N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N a r o d o w y B a n k P o l s k i"

Transkrypt

1 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku Warszawa, grudzień 2009 r.

2

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Synteza... 7 I. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku... 9 II. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna III. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2008 roku Uwagi metodologiczne ANEKS STATYSTYCZNY Spis tablic Tablica 1. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach Tablica 2. Odpływ kapitału z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą odpływ z tytułu tzw. kapitału w tranzycie oraz obrotu nieruchomościami za granicą w latach Tablica 3. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach Tablica 4. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach w podziale na sektory Tablica 5. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach Tablica 6. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach Tablica 7. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach Tablica 8. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach w podziale na sektory Tablica 9. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach Tablica 10a. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku w mln EUR Tablica 10b. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku w mln USD Tablica 10c. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku w mln PLN Tablica 11a. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln EUR Tablica 11b. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln USD Tablica 11c. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln PLN...57 Tablica 12a. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 roku mln EUR Tablica 12b. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 roku w mln USD Tablica 12c. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 roku w mln PLN

4 Tablica 13a. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 roku w podziale na rodzaj działalności zagranicznego przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania w mln EUR Tablica 13b. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 roku w podziale na rodzaj działalności zagranicznego przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania w mln USD Tablica 13c. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 roku w podziale na rodzaj działalności zagranicznego przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania w mln PLN Tablica 14a. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2008 roku w mln EUR Tablica 14b. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2008 roku w mln USD Tablica 14c. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2008 roku w mln PLN Tablica 15a. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2008 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln EUR 101 Tablica 15b. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2008 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln USD Tablica 15c. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2008 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln PLN Tablica 16a. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku w mln EUR Tablica 16b. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku Tablica w mln USD c. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku w mln PLN Tablica 17a. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln EUR. 125 Tablica 17b. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln USD. 127 Tablica 17c. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln PLN. 129 Tablica 18a. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2007 roku mln EUR Tablica 18b. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2007 roku w mln USD Tablica 18c. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2007 roku w mln PLN Tablica 19a. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2007 roku w podziale na rodzaj działalności zagranicznego przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania w mln EUR Tablica 19b. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2007 roku w podziale na rodzaj działalności zagranicznego przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania w mln USD Tablica 19c. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2007 roku w podziale na rodzaj działalności zagranicznego przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania w mln PLN Tablica 20a. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2007 roku w mln EUR Tablica 20b. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2007 roku w mln USD Tablica 20c. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2007 roku w mln PLN

5 Tablica 21a. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2007 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln EUR 173 Tablica 21b. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2007 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln USD Tablica 21c. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2007 roku w podziale na rodzaj działalności polskiego inwestora bezpośredniego w mln PLN Spis wykresów Wykres 1. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach Wykres Wykres Wykres Wykres Wykres Wykres Wykres Wykres Wykres 2. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą z tytułu tzw. kapitału w tranzycie w latach Odpływ kapitału z tytułu nabycia akcji i udziałów w tzw. kapitale w tranzycie w latach Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Odpływ kapitału z tytułu zakupów akcji i udziałów zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania w latach Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Odpływ kapitału z tytułu kredytów w latach Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach (w podziale na sektory) Stan należności i zobowiązań rezydentów z tytułu kredytów udzielonych i otrzymanych w latach Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach Dochody rezydentów w postaci dywidend z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach (w wybranych krajach)

6 4

7 Wstęp Prezentowany materiał zawiera dane o: - wielkości odpływu kapitału z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą, - wartości dochodów należnych rezydentom z tytułu tychże inwestycji, - stanie należności z tytułu zaangażowanego kapitału za granicą. Metody wyliczania danych o polskich inwestycjach bezpośrednich są zgodne ze standardami międzynarodowymi opracowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Balance of Payments Manual, fifth edition, 1993, IMF), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, third edition, 1993, OECD) oraz Balance of Payments Vademecum, EUROSTAT. Informacje o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą są opracowywane na podstawie corocznych sprawozdań przesłanych bezpośrednio przez rezydentów do Narodowego Banku Polskiego. Od danych za 2004 rok do danych o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą oprócz pozostałych kredytów, których udzielają sobie przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo włączono kredyty handlowe. Natomiast od 2006 roku, z uwagi na coraz większą wartość, podano informację o operacjach finansowych dokonywanych przez tzw. podmioty specjalnego przeznaczenia 1/, tj. tzw. kapitał w tranzycie 2/. Z tego samego powodu włączono również informację o przepływie kapitału z tytułu nabycia/zbycia przez rezydentów nieruchomości za granicą. Dla zachowania porównywalności także do danych za lata 2004 i 2005 włączono obie te informacje. 1/ Charakterystyka tzw. podmiotów specjalnego przeznaczenia oraz dokonywanych przez nich operacji finansowych, tj. tzw. kapitał w tranzycie, została przedstawiona w uwagach metodologicznych oraz w opracowaniu Narodowego Banku Polskiego pt. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2006 roku (str 9-10). 2/ Zgodnie ze standardami określonymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny i OECD (Balance of Payments Manual 5th edition, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 3rd edition) transakcje dokonywane przez podmioty specjalnego przeznaczenia obejmujące kapitał w tranzycie powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w statystyce inwestycji bezpośrednich. Z uwagi na to, że kapitał w tranzycie nie wpływa na gospodarki krajów, przez które jest transferowany, to jednak dla celów analitycznych zdecydowano się na wyróżnienie tego kapitału. W Polsce zjawisko przepływu tzw. kapitału w tranzycie po raz pierwszy zanotowano w 2005 roku. 5

8 W związku z powyższym porównywalność danych za lata z danymi za lata poprzednie jest ograniczona. W 2009 roku, w wyniku weryfikacji informacji o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą za 2007 rok, zanotowano zmiany poziomu odpływu kapitału, wartości dochodów oraz stanu należności w stosunku do wielkości opublikowanych w opracowaniu Narodowego Banku Polskiego pt. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku wydanym w grudniu W związku z powyższym aneks statystyczny niniejszego opracowania został uzupełniony o tablice (od 16 do 21) zawierające zweryfikowane dane o wielkości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2007 roku. Na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego, www. nbp.pl Statystyka i sprawozdawczość/ Statystyka bilansu płatniczego/ Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą zostały umieszczone aneksy statystyczne zawierające dane o polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach

9 Synteza 1. W 2008 roku odpływ kapitału netto z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniósł mln EUR, co w porównaniu z 2007 rokiem stanowiło spadek o mln EUR. Kwota odpływu kapitału netto w formie nabycia akcji lub udziałów zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania oraz nieruchomości za granicą w gotówce wyniosła mln EUR (spadek o 600 mln EUR, tj. o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem), natomiast wartość aportów wyniosła 91 mln EUR (wzrost o 48 mln EUR w porównaniu z 2007 rokiem). Pozostałe składniki strumienia polskich inwestycji bezpośrednich to: konwersje kredytów na udział (72 mln EUR), zamiana innych należności na udział (15 mln EUR), ujemna kwota reinwestowanych zysków w wysokości (518 mln EUR) oraz saldo obrotów kredytowych (902 mln EUR). 2. Tak jak w roku poprzednim, główne przyczyny spadku inwestycji to, poza ujemną wartością reinwestowanych zysków, niższy poziom zakupów udziałów lub akcji zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania za gotówkę. Zakupy te osiągnęły wartość mln EUR (spadek o 392 mln EUR, tj. o 18% w porównaniu z 2007 rokiem). Natomiast wycofywanie kapitału poprzez sprzedaż udziałów lub akcji zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania było na poziomie 128 mln EUR (spadek o 13 mln EUR, tj, o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim). 3. W 2008 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych wystąpiły przepływy środków finansowych dokonane przez tzw. podmioty specjalnego przeznaczenia czyli tzw. kapitał w tranzycie. Wielkość tych przepływów wyniosła 426 mln EUR, co w porównaniu z 2007 rokiem stanowiło spadek o 910 mln EUR. Spadek ten wynikał głównie ze zmniejszenia środków finansowych przekazanych przez krajowe spółki na nabycie udziałów w utworzonych oddziałach lub spółkach z siedzibą za granicą (o 918 mln EUR w stosunku do roku poprzedniego). Natomiast wypracowana przez te nowo utworzone podmioty bezpośredniego inwestowania dodatnia wartość reinwestowanych wyniosła 36 mln EUR (wzrost o 8 mln EUR w porównaniu z 2007 rokiem). 7

10 4. Stan należności polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 roku wyniósł mln EUR, i w porównaniu z wartością na koniec 2007 roku był wyższy o mln EUR. Kwota ta obejmuje należności polskiego sektora rządowego, bankowego oraz pozarządowego i pozabankowego. Kwota kapitałów własnych i reinwestowanych zysków zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania przypadająca na polskich inwestorów bezpośrednich wyniosła mln EUR (w porównaniu z 2007 rokiem wzrost o 804 mln EUR, tj. o 7%). Natomiast stan należności z tytułu kredytów udzielonych przez polskich inwestorów bezpośrednich zagranicznym przedsiębiorstwom bezpośredniego inwestowania pomniejszony o zobowiązania z tytułu kredytów otrzymanych od zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania wyniósł mln EUR (w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost o 785 mln EUR, tj. o 25%). 5. W 2008 roku, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu zaangażowania kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich za granicą były ujemne i wyniosły 48 mln EUR, co w porównaniu z 2007 rokiem stanowiło spadek o 147 mln EUR. Tak jak w roku poprzednim, główną przyczyną spadku była pogłębiająca się ujemna wartość reinwestowanych zysków w kwocie 518 mln EUR. Pozostałe składniki dochodów rezydentów to dywidendy w kwocie 395 mln EUR (wzrost o 289 mln EUR w porównaniu z 2007 rokiem) i odsetki od kredytów 75 mln EUR (wzrost o 25 mln EUR, tj. o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim). 8

11 I. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku W 2008 roku łączna kwota odpływu kapitału netto z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła mln EUR, co w porównaniu z 2007 rokiem stanowiło spadek o mln EUR. Podobnie jak w roku poprzednim, zmniejszenie inwestycji bezpośrednich spowodowane było zarówno spadkiem poziomu odpływu kapitału z tytułu nabycia udziałów lub akcji zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania oraz nieruchomości za granicą (o 552 mln EUR w porównaniu z 2007 rokiem) jak również rosnącą ujemną wartością reinwestowanych zysków (o 461 mln EUR w porównaniu z poprzednim rokiem). Pozostałe składniki strumienia polskich inwestycji bezpośrednich to: konwersje kredytów na udział 72 mln EUR (spadek o 723 mln EUR w porównaniu z 2007 rokiem), zamiana innych należności na udział 15 mln EUR (wzrost o 5 mln EUR, tj. o 50% w stosunku do poprzedniego roku) oraz saldo obrotów kredytowych 902 mln EUR (w porównaniu z 2007 rokiem spadek o 229 mln EUR, tj. o 20%). Szczegółowe informacje dotyczące polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach zawiera tablica 1 oraz wykresy 1 i 4. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach Tablica 1 mln EUR Rok Odpływ kapitału w formie nabycia udziałów lub akcji, nieruchomości oraz aportów w gotówce w aportach razem (2+3) kredytu na udział Odpływ kapitału w formie konwersji dywidend na udział innych należności na udział Reinwestowane (netto) */ udzielone otrzymane */ Znak minus (-) oznacza, że straty bilansowe roku sprawozdawczego przewyższyły reinwestycje zysków. Kredyty polskich inwestorów bezpośrednich saldo (8+9) Odpływ kapitału ogółem ( ) W omawianym roku, zakupy akcji i udziałów zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania za gotówkę osiągnęły wartość mln EUR natomiast wycofanie kapitału poprzez sprzedaż było na poziomie 128 mln EUR. Dla porównania, w 2007 roku kwoty te wynosiły odpowiednio mln EUR i 141 mln EUR. 9

12 Krajami, do których miał miejsce największy odpływu kapitału netto z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą były: Niderlandy (319 mln EUR), Luksemburg (309 mln EUR), Wielka Brytania (230 mln EUR), Szwajcaria (147 mln EUR), Niemcy (136 mln EUR), Norwegia, Rosja i Rumunia po (130 mln EUR). mln EUR Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach */ Wykres ogółem odpływ kapitału reinwestowane (netto) kredyty polskich inwestorów bezpośrednich odpływ w formie konwersji innych należności na udział odpływ kapitału w gotówce i w aporcie odpływ w formie konwersji kredytu na udział odpływ w formie konwersji dywidend na udział */ Znak minus (-) oznacza wycofanie polskich inwestycji bezpośrednich z zagranicy Największymi inwestorami bezpośrednimi byli rezydenci zajmujący się handlem i naprawami 45% ogółu odpływu, obsługą nieruchomości, informatyką, nauką, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej 24% odpływu, przetwórstwem przemysłowym - 13% odpływu oraz pośrednictwem finansowym - 9% odpływu. W 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wystąpiły przepływy środków finansowych dokonane przez tzw. podmioty specjalnego przeznaczenia określane jako kapitał w tranzycie. Wielkość tych przepływów wyniosła 426 mln EUR, przy czym środki finansowe przekazane przez krajowe spółki na nabycie udziałów w utworzonych oddziałach lub spółkach mających siedzibę za granicą były na poziomie 390 mln EUR, natomiast 36 mln EUR to wypracowana przez te oddziały 10

13 i spółki dodatnia kwota reinwestowanych zysków. Dla porównania, w 2007 roku kwota ta wyniosła mln EUR - w tym mln EUR to środki finansowe przekazane przez krajowe spółki na nabycie udziałów w utworzonych oddziałach lub spółkach mających siedzibę za granicą, a 28 mln EUR to wartość wypracowanych reinwestowanych zysków. Dane o odpływie kapitału z tytułu polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą uwzględniające tzw. kapitał w tranzycie oraz zakup i sprzedaż przez nierezydentów nieruchomości za granicą zawiera tablica 2 i wykresy 2 i 3. Tablica 2 Odpływ kapitału z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą odpływ z tytułu tzw. kapitału w tranzycie oraz obrotu nieruchomościami za granicą w latach mln EUR Rok z wyłączeniem tzw. kapitału w tranzycie */ Odpływ z tytułu kapitału własnego oraz nieruchomości nieruchomości w tranzycie Ogółem (2+4) Reinwestowane (netto) Kredyty polskich inwestorów bezpośrednich saldo Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą ogółem (5+6+7) */ Odpływ kapitału łącznie z kwotą odpływu z tytułu obrotu nieruchomościami za granicą. W omawianym roku odpływ kapitału netto z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą z wyłączeniem przepływów tzw. kapitału w tranzycie wyniósł mln EUR, a w roku poprzednim mln EUR. mln EUR Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą z tytułu tzw. kapitału w tranzycie w latach Wykres Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą z tytułu tzw. kapitału w tranzycie Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą z wyłączeniem tzw. kapitału w tranzycie 11

14 W 2008 roku odpływ kapitału netto z tytułu nabycia przez nierezydentów nieruchomości za granicą wyniósł 141 mln EUR i był o 49 mln EUR wyższy w stosunku do 2007 roku. mln EUR Odpływ kapitału z tytułu nabycia akcji i udziałów w tzw. kapitale w tranzycie w latach Wykres Odpływ kapitału z tytułu nabycia udziaów i akcji w tzw. kapitale w tranzycie Odpływ kapitału z tytułu nabycia udziałów, akcji i nieruchomości z wyłączeniem tzw. kapitału w tranzycie W 2008 roku odpływ kapitału netto w formie nabycia akcji lub udziałów zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania oraz nieruchomości za granicą w gotówce wyniósł mln EUR (spadek o 600 mln EUR, tj. o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim), natomiast wartość aportów wyniosła 91 mln EUR (wzrost o 48 mln EUR w porównaniu z 2007 rokiem). Kraje, w których przede wszystkim nabywano akcje lub udziały zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania to: Luksemburg (543 mln EUR), Rumunia (95 mln EUR), Niderlandy (90 mln EUR), Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (84 mln EUR), Rosja (80 mln EUR) oraz Niemcy (71 mln EUR). Nabywcami tych akcji i udziałów byli głównie inwestorzy bezpośredni prowadzący działalność w zakresie handlu i napraw - 34% inwestycji w kapitał własny przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania, obsługi nieruchomości, informatyki, nauki, wynajmu maszyn i pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (17%), przetwórstwa przemysłowego (16%) oraz pośrednictwa finansowego (11%). 12

15 mln EUR Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Odpływ kapitału z tytułu zakupów akcji i udziałów zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania w latach Wykres w aportach w gotówce w gotówce i w aportach W 2008 roku saldo obrotów kredytowych powiększające polskie inwestycje bezpośrednie za granicą wyniosło 902 mln EUR i było o 229 mln EUR, tj. o 20% niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. mln EUR Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Odpływ kapitału z tytułu kredytów w latach Wykres Kwota salda z tytułu kredytów udzielonych Kwota salda z tytułu kredytów otrzymanych Saldo z tytułu kredytów udzielonych i otrzymanych Poza Niderlandami (25% salda obrotów kredytowych) i Norwegią (13%), kolejnymi krajami o najwyższych saldach obrotów kredytowych zwiększających poziom odpływu kapitału z omawianego tytułu były: Szwajcaria (10%), Luksemburg (9%), oraz Francja i Austria po (8%). Natomiast Szwecja i Litwa to kraje 13

16 o największych saldach obrotów kredytowych zmniejszających poziom odpływu kapitału z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich. Kredytodawcami zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania byli głównie rezydenci zajmujący się obsługą nieruchomości, informatyką, nauką, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (50% kwoty salda obrotów z tytułu kredytów udzielonych), handlem i naprawami (39%) oraz pośrednictwem finansowym (10%). Natomiast największymi kredytobiorcami okazali się polscy inwestorzy bezpośredni związani z handlem i usługami. Tak jak w latach poprzednich, w 2008 roku wystąpiło, wynikające ze sprzedaży akcji lub udziałów, zaciągania przez polskich inwestorów bezpośrednich kredytów od zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania lub ujemnych reinwestowanych zysków, zjawisko tzw. dezinwestycji. Zjawisko to wystąpiło głównie w relacjach z krajami takimi, jak: Republika Czeska, Szwecja oraz Litwa. Dla porównania, w 2007 roku zjawisko tzw. dezinwestycji dotyczyło Wielkiej Brytanii i Austrii. 14

17 II. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Stan należności polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 roku wyniósł mln EUR, co w porównaniu z rokiem 2007 stanowiło wzrost o mln EUR. Omawiane należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich obejmują należności polskiego sektora rządowego, bankowego oraz pozarządowego i pozabankowego. Szczegółowe informacje dotyczące stanu należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach prezentuje tablica 3 i wykres 6. Rok Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach i reinwestowane zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania przypadający na polskich inwestorów bezpośrednich Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Kredyty polskich inwestorów bezpośrednich wartość należności z tytułu kredytów udzielonych wartość zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych saldo należności i zobowiązań Tablica 3 mln EUR Ogółem należności (2+5) (3-4) */ */ Dane wstępne. W omawianym roku kwota kapitału własnego i reinwestowanych zysków zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania przypadająca na polskich inwestorów bezpośrednich wyniosła mln EUR (wzrost o 804 mln EUR, tj. o 7% w porównaniu z 2007 rokiem). Natomiast saldo należności z tytułu kredytów udzielonych przez polskich inwestorów bezpośrednich zagranicznym przedsiębiorstwom bezpośredniego inwestowania i zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych od zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania wyniosło mln EUR (w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost o 785 mln EUR, tj. o 25%). Według stanu na koniec 2008 roku, najwyższe należności z tytułu zaangażowania kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich za granicą odnotowano, 15

18 analogicznie jak w roku poprzednim, w stosunku do dwóch krajów tj. Szwajcarii 22% i Luksemburga 21%) 3/. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach Wykres 6 mln EUR i reinwestowane Saldo należności i zobowiązań z tytułu kredytów polskich inwestorów bezpośrednich Ogółem należności polskich inwestorów bezpośrednich Źródłem tych należności, podobnie jak rok wcześniej, była przede wszystkim wartość bilansowa netto zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania zajmujących się działalnością usługową (21% stanu należności) oraz przetwórstwem przemysłowym (9%) 4/. z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w latach w podziale na sektory zaprezentowano w tablicy 4 oraz na wykresie 7. Na koniec 2008 roku wartość udziałów polskiego rządu w spółkach z siedzibą za granicą wyniosła 183 mln EUR, co w porównaniu z 2007 rokiem stanowi - powstały jedynie w wyniku zmiany kursu waluty - wzrost o 6 mln EUR. Kwota ta obejmuje m.in. udziały Ministra Finansów w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej oraz w Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym (jest to wyłącznie opłacony kapitał statutowy wyrażony w euro). Ponadto są to udziały Skarbu Państwa 3/ W każdym z pozostałych krajów na koniec 2008 roku udział należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich nie przekroczył 8% ogólnego stanu należności. 4/ Wartości należności polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich od zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania działających w rolnictwie i rybołówstwie, górnictwie i kopalnictwie, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę oraz budownictwie - nie przekroczyły 7% ogólnego stanu należności. 16

19 Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach w podziale na sektory Sektor rządowy Sektor bankowy Sektor pozarządowy i pozabankowy Ogółem należności Tablica 4 mln EUR Rok Kapitał własny Kredyty polskich inwestorów Ogółem (2+3) Kapitał własny Kredyty polskich inwestorów Ogółem (5+6) Kapitał własny Kredyty polskich inwestorów */ Ogółem (8+9) Kapitał własny (2+5+8) Kredyty polskich inwestorów (3+6+9) Ogółem (4+7+10) */ */ Dane wstępne. w spółkach, które obejmują kapitał statutowy nominowany we frankach szwajcarskich. Wykres 7 mln EUR Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach (w podziale na sektory) Ogółem Sektor pozabankowy i pozarządowy Sektor bankowy Sektor rządowy Na koniec 2008 roku wartość należności z tytułu kapitału zaangażowanego w postaci inwestycji bezpośrednich w zagranicznych przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania z wyjątkiem inwestycji dokonywanych przez rząd, wyniosła mln EUR (w porównaniu z 2007 rokiem wzrost o mln EUR, tj. o 11%), przy czym kwota kapitałów własnych i reinwestowanych zysków wyniosła mln EUR (w porównaniu z poprzednim rokiem wzrost o 798 mln 17

20 EUR, tj. o 7%), a saldo należności z tytułu kredytów udzielonych i zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych osiągnęło wartość mln EUR. Kwota ta obejmuje również wartość udziałów polskich banków w spółkach i wydzielonych kapitałowo oddziałach za granicą w wysokości 305 mln EUR, przy czym kwota kapitałów własnych i reinwestowanych zysków przypadających na inwestorów z polskiego sektora bankowego wyniosła 301 mln EUR, a saldo należności z tytułu kredytów udzielonych i zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych 4 mln EUR. Z kwoty mln EUR (w 2007 roku mln EUR) kapitałów własnych i reinwestowanych zysków zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania, przypadających na polskich inwestorów bezpośrednich należących do polskiego sektora bankowego oraz pozarządowego i pozabankowego, najwięcej po Szwajcarii (29%) i Luksemburgu (27%) było ulokowanych w Republice Czeskiej (7%), Niderlandach (6%) 5/. Kapitał ten był przede wszystkim zaangażowany w przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania zajmujące się działalnością usługową - w tym pośrednictwem finansowym, a także przetwórstwem przemysłowym oraz transportem, gospodarką magazynową i łącznością. Jak już wcześniej podano, saldo należności i zobowiązań z tytułu kredytów na koniec 2008 roku wyniosło mln EUR, przy czym wartość należności z tytułu kredytów udzielonych wyniosła mln EUR (wzrost o 809 mln EUR, tj. o 24% w porównaniu ze stanem na koniec 2007 roku), a wartość zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych ukształtowała się na poziomie 289 mln EUR (wzrost o 24 mln EUR, tj. o 9% w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego). Tak jak w latach poprzednich, najwyższe saldo należności z tytułu kredytów udzielonych i zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych zanotowano w obrotach z krajami Europy: - 93%, w tym z Niderlandami 15%, Rosją 9% oraz Niemcami i Norwegią po 8% salda ogółem 6/. 5/ W każdym z pozostałych krajów wartość kapitałów własnych zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania, przypadających na polskich inwestorów bezpośrednich należących do polskiego sektora bankowego oraz pozarządowego i pozabankowego nie przekroczyła 5%. 6/ W każdym z pozostałych krajów na koniec 2008 roku saldo należności i zobowiązań z tytułu kredytów polskich inwestorów bezpośrednich nie przekroczyło 7% salda ogółem. 18

21 mln EUR Stan należności i zobowiązań rezydentów z tytułu kredytów udzielonych i otrzymanych wlatach Wykres z tytułu kredytów udzielonych z tytułu kredytów otrzymanych Saldo należności i zobowiązań Tak jak rok wcześniej, saldo to dotyczyło przede wszystkim zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (30%), obsługą nieruchomości, informatyką, nauką, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (29%) oraz handlem i naprawami (27%). 19

22 20

23 III. Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2008 roku W 2008 roku dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich były ujemne i wyniosły 48 mln EUR, co w porównaniu z 2007 rokiem stanowiło spadek o 147 mln EUR. Główną przyczyną spadku, podobnie jak w roku poprzednim, była ujemna wartość reinwestowanych zysków w kwocie 518 mln EUR. Pozostałe składniki dochodów rezydentów z tytułu zaangażowanego kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich to dywidendy w kwocie 395 mln EUR (wzrost o 289 mln EUR w porównaniu z 2007 rokiem) i odsetki od kredytów - 75 mln EUR (wzrost o 25 mln EUR, tj. o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim). Szczegółowe informacje na temat dochodów w latach prezentuje tablica 5 i wykres 9. Rok Tablica 5 Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach dywidendy Dochody od kapitału reinwestowane reinwestycje zysków straty bilansowe netto (3-4) razem (2+5) od wierzytelności odsetki od kredytów inwestorów bezpośrednich mln EUR razem */ (6+7) */ Znak (-) oznacza, że straty bilansowe przewyższyły dywidendy, reinwestowane oraz odsetki Najwyższe dodatnie dochody osiągnęły zagraniczne przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania mające swe siedziby przede wszystkim w Wielkiej Brytanii (195 mln EUR), Szwajcarii ( 58 mln EUR) oraz Niemczech (23 mln EUR) 7/. Tak jak w roku poprzednim, dochody te osiągnęli głównie polscy inwestorzy bezpośredni zajmujący się przetwórstwem przemysłowym (115 mln EUR), handlem i naprawami (93 mln EUR) oraz budownictwem (19 mln EUR). Najwyższe ujemne kwoty dochodów wykazały zagraniczne przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania mające swoje siedziby w Luksemburgu, na Ukrainie i Cyprze. 7/ W 2008 roku w każdym z pozostałych krajów łączna kwota dochodów nie przekroczyła 17 mln EUR. 21

24 mln EUR Dochody rezydentów w tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach Ddywidendy Reinwestowane (netto) Od wierzytelności Ogółem dochody Wykres 9 Dla porównania, w 2007 roku dodatnie dochody osiągnęły przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania mające siedziby w Niderlandach (126 mln EUR), na Litwie (33 mln EUR), w Wielkiej Brytanii (25 mln EUR) oraz Niemczech (24 mln EUR). Natomiast najwyższe ujemne kwoty dochodów wykazały zagraniczne przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania mające swoje siedziby w Luksemburgu, Szwajcarii i Rumunii. W 2008 roku najwyższe dochody transferowane do Polski w postaci dywidend (otrzymywanych w wyniku podziału zysków roku poprzedniego) pochodziły z Luksemburga (138 mln EUR), Wielkiej Brytanii (78 mln EUR) oraz Niemczech (26 mln EUR) 8/. Otrzymali je głównie polscy inwestorzy bezpośredni działający w obsłudze nieruchomości, informatyce, nauce, wynajmie maszyn i pozostałych usługach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (140 mln EUR), przetwórstwie przemysłowym (131 mln EUR), handlu i naprawach (81 mln EUR) oraz budownictwie (18 mln EUR). 8/ W każdym z pozostałych krajów kwota dywidend z zysku lat poprzednich otrzymana przez rezydentów nie przekroczyła 11 mln EUR. 22

25 mln EUR Dochody rezydentów w postaci dywidend z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w latach (w wybranych krajach) Wykres ,0 125,0 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 Luksemburg Republika Czeska Wielka Brytania Niemcy Rok 2007 Rok 2008 Zgodnie z wyżej podaną informacją, 2008 rok to kolejny okres znacznego pogłębienia się ujemnej kwoty reinwestowanych zysków 518 mln EUR. Dla porównania, w 2007 roku ujemna wartość reinwestowanych zysków wyniosła 57 mln EUR. W omawianym roku, najwyższy poziom dodatnich reinwestowanych zysków osiągnęły zagraniczne przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania mające siedziby w Wielkiej Brytanii (100 mln EUR) i Szwajcarii (56 mln EUR) 9/. Dotyczył tylko polskich inwestorów bezpośrednich zajmujących się wytwarzaniem koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych (55 mln EUR). Natomiast krajami o najwyższych ujemnych kwotach reinwestowanych zysków były kraje europejskie (506 mln EUR w tym Luksemburg 318 mln EUR i Ukraina 150 mln EUR) 10/. W 2008 roku, po raz kolejny, odnotowano wzrost dochodów z tytułu wierzytelności, tj. odsetek od kredytów inwestorów bezpośrednich (o 25 mln EUR w porównaniu do 2007 roku). Źródłem tych dochodów były przede wszystkim pożyczki udzielone zagranicznym przedsiębiorstwom bezpośredniego inwestowania mającym swoje siedziby w Wielkiej Brytanii (22% dochodów z tytułu odsetek), Niderlandach (11%) 9/ W każdym z pozostałych krajów kwota dodatnich reinwestowanych zysków nie przekroczyła 19 mln EUR. 10/ W każdym z pozostałych krajów kwota ujemnych reinwestowanych zysków nie przekroczyła 39 mln EUR. 23

26 i na Ukrainie (10%) 11/. Otrzymali je głównie rezydenci zajmujący się działalnością usługową (53% odsetek), a w ramach tej działalności większość (29%) przypadło na obsługę nieruchomości, informatykę, naukę, wynajmem maszyn i pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przetwórstwem przemysłowym (43%). 11/ W każdym z pozostałych krajów kwota dochodów z tytułu odsetek od kredytów otrzymanych przez rezydentów nie przekraczała 7% ogółu wierzytelności. 24

27 Uwagi metodologiczne Zgodnie z definicją opracowaną przez OECD, inwestycją bezpośrednią za granicą określona jest inwestycja dokonana przez rezydenta jednej gospodarki (inwestora bezpośredniego) w celu osiągnięcia długotrwałej korzyści z kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo - rezydenta innej gospodarki (przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania). Przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania jest przedsiębiorstwo, w którym inwestor bezpośredni posiada co najmniej 10% akcji zwykłych (tzn. udziału w kapitale) lub uprawnienia do 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub udziałowców. Kapitał inwestycji bezpośredniej za granicą obejmuje kapitał podstawowy (akcyjny lub udziałowy) - wnoszony w postaci pieniężnej lub jako aport, dopłaty do kapitału, reinwestowane oraz inne zmiany należności i zobowiązań związanych z zadłużeniem między przedsiębiorstwami powiązanymi kapitałowo (głównie kredyty inwestorów, tzw. intercompany loans). W 2004 roku do inwestycji bezpośrednich oprócz pozostałych kredytów, których udzielają sobie przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo włączono kredyty handlowe. Ponadto odpływ kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich zwiększają (lub zmniejszają, jeśli są ujemne) reinwestowane. Mianem reinwestowanego zysku określa się przypadającą na polskiego inwestora bezpośredniego tę część zysku, która pozostaje w przedsiębiorstwie bezpośredniego inwestowania. Począwszy od 1997 roku, zgodnie z metodologią OECD i MFW, reinwestowane wyliczane są na bazie netto, co oznacza, że są one pomniejszane o straty bilansowe roku sprawozdawczego. Od 2006 roku w danych z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą uwzględniono kolejne elementy, tj. transakcje finansowe podmiotów specjalnego przeznaczenia tzw. kapitał w tranzycie oraz kapitał z tytułu nabycia nieruchomości za granicą. W odniesieniu do operacji finansowych podmiotów specjalnego przeznaczenia pierwsze transakcje finansowe wystąpiły już w 2005 roku (i zostały uwzględnione w danych za ten rok), ale znaczące przepływy tzw. kapitału w tranzycie odnotowano dopiero w 2006 roku. Natomiast, z uwagi na niewielką wartość, saldo odpływu i napływu kapitału z tytułu nabycie i zbycia nieruchomości za granicą w 2005 roku nie było uwzględniane. 25

28 W skład dochodów od polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wchodzą - przypadające na polskiego inwestora bezpośredniego i deklarowane w danym roku sprawozdawczym - dywidendy należne z zysku roku poprzedniego (w spółkach akcyjnych), udziały w zyskach (w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością), przekazywane do jednostek macierzystych oddziałów (mających siedzibę za granicą), odsetki od kredytów udzielonych przez polskich inwestorów bezpośrednich (zapłacone, skapitalizowane i zaległe) oraz reinwestowane. Należy zaznaczyć, że straty przypadające na polskich inwestorów bezpośrednich traktowane są jako ujemne reinwestowane. zagraniczne z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą obejmują - przypadającą na udziałowców polskich - bilansową wartość netto przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. Stanowi one efektywnie wniesiony kapitał podstawowy (akcyjny lub udziałowy) oraz kapitał zapasowy, rezerwowy, a także niepodzielone pomniejszone o straty. Poza tym w danych od 2006 roku wartość kapitału własnego uwzględnia należności rezydentów z tytułu operacji finansowych podmiotów specjalnego przeznaczenia tj. (tzw. kapitału w tranzycie) oraz z tytułu posiadanych nieruchomości za granicą. Stan należności zagranicznych z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą obejmuje również kredyty i pożyczki udzielone przez polskich inwestorów zagranicznym spółkom, w których mają udziały pomniejszone o stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od tych spółek (tzw. intercompany loans). Od 2004 roku oprócz stanu należności i zobowiązań z tytułu pozostałych kredytów, których udzielają sobie przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo włączono kredyty handlowe. Od 2002 roku informacje prezentowane w podziale na rodzaje działalności dotyczące odpływu kapitału i dochodów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą odnoszą się do rodzaju działalności gospodarczej polskiego inwestora bezpośredniego, natomiast dane dotyczące należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec roku podzielono według rodzaju działalności zagranicznego przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania. 26

29 Transakcje finansowe podmiotów specjalnego przeznaczenia (tzw. kapitał w tranzycie) Podmioty specjalnego przeznaczenia są to podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność finansową na rzecz pozostałych przedsiębiorstw z grupy kapitałowej. Bardzo często nie mają żadnego zatrudnienia, ani nie prowadzą żadnej działalności na terenie kraju, w którym się znajdują. Podmioty te wykorzystywane są do transferowania kapitału pomiędzy podmiotami w ramach grupy kapitałowej, stąd też często transakcje dokonywane przez tego typu podmioty nazywane są kapitałem w tranzycie. Podmioty specjalnego przeznaczenia i związane z nim zjawisko tzw. kapitału w tranzycie są znane od wielu lat i występuje w wielu krajach. Na dużą skalę w Europie występują one w Królestwie Niderlandów i Luksemburgu. Występowanie kapitału w tranzycie prowadzi do zawyżenia wartości zarówno zagranicznych inwestycji bezpośrednich napływających do kraju, jak i odpływających za granicę. Nie wpływa jednak na wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto. Kapitał w tranzycie nie ma także wpływu na procesy gospodarcze, w tym na inwestycje w badanej gospodarce. Rozwój międzynarodowych przedsiębiorstw oraz postępująca integracja gospodarcza przejawiają się w procesie globalizacji poprzez rosnące wartości transgranicznych przepływów finansowych. Firmy dopasowują swoją międzynarodową strukturę tak, aby wykorzystać pojawiające się w niektórych krajach dogodne warunki finansowania i opodatkowania ich działalności. Zakładają w tych krajach podmioty specjalnego przeznaczenia, których celem jest wykorzystanie tych możliwości poprzez wykonywanie operacji finansowych na rzecz pozostałych przedsiębiorstw w grupie kapitałowej. Wpływ reinwestowanych zysków na kształtowanie się dochodów rezydentów oraz odpływ kapitału z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą Zgodnie z zasadami ujmowania w bilansie płatniczym dochodów uwanych przez rezydentów oprócz dywidend i odsetek od wierzytelności zalicza się do nich reinwestowane 12/. Jest to przypadająca na rezydenta część zysków 12/ Reinwestowane wylicza się wyłącznie w przypadku inwestycji bezpośrednich. Nie dotyczą one inwestycji portfelowych, ani inwestycji pozostałych. Zgodnie z zasadami sporządzania bilansu płatniczego reinwestowane 27

30 wypracowanych przez zagraniczne przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania, która nie jest przekazywana polskiemu inwestorowi bezpośredniemu jako dywidenda, lecz pozostaje w tym przedsiębiorstwie. W praktyce wyliczenie reinwestowanych zysków sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, jaka część zysku, przypadająca na inwestora bezpośredniego, powstałego w danym okresie zostaje zatrzymana w przedsiębiorstwie po pomniejszeniu o dywidendę (ewentualnie o zaliczkę na dywidendę) zadeklarowaną w tym samym okresie. Należy zauważyć, że wyliczenia dokonuje się biorąc pod uwagę osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym i dywidendy, które dotyczą zysków wypracowanych w okresie poprzednim (w danym okresie sprawozdawczym deklarowane są do wypłaty dywidendy z podziału zysku za okres wcześniejszy). Zgodnie z konwencją przyjętą w statystyce bilansu płatniczego straty wykazywane przez zagraniczne przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania, przypadające na inwestorów bezpośrednich, są traktowane jako ujemne reinwestowane. W konsekwencji, wyliczone w wyżej opisany sposób reinwestowane, w zależności od kształtowania się elementów służących do ich wyliczania, mogą w poszczególnych okresach sprawozdawczych być: ujemne, dodatnie lub zerowe. Ujemne są wtedy, kiedy osiągane przez część zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania są mniejsze niż łącznie straty wykazane przez pozostałe zagraniczne przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania i zadeklarowane dywidendy (sytuacja taka miała miejsce w przypadku polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2000 roku oraz w latach i od roku 2007). Równe lub bliskie zero występują, gdy są zbliżone do sumy strat i zadeklarowanych dywidend. Dodatnie reinwestowane pojawiają się w sytuacji wyższych zysków niż razem strat i zadeklarowanych dywidend. O wysokości reinwestowanych zysków w sposób oczywisty decydują relacje między zyskami i stratami wykazywanymi w poszczególnych okresach sprawozdawczych przez zagraniczne przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania oraz zadeklarowanymi przez nie dywidendami. W bilansie płatniczym reinwestowane - jako dochody od kapitału - są ujmowane w rachunku obrotów bieżących: od polskich inwestycji bezpośrednich za granicą zawsze po stronie przychodów i od zagranicznych inwestycji bezpośrednich są traktowane tak, jakby zostały wypłacone inwestorowi bezpośredniemu i dopiero potem ponownie przez niego zainwestowane. Wynika to z założenia, że inwestor bezpośredni poprzez fakt posiadania znacznej części przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania, (co najmniej 10%) ma wpływ na decyzję o pozostawieniu w przedsiębiorstwie należącego do niego zysku. 28

31 w Polsce zawsze po stronie rozchodów. Oznacza to, że jeżeli reinwestowane od polskich inwestycji bezpośrednich za granicą są dodatnie, to powiększają przychody i wpływają dodatnio na saldo obrotów bieżących (poprawiają je). Natomiast ujemne reinwestowane od tych inwestycji, zapisane po stronie przychodów ze znakiem minus, pomniejszają przychody i wpływają negatywnie na kształtowanie się salda obrotów bieżących. Zgodnie z zasadą dwustronnego ujmowania transakcji w bilansie płatniczym reinwestowane zapisywane są na rachunku finansowym po stronie przeciwnej niż na rachunku obrotów bieżących. W ten sposób reinwestowane przypadające na rezydentów zapisywane są po stronie rozchodów w pozycji polskie inwestycje bezpośrednie za granicą i - jeśli są dodatnie stanowią element powiększający odpływ kapitału z Polski z tego tytułu, a jeśli są ujemne - pomniejszają ten napływ. 29

32 30

33 ANEKS STATYSTYCZNY 31

34 32

35 Rok Odpływ kapitału w formie zakupów udziałów lub akcji oraz aportów rzeczowych w gotówce w naturze (aporty rzeczowe) razem (2+3) Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach kredytu na udział Odpływ kapitału w formie konwersji dywidend na udział innych należności na udział Reinwestowane (netto) */ Kredyty polskich inwestorów bezpośrednich **/ udzielone otrzymane saldo (9+10) Tablica 6 mln EUR Odpływ kapitału ogółem ( ) ***/ */ Znak minus (-) oznacza, że straty bilansowe roku sprawozdawczego przewyższyły reinwestycje zysków. **/ Do 2002 roku pożyczki i kredyty inne niż handlowe, a od 2003 łącznie z kredytami handlowymi. ***/ Kropka oznacza brak danych. Rok saldo należności i zobowiązań (3-4) **/ */ Do 2002 roku pożyczki i kredyty inne niż handlowe, a od 2003 łącznie z kredytami handlowymi. **/ Dane wstępne. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania przypadający na polskich inwestorów bezpośrednich Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Kredyty polskich inwestorów bezpośrednich */ wartość należności z tytułu kredytów udzielonych wartość zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych Tablica 7 mln EUR Ogółem należności (2+5) 33

N a r o d o w y B a n k P o l s k i

N a r o d o w y B a n k P o l s k i N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Synteza... 7 I. Polskie inwestycje bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

N a r o d o w y B a n k P o l s k i

N a r o d o w y B a n k P o l s k i N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2006 roku Warszawa, grudzień 2007 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Synteza... 7 I. Polskie inwestycje bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce. w 2005 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce. w 2005 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2005 roku Warszawa, styczeń 2007 2 3 S P I S T R E Ś C I WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2005 roku 15 2 z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. w Polsce. w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. w Polsce. w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Warszawa, styczeń 2008 r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2006 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku Warszawa, styczeń 2009 r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2007 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Warszawa, styczeń 2010r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

N a r o d o w y B a n k P o l s k i. Informacja o zagranicznych inwestycjach bezporednich w Polsce. w 2006 roku

N a r o d o w y B a n k P o l s k i. Informacja o zagranicznych inwestycjach bezporednich w Polsce. w 2006 roku N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Informacja o zagranicznych inwestycjach bezporednich w Polsce w 2006 roku Informacje o zagranicznych inwestycjach bezporednich

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 28 marca 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI W 2003 ROKU Warszawa, wrzesień 2004 r. 2 Spis treści Wstęp...5 Synteza...7 1. Międzynarodowa pozycja

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku Warszawa 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku

Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku Narodowy Bank Polski w dniu 30 września br. opublikuje dane bilansu płatniczego i międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r.

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

POLSKIE I ZAGRANICZNE INWESTYCJE

POLSKIE I ZAGRANICZNE INWESTYCJE POLSKIE I ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W 2011 R. ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE. POLSKIE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE ZA GRANICA. NARODOWY BANK POLSKI - DEPARTAMENT STATYSTYKI STYCZEŃ 2013

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Departament Statystyki Warszawa, styczeń 2014 r. Wstęp Prezentowany raport zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Warszawa 2018 Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia 2 listopada SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał od 01.07. do 30.09.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz Bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok

Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz Bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz Bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok Warszawa, wrzesień 2003 r. WSTĘP 5 SYNTEZA 7 1. BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku Aneks nr 27 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 9 maja 2019 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN Pekao

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (rok poprzedni) od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (rok

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Do przeliczenia na EURO wybranych danych finansowych przyjęto zasady średniego kursu walut zgodnie z 89 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.10.2005 r. Zastosowano następujące kursy przeliczenia

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: GROTA ROWECKIEGO 319, 43-100

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 Świdnica, maj 2019 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 31-03-2018 Świdnica, maj 2018 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za okres od 1 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

I kwartał(y) narastająco okres od do

I kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2019 do 31-03-2019 01-01-2018 do 31-03- 2018 01-01-2019 do 31-03- 2019 01-01-2018 do 31-03-2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Do przeliczenia na EURO wybranych danych finansowych przyjęto zasady średniego kursu walut zgodnie z 89 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.10.2005 r.zastosowano następujące kursy przeliczenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności

Bardziej szczegółowo

Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2012 roku

Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2012 roku Aneks nr 11 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 19 kwietnia 2013 roku do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo