Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) z dnia 3 kwietnia 2015 r. scan 1/

2 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 2 z 24 Spis Treści: Część I Rachunki i bankowość bieżąca 3 Rozdział I Konta osobiste 3 Konto Dobrze Dobrane 3 Rozdział II Oferta Rachunków Oszczędnościowych 6 Rozdział III Pozostałe prowizje i opłaty związane z rachunkami i bankowością bieżącą 6 Rozdział IV Rachunki wycofane ze sprzedaży 9 Konto Osobiste: Pakiet S 9 Konto Osobiste: Pakiet M 10 Konto Osobiste: Pakiet L Konto Osobiste: Pakiet XL Rachunki Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, Rachunki Rad Rodziców i Szkolnych Kas Oszczędności Rachunki oszczędnościowe 13 Część II Pozostałe prowizje i opłaty wspólne dla wszystkich Klientów 14 Część III Karty Kredytowe i przedpłacone 16 Rozdział I Prowizje i opłaty dla kart kredytowych wydanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 16 Rozdział II Prowizje i opłaty dla kart przedpłaconych wydanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 19 Część IV Kredyty w rachunku, kredyty gotówkowe oraz samochodowe 19 Rozdział I Podstawowe Prowizje i opłaty 19 Rozdział II Pozostałe prowizje i opłaty 21 Rozdział III Produkty kredytowe oferowane za pośrednictwem sieci zewnętrznych 21 Część V Kredyty i pożyczki hipoteczne 22 Rozdział I Podstawowe prowizje i opłaty 22 Rozdział II Pozostałe prowizje i opłaty 22 Część VI Zasady pobierania prowizji i opłat wspólne dla wszystkich Klientów 23 Rozdział I Postanowienia ogólne 23 Rozdział II Zasady pobierania prowizji i opłat związanych z wykonywaniem operacji walutowych 24 Rozdział III Szczegółowe zasady pobierania niektórych prowizji i opłat 24 scan 2/

3 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 3 z 24 Część I Rozdział I Rachunki i bankowość bieżąca Konta osobiste Konto Dobrze Dobrane I. Podstawowe opłaty za produkty i usługi w ofercie Konto Dobrze Dobrane Rachunki Otwarcie Konta osobistego w PLN 0 PLN 0 PLN jeśli miesięczne wpływy na Konto osobiste wyniosą co najmniej 1000 PLN, Prowadzenie Konta osobistego w PLN (miesięcznie) 9 PLN jeśli miesięczne wpływy na Konto osobiste wyniosą mniej niż 1000 PLN (z wyłączeniem wpływów pochodzących z wypłat kredytów oraz z Lokat Terminowych i Rachunków należących do Posiadacza Rachunku i prowadzonych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.) Otwarcie Rachunku Walutowego 20 PLN 4. Prowadzenie Rachunku Walutowego (miesięcznie) 0 PLN Karty debetowe 5. Wydanie karty debetowej MasterCard 0 PLN Klient nie posiada uruchomionej usługi Money-back: Klient posiada uruchomioną usługę Money-back: 6. Użytkowanie karty debetowej MasterCard (miesięcznie) 0 PLN jeśli: klient posiada wydaną i niezastrzeżoną kartę kredytową (za wyjątkiem sytuacji gdy karta jest wydana do rachunku wspólnego) lub wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w miesiącu wyniesie co najmniej 200 PLN lub 6 PLN bez względu na wartość transakcji bezgotówkowych oraz fakt posiadania karty kredytowej. 6 PLN jeśli: wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w miesiącu wyniesiemniej niż 200 PLN 7. Wydanie Złotej Karty debetowej MasterCard 0 PLN a) opłata podstawowa: 9 PLN b) opłata dodatkowa: Klient nie posiada uruchomionej usługi Money-back: Klient posiada uruchomioną usługę Money-back: 8. Użytkowanie Złotej Karty debetowej MasterCard (miesięcznie) 0 PLN jeśli: klient posiada wydaną i niezastrzeżoną kartę kredytową (za wyjątkiem sytuacji gdy karta jest wydana do rachunku wspólnego) lub wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w miesiącu wyniesie co najmniej 200 PLN lub 6 PLN jeśli: wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w miesiącu wyniesie mniej niż 200 PLN 6 PLN bez względu na wartość transakcji bezgotówkowych oraz fakt posiadania karty kredytowej. W sytuacji gdy klient ma uruchomioną usługę Money-back opłata dodatkowa pobierana jest łącznie z opłatą podstawową. 9. Wydanie na wniosek Klienta karty debetowej MasterCard w miejsce posiadanej i aktywnej dowolnej innej karty debetowej MasterCard 35 PLN 10. Elektroniczne Kanały Dostępu Dostęp do systemu bankowości internetowej 0 PLN 1 Dostęp do Bankowości Mobilnej Mobile 0 PLN 1 Dostęp do Centrum Telefonicznego 0 PLN 1 Dostęp do Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta 0 PLN scan 3/

4 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 4 z 24 Ubezpieczenia (opłaty z tego punktu nie dotyczą Klientów, którzy przystąpili/zawarli Umowę Ubezpieczenia po 2 kwietnia 2015) 14. Szybka Pomoc Dom (miesięcznie) 7,50 PLN 15. Szybka Pomoc Zdrowie (miesięcznie) 7,50 PLN 16. Szybka Pomoc Dziecko (miesięcznie) 7,50 PLN Ubezpieczenie Bezpieczna karta zakres A (naliczana miesięcznie za każdą kartę debetową objętą ubezpieczeniem) Ubezpieczenie Bezpieczna karta zakres B (naliczana miesięcznie za każdą kartę debetową objętą ubezpieczeniem) Opłata za Bezpieczna Podróż" (naliczana 19. miesięcznie za każdą kartę debetową objętą ubezpieczeniem) 0 PLN 1 PLN dla karty debetowej MasterCard (0 PLN o ile karta była wydana do ikonta - Konta Dobrze Dobranego otwartego przez Internet) 0 PLN dla Złotej Karty debetowej MasterCard 9,99 PLN II. Prowizje i opłaty za wypłaty gotówki z rachunków własnych w PLN Kartą debetową MasterCard oraz kartą debetową MasterCard wydaną do ikonta (Konta Dobrze Dobranego otwartego przez Internet) Bankomaty własne Banku należące przed dniem połączenia BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. do BNP Paribas Bank Polska S.A., lista bankomatów znajduje się na stronie Pozostałe bankomaty w kraju Bankomaty za granicą Bankomaty podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą Złotą Kartą debetową MasterCard Bankomaty własne Banku należące przed dniem połączenia BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. do BNP Paribas Bank Polska S.A., lista bankomatów znajduje się na stronie 0 PLN 0 PLN - 4 pierwsze wypłaty w miesiącu 3 PLN - 5. i kolejne wypłaty w miesiącu (W przypadku zamiany Pakietu S, M, L lub XL na Konto Dobrze Dobrane licznik darmowych wypłat z bankomatów uwzględnia transakcje dokonane od początku miesiąca, w którym nastąpiła zmiana) 3% (min. 7,00 PLN) 0 PLN 1 0 PLN 6. Pozostałe bankomaty w kraju 0 PLN 7. Bankomaty za granicą 0 PLN W oddziale Banku 8. 3 W oddziale Banku 0 PLN III. Prowizje i opłaty za przelewy Przelew wewnętrzny w PLN i w walutach obcych (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami 1 prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku oraz przelew 2 wewnętrzny w PLN z rachunku w PLN inny niż w punkcie 1 powyżej Oddział Mobile Centrum Telefoniczne Centrum Telefoniczne Bankofon 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 5 PLN 0 PLN 0 PLN 3 PLN 0 PLN 5 Przelew zagraniczny SEPA Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej, oraz wewnętrzny w 4. 3 walucie obcej inny niż w punkcie 1 powyżej (opłata pobierana w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR) 0,35% kwoty zlecenia (min. 6 PLN; max 20 PLN) 0,20% kwoty zlecenia (min. 3 PLN; max 20 PLN) IV. Prowizje i opłaty za zlecenia stałe Oddział Mobile Centrum Telefoniczne Centrum Telefoniczne Bankofon Utworzenie i zmiana zlecenia stałego 0 PLN 0 PLN - 0 PLN - Odwołanie zlecenia stałego 0 PLN 0 PLN - 0 PLN - Zlecenie stałe (każdorazowa realizacja) 0 PLN 1 Pobrane prowizje za wypłaty gotówki w bankomatach podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą zostaną zwrócone na rachunek Klienta w następnym miesiącu rozliczeniowym. 2 Przelewy na rachunek prowadzony w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. nie są realizowane kanałem SEPA scan 4/

5 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 5 z 24 V. Polecenie Zapłaty Przyjęcie, zmiana i odwołanie zgody na polecenie zapłaty 0 PLN Obciążenie rachunku Posiadacza Rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty 0 PLN ikonto - Konto Dobrze Dobrane otwarte przez Internet (pozostałe prowizje i opłaty takie jak dla standardowego Konta Dobrze Dobranego) Wydanie karty debetowej MasterCard do ikonta Konta Dobrze Dobranego otwartego przez Internet Użytkowanie karty debetowej MasterCard do ikonta Konta Dobrze Dobranego otwartego przez Internet (miesięcznie) 0 PLN 0 PLN jeśli: klient posiada wydaną i niezastrzeżoną kartę kredytową (za wyjątkiem sytuacji gdy karta jest wydana do rachunku wspólnego) lub wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w miesiącu wyniesie co najmniej 200 PLN lub 6 PLN jeśli : wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w miesiącu wyniesie mniej niż 200 PLN Konto Dobrze Dobrane dla klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia (pozostałe prowizje i opłaty takie jak dla standardowego Konta Dobrze Dobranego) Prowadzenie Konta osobistego w PLN (miesięcznie) 0 PLN Klient nie posiada uruchomionej usługi Money-back: Klient posiada uruchomioną usługę Money-back: Użytkowanie karty debetowej MasterCard (miesięcznie) 0 PLN jeśli liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w miesiącu wyniesie co najmniej 4 6 PLN bez względu na liość transakcji bezgotówkowych. 6 PLN jeśli liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w miesiącu wyniesie mniej niż 4 Konto Dobrze Dobrane dla klientów, którzy nie ukończyli 25 roku życia (pozostałe prowizje i opłaty takie jak dla standardowego Konta Dobrze Dobranego) Prowadzenie Konta osobistego w PLN (miesięcznie) 0 PLN scan 5/

6 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 6 z 24 Rozdział II Oferta Rachunków Oszczędnościowych I. Konto Dobrze Oszczędnościowe Otwarcie i prowadzenie Konta Dobrze oszczędnościowego Przelew wewnętrzny w PLN Oddział (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew wewnętrzny w PLN Mobile (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) II. Rachunki oszczędnościowe Sejf i Euro Sejf 4. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego Sejf 5. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego Euro Sejf 6. Wypłata gotówki 7. Wpłata gotówki na rachunki Sejf oraz Euro Sejf PROWIZJE I OPŁATY ZA PRZELEWY JEŻELI KLIENT POSIADA RÓWNOCZEŚNIE KONTO OSOBISTE OPŁATY I PROWIZJE ZA PRZELEWY REALIZOWANE Z RACHUNKÓW SEJF ORAZ EURO SEJF SĄ TAKIE JAK Z KONTA OSOBISTEGO Przelew wewnętrzny w PLN / w walutach obcych (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami 8. prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku oraz przelew 9. wewnetrzny w PLN z rachunku w PLN inny niż w punkcie 8 powyżej Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej 10. oraz krajowy w walucie obcej, oraz wewnętrzny w walucie obcej inny niż w punkcie 8 powyżej (opłata pobierana w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR) Oddział 4,00 1,50 0,35% kwoty zlecenia (min. 6; max 20) 1 Przelew zagraniczny SEPA 3-3 0,20% kwoty zlecenia (min. 3; max 20) III. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) Prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) Wypłaty transferowe: a) dokonywane do innej instytucji finansowej w okresie do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy IKE 20 b) dokonywane do IKE BNP PARIBAS FIO, prowadzone przez TFI BNP Paribas Polska SA Wypłaty zwrotów: dokonywane przed nabyciem przez oszczędzającego prawa do zwolnienia podatkowego, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania Umowy IKE. 20 Rozdział III Pozostałe prowizje i opłaty związane z rachunkami i bankowością bieżącą 4 I. Pozostałe rachunki Rachunek Walutowy jeżeli klient nie posiada Konta osobistego Otwarcie Rachunku Walutowego 2 Prowadzenie Rachunku Walutowego (miesięcznie) Wypłata gotówki z rachunków własnych Przelew wewnętrzny w PLN i w walutach obcych (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej, oraz wewnętrzny w walucie obcej inny niż w punkcie 4 powyżej (opłata pobierana w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR) 6. Przelew zagraniczny SEPA 5 3 Rachunek lokat terminowych 7. Otwarcie i prowadzenie rachunków lokat Rachunek Inwestora Giełdowego 8. Otwarcie Rachunku Inwestora Giełdowego 4 9. Prowadzenie Rachunku Inwestora Giełdowego (miesięcznie) Rachunek Papierów Wartościowych 10. Otwarcie Rachunku Papierów Wartościowych 4 1 Prowadzenie Rachunku Papierów Wartościowych (miesięcznie) Rachunki Powiernicze i Rachunki Escrow 1 Oddział: 0,35% kwoty zlecenia (min. 6; max 20) 0,20% kwoty zlecenia (min. 3; max 20) Otwarcie i prowadzenie Rachunku Powierniczego lub Rachunku Escrow prowizja uzależniona jest od wartości umowy i płatna z góry za każdy rozpoczęty kwartał trwania Umowy Rachunku: gdy wartość umowy jest mniejsza lub równa 500 tys. PLN 0,30% (min. 20) gdy wartość umowy jest większa niż 500 tys. PLN do negocjacji 3 Przelewy na rachunek prowadzony w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. nie są realizowane kanałem SEPA 4 Opłaty charakterystyczne dla Posiadaczy właściwej oferty Konto osobistych - znajdują się w Rozdziale I Części I Taryfy. 5 Przelewy na rachunek prowadzony w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. nie są realizowane kanałem SEPA scan 6/

7 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 7 z 24 II. Wyciągi i historia rachunku Miesięczny wyciąg z konta w formie elektronicznej przekazywany w systemie Miesięczny wyciąg z konta w formie elektronicznej przesyłany na adres Miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany raz w miesiącu i odbierany w Jednostce Banku 4. Miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany na adres korespondencyjny Miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany na adres korespondencyjny dodatkowo obok wyciągu w formie elektronicznej Historia rachunku za poprzedni miesiąc dla Klientów, którzy zrezygnowali z przesyłania wyciągów i ich odbioru w systemie lub w Jednostce Banku 7. Historia rachunku lub powtórny wyciąg z konta (za każdą stronę) 5,00 8. Telefoniczne udzielanie na hasło informacji o saldach na rachunku(miesięcznie) (w ofercie do r.) III. Potwierdzenia zrealizowanych Dyspozycji Potwierdzenie złożonej ustnie i zrealizowanej Dyspozycji, przekazane w formie papierowej w Jednostce Banku niezwłocznie po realizacji Dyspozycji Potwierdzenie zrealizowanej Dyspozycji przekazane w formie papierowej w Jednostce Banku w pozostałych przypadkach Potwierdzenie zrealizowanego przelewu przekazane w formie elektronicznej w systemie 4. Potwierdzenie zrealizowanej Dyspozycji przekazane faksem 2 IV. Zawiadomienia o uzasadnionej odmowie wykonania Dyspozycji Zawiadomienie o odmowie wykonania Dyspozycji przekazane w systemie Zawiadomienie o odmowie wykonania Dyspozycji przesłane na adres jeżeli Klient nie ma uruchomionego systemu Zawiadomienie o odmowie wykonania Dyspozycji przesłane SMS-em na numer telefonu komórkowego, jeżeli Klient nie ma uruchomionego systemu 4. Zawiadomienie o odmowie wykonania Dyspozycji przekazane telefoniczne 1 5,00 klienci pakietów XL 5 pozostali klienci 5,00 V. Wypłaty gotówkowe w oddziale banku Wypłata gotówki z rachunków własnych prowadzonych w walucie obcej VI. Wpłaty gotówkowe w oddziale banku dokonywane przez klientów Banku Wpłata gotówki na rachunki własne prowadzone w PLN Wpłata gotówki na rachunki własne prowadzone w walucie obcej Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz osób fizycznych w PLN Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz osób fizycznych w walucie obcej Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz Przedsiębiorców w PLN lub w walucie obcej Wpłata gotówki na rachunki w innych bankach w PLN lub w walucie obcej w tym przekaz za granicę oraz pozostałe wpłaty gotówki inne niż w punktach 1-5 powyżej Wpłata gotówki na rachunki prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz inne banki w Polsce w PLN lub w walucie obcej na rzecz: a) na rzecz Fundacji charytatywnych (np. z tytułem darowizna) b) na rzecz podmiotów, z którymi Bank zawarł stosowną umowę VII. Przelewy krajowe w PLN pozostałe prowizje ,50 % (min. 5.00) 0,50 % (min. 5,00) Przelew krajowy w PLN z rachunku prowadzonego w walucie innej niż PLN na rachunek w innym banku krajowym oraz przelew wewnętrzny w PLN z rachunku prowadzonego w walucie innej niż PLN na rachunek prowadzony w 2,00 oddziałach banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. Przelew poprzez system SORBNET: z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie na rachunek w innym banku oraz przelew wewnętrzny z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie na rachunek prowadzony w oddziałach banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. o wartości: a) większej lub równej PLN, 8,00 b) mniejszej niż PLN zlecany w oddziale. 25,00 Anulowanie (odwołanie) przelewu na wniosek zleceniodawcy (jeżeli jest to możliwe) po jego otrzymaniu przez Bank, a przed wysłaniem zlecenia. Anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy po wysłaniu zlecenia. Prowizji nie pobiera się w przypadku podania nieprawidłowego numeru rachunku bankowego, jeśli Bank nie odzyskał kwoty przelewu. Wyjaśnienie szczegółów płatności, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy oraz udzielenie innych wyjaśnień dotyczących płatności na wniosek Klienta. (Prowizja nie jest pobierana, jeżeli stwierdzono błąd leżący po stronie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.) Zwrot przelewu krajowego w PLN systemem ELIXIR z wysłanego do banku odbiorcy oraz zwrot przelewu wewnętrznego w PLN zleconego na rachunek prowadzony w oddziałach banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A., z przyczyn niezależnych od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. np. nieprawidłowy numer rachunku, przelew na rachunek zamknięty, inne powody. Administrowanie płatnościami Posiadacza rachunku (za każdy dzień od każdej płatności niezależnie od opłaty za usługę) - nie dotyczy zleceń przyjętych po sesji ELIXIR z terminem realizacji w następnym dniu roboczym. VIII. Przelewy w walutach obcych oraz przelewy zagraniczne w PLN pozostałe prowizje Przyspieszony przelew z rachunków bankowych każdego rodzaju (w przypadku opcji kosztowej BEN kwotą prowizji obciążany jest odbiorca). Opłata dodatkowa za przelew wychodzący w przypadku gdy koszty banków pośredniczących pokrywa zleceniodawca opcja kosztowa OUR. Prowizja obciąża zleceniodawcę. Przelew wykonany z rachunków bankowych każdego rodzaju, w przypadku gdy koszty Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i koszty banków pośredniczących pokrywa odbiorca opcja kosztowa BEN. Prowizja obciąża odbiorcę. 4. Zaksięgowanie zagranicznego przelewu otrzymanego. 5, ,00 5,00 0,55 % kwoty zlecenia (min. 10; max 40) 0,15 % kwoty zlecenia (min. 5; max 40) 0,35 % kwoty zlecenia (min. 6; max 20) scan 7/

8 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 8 z Dodatkowe czynności związanych z obsługą zleceń przelewów wychodzących niespełniających standardu STP Korekta danych lub anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy (jeżeli jest to możliwe) po jego otrzymaniu przez Bank, a przed wysłaniem zlecenia telekomunikacyjnego. 7. Korekta danych przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy po wysłaniu zlecenia telekomunikacyjnego Anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy po wysłaniu zlecenia telekomunikacyjnego. Prowizji nie pobiera się gdy przelew zlecony był w walucie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w obrocie z tymi państwami - w przypadku podania nieprawidłowego numeru rachunku bankowego jeśli Bank w tej sytuacji nie odzyskał kwoty przelewu. Zwrot przelewu wysłanego do banku odbiorcy z przyczyn niezależnych od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (np. nieprawidłowy numer rachunku, przelew na rachunek zamknięty, inne powody). Wyjaśnienie szczegółów płatności wychodzących lub otrzymanych, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy oraz udzielenie innych wyjaśnień dotyczących płatności na wniosek Klienta. Prowizja jest pobierana w sytuacji, gdy wymagany jest kontakt z bankiem trzecim. 2 10, nie więcej niż 50% kwoty przelewu + koszty rzeczywiste banku trzeciego, o ile wystąpią 10, nie więcej niż 50% kwoty przelewu + koszty rzeczywiste banku trzeciego, o ile wystąpią 10, nie więcej niż 50% kwoty przelewu + koszty rzeczywiste banku trzeciego, o ile wystąpią 10, nie więcej niż 50% kwoty przelewu + koszty rzeczywiste banku trzeciego, o ile wystąpią Prowizja za czynności opisane w punktach 6 10 nie jest pobierana, jeżeli stwierdzono błąd leżący po stronie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. lub czynność dotyczy przelewów między rachunkami prowadzonymi przed dniem połączenia w BNP Parbias Bank Polska SA, a rachunkami prowadzonymi przed dniem połączenia w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. IX. Polecenie Zapłaty Przyjęcie, zmiana i odwołanie zgody na polecenie zapłaty Wykonanie polecenia zapłaty między rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Banku Polska SA Obciążenie rachunku Posiadacza Rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty 2,00 X. Karta VISA (w ofercie do dnia ) / MasterCard Opłata za wydanie karty w miejsce zastrzeżonej Prowizja od transakcji bezgotówkowych Opłata za ponowne wygenerowanie kodu PIN 1 4. Opłata za ekspresowy odbiór karty lub numeru PIN w Oddziale Banku 5 5. Opłata za wyszukanie i przesłanie kopii dowodu dokonania transakcji Opłata za pakiet Bezpieczna karta zakres B (naliczana miesięcznie za każdą kartę debetową objętą ubezpieczeniem) (Opłata nie dotyczy Klientów, którzy przystąpili/zawarli Umowę Ubezpieczenia po 2 kwietnia 2015) Opłata za Bezpieczna Podróż" (naliczana miesięcznie za każdą kartę debetową objętą ubezpieczeniem) (Opłata nie dotyczy Klientów, którzy przystąpili/zawarli Umowę Ubezpieczenia po 2 kwietnia 2015) XI. Wpłaty dokonywane przez osoby niebędące klientami Banku Wpłata gotówki na rachunki w innych bankach w PLN dotycząca realizacji płatności za usługi związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego lub regulowaniem opłat życia codziennego (m.in. opłaty za energię, gaz, wodę, wywóz odpadów itd. Wpłata gotówki na rachunki w innych bankach w PLN inna niż dotycząca realizacji płatności za usługi związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego lub regulowaniem opłat życia codziennego (m.in. opłaty za energię, gaz, wodę, wywóz odpadów itd. 1,00 9,99 0,50 % (min. 5,00) niedostępne Wpłata gotówki na rachunki w innych bankach w walucie obcej w tym przekaz za granicę. niedostępne 6 Przelew NON-STP jest to przelew transgraniczny lub zagraniczny, w treści, którego stwierdzono którykolwiek z podanych poniżej braków lub usterek: a. brak poprawnego kodu SWIFT (BIC) banku odbiorcy, b. podany numer rachunku nie spełnia standardu IBAN - dla płatności do krajów, gdzie jest on wymagany, c. niewłaściwe sformatowanie zlecenia (dane w nieprawidłowych polach). scan 8/

9 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 9 z 24 Rozdział IV Rachunki wycofane ze sprzedaży Konto Osobiste: Pakiet S 7 I. Podstawowe opłaty za produkty i usługi w ramach Pakietu S (W OFERCIE BANKU DO R.) Miesięczna opłata za produkty i usługi obejmująca: Otwarcie i prowadzenie konta osobistego w PLN Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa (w ofercie do dnia ) / MasterCard 1 Dostęp do Centrum Telefonicznego/ Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta Dostęp do systemu bankowości internetowej Dostęp do Bankowości Mobilnej Mobile Ubezpieczenie Bezpieczna karta zakres A 3,00 3 Otwarcie rachunku walutowego 2 Prowadzenie rachunku walutowego II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Wypłata gotówki z rachunków 1 własnych Oddział Bankomaty własne Banku należące przed dniem połączenia BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. do BNP Paribas Bank Polska S.A., lista bankomatów znajduje się na stronie karta Bankomaty Euronet w kraju karta Pozostałe bankomaty w kraju karta Bankomaty za granicą karta 5,00 3% (min. 5,00) Wpłata gotówki na rachunki własne Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w oddziałach 2 Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz osób fizycznych III. Prowizje i opłaty za przelewy Przelew wewnętrzny w PLN i w walutach obcych (dotyczy przelewów pomiędzy 1 rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w 2 innym Banku oraz przelew wewnetrzny w PLN z rachunku w PLN inny niż w punkcie 1 powyżej Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej, oraz wewnętrzny w 3 walucie obcej inny niż w punkcie 1 powyżej (opłata pobierana w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR) Oddział Mobile Centrum Telefoniczne 3% (min. 7,00)/0 PLN 8 Centrum Telefoniczne Bankofon 1,00 7,00 3,00 0,50 0,35% kwoty zlecenia (min. 6; max 20) 0,20% kwoty zlecenia (min. 3; max 20) Przelew zagraniczny SEPA IV. Prowizje i opłaty za zlecenia stałe Oddział Centrum Telefoniczne Centrum Telefoniczne Bankofon Utworzenie i zmiana zlecenia stałego 5,00 - Odwołanie zlecenia stałego - Zlecenie stałe (każdorazowa realizacja) 0,50 7 Dotyczy również klientów Pakietu Impreza oraz Spoko, które otrzymały nową nazwę: Pakiet S. 8 Dotyczy wypłat z Bankomatów podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą. Pobrane prowizje za wypłaty gotówki w bankomatach podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą zostaną zwrócone na rachunek Klienta w następnym miesiącu rozliczeniowym. 9 Przelewy na rachunek prowadzony w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. nie są realizowane kanałem SEPA scan 9/

10 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 10 z 24 Konto Osobiste: Pakiet M 10 I. Podstawowe opłaty za produkty i usługi w ramach Pakietu M 11 (W OFERCIE BANKU DO R.) Miesięczna opłata za produkty i usługi obejmująca: Otwarcie i prowadzenie konta osobistego w PLN Dostęp do Centrum Telefonicznego/ Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta Dostęp do systemu bankowości internetowej Dostęp do Bankowości Mobilnej Mobile Ubezpieczenie Bezpieczna karta zakres A 8,50 Opłata za wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa (w ofercie do dnia ) / MasterCard (miesięcznie) 4,00 Otwarcie rachunku walutowego 2 4. Prowadzenie rachunku walutowego II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Oddział Bankomaty własne Banku należące przed dniem połączenia BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. do BNP Paribas Bank Polska S.A., lista bankomatów znajduje się na stronie karta Bankomaty Euronet w kraju karta Pozostałe bankomaty w kraju karta Bankomaty za granicą karta Wypłata gotówki 5,00 5,00 Wpłata gotówki na rachunki własne Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz osób fizycznych III. Prowizje i opłaty za przelewy Przelew wewnętrzny (w PLN i w walutach obcych) (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku oraz przelew wewnetrzny w PLN z rachunku w PLN inny niż w punkcie 1 powyżej Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej, oraz wewnętrzny w walucie obcej inny niż w punkcie 1 powyżej (opłata pobierana w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR) Oddział Mobile Centrum Telefoniczne 3% (min. 7,00)/0 PLN 12 Centrum Telefoniczne Bankofon 7,00 3,00 0,50 0,35% kwoty zlecenia (min. 6; max 20) 0,20% kwoty zlecenia (min. 3; max 20) Przelew zagraniczny SEPA IV. Prowizje i opłaty za zlecenia stałe Oddział Centrum Telefoniczne Centrum Telefoniczne Bankofon Utworzenie i zmiana zlecenia stałego - Odwołanie zlecenia stałego - Zlecenie stałe (każdorazowa realizacja) 0,50 10 Dotyczy również klientów Pakietu Komfort, Pogoda oraz oferty Rachunku dla Nierezydenta w PLN, które otrzymały nową nazwę: Pakiet M. 11 Klienci, którzy zawarli umowę o pakiet M przed dniem 27 maja 2013 posiadają w ramach pakietu usługę assistance. 12 Dotyczy wypłat z Bankomatów podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą. Pobrane prowizje za wypłaty gotówki w bankomatach podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą zostaną zwrócone na rachunek Klienta w następnym miesiącu rozliczeniowym. 13 Przelewy na rachunek prowadzony w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. nie są realizowane kanałem SEPA scan 10/

11 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 11 z 24 Konto Osobiste: Pakiet L 14 I. Podstawowe opłaty za produkty i usługi w ramach Pakietu L 15 (W OFERCIE BANKU DO R.) Miesięczna opłata za produkty i usługi obejmująca: Otwarcie i prowadzenie konta osobistego w PLN Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa (w ofercie do dnia ) / MasterCard Dostęp do Centrum Telefonicznego/ Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta Dostęp do systemu bankowości internetowej Dostęp do Bankowości Mobilnej Mobile Ubezpieczenie Bezpieczna karta zakres A 17,00 Otwarcie rachunku walutowego 2 Prowadzenie rachunku walutowego II. Prowizja i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Oddział Bankomaty własne Banku należące przed dniem połączenia BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. do BNP Paribas Bank Polska S.A., lista bankomatów znajduje się na stronie i bankomaty Euronet w kraju karta Pozostałe bankomaty w kraju karta Bankomaty za granicą karta Wypłata gotówki Wpłata gotówki na rachunki własne Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz osób fizycznych III. Prowizje i opłaty za przelewy Przelew wewnętrzny (w PLN i w walutach obcych) (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku oraz przelew wewnetrzny w PLN z rachunku w PLN inny niż w punkcie 1 powyżej Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej, oraz wewnętrzny w walucie obcej inny niż w punkcie 1 powyżej (opłata pobierana w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR) Oddział Mobile Centrum Telefoniczne 3% (min. 7,00)/0 PLN 16 Centrum Telefoniczne Bankofon 7,00 3,00 0,50 0,35% kwoty zlecenia (min. 6; max 20) 0,20% kwoty zlecenia (min. 3; max 20) Przelew zagraniczny SEPA IV. Prowizje i opłaty za zlecenia stałe Oddział Centrum Telefoniczne Centrum Telefoniczne Bankofon Utworzenie i zmiana zlecenia stałego - Odwołanie zlecenia stałego - Zlecenie stałe (każdorazowa realizacja) 14 Dotyczy również klientów Pakietu Złotego, Sukces, Srebrnego, E-pakietu oraz oferty Standardowej, które otrzymały nową nazwę: Pakiet L. 15 Klienci, którzy zawarli umowę o pakiet L przed dniem 27 maja 2013 posiadają w ramach pakietu usługę assistance. 16 Dotyczy wypłat z Bankomatów podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą. Pobrane prowizje za wypłaty gotówki w bankomatach podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą zostaną zwrócone na rachunek Klienta w następnym miesiącu rozliczeniowym. 17 Przelewy na rachunek prowadzony w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. nie są realizowane kanałem SEPA scan 11/

12 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 12 z Konto Osobiste: Pakiet XL 18 I. Podstawowe opłaty za produkty i usługi w ramach Pakietu XL 19 (W OFERCIE BANKU DO R.) Miesięczna opłata za produkty i usługi obejmująca: Otwarcie i prowadzenie konta osobistego w PLN Wydanie i użytkowanie karty debetowej Visa (w ofercie do dnia ) / MasterCard Otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego Dostęp do Centrum Telefonicznego/ Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta Dostęp do systemu bankowości internetowej Dostęp do Bankowości Mobilnej Mobile Ubezpieczenie Bezpieczna karta zakres A Dostęp do Automatycznej Lokaty Overnight do negocjacji Opłata kwartalna za pakiety otwarte do dnia r. 10 / przy aktywach w wys. min. 100 tys. PLN 20 II. Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Oddział Bankomaty własne Banku należące przed dniem połączenia BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. do BNP Paribas Bank Polska S.A., lista bankomatów znajduje się na stronie i bankomaty Euronet w kraju karta Pozostałe bankomaty w kraju karta Bankomaty za granicą karta Wypłata gotówki / 0 PLN 21 Wpłata gotówki na rachunki własne Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz osób fizycznych III. Prowizje i opłaty za przelewy Przelew wewnętrzny (w PLN i w walutach obcych) (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku oraz przelew wewnetrzny w PLN z rachunku w PLN inny niż w punkcie 1 powyżej Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej, oraz wewnętrzny w walucie obcej inny niż w punkcie 1 powyżej (opłata pobierana w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR) Oddział Mobile Centrum Telefoniczne Centrum Telefoniczne Bankofon 7,00 0,35% kwoty zlecenia (min. 6; max 20) 0,20% kwoty zlecenia - (min. 3; max ) 4. Przelew zagraniczny SEPA IV. Prowizje i opłaty za zlecenia stałe Oddział Centrum Telefoniczne Centrum Telefoniczne Bankofon Utworzenie i zmiana zlecenia stałego - Odwołanie zlecenia stałego - Zlecenie stałe (każdorazowa realizacja) 18 Dotyczy również klientów Pakietu Platynowego oraz Platynowego Premium, które otrzymały nową nazwę: Pakiet XL. 19 Klienci, którzy zawarli umowę o pakiet XL przed dniem 27 maja 2013 posiadają w ramach pakietu usługę assistance. 20 Z opłaty pakietowej zwolnieni są: A) klienci którzy utrzymują za pośrednictwem Bank BGŻ BNP Paribas S.A. średnie saldo aktywów na rachunkach i produktach oszczędnościowo-inwestycyjnych w wysokości minimum 100 tys. PLN. Średnie saldo aktywów obliczane jest na podstawie sald aktywów na koniec każdego z trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc pobrania opłaty pakietowej. B) klienci posiadający kredyt w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz aktywa w wysokości minimum 50 tys. PLN są zwolnieni z opłaty pakietowej w okresie spłaty kredytu oraz w okresie 3 miesięcy od daty spłaty zobowiązań kredytowych. 21 Dotyczy wypłat z Bankomatów podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą. Pobrane prowizje za wypłaty gotówki w bankomatach podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą zostaną zwrócone na rachunek Klienta w następnym miesiącu rozliczeniowym. 22 Przelewy na rachunek prowadzony w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. nie są realizowane kanałem SEPA scan 12/

13 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 13 z Rachunki Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, Rachunki Rad Rodziców i Szkolnych Kas Oszczędności I. Podstawowe opłaty Otwarcie i prowadzenie Rachunku Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych PKZP (miesięcznie) Otwarcie i prowadzenie Rachunku Rad Rodziców(miesięcznie) 6,50 Otwarcie i prowadzenie Rachunku Szkolnych Kas Oszczędności SKO(miesięcznie) 6,50 4. Otwarcie Rachunku Walutowego 2 5. Prowadzenie Rachunku Walutowego 6. Opłata za użytkowanie karty debetowej Visa/Mastercard (miesięcznie) 1,00 7. Dostęp do Centrum Telefonicznego 8. Dostęp do Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta 9. Dostęp do systemu Bankowości Internetowej 10. II. Opłata za ubezpieczenie Bezpieczna karta zakres A (opłata nie dotyczy Klientów, którzy przystąpili/zawarli Umowę Ubezpieczenia po 2 kwietnia 2015) Prowizje i opłaty za wypłaty i wpłaty złotówkowe (rachunki w PLN) Oddział 2 Bankomaty własne Banku należące przed dniem połączenia BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. do BNP Paribas Bank Polska S.A., lista bankomatów znajduje się na stronie i bankomaty Euronet w kraju karta Pozostałe bankomaty w kraju karta Bankomaty za granicą karta Wypłata 1 gotówki 3% (min. 5,00) Wpłata gotówki na rachunki własne Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w oddziałach 2 Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz osób fizycznych III. Prowizje i opłaty za przelewy Przelew wewnętrzny (w PLN i w walutach obcych) (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku oraz przelew wewnetrzny w PLN z rachunku w PLN inny niż w punkcie 1 powyżej Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy w walucie obcej, oraz wewnętrzny w walucie obcej inny niż w punkcie 1 powyżej (opłata pobierana w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR) Oddział Centrum Telefoniczne 3% (min. 7,00)/0 PLN 23 Centrum Telefoniczne Bankofon 4,00 1,50 3,00 0,50 0,35% kwoty zlecenia (min. 6; max 20) 0,20% kwoty zlecenia (min. 3; max 20) Przelew zagraniczny SEPA IV. Prowizje i opłaty za zlecenia stałe Oddział Centrum Telefoniczne Centrum Telefoniczne Bankofon Utworzenie i zmiana zlecenia stałego - Odwołanie zlecenia stałego - Zlecenie stałe (każdorazowa realizacja) 1,50 6. Rachunki oszczędnościowe Konto WIĘCEJ oszczędnościowe, Konto BARDZO oszczędnościowe, Konto oszczędnościowe Otwarcie i prowadzenie Konta WIĘCEJ oszczędnościowego 1,00 (w ofercie Banku do r.) Otwarcie i prowadzenie Konta BARDZO oszczędnościowego 1,00 (w ofercie Banku do r.) Otwarcie i prowadzenie Konta oszczędnościowego 1,00 23 Dotyczy wypłat z Bankomatów podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą. Pobrane prowizje za wypłaty gotówki w bankomatach podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą zostaną zwrócone na rachunek Klienta w następnym miesiącu rozliczeniowym. 24 Przelewy na rachunek prowadzony w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. nie są realizowane kanałem SEPA scan 13/

14 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 14 z (w ofercie Banku do r.) Przelew wewnętrzny w PLN Oddział (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew wewnętrzny w PLN Mobile (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Część II Pozostałe prowizje i opłaty wspólne dla wszystkich Klientów I. System bankowości internetowej Jednorazowe powiadomienie SMS 0,20 Jednorazowe powiadomienie Bez opłat Kody autoryzacyjne SMS Bez opłat 4. Wydanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna) Wysłanie pakietu startowego, nośnika kryptograficznego USB lub karty kryptograficznej przesyłką poleconą Wysłanie pakietu startowego, nośnika kryptograficznego USB lub karty kryptograficznej przesyłką kurierską II. Obsługa czeków Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego od każdego czeku. 1 Za inkaso: a) Czeku rozrachunkowego lub gotówkowego (opłatę pobiera się za przyjęcie czeku do inkasa), Bez opłat Wg kosztów rzeczywistych (opłata uiszczona przy odbiorze przesyłki) b) Czeku w walutach obcych (prowizję pobiera się w chwili przyjęcia czeku). 0,50% kwoty czeku (min. 3, max 30) Dodatkowo przy inkasie czeków w walutach obcych tytułem opłat i prowizji banków Do wysokości faktycznego obciążenia z kwoty czeku zagranicznych pośredniczących w zapłacie. przez banki zagraniczne Skup czeków bankierskich wystawionych przez banki posiadające rachunek LORO w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (będącym przed dniem połączenia Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.) i trasowane na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (będącym przed dniem połączenia Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.), wystawione na rzecz Klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (będącymi przed dniem połączenia Klientami Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.) oraz pozostałych czeków, dla których pokrycie zostało z góry przekazane przez bank wystawcy na rachunek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (będącym przed dniem połączenia Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.): 2 a) Czeki w PLN, 2 b) Czeki w walutach obcych. 0,50% kwoty czeku (min. 2; max 10) 4. Odmowa zapłaty za czek walutowy (Np. czek bez pokrycia). wg faktycznie poniesionych kosztów (min. 5) III. Obsługa weksli Weksle złotówkowe (przedstawienie weksli do zapłaty, zgłoszenie do protestu, inkaso weksla itp.). 5 Przedstawienie do zapłaty weksli walutowych (kosztami obciążony jest bank zlecający). 0,10 % kwoty weksla (min. 5) Protest weksli walutowych. wg faktycznie poniesionych kosztów + 45 IV. Najem skrytek sejfowych rozmiar do cm rozmiar nie mniejszy niż cm Dziennie (do 7 dni włącznie). 2,00 3,00 Miesięcznie (8 dni i więcej). 3 5 V. Depozyty rzeczowe Za przyjęcie depozytu rzeczowego na zlecenie Klienta. 15,00 Za przechowanie depozytu rzeczowego na zlecenie Klienta: a) Dzienne, 1,00 b) Miesięczne. 25,00 VI. Usługi powiernicze 25 Przechowywanie papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 26 : a) Akcje 0,12% p. a. b) Obligacje 0,04% p. a. c) Bony skarbowe 0,03% p. a. Przechowywanie papierów wartościowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. do negocjacji Rozliczenie transakcji zawieranej za pośrednictwem biura maklerskiego Rozliczenie transakcji zawieranej na rynku międzybankowym. 3% wartości transakcji 5. Transfer portfela. 15 od każdego rodzaju papieru VII. Transakcje wymiany walut Kupno walut obcych: 25 Tabela Opłat i Prowizji za usługi powiernicze: a) nie zawiera kosztów poniesionych przez Bank z tytułu przechowywania i rozliczania transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, innych instytucjach rozliczeniowych oraz biurach maklerskich, którymi Klient będzie obciążany w terminach i w wysokości zgodnej z tabelami opłat tych Instytucji. b) stawki prowizji podlegają negocjacji do stawek minimalnych. c) stawki prowizji z tytułu przechowywania papierów wartościowych zawierają podatek VAT. 26 Opłata za przechowywanie papierów wartościowych naliczana i pobierana jest miesięcznie na podstawie wartości rynkowej portfela na ostatni roboczy dzień miesiąca lub na dzień zamknięcia rachunku. Dla wyliczenia wartości stanu portfela stosuje się następujące formuły: a) Akcje wartość rynkowa z ostatniego dnia roboczego miesiąca x stawka prowizji/12, b) Dłużne papiery wartościowe wartość nominalna x stawka prowizji/1 scan 14/

15 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 15 z 24 a) USD i EUR (banknoty) 1 % kwoty b) Pozostałych walut (banknoty) 2 % kwoty c) Wszystkich walut w bilonie 60 % równowartości kwoty w bilonie Sprzedaż walut obcych w przypadku: a) USD i EUR (banknoty) 1 % kwoty b) Pozostałych walut (banknoty) 2 % kwoty c) Wszystkich walut w bilonie 60 % równowartości kwoty w bilonie VIII. MultiCash (W ofercie do r.) Miesięczna opłata za użytkowanie systemu MultiCash Przelew złotówkowy na rachunek w innym banku oraz przelew wewnętrzny złotówkowy na rachunek prowadzony w oddziałach banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. Przelew zagraniczny, krajowy w walucie obcej i przelew zagraniczny SEPA na rachunek w innym banku oraz przelew wewnętrzny w walucie obcej na rachunek prowadzony w oddziałach banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A Realizacja zapytania odbiorcy, Klienta Banku BGŻ BNP Paribas S.A.: a) o nowy numer rachunku płatnika, Klienta innego banku 2,00 b) o zgodę na obciążanie rachunku płatnika, Klienta innego banku 2,00 Opłatę pobiera się od odbiorcy składającego zapytanie. 5. Złożenie przez odbiorcy zlecenia wykonania polecenia zapłaty na rachunek w innym banku 2,00 6. Dodatkowe czynności związane z obsługą zleceń niespełniających standardu STP ,00 0,20% (min 3; max 20) Dodatkowe prace serwisowe niezwiązane bezpośrednio z niewłaściwym działaniem systemu MultiCash lub niewynikające z winy Banku: a) wizyta Specjalisty 25 za rozpoczętą godzinę pracy b) dodatkowe szkolenie w siedzibie Klienta lub 15 za godzinę c) blok szkoleniowy 6 godzin 80 IX. Usługi niestandardowe Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczeń oraz innych pism związanych z obsługą produktów 5 bankowych Sporządzenie odpisów, potwierdzeń, dokumentów księgowych kserokopii dokumentu, duplikatów 6 dokumentu (od każdego dokumentu) Przyjęcie dyspozycji/oświadczenia lub ich zmian złożonych przez Posiadacza rachunku w sprawie 1 przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 4. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 1 5. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji lub zmiana dyspozycji dotyczących blokady środków na rachunkach z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadaczy rachunków (nie dotyczy umów, których jedną ze stron jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A.). 6. Dokonanie lub odwołanie blokady rachunku na wniosek Klienta w sytuacjach nie związanych z zabezpieczeniem rachunku przed nieautoryzowaną transakcją lub dostępem do niego przez osoby nieuprawnione Udzielenie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania wkładem lub/i odsetkami na rachunku Bez opłat 8. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem dla banków stron umów kredytowych Bez opłat 9. Pierwszy pisemny monit lub wezwanie do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, 25,00 zaległych opłat lub powstania debetu, w tym nieautoryzowanego, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia odbioru albo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 10. Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty rat 3 kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od wysłania poprzedniego monitu oraz nie częściej niż 1 raz w miesiącu, poprzedzone podjęciem następujących czynności windykacyjnych (których koszty zostały również uwzględnione w opłacie): kontakt telefoniczny (dwa razy), sms (trzy razy), vms (jeden raz), z zastrzeżeniem że: - ilość wysłanych monitów lub wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty rat kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, w procesie windykacyjnym danego klienta nie przekroczy 6 (łącznie z pierwszym monitem) oraz - drugi i kolejny pisemny monit lub wezwanie do zapłaty może zostać wysłane tylko w razie braku dokonania przez klienta zapłaty kolejnej płatności. 1 Opłata za przelew egzekucyjny z tytułu alimentów 1 1 Udzielanie informacji w zakresie dopuszczonym przez Prawo bankowe i inne przepisy prawa: Bank pobiera od zleceniodawcy opłaty z tytułu przygotowywania, sporządzania i przekazywania 10 informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom z wyłączeniem podmiotów zwolnionych ustawowo z opłat (Art. 110 Prawa Bankowego). X. Ubezpieczenie Assistance 28 Zakres ubezpieczenia jak w Pakiecie XL (opłata miesięczna) 2 XI. Ubezpieczenie Wspierające 29 1 Wariant I (opłata miesięczna) 21,00 Wariant II (opłata miesięczna) 24, Przelew NON-STP jest to przelew transgraniczny lub zagraniczny, w treści, którego stwierdzono którykolwiek z podanych poniżej braków lub usterek: a. brak poprawnego kodu SWIFT (BIC) banku odbiorcy, b. podany numer rachunku nie spełnia standardu IBAN - dla płatności do krajów, gdzie jest on wymagany, c. niewłaściwe sformatowanie zlecenia (dane w nieprawidłowych polach). 28 Ubezpieczenie Assistance - produkt w sprzedaży do 24 maja Produkt wycofany ze sprzedaży dnia 1 kwietnia 2015 scan 15/

16 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 16 z 24 Część III Karty Kredytowe i przedpłacone Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum oraz kartę debetową Visa przed dniem r., są zwolnieni z prowizji od wypłat gotówki kartą debetową Visa z bankomatów w kraju i zagranicą 30. Rozdział I Prowizje i opłaty dla kart kredytowych wydanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. I. Opłaty dla kart kredytowych 1 Karta MasterCard Classic Karta główna 49,00 Opłata standardowa w PLN Karta dodatkowa 25,00 Opłata za wydanie karty Opłata roczna za korzystanie z karty (pobierana w każdą rocznicę wydania karty) Warunkiem zwolnienia z rocznej opłaty za korzystanie z karty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych wykonanych kartą w poprzednich 12 miesięcznych cyklach rozliczeniowych w wysokości co najmniej: 2 Karta MasterCard Classic oferta specjalna 31 Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty, jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe na kwotę min. 150 zł. Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty, jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe na kwotę min. 75 zł. 72,00 36, ,00 Opłata roczna za wydanie karty Opłata roczna za korzystanie z karty (pobierana w każdą rocznicę wydania karty) Warunkiem zwolnienia z rocznej opłaty za korzystanie z karty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych wykonanych kartą w poprzednich 12 miesięcznych cyklach rozliczeniowych w wysokości co najmniej: 3 Karta MasterCard Sport Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty, jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe na kwotę min. 75 zł. 72,00 36, ,00 25,00 Opłata roczna za wydanie karty Opłata roczna za korzystanie z karty (pobierana w każdą rocznicę wydania karty) Warunkiem zwolnienia z rocznej opłaty za korzystanie z karty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych wykonanych kartą w poprzednich 12 miesięcznych cyklach rozliczeniowych w wysokości co najmniej: 4 Karta MasterCard Duo Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty, jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe na kwotę min. 150 zł. Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty, jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe na kwotę min. 75 zł. 79,00 39, Opłata roczna za wydanie karty 49,00 25,00 Opłata roczna za korzystanie z karty (pobierana w każdą rocznicę wydania karty) 99,00 49,00 5 Karta MasterCard Gold 69,00 35,00 Opłata roczna za wydanie karty Opłata roczna za korzystanie z karty (pobierana w każdą rocznicę wydania karty) Warunkiem zwolnienia z rocznej opłaty za korzystanie z karty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych wykonanych kartą w poprzednich 12 miesięcznych cyklach rozliczeniowych w wysokości co najmniej: Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty, jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe na kwotę min. 250 zł. Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty, jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe na kwotę min. 125 zł , Opłata obowiązuje dla kart wydanych przez Fortis Bank Polska SA (obecna nazwa Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) przed dniem fuzji prawnej z Dominet Bankiem S.A. 31 Oferta specjalna dotyczy akcji promocyjnych prowadzonych przez Bank, w tym obejmuje karty wydane na podstawie zawartej umowy o Kredyt Samochodowy i Kartę Kredytową lub o Kredyt Gotówkowy i Kartę Kredytową lub o Pożyczkę i Kartę Kredytową). Zasady akcji będą określone w dokumentach regulujących zasady promocji scan 16/

17 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 17 z 24 6 Karta MasterCard Gold oferta specjalna 32 35,00 Opłata roczna za wydanie karty Opłata roczna za korzystanie z karty (pobierana w każdą rocznicę wydania karty) Warunkiem zwolnienia z rocznej opłaty za korzystanie z karty jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą w poprzednich 12 miesięcznych cyklach rozliczeniowych w wysokości co najmniej: 7 Karta MasterCard BNP Paribas World Elite (World Signia) (w ofercie tylko dla Klientów Prestige) Opłata zostanie zwrócona na rachunek karty, jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy zostaną rozliczone transakcje gotówkowe lub bezgotówkowe na kwotę min zł 15 75, Opłata roczna za wydanie karty Opłata roczna za korzystanie z karty (pobierana w każdą rocznicę wydania karty) KARTY WYCOFANE Z OFERTY Opłata standardowa Stawka dla Klientów Pakietu L Stawka dla Klientów Pakietu XL 8 Karta Visa / MasterCard Standard (w ofercie do dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty 39,00 39,00 39,00 Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej 25,00 25,00 25,00 9 Karta Visa Glamour (w ofercie do dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty 39,00 39,00 39,00 Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej 25,00 25,00 25,00 10 Karta Visa Classic (w ofercie do dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty 39,00 39,00 34 /39,00 Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej 25,00 25,00 26 /25,00 11 Karta Visa Gold (w ofercie do dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty /15 Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej 125,00 75,00 34 /75,00 Karta Visa Gold z Pakietem Podróżnika (w ofercie do dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty /27 Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej 245,00 195,00 34 /195,00 12 Karta Visa Platinum (w ofercie do dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej Karta Visa Platinum z Pakietem Podróżnika (w ofercie do dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty / /36 Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej / /21 13 Karta MasterCard Gold z Pakietem Podróżnika (w ofercie do dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty (dla kart wydanych do dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty (dla kart wydanych od dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej (dla kart wydanych do dnia ) Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej (dla kart wydanych od dnia ) 14 Promocja Płać kartą, nie płać za kartę Obowiązuje dla kart wycofanych z oferty: Typ karty / ,00 34 /195, Standardowe opłaty za wydanie i użytkowanie wskazanych niżej typów kart nie są pobierane pod warunkiem rozliczenia w poprzednich 12 miesięcznych cyklach rozliczeniowych transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych wykonanych daną kartą w wysokości co najmniej (w PLN): Karta główna Karta dodatkowa Visa Standard, MasterCard Standard, Visa Classic,, Visa Foto, Visa Glamour Visa Gold Visa Platinum Oferta specjalna dotyczy akcji promocyjnych prowadzonych przez Bank. Zasady akcji będą określone w dokumentach regulujących zasady promocji. 33 Oferta obowiązywała dla kart wydanych przez Fortis Bank Polska SA (obecna nazwa Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) przed dniem fuzji prawnej z Dominet Bankiem SA klientom Pakietu Platynowego Premium, którzy dokonali zmiany Pakietu na Pakiet XL. scan 17/

18 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 18 z 24 II. Ubezpieczenia oferowane do kart kredytowych (Opłaty z tego punktu nie dotyczą Klientów, którzy przystąpili/zawarli Umowę Ubezpieczenia po 2 kwietnia 2015) Karty Standard Karty Classic Karty Gold Karty Platinum (nieembosowane) (embosowane) (embosowane) (embosowane) MasterCard Duo MasterCard Sport Ubezpieczenia podstawowe 1 Bezpieczna Karta zakres A bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat (dla wszystkich kart kredytowych) 2 Bezpieczna Karta zakres B (opłata miesięczna) 2,00 2,50 bez opłat bez opłat 3 BNP Paribas Bezpieczeństwo (opłata pobierana miesięcznie 0,37% 0,37% 0,28% 0,20% od kwoty zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego karty) 34 4 Fortis Bezpieczeństwo (opłata pobierana miesięcznie od 0,37% 0,37% 0,28% 0,20% kwoty zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego karty) 35 5 Finlife Bezpieczna Karta 0,25% 0,25% nie dotyczy nie dotyczy (opłata pobierana miesięcznie od kwoty zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego karty) 36 Ubezpieczenia dodatkowe 1 Bezpieczna Podróż (opłata miesięczna) 9,99 9,99 bez opłaty nie dotyczy III. Pozostałe opłaty i prowizje dla kart kredytowych Prowizja od transakcji bezgotówkowych bez opłat wypłaty gotówki z bankomatów własnych Banku należących przed dniem połączenia BGŻ 3,50 S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. do BNP Paribas Bank Polska S.A., lista bankomatów znajduje się na stronie wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą 4 % (min. 1) 4. Wypłaty gotówki za granicą z bankomatów podmiotów z grupy BNP Paribas 3, Opłata za ponowne wygenerowanie kodu PIN 15,00 6. Opłata za przesunięcie spłaty minimalnej kwoty na następny okres rozliczeniowy bez opłat ( skip payment ) 7. Opłata za automatyczną spłatę zadłużenia bez opłat 8. Opłata za wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej bez opłat 9. Opłata za zmianę limitu kredytowego bez opłat 10. Opłata za zmianę typu karty w trakcie trwania Umowy 5 1 Opłata za ekspresowy odbiór karty lub numeru PIN w Oddziale Banku 5 1 Awaryjna wypłata gotówki za granicą (dotyczy tylko kart Gold i Platinum) Równowartość kwoty 100 USD 1 Wydanie Karty zastępczej za granicą (dotyczy tylko kart Gold i Platinum) Równowartość kwoty 180 USD 14. Opłata za sporządzenie i przesłanie kopii dowodu dokonania transakcji Zestawienie operacji sporządzenie i przesłanie listem zwykłym raz miesiącu 6,00 38 Zestawienie operacji sporządzenie i przesłanie na adres poczty elektronicznej bez opłat Zestawienie operacji sporządzenie kopii 15, Opłata za każdorazowe skorzystanie z karty Priority Pass Równowartość kwoty 24 EUR (od 1 osoby) IV. Ubezpieczenie Wspierające 39 Wariant I (opłata miesięczna) 21,00 Wariant II (opłata miesięczna) 24,00 34 Ubezpieczenie BNP Paribas Bezpieczeństwo dotyczy kart kredytowych wydawanych na podstawie umów zawartych po r. 35 Ubezpieczenie Fortis Bezpieczeństwo dotyczy kart kredytowych wydanych do dnia r.a następnie w ramach tych Umów wznawianych. 36 Ubezpieczenie "Finlife- Bezpieczna Karta" dotyczy Kart wydanych przez Dominet Bank S.A. na podstawie wniosków złożonych do dnia r. a następnie wznawianych przez Fortis Bank Polska SA (obecna nazwa Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) po dniu fuzji prawnej. 37 Różnica między pobraną, a wskazaną w Taryfie prowizją za wypłaty gotówki w bankomatach podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą zostanie zwrócona na rachunek karty klienta w następnym miesiącu rozliczeniowym. 38 Opłata jest pobierana jeśli Posiadacz karty otrzymuje bezpłatnie Zestawienie operacji drogą elektroniczną i wnioskuje dodatkowo o Zestawienie operacji w formie papierowej. 39 Produkt wycofany ze sprzedaży 1 kwietnia 2015 scan 18/

19 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 19 z 24 Rozdział II Prowizje i opłaty dla kart przedpłaconych wydanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. I. Karta przedpłacona MasterCard Opłata roczna za wydanie i użytkowanie karty MasterCard Standard 25,00 II. Pozostałe prowizje i opłaty Wypłaty gotówki z bankomatów własnych Banku należących przed dniem połączenia bez opłat BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. do BNP Paribas Bank Polska S.A., lista bankomatów znajduje się na stronie Pozostałe wypłaty gotówki w kraju i za granicą 4% (min. 1) Wypłaty gotówki za granicą z bankomatów podmiotów z grupy BNP Paribas 0 PLN Prowizja od transakcji bezgotówkowych bez opłat 5. Opłata za wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej bez opłat 6. Opłata za ponowne wygenerowanie kodu PIN 15,00 7. Opłata za sporządzenie i przesłanie kopii dowodu dokonania transakcji 3 8. Ubezpieczenie Bezpieczna Karta zakres A bez opłat (opłata nie dotyczy Klientów, którzy przystąpili/zawarli Umowę Ubezpieczenia po 2 kwietnia 2015) III. Prowizje i opłaty za przelewy Oddział Przelew wewnętrzny w PLN (dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami - Bez opłat prowadzonymi w oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym Banku oraz przelew wewnetrzny w PLN z rachunku w PLN inny niż w punkcie 1 powyżej - 1,50 41 Część IV Kredyty w rachunku, kredyty gotówkowe oraz samochodowe Pozostałe opłaty administracyjne (np. wydanie zaświadczeń, opinii, duplikatów dokumentów) znajdują się w Części II Taryfy Prowizji i Opłat, Rozdział X. Rozdział I Podstawowe Prowizje i opłaty Produkt / opłata: Konto Dobrze Dobrane Pakiet S oraz Pakiet M Pakiet L oraz Pakiet XL I. Kredyt w ROR Wariant Standard Wariant z opłatą miesięczną (1 000 PLN do PLN) Administrowanie kredytem w ROR Udzielenie kredytu, podwyższenie kwoty kredytu lub odnowienie kredytu 1,0% kwoty kredytu/kwoty podwyższenia minimum 5 1,0% kwoty odnowienia 2,0% kwoty kredytu /kwoty odnowienia/kwoty podwyższenia Prowizja przygotowawcza 4. Opłata za wariant z opłatą miesięczną - 2 miesięcznie Zmiana wariantu w Koncie Dobrze Dobranym (zmiana na wariant z opłatą miesięczną) 1,0% nowej wysokości limitu minimum 5 (zmiana na wariant Standard) - - 1,0% kwoty kredytu/ kwoty odnowienia/kwoty podwyższenia Produkt / opłata: I. Kredyt gotówkowy Classic, Kredyt gotówkowy Extra Pakiet S, Pakiet M Pakiet L, Pakiet XL, Konto Dobrze Dobrane Rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat Prowizja przygotowawcza 0,0% - 15,0% kwoty kredytu 0,0% - 15,0% kwoty kredytu 4. II. Prowizja za wcześniejszą spłatę (całości bądź części kredytu) ) 42 0 PLN 0 PLN Miesięczna opłata operacyjna z tytułu obsługi Kredytu 0 PLN 0 PLN Kredyty samochodowe - Kredyt elastyczny na potrzeby własne, Kredyt samochodowy na zakup u autoryzowanego dealera samochodowego, Kredyt z karencją na zakup u autoryzowanego dealera samochodowego Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat Prowizja przygotowawcza 0% - 15,0% 0% - 15,0% 40 Pobrane prowizje za wypłaty gotówki w bankomatach podmiotów z grupy BNP Paribas za granicą zostaną zwrócone na rachunek Klienta w następnym miesiącu rozliczeniowym. 41 Posiadacze Konta osobistego (z Rozdziału I lub IV) zgodnie z wybranym Pakietem. 42 Prowizja znajduje zastosowanie do umów kredytowych zawartych po dacie wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz. U. z 2011r., nr 126, poz. 715 z póz. zm.), tj. po dacie 18 grudnia 2011 roku. Prowizja należna jest w przypadku gdy: 1) spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, oraz 2) kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy Kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty Kredytu. scan 19/

20 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Strona 20 z Prowizja za wcześniejszą spłatę całości bądź części kredytu) 24 0 PLN 0 PLN Podwyższenie kwoty kredytu (w przypadku stwierdzenia niezgodności danych kredytobiorcy lub złożonych przez niego dokumentów 5,0% kwoty podwyższenia 5,0% kwoty podwyższenia i oświadczeń ze stanem faktycznym Bank może min. 3 min. 3 dokonać zwrotu przyjętej opłaty, ale po potrąceniu kosztów w kwocie nie niższej niż 200 zł) Miesięczna opłata operacyjna z tytułu obsługi Kredytu 0 PLN 0 PLN III. Produkty wycofane z oferty Produkt / opłata: Pakiet S, Pakiet M Pakiet L, Pakiet XL, Konto Dobrze Dobrane Dopuszczalne Saldo Debetowe (dotyczy DSD przyznanego przed ) a. Odnowienie DSD bez opłat 43 bez opłat b. Administrowanie DSD bez opłat 28 bez opłat Dopuszczalny limit debetowy (dotyczy Limitów przyznanych przed r.) a. Administrowanie limitem (miesięcznie) - 4,00 KREDYTY SAMOCHODOWE - KREDYT SZYBKI WYJAZD Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat Prowizja przygotowawcza 2,0% - 5,0% 2,0% -5,0% Podwyższenie kwoty kredytu (w przypadku stwierdzenia niezgodności danych kredytobiorcy lub złożonych przez niego dokumentów i oświadczeń ze stanem faktycznym Bank może dokonać zwrotu przyjętej opłaty, ale po potrąceniu kosztów w kwocie nie niższej niż 200 zł) KREDYT NA TAK (dotyczy kredytów przyznanych przed r.) 5,0% kwoty podwyższenia min. 3 a. Rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat 5,0% kwoty podwyższenia min. 3 b. Prowizja przygotowawcza 5,0% kwoty kredytu 3,0% kwoty kredytu d. Podwyższenie kwoty kredytu (w przypadku stwierdzenia niezgodności danych kredytobiorcy lub złożonych przez niego dokumentów i oświadczeń ze stanem faktycznym Bank może dokonać zwrotu przyjętej opłaty, ale po potrąceniu kosztów w kwocie nie niższej niż 200 zł) 5,0% kwoty podwyższenia min. 3 KREDYT EXTRA GOTÓWKA (dotyczy kredytów przyznanych przed r.) a. Opłata za rozpatrzenie wniosku Bez opłat - b. Prowizja przygotowawcza 0,0% - 5,0% - KREDYT GOTÓWKA NA OKRĄGŁO (dotyczy kredytów przyznanych przed r.) a. Opłata za rozpatrzenie wniosku Bez opłat - b. Prowizja przygotowawcza 0% - 5,0% - KREDYT KONSOLIDACYJNY (dotyczy kredytów przyznanych przed r.) a. Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat 3,0% kwoty podwyższenia min. 3 b. Prowizja przygotowawcza 1,0% - 5,0% 1,0% - 3,0% d. Podwyższenie kwoty kredytu (w przypadku stwierdzenia niezgodności danych kredytobiorcy lub złożonych przez niego dokumentów i oświadczeń ze stanem faktycznym Bank może dokonać zwrotu przyjętej opłaty, ale po potrąceniu kosztów w kwocie nie niższej niż 200 zł) KREDYT PROFESJONALISTA (dotyczy kredytów przyznanych przed r.) 1,5% kwoty podwyższenia 1,0% kwoty podwyższenia a. Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat b. Prowizja przygotowawcza 1,0% - 5,0% 1,0% - 3,0% c. Wcześniejsza, częściowa lub całkowita spłata kredytu (dotyczy umów kredytowych gdzie kwota kredytu jest wyższa niż PLN) d. Podwyższenie kwoty kredytu (w przypadku stwierdzenia niezgodności danych kredytobiorcy lub złożonych przez niego dokumentów i oświadczeń ze stanem faktycznym Bank może dokonać zwrotu przyjętej opłaty, ale po potrąceniu kosztów w kwocie nie niższej niż 200 zł) KREDYT DOWOLNY CEL 0 PLN 0 PLN 1,5% kwoty podwyższenia 1,0% kwoty podwyższenia a. Podwyższenie kwoty kredytu - 2,0% kwoty kredytu/kwoty podwyższenia b. Wcześniejsza, częściowa lub całkowita spłata kredytu (dotyczy umów kredytowych gdzie kwota kredytu jest wyższa niż PLN) 0 PLN 0 PLN c. Zamiana warunków kredytu aneksowanie umowy - 20 d. Opłata za wystawienie historii rachunku kredytowego Niedostępne dla Pakietu S. scan 20/

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Z dnia 1 czerwca 2010 r. scan 1/30 9211 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Obowiązuje od 15 czerwca 2009 r. scan 1/28 9211 Spis Treści: Część I Bankowość

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 czerwca 2009 r. Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i

CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i 1 OPŁATY ZWIĄZANE Z OTWIERANIEM I PROWADZENIEM RACHUNKÓW 11 Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 1 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Katowice, 1 stycznia 2012 r. Strona 1 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/PMiZP/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie z dnia 19.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/015 z dnia 05.05.015 r. Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE WYKONYWANE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne 1 II Rachunki bankowe 1 III Karty płatnicze 4 IV Kredyty.6 V Finansowanie handlu.7 VI Zlecenia różne...8 VII

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo