Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim. Informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim. Informacje"

Transkrypt

1 Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim Informacje Jaworzno, grudzień 2009

2 Spis treści ZDAJĄCY 3 EGZAMINATORZY 4 WYNIKI EGZAMINU 4 ANALIZA STATYSTYCZNA (ARKUSZ STANDARDOWY) 10 Wyniki na skali staninowej 10 Rozkład wyników i podstawowe wskaźniki statystyczne 11 Łatwości zadań i standardów 21 SŁOWNIK TERMINÓW 33 RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 2 z 34 Wydrukowano:

3 ZDAJĄCY Do próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2009 r. przystąpiło uczniów klas maturalnych w szkołach województwa śląskiego. Wszyscy uczniowie pisali arkusze na poziomie podstawowym: 4 osoby pisały arkusz dla niewidomych (A6), 41 arkusz dla słabo widzących (A4), pozostali arkusze standardowe (A1). Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono w 679 szkołach województwa śląskiego. Wykres 1. Piszący egzamin próbny a typ szkoły technikum 35,16% technikum uzupełniające 0,70% liceum ogólnokształcące 58,36% liceum uzupełniające 0,83% liceum profilowane 4,95% Wykres 2. Piszący egzamin próbny a położenie szkoły Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 6,09% Wieś 2,86% Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 33,85% Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 57,20% RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 3 z 34 Wydrukowano:

4 EGZAMINATORZY Prace zdających z województwa śląskiego sprawdzano w 14 ośrodkach w: Bielsku Białej, Bytomiu, Chorzowie, Cieszynie, Częstochowie, Jaworznie, Katowicach (2 ośrodki), Kłobucku, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu, Zabrzu i Żywcu. Do sprawdzania prac zostało zatrudnionych 657 egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki wpisanych do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. W 30 zespołach pracowało: 30 przewodniczących, 90 weryfikatorów i 537 egzaminatorów. W każdym zespole zatrudniono także po jednym asystencie technicznym (30 osób). WYNIKI EGZAMINU Z uczniów szkół województwa śląskiego próg 30% punktów (warunek zdania egzaminu) osiągnęło uczniów, czyli 75,33% przystępujących do egzaminu próbnego. Tabela 1. Wyniki w poszczególnych typach arkusza Typ arkusza Przystąpiło Uzyskało co najmniej 30% pkt. Arkusz standardowy (A1) Arkusz dla słabo widzących (A4) Arkusz dla niewidomych (A6) 4 1 Ogółem RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 4 z 34 Wydrukowano:

5 Wykres 3. Procent uzyskujących co najmniej 30% punktów za poszczególne typy arkusza 80% 70% 75,36% 60% 50% 53,66% 40% 30% 20% 25,00% 10% 0% Arkusz A1 Arkusz A4 Arkusz A6 Porównując wyniki egzaminu piszących poszczególne arkusze, należy mieć na uwadze bardzo małą liczbę uczniów rozwiązujących zadania w arkuszach dostosowanych. Tabela 2. Wyniki w typach szkół Typ szkoły Liczba szkół Liczba zdających uzyskało co przystąpiło najmniej 30% pkt. Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Liceum uzupełniające Technikum Technikum uzupełniające Ogółem RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 5 z 34 Wydrukowano:

6 Wykres 4. Procent uzyskujących co najmniej 30% punktów w poszczególnych typach szkół 100% 90% 87,05% 80% 70% 60% 62,29% 50% 47,49% 40% 30% 20% 22,32% 10% 13,10% 0% liceum ogólnokształcące liceum profilowane liceum uzupełniające technikum technikum uzupełniające Procent uczniów, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów, jest najwyższy w liceach ogólnokształcących. Niższy o 24,76% wynik osiągnęli uczniowie techników. Mimo porównywalnej liczby zdających w liceach uzupełniających i technikach uzupełniających, odsetek tych, którzy uzyskali wynik 30% lub więcej był niemal o połowę niższy w tym ostatnim typie szkoły. Porównując wyniki egzaminu w poszczególnych typach szkół, należy odnosić je do liczby zdających w danym typie szkoły (w liceach profilowanych i uzupełniających oraz technikach uzupełniających znacznie niższa niż w liceach ogólnokształcących i technikach). Tabela 3. Wyniki a położenie szkoły Położenie szkoły Przystąpiło Uzyskało co najmniej 30% pkt. Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców Wieś Ogółem RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 6 z 34 Wydrukowano:

7 Wykres 5. Procent uzyskujących co najmniej 30% punktów a położenie szkoły 100% 90% 80% 76,18% 76,36% 70% 67,72% 62,29% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców Wieś Procent uzyskujących wyniki co najmniej 30% punktów jest porównywalny w poszczególnych typach miejscowości województwa śląskiego. Najwyższy osiągnięto w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców, nieznacznie niższy w miastach najliczniejszych i niższy o kilkanaście procent w miastach poniżej 20 tysięcy mieszkańców oraz w okolicach wiejskich. Tabela 4. Wyniki egzaminu próbnego w powiatach województwa śląskiego (arkusz standardowy) Powiat Liczba szkół przystąpiło Liczba zdających uzyskało co najmniej 30% pkt. Uzyskało co najmniej 30% pkt. (w %) będziński ,44 bielski ,59 Bielsko Biała ,14 bieruńsko lędziński ,70 Bytom ,68 Chorzów ,30 cieszyński ,93 Częstochowa ,81 częstochowski ,98 Dąbrowa Górnicza ,65 RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 7 z 34 Wydrukowano:

8 Powiat Liczba szkół przystąpiło Liczba zdających uzyskało co najmniej 30% pkt. Uzyskało co najmniej 30% pkt. (w %) Gliwice ,86 gliwicki ,60 Jastrzębie Zdrój ,64 Jaworzno ,18 Katowice ,03 kłobucki ,54 lubliniecki ,42 mikołowski ,87 Mysłowice ,84 myszkowski ,73 Piekary Śląskie ,21 pszczyński ,66 raciborski ,68 Ruda Śląska ,85 rybnicki ,06 Rybnik ,04 Siemianowice Śląskie ,67 Sosnowiec ,09 Świętochłowice ,97 tarnogórski ,37 Tychy ,60 wodzisławski ,49 Zabrze ,64 zawierciański ,18 Żory ,25 żywiecki ,74 Najwyższy procent uzyskujących wyniki co najmniej 30% punktów prawie 10% powyżej obliczonego dla województwa śląskiego odnotowano w powiecie lublinieckim oraz w Rybniku. Wykres 6. prezentuje rozkład procentowy wyników osiągających próg 30% punktów w poszczególnych powiatach i miastach na prawach powiatu naszego województwa. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 8 z 34 Wydrukowano:

9 Wykres 6. Procent uzyskujących co najmniej 30% punktów w powiatach województwa śląskiego 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% będziński bielski Bielsko Biała bieruńsko lędziński Bytom Chorzów cieszyński Częstochowa częstochowski Dąbrowa Górnicza Gliwice gliwicki Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice kłobucki lubliniecki mikołowski Mysłowice myszkowski Piekary Śląskie pszczyński raciborski Ruda Śląska rybnicki Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice tarnogórski Tychy wodzisławski Zabrze zawierciański Żory żywiecki Czerwona linia została umieszczona na poziomie odpowiadającym procentowi wojewódzkiemu co pozwala w łatwy sposób stwierdzić, w których powiatach/ miastach procent był wyższy lub niższy niż wartość, jaką przyjął on dla województwa. Widać, że w 17 powiatach/ miastach wartość ta była wyższa niż 75,33%. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 9 z 34 Wydrukowano:

10 ANALIZA STATYSTYCZNA (ARKUSZ STANDARDOWY) Arkusz standardowy próbnego egzaminu maturalnego z matematyki składał się z 34 zadań: 25 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, 6 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi i 3 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Za rozwiązanie wszystkich zadań tego arkusza zdający mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań to 170 minut. Wyniki na skali staninowej Tabela 5. Karta wyników egzaminu próbnego na skali staninowej Klasa (stanin) Teoretyczny procent zdających Nazwa klasy Wyniki wyznaczone dla województwa śląskiego Rzeczywisty procent zdających w województwie 1 4 najniższa 0% 16% 4, bardzo niska 17% 23% 8, niska 24% 29% 11, poniżej średniej 30% 37% 15, średnia 38% 51% 21, powyżej średniej 52% 66% 17, wysoka 67% 80% 11, bardzo wysoka 81% 88% 5, najwyższa 89% 100% 3,71 40% maturzystów województwa śląskiego uzyskało wyniki w przedziale od najniższych do poniżej średniej, pozostali uplasowali się w przedziale od wyników średnich do najwyższych. Rzeczywisty procent zdających w województwie jest niższy od teoretycznego w staninach 4. i 8., co wskazuje na mniejszy niż oczekiwano procent zdających, którzy uzyskali wyniki poniżej średniej oraz wyniki bardzo wysokie. Procent zdających, którzy uzyskali wyniki najniższe, niskie, powyżej średniej, wysokie i najwyższe, jest zbliżony do teoretycznego (staniny 1., 3., 6., 7. i 9.). W staninach 2. i 5. rzeczywisty procent zdających jest wyższy od teoretycznego, co oznacza, ze większy odsetek osób od zakładanego uzyskał wyniki bardzo niskie i średnie. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 10 z 34 Wydrukowano:

11 Rozkład wyników i podstawowe wskaźniki statystyczne Wykres 7. Rozkład wyników zdających egzamin próbny 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % [Procent zdających] 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % [Procent punktów] Rozkład wyników wszystkich zdających w województwie jest prawoskośny, przesunięty w lewo, w kierunku wyników niskich, co charakterystyczne jest dla testów trudnych. Wynik najczęstszy jest niższy niż wynik średni. Modalną (32% punktów) uzyskało 4,01% zdających. Wynik maksymalny (100% punktów) uzyskało 0,22% uczniów (91 osób), wynik najniższy (0% punktów) jedna osoba. Tak mała liczba osób, które uzyskały wynik 0%, spowodowana jest zapewne samą strukturą arkusza, zawierającego aż 25 zadań zamkniętych, w których zdający nieznający prawidłowej odpowiedzi mógł próbować ją odgadnąć (efekt zgadywania). RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 11 z 34 Wydrukowano:

12 Wykres 8. Rozkład wyników zdających egzamin próbny w liceach ogólnokształcących 3,5 % 3,0 % 2,5 % [Procent zdających] 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % [Procent punktów] 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Rozkład wyników jest nieco spłaszczony, co charakterystyczne jest dla zestawów umiarkowanie trudnych taki też okazał się dla zdających z liceów ogólnokształcących arkusz próbny z matematyki. Wykres wskazuje też na wysoką wartość odchylenia standardowego, a zatem duże zróżnicowanie wyników zadających. Wynik najczęstszy (44% punktów) osiągnęło 3,26% zdających. Wynik maksymalny uzyskało 0,36% uczniów liceów ogólnokształcących. Żaden ze zdających nie otrzymał wyniku zerowego (najniższy wynik to 4% punktów uzyskany przez 0,01% uczniów). Analizując wykres, można też zauważyć stosunkowo dużą grupę zdających, którzy osiągnęli wyniki wysokie i bardzo wysokie. W przedziale wyników niskich (poniżej 30%) znalazło się ok. 13% zdających. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 12 z 34 Wydrukowano:

13 Wykres 9. Rozkład wyników zdających egzamin próbny w liceach profilowanych 8,0 % 7,0 % 6,0 % [Procent zdających] 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % [Procent punktów] 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Wykres rozkładu wyników dla uczniów liceów profilowanych jest zdecydowanie prawoskośny, znacznie przesunięty w lewo, w stronę wyników niskich. Wynik najczęściej uzyskiwany prze zdających z liceów profilowanych to 22% (otrzymało go 7,59% zdających), czyli wynik plasujący się poniżej progu zdawalności. Żaden z uczniów nie otrzymał wyniku maksymalnego. Najwyższy wynik 88% punktów uzyskało 0,05% zdających (czyli jedna osoba). Taki sam procent zdających (jedna osoba) uzyskał wynik 0% punktów. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 13 z 34 Wydrukowano:

14 Wykres 10. Rozkład wyników zdających egzamin próbny w liceach uzupełniających 12,0 % 10,0 % 8,0 % [Procent zdających] 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % [Procent punktów] 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Rozkład wyników jest prawoskośny przesunięty w kierunku wyników niskich. Najczęściej uzyskiwanym wynikiem było 22% punktów (podobnie jak w liceach profilowanych) otrzymało go 11,01% uczniów tych szkół. Wynik najwyższy to 74% punktów (osiągnięty przez 0,29% zdających). Wynikiem najniższym było 4% punktów (uzyskało je 0,29% uczniów). RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 14 z 34 Wydrukowano:

15 Wykres 11. Rozkład wyników zdających egzamin próbny w technikach [Procent zdających] 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % [Procent punktów] 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Rozkład wyników jest także prawoskośny przesunięty w stronę wyników niższych, co świadczy o tym, że test był trudny dla zdających. Wynikiem uzyskiwanym najczęściej było 24% punktów (otrzymało go 6,10% uczniów). Wynik najwyższy to 100% osiągnęło go 0,02% zdających. Wynik najniższy (2% punktów) uzyskało 0,01% zdających. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 15 z 34 Wydrukowano:

16 Wykres 12. Rozkład wyników zdających egzamin próbny w technikach uzupełniających 15 % 14 % 13 % 12 % 11 % 10 % [Procent zdających] 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % [Procent punktów] 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Rozkład jest silnie prawoskośny pokazuje to, że test był najtrudniejszy właśnie dla absolwentów techników uzupełniających. Dominanta wyniosła zaledwie 18% punktów wynik najczęstszy uzyskało 14,14% zdających. Nikt nie uzyskał wyniku zerowego, nikt też nie zdobył wyniku maksymalnego. Najwyższy uzyskany wynik to 76% punktów (otrzymało go 0,34% uczniów). Tabela 6. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu próbnego ogółem i z podziałem na typ szkoły Wskaźniki Ogółem Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Liceum uzupełniające Technikum Technikum uzupełniające Liczba zdających Łatwość zestawu 0,47 0,55 0,31 0,24 0,37 0,21 w procentach Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 46,79 54,87 30,66 23,50 36,72 21,50 Wynik najwyższy Wynik najniższy RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 16 z 34 Wydrukowano:

17 Wskaźniki Projekt Pilotaż nowych egzaminów maturalnych realizowany w ramach Działania 3.2 Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ogółem Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Liceum uzupełniające Technikum Technikum uzupełniające w punktach Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 23,40 27,44 15,33 11,75 18,36 10,75 Odchylenie standardowe 10,85 10,80 6,59 4,94 8,11 4,32 Wynik najwyższy Wynik najniższy Zestaw zadań okazał się trudny dla ogółu zadających. Wartość mediany wskazuje, że co najmniej połowa zdających uzyskała 42% punktów lub więcej ( zdających 53,14%). Wynik najwyższy osiągnęło 91 osób, a wynik najniższy uzyskał jeden zdający (uczeń liceum profilowanego). Wykres 13. Zdawalność i wynik średni w poszczególnych typach szkół liceum ogólnokształcące 54,87% 87,05% liceum profilowane 30,66% 47,49% liceum uzupełniające 23,50% 22,32% technikum 36,72% 62,29% technikum uzupełniające 21,50% 13,10% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zdawalność średni wynik RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 17 z 34 Wydrukowano:

18 Na wykresie 13. widać, że wyższy procent zdawalności generalnie pociąga za sobą większą wartość procentową średniej, co jest zjawiskiem zdecydowanie pozytywnym. Jedynie w przypadku liceów uzupełniających i techników uzupełniających średni wynik egzaminu jest wyższy niż jego zdawalność. Tabela 7. Podstawowe wskaźniki statystyczne (w procentach) wyników egzaminu dla rozwiązujących zadania w arkuszach dostosowanych Wskaźniki Arkusz A4 dla słabo widzących Liczba zdających 41 Wynik średni 35,95 Wynik najwyższy 86 Wynik najniższy 10 Tabela 8. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników (w punktach) dla powiatów województwa śląskiego Powiat Liczba Wskaźnik Wynika Wynik Wynik Odchylenie zdających łatwości najczęstszy środkowy średni standardowe będziński 798 0, ,09 9,86 bielski 580 0, ,57 9,49 Bielsko Biała , ,74 11,14 bieruńsko lędziński 368 0, ,45 10,20 Bytom , ,25 11,40 Chorzów , ,13 10,86 cieszyński , ,46 10,71 Częstochowa , ,98 10,74 częstochowski 204 0, ,30 9,25 Dąbrowa Górnicza , ,24 11,14 Gliwice , ,62 11,26 gliwicki 257 0, ,95 9,77 Jastrzębie Zdrój 885 0, ,13 10,47 Jaworzno 996 0, ,5 22,08 10,67 Katowice , ,08 11,24 kłobucki 448 0, ,40 9,31 lubliniecki 565 0, ,51 9,86 mikołowski 722 0, ,70 9,67 Mysłowice 457 0, ,89 9,70 myszkowski 606 0, ,26 11,44 Piekary Śląskie 358 0, ,13 10,28 pszczyński 826 0, ,74 10,93 raciborski , ,68 10,91 Ruda Śląska , ,13 9,99 rybnicki 177 0, ,04 9,38 RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 18 z 34 Wydrukowano:

19 Powiat Liczba Wskaźnik Wynika Wynik Wynik Odchylenie zdających łatwości najczęstszy środkowy średni standardowe Rybnik , ,05 11,33 Siemianowice Śląskie 353 0, ,44 7,81 Sosnowiec , ,59 11,83 Świętochłowice 178 0, ,76 9,95 tarnogórski , ,05 10,51 Tychy , ,21 10,32 wodzisławski , ,85 10,37 Zabrze , ,07 10,76 zawierciański , ,35 10,27 Żory 642 0, ,14 9,36 żywiecki , ,99 10,32 Średnie wyniki w poszczególnych powiatach województwa śląskiego wykazują zróżnicowanie od 17,3 do 27,05 punktu (średnia dla województwa wynosi 23,40 pkt.). Średnią powyżej wojewódzkiej uzyskano w 14 miastach/ powiatach. Najwyższą osiągnięto w Rybniku; najniższą odnotowano w powiecie częstochowskim (należy zauważyć, że tu liczba zdających jest niewielka). Największe zróżnicowanie wyników odnotowano w Sosnowcu i powiecie myszkowskim, o czym świadczą najwyższe wartości odchylenia standardowego. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 19 z 34 Wydrukowano:

20 Wykres 14. Zdawalność i wynik średni w poszczególnych powiatach województwa śląskiego będziński bielski Bielsko Biała bieruńsko lędziński Bytom Chorzów cieszyński Częstochowa częstochowski Dąbrowa Górnicza Gliwice gliwicki Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice kłobucki lubliniecki mikołowski Mysłowice myszkowski Piekary Śląskie pszczyński raciborski Ruda Śląska rybnicki Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice tarnogórski Tychy wodzisławski Zabrze zawierciański Żory żywiecki 44,17% 43,13% 51,49% 48,89% 46,50% 48,25% 48,92% 43,96% 34,60% 46,49% 53,24% 41,90% 48,26% 44,17% 48,16% 40,79% 49,02% 45,40% 47,79% 40,51% 46,26% 49,49% 47,37% 44,25% 42,08% 54,10% 38,88% 47,18% 45,53% 44,09% 46,42% 47,70% 46,14% 42,70% 42,27% 43,98% 74,44% 72,59% 82,14% 83,70% 72,68% 77,30% 79,93% 69,81% 50,98% 73,65% 82,86% 71,60% 78,64% 70,18% 76,03% 70,54% 84,42% 76,87% 81,84% 60,73% 78,21% 79,66% 76,68% 74,85% 70,06% 84,04% 71,67% 71,09% 76,97% 71,37% 77,60% 79,49% 73,64% 69,18% 70,25% 71,74% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zdawalność średni wynik RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 20 z 34 Wydrukowano:

21 Łatwości zadań i standardów Tabela 9. Kartoteka standardowego zestawu egzaminacyjnego wraz ze wskaźnikiem łatwości poszczególnych zadań Nr zad Standard wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: INF (wykorzystania i tworzenia informacji) INF (wykorzystania i tworzenia informacji) Zakres treści 1) liczby rzeczywiste 1) liczby rzeczywiste 1) liczby rzeczywiste 1) liczby rzeczywiste Komentarz treści Zdający demonstruje poziom opanowania umiejętności rozwiązując zadania, w których: wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną stosuje pojęcie procentu, oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba stosuje pojęcie procentu, oblicza liczbę na podstawie jej procentu stosuje prawa działań na potęgach Wskaźnik łatwości 0,49 0,94 0,92 0,53 1) liczby rzeczywiste zna definicję logarytmu 0,65 2) wyrażenia algebraiczne posługuje się wzorami skróconego mnożenia 0,71 2) wyrażenia algebraiczne mnoży wielomiany 0,88 4) funkcje 4) funkcje 3) równania i nierówności 3) równania i nierówności 5) ciągi liczbowe 5) ciągi liczbowe odczytuje współrzędne wierzchołka paraboli z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu funkcji rozwiązuje równanie wymierne z jedną niewiadomą rozwiązuje nierówność kwadratową, wykorzystuje interpretację geometryczną zbioru rozwiązań nierówności kwadratowej wyznacza wyraz ciągu określonego wzorem ogólnym stosuje wzór na n ty wyraz ciągu arytmetycznego 0,53 0,71 0,72 0,43 0,62 0,68 RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 21 z 34 Wydrukowano:

22 Nr zad Projekt Pilotaż nowych egzaminów maturalnych realizowany w ramach Działania 3.2 Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Standard wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: INF (wykorzystania i tworzenia informacji) INF (wykorzystania i tworzenia informacji) INF (wykorzystania i tworzenia informacji) STR (użycia i tworzenia strategii) Zakres treści 5) ciągi liczbowe 6) trygonometria 6) trygonometria 7) planimetria 7) planimetria 8) geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej 8) geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej 8) geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej 8) geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej 9) stereometria 10) elementy statystyki opisowej; teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka 10) elementy statystyki opisowej; teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka 3) równania i nierówności 3) równania i nierówności 8) geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej Komentarz treści Zdający demonstruje poziom opanowania umiejętności rozwiązując zadania, w których: stosuje wzór na n ty wyraz ciągu geometrycznego wyznacza wartość funkcji cosinus kąta ostrego znając wartość jednej z funkcji trygonometrycznych tego kąta wykorzystuje definicję funkcji trygonometrycznych dla kąta ostrego znajduje związki miarowe w figurach płaskich wykorzystuje własności figur podobnych w zadaniach oblicza odległość między dwoma punktami na płaszczyźnie kartezjańskiej posługuje się równaniem okręgu ( ) ( ) x a + y b = r wskazuje równanie prostej prostopadłej do danej ustala wartość m, przy której dany punkt leży na prostej wykorzystuje pole powierzchni całkowitej sześcianu do obliczenia długości jego krawędzi Wskaźnik łatwości 0,59 0,62 0,62 0,73 0,85 0,76 0,66 0,58 0,66 0,74 oblicza średnią arytmetyczną 0,87 zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych, niewymagających użycia wzorów kombinatorycznych, stosuje zasadę mnożenia rozwiązuje nierówność kwadratową rozwiązuje równanie wielomianowe wyznacza równanie prostej mając dane dwa punkty, wykorzystuje prostopadłość prostych 0,85 0,44 0,36 0,15 RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 22 z 34 Wydrukowano:

23 Nr zad Projekt Pilotaż nowych egzaminów maturalnych realizowany w ramach Działania 3.2 Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Standard wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: STR (użycia i tworzenia strategii) ROZ (rozumowania i argumentacji) ROZ (rozumowania i argumentacji) MOD (modelowania matematycznego) STR (użycia i tworzenia strategii) MOD (modelowania matematycznego) Zakres treści 6) trygonometria 5) ciągi liczbowe 7) planimetria 3) równania i nierówności 8) geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej 7) planimetria Komentarz treści Zdający demonstruje poziom opanowania umiejętności rozwiązując zadania, w których: wyznacza wartości funkcji sinus i cosinus tego samego kąta ostrego znając wartość tangensa tego kąta wykazuje, że dany ciąg jest arytmetyczny wykazuje, że podany trójkąt jest równoboczny wykorzystując znane twierdzenia z zakresu planimetrii buduje model matematyczny sytuacji przedstawionej w zadaniu wybiera strategię pozwalającą wyznaczyć współrzędne wierzchołka kąta prostego w trójkącie prostokątnym, uwzględniając warunki podane w zadaniu buduje model matematyczny wykorzystując związki miarowe w trójkącie prostokątnym Wskaźnik łatwości 0,36 0,21 0,01 0,25 0,07 0,36 RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 23 z 34 Wydrukowano:

24 Tabela 10. Atrakcyjność dystraktorów (wyboru danego wariantu odpowiedzi) w procentach w zadaniach zamkniętych wielokrotnego wyboru Zad. Odpowiedzi Poprawna Wskaźnik brak więcej niż 1 odpowiedź łatwości A B C D zaznaczenia zaznaczenie 1. A 0,49 0,54 0,01 48,56 25,18 10,26 15,46 2. C 0,94 0,02 0,01 2,27 2,96 93,55 1,19 3. B 0,92 0,09 1,83 92,08 2,44 3,56 4. B 0,53 0,50 0,01 20,57 53,17 16,64 9,10 5. C 0,65 0,17 0,01 18,52 2,72 65,29 13,29 6. A 0,71 0,15 71,16 19,52 5,06 4,12 7. B 0,88 0,13 0,01 5,00 88,22 4,73 1,92 8. A 0,53 0,31 0,01 53,18 14,91 17,31 14,27 9. D 0,71 0,43 0,01 7,88 12,97 7,50 71, A 0,72 0,35 0,01 72,19 12,28 9,43 5, C 0,43 0,27 0,03 26,01 12,61 42,94 18, B 0,62 0,32 0,01 14,12 61,93 11,61 12, B 0,68 0,32 0,01 8,10 68,06 10,49 13, C 0,59 0,41 0,01 10,71 8,28 58,60 21, C 0,62 0,45 16,78 14,15 61,89 6, D 0,62 0,15 0,01 9,41 11,11 17,58 61, A 0,73 0,29 0,01 72,94 8,89 2,23 15, D 0,85 0,37 0,01 2,18 3,14 8,97 85, C 0,76 0,31 2,94 13,92 75,65 7, D 0,66 0,56 0,06 5,80 14,99 12,89 65, A 0,58 0,37 0,03 57,90 20,02 13,11 8, A 0,66 0,44 0,02 66,24 14,78 15,62 2, D 0,74 0,43 0,05 8,93 7,04 9,26 74, D 0,87 0,16 0,06 4,78 5,61 2,20 87, A 0,85 0,09 0,01 84,86 9,00 4,65 1,39 Widzimy, że najbardziej atrakcyjne dystraktory to odpowiedzi poprawne. Wskaźnik łatwości koreluje z procentem trafień jest najniższy w zadaniu 11. (zadanie trudne), gdzie odpowiedź poprawna C ma też najniższy procent atrakcyjności, spośród wszystkich odpowiedzi poprawnych w zadaniach zamkniętych. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 24 z 34 Wydrukowano:

25 Wykres 15. Atrakcyjność poprawnych odpowiedzi 100,00 93,55 92,08 90,00 88,22 85,34 87,19 84,86 [Atrakcyjność odpowiedzi w%] 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 48,56 53,17 65,29 71,16 53,18 71,21 72,19 42,94 68,06 61,93 61,89 61,73 58,60 72,94 75,65 74,29 65,70 66,24 57,90 20,00 10,00 0,00 A C B B C A B A D A C B B C C D A D C D A A D D A [Numer zadania i prawidłowa odpowiedź] Tabela 11. Wskaźniki łatwości zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z podziałem na typ szkoły Numer zadania Wskaźnik łatwości dla ogółu liceum ogólnokształcące Wskaźnik łatwości według typu szkoły liceum profilowane liceum uzupełniające technikum technikum uzupełniające 1. 0,49 0,56 0,33 0,34 0,38 0, ,94 0,96 0,83 0,77 0,92 0, ,92 0,95 0,79 0,75 0,90 0, ,53 0,60 0,40 0,35 0,44 0, ,65 0,73 0,46 0,39 0,57 0, ,71 0,80 0,52 0,48 0,60 0, ,88 0,92 0,80 0,70 0,84 0, ,53 0,63 0,36 0,37 0,40 0, ,71 0,78 0,59 0,52 0,63 0, ,72 0,81 0,55 0,35 0,61 0, ,43 0,53 0,23 0,18 0,31 0, ,62 0,71 0,43 0,30 0,51 0, ,68 0,75 0,51 0,37 0,60 0, ,59 0,69 0,40 0,25 0,46 0, ,62 0,72 0,40 0,25 0,50 0, ,62 0,70 0,44 0,33 0,52 0, ,73 0,82 0,49 0,24 0,63 0,21 RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 25 z 34 Wydrukowano:

26 Numer zadania Projekt Pilotaż nowych egzaminów maturalnych realizowany w ramach Działania 3.2 Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wskaźnik łatwości dla ogółu liceum ogólnokształcące Wskaźnik łatwości według typu szkoły liceum profilowane liceum uzupełniające technikum technikum uzupełniające 18. 0,85 0,88 0,78 0,78 0,82 0, ,76 0,84 0,60 0,42 0,66 0, ,66 0,73 0,54 0,54 0,55 0, ,58 0,69 0,36 0,29 0,44 0, ,66 0,76 0,48 0,36 0,53 0, ,74 0,79 0,57 0,53 0,69 0, ,87 0,91 0,72 0,51 0,84 0, ,85 0,88 0,74 0,69 0,82 0, ,44 0,57 0,23 0,12 0,28 0, ,36 0,48 0,18 0,07 0,19 0, ,15 0,21 0,03 0,01 0,06 0, ,36 0,46 0,16 0,07 0,24 0, ,21 0,31 0,04 0,00 0,07 0, ,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,36 0,05 0,01 0,12 0, ,07 0,11 0,01 0,01 0,02 0, ,36 0,49 0,11 0,02 0,19 0,02 Bliskie lub równe zero wartości wskaźników łatwości dotyczą głównie części arkusza składającej się z zadań otwartych. Spowodowane jest to nie tyle trudnością samych zadań, co faktem bardzo dużej liczby opuszczeń (zdający nie podjęli się rozwiązania zadań). Prowadzi to do wniosku, że piszący arkusz standardowy ograniczyli się do rozwiązywania części składającej się z zadań zamkniętych, zadania otwarte traktując lekceważąco lub niechętnie. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 26 z 34 Wydrukowano:

27 Wykres 16. Wskaźnik łatwości zadań zamkniętych 1. 0, , , , , , , , , ,72 [Numery zadań] ,43 0,62 0,59 0,62 0, , , , , , , , , , ,85 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 [Wskaźnik łatwości] RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 27 z 34 Wydrukowano:

28 Wykres 17. Wskaźnik łatwości zadań krótkiej odpowiedzi 26. 0, ,36 [Numery zadań] ,15 0, , ,01 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 [Wskaźnik łatwości] Wykres 18. Wskaźnik łatwości zadań rozszerzonej odpowiedzi 32. 0,25 [Numery zadań] 33. 0, ,36 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 [Wskaźnik łatwości] RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 28 z 34 Wydrukowano:

29 Wykres 19. Wskaźniki łatwości zadań w poszczególnych typach szkół 0,8 0,77 0,6 0,53 0,61 [Wskaźnik łatwości] 0,4 0,44 0,41 0,34 0,32 0,2 0,0 0,14 0,11 0,05 0,11 0,06 0,02 0,01 0,02 zadania zamknięte zadania krótkiej odpowiedzi zadania rozszerzonej odpowiedzi liceum ogólnokształcące liceum profilowane liceum uzupełniające technikum technikum uzupełniające Tabela 12. Interpretacja wskaźnika łatwości zdań zestawu egzaminacyjnego z podziałem na typ szkoły Interpretacja wskaźnika łatwości zadań 0 0, 19 0, 20 0, 49 0, 50 0, 69 0, 70 0, 89 0, 90 1 bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Ogółem 28., 31., , 5., 8., 12., 13., 6., 7., 9., 10., 17., 1., 11., 26., 27., 14., 15., 16., 20., 18., 19., 23., 24., 29., 30., 32., , , , , 28., 29., 30., 31., 32., 33., , 28., 29., 30., 32., , 4., 5., 8., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 21., 22., 26. Liceum ogólnokształcące 1., 4., 8., 11., 14., 21., 26. Liceum profilowane 6., 9., 10., 13., 19., 20., , 6., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., , 3., 7., 18., 24., , 3., 7., 24. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 29 z 34 Wydrukowano:

30 Interpretacja wskaźnika łatwości zadań 0 0, 19 0, 20 0, 49 0, 50 0, 69 0, 70 0, 89 0, 90 1 bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Liceum uzupełniające 1., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 26., 27., 28., 12., 13., 14., 15., 9., 20., 23., 24., 29., 30., 31., 32., 16., 17., 19., 21., , , 3., 7., 18. Technikum 27., 28., 30., 31., 32., 33., , 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., , 4., 8., 11., 14., 21., 26., , 6., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 22., 23. Technikum uzupełniające 1., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 3., 7., 20., 23., , , 22., , 18., 24., , 3. Większość zadań dla ogółu zdających znalazła się w przedziale zadań od umiarkowanie trudnych do trudnych. Dwa zadania były bardzo łatwe, a dziesięć łatwe. Zdecydowanie lepiej z rozwiązywaniem zadań radzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących (19 zadań znalazło się w obszarze zadań łatwych i bardzo łatwych). Żadne z zadań nie było bardzo łatwe dla absolwentów liceów profilowanych, liceów uzupełniających i techników uzupełniających. Dla uczniów tych typów szkół większość zadań było bardzo trudnych lub trudnych. Szczególnie niskie wartości przyjął wskaźnik łatwości w przypadku zadań krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi, co może wynikać nie z trudności merytorycznej zadań, ale z faktu, iż przeprowadzony egzamin był egzaminem próbnym i zdający nie potraktowali z należytą uwagą zadań otwartych (por. uwaga pod tabelą 11.). RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 30 z 34 Wydrukowano:

31 Tabela 13. Wskaźnik łatwości standardów wymagań egzaminacyjnych z podziałem na typ szkoły Standard wymagań egzaminacyjnych INF (wykorzystanie i tworzenie informacji) REP (wykorzystanie i interpretowanie MOD (modelowanie matematyczne) STR (użycie i tworzenie strategii) ROZ (rozumowanie i argumentacja) Wskaźnik łatwości dla ogółu liceum ogólnokształcące Wskaźnik łatwości wg typu szkoły liceum liceum technikum profilowane uzupełniające technikum uzupełniające 0,60 0,69 0,43 0,37 0,48 0,32 0,66 0,74 0,50 0,40 0,57 0,37 0,30 0,42 0,08 0,01 0,15 0,02 0,16 0,22 0,05 0,02 0,09 0,01 0,11 0,16 0,02 0,00 0,04 0,00 Sprawdzane umiejętności ze standardów wykorzystanie i tworzenie informacji oraz wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji okazały się umiarkowanie trudne dla ogółu zdających, modelowanie matematyczne trudne, a użycie i tworzenie strategii oraz rozumowanie i argumentacja bardzo trudne. Jedynie dla absolwentów liceów ogólnokształcących wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji było łatwe. Wszystkie standardy okazały się najtrudniejsze dla uczniów liceów uzupełniających i techników uzupełniających. Zerowe (lub bliskie zero) wartości wskaźników łatwości trzech ostatnich standardów (MOD, STR i ROZ) związane są z brakiem podjęcia prób rozwiązania zadań otwartych (zob. uwagi pod tabelami 11. i 12.), sprawdzających umiejętności z obszaru tych standardów. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 31 z 34 Wydrukowano:

32 Wykres 20. Wskaźnik łatwości standardów wymagań egzaminacyjnych w typach szkół 0,80 0,70 0,69 0,74 0,60 0,57 [Wskaźnik łatwości] 0,50 0,40 0,30 0,43 0,37 0,48 0,32 0,50 0,40 0,37 0,42 0,22 0,20 0,15 0,16 0,10 0,00 0,08 0,01 0,02 0,05 0,02 0,09 0,01 0,02 0,00 0,04 0,00 INF REP MOD STR ROZ liceum ogólnokształcące liceum profilowane liceum uzupełniające technikum technikum uzupełniające Opracowanie: Romana Patyk, Krzysztof Słomczyński RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 32 z 34 Wydrukowano:

33 SŁOWNIK TERMINÓW Wskaźnik łatwości zestawu zadań Wskaźnik łatwości zadania (p) stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich piszących do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania. To liczba z przedziału 0 1. Przedstawiana jest także w postaci procentowej, np. wskaźnik łatwości 0,75 można interpretować: zdający uzyskali 75% punktów możliwych do zdobycia. stosunek liczby punków uzyskanych za rozwiązanie danego zadania przez wszystkich piszących dany egzamin do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za to zadanie. Wartość wskaźnika Interpretacja 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,79 0,80 0,89 0,90 1 bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Średnia arytmetyczna (M) Mediana (Me) Modalna (Mo) suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez ich liczbę. wynik środkowy wybrany z wyników uporządkowanych rosnąco, dzieli zdających na dwie równe grupy. najczęściej powtarzająca się wartość. Odchylenie standardowe Rozkład zbiorowości ze względu na zmienną miara rozrzutu wyniku w stosunku do średniej mierzona w punktach. Wysoka wartość informuje o bardzo zróżnicowanym poziomie zdających. przyporządkowanie wartościom zmiennej liczebności bądź częstości ich występowania w badanej zbiorowości. RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 33 z 34 Wydrukowano:

34 Skala staninowa otrzymuje się ją poprzez dokonanie podziału uporządkowanych rosnąco surowych wyników na dziewięć ponumerowanych przedziałów. Pierwszy przedział to 4% populacji zdających z wynikiem najniższym, drugi 7% zdających z wynikiem bardzo niskim, trzeci 12% z wynikiem niskim, czwarty 17% z wynikiem niżej średnim, piąty 20% zdających z wynikiem średnim, szósty 17% z wynikiem wyżej średnim, siódmy 12% z wynikiem wysokim, ósmy 7% z wynikiem bardzo wysokim, dziewiąty 4% z wynikiem najwyższym. W tak skonstruowanej skali wynik średni dla populacji piszących znajduje się w 5. staninie. Pozycja wyniku na skali staninowej zależy od tego, jak napisali dany egzamin wszyscy przystępujący do niego. Zastosowanie tej skali pozwala w dłuższym przedziale czasowym (np. kilku lat) porównywać wyniki zdających i szkół, niezależnie od trudności zestawu egzaminacyjnego. stopnie skali staninowej % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% procent populacji zdających Stopień skali Nazwa stanina staninowej 9 najwyższy 8 bardzo wysoki 7 wysoki 6 wyżej średniego 5 średni 4 niżej średniego 3 niski 2 bardzo niski 1 najniższy RP / probna matematyka 2009_w.docx Strona 34 z 34 Wydrukowano:

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Sprawdzian 2011 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 5 3. WYNIKI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przygotowała, uwzględniając sygnały ze szkół, standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim Informacja o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. INFORMACJE O ABSOLWENTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU

III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum. w roku szkolnym 2012/2013

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum. w roku szkolnym 2012/2013 Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum w roku szkolnym 2012/2013 I. Zakres materiału do próbnego egzaminu maturalnego z matematyki: 1) liczby rzeczywiste 2) wyrażenia algebraiczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Standardy wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z matematyki. Rezultaty, analizy, rekomendacje.

Próbna matura z matematyki. Rezultaty, analizy, rekomendacje. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Konferencja dla nauczycieli matematyki Próbna matura z matematyki. Rezultaty, analizy, rekomendacje. Materiał dla uczestnika Wrocław 11.01.2010r, Opole 12.01.2010r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy MATEMATYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 34 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2017 poziom podstawowy

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2017 poziom podstawowy LUELSK PRÓ PRZE MTURĄ 07 poziom podstawowy Schemat oceniania Uwaga: kceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania (podajemy kartotekę zadań, gdyż łatwiej będzie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2018 poziom podstawowy

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2018 poziom podstawowy LUELSK PRÓ PRZED MTURĄ 08 poziom podstawowy Schemat oceniania Zadania zamknięte (Podajemy kartotekę zadań, która ułatwi Państwu przeprowadzenie jakościowej analizy wyników). Zadanie. (0 ). Liczby rzeczywiste.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony MATEMATYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 17 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

Matura próbna 2009 z matematyki

Matura próbna 2009 z matematyki Matura próbna 2009 z matematyki - organizacja, sprawdzanie, wyniki w województwie śląskim Częstochowa, dn. 9 lutego 2010 r. źródło: http://mapy.pomocnik.com Matura próbna 2009 z matematyki - organizacja,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA Kartoteka testu. Maksymalna liczba punktów. Nr zad. Matematyka dla klasy 3 poziom podstawowy

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA Kartoteka testu. Maksymalna liczba punktów. Nr zad. Matematyka dla klasy 3 poziom podstawowy Matematyka dla klasy poziom podstawowy LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA 06 Kartoteka testu Nr zad Wymaganie ogólne. II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.. II. Wykorzystanie i interpretowanie

Bardziej szczegółowo

Zdający posiada umiejętności w zakresie: 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki

Zdający posiada umiejętności w zakresie: 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki Standardy wymagań na egzaminie maturalnym z matematyki mają dwie części. Pierwsza część opisuje pięć podstawowych obszarów umiejętności matematycznych. Druga część podaje listę szczegółowych umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura 2011-2014 STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY 1. wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja sierpień-wrzesień Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. TERMIN EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2013 Spis treści OBOWIĄZKOWY EGZAMIN MATURALNY (POZIOM PODSTWOWY)......4

Bardziej szczegółowo

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych Mój przedmiot matematyka spis scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura 2010

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura 2010 Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura 2010 STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Standardy można pobrać (plik pdf) wybierając ten link: STANDARDY 2010 lub

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY Numer lekcji 1 2 Nazwa działu Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań Zbiór liczb rzeczywistych i jego 3 Zbiór

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Wstęp Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - uwzględniając sygnały z gimnazjów przygotowała dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje statystyczne

Podstawowe definicje statystyczne Podstawowe definicje statystyczne 1. Definicje podstawowych wskaźników statystycznych Do opisu wyników surowych (w punktach, w skali procentowej) stosuje się następujące wskaźniki statystyczne: wynik minimalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych na poziomie podstawowym uczniów liceów i techników w połowie drogi przed maturą

RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych na poziomie podstawowym uczniów liceów i techników w połowie drogi przed maturą RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych na poziomie podstawowym uczniów liceów i techników w połowie drogi przed maturą marzec 09 Plan testu wymagania ogólne Wymagania ogólne zapisane w podstawie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Matematyka / Opis badania Opis badania 22 liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot obowiązkowy/ 1 Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym miał formę pisemną, trwał 170 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu. ZAKRES ROZSZERZONY 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg); 2)

Bardziej szczegółowo

Projekty standardów wymagań egzaminacyjnych z matematyki (materiał do konsultacji)

Projekty standardów wymagań egzaminacyjnych z matematyki (materiał do konsultacji) Projekty standardów wymagań egzaminacyjnych z matematyki (materiał do konsultacji) Od roku 2010 matematyka będzie obowiązkowo zdawana przez wszystkich maturzystów. W ślad za tą decyzją podjęto prace nad

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Skład zespołu opracowującego raport: mgr Magdalena Balcy mgr Barbara Gawlik mgr Ilona

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. LICZBA TEMAT GODZIN LEKCYJNYCH Potęgi, pierwiastki i logarytmy (8 h) Potęgi 3 Pierwiastki 3 Potęgi o wykładnikach

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2012 Spis treści OBOWIĄZKOWY EGZAMIN MATURALNY (POZIOM PODSTWOWY)......4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2015

Egzaminy eksternistyczne 2015 Egzaminy eksternistyczne 2015 w województwie śląskim sesja jesienna Jaworzno 2015 Spis treści Wstęp 3 Przystępujący do egzaminów 3 Zakres egzaminu 4 Termin i miejsce egzaminu 5 Zgłoszenia do egzaminu 6

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 Rozkład materiału nauczania wraz z celami kształcenia oraz osiągnięciami dla słuchaczy CKU Nr 1 ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( z podziałem na semestry

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY z diagnozy Matematyka PP

RAPORT ZBIORCZY z diagnozy Matematyka PP RAPORT ZBIORCZY z diagnozy Matematyka PP przeprowadzonej w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych Analiza statystyczna Wskaźnik Wartość wskaźnika Wyjaśnienie Liczba uczniów Liczba uczniów, którzy przystąpili

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 2. Na początku roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2014/2015. Poziom podstawowy

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2014/2015. Poziom podstawowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2014/2015 Poziom podstawowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Do egzaminu maturalnego w Technikum Zawodowym w

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Sprawozdanie dotyczące wyników z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Sprawozdanie dotyczące wyników z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie dotyczące wyników z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010 Łódź 2010 Próbny egzamin maturalny z matematyki odbył

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego na terenie działania OKE w Gdańsku sesja wiosenna 2005 r.

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego na terenie działania OKE w Gdańsku sesja wiosenna 2005 r. Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego na terenie działalności OKE w Gdańsku w sesji wiosennej 2005 roku W maju 2005 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zadania z rozwiązaniem krok po kroku Arkusz maturalny przykładowy zestaw zadań Odpowiedzi do zadań Indeks...

Spis treści. Zadania z rozwiązaniem krok po kroku Arkusz maturalny przykładowy zestaw zadań Odpowiedzi do zadań Indeks... Spis treści 3 Spis treści I. Liczby rzeczywiste 1. Liczby naturalne, całkowite, wymierne... 5. Pierwiastki, liczby niewymierne... 11 3. Potęga o wykładniku naturalnym, całkowitym, wymiernym... 15 4. Wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 r. Strona 1 z 5

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 r. Strona 1 z 5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 r. Strona 1 z 5 Egzamin maturalny z matematyki odbył się w całym kraju 5 maja 2010 r. r.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 2, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 2, ZAKRES PODSTAWOWY 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań na oceny 2 Trygonometria Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym 3-4 Trygonometria Funkcje trygonometryczne

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 3a Rozkład łatwości zadań Średni wynik klasy.04 pkt 77% Średni wynik szkoły 16.73 pkt 76% Średni wynik ogólnopolski.34 pkt 47% 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Rudzica 2009 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY z diagnozy umiejętności matematycznych

RAPORT ZBIORCZY z diagnozy umiejętności matematycznych RAPORT ZBIORCZY z diagnozy umiejętności matematycznych przeprowadzonej w klasach szóstych szkół podstawowych Analiza statystyczna Wskaźnik Wartość wskaźnika Wyjaśnienie Liczba uczniów Liczba uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Strona 1 z 27 Egzamin maturalny z języka angielskiego odbył się w całym kraju

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 2a średnia klasy: 9.40 pkt średnia szkoły: 10.26 pkt średnia ogólnopolska: 9.55 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12 13 Numer

Bardziej szczegółowo