banking, insurance & capital markets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "banking, insurance & capital markets"

Transkrypt

1 banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeniowych Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń

2 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2 Wstęp Globalne zmiany, nieustanny rozwój technologii oraz otwieranie nowych rynków sprawia, że konieczne staje się nowe podejście do rozwiązań organizacyjno-biznesowych towarzystwa ubezpieczeniowego. Nowe wyzwania to możliwość szybkiego zaspokajania potrzeb rynku poprzez budowanie nowych produktów ubezpieczeniowych, wprowadzanie nowych procesów biznesowych, wykorzystanie alternatywnych kanałów sprzedaży i obsługi klienta czy polepszenie zarządzania ryzykiem.

3 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Szanse i wyzwania 3 Rynek ubezpieczeń w Polsce nieustannie się rozwija. Pojawiają się wyzwania związane z procesami globalizacji, zmianą struktury wiekowej społeczeństw czy nowymi zagrożeniami związanymi z katastrofami naturalnymi. Dodatkowe szanse dla sektora ubezpieczeń stwarzają nowe kanały dystrybucji, otwarcie nowych rynków w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Swoboda działalności Nowe rynki połączone ze swobodą działalności w ramach Unii Europejskiej stwarzają z jednej strony duże możliwości, jednak z drugiej strony zwiększa się konkurencja na rodzimych rynkach. Aby wyróżnić się spośród coraz większej liczby towarzystw ubezpieczeniowych konieczne jest stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań dotarcia i obsługi klienta. Bancassurance Bancassurance jest obszarem biznesu, który szczególnie w ubezpieczeniach na życie charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem wzrostu. Jednocześnie rentowność tego kanału dystrybucji jest dość ograniczona. Aby wykorzystać w pełni potencjał bancassurance, a jednocześnie uzyskać oczekiwaną rentowność konieczna staje się maksymalna automatyzacja oraz integracja procesów bankowo-ubezpieczeniowych. Unit-linked Produkty Unit-linked są podstawowym motorem wzrostu ubezpieczeń na życie. Jednocześnie ze względu na dość dużą złożoność wymagają skomplikowanej i czasochłonnej obsługi. Obsługę tego typu produktów można uprościć wprowadzając ciągłe i automatyczne procesy ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego (automatyczna ocena ryzyka, przetwarzanie zleceń funduszowych) oraz umożliwiając na samoobsługę za pomocą portali internetowych. Kanały direct Bezpośrednie kanały dystrybucji produktów ubezpieczeniowych sprawdzają się głównie dla prostych produktów majątkowych. Jednak kanał bezpośredni jakim jest Internet można doskonale wykorzystać do obsługi klienta, co umożliwi znaczne oszczędności oraz pozwoli na zwiększenie satysfakcji klienta. Optymalizacja procesów sprzedaży Niezależnie od rozwoju bezpośrednich kanałów sprzedaży takich jak Internet czy telefon, cały czas największe znaczenie ma tradycyjna sieć agentów czy brokerów. Ze względu jednak na konkurencję ze strony innych firm jak i nowe kanały dystrybucji właśnie, konieczna staje się skrócenie procesów zawierania umów przez agentów. Dodatkowo niezbędne jest wprowadzenie zaawansowanych systemów prowizyjno-motywacyjnych dla złożonych struktur agencyjnych. Obsługa klienta Dobrej jakości obsługa klienta jest w tym momencie jednym z najważniejszych problemów na rynku ubezpieczeń. Przejście z postrzegania produktowego na zorientowanie na klienta jest jednym z najważniejszych zadań stojących głównie przed dużymi grupami finansowymi. Coraz ważniejsze się staje wdrożenie programów kompleksowego zarządzania relacjami z klientem, obsługi kampanii marketingowych czy programów lojalnościowych. Reformy emerytalne Trwają w tym momencie prace nad wprowadzeniem lub dokończeniem reform emerytalnych. Jednocześnie w Europie Zachodniej ze względu na niekorzystną strukturę wiekową społeczeństwa konieczne jest wprowadzenie niezbędnych zmian systemów emerytalnych. W obu tych przypadkach niewątpliwie beneficjentami tych reform będą firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. Firma Comarch pragnie zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą systemów IT, które doskonale wpasowują się w najnowsze trendy panujące na rynku ubezpieczeń.

4 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 4 Oferta Comarch Comarch oferuje strategiczną współpracę w zakresie informatyzacji firm ubezpieczeniowych, a także możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas ponad 10-letniej współpracy z wieloma instytucjami finansowymi, pozwalających na szybką i wydajną realizację przyjętych celów biznesowych. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta, wsparcie procesów biznesowych jest budowane poprzez: gotowe rozwiązania własne, budowę rozwiązań dedykowanych dla klienta, prace integracyjne i/lub dostarczenie sprzętu i oprogramowania firm trzecich. Obsługa klienta i sieci sprzedaży Rozwój produktów i nowy biznes Szkody i rozliczenia Księgowość, reasekuracja i aktywa Ubezpieczenia na życie Comarch Insurance Net Comarch Life Insurance Comarch Asset Management Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Comarch Insurance Net Comarch Debt Management Comarch NonLife Insurance Emerytury Comarch Pension Net Comarch Asset Management Comarch Pension Rozwiązania uniwersalne Comarch Commission Comarch Insurance CRM Comarch Insurance Data Warehouse Comarch Document Management Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń

5 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Procesy ubezpieczeniowe Wśród rozwiązań Comarch dla ubezpieczeń na szczególną uwagę zasługują rozwiązania wspierające w sposób kompleksowy podstawowe procesy biznesowe firm ubezpieczeniowych. Wdrożenie jednolitego systemu corowego pozwala na znaczne obniżenie kosztów działalności ubezpieczeniowej oraz umożliwia rozwój nowych kanałów dystrybucji. Jednocześnie elastyczne systemy produkcyjne oferowane przez Comarch znakomicie skracają wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz reakcję na potrzeby rynku. Ubezpieczenia na życie Comarch Life Insurance System Comarch Life Insurance jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym przeznaczonym dla firm ubezpieczeń na życie. System ten został zaprojektowany i wykonany jako narzędzie zapewniające możliwość elastycznego i szybkiego reagowania na potrzeby rynku ubezpieczeń, skrócenia procesów biznesowych oraz zmniejszenia kosztów działalności operacyjnej. System Comarch Life Insurance obsługuje całość działalności towarzystwa ubezpieczeń na życie. Dzięki budowie modułowej może zostać zintegrowany z istniejącą architekturą systemową w wybranym zakresie. Produkty UnitLinked oraz kanał bancassurance są obecnie najszybciej rozwijającymi obszarami biznesu ubezpieczeń na życie. Z tego powodu kluczowe obszary systemu Comarch Life Insurance to możliwość elastycznego definiowania produktów ubezpieczeniowych, automatyzacja obsługi produktów typu UnitLinked oraz bardzo duże wsparcie dla kanału bancassurance. Położenie nacisku na ww. obszary pozwala na uzyskanie szybkiego wzrostu sprzedaży ubezpieczeń oraz umożliwia zwiększenie rentowności oferowanych produktów. Wdrożenie systemu Comarch Life Insurance pozwala na zarządzanie portfelem umów w jednolity sposób oraz, dzięki zebraniu danych o klientach Towarzystwa w jednym miejscu, ułatwia wdrożenie systemów CRM. System ten jest dobrym krokiem na drodze zmiany myślenia z zorientowanej na produkty, na orientację na klienta. Łącznie z systemem wsparcia sprzedaży (Comarch Insurance Net) oraz zarządzania relacjami z klientem (Comarch CRM) umożliwia towarzystwu na zdobycie realnej przewagi nad konkurencją. Obsługiwane procesy: definiowanie i zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi, obsługa wniosków ubezpieczeniowych i polis oparta o definiowalny workflow, underwriting ubezpieczonych umożliwiający automatyczną ocenę ryzyka, zarządzanie rachunkami funduszowymi i operacjami inwestycyjnymi, 5 Comarch Life Insurance Lista polis Comarch Life Insurance Rejestracja wniosku

6 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 6 obsługa roszczeń oparta o definiowalny workflow, zarządzanie wielokanałową i wielowymiarową strukturą sieci sprzedaży, naliczanie prowizji oraz zarządzanie motywacją sieci sprzedaży, obsługa inkasa oraz procesy rozliczeniowe, obsługa programów i umów reasekuracyjnych, naliczanie i zarządzanie rezerwami, prowadzenie kartotek osobowych wszystkich klientów i kontrahentów, obsługa rejestrów dokumentów, raportowanie i analizy. Obsługiwane linie produktowe: ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, ubezpieczenia kredytów i kredytobiorcy, indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia rentowe i kapitałowe, ubezpieczenia medyczne, fundusze emerytalne. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Comarch NonLife Insurance System Comarch NonLife Insurance jest systemem produkcyjnym wspierającym wszystkie procesy zachodzące w towarzystwie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Wdrożenie systemu pozwala na uporządkowanie portfela i przyspieszenie wprowadzania nowych produktów na rynek. Zakres wdrożenia może obejmować wszystkie moduły i linie produktowe. Ze względu na modularną budowę systemu istnieje również możliwość wdrożenia poszczególnych obszarów funkcjonalnych czy produktów oraz dopasowanie tych części do istniejącej w towarzystwie architektury systemowej. Wdrożenie jednego spójnego systemu corowego, który swoim zakresem funkcjonalnym obejmuje wszystkie linie produktowe oraz całość działalności ubezpieczeniowej pozwala na uzyskanie wielu korzyści biznesowych. Podstawową korzyścią jest obniżenie kosztów działalności poprzez automatyzację wielu procesów. Jednocześnie automatyzacja procesów oraz brak duplikacji informacji znakomicie skraca procesy biznesowe, co może w przypadku obsługi szkód znakomicie poprawić jakość obsługi klienta. Comarch NonLife Insurance Szczegóły polisy Comarch NonLife Insurance Rozrachunki

7 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Bardzo istotnym elementem systemu Comarch NonLife Insurance jest generator produktów, który pozwala szybko wprowadzać nowe produkty lub modyfikować istniejące. Przebudowa taryfy ubezpieczeniowej za pomocą systemu Comarch NonLife Insurance może być bez najmniejszych problemów wykonana bezpośrednio przez aktuariusza w przeciągu 1 dnia. Pozwala to na bardzo szybką reakcję na potrzeby rynku i wyprzedzenie konkurencji. Obsługiwane procesy: generator produktów i taryf ubezpieczeniowych, obsługa wniosków i umów ubezpieczeniowych, likwidacja szkód oparta o definiowalny workflow, magazyn druków ścisłego zarachowania, zarządzanie wielokanałową i wielowymiarową strukturą sieci sprzedaży, naliczanie prowizji oraz zarządzanie motywacją sieci sprzedaży, obsługa inkasa oraz procesy rozliczeniowe, obsługa programów i umów reasekuracyjnych, naliczanie i zarządzanie rezerwami, raportowanie i analizy. monitoring i odzyskiwanie należności, prowadzenie kartotek osobowych i kartotek mienia, obsługa rejestrów dokumentów, raportowanie i analizy. Obsługiwane linie produktowe: ubezpieczenia komunikacyjne (motor insurance), ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia turystyczne, gwarancje ubezpieczeniowe. Wsparcie reformy emerytalnej Comarch Pension Systemy emerytalne nabierają coraz większego znaczenia w gospodarkach państw rozwiniętych ze względu na szybko postępujące starzenie się społeczeństw. Comarch wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku oferując system wspierający II i III filar reform emerytalnych. System pozwala na pełną, szybką i sprawną obsługę procesów emerytalnych. Obsługiwane procesy: definiowanie schematów emerytalnych, zarządzanie umowami emerytalnymi (indywidualne i grupowe), zarządzanie kontami emerytalnymi, zarządzanie umowami na wypłatę emerytury, obsługa wypłat, obsługa rezerw i obliczeń aktuarialnych, obsługa rejestru osób i dokumentów. 7 Comarch Pension Lista umów Comarch Pension Szczegóły umowy

8 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 8 Zarządzanie wierzytelnościami Comarch Debt Management Sprawne i skuteczne zarządzanie wierzytelnościami i realizacja zadań związanych z ich odzyskiwaniem często wymaga wsparcia zaawansowanych rozwiązań informatycznych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie towarzystw ubezpieczeniowych Comarch przygotował system Comarch Debt Management. System ten umożliwia osiąganie korzyści biznesowych poprzez sprawne i skuteczne zarządzanie wierzytelnościami i realizacja zadań związanych z ich odzyskiwaniem. Obsługiwane procesy: klasyfikacja spraw windykacyjnych i przypisywanie im scenariuszy postępowania, definiowanie przebiegu procesów windykacji, zarządzanie kolejkami, obsługa kolejek operatora, obsługa spraw windykacyjnych, zarządzanie kontaktami, zarządzanie dokumentami, raporty i analizy. Ocena i klasyfikacja Comarch Insurance Scoring Comarch Insurance Scoring to system informatyczny oparty o elastyczny i definiowalny automat regułowy pozwalający na ocenę różnego rodzaju obiektów (wnioski, klienci, firmy, itp.). System znakomicie przyspiesza krytyczne procesy biznesowe poprzez automatyzację procesów oceny ryzyka ubezpieczeniowego, klasyfikację spraw szkodowych czy segmentację klientów towarzystwa ubezpieczeniowego. Obsługiwane procesy: automatyczna ocena ryzyka wniosków ubezpieczeniowych, klasyfikacja szkód i roszczeń, segmentacja agentów i pośredników ubezpieczeniowych, klasyfikacja spraw windykacyjnych. Comarch Debt Management Comarch Insurance Scoring Definicja modelu oceny ryzyka

9 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Sprzedaż i obsługa klienta W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie firm ubezpieczeniowych w zakresie obniżenia kosztów sieci sprzedaży, optymalizacji systemów motywacyjnych, skrócenia czasu dotarcia do klienta czy wykorzystania alternatywnych kanałów sprzedaży, Comarch przygotował zestaw aplikacji dedykowanych dla działów sprzedażowych i marketingowych. Rozwiązania Comarch wspierają zarówno sieci sprzedaży, skrócenie czasu zawierania umów oraz optymalizację systemów motywacyjnych, jak i nowe kanały dystrybucji typu telefon czy Internet. Bardzo ważnym narzędziem wspierającym sprzedaż jest system Comarch CRM oferujący szerokie możliwości zarządzania relacjami z klientem. Dystrybucja i obsługa polis Comarch Insurance Net System Comarch Insurance Net pozwala na zwiększenie sprzedaży oraz skrócenie procesu zawierania umów ubezpieczeniowych. Jest to system umożliwiający zdalną dystrybucję i obsługę produktów ubezpieczeniowych. System ten kierowany jest dla klientów towarzystwa jak i swoją funkcjonalnością wspiera działania agentów, pracowników oraz współpracowników. System Comarch Insurance Net jest odpowiedzią Comarch na wyraźną tendencję na rynku ubezpieczeniowym związaną z kanałami direct. System ten pozwala nie tylko na sprzedaż nowych produktów ubezpieczeniowych, ale przede wszystkim na ich łatwą i szybką obsługę. Dotyczy to zarówno bezpośredniego zarządzania polisą czy kontem funduszowym przez klienta, ale również możliwość przeglądania własnego portfela polis przez agentów czy brokerów. System Comarch Insurance Net może zostać zintegrowany z istniejącymi systemami produktowymi tak, żeby informacje w nim dostępne były cały czas aktualne, a wszelkie operacje wykonywane przez klientów miały natychmiastowe przełożenie na rzeczywiste dane. Obsługiwane procesy: prezentacja oferty ubezpieczenia, przeprowadzenie symulacji i kwotacji, rejestracja wniosków o ubezpieczenie, zarządzanie polisami, obsługa funduszy inwestycyjnych, obsługa danych osobowych, obsługa procesów szkodowych, wsparcie dla sieci sprzedaży (struktura, prowizje, faktury). Zarządzanie siecią sprzedaży Comarch Commission & Incentive Celem wdrożenia systemu Comarch Commission & Incentive jest osiągnięcie przez klienta znaczących uspraw- 9 Comarch Commission Struktura sieci Comarch Insurance Net

10 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 10 nień procesów biznesowych w obszarze zarządzania, wynagradzania i motywowania sił sprzedaży, prowadzących do wzrostu jakości portfela klientów i rentowności biznesu. System umożliwia towarzystwom ubezpieczeniowym kreowanie unikalnych polityk prowizyjnomotywacyjnych oraz automatyzację wszelkich powiązanych rozliczeń. System jest zbudowany z trzech modułów definicyjnych, odpowiedzialnych za zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie celami sprzedaży i jakości oraz definiowanie polityki prowizyjno-motywacyjnej. Dwa moduły procesowe odpowiadają za naliczanie i akceptację prowizji oraz rozliczanie wypłat prowizji. Funkcjonalność systemu jest dostępna zarówno dla pracowników back-office jak i działających w obszarze front-office jednostek sieci sprzedaży. Obsługiwane procesy: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie danymi sprzedażowymi, zarządzanie polityką prowizyjną, rozliczenia z agentami, automatyczne naliczenia masowe, administracja danymi i dostępem, raportowanie i analizy. Zarządzanie relacjami z klientami Comarch CRM System Comarch CRM zapewnia całościową obsługę relacji z klientami: od przeprowadzenia akcji akwizycyjnej, poprzez uruchomienie procesów sprzedażowych (cross i up selling) oraz budowę programów lojalnościowych po zakończenie współpracy. System wspiera zarówno sprzedawców jak i pracowników back-office. Zarządza informacją o klientach potencjalnych (prospekty) i dotychczasowych. System Comarch CRM umożliwia redukcja kosztów operacyjnych poprzez automatyzację procesów obsługi i sprzedaży oraz zgromadzenie wszystkich kluczowych narzędzi pracy doradcy klienta w jednym systemie. Dodatkowo dzięki skróceniu czasu obsługi klienta pozwala na wzrost jakości pracy sieci sprzedaży, budowanie lojalności i wzrost współczynnika retencji poprzez skrócenie czasu odpowiedzi i rzetelne zrozumienie klientów. Obsługiwane procesy: obsługa klientów, obsługa kontaktów z klientami, obsługa operacji transakcyjnych (zintegrowanych z systemami produkcyjnymi), zarządzanie informacjami, zarządzanie sprzedażą (funkcjonalność dla menadżerów), Comarch CRM Profil klienta Comarch CRM Produkty klienta

11 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń zarządzanie kampaniami marketingowymi, obsługa programów lojalnościowych, raporty i analizy. Zarządzanie treścią WWW Comarch CMS Comarch CMS jest systemem przeznaczonym do zarządzania treścią publikowaną w serwisach internetowych. Stanowi on podstawę do budowy portalu internetowego lub portalu korporacyjnego udostępniającego duże ilości dokumentów i wymagającego sprawnego zarządzania procesem ich publikacji. Warstwa WWW systemu posiada otwartą architekturę. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie do systemu nowych elementów funkcjonalnych (np. kontrola dostępu czy personalizacja treści) oraz łatwa integracja z innymi systemami (np. system kont pocztowych czy systemy sprzedażowe). Dzięki systemowi Comarch CMS możliwe jest osiągnięcie niskich kosztów utrzymania portalu, nawet w przypadku, gdy jest to duży serwis informacyjny. Inwestycje i zarządzanie ryzykiem Gwałtowny rozwój rynków kapitałowych i coraz silniejsza rywalizacja zmusza instytucje finansowe do poszukiwania zaawansowanych narzędzi, które zapewnią zdobycie i utrzymanie dobrej pozycji na rynku. Według badań McKinsey Global Institute usługi pośrednictwa inwestycyjnego są obszarem rynku finansowego, który najwięcej zyskał na efektywności wobec postępującej rewolucji informacyjnej. Wynika to z faktu, iż jest to obszar bardzo intensywny informacyjnie, gdzie zyski pochodzą w dużej mierze ze skali działalności przedsiębiorstwa - ilości obsługiwanych klientów, ilości przeprowadzanych transakcji na ich zlecenie. Zarządzanie i wycena aktywów Comarch Asset Management System Comarch Asset Management jest aplikacją przeznaczoną do prowadzenia portfeli inwestycyjnych oraz zarządzania aktywami. W systemie rejestrowane są wszystkie operacje mające wpływ na skład portfela inwestycyjnego (zlecenia, transakcje, depozyty, operacje finansowe, operacje na papierach, prawa z papierów i inne). System zapewnia dostęp do składu portfeli aktualizowanych w oparciu o bieżące dane rynkowe, wycenę oraz analizę efektywności i ryzyka portfeli inwestycyjnych. Funkcjonalność systemu zawiera obsługę transakcji realizowanych na rynku giełdowym, rejestrację transakcji buy-sell-back i sell-buy-back, obsługę instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających, obsługę rynku pierwotnego związaną z rejestracją i rozliczaniem ofert na subskrypcję, rolowanie oraz przetargi zakupu i zamiany oraz obsługę nabycia i umorzenia praw poboru oraz zapisów na nowe emisje instrumentów. Istotnym elementem systemu Comarch Asset Management są opcje ułatwiające jednoczesne zarządzanie dowolną liczbą portfeli dzięki modułom definiowania i realizowania strategii inwestycyjnych w oparciu o portfele modelowe, benchmarki i polityki limitów inwestycyjnych dla poszczególnych kategorii instrumentów. Kluczowe korzyści biznesowe: kontrola procesu sprzedaży dzięki centralizacji informacji związanej z obsługą klientów asset management i członków funduszy oraz siecią sprzedaży, automatyzacja procesu modelowania i zarządzania portfelami inwestycyjnymi w oparciu o system portfeli modelowych, generatorów zleceń oraz dostępowi do bieżącej pozycji, 11

12 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia poprawa jakości kontroli ryzyka dzięki systemowi kontroli limitów inwestycyjnych w trybie on-line oraz kalkulacji wskaźników ryzyka i płynności, wzrost wiarygodności dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów pomiaru i prezentacji wyników zarządzania. Hurtownia danych ubezpieczeniowych Hurtownia danych jest wydzieloną bazą danych zbierającą informacje służące do zarządzania organizacją. Baza ta jest odizolowana od baz operacyjnych, jest przeznaczona tylko do odczytu, a jej struktura i narzędzia użyte do budowy zoptymalizowane pod kątem przetwarzania analitycznego. Dane gromadzone w hurtowni są pozyskiwane okresowo z systemów obsługujących dane operacyjne. W czasie ładowania dokonywane jest scalenie i ujednolicenie danych oraz ich agregacja. Wspierane procesy: analizy CRM (segmentacja klientów, analiza skuteczności kampanii marketingowych), sprzedaż (analiza kanałów dystrybucji), aktuariat (rezerwy, rentowność produktu), underwriting (ewaluacja ryzyka, szkodowość), zarządzanie polisami (analiza składki, analiza kosztów operacyjnych), obsługa szkód (szkodowość, analiza tendencji szkodowych, analiza przyszłych wypłat), zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (analiza portfela, rentowność), zarządzanie finansami (analiza czynników finansowych), zarządzanie zasobami ludzkimi. Obieg pracy i dokumentów 12 Comarch Document Management System Zarządzanie dokumentami jest procesem krytycznym dla organizacji wówczas, gdy konieczne jest przetwarzanie dużych wolumenów dokumentów. Dokumentami tymi może być zarówno korespondencja z klientami, zlecenia, na podstawie których wykonywane są transakcje, faktury z systemów bilingowych, kontrakty, umowy, reklamacje, wnioski i inne. Comarch Document Management System pozwala na zarządzanie obrazami dokumentów i dokumentami elektronicznymi, na automatyczne indeksowanie archiwizowanych dokumentów oraz łączenie dokumentów w grupy tematyczne. Oferowane usługi: Tworzenie lub przegląd strategii biznesowej klienta pod kątem planowanych zmian i inwestycji związanych z przetwarzaniem dokumentów elektronicznych, Analiza procesów biznesowych i doradztwo w zakresie optymalizacji i tworzenia procesów z wykorzystaniem systemów zarządzania dokumentami, Projekt i produkcja rozwiązań pod klucz, Wdrożenia i eksploatacja rozwiązań, Kompleksowy serwis (24/7), Świadczenie usług outsourcingowych (skanowanie, archiwizacja i udostępnianie dokumentów elektronicznych, zarządzanie dokumentami papierowymi), Rozwój i aktualizacja funkcjonalności wdrożonych systemów, Prowadzenie szkoleń z zakresu technologii DMS/BPM firm: Comarch, Filenet, Oracle. Podstawowa funkcjonalność: Zarządzanie obrazami dokumentów (Image Services), Zarządzanie dokumentami elektronicznymi (pliki MsOffice, pliki tekstowe, poczta elektroniczna, pliki CAD/CAM, graficzne i dźwiękowe, etc.) oraz ich wersjami (Content Engine),

13 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Automatyczne indeksowanie archiwizowanych dokumentów (w tym wykorzystanie technologii OCR/ICR), Łączenie dokumentów (także w różnych formatach) w grupy tematyczne (np. historia kontaktów z klientem, dokumentacja techniczna produktu), Możliwość wspierania innych systemów poprzez podgląd obrazów dokumentów (np. ERP, CRM, bilingowe, ewidencyjne), Możliwość integracji z systemami zarządzania procesami (przykładowo rozwiązaniami typu Business Process Management). Bezpieczeństwo Zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa systemowi informatycznemu i ochrony danych w nim przetwarzanych jest bardzo szerokie. Pojęcie to oznacza ciągły proces dostosowywania rozwiązań i zarządzania bezpieczeństwem w celu dostosowania ich do ciągle zmieniających się realiów działania organizacji i systemu informatycznego. Comarch posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i utrzymaniu bezpieczeństwa systemów informatycznych, sprawdzone w wielu realizacjach i oczywiście w ramach naszej własnej organizacji. Wsparci tym doświadczeniem, wiedzą naszych inżynierów i długotrwałą współpracą z czołowymi dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa pragniemy zaoferować Państwu nasze produkty i usługi: własne zaawansowane systemy zabezpieczeń m.in. Comarch Security Access Manager, Comarch MobileID, Comarch SmartCard, Comarch SafeDesktop, Comarch Central Log, usługi konsultacyjne w zakresie tworzenia kompleksowych planów bezpieczeństwa informacji (Polityk Bezpieczeństwa), audyty bezpieczeństwa zgodne z ogólnie przyjętymi metodykami ISACA, COBIT, BS 7799, ISO 27000, OSSTM oraz testy penetracyjne wdrożonych zabezpieczeń, projektowanie zaawansowanych, wielowarstwowych systemów zabezpieczeń, wdrażanie technologii i produktów służących zabezpieczaniu sieci, serwerów i stacji roboczych, szkolenia techniczne dla personelu zajmującego się bezpieczeństwem informacji firmy z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa, jak również wdrażanych produktów oraz szkolenia uświadamiające dla pracowników firm i kadry zarządzającej, usługi zarządzania bezpieczeństwem firmy i usługi asysty i serwisu wdrożonych systemów zabezpieczeń. 13

14 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia Comarch Data Center i usługi integracyjne Centrum przetwarzania i przechowywania danych Bezpieczne pomieszczenia, w których przechowywana jest infrastruktura informatyczna. Przygotowana i gotowa do użytku infrastruktura teleinformatyczna, z wyprowadzonymi połączeniami do różnych operatorów telekomunikacyjnych. Szeroki wachlarz oferowanych usług, od kolokacji serwera do outsourcingu całości sprzętu i świadczenia usług administracyjnych. Parametry SLA (Service Level Agreement) gwarancja wysokiej jakości wykonania usługi. Comarch Data Center znajduje się w Krakowie i w Warszawie; jest to powierzchnia z fabrycznie nową infrastrukturą, z aktualną gwarancją i umowami serwisowymi z dostawcami (agregat, UPS, klimatyzacja, system przeciwpożarowy, kontrola dostępu). W modelu outsourcingowym możliwość skorzystania z usług dodanych jak serwis sprzętu IT, administracja. W modelu kolokacji dostęp do profesjonalnego centrum przetwarzania danych brak konieczności inwestowania w rozbudowę własnego centrum. W modelu hostingowym obniżenie kosztu wejścia w projekt IT klient nie ponosi jednorazowego wydatku inwestycyjnego na infrastrukturę techniczną, którą zapewnia Comarch. Integracja infrastruktury sprzętowej Platformy sprzętowe: konsulting w doborze platformy serwerów (RISC, SPARC, INTEL, AS/400), instalacje, konfiguracje, serwis maszyn (SUN,HP, IBM, Fujitsu Siemens, DELL), rozwiązania HIGH-END. Infrastruktura systemowa Systemy operacyjne: tunning, administracja i opieka (Solaris, AIX, HP-UX, Linux, OS/400, Windows 2003), instalacja i serwis systemów wysokiej dostępności (Veritas Cluster, HACMP, Sun Cluster), stałe analizy wydajności, optymalizacja, przeglądy, raporty, rozbudowa systemów, out-tasking. Relacyjne Bazy Danych: konsulting dobór platformy dla potrzeb i wielkości bazy danych, instalacje, konfiguracje, badanie wydajności, tunning systemów bazodanowych, lokalna (on-site) i zdalna (remote) administracja systemami, konsulting dobór platformy dla potrzeb i wielkości bazy danych, instalacje, konfiguracje,badaniewydajności,tunning systemów bazodanowych. Infrastruktura telekomunikacyjna rozległe i lokalne sieci transmisji danych (Cisco, 3Com, Juniper), call center, centrale telefoniczne PABX (Avaya, Nortel Networks, Siemens, Cisco), technologia Voice over IP w oparciu o sieci transmisji danych (Cisco, Avaya, Nortel), bezpieczny styk z siecią Internet (Checkpoint, Cisco, Juniper), rozwiązania satelitarne i mobilne (GORS, EDGE, UMCS), szerokopasmowe sieci miejskie (WiMax). 14 Storage i Backup: konsulting w zakresie systemów backupu i storage (EMC, HDS, StorageTek, Overland, Segate, Tandberg), zarządzanie przestrzenią dyskową (sieci SAN, NAS), instalacje, konfiguracje rozproszonych systemów archiwizacji danych, Legato Networker, Veritas NetBackup, ARCServeIT, własne rozwiązania backupowe.

15 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Profesjonalne usługi Inżynierowie i konsultanci Comarch rozwijają I wdrażają systemy informatyczne dla finansów od ponad 10 lat. Doświadczenie nabyte w trakcie tego okresu pozwala nam na dostarczenie wysokiej jakości produktów i usług dla naszych klientów. Jakość usług świadczonych przez Comarch została potwierdzona certyfikatem jakości standardu ISO 9001:2000. Usługi Comarch obejmują: Konsulting poprzez pracę z naszymi klientami zdefiniowaliśmy rozwiązania, który polepszyły ich usługi. Znajomość najnowszych trendów technologicznych i biznesu ubezpieczeniowego umożliwia nam zaoferowanie Państwu najlepsze rozwiązania oraz doradztwo w zakresie ich efektywnego wykorzystania. Zaawansowane metody wdrożenia pozwalają nam na szybkie wdrożenia najlepszego rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta. Dobrze zdefiniowane pakiety usług powdrożeniowych gwarantują ciągłość operacyjności systemu I jego rozwoju w zależności od potrzeb klienta Integracja systemów intregrujemy nasze systemy z rozwiązaniami innych dostawców tak, żeby stworzyć kompleksowe rozwiązanie obejmujące całość działalności naszych klientów Comarch Comarch jest globalnym dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Od ponad 10 lat dostarczamy nasze systemy i rozwiązania dla sektora finansowo-bankowego. Klientami firmy są największe banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy leasingowe. Specjalizujemy się w integracji bankowych i ubezpieczeniowych systemów informatycznych, bankowości elektronicznej, zarządzaniu aktywami, obsłudze kredytów. Gwarantujemy kompleksową obsługę wdrożonych rozwiązań oraz ich dopasowywanie do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klienta. 15

16 Comarch SA Al. Jana Pawła II 39 a Kraków Polska Tel: faks: Polska Kraków, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław Belgia Bruksela Finlandia Helsinki Francja Lille Litwa Wilno Niemcy Drezno, Frankfurt n/menem Panama Panama City Rosja Moskwa Słowacja Bratysława Stany Zjednoczone Chicago, Miami Ukraina Kijów Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Głównym atutem firmy jest głęboka wiedza branżowa, którą przekazujemy naszym klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych w sektorach telekomunikacyjnym, usług finansowych, administracji publicznej, oraz dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Comarch zatrudnia ponad 2700 najwyższej klasy specjalistów w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. Spółka ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: Copyright Comarch Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody Comarch S.A. (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe Comarch są wyłączną własnością Comarch SA i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm. PL

administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor

administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor Comarch e-investor Comarch e-investor to nowoczesny system informatyczny dedykowany wsparciu obsługi inwestorów (instytucji, podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna i samorządy. Comarch Workflow Ciepło. Energetyka Cieplna

Administracja publiczna i samorządy. Comarch Workflow Ciepło. Energetyka Cieplna Administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Ciepło Energetyka Cieplna Comarch Workflow Ciepło jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów oraz zadań dostosowanym

Bardziej szczegółowo

ecod Nowe podejście do zarządzania sprzedażą Comarch ECOD Dystrybucja

ecod Nowe podejście do zarządzania sprzedażą Comarch ECOD Dystrybucja ecod Nowe podejście do zarządzania sprzedażą Comarch ECOD Dystrybucja Przedsiębiorstwa 2 Przepływ informacji pomiędzy partnerami biznesowymi jest istotnym elementem współpracy, możliwość ich analizowania

Bardziej szczegółowo

Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych. Comarch ECOD opakowania

Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych. Comarch ECOD opakowania Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych Comarch ECOD opakowania W wyniku rosnącej ilości opakowań wykorzystywanych obecnie w procesach logistycznych, firmy coraz częściej poszukują rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Comarch IT Integration Kompleksowe rozwiązania informatyczne w zakresie integracji i administracji IT

Comarch IT Integration Kompleksowe rozwiązania informatyczne w zakresie integracji i administracji IT Comarch IT Integration Kompleksowe rozwiązania informatyczne w zakresie integracji i administracji IT www.comarch.pl Wprowadzenie Obecnie wszystkie liczące się na rynku przedsiębiorstwa bazują w swej działalności

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets Uwierzytelnianie i autoryzacja przy użyciu telefonu komórkowego Comarch Mobile Security

banking, insurance & capital markets Uwierzytelnianie i autoryzacja przy użyciu telefonu komórkowego Comarch Mobile Security banking, insurance & capital markets Uwierzytelnianie i autoryzacja przy użyciu telefonu komórkowego Comarch Mobile Security Banking, Insurance and Capital Markets 2 Wstęp Proces uwierzytelniania użytkownika

Bardziej szczegółowo

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie www.asc.altkom.pl Zobaczyć inaczej Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie Warszawa 00-867, ul. Chłodna 51 telefon: 22 460 99 99 e-mail: ubezpieczenia@altkom.pl

Bardziej szczegółowo

ecod Archiwum do przechowywania dokumentów elektronicznych Comarch ECOD Archiwum

ecod Archiwum do przechowywania dokumentów elektronicznych Comarch ECOD Archiwum ecod Archiwum do przechowywania dokumentów elektronicznych Comarch ECOD Archiwum Przedsiębiorstwa 2 Elektroniczne faktury Od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.07.2005 roku,

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. Nowy system sprzedaży nowa jakość obsługi. System GoNet dla Gothaer TU S.A. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

CASE STUDY. Nowy system sprzedaży nowa jakość obsługi. System GoNet dla Gothaer TU S.A. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. CASE STUDY Nowy system sprzedaży nowa jakość obsługi System GoNet dla Gothaer TU S.A. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to firma, która powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń Atena.Insurance Platform Non-Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

trade & services Gwarancja ciągłości funkcjonowania biznesu Comarch Disaster Recovery Center

trade & services Gwarancja ciągłości funkcjonowania biznesu Comarch Disaster Recovery Center trade & services Gwarancja ciągłości funkcjonowania biznesu Comarch Disaster Recovery Center Wprowadzenie Istnieje wiele zagrożeń dotyczących systemów informatycznych. Naturalne w postaci powodzi, pożarów,

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance

banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 22 Wprowadzenie Rynek ubezpieczeń majątkowych i

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice. Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych

Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice. Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych Administracja Publiczna i Utilities Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych Comarch Egeria Edukacja Comarch EGERIA EDUKACJA jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

cdn online Zintegrowane systemy do zarządzania w modelu usługowym

cdn online Zintegrowane systemy do zarządzania w modelu usługowym cdn online Zintegrowane systemy do zarządzania w modelu usługowym CDN 2 CDN Online to oszczędność związana z brakiem inwestycji w infrastrukturę informatyczną oraz brak kosztów związanych z późniejszym

Bardziej szczegółowo

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online Atena.eKonto ubezpieczeniowe Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń Potrafimy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Kompleksowa obsługa sieci sprzedaży Atena.Insurance Platform Sales Forces Commissions Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń Potrafimy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych www.comarch.pl Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej istnienie przedsiębiorstwa uzależnione jest od posiadania technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

infrastructure Bezpieczeństwo przechowywania danych Comarch Data Center

infrastructure Bezpieczeństwo przechowywania danych Comarch Data Center infrastructure Bezpieczeństwo przechowywania danych Comarch Data Center Infrastructure 2 Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej istnienie przedsiębiorstwa uzależnione jest od posiadania technologii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it profil działalności avista Media oferuje specjalistyczne usługi contact center oraz innowacyjne rozwiązania systemowe do zarządzania przestrzenią komunikacyjną przedsiębiorstw i instytucji. W oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Witamy! Lykeion szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona Arystotelesa w IV wieku p.n.e

Witamy! Lykeion szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona Arystotelesa w IV wieku p.n.e Witamy! Lykeion szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona Arystotelesa w IV wieku p.n.e Fundacja Likejon to zespół wysokiej klasy analityków, informatyków i trenerów zorientowanych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Asseco Omnichannel Banking Solution.

Asseco Omnichannel Banking Solution. Asseco Omnichannel Asseco Omnichannel 94% dyrektorów dużych banków uważa, że omnichannel jest ważnym narzędziem do utrzymania lojalności klientów.* Według prognoz Forrester Research bankowość wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesów biznesowych i redukcja kosztów operacyjnych zakładu ubezpieczeń poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Usprawnienie procesów biznesowych i redukcja kosztów operacyjnych zakładu ubezpieczeń poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe sp. z o.o. Usprawnienie procesów biznesowych i redukcja kosztów operacyjnych zakładu ubezpieczeń poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl PROFIL

www.comarch.pl PROFIL www.comarch.pl PROFIL FIRMY COMARCH PRODUCENT, INTEGRATOR, DOSTAWCA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 Tomasz Kurdelski Targi Energii Jachranka 2012 Agenda prezentacji Przedstawienie firmy Portfolio

Bardziej szczegółowo

Comarch Disaster Recovery Center

Comarch Disaster Recovery Center Gwarancja ciągłości funkcjonowania biznesu Comarch Disaster Recovery Center Comarch jest dynamicznie rozwijającym się globalnym dostawcą rozwiązań IT. Przez rynek ceniony jest głównie za nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

cdn Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem cdn Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Oferta CDN Comarch to polski dostawca światowej klasy oprogramowania do zarządzania firmą. Aktualna oferta Comarch dla małych przedsiębiorstw to CDN OPT!MA,

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

infrastructure Outsourcing WAN to efektywność i optymalizacja Comarch Network Managed Services

infrastructure Outsourcing WAN to efektywność i optymalizacja Comarch Network Managed Services infrastructure Outsourcing WAN to efektywność i optymalizacja Comarch Network Managed Services Infrastructure 2 Wprowadzenie Comarch świadczy kompleksowe usługi w zakresie budowy rozległych sieci transmisji

Bardziej szczegółowo

wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz!

wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz! wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz! START Zanim zaczniesz, poznaj zasady! Bądź niezależny finansowo i wybierz: 2 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Agenda Nowe warunki działania placówek ochrony zdrowia nowe wyzwania dla zarządzających

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Rozwiązania mobilne

Comarch ERP Rozwiązania mobilne Comarch Rozwiązania mobilne COMARCH ROZWIĄZANIA MOBILNE Rozwiązania mobilne Comarch to nowoczesne narzędzia dostępne na smartfony, kolektory danych czy też tablety z systemem operacyjnym Android. Aplikacje

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Twórcy oprogramowania

Twórcy oprogramowania Twórcy oprogramowania PROFIL FIRMY 2 PROFIL FIRMY FABRITY zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Firma jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo