Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA"

Transkrypt

1 Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta sieciowego zakupu polisy przygotowana specjalnie dla pracowników obiektów należących do sieci współpracy Złoty Standard Hotele i Obiekty Hotelarskie. Propozycja powstała w oparciu o ofertę TUnŻ WARTA SA wyłonioną w drodze konkursu ofert przeprowadzonego przez brokera ubezpieczeniowego MENTOR SA, specjalnie dla Partnerów sieci Złoty Standard. Wspólne działanie Partnerów programu Złoty Standard, znacząco zwiększy atrakcyjność cenową oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz grupowych ubezpieczeń na życie.

2 KORZYŚCI Z PROGRAMU UBEZPIECZEŃ DLA PRACOWNIKÓW Przygotowany dla Złotego Standardu przez Mentor SA program ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników obiektów Złoty Standard daje im szereg korzyści: wysokie i zróżnicowane świadczenia zniżki w ubezpieczeniach majątkowych portal ubezpieczeniowy, stanowiący platformę informacyjną o programie dedykowany specjalnie klientom Mentor SA. KORZYŚCI DLA PARTNERÓW OBIEKTÓW SIECI ZŁOTY STANDARD Indywidualne podejście - Jako Klient Korporacyjny obiekty sieci Złoty Standard korzystają z szeregu uprawnień, równocześnie będąc Indywidualnym Uczestnikiem programu. Podmiot uczestniczący nie traci własnej specyfiki. Bezpłatny audyt aktualnych polis - W zakresie ubezpieczeń majątkowych Mentor SA gwarantuje przeprowadzenie audytu posiadanych polis, dzięki czemu można określić Państwa potrzeby, w odniesieniu do zagrożeń związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności. Serwis - Równie istotnym elementem współpracy jak przygotowanie i wdrożenie programu jest zapewniany Klientom serwis. Dedykowane biura - W ramach podjętej współpracy dajemy możliwość korzystania ze specjalistycznych biur tj. biura likwidacji szkód, biura radców prawnych, biura obsługi ubezpieczeń czy informatycznego, co gwarantuje profesjonalną obsługą posprzedażową. Brak dodatkowych kosztów - Współpraca z Mentor SA jest całkowicie nieodpłatna dla podmiotu korzystającego z naszych usług. Wszystkie osoby przystępujące do ubezpieczenia, zostaną objęte programem zniżek w ubezpieczeniach majątkowych indywidualnych (OC, AC, ubezpieczenia mieszkań, domów, itp.). Rabat na przedstawione produkty wynosi 10%, niezależnie od posiadanych zniżek. Weź udział w programie! Skontaktuj się z nami! Kontakt z osobami bezpośrednio prowadzącymi program ubezpieczeń: Artur Bendera, tel , Mariola Burzec, tel , Biuro programu Złoty Standard Hotele i Obiekty Hotelarskie Współpraca Partnerska Ada Szwajca, tel ,

3 Szanowni Państwo, OGÓLNE WARUNKI OFERTY INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW Obiektów - Laureatów Godła Złoty Standard Mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce folder informacyjny, zawierający propozycję grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Hoteli i Obiektów Hotelarskich - laureatów Godła Złoty Standard. Oferta TUnŻ WARTA SA została wyłoniona w drodze konkursu ofert przeprowadzonego przez brokera ubezpieczeniowego MENTOR SA, na rzecz Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury. Mamy nadzieję, że propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem. KONSTRUKCJA UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie jest całodobowe, działa w kraju i za granicą (tylko operacje wykonywane na terenie RP oraz pobyty w szpitalu na terytorium RP, krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej). WARUNKI URUCHOMIENIA UBEZPIECZENIA Nowe warunki ubezpieczenia będą przedstawiane Państwu przez przedstawicieli TUnŻ WARTA SA. UPRAWNIENI DO UBEZPIECZENIA Do ubezpieczenia mogą przystępować wszyscy pracownicy, i współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci, którzy nie ukończyli 69. roku życia, w takim samym zakresie. OKRESY KARENCJI: Karencje zostają zniesione dla wszystkich osób, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od początku trwania polisy. W przypadku osób, które były zatrudnione w trakcie wprowadzania oferty i przystąpią do ubezpieczenia po tym terminie, odpowiedzialność rozpocznie się po upływie 6 miesięcy. Standardowo karencje w opcjach medycznych wynoszą - leczenie szpitalne 30 dni, poważne zachorowania 3 miesiące, operacje chirurgiczne 60 dni. Karencje nie dotyczą następstw nieszczęśliwych wypadków.

4 ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ZAKRES Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Zgon ubezpieczonego zł zł zł zł Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW)* Zgon ubezpieczonego wskutek NW w środku lokomocji* zł zł zł zł zł zł zł zł Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy* zł zł zł zł Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku w środku lokomocji przy pracy* Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu* Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW: za 1% trwałego uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu: za 1% trwałego uszczerbku zł zł zł zł zł zł zł zł 350 zł 500 zł 600 zł 600 zł 270 zł 400 zł 500 zł 500 zł Zgon współmałżonka/partnera zł zł zł --- Zgon współmałżonka/partnera w wyniku NW* zł zł zł --- Zgon rodziców, teściów zł zł zł --- Urodzenie się dziecka zł zł zł --- Urodzenie martwego dziecka zł zł zł --- Zgon dziecka zł zł zł --- Zgon dziecka w wyniku NW* zł zł zł --- Osierocenie dziecka zł zł zł --- Poważne zachorowania ubezpieczonego zł zł zł zł Poważne zachorowania współmałżonka zł zł zł --- Poważne zachorowania dziecka zł zł zł --- Leczenie szpitalne (do 90 dni) na terenie Polski i UE w wyniku: - NW w środku lokomocji w pracy* - NW w pracy* - NW w środku lokomocji* - NW - zawału serca lub udaru mózgu* - w wyniku choroby 190 zł 155 zł 155 zł 120 zł 120 zł 35 zł 205 zł 205 zł 170 zł 170 zł 45 zł 360 zł 60 zł 360 zł 60 zł - pobyt na OIOM jednorazowa wypłata 400 zł 500 zł 500 zł Pobyt na rekonwalescencji po pobycie w szpitalu 15 zł/dzień 20 zł 25 zł 25 zł Karta apteczna - ryczałt 200 zł 200 zł 200 zł --- Operacje chirurgiczne 1 stopnia 2 stopnia 3 stopnia 4 stopnia 5 stopnia zł zł zł 500 zł 200 zł zł 2250 zł zł 750 zł zł zł zł zł 500 zł Miesięczna składka w zł za osobę: 39,60 zł 54,60 zł 71,10 zł 55,10 zł *skumulowana wysokość świadczenia _

5 SZCZEGÓŁOWY OPIS UBEZPIECZEŃ NA OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS POWAŻNE ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO I WSPÓŁMAŁŻONKA Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie (w wysokości określonej w tabeli) w przypadku zdiagnozowania jednej z wymienionych chorób: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, choroba Creutzfelda-Jakoba, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, anemia aplastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. DZIECKA UBEZPIECZONEGO: nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność wątroby. Ubezpieczyciel wypłaca jedno świadczenie z tego samego rodzaju poważnego zachorowania. W przypadku kolejnej poważnej choroby świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli pomiędzy tymi chorobami zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Brak karencji w opcji poważne zachorowania w stosunku do pracownika przystępującego do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty wdrożenia programu. Opcja wygasa w rocznicę polisy następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 70. roku życia. POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU Minimalny okres pobytu w szpitalu, niezbędny do wypłaty świadczenia, wynosi jeden dzień (ogólnie nie musi być pełna doba), jeżeli pobyt jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Jeżeli jest to pobyt w wyniku choroby, to minimalny pobyt wynosi 4 dni. Maksymalny okres pobytu w szpitalu, za który zostanie wypłacone świadczenie wynosi 90 dni w danym roku ubezpieczenia. Opcja dotyczy szpitali na terenie krajów Unii Europejskiej, Australii, Islandii, Japoni, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, USA, Watykanu, San Marino i Korei Południowej. Wysokość świadczenia zależy od przyczyny oraz czasu pobytu w szpitalu, zgodnie z podanymi w tabelce. Od 15. dnia pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego przysługuje świadczenie w wysokości połowy stawki pobytu w szpitalu w wyniku wypadku. Od 15. dnia pobytu w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu przysługuje świadczenie jak za pobyt w wyniku choroby. Opcja wygasa w rocznicę polisy następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 70. roku życia.

6 OPERACJE CHIRURGICZNE Wypłata świadczenia następuje po wykonaniu operacji chirurgicznej zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych. Operacje podzielone zostały na kategorie (1-5) w zależności od stopnia skomplikowania. Wysokości świadczeń są zróżnicowane dla poszczególnych wariantów, zgodne z podanymi w tabeli. Zakres ubezpieczenia jest nieograniczony. W przypadku operacji nie występującej w wykazie, świadczenie jest wypłacane, jak za operację najbliższą zakresowo. KARENCJA w opcji wynosi 60 dni. Karencja nie dotyczy pracowników przystępujących do ubezpieczenia ciągu 3 miesięcy od daty wdrożenia programu. W rocznicę polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70. rok życia, odpowiedzialność wygasa. KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA Pracownicy, którzy nie ukończyli 69. roku życia, a objęci byli ochroną ubezpieczeniową przez co najmniej 12 miesięcy, po zakończeniu ochrony mają prawo do kontynuacji ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia grupowego zgodnie z tabelą poniżej. ZAKRES UBEZPIECZENIA Wysokość świadczeń Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego wskutek NW* Śmierć ubezpieczonego wskutek NW w środku lokomocji* Śmierć ubezpieczonego wskutek NW przy pracy* Śmierć ubezpieczonego wskutek NW w środku lokomocji przy pracy* Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu* Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW -za 1% tu 280 Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu za 1 % TU 280 Zgon współmałżonka Zgon współmałżonka w wyniku NW* Zgon rodziców, teściów Urodzenie się dziecka 700 Urodzenie martwego dziecka 700 Zgon dziecka Zgon dziecka w wyniku NW* Osierocenie dziecka Poważna choroba ubezpieczonego (26 chorób) Leczenie szpitalne - w wyniku choroby Leczenie szpitalne - w wyniku NW Składka miesięczna * skumulowana wysokość świadczenia 35 zł 70 zł 45,60 zł Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują się w dokumentach dostępnych u Pracodawcy (umowach ubezpieczenia, ogólnych warunkach ubezpieczenia).

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWE Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLACZEGO POWSTAŁ NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY? Nowy program ubezpieczeniowy jest wynikiem postępowania

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PSP 2014 Rozszerzenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW Strona 1 z 15 Wrocław, 12.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P1-29020-5/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A.

Bardziej szczegółowo

- uruchomienie polisy od 01/01/2014 uzależnione od przystąpienia przynajmniej 100 osób w skali kraju do wszystkich wariantów.

- uruchomienie polisy od 01/01/2014 uzależnione od przystąpienia przynajmniej 100 osób w skali kraju do wszystkich wariantów. PROCEDURY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY, PRACOWNIKÓW EMERYTÓW i RENCISTÓW SLUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH i DOROSŁYCH DZIECI POWYŻEJ 18 LAT W T.U. n Ż WARTA

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Postanowienia ogólne...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II Przedmiot i zakres Ubezpieczenia str 3 ROZDZIAŁ III Zawarcie

Bardziej szczegółowo

I N A NS O W A E DO F Z T T U PA Ń S. www.concordiaubezpieczenia.pl

I N A NS O W A E DO F Z T T U PA Ń S. www.concordiaubezpieczenia.pl MYŚLĄC O BLISKICH I KREDYCIE UBEZPIECZAJ SIĘ NA ŻYCIE DO F I N A NS O W A NI E DŻE W A Z BU T T U PA Ń S OFERTA ŻYCIE KOMFORT DLA KLIENTA BANKU, INSTYTUCJI KREDYTOWEJ I FINANSOWEJ Jesteś Klientem banku?

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

19. OWU oznacza niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, oznaczone symbolem GRO.

19. OWU oznacza niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, oznaczone symbolem GRO. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na Życie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

PZU Pomoc od serca INDYWIDUALNE DODATKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

PZU Pomoc od serca INDYWIDUALNE DODATKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INDYWIDUALNE DODATKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU Pomoc od serca PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NOWOTWORU I INNYCH CIĘŻKICH CHORÓB

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/5/2014/PA)

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/5/2014/PA) GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/5/2014/PA) Spis treści: Art. 1 Postanowienia wstępne...3 Dział I Umowa ubezpieczenia...3 Art. 2 Definicje...3

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOJA RODZINA, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA SPIS TREŚCI

MOJA RODZINA SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE................................................................................. 3 DEFINICJE........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA. Kraków, 20 lutego 2014

Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA. Kraków, 20 lutego 2014 Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA Kraków, 20 lutego 2014 AGENDA SPOTKANIA 1. TUnŻ WARTA SA kim jesteśmy 2. Oferta produktów grupowych 3. WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Bardziej szczegółowo