Dokument bezpieczeństwa Huzar Software

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument bezpieczeństwa Huzar Software"

Transkrypt

1 Autorzy: Agnieszka Indyka-Piasecka..... data ostatniej modyfikacji: r Wrocław, sierpień

2 Spis treści Wstęp Bezpieczeństwo środowiska/otoczenia Kontrola haseł Kontrola dostępu do bazy danych Instalacja sieciowa oprogramowania HS współdzielącego serwer bazy danych z innym oprogramowaniem przedsiębiorstwa Instalacja sieciowa oprogramowania HS Instalacja jednostanowiskowa oprogramowania HS Bezpieczeństwo oprogramowania HS na przykładzie WinSAD Zarządzanie i kontrola haseł użytkowników Zarządzanie uprawnieniami użytkowników Rejestracja, definiowanie haseł i praw dostępu Archiwizacja danych Zalecenia dotyczące ustawień internetowych

3 Wstęp Przekazujemy Państwu poniższy dokument opisujący wielorakie aspekty bezpieczeństwa związane z oprogramowaniem firmy Huzar Software. Dokument ten może zostać wykorzystany przez przedsiębiorstwo w procesie tworzenia wewnętrznej polityki bezpieczeństwa w związku z pojawiającymi się wymaganiami opracowania i stosowania standardów bezpieczeństwa w przypadku: a) uzyskiwania pozwolenia na stosowanie uproszczonych procedur celnych, b) uzyskiwania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO: świadectwo AEO uproszczenia celne, świadectwo AEO bezpieczeństwo i ochrona, AEO uproszczenia celne/ bezpieczeństwo i ochrona, c) inne sytuacje wymagające ustalenia standardów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (np. uzyskiwanie certyfikatów bezpieczeństwa wg. norm ISO). W niniejszym dokumencie sygnalizujemy kwestię poprawności w skonfigurowaniu zewnętrznego środowiska informatycznego, w którym działa programowanie firmy Huzar Software oraz szczegółowo opisujemy ustawienia w wewnętrznych opcjach programów firmy Huzar Software niezbędne w zachowaniu ustalonych w przedsiębiorstwie standardów bezpieczeństwa. Dokument bezpieczeństwa HS KOMPUTER UŻYTKOWNIKA Oprogramowanie HS z kontrolą haseł i podpisywaniem zapytań SQL Kontrola haseł systemu operacyjnego Klient bazy danych Bezpieczna transmisja danych Kontrola haseł systemu operacyjnego serwera SERWER Serwer bazy danych z kontrolą haseł Schemat 1.: Obszar zagadnień opisanych w Dokumencie bezpieczeństwa Huzar Software. 3

4 Programy firmy Huzar Software 1 w zakresie komunikacji z bazą danych opierają się na architekturze klientserwer. Ze względu na zapewnienie ochrony przechowywanych danych, oprogramowanie HS nie umożliwia dostępu do bazy danych przez dowolne zapytania SQL. Zapytanie SQL modyfikujące bazę danych musi być autoryzowane (podpisane) przez firmę HuzarSoftware. 1. Bezpieczeństwo środowiska/otoczenia 1.1. Kontrola haseł Zalecane jest, aby przedsiębiorstwo stosowało ustalone, wewnętrzne procedury bezpieczeństwa informatycznego. Procedury te powinny obejmować również kwestie bezpieczeństwa w zarządzaniu: hasłami oraz uprawnieniami użytkowników systemów informatycznych (systemów operacyjnych, baz danych i innych). Ustalone reguły bezpieczeństwa powinny zostać zastosowane również w odniesieniu do środowiska (w tym systemu operacyjnego), w którym działa oprogramowanie HS, aby zabezpieczyć oprogramowanie do obsługi celnej przed nieuprawnionym dostępem. Jeśli w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa skonfigurowany i używany jest dostęp do serwera usług katalogowych przez LDAP, zadanie kontroli i zarządzanie hasłami użytkowników oprogramowania HS można przenieść na stronę serwera (patrz pkt ) Kontrola dostępu do bazy danych Instalacja sieciowa oprogramowania HS współdzielącego serwer bazy danych z innym oprogramowaniem przedsiębiorstwa Jeśli w przedsiębiorstwie zainstalowany jest już serwer bazy danych (FireBird/Interbase, MSSQL, Oracle) na potrzeby innego oprogramowania wykorzystywanego w firmie, administrator zarządzający prawami dostępu do serwera bazy danych bezwzględnie powinien założyć nowego użytkownika bazy danych wyłącznie na potrzeby oprogramowania HS. Użytkownik ten musi posiadać pełne uprawnienia do: tworzenia, modyfikowania i archiwizowania bazy danych Instalacja sieciowa oprogramowania HS Podczas instalacji oprogramowania HS (programy: WinSADIB, WinSADMS, WinSADOR, WinSkladIB, WinUCZIB, IntrastatIB, MagSC), zakładany jest domyślny użytkownik bazy danych z hasłem domyślnym. Użytkownik domyślny ma uprawnienia administratora dla nowoutworzonej bazy danych: a) bazy danych FireBirdSQL: b) bazy danych MSSQL: 1 W dokumencie zamiast sformułowania oprogramowanie firmy Huzar Software będzie w skrócie używane sformułowanie oprogramowanie HS. 4

5 b) bazy danych MSSQL: c) bazy danych Oracle. Administrator bazy danych (odpowiednio FireBirdSQL, MSSQL, Oracle) bezwzględnie powinien dokonać zmiany hasła dla domyślnego użytkownika nowoutworzonej bazy danych programu. Jeśli ze względu na przyjętą w przedsiębiorstwie politykę bezpieczeństwa, konieczne będzie założenie innego, nowego użytkownika bazy danych na potrzeby oprogramowania HS, użytkownik ten musi mieć pełne uprawnienia do: modyfikowania, archiwizowania i odtwarzania bazy danych. Następnie zmienione dane należy wpisać na pierwszym oknie logowania odpowiedniego oprogramowania HS, pod przyciskiem Baza danych (widok okna logowania powyżej). Hasła baz danych (odpowiednio FireBirdSQL, MSSQL, Oracle) są w programach HS przechowywane w formie zaszyfrowanej, a tym samym nie ma możliwości pozyskania hasła przez niepowołane osoby, ale również hasło nie może być odzyskane przez uprawnionego użytkownika. Zalecane jest, aby hasło do bazy danych wprowadzał administrator bazy Instalacja jednostanowiskowa oprogramowania HS Po zainstalowaniu na pojedynczym stanowisku roboczym oprogramowania HS oraz odpowiedniego serwera bazy danych zalecane jest, aby Administrator bazy danych dokonał zmiany hasła dla domyślnego użytkownika nowoutworzonej bazy danych programu. Jeśli konieczne będzie założenie innego, nowego użytkownika bazy danych, użytkownik ten musi mieć pełne uprawnienia do: modyfikowania, archiwizowania i odtwarzania bazy danych. Następnie zmienione dane należy wpisać na pierwszym oknie logowania odpowiedniego oprogramowania HS, pod przyciskiem Baza danych (widok okna logowania powyżej). 2. Bezpieczeństwo oprogramowania HS na przykładzie WinSAD 2.1. Zarządzanie i kontrola haseł użytkowników W celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do informacji, program WinSAD posiada wewnętrznie wbudowane mechanizmy: kontroli haseł użytkowników logujących się do programu oraz kontroli haseł do bazy danych. Dodatkową ochroną danych strategicznych, jak hasła użytkowników, jest przechowywanie tych danych w bazie danych WinSAD w formie zaszyfrowanej. 5

6 Po włączeniu w programie, w menu Opcje-> Opcje programu mechanizmu kontroli haseł użytkowników można ustalić: 1) częstotliwość zmiany hasła (dni/tygodnie/miesiące), 2) minimalną długość hasła (w znakach), 3) minimalną liczbę małych i dużych liter oraz cyfr, które mają wystąpić w haśle użytkownika, 4) dopuszczalną liczbę znaków ze starego hasła użytkownika, która może powtórzyć się w nowym haśle, 5) minimalną liczbę poprzednich haseł użytkownika, które muszą być różne od nowego hasła, 6) dopuszczalną liczbę błędnych prób logowania, po których nastąpi zablokowanie hasła użytkownika, 7) minimalny czas zablokowania konta użytkownika po przekroczeniu dopuszczalnej liczby błędnych prób logowania. Dodatkowo w programie WinSAD zastosowany został mechanizm wymuszający zmianę hasła do bazy danych. Po włączeniu w Opcjach programu mechanizmu kontroli haseł bazy danych, Administrator będzie zobligowany do zmiany hasła bazy danych co określoną, w opcji, liczbę dni (lub tygodni, lub miesięcy) Zarządzanie uprawnieniami użytkowników Rejestracja, definiowanie haseł i praw dostępu W programie WinSAD, w menu Opcje znajduje się funkcja Hasła i uprawnienia. Za jej pomocą można zarejestrować nowego użytkownika, a następnie skonfigurować jego uprawnienia. Po zainstalowaniu programu jedynym użytkownikiem jest Administrator z pełnymi uprawnieniami. Hasło tego użytkownika nie jest określone (jest puste ). Hasło to NALEŻY zmienić podczas pierwszego uruchomienia programu. UWAGA: Małe i wielkie litery nie są rozróżniane w nazwie użytkownika. Małe i wielkie litery są rozróżniane w haśle. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników programu realizowane jest w oknie Użytkownicy, otwieranym z menu Opcje-> Hasła i uprawnienia. W obszarze Użytkownicy można zobaczyć wszystkich użytkowników Aktualnie zarejestrowani użytkownicy programu WinSAD Aktualne uprawnienia posiadane przez użytkownika podświetlonego w oknie Użytkownicy Uprawnienia, których nie posiada użytkownik 6

7 zarejestrowanych w programie. Za pomocą przycisku Nowy Administrator dodaje nowego użytkownika. Dla zaznaczonego użytkownika program wyświetla informacje w dwóch obszarach: o przydzielonych mu uprawnieniach (obszar Posiadane uprawnienia) oraz nieprzydzielonych uprawnieniach (obszar Pozostałe uprawnienia). Zmiany uprawnień dokonuje Administrator (lub inny użytkownik posiadający uprawnienie Nadawanie praw) przenosząc, za pomocą przycisków z czerwonymi strzałkami, wskazane pozycje z listy uprawnień pomiędzy polami Posiadane uprawnienia Pozostałe uprawnienia. Użytkownik Administrator (lub inny użytkownik posiadający uprawnienie Nadawanie praw) może nadawać innym użytkownikom uprawnienia do: 1) edycji i przeglądania danych, 2) drukowania, 3) konfigurowania opcji programu, 4) edytowania rejestru procedury uproszczonej, 5) wprowadzania poprawek w rejestrze procedury uproszczonej, 6) blokowania, usuwania dokumentu SAD, 7) przejmowania dok. SAD (tzn. edytowania SAD-ów wykonanych przez innego użytkownika), 8) archiwizowania danych, 9) używania modułu faktur VAT. Administrator nadaje poszczególnym użytkownikom programu WinSAD uprawnienia zgodnie z zakresem wykonywanych obowiązków. Zalecane jest aby: TYLKO Administratorowi pozostawić wszystkie uprawnienia; określić hasło dla Administratora. Zalecamy, aby zwykły użytkownik programu WinSAD (nie Administrator) miał przydzielone następujące uprawnienia: 1) Edycja danych. 2) Podgląd danych, 3) Drukowanie, 4) Archiwizacja, 5) Moduł faktur VAT, 6) Usuwanie SAD-ów. Świadome zarządzanie użytkownikami programu zapewnia bezpieczny i sprawny dostęp do zasobów programu WinSAD. Istnieje możliwość archiwizowania wszystkich ustawień użytkownika w programie WinSAD, czyli Profilu użytkownika. Profil można zapisać w pliku zewnętrznym w formacie xml (menu Opcje-> Hasła i uprawnienia, przycisk Zapisz profil). Dzięki tej funkcjonalności można dodatkowo, osobno archiwizować ustawienia użytkownika, aby np. następnie wczytać profil na innym stanowisku komputerowym. Administratorowi ułatwia to również zarządzanie większą liczbą użytkowników Uprawnienia użytkownika prowadzącego rejestr procedur uproszczonych Rejestr jest wykazem odpraw celnych dokonanych w procedurze uproszczonej. Obsługa procedur uproszczonych opartych na rejestrze wymaga od Użytkownika znajomości aktualnych aktów prawnych oraz dynamicznie zmieniających się instrukcji i informacji publikowanych na stronach internetowych Służby Celnej (www.mf.gov.pl/index.php?const=2, Rejestr w programie WinSAD wymaga założenia. Rejestr może być założony przez dowolnego użytkownika programu, natomiast jego obsługa wymaga przydzielenia odpowiednich uprawnień. W programie WinSAD wprowadzono dwa uprawnienia użytkowników dotyczące rejestrów: Edycja rejestru i Poprawki rejestru. Uprawnienie Edycja rejestru daje dostęp do wszystkich operacji w rejestrze procedury uproszczonej pod warunkiem, że wpis w rejestrze nie jest jeszcze zablokowany. 7

8 Uprawnienie Poprawki rejestru powinno być przydzielane TYLKO w połączeniu z uprawnieniem Edycja rejestru i pozwala na dokonywanie poprawek w zablokowanych wpisach. Szczególna uwagę należy zwrócić na przydzielanie uprawnienia Poprawki rejestru procedury uproszczonej. Uprawnienie to należy przydzielić wyłącznie jednej osobie w przedsiębiorstwie/firmie - osobie upoważnionej do dokonywania poprawek. Co więcej zalecane jest, aby uprawnienie to przydzielić TYLKO na chwilę dokonywania poprawki, a następnie odebrać uprawnienie, aby uniknąć niepożądanych działań przypadkowych. Wszystkie poprawki wprowadzane do rejestrów procedur uproszczonych są rejestrowane, stąd nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany w rejestrach bez pozostawienia śladu wykonania tychże operacji. Użytkownik nie posiadający uprawnień Edycja rejestru i Poprawki rejestru ma jedynie możliwość podglądu zawartości rejestrów Uprawnienie Autentykacja przez LDAP Jeśli w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa skonfigurowany i używany jest dostęp do serwera usług katalogowych przez LDAP, zadanie kontroli i zarządzanie hasłami użytkowników można przenieść na stronę serwera. W tym celu, w programie WinSAD z menu Opcje-> Hasła i uprawnienia Administrator powinien nadać użytkownikowi uprawnienie Autentykacja przez LDAP, tzn. przenieść je do obszaru Posiadane uprawnienia. Zalecane jest jednak utrzymywanie jednego użytkownika na prawach administratora programu WinSAD bez uprawnienia Autentykacja przez LDAP tak, aby w przypadku problemów z konfiguracją LDAP lub dostępem do serwera LDAP była możliwość wyłączenia tego uprawnienia pozostałym użytkownikom programu WinSAD Archiwizacja danych Systematyczna archiwizacja danych oraz tworzenie kopii zapasowych jest podstawowym i niezbędnym elementem polityki bezpieczeństwa prowadzonej w przedsiębiorstwie. Archiwizacja danych i tworzenie kopii zapasowych zabezpiecza przed utratą danych oraz umożliwia odzyskiwanie danych w razie awarii systemów informatycznych. Program WinSAD posiada funkcję archiwizacji wykorzystywanych baz danych. Zastosowane zostały standardowe mechanizmy archiwizacji, dostarczane przez serwer bazy dany Firebird/Interbase, MSSQL lub Oracle. Kończąc pracę, program WinSAD, przy włączonej opcji - Archiwizuj dane, (menu Opcje-> Opcje programu) przystępuje do archiwizacji danych (po ustawieniu opcji archiwizuj również indeksy tablic, archiwizowane są również pliki indeksowe). Zarchiwizowane dane są przechowywane na serwerze bazy danych, w formie skompresowanej, w katalogu wskazanym w Opcjach programu. Można ustalić liczbę ostatnio zapisanych kopii archiwalnych bazy danych. Zalecane jest, aby przedsiębiorstwo stosowało ustalone, wewnętrzne procedury bezpieczeństwa informatycznego dotyczące archiwizacji swoich wszystkich danych elektronicznych, tworzenia dodatkowych kopii zapasowych (np. na nośnikach zewnętrznych, takich jak: dyski przenośne, dyski CD, pamięci typu Flash, taśmy) oraz odzyskiwania zarchiwizowanych danych. Również archiwa baz danych programu WinSAD powinny podlegać składowaniu na nośnikach zewnętrznych, tworzeniu dodatkowych kopii zapasowych wg. ustalonych w przedsiębiorstwie procedur bezpieczeństwa. 8

9 2.4. Zalecenia dotyczące ustawień internetowych 1. Programy HS pobierają taryfę celną oraz kursy walut z następujących adresów: - - wildcat.huzar.pl, - wildcat-sdi.huzar.pl, - - protokoły http (port 80) i https (port 443), - porty 80 i 443. Do prawidłowego funkcjonowania programów HS niezbędne jest umożliwienie dostępu do wyżej wymienionych adresów przez zabezpieczenia internetowe przedsiębiorstwa. Programy HS łączą się również ze stroną systemu Celina (https://www.celina.krakow.uc.gov.pl) oraz interfejsem niewizualnym systemu ECS (adres https://www.e-clo.pl/ecswebservice/fromtrader poprzez SOAP). Użytkownik systemu Windows, na którego loguje się użytkownik programów HS powinien mieć możliwość połączenia się z adresem: https://wildcat.huzar.pl/download/ oraz https://wildcatsdi.huzar.pl/download/. 2. Na potrzeby programów HS, w celu zapewnienia wygodnej komunikacji użytkownika z wybranymi systemami Służby Celnej (tj.: ECS, NCTS, OSOZ), może być również konieczny dostęp do kont pocztowych. Programy HS obsługują następujące typy serwerów pocztowych: POP3, SMTP, IMAP, Lotus Notes. 9

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo