Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej."

Transkrypt

1 Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować szablon projektu. Rozmieszczać zawartość slajdów za pomocą układów. Stosować spójne, żywe efekty animacji w tekście przy użyciu schematów wzorcowych. Drukować notatki i materiały informacyjne. Przygotować pokaz do wyświetlenia. 1. Otwieranie programu Microsoft Power Point. Aby otworzyć program Microsoft Power Point wykonaj następujące polecenia: Start -> Wszystkie programy -> Microsoft Office -> Power Point. 2. Praca w obszarze slajdu. Okno otwierane jako pierwsze po uruchomieniu programu PowerPoint zawiera w środkowej części duży obszar roboczy otoczony przez mniejsze obszary. Jest to obszar slajdu nazywany okienkiem slajdu. 1

2 Praca w tym obszarze polega na bezpośrednim wpisywaniu tekstu na slajdzie. Obszar umożliwiający wpisywanie tekstu to pole obramowane linią przerywaną noszące nazwę symbol zastępczy. Wszystkie teksty wpisywane na slajdach są przechowywane w polach tego typu. Okienko slajdu umożliwia bezpośrednie wpisywanie na slajdzie tekstu w ramach symboli zastępczych. Po lewej stronie jest wyświetlana miniatura tworzonego slajdu. Ten obszar znajduje się na karcie Slajdy. Klikając miniatury slajdów w tym obszarze, można przechodzić do poszczególnych slajdów. Okienko notatek, umożliwiające wpisywanie notatek pomocnych przy prezentowaniu pokazu. Obramowanie okienka można przeciągnąć, powiększając obszar notatek. 3. Dodawanie nowych slajdów. W momencie otwarcia programu PowerPoint pokaz zawiera tylko jeden slajd. Dodanie pozostałych slajdów leży w gestii użytkownika. Można je dodawać pojedynczo lub po kilka na raz. 2

3 Aby dodać nowy slajd na karcie Slajdy po lewej stronie okna należy wykonać jedną z poniższych czynności: Kliknij miniaturę slajdu, za którym ma zostać dodany nowy slajd, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Lub Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę slajdu, za którym ma zostać dodany nowy slajd, a następnie kliknij polecenie Nowy slajd w menu skrótów. 3

4 4. Wpisywanie tekstu. Aby dodać symbol zastępczy tekstu podstawowego należy kliknąć Format - > Pole tekstowe. Ten symbol zastępczy udostępnia zazwyczaj pięć poziomów wcięcia tekstu, każdy oznaczony innym stylem punktora i malejącym rozmiarem czcionki. Tak duża liczba wcięć zwykle nie jest wymagana, jednakże jest dostępna w programie PowerPoint. Domyślnym formatowaniem tego symbolu jest lista punktowana. Na końcu akapitu należy nacisnąć klawisz ENTER, a następnie klawisz TAB, aby przejść do następnego poziomu wcięcia. Aby użyć listy punktowanej kliknij przycisk Punktory. Inne przyciski na pasku narzędzi Formatowanie, na przykład przycisk Wyśrodkuj, ułatwiają pozycjonowanie tekstu. Przyciski wcięcia, na przykład przycisk Zmniejsz wcięcie ułatwiają ustawianie tekstu na żądanym poziomie wcięcia. Do tego celu można użyć również klawiatury (Tab). 5. Przechodzenie między slajdami. Kiedy pokaz zawiera już kilka slajdów, konieczne staje się poruszanie między nimi w miarę dodawania zawartości. Oto kilka dobrych sposobów poruszania się: Kliknij miniaturę slajdu na karcie Slajdy, aby wyświetlić dany slajd. 4

5 Lub Naciśnij klawisz PAGE UP lub PAGE DOWN. 6. Tworzenie notatek dotyczących pokazu. W trakcie umieszczania tekstu na slajdach w okienku notatek poniżej slajdów można wpisywać notatki dla osoby prowadzącej prezentację, jeśli takie notatki są potrzebne. Okienko notatek można powiększyć, aby ułatwić sobie pracę. Wprowadzone notatki są zapisywane na stronie notatek, którą można wydrukować przed rozpoczęciem pokazu. Aby dodać notatkę do slajdu należy wykonać poniższe punkty: Ustaw kursor w okienku notatek. Przeciągnij pasek podziału do góry, aby powiększyć okienko notatek, a następnie wpisz tekst notatki. 5

6 7. Wybieranie projektu. Szablony projektów określają wygląd i kolory slajdów, w tym ich tło, style punktowania i czcionek, kolory i rozmiary czcionek, pozycje symboli zastępczych oraz różne akcenty projektu. Szablony można stosować na dowolnych etapach tworzenia pokazu. Jeśli po pewnym czasie okaże się, że inny szablon projektu nadaje się lepiej, można go będzie zastosować. Do tego celu służy okienko zadań Projekt slajdu. Program PowerPoint oferuje wiele szablonów do wyboru. 6

7 Aby zastosować szablon projektu wykonaj następujące instrukcje: Zaznacz pojedynczą miniaturę slajdu na karcie Slajdy. W okienku zadań Projekt slajdu kliknij miniaturę szablonu, który ma zostać zastosowany do wszystkich slajdów. 8. Wybieranie układu. Przy tworzeniu slajdów pojawia się kwestia rozmieszczenia w nich poszczególnych elementów. Program PowerPoint próbuje ułatwić rozwiązanie tego problemu, wyświetlając dostępne układy slajdów w momencie dodawania nowych slajdów. Zastosowanie układu w slajdzie powoduje rozmieszczenie zawartości tak, aby pasowała do określonej kombinacji symboli zastępczych. Jeśli na przykład wiadomo, że na slajdzie zostanie użyty tekst i rysunek lub grafika, należy wybrać układ zawierający odpowiednie typy symboli zastępczych i ich właściwe rozmieszczenie. Należy możliwie dobrze przewidywać układ slajdu w momencie jego tworzenia. Istnieje możliwość późniejszej zmiany układu, może się to jednak wiązać z koniecznością dostosowania zawartości. 7

8 Aby zastosować odpowiedni układ wykonaj następujące instrukcje: Wybierz miniaturę slajdu. W okienku zadań Układ slajdu kliknij miniaturę układu, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego slajdu. 9. Praca z układem. Wpisywanie treści do symbolu zastępczego jest zadaniem wykonywanym w ramach układu tworzonego przez symbole zastępcze, typ zawartości i sposób uporządkowania. Na rysunku został przedstawiony efekt zastosowania układu obejmującego symbol zastępczy tekstu po stronie lewej oraz symbol zastępczy zawartości po stronie prawej. Każdy symbol zastępczy oferuje wbudowane właściwości umożliwiające obsługę danego typu zawartości. 8

9 Slajd z układem obejmującym miejsce na tytuł, tekst po lewej stronie i zawartość, na przykład rysunek, po prawej stronie. Symbol zastępczy tytułu. Symbol zastępczy tekstu. Symbol zastępczy zawartości. Kliknięcie jednej z ikon umożliwia wstawienie tabeli, wykresu, obiektu clipart, pliku rysunku, diagramu z Galerii diagramów lub klipu multimedialnego, na przykład pliku dźwiękowego lub wideo. 10. Wstawianie za pomocą ikony układu. Jedną z metod wstawiania zawartości jest użycie ikon. Rysunek przedstawia sposób użycia ikon w układzie do wstawiania obiektów clipart. Rozmiar wstawianego obiektu jest automatycznie dopasowywany do układu, a także może być modyfikowany ręcznie. W przypadku transparentów przydatne może być też ich obracanie. 9

10 Wstawianie obiektów clipart za pomocą ikony układu Kliknij ikonę Wstaw clipart w symbolu zastępczym. Wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać klip. Następnie kliknij klip w oknie dialogowym Wybierz obraz i kliknij przycisk OK. 11. Wstawianie za pomocą menu. Elementy takie jak rysunki i wykresy można również wstawiać za pomocą menu Wstaw. Jeśli symbol zastępczy jest zaznaczony przed wstawieniem, element zostanie umieszczony w prawidłowym obszarze układu. Umożliwia to również korzystanie z automatycznego zachowania wbudowanego w symbol zastępczy. Na rysunku przedstawiono polecenia menu Wstaw. Wskazanie polecenia Obraz udostępnia dodatkowe polecenia, których zakres wykracza poza funkcje dostępne po kliknięciu ikony w układzie. 10

11 12. Kopiowanie innych slajdów do pokazu. Niekiedy może być konieczne użycie w pokazie slajdów z istniejącej prezentacji. Jest to bardzo łatwe. Należy tylko pamiętać, że w slajdach tych użyto najprawdopodobniej innego szablonu projektu niż ten, który jest używany w tworzonej prezentacji. Program PowerPoint może opcjonalnie dostosować wstawiane slajdy do bieżącego projektu decyzja należy do użytkownika. Dostępne są dwie metody wstawiania. Oto pierwsza z nich: Użyj okna dialogowego Wyszukiwacz slajdów (w menu Wstaw kliknij polecenie Slajdy z plików). Ta metoda została przedstawiona na rysunku. Druga metoda: Skopiuj i wklej slajdy, a następnie użyj poleceń przycisku Opcje wklejania w celu uzyskania żądanego projektu. Przycisk Opcje wklejania jest wyświetlany poniżej wklejonego slajdu. Wskaż ten przycisk, kliknij wyświetloną strzałkę i wybierz odpowiednie formatowanie. W oknie dialogowym Wyszukiwacz slajdów wyszukaj prezentację zawierającą slajdy, których chcesz użyć. Jeśli potrzebujesz tylko niektórych slajdów, zaznacz je. Aby zachować formatowanie slajdów, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Zachowaj formatowanie źródłowe. Kliknij przycisk Wstaw dla wybranych slajdów lub kliknij przycisk Wstaw wszystkie, aby wstawić wszystkie slajdy z tego pokazu. 11

12 13. Wzorcowe schematy animacji. Wzorcowy schemat animacji stanowi połączenie kilku typów wzajemnie się uzupełniających efektów animacji. Zamiast stosować każdy efekt z osobna, stosuje się jeden schemat, aby uzyskać całą gamę efektów. Kliknij przycisk Odtwórz z lewej strony, aby zapoznać się z typowym schematem. Do standardowych typów efektów używanych w różnych kombinacjach należą: Przeniesienie slajd pojawia się dzięki efektowi wycierania tablicy lub szachownicy. Wejście stopniowe rozjaśnianie lub przylot tekstu. Wyróżnienie lub przygaszenie wyróżnienie przyciąga uwagę do wypunktowania poprzez uwydatnienie tekstu; przygaszenie cofa wyróżnienie wypunktowania po przejściu dalej. Wyjście odlot, zniknięcie, odskoczenie do tyłu itp. Ścieżka ruchu wytycza schemat, który ma być realizowany przez dany obiekt. Ścieżki ruchu są wykorzystywane w schematach Elipsa i Rozeta. 14. Jak zastosować schemat animacji? Opcje schematu animacji są dostępne w okienku zadań Projekt slajdu. Aby otworzyć okienko zadań, w menu Pokaz slajdów kliknij polecenie Schematy animacji. Aby zastosować schemat do niektórych slajdów, zaznacz żądane slajdy (na karcie Slajdy), a następnie w okienku zadań kliknij odpowiedni schemat. Aby zastosować schemat do wszystkich slajdów, w okienku zadań kliknij ten schemat, a następnie kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich slajdów. Dzięki temu schemat zostanie zastosowany do wszystkich slajdów i umieszczony na wzorcu slajdów, a ponadto będzie stosowany do nowych slajdów podczas ich dodawania. W okienku zadań kliknij schemat, aby go zastosować do zaznaczonych miniatur slajdów. Jeżeli schemat ma być stosowany do wszystkich slajdów pokazu, przejdź jeden krok dalej i kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich slajdów. 12

13 15. Podgląd na komputerze. Podczas tworzenia pokazu można go w dowolnym momencie przejrzeć, korzystając z widoku pokazu slajdów. Jak pokazano na rysunku, w tym widoku ekran komputera jest wypełniony slajdami. Tak w przybliżeniu będą wyglądać wyświetlane slajdy. Otwieranie widoku pokazu slajdów, korzystanie z niego oraz zamykanie tego widoku. Aby otworzyć widok pokazu slajdów, zaznacz pierwszy slajd, a następnie kliknij przycisk Pokaz slajdów. Aby zawsze rozpoczynać od slajdu numer 1, możesz również nacisnąć klawisz F5. Prezentowany tutaj ekran komputera zawiera widok pokazu slajdów z paskiem narzędzi Pokaz slajdów wyświetlanym w lewej dolnej części. Ten pasek narzędzi ma dwie strzałki nawigacyjne i dwa menu. Jeśli nie chcesz klikać kolejno wszystkich slajdów, naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do ostatniego widoku w programie PowerPoint. Istnieje kilka możliwości nawigacji w pokazie: Kliknij myszą. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ. Kliknij strzałkę Dalej na pasku narzędzi Pokaz slajdów (zobacz strzałkę zaznaczoną na ekranie komputera na rysunku). 16. Sprawdzanie pisowni i tworzenie wydruków. W widoku normalnym uruchom sprawdzanie pisowni, klikając przycisk Pisownia i notatki zostaną sprawdzone.. Slajdy Jak chcesz wydrukować materiały informacyjne? Na rysunku pokazano opcje wyświetlane w podglądzie wydruku. Zajmiemy się następującymi opcjami: Drukowanie slajdów jeden na stronę. Drukowanie materiałów informacyjnych z możliwością drukowania od jednego do kilku slajdów na stronę (zobacz przykład na rysunku). Drukowanie notatek. 13

14 Podgląd wydruku to doskonały sposób przygotowania pokazu do drukowania. Można do niego przejść, klikając przycisk Podgląd wydruku. Następna sekcja zawiera informacje na temat wybierania opcji drukowania kolorowego lub czarno-białego. 17. Opcje kolorów. W podglądzie wydruku można sprawdzić dostępne opcje drukowania, klikając przycisk Opcje: Kolor. Spowoduje odtworzenie wszystkich kolorów pokazu na wydrukach. W przypadku drukowania na drukarce czarno-białej ta opcja nosi nazwę Kolor (na drukarce czarno-białej). W tej wersji kolory pokazu są odwzorowywane jako czerń, biel i odcienie szarości. Skala odcieni szarości. Pozwala na uzyskanie zmodyfikowanej wersji kolorów pokazu w czerni, bieli i odcieniach szarości. W przypadku drukowania czarno-białego ta opcja pozwala zaoszczędzić tusz przy uzyskaniu artystycznych efektów. Wyłącznie czarno-białe. Jest to opcja domyślna. Powoduje uzyskanie mniejszego stopniowania odcieni mniej odcieni szarości i utratę wymiaru uzyskiwanego przez cieniowanie, ale jednocześnie zwiększa oszczędność. Przycisk Opcje -> Kolory/Skala odcieni szarości umożliwia drukowanie na trzy różne sposoby: 1. Kolor 2. Skala odcieni szarości 3. Wyłącznie czarno-białe 18. Pakowanie prezentacji. 14

15 Polecenie Spakuj na dysk CD w menu Plik umożliwia skopiowanie pliku prezentacji i innych wymaganych plików do folderu lub na dysk CD. 15

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta. Klasa 3 Lekcja 6 PRELEKCJA

Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta. Klasa 3 Lekcja 6 PRELEKCJA Wśród d multimediów Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta Klasa 3 Lekcja 6 PRELEKCJA Podczas projektowania prezentacji wspomagającej wystąpienie prelegenta zaleca się: przygotować konspekt, korzystać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M8 Grafika Biznesowa Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

4.2 Program biurowy OpenOffice.org

4.2 Program biurowy OpenOffice.org 4-17 4.2 Program biurowy OpenOffice.org OpenOffice to najczęściej używany w Linuksie program biurowy. Za jego pomocą można: tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, zarządzać danymi w arkuszach kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo