Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego."

Transkrypt

1 Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów,

2 DLACZEGO PROFILAKTYKA? Lepiej zapobiegać niż leczyć truizm!!! Autor: Marcin Kasprzyk ekspert ds. chorób układu krążenia w projekcie 2

3 Przyczyny umieralności populacji europejskiej 48% zgonów jest wynikiem choroby sercowo-naczyniowej choroba niedokrwienna serca i udar mózgu Choroby serca i naczyń są przyczyną masowego inwalidztwa; ocenia się, że w nadchodzących dekadach liczba lat życia skorygowanych o zmianę jego jakości (DALY), które zostają utracone z powodu CVD, zwiększy się na całym świecie z 85 mln w 1990 r. do ok. 150 mln w 2020 r., więc pozostaną one główną somatyczną przyczyną utraty produktywności 3

4 4

5 KONIECZNOŚĆ PREWENCJI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WYNIKA m. in. z: Rosnących kosztów leczenia i rehabilitacji Zgony sn są często pierwszym i jedynym objawem choroby Są związane ze stylem życia i czynnikami fizjologicznymi, które można modyfikować Modyfikacja cz. ryzyka zmniejsza zachorowalność i umieralność z powodu chorób sercowonaczyniowych Zmniejszenie umieralności z powodu ChNS w ok. 70% można wyjaśnić spadkiem zachorowalności. 5

6 Główne przesłania profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych Miażdżycowe CVD, a zwłaszcza CHD, pozostają główną przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie. CVD występują zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet; spośród wszystkich zgonów, które odnotowuje się w Europie wśród osób w wieku < 75 lat, u kobiet z CVD wynika 42% z nich, a u mężczyzn 38%. Umieralność z powodu CVD ulega zmianom: w większość krajów europejskich umieralność standaryzowana względem wieku zmniejsza się, ale we wschodniej Europie pozostaje ona duża. Prewencja jest skuteczna: > 50% zaobserwowanego zmniejszenia umieralności wiąże się ze zmianami czynników ryzyka, a 40% z poprawą leczenia. Działania prewencyjne powinny być podejmowane przez całe życie, od urodzenia (jeżeli nie wcześniej) aż do podeszłego wieku. Populacyjne strategie prewencji i strategie ukierunkowane na grupy dużego ryzyka powinny się uzupełniać: działania ograniczone do osób z grupy dużego ryzyka będą mniej skuteczne, a zatem wciąż są potrzebne populacyjne programy edukacyjne. Dostępnych jest wiele dowodów uzasadniających zarówno intensywne działania z zakresu zdrowia publicznego, jak i indywidualne działania prewencyjne. Wciąż pozostaje wiele miejsca na poprawę kontroli czynników ryzyka, nawet u osób z grupy bardzo dużego ryzyka.

7 STANDARYZOWANE WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA w latach 1991,

8 8

9 9

10 10

11 11

12 ZGONY wg miejsca zamieszkania

13 CZY PROFILAKTYKA SIĘ OPŁACA? Wg danych m. in. z UK, Finlandii, Szwecji wynika, że spadek umieralności z powodu ChNS jest wynikiem w 50% medycyny naprawczej i w 50% zmian redukcji czynników ryzyka Czyli przekłada się również na koszty leczenia medycyny naprawczej 13

14 Zadania prewencji Zmniejszenie częstości występowania pierwszych lub kolejnych zachorowań na chorobę niedokrwienna serca, niedokrwienny udar mózgu, chorobę naczyń obwodowych Zapobieganie inwalidztwu i przedwczesnym zgonom 14

15 Interwencje Najbardziej opłacalne: zaprzestanie palenia tytoniu i programy ćwiczeń fizycznych Wg Bovetta roczny koszt leczenia osoby z grupy wysokiego ryzyka 45 USD vs koszt badań kontrolnych 23 USD 15

16 Prewencja czyli co możemy sami zrobić dla siebie? Odpowiedź jest dość prosta wiele!!! Jeżeli: zmniejszymy stężenie cholesterolu, zmniejszymy ciśnienie tętnicze krwi, unikamy palenia tytoniu i zmniejszymy wagę ciała to ryzyko możemy zmniejszyć o ok. 50% Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła, że > 3 wszystkich zgonów z powodu CVD można by zapobiec poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian stylu życia. 16

17 W ostatnich dekadach uzyskano wiele dowodów wskazujących na to, że ryzyko sercowo-naczyniowe zaczyna się zwiększać już w młodym, a nawet bardzo młodym wieku. Wyniki badań wykazały, że działania prewencyjne (m. in. obniżanie ciśnienia tętniczego i zaprzestanie palenia) przynoszą korzyści również w zaawansowanym wieku 17

18 STARTEGIE Populacyjna zadanie państwa do walki z czynnikami ryzyka Dużego ryzyka: aktywne wyszukanie pts z dużymi cz. ryzyka: Pts już z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową Pts bezobjawowi ale ze score >5%, cukrzyca t.1 z mikroalbuminurią, DM t.2, nasilony pojedynczy czynnik ryzyka: cholesterol >320mg/dl, LDL >240mg/dl, RR > 180/100 mmhg 18

19 BADANIA PRZESIEWOWE Cel > zidentyfikowanie narażonych osób w populacji wysokiego ryzyka Konieczne zapewnienie dostatecznych środków Wykrycie modyfikowalnych czynników (pojedynczy nie jest wystarczający) Dobór tanich, prostych i efektywnych metod 19

20 EUROPEJSKA KARTA ZDROWIA SERCA W tym stanowisku z zakresu zdrowia publicznego, popartym przez większość krajów członkowskich Unii Europejskiej, zdefiniowano charakterystykę osób dążących do zachowania zdrowia, w której skład wchodzą następujące elementy: niestosowanie tytoniu; odpowiednia aktywność fizyczna co najmniej 30 min 5 w tygodniu; zdrowe zwyczaje żywieniowe; brak nadwagi; ciśnienie tętnicze < 140/90 mm Hg; stężenie cholesterolu we krwi < 5 mmol/l (190 mg/dl); prawidłowy metabolizm glukozy; unikanie nadmiernego stresu. Celem jest m.in. zmniejszenie do 2025 r. śmiertelności z przyczyn sercowonaczyniowych o 25%.

21 EPIDEMIOLOGIA 90% RYZYKA pierwszego zawału serca jest związane z 9 czynnikami ryzyka: Nadciśnienie tętnicze Palenie tytoniu Cukrzyca łącznie ponad 50% Otyłość brzuszna Cz. Psychospołeczne Dieta uboga w warzywa i owoce Mała aktywność fizyczna Zmiany w lipidogramie 21

22 Jak możemy ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe? Skala SCORE ocenia 10-letnie ryzyko zgonu z powodu choroby sercowo-naczyniowej u osoby bez jawnej choroby s-n. W Polsce używamy skali dla krajów wysokiego ryzyka Zwiększone ryzyko gdy wartość >5% 22

23 Score 23

24 U kogo należy ocenić ryzyko? Na życzenie U osoby w średnim wieku palącej tytoń U osoby z co najmniej 1 czynnikiem ryzyka choroby s-n. Krewni osób z rozpoznaną przedwczesną chorobą s-n lub bardzo nasilonymi czynnikami ryzyka. Zaleca się, aby przesiewową ocenę czynników ryzyka, w tym profilu lipidowego, rozważać u mężczyzn w wieku > 40 lat i kobiet w wieku > 50 lat lub po menopauzie 24

25 25

26 Rozkład ciśnienia w populacji osób dorosłych 2002r w Polsce NATPOL III PLUS nadciśnienie tętnicze ciśnienie w ysokie praw idłow e Ciśnienie praw idłow e ciśnienie optymalne 29% 30% 21% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 26

27 Do czego mamy dążyć? Jaki mamy cel? Cel na całe życie Zaprzestanie palenia tytoniu Zdrowe nawyki żywieniowe 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej dziennie BMI < 25kg/m2, unikanie otyłości brzusznej Ciśnienie tętnicze < 140/90mmHg Cholesterol całkowity < 190mg/dl, LDL < 115mg/dl Glukoza < 100mg/dl. 27

28 Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych CZYNNIKI MODYFIKOWALNE: możemy modyfikować, prewencja pierwotna i wtórna CZYNIIKI NIEMODYFIKOWALNE: Płeć, wiek, genetyka 28

29 Czynniki ryzyka OZW Są to czynnika ryzyka choroby wieńcowej MODYFIKOWALNE 1. Nieprawidłowe żywienie 2. Palenie tytoniu 3. Mała aktywność fizyczna 4. Nadciśnienie tętnicze 5. Zwiększenie LDL 6. Obniżenie HDL 7. Zwiększenie TG 8. Cukrzyca lub zespół metaboliczny 9. Nadwaga lub otyłość NIEMODYFIKOWALNE 1. Wiek: M > 45 r. ż, K> 55 r. ż. 2. Wczesne tj. < 55 r. ż u M i < 65 r. ż. choroby wieńcowej lub innych chorób na podłożu miażdżycy 3. Już rozwinięta choroba wieńcowa lub inna choroba na podłożu miażdżycy. 29

30 PALENIE TYTONIU Wsparcie rodziny Wsparcie ze strony zespołu leczącego Możliwe leczenie farmakologiczne Zysk finansowy 30

31 DIETA OGRANICZENIE kaloryczności posiłków Zwiększenie spożycia warzyw i owoców > 400g/d Ograniczenie spożycia soli kuchennej < 5g/dobę Znaczne ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych na rzecz jedno i wielonienasyconymi pochodzenia roślinnego i rybnego aby całkowita ilość tłuszczu pokrywała < 30% zapotrzebowania dziennego 31

32

33 Wysiłek fizyczny Zwiększa ogólną wydolność fizyczną Zmniejsza przyrost masy ciała Zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi Poprawia gospodarkę węglowodanową Poprawia profil lipidowy Poprawia odporność organizmu Zmniejsza ryzyko nagłego zgonu sercowego Wydłuża życie Poprawia funkcje seksualne 33

34 Wysiłek fizyczny c.d. Ćwiczenia wytrzymałościowe Ogólnousprawianjące Optymalnie co najmniej 30 minut dziennie Umiarkowany wysiłek. 34

35 35

36 Warto wiedzieć!!!

37 37

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 38

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek

120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek 120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek Zawartość Zawartość...1 Wstęp...2 Co to jest miażdżyca?...2 Co to jest zawał serca?...3 Co to jest angioplastyka wieńcowa w zawale serca?...4 Postępowanie i

Bardziej szczegółowo

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji:

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji: Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale Inicjator akcji: spis treści Wstęp 5 Co to jest zawał serca? 7 ABC... Czyli jak zapobiegać kolejnym zawałom serca 13 Udane życie seksualne

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Wojciech Drygas 1, Anna Jegier 2 1 Zakład Medycyny Zapobiegawczej 2 Samodzielna Pracownia Medycyny Sportowej Katedra Medycyny

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 3, str. 363 371 Anna Broniecka, Joanna Wyka STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Witamy w Programie EuroAction

Witamy w Programie EuroAction Dbając o swoje serce Witamy w Programie EuroAction EuroAction to program, który ma na celu pomóc Panu(i) oraz Państwa partnerom i bliskim krewnym ograniczyć ryzyko kolejnych przypadków chorób serca w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Kardiologia Polska 2013; 71, supl. III: 27 118 DOI: 10.5603/KP.2013.0177 ISSN 0022 9032 Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW

Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW Otyłość u dzieci i młodzieży. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat Dr n. med. Alicja Karney Dr hab. n. med. Anna Oblacińska Dr n. reh.

Bardziej szczegółowo

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Kłosiewicz-Latoszek Artykuły poglądowe L. Otyłość / jako review problem papers społeczny, zdrowotny i leczniczy 339 Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Obesity as a social, medical and

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci?

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Łacińskie pojęcie cultura wywodzi się z rolnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało wyłącznie uprawę ziemi. I chociaż już u Cycerona pojawia się wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU. mgr Małgorzata RZESZUT

CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU. mgr Małgorzata RZESZUT CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU mgr Małgorzata RZESZUT CUKRZYCA DEFINICJA To przewlekła choroba, której przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny. Niedobór insuliny prowadzi do zaburzeń w zakresie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo