Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 czerwca 2009 r. Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, o numerach NIP: REGON: , posiadający kapitał zakładowy w wysokości ,00 złotych, który został w całości wpłacony.

2 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 2 Spis treści: Część I BANKOWOŚĆ BIEŻĄCA...3 Rozdział I. Oferta specjalna dla mikroprzedsiębiorstw...3 Pakiet Moja Firma...3 Pakiet Organizacja...4 Rozdział II. Oferta specjalna dla małych i średnich przedsiębiorstw...5 Oferta specjalna dla Pakietów dostępnych od 16 lipca 2008 r...5 Pakiet Profesjonalista...5 Pakiet Fortis Class...6 Pakiet Fortis Premium...7 Pakiet Fortis Premium FX...8 Opłaty i prowizje związane z pakietami dostępnymi do 15 lipca 2008 r Pakiet Fortis Connect Pakiet Fortis Class Pakiet Fortis Premium Pakiet Fortis Premium FX Rozdział III. Oferta standardowa (rachunki prowadzone poza pakietami)...17 Rozdział IV. Pozostałe prowizje i opłaty wspólne dla wszystkich klientów...19 Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty gotówki Prowizje i opłaty za przelewy Opłaty związane z otwieraniem i prowadzeniem rachunków Opłaty związane z Prowizje i opłaty związane z obsługą kart Operacje dokumentowe Usługi powiernicze Transakcje wymiany walut Inne prowizje i opłaty Prowizje i opłaty za niestandardowe usługi Część II PRODUKTY KREDYTOWE...27 Rozdział I. Podstawowe prowizje i opłaty związane z produktami kredytowymi...27 Rozdział II. Pozostałe prowizje i opłaty związane z produktami kredytowymi...28 Część III ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT...29

3 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 3 Część I Bankowość bieżąca Rozdział I. Oferta specjalna dla mikroprzedsiębiorstw 1 2 Pakiet Moja Firma I. Podstawowe opłaty w Pakiecie Moja Firma Opłata w PLN Miesięczna opłata za Pakiet, w skład którego wchodzi: - Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN - Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa / MasterCard Business 3 - Dostęp do Centrum Telefonicznego 0 4 zł / 15,00 - Dostęp do systemu bankowości internetowej - wersja podstawowa (bez integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie Klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) Otwarcie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie) Bez opłaty Prowadzenie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie, miesięcznie) 10,00 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 5. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 6. Wydanie i użytkowanie dodatkowej karty debetowej (miesięcznie) 1,90 7. Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 5 (miesięcznie) Bez opłaty 8. Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 130,00 9. Abonament - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (miesięcznie) 75,00 II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Bankomaty w oddziałach Dominet Banku 6 i Pozostałe bankomaty bankomaty Euronetu w kraju - karta debetowa w kraju karta debetowa Wypłata gotówki 0,30% kwoty; min. 5 zł Bez opłaty 3% kwoty; min. 5 zł Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną 0,30% kwoty; min. 5 zł - - III. Prowizje i opłaty za przelewy Centrum Telefoniczne - Bankofon Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na walutę) Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku 8,00 0,50 3,00 Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN 8,00 Bez opłaty - Przelew na rachunki US z rachunku w PLN 8,00 Bez opłaty - 5. Przelew zagraniczny SEPA - 30,00-6. Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 0,20% kwoty min. 30 zł; max 200 zł - 7. Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, I.1 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 20,00-1 Pozostałe opłaty i prowizje znajdują się w Części I, Rozdział IV. 2 Pakiety dla mikroprzedsiębiorstw zostaną udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. Dodatkowo produkt będzie oferowany w wybranych placówkach Fortis Banku Polska SA od 15. czerwca 2009r. Szczegółowe informacje w oddziałach i centrum telefonicznym. 3 Dotyczy kart MasterCard wydanych przez Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bank Polska SA. 4 Opłata 0 zł dotyczy jedynie Klientów, który w momencie podpisania Umowy Rachunku Bankowego prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy. Preferencyjna opłata pobierana jest przez pierwsze 12 miesięcy posiadania Pakietu. Klientów, którzy podpisali umowę o Pakiet Dobry Początek z Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bank Polska SA i zdeklarowali, że po 12 miesięcznym okresie promocyjnym będą chcieli korzystać z Pakietu Moja Firma, obowiązują następujące opłaty za pakiet: przez pierwsze 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku 0 zł, przez kolejne 6 miesięcy 10 zł. 5 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 6 Od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, opłata dotyczy bankomatów w oddziałach Fortis Banku Polska SA.

4 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 4 Pakiet Organizacja I. Podstawowe opłaty w Pakiecie Organizacja Opłata w PLN Miesięczna opłata za Pakiet, w skład którego wchodzi: - Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN - Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa / MasterCard Business 7 - Dostęp do Centrum Telefonicznego 20, Dostęp do systemu bankowości internetowej - wersja podstawowa (bez integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie Klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) Otwarcie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie) Bez opłaty Prowadzenie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie, miesięcznie) 10,00 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 5. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 6. Wydanie i użytkowanie dodatkowej karty debetowej (miesięcznie) 1,90 7. Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 9 (miesięcznie) Bez opłaty 8. Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 130,00 9. Abonament - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (miesięcznie) 75,00 II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Bankomaty w oddziałach Dominet Banku 10 Pozostałe bankomaty i bankomaty Euronetu w kraju - karta debetowa w kraju karta debetowa Wypłata gotówki 0,30% kwoty; min. 5 zł Bez opłaty 3% kwoty; min. 5 zł Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną 0,30% kwoty; min. 5 zł - - III. Prowizje i opłaty za przelewy Centrum Telefoniczne - Bankofon Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na walutę) Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku 8,00 0,50 3,00 Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN 8,00 Bez opłaty - Przelew na rachunki US z rachunku w PLN 8,00 Bez opłaty - 5. Przelew zagraniczny SEPA - 30,00-6. Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 0,20% kwoty min. 30 zł; max 200 zł - 7. Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, I.1 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 20,00-7 Dotyczy kart MasterCard wydanych przez Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bank Polska SA. 8 Klientów, którzy podpisali umowę o Pakiet Dobry Początek z Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bank Polska SA i zdeklarowali, że po 12 miesięcznym okresie promocyjnym będą chcieli korzystać z Pakietu Organizacja, obowiązują następujące opłaty za pakiet: przez pierwsze 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku 0 zł, przez kolejne 6 miesięcy 10 zł. 9 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 10 Od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, opłata dotyczy bankomatów w oddziałach Fortis Banku Polska SA.

5 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 5 Rozdział II. Oferta specjalna dla małych i średnich przedsiębiorstw 11 Oferta specjalna dla Pakietów dostępnych od 16 lipca 2008 r. Pakiet Profesjonalista I. Podstawowe opłaty w Pakiecie Profesjonalista Opłata w PLN Miesięczna opłata za Pakiet, w skład którego wchodzi: - Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN - Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa - Dostęp do Centrum Telefonicznego 5,00 - Dostęp do systemu bankowości internetowej - wersja podstawowa (bez integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie Klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) Otwarcie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie) Bez opłaty Prowadzenie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie, miesięcznie) 5,00 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 5. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 6. Wydanie i użytkowanie dodatkowej karty debetowej (miesięcznie) 1,90 7. Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 12 (miesięcznie) Bez opłaty 8. Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 130,00 9. Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business Gold (rocznie) 300, Abonament - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (miesięcznie) 75,00 II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Opłata w PLN Wszystkie bankomaty w kraju - karta debetowa Opłata w PLN Wypłata gotówki 0,50% kwoty; min. 5 zł Bez opłaty Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną 0,50% kwoty; min. 5 zł - III. Prowizje i opłaty za przelewy Centrum Telefoniczne - Bankofon Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na walutę) Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku 8,00 1,00 3,00 Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN 8,00 Bez opłaty - Przelew na rachunki US z rachunku w PLN 8,00 Bez opłaty - 5. Przelew zagraniczny SEPA - 30,00-6. Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 0,20% kwoty min. 30 zł; max 200 zł - 7. Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, I.1 0,35% kwoty min. 60 zł, max 200 zł 20,00-11 Pozostałe opłaty i prowizje znajdują się w Części I, Rozdział IV. 12 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA.

6 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 6 Pakiet Fortis Class I. Podstawowe opłaty w Pakiecie Fortis Class Opłata w PLN Miesięczna opłata za Pakiet, w skład którego wchodzi: - Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN - Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa - Dostęp do Centrum Telefonicznego zł / 20,00 - Dostęp do systemu bankowości internetowej - wersja podstawowa (bez integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie Klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) Otwarcie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie) Bez opłaty Prowadzenie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie, miesięcznie) 20,00 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 5. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 6. Wydanie i użytkowanie dodatkowej karty debetowej Visa (miesięcznie) 1,90 7. Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 14 (miesięcznie) Bez opłaty 8. Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 130,00 9. Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business Gold (rocznie) 300, Abonament - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (miesięcznie) 75,00 II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Bankomaty w oddziałach Dominet Banku 15 Pozostałe bankomaty i bankomaty Euronetu w kraju - karta debetowa w kraju karta debetowa Wypłata gotówki 0,30% kwoty; min. 5 zł Bez opłaty 3% kwoty; min. 5 zł Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną 0,30% kwoty; min. 5 zł - - III. Prowizje i opłaty za przelewy Centrum Telefoniczne - Bankofon Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na walutę) Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Przelew złotówkowy krajowy (w tym do US) z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku 8,00 0,50 3,00 Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN 8,00 Bez opłaty - Przelew zagraniczny SEPA - 30,00-5. Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 0,20% kwoty min. 30 zł; max 200 zł - 6. Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, I.1 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 20,00-13 Opłata 10 zł dotyczy jedynie Klientów, który w momencie podpisania Umowy Rachunku Bankowego prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy. Preferencyjna opłata pobierana jest przez pierwsze 12 miesięcy posiadania Pakietu. Preferencyjna opłata zostanie udostępniona od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. Dodatkowo będzie oferowana w wybranych placówkach Fortis Banku Polska SA od 15. czerwca 2009r. Szczegółowe informacje w oddziałach i centrum telefonicznym. 14 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 15 Od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, opłata dotyczy bankomatów w oddziałach Fortis Banku Polska SA.

7 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 7 Pakiet Fortis Premium I. Podstawowe opłaty w Pakiecie Fortis Premium Opłata w PLN Miesięczna opłata za Pakiet, w skład którego wchodzi: - Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN - Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa - Dostęp do Centrum Telefonicznego - Dostęp do systemu bankowości internetowej - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) Otwarcie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie) Bez opłaty Prowadzenie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie, miesięcznie) Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 5. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 6. Wydanie i użytkowanie dodatkowej karty debetowej (miesięcznie) 7. Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 16 (miesięcznie) Bez opłaty 8. Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 9. Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business Gold (rocznie) II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Bankomaty w oddziałach Dominet Banku 17 Pozostałe bankomaty i bankomaty Euronetu w kraju - karta debetowa w kraju karta debetowa Wypłata gotówki Bez opłaty 3% kwoty; min. 5 zł Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną - - III. Prowizje i opłaty za przelewy Centrum Telefoniczne - Bankofon Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na walutę) Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Przelew złotówkowy krajowy (w tym do US) z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku 3,00 Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN - Przelew zagraniczny SEPA Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej - 6. Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, 20,00 - I.1 Jeżeli w Umowie Rachunku Bankowego nie zostały ustalone prowizje i opłaty oznaczone powyżej jako zostaną zastosowane opłaty i prowizje w wysokościach określonych w Części I, Rozdział III. 16 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 17 Od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, opłata dotyczy bankomatów w oddziałach Fortis Banku Polska SA.

8 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 8 Pakiet Fortis Premium FX I. Podstawowe opłaty w Pakiecie Fortis Premium FX Opłata w PLN Miesięczna opłata za Pakiet, w skład którego wchodzi: - Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN - Otwarcie i prowadzenie pierwszego rachunku walutowego - Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa - Udzielenie limitu FX - Dostęp do Centrum Telefonicznego - Dostęp do systemu bankowości internetowej - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) Otwarcie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie) Bez opłaty Prowadzenie kolejnych rachunków (w PLN i w walucie, miesięcznie) Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 5. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 6. Wydanie i użytkowanie dodatkowej karty debetowej (miesięcznie) 7. Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 18 (miesięcznie) Bez opłaty 8. Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 9. Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business Gold (rocznie) II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Bankomaty w oddziałach Dominet Banku 19 Pozostałe bankomaty i bankomaty Euronetu w kraju - karta debetowa w kraju karta debetowa Wypłata gotówki Bez opłaty 3% kwoty; min. 5 zł Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną - - III. Prowizje i opłaty za przelewy Centrum Telefoniczne - Bankofon Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na walutę) Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Przelew złotówkowy krajowy (w tym do US) z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku 3,00 Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN - Przelew zagraniczny SEPA Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej - 6. Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, 20,00 - I.1 Jeżeli w Umowie Rachunku Bankowego nie zostały ustalone prowizje i opłaty oznaczone powyżej jako zostaną zastosowane opłaty i prowizje w wysokościach określonych w Części I, Rozdział III. 18 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 19 Od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, opłata dotyczy bankomatów w oddziałach Fortis Banku Polska SA.

9 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 9 Opłaty i prowizje związane z pakietami dostępnymi do 15 lipca 2008 r. 5. Pakiet Fortis Connect I. Podstawowe opłaty i prowizje Opłata w PLN Otwarcie rachunku bieżącego w PLN Bez opłaty Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (miesięcznie) 5,00 Otwarcie rachunku pomocniczego 20,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego (miesięcznie) 25,00 5. Otwarcie pierwszego rachunku walutowego 50,00 6. Otwarcie każdego następnego rachunku walutowego 20,00 7. Prowadzenie każdego rachunku walutowego (miesięcznie) 5,00 8. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 9. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 10. Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa (miesięcznie) 1,90 1 Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 20 (miesięcznie) Bez opłaty 1 Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 130,00 1 Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business Gold (rocznie) 300,00 1 Abonament - wersja podstawowa (brak funkcji integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie Klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) Bez opłaty (miesięcznie) 15. Abonament - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (miesięcznie) 75, Abonament (miesięcznie) Bez opłaty 17. Abonament Centrum Telefonicznego (miesięcznie) Bez opłaty II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Bankomaty w oddziałach Dominet Banku 21 i Pozostałe bankomaty bankomaty Euronetu w kraju - karta debetowa w kraju karta debetowa Wypłata gotówki 0,50% kwoty; min. 5 zł Bez opłaty 3% kwoty; min. 5 zł Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną 0,50% kwoty; min. 5 zł - - III. Prowizje i opłaty za przelewy Centrum Telefoniczne - Bankofon Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na walutę) Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Przelew złotówkowy krajowy (w tym do US) z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku 8,00 1,00 3,00 Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN 8,00 Bez opłaty - Przelew zagraniczny SEPA - 30,00 - Przelew zagraniczny złotówkowy lub w walucie obcej oraz 0,35% kwoty 0,20% kwoty 5. - krajowy w walucie obcej min. 60 zł; max 200 zł min. 30 zł; max 200 zł Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z 0,35% kwoty 6. Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, 20,00 - I.1 min. 60 zł; max 200 zł 20 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 21 Od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, opłata dotyczy bankomatów w oddziałach Fortis Banku Polska SA.

10 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 10 IV. System bankowości internetowej (w ofercie do r.) Opłata w PLN Przelew złotówkowy z przewalutowaniem z rachunku walutowego na rachunek w innym banku krajowym 2,00 Realizacja płatności w ramach zlecenia stałego złożonego poprzez Opłata nie dotyczy zleceń stałych ustanowionych pomiędzy dowolnymi rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA 3,00 Jednorazowe powiadomienie SMS 0,20 Kody autoryzacyjne SMS Bez opłaty 5. Wysłanie pakietu startowego przesyłką poleconą Bez opłaty 6. Wysłanie pakietu startowego przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) 7. Wydanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) 30,00 8. Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) przesyłką zwykłą lub poleconą Bez opłaty 9. Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki)

11 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Pakiet Fortis Class I. Podstawowe opłaty i prowizje Opłata w PLN Otwarcie rachunku bieżącego w PLN Bez opłaty Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (miesięcznie) 20,00 Otwarcie rachunku pomocniczego 20,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego (miesięcznie) 25,00 5. Otwarcie pierwszego rachunku walutowego 50,00 6. Otwarcie każdego następnego rachunku walutowego 20,00 7. Prowadzenie każdego rachunku walutowego (miesięcznie) 20,00 8. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 9. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 10. Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa (miesięcznie) 1,90 1 Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 22 (miesięcznie) Bez opłaty 1 Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 130,00 1 Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business Gold (rocznie) 300,00 1 Abonament - wersja podstawowa (brak funkcji integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie Klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) Bez opłaty (miesięcznie) 15. Abonament - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (miesięcznie) 75, Abonament (miesięcznie) Bez opłaty 17. Abonament Multicash (miesięcznie) 100, Abonament Centrum Telefonicznego (miesięcznie) Bez opłaty II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Bankomaty w oddziałach Dominet Banku 23 Pozostałe bankomaty i bankomaty Euronetu w kraju - karta debetowa w kraju karta debetowa Wypłata gotówki 0,30% kwoty; min. 5 zł Bez opłaty 3% kwoty; min. 5 zł Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną 0,30% kwoty; min. 5 zł - - III. Prowizje i opłaty za przelewy MultiCash Centrum Telefoniczne- Bankofon Opłata w PLN Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na walutę) Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Przelew złotówkowy krajowy (w tym do US) z rachunku w PLN 8,00 0,50 1,50 3,00 na rachunek w innym Banku Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN 8,00 Bez opłaty Bez opłaty - Przelew zagraniczny SEPA - 30,00 30,00-5. Przelew zagraniczny złotówkowy lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 0,20% kwoty min. 30 zł; max 200 zł 0,20% kwoty min. 30 zł; max 200 zł - 6. Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, I.1 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 20,00 20,00-22 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 23 Od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, opłata dotyczy bankomatów w oddziałach Fortis Banku Polska SA.

12 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 12 IV. System bankowości internetowej (w ofercie do r.) Opłata w PLN Przelew złotówkowy z przewalutowaniem z rachunku walutowego na rachunek w innym banku krajowym 2,00 Realizacja płatności w ramach zlecenia stałego złożonego poprzez Opłata nie dotyczy zleceń stałych ustanowionych pomiędzy dowolnymi rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA 3,00 Jednorazowe powiadomienie SMS 0,20 Kody autoryzacyjne SMS Bez opłaty 5. Wysłanie pakietu startowego przesyłką poleconą Bez opłaty 6. Wysłanie pakietu startowego przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) 7. Wydanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) 30,00 8. Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) przesyłką zwykłą lub poleconą Bez opłaty 9. Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) V. MultiCash (w ofercie do r.) Opłata w PLN Przelew złotówkowy z przewalutowaniem z rachunku walutowego na rachunek w innym banku krajowym 2,00 Złożenie przez wierzyciela zlecenia wykonania polecenia zapłaty na rachunek w innym banku 2,00 Instalacja nowych wersji oprogramowania, dwie sesje szkolenia użytkowników w siedzibie Klienta oraz serwis systemu w sytuacji, kiedy nieprawidłowości wynikają z winy Banku lub niewłaściwego działania systemu MultiCash Dodatkowe prace serwisowe: a) Wizyta serwisanta Bez opłaty 250 zł za rozpoczętą godzinę pracy b) Dodatkowe szkolenie w siedzibie Klienta 150 zł za godzinę c) Blok szkoleniowy w siedzibie Klienta (6 godzin) 800,00

13 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Pakiet Fortis Premium I. Podstawowe opłaty i prowizje Opłata w PLN Otwarcie rachunku bieżącego w PLN Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (miesięcznie) Otwarcie rachunku pomocniczego 20,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego (miesięcznie) 25,00 5. Otwarcie pierwszego rachunku walutowego 50,00 6. Otwarcie każdego następnego rachunku walutowego 20,00 7. Prowadzenie każdego rachunku walutowego (miesięcznie) 8. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 9. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 10. Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa (miesięcznie) 1 Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 24 (miesięcznie) Bez opłaty 1 Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 1 Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business Gold (rocznie) 1 Abonament - wersja podstawowa (brak funkcji integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie Klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) (miesięcznie) 15. Abonament - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (miesięcznie) 16. Abonament (miesięcznie) 17. Abonament Multicash (miesięcznie) 18. Abonament Centrum Telefonicznego (miesięcznie) Bez opłaty II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Bankomaty w oddziałach Dominet Banku 25 Pozostałe bankomaty i bankomaty Euronetu w kraju - karta debetowa w kraju karta debetowa Wypłata gotówki Bez opłaty Bez opłaty 3% kwoty; min. 5 zł Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną - - III. Prowizje i opłaty za przelewy MultiCash Centrum Telefoniczne- Bankofon Opłata w PLN Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty walutę) Przelew złotówkowy krajowy (w tym do US) z rachunku w PLN 3,00 na rachunek w innym Banku Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN - Przelew zagraniczny SEPA Przelew zagraniczny złotówkowy lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, I.1-20,00 20,00-24 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 25 Od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, opłata dotyczy bankomatów w oddziałach Fortis Banku Polska SA.

14 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 14 IV. System bankowości internetowej (w ofercie do r.) Opłata w PLN Przelew złotówkowy z przewalutowaniem z rachunku walutowego na rachunek w innym banku krajowym 2,00 Realizacja płatności w ramach zlecenia stałego złożonego poprzez Opłata nie dotyczy zleceń stałych ustanowionych pomiędzy dowolnymi rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA Jednorazowe powiadomienie SMS 0,20 Kody autoryzacyjne SMS Bez opłaty 5. Wysłanie pakietu startowego przesyłką poleconą Bez opłaty 3,00 6. Wysłanie pakietu startowego przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) 7. Wydanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) 30,00 8. Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) przesyłką zwykłą lub poleconą Bez opłaty 9. Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) V. MultiCash (w ofercie do r.) Opłata w PLN Przelew złotówkowy z przewalutowaniem z rachunku walutowego na rachunek w innym banku krajowym 2,00 Złożenie przez wierzyciela zlecenia wykonania polecenia zapłaty na rachunek w innym banku 2,00 Instalacja nowych wersji oprogramowania, dwie sesje szkolenia użytkowników w siedzibie Klienta oraz serwis systemu w sytuacji, kiedy nieprawidłowości wynikają z winy Banku lub niewłaściwego działania systemu MultiCash Dodatkowe prace serwisowe: a) Wizyta serwisanta Bez opłaty 250 zł za rozpoczętą godzinę pracy b) Dodatkowe szkolenie w siedzibie Klienta 150 zł za godzinę c) Blok szkoleniowy w siedzibie Klienta (6 godzin) 800,00 Jeżeli w Umowie Rachunku Bankowego nie zostały ustalone prowizje i opłaty oznaczone powyżej jako zostaną zastosowane opłaty i prowizje w wysokościach określonych w Części I, Rozdział III.

15 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Pakiet Fortis Premium FX I. Podstawowe opłaty i prowizje Opłata w PLN Otwarcie rachunku bieżącego w PLN Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (miesięcznie) Otwarcie rachunku pomocniczego 20,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego (miesięcznie) 25,00 5. Otwarcie pierwszego rachunku walutowego 50,00 6. Otwarcie każdego następnego rachunku walutowego 20,00 7. Prowadzenie każdego rachunku walutowego (miesięcznie) 8. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 9. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 10. Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa (miesięcznie) 1 Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 26 (miesięcznie) Bez opłaty 1 Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 1 Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business Gold (rocznie) 1 Abonament - wersja podstawowa (brak funkcji integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie Klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) (miesięcznie) 15. Abonament - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (miesięcznie) 16. Abonament (miesięcznie) 17. Abonament Multicash (miesięcznie) 18. Abonament Centrum Telefonicznego (miesięcznie) Bez opłaty II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Bankomaty w oddziałach Dominet Banku 27 Pozostałe bankomaty i bankomaty Euronetu w kraju - karta debetowa w kraju karta debetowa Wypłata gotówki Bez opłaty Bez opłaty 3% kwoty; min. 5 zł Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną - - III. Prowizje i opłaty za przelewy MultiCash Centrum Telefoniczne- Bankofon Opłata w PLN Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na walutę) Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Przelew złotówkowy krajowy (w tym do US) z rachunku w PLN 3,00 na rachunek w innym Banku Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN - Przelew zagraniczny SEPA Przelew zagraniczny złotówkowy lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, I.1-20,00 20,00-26 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 27 Od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, opłata dotyczy bankomatów w oddziałach Fortis Banku Polska SA.

16 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 16 IV. System bankowości internetowej (w ofercie do r.) Opłata w PLN Przelew złotówkowy z przewalutowaniem z rachunku walutowego na rachunek w innym banku krajowym 2,00 Realizacja płatności w ramach zlecenia stałego złożonego poprzez Opłata nie dotyczy zleceń stałych ustanowionych pomiędzy dowolnymi rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA 3,00 Jednorazowe powiadomienie SMS 0,20 Kody autoryzacyjne SMS Bez opłaty 5. Wysłanie pakietu startowego przesyłką poleconą Bez opłaty 6. Wysłanie pakietu startowego przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) 7. Wydanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) 30,00 8. Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) przesyłką zwykłą lub poleconą Bez opłaty 9. Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) V. MultiCash (w ofercie do r.) Opłata w PLN Przelew złotówkowy z przewalutowaniem z rachunku walutowego na rachunek w innym banku krajowym 2,00 Złożenie przez wierzyciela zlecenia wykonania polecenia zapłaty na rachunek w innym banku 2,00 Instalacja nowych wersji oprogramowania, dwie sesje szkolenia użytkowników w siedzibie Klienta oraz serwis systemu w sytuacji, kiedy nieprawidłowości wynikają z winy Banku lub niewłaściwego działania systemu MultiCash Dodatkowe prace serwisowe: a) Wizyta serwisanta Bez opłaty 250 zł za rozpoczętą godzinę pracy b) Dodatkowe szkolenie w siedzibie Klienta 150 zł za godzinę c) Blok szkoleniowy w siedzibie Klienta (6 godzin) 800,00 Jeżeli w Umowie Rachunku Bankowego nie zostały ustalone prowizje i opłaty oznaczone powyżej jako zostaną zastosowane opłaty i prowizje w wysokościach określonych w Części I, Rozdział III.

17 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Rozdział III. Oferta standardowa (rachunki prowadzone poza pakietami) I. Podstawowe opłaty i prowizje Opłata w PLN Otwarcie rachunku bieżącego w PLN 50,00 Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (miesięcznie) 50,00 Otwarcie rachunku pomocniczego 20,00 Prowadzenie rachunku pomocniczego (miesięcznie) 25,00 5. Otwarcie pierwszego rachunku walutowego 50,00 6. Otwarcie każdego następnego rachunku walutowego 20,00 7. Prowadzenie każdego rachunku walutowego (miesięcznie) 50,00 8. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat (miesięcznie) Bez opłaty 9. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat typu overnight (miesięcznie) Bez opłaty 10. Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa / MasterCard Business 30 (miesięcznie) 1,90 1 Ubezpieczenie karty debetowej Bezpieczna karta zakres A 31 (miesięcznie) Bez opłaty 1 Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business (rocznie) 130,00 1 Wydanie i użytkowanie karty obciążeniowej Visa Business Gold (rocznie) 300, Abonament - wersja podstawowa (brak funkcji integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie Klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) (miesięcznie) Abonament - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (miesięcznie) 16. Abonament (miesięcznie) 45, Abonament Multicash (miesięcznie) 300, Abonament Centrum Telefonicznego (miesięcznie) Bez opłaty 45,00 100,00 II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Bankomaty w oddziałach Dominet Banku 32 i bankomaty Euronetu w kraju karta debetowa Pozostałe bankomaty w kraju - karta debetowa Wypłata gotówki 0,30% kwoty; min. 5 zł Bez opłaty 3% kwoty; min. 5 zł Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA będąca wpłatą własną 0,50% kwoty; min. 5 zł - - III. Prowizje i opłaty za przelewy Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA (bez względu na walutę) Przelew złotówkowy krajowy MultiCash Centrum Telefoniczne- Bankofon Opłata w PLN Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty Bez opłaty (w tym do US) z rachunku w PLN 8,00 3,00 2,00 3,00 na rachunek w innym Banku Przelew na rachunki ZUS z rachunku w PLN 8,00 3,00 2,00 - Przelew zagraniczny SEPA - 30,00 30,00-5. Przelew zagraniczny złotówkowy lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej 0,35% kwoty; min. 60 zł; max 200 zł 0,275% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 0,275% kwoty min. 60 zł; max 200 zł - 6. Przelew zagraniczny na rachunek prowadzony w banku z Grupy Fortis będącym uczestnikiem FBINT patrz Część III, I.1 0,35% kwoty; min. 60 zł; max 200 zł 20,00 20,00-28 Pozostałe opłaty i prowizje znajdują się w Części I, Rozdział IV. 29 Oferta standardowa jest dostępna w ofercie do dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 30 Opłata nie jest pobierana w przypadku kart debetowych wydanych przez Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bank Polska SA. 31 Ubezpieczenie zostanie udostępnione od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA. 32 Od dnia fuzji prawnej Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, opłata dotyczy bankomatów w oddziałach Fortis Banku Polska SA.

18 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 18 IV. System bankowości internetowej (w ofercie do r.) Opłata w PLN Przelew złotówkowy z przewalutowaniem z rachunku walutowego na rachunek w innym banku krajowym 2,00 Realizacja płatności w ramach zlecenia stałego złożonego poprzez Opłata nie dotyczy zleceń stałych ustanowionych pomiędzy dowolnymi rachunkami prowadzonymi przez Fortis Bank Polska SA Jednorazowe powiadomienie SMS 0,20 Kody autoryzacyjne SMS Bez opłaty 5. Wysłanie pakietu startowego przesyłką poleconą Bez opłaty 3,00 6. Wysłanie pakietu startowego przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) 7. Wydanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) 30,00 8. Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) przesyłką zwykłą lub poleconą Bez opłaty 9. Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) przesyłką kurierską Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki) V. MultiCash (w ofercie do r.) Opłata w PLN Przelew złotówkowy z przewalutowaniem z rachunku walutowego na rachunek w innym banku krajowym 2,00 Złożenie przez wierzyciela zlecenia wykonania polecenia zapłaty na rachunek w innym banku 2,00 Instalacja nowych wersji oprogramowania, dwie sesje szkolenia użytkowników w siedzibie Klienta oraz serwis systemu w sytuacji, kiedy nieprawidłowości wynikają z winy Banku lub niewłaściwego działania systemu MultiCash Za wykonanie dodatkowych prac serwisowych: a) Za wizytę serwisanta Bez opłaty 250 zł za rozpoczętą godzinę pracy b) Dodatkowe szkolenie w siedzibie Klienta 150 zł za godzinę c) lub za blok szkoleniowy - 6 godzin 800,00

19 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 19 Rozdział IV. Pozostałe prowizje i opłaty wspólne dla wszystkich klientów 33 Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty gotówki Opłata w PLN Rachunki prowadzone w PLN Wypłaty gotówkowe Wypłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę obcą, gdy wypłacaną walutą jest: a) USD i EUR 1% kwoty b) Pozostałe waluty obce 2% kwoty Wpłaty gotówkowe Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA na rzecz Przedsiębiorców, nie będąca wpłatą własną Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Fortis Bank Polska SA na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Wpłata gotówki w Oddziale Banku na rachunki w innych bankach Nie pobiera się prowizji od wpłat dokonywanych: a) na rzecz Fundacji charytatywnych b) na rzecz podmiotów, z którymi Bank zawarł stosowną umowę Dodatkowa opłata za wpłatę gotówki na rachunki bankowe w stanie nieuporządkowanym (opłata stała, bez względu na liczbę występujących okoliczności): a) bez posegregowania banknotów wg poszczególnych nominałów b) bez uporządkowania banknotów i monet w obrębie poszczególnych nominałów poprzez ułożenie ich w tę samą stronę c) bez ujęcia w opaski banknotów danego nominału w ilości po 100 sztuk d) bez zapakowania monet danego nominału po 50 sztuk e) bez dołączenia do dowodu wpłaty specyfikacji z podziałem na ilości banknotów w ramach poszczególnych nominałów Prowizję pobiera się niezależnie od prowizji określonej w punkcie 3 i bez stosowania zwolnień określonych w tym punkcie. Wpłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na PLN, gdy wpłacaną walutą jest: 0,50% kwoty; min. 5 zł Bez opłaty 1% kwoty; min. 25 zł 0,50% kwoty; min. 5 zł a) USD i EUR (wpłata gotówki w banknotach) 1% kwoty 5. b) Pozostałe waluty (wpłata gotówki w banknotach) 2% kwoty c) Wszystkie waluty wpłata gotówki w bilonie 60% równowartości kwoty w bilonie 0,50% obrotów kasowych pomniejszonych o kwoty, od 6. Wykonanie kasowych operacji Klientów innych banków od banku zlecającego usługę kasową których prowizja powinna być pobrana bezpośrednio od Klienta 7. Od dyspozycji dokonywanych z wpływów bieżących na rachunek (opłata nie dotyczy sytuacji opisanych w Części III, III.1) 1% kwoty min. 5 zł Rachunki walutowe Wypłaty gotówkowe Wypłata gotówki w Oddziale Banku w walucie rachunku (z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie 2) 0,50% kwoty; min. 10 zł Wypłata gotówki w Oddziale Banku w walucie rachunku dokonywana z tytułu realizacji transakcji wymiany zawieranych z Departamentem Skarbu w oparciu o negocjowany kurs wymiany Wypłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na PLN, gdy walutą rachunku jest: Bez opłaty a) USD i EUR 1% kwoty b) Pozostałe waluty 2% kwoty Wypłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę inną niż PLN, gdy wypłacaną walutą jest: a) USD i EUR 1% kwoty b) Pozostałe waluty 2% kwoty Wpłaty gotówkowe Wpłata gotówki w Oddziale Banku w walucie rachunku: a) Dokonywana w banknotach (wszystkie waluty) 0,50% kwoty; min. 10 zł b) Dokonywana w bilonie (wszystkie waluty) c) Dokonywana z tytułu realizacji transakcji wymiany zawieranych z Departamentem Skarbu w oparciu o negocjowany kurs wymiany Wpłata gotówki w PLN w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę rachunku, gdy walutą rachunku jest: 60% równowartości kwoty w bilonie Bez opłaty a) USD i EUR (wpłata gotówki w banknotach) 1% kwoty b) Pozostałe waluty obce (wpłata gotówki w banknotach) 2% kwoty c) Wszystkie waluty wpłata gotówki z bilonie 60% równowartości kwoty w bilonie 33 Pozostałe opłaty - charakterystyczne dla posiadaczy poszczególnych Pakietów - znajdują się odpowiednio w Części I, Rozdział I, II bądź III Taryfy.

20 Fortis Bank Polska SA Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) 20 Wpłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę rachunku, gdy walutą wpłacaną jest (prócz PLN): a) USD i EUR (wpłata gotówki w banknotach) 1% kwoty b) Pozostałe waluty obce (wpłata gotówki w banknotach) 2% kwoty c) Wszystkie waluty wpłata gotówki w bilonie 60% równowartości kwoty w bilonie 5. Od dyspozycji dokonywanych z wpływów bieżących na rachunek (opłata nie dotyczy sytuacji opisanych w Części III, III.1) 1% kwoty min. 5 zł Prowizje i opłaty za przelewy Opłata w PLN Przelewy krajowe złotówkowe Przelew złotówkowy na rachunek w innym Banku krajowym z wykorzystaniem formularza niestandardowego 10,00 Przelew złotówkowy z przewalutowaniem z rachunku walutowego na rachunek w innym banku krajowym: a) Zrealizowany za pośrednictwem systemu 2,00 b) Zrealizowany w Oddziale Banku 8,00 Przelew złotówkowy na rachunek w innym Banku wykonany na podstawie komunikatu SWIFT MT101 (dotyczy zleceń składanych w systemie MBR/RPI) Przelew złotówkowy z Rachunku Zbiorczego Nierezydenta na rachunek w innym banku krajowym (na podstawie dyspozycji przekazanej poprzez SWIFT MT101) Przelew na rachunek w innym banku poprzez system SORBNET o wartości: 3,00 3,00 5. a) Większej lub równej 1 mln PLN 8,00 6. b) Mniejszej niż 1 mln PLN 25,00 Czynności związane z wykonywaniem stałej dyspozycji przelewu z Rachunku Inwestora Giełdowego na rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim (miesięcznie) Przelewy zagraniczne złotówkowe Przelew zagraniczny złotówkowy z rachunków bankowych każdego rodzaju, z przyspieszoną datą waluty (wcześniejszą niż SPOT) Przelew zagraniczny złotówkowy na rachunek w innym Banku wykonany na podstawie komunikatu SWIFT MT101 (dotyczy zleceń składanych w systemie MBR/RPI) Przelew zagraniczny złotówkowy wykonany z rachunków bankowych każdego rodzaju, w przypadku określenia w zleceniu przelewu, że koszty Fortis Bank Polska SA i koszty banków pośredniczących pokrywa beneficjent Zaksięgowanie przelewu otrzymanego (nie stosuje się dla przelewu otrzymanego z banku należącego do Grupy Fortis będącego uczestnikiem FBINT) Przelewy w walutach obcych Przelew w walucie obcej z rachunków bankowych każdego rodzaju na rachunek w kraju lub za granicą, z przyspieszoną datą waluty (wcześniejszą niż SPOT) Przelew w walucie obcej na rachunek w innym Banku wykonany na podstawie komunikatu SWIFT MT101 (dotyczy zleceń składanych w systemie MBR/RPI) Przelew w walucie obcej wykonany z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku określenia w zleceniu przelewu, że koszty Fortis Bank Polska SA i koszty banków pośredniczących pokrywa beneficjent Zaksięgowanie przelewu otrzymanego (nie stosuje się dla przelewu otrzymanego z banku należącego do Grupy Fortis będącego uczestnikiem FBINT) Pozostałe opłaty związane z przelewami Opłata dodatkowa związana z wykonaniem polecenia przelewu za granicę z rachunków złotówkowych i walutowych (w przypadku określenia w zleceniu przelewu, że koszty banków pośredniczących pokrywa zleceniodawca) 30,00 0,55% kwoty min. 100 zł; max 400 zł opłata zależy od rodzaju oferty posiadanej przez Klienta (Rozdział I-III) i jest zgodna z opłatą za przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej dla kanałów elektronicznych 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 25,00 0,55% kwoty min. 100zł; max 400zł opłata zależy od rodzaju oferty posiadanej przez Klienta (Rozdział I-III) i jest zgodna z opłatą za przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej dla kanałów elektronicznych 0,35% kwoty min. 60 zł; max 200 zł 0,15% kwoty min. 50 zł; max 400 zł Opłata za każdorazowe wykonanie dyspozycji z tytułu usługi aktywnej RPI 5, Opłata z tytułu dodatkowych czynności związanych z obsługą zleceń niespełniających standardu STP - patrz Część III, I.15 Od przelewów dokonywanych z wpływów bieżących na rachunkach prowadzonych dla rezydentów i nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą (niezależnie od opłaty za wykonanie polecenia przelewu, dotyczy zleceń składanych w ach) Od przelewów wewnętrznych z przewalutowaniem z bieżących wpływów gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki (dotyczy zleceń składanych w ach) Opłata za zwrot z KIR przelewu wysłanego do banku beneficjenta, z przyczyn niezależnych od Fortis Bank Polska SA (np. nieprawidłowy numer umowy, przelew na rachunek zamknięty, niezgodność numeru i nazwy rachunku) Administrowanie płatnościami posiadacza rachunku (za każdy dzień od każdej płatności niezależnie od opłaty za usługę) - nie dotyczy zleceń przyjętych po sesji ELIXIR z terminem realizacji w następnym dniu roboczym 25,00 40,00 1% kwoty; min. 5 zł 1% kwoty; min. 5 zł 5,00 5,00

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Obowiązuje od 15 czerwca 2009 r. scan 1/28 9211 Spis Treści: Część I Bankowość

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Z dnia 1 czerwca 2010 r. scan 1/30 9211 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 44/2013 z dnia 22.07.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo