Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. jednorazowo. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. jednorazowo. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych DZIAŁ III. KREDYTY I POŻYCZKI 1. KREDYTY OBROTOWE W RACHUNKU BIEŻĄCYM, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 0,50% min.100, Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu 1.3 Prowizja za gotowość części kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji b) dnia kończącego okres wykorzystania kredytu jego/jej transzy i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu wykorzystania jest w dniu kończącym okres wykorzystania kredytu, okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień całkowitej spłaty kredytu i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu kredytowania jest 3,50% min. 500,00 min. 500,00 w skali roku w skali roku 1.4 3): Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 2,50% min. 2% 2,50% min. 2% 300,00 300, Opłata za inspekcję kredytową: przed udzieleniem kredytu/prolongacie kredytu nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego sporządzenie wynika z decyzji Banku 3) w przypadku, gdy nie wymagane jest podpisywanie aneksu dla przedłużenia okresu obowiązywania umowy na kolejny 12 miesięczny okres dla Szybkiego kredytu obrotowego, jednak za tę czynność pobiera się opłatę jak za aneks związany z prolongatą/przedłużeniem terminów spłaty kredytów (od prolongowanej/przedłużanej kwoty) 2. KREDYTY OBROTOWE W RACHUNKU KREDYTOWYM (ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE), WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 2.2 Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu 2.3 Prowizja za gotowość części kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji b) dnia kończącego okres wykorzystania kredytu jego/jej transzy i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu wykorzystania jest w dniu kończącym okres wykorzystania kredytu, okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień całkowitej spłaty kredytu i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu kredytowania jest kredyt odnawialny i nieodnawialny min. 500,00 3,2% w skali roku w skali roku 2.4 Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 3) : 2.5 Opłata za inspekcję kredytową: przed udzieleniem kredytu/prolongacie kredytu 2% 2% 300,00. nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego sporządzenie wynika z decyzji Banku 3) przedłużenie okresu obowiązywania umowy na kolejny 12 miesięczny okres, gdy przedłużenie nie wymaga podpisania aneksu, jednak za te czynność pobiera się opłatę jak za aneks związany z prolongatą/przedłużeniem terminów spłaty kredytów (od prolongowanej/przedłużanej kwoty)

2 3. KREDYTY INWESTYCYJNE, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Kredyt EkoOszczędny Kredyt EkoOszczędny dla Szybki kredyt pozostałe kredyty dla wspólnot inwestycyjny mikroprzedsiębiorstw mieszkaniowych 3.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 0,50% min.100,00 0,50% min.100,00 0,50% min.100, Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu 2,50% min. 1,50% min. 2,50% min. min. 3.3 Prowizja za gotowość części kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji b) dnia kończącego okres wykorzystania kredytu jego/jej transzy i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu wykorzystania jest w dniu kończącym okres wykorzystania kredytu, 3,2% w skali roku 3,2% w skali roku okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień całkowitej spłaty kredytu i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu kredytowania jest w skali roku w skali roku 3.4 3) 3.5 Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących : 3.6 Opłata za inspekcję kredytową: 1. pierwsza inspekcja 2. kolejna inspekcja 2% jeśli spłata następuje w okresie 24 miesięcy od dnia 2% 2% 300,00. 2% jeśli spłata następuje w okresie 24 miesięcy od dnia 2% 2% 300, POŻYCZKA HIPOTECZNA 4.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 4.2 Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu Pożyczka hipoteczna min. 300, ) 2% jeśli spłata następuje w okresie 24 miesięcy od dnia 4.4 Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących : 1. przedłużenia terminu spłaty kredytu (od przedłużanej kwoty) 4.5 Opłata za inspekcję kredytową: przed udzieleniem kredytu 1% 1% 300,00 5. KREDYTY Z ZAGRANICZNYCH LINII KREDYTOWYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 5.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 5.2 Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu 1. KFW 2 NIB 3. EBI 5.3 3) 5.4 Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących : 5.5 Opłata za inspekcję kredytową: 1. pierwsza inspekcja 2. kolejna inspekcja Kredyty z zagranicznych linii kredytowych 2% jeśli spłata następuje w okresie 24 miesięcy od dnia min.300,00

3 6. KREDYTY POMOSTOWE NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 6.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 6.2 3) Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu 6.3 5) 6) 7) 6.4 Prowizja za gotowość części kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji b) dnia kończącego okres wykorzystania kredytu jego/jej transzy i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu wykorzystania jest w dniu kończącym okres wykorzystania kredytu, okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień całkowitej spłaty kredytu i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu kredytowania jest Kredyty pomostowe 0,10% 0,30% - 1% 2% jeśli spłata następuje w okresie 24 miesięcy od dnia 6.5 Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 8) : 6.5 Opłata za inspekcję kredytową: 1. pierwsza inspekcja 2. kolejna inspekcja min.300,00 minimalna łączna wartość prowizji za udzielenie kredytu i prowizji na wystawienie promesy udzielenia kredytu pomostowego na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi wynosi 0,70% 3) w przypadku kredytów na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi nie pobiera się prowizji za udzielenie kredytu w momencie udzielania kredytu, jeśli za wystawienie promesy została pobrana prowizja w wysokości 0,80%- w przypadku przedłużenia ważności promesy kredytowej na projekty współfinansowane Funduszami Euroepjskimi nie pobiera się dodatkowej prowizji 5) płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu, raty, od kwoty przedterminowej spłaty części/całości kredytu 6) w przypadku umów kredytowych w PLN zawartych do dnia r. prowizji nie pobiera się przy zachowaniu pisemnego uprzedzenia Banku w terminie określonym w umowie 7) prowizji nie pobiera się w przypadku kredytów pomostowych, gdy wcześniejsza spłata kredytu jest efektem spłaty dotacji 8) 7. KREDTY UDZIELANE WE WSPÓLPRACY Z DONATORAMI ŚRODKÓW (BGK, NFOŚiGW, WFOSiGW, ARiMR) 7.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 7.2 Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu 7.3 3) 5) 7.4 Prowizja za gotowość 6) części kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji b) dnia kończącego okres wykorzystania kredytu jego/jej transzy i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu wykorzystania jest w dniu kończącym okres wykorzystania kredytu, okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień całkowitej spłaty kredytu i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu kredytowania jest Kredyty we współpracy z donatorami min. 1,50% min. zgodnie z umową o współpracy min.0,20% min.0,40% min. Kredyt Eko Inwestycje 0,50% min.100,00 3,50% min. min.0,20% min.0,40% min. 7.5 Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 7) : 3. zmiany innych warunków umów np. zabezpieczenie spłaty kredytu, zmiana terminu zakończenia zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego inwestycji, itp. prowizji nie pobiera się w przypadku kredytów udzielanych we współpracy z ARiMR 5) prowizji nie pobiera się w przypadku kredytów udzielanych we współpracy z donatorami środków, o ile umowa o współpracy nie stanowi inaczej 6) prowizji nie pobiera się w przypadku kredytów udzielanych z donatorami środków, o ile umowa o współpracy nie stanowi inaczej 7)

4 8. KREDYT GIEŁDOWY NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 8.1 Prowizja przygotowawcza związana z udzieleniem kredytu: 1. jednorazowego na zakup akcji w obrocie pierwotnym/w pierwszej ofercie publicznej 2. odnawialnego w formie limitu kredytowego: a) na okres do 6 miesięcy b) na okres powyżej 6 do 12 miesięcy - do kwoty PLN (włącznie) - powyżej PLN do PLN - powyżej PLN do PLN - powyżej PLN 8.2 Czynności związane z przygotowaniem umów/aneksów do umów dotyczących: 1. prolongaty terminow spłaty kredytu a) na okres do 6 miesięcy b) na okres powyżej 6 do 12 miesięcy do kwoty PLN (włącznie) powyżej PLN do PLN powyżej PLN do PLN powyżej PLN 2. podwyższenia kwoty kredytu (liczona od kwoty podwyższanej proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostających do zakończenia umowy, począwszy od miesiąca zawarcia umowy / aneksu): do kwoty PLN (włącznie) powyżej PLN do PLN powyżej PLN do PLN powyżej PLN 3. zmiany innych warunków umowy kredytu na wniosek kredytobiorcy Kredyt giełdowy ustalana każdorazowo dla danej emisji 60% stawki prowizji określonej dla kredytu udzielanego na okres powyżej 6 do 12 miesięcy 1,50% 1,25% 0,90% 0,70% 60% stawki prowizji określonej dla kredytu prolongowanego na 1,50% 1,25% 0,90% 0,70% 1,50% 1,25% 0,90% 0,70% 300,00 9. KREDYTY NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 9.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 9.2 Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu 9.3 3) Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych min. min.0,20% min.0,40% min. 9.4 Prowizja za gotowość 5) ` części kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji b) dnia kończącego okres wykorzystania kredytu jego/jej transzy i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu wykorzystania jest w dniu kończącym okres wykorzystania kredytu, okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień całkowitej spłaty kredytu i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu kredytowania jest 9.5 Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 6) : prowizji nie pobiera się w przypadku kredytów udzielanych we współpracy z donatorami środków, o ile umowa o współpracy nie stanowi inaczej 5) prowizji nie pobiera się w przypadku kredytów udzielanych z donatorami środków, o ile umowa o współpracy nie stanowi inaczej 6) 10. OFERTA DLA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z FB MILLTON SP. Z O.O. SKA, POŚREDNIKA W SPRZEDAŻY PRODUKTÓW BOŚ S.A. Lp. Pożyczka odnawialna dla mikroprzedsiębiorstw 10.1 Rozpatrzenie wniosku 0, Prowizja przygotowawcza za przyznanie / odnowienie pożyczki 0, Oplata z tytułu uruchomienia wypłaty transzy pożyczki 98, Prowizja za gotowość 0, Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących: 1. wydłużenia terminu spłaty pożyczki (od prolongowanej kwoty) min. 2. podwyższenia / obniżenia kwoty pożyczki (od kwoty podwyższenia / obniżenia) min. 3. zmiany innych warunków umowy nie pobiera się opłaty za aneks, jeżeli jego sporządzenie wynika z decyzji Banku

5 11. OFERTA KREDYTOWA W RAMACH PROJEKTU TORO Lp Rozpatrzenie wniosku 0,10% (od kwoty wnioskowanego kredytu) max. 500,00 Kredyt na bieżącą działalność Kredyt pomostowy Kredyt uzupełniający 0,10% max. 500, Prowizja przygotowawcza za przyznanie / odnowienie kredytu 1,20% 0,75% 11.3 Prowizja za gotowość Wystawienie promesy udzielania kredytu/pożyczki Wystawienie warunkowej promesy udzielenia kredytu 0,20% - min. 100,00 0,10% min.1 max. 2000,00 0,10% max. 500,00 0,20% - min. 100,00 0,10% min.1 max. 2000,00 3) min. 0,20% min. 0,20% min. 0,40% min. min. 0,40% min Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących : 1. wydłużenia terminu spłaty kredytu (od prolongowanej kwoty) min. min. 2. podwyższenia / obniżenia kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia / obniżenia) min. min. min. 3. zmiany innych warunków umowy w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zostaje zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej w przypadku kredytów pomostowych na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi minimalna łączna wartość prowizji przygotowaczej (w tym prowizji za wystawienie promesy udzielenia kredytu) i opłaty za aranżowanie finansowanie przedsięwzięcia wynosi 1,2% 3) płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu, raty kredytu, od kwoty przedterminowej spłaty części/całości kredytu nie pobiera się prowizji za aneks, jeżeli sporządzenie wynika z decyzji Banku 12. KREDYT NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH (OZE) Kredyt na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych Lp Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 12.2 Prowizja przygotowawcza 1% 12.3 Prowizja za uruchomienie kredytu 1. bez złożonego wniosku o dotację w przypadku niedotrzymania dotacji 2% 2. z dotacją 3% 12.4 Prowizja za gotowość od kredytów, których termin wykorzystania został określony w umowie liczona od niewykorzystanej części kredytu za każdy dzień, 1. w okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji b) dnia kończącego okres wykorzystania kredytu jego/jej transzy i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu wykorzystania jest w dniu kończącym okres wykorzystania kredytu, okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień całkowitej spłaty kredytu i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu kredytowania jest przy zachowaniu pisemnego uprzedzenia Banku w terminie określonym w umowie w przypadku nie uprzedzenia Banku o wcześniejszej spłacie Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 3) : min.0,20% min.0,40% min. 1% 1% 3) nie pobiera się opłaty za aneks jeślijego sporządzenie wynika z decyzji Banku 13. EKOKREDYT PROSUMENT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 13.1 Prowizja za udzielenie kredytu 1. w przypadku kredytów z okresem kredytowania do 12 miesięcy 2. w przypadku kredytów z okresem kredytowania powyżej 12 do 24 miesięcy 3. w przypadku kredytów z okresem kredytowania powyżej 24 do 36 miesięcy 4. w przypadku kredytów z okresem kredytowania powyżej 36 miesięcy: a) - w pierwszym roku kredytowania b) - w kolejnych latach od kwoty kredytu pozostającej do spłaty 0,50% 13.2 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 3) min.100, od kwoty nadpłaty 1. jeżeli okres między datą wcześniejszej spłaty kredytu a terminem ostatecznej spłaty kredytu nie przekracza 12 miesięcy 2. jeżeli okres między datą wcześniejszej spłaty kredytu a terminem ostatecznej spłaty kredytu przekracza 12 miesięcy 13.4 Przekwalifikowanie kredytu na kredyt komercyjny Czynności związane z przygotowaniem zmian do umów - od każdej zmiany 1. Zmiana wymagająca aneksowania umowy 300,00 2. Zmiana nie wymagająca aneksowania umowy 100,00 Niedostarczenie stanu liczników, zgodnie z umową - od każdego niedostarczonego stanu licznika w danym okresie Sporządzenie i wysłanie pism informujących klientów o niewywiązaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata Niedostarczenie oświadczenia o utrzymaniu okresu trwałości, zgodnie z umową - za niedostarczenie dokumentu prowizja od kwoty przyznanego kredytu przed uruchomieniem kredytu z rachunku Kredytobiorcy w BOŚ S.A.; prowizja z rachunku kredytobiorcy w BOŚ S.A., corocznie w pierwszym dniu roboczym po każdym zakończonym okresie 12-miesięcznym z zastrzeżeniem, ze prowizja nie jest w 2 ostatnich latach kredytowania 3) płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu, raty, od kwoty przedterminowej spłaty części/całości kredytu 0,50% 5,0% kwoty kredytu komercyjnego

6 14. POZOSTAŁE KREDYTY I POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, MIKROPRZEDSIĘBIORSTW i ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Pozostałe kredyty/pożyczki 14.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu 14.2 Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu ) 5) 6) 14.4 Prowizja za gotowość części kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji b) dnia kończącego okres wykorzystania kredytu jego/jej transzy i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu wykorzystania jest w dniu kończącym okres wykorzystania kredytu, prowizja w %/ opłata w PLN min. 1,50% min. min.0,20% min.0,40% min. okresie od daty postawienia kredytu jego/jej transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień całkowitej spłaty kredytu i w ostatnim dniu miesiąca, za który została naliczona, z zastrzeżeniem, że prowizja naliczona za ostatni miesiąc okresu kredytowania jest 14.5 Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 7) : w przypadku kredytów technologicznych w dniu podpisania umowy kredytu jest prowizja za udzielenie kredytu w wysokosci min. 20%, pozostała część prowizji jest przed uruchomieniem środków 3) płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu, raty, od kwoty przedterminowej spłaty części/całości kredytu w przypadku umów kredytowych w PLN zawartych do dnia r. prowizji nie pobiera się przy zachowaniu pisemnego uprzedzenia Banku w terminie określonym w umowie 5) prowizji nie pobiera się w przypadku kredytów udzielanych we współpracy z donatorami środków, o ile umowa o współpracy nie stanowi inaczej 6) prowizji nie pobiera się w przypadku kredytów pomostowych, gdy wcześniejsza spłata jest efektem spłaty dotacji 7) 15. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z KREDYTAMI I POŻYCZKAMI 15.1 Wystawienie promesy udzielania kredytu/pożyczki 0,50%-1,50% min. 1000, Wystawienie warunkowej promesy udzielania kredytu/pożyczki 0,50% min.500, Opłata za aranżownie finansowania przedsięwzięcia 3) Sporządzenie, na wniosek klienta poręczyciela, kopii umowy o kredyt/pożyczkę potwierdzonej za zgodność z oryginałem Sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowanej należności z tytułu kredytu/pożyczki Wydanie klientowi zaświadczenia o udzieleniu kredytu na zakup montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska Sporządzenie na wniosek klienta: informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach kredytowych zaświadczenia stwierdzającego, że klient aktualnie nie figuruje w ewidencji jako dłużnik innych zaświadczeń uzgodniona indywidualnie 2. informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi 300,00 Sporządzenie, na wniosek klienta, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego kredytu/pożyczki) 0,10% min. 300,00 max.3000,00 Wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów informacji, które pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku zgodnie z zawartą umową 1 Zmiana waluty kredytu/pożyczki od kwoty kredytu/pożyczki pozostałych do spłaty Zmiana waluty spłaty kredytu/pożyczki denominowanego/ej Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej dotyczącej kredytów/pożyczek 100,00 20, ,5% 1-1,5% 0,2%-5% Przejęcie długu Złożenie weksli do dyskonta: 1. na podstawie umowy 0,50% min w formie doraźnej transakcji 1% min 100 Rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy kredytowej prowizja dotyczy kredytów inwestycyjnych i project finance oraz kredytów udzielanych na podstawie umów o współpracy z donatorami, o ile umowy te douszczają pobranie takiej prowizji w przypadku kredytów na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi minimalna łączna wartość prowizji przygotowaczej (w tym za wystawienie promesy udzielania kredytu) i opłaty za aranżowanie finansowanie przedsięwzięcia wynosi 1,2% 3) opłata aranżacyjna jest niezależnie od prowizji przygotowawczej i szybkiego kredytu inwestycyjnego opłatę pobiera od kredytobiorcy/pożyczkobiorcy się za każde wezwanie do kredytobiorcy i poręczycieli 1

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych od 22 października 2012r. INFOLINIA 801 355

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0 AD wer. 18.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.05.2014r Obowiązuje od 01.06.2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo