółowo

I kwartał(y) narastająco okres od do

I kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2019 do 31-03-2019 01-01-2018 do 31-03- 2018 01-01-2019 do 31-03- 2019 01-01-2018 do 31-03-2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r. w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 narastająco okres od 01-01- do 30-09- narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 narastająco okres od 01-01-

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 Świdnica, maj 2019 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018 Świdnica, listopad 2018 Strona 1 / 16 1.

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2010 roku według

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Nr 960. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach Kwiecień Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 960. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach Kwiecień Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 20012002 Kwiecień 2003 Zdzisław WołodkiewiczDonimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Departament Statystyki Warszawa, styczeń 2014 r. Wstęp Prezentowany raport zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł narastająco okres od 01-01-2017 do narastająco okres od 01-01-2016 do narastająco okres od 01-01- 2017 do 31-03- 2017 w tys. EURO narastająco okres od 01-01-2016 do I. Przychody

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2017 r. 4 kwartał(y) narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2017 r. 4 kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2017 do 31-12- 2017 01-01-2016 do 31-12- 2016 01-01-2017 do 31-12- 2017 01-01-2016 do 31-12- 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r.

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2014 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2015 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOREDNIE W POLSCE

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOREDNIE W POLSCE ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOREDNIE W POLSCE w 2004 roku Warszawa, grudzie 2005 rok 2 S P I S T R E C I WSTP 7 SYNTEZA 9 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezporednich do Polski w 2003 roku 13 2 z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 r. w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 narastająco okres od 01-01- do 31-12- narastająco okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 narastająco okres od 01-01- do 31-12-

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za II kwartał 2008 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia 2 listopada SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał od 01.07. do 30.09.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Niedrzwica Duża, 2011

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Niedrzwica Duża, 2011 BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2010 roku ` Niedrzwica Duża, 2011 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 2/2002

Formularz SA-Q 2/2002 POCZTA Od : Data odbioru : 02-08-02 14:47:49 Do : KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 2/2002 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub

Bardziej szczegółowo

okres od do okres od do stan na stan na

okres od do okres od do stan na stan na WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GK REDAN SA 01.01.2013. do 31.03.2013 W tys zł 01.01.2012. do 31.03.2012 01.01.2013. do 31.03.2013 W tys EUR 01.01.2012. do 31.03.2012 I. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo