Projekt. Internetowe bazy danych i hurtownie danych. System obsługujący rejestracje klientów do kancelarii prawniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt. Internetowe bazy danych i hurtownie danych. System obsługujący rejestracje klientów do kancelarii prawniczej"

Transkrypt

1 Przemysław Piechota Artur Filbier Wrocław Internetowe bazy danych i hurtownie danych Projekt System obsługujący rejestracje klientów do kancelarii prawniczej Spis treści: 1 Ogólny koncept systemu 1.1 Diagram ERD 1.2 Model funkcjonalny DFD 2 Architektura systemu 2.1 Serwer bazy danych 2.2 Serwer HTTP 2.3 Technologia Apex 2.4 System operacyjny 2.5 Platforma sprzętowa 3 Analiza bezpieczeństwa systemu

2 1 Ogólny koncept systemu Zaprojektowany system jest aplikacją webową obsługującą rejestracje klientów do kancelarii prawniczej. Mimo to staraliśmy się podejść ogólnie do problemu rejestracji, dlatego można go wykorzystać również w innych placówkach, które chcą oferować swoim klientom możliwość internetowej rezerwacji terminów swoich usług. System podzielony został na dwa moduły: panel klienta oraz panel administratora. Zarówno do pierwszego jak i do drugiego można się połączyć za pomocą przeglądarki internetowej przy wykorzystaniu protokołu HTTP. Moduł klienta umożliwia rejestrację klienta na wizytę w określonym terminie do określonego pracownika. Program umozliwia podgląd i anulowanie zamówionych wizyt. Moduł administratora umożliwia szerokopojętą administrację systemem, w tym: zarządzanie, tworzenie i usuwanie kont, pracowników i harmonogramów. 1.1 Diagram ERD

3 Opis tabel: Accounts: Informacje o kontach zawartych w systemie. Zbierane są podstawowe dane osobowe: , hasło, imię i nazwisko, data urodzenia, telefon, adres, miasto. Konta pracownicze są odróżniane od kont klientów na podstawie kolumnu ROLE. Jest to klucz obcy odwołujący się do istniejących ról w systemie, w tym też specjalizacji pracowników. Roles: Tabela zawiera nazwy ról zawartych w systemie. Możliwe role to między innymi "klient", a także role oznaczające specjalizacje zawodowe. Do klucza głownego ROLE_ID odwołuje się klucz obcy ROLE z tabeli Accounts. Schedules: Wierszami tej tabeli są harmonogramy pracowników i ich zakresy. Każdy z pracowników może posiadać kilka harmonogramów, lecz ich zakresy nie mogą się pokrywać. Podczas insertu nowego wiersza do tabeli, za pomocą ograniczenia (constraint) CHECK, baza danych sprawdza czy data zakończenia harmonogramu DATE2 jest późniejsza od daty rozpoczęcia, a także czy daty nie są wcześniejsze od aktualnego czasu. Nie ma sensu przecież tworzyć harmonogramu w przeszłości. To aby zakresy harmonogramów jednego pracownika nie nachodziły na siebie jest pilnowane na poziomie aplikacji za pomocą odpowiednich walidacji wprowadzanych danych. Kolumna HOST symbolizuje pracownika, dla którego został stworzony harmonogram o identyfikatorze ID. HOST jest kluczem obcym i odwołuje się do istniejącego konta pracownika w tabeli Accounts. Na obrazku nie jest to oznaczon. Kolumna STATUS określa stan harmonogramu, który może być włączony (0) lub wyłączony/usunięty (1).

4 Schedule_days Każdy harmonogram zawarty w tabeli Schedules ma przypisane zakresy pracy w poszczególne dni tygodnia, znajdujące się w tabeli Schedule_days. Można ustalić tylko jeden zakres pracy dla określonego dnia w danym harmonogramie. Aby tego dopilnować, nałożylismy ograniczenie (constraint) UNIQUE na kolumny SCHEDULE_ID oraz DAY. Kolumny DAY_START i DAY_END określają godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracownika w danym dniu w danym harmonogramie. Na kolumnę DAY_END zostało nałożone ograniczenie (constraint) CHECK pilnujące aby ta godzina była późniejsza od DAY_START. Zatem podsumowując do tej pory, mamy pracowników, którzy mają przypisane harmonogramy pracy. Każdy pracownik może mieć zero lub kilka harmonogramów, ale które na siebie nie nachodzą. Każdy harmonogram może mieć przypisane zero lub maksymalnie 5 unikalnych dni roboczych z ustalonymi zakresami pracy. Timetable Jest to najważniesza tabela w całym schemacie. Na podstawie danych zawartych w Schedules i Schedule_days zostaje wygenerowany grafik, którego elementami są terminy wizyt. Wizyta posiada konkretny termin (data i godzina w kolumnie WHEN o typie DATE) mieszczący się w zakresie pracy w danym dniu danego harmonogramu (SCHEDULE_ID klucz obcy) danego pracownika (HOST). Do jednej wizyty może być przypisany zero lub jeden klient (GUEST klucz obcy do ACCOUNT_ID w tabeli Accounts). W tabeli Timetable są wygenerowane wizyty dla wszystkich włączonych harmonogramów. Klient po zalogowaniu do systemu może się zarejestrować na określoną wizytę do dowolnego pracownika. Do wyboru ma oczywiście tylko wizyty wolne. Kolumna STATUS określa czy wizyta jest włączona czy została usunięta. Kolumna CHECKPOINT jest wykorzystywana przez system do pilnowania spójności wiztyt w obrębie jednego harmonogramu. Im wyższy

5 CHECKPOINT tym świeższa zmiana dokonana na harmonogramie. Pomocne jest to podczas działania niektórych procedur, które modyfikują harmonogram. Można dzięki temu na przykład wyłączyć wizyty, które po dokonanej modyfikacji harmonogramu, nie mieszczą się w zakresie harmonogramu lub zakresie dnia pracy. 1.2 Diagram DFD Diagram ogólny: 2 Architektura systemu Punktem wyjścia dla zaprojektowania naszego systemu był wybór bazy danych. Uznaliśmy, że jest to najważniejszy element ze względu na to, że przechowywane są w niej informacje, bez których żaden system nie mógłby istnieć. Pozostałe komponenty dobieraliśmy tak, aby zapewnić jej bezpieczne i optymalne funkcjonowanie. Postanowiliśmy wybrać markę Oracle z trzech powodów. Po pierwsze jest to uznany producent systemów bazodanowych, który tworzy produkty najwyższej jakości. Po drugie Oracle udostępniło darmową dystrybucję swojej sprawdzonej bazy danych o nazwie 10g XE. Silnik

6 tej bazy jest w całości oparty na swoim komercyjnym odpowiedniku. Niemniej jednak Oracle nałożyło na nią pewne ograniczenia. Działa ona na jednym procesorze, wykorzystuje maksymalnie do 1 Gb RAMu, a przestrzeń dyskowa nie może przekraczać 4 Gb. Mimo to wymagania naszej aplikacji mieszczą się w tych limitach. Po trzecie jej komercyjna wersja 10gR1 jest obecna na rynku od 2004 roku i od tamtego czasu zostało wydanych wiele patchy poprawiających jej bezpieczeństwo, w które domyślnie wyposażona jest wersja XE. Na początku zastanawialiśmy się nad wyborem Sun MySQLa, ale w związku z przejęciem firmy Sun przez Oracle doszliśmy do wniosku, że jest to produkt o niepewnej przyszłości. Oracle najprawdopodobniej będzie degradowało znaczenie MySQla na rzecz XE. Kolejnym krokiem był dobór systemu operacyjnego. Zdecydowana wiekszość baz Oracle działa na systemach unixowych (HP-UX, AIX, Oracle Solaris) w tym 60% na Solarisie. My również postanowiliśmy pójść w tym kierunku. Przy całym uznaniu dla Windowsa, nie interesowały nas płatne systemy Microsoftu. Wybór padł na Solarisa. System ten jest najlepiej supportowany przez Oracle, ponieważ od niedawna jest to również produkt tej firmy. Niestety odkąd Sun został kupiony, Solaris przestał być systemem open-source i konieczne byłoby wykupienie licencji po 30 dniach użytkowania. Na szczęście rownolegle rozwijany jest system OpenSolaris, będący darmowym odpowiednikiem Solarisa. Dystrybucje Solarisa od niedawna wspierają bardzo ciekawy system plików ZFS, a także wbudowaną technologie wirtualizacji systemu o nazwie Zones. Oba te komponenty przyczynią się zarówno do ułatwionej administracji, optymalizacji, czy też bezpieczeństwa. Wybór technologii do napisania aplikacji był podyktowany bazodanowym charakterem docelowego produktu. Nasza aplikacja w sposób intensywny korzysta z zasobów bazy danych, dlatego chcieliśmy się przede wszystkim skupić na dopracowaniu warstwy biznesowej, bez kładzenia nacisku na warstwę prezentacyjną. W związku z tym zależało nam na środowisku, które ułatwiałoby życie programisty przy tworzeniu interfejsów webowych. Takim

7 środowiskiem jest technologia Oracle Application Express (Apex). Apex wprowadza ujednoliconą metodologię pracy nad programem. Instaluje się bezpośrednio w bazie danych za pomocą skryptów sql. Gotowe środowisko składa się z danych w tabelach oraz kodu napisanego w PL/SQL, a korzysta się z niego za pomocą przeglądarki internetowej, która łączy się z bazą za pomocą protokołu HTTP na odpowiednio skonfigurowanym porcie. Serwer HTTP wykorzystywany w naszym systemie to wbudowany w bazę danych serwer XML DB HTTP. Wybraliśmy to rozwiązanie ze względu na jego dobrą współpracę z technologią Apex. 2.1 Serwer bazy danych Wykorzystywana baza to Oracle 10g XE. Posiada ona jedną instancję o nazwie XE, której parametry wykorzystania pamięci RAM są ustawione na automatyczne. W ten sposób baza danych sama dostosowuje wykorzystanie pamięci zgodnie z aktualnym przeciążeniem bazy. Połączenie z bazą jest możliwe za pomocą protokołu HTTP dzięki odpowiednio skonfigurowanemu Listenerowi. W pliku listener.ora obecne są informacje o hoście, protokole i porcie na którym listener ma nasłuchiwać połączeń. Wbudowany w bazę serwer http jest automatycznie rejestrowany do listenera bazy danych, dzieki czemu listener może przekazywać połączenia do serwera http. Przeciążenie bazy w ciągu dnia szacowane jest na połączeń. Nie jest to dużo. Baza jest skonfigurowana na tworzenie procesów typu shared-server. Powoduje to, współdzielenie pamięci przez wiele sesji użytkowników, przez co możliwe jest zwiekszenie ilości możliwych sesji jdnocześnie połączonych do bazy danych. W innym wypadku każda sesja zajmowałaby pamięć, co prowadziłoby do jej wyczerpania. Parametry bazy zostały tak skonfigurowane aby możliwe było obsłużenie do 70 sesji w puli. Zastosowany tu został mechanizm Connection Pooling. Gdy jedna z sesji jest nieaktywna, to jej połączenie z bazą danych jest wykorzystane przez nową sesję. Gdy stara sesja znowu chce stać się aktywna to

8 czeka na zwolnienie połączenia. Pozwala to na zwiększenie ilości jednoczesnych sesji ponad ilość sesji w puli. 2.2 Serwer HTTP Oracle 10g XE pozwala na użycie takich serwerów HTTP jak Apache, Oracle Application Server, oraz wbudowany w bazę XE serwer XML DB HTTP. Wybraliśmy trzecią opcję ze względu na uproszczoną architekturę systemu. Dzięki temu uzyskujemy model dwuwarstwowy zamiast trójwarstwowego, bez konieczności dodatkowej instalacji serwera http. Serwer XML DB HTTP posiada bramkę PL/SQL, która umożliwia komunikację z bazą danych, wyposaża ją w serwer webowy z niezbędną infrastrukturą do tworzenia dynamicznych aplikacji. Jej działanie jest bardzo podobne do modułu mod_plsql zawartego w serwerze Apache. Istotą tego mechanizmu jest mapowanie zapytań URL przesłanych protokołem HTTP przez klientów webowych na odpowiednie procedury PL/SQL. Oto jak przedstawia się przetwarzanie zapytań klientów za pomocą bramki PL/SQL: - Serwer XML DB HTTP otrzymuje zapytanie z przegladarki klienta, - Serwer XML DB HTTP przekazuje zapytanie do wbudowanej bramki PL/SQL, - Bramka korzysta z informacji zawartych w zapytaniu HTTP oraz własnych plikach konfiguracyjnych w celu określenia, którego

9 bazodanowego konta użyć do połączenia z bazą danych, - Bramka przygotowuje parametry i wywołuje procedury PL/SQL zawarte w aplikacji, - Procedura PL/SQL generuje kod strony HTML korzystając z danych zawartych w bazie danych, - Odpowiedź skierowana jest spowrotem do bramki PL/SQL, - Serwer XML DB HTTP przekazuje odpowiedź do przeglądarki klienta. 2.3 Technologia Apex Apex jest technologią wytwarzania aplikacji webowych opartych na bazie danych Oracle i języku PL/SQL. Zasada jego działania jest taka sama niezależnie od tego czy pracujemy w środowisku developerskim, czy używamy stworzonej aplikacji. Przeglądarka wysyła zapytanie URL, które jest tłumaczone na odpowiednią apexową procedurę napisaną w pl/sql. Po przetworzeniu przez bazę tego zapytania, wynik jest wysyłany spowrotem do przegladarki w postaci

10 HTML. Ten cykl powtarza się za każdym razem, gdy następuje żądanie bądź submitowanie strony. Stan sesji jest zarządzany w tabelach apexa. Żądania nie tworzą odrębnego dedykowanego połączenia z bazą danych. Zamiast tego tworzona jest kolejna sesja, co powoduje, że maleje zużycie CPU. 2.4 System operacyjny Opensolaris został skonfigurowany aby działał na zonach. Są to kontenery wirtualizacyjne pozwalające na wydzielenie aplikacji, tak jakby funkcjonowała na odrębnym hoście. Pozwala to zachować bezpieczeństwo danych aplikacji, do którrych nie będą miały dostępu aplikacje z innych zon. Zona działa na systemie plików ZFS. Jest to nowy system o usprawnionej konfiguracji. Dzieki jego zastosowaniu możliwa jest między innymi kompresja przechowywanych danych. W przypadku bazy Oracle jest to bardzo pomocne gdyż kiedy baza przydziela plikom miejsce na dysku, zabiera cały przydzielony im obszar, nawet gdy pliki zajmują tylko fragment przydzielonego miejsca. ZFS powoduje, że zajęty jest rzeczywisty wykorzystywany obszar. Dzięki Zonie możliwa jest łatwa migracja zony z aplikacją na inny system Solaris. 2.5 Platforma sprzętowa Wykorzystany sprzęt podyktowany jest wymaganiom bazy, w obrębie których mieszczą się wymagania aplikacji. Wystarczy jeden procesor Intel Pentium IV 2,4 Ghz, 1 Gb RAMu oraz do 4 Gb wolnego miejsca na dysku twardym. 3 Analiza bezpieczeństwa systemu Bezpieczeństwo na poziomie bazy danych: Postępowanie według zasady "least privilege", wg której użytkownik bazy ma przypisane tylko potrzebne przywileje. Zablokowanie lub usunięcie

11 nieużywanych kont. Używanie różnych haseł do kont administracyjnych SYS i SYSTEM. Baza danych została uruchomiona w stanie Archivelog, który powoduje archiwizowanie plików Redo Logs odpowiedzialnych za rejestrowanie zmian w bazie danych. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie stanu bazy po korupcji instancji. Archiwizowane pliki kierowane są do obszaru Flash Recovery Area umieszczonym na odrębnym dysku. W tym samym obszarze są umieszczone kopie pliku konfiguracyjnego Control File, a także backupy zarządzane programem RMAN. RMAN skonfigurowany został na tworzenie backupów co 3 dni. W przypadku awarii możliwe jest odtworzenie danych w najgorszym wypadku do trzech dni wstecz. Przeciwdziałanie atakom XSS: Ataki XSS (Cross-site scripting) najczęściej utożsamia się z umieszczeniem przez intruza kodu JavaScript w aplikacji, który następnie jest uruchamiany w momencie pojawienia się w systemie nowego użytkownika. Nasz system przeciwdziała takim zagrożeniom przez filtrowanie danych z formularzy. Filtrowanie to polega na akceptowaniu łańcuchów znaków pozbawionych znaków specjalnych, które mogą tworzyć szkodliwy kod. Możliwe jest to dzięki odpowiednim wyrażeniom regularnym. Przykład: ^([1-zA-Z]{1,50} [a-za-z]{1,50})$ To wyrażenie regularne nałożone jest w formularzu na pole "Imię i nazwisko" jako walidacja na poziomie aplikacji. Przepuszcza tylko litery alfabetu. Przeciwdziałanie atakom SQL Injection: Ataki te są niebezpieczne gdy użytkownicy zewnętrzni mogą wprowadzać dane wykorzystywane w zapytaniach DML, które modyfikują dane. Przeciwdziałamy temu na poziomie aplikacji poprzez walidacje wprowadzanych danych. Sprawdzamy długość łańcuchów, format danych oraz obecnosć znaków

12 niedozwolonych. Przykladem może być strona Zapisu do systemu, w której klient tworzy nowe konto. SSL: Można zaszyfrować dane przesyłane przez przeglądarkę do serwera HTTP. Dzięki temu można utajnić hasła i loginy podczas logowania. Niestety nie udało nam sie tego dokonać ze względu na problemy z dostawcą usługi SaaS, na której obecnie działa nasza aplikacja.

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik szybkiego uruchamiania Bitdefender GravityZone Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe Prelegenci Maciej Wrzód, Kierownik zespołu wsparcia sprzedaży w Atena S.A. Marcin Kosiedowski, Kierownik zespołu rozwoju oprogramowania, Atena S.A.. Atena od 20 lat produkuje oprogramowanie dostosowane

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo