(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 2 1) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP97/05040 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , W098/13034, PCT Gazette nr 13/98 (13) B1 (51) IntCl7 A61K 31/137 A 61P 9/10 A 61P 3/06 Opis patentowy przedrukow ano ze względu na zauważone błędy (54) Zastosowanie analogów sibutraminy do wytwarzania leku (30) Pierw szeństw o: ,GB, (73) U praw niony z patentu: ABBOTT GmbH & Co.KG,, Wiesbaden, DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 19/99 (72) Tw órcy w ynalazku: Peter Finian Kelly, Nottingham, GB Stephen Paul Jones, Nottingham, GB (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 10/05 (74) Pełnom ocnik: Kossowska Janina, PATPOL Sp. z o.o. Zastosowanie analogów sibutraminy o wzorze I PL B1 w tym ich enancjomerów i soli dopuszczalnych farmaceutycznie, w którym to wzorze R 1i R2 oznaczają niezależnie H albo metyl, do wytwarzania leku do profilaktyki i/lub leczenia hiperlipidemii, hipercholesterolemii albo hipertriglicerydemii.

2 Zastosowanie analogów sibutraminy do wytwarzania leku Zastrzeżenia patentowe 1. Zastosowanie analogów sibutraminy o wzorze I w tym ich enancjomerów i soli dopuszczalnych farmaceutycznie, w którym to w zorze R 1 i R2 oznaczają niezależnie H albo metyl, do wytwarzania leku do profilaktyki i/lub leczenia hiperlipidemii, hipercholesterolemii albo hipertriglicerydemii. 2. Zastosowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że związkiem o wzorze I jest chlorowodorek N,N-dimetylo-1 -[1 -(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy. 3. Zastosowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że związkiem o wzorze I jest chlorowodorek N,N-dimetylo-1-[1-(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy w postaci monohydratu. 4. Zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku do obniżania poziomu lipidów w organizmie człowieka. 5. Zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku do profilaktyki miażdżycy tętnic, choroby wieńcowej serca i/lub choroby tętnic wieńcowych u ludzi, u których występuje ryzyko rozwoju tych schorzeń. 6. Zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku, do zwiększenia stosunku cholesterolu w lipoproteinach o wysokiej gęstości (HDL) do cholesterolu w lipoproteinach o małej gęstości (LDL) w organizmie człowieka. * * * Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie analogów sibutraminy do wytwarzania leku do profilaktyki i lub leczenia hiperlipidemii, hipercholesterolemii albo hiperglicerydemii. Powikłania miażdżycy takie jak zawał mięśnia serca, udar i choroba naczyń obwodowych jest znaczącą przyczyną śmiertelności i zachorowalności. Dodatkowo objawy dusznicy bolesnej i niewydolności krążenia, które są wywoływane przez chorobę wieńcową powodują pogorszenie jakości życia milionów ludzi. Hiperlipidemia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju tych stanów chorobowych. Z tego powodu pożądane jest zrozumienie etiologii hiperlipidemii i opracowanie skutecznych sposobów leczenia tego stanu. Hiperlipidemią określa się stan, gdy poziomy w osoczu cholestrolu i triglicerydów przekraczają prawidłowe poziomy (95ty percentyl poziomów występujących w ogólnej populacji). Jednakże idealny poziom cholesterolu jest znacznie niższy niż normalny poziom w ogólnej populacji. Wiele osób ma poziomy cholesterolu powyżej wartości idealnych (hipercholesterolemia) i przez to zwiększone ryzyko choroby wieńcowej (CAD). Wiadomo, że obniżenie poziomu cholesterolu u tych ludzi bardzo skutecznie zmniejsza ryzyko CAD. Hipertriglicerydemia może również wpływać na rozwój miażdżycy i może w ekstremalnych przypadkach wywoływać potencjalnie zagrażające życiu zapalenie trzustki.

3 Istnieje kilka sposobów, dzięki którym leczenie ludzi z wysokimi poziomami tłuszczów może być skuteczne. Obejmują one obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego, obniżenie całkowitego poziomu triglicerydów i zwiększenie stosunku cholesterolu w lipoproteinach o wysokiej gęstości (HDL) do cholesterolu w lipoproteinach o małej gęstości (LDL). Ta ostatnia poprawa jest ważna ze względu na to, że istnieją dowody miażdżycorodnego wpływu LDL i przeciwmiażdżycowego HDL, tak więc zwiększenie stosunku HDL:LDL zapewnia ochronę przed miażdżycą i C AD. Hiperlipidemia może pojawiać się w przebiegu schorzeń o etiologii genetycznej, jako wynik innych stanów chorobowych albo wpływu środowiska, albo w wyniku kombinacji tych czynników. Obecnie nieoczekiwanie stwierdzono, że podawanie pewnych związków arylocyklobutyloalkiloaminowych skutecznie zmniejsza poziomy lipidów, szczególnie poziomy cholesterolu i triglicerydów i umożliwia zatem zapobieganie i/lub leczenie hiperlipidemii, hipercholesterolemii albo hipertriglicerydemii. Wynalazek dotyczy zastosowania analogów sibutraminy o wzorze I w tym enancjomerów i soli dopuszczalnych farmaceutycznie, w którym R1i R2 oznaczają niezależnie H albo metyl, do wytwarzania leku do profilaktyki i/lub leczenia hiperlipidemii, hipercholesterolemii albo hipertriglicerydemii. Rozwiązanie według wynalazku może być wykorzystane w profilaktyce miażdżycy, choroby wieńcowej i/lub choroby tętnic wieńcowych u osób ze zwiększonym ryzykiem rozwoju tych stanów chorobowych. Wynalazek obejmuje też zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku zmniejszającego poziomy lipidów u ludzi, korzystnie cholesterolu albo triglicerydów. W zakres wynalazku wchodzi też zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku do zapobiegania miażdżycy, chorobie wieńcowej i/lub chorobie tętnic wieńcowych u ludzi ze zwiększonym ryzykiem rozwoju tych stanów chorobowych. W zakres wynalazku wchodzi także zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku zwiększającego u ludzi stosunek cholesterolu HDL do cholesterolu LDL. Wytwarzanie i zastosowanie związków o wzorze I, takich jak N,N-dimetylo-1-[1-(4- -chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy (albo N-{ 1~[1-(4-chlorofenylo)-cyklobutylo]-3- -metylobutylo}-n,n-dimetyloaminy) i jej soli w leczeniu depresji opisano w brytyjskim opisie patentowym nr Zastosowanie związków o wzorze I takich jak N,N-dimetylo-1-[1- -(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy i jej soli w leczeniu choroby Parkinsona opisano w patencie europejskim nr Zastosowanie chlorku N,N-dimetylo-1-[1-(4- -chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy w leczeniu otyłości opisano w patencie europejskim nr Szczególnie korzystną postacią tego związku jest monohydrat chlorowodorku N,N-dimetylo- 1- [1-(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy (monohydrat chlorowodorku sibutraminy) którą opisano w patencie europejskim nr Zastosowanie N,N-dimetylo-1-[1-(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy i jej soli do polepszania tolerancji glukozy u ludzi z zaburzeniami tolerancji glukozy albo cukrzycą insulino- -niezależną opisano w publikacji PCT WO 95/ Jak wiadomo specjalistom związki o wzorze I mogą występować w postaci soli z kwasami dopuszczalnymi farmaceutycznie. Przykłady takich soli obejmują chlorowodorki, bromowodorki, siarczany, metanosulfoniany, azotany, maleiniany, octany, cytryniany, fumarany, winiany (np. (+)-winiany, (-)-winiany albo ich mieszaniny w tym mieszaniny racemiczne),

4 bursztyniany, benzoesany i sole z aminokwasami takimi jak kwas glutaminowy. Związki o wzorze I i ich sole mogą występować w postaci solwatów (przykładowo hydratów). Wiadomo też że związki o wzorze I zawierają centrum chiralne. Gdy związek o wzorze I zawiera pojedyncze centrum chiralne, może występować w dwóch formach enancjomerycznych. Wynalazek obejmuje zastosowanie poszczególnych enancjomerów i mieszanin enancjomerów. Enancjomery można rozdzielać sposobami znanymi specjalistom, przykładowo przez wytwarzanie soli albo kompleksów diastereoizomerycznych, które można rozdzielić, przykładowo przez krystalizację; chromatografię cieczowo-gazową albo cieczową; wybiórczą reakcję jednego enancjomeru z reagentem swoistym wobec enancjomeru przykładowo enzymatyczne utlenianie albo redukcję, a następnie rozdział modyfikowanych albo niemodyfikowanych enancjomerów; albo przez chromatografię cieczowo-gazową albo cieczową w środowisku chiralnym, przykładowo na podłożu chiralnym, np. na krzemionce ze związanym ligandem chiralnym albo w obecności rozpuszczalnika chiralnego. Należy zauważyć, że gdy pożądany enancjomer ulega przekształceniu w inną jednostkę chemiczną przez jedną albo wiele procedur rozdziału opisanych wyżej, konieczny jest dalszy etap do uwolnienia pożądanej postaci enancjomerycznej. Alternatywnie, konkretne enancjomery można syntetyzować drogą syntezy asymetrycznej przy użyciu optycznie czynnych reagentów, substratów, katalizatorów albo rozpuszczalników, albo przez przekształcanie jednego enancjomeru w drugi przez transformację asymetryczną. Konkretnymi związkami o wzorze I są N,N-dimetylo-1-[ 1 -(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3- -metylobutylamina, N-{1-[1-(4-chlorofenylo)-cyklobutylo]-3-metylobutylo}-N-metyloamina i 1-[1- -(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylamina w tym odmiany racemiczne, poszczególne enancjomery i ich mieszaniny oraz ich sole dopuszczalne farmaceutycznie. Korzystnym związkiem o wzorze I jest N,N-dimetylo-1-[1-(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylamina albo jej sole, przykładowo chlorowodorek. Korzystną postacią tego chlorowodorku jest monohydrat. Lek zawierający związek o wzorze I wytwarzany zgodnie z zastosowaniem według wynalazku można podawać w dowolnej ze znanych postaci dawkowania. Ilość podawanego związku zależeć może od wielu czynników w tym, wieku pacjenta, ciężkości stanu i przebytej historii pacjenta i zawsze zależy od lekarza prowadzącego, ale przewiduje się, że dawkowanie podawanego związku zawiera się w zakresie od 0,1 do 50 mg, korzystnie od 1 do 30 mg dziennie w jednej albo wielu dawkach. Korzystną postacią dawkowania są formy doustne, np. tabletki, kapsułki, granulki, syropy i zawiesiny wodne albo olejowe. Zarobkami stosowanymi do wytwarzania tych kompozycji są zarobki znane w dziedzinie farmacji. Tabletki można wytwarzać z mieszaniny składników czynnych z wypełniaczami, przykładowo fosforanem wapnia; środkami ułatwiającymi rozpadanie, przykładowo skrobią kukurydzianą; środkami zwilżającymi, przykładowo stearynianem magnezu; środkami wiążącymi, przykładowo celulozą mikrokrystaliczną albo poliwinylopirolidonem i innymi ewentualnymi składnikami znanymi w stanie techniki umożliwiającymi tabletkowanie mieszaniny znanymi sposobami. Tabletki mogą być, jeżeli to konieczne, powleczone znanymi z zastosowaniem znanych sposobów, i zarobek, a powłoczki mogą obejmować powłoczki jelitowe, przykładowo z ftalanu hydroksypropylometylocelulozy. Tabletki można formułować w znany sposób otrzymując przedłużone uwalnianie związków o wzorze I. Tabletki takie można, jeżeli to konieczne, dostarczać z powłoczkami jelitowymi, przykładowo przez zastosowanie ftalano-octanu celulozy. Podobnie kapsułki, przykładowo, kapsułki z twardej albo miękkiej żelatyny, zawierające składnik czynny z albo bez dodanej zarobki można wytwarzać znanymi sposobami i jeżeli to konieczne, dostarczać z powłoczkami jelitowymi w znany sposób. Zawartość kapsułek można formułować stosując znane sposoby, w taki sposób, żeby uzyskać przedłużone uwalnianie składnika czynnego. Tabletki i kapsułki mogą zawierać od 1 do 50 mg składnika czynnego. Inne postaci dawkowania do podawania doustnego obejmują, przykładowo, wodne zawiesiny zawierające składnik czynny w ośrodku wodnym w obecności nietoksycznego czynnika zawieszającego, takiego jak sól sodowa karboksymetylocelulozy i olejowe zawiesiny zawierające związek według wynalazku w odpowiednim oleju roślinnym, przykładowo oleju

5 arachidowym. Składnik czynny można formułować w postaci granulek z albo bez dodatkowych zarobek. Granulki można spożywać bezpośrednio albo można je dodawać do odpowiedniego nośnika ciekłego (przykładowo wody) przed spożyciem. Granulki mogą zawierać substancję ułatwiającą rozpadanie, np. pieniącą parę utworzoną przez kwas i węglan albo wodorowęglan w celu ułatwienia dyspersji w ośrodku ciekłym. Terapeutycznie czynne związki o wzorze I można formułować w kompozycję, którą pacjent utrzymuje w ustach w taki sposób, że substancja czynna przenika przez śluzówkę w jamie ustnej. Postaci dawkowania przydatne do podawania doodbytniczego są znanymi postaciami farmaceutycznymi, przykładowo, czopki z podłożem z masła kakaowego albo poliglikolu etylenowego. Postaci dawkowania przydatne do podawania pozajelitowego są znanymi postaciami farmaceutycznymi, przykładowo sterylnymi zawiesinami albo roztworami w odpow iednim rozpuszczalniku. Postaci dawkowania do podawania miejscowego mogą obejmować matrycę, w której farmakologicznie czynny składnik jest rozproszony w taki sposób, że wchodzi w kontakt ze skórą, w celu podawania związków przezskórnie. Odpowiednie kompozycje przezskórne można wytworzyć przez zmieszanie składnika farmaceutycznie czynnego z nośnikiem miejscowym takim jak olej mineralny, nafta i/lub wosk, np. parafina albo wosk pszczeli, wraz z potencjalnym przyspieszaczem takim jak dimetylosulfotlenek albo glikol propylenowy. Alternatywie, składniki czynne można rozproszyć w dopuszczalnym farmaceutycznie kremie, żelu albo podłożu do maści. Ilość składnika czynnego zawartego w kompozycji miejscowej powinna być taka, że ilość skuteczna terapeutycznie związku dostarczana jest przez okres czasu przez który kompozycja miejscowa ma się znajdować na skórze. Związek terapeutycznie czynny o wzorze I można formułować w kompozycję, która jest rozpylana jako aerozol w jamie ustnej albo nosowej pacjenta. Takie aerozole można podawać z pompy albo ze zbiornika ciśnieniowego zawierającego lotny propelent. Związki terapeutycznie czynne o wzorze I można podawać przez ciągłą infuzję ze źródła zewnętrznego, przykładowo przez wlew dożylny albo ze źródła umieszczonego w organizmie. Źródła wewnętrzne obejmują wszczepione zbiorniki, zawierające związek podawany, który jest uwalniany w sposób ciągły, przykładowo przez osmozę, oraz wszczepy, które mogą być (a) ciekłe, takie jak zawiesiny olejowe podawanego związku, przykładowo, w postaci pochodnej bardzo słabo rozpuszczalnej w wodzie, takiej jak sól dodekanionowa albo ester lipofilny albo (b) postaci stałej w formie wszczepialnego podłoża dla związku, przykładowo, syntetycznej żywicy albo wosku. Podłoże może być pojedynczym ciałem zawierającym całość związku albo może składać się z serii kilku części podawanego związku. Ilość substancji czynnej obecnej w wewnętrznym źródle powinna być taka, że skuteczna terapeutycznie ilość związku podawana jest przez dłuższy czas. W pewnych postaciach może być korzystne zastosowanie związków o wzorze I w postaci cząstek o bardzo małych rozmiarach, przykładowo, wytwarzanych przez mielenie fluidalne. W leku wytworzonym zgodnie z zastosowaniem według wynalazku związek o wzorze I może być, jeżeli to konieczne, w kombinacji z innymi kompatybilnymi, aktywnymi składnikami farmaceutycznymi. Rozwiązanie według wynalazku umożliwia zmniejszanie poziomów lipidów u ludzi, korzystnie cholesterolu albo triglicerydów przez podawanie potrzebującym związku o wzorze I w połączeniu z dopuszczalnym farmaceutycznie rozcieńczalnikiem albo nośnikiem. Rozwiązanie według wynalazku umożliwia też zwiększanie stosunku cholesterolu HDL do cholesteroiu LDL u ludzi, przez podawanie związku o wzorze I w połączeniu z dopuszczalnym farmaceutycznie rozcieńczalnikiem albo nośnikiem. Związki o wzorze I mają również zastosowanie w leczeniu stanów związanych z podniesieniem poziomów lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL), lipoproteiny pośredniej gęstości (IDL) albo LDL, takich jak kępki żółte wysypkowe, kępki żółte guzowate, kępki żółte zlokalizowane na ścięgnach i obwódka rogówkowa. Skuteczność związków o wzorze I w zmniejszaniu poziomów lipidów i zwiększaniu stosunku cholesterolu HDL:LDL jest zobrazowana przez następujące badania kliniczne. Bę-

6 dzie oczywiste dla specjalistów, że dawka 10 mg albo 15 mg sibutraminy w postaci monohydratu chlorowodorku jest równoważna odpowiednio 8,37 mg albo 12,55 mg sibutraminy w postaci wolnej zasady. Badanie 1 W nadzorowanym badaniu klinicznym, 485 pacjentów z łagodną do umiarkowanej otyłością randomizowano do grupy otrzymującej placebo, lub doustnie raz dziennie monohydrat chlorowodorku sibutraminy (10 mg) albo monohydrat chlorowodorku sibutraminy (15 mg) przez 12 miesięcy. Statystycznie istotne zmniejszenie poziomów triglicerydów zaobserwowano w 6 miesiącu w obu grupach sibutraminy w porównaniu z grupą placebo. Procentowe zmiany w stosunku do wartości wyjściowych czas oceniania Placebo Sibutramina (10 mg) Sibutramina (15 mg) 6 miesiąc -3-18* -19** * p < 0,05, ** p < 0,01 w porównaniu z grupą placebo Sibutramina oznacza monohydrat chlorowodorku sibutraminy Badanie 2 W kolejnym nadzorowanym badaniu klinicznym, 160 otyłych pacjentów utrzymujących dietę o bardzo niskiej zawartości kalorii randomizowano do grupy otrzymującej placebo, lub doustnie raz dziennie monohydrat chlorowodorku sibutraminy (10 mg) przez 12 miesięcy. Statystycznie istotne (p < 0,05) zmiany kilku parametrów lipidowych obserwowano na korzyść grupy otrzymującej sibutraminę, jak to pokazano w następującej tabeli: Parametry Czas oceniania Mediana jako procent normalnego zakresu sibutramina (10 mg) (placebo) Stosunek apolipoproteiny B /A 1 6 miesiąc -23% -13% 0,03 12 miesiąc -10% -3% 0,02 Apolipoproteina B 6 miesiąc 7% 15% 0,049 Triglicerydy 1 miesiąc 0% 6% 0, miesiąc -4% 4% 0,0200 punkt końcowy 0% 4% 0,0400 Triglicerydy VLDL 1 miesiąc -4% 3% 0,045 6 miesiąc -6% 3% 0,040 Triglicerydy HDL+LDL 6 miesiąc -4% 6% 0, miesiąc 2% 13% 0,0030 punkt końcowy 1% 9% 0,0080 Cholesterol-LDL 6 miesiąc 20% 32% 0,02 Cholesterol -HDL 12 miesiąc 34% 18% 0,003 punkt końcowy 28% 18% 0,030 Stosunek cholesterol całkowity /cholesterol HDL 12 miesiąc -10% -1% 0,02 Stosunek cholesterolu LDL/HDL 12 miesiąc -10% 0% 0,0099 punkt końcowy -8% 0% 0,04 Sibutramina oznacza monohydrat chlorowodorku sibutraminy

7 U otyłych pacjentów z prawidłowymi poziomami cholesterolu sibutramina wykazywała tendencję do zmniejszania poziomów cholesterolu LDL i zwiększania poziomów cholesterolu HDL. Obserwowano znaczący wzrost stosunku cholesterolu HDL do cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL do LDL. Dalsza analiza danych Wykorzystując dane pochodzące z sześciu badań klinicznych otyłych pacjentów, u których pobierano próbki na czczo przeprowadzono meta-analizę profilu lipidowego opartą na utracie wagi i analizie regresji przyrównującej utratę wagi do zmiany w parametrach chorobowych. Podsumowanie danych próbek pobieranych na czczo z podwójnie ślepych kontrolowanych placebo badań monohydratu chlorowodorku sibutraminy Badanie Stany chorobowe Czas trwania (tygodnie) Liczba pacjentów włączonych do meta-analizy Placebo 10 mg 15 mg 1-30 mg Zespół metaboliczny Dyslipidemia Cukrzyca Upośledzona tolerancja glukozy Całkowita liczba pacjentówa: a odpowiednie liczby pacjentów mogą być niższe dla danych parametrów ze względu na brakujące wartości. Każdą meta-analizę przeprowadzono parametrycznie wykorzystując procentowe zmiany lipidów od punktu wyjściowego do punktu końcowego (LOCF). Pokazano dane wszystkich kombinacji dawek monohydratu chlorowodorku sibutraminy (1-30 mg), 10 mg i 15 mg monohydratu chlorowodorku sibutraminy w porównaniu z placebo, podzielone na dane wszystkich pacjentów i tych z utratą wagi > 5% i > 10%. Zmiany ryzyka dla pacjentów otrzymujących monohydrat chlorowodorku sibutraminy, którzy mieli utratę wagi, tj. z farmakologiczną interwencją, badano wobec wszystkich pacjentów grupy placebo, tj. bez interwancji farmakologicznej, stosując takie same techniki meta-analityczne. Podsumowanie średnich zmian parametrów lipidowych od poziomu wyjściowego do punktu końcowego w meta-analizie sześciu badań opartych na poziomach lipidów na czczo (analiza LOFC) Kategoria utraty wagi Średnia zmiana wagia (kg) Triglicerydy Cholesterol Całkowity LDL HDL Placebo -2,1 +2,4 +2,8 +5,0 +4,0 (445) (445) (439) (443) 5% utraty wagi -8,5-1 2, 4-1,6-2, 4 + 4, 8 (98) (98) (98) (98) 10% utraty wagi -12,1-14,4-0,9-5,6 +4,6 (32) (32) (32) (32) Sib 1-30 mg -5,5-6,7*** +0,6** +1,1** +8,6*** (1030) (1031) (1017) (1028)

8 c.d. tabeli % utraty wagi -9,7-15,8*** -2,1*** -1,4** +8,2** (524) (524) (522) (524) >10% utraty wagi -13,2-20,5*** -4,5*** +5,0*** +9,8*** (234) (234) (234) (234) Sib 10 mg -5,5-8,0 +2,3-8,0 +3,2* + 10,2* (357) (358) (351) (356) >5% utraty wagi -9,5-16,2** 0,4** +2,0 +10,1* (187) (187) (186) (187) 10% utraty wagi -13,4-13,5** -0,9* +0,9 + 11,4 (76) (76) (76) (76) Sib 15 mg -5,7-8,2-3,1** -2,4 +5,6** (209) (209) (204) (207) 5% utraty wagi -9,5-14,0** -5,5* -4,4 +4,7 (109) (109) (108) (108) 10% utraty wagi r -12,7-22,2** -8,4** -7,5* +5,8* (48) (48) (48) (48) sib oznacza monohydrat chlorowodorku sibutraminy a : w oparciu o dane triglicerydów (TG) i cholesterolu całkowitego (CHOL) pacjentów Wartości wyjściowe: Placebo (mmol/l): TG 1,7; CHOL 5,6; LDL 3,5; HDL 1,3; Sib 1-30 (mmol/l): TG 1,8; CHOL 5,6; LDL 3,6; HDL 1,3 Sib 10 (mmol/l): TG 1,7; CHOL 5,6; LDL 3,4; HDL 1,3 Sib 15 (mmol/l): TG 1,9; CHOL 5,7; LDL 3,8; HDL 1,2 * p < 0,05 vs. wszyscy pacjenci w grupie placebo ** p < 0,01 vs. wszyscy pacjenci w grupie placebo *** p < 0,00lvs. wszyscy pacjenci w grupie placebo () liczba pacjentów W tej meta-analizie pacjenci leczeni monohydratem chlorowodorku sibutraminy wykazywali statystycznie istotne i korzystne klinicznie efekty w odniesieniu do wszystkich parametrów w porównaniu z placebo. Większe efekty korzystne są zauważalne u pacjentów, u których wystąpiła znacząca klinicznie utrata wagi tj. 5% i 10% ich wagi wyjściowej. Powyższe wyniki potwierdzają przydatność związków o wzorze I do zmniejszania poziomów lipidów i zwiększania stosunku cholesterol LDL:HDL u ludzi. Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202567 (21) Numer zgłoszenia: 367089 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.07.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354698 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2002 (51) Int.Cl. A61K 38/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM 2 15. 10. 2015

SEMINARIUM 2 15. 10. 2015 SEMINARIUM 2 15. 10. 2015 Od tłuszczu pokarmowego do lipoprotein osocza, metabolizm, budowa cząsteczek lipoprotein, apolipoproteiny, znaczenie biologiczne, enzymy biorące udział w metabolizmie lipoprotein,

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co.KG, Ingelheim am Rhein, DE , DE,

PL B1. BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co.KG, Ingelheim am Rhein, DE , DE, PL 213300 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213300 (21) Numer zgłoszenia: 362129 (22) Data zgłoszenia: 14.02.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie: 338127 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie: 338127 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199125 (21) Numer zgłoszenia: 375989 (22) Data zgłoszenia: 16.07.1998 (62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło

Bardziej szczegółowo

(54) Sorbent do pozaustrojowego usuwania lipoprotein o niskiej gęstości z krwi lub osocza

(54) Sorbent do pozaustrojowego usuwania lipoprotein o niskiej gęstości z krwi lub osocza RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167750 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 293642 Urząd Patentowy (22) Data z głoszenia: 28.02.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B01J 20/24 B01J

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

do leczenia zakażenia Helicobacter pylori i związanych z nim chorób (74) Pełnomocnik:

do leczenia zakażenia Helicobacter pylori i związanych z nim chorób (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187704 (21) Numer zgłoszenia: 323305 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 05.07.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

TIENS L-Karnityna Plus

TIENS L-Karnityna Plus TIENS L-Karnityna Plus Zawartość jednej kapsułki Winian L-Karnityny w proszku 400 mg L-Arginina 100 mg Niacyna (witamina PP) 16 mg Witamina B6 (pirydoksyna) 2.1 mg Stearynian magnezu pochodzenia roślinnego

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190733 POLSKA (2 1 ) Numer zgłoszenia 335089 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia- 03.02.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów, 28.04.2015 DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Bardziej szczegółowo

Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć

Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć I Katedra i Klinika Kardiologii Gdański Uniwersytet Medyczny Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć Dlaczego to takie ważne? Marcin Gruchała Czynniki ryzyka zawału serca 15 152 osób z pierwszym

Bardziej szczegółowo

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW, POSIADACZY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie Podmiot

Bardziej szczegółowo

Analiza mutacji p.d36n i p.n318s oraz polimorfizmu p.s474x genu lipazy lipoproteinowej u chorych z hipercholesterolemią rodzinną.

Analiza mutacji p.d36n i p.n318s oraz polimorfizmu p.s474x genu lipazy lipoproteinowej u chorych z hipercholesterolemią rodzinną. Analiza mutacji p.d36n i p.n318s oraz polimorfizmu p.s474x genu lipazy lipoproteinowej u chorych z hipercholesterolemią rodzinną. Monika śuk opiekun: prof. dr hab. n. med. Janusz Limon Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.08 0878781.8

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret Valerianae radicis extractum siccum + Lupuli strobili extractum siccum tabletki powlekane, 250 mg + 60 mg 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 16.10.2003, PCT/SI03/000036 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 16.10.2003, PCT/SI03/000036 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206217 (21) Numer zgłoszenia: 376413 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 188339 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.0.06 06769997. (97)

Bardziej szczegółowo

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Annex I Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Podsumowanie naukowe Biorąc pod uwagę Raport oceniający komitetu PRAC dotyczący Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Dyslipidemie. 1. Hipercholesterolemia

Dyslipidemie. 1. Hipercholesterolemia Dyslipidemie Dyslipidemia to stan, w którym stężenia lipidów i lipoprotein w osoczu nie odpowiadają wartościom uznanym za prawidłowe, a te zależą od całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta niżej.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319808 (22) Data zgłoszenia: 05.05.1997 (11) 190562 (13) B1 (51) IntCl7 A61K 9/48 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211756 (21) Numer zgłoszenia: 376772 (22) Data zgłoszenia: 10.11.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Wacław Karakuła Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii U.M. w Lublinie Kierownik Kliniki prof. Tomasz Zubilewicz Lublin, 27.02.2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.10.2000, PCT/US00/28979 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.10.2000, PCT/US00/28979 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203084 (21) Numer zgłoszenia: 349173 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.10.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1462149 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.04 04006037.8

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt leczniczy zawiera sól jodowo-bromową, w tym jodki nie mniej

Bardziej szczegółowo

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje testów Genodiet Test Genodiet składają się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki do poznania indywidualnych zasad zdrowia. Identyfikacja typu

Bardziej szczegółowo

Osteosanum (Vision) suplement diety

Osteosanum (Vision) suplement diety Preparaty For Life VISION ziołowe Osteosanum (Vision) suplement diety Nutrimax+ (Vision) suplement diety Passilat (Vision) suplement diety Osteosanum (Vision) suplement diety Powiększ zdjęcie Cena za 144.00

Bardziej szczegółowo

(54)Kompozycja farmaceutyczna do leczenia chorób autoimmunologicznych

(54)Kompozycja farmaceutyczna do leczenia chorób autoimmunologicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186377 (21 ) Numer zgłoszenia: 326371 (22) Data zgłoszenia: 26.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2006 06291421.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2006 06291421.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1769798 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2006 06291421.3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) objęcie przez świadczeniodawcę Programem świadczeniobiorców,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.12.1999,PCT/EP99/09864 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.12.1999,PCT/EP99/09864 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202483 (21) Numer zgłoszenia: 349335 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.12.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/04528 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/04528 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203555 (21) Numer zgłoszenia: 371674 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.04.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne leczenie hipolipemizujące zgodne z zaleceniami ESC, część II

Nowoczesne leczenie hipolipemizujące zgodne z zaleceniami ESC, część II Nowoczesne leczenie hipolipemizujące zgodne z zaleceniami ESC, część II leczenie hipolipemizujące, esc, Łukasz Kołtowski Maciej Bartoszek, Łukasz Kołtowski I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cholinex Intense, 2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 ml roztworu do infuzji zawiera: L-Izoleucyna... L-Leucyna... L-Walina...

Bardziej szczegółowo

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje pakietów Genodiet Pakiet konsultacji genetycznych Genodiet składaja się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187292

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187292 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187292 (21) Numer zgłoszenia: 327923 (22) Data zgłoszenia: 17.02.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

ANEKS I. Strona 1 z 5

ANEKS I. Strona 1 z 5 ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH, GATUNKI ZWIERZĄT, DROGA PODANIA, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Ostowap D 3 Calcii carbonas + Cholecalciferolum 250 mg Ca 2+ + 200 j.m. Tabletki powlekane

ULOTKA DLA PACJENTA. Ostowap D 3 Calcii carbonas + Cholecalciferolum 250 mg Ca 2+ + 200 j.m. Tabletki powlekane ULOTKA DLA PACJENTA Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób serca i naczyń

Epidemiologia chorób serca i naczyń Warszawa, 8.10.2007 Epidemiologia chorób serca i naczyń Codziennie w Polsce, na choroby układu sercowo-naczyniowego umiera średnio 476 osób. Co prawda w latach 90. udało się zahamować bardzo duży wzrost

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon Omówienie rozpowszechnienia choroby Deksametazonu sodu fosforan w postaci roztworu do wstrzykiwań stosowany jest

Bardziej szczegółowo

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369112 (51) Int.Cl. A61C 5/02 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Olicard 40 retard 40 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Isosorbidi mononitras

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Olicard 40 retard 40 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Isosorbidi mononitras Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Olicard 40 retard 40 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Isosorbidi mononitras Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Cholesterol. Cholesterol jest przenoszony w krwi przez cząsteczki zwane lipoproteidami. Ich trzy główne rodzaje to:

Cholesterol. Cholesterol jest przenoszony w krwi przez cząsteczki zwane lipoproteidami. Ich trzy główne rodzaje to: Cholesterol Wprowadzenie Cholesterol jest lipidem (tłuszczem). Jest wytwarzany w wątrobie z pokarmów zawierających tłuszcz; organizm potrzebuje go do normalnego funkcjonowania. Cholesterol znajduje się

Bardziej szczegółowo

Cholesterol. Co powinieneś wiedzieć. Dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl

Cholesterol. Co powinieneś wiedzieć. Dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl Cholesterol Co powinieneś wiedzieć Dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl Wstęp Cholesterol jest substancją, której organizm potrzebuje do produkcji hormonów, witaminy D oraz przemian tłuszczów w organizmie.

Bardziej szczegółowo

Diety do żywienia medycznego do podaży przez zgłębnik

Diety do żywienia medycznego do podaży przez zgłębnik Diety do żywienia medycznego do podaży przez zgłębnik Dieta kompletna pod względem odżywczym, gotowa do użycia, zawierająca DHA/EPA, bezresztkowa, przeznaczona do stosowania przez zgłębnik Wskazania: okres

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę PL 212118 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212118 (21) Numer zgłoszenia: 365023 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92 Magdalena Szopa Związek pomiędzy polimorfizmami w genie adiponektyny a wybranymi wyznacznikami zespołu metabolicznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć Kierownik

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) N um er zgłoszenia: 312204 (2 2 ) D ata zgłoszenia: 22.06.1994 (86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diohespan forte, 600 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 600 mg diosminy (Diosminum). Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH W badaniach nowych leków placebo - nieomal standardem. zasady dopuszczające jego stosowanie u ludzi por. Deklaracja Helsińska dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich LEKI 75+ PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Dr n. med. Iwona Jakubowska Oddział Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Woj,. Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego w Białymstoku DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Dr Andreas Gruentzig (1939-1985) 23 lata po PCI Restenoza po 6 tygodniach Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Gaviscon o smaku

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.2004 04007991.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.2004 04007991. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1474999 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.2004 04007991.5 (51) Int. Cl. A23L1/30 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27 Polfa Warszawa S.A. dziękuje Pani doc. dr hab. Idalii Cybulskiej wieloletniemu lekarzowi Instytutu Kardiologii w Aninie za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199313 (21) Numer zgłoszenia: 358202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03 SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 06 styczeń 2017

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 06 styczeń 2017 ODCHUDZANIE I UJĘDRNIANIE > Model : 8239002 Producent : OLIMP LABORATORIES DLACZEGO PRZYBIERAMY NA WADZE? Czy to wina wieku lub uwarunkowań genetycznych? A może zbyt dobrze lubimy zjeść lub za mało się

Bardziej szczegółowo

50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 20-50% sięga

Bardziej szczegółowo