Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju marca 2014 r.

2 DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku % wzrost przychodów do niespełna 400mln zł +54% wzrost EBITDA do ponad 20 mln zł +71% wzrost zysku netto do ponad 10 mln zł +66% wzrost wolumenu energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom TPA do ponad 270 GWh 90% przedsiębiorców, którzy zmienili dostawcę gazu w drugim półroczu 2013 r., wybrało DUON 80% udziału w rynku dostaw LNG: utrzymana pozycja lidera 2

3 Agenda Rynek i model biznesowy Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju Załącznik 3

4 Rynek i model biznesowy

5 Stabilny model biznesowy dostosowany do zmian na rynku segment infrastruktury segment obrotu rynek gazu sprzedaż gazu z sieci własnej 9 lokalizacji, 420 km sieci, ok klientów wolumen 2013: 40 mln m 3 sprzedaż gazu LNG 21 lokalizacji, 50 km sieci, 16 cystern, ok. 800 klientów wolumen 2013: 34 mln m 3 sprzedaż hurtowa transakcje na polskiej i zagranicznych giełdach gazu kontrakty na rynku OTC import gazu przez interkonektory sprzedaż w formule TPA 78 klientów wolumen 2013: 91 GWh udział w switchinguw 2013 r.:w segmencie przedsiębiorstw 54,5%, w tym ponad 90% w 2H2013 rynek energii elektrycznej Rozważane są projekty inwestycyjne w obszarze wytwarzania energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa transakcje na polskiej giełdzie energii kontrakty na rynku OTC Sprzedaż w formule TPA klientów Wolumen 2013: 273 GWh udział w switchinguw 2013 r.: 11,3% w sektorze gospodarstw domowych, 16,4% w sektorze przedsiębiorstw 5

6 DUON na rynku gazu Struktura rynku wg liczby klientów 6,46 mln Gospodarstwa domowe Struktura rynku wg zużycia 30% Udziały w rynkach gazu Pozostali 5% 6% PGNiG 7% 7% G.EN 6,6 mln klientów 200 tys. 1 tys. Małe i średnie przedsiębiorstwa Pozostałe przedsiębiorstwa 16% 15,4 mld m 3 54% 95% 15,4 ok % mld m 3 mln m 3 DUON Rynek gazu ogółem Rynek LNG Źródło: URE Źródło: URE Źródło: URE, DUON Klienci, którzy zmienili dostawcę w formule TPA(narastająco, na koniec roku) Q2013 2Q2013 3Q Źródło: URE, DUON Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa 48% z nich wybrało DUON Dominującą pozycję na rynku gazu ma jeden dostawca -PGNIG, ale rosnąca liczba odbiorców, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy gazu, świadczy o przyspieszeniu procesów liberalizacyjnych, z których korzysta DUON. W podsegmencierynku gazu na rynku LNG DUON zajmuje pozycję lidera z udziałem 80%. 6

7 DUON na rynku energii elektrycznej Struktura rynku wg liczby klientów Źródło: ARE, URE 16,7 mln klientów 89% 1% 10% gospodarstwa domowe (grupa taryfowa G) Małe i średnie przedsiębiorstwa (grupa taryfowa C) Pozostałe przedsiębiorstwa (grupy taryfowe A, B) Struktura rynku wg zużycia 15% 25% 122,6 TWh Klienci, którzy zmienili dostawcę w formule TPA(narastająco, na koniec roku) Źródło: ARE, URE % Gospodarstwa domowe 5% z nich wybrało DUON Przedsiębiorstwa 10% z nich wybrało DUON Rynek energii elektrycznej zdominowany jest przez podmioty zasiedziałe (Enea, Energa, PGE, Tauron, RWE) Liczba odbiorców, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej systematycznie rośnie, co pozwala niezależnym spółkom obrotu takim jak DUON na budowanie swojej pozycji Poza DUON na rynku działa kilkanaście innych niezależnych spółek obrotu energią Źródło: URE, DUON 7

8 Wyniki finansowe

9 Duży wzrost wolumenów sprzedaży w segmencie obrotu Gaz sieciowy i LNG (mln m 3 ) Energia elektryczna i gaz TPA (GWh) 68,1 + 8,5% 73,9 364,4 28,5 + 19,0% 33,9 LNG 164,4 91,1 gaz 39,6 + 0,9% 40,0 gaz sieciowy 164,4 + 66,3% 273,3 energia elektryczna wolumen sprzedaży przychody ze sprzedaży (mln zł) zmiana zmiana Gaz sieciowy (wysoki metan) Infrastruktura tys. m 3 39,6 40,0 + 0,9% 73,8 77,1 + 4,5% Gaz ziemny skroplonylng Infrastruktura tys. m 3 28,5 33,9 + 19,0% 59,1 74,0 + 25,2% Energia elektryczna TPA Obrót GWh 164,4 273,3 + 66,3% 39,8 69,1 + 73,4% Gaz ziemny TPA Obrót GWh 0,0 91,1-0,0 13,9 - Handelhurtowy energią elektryczną Obrót GWh 400,2 386,2-3,5% 71,8 71,9 + 0,1% Handel hurtowy gazem Obrót GWh 5,7 684,8-0,7 80,7 - Pozostałe Infrastruktura 7,1 6,2-12,5% Suma 252,3 394,3 + 56,3% 9

10 przełożył się na dynamiczny wzrost przychodów + 69,4% 57,6 21,8 35,7 Struktura przychodów wg grup produktów(mln zł) 51,2 46,4 252,3 394,3 + 56,3% 28,7% 15,8% 52,7% 46,5 17,1 +10,0pp +5,2pp -14,4pp 52,0 38,3% 21,0% 38,3% 32,4 67,9 29,4 34,2 31,0 34,9 Handel hurtowy Gaz i energia el. TPA Gaz sieciowy i LNG Przychody ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach(mln zł) 97, ,5% 86,2 + 62,0% 63,4 102,7 +27,1% 84,9 40,8 107,9 65,6 44,1 42,2 Ponad 56-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży: wzrost przychodów segmentu infrastruktury o 12,3% do 157,8 mln zł ponad dwukrotny (o 103,9%) wzrost przychodów segmentu obrotu do 270,6 mln zł (spowodowany głównie rozwojem obrotu hurtowego na rynku gazu) Zmiana struktury segmentowej przychodów z niemal zrównoważonej w 2012 roku w kierunku przewagi udziału segmentu obrotu (63,2%) w 2013 roku Wzrost znaczenia segmentu obrotu wpływa na stopniowe zmniejszanie sezonowości wyników w poszczególnych kwartałach 1Q 2Q 3Q 4Q obrót infrastruktura

11 Wyniki segmentów działalności EBITDA infrastruktura(mln zł) 3,2 + 78,1% 5,8-0,5* + 279,5% 3,3 1,4 2,1 + 32,1% 1Q 2Q 3Q 4Q 2,8 + 1,5* 5,1-35,8% * Wpływ zdarzeń jednorazowych: EBITDA raportowana w sprawozdaniu finansowym w 2Q2012 była o 0,5 mln zł niższa, a w 4Q2012 o 1,5 mln zł wyższa niż EBITDA skorygowana o wydarzenia jednorazowe EBITDA obrót(mln zł) -1, ,3 0,7 0,7 0, ,2% 1Q 2Q 3Q 4Q 1,4 0,5 4, ,3% 1,1 Segment infrastruktury Wzrost wyników w stosunku do roku poprzedniego jest rezultatem przede wszystkim istotnego rozwoju sprzedaży LNG oraz wprowadzenia nowej taryfy we wrześniu 2012 r. Sezonowość przychodów wynikająca ze sprzedaży gazu na cele grzewcze przekłada się na wyniki osiągane w segmencie infrastruktury: najlepsze kwartały to Q1 i Q4. Z powodu przedłużającej się zimy 2012/2013, w pierwszym półroczu 2013 r. osiągnięte zostały wyższe wyniki niż w drugim półroczu. EBITDA w Q jest niższa niż skorygowana o wydarzenia jednorazowe EBITDA w Q ponieważ w Q wystąpiły ograniczenia w podaży LNG będące efektem przestojów w produkcji w fabrykach w Odolanowie i Kingiseppie, które spowodowały konieczność ograniczenia dostaw do kilku odbiorców. Segment obrotu Wzrost wyników w całym 2013 roku będący rezultatem rozwoju sprzedaży gazu i energii na zasadzie TPA oraz wyższej aktywności w obszarze hurtowego obrotu gazem Wyniki roku 2012 były dodatkowo obciążone kosztami początkowej fazy działalności (trudności w planowaniu zużycia przy nieznanym profilu portfela klientów, opóźnienia w procedurze zmiany sprzedawcy) Fluktuacja wyników w poszczególnych kwartałach wynika przede wszystkim ze zróżnicowanej aktywności na rynku hurtowym gazu zależnej od pojawiających się możliwości transakcyjnych. 11

12 Istotna poprawa skonsolidowanych zysków i marż EBITDA(mln zł) EBIT(mln zł) Zysk netto (mln zł) , , , , , ,2 + 54,4% + 76,7% + 71,4% , , ,7 Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu wyników na wszystkich poziomach działalności zapoczątkowanego w 2012 roku przede wszystkim dzięki zwiększeniu skali biznesuw obu segmentach działalności. Dodatkowo na wzrost zysku netto w 2013 wpłynął niższy niż w roku poprzednim poziom kosztów finansowych, będący rezultatem obniżki stóp procentowych oraz korzystniejszej struktury finansowania. 12

13 Zdrowa struktura bilansu stwarza potencjał na finansowanie dalszego rozwoju długiem Aktywa Pasywa mln zł mln zł Rzeczowe aktywa trwałe 189,5 190,8 Kapitał własny 192,5 203,8 Wartość firmy i wartości niematerialne 18,1 18,5 Pozostałe aktywa trwałe 5,5 5,0 Odsetkowe zobowiązania długoterminowe 32,0 31,9 Aktywa trwałe 213,1 214,3 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3,3 2,9 Zapasy 2,1 2,3 Zobowiązania długoterminowe 35,3 34,8 Należności handlowe i pozostałe należności 37,6 46,4 Odsetkowe zobowiązania krótkoterminowe 10,5 15,9 Pozostałe aktywa obrotowe 6,8 6,0 Zobowiązania handlowe 25,3 37,7 Środki pieniężne ogółem, w tym: 11,0 35,1 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3,7 3,3 Wolne środki pieniężne 10,0 31,5 Rezerwy 3,3 8,6 środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 1,0 3,6 Zobowiązania krótkoterminowe 42,8 65,5 Aktywa obrotowe 57,4 89,8 Aktywa razem 270,6 304,1 Pasywa razem 270,6 304,1 0,8 Dług netto / EBITDA 2, Dług netto (nie uwzględniający środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania) na koniec 2013 wyniósł 16,2 mln zł, przy czym dług odsetkowy wyniósł 47,7 mln zł, a poziom wolnej gotówki 31,5 mln zł. Dług netto uległ zmniejszeniu w porównaniu do stanu na koniec roku 2012, kiedy to wynosił 32,5 mln PLN. 13

14 Perspektywy rozwoju

15 Prognoza wyników na rok % wyniki prognoza prognozowany (mln zł) wzrost Przychody ze sprzedaży 394,3 474,0 +20,2% EBITDA 21,0 24,7 + 17,9% EBIT 15,4 18,4 +20,0% zysk netto 10,7 12,9 +21,2% Plan sprzedaży gazu i energii elektrycznej do odbiorców końcowych oparty jest o aktualnie posiadany portfel kontraktów. W prognozie uwzględniono również pozostałe planowane przez DUON w 2014r. przychody, które związane są z: (i) hurtowym handlem energią oraz gazem ziemnym (ii) wynikiem na kontraktach terminowych (iii) pozostałą działalnością realizowaną w ramach segmentu infrastruktury. Przyjęto, iż w II kwartale 2014 r. nastąpi zatwierdzenie przez URE nowej taryfy DUON Dystrybucja SA, na bazie której ustalane są ceny gazu w segmencie infrastruktury. Założono, że planowana w 2014 r. sprzedaż LNG zostanie zrealizowana w oparciu o zaopatrzenie w gaz LNG z dotychczasowych źródeł tj. należących do PGNiGinstalacji produkcyjnych LNG w Polsce, fabryki LNG w Kingiseppie w Federacji Rosyjskiej i z terminalu LNG w Zeebrugge w Belgii, a także z nowego kierunku - instalacji LNG w Kaliningradzie. Ceny zakupu założono na poziomie wynikającym z zawartych giełdowychkontraktów terminowych oraz bilateralnych na rynku OTC. 15

16 Perspektywy rozwoju rynek gazu rynek energii elektrycznej segment infrastruktury Nowe źródła LNG: Kaliningrad, Świnoujście, Kłajpeda, Rotterdam Rozwój sprzedaży LNG poprzez inwestycje w stacje LNG Rozwój LNG jako paliwa napędowego Rozważane są projekty inwestycyjne w obszarze wytwarzania energii elektrycznej segment obrotu Wzrost sprzedaży TPA w efekcie postępującej liberalizacji rynku gazu: Rozwój rynku hurtowego Planowane stopniowe uwalnianie cen dla odbiorców przemysłowych Rozbudowa połączeń transgranicznych Wzrost świadomości odbiorców o możliwości zmiany sprzedawcy Oferowanie sprzedaży łączonej gazu i energii el. (dual fuel) Kontynuacja wzrostu sprzedaży TPA: Koncentracja na grupie mniejszych odbiorców Wzrost świadomości odbiorców o możliwości zmiany sprzedawcy Oferowanie sprzedaży łączonej gazu i energii elektrycznej(dual fuel) 16

17 Czynniki sukcesu Brak niezależnych dystrybutorów gazu, którzy mieliby takie doświadczenie, jak DUON (ponad 10 lat funkcjonowania w branży), szczególnie w obszarze LNG Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów Polsce dysponującym zarezerwowanymi mocami na interkonektorach(połączeniach transgranicznych polskiego systemu gazowego z europejskim) pozwalające na import kilkudziesięciu milionów metrów gazu ziemnego z zagranicy Mamy jeden z najlepszych w kraju zespół traderóworaz unikalne doświadczenia na hurtowym rynku gazu Mamy doświadczoną, sprawnie zarządzaną i efektywną sieć sprzedaży D2D, opartą o sprzedawców własnych i współpracę z zewnętrznymi sieciami na zasadzie wyłączności. Jesteśmy obecnie jedynym (poza PGNiG) aktywnym dostawcą zarówno gazu jak i energii elektrycznej, dzięki czemu uzyskujemy efekty synergii pomiędzy sprzedażą tych dwóch produktów (50% pozyskanych klientów gazowych TPA kupuje od nas także energię elektryczną) W krajach Europy Zachodniej, które przeszły proces liberalizacji rynku gazu, monopoliści w ciągu kilku lat tracili 20-30% udziałów w rynku. Mamy wpływ na kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu i energii, ponieważ aktywnie i skutecznie uczestniczymy w podejmowanych działaniach regulacyjnych i organizacyjnych Jesteśmy elastyczni w kształtowaniu oferty produktowej i mamy doświadczenie w sprzedaży energii elektrycznej innowacyjnymi kanałami sprzedaży (Grupon, Gruper, Allegro, sieć Inmedio etc.) 17

18 Załącznik

19 Akcjonariat Galiver Limited 29,8% akcji o wartości nominalnej 1 zł każda 1 akcja = 1 głos RIT Capital Partners PLC 17,9% Capital Partners SA 7,6% pozostali akcjonariusze 44,6% Galiver Limited to spółka reprezentująca LimeRock Partners, fundusz inwestycyjny typu private equity zaangażowany w sektor ropy i gazu. Założony w roku 1998 LimeRock Partners jest stabilnym długoterminowym inwestorem kapitału wzrostowego w spółki energetyczne na całym świecie. Zarządza kapitałem w wysokości ponad 5 mld dolarów. RIT Capital Partners PLC (Rothschild Investment Trust) jest prywatnym funduszem inwestycyjnym notowanym na giełdzie londyńskiej, o szeroko zróżnicowanym portfelu. Jego polityka ma na celu inwestowanie w bardzo zróżnicowany międzynarodowy portfel o szerokim zakresie aktywów, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 19

20 Struktura grupy kapitałowej Grupa DUON S.A. Spółka holdingowa, notowana na GPW od 2007 roku 100% 100% DUON Dystrybucja S.A. spółka dystrybucyjna, prowadząca od 2001 roku działalność dystrybucji i obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego w oparciu o posiadaną infrastrukturę (sieci gazowe, stacje regazyfikacjilng) DUON Marketing and Trading S.A. spółka obrotu, prowadząca od 2011 roku sprzedaż gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w oparciu o infrastrukturę stron trzecich 100% 66% PGS Sp. z o.o. spółka transportowa dysponująca taborem specjalistycznych cystern i kontenerów do transportu gazu skroplonego (LNG) DUON Praszka Sp. z o.o. wytwórca i dystrybutor ciepła produkowanego w oparciu o gaz ziemny na terenie miasta Praszka 20

21 Kurs i obroty 2,0 1,8 Volume DUON WIG Wzrost kursu 1,6 1, % 1, ,0 0,8 0,6 0, Mediana obrotów tys. 0,2 0,

22 Zarząd Grupy DUON Michał Swół WICEPREZES ZARZĄDU Mariusz Caliński PREZES ZARZĄDU Krzysztof Noga CZŁONEK ZARZĄDU Związany ze spółką od 5 lat Dyrektor finansowy, od lat pracujący w spółkach z branży (Nafta Polska)i firmach doradczych (KPMG) Związany ze spółką od 6 lat Doświadczony ekspert i komentator polskiego rynku energetycznego Zdobywał doświadczenie w Sulzer ChemtechPolska, Forte Swedeni Delphi Automotive Systems Poland Związany ze spółką od 3 lat 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej (m.in. PGE, PSE Electra, ENERGA, PGNiGEnergia), aktywny komentator polskiego rynku energetycznego

23 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mln zł) Przychody ze sprzedaży 252,3 394,3 Koszt własny sprzedaży 224,7 348,2 Wynik na kontraktach terminowych 1,2 0,7 Zysk brutto ze sprzedaży 28,8 46,9 Koszty sprzedaży 8,3 14,4 Koszty ogólnego zarządu 13,1 17,4 Pozostałe przychody operacyjne 1,6 9,8 Pozostałe koszty operacyjne 4,0 9,5 Zysk na okazyjnym nabyciu 3,7 0,0 Zysk z działalności operacyjnej 8,7 15,4 Przychody finansowe 1,8 1,5 Koszty finansowe 5,1 3,8 Zysk przed opodatkowaniem 5,4 13,0 Zysk netto 6,2 10,7 23

24 Skonsolidowany bilans: aktywa (mln zł) Wartość firmy i wartości niematerialne 18,1 18,5 Rzeczowe aktywa trwałe 189,5 190,8 Pozostałe aktywa trwałe 5,5 5,0 Aktywa trwałe 213,1 214,3 Zapasy 2,1 2,3 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 37,6 46,4 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 0,4 Pochodne instrumenty finansowe 2,2 1,4 Krótkoterminowe rozliczenia finansowe 1,9 4,2 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym: 11,0 35,1 Wolne środki pieniężne 10,0 31,5 Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 1,0 3,6 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2,6 0,0 Aktywa obrotowe 57,4 89,8 Aktywa razem 270,6 304,1 24

25 Skonsolidowany bilans: pasywa (mln zł) Kapitał własny 192,5 203,8 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 27,0 28,5 Leasing finansowy 5,0 3,3 Pozostałe zobowiązania 1,7 1,8 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,6 1,2 Zobowiązania długoterminowe 35,3 34,8 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 25,3 37,7 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 7,4 12,6 Leasing finansowy 3,1 3,3 Pochodne instrumenty finansowe 2,3 0,5 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0,5 1,8 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 3,3 8,6 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,9 1,0 Zobowiązania krótkoterminowe 42,8 65,5 Pasywa razem 270,6 304,1 25

26 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln zł) Środki pieniężne i ekwiwalenty na początek okresu 14,6 11,0 Zysk przed opodatkowaniem 5,4 13,0 Amortyzacja 5,7 5,6 Odpisy aktualizujące - 1,4 Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych -1,6 0,02 Koszty programu motywacyjnego 0,04 0,6 Odsetki i udziały w zyskach 3,3 2,3 Zysk na okazyjnym nabyciu -3,7 - Inne korekty 0,9-0,1 Zmiany w kapitale obrotowym 4,6 5,4 Zapłacony podatek dochodowy - -1,1 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14,7 27,1 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6,5-4,1 Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,0-0,2 Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 0,4 15,0 Spłaty kredytów i pożyczek -5,7-7,9 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -2,8-3,4 Odsetki zapłacone -3,7-2,4 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -11,8 1,1 Środki pieniężne i ekwiwalenty na koniec okresu 11,0 35,1 26

27 Kontakt Anna Świtalska Dyrektor Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich t m e Grupa DUON S.A. ul. Serdeczna 8 Wysogotowo k. Poznania Przeźmierowo 27

Wyniki finansowe I kwartału maja 2014 r.

Wyniki finansowe I kwartału maja 2014 r. Wyniki finansowe I kwartału 2014 13 maja 2014 r. Agenda Model biznesowy Podsumowanie I kw. 2014 r. Wyniki finansowe Załącznik 2 Model biznesowy Stabilny model biznesowy dostosowany do zmian na rynku segment

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe I półrocza sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe I półrocza sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe I półrocza 2014 26 sierpnia 2014 r. Agenda Model biznesowy Podsumowanie I półrocza 2014 r. Wyniki finansowe Załączniki 2 Model biznesowy Stabilny model biznesowy dostosowany do zmian na

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, marzec 2013

Wysogotowo, marzec 2013 Wysogotowo, marzec 213 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 21 początek działalności w segmencie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU Wysogotowo, 10 listopada 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł III kw. 2015

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. 13 listopada 2014 r. Agenda Model biznesowy Podsumowanie III kwartału 2014 r. Wyniki finansowe Przejęcie AMB ENERGIA S.A. Załączniki 2 Model biznesowy Stabilny model

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja wyników finansowych. CP Energia za 2011 rok. Warszawa, marzec 2012

CP Energia. Prezentacja wyników finansowych. CP Energia za 2011 rok. Warszawa, marzec 2012 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 Agenda 2 O Spółce i jej obecnej strategii Wyniki i prognozy finansowe Załączniki 3 O Spółce i jej obecnej strategii Nasza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2014 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2014 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2014 I kw. 2013

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. 20 sierpnia 2015 r.

Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. 20 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. 20 sierpnia 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

CP Energia - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku

CP Energia - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku Zastrzeżenie prawne 2 Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i nie powinien stanowić

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 31.3.2013 31.12.2012 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 310 287 318 139 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie. Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie www.airwaymedix.pl zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2016 roku Terminy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 30.9.2011 31.12.2010 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 310 235 305 523 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans za okres obrotowy od 01 paŝdziernika 2008r do 31 grudnia 2008r Skonsolidowany bilans AKTYWA Stan na dzień 31.12.2008r 31.12.2007r Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 74 097 80 045 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem BILANS Aktywa razem 314 241 312 654 Aktywa trwałe 280 247 280 667 Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie 171 561 171 494 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 293 963 293 915 Skumulowana

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku Mysłowice, 10 listopada 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Kapitał własny CEDC razem , ,326 Zobowiązania i kapitały własne razem... $ 1,868,525 $ 2,016,718 AKTYWA

Kapitał własny CEDC razem , ,326 Zobowiązania i kapitały własne razem... $ 1,868,525 $ 2,016,718 AKTYWA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE BILANSE (z wyjątkiem ilość akcji i wartości na jedną akcję) AKTYWA 30 czerwca, 2012 (niezbadane) 31 grudnia, 2011 Aktywa obrotowe... Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... $ 138,680

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo