OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r"

Transkrypt

1 OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH r Wyciąg z Tabeli oprocentowania środków pieniężnych klientów detalicznych BGŻ S.A. Kredyty hipoteczne i budowlane, w tym także z dopłatami do oprocentowania Kredyty hipoteczne i budowlane, w tym także z dopłatami do oprocentowania udział środków kredytobiorcy do 20% planowanych kosztów Oprocentowanie zmienne 3) WIBOR 6M / 1Y + min. 2,30% udział środków kredytobiorcy powyżej 20% i do 50% planowanych kosztów WIBOR 6M / 1Y + min. 2,10% 3) udział środków kredytobiorcy powyżej 50% planowanych kosztów WIBOR 6M / 1Y + min. 1,80% 3) w przypadku kredytów udzielanych kredytobiorcom na podstawie wniosków przyjętych od dnia 1 lutego 2011 r., którzy przystąpili do Pakietu ubezpieczeń: na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy, marża BGŻ S.A. ulega - z tytułu udostępnienia przez BGŻ S.A. tego Pakietu ubezpieczeń podwyższeniu o 0,90 p.p., przy czym podejmujący decyzje kredytowe mogą dokonać obniżenia tego wskaźnika o 0,20 p.p. ustalając go na poziomie 0,70 p.p. w przypadku kredytów udzielanych kredytobiorcom na podstawie wniosków przyjętych od dnia 17 stycznia 2011 r. w przypadku wypłaty kredytu / transzy kredytu przed ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu w formie hipoteki, marża BGŻ S.A. ulega podwyższeniu o 0,60 p.p. do chwili uprawomocnienia się wpisu hipoteki w przypadku kredytów udzielanych kredytobiorcom na podstawie wniosków przyjętych od dnia 17 stycznia 2011 r. w przypadku kredytowania przez BGŻ S.A. wkładu własnego, marża BGŻ S.A. ulega podwyższeniu o 0,40 p.p. do chwili dokonania przez kredytobiorców spłaty części kredytu (kapitału) w wysokości odpowiadającej kwocie kredytowanego wkładu własnego

2 Maksymalne wskaźniki obniżenia wysokości marży BGŻ S.A. dla kredytów hipotecznych i budowlanych w złotych, w tym także z dopłatami do oprocentowania L.p. Kredyt budowlany i hipoteczny, w tym także z dopłatami do oprocentowania, w przypadku, gdy kredytobiorca posiada: Maksymalny wskaźnik obniżenia marży 1. Konto osobiste Konto Plus, jeżeli miesięczny wpływ na konto wynosi co najmniej zł 2. Konto osobiste Standardowy, jeżeli miesięczny wpływ na konto wynosi co najmniej zł 3. Konto osobiste Aktywny /2/ 3, jeżeli miesięczny wpływ na konto wynosi co najmniej zł 4. Ubezpieczenie Pewny Dom" lub Pewny Dom Plus 5. Oszczędzania Union Investment 5-letni 6. Oszczędzania Union Investment 10-letni 7. Systematycznego Inwestowania Union Investment 3-letni 8. Systematycznego Inwestowania Union Investment 5-letni 9. Systematycznego Inwestowania Union Investment 10-letni 10. Systematycznego Inwestowania Union Investment 15-letni - 0,10 p.p. - 0,10 p.p. - 0, 30 p.p. - 0,05 p.p. - 0,05 p.p. - 0,10 p.p. - 0,05 p.p. - 0,10 p.p. - 0,15 p.p. - 0,25 p.p. w przypadku korzystania przez kredytobiorcę z kilku produktów, o których mowa w pkt 1-10, poszczególne wskaźniki obniżenia marży podlegają zsumowaniu, przy czym, gdy kredytobiorca posiada dwa produkty tego samego rodzaju spośród wymienionych w pkt 1-4, marża może zostać obniżona z tytułu posiadania tylko jednego z nich maksymalna wartość wskaźnika obniżenia marży niezależnie od liczby zawartych umów dla danego u, przy czym w przypadku korzystania przez kredytobiorcę/ów z produktów wymienionych w pkt 5 10, maksymalna łączna wartość obniżenia marży nie może przekroczyć 0,40 p.p.

3 Pożyczki hipoteczne w złotych Oprocentowanie zmienne Pożyczki hipoteczne w złotych Kwota pożyczki do ,99 zł Kwota pożyczki od ,00 zł WIBOR 6M + min. 4,50% WIBOR 6M + min. 3,00% w przypadku pożyczek udzielanych pożyczkobiorcom na podstawie wniosków przyjętych od dnia 17 stycznia 2011 r. w przypadku wypłaty pożyczki przed ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu w formie hipoteki, marża BGŻ S.A. ulega podwyższeniu o 0,60 p.p. do chwili uprawomocnienia się wpisu hipoteki w przypadku pożyczek udzielanych pożyczkobiorcom, którzy przystąpili do Pakietu ubezpieczeń: na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy, marża BGŻ S.A. ulega - z tytułu udostępnienia przez BGŻ S.A. tego Pakietu ubezpieczeń - podwyższeniu o 0,90 p.p. Kredyty konsolidacyjne w złotych L.p. Kwota kredytu Oprocentowanie zmienne 1. do 50 tys. zł WIBOR 6M + 4,70% 2. powyżej 50 tys. do 150 tys. zł WIBOR 6M + 4,50% 3. powyżej 150 tys. zł WIBOR 6M + 3,50% w przypadku kredytów udzielanych kredytobiorcom na podstawie wniosków przyjętych od dnia 17 stycznia 2011 r., którzy przystąpili do Pakietu ubezpieczeń: na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy, marża Banku BGŻ ulega - z tytułu udostępnienia przez Bank BGŻ tego Pakietu ubezpieczeń - podwyższeniu o 0,90 p.p. w przypadku kredytów udzielanych kredytobiorcom na podstawie wniosków przyjętych od dnia 17 stycznia 2011 r. w przypadku wypłaty kredytu przed ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu w formie hipoteki, marża Banku BGŻ ulega podwyższeniu o 0,60 p.p. do chwili uprawomocnienia się wpisu hipoteki

4 Opłaty i prowizje produkty hipoteczne Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji BGŻ S.A. 2 luty 2011 r. Kredyty budowlane i hipoteczne, w tym także z dopłatami do oprocentowania Konto osobiste z planem taryfowym Lp. Tytuł Akty wny Standardowy Konto Plus Internetowy e Senior Student Student 2 3 Agro Pozostali klienci Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt - płatna od kwoty: w PLN lub równowartość w walucie wymienialnej (w przypadku niewykorzystania kredytu z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana) przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, z zastrzeżeniem ppkt 3 pobierana w przypadku umów, w odniesieniu do których stosuje się wymogi określone w ustawie o : a) gdy udział środków kredytobiorcy wynosi do 20% planowanych kosztów b) udział środków kredytobiorcy wynosi powyżej 20% planowanych kosztów 2,50% 3,50% 2,00% 3,50% 1 przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, z zastrzeżeniem ppkt 3 pobierana w przypadku umów, w odniesieniu do których nie stosuje się wymogów określonych w ustawie o a) udział środków kredytobiorcy do 20% planowanych kosztów b) udział środków kredytobiorcy powyżej 20% planowanych kosztów 3) przyznanego kredytu w złotych przeznaczonego na spłatę kredytu udzielonego przez inny bank na cele mieszkaniowe, bez względu na udział środków 2,50% 4% 2,00% 4% bez opłat

5 kredytobiorcy w planowanych kosztach Prowizja rekompensacyjna - od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (prowizja nie jest pobierana od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o ) Dokonanie wyceny nieruchomości przez BGŻ S.A. Sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego 2,00%, max. 400,00 PLN min. 200,00 PLN, max ,00 PLN Przeprowadzenie inspekcji technicznej inwestycji: 5 w przypadku kredytów przeznaczonych na budowę nieruchomości przez dewelopera / spółdzielnię mieszkaniową min. 50 PLN max. 400 PLN w pozostałych przypadkach min. 100 PLN max. 400 PLN 6 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom 0,10% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy 7 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom Plus 210,00 PLN + 0,10% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy

6 Kredyty konsolidacyjne Konto osobiste z planem taryfowym Lp. Tytuł Aktywny Standardowy Konto Plus Internetowy e Senior Student Student 2 3 Agro Pozostali klienci w PLN lub równowartość w walucie wymienialnej Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt: ( w przypadku niewykorzystania kredytu z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana) 1 w odniesieniu do którego stosuje się wymogi określone w ustawie o 3,50% w odniesieniu do którego nie stosuje się wymogów określonych w ustawie o kredycie konsumenckim min. 3,50%, max. 4,50% 2 3 Prowizja rekompensacyjna - od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (prowizja nie jest pobierana od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o ) Dokonanie wyceny nieruchomości przez BGŻ S.A. 2,00%, max. 400,00 PLN 4 5 Sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego Przeprowadzenie inspekcji technicznej inwestycji min. 200,00 PLN, max ,00 PLN max. 400,00 PLN 6 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom 0,10% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy 7 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom Plus 210,00 PLN + 0,10% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy

7 Pożyczka hipoteczna Konto osobiste z planem taryfowym Lp. Tytuł Aktywny Standardowy Konto Plus Internetowy e Senior Student Student 2 3 Agro Pozostali klienci w PLN lub równowartość w walucie wymienialnej 1 2 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o pożyczkę: (w przypadku niewykorzystania pożyczki z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana) w odniesieniu do której stosuje się wymogi określone w ustawie o w odniesieniu do której nie stosuje się wymogów określonych w ustawie o Prowizja rekompensacyjna - od przedterminowo spłaconej kwoty pożyczki (prowizja nie jest pobierana od pożyczek, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o ) 3,50% min. 3,50%, max. 4,50% 2,00%, 3 Sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego min. 200,00 PLN, max ,00 PLN 4 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom 0,10% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy 5 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom Plus 210,00 PLN + 0,10% sumy ubezpieczenia nieruchomości za okres 12 miesięcy

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik nr do Uchwały Nr 83/05 Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki z dnia.08.05 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 58/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 01 września 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik do Uchwały Nr /0 Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 0.0.0 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Nowy Dwór Mazowiecki, maj

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie OFERTA DLA KLIENTA: 100 tys. PLN na 10 lat (raty równe); Wartość zabezpieczenia (nieruch Bank Przedział marż (%) Stawka bazowa Prowizja za przyznanie Maks. możliwe LTV OGÓLNE PARAMETRY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju KLIENT INDYWIDUALNY (zmiany naniesiono kolorem czerwonym)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo