Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

2 Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2

3 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment trading segment gas market sale of gas distributed by own grid Q1 2014: 9 locations, 420 km of grid, about customers Volume in 2013: 40 m m 3 sale of LNG Q1 2014: 20 locations, 50 km of grid, 16 road tankers, approx. 800 customers Volume in 2013: 34 m m 3 wholesale trading transactions on the Polish and foreign gas markets OTC contracts gas import through interconnectors TPA sales Q1 2014: 200 customers volume in 2013: 91 GWh share inswitching in 2013: 54.5% in the business segment, including more than 90% in the second half of 2013 Wholesale trading electric energy market transactions on the Polish energy market OTC contracts TPA sales Q1 2014: customers volume in 2013: 273 GWh under consideration Share in switchingin 2013: 11.3% in the households sector, 16.4% in the business sector 3

4 DUON jest niezależnym sprzedawcą gazu ziemnego i energii elektrycznej Lider rynku LNG 80% udziału w rynku małotonażowego LNG w Polsce Lider rynku gazu TPA 50% klientów biznesowych, którzy zmienili dostawcę gazu wybrało DUON 14 lat doświadczenia na rynku gazu 7lat obecności na GPW 137 mln m3 345 GWh 410 km 19 gazu ziemnego sprzedanego odbiorcom w całej Polsce w 2014 r. poprzez własne i zewnętrzne sieci dystrybucyjne energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom w całej Polsce w 2014 r. poprzez zewnętrzne sieci dystrybucyjne własnej sieci gazociągów dystrybucyjnych w 9 lokalizacjach sieciowych własnych stacji regazyfikacji LNG 636 mln PLN przychodów ze sprzedaży w2014 r. 36 mln PLN EBITDA w2014 r. 23 mln PLN zysku netto w2014 r. 4

5 Kluczowe przesłanki inwestycyjne 1 Potencjał liberalizowanego rynku gazu i energii TPA 7 Wieloletnie eksperckie doświadczenie kadry zarządzającej 2 Potencjał rynku małotonażowego LNG 6 Dynamiczne wzrosty wyników i dobra sytuacja finansowa 3 Lider wśród niezależnych sprzedawców gazu i energii elektrycznej 5 Rozwinięte źródła zaopatrzenia i kanały sprzedażowe 4 Zdywersyfikowany model biznesowy 5

6 1. Potencjał liberalizowanego rynku gazu i energii elektrycznej TPA RYNEK GAZU RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Struktura rynku wg liczby klientów Struktura rynku wg zużycia Struktura rynku wg liczby klientów Struktura rynku wg zużycia 6,8 mln klientów Gospodarstwa 28% 6.59m domowe 90% 208k 1k Małe i średnie przedsiębiorstwa Pozostałe przedsiębiorstwa 10% ok 15,4 mld m 3 62% 16,7 mln klientów 1% 9% gospodarstwa domowe (grupa taryfowa G) Małe i średnie przedsiębiorstwa (grupa taryfowa C) Pozostałe przedsiębiorstwa (grupy taryfowe A, B) 18% 24% 128,2 TWh 58% Formalne umożliwienie odbiorcom zmiany sprzedawcy gazu Uruchomienie rynku gazu na TGE Utworzenie SOD w ramach Grupy PGNIG Formalne umożliwienie odbiorcom zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Wprowadzenie obliga giełdowego Nowy IRIESP Wprowadzenie obliga giełdowego Dyskusje o uwolnieniu cendla sektora przedsiębiorstw Uwolnienie cen dla odbiorców biznesowych spod reżimu taryfowego Dyskusje o uwolnieniu cendla sektora gospodarstw domowych Klienci, którzy zmienili dostawcę w formule TPA(narastająco, na koniec roku) Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Klienci, którzy zmienili dostawcę w formule TPA (narastająco, na koniec roku) Gospodarstwa domowe (grupa taryfowa G) Przedsiębiorstwa (grupy taryfowe A, B, C) Źródło: URE, DUON 6

7 2. Potencjał rynku małotonażowego LNG Polski system przesyłowy gazu Braki w zakresie infrastruktury gazowej w różnych rejonach kraju, zwłaszcza w Polsce północnowschodniej stanowią szansę intensywnego rozwoju dystrybucji i sprzedaży gazu w postaci skroplonej LNG (liquefiednatural gas). Klienci na LNG pozyskiwani są nie tylko w miejscach, w których brakuje gazociągów sieciowych, ale również tam, gdzie spotykają się z odmową przyłączenia do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej. Grupa docelowadla segmentu LNG to odbiorcy przemysłowi i przedsiębiorstwaśredniej wielkości, zużywający do celów energetycznych produkty ropopochodne: oleje opałowe lub LPG. Wraz z rosnącymznaczeniem wymogów środowiskowych potencjalni klienci to również firmy zaspokajający swoje obecne potrzeby w oparciu o węgiel. Źródło: OGP Gaz System S.A. 7

8 3. Lider wśród niezależnych sprzedawców gazu i energii elektrycznej RYNEK GAZU RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ SEGMENT INFRASTRUKTURY SEGMENT OBROTU Udział w rynku małotonażowego LNG w 2014 r. Udział w liczbie zmian sprzedawcy gazu dla przedsiębiorstw do 2014 r. Udział w liczbie zmian sprzedawcy energii elektrycznej dla przedsiębiorstw do 2014 r. Pozostali 20% DUON 80% Pozostali 50% DUON 50% Pozostali 90,6% DUON 9,4% ~46 mln m zmian sprzedawcy 123 tys. zmian sprzedawcy Źródło: URE, DUON 8

9 4. Zdywersyfikowany model biznesowy (1) RYNEK GAZU RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ SEGMENT INFRASTRUKTURY SEGMENT OBROTU 19stacji regazyfikacji LNG 1 700odbiorców w formule TPA (liczba punktów poboru gazu) odbiorców w formule TPA (liczba punktów poboru energii elektrycznej) 19kriogenicznych cystern 460 km sieci gazowej klientów Import gazu przez interkonektory Handel hurtowy na polskiej(towarowa Giełda Energii)i zagranicznych giełdach gazuorazw transakcjach OTC Handelhurtowy na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) i w transakcjach OTC LNG 33,9 38,8 GAZ SIECIOWY 39,6 40,0 38,2 GAZ ZIEMNY TPA 692,9 ENERGIA ELEKTRYCZNA TPA 28,5 344,7 273,3 164,4 0 91, mln m mln m GWh GWh 9

10 4. Zdywersyfikowany model biznesowy (2) Segment infrastruktury Przychody ze sprzedaży według segmentów działalności w 2014 r. Segment obrotu Działalność dystrybucji gazu poprzez sieci dystrybucyjne i stacje regazyfikacji LNG będące tzw. ostatnią milą w łańcuchu dostaw bazuje na występowaniu lokalnych monopoli, a więc zapewnia stabilne źródło wyników i przepływów pieniężnych Wyniki osiągane są przede wszystkim na usłudze dystrybucji, obrót gazem na własnej infrastrukturze generuje relatywnie niewielkie marże. Zyski z dystrybucji zależą od zwrotu z aktywów regulowanych (tzw. WRA), a motorem wzrostu wyników są głównie inwestycje w nowe aktywa. LNG 13% pozostałe 1% hurt energia elektryczna 12% gaz sieciowy 12% 636 mln zł gaz TPA 16% hurt gaz 33% energia elektryczn a TPA 13% DUON kupuje gaz i energię na rynku hurtowym i sprzedaje z kilkuprocentową marżą do klientów końcowych, po pokryciu kosztów pozyskania i obsługi tych klientów oraz kosztów kapitału obrotowego. W tym segmencie działalności DUON nie zarabia na usłudze dystrybucji koszty z tego tytułu klienci ponoszą na rzecz operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Głównym motorem wzrostu wyników jest zwiększanie liczby klientów końcowych przekładający się na wzrost wolumenu sprzedaży. Dzięki obecności na rynku gazu i energii DUON jest w stanie zaoferować dostawy w formule dual fuel (gaz i energia elektryczna od jednego dostawcy), co podnosi atrakcyjność produktów DUON. Wyniki segmentu obrotu uwzględniają ponadto zyski osiągane w transakcjach na rynku hurtowym. 10

11 5. Rozwinięte źródła zaopatrzenia i kanały sprzedażowe ŹRÓDŁA DOSTAW KANAŁY SPRZEDAŻY Gaz sieciowy Giełdy OTC Duże koncerny działające na rynku hurtowym gazu w Europie Własna sieć sprzedaży dedykowana segmentowi TPA (ponad 100 przedstawicieli dzięki przejęciu AMB Energia) 14 lokalnych biur obsługi klienta GAZ LNG Terminale Zeebrugge Rotterdam +Świnoujście +Kłajpeda Instalacje skraplania Odolanów Grodzisk Kaliningrad Kingisepp WŁASNE 5 przedstawicieli handlowych dedykowanych sprzedaży w segmencie infrastruktury Niekonwencjonalne kanały: internet, kupony, zakupy grupowe ENERGIA ELEKTRYCZNA Giełda OTC Mali producenci energii (m.in. OZE) ZEWNĘTRZNE call center Sieć kilkudziesięciu partnerów 11

12 6. Dynamiczne wzrosty wyników i dobra sytuacja finansowa Przychody ze sprzedaży, EBITDA i zysk netto w latach mln PLN (mln PLN) Przychody ze sprzedaży 635,9 394,3 252,3 114,2 EBITDA 36,4 21,0 13,6 4,5 Zysk z działalności operacyjnej 29,9 15,4 8,7 0,0 Zysk netto 23,2 10,7 6,2-3,2 Przepływy z działalności operacyjnej 10,7 27,1 14,7-14,0 Aktywa ogółem 389,5 304,1 270,6 254,8 Dług netto i dług netto/ebitda w latach mln PLN EBITDA infrastruktura EBITDA obrót Zysk netto Przychody ze sprzedaży Zobowiązania 160,8 100,3 78,1 70,8 Dług netto 35,0 16,2 32,5 35,9 Zadłużenie finansowe 55,0 47,7 42,5 50, Kapitał własny 228,7 203,8 192,5 184,0 Amortyzacja 6,4 5,6 4,9 4,4 Dług netto/ebitda 1,0x 0,8x 2,4x 8,0x Zadłużenie finansowe/kapitał własny 0,2x 0,2x 0,2x 0,3x Dług netto Dług netto/ebitda 12

13 7. Wieloletnie eksperckie doświadczenie kadry zarządzającej 14-letnia historia DUON Rozpoczęcie działalności w ramachsegmentu infrastruktury 2002 Rozpoczęcie sprzedaży z pierwszej stacji regazyfikacji LNG 2007 IPO na GPW 2011 Połączenie grup CP Energiai KRI 2011 Rozpoczęcie działalności w segmencie obrotu sprzedaż energii elektrycznej TPA 2013 Rozpoczęcie sprzedaży gazu ziemnego TPA Zmiana firmy na DUON 2014 Przejęcie sieci sprzedaży zbudowanej przez AMB Energia doświadczony Zarząd Mariusz Caliński - Prezes Zarządu Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 2008 r. kieruje KRI, a od 2011 r. jest Prezesem Zarządu Grupy DUON po połączeniu KRI z CP Energią. Odpowiada za segment infrastruktury oraz w skali Grupy za zarządzanie strategiczne, rozwój i komunikację. Michał Swół - Wiceprezes Zarządu ACMA, CGMA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Grupy DUON S.A. (poprzednio CP Energia S.A.) pracuje od 2009 roku. Związany z sektorem ropy i gazu od 2000 r. W 2012 r. wyróżniony przez Forbes w konkursie na Dyrektora Finansowego Roku. Krzysztof Noga - Wiceprezes Zarządu Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz studiów MBA Uniwersytet Gdański / Erasmus Rotterdam. W Grupie DUON jest odpowiedzialny za rozwój segmentu obrotu oraz działania marketingowe. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w DUON Marketing and Trading S.A. Z rynkiem energii związany od 20 lat. i kadra ekspertów rynkowych Menadżerowie DUON posiadają unikalne na rynku know how w zakresie inwestycji i eksploatacji obiektów dystrybucyjnych w obszarze LNG. DUON dysponuje też jednym z najlepszych w Polsce zespołów traderów i przedstawicieli handlowych. 13

14 Strategia rozwoju -podsumowanie INFRASTRUKTURA GAZ Strategia Rozwój sprzedaży LNG poprzez inwestycje w nowe stacje regazyfikacji LNG Kluczowe czynniki rozwoju Czynniki sukcesu Noweźródła LNG: Kaliningrad, Świnoujście, Kłajpeda,Rotterdam. Unikalne na polskim rynku ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze LNG Na mapie polskiego systemu gazowego istnieje nadal wiele białych plam, co oznacza że wiele polskich gmin jest pozbawionych dostępu do gazu ziemnego. Dlatego potencjał dalszego rozwoju sprzedaży LNG jest wysoki, a LNG stanowi atrakcyjną alternatywę dla pozostałych ropopochodnych nośników energii (np. LPG i olejów opałowych) ENERGIA ELEKTRYCZNA Potencjalnieinwestycjewe własne moce produkcyjne energii elektrycznej w celu wydłużenia łańcucha wartości. Regulacje dotyczące produkcji energii elektrycznej, w tym systemu wsparcia OZE, kogeneracji, kosztów emisji CO 2. Zapewniony popyt na produkowaną energię elektryczną w postaci portfela klientów DUON Synergia w postaci naturalnego hedgingu pomiędzy wytwarzaniem i sprzedażą do końcowychodbiorców. Mamy know how w zakresie rozwoju infrastruktury Strategia Rozwój sprzedaży gazu i energii elektrycznej na zasadach TPA, skoncentrowany szczególnie w segmencie małych i średnich klientów biznesowych OBRÓT Kluczowe czynniki rozwoju Uwolnienie taryf dla klientów biznesowych. Dalszy rozwój hurtowego rynku gazu zwiększenie płynności, dywersyfikacja dostaw. Wzrost świadomości odbiorców o możliwości zmiany dostawcy gazu i energii elektrycznej. Czynniki sukcesu Jeden z najlepszych w kraju zespół traderów oraz unikalne doświadczenia na hurtowym rynku gazu. DUON jest aktywnym dostawcą zarówno gazu jak i energii elektrycznej. Oferuje łączone dostawy gazu i energii elektrycznej (tzw. dual fuel), dzięki czemu uzyskuje efekty synergii pomiędzy sprzedażą tych dwóch produktów. W grudniu 2014 r. DUONprzejął jedną z najbardziej efektywnych sieci sprzedaży energii na zasadach TPA w Polsce, zbudowaną przez AMB Energia, która istotnie wzmocniła siły sprzedażowe Grupy. Rynki gazu i energii elektrycznej w Polsce znajdują się na początkowym etapie liberalizacji. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej, które przeszły wcześniej tego typu procesy liberalizacji rynków, wskazują że monopoliści w ciągu kilku lat tracili 20-30% udziałów w rynku. 14

15 Wyniki finansowe za I kw r.

16 Analiza sprzedaży Struktura przychodów według grup produktów (mln PLN) 131,1 36,64% 26,97% 34,98% 1,41% +81% 237,6 42,22% 37,50% 17,54% 2,75% Handel hurtowy Energia Elektryczna i gaz TPA Gaz sieciowy i LNG Pozostałe Sprzedaż LNG i gazu sieciowego w I kw r. była niższa niż w I kw r. o 4,1 mln zł (9%) ze względu na mniejszą konsumpcję kilku dużych odbiorców przemysłowych (z powodu m.in. przerw technicznych w związku z prowadzonymi renowacjami oraz przesunięciami w harmonogramach produkcyjnych względem ubiegłego roku). Sprzedaż w segmencie obrotu w I kw r. wzrosła w stosunku do I kw r. przede wszystkim w wyniku istotnego zwiększenia sprzedaży gazu TPA oraz wzrostu w handlu hurtowym gazem ziemnym. Sprzedaż gazu TPAwzrosła w efekcie dynamicznego pozyskiwania nowych klientów w ostatnich miesiącach (tylko w I kw. br. liczba odbiorców zwiększyła się o ok. 700 odbiorców). Przychody uzyskiwane na działalności hurtowej rosły wraz ze zwiększoną sprzedażą gazu TPA ze względu na potrzeby zarządzania portfelem zakupionego gazu. Sprzedaż energii elektrycznej TPA była niższa niż w I kw. ubiegłego roku ze względu na rezygnację z pozyskiwania większych, ale niskomarżowych klientów biznesowych i koncentrację na akwizycji mniejszych klientów segmentu B2B. Obroty w handlu hurtowym energią elektryczną wynikają z bieżących potrzeb zarządzania portfelem TPA. I kw.'14 I kw.'15 Wielkość sprzedaży I kw Wielkość sprzedaży I kw Przychody I kw (mln PLN) Przychody I kw (mln PLN) LNG Infrastruktura mln m3 10,6 9,7 23,2 19,9 Gaz sieciowy Infrastruktura mln m3 12,1 11,4 22,9 21,8 Energia elektryczna TPA Obrót GWh 86,2 70,9 20,1 17,9 Gaz ziemny TPA Obrót GWh 103,4 475,1 15,1 71,2 Handel hurtowy energią elektryczną Obrót GWh 103,3 115,7 18,1 18,5 Handel hurtowy gazem Obrót GWh 253,5 785,9 29,8 81,8 Pozostałe infrastruktura Infrastruktura ,8 2,0 Pozostałe obrót Obrót ,5 Suma 131,1 237,6 16

17 Wyniki segmentów działalności EBITDA segmentu infrastruktury (mln PLN) 7,0 5,5 3,6 2,8 2,3 I kw. II kw. III kw. IV kw. Segment infrastruktury Pomimo spadku wolumenu sprzedaży gazu, w I kw r. DUON odnotował wzrost wyników głównie dzięki zwiększeniu marż na sprzedaży LNG. Uruchomienie przez Gazprom produkcji LNG w instalacji w Kaliningradzie pod koniec 2014 r. umożliwiło w I kwartale br. zwiększenie dostaw z Rosji i pozwoliło obniżyć średnie koszty pozyskania LNG. W efekcie EBITDA segmentu infrastruktury w I kw. br. wyniosła 7,0 mln zł i była wyższa niż w roku ubiegłym o 1,5 mln zł EBITDA segmentu obrotu (mln PLN) 9,7 6,6 5,5 2,9 2,9 I kw. II kw. III kw. IV kw Segment obrotu EBITDA segmentu obrotu w I kw r. jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie w 2014 r. Wyższy zysk wynika z rozwoju sprzedaży gazu TPA oraz zawartych kontraktów terminowych (2,16 mln zł zysku w I kw. br.). Nabycie AMB Energia w grudniu 2014 r. miało relatywnie neutralny wpływ na wyniki segmentu obrotu w I kw r. Zwiększenie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu względem I kw. ubiegłego roku w wyniku przejęcia AMB Energia zostało w większości skompensowane przychodami uzyskiwanymi w ramach sprzedaży pozostałej z tytułu utrzymywania klientów pozyskanych przez AMB Energia w okresach wcześniejszych na rzecz innych grup energetycznych. 17

18 Skonsolidowane wyniki Przychody(mln PLN) EBITDA(m PLN) Zysk netto (mln PLN) , , , , , , ,1 635, ,3 36, ,6 23, ,6 658,1* ,5 30,0* ,6 16,9* I kw I kw * Prognoza na 2015 r. Skonsolidowane przychody i wyniki osiągnięte w I kw r. istotnie wzrosły względem I kw r. w efekcie czynników wymienionych wcześniej. Na zysk netto w I kw. br. wpłynęła strata na działalności finansowej w kwocie 3,7 mln PLN, związana z osłabieniem euro w stosunku do złotego w I kw. br. przekładającym się na dokonywaną kwartalnie wycenę instrumentów finansowych zabezpieczającychkursy walutowe po jakich rozliczane będą kontrakty zakupu gazu w latach Strata ta ma charakter jedynie prezentacyjny i zostanie wyrównana w przyszłości albo poprzez odwrócenie ujemnej wyceny w przypadku wzrostu kursu euro w kolejnych kwartałach, albo poprzez kompensatę z dodatkowym zyskiem na poziomie operacyjnym, który zostanie osiągnięty dzięki niższym kosztom zakupu gazu z zagranicy w sytuacji gdy kurs euro pozostanie na dotychczasowym poziomie lub ulegnie dalszej deprecjacji. Mając na względzie z jednej strony poziom wyników osiągniętych w I kw r., z drugiej natomiast (i) czynnik sezonowości mający wpływ na wyniki segmentu infrastruktury (ii) ryzyka dotyczące osiągnięcia założonych wyników w kolejnych kwartałach roku (m.in. ryzyko związane ze zmianą taryfy na gaz w segmencie infrastruktury, ryzyko dostaw LNG z Rosji) (iii) brak konieczności korygowania prognoz, jeżeli odchylenie rzeczywistych wyników w stosunku do prognozy będzie mniejsze niż 10%, Zarząd podtrzymuje prognozę na 2015 r. na niezmienionym poziomie. 18

19 Struktura bilansu Aktywa Pasywa mln PLN mln PLN ,2014 Rzeczowe aktywa trwałe 195,4 194,9 Kapitał własny 234,7 228,7 Wartość firmy i wartości niematerialne 60,2 60,1 Pozostałe aktywa trwałe 7,0 3,6 Należności handlowe i pozostałe należności Odsetkowe zobowiązania długoterminowe 24,7 25,6 Aktywa trwałe 262,6 258,6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 26,8 27,3 Zapasy 2,0 9,6 Zobowiązania długoterminowe 51,5 52,9 86,8 89,3 Odsetkowe zobowiązania krótkoterminowe 35,8 29,4 Pozostałe aktywa obrotowe 10,3 9,4 Zobowiązania handlowe 45,8 58,4 Środki pieniężne ogółem, w tym: 21,7 22,6 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7,2 6,7 Wolne środki pieniężne 18,7 20,0 Rezerwy 8,4 13,4 środkipieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 3,0 2,6 Zobowiązania krótkoterminowe 97,2 107,9 Aktywa obrotowe 120,8 130,9 Aktywa razem 383,4 389,5 Pasywa razem 383,4 389,5 Ze względu na wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, dług netto (bez środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania) zwiększył się z 35 mln PLN na koniec 2014 r. do 41,8mlnPLN na dzień 31 marca 2015 r. (przy zobowiązaniach odsetkowych w wysokości 60,5mlnPLN i wolnych środkach pieniężnych w kwocie 18,7mln PLN). Wskaźnik dług netto/ EBITDA pozostaje na niskim poziomie i na koniec I kw r. wyniósł 1,05 (liczony narastająco za okres 4 ostatnich kwartałów) w porównaniu do poziomu 0,96 na dzień 31 grudnia 2014 r. 19

20 Strategia a wykorzystanie środków z pierwszej serii obligacji Grupa DUON S.A. ustanowiła program prywatnej emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela o wartości do 60 mln zł. Program emisji przewiduje możliwość dokonywania emisji przez Emitenta do 60 tys. sztuk trzyletnich obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda w ramach dwóch serii obligacji. Intencją Emitenta jest dokonanie pierwszej emisji w terminie do 31 grudnia 2015 r. o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, zaś drugiej emisji w terminie do 30 czerwca 2017 r. Potencjalna emisja obligacji w ramach programu odbędzie się w trybie art. 9 pkt 3. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach i będzie skierowana do ściśle ograniczonej grupy inwestorów. 1 Rozwój sprzedaży gazu i energii elektrycznej w modelu TPA Rozwój sprzedaży LNG Potrzeby kapitałowe wynikające z przyjętej strategii będą częściowo finansowanie środkami z obligacji 2 Celem potencjalnej emisji obligacji jest dywersyfikacja źródeł finansowania DUON i zwiększenie udziału długu średnioterminowego w stosunku do krótkoterminowych kredytów obrotowych. Ewentualne wpływy z obligacji zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie rozwoju w segmencie obrotu (co najmniej 2/3 kwoty wpływów), w szczególności na rozbudowę sieci sprzedaży oraz pokrycie rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikającego ze wzrostu sprzedaży do klientów końcowych na zasadach TPA (m.in. pochodna planowanego istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży TPA w 2015r. w porównaniu do 2014 r.). Część środków z emisji (kilka milionów złotych) może zostać przeznaczona na pokrycie nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę, wszczególności w obszarze LNG. 1 Informacja zgodna z raportem bieżącym Emitenta nr 13/2015 z dnia 4 maja 2015 r. 2 Emitent nie określa celu emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, a pozyskane środki planuje przeznaczyć na rozwój zgodnie z zakładaną strategią. 20

21 Załączniki

22 Kurs akcji i wskaźniki rynkowe PLN 3,0 wolumen DUO (prawa oś) kurs DUO (lewa oś) WIG (rebazowany, lewa oś) mln 3,0 Zmiana kursu: +492% 01/ /2015 2,5 2,5 Mediana obrotów (wolumen): 116 tys. 01/ /2015 2,0 2,0 Kapitalizacja: 270 mln PLN przy 2,60 PLN/akcję 1,5 1,5 EV/EBITDA: 8,4x Dane za 2014 r. przy 2,60 PLN/akcję 1,0 1,0 EV/EBIT: 10,2x Dane za 2014 r. przy 2,60 PLN/akcję 0,5 0,5 PE: 11,3x Dane za 2014 r. przy 2,60 PLN/akcję 0,0 gru 11 lut 12 kwi 12 cze 12 sie 12 paź 12 gru 12 lut 13 kwi 13 cze 13 sie 13 paź 13 gru 13 lut 14 kwi 14 cze 14 sie 14 paź 14 gru 14 lut 15 kwi 15 0,0 22

23 Akcjonariat - stan na dzień r. Akcjonariat rozproszony; 56,50% 103,521,223 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda 1 akcja = 1 głos Galiver Ltd.; 17,51% RIT Capital Partners Plc; 10,52% Galiver Limited to spółka reprezentująca LimeRock Partners, fundusz inwestycyjny typu private equity zaangażowany w sektor ropy i gazu. Założony w roku 1998 LimeRock Partners jest stabilnym długoterminowym inwestorem kapitału wzrostowego w spółki energetyczne na całym świecie. Zarządza kapitałem w wysokości ponad 5 mld dolarów. RIT Capital Partners PLC (RothschildInvestment Trust) jest funduszem inwestycyjnym notowanym na giełdzie londyńskiej o zróżnicowanym portfelu. Inwestuje w szeroki, międzynarodowy zakres aktywów, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. ING OFE i ING DFE; 7,97% ING OFE i ING DFE to polskie fundusze emerytalne zarządzane przez Grupę ING TFI Capital Partners S.A. i Capital Partners S.A.; 7,49% Capital Partners S.A. to polski podmiot prowadzący działalność inwestycyjną i doradczą, m.in. poprzez fundusze inwestycyjne i dom maklerski; notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 23

24 Struktura grupy kapitałowej Grupa DUON S.A. Spółka holdingowa, notowana na GPW od 2007 roku 100% 100% 100% DUON Dystrybucja S.A. spółka dystrybucyjna, prowadząca działalność dystrybucji i obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz LPG w oparciu o posiadaną infrastrukturę (sieci gazowe, stacje regazyfikacji) DUON Marketing and Trading S.A. spółka obrotu prowadząca sprzedaż gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w oparciu o infrastrukturę stron trzecich DUON SPV S.A. spółka o charakterze podmiotu holdingowego, integrującego podmiotowo grupę spółek, operacyjnie realizujących funkcje agenta handlowego produktów DUON dedykowanych dla segmentu obrotu 100% 66% PGS Sp. z o.o. spółka transportowa dysponująca taborem specjalistycznych cystern i kontenerów do transportu gazu skroplonego (LNG) DUON Praszka Sp. z o.o. wytwórca i dystrybutor ciepła produkowanego w oparciu o gaz ziemny na terenie miasta Praszka 100% 100% 100% DUON Sprzedaż Sp. z o.o. spółka realizująca bezpośrednio funkcje agenta handlowego produktów DUON, zajmująca się pozyskiwaniem na rzecz DUON Marketing and Trading SA odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego. DUON Services Sp. z o.o. spółka zapewniająca wsparcie backofficew zakresie realizacji funkcji agenta handlowego produktów DUON AMB Energia Sprzedaż Sp. z o.o. spółka prowadząca pozyskiwanie, obsługę posprzedażową oraz utrzymanie klientów pozyskanych na rzecz podmiotów spoza grupy kapitałowej DUON 24

25 Prognoza na 2015 rok i polityka dywidendy Prognoza skonsolidowanych wyników (mln PLN) Polityka dywidendy Prognoza na 2015 rok Dane za 2014 rok Historyczna prognoza wyników na 2014 r. opublikowanaw marcu 2014 r. Dane za 2013 rok Przychody 658,1 635,9 474,0 394,3 EBIT 22,3 29,9 18,4 15,4 EBITDA 30,0 36,4 24,7 21,0 Zysk netto 16,9 23,2 12,9 10,7 Prognoza na rok 2015 zakłada, że: 1. Największy wzrost sprzedaży wystąpi w obszarze gazu sprzedawanego na zasadach TPA tj. w oparciu o infrastrukturę stron trzecich. Wzrost sprzedaży zakłada się również w pozostałych obszarach działalności DUON, z wyjątkiem handlu hurtowego gazem i energią przyjęto założenie, że wyniki z działalności na rynku hurtowym nie będą w sposób istotny kontrybuowały do wyników finansowych DUON w roku Dostawy LNG będą realizowane m.in. z instalacji w Kaliningradzie. 3. Kontrybucja wyników działalności spółek przejętych w ramach transakcji zakupu AMB Energia do wyników DUON w roku 2015 będzie umiarkowana, ponieważ marża osiągana na sprzedaży do pozyskiwanych przez te spółki klientów zwiększy wyniki Grupy DUON głównie w roku 2016 i latach kolejnych. Odnośnie 2015 r. założono natomiast, że marża osiągnięta w 2015 r. dzięki klientom pozyskanym przez te spółki oraz przychody uzyskiwane przez te spółki z tytułu obsługi posprzedażowej klientów pozyskanych wcześniej na rzecz innych przedsiębiorstw energetycznych, pokrywać będą koszty stałe sprzedaży i ogólnego zarządu tych spółek w tym roku. W wyniku przyjętych założeń, wyniki prognozowane na 2015 r. są niższe niż wyniki osiągnięte w 2014 r., ale wyższe niż historyczna prognoza wyników na 2014 r., która była przygotowana przy założeniu osiągania w 2014 r. jedynie niewielkich zysków na handlu hurtowym. Zarząd Spółki zamierza w 2015 r. rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Grupy DUON S.A. wypłatę dywidendy z zysku za rok 2014 w kwocie 0,05 PLNna jedną akcję. Począwszy od 2016 roku Zarząd zamierza corocznie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie30% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy, pod warunkiem utrzymywania wskaźnika zadłużenia wyrażonego jako stosunek skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie przekraczającym 2,5. 25

26 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mln PLN) I kw I kw Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na kontraktach terminowych Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto

27 Skonsolidowany bilans: aktywa (m PLN) Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy i wartości niematerialne Pozostałe aktywa trwałe Aktywa trwałe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe Krótkoterminowe rozliczenia finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym: Wolne środki pieniężne Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania Aktywa obrotowe

28 Skonsolidowany bilans: pasywa (mln PLN) Kapitał własny Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pozostałe zobowiązania Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem

29 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (m PLN) I kw I kw Środki pieniężne i ekwiwalenty na początek okresu Zysk przed opodatkowaniem Amortyzacja Odpisy aktualizujące Zysk ze sprzedaży aktywów niefinansowych Koszty programu motywacyjnego Odsetki i udziały w zyskach Inne korekty Zmiany w kapitale obrotowym Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Inne korekty Odsetki zapłacone Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ekwiwalenty na koniec okresu

30 Kontakt Grupa DUON S.A. ul. Serdeczna 8 Wysogotowo k. Poznania Przeźmierowo t e e 30

Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. 20 sierpnia 2015 r.

Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. 20 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. 20 sierpnia 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe I kwartału maja 2014 r.

Wyniki finansowe I kwartału maja 2014 r. Wyniki finansowe I kwartału 2014 13 maja 2014 r. Agenda Model biznesowy Podsumowanie I kw. 2014 r. Wyniki finansowe Załącznik 2 Model biznesowy Stabilny model biznesowy dostosowany do zmian na rynku segment

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe I półrocza sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe I półrocza sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe I półrocza 2014 26 sierpnia 2014 r. Agenda Model biznesowy Podsumowanie I półrocza 2014 r. Wyniki finansowe Załączniki 2 Model biznesowy Stabilny model biznesowy dostosowany do zmian na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2015 rok. 15 marca 2016 r.

Wyniki finansowe za 2015 rok. 15 marca 2016 r. Wyniki finansowe za 2015 rok 15 marca 2016 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za rok 2015 Perspektywy rozwoju 2016+ Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. 13 listopada 2014 r. Agenda Model biznesowy Podsumowanie III kwartału 2014 r. Wyniki finansowe Przejęcie AMB ENERGIA S.A. Załączniki 2 Model biznesowy Stabilny model

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja wyników finansowych. CP Energia za 2011 rok. Warszawa, marzec 2012

CP Energia. Prezentacja wyników finansowych. CP Energia za 2011 rok. Warszawa, marzec 2012 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 Agenda 2 O Spółce i jej obecnej strategii Wyniki i prognozy finansowe Załączniki 3 O Spółce i jej obecnej strategii Nasza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

CP Energia - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku

CP Energia - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku Zastrzeżenie prawne 2 Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i nie powinien stanowić

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 25 lutego 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo