OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO"

Transkrypt

1 OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin r.

2 Spis treści: 1. WSTĘP OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OFERTY GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE TYP P PLUS DLACZEGO PZU ŻYCIE SA? OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS 3.2 OPIS RYZYK OBJĘTYCH OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ UMOWA UBEZPIECZENIA SKŁADKA PRAWA I OBOWIĄZKI STRON POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI KALKULACJA OFEROWANEGO ZAKRESU UBEZPIECZENIA DEFINICJE STOSOWANE W UMOWIE BEZPIECZENIA OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE W załączeniu: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus oraz ogólne warunki ubezpieczeń dodatkowych Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 2

3 1. WSTĘP Szanowni Państwo, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna ma zaszczyt zaproponować Państwu nowoczesny produkt ubezpieczeniowy, jakim jest grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus. Ten nowoczesny produkt zapewni Państwu i Państwa pracownikom szersze możliwości związane z wyborem zakresu świadczenia. Z uwagi na atrakcyjną ofertę cenową będziecie Państwo mogli zabezpieczyć przyszłość Waszych rodzin w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych. Przekazując ofertę PZU ŻYCIE SA czekamy na uwagi i wnioski, które będą dla nas cennym materiałem, pomocnym przy wprowadzaniu nowych koncepcji i rozwiązań. Mając świadomość, że dla klientów firmy ubezpieczeniowej sprawą niezwykle istotną jest jej kondycja finansowa, pragniemy przedstawić Państwu stosowne dane i podsumowania. Z poważaniem ; Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 3

4 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OFERTY 2.1 Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna lider rynku grupowych ubezpieczeń na życie w Polsce (prawie 85% udziału w rynku) oferuje szeroką gamę nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych grupowych i indywidualnych. Wśród produktów oferowanych przez PZU ŻYCIE SA są zarówno produkty o charakterze ochronnym, jak też inwestycyjnym. Nowa ustawa ubezpieczeniowa, która weszła w życie z dniem roku spowodowała konieczność zmiany ogólnych warunków ubezpieczeń grupowych, zarówno podstawowych jak i dodatkowych. PZU Życie SA dokonało modyfikacji ogólnych warunków ubezpieczeń grupowych znajdujących się w naszej ofercie. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus jest nowoczesnym produktem ubezpieczeniowym w ramach, którego PZU ŻYCIE SA wypłaca osobie uprawnionej świadczenie z tytułu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Podstawowym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową jest: śmierć ubezpieczonego, na wniosek ubezpieczającego, za dopłatą dodatkowej składki do ubezpieczenia podstawowego mogą być dołączone ubezpieczenia dodatkowe obejmujące ochroną następujące zdarzenia: śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, trwałe inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, śmierć małżonka, śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25 roku życia, śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego, urodzenie się dziecka/urodzenie martwego dziecka, osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, śmierć spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, leczenie szpitalne, dodatkowe ubezpieczenie leczenia szpitalnego LS Plus ciężkie choroby, operacje chirurgiczne, niezdolność do pracy, konsultacja zagraniczna EKSPERT, ubezpieczenie zdrowotne OPIEKA MEDYCZNA, śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym, śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy, Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 4

5 Ubezpieczający może wybrać tylko jedno ze świadczeń: świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, świadczeniem z tytułu trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Korzyści z tytułu zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus gwarantuje następujące korzyści dla ubezpieczonego pracownika: gwarancja niezmienności wysokości składki przez cały okres trwania ubezpieczenia, kontynuacja ubezpieczenia bez względu na wiek i stan zdrowia, szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi w trudnych sytuacjach, atrakcyjna składka, szybka obsługa, ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób bez względu na wiek i stan zdrowia, natychmiastowa wypłata świadczenia. 2.2 Dlaczego PZU ŻYCIE SA? PZU ŻYCIE SA to firma, która w rankingach największych i najlepszych przedsiębiorstw działających w Polsce plasuje się zawsze w czołówce. PZU ŻYCIE SA jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku ubezpieczeń na życie, posiadającym prawie 85 procent udziału w rynku ubezpieczeń grupowych na życie. W PZU ŻYCIE SA ubezpieczonych jest ponad 13 mln. osób. W całym kraju PZU ŻYCIE SA prowadzi ubezpieczenia grupowe w ponad 150 tysiącach zakładów pracy. O jakości i jakości ubezpieczeń grupowych oferowanych przez PZU ŻYCIE SA najlepiej świadczy fakt, że istnieje możliwość ich kontynuacji w formie indywidualnej. PZU ŻYCIE SA posiada najbardziej rozbudowaną sieć obsługi klienta w terenie. PZU ŻYCIE SA posiada liczną sieć obsługi klienta w całym kraju, na którą składa się z ponad 300 placówek. Gwarantują one dostępność do oferty PZU ŻYCIE SA, a także szybką realizację należnych świadczeń. PZU ŻYCIE SA posiada kapitał akcyjny wynoszący 295 mln. zł. Kapitał akcyjny PZU ŻYCIE SA jest największy spośród firm ubezpieczeniowych w Polsce. PZU ŻYCIE SA jest najbardziej stabilną finansowo firmą ubezpieczeniową na Życie. Osiągnięte wskaźniki finansowe najlepiej odzwierciedlają doskonałą kondycję ekonomiczną PZU ŻYCIE SA i wskazują na stały rozwój i umacnianie pozycji Spółki. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 5

6 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 3.1 Zasady przystępowania do umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus mogą przystępować wszystkie osoby pozostające w stosunku zatrudnienia lub członkostwa z ubezpieczającym. Przy przyjęciu do ubezpieczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza medycznego ani odbycie badań lekarskich. 3.2 Opis ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową W ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus PZU ŻYCIE SA oferuje objęcie ochroną ryzyko zgonu ubezpieczonego z możliwością rozszerzenia odpowiedzialności o dodatkowe zdarzenia. Razem z ubezpieczeniami dodatkowymi grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus gwarantuje ubezpieczonemu i jego rodzinie wsparcie finansowe w przypadku zajścia aż 16 różnych ryzyk (zdarzeń losowych). Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus gwarantuje wypłatę świadczenia uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego w jednej z poniżej podanych wysokości, zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego: 1) 100% sumy ubezpieczenia, 2) 175% sumy ubezpieczenia, 3) 200% sumy ubezpieczenia, 4) 250% sumy ubezpieczenia, 5) 300% sumy ubezpieczenia, 6) 500% sumy ubezpieczenia. W grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus sumę ubezpieczenia określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 - krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem gwarantuje wypłatę świadczenia uposażonemu w wysokości równej świadczeniu wypłaconego z tytułu śmierci ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym równa jest wysokości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 6

7 Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w jednej z poniżej podanych wysokości, zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego - 1%, 2%, 3% lub 4% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym równa jest wysokości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem nie może występować jednocześnie z dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. W zakładzie pracy może funkcjonować jedno z ww. ubezpieczeń zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w jednej z poniżej podanych wysokości, zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego: 1) 100% sumy ubezpieczenia, 2) 175% sumy ubezpieczenia, z tym że w wysokości nie wyższej niż wysokość świadczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym równa jest wysokości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w przypadku śmierci dziecka w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu śmierci dziecka. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 25% sumy ubezpieczenia podstawowego, suma maksymalna 35% sumy ubezpieczenia podstawowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w przypadku śmierci rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka ubezpieczonego, oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu śmierci współubezpieczonego. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 7

8 Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 15% sumy ubezpieczenia podstawowego, suma maksymalna 25% sumy ubezpieczenia podstawowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka obejmuje swoją ochronną następujące zdarzenia: 1) urodzenie się dziecka, 2) urodzenie martwego dziecka w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane. PZU ŻYCIE SA wypłaca świadczenie ubezpieczonemu w przypadku: 1) urodzenia się dziecka - w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu urodzenia, 2) urodzenia martwego dziecka w wysokości 200% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu urodzenia. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 5% sumy ubezpieczenia podstawowego, suma maksymalna 15% sumy ubezpieczenia podstawowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka gwarantuje wypłatę świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu śmierci ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone każdemu dziecku ubezpieczonego (własne, przysposobione lub pasierba jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat. W przypadku uczęszczania dziecka do szkoły świadczenie zostanie wypłacone do wieku 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 35% sumy ubezpieczenia podstawowego, suma maksymalna 45% sumy ubezpieczenia podstawowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w wysokości: 1) 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony doznał całkowitego trwałego inwalidztwa, 2) określony procent sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony doznał częściowego trwałego inwalidztwa. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym równa jest wysokości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 8

9 Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem może być stosowane zamiennie z dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu śmierci. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym gwarantuje wypłatę świadczenia uposażonemu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu śmierci. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w jednej z poniżej podanych wysokości, zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego - 1%, 2%, 3% albo 4% sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu zawału serca albo krwotoku śródmózgowego za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 9

10 Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby zapewnia szeroką ochronę zdrowia ubezpieczonego. W przypadku wystąpienia ciężkiej choroby (tzn. jej zdiagnozowania lub podjęcia leczenia) PZU ŻYCIE SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby oferowane jest w dwóch wariantach: 1) podstawowym obejmującym 8 chorób i stanów chorobowych, 2) rozszerzonym obejmującym 13 chorób i stanów chorobowych (8 stanów chorobowych z zakresu podstawowego, dodatkowo 5 nowych stanów chorobowych). Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 30% sumy ubezpieczenia podstawowego, suma maksymalna 60% sumy ubezpieczenia podstawowego. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego W ramach dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego PZU ŻYCIE SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wysokości: 1) 0,5% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, z zastrzeżeniem pkt 2, 2) 1% w okresie pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu, jeżeli jest on pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 1 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego LS Plus W ramach dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego LS Plus, PZU ŻYCIE SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu lub na zwolnieniu lekarskim - poszpitalnym : 1) Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku 2) Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia wypadku komunikacyjnego Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 10

11 3) Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym wypadkiem przy pracy i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia wypadku przy pracy 4) Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym w pracy 5) i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia wypadku komunikacyjnego w pracy 6) Pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym w okresie pierwszych 14 dni tego pobytu pod warunkiem, że ten pobyt jest pierwszym pobytem spowodowanym danym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 7) Pobyt w szpitalu na OIT, trwający nieprzerwanie minimum 48 godzin jednorazowe świadczenie jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia 8) Pobyt na zwolnieniu lekarskim Rekonwalescencja ( pobyt na zwolnieniu lekarskim trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni bezpośrednio po pobycie w szpitalu ) wydanym przez ten szpital 9) Pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIT na terytorium kraju należącego do Unii Europejskiej lun na terytorium : Austrii, Islandii, Japonii, Kanady, Maroka, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie S. A. specjalistycznego leczenia tj. 1) Chemioterapii albo radioterapii 2) Terapii interferonowej 3) Wszczepienia kardiowertera defibrylatora 4) Wszczepienie rozrusznika serca 5) Ablacji zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych zapewnia ubezpieczonemu wypłatę świadczenia z tytułu wykonanej operacji chirurgicznej (wg Wykazu Operacji Chirurgicznych) w wysokości: 50% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej I klasy, 30% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej II klasy, 10% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej III klasy. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 11

12 Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz samodzielnej egzystencji, będącej rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. W ramach dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy PZU ŻYCIE SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dodatkowego. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym określa się w poniższych suma minimalna 2 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, suma maksymalna 10 krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie wyższa niż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie konsultacja zagraniczna EKSPERT W ramach tego ubezpieczenia mają Państwo prawo do drugiej opinii medycznej, wydanej na podstawie postawionej wcześniej diagnozy oraz dokumentacji medycznej, w przypadku zaistniałych u ubezpieczonego zdarzeń medycznych. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne OPIEKA MEDYCZNA Ubezpieczenie to gwarantuje ubezpieczonemu i współubezpieczonemu dostęp do świadczeń zdrowotnych w niezbędnym zakresie i ponosi koszty świadczeń zdrowotnych, które dokonywane są na rzecz ubezpieczonego i współubezpieczonego zgodnie z wybranym przez państwa zakresem ubezpieczenia. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym gwarantuje wypłatę świadczenia osobie uprawnionej, w określonej wysokości zgodnie z zawartym pakietem ubezpieczenia niezależnie od świadczenia wypłacanego z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy gwarantuje wypłatę świadczenia osobie uprawnionej, w określonej wysokości zgodnie z zawartym pakietem ubezpieczenia niezależnie od świadczenia wypłacanego z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 12

13 3.3 Umowa ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus może zostać zawarta, jeżeli przystąpi do niej co najmniej: 1) 80% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym, z tym że nie mniej niż 30 osób, jeżeli w stosunku prawnym z ubezpieczającym pozostaje nie więcej niż 50 osób, 2) 70% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym, jeżeli w stosunku prawnym z ubezpieczającym pozostaje od 51 do 300 osób, 3) 60% liczby osób pozostających w stosunku prawnym z ubezpieczającym, jeżeli w stosunku prawnym z ubezpieczającym pozostaje powyżej 300 osób. W grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus mogą być ubezpieczone wszystkie osoby w wieku od 18 do 69 roku życia. Przy przyjęciu do ubezpieczenia nie jest wymagane wypełnianie formularza medycznego ani przejście badań lekarskich. Nowo zatrudniani pracownicy ubezpieczającego mogą przystępować do umowy w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejny, analogiczny co do długości okres, o ile żadna ze stron nie postanowi inaczej. 3.4 Składka Wysokość składki określa PZU ŻYCIE SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń, częstotliwości przekazywania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie może pochodzić ze środków finansowych ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 3.5 Prawa i obowiązki stron Prawa ubezpieczającego: Ubezpieczający ma prawo przenieść, w całości lub w części, prawa i obowiązki z umowy na inny podmiot. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot z chwilą przeniesienia podmiot ten staje się ubezpieczającym. Umowa przeniesienia praw i obowiązków powinna być zaakceptowana pisemnie przez PZU ŻYCIE SA. Obowiązki ubezpieczającego: Ubezpieczający jest obowiązany: udostępnić ubezpieczonym, przed odebraniem od nich deklaracji przystąpienia, obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, przechowywać deklaracje przystąpienia złożone przez ubezpieczonych, a zwracane przez PZU ŻYCIE SA po zawarciu umowy lub przystąpieniu nowych ubezpieczonych, Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 13

14 zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej, informować PZU ŻYCIE SA o zmianie wszelkich danych dotyczących ubezpieczającego, ubezpieczonych i uposażonych, przekazywać do PZU ŻYCIE SA składki; w przypadku składek pochodzących ze środków finansowych ubezpieczonych w terminie 7 dni od daty ich potrącenia lub wpłacenia przez ubezpieczonych, przekazywać PZU ŻYCIE SA, jednocześnie z przekazaniem składki, rozliczenie składek wraz z odpowiednimi wykazami ubezpieczonych oraz oświadczeniami tych ubezpieczonych, którzy zrezygnowali z ubezpieczenia, informować ubezpieczonych o wszelkich zmianach umowy, przekazywać inne dokumenty na życzenie PZU ŻYCIE SA, wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie umowy przez ubezpieczającego oraz poinformować ubezpieczonych i PZU ŻYCIE SA o wyznaczeniu oraz każdej zmianie takiej osoby. Prawa PZU ŻYCIE SA: PZU ŻYCIE SA ma prawo do kontrolowania wykonywania przez ubezpieczającego obowiązków wynikających z umowy oraz udzielania wytycznych w tym zakresie. Obowiązki PZU ŻYCIE SA: PZU ŻYCIE SA jest obowiązany: prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane umową, przekazywać ubezpieczającemu i ubezpieczonym pisemne informacje dotyczące zmiany warunków umowy lub zmiany prawa właściwego dla umowy, przed dokonaniem takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy, informować ubezpieczającego, ubezpieczonego i uprawnionych o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością PZU ŻYCIE SA, o ile zdarzenie zostało zgłoszone do PZU ŻYCIE SA oraz o dokumentach potrzebnych do ustalenia zobowiązania, zawiadamiać uprawnionych, którzy zgłosili roszczenie, o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu oraz uprawnionym informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA lub wysokość zobowiązań z tytułu konkretnego zobowiązania. 3.6 Początek i koniec odpowiedzialności 1. W grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus i ubezpieczeniach dodatkowych odpowiedzialność PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące wymogi: 1) przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego została podpisana deklaracja przystąpienia, 2) pierwsza składka za danego ubezpieczonego wraz z wykazem osób została przekazana nie później niż w przypadającym w tym miesiącu kalendarzowym terminie przekazania składki z zastrzeżeniem ust. 2. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 14

15 2. Odpowiedzialność PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu wskazanym w polisie jako początek ubezpieczenia. W grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P Plus oraz dodatkowych ubezpieczeniach na wypadek: śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, śmierci małżonka, śmierci dziecka, śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego, urodzenia dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego odpowiedzialność PZU ŻYCIE SA w stosunku do danego ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności: otrzymania przez PZU ŻYCIE SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy, śmierci ubezpieczonego, upływu 1 miesiąca, licząc od końca okresu, za który została przekazana ostatnia składka, upływu okresu, za jaki przekazano składkę, jeżeli w tym okresie ustał stosunek prawny łączący ubezpieczonego z ubezpieczającym, upływu okresu, za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia, rozpoczęcia odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego z tytułu innej umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus zawartej pomiędzy danym ubezpieczającym a PZU ŻYCIE SA, upływu czasu trwania umowy w przypadku jej nieprzedłużenia, upływu okresu wypowiedzenia umowy. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 15

16 4. Taryfikacja grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. SUMA UBEZPIECZENIA Obecnie* Propozycja* Zakres ubezpieczenia (zł.) (zł.) KWOTA ŚWIADCZENIA 1. Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem lub krwotokiem śródmózgowym Śmierć małżonka Śmierć małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku Śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego Śmierć dziecka Urodzenie się dziecka Urodzenie martwego dziecka Z tytułu osierocenia dziecka ( jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ) Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% T. U. na zdrowiu Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem lub krwotokiem śródmózgowym za 1% T. U. na zdrowiu Leczenie szpitalne (świadczenia dzienne) TAK TAK Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy Pobyt spowodowany chorobą 42,50 50 Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 42, Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (jednorazowo) Rekonwalescencja (zwolnienie lekarskie poszpitalne) Wypłacanie świadczeń za pobyt w szpitalu poza granicami RP TAK 17. Wystąpienie ciężkiej choroby - zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Operacje chirurgiczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK Leczenie specjalistyczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK Możliwość ubezpieczenia współmałżonka i pełnoletnich dzieci na warunkach grupy BRAK TAK 21. Gwarancja indywidualnej kontynuacji w pełnym zakresie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia TAK TAK Składka miesięczna opłacana przez pracownika 43,00 50,00 * tabela zawiera łączne kwoty wypłacanych świadczeń * Do ubezpieczenia TYP P PLUS wraz z opcjami dodatkowymi LECZENIE SZPITALNE CIĘŻKA CHOROBA, OPERACJE CHIRURGICZNE, LECZENIE SPECJALISTYCZNE w wieku wstępu obowiązuje od 18 do 69 roku życia, odpowiedzialności do 70 r. życia. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 16

17 4. Taryfikacja grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. SUMA UBEZPIECZENIA Obecnie* Propozycja* Zakres ubezpieczenia (zł.) (zł.) KWOTA ŚWIADCZENIA 1. Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem lub krwotokiem śródmózgowym Śmierć małżonka Śmierć małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku Śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego Śmierć dziecka Urodzenie się dziecka BRAK BRAK 12. Urodzenie martwego dziecka BRAK BRAK 13. Z tytułu osierocenia dziecka ( jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ) Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% T. U. na zdrowiu Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem lub krwotokiem śródmózgowym za 1% T. U. na zdrowiu Leczenie szpitalne (świadczenia dzienne) TAK TAK Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy Pobyt spowodowany chorobą 42,50 50 Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 42, Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (jednorazowo) Rekonwalescencja (zwolnienie lekarskie poszpitalne) Wypłacanie świadczeń za pobyt w szpitalu poza granicami RP TAK 17. Wystąpienie ciężkiej choroby - zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Operacje chirurgiczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK Leczenie specjalistyczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK Możliwość ubezpieczenia współmałżonka i pełnoletnich dzieci na warunkach grupy BRAK TAK 21. Gwarancja indywidualnej kontynuacji w pełnym zakresie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia TAK TAK Składka miesięczna opłacana przez pracownika 43,00 50,00 * tabela zawiera łączne kwoty wypłacanych świadczeń * Do ubezpieczenia TYP P PLUS wraz z opcjami dodatkowymi LECZENIE SZPITALNE CIĘŻKA CHOROBA, OPERACJE CHIRURGICZNE, LECZENIE SPECJALISTYCZNE w wieku wstępu obowiązuje od 18 do 69 roku życia, odpowiedzialności do 70 r. życia. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 17

18 4. Taryfikacja grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. SUMA UBEZPIECZENIA Zakres ubezpieczenia Obecnie* Obecnie* Propozycja* (zł.) (zł.) (zł.) KWOTA ŚWIADCZENIA 1. Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem lub krwotokiem śródmózgowym Śmierć małżonka Śmierć małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku Śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego Śmierć dziecka Urodzenie się dziecka 900 BRAK Urodzenie martwego dziecka BRAK Z tytułu osierocenia dziecka ( jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ) Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% T. U. na zdrowiu Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem lub krwotokiem śródmózgowym za 1% T. U. na zdrowiu Leczenie szpitalne (świadczenia dzienne) TAK TAK TAK Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym w pracy Pobyt spowodowany chorobą 42,50 42,50 60 Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 42,50 42, Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (jednorazowo) Rekonwalescencja (zwolnienie lekarskie poszpitalne) Wypłacanie świadczeń za pobyt w szpitalu poza granicami RP TAK 17. Wystąpienie ciężkiej choroby - zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Operacje chirurgiczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK BRAK Leczenie specjalistyczne zdarzenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BRAK BRAK Trwała niezdolność do pracy BRAK BRAK Możliwość ubezpieczenia współmałżonka i pełnoletnich dzieci na warunkach grupy 22. Gwarancja indywidualnej kontynuacji w pełnym zakresie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia BRAK BRAK TAK TAK TAK TAK Składka miesięczna opłacana przez pracownika 43,00 43,00 60,00 * tabela zawiera łączne kwoty wypłacanych świadczeń * Do ubezpieczenia TYP P PLUS wraz z opcjami dodatkowymi LECZENIE SZPITALNE CIĘŻKA CHOROBA, OPERACJE CHIRURGICZNE, LECZENIE SPECJALISTYCZNE w wieku wstępu obowiązuje od 18 do 69 roku życia, odpowiedzialności do 70 r. życia. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 18

19 5. DEFINICJE STOSOWANE W UMOWIE BEZPIECZENIA PZU ŻYCIE SA Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Ubezpieczający podmiot, który zawarł umowę z PZU ŻYCIE SA, Ubezpieczony osoba fizyczna, pozostającą w stosunku prawnym z ubezpieczającym, w szczególności w stosunku zatrudnienia bądź członkostwa, bądź innym zaakceptowanym przez PZU ŻYCIE SA, która przystąpiła do ubezpieczenia, Uposażony podmiot wskazany na piśmie przez ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego, Umowa umowa ubezpieczenia zawierana na wniosek ubezpieczającego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia i potwierdzona polisą, Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy ubezpieczającym a PZU ŻYCIE SA oraz warunki tej umowy, Okres odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA czas trwania odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA w stosunku do ubezpieczonego wyznaczony przez daty początku i końca odpowiedzialności, Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane gwałtownie działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez GUS, według stanu wynikającego z ostatniego ogłoszenia opublikowanego przed ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek o zawarcie umowy, Rocznica polisy każda kolejna rocznica określona w polisie jak początek ubezpieczenia, Małżonek - osoba pozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Całkowite trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała ubezpieczonego, spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji na stałe, Częściowe trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała ubezpieczonego, spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, które polega na fizycznej utracie organu lub organów wymienionych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia lub na całkowitej utracie funkcji w tym organie lub organach, Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 19

20 Trwałe inwalidztwo całkowite trwałe inwalidztwo lub częściowe trwałe inwalidztwo, Współubezpieczony objęty ubezpieczeniem członek rodziny ubezpieczonego, Macocha aktualna żona ojca ubezpieczonego lub małżonka, nie będącą biologiczną matką ubezpieczonego lub małżonka, oraz wdowę po ojcu ubezpieczonego lub małżonka, nie będącą biologiczną matką ubezpieczonego lub małżonka, o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński, Ojczym aktualny mąż matki ubezpieczonego lub małżonka, nie będący biologicznym ojcem ubezpieczonego lub małżonka, oraz wdowca po matce ubezpieczonego lub małżonka, nie będącego biologicznym ojcem ubezpieczonego lub małżonka, o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński, Zawał serca w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego. Rozpoznanie musi być potwierdzone łącznie: a) wystąpieniem znamiennego wzrostu poziomu troponiny, b) pojawieniem się patologicznego załamka Q w EKG (nieobecnego przed zdarzeniem), c) pojawieniem się nieistniejących wcześniej globalnych lub regionalnych zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego w badaniach obrazowych, Zawał serca w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego, Krwotok śródmózgowy wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej, Trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus 20

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Rodziny Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Numer polisy: pzu ochrona rodziny oferta dla naszych wybranych klientów Zadbaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Kod warunków: Z0GP34 Kod warunków: SUGP34 Kod warunków: SGGP34 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Postanowienia ogólne...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P. Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P. Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki stosuje się

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPIS TREŚCI: DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo