WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTA DLA CIEBIE I RODZINY"

Transkrypt

1 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY aktualizacja listopad 2014

2 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ RELACJE Z KLIENTEM! MAŁYM NAKŁADEM PRACY!!!!

3 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Podstawowe informacje 1. Ubezpieczający - TUiR Warta wariantów; 1 osoba 1 wariant (polisa) 3. Wiek ubezpieczonego Brak oceny medycznej 5. Karencje

4 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Podstawowe informacje Suma ubezpieczenia Pakiety Plus i Premium Składka od zł do zł (Pakiety Premium) Twoje Życie Twoje Życie i Zdrowie Ryzyko śmierci: naturalna, NW, praca, NW komunikacyjne, zawał i udar, uszczerbek, inwalidztwo Dodatkowe ryzyka: poważne zachorowania, świadczenia szpitalne, leczenie specjalistyczne, operacje, niezdolność do samodzielnej egzystencji Życie Rodziny Dodatkowe ryzyka: śmierć członków rodziny (plus śmierć NW) oraz urodzenie dziecka i osierocenie dziecka Życie i Zdrowie Rodziny Dodatkowe ryzyka: świadczenia szpitalne oraz poważne zachorowanie dla członków rodziny; inwalidztwo małżonka dodatkowy pakiet assistance od 33 zł do 115 zł miesięcznie za każdego ubezpieczonego

5 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Podstawowe informacje ZAKRES PAKIETÓW:..\one-pager_B4_8.pdf

6 Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony: osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia nie objęta ochroną z tytułu ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY nie posiadająca: - orzeczenia o niezdolności do pracy - orzeczenia o niepełnosprawności - uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) Dodatkowo Ubezpieczony: - nie przebywa na zwolnieniu lekarskim - w ciągu ostatniego roku, licząc od daty podpisania deklaracji, nie przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim związanym (wymagane jest oświadczenie Klienta): 1. ze złamaniem, skręceniem, zwichnięciem kończyn górnych i dolnych, usunięciem wyrostka robaczkowego i migdałków, 2. z opieką na osoby trzecie (np. dziecko, małżonek). - nie przebywa w hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i podobnej placówce Ubezpieczający: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

7 Max.wiek, Współubezpieczony i Uprawniony Maksymalny wiek osoby przystępującej do ubezpieczenia ukończony 18 rok życia oraz 67 rok życia Maksymalny wiek osoby ubezpieczonej najbliższa rocznica polisy po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 67 rok życia Współubezpieczony osoba będąca małżonkiem, rodzicem, rodzicem małżonka, dzieckiem ubezpieczonego, wskazana w Szczególnych Warunkach Dodatkowych Ubezpieczeń, której przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie lub życie Uprawniony osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaca świadczenie

8 Ochrona ubezpieczeniowa i terminy płatności składki Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową od 1 dnia następnego miesiąca po złożeniu deklaracji do ubezpieczyciela pod warunkiem: - prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez osobę przystępującą Deklaracji Uczestnictwa/zmiany - opłacenia pierwszej składki w pełnej wysokości do 14 dnia pierwszego miesiąca obowiązywania umowy ubezpieczenia (poprzez opłacenie składki rozumiemy zaksięgowanie jej na rachunku TUnŻ WARTA SA).

9 Ochrona ubezpieczeniowa i terminy płatności pierwszej składki W przypadku, gdy Klient opłaci pierwszą składkę po 14 dniu pierwszego miesiąca obowiązywania umowy ubezpieczenia, wówczas ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następnego po zapłaceniu pierwszej składki przez Klienta z zastrzeżeniem, że jeżeli Klient nie wpłaci składki do 25 dnia pierwszego miesiąca obowiązywania wobec niego umowy ubezpieczenia wówczas jego deklaracja traci ważność.

10 Przypadek I Listopad Grudzień 1 31/ Podpisanie deklaracji Czas na wpłatę 1szej składki Początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela

11 Przypadek II Listopad Grudzień Styczeń 1 31/ Podpisanie deklaracji Czas na wpłatę 1szej składki wpłata 30/ 1 Początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela

12 Przypadek III Listopad Grudzień Styczeń 1 31/ Podpisanie deklaracji 30/ 1 Czas na wpłatę 1szej składki wpłata wpłata Deklaracja traci ważność!!!

13 Wyłączenia odpowiedzialności z umowy głównej/umów dodatkowych UMOWA GŁÓWNA: samookaleczenie lub okaleczenie na własną prośbę, popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia działań wojennych, stanu wojennego czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania Ze względu na wykonywany zawód UMOWY DODATKOWE: ZGODNIE Z ZAPISAMI SWUD

14 Karencje Dla osób przystępujących do ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY obowiązują karencje: - 6 miesięcy na umowy: zgon ubezpieczonego, małżonka, dziecka, rodziców/ teściów, osierocenie dziecka, zgon noworodka, zgon zawał serca/ udar mózgu ubezpieczonego i małżonka, leczenie specjalistyczne, operacje ubezpieczonego, powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji - 90 dni na umowy: dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego, małżonka, dziecka oraz dzienne świadczenie szpitalne PLUS ubezpieczonego i małżonka dni na umowy: poważne zachorowanie ubezpieczonego, małżonka, dziecka - 10 miesięcy na umowy: urodzenie się dziecka oraz urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną - Karencje nie dotyczą świadczenia z tytułu NW Zaliczenie okresu opłacania składek z ubezpieczenia grupowego zawartego z TUnŻ WARTA SA lub innym Ubezpieczycielem.

15 Ocena ryzyka i Indywidualna Kontynuacja (IK) Ocena medyczna Brak oceny medycznej osób przystępujących do ubezpieczenia IK Możliwość kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia indywidualnego Ekstrakontynuacja Plus.

16 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY ATUTY

17 Świadczenia definicje Świadczenie z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel wypłaca osobom uprawnionym w wysokościach ustalonych w umowie ubezpieczenia Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń ubezpieczyciela są osoby wskazane przez ubezpieczonego jako uprawnione Świadczenia wypłacane są na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, do którego osoba uprawniona zobowiązana jest dołączyć dokumenty wskazane przez ubezpieczyciela jako niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia

18 Informacje dotyczące dokumentów wypłaty świadczenia Informacje dotyczące sposobu zgłoszenia wniosku o wypłatę świadczenia oraz listy wymaganych dokumentów do zgłoszenia roszczenia można uzyskać: od osoby obsługującej ubezpieczenie u ubezpieczającego pod numerem infolinii , (z zagranicy) Na stronie internetowej

19 Zgłaszanie wniosków świadczeniowych online PROSTE I SZYBKIE ROZWIĄZANIA Zgłoszenie wniosku online aplikacja dostępna na stronie dla wszystkich Klientów, która pozwala na szybkie przesłanie wniosku o wypłatę świadczenia

20 Zgłoszenie wniosku o wypłatę świadczenia online Aby wysłać wniosek wystarczy tylko: wejść na stronę wybrać zakładkę Likwidacja szkód Wybrać Zgłaszanie roszczeń z ubezpieczeń na życie Wypełnić Formularz zgłoszeniowy zgodnie ze wskazówkami

21 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROFIL KLIENTA PAMIĘTAJ! WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SZEROKI ZAKRES OCHRONY DODATKOWEJ RÓŻNE POTRZEBY KLIENTÓW RÓŻNE WARIANTY UBEZPIECZENIA!

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS....3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot ubezpieczenia...6

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA - EP 2602

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA - EP 2602 INDYWIDUALNA KONTYNUACJA - EP 2602 Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Wniosek o Zawarcie Umowy Ubezpieczenia + dowód wpłaty Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa (2012)

Bezpieczna Grupa (2012) Bezpieczna Grupa (2012) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Spis treści 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (GRU) BRP-2312 str.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY Ogólne Warunki Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wspólne Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych...3

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Spis treści 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (GRU) BRP-0309 str. 4 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego

Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowa podstawowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie... 3 Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE - OPTIMUM -

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE - OPTIMUM - 1 (postanowienia ogólne) OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE - OPTIMUM - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. Spis treści ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 ARTYKUŁ 3 - PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja grupowe ubezpieczenie na życie indeks GTD/10/04/19 Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina kod HR 01/10 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo