Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

2 Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2

3 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment trading segment gas market sale of gas distributed by own grid Q1 2014: 9 locations, 420 km of grid, about customers Volume in 2013: 40 m m 3 sale of LNG Q1 2014: 20 locations, 50 km of grid, 16 road tankers, approx. 800 customers Volume in 2013: 34 m m 3 wholesale trading transactions on the Polish and foreign gas markets OTC contracts gas import through interconnectors TPA sales Q1 2014: 200 customers volume in 2013: 91 GWh share inswitching in 2013: 54.5% in the business segment, including more than 90% in the second half of 2013 Wholesale trading electric energy market transactions on the Polish energy market OTC contracts TPA sales Q1 2014: customers volume in 2013: 273 GWh under consideration Share in switchingin 2013: 11.3% in the households sector, 16.4% in the business sector 3

4 DUON jest niezależnym sprzedawcą gazu ziemnego i energii elektrycznej Lider rynku LNG 80% udziału w rynku małotonażowego LNG w Polsce Lider rynku gazu TPA 50% klientów biznesowych, którzy zmienili dostawcę gazu wybrało DUON 14 lat doświadczenia na rynku gazu 7lat obecności na GPW 137 mln m3 345 GWh 410 km 19 gazu ziemnego sprzedanego odbiorcom w całej Polsce w 2014 r. poprzez własne i zewnętrzne sieci dystrybucyjne energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom w całej Polsce w 2014 r. poprzez zewnętrzne sieci dystrybucyjne własnej sieci gazociągów dystrybucyjnych w 9 lokalizacjach sieciowych własnych stacji regazyfikacji LNG 636 mln PLN przychodów ze sprzedaży w2014 r. 36 mln PLN EBITDA w2014 r. 23 mln PLN zysku netto w2014 r. 4

5 Kluczowe przesłanki inwestycyjne 1 Potencjał liberalizowanego rynku gazu i energii TPA 7 Wieloletnie eksperckie doświadczenie kadry zarządzającej 2 Potencjał rynku małotonażowego LNG 6 Dynamiczne wzrosty wyników i dobra sytuacja finansowa 3 Lider wśród niezależnych sprzedawców gazu i energii elektrycznej 5 Rozwinięte źródła zaopatrzenia i kanały sprzedażowe 4 Zdywersyfikowany model biznesowy 5

6 1. Potencjał liberalizowanego rynku gazu i energii elektrycznej TPA RYNEK GAZU RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Struktura rynku wg liczby klientów Struktura rynku wg zużycia Struktura rynku wg liczby klientów Struktura rynku wg zużycia 6,8 mln klientów Gospodarstwa 28% 6.59m domowe 90% 208k 1k Małe i średnie przedsiębiorstwa Pozostałe przedsiębiorstwa 10% ok 15,4 mld m 3 62% 16,7 mln klientów 1% 9% gospodarstwa domowe (grupa taryfowa G) Małe i średnie przedsiębiorstwa (grupa taryfowa C) Pozostałe przedsiębiorstwa (grupy taryfowe A, B) 18% 24% 128,2 TWh 58% Formalne umożliwienie odbiorcom zmiany sprzedawcy gazu Uruchomienie rynku gazu na TGE Utworzenie SOD w ramach Grupy PGNIG Formalne umożliwienie odbiorcom zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Wprowadzenie obliga giełdowego Nowy IRIESP Wprowadzenie obliga giełdowego Dyskusje o uwolnieniu cendla sektora przedsiębiorstw Uwolnienie cen dla odbiorców biznesowych spod reżimu taryfowego Dyskusje o uwolnieniu cendla sektora gospodarstw domowych Klienci, którzy zmienili dostawcę w formule TPA(narastająco, na koniec roku) Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Klienci, którzy zmienili dostawcę w formule TPA (narastająco, na koniec roku) Gospodarstwa domowe (grupa taryfowa G) Przedsiębiorstwa (grupy taryfowe A, B, C) Źródło: URE, DUON 6

7 2. Potencjał rynku małotonażowego LNG Polski system przesyłowy gazu Braki w zakresie infrastruktury gazowej w różnych rejonach kraju, zwłaszcza w Polsce północnowschodniej stanowią szansę intensywnego rozwoju dystrybucji i sprzedaży gazu w postaci skroplonej LNG (liquefiednatural gas). Klienci na LNG pozyskiwani są nie tylko w miejscach, w których brakuje gazociągów sieciowych, ale również tam, gdzie spotykają się z odmową przyłączenia do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej. Grupa docelowadla segmentu LNG to odbiorcy przemysłowi i przedsiębiorstwaśredniej wielkości, zużywający do celów energetycznych produkty ropopochodne: oleje opałowe lub LPG. Wraz z rosnącymznaczeniem wymogów środowiskowych potencjalni klienci to również firmy zaspokajający swoje obecne potrzeby w oparciu o węgiel. Źródło: OGP Gaz System S.A. 7

8 3. Lider wśród niezależnych sprzedawców gazu i energii elektrycznej RYNEK GAZU RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ SEGMENT INFRASTRUKTURY SEGMENT OBROTU Udział w rynku małotonażowego LNG w 2014 r. Udział w liczbie zmian sprzedawcy gazu dla przedsiębiorstw do 2014 r. Udział w liczbie zmian sprzedawcy energii elektrycznej dla przedsiębiorstw do 2014 r. Pozostali 20% DUON 80% Pozostali 50% DUON 50% Pozostali 90,6% DUON 9,4% ~46 mln m zmian sprzedawcy 123 tys. zmian sprzedawcy Źródło: URE, DUON 8

9 4. Zdywersyfikowany model biznesowy (1) RYNEK GAZU RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ SEGMENT INFRASTRUKTURY SEGMENT OBROTU 19stacji regazyfikacji LNG 1 700odbiorców w formule TPA (liczba punktów poboru gazu) odbiorców w formule TPA (liczba punktów poboru energii elektrycznej) 19kriogenicznych cystern 460 km sieci gazowej klientów Import gazu przez interkonektory Handel hurtowy na polskiej(towarowa Giełda Energii)i zagranicznych giełdach gazuorazw transakcjach OTC Handelhurtowy na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) i w transakcjach OTC LNG 33,9 38,8 GAZ SIECIOWY 39,6 40,0 38,2 GAZ ZIEMNY TPA 692,9 ENERGIA ELEKTRYCZNA TPA 28,5 344,7 273,3 164,4 0 91, mln m mln m GWh GWh 9

10 4. Zdywersyfikowany model biznesowy (2) Segment infrastruktury Przychody ze sprzedaży według segmentów działalności w 2014 r. Segment obrotu Działalność dystrybucji gazu poprzez sieci dystrybucyjne i stacje regazyfikacji LNG będące tzw. ostatnią milą w łańcuchu dostaw bazuje na występowaniu lokalnych monopoli, a więc zapewnia stabilne źródło wyników i przepływów pieniężnych Wyniki osiągane są przede wszystkim na usłudze dystrybucji, obrót gazem na własnej infrastrukturze generuje relatywnie niewielkie marże. Zyski z dystrybucji zależą od zwrotu z aktywów regulowanych (tzw. WRA), a motorem wzrostu wyników są głównie inwestycje w nowe aktywa. LNG 13% pozostałe 1% hurt energia elektryczna 12% gaz sieciowy 12% 636 mln zł gaz TPA 16% hurt gaz 33% energia elektryczn a TPA 13% DUON kupuje gaz i energię na rynku hurtowym i sprzedaje z kilkuprocentową marżą do klientów końcowych, po pokryciu kosztów pozyskania i obsługi tych klientów oraz kosztów kapitału obrotowego. W tym segmencie działalności DUON nie zarabia na usłudze dystrybucji koszty z tego tytułu klienci ponoszą na rzecz operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Głównym motorem wzrostu wyników jest zwiększanie liczby klientów końcowych przekładający się na wzrost wolumenu sprzedaży. Dzięki obecności na rynku gazu i energii DUON jest w stanie zaoferować dostawy w formule dual fuel (gaz i energia elektryczna od jednego dostawcy), co podnosi atrakcyjność produktów DUON. Wyniki segmentu obrotu uwzględniają ponadto zyski osiągane w transakcjach na rynku hurtowym. 10

11 5. Rozwinięte źródła zaopatrzenia i kanały sprzedażowe ŹRÓDŁA DOSTAW KANAŁY SPRZEDAŻY Gaz sieciowy Giełdy OTC Duże koncerny działające na rynku hurtowym gazu w Europie Własna sieć sprzedaży dedykowana segmentowi TPA (ponad 100 przedstawicieli dzięki przejęciu AMB Energia) 14 lokalnych biur obsługi klienta GAZ LNG Terminale Zeebrugge Rotterdam +Świnoujście +Kłajpeda Instalacje skraplania Odolanów Grodzisk Kaliningrad Kingisepp WŁASNE 5 przedstawicieli handlowych dedykowanych sprzedaży w segmencie infrastruktury Niekonwencjonalne kanały: internet, kupony, zakupy grupowe ENERGIA ELEKTRYCZNA Giełda OTC Mali producenci energii (m.in. OZE) ZEWNĘTRZNE call center Sieć kilkudziesięciu partnerów 11

12 6. Dynamiczne wzrosty wyników i dobra sytuacja finansowa Przychody ze sprzedaży, EBITDA i zysk netto w latach mln PLN (mln PLN) Przychody ze sprzedaży 635,9 394,3 252,3 114,2 EBITDA 36,4 21,0 13,6 4,5 Zysk z działalności operacyjnej 29,9 15,4 8,7 0,0 Zysk netto 23,2 10,7 6,2-3,2 Przepływy z działalności operacyjnej 10,7 27,1 14,7-14,0 Aktywa ogółem 389,5 304,1 270,6 254,8 Dług netto i dług netto/ebitda w latach mln PLN EBITDA infrastruktura EBITDA obrót Zysk netto Przychody ze sprzedaży Zobowiązania 160,8 100,3 78,1 70,8 Dług netto 35,0 16,2 32,5 35,9 Zadłużenie finansowe 55,0 47,7 42,5 50, Kapitał własny 228,7 203,8 192,5 184,0 Amortyzacja 6,4 5,6 4,9 4,4 Dług netto/ebitda 1,0x 0,8x 2,4x 8,0x Zadłużenie finansowe/kapitał własny 0,2x 0,2x 0,2x 0,3x Dług netto Dług netto/ebitda 12

13 7. Wieloletnie eksperckie doświadczenie kadry zarządzającej 14-letnia historia DUON Rozpoczęcie działalności w ramachsegmentu infrastruktury 2002 Rozpoczęcie sprzedaży z pierwszej stacji regazyfikacji LNG 2007 IPO na GPW 2011 Połączenie grup CP Energiai KRI 2011 Rozpoczęcie działalności w segmencie obrotu sprzedaż energii elektrycznej TPA 2013 Rozpoczęcie sprzedaży gazu ziemnego TPA Zmiana firmy na DUON 2014 Przejęcie sieci sprzedaży zbudowanej przez AMB Energia doświadczony Zarząd Mariusz Caliński - Prezes Zarządu Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 2008 r. kieruje KRI, a od 2011 r. jest Prezesem Zarządu Grupy DUON po połączeniu KRI z CP Energią. Odpowiada za segment infrastruktury oraz w skali Grupy za zarządzanie strategiczne, rozwój i komunikację. Michał Swół - Wiceprezes Zarządu ACMA, CGMA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Grupy DUON S.A. (poprzednio CP Energia S.A.) pracuje od 2009 roku. Związany z sektorem ropy i gazu od 2000 r. W 2012 r. wyróżniony przez Forbes w konkursie na Dyrektora Finansowego Roku. Krzysztof Noga - Wiceprezes Zarządu Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz studiów MBA Uniwersytet Gdański / Erasmus Rotterdam. W Grupie DUON jest odpowiedzialny za rozwój segmentu obrotu oraz działania marketingowe. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w DUON Marketing and Trading S.A. Z rynkiem energii związany od 20 lat. i kadra ekspertów rynkowych Menadżerowie DUON posiadają unikalne na rynku know how w zakresie inwestycji i eksploatacji obiektów dystrybucyjnych w obszarze LNG. DUON dysponuje też jednym z najlepszych w Polsce zespołów traderów i przedstawicieli handlowych. 13

14 Strategia rozwoju -podsumowanie INFRASTRUKTURA GAZ Strategia Rozwój sprzedaży LNG poprzez inwestycje w nowe stacje regazyfikacji LNG Kluczowe czynniki rozwoju Czynniki sukcesu Noweźródła LNG: Kaliningrad, Świnoujście, Kłajpeda,Rotterdam. Unikalne na polskim rynku ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze LNG Na mapie polskiego systemu gazowego istnieje nadal wiele białych plam, co oznacza że wiele polskich gmin jest pozbawionych dostępu do gazu ziemnego. Dlatego potencjał dalszego rozwoju sprzedaży LNG jest wysoki, a LNG stanowi atrakcyjną alternatywę dla pozostałych ropopochodnych nośników energii (np. LPG i olejów opałowych) ENERGIA ELEKTRYCZNA Potencjalnieinwestycjewe własne moce produkcyjne energii elektrycznej w celu wydłużenia łańcucha wartości. Regulacje dotyczące produkcji energii elektrycznej, w tym systemu wsparcia OZE, kogeneracji, kosztów emisji CO 2. Zapewniony popyt na produkowaną energię elektryczną w postaci portfela klientów DUON Synergia w postaci naturalnego hedgingu pomiędzy wytwarzaniem i sprzedażą do końcowychodbiorców. Mamy know how w zakresie rozwoju infrastruktury Strategia Rozwój sprzedaży gazu i energii elektrycznej na zasadach TPA, skoncentrowany szczególnie w segmencie małych i średnich klientów biznesowych OBRÓT Kluczowe czynniki rozwoju Uwolnienie taryf dla klientów biznesowych. Dalszy rozwój hurtowego rynku gazu zwiększenie płynności, dywersyfikacja dostaw. Wzrost świadomości odbiorców o możliwości zmiany dostawcy gazu i energii elektrycznej. Czynniki sukcesu Jeden z najlepszych w kraju zespół traderów oraz unikalne doświadczenia na hurtowym rynku gazu. DUON jest aktywnym dostawcą zarówno gazu jak i energii elektrycznej. Oferuje łączone dostawy gazu i energii elektrycznej (tzw. dual fuel), dzięki czemu uzyskuje efekty synergii pomiędzy sprzedażą tych dwóch produktów. W grudniu 2014 r. DUONprzejął jedną z najbardziej efektywnych sieci sprzedaży energii na zasadach TPA w Polsce, zbudowaną przez AMB Energia, która istotnie wzmocniła siły sprzedażowe Grupy. Rynki gazu i energii elektrycznej w Polsce znajdują się na początkowym etapie liberalizacji. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej, które przeszły wcześniej tego typu procesy liberalizacji rynków, wskazują że monopoliści w ciągu kilku lat tracili 20-30% udziałów w rynku. 14

15 Wyniki finansowe za I kw r.

16 Analiza sprzedaży Struktura przychodów według grup produktów (mln PLN) 131,1 36,64% 26,97% 34,98% 1,41% +81% 237,6 42,22% 37,50% 17,54% 2,75% Handel hurtowy Energia Elektryczna i gaz TPA Gaz sieciowy i LNG Pozostałe Sprzedaż LNG i gazu sieciowego w I kw r. była niższa niż w I kw r. o 4,1 mln zł (9%) ze względu na mniejszą konsumpcję kilku dużych odbiorców przemysłowych (z powodu m.in. przerw technicznych w związku z prowadzonymi renowacjami oraz przesunięciami w harmonogramach produkcyjnych względem ubiegłego roku). Sprzedaż w segmencie obrotu w I kw r. wzrosła w stosunku do I kw r. przede wszystkim w wyniku istotnego zwiększenia sprzedaży gazu TPA oraz wzrostu w handlu hurtowym gazem ziemnym. Sprzedaż gazu TPAwzrosła w efekcie dynamicznego pozyskiwania nowych klientów w ostatnich miesiącach (tylko w I kw. br. liczba odbiorców zwiększyła się o ok. 700 odbiorców). Przychody uzyskiwane na działalności hurtowej rosły wraz ze zwiększoną sprzedażą gazu TPA ze względu na potrzeby zarządzania portfelem zakupionego gazu. Sprzedaż energii elektrycznej TPA była niższa niż w I kw. ubiegłego roku ze względu na rezygnację z pozyskiwania większych, ale niskomarżowych klientów biznesowych i koncentrację na akwizycji mniejszych klientów segmentu B2B. Obroty w handlu hurtowym energią elektryczną wynikają z bieżących potrzeb zarządzania portfelem TPA. I kw.'14 I kw.'15 Wielkość sprzedaży I kw Wielkość sprzedaży I kw Przychody I kw (mln PLN) Przychody I kw (mln PLN) LNG Infrastruktura mln m3 10,6 9,7 23,2 19,9 Gaz sieciowy Infrastruktura mln m3 12,1 11,4 22,9 21,8 Energia elektryczna TPA Obrót GWh 86,2 70,9 20,1 17,9 Gaz ziemny TPA Obrót GWh 103,4 475,1 15,1 71,2 Handel hurtowy energią elektryczną Obrót GWh 103,3 115,7 18,1 18,5 Handel hurtowy gazem Obrót GWh 253,5 785,9 29,8 81,8 Pozostałe infrastruktura Infrastruktura ,8 2,0 Pozostałe obrót Obrót ,5 Suma 131,1 237,6 16

17 Wyniki segmentów działalności EBITDA segmentu infrastruktury (mln PLN) 7,0 5,5 3,6 2,8 2,3 I kw. II kw. III kw. IV kw. Segment infrastruktury Pomimo spadku wolumenu sprzedaży gazu, w I kw r. DUON odnotował wzrost wyników głównie dzięki zwiększeniu marż na sprzedaży LNG. Uruchomienie przez Gazprom produkcji LNG w instalacji w Kaliningradzie pod koniec 2014 r. umożliwiło w I kwartale br. zwiększenie dostaw z Rosji i pozwoliło obniżyć średnie koszty pozyskania LNG. W efekcie EBITDA segmentu infrastruktury w I kw. br. wyniosła 7,0 mln zł i była wyższa niż w roku ubiegłym o 1,5 mln zł EBITDA segmentu obrotu (mln PLN) 9,7 6,6 5,5 2,9 2,9 I kw. II kw. III kw. IV kw Segment obrotu EBITDA segmentu obrotu w I kw r. jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie w 2014 r. Wyższy zysk wynika z rozwoju sprzedaży gazu TPA oraz zawartych kontraktów terminowych (2,16 mln zł zysku w I kw. br.). Nabycie AMB Energia w grudniu 2014 r. miało relatywnie neutralny wpływ na wyniki segmentu obrotu w I kw r. Zwiększenie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu względem I kw. ubiegłego roku w wyniku przejęcia AMB Energia zostało w większości skompensowane przychodami uzyskiwanymi w ramach sprzedaży pozostałej z tytułu utrzymywania klientów pozyskanych przez AMB Energia w okresach wcześniejszych na rzecz innych grup energetycznych. 17

18 Skonsolidowane wyniki Przychody(mln PLN) EBITDA(m PLN) Zysk netto (mln PLN) , , , , , , ,1 635, ,3 36, ,6 23, ,6 658,1* ,5 30,0* ,6 16,9* I kw I kw * Prognoza na 2015 r. Skonsolidowane przychody i wyniki osiągnięte w I kw r. istotnie wzrosły względem I kw r. w efekcie czynników wymienionych wcześniej. Na zysk netto w I kw. br. wpłynęła strata na działalności finansowej w kwocie 3,7 mln PLN, związana z osłabieniem euro w stosunku do złotego w I kw. br. przekładającym się na dokonywaną kwartalnie wycenę instrumentów finansowych zabezpieczającychkursy walutowe po jakich rozliczane będą kontrakty zakupu gazu w latach Strata ta ma charakter jedynie prezentacyjny i zostanie wyrównana w przyszłości albo poprzez odwrócenie ujemnej wyceny w przypadku wzrostu kursu euro w kolejnych kwartałach, albo poprzez kompensatę z dodatkowym zyskiem na poziomie operacyjnym, który zostanie osiągnięty dzięki niższym kosztom zakupu gazu z zagranicy w sytuacji gdy kurs euro pozostanie na dotychczasowym poziomie lub ulegnie dalszej deprecjacji. Mając na względzie z jednej strony poziom wyników osiągniętych w I kw r., z drugiej natomiast (i) czynnik sezonowości mający wpływ na wyniki segmentu infrastruktury (ii) ryzyka dotyczące osiągnięcia założonych wyników w kolejnych kwartałach roku (m.in. ryzyko związane ze zmianą taryfy na gaz w segmencie infrastruktury, ryzyko dostaw LNG z Rosji) (iii) brak konieczności korygowania prognoz, jeżeli odchylenie rzeczywistych wyników w stosunku do prognozy będzie mniejsze niż 10%, Zarząd podtrzymuje prognozę na 2015 r. na niezmienionym poziomie. 18

19 Struktura bilansu Aktywa Pasywa mln PLN mln PLN ,2014 Rzeczowe aktywa trwałe 195,4 194,9 Kapitał własny 234,7 228,7 Wartość firmy i wartości niematerialne 60,2 60,1 Pozostałe aktywa trwałe 7,0 3,6 Należności handlowe i pozostałe należności Odsetkowe zobowiązania długoterminowe 24,7 25,6 Aktywa trwałe 262,6 258,6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 26,8 27,3 Zapasy 2,0 9,6 Zobowiązania długoterminowe 51,5 52,9 86,8 89,3 Odsetkowe zobowiązania krótkoterminowe 35,8 29,4 Pozostałe aktywa obrotowe 10,3 9,4 Zobowiązania handlowe 45,8 58,4 Środki pieniężne ogółem, w tym: 21,7 22,6 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7,2 6,7 Wolne środki pieniężne 18,7 20,0 Rezerwy 8,4 13,4 środkipieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 3,0 2,6 Zobowiązania krótkoterminowe 97,2 107,9 Aktywa obrotowe 120,8 130,9 Aktywa razem 383,4 389,5 Pasywa razem 383,4 389,5 Ze względu na wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, dług netto (bez środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania) zwiększył się z 35 mln PLN na koniec 2014 r. do 41,8mlnPLN na dzień 31 marca 2015 r. (przy zobowiązaniach odsetkowych w wysokości 60,5mlnPLN i wolnych środkach pieniężnych w kwocie 18,7mln PLN). Wskaźnik dług netto/ EBITDA pozostaje na niskim poziomie i na koniec I kw r. wyniósł 1,05 (liczony narastająco za okres 4 ostatnich kwartałów) w porównaniu do poziomu 0,96 na dzień 31 grudnia 2014 r. 19

20 Strategia a wykorzystanie środków z pierwszej serii obligacji Grupa DUON S.A. ustanowiła program prywatnej emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela o wartości do 60 mln zł. Program emisji przewiduje możliwość dokonywania emisji przez Emitenta do 60 tys. sztuk trzyletnich obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda w ramach dwóch serii obligacji. Intencją Emitenta jest dokonanie pierwszej emisji w terminie do 31 grudnia 2015 r. o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, zaś drugiej emisji w terminie do 30 czerwca 2017 r. Potencjalna emisja obligacji w ramach programu odbędzie się w trybie art. 9 pkt 3. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach i będzie skierowana do ściśle ograniczonej grupy inwestorów. 1 Rozwój sprzedaży gazu i energii elektrycznej w modelu TPA Rozwój sprzedaży LNG Potrzeby kapitałowe wynikające z przyjętej strategii będą częściowo finansowanie środkami z obligacji 2 Celem potencjalnej emisji obligacji jest dywersyfikacja źródeł finansowania DUON i zwiększenie udziału długu średnioterminowego w stosunku do krótkoterminowych kredytów obrotowych. Ewentualne wpływy z obligacji zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie rozwoju w segmencie obrotu (co najmniej 2/3 kwoty wpływów), w szczególności na rozbudowę sieci sprzedaży oraz pokrycie rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikającego ze wzrostu sprzedaży do klientów końcowych na zasadach TPA (m.in. pochodna planowanego istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży TPA w 2015r. w porównaniu do 2014 r.). Część środków z emisji (kilka milionów złotych) może zostać przeznaczona na pokrycie nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę, wszczególności w obszarze LNG. 1 Informacja zgodna z raportem bieżącym Emitenta nr 13/2015 z dnia 4 maja 2015 r. 2 Emitent nie określa celu emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, a pozyskane środki planuje przeznaczyć na rozwój zgodnie z zakładaną strategią. 20

21 Załączniki

22 Kurs akcji i wskaźniki rynkowe PLN 3,0 wolumen DUO (prawa oś) kurs DUO (lewa oś) WIG (rebazowany, lewa oś) mln 3,0 Zmiana kursu: +492% 01/ /2015 2,5 2,5 Mediana obrotów (wolumen): 116 tys. 01/ /2015 2,0 2,0 Kapitalizacja: 270 mln PLN przy 2,60 PLN/akcję 1,5 1,5 EV/EBITDA: 8,4x Dane za 2014 r. przy 2,60 PLN/akcję 1,0 1,0 EV/EBIT: 10,2x Dane za 2014 r. przy 2,60 PLN/akcję 0,5 0,5 PE: 11,3x Dane za 2014 r. przy 2,60 PLN/akcję 0,0 gru 11 lut 12 kwi 12 cze 12 sie 12 paź 12 gru 12 lut 13 kwi 13 cze 13 sie 13 paź 13 gru 13 lut 14 kwi 14 cze 14 sie 14 paź 14 gru 14 lut 15 kwi 15 0,0 22

23 Akcjonariat - stan na dzień r. Akcjonariat rozproszony; 56,50% 103,521,223 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda 1 akcja = 1 głos Galiver Ltd.; 17,51% RIT Capital Partners Plc; 10,52% Galiver Limited to spółka reprezentująca LimeRock Partners, fundusz inwestycyjny typu private equity zaangażowany w sektor ropy i gazu. Założony w roku 1998 LimeRock Partners jest stabilnym długoterminowym inwestorem kapitału wzrostowego w spółki energetyczne na całym świecie. Zarządza kapitałem w wysokości ponad 5 mld dolarów. RIT Capital Partners PLC (RothschildInvestment Trust) jest funduszem inwestycyjnym notowanym na giełdzie londyńskiej o zróżnicowanym portfelu. Inwestuje w szeroki, międzynarodowy zakres aktywów, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. ING OFE i ING DFE; 7,97% ING OFE i ING DFE to polskie fundusze emerytalne zarządzane przez Grupę ING TFI Capital Partners S.A. i Capital Partners S.A.; 7,49% Capital Partners S.A. to polski podmiot prowadzący działalność inwestycyjną i doradczą, m.in. poprzez fundusze inwestycyjne i dom maklerski; notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 23

24 Struktura grupy kapitałowej Grupa DUON S.A. Spółka holdingowa, notowana na GPW od 2007 roku 100% 100% 100% DUON Dystrybucja S.A. spółka dystrybucyjna, prowadząca działalność dystrybucji i obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz LPG w oparciu o posiadaną infrastrukturę (sieci gazowe, stacje regazyfikacji) DUON Marketing and Trading S.A. spółka obrotu prowadząca sprzedaż gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w oparciu o infrastrukturę stron trzecich DUON SPV S.A. spółka o charakterze podmiotu holdingowego, integrującego podmiotowo grupę spółek, operacyjnie realizujących funkcje agenta handlowego produktów DUON dedykowanych dla segmentu obrotu 100% 66% PGS Sp. z o.o. spółka transportowa dysponująca taborem specjalistycznych cystern i kontenerów do transportu gazu skroplonego (LNG) DUON Praszka Sp. z o.o. wytwórca i dystrybutor ciepła produkowanego w oparciu o gaz ziemny na terenie miasta Praszka 100% 100% 100% DUON Sprzedaż Sp. z o.o. spółka realizująca bezpośrednio funkcje agenta handlowego produktów DUON, zajmująca się pozyskiwaniem na rzecz DUON Marketing and Trading SA odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego. DUON Services Sp. z o.o. spółka zapewniająca wsparcie backofficew zakresie realizacji funkcji agenta handlowego produktów DUON AMB Energia Sprzedaż Sp. z o.o. spółka prowadząca pozyskiwanie, obsługę posprzedażową oraz utrzymanie klientów pozyskanych na rzecz podmiotów spoza grupy kapitałowej DUON 24

25 Prognoza na 2015 rok i polityka dywidendy Prognoza skonsolidowanych wyników (mln PLN) Polityka dywidendy Prognoza na 2015 rok Dane za 2014 rok Historyczna prognoza wyników na 2014 r. opublikowanaw marcu 2014 r. Dane za 2013 rok Przychody 658,1 635,9 474,0 394,3 EBIT 22,3 29,9 18,4 15,4 EBITDA 30,0 36,4 24,7 21,0 Zysk netto 16,9 23,2 12,9 10,7 Prognoza na rok 2015 zakłada, że: 1. Największy wzrost sprzedaży wystąpi w obszarze gazu sprzedawanego na zasadach TPA tj. w oparciu o infrastrukturę stron trzecich. Wzrost sprzedaży zakłada się również w pozostałych obszarach działalności DUON, z wyjątkiem handlu hurtowego gazem i energią przyjęto założenie, że wyniki z działalności na rynku hurtowym nie będą w sposób istotny kontrybuowały do wyników finansowych DUON w roku Dostawy LNG będą realizowane m.in. z instalacji w Kaliningradzie. 3. Kontrybucja wyników działalności spółek przejętych w ramach transakcji zakupu AMB Energia do wyników DUON w roku 2015 będzie umiarkowana, ponieważ marża osiągana na sprzedaży do pozyskiwanych przez te spółki klientów zwiększy wyniki Grupy DUON głównie w roku 2016 i latach kolejnych. Odnośnie 2015 r. założono natomiast, że marża osiągnięta w 2015 r. dzięki klientom pozyskanym przez te spółki oraz przychody uzyskiwane przez te spółki z tytułu obsługi posprzedażowej klientów pozyskanych wcześniej na rzecz innych przedsiębiorstw energetycznych, pokrywać będą koszty stałe sprzedaży i ogólnego zarządu tych spółek w tym roku. W wyniku przyjętych założeń, wyniki prognozowane na 2015 r. są niższe niż wyniki osiągnięte w 2014 r., ale wyższe niż historyczna prognoza wyników na 2014 r., która była przygotowana przy założeniu osiągania w 2014 r. jedynie niewielkich zysków na handlu hurtowym. Zarząd Spółki zamierza w 2015 r. rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Grupy DUON S.A. wypłatę dywidendy z zysku za rok 2014 w kwocie 0,05 PLNna jedną akcję. Począwszy od 2016 roku Zarząd zamierza corocznie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie30% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy, pod warunkiem utrzymywania wskaźnika zadłużenia wyrażonego jako stosunek skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie przekraczającym 2,5. 25

26 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mln PLN) I kw I kw Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na kontraktach terminowych Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto

27 Skonsolidowany bilans: aktywa (m PLN) Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy i wartości niematerialne Pozostałe aktywa trwałe Aktywa trwałe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe Krótkoterminowe rozliczenia finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym: Wolne środki pieniężne Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania Aktywa obrotowe

28 Skonsolidowany bilans: pasywa (mln PLN) Kapitał własny Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pozostałe zobowiązania Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem

29 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (m PLN) I kw I kw Środki pieniężne i ekwiwalenty na początek okresu Zysk przed opodatkowaniem Amortyzacja Odpisy aktualizujące Zysk ze sprzedaży aktywów niefinansowych Koszty programu motywacyjnego Odsetki i udziały w zyskach Inne korekty Zmiany w kapitale obrotowym Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Inne korekty Odsetki zapłacone Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ekwiwalenty na koniec okresu

30 Kontakt Grupa DUON S.A. ul. Serdeczna 8 Wysogotowo k. Poznania Przeźmierowo t e e 30

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2014 30.06.2014 Wysogotowo, 22 sierpnia 2014 r. 1 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I poł. 2014 I poł. 2013 II kw. 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CP Private Equity Tworzymy wartość CP Absolute Return Inwestujemy w wartość Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lipiec 2015 CP FIZ innowacyjny produkt na niestabilne czasy Nasza propozycja strategii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii B, C,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo