Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)"

Transkrypt

1 Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter produktu Produkt WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest grupowym ubezpieczeniem ochronnym o szerokiej gamie ryzyk: - chorobowych i wypadkowych, - związanych z pobytem w szpitalu, - związanych z rodziną ubezpieczonego, oraz - ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, - WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY. Zmiany w produkcie polegają na stworzeniu 6 pakietów tematycznych (pakiety: ochrona, zdrowie, zdrowie premium, smyk, ochrona bliskich, zdrowie bliskich), które klient będzie mógł dokupić do pakietu podstawowego. Dzięki spakietowaniu ryzyk dodatkowych, klient będzie mógł liczyć na niższą cenę za pakiet w porównaniu do zakupienia tych samych ryzyk oddzielnie. W przypadku gdyby klient nie był zainteresowany zakupieniem całego pakietu, będzie miał możliwość rozbicia pakietu i wybrania poszczególnych ryzyk. Rozbicie pakietu skutkować będzie brakiem zniżki wynikającego z zakupienia pakietów tematycznych. Pakiety oprócz niższej ceny dla klienta pomagają również w wyborze odpowiedniego zakresu ochrony ubezpieczeniowej zgodnej z potrzebą ubezpieczeniową. Jednocześnie istnieje możliwość przeznaczenia części środków na inwestycje w jednym z funduszy kapitałowych. 3. Adresaci produktu Produkt WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest grupowym ubezpieczeniem na życie oferowanym klientom instytucjonalnym zatrudniającym 31 i więcej osób, zainteresowanym dodatkowym zabezpieczeniem swoich pracowników w ramach grupowego ubezpieczenia na życie. 4. Kanał dystrybucji Wewnętrzna sieć agencyjna 5. Podstawowe parametry i cechy produktu: 1. Składka Składka obliczana jest indywidualnie dla każdego ubezpieczającego i dla każdej grupy na podstawie: sumy ubezpieczenia, częstotliwości płatności składki, liczby ubezpieczonych, ich wieku, płci, stanu zdrowia, charakteru wykonywanej pracy, trybu życia, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, oraz innych czynników mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka. 2. Okres ubezpieczenia - 1 rok 3. Suma ubezpieczenia - Suma ubezpieczenia może być wyrażona następująco: 1) kwotowo, 2) jako wielokrotność miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia brutto przysługującego pracownikowi z tytułu umowy o pracę w miesiącu poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ustalana jest jednakowo dla wszystkich ubezpieczonych w ramach jednej grupy 4. Definicja Ubezpieczającego - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca pracowników. 5. Definicja Ubezpieczonego - pracownik, małżonek pracownik, partner pracownika (w przypadku wyboru na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Wariantu partner ) oraz pełnoletnie dziecko pracownika, których życie jest przedmiotem ubezpieczenia; małżonek danego pracownika, partner danego pracownika oraz pełnoletnie dziecko danego pracownika mogą być ubezpieczonym w przypadku gdy dany pracownik jest ubezpieczonym. 6. Definicja Pracownika osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczającego albo ubezpieczający będący osobą fizyczną, dla potrzeb OWU przez zatrudnionego rozumie się także osobę pozostającą Sporządził: 1/11

2 w stosunku prawnym z ubezpieczającym oraz współpracującą (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) przy prowadzeniu przez ubezpieczającego działalności gospodarczej; na równi z zatrudnieniem traktuje się również istnienie pomiędzy ubezpieczającym i pracownikiem każdego innego związku (przynależność ubezpieczonego do partii politycznej, stowarzyszenia, związku zawodowego, itp.) uzasadniającego, zdaniem ubezpieczyciela, możliwość objęcia tych osób ubezpieczeniem na zasadach określonych w OWU. 7. Definicja Małżonka Pracownika - osoba, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia na jej rzecz, pozostawała z pracownikiem w związku małżeńskim. 8. Definicja Partnera Pracownika osoba płci przeciwnej wobec pracownika, wskazana przez pracownika w deklaracji uczestnictwa jako osoba z nim nie spokrewniona, pozostająca z pracownikiem w nieformalnym związku, prowadząca z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe oraz nie pozostająca w związku małżeńskim z osobą trzecią, która w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią, o ile pracownik w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia również nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią. 9. Definicja Pełnoletniego Dziecka Pracownika dziecko własne pracownika lub dziecko przysposobione przez pracownika (w pełni lub częściowo), które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia na jego rzecz miało ukończony 18 rok życia. 10. Wiek wstępu: Ubezpieczony - ukończony 16 rok życia i nie ukończony 69 rok życia, Małżonek pracownika analogicznie jak w przypadku ubezpieczonego, Partner pracownika - analogicznie jak w przypadku ubezpieczonego, Pełnoletnie dziecko pracownika - ukończony 18 rok życia i nie ukończony 69 rok życia. 6. Zakres ochrony ubezpieczeniowej PAKIET STANDARD Zgon Ubezpieczonego Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Zgon Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku PAKIET PREMIUM Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu Zgon Małżonka lub Partnera Zgon Rodzica Ubezpieczonego Zgon Rodzica Małżonka lub Partnera Zgon Dziecka Ubezpieczonego Osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonemu Zgon Noworodka - Sporządził: 2/11

3 PAKIET OCHRONA Inwalidztwo Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - wypadek komunikacyjny Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - wypadek przy pracy Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy PAKIET ZDROWIE Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego - katalog podstawowy Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego pobyt w wyniku choroby Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego (OIOM) - pobyt w wyniku choroby Operacje Ubezpieczonego PAKIET ZDROWIE PREMIUM Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego rozszerzony katalog Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego - pobyt w wyniku wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego (OIOM) - pobyt w wyniku wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS zawał serca lub udar mózgu Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS świadczenie rehabilitacyjne Leczenie Specjalistyczne Ubezpieczonego Ubezpieczenie Lekowe (tzw. karta apteczna) PAKIET DZIECKO Urodzenie Dziecka Ubezpieczonemu z Niską Punktacją w Skali APGAR Urodzenie Dziecka Ubezpieczonemu z Wadą Wrodzoną Poważne Zachorowanie Dziecka Zgon Dziecka w Wyniku Wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka - pobyt w wyniku choroby Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka - pobyt w wyniku wypadku Uszczerbek na Zdrowiu Dziecka w Wyniku Wypadku Sporządził: 3/11

4 PAKIET OCHRONA BLISKICH Zgon Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Zgon Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego Zgon Rodzica Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Zgon Rodzica w Wyniku Wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera - pobyt w wyniku wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera (OIOM) - pobyt w wyniku wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS - wypadek komunikacyjny Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS - wypadek przy pracy Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Inwalidztwo Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku PAKIET ZDROWIE BLISKICH Poważne Zachorowanie Małżonka lub Partnera - rozszerzony katalog Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera - pobyt w wyniku choroby Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera (OIOM) - pobyt w wyniku choroby Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS świadczenie rehabilitacyjne Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS - zawał serca lub udar mózgu Zgon Małżonka lub Partnera na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu Trwały Uszczerbek Małżonka lub Partnera na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu Wybór PAKIETU PREMIUM oznacza jednoczesny wybór PAKIETU STANDARD. Wybór PAKIETU ZDROWIE PREMIUM oznacza jednoczesny wybór PAKIETU ZDROWIE. 7. Zakres wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela w przypadku zajścia określonego zdarzenia: 1. Ryzyko podstawowe zgon ubezpieczonego Świadczenie: % sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. 2. Grupa ryzyk wypadkowych i chorobowych: - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 1) Świadczenie: 100%- 3 x zgon ubezpieczonego, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 1) Świadczenie: 50%-3 x zgon ubezpieczonego, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego oraz zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku, zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy. - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 1) Świadczenie: 50%-3 x zgon ubezpieczonego, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego oraz zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku, zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy. - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 1) Sporządził: 4/11

5 Świadczenie: 50%-3 x zgon ubezpieczonego, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego oraz zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku, zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego, zgonu w wyniku wypadku przy pracy. - zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu Świadczenie: 50%-300% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN i nie więcej niż świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu. - powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego Świadczenie: 50%-200% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN i nie więcej niż świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, która powstała z innych przyczyn niż wypadek, rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). - powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Świadczenie: 50%-200% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN i nie więcej niż z tytułu zgonu ubezpieczonego. - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku 2) Świadczenie: 1%-4% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż PLN za - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 2) Świadczenie: 1%-4% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż PLN za - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 2) Świadczenie: 1%-4% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż PLN za - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu Świadczenie: 1%-4% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż 600 PLN za - wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (zachorowania zdefiniowane w 2 katalogach: Katalogu Poważnych Zachorowań oraz Rozszerzonym Katalogu Poważnych Zachorowań) Świadczenie: 10%-50% sumy ubezpieczenia (w zakładach zatrudniających co najmniej 100 osób wysokość świadczenia może być zwiększona do 100% sumy ubezpieczenia), zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego choroby Creutzfeldta-Jakoba lub zakażenia wirusem HIV (w trakcie transfuzji krwi) lub zakażenia wirusem HIV (w związku z wykonywanym zawodem) limit świadczenia wynosi PLN. - powstanie częściowego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Świadczenie: zgodnie z tabelą zdarzeń określoną w OWDU, nie więcej niż PLN. - czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego Świadczenie: 0,05%-0,2% sumy ubezpieczenia za każdy dzień roboczy, co 0,05%, nie więcej niż 50 PLN lub 100 PLN za każdy dzień roboczy. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu niezdolności do pracy ubezpieczonego spowodowanej chorobą, rozpoczyna się po upływie 90 dni od dnia zawarcia umowy dodatkowej na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Sporządził: 5/11

6 - ubezpieczenie lekowe Świadczenie: zł, co 1 PLN Wymagany jest wybór ryzyka dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby oraz wypadku. 3. Grupa ryzyk związanych z pobytem w szpitalu: - dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego Świadczenie: % sumy ubezpieczenia w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (choroba, wypadek, OIOM) za każdy dzień pobytu. Możliwość wyboru wysokości świadczeń: za dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby: 0,1% - 1%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 20 PLN do 100 PLN (co 1 PLN), za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku: 0,1% - 2,5%, co 0,01%, od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 20 PLN do 250 PLN (co 1 PLN), od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej, za dzień pobytu na OIOM: 0,1% - 3,125%, limit kwotowy od 20 PLN do 312,50 PLN (co 1 PLN), OIOM wypłata jednorazowa: limit kwotowy od 100 PLN do PLN za pobytu, co 1 PLN Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu jest choroba - ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 30 dni od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 albo 180 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. - dzienne świadczenie szpitalne PLUS Świadczenie: % sumy ubezpieczenia w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (zawał serca, udar mózgu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, rehabilitacja poszpitalna) za każdy dzień pobytu. Możliwość wyboru wysokości świadczeń: za dzień pobytu w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu: od 0,1% do 1%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 20 PLN do 100 PLN (co 1 PLN) (do 14 dnia) za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego: 0,1% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN), (do 14 dnia) za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy: 0,1% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN), (do 14 dnia) za dzień rehabilitacji poszpitalnej: 0,05% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN). Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu bądź rehabilitacji poszpitalnej jest choroba ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pobytu ubezpieczonego w szpitalu ani rehabilitacji poszpitalnej w ciągu pierwszych 30 dni od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego oraz pobytu rozpoczętego w okresie pierwszych 30 dni od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego a kończącego się po tym okresie w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (karencja). Dzienne świadczenie szpitalne PLUS przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu oraz 90 dni rehabilitacji poszpitalnej w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. - dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera Świadczenie: % sumy ubezpieczenia w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (choroba, wypadek, OIOM) za każdy dzień pobytu. Możliwość wyboru wysokości świadczeń: za dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby: 0,1% - 0,5%, co 0,01%, od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej. Limity kwotowe za dzień pobytu: za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN, za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku: 0,1%, - 1%, co 0,01%, od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 125 PLN (co 1 PLN), od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej, za dzień pobytu na OIOM: 0,1% - 1,25%, limit kwotowy od 10 PLN do 156,25 PLN, co 1 PLN, OIOM wypłata jednorazowa: limit kwotowy od 50 PLN do 500 PLN za pobytu, co 1 PLN Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu jest choroba - ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie Sporządził: 6/11

7 30 dni od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 albo 180 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. - dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS Świadczenie: % sumy ubezpieczenia w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (zawał serca lub udar mózgu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, rehabilitacja poszpitalna) za każdy dzień pobytu. Możliwość wyboru wysokości świadczeń: za dzień pobytu w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu: od 0,1% do 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN) (do 14 dnia) za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego: 0,1% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN), (do 14 dnia) za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy: 0,1% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN), (do 14 dnia) za dzień rehabilitacji poszpitalnej: 0,1% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN). Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu bądź rehabilitacji poszpitalnej jest choroba ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pobytu ubezpieczonego w szpitalu ani rehabilitacji poszpitalnej w ciągu pierwszych 30 dni od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego oraz pobytu rozpoczętego w okresie pierwszych 30 dni od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego a kończącego się po tym okresie w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (karencja). Dzienne świadczenie szpitalne PLUS przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu oraz 90 dni rehabilitacji poszpitalnej w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. - dzienne świadczenie szpitalne dziecka Świadczenie: % sumy ubezpieczenia w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (choroba, wypadek), za każdy dzień pobytu. Możliwość wyboru wysokości świadczeń: za dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby: 0,1% - 0,5%, co 0,01%, od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN), za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku: 0,1% - 1%, co 0,01%, od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 125 PLN (co 1 PLN). Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu jest choroba - ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 30 dni od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są wyłącznie te dzieci ubezpieczonego, które ukończyły 4 rok życia i nie osiągnęły wieku 25 lat. Koniec ochrony ubezpieczeniowej: w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po dniu ukończenia przez dziecko ubezpieczonego 25 lat. - operacja ubezpieczonego Świadczenie: % kwoty bazowej w zależności od poziomu trudności operacji, kwota bazowa z przedziału od PLN do PLN (zmiana co 500 PLN). Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 60 dni od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Odpowiedzialnością ubezpieczyciela w ciągu roku polisowego objęte są maksymalnie 3 operacje przeprowadzone u ubezpieczonego. - leczenie specjalistyczne ubezpieczonego Świadczenie: % kwoty bazowej; kwota bazowa z przedziału 1000 PLN do PLN (zmiana co 500 PLN). Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). W czasie trwania umowy ubezpieczenia może być wypłacone, tylko jedno świadczenie z tytułu tej Sporządził: 7/11

8 samej metody leczenia specjalistycznego zastosowanej u ubezpieczonego. 4. Grupa ryzyk związanych z rodziną ubezpieczonego: - zgon małżonka lub partnera Świadczenie: 10%-200% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN i nie więcej niż świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego. - zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku Świadczenie: 10%-200% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN i nie więcej niż świadczenie z tytułu zgonu małżonka. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu małżonka. - zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego Świadczenie: 10%-200% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu małżonka, zgonu małżonka w wypadku. - zgon małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu Świadczenie: 10%-100% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu małżonka - zgon rodzica małżonka lub partnera Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do W przypadku gdy umowa przewiduje wysokość świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego w wysokości nie niższej niż 200% sumy ubezpieczenia i liczba osób zatrudnionych jest nie mniejsza niż 100, wówczas możliwe jest oferowanie z tytułu ryzyk: zgon rodzica małżonka lub partnera wysokości świadczeń od 5% do 25% (co 1%). - zgon rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu rodzica małżonka lub partnera. - urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z wadą wrodzoną Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka ubezpieczonemu - urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z niską punktacją w skali APGAR Świadczenie: 5%-20%, zmiana co 0,01%, przy czym jeżeli ryzyko urodzenia dziecka jest wybrane - nie więcej niż 30% pomniejszone o procentową wysokość świadczenia wybraną dla ryzyka urodzenia dziecka. Limity kwotowe - od 50 PLN do PLN (co 1 PLN), przy czym jeżeli ryzyko urodzenia dziecka jest wybrane - nie więcej niż PLN pomniejszone o wysokość limitu kwotowego wybranego dla ryzyka urodzenia dziecka. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka ubezpieczonemu Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 9 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). - zgon noworodka Świadczenie: 10%-30% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do zgon dziecka ubezpieczonego Świadczenie: 10%-40% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do Sporządził: 8/11

9 - zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku Świadczenie: 10%-40% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu dziecka ubezpieczonego - osierocenie dziecka przez ubezpieczonego Świadczenie: 10%-40% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. - powstanie częściowego inwalidztwa małżonka lub partnera w wyniku wypadku Świadczenie: zgodnie z tabelą zdarzeń określoną w OWDU, nie więcej niż PLN. - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka lub partnera w wyniku wypadku Świadczenie: 1%-2% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż 600 PLN za - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu Świadczenie: 1%-2% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż 600 PLN za - powstanie inwalidztwa małżonka lub partnera w wyniku wypadku Świadczenie: 10%-100% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN - powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku Świadczenie: zgodnie z tabelami zdarzeń określonymi w OWDU, nie więcej niż PLN. - zgon rodzica ubezpieczonego Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do W przypadku gdy umowa przewiduje wysokość świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego w wysokości nie niższej niż 200% sumy ubezpieczenia i liczba osób zatrudnionych jest nie mniejsza niż 100, wówczas możliwe jest oferowanie z tytułu ryzyk: zgon rodzica ubezpieczonego wysokości świadczeń od 5% do 25% (co 1%). - zgon rodzica ubezpieczonego w wyniku wypadku Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu rodzica ubezpieczonego - wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (zachorowania zdefiniowane w 2 katalogach: Katalogu Poważnych Zachorowań oraz Rozszerzonym Katalogu Poważnych Zachorowań) Świadczenie: 10%-50% sumy ubezpieczenia (w zakładach zatrudniających co najmniej 100 osób wysokość świadczenia może być zwiększona do 100% sumy ubezpieczenia), zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego choroby Creutzfeldta-Jakoba lub zakażenia wirusem HIV (w trakcie transfuzji krwi) lub zakażenia wirusem HIV (w związku z wykonywanym zawodem) limit świadczenia wynosi PLN - wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania (zdefiniowanego w katalogu poważnych zachorowań dziecka ubezpieczonego) Świadczenie: 10%-50% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Sporządził: 9/11

10 1) - w przypadku ryzyk dotyczących zgonu ubezpieczonego w wyniku: wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego przy pracy, łączny limit świadczenia nie może przekroczyć 6 krotności świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że kwota świadczenia z jednego ryzyka nie może przekroczyć 3-krotności kwoty świadczenia z ryzyka zgonu ubezpieczonego 2) - w przypadku ryzyk dotyczących trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku: wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy i wyboru: co najmniej dwóch ryzyk w tym ryzyka trwały uszczerbek w wyniku wypadku - maksymalna kwota świadczenia na ryzyku innym niż trwały uszczerbek w wyniku wypadku nie może przekroczyć 500 zł za 1%, co najmniej dwóch ryzyk (bez ryzyka trwały uszczerbek w wyniku wypadku) - maksymalna kwota świadczenia na jednym ryzyku zł za 1%, na pozostałych 500 zł za 1%, Grupa ryzyk związanych z dożyciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego fundusz: 8. Fundusz tworzony jest ze składki płaconej przez pracodawcę (regularna składka inwestycyjna) i składki płaconej przez pracownika (dodatkowa składka inwestycyjna). W ramach funduszu ubezpieczyciel tworzy dla każdego z ubezpieczonych: indywidualne konto inwestycyjne "C", na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabywane za składki płacone przez ubezpieczającego, indywidualne konto inwestycyjne "D", na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabywane za składki płacone przez ubezpieczonego za pośrednictwem ubezpieczającego. Fundusz ewidencjonowany jest w jednostkach uczestnictwa o jednakowej wartości, na które przeliczane są składki inwestycyjne. Ubezpieczający oraz ubezpieczony mają możliwość inwestowania w 6 funduszy: WARTA Bezpieczny, WARTA Stabilnego Wzrostu, WARTA Aktywny, KBC Papierów Dłużnych, KBC Stabilny oraz KBC Dynamiczny. Grupa ryzyk związanych z assistance medycznym - WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY: 9. Świadczenia: Pakiet WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY obejmuje: - organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego, - organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, - organizację i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki, - organizację i pokrycie kosztów dostawy leków i sprzętu rehabilitacyjnego, - organizację i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji, - organizację i pokrycie kosztów całodobowej opieki pielęgniarki w szpitalu, - organizację i pokrycie kosztów przewozu dzieci/osób niesamodzielnych, - organizację i pokrycie kosztów przejazdu osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi, - organizację i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi, - organizację i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej, - zdrowotne usługi informacyjne. Indywidualna kontynuacja: 10. Grupowe Ubezpieczenie na życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" może być kontynuowane poprzez zawarcie umowy indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na życie. 11. Klasyfikacja IFRS produktu (ubezpieczenie-depozyt): 12. Korzyści dla adresatów produktu 1. Możliwość oferowania produktu dla grup zatrudniających 31 osób i więcej. 2. Pakiety ubezpieczeń pozwalające klientowi dokonać łatwiejszego wyboru odpowiedniego dla siebie zakresu ubezpieczenia. 3. Elastyczność ubezpieczenia - możliwość rozerwania pakietu i zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranymi ryzykami dodatkowymi. 4. Wydruk polisy zawierać będzie informacje o wysokości świadczenia na poszczególnych ryzykach w postaci sum ubezpieczenia (obecnie podawana jest informacja o świadczeniu w postaci procentów odnoszących się do sumy ubezpieczenia). 13. Konkurencja i przewagi konkurencyjne produktu (na dzień aktualizacji karty produktu) 1) Umowa ubezpieczenia grupowego oferowana w formie pakietów (konkurencja oferuje Sporządził: 10/11

11 ubezpieczenia grupowe w formie pakietu tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw). 2) Najszerszy zakres ubezpieczeń dodatkowych w porównaniu z konkurencją (Allianz, Axa, Compensa, Ergo - Hestia, HDI-Gerling, PZU, Uniqa). Sporządził: 11/11

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Postanowienia ogólne...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia 03 OGÓLNE WRUNKI GRUPOWEGO UEZPIEZENI N ŻYIE ZWIĄZNEGO Z UEZPIEZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PSP 2014 Rozszerzenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY Ogólne Warunki Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wspólne Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych...3

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo