Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

2 Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania umowy, którzy zadeklarują opłacanie miesięcznej składki w ustalonej wysokości; Ubezpieczony ma 3 m-ce na przystąpienie do ubezpieczenia aby nie mieć karencji (dotyczy PT, SM, ZR, ZD, UD, UD, OD). W stosunku do osób, które przystąpią do ubezpieczenia w innym czasie stosuje się okres karencji 6 m-cy (wyjątek UD 9 m-cy). W pozostałych umowach dodatkowych standardowo karencje trwają od 30 do 180 dni; W przypadku przerwania pracy w danym zakładzie lub przejścia na emeryturę jest możliwość kontynuacji indywidualnej tego ubezpieczenia. Ubezpieczony ma 6 m-cynaprzystąpieniedoik,wtym3m-ceabyniemieć karencji; Świadczenie związane ze śmiercią ubezpieczonego wypłacane jest osobie uposażonej, a w razie braku tej osoby, w kolejności innym spadkobiercom;

3 Ubezpieczenia grupowe ochronne (16-69 lat) Pracownicze typ P Plus Ubezpieczenie od 15osób Kwota świadczenia za zgon naturalny do 125 tyś. zł (SU do 25 tyś.) Kilkadziesiąt umów dodatkowych do wyboru (33) Branża ma wpływ na składkę; kontynuacja typu A,B i C Na życie Pełnia Życia (18-69 lat) PZU Ochrona Plus (tzw. MIŚ) Ubezpieczenie od 2 osób (3 os. zatrudnione) Oparte na P Plus (spakietowane) Branża bez wpływu na składkę; kontynuacja typu A i C PZU Ochrona MAX Ubezpieczenie od 6 osób (9 os. zatrudnionych) Połączenie MIŚ i PPlus Część pierwsza (podstawowa) to pakiety Cześć druga (dodatkowa) to dowolny wybór umów dodatkowych Branża bez wpływu na składkę; kontynuacja typu A i C Ubezpieczenie od 8 osób Kwota świadczenia za zgon naturalny do 500 tyś. zł Możliwość dokupienia umów dodatkowych (16) Branża bez wpływu na składkę; bez kontynuacji oraz Ubezpieczonych bliskich

4 Wymogi liczebności Pracownicze typ P Plus Zatrudnionych osób: 70% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym Zatrudnionych osób: 60% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym Zatrudnionych powyżej 300 osób: 50% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym

5 Wymogi liczebności PZU Ochrona Plus (MIŚ) Zatrudnionych 3-7 osób: 1 osoba może nie przystąpić Zatrudnionych 8-12 osób: 3 osoby mogą nie przystąpić Zatrudnionych powyżej 12 osób: musi przystąpić 65% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym Zatrudnionych do 15 osób: musi przystąpić min. 5 osób jeśli taryfikacja R1 R3 PZU Ochrona MAX Zatrudnionych 9-12 osób: 3 osoby mogą nie przystąpić Zatrudnionych powyżej 12 osób: musi przystąpić 70% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym

6 Ryzyko Okres karencji Ryzyko Okres karencji PT, NW, SM, ZR, ZD, UD, UD, OD, ZZ, 6 m-cy(ud 9 m-cy) karencja dla osób przystępujących do ubezpieczenia z odpowiedzialnością później niż w czwartym miesiącu AU 30 dni Chyba, że jest to korzystanie z Informacyjnego Serwisu Medycznego w przypadku: zajścia NW powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 30%, rozpoczętego w tym okresie pobytu w szpitalu i przeprowadzonej operacji chirurgicznej. kolejne 5 miesięcy Chyba, że jest to korzystanie ze świadczenia w przypadku: przeprowadzenia operacji chirurgicznej, która była następstwem NW, pobytu w szpitalu oraz zajścia NW powodującego TU w wysokości co najmniej30%;. KZ 30 dni chyba, że jest to Zagraniczna Konsultacja Medyczna o ile zdarzenie medyczne było następstwem NW oraz Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny DC 3 m-ce chyba, że są to choroby spowodowane NW LS 30 dni chyba, że jest to pobyt w szpitalu w wyniku NW MC 180 dni chyba, że są to ciężkie choroby powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku LP 30 dni OP 180 dni chyba, że jest to pobyt w szpitalu w wyniku NW, WK lub WP (w tym pobyt na OIT i rekonwalescencja) chyba, że są to operacje chirurgiczne będące następstwem NW CC 90 dni LC 90 dni chyba, że są to ciężkie choroby powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku chyba, że jest to specjalistyczne leczenie powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku

7 Zniesienie karencji Zniesienie karencji w NS (dotyczy CC, LS, LP, LC): - musi przystąpić min. 5 osób (bez parterów życiowych); -w kompetencjach AU, MZS, SMSP, OSA, ZDS, DS, RDS, BSA; Możliwość zniesienia karencji: - w P Plus (3 początki odpowiedzialności bez karencji) -w PZU Ochrona MAX i PZU Ochrona Plus Miś 3 (1 początek odpowiedzialności bez karencji)

8 Zniesienie karencji Zniesienie karencji przy przejęciu z konkurencji (dotyczy CC, LS, LP, LC, OP): -dla wszystkich ubezpieczonych (bez partnerów życiowych) bez względu na to czy mieli ubezpieczenie w konkurencji (sam podmiot musi być z konkurencji); -musi przystąpić min. 5osób; Możliwość zniesienia karencji: - w P Plus (3 początki odpowiedzialności bez karencji) -w PZU Ochrona MAX i PZU Ochrona Plus Miś 3 (1 początek odpowiedzialności bez karencji)

9 Umowy dodatkowe W tym ojczyma i macochy (jeśli nie żyje ojciec lub matka) Ubezpieczenia grupowemogą być rozszerzone o ubezpieczenia dodatkowe: Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku Śmierć małżonka Śmierć rodziców lub teściów Śmierć dziecka Do końca 25 roku życia dziecka (bez względu na to czy dziecko jest na utrzymaniu i czy się uczy) Urodzenie się dziecka

10 Umowy dodatkowe Do końca 18 roku życia dziecka, lub 25 jeśli się uczy, lub bez względu na wiek jeśli jest całkowicie niezdolne do pracy Urodzenie martwego dziecka Osierocenie dziecka Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu nieszczęśliwego wypadku Gwarancja kontynuacji 3 rodzaje gwarancji (w MiŚ 2) Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

11 Umowy dodatkowe Śmierć spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym Ciężkie choroby (4 zakresy max 36 jednostek chorobowych) M.in. nowotwór złośliwy, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, zawał serca, borelioza, gruźlica, utrata słuchu Leczenie szpitalne Operacje chirurgiczne Około 500 operacji Pobyt dłużej niż 3 dni

12 Umowy dodatkowe Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (Trwała niezdolność) Trwałe inwalidztwo wskutek NW Całkowite lub częśćiowe Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym Każdy uczestnik ruchu drogowego (zgodnie z def. Kodeksu ruchu drogowego) Poważne uszkodzenie ciała wskutek NW Złamanie kości w skutek NW Szerszy zakres niż TI

13 Umowy dodatkowe Kraje UE oraz 10 innych krajów Leczenie szpitalne Plus: Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium Polski, a także: świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT świadczenie za dzień rekonwalescencji Max 30 dni pod warunkiem, że LS trwało min. 14 dni

14 Umowy dodatkowe Ablacja, chemioterapia, kardiowerter/defibrylator, radioterapia, rozrusznik serca, terapia interferonowa Specjalistyczne leczenie Karta apteczna Utrata zdrowia przez dziecko 20 ciężkich chorób m. in. porażenie, śpiączka, tężec, zapalenie mózgu (dziecko do 25 r.ż.) Ciężkie choroby małżonka (4 zakresy 36 jednostek chorobowych) 9 świadczeń typu assistance(np. tel. Doraźna Ochrona Medyczna(2 warianty) konsultacja lekarska, wizyta w domu lekarza, pielęgniarki) jeśli NW w domu lub nagłe zachorowanie

15 Umowy dodatkowe zniżki Medyczny Ekspert Domowy (2 warianty) Świadczenie zdrowotne 4 świadczenia typu assistance w razie wystąpienia jednej z 34 chorób: - zagraniczna konsultacja medyczna; - prywatna opieka domowa (np. opieka domowa pielęgniarki, pomoc w prowadzeniu domu, opieka nad dziećmi); - pomoc w planowaniu leczenia; - całodobowy telefoniczny serwis medyczny

16 Ubezpieczenia grupowe umowy dodatkowe Asystent w czasie utraty zdrowia Tylko w PZU Ochrona MAX oraz P Plus (rozszerzenie zakresu ubezpieczenia): Leczenie Szpitalne małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku 15 świadczeń typu assistance (np. domowa opieka psychologa, pomoc w prowadzeniu domu, drobne naprawy domowe, transport medyczny) w razie: - pobytu w szpitalu (pow. 3 dni); - wykonanej operacji (zgodnej z wykazem); - TU min. 30% w skutek NW Leczenie Szpitalne małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego

17 Ubezpieczenia grupowe umowy dodatkowe Leczenie Szpitalne dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku Leczenie Szpitalne dziecka wskutek wypadku komunikacyjnego Koncesjonowane linie lotnicze Do ukończenia 18 roku Tylko w Pełnia Życia: życia dziecka, lub 25 jeśli się uczy, Wypadek lotniczy Śmierć w skutek NW w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu Rekreacyjne uprawianie 22 sportów (np. surfing, snowboard, żeglarstwo)

18 Indywidualna Kontynuacja - zasady - Dożywotnia - Brak górnej granicy wieku wstępu i oceny stanu zdrowia - Maksymalny wskaźnik podwyżki SU 50% - Możliwa zmiana SU raz w roku też bez ankiety medycznej - Brak karencji jeśli przystąpienie w ciągu 3 m-cy - Czas na przystąpienie to 6 m-cy

19 Indywidualna Kontynuacja dla kogo - Ubezpieczony z przekazaną składką za okres min. 6 m-cy Lub bez względu na okres przekazywania składki jeśli: - Likwidacja Ubezpieczającego, upadłość lub likwidacja stanowiska pracy - Odbywanie służby wojskowej, urlop wychowawczy lub bezpłatny - Osiągnięcie wieku końca Ub. Gr.

20 Indywidualna Kontynuacja Zdarzenie PTKP50 typ A, świadczenie w % SU PTKP50 typ B, świadczenie w % su PTKP50 typ C, świadczenie w % SU śmierć ubezpieczonego 100% 100% 100% śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 100% 100% 100% śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym dodatkowo 500% 500% 500% trwały uszczerbek na zdrowiu za 1% trwałego uszczerbku 4% 1% 1% śmierć małżonka 50% 50% 50% śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem dodatkowo 250% 250% 250% śmierć dziecka 30% 30% 30% śmierć rodzica oraz rodzica małżonka ubezpieczonego osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 20% 20% 20% 40% 40% 40% Wariant 1 urodzenie dziecka 10% 10% 10% urodzenie martwego dziecka 20% 20% 20% Składka od zł SU 6,00 zł 6,50 zł 7,00 zł

21 Indywidualna Kontynuacja Jeżeli z jednym ubezpieczającym zawierana jest więcej niż jedna umowa ubezpieczenia P Plus, to wszystkie te umowy muszą tak samo regulować kwestię indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, tzn. wszystkie umowy przewidują ten sam rodzaj gwarancji kontynuacji: typ A albo typ B albo typ C.

22 Indywidualna Kontynuacja Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (NW Plus) - trwa do rocznicy gdy ubezpieczony kończy 80 lat zł SU składka 3,00zł zł SU składka 3,60zł zł SU składka 7,80zł

23 Indywidualna Kontynuacja Leczenie Szpitalne następstw nieszczęśliwych wypadków trwa do rocznicy gdy ubezpieczony kończy 65 lat 1% SU za każdy dzień pobytu (min. 4 dni) 1% SU za każdy dzień rehabilitacji leczniczej po LS wskutek NW (rehabilitacja min. 4 dni) 10% SU jednorazowo za pobyt na OIT wskutek NW (pobyt min. 48h) 5 000zł SU składka 3,50zł zł SU składka 6,30zł zł SU składka 12,00zł

24 Indywidualna Kontynuacja Trwały Uszczerbek wskutek nieszczęśliwego wypadku - dożywotnio Od 1% do 4% SU 1 000zł SU składka 0,40zł zł SU składka 7,20zł zł SU składka 7,80zł

25 Indywidualna Kontynuacja Karta Apteczna -trwa do rocznicy gdy ubezpieczony kończy 65 lat Leczenie szpitalne następstw NW wypłata 50% SU Wykonanie operacji chirurgicznej wymienionej w wykazie wypłata 10%, lub 30% lub 50% 1 000zł SU składka 3,00zł 1 500zł SU składka 4,50zł 2 000zł SU składka 6,00zł

26 Indywidualna Kontynuacja Asystent w czasie utraty zdrowia -trwa do rocznicy gdy ubezpieczony kończy 65 lat Leczenie szpitalne następstw NW Wykonanie operacji chirurgicznej wymienionej w wykazie 13 świadczeń składka 3,50zł

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PSP 2014 Rozszerzenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P1-29020-5/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWE Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLACZEGO POWSTAŁ NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY? Nowy program ubezpieczeniowy jest wynikiem postępowania

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Postanowienia ogólne...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina kod HR 01/10 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW Strona 1 z 15 Wrocław, 12.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P. Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P. Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki stosuje się

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego Kod warunków: PTKP50 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ Zasady ogólne: 1. Formularze zgłoszeń roszczeń mają zastosowanie we wszystkich ubezpieczeniach PZU śycie SA odpowiednio do rodzaju zdarzenia. Pozostają w

Bardziej szczegółowo