banking, insurance & capital markets

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "banking, insurance & capital markets"

Transkrypt

1 banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeniowych Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń

2 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2 Wstęp Globalne zmiany, nieustanny rozwój technologii oraz otwieranie nowych rynków sprawia, że konieczne staje się nowe podejście do rozwiązań organizacyjno-biznesowych towarzystwa ubezpieczeniowego. Nowe wyzwania to możliwość szybkiego zaspokajania potrzeb rynku poprzez budowanie nowych produktów ubezpieczeniowych, wprowadzanie nowych procesów biznesowych, wykorzystanie alternatywnych kanałów sprzedaży i obsługi klienta czy polepszenie zarządzania ryzykiem.

3 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Szanse i wyzwania 3 Rynek ubezpieczeń w Polsce nieustannie się rozwija. Pojawiają się wyzwania związane z procesami globalizacji, zmianą struktury wiekowej społeczeństw czy nowymi zagrożeniami związanymi z katastrofami naturalnymi. Dodatkowe szanse dla sektora ubezpieczeń stwarzają nowe kanały dystrybucji, otwarcie nowych rynków w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Swoboda działalności Nowe rynki połączone ze swobodą działalności w ramach Unii Europejskiej stwarzają z jednej strony duże możliwości, jednak z drugiej strony zwiększa się konkurencja na rodzimych rynkach. Aby wyróżnić się spośród coraz większej liczby towarzystw ubezpieczeniowych konieczne jest stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań dotarcia i obsługi klienta. Bancassurance Bancassurance jest obszarem biznesu, który szczególnie w ubezpieczeniach na życie charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem wzrostu. Jednocześnie rentowność tego kanału dystrybucji jest dość ograniczona. Aby wykorzystać w pełni potencjał bancassurance, a jednocześnie uzyskać oczekiwaną rentowność konieczna staje się maksymalna automatyzacja oraz integracja procesów bankowo-ubezpieczeniowych. Unit-linked Produkty Unit-linked są podstawowym motorem wzrostu ubezpieczeń na życie. Jednocześnie ze względu na dość dużą złożoność wymagają skomplikowanej i czasochłonnej obsługi. Obsługę tego typu produktów można uprościć wprowadzając ciągłe i automatyczne procesy ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego (automatyczna ocena ryzyka, przetwarzanie zleceń funduszowych) oraz umożliwiając na samoobsługę za pomocą portali internetowych. Kanały direct Bezpośrednie kanały dystrybucji produktów ubezpieczeniowych sprawdzają się głównie dla prostych produktów majątkowych. Jednak kanał bezpośredni jakim jest Internet można doskonale wykorzystać do obsługi klienta, co umożliwi znaczne oszczędności oraz pozwoli na zwiększenie satysfakcji klienta. Optymalizacja procesów sprzedaży Niezależnie od rozwoju bezpośrednich kanałów sprzedaży takich jak Internet czy telefon, cały czas największe znaczenie ma tradycyjna sieć agentów czy brokerów. Ze względu jednak na konkurencję ze strony innych firm jak i nowe kanały dystrybucji właśnie, konieczna staje się skrócenie procesów zawierania umów przez agentów. Dodatkowo niezbędne jest wprowadzenie zaawansowanych systemów prowizyjno-motywacyjnych dla złożonych struktur agencyjnych. Obsługa klienta Dobrej jakości obsługa klienta jest w tym momencie jednym z najważniejszych problemów na rynku ubezpieczeń. Przejście z postrzegania produktowego na zorientowanie na klienta jest jednym z najważniejszych zadań stojących głównie przed dużymi grupami finansowymi. Coraz ważniejsze się staje wdrożenie programów kompleksowego zarządzania relacjami z klientem, obsługi kampanii marketingowych czy programów lojalnościowych. Reformy emerytalne Trwają w tym momencie prace nad wprowadzeniem lub dokończeniem reform emerytalnych. Jednocześnie w Europie Zachodniej ze względu na niekorzystną strukturę wiekową społeczeństwa konieczne jest wprowadzenie niezbędnych zmian systemów emerytalnych. W obu tych przypadkach niewątpliwie beneficjentami tych reform będą firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. Firma Comarch pragnie zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą systemów IT, które doskonale wpasowują się w najnowsze trendy panujące na rynku ubezpieczeń.

4 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 4 Oferta Comarch Comarch oferuje strategiczną współpracę w zakresie informatyzacji firm ubezpieczeniowych, a także możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas ponad 10-letniej współpracy z wieloma instytucjami finansowymi, pozwalających na szybką i wydajną realizację przyjętych celów biznesowych. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta, wsparcie procesów biznesowych jest budowane poprzez: gotowe rozwiązania własne, budowę rozwiązań dedykowanych dla klienta, prace integracyjne i/lub dostarczenie sprzętu i oprogramowania firm trzecich. Obsługa klienta i sieci sprzedaży Rozwój produktów i nowy biznes Szkody i rozliczenia Księgowość, reasekuracja i aktywa Ubezpieczenia na życie Comarch Insurance Net Comarch Life Insurance Comarch Asset Management Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Comarch Insurance Net Comarch Debt Management Comarch NonLife Insurance Emerytury Comarch Pension Net Comarch Asset Management Comarch Pension Rozwiązania uniwersalne Comarch Commission Comarch Insurance CRM Comarch Insurance Data Warehouse Comarch Document Management Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń

5 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Procesy ubezpieczeniowe Wśród rozwiązań Comarch dla ubezpieczeń na szczególną uwagę zasługują rozwiązania wspierające w sposób kompleksowy podstawowe procesy biznesowe firm ubezpieczeniowych. Wdrożenie jednolitego systemu corowego pozwala na znaczne obniżenie kosztów działalności ubezpieczeniowej oraz umożliwia rozwój nowych kanałów dystrybucji. Jednocześnie elastyczne systemy produkcyjne oferowane przez Comarch znakomicie skracają wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz reakcję na potrzeby rynku. Ubezpieczenia na życie Comarch Life Insurance System Comarch Life Insurance jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym przeznaczonym dla firm ubezpieczeń na życie. System ten został zaprojektowany i wykonany jako narzędzie zapewniające możliwość elastycznego i szybkiego reagowania na potrzeby rynku ubezpieczeń, skrócenia procesów biznesowych oraz zmniejszenia kosztów działalności operacyjnej. System Comarch Life Insurance obsługuje całość działalności towarzystwa ubezpieczeń na życie. Dzięki budowie modułowej może zostać zintegrowany z istniejącą architekturą systemową w wybranym zakresie. Produkty UnitLinked oraz kanał bancassurance są obecnie najszybciej rozwijającymi obszarami biznesu ubezpieczeń na życie. Z tego powodu kluczowe obszary systemu Comarch Life Insurance to możliwość elastycznego definiowania produktów ubezpieczeniowych, automatyzacja obsługi produktów typu UnitLinked oraz bardzo duże wsparcie dla kanału bancassurance. Położenie nacisku na ww. obszary pozwala na uzyskanie szybkiego wzrostu sprzedaży ubezpieczeń oraz umożliwia zwiększenie rentowności oferowanych produktów. Wdrożenie systemu Comarch Life Insurance pozwala na zarządzanie portfelem umów w jednolity sposób oraz, dzięki zebraniu danych o klientach Towarzystwa w jednym miejscu, ułatwia wdrożenie systemów CRM. System ten jest dobrym krokiem na drodze zmiany myślenia z zorientowanej na produkty, na orientację na klienta. Łącznie z systemem wsparcia sprzedaży (Comarch Insurance Net) oraz zarządzania relacjami z klientem (Comarch CRM) umożliwia towarzystwu na zdobycie realnej przewagi nad konkurencją. Obsługiwane procesy: definiowanie i zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi, obsługa wniosków ubezpieczeniowych i polis oparta o definiowalny workflow, underwriting ubezpieczonych umożliwiający automatyczną ocenę ryzyka, zarządzanie rachunkami funduszowymi i operacjami inwestycyjnymi, 5 Comarch Life Insurance Lista polis Comarch Life Insurance Rejestracja wniosku

6 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 6 obsługa roszczeń oparta o definiowalny workflow, zarządzanie wielokanałową i wielowymiarową strukturą sieci sprzedaży, naliczanie prowizji oraz zarządzanie motywacją sieci sprzedaży, obsługa inkasa oraz procesy rozliczeniowe, obsługa programów i umów reasekuracyjnych, naliczanie i zarządzanie rezerwami, prowadzenie kartotek osobowych wszystkich klientów i kontrahentów, obsługa rejestrów dokumentów, raportowanie i analizy. Obsługiwane linie produktowe: ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, ubezpieczenia kredytów i kredytobiorcy, indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia rentowe i kapitałowe, ubezpieczenia medyczne, fundusze emerytalne. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Comarch NonLife Insurance System Comarch NonLife Insurance jest systemem produkcyjnym wspierającym wszystkie procesy zachodzące w towarzystwie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Wdrożenie systemu pozwala na uporządkowanie portfela i przyspieszenie wprowadzania nowych produktów na rynek. Zakres wdrożenia może obejmować wszystkie moduły i linie produktowe. Ze względu na modularną budowę systemu istnieje również możliwość wdrożenia poszczególnych obszarów funkcjonalnych czy produktów oraz dopasowanie tych części do istniejącej w towarzystwie architektury systemowej. Wdrożenie jednego spójnego systemu corowego, który swoim zakresem funkcjonalnym obejmuje wszystkie linie produktowe oraz całość działalności ubezpieczeniowej pozwala na uzyskanie wielu korzyści biznesowych. Podstawową korzyścią jest obniżenie kosztów działalności poprzez automatyzację wielu procesów. Jednocześnie automatyzacja procesów oraz brak duplikacji informacji znakomicie skraca procesy biznesowe, co może w przypadku obsługi szkód znakomicie poprawić jakość obsługi klienta. Comarch NonLife Insurance Szczegóły polisy Comarch NonLife Insurance Rozrachunki

7 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Bardzo istotnym elementem systemu Comarch NonLife Insurance jest generator produktów, który pozwala szybko wprowadzać nowe produkty lub modyfikować istniejące. Przebudowa taryfy ubezpieczeniowej za pomocą systemu Comarch NonLife Insurance może być bez najmniejszych problemów wykonana bezpośrednio przez aktuariusza w przeciągu 1 dnia. Pozwala to na bardzo szybką reakcję na potrzeby rynku i wyprzedzenie konkurencji. Obsługiwane procesy: generator produktów i taryf ubezpieczeniowych, obsługa wniosków i umów ubezpieczeniowych, likwidacja szkód oparta o definiowalny workflow, magazyn druków ścisłego zarachowania, zarządzanie wielokanałową i wielowymiarową strukturą sieci sprzedaży, naliczanie prowizji oraz zarządzanie motywacją sieci sprzedaży, obsługa inkasa oraz procesy rozliczeniowe, obsługa programów i umów reasekuracyjnych, naliczanie i zarządzanie rezerwami, raportowanie i analizy. monitoring i odzyskiwanie należności, prowadzenie kartotek osobowych i kartotek mienia, obsługa rejestrów dokumentów, raportowanie i analizy. Obsługiwane linie produktowe: ubezpieczenia komunikacyjne (motor insurance), ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia turystyczne, gwarancje ubezpieczeniowe. Wsparcie reformy emerytalnej Comarch Pension Systemy emerytalne nabierają coraz większego znaczenia w gospodarkach państw rozwiniętych ze względu na szybko postępujące starzenie się społeczeństw. Comarch wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku oferując system wspierający II i III filar reform emerytalnych. System pozwala na pełną, szybką i sprawną obsługę procesów emerytalnych. Obsługiwane procesy: definiowanie schematów emerytalnych, zarządzanie umowami emerytalnymi (indywidualne i grupowe), zarządzanie kontami emerytalnymi, zarządzanie umowami na wypłatę emerytury, obsługa wypłat, obsługa rezerw i obliczeń aktuarialnych, obsługa rejestru osób i dokumentów. 7 Comarch Pension Lista umów Comarch Pension Szczegóły umowy

8 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 8 Zarządzanie wierzytelnościami Comarch Debt Management Sprawne i skuteczne zarządzanie wierzytelnościami i realizacja zadań związanych z ich odzyskiwaniem często wymaga wsparcia zaawansowanych rozwiązań informatycznych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie towarzystw ubezpieczeniowych Comarch przygotował system Comarch Debt Management. System ten umożliwia osiąganie korzyści biznesowych poprzez sprawne i skuteczne zarządzanie wierzytelnościami i realizacja zadań związanych z ich odzyskiwaniem. Obsługiwane procesy: klasyfikacja spraw windykacyjnych i przypisywanie im scenariuszy postępowania, definiowanie przebiegu procesów windykacji, zarządzanie kolejkami, obsługa kolejek operatora, obsługa spraw windykacyjnych, zarządzanie kontaktami, zarządzanie dokumentami, raporty i analizy. Ocena i klasyfikacja Comarch Insurance Scoring Comarch Insurance Scoring to system informatyczny oparty o elastyczny i definiowalny automat regułowy pozwalający na ocenę różnego rodzaju obiektów (wnioski, klienci, firmy, itp.). System znakomicie przyspiesza krytyczne procesy biznesowe poprzez automatyzację procesów oceny ryzyka ubezpieczeniowego, klasyfikację spraw szkodowych czy segmentację klientów towarzystwa ubezpieczeniowego. Obsługiwane procesy: automatyczna ocena ryzyka wniosków ubezpieczeniowych, klasyfikacja szkód i roszczeń, segmentacja agentów i pośredników ubezpieczeniowych, klasyfikacja spraw windykacyjnych. Comarch Debt Management Comarch Insurance Scoring Definicja modelu oceny ryzyka

9 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Sprzedaż i obsługa klienta W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie firm ubezpieczeniowych w zakresie obniżenia kosztów sieci sprzedaży, optymalizacji systemów motywacyjnych, skrócenia czasu dotarcia do klienta czy wykorzystania alternatywnych kanałów sprzedaży, Comarch przygotował zestaw aplikacji dedykowanych dla działów sprzedażowych i marketingowych. Rozwiązania Comarch wspierają zarówno sieci sprzedaży, skrócenie czasu zawierania umów oraz optymalizację systemów motywacyjnych, jak i nowe kanały dystrybucji typu telefon czy Internet. Bardzo ważnym narzędziem wspierającym sprzedaż jest system Comarch CRM oferujący szerokie możliwości zarządzania relacjami z klientem. Dystrybucja i obsługa polis Comarch Insurance Net System Comarch Insurance Net pozwala na zwiększenie sprzedaży oraz skrócenie procesu zawierania umów ubezpieczeniowych. Jest to system umożliwiający zdalną dystrybucję i obsługę produktów ubezpieczeniowych. System ten kierowany jest dla klientów towarzystwa jak i swoją funkcjonalnością wspiera działania agentów, pracowników oraz współpracowników. System Comarch Insurance Net jest odpowiedzią Comarch na wyraźną tendencję na rynku ubezpieczeniowym związaną z kanałami direct. System ten pozwala nie tylko na sprzedaż nowych produktów ubezpieczeniowych, ale przede wszystkim na ich łatwą i szybką obsługę. Dotyczy to zarówno bezpośredniego zarządzania polisą czy kontem funduszowym przez klienta, ale również możliwość przeglądania własnego portfela polis przez agentów czy brokerów. System Comarch Insurance Net może zostać zintegrowany z istniejącymi systemami produktowymi tak, żeby informacje w nim dostępne były cały czas aktualne, a wszelkie operacje wykonywane przez klientów miały natychmiastowe przełożenie na rzeczywiste dane. Obsługiwane procesy: prezentacja oferty ubezpieczenia, przeprowadzenie symulacji i kwotacji, rejestracja wniosków o ubezpieczenie, zarządzanie polisami, obsługa funduszy inwestycyjnych, obsługa danych osobowych, obsługa procesów szkodowych, wsparcie dla sieci sprzedaży (struktura, prowizje, faktury). Zarządzanie siecią sprzedaży Comarch Commission & Incentive Celem wdrożenia systemu Comarch Commission & Incentive jest osiągnięcie przez klienta znaczących uspraw- 9 Comarch Commission Struktura sieci Comarch Insurance Net

10 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 10 nień procesów biznesowych w obszarze zarządzania, wynagradzania i motywowania sił sprzedaży, prowadzących do wzrostu jakości portfela klientów i rentowności biznesu. System umożliwia towarzystwom ubezpieczeniowym kreowanie unikalnych polityk prowizyjnomotywacyjnych oraz automatyzację wszelkich powiązanych rozliczeń. System jest zbudowany z trzech modułów definicyjnych, odpowiedzialnych za zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie celami sprzedaży i jakości oraz definiowanie polityki prowizyjno-motywacyjnej. Dwa moduły procesowe odpowiadają za naliczanie i akceptację prowizji oraz rozliczanie wypłat prowizji. Funkcjonalność systemu jest dostępna zarówno dla pracowników back-office jak i działających w obszarze front-office jednostek sieci sprzedaży. Obsługiwane procesy: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie danymi sprzedażowymi, zarządzanie polityką prowizyjną, rozliczenia z agentami, automatyczne naliczenia masowe, administracja danymi i dostępem, raportowanie i analizy. Zarządzanie relacjami z klientami Comarch CRM System Comarch CRM zapewnia całościową obsługę relacji z klientami: od przeprowadzenia akcji akwizycyjnej, poprzez uruchomienie procesów sprzedażowych (cross i up selling) oraz budowę programów lojalnościowych po zakończenie współpracy. System wspiera zarówno sprzedawców jak i pracowników back-office. Zarządza informacją o klientach potencjalnych (prospekty) i dotychczasowych. System Comarch CRM umożliwia redukcja kosztów operacyjnych poprzez automatyzację procesów obsługi i sprzedaży oraz zgromadzenie wszystkich kluczowych narzędzi pracy doradcy klienta w jednym systemie. Dodatkowo dzięki skróceniu czasu obsługi klienta pozwala na wzrost jakości pracy sieci sprzedaży, budowanie lojalności i wzrost współczynnika retencji poprzez skrócenie czasu odpowiedzi i rzetelne zrozumienie klientów. Obsługiwane procesy: obsługa klientów, obsługa kontaktów z klientami, obsługa operacji transakcyjnych (zintegrowanych z systemami produkcyjnymi), zarządzanie informacjami, zarządzanie sprzedażą (funkcjonalność dla menadżerów), Comarch CRM Profil klienta Comarch CRM Produkty klienta

11 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń zarządzanie kampaniami marketingowymi, obsługa programów lojalnościowych, raporty i analizy. Zarządzanie treścią WWW Comarch CMS Comarch CMS jest systemem przeznaczonym do zarządzania treścią publikowaną w serwisach internetowych. Stanowi on podstawę do budowy portalu internetowego lub portalu korporacyjnego udostępniającego duże ilości dokumentów i wymagającego sprawnego zarządzania procesem ich publikacji. Warstwa WWW systemu posiada otwartą architekturę. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie do systemu nowych elementów funkcjonalnych (np. kontrola dostępu czy personalizacja treści) oraz łatwa integracja z innymi systemami (np. system kont pocztowych czy systemy sprzedażowe). Dzięki systemowi Comarch CMS możliwe jest osiągnięcie niskich kosztów utrzymania portalu, nawet w przypadku, gdy jest to duży serwis informacyjny. Inwestycje i zarządzanie ryzykiem Gwałtowny rozwój rynków kapitałowych i coraz silniejsza rywalizacja zmusza instytucje finansowe do poszukiwania zaawansowanych narzędzi, które zapewnią zdobycie i utrzymanie dobrej pozycji na rynku. Według badań McKinsey Global Institute usługi pośrednictwa inwestycyjnego są obszarem rynku finansowego, który najwięcej zyskał na efektywności wobec postępującej rewolucji informacyjnej. Wynika to z faktu, iż jest to obszar bardzo intensywny informacyjnie, gdzie zyski pochodzą w dużej mierze ze skali działalności przedsiębiorstwa - ilości obsługiwanych klientów, ilości przeprowadzanych transakcji na ich zlecenie. Zarządzanie i wycena aktywów Comarch Asset Management System Comarch Asset Management jest aplikacją przeznaczoną do prowadzenia portfeli inwestycyjnych oraz zarządzania aktywami. W systemie rejestrowane są wszystkie operacje mające wpływ na skład portfela inwestycyjnego (zlecenia, transakcje, depozyty, operacje finansowe, operacje na papierach, prawa z papierów i inne). System zapewnia dostęp do składu portfeli aktualizowanych w oparciu o bieżące dane rynkowe, wycenę oraz analizę efektywności i ryzyka portfeli inwestycyjnych. Funkcjonalność systemu zawiera obsługę transakcji realizowanych na rynku giełdowym, rejestrację transakcji buy-sell-back i sell-buy-back, obsługę instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających, obsługę rynku pierwotnego związaną z rejestracją i rozliczaniem ofert na subskrypcję, rolowanie oraz przetargi zakupu i zamiany oraz obsługę nabycia i umorzenia praw poboru oraz zapisów na nowe emisje instrumentów. Istotnym elementem systemu Comarch Asset Management są opcje ułatwiające jednoczesne zarządzanie dowolną liczbą portfeli dzięki modułom definiowania i realizowania strategii inwestycyjnych w oparciu o portfele modelowe, benchmarki i polityki limitów inwestycyjnych dla poszczególnych kategorii instrumentów. Kluczowe korzyści biznesowe: kontrola procesu sprzedaży dzięki centralizacji informacji związanej z obsługą klientów asset management i członków funduszy oraz siecią sprzedaży, automatyzacja procesu modelowania i zarządzania portfelami inwestycyjnymi w oparciu o system portfeli modelowych, generatorów zleceń oraz dostępowi do bieżącej pozycji, 11

12 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia poprawa jakości kontroli ryzyka dzięki systemowi kontroli limitów inwestycyjnych w trybie on-line oraz kalkulacji wskaźników ryzyka i płynności, wzrost wiarygodności dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów pomiaru i prezentacji wyników zarządzania. Hurtownia danych ubezpieczeniowych Hurtownia danych jest wydzieloną bazą danych zbierającą informacje służące do zarządzania organizacją. Baza ta jest odizolowana od baz operacyjnych, jest przeznaczona tylko do odczytu, a jej struktura i narzędzia użyte do budowy zoptymalizowane pod kątem przetwarzania analitycznego. Dane gromadzone w hurtowni są pozyskiwane okresowo z systemów obsługujących dane operacyjne. W czasie ładowania dokonywane jest scalenie i ujednolicenie danych oraz ich agregacja. Wspierane procesy: analizy CRM (segmentacja klientów, analiza skuteczności kampanii marketingowych), sprzedaż (analiza kanałów dystrybucji), aktuariat (rezerwy, rentowność produktu), underwriting (ewaluacja ryzyka, szkodowość), zarządzanie polisami (analiza składki, analiza kosztów operacyjnych), obsługa szkód (szkodowość, analiza tendencji szkodowych, analiza przyszłych wypłat), zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (analiza portfela, rentowność), zarządzanie finansami (analiza czynników finansowych), zarządzanie zasobami ludzkimi. Obieg pracy i dokumentów 12 Comarch Document Management System Zarządzanie dokumentami jest procesem krytycznym dla organizacji wówczas, gdy konieczne jest przetwarzanie dużych wolumenów dokumentów. Dokumentami tymi może być zarówno korespondencja z klientami, zlecenia, na podstawie których wykonywane są transakcje, faktury z systemów bilingowych, kontrakty, umowy, reklamacje, wnioski i inne. Comarch Document Management System pozwala na zarządzanie obrazami dokumentów i dokumentami elektronicznymi, na automatyczne indeksowanie archiwizowanych dokumentów oraz łączenie dokumentów w grupy tematyczne. Oferowane usługi: Tworzenie lub przegląd strategii biznesowej klienta pod kątem planowanych zmian i inwestycji związanych z przetwarzaniem dokumentów elektronicznych, Analiza procesów biznesowych i doradztwo w zakresie optymalizacji i tworzenia procesów z wykorzystaniem systemów zarządzania dokumentami, Projekt i produkcja rozwiązań pod klucz, Wdrożenia i eksploatacja rozwiązań, Kompleksowy serwis (24/7), Świadczenie usług outsourcingowych (skanowanie, archiwizacja i udostępnianie dokumentów elektronicznych, zarządzanie dokumentami papierowymi), Rozwój i aktualizacja funkcjonalności wdrożonych systemów, Prowadzenie szkoleń z zakresu technologii DMS/BPM firm: Comarch, Filenet, Oracle. Podstawowa funkcjonalność: Zarządzanie obrazami dokumentów (Image Services), Zarządzanie dokumentami elektronicznymi (pliki MsOffice, pliki tekstowe, poczta elektroniczna, pliki CAD/CAM, graficzne i dźwiękowe, etc.) oraz ich wersjami (Content Engine),

13 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Automatyczne indeksowanie archiwizowanych dokumentów (w tym wykorzystanie technologii OCR/ICR), Łączenie dokumentów (także w różnych formatach) w grupy tematyczne (np. historia kontaktów z klientem, dokumentacja techniczna produktu), Możliwość wspierania innych systemów poprzez podgląd obrazów dokumentów (np. ERP, CRM, bilingowe, ewidencyjne), Możliwość integracji z systemami zarządzania procesami (przykładowo rozwiązaniami typu Business Process Management). Bezpieczeństwo Zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa systemowi informatycznemu i ochrony danych w nim przetwarzanych jest bardzo szerokie. Pojęcie to oznacza ciągły proces dostosowywania rozwiązań i zarządzania bezpieczeństwem w celu dostosowania ich do ciągle zmieniających się realiów działania organizacji i systemu informatycznego. Comarch posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i utrzymaniu bezpieczeństwa systemów informatycznych, sprawdzone w wielu realizacjach i oczywiście w ramach naszej własnej organizacji. Wsparci tym doświadczeniem, wiedzą naszych inżynierów i długotrwałą współpracą z czołowymi dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa pragniemy zaoferować Państwu nasze produkty i usługi: własne zaawansowane systemy zabezpieczeń m.in. Comarch Security Access Manager, Comarch MobileID, Comarch SmartCard, Comarch SafeDesktop, Comarch Central Log, usługi konsultacyjne w zakresie tworzenia kompleksowych planów bezpieczeństwa informacji (Polityk Bezpieczeństwa), audyty bezpieczeństwa zgodne z ogólnie przyjętymi metodykami ISACA, COBIT, BS 7799, ISO 27000, OSSTM oraz testy penetracyjne wdrożonych zabezpieczeń, projektowanie zaawansowanych, wielowarstwowych systemów zabezpieczeń, wdrażanie technologii i produktów służących zabezpieczaniu sieci, serwerów i stacji roboczych, szkolenia techniczne dla personelu zajmującego się bezpieczeństwem informacji firmy z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa, jak również wdrażanych produktów oraz szkolenia uświadamiające dla pracowników firm i kadry zarządzającej, usługi zarządzania bezpieczeństwem firmy i usługi asysty i serwisu wdrożonych systemów zabezpieczeń. 13

14 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia Comarch Data Center i usługi integracyjne Centrum przetwarzania i przechowywania danych Bezpieczne pomieszczenia, w których przechowywana jest infrastruktura informatyczna. Przygotowana i gotowa do użytku infrastruktura teleinformatyczna, z wyprowadzonymi połączeniami do różnych operatorów telekomunikacyjnych. Szeroki wachlarz oferowanych usług, od kolokacji serwera do outsourcingu całości sprzętu i świadczenia usług administracyjnych. Parametry SLA (Service Level Agreement) gwarancja wysokiej jakości wykonania usługi. Comarch Data Center znajduje się w Krakowie i w Warszawie; jest to powierzchnia z fabrycznie nową infrastrukturą, z aktualną gwarancją i umowami serwisowymi z dostawcami (agregat, UPS, klimatyzacja, system przeciwpożarowy, kontrola dostępu). W modelu outsourcingowym możliwość skorzystania z usług dodanych jak serwis sprzętu IT, administracja. W modelu kolokacji dostęp do profesjonalnego centrum przetwarzania danych brak konieczności inwestowania w rozbudowę własnego centrum. W modelu hostingowym obniżenie kosztu wejścia w projekt IT klient nie ponosi jednorazowego wydatku inwestycyjnego na infrastrukturę techniczną, którą zapewnia Comarch. Integracja infrastruktury sprzętowej Platformy sprzętowe: konsulting w doborze platformy serwerów (RISC, SPARC, INTEL, AS/400), instalacje, konfiguracje, serwis maszyn (SUN,HP, IBM, Fujitsu Siemens, DELL), rozwiązania HIGH-END. Infrastruktura systemowa Systemy operacyjne: tunning, administracja i opieka (Solaris, AIX, HP-UX, Linux, OS/400, Windows 2003), instalacja i serwis systemów wysokiej dostępności (Veritas Cluster, HACMP, Sun Cluster), stałe analizy wydajności, optymalizacja, przeglądy, raporty, rozbudowa systemów, out-tasking. Relacyjne Bazy Danych: konsulting dobór platformy dla potrzeb i wielkości bazy danych, instalacje, konfiguracje, badanie wydajności, tunning systemów bazodanowych, lokalna (on-site) i zdalna (remote) administracja systemami, konsulting dobór platformy dla potrzeb i wielkości bazy danych, instalacje, konfiguracje,badaniewydajności,tunning systemów bazodanowych. Infrastruktura telekomunikacyjna rozległe i lokalne sieci transmisji danych (Cisco, 3Com, Juniper), call center, centrale telefoniczne PABX (Avaya, Nortel Networks, Siemens, Cisco), technologia Voice over IP w oparciu o sieci transmisji danych (Cisco, Avaya, Nortel), bezpieczny styk z siecią Internet (Checkpoint, Cisco, Juniper), rozwiązania satelitarne i mobilne (GORS, EDGE, UMCS), szerokopasmowe sieci miejskie (WiMax). 14 Storage i Backup: konsulting w zakresie systemów backupu i storage (EMC, HDS, StorageTek, Overland, Segate, Tandberg), zarządzanie przestrzenią dyskową (sieci SAN, NAS), instalacje, konfiguracje rozproszonych systemów archiwizacji danych, Legato Networker, Veritas NetBackup, ARCServeIT, własne rozwiązania backupowe.

15 Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Profesjonalne usługi Inżynierowie i konsultanci Comarch rozwijają I wdrażają systemy informatyczne dla finansów od ponad 10 lat. Doświadczenie nabyte w trakcie tego okresu pozwala nam na dostarczenie wysokiej jakości produktów i usług dla naszych klientów. Jakość usług świadczonych przez Comarch została potwierdzona certyfikatem jakości standardu ISO 9001:2000. Usługi Comarch obejmują: Konsulting poprzez pracę z naszymi klientami zdefiniowaliśmy rozwiązania, który polepszyły ich usługi. Znajomość najnowszych trendów technologicznych i biznesu ubezpieczeniowego umożliwia nam zaoferowanie Państwu najlepsze rozwiązania oraz doradztwo w zakresie ich efektywnego wykorzystania. Zaawansowane metody wdrożenia pozwalają nam na szybkie wdrożenia najlepszego rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta. Dobrze zdefiniowane pakiety usług powdrożeniowych gwarantują ciągłość operacyjności systemu I jego rozwoju w zależności od potrzeb klienta Integracja systemów intregrujemy nasze systemy z rozwiązaniami innych dostawców tak, żeby stworzyć kompleksowe rozwiązanie obejmujące całość działalności naszych klientów Comarch Comarch jest globalnym dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Od ponad 10 lat dostarczamy nasze systemy i rozwiązania dla sektora finansowo-bankowego. Klientami firmy są największe banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy leasingowe. Specjalizujemy się w integracji bankowych i ubezpieczeniowych systemów informatycznych, bankowości elektronicznej, zarządzaniu aktywami, obsłudze kredytów. Gwarantujemy kompleksową obsługę wdrożonych rozwiązań oraz ich dopasowywanie do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klienta. 15

16 Comarch SA Al. Jana Pawła II 39 a Kraków Polska Tel: faks: Polska Kraków, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław Belgia Bruksela Finlandia Helsinki Francja Lille Litwa Wilno Niemcy Drezno, Frankfurt n/menem Panama Panama City Rosja Moskwa Słowacja Bratysława Stany Zjednoczone Chicago, Miami Ukraina Kijów Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Głównym atutem firmy jest głęboka wiedza branżowa, którą przekazujemy naszym klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych w sektorach telekomunikacyjnym, usług finansowych, administracji publicznej, oraz dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Comarch zatrudnia ponad 2700 najwyższej klasy specjalistów w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. Spółka ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: Copyright Comarch Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody Comarch S.A. (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe Comarch są wyłączną własnością Comarch SA i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm. PL

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych www.comarch.pl Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej istnienie przedsiębiorstwa uzależnione jest od posiadania technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Rozwiązania mobilne

Comarch ERP Rozwiązania mobilne Comarch Rozwiązania mobilne COMARCH ROZWIĄZANIA MOBILNE Rozwiązania mobilne Comarch to nowoczesne narzędzia dostępne na smartfony, kolektory danych czy też tablety z systemem operacyjnym Android. Aplikacje

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA COMARCH ECOD COMARCH ECOD DYSTRYBUCJA

PLATFORMA COMARCH ECOD COMARCH ECOD DYSTRYBUCJA PLATFORMA COMARCH ECOD COMARCH ECOD DYSTRYBUCJA Comarch jest dynamicznie rozwijającym się, globalnym dostawcą rozwiązań IT. Przez rynek ceniony jest głównie za nowoczesne technologie oraz elastyczność

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo