Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)"

Transkrypt

1 Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter produktu Produkt WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest grupowym ubezpieczeniem ochronnym o szerokiej gamie ryzyk: - chorobowych i wypadkowych, - związanych z pobytem w szpitalu, - związanych z rodziną ubezpieczonego, oraz - ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, - WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY. Zmiany w produkcie polegają na stworzeniu 6 pakietów tematycznych (pakiety: ochrona, zdrowie, zdrowie premium, smyk, ochrona bliskich, zdrowie bliskich), które klient będzie mógł dokupić do pakietu podstawowego. Dzięki spakietowaniu ryzyk dodatkowych, klient będzie mógł liczyć na niższą cenę za pakiet w porównaniu do zakupienia tych samych ryzyk oddzielnie. W przypadku gdyby klient nie był zainteresowany zakupieniem całego pakietu, będzie miał możliwość rozbicia pakietu i wybrania poszczególnych ryzyk. Rozbicie pakietu skutkować będzie brakiem zniżki wynikającego z zakupienia pakietów tematycznych. Pakiety oprócz niższej ceny dla klienta pomagają również w wyborze odpowiedniego zakresu ochrony ubezpieczeniowej zgodnej z potrzebą ubezpieczeniową. Jednocześnie istnieje możliwość przeznaczenia części środków na inwestycje w jednym z funduszy kapitałowych. 3. Adresaci produktu Produkt WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest grupowym ubezpieczeniem na życie oferowanym klientom instytucjonalnym zatrudniającym 31 i więcej osób, zainteresowanym dodatkowym zabezpieczeniem swoich pracowników w ramach grupowego ubezpieczenia na życie. 4. Kanał dystrybucji Wewnętrzna sieć agencyjna 5. Podstawowe parametry i cechy produktu: 1. Składka Składka obliczana jest indywidualnie dla każdego ubezpieczającego i dla każdej grupy na podstawie: sumy ubezpieczenia, częstotliwości płatności składki, liczby ubezpieczonych, ich wieku, płci, stanu zdrowia, charakteru wykonywanej pracy, trybu życia, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, oraz innych czynników mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka. 2. Okres ubezpieczenia - 1 rok 3. Suma ubezpieczenia - Suma ubezpieczenia może być wyrażona następująco: 1) kwotowo, 2) jako wielokrotność miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia brutto przysługującego pracownikowi z tytułu umowy o pracę w miesiącu poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ustalana jest jednakowo dla wszystkich ubezpieczonych w ramach jednej grupy 4. Definicja Ubezpieczającego - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca pracowników. 5. Definicja Ubezpieczonego - pracownik, małżonek pracownik, partner pracownika (w przypadku wyboru na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Wariantu partner ) oraz pełnoletnie dziecko pracownika, których życie jest przedmiotem ubezpieczenia; małżonek danego pracownika, partner danego pracownika oraz pełnoletnie dziecko danego pracownika mogą być ubezpieczonym w przypadku gdy dany pracownik jest ubezpieczonym. 6. Definicja Pracownika osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczającego albo ubezpieczający będący osobą fizyczną, dla potrzeb OWU przez zatrudnionego rozumie się także osobę pozostającą Sporządził: 1/11

2 w stosunku prawnym z ubezpieczającym oraz współpracującą (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) przy prowadzeniu przez ubezpieczającego działalności gospodarczej; na równi z zatrudnieniem traktuje się również istnienie pomiędzy ubezpieczającym i pracownikiem każdego innego związku (przynależność ubezpieczonego do partii politycznej, stowarzyszenia, związku zawodowego, itp.) uzasadniającego, zdaniem ubezpieczyciela, możliwość objęcia tych osób ubezpieczeniem na zasadach określonych w OWU. 7. Definicja Małżonka Pracownika - osoba, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia na jej rzecz, pozostawała z pracownikiem w związku małżeńskim. 8. Definicja Partnera Pracownika osoba płci przeciwnej wobec pracownika, wskazana przez pracownika w deklaracji uczestnictwa jako osoba z nim nie spokrewniona, pozostająca z pracownikiem w nieformalnym związku, prowadząca z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe oraz nie pozostająca w związku małżeńskim z osobą trzecią, która w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią, o ile pracownik w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia również nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią. 9. Definicja Pełnoletniego Dziecka Pracownika dziecko własne pracownika lub dziecko przysposobione przez pracownika (w pełni lub częściowo), które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia na jego rzecz miało ukończony 18 rok życia. 10. Wiek wstępu: Ubezpieczony - ukończony 16 rok życia i nie ukończony 69 rok życia, Małżonek pracownika analogicznie jak w przypadku ubezpieczonego, Partner pracownika - analogicznie jak w przypadku ubezpieczonego, Pełnoletnie dziecko pracownika - ukończony 18 rok życia i nie ukończony 69 rok życia. 6. Zakres ochrony ubezpieczeniowej PAKIET STANDARD Zgon Ubezpieczonego Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Zgon Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku PAKIET PREMIUM Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu Zgon Małżonka lub Partnera Zgon Rodzica Ubezpieczonego Zgon Rodzica Małżonka lub Partnera Zgon Dziecka Ubezpieczonego Osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonemu Zgon Noworodka - Sporządził: 2/11

3 PAKIET OCHRONA Inwalidztwo Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - wypadek komunikacyjny Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - wypadek przy pracy Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy PAKIET ZDROWIE Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego - katalog podstawowy Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego pobyt w wyniku choroby Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego (OIOM) - pobyt w wyniku choroby Operacje Ubezpieczonego PAKIET ZDROWIE PREMIUM Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego rozszerzony katalog Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego - pobyt w wyniku wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego (OIOM) - pobyt w wyniku wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS zawał serca lub udar mózgu Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS świadczenie rehabilitacyjne Leczenie Specjalistyczne Ubezpieczonego Ubezpieczenie Lekowe (tzw. karta apteczna) PAKIET DZIECKO Urodzenie Dziecka Ubezpieczonemu z Niską Punktacją w Skali APGAR Urodzenie Dziecka Ubezpieczonemu z Wadą Wrodzoną Poważne Zachorowanie Dziecka Zgon Dziecka w Wyniku Wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka - pobyt w wyniku choroby Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka - pobyt w wyniku wypadku Uszczerbek na Zdrowiu Dziecka w Wyniku Wypadku Sporządził: 3/11

4 PAKIET OCHRONA BLISKICH Zgon Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Zgon Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego Zgon Rodzica Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Zgon Rodzica w Wyniku Wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera - pobyt w wyniku wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera (OIOM) - pobyt w wyniku wypadku Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS - wypadek komunikacyjny Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS - wypadek przy pracy Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Inwalidztwo Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku PAKIET ZDROWIE BLISKICH Poważne Zachorowanie Małżonka lub Partnera - rozszerzony katalog Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera - pobyt w wyniku choroby Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera (OIOM) - pobyt w wyniku choroby Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS świadczenie rehabilitacyjne Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera PLUS - zawał serca lub udar mózgu Zgon Małżonka lub Partnera na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu Trwały Uszczerbek Małżonka lub Partnera na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu Wybór PAKIETU PREMIUM oznacza jednoczesny wybór PAKIETU STANDARD. Wybór PAKIETU ZDROWIE PREMIUM oznacza jednoczesny wybór PAKIETU ZDROWIE. 7. Zakres wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela w przypadku zajścia określonego zdarzenia: 1. Ryzyko podstawowe zgon ubezpieczonego Świadczenie: % sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. 2. Grupa ryzyk wypadkowych i chorobowych: - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 1) Świadczenie: 100%- 3 x zgon ubezpieczonego, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 1) Świadczenie: 50%-3 x zgon ubezpieczonego, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego oraz zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku, zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy. - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 1) Świadczenie: 50%-3 x zgon ubezpieczonego, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego oraz zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku, zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy. - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 1) Sporządził: 4/11

5 Świadczenie: 50%-3 x zgon ubezpieczonego, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego oraz zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku, zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego, zgonu w wyniku wypadku przy pracy. - zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu Świadczenie: 50%-300% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN i nie więcej niż świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu. - powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego Świadczenie: 50%-200% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN i nie więcej niż świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, która powstała z innych przyczyn niż wypadek, rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). - powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Świadczenie: 50%-200% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN i nie więcej niż z tytułu zgonu ubezpieczonego. - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku 2) Świadczenie: 1%-4% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż PLN za - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 2) Świadczenie: 1%-4% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż PLN za - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 2) Świadczenie: 1%-4% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż PLN za - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu Świadczenie: 1%-4% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż 600 PLN za - wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (zachorowania zdefiniowane w 2 katalogach: Katalogu Poważnych Zachorowań oraz Rozszerzonym Katalogu Poważnych Zachorowań) Świadczenie: 10%-50% sumy ubezpieczenia (w zakładach zatrudniających co najmniej 100 osób wysokość świadczenia może być zwiększona do 100% sumy ubezpieczenia), zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego choroby Creutzfeldta-Jakoba lub zakażenia wirusem HIV (w trakcie transfuzji krwi) lub zakażenia wirusem HIV (w związku z wykonywanym zawodem) limit świadczenia wynosi PLN. - powstanie częściowego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Świadczenie: zgodnie z tabelą zdarzeń określoną w OWDU, nie więcej niż PLN. - czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego Świadczenie: 0,05%-0,2% sumy ubezpieczenia za każdy dzień roboczy, co 0,05%, nie więcej niż 50 PLN lub 100 PLN za każdy dzień roboczy. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu niezdolności do pracy ubezpieczonego spowodowanej chorobą, rozpoczyna się po upływie 90 dni od dnia zawarcia umowy dodatkowej na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Sporządził: 5/11

6 - ubezpieczenie lekowe Świadczenie: zł, co 1 PLN Wymagany jest wybór ryzyka dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby oraz wypadku. 3. Grupa ryzyk związanych z pobytem w szpitalu: - dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego Świadczenie: % sumy ubezpieczenia w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (choroba, wypadek, OIOM) za każdy dzień pobytu. Możliwość wyboru wysokości świadczeń: za dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby: 0,1% - 1%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 20 PLN do 100 PLN (co 1 PLN), za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku: 0,1% - 2,5%, co 0,01%, od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 20 PLN do 250 PLN (co 1 PLN), od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej, za dzień pobytu na OIOM: 0,1% - 3,125%, limit kwotowy od 20 PLN do 312,50 PLN (co 1 PLN), OIOM wypłata jednorazowa: limit kwotowy od 100 PLN do PLN za pobytu, co 1 PLN Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu jest choroba - ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 30 dni od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 albo 180 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. - dzienne świadczenie szpitalne PLUS Świadczenie: % sumy ubezpieczenia w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (zawał serca, udar mózgu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, rehabilitacja poszpitalna) za każdy dzień pobytu. Możliwość wyboru wysokości świadczeń: za dzień pobytu w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu: od 0,1% do 1%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 20 PLN do 100 PLN (co 1 PLN) (do 14 dnia) za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego: 0,1% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN), (do 14 dnia) za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy: 0,1% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN), (do 14 dnia) za dzień rehabilitacji poszpitalnej: 0,05% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN). Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu bądź rehabilitacji poszpitalnej jest choroba ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pobytu ubezpieczonego w szpitalu ani rehabilitacji poszpitalnej w ciągu pierwszych 30 dni od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego oraz pobytu rozpoczętego w okresie pierwszych 30 dni od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego a kończącego się po tym okresie w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (karencja). Dzienne świadczenie szpitalne PLUS przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu oraz 90 dni rehabilitacji poszpitalnej w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. - dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera Świadczenie: % sumy ubezpieczenia w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (choroba, wypadek, OIOM) za każdy dzień pobytu. Możliwość wyboru wysokości świadczeń: za dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby: 0,1% - 0,5%, co 0,01%, od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej. Limity kwotowe za dzień pobytu: za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN, za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku: 0,1%, - 1%, co 0,01%, od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 125 PLN (co 1 PLN), od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej, za dzień pobytu na OIOM: 0,1% - 1,25%, limit kwotowy od 10 PLN do 156,25 PLN, co 1 PLN, OIOM wypłata jednorazowa: limit kwotowy od 50 PLN do 500 PLN za pobytu, co 1 PLN Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu jest choroba - ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie Sporządził: 6/11

7 30 dni od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 albo 180 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. - dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS Świadczenie: % sumy ubezpieczenia w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (zawał serca lub udar mózgu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, rehabilitacja poszpitalna) za każdy dzień pobytu. Możliwość wyboru wysokości świadczeń: za dzień pobytu w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu: od 0,1% do 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN) (do 14 dnia) za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego: 0,1% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN), (do 14 dnia) za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy: 0,1% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN), (do 14 dnia) za dzień rehabilitacji poszpitalnej: 0,1% - 0,5%, co 0,01%. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN). Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu bądź rehabilitacji poszpitalnej jest choroba ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pobytu ubezpieczonego w szpitalu ani rehabilitacji poszpitalnej w ciągu pierwszych 30 dni od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego oraz pobytu rozpoczętego w okresie pierwszych 30 dni od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego a kończącego się po tym okresie w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (karencja). Dzienne świadczenie szpitalne PLUS przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu oraz 90 dni rehabilitacji poszpitalnej w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. - dzienne świadczenie szpitalne dziecka Świadczenie: % sumy ubezpieczenia w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (choroba, wypadek), za każdy dzień pobytu. Możliwość wyboru wysokości świadczeń: za dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby: 0,1% - 0,5%, co 0,01%, od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 50 PLN (co 1 PLN), za dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku: 0,1% - 1%, co 0,01%, od 15 dnia pobytu 50% stawki podstawowej. Limity kwotowe za dzień pobytu: od 10 PLN do 125 PLN (co 1 PLN). Jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu jest choroba - ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 30 dni od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są wyłącznie te dzieci ubezpieczonego, które ukończyły 4 rok życia i nie osiągnęły wieku 25 lat. Koniec ochrony ubezpieczeniowej: w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po dniu ukończenia przez dziecko ubezpieczonego 25 lat. - operacja ubezpieczonego Świadczenie: % kwoty bazowej w zależności od poziomu trudności operacji, kwota bazowa z przedziału od PLN do PLN (zmiana co 500 PLN). Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 60 dni od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Odpowiedzialnością ubezpieczyciela w ciągu roku polisowego objęte są maksymalnie 3 operacje przeprowadzone u ubezpieczonego. - leczenie specjalistyczne ubezpieczonego Świadczenie: % kwoty bazowej; kwota bazowa z przedziału 1000 PLN do PLN (zmiana co 500 PLN). Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). W czasie trwania umowy ubezpieczenia może być wypłacone, tylko jedno świadczenie z tytułu tej Sporządził: 7/11

8 samej metody leczenia specjalistycznego zastosowanej u ubezpieczonego. 4. Grupa ryzyk związanych z rodziną ubezpieczonego: - zgon małżonka lub partnera Świadczenie: 10%-200% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN i nie więcej niż świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego. - zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku Świadczenie: 10%-200% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN i nie więcej niż świadczenie z tytułu zgonu małżonka. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu małżonka. - zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego Świadczenie: 10%-200% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu małżonka, zgonu małżonka w wypadku. - zgon małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu Świadczenie: 10%-100% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu małżonka - zgon rodzica małżonka lub partnera Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do W przypadku gdy umowa przewiduje wysokość świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego w wysokości nie niższej niż 200% sumy ubezpieczenia i liczba osób zatrudnionych jest nie mniejsza niż 100, wówczas możliwe jest oferowanie z tytułu ryzyk: zgon rodzica małżonka lub partnera wysokości świadczeń od 5% do 25% (co 1%). - zgon rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu rodzica małżonka lub partnera. - urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z wadą wrodzoną Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka ubezpieczonemu - urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z niską punktacją w skali APGAR Świadczenie: 5%-20%, zmiana co 0,01%, przy czym jeżeli ryzyko urodzenia dziecka jest wybrane - nie więcej niż 30% pomniejszone o procentową wysokość świadczenia wybraną dla ryzyka urodzenia dziecka. Limity kwotowe - od 50 PLN do PLN (co 1 PLN), przy czym jeżeli ryzyko urodzenia dziecka jest wybrane - nie więcej niż PLN pomniejszone o wysokość limitu kwotowego wybranego dla ryzyka urodzenia dziecka. Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka ubezpieczonemu Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 9 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). - zgon noworodka Świadczenie: 10%-30% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do zgon dziecka ubezpieczonego Świadczenie: 10%-40% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do Sporządził: 8/11

9 - zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku Świadczenie: 10%-40% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu dziecka ubezpieczonego - osierocenie dziecka przez ubezpieczonego Świadczenie: 10%-40% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. - powstanie częściowego inwalidztwa małżonka lub partnera w wyniku wypadku Świadczenie: zgodnie z tabelą zdarzeń określoną w OWDU, nie więcej niż PLN. - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka lub partnera w wyniku wypadku Świadczenie: 1%-2% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż 600 PLN za - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu Świadczenie: 1%-2% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, co 0,01%, nie więcej niż 600 PLN za - powstanie inwalidztwa małżonka lub partnera w wyniku wypadku Świadczenie: 10%-100% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN - powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku Świadczenie: zgodnie z tabelami zdarzeń określonymi w OWDU, nie więcej niż PLN. - zgon rodzica ubezpieczonego Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do W przypadku gdy umowa przewiduje wysokość świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego w wysokości nie niższej niż 200% sumy ubezpieczenia i liczba osób zatrudnionych jest nie mniejsza niż 100, wówczas możliwe jest oferowanie z tytułu ryzyk: zgon rodzica ubezpieczonego wysokości świadczeń od 5% do 25% (co 1%). - zgon rodzica ubezpieczonego w wyniku wypadku Świadczenie: 5%-20% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%. Limity kwotowe: od 50 PLN do Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu zgonu rodzica ubezpieczonego - wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (zachorowania zdefiniowane w 2 katalogach: Katalogu Poważnych Zachorowań oraz Rozszerzonym Katalogu Poważnych Zachorowań) Świadczenie: 10%-50% sumy ubezpieczenia (w zakładach zatrudniających co najmniej 100 osób wysokość świadczenia może być zwiększona do 100% sumy ubezpieczenia), zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego choroby Creutzfeldta-Jakoba lub zakażenia wirusem HIV (w trakcie transfuzji krwi) lub zakażenia wirusem HIV (w związku z wykonywanym zawodem) limit świadczenia wynosi PLN - wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania (zdefiniowanego w katalogu poważnych zachorowań dziecka ubezpieczonego) Świadczenie: 10%-50% sumy ubezpieczenia, zmiana co 0,01%, nie więcej niż PLN. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego (karencja). Sporządził: 9/11

10 1) - w przypadku ryzyk dotyczących zgonu ubezpieczonego w wyniku: wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego przy pracy, łączny limit świadczenia nie może przekroczyć 6 krotności świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że kwota świadczenia z jednego ryzyka nie może przekroczyć 3-krotności kwoty świadczenia z ryzyka zgonu ubezpieczonego 2) - w przypadku ryzyk dotyczących trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku: wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy i wyboru: co najmniej dwóch ryzyk w tym ryzyka trwały uszczerbek w wyniku wypadku - maksymalna kwota świadczenia na ryzyku innym niż trwały uszczerbek w wyniku wypadku nie może przekroczyć 500 zł za 1%, co najmniej dwóch ryzyk (bez ryzyka trwały uszczerbek w wyniku wypadku) - maksymalna kwota świadczenia na jednym ryzyku zł za 1%, na pozostałych 500 zł za 1%, Grupa ryzyk związanych z dożyciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego fundusz: 8. Fundusz tworzony jest ze składki płaconej przez pracodawcę (regularna składka inwestycyjna) i składki płaconej przez pracownika (dodatkowa składka inwestycyjna). W ramach funduszu ubezpieczyciel tworzy dla każdego z ubezpieczonych: indywidualne konto inwestycyjne "C", na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabywane za składki płacone przez ubezpieczającego, indywidualne konto inwestycyjne "D", na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabywane za składki płacone przez ubezpieczonego za pośrednictwem ubezpieczającego. Fundusz ewidencjonowany jest w jednostkach uczestnictwa o jednakowej wartości, na które przeliczane są składki inwestycyjne. Ubezpieczający oraz ubezpieczony mają możliwość inwestowania w 6 funduszy: WARTA Bezpieczny, WARTA Stabilnego Wzrostu, WARTA Aktywny, KBC Papierów Dłużnych, KBC Stabilny oraz KBC Dynamiczny. Grupa ryzyk związanych z assistance medycznym - WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY: 9. Świadczenia: Pakiet WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY obejmuje: - organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego, - organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, - organizację i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki, - organizację i pokrycie kosztów dostawy leków i sprzętu rehabilitacyjnego, - organizację i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji, - organizację i pokrycie kosztów całodobowej opieki pielęgniarki w szpitalu, - organizację i pokrycie kosztów przewozu dzieci/osób niesamodzielnych, - organizację i pokrycie kosztów przejazdu osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi, - organizację i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi, - organizację i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej, - zdrowotne usługi informacyjne. Indywidualna kontynuacja: 10. Grupowe Ubezpieczenie na życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" może być kontynuowane poprzez zawarcie umowy indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na życie. 11. Klasyfikacja IFRS produktu (ubezpieczenie-depozyt): 12. Korzyści dla adresatów produktu 1. Możliwość oferowania produktu dla grup zatrudniających 31 osób i więcej. 2. Pakiety ubezpieczeń pozwalające klientowi dokonać łatwiejszego wyboru odpowiedniego dla siebie zakresu ubezpieczenia. 3. Elastyczność ubezpieczenia - możliwość rozerwania pakietu i zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranymi ryzykami dodatkowymi. 4. Wydruk polisy zawierać będzie informacje o wysokości świadczenia na poszczególnych ryzykach w postaci sum ubezpieczenia (obecnie podawana jest informacja o świadczeniu w postaci procentów odnoszących się do sumy ubezpieczenia). 13. Konkurencja i przewagi konkurencyjne produktu (na dzień aktualizacji karty produktu) 1) Umowa ubezpieczenia grupowego oferowana w formie pakietów (konkurencja oferuje Sporządził: 10/11

11 ubezpieczenia grupowe w formie pakietu tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw). 2) Najszerszy zakres ubezpieczeń dodatkowych w porównaniu z konkurencją (Allianz, Axa, Compensa, Ergo - Hestia, HDI-Gerling, PZU, Uniqa). Sporządził: 11/11

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczony i Ubezpieczający

Ubezpieczony i Ubezpieczający WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia, nie objęta w dniu zawarcia na jej rzecz umowy ubezpieczenia, ochroną

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA. Kraków, 20 lutego 2014

Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA. Kraków, 20 lutego 2014 Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA Kraków, 20 lutego 2014 AGENDA SPOTKANIA 1. TUnŻ WARTA SA kim jesteśmy 2. Oferta produktów grupowych 3. WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na życie Platynowa Ochrona. 17 październik 2012

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na życie Platynowa Ochrona. 17 październik 2012 Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na życie Platynowa Ochrona 17 październik 2012 Agenda Trochę faktów. Co z nich wynika? Po co Ubezpieczenie na Życie? Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie informacje

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Zasady zawierania i obsługi bieżącej Umowy 1 Podstawa zawarcia Umowy ubezpieczenia Podstawą zawarcia

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość

Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość Przedmiot i zakres ubezpieczenia Slajd 2 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego Na podstawie umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Dotyczy : postępowania nr 2/2013 pn. UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ŁÓDZKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH - rozstrzygnięcie przetargu. Łódzki Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje,

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Ubezpieczenie grupowe

Zespół Ubezpieczenie grupowe Zespół Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Zespół cel ubezpieczenia Zespół Zapewnienie finansowej rekompensaty w razie utraty życia i zdrowia wskutek nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS....3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN Oferta przygotowana dla Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim Osoba do kontu: imię i nazwisko tel.

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS....3 1. Postanowienia ogólne...4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON..

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON.. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu..... Numer faksu... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Pakiet ubezpieczeń dodatkowych Pod Opieką AEGON to: 1. dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany Informacje dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie Życie oraz ubezpieczenia opieki zdrowotnej Allianz dla członków ZZPRC ZA Puławy SA

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 2 SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia...5 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie...40 Warunki umowy dodatkowej grupowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu

Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu Strony umowy: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Al. Jana Pawła II 24, 00 133 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego Ubezpieczenie Opiekun VIP życie i zdrowie Oferta dla klienta indywidualnego Muzyka nie może się tak po prostu skończyć! / Patrick Süskind Opiekun VIP Opiekun VIP Opiekun VIP to program ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 15 maja 2014 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz OA.OD.272.11/14/ZP/PN S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12)

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Wiek przystąpienia Ubezpieczonego: Ochrona tymczasowa: Przedmiot ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia: Okres trwania

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013 Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 15 listopada 2013 Czy zastanawiałeś się nad przyszłością swojego dziecka? Kto lub co zdecyduje o tym, kim ono zostanie w dorosłym życiu? Czy kiedy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCHY GRUPOWO (SUG) warunki przystąpienia do grupy otwartej.

STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCHY GRUPOWO (SUG) warunki przystąpienia do grupy otwartej. STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCHY GRUPOWO (SUG) warunki przystąpienia do grupy otwartej. Ubezpieczonym może zostać osoba, która: ukończyła 18 lat i nie ukończyła 67 roku życia. Ochrona kończy się z w najbliższą

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Allianz Rodzina > wykaz wymaganych dokumentów - ściąga

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AGENTÓW OVB ALLFINANZ POLSKA Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB 1. INFORMACJE WSTĘPNE Program ubezpieczenia grupowego Extra Grupa OVB bazuje na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 Umowa nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska - Boczna 10 posiadającym numer NIP 599-11-13-735 i numer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia Strona 1 Szczegółowe warunki zamówienia Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane Stan na grudzień 2016 Liczba Pracownicy ogółem 598 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja grupowe ubezpieczenie na życie indeks GTD/10/04/19 Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo