OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO"

Transkrypt

1 OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin r.

2 Spis treści: 1. WSTĘP OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OFERTY GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE TYP P PLUS DLACZEGO PZU ŻYCIE SA? OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS 3.2 OPIS RYZYK OBJĘTYCH OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ UMOWA UBEZPIECZENIA SKŁADKA PRAWA I OBOWIĄZKI STRON POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI KALKULACJA OFEROWANEGO ZAKRESU UBEZPIECZENIA DEFINICJE STOSOWANE W UMOWIE BEZPIECZENIA OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE W załączeniu: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus oraz ogólne warunki ubezpieczeń dodatkowych Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 2

3 1. WSTĘP Szanowni Państwo, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna ma zaszczyt zaproponować Państwu nowoczesny produkt ubezpieczeniowy, jakim jest grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus. Ten nowoczesny produkt zapewni Państwu i Państwa pracownikom szersze możliwości związane z wyborem zakresu świadczenia. Z uwagi na atrakcyjną ofertę cenową będziecie Państwo mogli zabezpieczyć przyszłość Waszych rodzin w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych. Przekazując ofertę PZU ŻYCIE SA czekamy na uwagi i wnioski, które będą dla nas cennym materiałem, pomocnym przy wprowadzaniu nowych koncepcji i rozwiązań. Mając świadomość, że dla klientów firmy ubezpieczeniowej sprawą niezwykle istotną jest jej kondycja finansowa, pragniemy przedstawić Państwu stosowne dane i podsumowania. Z poważaniem ; Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 3

4 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OFERTY 2.1 Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna lider rynku grupowych ubezpieczeń na życie w Polsce (prawie 85% udziału w rynku) oferuje szeroką gamę nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych grupowych i indywidualnych. Wśród produktów oferowanych przez PZU ŻYCIE SA są zarówno produkty o charakterze ochronnym, jak też inwestycyjnym. Nowa ustawa ubezpieczeniowa, która weszła w życie z dniem roku spowodowała konieczność zmiany ogólnych warunków ubezpieczeń grupowych, zarówno podstawowych jak i dodatkowych. PZU Życie SA dokonało modyfikacji ogólnych warunków ubezpieczeń grupowych znajdujących się w naszej ofercie. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus jest nowoczesnym produktem ubezpieczeniowym w ramach, którego PZU ŻYCIE SA wypłaca osobie uprawnionej świadczenie z tytułu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Podstawowym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową jest: śmierć ubezpieczonego, na wniosek ubezpieczającego, za dopłatą dodatkowej składki do ubezpieczenia podstawowego mogą być dołączone ubezpieczenia dodatkowe obejmujące ochroną następujące zdarzenia: śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, trwałe inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, śmierć małżonka, śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25 roku życia, śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego, urodzenie się dziecka/urodzenie martwego dziecka, osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, śmierć spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, leczenie szpitalne, dodatkowe ubezpieczenie leczenia szpitalnego LS Plus ciężkie choroby, operacje chirurgiczne, niezdolność do pracy, konsultacja zagraniczna EKSPERT, ubezpieczenie zdrowotne OPIEKA MEDYCZNA, śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym, śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy, Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 4

5 Ubezpieczający może wybrać tylko jedno ze świadczeń: świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, świadczeniem z tytułu trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Korzyści z tytułu zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus gwarantuje następujące korzyści dla ubezpieczonego pracownika: gwarancja niezmienności wysokości składki przez cały okres trwania ubezpieczenia, kontynuacja ubezpieczenia bez względu na wiek i stan zdrowia, szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi w trudnych sytuacjach, atrakcyjna składka, szybka obsługa, ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób bez względu na wiek i stan zdrowia, natychmiastowa wypłata świadczenia. 2.2 Dlaczego PZU ŻYCIE SA? PZU ŻYCIE SA to firma, która w rankingach największych i najlepszych przedsiębiorstw działających w Polsce plasuje się zawsze w czołówce. PZU ŻYCIE SA jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku ubezpieczeń na życie, posiadającym prawie 85 procent udziału w rynku ubezpieczeń grupowych na życie. W PZU ŻYCIE SA ubezpieczonych jest ponad 13 mln. osób. W całym kraju PZU ŻYCIE SA prowadzi ubezpieczenia grupowe w ponad 150 tysiącach zakładów pracy. O jakości i jakości ubezpieczeń grupowych oferowanych przez PZU ŻYCIE SA najlepiej świadczy fakt, że istnieje możliwość ich kontynuacji w formie indywidualnej. PZU ŻYCIE SA posiada najbardziej rozbudowaną sieć obsługi klienta w terenie. PZU ŻYCIE SA posiada liczną sieć obsługi klienta w całym kraju, na którą składa się z ponad 300 placówek. Gwarantują one dostępność do oferty PZU ŻYCIE SA, a także szybką realizację należnych świadczeń. PZU ŻYCIE SA posiada kapitał akcyjny wynoszący 295 mln. zł. Kapitał akcyjny PZU ŻYCIE SA jest największy spośród firm ubezpieczeniowych w Polsce. PZU ŻYCIE SA jest najbardziej stabilną finansowo firmą ubezpieczeniową na Życie. Osiągnięte wskaźniki finansowe najlepiej odzwierciedlają doskonałą kondycję ekonomiczną PZU ŻYCIE SA i wskazują na stały rozwój i umacnianie pozycji Spółki. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 5

6 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 3.1 Zasady przystępowania do umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus mogą przystępować wszystkie osoby pozostające w stosunku zatrudnienia lub członkostwa z ubezpieczającym. Przy przyjęciu do ubezpieczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza medycznego ani odbycie badań lekarskich. 3.2 Opis ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową W ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus PZU ŻYCIE SA oferuje objęcie ochroną ryzyko zgonu ubezpieczonego z możliwością rozszerzenia odpowiedzialności o dodatkowe zdarzenia. Razem z ubezpieczeniami dodatkowymi grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus gwarantuje ubezpieczonemu i jego rodzinie wsparcie finansowe w przypadku zajścia aż 16 różnych ryzyk (zdarzeń losowych). Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus gwarantuje wypłatę świadczenia uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego w jednej z poniżej podanych wysokości, zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego: 1) 100% sumy ubezpieczenia, 2) 175% sumy ubezpieczenia, 3) 200% sumy ubezpieczenia, 4) 250% sumy ubezpieczenia, 5) 300% sumy ubezpieczenia, 6) 500% sumy ubezpieczenia. W grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus sumę ubezpieczenia określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 - krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem gwarantuje wypłatę świadczenia uposażonemu w wysokości równej świadczeniu wypłaconego z tytułu śmierci ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym równa jest wysokości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 6

7 Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w jednej z poniżej podanych wysokości, zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego - 1%, 2%, 3% lub 4% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym równa jest wysokości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem nie może występować jednocześnie z dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. W zakładzie pracy może funkcjonować jedno z ww. ubezpieczeń zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w jednej z poniżej podanych wysokości, zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego: 1) 100% sumy ubezpieczenia, 2) 175% sumy ubezpieczenia, z tym że w wysokości nie wyższej niż wysokość świadczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym równa jest wysokości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w przypadku śmierci dziecka w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu śmierci dziecka. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 25% sumy ubezpieczenia podstawowego, suma maksymalna 35% sumy ubezpieczenia podstawowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w przypadku śmierci rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka ubezpieczonego, oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu śmierci współubezpieczonego. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 7

8 Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 15% sumy ubezpieczenia podstawowego, suma maksymalna 25% sumy ubezpieczenia podstawowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka obejmuje swoją ochronną następujące zdarzenia: 1) urodzenie się dziecka, 2) urodzenie martwego dziecka w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane. PZU ŻYCIE SA wypłaca świadczenie ubezpieczonemu w przypadku: 1) urodzenia się dziecka - w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu urodzenia, 2) urodzenia martwego dziecka w wysokości 200% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu urodzenia. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 5% sumy ubezpieczenia podstawowego, suma maksymalna 15% sumy ubezpieczenia podstawowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka gwarantuje wypłatę świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu śmierci ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone każdemu dziecku ubezpieczonego (własne, przysposobione lub pasierba jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat. W przypadku uczęszczania dziecka do szkoły świadczenie zostanie wypłacone do wieku 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 35% sumy ubezpieczenia podstawowego, suma maksymalna 45% sumy ubezpieczenia podstawowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w wysokości: 1) 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony doznał całkowitego trwałego inwalidztwa, 2) określony procent sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony doznał częściowego trwałego inwalidztwa. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym równa jest wysokości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 8

9 Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem może być stosowane zamiennie z dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu śmierci. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym gwarantuje wypłatę świadczenia uposażonemu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu śmierci. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w jednej z poniżej podanych wysokości, zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego - 1%, 2%, 3% albo 4% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu zawału serca albo krwotoku śródmózgowego za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 9

10 Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby zapewnia szeroką ochronę zdrowia ubezpieczonego. W przypadku wystąpienia ciężkiej choroby (tzn. jej zdiagnozowania lub podjęcia leczenia) PZU ŻYCIE SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby oferowane jest w dwóch wariantach: 1) podstawowym obejmującym 8 chorób i stanów chorobowych, 2) rozszerzonym obejmującym 13 chorób i stanów chorobowych (8 stanów chorobowych z zakresu podstawowego, dodatkowo 5 nowych stanów chorobowych). Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 30% sumy ubezpieczenia podstawowego, suma maksymalna 60% sumy ubezpieczenia podstawowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego W ramach dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego PZU ŻYCIE SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wysokości: 1) 0,5% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, z zastrzeżeniem pkt 2, 2) 1% w okresie pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu, jeżeli jest on pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 1 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego LS Plus W ramach dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego LS Plus, PZU ŻYCIE SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu lub na zwolnieniu lekarskim - poszpitalnym : 1) Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku 2) Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia wypadku komunikacyjnego Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 10

11 3) Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym wypadkiem przy pracy i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia wypadku przy pracy 4) Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym w pracy 5) i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia wypadku komunikacyjnego w pracy 6) Pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 7) Pobyt w szpitalu na OIT, trwający nieprzerwanie minimum 48 godzin jednorazowe świadczenie jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia 8) Pobyt na zwolnieniu lekarskim Rekonwalescencja ( pobyt na zwolnieniu lekarskim trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni bezpośrednio po pobycie w szpitalu ) wydanym przez ten szpital 9) Pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIT na terytorium kraju należącego do Unii Europejskiej lun na terytorium : Austrii, Islandii, Japonii, Kanady, Maroka, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie S. A. specjalistycznego leczenia tj. 1) Chemioterapii albo radioterapii 2) Terapii interferonowej 3) Wszczepienia kardiowertera defibrylatora 4) Wszczepienie rozrusznika serca 5) Ablacji zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych zapewnia ubezpieczonemu wypłatę świadczenia z tytułu wykonanej operacji chirurgicznej (wg Wykazu Operacji Chirurgicznych) w wysokości: 50% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej I klasy, 30% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej II klasy, 10% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej III klasy. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 11

12 Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz samodzielnej egzystencji, będącej rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. W ramach dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy PZU ŻYCIE SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie konsultacja zagraniczna EKSPERT W ramach tego ubezpieczenia mają Państwo prawo do drugiej opinii medycznej, wydanej na podstawie postawionej wcześniej diagnozy oraz dokumentacji medycznej, w przypadku zaistniałych u ubezpieczonego zdarzeń medycznych. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne OPIEKA MEDYCZNA Ubezpieczenie to gwarantuje ubezpieczonemu i współubezpieczonemu dostęp do świadczeń zdrowotnych w niezbędnym zakresie i ponosi koszty świadczeń zdrowotnych, które dokonywane są na rzecz ubezpieczonego i współubezpieczonego zgodnie z wybranym przez państwa zakresem ubezpieczenia. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym gwarantuje wypłatę świadczenia osobie uprawnionej, w określonej wysokości zgodnie z zawartym pakietem ubezpieczenia niezależnie od świadczenia wypłacanego z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy gwarantuje wypłatę świadczenia osobie uprawnionej, w określonej wysokości zgodnie z zawartym pakietem ubezpieczenia niezależnie od świadczenia wypłacanego z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 12

13 3.3 Umowa ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus może zostać zawarta, jeżeli przystąpi do niej co najmniej: 1) 80% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym, z tym że nie mniej niż 30 osób, jeżeli w stosunku prawnym z ubezpieczającym pozostaje nie więcej niż 50 osób, 2) 70% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym, jeżeli w stosunku prawnym z ubezpieczającym pozostaje od 51 do 300 osób, 3) 60% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym, jeżeli w stosunku prawnym z ubezpieczającym pozostaje powyżej 300 osób. W grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus mogą być ubezpieczone wszystkie osoby w wieku od 18 do 69 roku życia. Przy przyjęciu do ubezpieczenia nie jest wymagane wypełnianie formularza medycznego ani przejście badań lekarskich. Nowo zatrudniani pracownicy ubezpieczającego mogą przystępować do umowy w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejny, analogiczny co do długości okres, o ile żadna ze stron nie postanowi inaczej. 3.4 Składka Wysokość składki określa PZU ŻYCIE SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń, częstotliwości przekazywania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie może pochodzić ze środków finansowych ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 3.5 Prawa i obowiązki stron Prawa ubezpieczającego: Ubezpieczający ma prawo przenieść, w całości lub w części, prawa i obowiązki z umowy na inny podmiot. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot z chwilą przeniesienia podmiot ten staje się ubezpieczającym. Umowa przeniesienia praw i obowiązków powinna być zaakceptowana pisemnie przez PZU ŻYCIE SA. Obowiązki ubezpieczającego: Ubezpieczający jest obowiązany: udostępnić ubezpieczonym, przed odebraniem od nich deklaracji przystąpienia, obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, przechowywać deklaracje przystąpienia złożone przez ubezpieczonych, a zwracane przez PZU ŻYCIE SA po zawarciu umowy lub przystąpieniu nowych ubezpieczonych, Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 13

14 zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej, informować PZU ŻYCIE SA o zmianie wszelkich danych dotyczących ubezpieczającego, ubezpieczonych i uposażonych, przekazywać do PZU ŻYCIE SA składki; w przypadku składek pochodzących ze środków finansowych ubezpieczonych w terminie 7 dni od daty ich potrącenia lub wpłacenia przez ubezpieczonych, przekazywać PZU ŻYCIE SA, jednocześnie z przekazaniem składki, rozliczenie składek wraz z odpowiednimi wykazami ubezpieczonych oraz oświadczeniami tych ubezpieczonych, którzy zrezygnowali z ubezpieczenia, informować ubezpieczonych o wszelkich zmianach umowy, przekazywać inne dokumenty na życzenie PZU ŻYCIE SA, wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie umowy przez ubezpieczającego oraz poinformować ubezpieczonych i PZU ŻYCIE SA o wyznaczeniu oraz każdej zmianie takiej osoby. Prawa PZU ŻYCIE SA: PZU ŻYCIE SA ma prawo do kontrolowania wykonywania przez ubezpieczającego obowiązków wynikających z umowy oraz udzielania wytycznych w tym zakresie. Obowiązki PZU ŻYCIE SA: PZU ŻYCIE SA jest obowiązany: prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane umową, przekazywać ubezpieczającemu i ubezpieczonym pisemne informacje dotyczące zmiany warunków umowy lub zmiany prawa właściwego dla umowy, przed dokonaniem takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy, informować ubezpieczającego, ubezpieczonego i uprawnionych o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością PZU ŻYCIE SA, o ile zdarzenie zostało zgłoszone do PZU ŻYCIE SA oraz o dokumentach potrzebnych do ustalenia zobowiązania, zawiadamiać uprawnionych, którzy zgłosili roszczenie, o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu oraz uprawnionym informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA lub wysokość zobowiązań z tytułu konkretnego zobowiązania. 3.6 Początek i koniec odpowiedzialności 1. W grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus i ubezpieczeniach dodatkowych odpowiedzialność PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące wymogi: 1) przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego została podpisana deklaracja przystąpienia, 2) pierwsza składka za danego ubezpieczonego wraz z wykazem osób została przekazana nie później niż w przypadającym w tym miesiącu kalendarzowym terminie przekazania składki z zastrzeżeniem ust. 2. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 14

15 2. Odpowiedzialność PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu wskazanym w polisie jako początek ubezpieczenia. W grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus oraz dodatkowych ubezpieczeniach na wypadek: śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, śmierci małżonka, śmierci dziecka, śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego, urodzenia dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego odpowiedzialność PZU ŻYCIE SA w stosunku do danego ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności: otrzymania przez PZU ŻYCIE SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy, śmierci ubezpieczonego, upływu 1 miesiąca, licząc od końca okresu, za który została przekazana ostatnia składka, upływu okresu, za jaki przekazano składkę, jeżeli w tym okresie ustał stosunek prawny łączący ubezpieczonego z ubezpieczającym, upływu okresu, za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia, rozpoczęcia odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego z tytułu innej umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus zawartej pomiędzy danym ubezpieczającym a PZU ŻYCIE SA, upływu czasu trwania umowy w przypadku jej nieprzedłużenia, upływu okresu wypowiedzenia umowy. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 15

16 4. Taryfikacja grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. SUMA UBEZPIECZENIA Obecnie* Propozycja* Zakres ubezpieczenia (zł.) (zł.) KWOTA ŚWIADCZENIA 1. Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem lub krwotokiem śródmózgowym Śmierć małżonka Śmierć małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku Śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego Śmierć dziecka Urodzenie się dziecka Urodzenie martwego dziecka Z tytułu osierocenia dziecka ( jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ) Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% T. U. na zdrowiu Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem lub krwotokiem śródmózgowym za 1% T. U. na zdrowiu Leczenie szpitalne (świadczenia dzienne) TAK TAK Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy Pobyt spowodowany chorobą 42,50 50 Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 42, Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (jednorazowo) Rekonwalescencja (zwolnienie lekarskie poszpitalne) Wypłacanie świadczeń za pobyt w szpitalu poza granicami RP TAK 17. Wystąpienie ciężkiej choroby - zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Operacje chirurgiczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK Leczenie specjalistyczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK Możliwość ubezpieczenia współmałżonka i pełnoletnich dzieci na warunkach grupy BRAK TAK 21. Gwarancja indywidualnej kontynuacji w pełnym zakresie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia TAK TAK Składka miesięczna opłacana przez pracownika 43,00 50,00 * tabela zawiera łączne kwoty wypłacanych świadczeń * Do ubezpieczenia TYP P PLUS wraz z opcjami dodatkowymi LECZENIE SZPITALNE CIĘŻKA CHOROBA, OPERACJE CHIRURGICZNE, LECZENIE SPECJALISTYCZNE w wieku wstępu obowiązuje od 18 do 69 roku życia, odpowiedzialności do 70 r. życia. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 16

17 4. Taryfikacja grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. SUMA UBEZPIECZENIA Obecnie* Propozycja* Zakres ubezpieczenia (zł.) (zł.) KWOTA ŚWIADCZENIA 1. Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem lub krwotokiem śródmózgowym Śmierć małżonka Śmierć małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku Śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego Śmierć dziecka Urodzenie się dziecka BRAK BRAK 12. Urodzenie martwego dziecka BRAK BRAK 13. Z tytułu osierocenia dziecka ( jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ) Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% T. U. na zdrowiu Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem lub krwotokiem śródmózgowym za 1% T. U. na zdrowiu Leczenie szpitalne (świadczenia dzienne) TAK TAK Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy Pobyt spowodowany chorobą 42,50 50 Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 42, Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (jednorazowo) Rekonwalescencja (zwolnienie lekarskie poszpitalne) Wypłacanie świadczeń za pobyt w szpitalu poza granicami RP TAK 17. Wystąpienie ciężkiej choroby - zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Operacje chirurgiczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK Leczenie specjalistyczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK Możliwość ubezpieczenia współmałżonka i pełnoletnich dzieci na warunkach grupy BRAK TAK 21. Gwarancja indywidualnej kontynuacji w pełnym zakresie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia TAK TAK Składka miesięczna opłacana przez pracownika 43,00 50,00 * tabela zawiera łączne kwoty wypłacanych świadczeń * Do ubezpieczenia TYP P PLUS wraz z opcjami dodatkowymi LECZENIE SZPITALNE CIĘŻKA CHOROBA, OPERACJE CHIRURGICZNE, LECZENIE SPECJALISTYCZNE w wieku wstępu obowiązuje od 18 do 69 roku życia, odpowiedzialności do 70 r. życia. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 17

18 4. Taryfikacja grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. SUMA UBEZPIECZENIA Zakres ubezpieczenia Obecnie* Obecnie* Propozycja* (zł.) (zł.) (zł.) KWOTA ŚWIADCZENIA 1. Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem lub krwotokiem śródmózgowym Śmierć małżonka Śmierć małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku Śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego Śmierć dziecka Urodzenie się dziecka 900 BRAK Urodzenie martwego dziecka BRAK Z tytułu osierocenia dziecka ( jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ) Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% T. U. na zdrowiu Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem lub krwotokiem śródmózgowym za 1% T. U. na zdrowiu Leczenie szpitalne (świadczenia dzienne) TAK TAK TAK Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy Pobyt spowodowany chorobą 42,50 42,50 60 Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 42,50 42, Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (jednorazowo) Rekonwalescencja (zwolnienie lekarskie poszpitalne) Wypłacanie świadczeń za pobyt w szpitalu poza granicami RP TAK 17. Wystąpienie ciężkiej choroby - zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Operacje chirurgiczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK BRAK Leczenie specjalistyczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK BRAK Trwała niezdolność do pracy BRAK BRAK Możliwość ubezpieczenia współmałżonka i pełnoletnich dzieci na warunkach grupy 22. Gwarancja indywidualnej kontynuacji w pełnym zakresie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia BRAK BRAK TAK TAK TAK TAK Składka miesięczna opłacana przez pracownika 43,00 43,00 60,00 * tabela zawiera łączne kwoty wypłacanych świadczeń * Do ubezpieczenia TYP P PLUS wraz z opcjami dodatkowymi LECZENIE SZPITALNE CIĘŻKA CHOROBA, OPERACJE CHIRURGICZNE, LECZENIE SPECJALISTYCZNE w wieku wstępu obowiązuje od 18 do 69 roku życia, odpowiedzialności do 70 r. życia. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 18

19 5. DEFINICJE STOSOWANE W UMOWIE BEZPIECZENIA PZU ŻYCIE SA Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Ubezpieczający podmiot, który zawarł umowę z PZU ŻYCIE SA, Ubezpieczony osoba fizyczna, pozostającą w stosunku prawnym z ubezpieczającym, w szczególności w stosunku zatrudnienia bądź członkostwa, bądź innym zaakceptowanym przez PZU ŻYCIE SA, która przystąpiła do ubezpieczenia, Uposażony podmiot wskazany na piśmie przez ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego, Umowa umowa ubezpieczenia zawierana na wniosek ubezpieczającego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia i potwierdzona polisą, Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy ubezpieczającym a PZU ŻYCIE SA oraz warunki tej umowy, Okres odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA czas trwania odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego wyznaczony przez daty początku i końca odpowiedzialności, Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane gwałtownie działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez GUS, według stanu wynikającego z ostatniego ogłoszenia opublikowanego przed ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek o zawarcie umowy, Rocznica polisy każda kolejna rocznica określona w polisie jak początek ubezpieczenia, Małżonek - osoba pozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Całkowite trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała ubezpieczonego, spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji na stałe, Częściowe trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała ubezpieczonego, spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, które polega na fizycznej utracie organu lub organów wymienionych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia lub na całkowitej utracie funkcji w tym organie lub organach, Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 19

20 Trwałe inwalidztwo całkowite trwałe inwalidztwo lub częściowe trwałe inwalidztwo, Współubezpieczony objęty ubezpieczeniem członek rodziny ubezpieczonego, Macocha aktualna żona ojca ubezpieczonego lub małżonka, nie będącą biologiczną matką ubezpieczonego lub małżonka, oraz wdowę po ojcu ubezpieczonego lub małżonka, nie będącą biologiczną matką ubezpieczonego lub małżonka, o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński, Ojczym aktualny mąż matki ubezpieczonego lub małżonka, nie będący biologicznym ojcem ubezpieczonego lub małżonka, oraz wdowca po matce ubezpieczonego lub małżonka, nie będącego biologicznym ojcem ubezpieczonego lub małżonka, o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński, Zawał serca w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego. Rozpoznanie musi być potwierdzone łącznie: a) wystąpieniem znamiennego wzrostu poziomu troponiny, b) pojawieniem się patologicznego załamka Q w EKG (nieobecnego przed zdarzeniem), c) pojawieniem się nieistniejących wcześniej globalnych lub regionalnych zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego w badaniach obrazowych, Zawał serca w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego, Krwotok śródmózgowy wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej, Trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 20

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Propozycja grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA

Propozycja grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA brak 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 [suma brak 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 65 roku życia [suma brak 21 000,00 21 000,00 21 000,00

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

Informacje dodatkowe dotyczące oferty: Informacje dodatkowe dotyczące oferty: PZU Życie S.A. 1 OWU Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego:

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu

Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu Strony umowy: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Al. Jana Pawła II 24, 00 133 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_mjagiello 08/04/2011- ID:2011-050475 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus kod warunków PTGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 2 SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia...5 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie...40 Warunki umowy dodatkowej grupowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Zasady zawierania i obsługi bieżącej Umowy 1 Podstawa zawarcia Umowy ubezpieczenia Podstawą zawarcia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb powiatowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P. Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P. Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki stosuje się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY 2 SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Pakiet,,Pramerica dla Firmy...5 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Małych i Średnich Firm Plus. Obowiązują od 21 marca 2015 roku. generali.pl

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Małych i Średnich Firm Plus. Obowiązują od 21 marca 2015 roku. generali.pl Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Małych i Średnich Firm Plus Obowiązują od 21 marca 2015 roku generali.pl Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, kod warunków PNKP32/PTKP32 (OWU), dotyczą

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 Umowa nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska - Boczna 10 posiadającym numer NIP 599-11-13-735 i numer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia Strona 1 Szczegółowe warunki zamówienia Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane Stan na grudzień 2016 Liczba Pracownicy ogółem 598 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający

Bardziej szczegółowo

Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość

Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość Przedmiot i zakres ubezpieczenia Slajd 2 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego Na podstawie umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.11.2014.EL Mielec, dnia 05 września 2014 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz ich współmałżonków i pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Toruń, 1 października 2016 r. 1 Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Ubezpieczonymi

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Ubezpieczonymi Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych 1. Ubezpieczający zawiera z TOWARZYSTWEM umowę ubezpieczenia na życie osób ubezpieczonych w ramach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Kod warunków: PTGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego Kod warunków: PTKP50 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 16 2016-02-22 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzbm.sosnowiec.pl Sosnowiec: Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 1 S t r o n a Szczecin, 23.05.2016 r. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIERZYNIE Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie stawiają przed

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 2 do wzoru umowy.. Pieczęć firmowa oferenta OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja grupowe ubezpieczenie na życie indeks GTD/10/04/19 Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 15 maja 2014 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz OA.OD.272.11/14/ZP/PN S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne. Złożenie oferty zawierającej zapisy dotyczące wprowadzenia warunku zmieniającego zakres nie podlegający

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot ubezpieczenia...6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI PROGRAM STWORZONY PRZY WSPÓŁUDZIALE KONSORCJUM SPÓŁEK ORAZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Zamość

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA Plus. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA Plus. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Plus Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Informacja o umowie Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Grupa Plus : Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby)

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby) Oferta grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Nowe oferty ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo