ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa 46 BRANŻA: Architektura + Konstrukcja STADIUM: Projekt budowlany INWESTOR: Dom Dziecka Stanica Katowice ul. Plebiscytowa 46 AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 Sierpień

2 Spis zawartości projektu A. Część opisowa 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości projektu 3. Opis techniczny 4. Załączniki Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej Domu Dziecka Stanica przy ul. Plebiscytowej w Katowicach Postanowienie nr 354/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Domu Dziecka Stanica 5. Oświadczenie projektanta 6. Uprawnienia projektanta 7. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Architektów 8. Informacja dotycząca BHP B. Część rysunkowa 1. Projekt zagospodarowania 1: Rzut piwnicy 1: Rzut parteru 1: Rzut piętra 1: Rzut piętra 2 1: Rzut poddasza 1: Przekrój B-B 1: Zestawienie stolarki 1:100 2

3 Opis 1. Podstawa opracowania Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej Domu Dziecka Stanica przy ul. Plebiscytowej w Katowicach Postanowienie nr 354/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Domu Dziecka Stanica Zlecenie Inwestora 2. Własność: Dom Dziecka Stanica Katowice, ul. Plebiscytowa Dane o budynku 3.1. Powierzchnia użytkowa 1110,26 m² 3.2. Liczba kondygnacji 3 nadziemne + 1podziemna + poddasze nieużytkowe 3.3. Wysokość budynku 10,83 cm budynek niski Budynek wolnostojący, usytuowany z zachowaniem wymaganych odległości 8 m od obiektów sąsiadujących. 4.1 Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego Opis przyjętych rozwiązań projektowych Przewiduje się wprowadzenie niżej opisanych zmian do budynku Domu Dziecka Stanica w celu przystosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych. Wjazd na działkę istniejący zjazd z jezdni ul. Plebiscytowej od strony zachodniej. Wymiana okna na parterze na okno nieotwieralne posiadające odporność ogniową REI 60,wymiary 210x170 cm, Wydzielenie pożarowe klatki schodowej poprzez zamknięcie istniejących otworów w drzwiowych do odp. ogniowej REI 30 i EI 60 (drzwi do kuchni na parterze) oraz zamurowanie okna podawczego i wykonanie obok drzwi o klasie odporności EI 60, wyposażenie drzwi o odporności ogniowej i na drodze ewakuacyjnej w samozamykacze, 3

4 Wymiana istniejących hydrantów wewnętrznych 52 na obligatoryjne hydranty 25 wg projektu instalacji wodnej, Wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wg projektu instalacji elektrycznej, Zabezpieczenie drewnianego stropu nad drugim piętrem do odporności ogniowej REI 60 poprzez zastosowanie dwustronnego rozwiązania systemowego Analiza przyjętych rozwiązań wg ekspertyzy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej sporządzonej dla Domu Dziecka Stanica oraz Postanowienia nr 354/2010 dotyczącego zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełniania wymagań bezpieczeństwa pożarowego w w/w budynku, dotyczące: - szerokości fragmentu poziomej drogi ewakuacyjnej na piętrze 1 oraz 2, - szerokości spoczników istniejącej klatki schodowej służącej celom ewakuacji, - długości dojścia ewakuacyjnego przy zapewnieniu jednego kierunku ewakuacji. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Główna konstrukcja nośna R 60 Konstrukcja dachu zaimpregnowana do stanu niezapalności NRO R 15 Stropy nad piwnicą, parterem i piętrem 1 REI 60 Strop nad piętrem 2-konstrukcja drewniana Nie spełnia warunku Ściany zewnętrzne EI 30 Ściany wewnętrzne EI 15 Pokrycie dachu zaimpregnowane do stanu niezapalności NRO+GKF montowana systemowo Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych EI 15 Biegi i spoczniki schodów R 60 Szerokości spoczników Okno na parterze przy wyjściu głównym Szerokość drzwi wyjściowych oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na zewnątrz budynku jest nie mniejsza niż 130cm Nie spełnia warunku Nie spełnia warunku Drzwi do piwnicy EI 30 4

5 Drzwi na poddasze nieużytkowe EI 30 Długości oraz szerokości dojścia ewakuacyjnego na 1 piętrze z pom. nr 111 na 2 piętrze z pom. nr 207 Nie spełnia warunku Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Główny wyłącznik prądu w holu przy wyjściu z budynku Instalacja piorunochronna zgodna z wymaganiami Polskich Norm Przewody wentylacyjne z materiałów niepalnych Kurek główny w holu przy wyjściu z budynku Wyposażenie w gaśnice Normatywna ilość sprzętu gaśniczego(3)umieszczone na każdej kondygnacji i oznakowane zgodnie z Polską Normą w tym zakresie Hydranty 52 Wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu Obligatoryjnie hydranty 25 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 2 hydranty zewnętrzne, podziemne DN80, usytuowane 75 m od obiektu, po przeciwległej stronie ulicy Plebiscytowej, oznakowane prawidłowo Drogi pożarowe Nie wymagana Zakres niezgodności, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Niezgodności z przepisami technicznobudowlanymi i przepisami przeciwpożarowymi Okno w parterze przy wyjściu głównym zwykłe, nie posiada wymaganej odporności Przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego na piętrze 1 i 2 Postępowanie Wymiana okna na okno nieotwieralne posiadające odporność ogniową REI 60 Likwidacja warunków zagrożenia życia poprzez wydzielenie pożarowe klatki schodowej-obudowanie jej do odporności ogniowej REI 60, zamknięcie istniejących w niej otworów drzwiowych do odp. 5

6 Hydranty wewnętrzne 52 Główny wyłącznik prądu Drewniany strop nad 2 piętrem nie spełniający wymagań rozporządzenia ogniowej REI 30 i EI 60 (drzwi do kuchni na parterze) oraz zamurowanie okna podawczego i wykonanie obok drzwi o klasie odporności EI 60. Zmiana na hydranty 25 z wężem półsztywnym Wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu Strop zabezpieczyć dwustronnie płytami o odporności ogniowej REI 60, stosując rozwiązania systemowe Zakres niezgodności, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Szerokości spoczników nie spełniające wymagań 68 ust cm między parterem i 1 piętrem, cm na 1 piętrze, cm między 1 i 2 piętrem, cm między 2 piętrem, a poddaszem nieużytkowym Długości dojścia ewakuacyjnego na 1 i 2 piętrze Szerokość fragmentu poziomej drogi ewakuacyjnej w miejscu przejścia korytarza z sypialni dzieci na schody wynosząca 100 cm na piętrze 1 i 2. Ze względu na istniejące uwarunkowania konstrukcyjnobudowlane nie ma możliwości dostosowania niezgodności do stanu zgodnego z warunkami technicznymi Ponad standardowe rozwiązania rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów: Wyposażenie wszystkich drzwi o zalecanej odporności ogniowej oraz drzwi w obrębie dróg ewakuacyjnych w samozamykacze, Dodatkowe wydzielenie drzwiami EI 30 hallu na 1 i 2 piętrze - skrócenie odległości dojścia ewakuacyjnego, Wydzielenie drzwiami EI 30 z samozamykaczem pomieszczenia biblioteki ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i zadymienie drogi ewakuacyjnej prowadzącej do klatki, Wydzielenie strefy pożarowej ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 i drzwiami EI 60 oznaczonymi na poszczególnych kondygnacjach. 6

7 5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej dla przebudowanego obiektu określono zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji Łączna powierzchnia użytkowa objętej opracowaniem, części obiektu Dom Dziecka Stanica wynosi 1110,26 m 2. Powierzchnia piwnicy wynosi 166,12 m 2, Powierzchnia parteru wynosi 327,45 m 2, Powierzchnia I piętra wynosi 314,67 m 2, Powierzchnia II piętra wynosi 302,02 m 2. Wysokość budynku wynosi 10,83 m, budynek niski. Liczba kondygnacji budynku wynosi 3 nadziemne + 1 podziemna + poddasze nieużytkowe Odległość od obiektów sąsiadujących Obiekt wolnostojący, usytuowany z zachowaniem wymaganych odległości 8 m od obiektów sąsiadujących Parametry pożarowe występujących substancji palnych W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia [3] Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Nie dotyczy pomieszczeń i strefy pożarowej kategorii zagrożenia ludzi - ZL. Natomiast występujące w obiekcie pomieszczenia o funkcji technicznej lub magazynowej są powiązane funkcjonalnie z działalnością obiektu, w których gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Budynek zamieszkania zbiorowego kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, jako Dom Dziecka dla dzieci od lat 6 do 18 oraz ZL III (pomieszczenia biurowo - administracyjne). Liczba osób na poszczególnych kondygnacjach części objętej opracowaniem przedstawia się następująco: - piwnica brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 7

8 - parter maksymalnie 35 dzieci, które mogą przebywać w jadalni lub na sali gimnastycznej + 5 osób personelu (wychowawcy, pracownicy administracyjni), - pierwsze piętro - 11 dzieci w pokojach sypialnych + 5 osób personelu (wychowawcy, pracownicy administracyjni), - drugie piętro - 11 dzieci w pokojach sypialnych + 5 osób personelu (wychowawcy, pracownicy administracyjni), - poddasze nieużytkowe - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe Z uwagi na docelowe obudowanie klatki schodowej ścianami REI 60 i zamkniecie drzwiami EI 30. Wyposażenie w klapę dymową o powierzchni czynnej co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki i powierzchni otworu pod klapę dymową nie mniejszej niż 1,0 m 2, sterowaną czujką dymu ( 226 ust. 2 i 256 ust. 2 rozporządzenia 6). Z uwagi na powyższe każda kondygnacja obiektu stanowi odrębną strefę pożarową. Ponadto oddzielono klatkę schodową od pozostałej części obiektu ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 oraz drzwiami EI 60, zaznaczoną na rysunkach stanowiących załączniki do ekspertyzy jako ściana oddzielenia przeciwpożarowego Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Budynek Domu Dziecka Stanica jako niski ZLV w świetle aktualnych warunków technicznych [6], winien spełniać wymagania C klasy odporności pożarowej budynku i posiadać: - główną konstrukcję nośną - R 60 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), warunek spełniony, ściany murowane i otynkowane, stanowiące konstrukcję nośną budynku spełniają ten warunek, - konstrukcję dachu - R 15 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), warunek spełniony, krokwie drewniane zaimpregnowane do stanu niezapalności NRO spełniają ten warunek, - stropy - REI 60 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), stropy żelbetowe nad piwnicą, parterem i pierwszym piętrem spełniają ten warunek, warunku nie spełnia drewniany strop nad drugim piętrem, - ściany zewnętrzne - El 30 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), warunek spełniony, ściany murowane i otynkowane spełniają ten warunek, - ściany wewnętrzne - El 15 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia 8

9 (NRO), warunek spełniony, ściany murowane i otynkowane lub wykonanych z płyt GKF montowanych systemowo spełniają ten warunek, - przekrycie dachu RE 15 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), warunek spełniony, deskowanie pełne zaimpregnowane do stanu niezapalności NRO przykryte papą, dodatkowo deskowanie osłonięte płytą GKF zamontowaną systemowo spełnia ten warunek. Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych, z zastrzeżeniem 216 ust. 1 rozporządzenia (6), powinna wynosić co najmniej E I Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku Domu Dziecka Stanica zapewniono możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku, bezpośrednio (sala gimnastyczna na parterze przeznaczona do użytku 35 osób) albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi" do obudowanej i zamykanej drzwiami EI 30 i drzwiami zwykłymi klatki schodowej, oddymianej klapą dymową zamontowaną w stropodachu i sterowaną czujką dymu oraz ręcznie przy wejściu do budynku oraz z pomieszczenia na drugim piętrze czyli najwyższej kondygnacji użytkowej. Szerokość korytarzy wynosi 140 cm. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami zwykłymi, (budynek niski), o szerokości 0,9 m lub 0,8 m, gdy liczba osób w pomieszczeniu do 3. Na podłodze stanowiącej dojście ewakuacyjne znajdują się płytki ceramiczne lub wykładzina trudno zapalna. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku jest nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z 68 ust. 1 i 2 rozporządzenia (6), czyli nie mniejsza niż 120 cm. Warunek ten jest spełniony, gdyż drzwi do holu z klatki oraz drzwi na zewnątrz z holu posiadają szerokość 130 cm. Skrzydło 90 cm do normalnego użytku i drugie skrzydło drzwiowe dające się otworzyć w przypadku prowadzonej ewakuacji z budynku domu dziecka. Ponadto z klatki schodowej można się również ewakuować poprzez drzwi otwierane na zewnątrz jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm. Przedmiotowe drzwi zlokalizowane przy wyjściu ewakuacyjnym z kuchni. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I

10 Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie zmniejszają, po ich całkowitym otwarciu, wymaganej szerokości tej drogi.. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej lub pochylni posiadają klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z 216 rozporządzenia (6), jak dla stropów budynku., ściany murowane i otynkowane dają odporność REI 60. Na parterze klatki schodowej znajdują się cztery drzwi zwykłe i dwa okienka do wydawania posiłków z kuchni nie posiadające deklarowanej odporności ogniowej EI 30: drzwi z księgowości na hol, drzwi z jadalni na klatkę, drzwi do pomieszczenia gospodarczego i drzwi do WC. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji wykonane z materiałów niepalnych i posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej R 60. schody żelbetowe pokryte płytkami ceramicznymi. Szerokość schodów 130 cm spełnia wymagania stawiane warunkami technicznymi. Wymagań warunków technicznych nie spełniają spoczniki o szerokości: cm między parterem i pierwszym piętrem, cm na pierwszym piętrze, cm między pierwszym i drugim piętrem, cm między drugim piętrem a poddaszem nieużytkowym. Odległość między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej, a inną ścianą zewnętrzną tego samego lub innego budynku powinna być ustalona zgodnie z 271 rozporządzenia(6), jeżeli co najmniej jedna z tych ścian nie spełnia wymagań klasy odporności ogniowej określonej według 216 ust.1 rozporządzenia (6) jak dla stropu budynku z tą klatką schodową. Warunek nie spełniony, gdyż okno na parterze przy wyjściu głównym z budynku jest oknem zwykłym i nie posiada odporności ogniowej REI 60. Piwnice oddzielone od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.. Wyjście z klatki schodowej na poddasze nieużytkowe zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 15.. W budynku stwierdzono przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych: - na pierwszym piętrze budynku odległość dojścia z sypialni dzieci nr 111 do drzwi wejściowych na klatkę schodową wynosi 20 m + zejście po klatce z pierwszego piętra do drzwi wyjściowych na zewnątrz, - na drugim piętrze budynku odległość dojścia z sypialni dzieci nr 207 do drzwi wejściowych na klatkę schodową wynosi 19m + zejście po klatce z 10

11 drugiego piętra do drzwi wyjściowych na zewnątrz, co pozwala uznać budynek za zagrażający życiu ludzi. Długość przejścia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza 40 m. Obiekt Domu Dziecka wyposażono w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zastosowane na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym o wymaganym normą natężeniu oświetlenia. Kierunki i wyjścia ewakuacyjne oznakowano zgodnie z PN Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Obiekt wyposażono w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w holu przy wyjściu z budynku. Instalacja piorunochronna, wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Obiekt wyposażono w kurek główny zlokalizowany na ścianie przy wyjściu z budynku. Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych. Budynek ogrzewany z miejskiej centralnej sieci grzewczej Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zastosowano na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne działa przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, co potwierdzają przedstawione protokóły badań. Oświetlenie awaryjne wykonano zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. W klatce schodowej znajdują się hydranty wewnętrzne 52 zlokalizowane na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze budynku Wyposażenie w gaśnice. Cały obiekt wyposażony w normatywną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, zgodnie z rozporządzeniem [3] - jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm 3 ) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej budynku. Gaśnice rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności: przy wejściach do budynku, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. W miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działania źródeł ciepła (piece, grzejniki). Gaśnice umieszczono w tych samych miejscach na każdej kondygnacji. Miejsca lokalizacji gaśnic oznakowano zgodnie z Polską Normą w tym zakresie. 11

12 5.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Dla obiektu ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm 3 /s, co zapewniają 2 hydranty zewnętrzne, podziemne DN 80, usytuowane w odległości od obiektu do 75 m, zlokalizowane po przeciwległej stronie ulicy Plebiscytowej i oznakowane prawidłowo Drogi pożarowe Droga pożarowa nie jest wymagana. Reasumując powyższe stwierdzić należy, że zaprojektowano następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe: 1) Zabezpieczenie stropu nad trzecią kondygnacją do klasy odporności ogniowej REI 60, wg rozwiązania systemowego. 2) Wydzielenia przeciwpożarowego klatki schodowej ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięcie jej na wszystkich kondygnacjach od pomieszczeń dostępnych bezpośrednio z jej przestrzeni, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 wyposażonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w części rysunkowej. 3) Wyposażenia klatki schodowej w samoczynne urządzenia oddymiające, zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 4) Zamknięcia na poziomie poszczególnych kondygnacji, drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 wyposażonymi w samozamykacze oraz drzwiami wyposażonymi w samozamykacze, pomieszczeń dostępnych z przestrzeni hallów oraz jadalni, w miejscach wskazanych w części rysunkowej ekspertyzy. 5) Dokonania podziału budynku na strefy pożarowe, ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w części rysunkowej. 6) Zamknięcia otworu okiennego na poziomie pierwszej kondygnacji nie otwieraną przeszkloną przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 60, w miejscu wskazanym w części rysunkowej. 7) Zamknięcia wskazanych pomieszczeń występujących w obrębie poziomych dróg ewakuacyjnych, drzwiami wyposażonymi w samozamykacze. 8) Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonaną według wymagań określonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 9) Wykonanie w strefach pożarowych na poszczególnych kondygnacjach obiektu, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 12

13 10) Wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którego wyłączenie uruchomi działanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz nie pozbawi zasilania systemu oddymiania klatek schodowych. 11) Wprowadzenie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu szczegółowych zasad ogłaszania oraz prowadzenia ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia. 12) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracowników w zakresie sposobów postępowania na wypadek pożaru i konieczności ewakuacji, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Pozostałe odstępstwa dotyczące szerokości fragmentu poziomej drogi ewakuacyjnej, szerokości spoczników istniejącej klatki schodowej i długości dojścia ewakuacyjnego przy zapewnieniu jednego kierunku ewakuacji według wskazań ekspertyzy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej i postanowienia nr 354/210 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. 6. Uwagi końcowe Zaproponowane powyżej rozwiązania zastępcze (ponad standardowe) w pierwszej kolejności, eliminują zagrożenie życia mogące wystąpić w obiekcie, a dodatkowo podniosą poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Przedstawiona analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego spowoduje, zdaniem rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej występujących w obiekcie, lecz ich wyraźną poprawę. Opracował: mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 13

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość

Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 30.01.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH DOSTOSOWUJĄCYCH OBIEKT RADY NACZELNEJ POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI 116 DO WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego Substancja - Lp. charakterystyka materiał

3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego Substancja - Lp. charakterystyka materiał WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU MAGAZYNOWYM, ADAPTOWANYM W CZĘŚĆI PODZIEMNEJ NA MAGAZYNKI INDYWIDUALNEGO SKŁADOWANIA (TZW BOXY DO WYNAJĘCIA). 1. Funkcja budynku: budynek magazynowy (2 kondygnacje

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORGANIZOWANE PRZEZ: WIELKOPOLSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DELEGATURA W KONINIE KOMENDĘ MIEJSKĄ PSP W KONINIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

IX BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OŚWIATY XXII PLACE POSTOJOWE, PARKINGI

IX BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OŚWIATY XXII PLACE POSTOJOWE, PARKINGI SILESIA Architekci 40-555 Katowice ul. Rolna 43c tel. 032 745 24 24, fax. 032 745 24 25, 601 639 719 www.silesiaarchitekci.pl e-mail:biuro@silesiaarchitekci.pl PROJEKT ODDYMIANIA PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY

Bardziej szczegółowo

OPERAT W ZAKRESIE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GIMNAZJUM NR 31 PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 9 W WARSZAWIE

OPERAT W ZAKRESIE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GIMNAZJUM NR 31 PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 9 W WARSZAWIE OPERAT W ZAKRESIE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GIMNAZJUM NR 31 PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 9 W WARSZAWIE 1 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem analizy jest ocena techniczna budynku Gimnazjum nr 31 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Scenariusz pożarowy w projekcie budowlanym i następnych etapach procesu budowlanego wymagania formalno - prawne st.bryg. dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU PAWILONU C ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO w KALISZU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)...

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)... Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej Budynku Głównego Szpitala A w Kaliszu, ul. Toruńska 7 2 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania...3 2. Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Obiekt: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Usytuowanie: ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica działka nr 28 i 29 AM-7 obręb Trzebnica Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137). 6. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA WARUNKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, ZLOKALIZOWANEGO W TCZEWIE, PRZY UL.PROSTEJ,

Bardziej szczegółowo

mł. bryg. mgr inż. Rafał Lik

mł. bryg. mgr inż. Rafał Lik Konferencja szkoleniowa SITP Oddział Dolnośląski ODPORNOŚĆ OGNIOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZMIANY W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DOT. PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO mł. bryg. mgr inż. Rafał

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ I ZESPOŁÓW SANITARNYCH CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMPRZY UL.

SPIS TREŚCI: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ I ZESPOŁÓW SANITARNYCH CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMPRZY UL. OPIS TECHNICZNY OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Dz.U. z 2015r., poz. 2117, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dotycząca rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie spełnienia warunków ewakuacyjnych w budynku internatu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej. 3 Zakres opracowania. 5 Podstawowe dane o obiekcie. 5 Zestawienie powierzchni.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra Wykonawca RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH Luty 2015 Temat Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Adres Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna MF + MG VI / 1 / 2017 stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza Techniczna MF + MG VI / 1 / 2017 stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza Techniczna MF + MG VI / 1 / 2017 stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie Autorzy:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku. OBIEKT: Budynek Urzędu Marszałkowskiego LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 INWESTOR: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-126 Gdańsk NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Ostrów Wielkopolski, Wrzesień 2014 Spis treści Strona 2 z 41 Spis Treści

Bardziej szczegółowo