Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju marca 2014 r.

2 DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku % wzrost przychodów do niespełna 400mln zł +54% wzrost EBITDA do ponad 20 mln zł +71% wzrost zysku netto do ponad 10 mln zł +66% wzrost wolumenu energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom TPA do ponad 270 GWh 90% przedsiębiorców, którzy zmienili dostawcę gazu w drugim półroczu 2013 r., wybrało DUON 80% udziału w rynku dostaw LNG: utrzymana pozycja lidera 2

3 Agenda Rynek i model biznesowy Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju Załącznik 3

4 Rynek i model biznesowy

5 Stabilny model biznesowy dostosowany do zmian na rynku segment infrastruktury segment obrotu rynek gazu sprzedaż gazu z sieci własnej 9 lokalizacji, 420 km sieci, ok klientów wolumen 2013: 40 mln m 3 sprzedaż gazu LNG 21 lokalizacji, 50 km sieci, 16 cystern, ok. 800 klientów wolumen 2013: 34 mln m 3 sprzedaż hurtowa transakcje na polskiej i zagranicznych giełdach gazu kontrakty na rynku OTC import gazu przez interkonektory sprzedaż w formule TPA 78 klientów wolumen 2013: 91 GWh udział w switchinguw 2013 r.:w segmencie przedsiębiorstw 54,5%, w tym ponad 90% w 2H2013 rynek energii elektrycznej Rozważane są projekty inwestycyjne w obszarze wytwarzania energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa transakcje na polskiej giełdzie energii kontrakty na rynku OTC Sprzedaż w formule TPA klientów Wolumen 2013: 273 GWh udział w switchinguw 2013 r.: 11,3% w sektorze gospodarstw domowych, 16,4% w sektorze przedsiębiorstw 5

6 DUON na rynku gazu Struktura rynku wg liczby klientów 6,46 mln Gospodarstwa domowe Struktura rynku wg zużycia 30% Udziały w rynkach gazu Pozostali 5% 6% PGNiG 7% 7% G.EN 6,6 mln klientów 200 tys. 1 tys. Małe i średnie przedsiębiorstwa Pozostałe przedsiębiorstwa 16% 15,4 mld m 3 54% 95% 15,4 ok % mld m 3 mln m 3 DUON Rynek gazu ogółem Rynek LNG Źródło: URE Źródło: URE Źródło: URE, DUON Klienci, którzy zmienili dostawcę w formule TPA(narastająco, na koniec roku) Q2013 2Q2013 3Q Źródło: URE, DUON Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa 48% z nich wybrało DUON Dominującą pozycję na rynku gazu ma jeden dostawca -PGNIG, ale rosnąca liczba odbiorców, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy gazu, świadczy o przyspieszeniu procesów liberalizacyjnych, z których korzysta DUON. W podsegmencierynku gazu na rynku LNG DUON zajmuje pozycję lidera z udziałem 80%. 6

7 DUON na rynku energii elektrycznej Struktura rynku wg liczby klientów Źródło: ARE, URE 16,7 mln klientów 89% 1% 10% gospodarstwa domowe (grupa taryfowa G) Małe i średnie przedsiębiorstwa (grupa taryfowa C) Pozostałe przedsiębiorstwa (grupy taryfowe A, B) Struktura rynku wg zużycia 15% 25% 122,6 TWh Klienci, którzy zmienili dostawcę w formule TPA(narastająco, na koniec roku) Źródło: ARE, URE % Gospodarstwa domowe 5% z nich wybrało DUON Przedsiębiorstwa 10% z nich wybrało DUON Rynek energii elektrycznej zdominowany jest przez podmioty zasiedziałe (Enea, Energa, PGE, Tauron, RWE) Liczba odbiorców, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej systematycznie rośnie, co pozwala niezależnym spółkom obrotu takim jak DUON na budowanie swojej pozycji Poza DUON na rynku działa kilkanaście innych niezależnych spółek obrotu energią Źródło: URE, DUON 7

8 Wyniki finansowe

9 Duży wzrost wolumenów sprzedaży w segmencie obrotu Gaz sieciowy i LNG (mln m 3 ) Energia elektryczna i gaz TPA (GWh) 68,1 + 8,5% 73,9 364,4 28,5 + 19,0% 33,9 LNG 164,4 91,1 gaz 39,6 + 0,9% 40,0 gaz sieciowy 164,4 + 66,3% 273,3 energia elektryczna wolumen sprzedaży przychody ze sprzedaży (mln zł) zmiana zmiana Gaz sieciowy (wysoki metan) Infrastruktura tys. m 3 39,6 40,0 + 0,9% 73,8 77,1 + 4,5% Gaz ziemny skroplonylng Infrastruktura tys. m 3 28,5 33,9 + 19,0% 59,1 74,0 + 25,2% Energia elektryczna TPA Obrót GWh 164,4 273,3 + 66,3% 39,8 69,1 + 73,4% Gaz ziemny TPA Obrót GWh 0,0 91,1-0,0 13,9 - Handelhurtowy energią elektryczną Obrót GWh 400,2 386,2-3,5% 71,8 71,9 + 0,1% Handel hurtowy gazem Obrót GWh 5,7 684,8-0,7 80,7 - Pozostałe Infrastruktura 7,1 6,2-12,5% Suma 252,3 394,3 + 56,3% 9

10 przełożył się na dynamiczny wzrost przychodów + 69,4% 57,6 21,8 35,7 Struktura przychodów wg grup produktów(mln zł) 51,2 46,4 252,3 394,3 + 56,3% 28,7% 15,8% 52,7% 46,5 17,1 +10,0pp +5,2pp -14,4pp 52,0 38,3% 21,0% 38,3% 32,4 67,9 29,4 34,2 31,0 34,9 Handel hurtowy Gaz i energia el. TPA Gaz sieciowy i LNG Przychody ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach(mln zł) 97, ,5% 86,2 + 62,0% 63,4 102,7 +27,1% 84,9 40,8 107,9 65,6 44,1 42,2 Ponad 56-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży: wzrost przychodów segmentu infrastruktury o 12,3% do 157,8 mln zł ponad dwukrotny (o 103,9%) wzrost przychodów segmentu obrotu do 270,6 mln zł (spowodowany głównie rozwojem obrotu hurtowego na rynku gazu) Zmiana struktury segmentowej przychodów z niemal zrównoważonej w 2012 roku w kierunku przewagi udziału segmentu obrotu (63,2%) w 2013 roku Wzrost znaczenia segmentu obrotu wpływa na stopniowe zmniejszanie sezonowości wyników w poszczególnych kwartałach 1Q 2Q 3Q 4Q obrót infrastruktura

11 Wyniki segmentów działalności EBITDA infrastruktura(mln zł) 3,2 + 78,1% 5,8-0,5* + 279,5% 3,3 1,4 2,1 + 32,1% 1Q 2Q 3Q 4Q 2,8 + 1,5* 5,1-35,8% * Wpływ zdarzeń jednorazowych: EBITDA raportowana w sprawozdaniu finansowym w 2Q2012 była o 0,5 mln zł niższa, a w 4Q2012 o 1,5 mln zł wyższa niż EBITDA skorygowana o wydarzenia jednorazowe EBITDA obrót(mln zł) -1, ,3 0,7 0,7 0, ,2% 1Q 2Q 3Q 4Q 1,4 0,5 4, ,3% 1,1 Segment infrastruktury Wzrost wyników w stosunku do roku poprzedniego jest rezultatem przede wszystkim istotnego rozwoju sprzedaży LNG oraz wprowadzenia nowej taryfy we wrześniu 2012 r. Sezonowość przychodów wynikająca ze sprzedaży gazu na cele grzewcze przekłada się na wyniki osiągane w segmencie infrastruktury: najlepsze kwartały to Q1 i Q4. Z powodu przedłużającej się zimy 2012/2013, w pierwszym półroczu 2013 r. osiągnięte zostały wyższe wyniki niż w drugim półroczu. EBITDA w Q jest niższa niż skorygowana o wydarzenia jednorazowe EBITDA w Q ponieważ w Q wystąpiły ograniczenia w podaży LNG będące efektem przestojów w produkcji w fabrykach w Odolanowie i Kingiseppie, które spowodowały konieczność ograniczenia dostaw do kilku odbiorców. Segment obrotu Wzrost wyników w całym 2013 roku będący rezultatem rozwoju sprzedaży gazu i energii na zasadzie TPA oraz wyższej aktywności w obszarze hurtowego obrotu gazem Wyniki roku 2012 były dodatkowo obciążone kosztami początkowej fazy działalności (trudności w planowaniu zużycia przy nieznanym profilu portfela klientów, opóźnienia w procedurze zmiany sprzedawcy) Fluktuacja wyników w poszczególnych kwartałach wynika przede wszystkim ze zróżnicowanej aktywności na rynku hurtowym gazu zależnej od pojawiających się możliwości transakcyjnych. 11

12 Istotna poprawa skonsolidowanych zysków i marż EBITDA(mln zł) EBIT(mln zł) Zysk netto (mln zł) , , , , , ,2 + 54,4% + 76,7% + 71,4% , , ,7 Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu wyników na wszystkich poziomach działalności zapoczątkowanego w 2012 roku przede wszystkim dzięki zwiększeniu skali biznesuw obu segmentach działalności. Dodatkowo na wzrost zysku netto w 2013 wpłynął niższy niż w roku poprzednim poziom kosztów finansowych, będący rezultatem obniżki stóp procentowych oraz korzystniejszej struktury finansowania. 12

13 Zdrowa struktura bilansu stwarza potencjał na finansowanie dalszego rozwoju długiem Aktywa Pasywa mln zł mln zł Rzeczowe aktywa trwałe 189,5 190,8 Kapitał własny 192,5 203,8 Wartość firmy i wartości niematerialne 18,1 18,5 Pozostałe aktywa trwałe 5,5 5,0 Odsetkowe zobowiązania długoterminowe 32,0 31,9 Aktywa trwałe 213,1 214,3 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3,3 2,9 Zapasy 2,1 2,3 Zobowiązania długoterminowe 35,3 34,8 Należności handlowe i pozostałe należności 37,6 46,4 Odsetkowe zobowiązania krótkoterminowe 10,5 15,9 Pozostałe aktywa obrotowe 6,8 6,0 Zobowiązania handlowe 25,3 37,7 Środki pieniężne ogółem, w tym: 11,0 35,1 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3,7 3,3 Wolne środki pieniężne 10,0 31,5 Rezerwy 3,3 8,6 środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 1,0 3,6 Zobowiązania krótkoterminowe 42,8 65,5 Aktywa obrotowe 57,4 89,8 Aktywa razem 270,6 304,1 Pasywa razem 270,6 304,1 0,8 Dług netto / EBITDA 2, Dług netto (nie uwzględniający środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania) na koniec 2013 wyniósł 16,2 mln zł, przy czym dług odsetkowy wyniósł 47,7 mln zł, a poziom wolnej gotówki 31,5 mln zł. Dług netto uległ zmniejszeniu w porównaniu do stanu na koniec roku 2012, kiedy to wynosił 32,5 mln PLN. 13

14 Perspektywy rozwoju

15 Prognoza wyników na rok % wyniki prognoza prognozowany (mln zł) wzrost Przychody ze sprzedaży 394,3 474,0 +20,2% EBITDA 21,0 24,7 + 17,9% EBIT 15,4 18,4 +20,0% zysk netto 10,7 12,9 +21,2% Plan sprzedaży gazu i energii elektrycznej do odbiorców końcowych oparty jest o aktualnie posiadany portfel kontraktów. W prognozie uwzględniono również pozostałe planowane przez DUON w 2014r. przychody, które związane są z: (i) hurtowym handlem energią oraz gazem ziemnym (ii) wynikiem na kontraktach terminowych (iii) pozostałą działalnością realizowaną w ramach segmentu infrastruktury. Przyjęto, iż w II kwartale 2014 r. nastąpi zatwierdzenie przez URE nowej taryfy DUON Dystrybucja SA, na bazie której ustalane są ceny gazu w segmencie infrastruktury. Założono, że planowana w 2014 r. sprzedaż LNG zostanie zrealizowana w oparciu o zaopatrzenie w gaz LNG z dotychczasowych źródeł tj. należących do PGNiGinstalacji produkcyjnych LNG w Polsce, fabryki LNG w Kingiseppie w Federacji Rosyjskiej i z terminalu LNG w Zeebrugge w Belgii, a także z nowego kierunku - instalacji LNG w Kaliningradzie. Ceny zakupu założono na poziomie wynikającym z zawartych giełdowychkontraktów terminowych oraz bilateralnych na rynku OTC. 15

16 Perspektywy rozwoju rynek gazu rynek energii elektrycznej segment infrastruktury Nowe źródła LNG: Kaliningrad, Świnoujście, Kłajpeda, Rotterdam Rozwój sprzedaży LNG poprzez inwestycje w stacje LNG Rozwój LNG jako paliwa napędowego Rozważane są projekty inwestycyjne w obszarze wytwarzania energii elektrycznej segment obrotu Wzrost sprzedaży TPA w efekcie postępującej liberalizacji rynku gazu: Rozwój rynku hurtowego Planowane stopniowe uwalnianie cen dla odbiorców przemysłowych Rozbudowa połączeń transgranicznych Wzrost świadomości odbiorców o możliwości zmiany sprzedawcy Oferowanie sprzedaży łączonej gazu i energii el. (dual fuel) Kontynuacja wzrostu sprzedaży TPA: Koncentracja na grupie mniejszych odbiorców Wzrost świadomości odbiorców o możliwości zmiany sprzedawcy Oferowanie sprzedaży łączonej gazu i energii elektrycznej(dual fuel) 16

17 Czynniki sukcesu Brak niezależnych dystrybutorów gazu, którzy mieliby takie doświadczenie, jak DUON (ponad 10 lat funkcjonowania w branży), szczególnie w obszarze LNG Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów Polsce dysponującym zarezerwowanymi mocami na interkonektorach(połączeniach transgranicznych polskiego systemu gazowego z europejskim) pozwalające na import kilkudziesięciu milionów metrów gazu ziemnego z zagranicy Mamy jeden z najlepszych w kraju zespół traderóworaz unikalne doświadczenia na hurtowym rynku gazu Mamy doświadczoną, sprawnie zarządzaną i efektywną sieć sprzedaży D2D, opartą o sprzedawców własnych i współpracę z zewnętrznymi sieciami na zasadzie wyłączności. Jesteśmy obecnie jedynym (poza PGNiG) aktywnym dostawcą zarówno gazu jak i energii elektrycznej, dzięki czemu uzyskujemy efekty synergii pomiędzy sprzedażą tych dwóch produktów (50% pozyskanych klientów gazowych TPA kupuje od nas także energię elektryczną) W krajach Europy Zachodniej, które przeszły proces liberalizacji rynku gazu, monopoliści w ciągu kilku lat tracili 20-30% udziałów w rynku. Mamy wpływ na kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu i energii, ponieważ aktywnie i skutecznie uczestniczymy w podejmowanych działaniach regulacyjnych i organizacyjnych Jesteśmy elastyczni w kształtowaniu oferty produktowej i mamy doświadczenie w sprzedaży energii elektrycznej innowacyjnymi kanałami sprzedaży (Grupon, Gruper, Allegro, sieć Inmedio etc.) 17

18 Załącznik

19 Akcjonariat Galiver Limited 29,8% akcji o wartości nominalnej 1 zł każda 1 akcja = 1 głos RIT Capital Partners PLC 17,9% Capital Partners SA 7,6% pozostali akcjonariusze 44,6% Galiver Limited to spółka reprezentująca LimeRock Partners, fundusz inwestycyjny typu private equity zaangażowany w sektor ropy i gazu. Założony w roku 1998 LimeRock Partners jest stabilnym długoterminowym inwestorem kapitału wzrostowego w spółki energetyczne na całym świecie. Zarządza kapitałem w wysokości ponad 5 mld dolarów. RIT Capital Partners PLC (Rothschild Investment Trust) jest prywatnym funduszem inwestycyjnym notowanym na giełdzie londyńskiej, o szeroko zróżnicowanym portfelu. Jego polityka ma na celu inwestowanie w bardzo zróżnicowany międzynarodowy portfel o szerokim zakresie aktywów, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 19

20 Struktura grupy kapitałowej Grupa DUON S.A. Spółka holdingowa, notowana na GPW od 2007 roku 100% 100% DUON Dystrybucja S.A. spółka dystrybucyjna, prowadząca od 2001 roku działalność dystrybucji i obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego w oparciu o posiadaną infrastrukturę (sieci gazowe, stacje regazyfikacjilng) DUON Marketing and Trading S.A. spółka obrotu, prowadząca od 2011 roku sprzedaż gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w oparciu o infrastrukturę stron trzecich 100% 66% PGS Sp. z o.o. spółka transportowa dysponująca taborem specjalistycznych cystern i kontenerów do transportu gazu skroplonego (LNG) DUON Praszka Sp. z o.o. wytwórca i dystrybutor ciepła produkowanego w oparciu o gaz ziemny na terenie miasta Praszka 20

21 Kurs i obroty 2,0 1,8 Volume DUON WIG Wzrost kursu 1,6 1, % 1, ,0 0,8 0,6 0, Mediana obrotów tys. 0,2 0,

22 Zarząd Grupy DUON Michał Swół WICEPREZES ZARZĄDU Mariusz Caliński PREZES ZARZĄDU Krzysztof Noga CZŁONEK ZARZĄDU Związany ze spółką od 5 lat Dyrektor finansowy, od lat pracujący w spółkach z branży (Nafta Polska)i firmach doradczych (KPMG) Związany ze spółką od 6 lat Doświadczony ekspert i komentator polskiego rynku energetycznego Zdobywał doświadczenie w Sulzer ChemtechPolska, Forte Swedeni Delphi Automotive Systems Poland Związany ze spółką od 3 lat 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej (m.in. PGE, PSE Electra, ENERGA, PGNiGEnergia), aktywny komentator polskiego rynku energetycznego

23 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mln zł) Przychody ze sprzedaży 252,3 394,3 Koszt własny sprzedaży 224,7 348,2 Wynik na kontraktach terminowych 1,2 0,7 Zysk brutto ze sprzedaży 28,8 46,9 Koszty sprzedaży 8,3 14,4 Koszty ogólnego zarządu 13,1 17,4 Pozostałe przychody operacyjne 1,6 9,8 Pozostałe koszty operacyjne 4,0 9,5 Zysk na okazyjnym nabyciu 3,7 0,0 Zysk z działalności operacyjnej 8,7 15,4 Przychody finansowe 1,8 1,5 Koszty finansowe 5,1 3,8 Zysk przed opodatkowaniem 5,4 13,0 Zysk netto 6,2 10,7 23

24 Skonsolidowany bilans: aktywa (mln zł) Wartość firmy i wartości niematerialne 18,1 18,5 Rzeczowe aktywa trwałe 189,5 190,8 Pozostałe aktywa trwałe 5,5 5,0 Aktywa trwałe 213,1 214,3 Zapasy 2,1 2,3 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 37,6 46,4 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 0,4 Pochodne instrumenty finansowe 2,2 1,4 Krótkoterminowe rozliczenia finansowe 1,9 4,2 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym: 11,0 35,1 Wolne środki pieniężne 10,0 31,5 Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 1,0 3,6 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2,6 0,0 Aktywa obrotowe 57,4 89,8 Aktywa razem 270,6 304,1 24

25 Skonsolidowany bilans: pasywa (mln zł) Kapitał własny 192,5 203,8 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 27,0 28,5 Leasing finansowy 5,0 3,3 Pozostałe zobowiązania 1,7 1,8 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,6 1,2 Zobowiązania długoterminowe 35,3 34,8 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 25,3 37,7 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 7,4 12,6 Leasing finansowy 3,1 3,3 Pochodne instrumenty finansowe 2,3 0,5 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0,5 1,8 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 3,3 8,6 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,9 1,0 Zobowiązania krótkoterminowe 42,8 65,5 Pasywa razem 270,6 304,1 25

26 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln zł) Środki pieniężne i ekwiwalenty na początek okresu 14,6 11,0 Zysk przed opodatkowaniem 5,4 13,0 Amortyzacja 5,7 5,6 Odpisy aktualizujące - 1,4 Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych -1,6 0,02 Koszty programu motywacyjnego 0,04 0,6 Odsetki i udziały w zyskach 3,3 2,3 Zysk na okazyjnym nabyciu -3,7 - Inne korekty 0,9-0,1 Zmiany w kapitale obrotowym 4,6 5,4 Zapłacony podatek dochodowy - -1,1 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14,7 27,1 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6,5-4,1 Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,0-0,2 Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 0,4 15,0 Spłaty kredytów i pożyczek -5,7-7,9 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -2,8-3,4 Odsetki zapłacone -3,7-2,4 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -11,8 1,1 Środki pieniężne i ekwiwalenty na koniec okresu 11,0 35,1 26

27 Kontakt Anna Świtalska Dyrektor Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich t m e Grupa DUON S.A. ul. Serdeczna 8 Wysogotowo k. Poznania Przeźmierowo 27

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego

Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego Lewin brzeski, dn. 08 czerwca 2009 r. 1 Szanowni Paostwo,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008 GRUPA LOTOS S.A. WSTĘP... 4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE LOTOS S.A... 4 1.1 STRUKTURA GRUPY LOTOS S.A. ORAZ INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)... 5 1.2 ZMIANY WŁASNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Raport Roczny 2013 Szanowni Państwo, W imieniu swoim i całego Zarządu dziękuję akcjonariuszom i inwestorom za okazane naszej spółce zaufanie. Jesteśmy przekonani, że działania przeprowadzone w minionym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo