infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT"

Transkrypt

1 infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

2 Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług, zmusza to firmy do jak największej koncentracji swoich sił na rozwoju prowadzonego biznesu. Nie możemy jednak zapominać o systemach wspomagających biznes, takich jak np. systemy IT. Infrastruktura IT to nieodzowny element każdej organizacji, to żywy organizm, nastawiony na ciągłą ewolucję. Ewolucja wynika z rozwoju prowadzonego biznesu, postępu technologicznego, zmian prawodawstwa. Utrzymanie w dobrej kondycji informatyki wymaga wysokokwalifikowanych inżynierów oraz wysokich nakładów finansowych.

3 Outsourcing Infrastruktury IT 3 Sposobem na realizację zadania rozwoju własnego biznesu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu optymalnej pracy infrastruktury IT jest OUTSOURCING. Outsourcing jest bowiem odwzorowaniem zasady twórzmy to, na czym znamy się najlepiej. Firma decydując się na outsourcing IT przekazuje zewnętrznej firmie pełną odpowiedzialność za działanie całości infrastruktury IT lub wydzielonego jej procesu. Outsourcing IT jest czymś więcej niż jedynie usługą zarządzania zasobami oraz usługami informatycznymi przedsiębiorstwa. To nowoczesny sposób na profesjonalną i optymalną informatykę dostosowaną do potrzeb biznesu. Outsourcing jest najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów, podniesienie jakości oraz optymalizację działalności, ponieważ redukuje koszty związane z utrzymywaniem własnych zasobów informatycznych. Pozwala na skupienie większej uwagi na podstawowej działalności biznesowej. Ogólnie pojęty OUTSOURCING to zdefiniowanie oraz wydzielenie pewnego obszaru organizacji i powierzenie jego obsługi wyspecjalizowanej i odpowiedzialnej jednostce zewnętrznej.

4 Infrastructure 4 Typy outsourcingu Outsourcing IT częściowy Wydzielenie poszczególnych zadań w dziale IT i przekazanie ich w utrzymanie firmie zewnętrznej Outsourcing IT pełny Przekazanie w utrzymanie firmie zewnętrznej całego działu IT, traktowane jako proces biznesowy obsługa informatyczna firmy Outsourcing nie zawsze wiąże się z likwidacją własnego działu IT i przeniesieniem całości zadań do firmy zewnętrznej. Często stosowany jest outsourcing częściowy polegający na wydzieleniu kilku obszarów IT, których utrzymanie wewnątrz firmy nie jest optymalne. Przykładem może być system z jednej strony kluczowy dla firmy, ale o dużym stopniu stabilności. System ten statystycznie wymaga poświecenia 10 osobodni pracy eksperta w przeciągu roku. Opłacanie takiej osoby obsługującej ten system na etacie przez cały rok powoduje duże koszty, których ponoszenie naprawdę nie jest konieczne. Innym przykładem jest obsługa systemu rozproszonego po całym kraju gdzie utrzymywanie w każdej placówce administratorów generuje wysokie koszty, natomiast wymagane są bardzo szybkie naprawy w przypadku awarii. Tutaj skorzystanie z firmy posiadającej rozbudowaną sieć serwisową pozwala na zdecydowane obniżenie kosztów obsługi serwisowej, przy zagwarantowaniu założonego poziomu obsługi. Elementy outsourcingu infrastruktury IT Wyodrębniliśmy 6 głównych obszarów funkcjonalnych w ramach, których istnieje najczęściej zapotrzebowanie na świadczenie usług outsourcingowych: Infrastruktura sprzętowo systemowa Nasi inżynierowie posiadają doświadczenie z zakresu integracji systemów pochodzących od różnych pro- Infrastruktura sprzętowo-systemowa Disaster Recovery Center Telekomunikacja Zarządzanie infrastrukturą IT Data Center Infrastruktura End-User a Bezpieczeństwo Elementy outsourcingu IT

5 Outsourcing Infrastruktury IT ducentów. Podobnie rzecz ma się z rozwiązaniami software owymi i aplikacyjnymi. Doświadczenia zdobyte przy dużych wdrożeniach pozwoliły nam zdobyć wiedzę, dzięki czemu jesteśmy w stanie wdrożyć nawet najbardziej skomplikowane systemy. Zdobyta wiedza pozwala również na świadczenie usług konsultingu oraz optymalizacji, dzięki czemu już pracujące systemy mogą działać lepiej i stabilniej. Infrastruktura sprzętowo-systemowa Comarch: Kompleksowa obsługa serwerów (ServerCare) obejmuje wszystkie aspekty związane z zapewnieniem ciągłości pracy platformy sprzętowej oraz jej rozwojem. Kompleksowa obsługa baz danych (DatabaseCare) obejmuje pełen zakres działań związanych z administracją, strojeniem, utrzymywaniem oraz modelowaniem baz danych. Kompleksowa obsługa archiwizacji i backupu (StorageCare) gwarantuje bezpieczne przechowywanie ważnych danych oraz ich odzyskanie w przypadku utraty. Telekomunikacja Kompleksowa obsługa telekomunikacji (NetworkCare) gwarantuje kompletny system telekomunikacji dla przedsiębiorstwa: sieć korporacyjna, telefonia stacjonarna i komórkowa. Infrastruktura end user Działania związane z obsługą infrastruktury końcowego użytkownika są jedną z najczęściej świadczonych usług outsourcingowych. Standardowo w ich skład wchodzi zarządzanie stacjami roboczymi, serwerami grup roboczych, peryferiami (drukarki, faxy) oraz okablowaniem telefonicznym. Potrzeba takiej usługi wynika z tego, że działalność firm coraz bardziej uzależniona jest od systemów IT. Powoduje to, że każda przerwa w pracy komputera lub problemy z nim związane odbijają się na jakości procesów biznesowych. Dlatego niezwykle istotne jest odejście od pasywnego oczekiwania na awarię i gwarantowania sobie szybkiej naprawy. Comarch świadczy usługę kompleksowej obsługi infrastruktury typu end user (EndUserCare), która zapewnia ciągłość pracy środowiska użytkownika końcowego. Bezpieczeństwo W codziennym funkcjonowaniu organizacji coraz większą rolę odgrywa informacja oraz odpowiednia jej ochrona. Comarch oferując usługi outsourcingowe związane z bezpieczeństwem bazuje na normie ISO Oferujemy kompleksową obsługę bezpieczeństwa i ochrony danych. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na projektowanie, wdrażanie i utrzymanie zaawansowanych, wielowarstwowych systemów zabezpieczeń. Również takich, które wymagają integracji rozwiązań różnych producentów. Data Center Centrum danych Comarch gwarantuje optymalne środowisko pracy dla systemów informatycznych klienta. Data Recovery Center (DRC) Usługa DRC zapewnia ciągłość działalności operacyjnej / biznesowej przedsiębiorstwa w przypadku zniszczenia infrastruktury informatycznej klienta. Usługi związane z poszczególnymi kategoriami są świadczone w Polsce przez wiele firm, od dużych operatorów telekomunikacyjnych oferujących outsourcing telekomunikacji po 2-3 osobowe podmioty opiekujące się np. komputerami PC i drukarkami. Jak więc pozycjonujemy miejsce Comarch na tak konkurencyjnym rynku i gdzie widzimy nasze przewagi? Siła Comarch tkwi w projektach w których celem nie jest administracja niepowiązanymi składnikami systemu IT w oderwaniu od zależności istniejących między nimi, ale Zarządzanie Infrastrukturą IT czyli stworzenie spójnego rozwiązania obsługiwanego zgodnie z wiodącymi metodykami takimi jak ITIL czy ISO. 5

6 Infrastructure Korzyści 6 Korzyści strategiczne Gwarancja kompleksowej obsługi systemów informatycznych, odpowiednie dopasowanie informatyki do potrzeb biznesu, możliwość skupienia się jedynie na kluczowej działalności, łatwy dostęp do wiedzy (know-how) dotyczącej organizacji pracy IT, gwarancja stworzenia profesjonalnej strategii rozwoju IT, odpowiadającej potrzebom biznesowym, dostęp do najnowszych technologii, zabezpieczenie przed odejściem z pracy przeszkolonego pracownika, konsulting zawarty w cenie usługi, gwarancja ciągłości pracy systemów informatycznych, klarowny sposób oceny jakości, gwarantowany umową SLA (Service Level Agreement). Korzyści finansowe Stały poziom kosztów obsługi (abonament miesięczny określony w umowie), gwarancja redukcji kosztów w obrębie obsługi IT, gwarancja optymalizacji parametrów i związanych z nimi kosztów zewnętrznych (łącza, aktualizacja sprzętu, licencje etc.), redukcja kosztów związana z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, opłata za outsourcing stanowi koszt uzyskania przychodu, gwarancja doboru optymalnych rozwiązań IT dopasowanych do potrzeb biznesu. Opis usług Kompleksowa obsługa serwerów (ServerCare) Konsulting w doborze platformy serwerów (RISC, SPARC, INTEL, AS/400), instalacje, konfiguracje, serwis maszyn (SUN, HP, IBM, Fujitsu Siemens, DELL), kompleksowa integracja z istniejącym środowiskiem, wdrażanie rozwiązań HIGH-END, tuning, stała administracja i opieka nad systemami (Solaris, AIX, HP-UX, Linux, OS/400, Windows 2003), instalacja i serwis systemów o wysokiej dostępności (Veritas Cluster, HACMP, Sun Cluster), stałe analizy wydajności, optymalizacja, okresowe przeglądy, raporty oraz proponowanie rozbudowy systemów, szczegółowe procedury działań, out-tasking. Kompleksowa obsługa bazy danych (DatabaseCare) Konsulting dobór platformy dostosowanej do potrzeb i wielkości bazy danych, instalacje, konfiguracje, badanie wydajności, tuning systemów bazodanowych, lokalna (on-site) administracja systemami, zdalna (remote) administracja baz danych, archiwizacja. Kompleksowa obsługa bezpieczeństwa i ochrony danych usługi konsultacyjne, audyty bezpieczeństwa zgodne z ogólnie przyjętymi metodykami ISACA, COBIT, BS 7799, ISO 27000, OSSTM, testy penetracyjne wdrożonych zabezpieczeń, polityki bezpieczeństwa, projektowanie i integracja zaawansowanych, wielowarstwowych systemów zabezpieczeń,

7 Outsourcing Infrastruktury IT wdrażanie technologii i produktów służących zabezpieczaniu sieci, serwerów i stacji roboczych, w tym: systemy zaporowe, systemy VPN, rozwiązania dla użytkowników mobilnych, systemy IDP/IPS, systemy detekcji anomalii sieciowych, systemy antywirusowe, systemy Anty-Spam, systemy kontroli dostępu, systemy kontroli treści (URL Filtering), systemy mocnego uwierzytelniania, load-balancery i akceleratory SSL, szkolenia techniczne dla personelu zajmującego się bezpieczeństwem informacji firmy z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa, jak również wdrażanych produktów oraz szkolenia uświadamiające dla pracowników firm i kadry zarządzającej, usługi zarządzania bezpieczeństwem firmy i usługi asysty oraz serwisu wdrożonych systemów zabezpieczeń. Centrum Danych (DataCenter) Dwa ośrodki (Warszawa, Kraków), zapewnione bezpieczeństwo fizyczne, zapewnione bezpieczeństwo systemowe, gwarantowana niezawodność systemów i komunikacji, procedury działań, SLA, zapewnienie jakości i wiarygodność partnera IT, pełny zakres usług. 7 Disaster Recovery Center Zapasowe Centrum Awaryjne Bezpieczny dostęp do Internetu Przechowywanie danych Usługa Kompleksowa Usługi dodatkowe Tworzenie kopii zapasowych Outsourcing aplikacji bazodanowych Comarch Administracja bazami danych Administracja serwerami i systemami operacyjnymi Hosting Udostępnianie infrastruktury serwerowej Kolokacja Umieszczanie serwerów w ośrodku DC

8 Infrastructure 8 Kompleksowa obsługa telekomunikacji (NetworkCare) połączenia głosowe realizowane zarówno w oparciu o technologie tradycyjne (PSTN, ISDN) jaki i Voice over IP (VoIP), połączenia sieci rozległej WAN zoptymalizowane pod względem technologii i przepustowości, połączenia mobilne transmisja głosu i danych GSM/GPRS, VSAT, dane bilingowe pełne dane o źródłach generowanych kosztów, niezbędny sprzęt w modelu zakupu lub dzierżawy (m.in. routery, centrale telefoniczne, bramki VoIP), integracja sieci WAN, systemów głosowych i telefonii mobilnej w jeden spójny system telekomunikacyjny, monitoring i zarządzanie systemem telekomunikacyjnym zapobieganie awariom w trybie 24 / 7, nadzór i serwis gwarantowany czas przywrócenia działalności systemu zgodnie z umową Service Level Agreement (SLA), doradztwo w zakresie telekomunikacyjnym miesięczne raporty zawierające propozycje rozwoju systemu. Powierzając Comarch w opiekę swój system telekomunikacyjny firma zyskuje partnera niezależnego od operatorów, który jest w stanie zaproponować rozwiązanie optymalne pod względem funkcjonalnym i kosztowym. Kompleksowa obsługa archiwizacji i backupu (StorageCare) Konsulting w zakresie systemów backupu i storage (EMC, HDS, StorageTek, Overland, Segate, Tandberg), zarządzanie przestrzenią dyskową (sieci SAN, NAS), instalacje, konfiguracje rozproszonych systemów archiwizacji danych, Legato NetWorker, Veritas NetBackup, ARCServeIT, własne rozwiązania backup. STRATY Finansowe bezpośrednie Przerwanie produkcji Inne niewymierne Spadek morale pracowników Paraliż organizacyjny Niewypełnienie zobowiązań wobec klientów Opóźnienie lub zaniechanie realizacji projektów Utrata zaufania kontrahentów Utrata zaufania klientów Niezawarte kontrakty BANKRUCTWO Potencjalne straty w przypadku braku odpowiednich rozwiązań zabezpieczających procesy biznesowe

9 Outsourcing Infrastruktury IT Usługa DRC (Disaster Recovery Center) Udostępnienie awaryjnej infrastruktury informatycznej i biurowej na czas rekonstrukcji własnych zasobów, zapewnienie ciągłości działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, gwarantowany czas odtworzenia infrastruktury zapasowej, opracowanie procedury odtworzenia stanu sprzed awarii oraz możliwość fizycznego ich przetestowania, wdrożenie DRC dla każdej platformy i systemów o dowolnej złożoności. Kompleksowa obsługa infrastruktury typu EndUser (EndUserCare) Zarządzanie stacjami roboczymi, jeden punkt styku, świadczenie serwisu stacji roboczych, drukarek, faksów, okablowania, sieci lokalnej u klienta, Planowanie zdalna administracja systemami operacyjnymi, aktualizacje oprogramowania stacji roboczych, lokalni informatycy usuwający awarie sprzętowe, systemów operacyjnych, świadczący pomoc u klienta, gwarantowany czas naprawy dla wszystkich komponentów i usług. Zarządzanie środowiskiem IT (IT Management) To najważniejszy aspekt działania struktur IT. Jakość jego wykonywania wprost proporcjonalnie wpływa na optymalne działanie informatyki, a co za tym idzie całego przedsiębiorstwa. Nie może ograniczać się jedynie do administracji poszczególnymi komponentami. Musi opierać się na dobrze zdefiniowanych zasadach i metodologii zarządzania IT. Przez szereg lat były podejmowane różne próby standaryzacji oraz określenia schematów w zakresie zarządzania środowiskiem 9 BIZNES Perspektywy biznesu Service Delivery Service Support Zarządzanie infrastrukturą TECHNOLOGIA Zarządzanie bezpieczeństwem Zarządzanie aplikacjami Szkielet ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

10 Infrastructure i usługami IT. Z pośród wielu metodologii, najprężniej rozwijającą się w ostatnim czasie jest ITIL (Information Technology Infrastructure Library) stworzona przez OGC (Office of Government Commerce). ITIL rozpoznaje i definiuje wszystkie procesy i mechanizmy w obszarze zarządzania infrastrukturą IT. ITIL tworzy uniwersalny język zrozumiały dla biznesu, stając się tym samym biblioteką wiedzy. Jest ona nieustannie rozwijana przez społeczność IT oraz wspierana przez wiele narzędzi software owych największych producentów oprogramowania i sprzętu. Na podstawie zbiorów dobrych praktyk ITIL tworzona jest usługa zarządzania IT świadczona przez Comarch. Realizowane zadania: zarządzanie, nadzór i utrzymanie zasobów systemowych z naciskiem na jak największą profilaktykę systemową, zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury, ciągła weryfikacja pod kątem prowadzonego biznesu klienta, aktualizacje, dostosowanie do wymagań i zmian prawodawstwa, usuwanie błędów, monitorowanie parametrów i aktywne reagowanie na incydenty i problemy w strukturze teleinformatycznej, analiza relacji pomiędzy elementami składowymi systemów, Zarzuty Fakty 10 Część kadry IT straci pracę Nikt nie zna lepiej specyfiki systemów klienta niż aktualna kadra. Dlaczego mieliby stracić pracę? Ich wiedza jest nieoceniona przy optymalizowaniu struktur. Comarch poszukuje oszczędności w technologiach, a nie w ludziach. Stracę kontrolę nad działem IT Zawsze klient będzie znał lepiej specyfikę swojego biznesu i wynikające z niej wymagania wobec IT, dlatego to klient opracowuje strategię. Comarch wspiera wiedzą, wskazuje możliwe rozwiązania, stara się dopasować rozwiązanie do potrzeby biznesu. Outsourcing wcale nie jest tańszy Jeśli firma dla której IT to kluczowa działalność robi usługę drożej od firmy dla której IT jest narzędziem, to znaczy, że robi to źle. Nie potrafi wykorzystać należycie swojej wiedzy, zdolności personelu, narzędzi, relacji z dostawcami technologii. Jakość usług ulega pogorszeniu Czy aktualnie mają Państwo zdefiniowany poziom świadczenia usług przez wewnętrzny dział IT? Jeśli tak, jaki jest maksymalny czas niedostępności poczty? Co się dzieje w przypadku niedochowania parametru?

11 Outsourcing Infrastruktury IT optymalizacja i strojenie systemów, zarządzanie wolnymi zasobami (przestrzeń dyskowa, pasmo transmisyjne, kontrola logów etc.), pomoc przy tworzeniu budżetów IT, tworzenie koncepcji zmian, rozwoju, przebudowy dopasowanej do potrzeb biznesu, raportowanie o parametrach oraz koniecznych zmianach, propozycje zmian mające na celu obniżenie wydatków na infrastrukturę, oraz poprawienie efektywności pracy, dobrze zdefiniowane procedury działania stworzone we współpracy z klientem, serwis wszystkich komponentów. Zasoby: centrum nadzoru i serwisu 24/7 i ukształtowana struktura serwisowa na terenie całej Polski, doskonale przygotowany zespół konsultantów i inżynierów (70 inżynierów różnych specjalności), certyfikaty wszystkich liczących się dostawców technologii, gwarantowany poziom usług na podstawie umowy SLA (Service Level Agreement), Call Center i Help Desk jeden punkt styku, obsługa zgłoszeń serwisowych, gromadzenie bazy wiedzy o problemach, monitorowanie stanu zgłoszenia, rejestrowanie czasu reakcji i usunięcia awarii, interfejs dla klienta do kontroli pracy oraz etapów realizacji poszczególnych zadań, profesjonalne narzędzia do badania i symulacji systemów i sieci komputerowych, optymalizacji platform sprzętowych i baz danych, baza wiedzy o wprowadzanych przez producentów technologii zmianach, baza wiedzy o sposobach eliminowania ataków na systemy informatyczne. Zalety współpracy z Comarch Jakość umowa SLA jest gwarancją naszej wysokiej jakości. Fachowość bardzo dobrze wykwalifikowana kadra inżynierska i menadżerska. Doświadczenie działamy na rynku od 15 lat, liczba naszych klientów to ponad w sektorach telekomunikacji, finansów i bankowości, przemysłu, handlu i usług oraz administracji publicznej; wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Stabilność jesteśmy firmą stabilną i działamy na całym świecie. Wiedza jesteśmy partnerem największych dostawców IT na świecie m.in. Sun Microsystems, Hewlett-Packard, IBM, Cisco Systems, Checkpoint, Siemens, 3Com Corporation, Juniper, etc. Mamy ogromne doświadczenie w dostarczaniu usług outsourcing u dla firm. Zaufało nam kilkadziesiąt dużych firm. Rozwój ciągły monitoring rynku IT, rozwiązań, kosztów, trendów. Outsourcing pozwala na skupienie większej uwagi na podstawowej działalności biznesowej. Przekazując Comarch odpowiedzialność za infrastrukturę informatyczną firmy, możecie Państwo powierzyć nam jej całość lub jedynie jeden z jej elementów. W każdym przypadku uwzględnimy indywidualne potrzeby Państwa przedsiębiorstwa i zagwarantujemy ciągłość pracy wszystkich elementów infrastruktury. W ramach rozwiązania outsourcingu infrastruktury IT oddajemy do dyspozycji Państwa firmy nasze doświadczenie i gwarantujemy stale udoskonalane wsparcie informatyczne. 11

12 Comarch SA Al. Jana Pawła II 39 a Kraków Polska Tel: fax: Polska Kraków, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław Belgia Bruksela Finlandia Helsinki Francja Lille Litwa Wilno Niemcy Drezno, Frankfurt n. Menem Panama Panama City Rosja Moskwa Słowacja Bratysława Stany Zjednoczone Chicago, Miami Ukraina Kijów Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Głównym atutem firmy jest głęboka wiedza branżowa, którą przekazujemy naszym klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych w sektorach telekomunikacyjnym, usług finansowych, administracji publicznej, oraz dla dużych, średnich i małych firm. Comarch zatrudnia ponad 2700 najwyższej klasy specjalistów w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. Spółka ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: Copyright Comarch Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody Comarch S.A. (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe Comarch są wyłączną własnością Comarch SA i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm. PL

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych www.comarch.pl Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej istnienie przedsiębiorstwa uzależnione jest od posiadania technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Rozwiązania mobilne

Comarch ERP Rozwiązania mobilne Comarch Rozwiązania mobilne COMARCH ROZWIĄZANIA MOBILNE Rozwiązania mobilne Comarch to nowoczesne narzędzia dostępne na smartfony, kolektory danych czy też tablety z systemem operacyjnym Android. Aplikacje

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING IT. www.atena.pl. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

OUTSOURCING IT. www.atena.pl. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. OUTSOURCING IT Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości 1 S&T w Polsce Services Polska to polski oddział Grupy S&T. Oferuje klientom pełen zakres usług w takich S&T obszarach jak: konsulting, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie integracja outsourcing

oprogramowanie integracja outsourcing oprogramowanie integracja outsourcing Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007 Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji HISTORIA FIRMY Aleksander Lachowicz Prezes CPU ZETO Sp. z o.o. Mam prawdziwą przyjemność

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena.

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena. ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT www.atena.pl IT ROZWIĄZANIA USŁUGI ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z. o.o. 1 AATENA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Usługi Wsparcia Technicznego IBM

Usługi Wsparcia Technicznego IBM Global Technology Services Usługi Wsparcia Technicznego IBM Maintenance and Technical Support Services Wprowadzenie Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe usługi wsparcia dla infrastruktury

Bardziej szczegółowo