Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA. Kraków, 20 lutego 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA. Kraków, 20 lutego 2014"

Transkrypt

1 Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA Kraków, 20 lutego 2014

2 AGENDA SPOTKANIA 1. TUnŻ WARTA SA kim jesteśmy 2. Oferta produktów grupowych 3. WARTA EKSTRABIZNES PLUS i Program MSP 4. Korzyści dla Pracodawcy, Pracowników

3 TUnŻ WARTA SA kim jesteśmy

4 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. działa od 1995 roku. W ofercie spółki kierowanej zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych, znajdują się tradycyjne polisy ochronne oraz nowoczesne ubezpieczenia inwestycyjne. Każdy klient może dobrać sobie ofertę dopasowaną do konkretnych potrzeb i oczekiwań.

5 Udziałowcy Warty Talanx to trzecia grupa ubezpieczeniowa w Niemczech Jedna z 12 największych grup w Europie, globalny reasekurator Hannover RE Do czasu przejęcia Grupy WARTA oraz TU Europa obecność w Polsce poprzez dwie firmy HDI Asekuracja HDI-Gerling Życie Meiji Yasuda to drugie towarzystwo ubezpieczeń na życie w Japonii Najstarsze TU w Japonii z ponad 120- letnią tradycją, 38,000 pracowników oraz 6.5 mln klientów Drugie co do wielkości towarzystwo ubezpieczeń na życie w Japonii pod względem przypisu składki

6 Nagrody Dowodem bogatej i wszechstronnej oferty TUnŻ WARTA są nagrody przyznane firmie, m.in.: Srebrny Parasol - wyróżnienie przyznawane przez Home&Market towarzystwom ubezpieczeniowym, które osiągają najlepsze wyniki finansowe i oceny klientów, w rankingu poddano analizie 5 lat działalności polskich spółek ubezpieczeniowych pod kątem osiąganych wyników finansowych i składanych skarg do Rzecznika Ubezpieczonych Euromarka dla Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS - nagradzane są produkty, które ze względu na swoje walory, budują wizerunek przedsiębiorstwa o wymiarze europejskim i światowym, EUROPRODUKT 2012 za ubezpieczenie posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ wyróżnienie za wysoką jakość, nowoczesne technologie, ciekawą ofertę oraz dążenie do zapewnienia kompleksowej i jak najlepszej obsługi klientów spełniają oczekiwania rynku europejskiego, Nagroda Fair Play przyznawany TUnŻ WARTA S.A. dwukrotnie, nagroda przyznawana w oparciu o anonimową ankietę przeprowadzoną w grupie brokerów ubezpieczeniowych, która ocenia przede wszystkim ofertę produktową zakładów ubezpieczeń, serwis sprzedażowy oraz likwidację szkód.

7 TUnŻ WARTA S.A. Makroregion Małopolski Zespół Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Makroregionie Małopolskim Iwona Doniec-Zajas Dyrektor Kierujący Makroregionem Agata Starowicz Regionalny Menadżer Sprzedaży Marzena Wandzilak Regionalny Menadżer Sprzedaży Paulina Nowak Regionalny Menadżer Sprzedaży Piotr Krawczyk - Regionalny Menadżer Sprzedaży Izabela Habiera - Regionalny Menadżer Sprzedaży (woj. Świętokrzyskie) Agnieszka Kalarus - Regionalny Menadżer Sprzedaży (woj. Świętokrzyskie) Plus Zespół Obsługi Ubezpieczeń oraz Wypłaty Świadczeń

8 OFERTA PRODUKTÓW GRUPOWYCH

9 Grupowe ubezpieczenia na życie Cechy produktu Gotowe rozwiązanie dla pracodawców zainteresowanych dodatkowym zabezpieczeniem swoich pracowników Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej zapewniający ochronę ubezpieczonemu i jego rodzinie na wypadek zdarzeń losowych Jednolita składka i suma ubezpieczenia dla wszystkich pracowników bez względu na wiek i płeć w ramach jednej polisy Brak ankiety medycznej dla ubezpieczonych Proste procedury przystępowania do ubezpieczenia Ochrona 24 h na dobę Możliwość ubezpieczenia Małżonków, dorosłych Dzieci w ramach polisy dedykowanej Pracownikom- w zakładach zatrudniających już od 8 osób

10 Oferowany zakres ochrony Ochrona życia Ubezpieczonego Ochrona zdrowia Ubezpieczonego Ochrona zdrowia i życia Rodziny Ubezpieczenie lekowe/ karta apteczna Warta Assistance Medyczny

11 Argumenty sprzedażowe- grupówka WARTY Unikatowe ryzyka: Urodzenie Dziecka z Wadą Wrodzoną Urodzenie Dziecka z obniżoną punktacją w skali Apgar Zgon Małżonka w Wypadku Komunikacyjnym Zgon Małżonka - Zawał /Udar Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka Plus Inwalidztwo Małżonka w Wyniku Wypadku Trwały Uszczerbek Małżonka w Wyniku Wypadku Trwały Uszczerbek Małżonka - Zawał Udar Zgon w Wypadku Komunikacyjnym przy Pracy Trwały Uszczerbek przy Pracy Trwały Uszczerbek w Wypadku Komunikacyjnym Uszczerbek Dziecka w Wyniku Wypadku Ubezpieczenie lekowe (tzw. Karta apteczna) Zgon Dziecka w Wyniku Wypadku Zgon Rodzica/ Teścia w Wyniku Wypadku Otwarty katalog Operacji zgodny z klasyfikacją ICD-10. Zabieg niezdefiniowany przyporządkowywany jest do najbliższego stopniem trudności zabiegu zdefiniowanego Szeroki zakres Poważnych zachorowań katalog 27 chorób

12 Argumenty sprzedażowe- grupówka WARTY Przyjazne definicje: Dziecko Ubezpieczonego - bez ograniczenia wiekowego w przypadku świadczenia za zgon i za zgon w NW Rehabilitacja - świadczenie za zwolnienie poszpitalne płacone już po 10- dniowym pobycie w szpitalu OIOM - wysokie świadczenie wypłacane już po 24 godzinnym pobycie Pobyt w szpitalu z powodu wypadku - świadczenie wypłacane jeśli pobyt rozpocznie się przed upływem 180 dni od daty wypadku (po tym terminie- 50% dziennego świadczenia szpitalnego) Dzienne świadczenie szpitalne może przysługiwać za 90 albo 180 dni w roku polisowym- zgodnie z wyborem Ubezpieczającego Odpowiedzialność za wielokrotne pobyty w szpitalu bez względu na przyczynę Ubezpieczenie lekowe/ karta apteczna - świadczenie pieniężne na zakup leków (liczba świadczeniodawców nie ograniczona do konkretnych punktów) Brak wyłączenia odpowiedzialności w umowie głównej (zgon naturalny) w przypadku śmierci Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków

13 Argumenty sprzedażowe- dodatkowe Atuty WARTY Dodatkowe korzyści- ubezpieczonym Pracownikom gwarantujemy: możliwość dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Indywidualne Certyfikaty Ubezpieczeniowe dające podstawę do Cesji na rzecz innych podmiotów- np. Banków w przypadku zaciągania Kredytów 10% zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych w pakiecie WARTA Firma ( Indywidualne Certyfikaty Zniżkowe)- dla zakładów z min 15 osobami Ubezpieczonymi grupowo

14 Grupowe ubezpieczenia na życie WARTA Oferta kierowana do firm zatrudniających: 3 30 osób- Produkt EKSTRABIZNES PLUS_Program MSP min. 31 osób- Produkt EKSTRABIZNES PLUS Zawarcie umowy ubezpieczenia na okres 1 roku- przedłużenie na kolejne okresy roczne, o ile żadna ze stron na 30 dni przed końcem umowy ubezpieczenia nie złoży pisemnego oświadczenia o jej nie przedłużeniu. Ubezpieczony- zatrudniony na umowę o pracę, jak również osoba współpracująca, oraz za zgodą ubezpieczyciela: Małżonek / Partner pracownika oraz Pełnoletnie Dziecko pracownika (własne lub przysposobione w pełni lub częściowo)-w przypadku gdy dany pracownik jest ubezpieczonym Max wiek ubezpieczonego- do 69 roku życia (odpowiedzialność kończy się w najbliższą rocznicę po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 r. życia)

15 Obieg dokumentacji etap zawierania umowy ubezpieczenia Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Deklaracja Lista osób Dokumenty zakładu pracy Wniosek o zawarcie umowy KRS NIP Regon

16 Grupowe ubezpieczenia- KORZYŚCI Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników i ich rodzin zapewni Pracodawcy: Świadczenie z polisy pokryje całość lub część środków za odprawę pośmiertną, do której jest zobowiązany na podstawie KP Zwiększy koszty uzyskania przychodu zaliczając do nich składkę Zwiększy pakiet socjalny, Wpłynie na pozytywny wizerunek siebie, jako Pracodawcy,

17 Grupowe ubezpieczenia- KORZYŚCI Składka a koszty uzyskania przychodów dotyczy umowy zawartej i opłacanej przez pracodawcę Ubezpieczający, który zawarł na rzecz swoich pracowników umowę ubezpieczenia na życie korzysta z możliwości zaliczenia wydatkowanych przez siebie składek do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisami umowa ubezpieczenia może być objęta ulgą, jeżeli uprawnionym do świadczeń z umowy nie jest pracodawca (czyli nie może być ubezpieczonym czy beneficjentem) i umowa ubezpieczenia, w okresie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza (art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych): wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

18 Grupowe ubezpieczenia- KORZYŚCI Świadczenie a odprawa pośmiertna - dotyczy umowy zawartej i opłacanej przez pracodawcę Zgodnie z art Kodeksu pracy Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a świadczenie, odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami W konsekwencji ubezpieczenie na życie pracowników, sfinansowane przez Ubezpieczającego, pozwala na uniknięcie konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej, o której mowa w Kodeksie pracy.

19 Grupowe ubezpieczenia- KORZYŚCI Wysokość odprawy zależy od długości okresu zatrudnienia (stażu pracy) pracownika u danego pracodawcy i wynosi (art KP): jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli staż pracy wynosił do 10 lat, trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli okres zatrudnienia wynosił co najmniej 10 lat, sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeśli okres zatrudnienia wynosił co najmniej 15 lat. zgodnie z art KP jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty określonej w 2

20 Grupowe ubezpieczenia- KORZYŚCI Inne preferencje : w zakresie prawa spadkowego - suma ubezpieczenia wyłączona z masy spadkowej (art. 831 Orzeczenia 3 Kodeksu cywilnego), w zakresie ochrony przed zajęciem przez wierzycieli wypłacane świadczenia nie podlegają egzekucji sądowej do wysokości ¾ wysokości świadczenia - za wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych i składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych (Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej)

21 Grupowe ubezpieczenia- KORZYŚCI Ubezpieczenie grupowe zapewni Pracownikom: Pieniądze na leczenie w przypadku poważnej choroby, Pieniądze na rehabilitację po wypadku, Pieniądze na pokrycie kosztów operacji, Pieniądze na codzienne wydatki i zobowiązania, kiedy nie będą mogli pracować ze względów zdrowotnych, Poczucie bezpieczeństwa finansowego w trudnych sytuacjach losowych

22 Dziękujemy za uwagę

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia 03 OGÓLNE WRUNKI GRUPOWEGO UEZPIEZENI N ŻYIE ZWIĄZNEGO Z UEZPIEZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa Telefoniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HESTIA PLUS KOD: HP 01/07 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo