Standardy wymagań dla klasy IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy wymagań dla klasy IV"

Transkrypt

1 Standardy wymagań dla klasy IV 1. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH Uczeń stara się stosować zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej Potrafi wybrać bezpieczne miejsce zabawy, potrafi właściwie przygotować się do zajęć Zna podstawowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń Przestrzega znaków, regulaminów, respektuje polecenia Zna podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa w podstawowych formach aktywności ruchowej Bezpiecznie korzysta ze sprzętów i przyborów sportowych Wdraża się do samodyscypliny w czasie zajęć ruchowych Rozpoznaje sytuacje niebezpieczne, zagrażające zdrowiu lub życiu Zna różnego rodzaju zbiórki i ustawienia do ćwiczeń Zna regulamin Sali gimnastycznej i obiektów sportowych 2. JAK SIĘ ROZWIJAM? OCENIAM SWOJĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ Wykonuje ćwiczenia na miarę swoich możliwości Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność fizyczną Dokonuje z pomocą nauczyciela oceny sprawności fizycznej Potrafi w grach i zabawach wykorzystać swoją sprawność fizyczną Z pomocą nauczyciela wie jak dobrać zestaw trzech ćwiczeń kształtujących szybkość, wytrzymałość, moc, siłę, zwinność i zręczność Potrafi wykonać samodzielnie wybrane przez nauczyciela próby z dowolnego testu sprawności fizycznej 3. SZLACHETNE WSPÓŁZAWODNICTWO. ĆWICZĘ BIEGI, SKOKI, RZUTY Wykonuje zadania rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem Oddziela rywalizację sportową od sytuacji życia codziennego Chętnie uczestniczy w grach i zabawach wykorzystując swoją sprawność fizyczną Wykonuje start z różnych pozycji Wykonuje poprawnie bieg na krótkich odcinkach w szybkim tempie, bieg po prostej w zmiennym tempie oraz biegi krótkie Prawidłowo wykonuje starty na sygnał z różnych pozycji Potrafi bezpiecznie wykonać skoki, wieloskoki i przeskoki przez przyrządy typowe i nietypowe, rzuty do celu i na odległość Potrafi z pomocą nauczyciela dokonać pomiaru tętna Wie jak dokonać pomiaru za pomocą taśmy mierniczej Zna zasady udziału w przykładowych zabawach zwinnościowych, skocznych, rzutnych i z mocowaniem Dokonuje oceny wyników i porównuje je z własnymi możliwościami 4. SPORTOWA WALKA. POZNAJĘ ELEMENTY TECHNIKI I TAKTYKI PIŁKI RĘCZNEJ Współpracuje w zespole dwuosobowym w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku

2 Podporządkowuje się przepisom i regułom działania Stosuje zasadę fair play w czasie gier i zabaw Porusza się po boisku przodem, tyłem, z obrotami, ze zmianą kierunku i tempa Porusza się krokiem dostawnym Wykonuje prawidłowo podania i chwyty półgórne w miejscu Podaję piłkę w ruchu w przód, w tył, w prawo i w lewo Kozłuję piłką prawą ręką w miejscu i w marszu Współpracuje ze współćwiczącym, dostosowując się do jego możliwości Umie prawidłowo wykonać elementy techniki gry piłki recznej Rozumie co oznacza kulturalny doping 5. ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE. KSZTAŁCĘ WYTRWAŁOŚĆ I KONSEKWENCJĘ Aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych Stara się w czasie ćwiczeń wykonywać asekurację i samoochronę W miarę swoich możliwości stara się wykonać poprawnie podstawowe ćwiczenia gimnastyczne według słownej instrukcji nauczyciela Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń gimnastycznych Samodzielnie potrafi przygotować zestaw ćwiczeń do ogólnej rozgrzewki Wykonuje przewrót w przód z marszu oraz w tył z miejsca Z pomocą wykonuje podpory przodem i tyłem, półzwisy i zwisy Wie jak dobrać podstawowe ćwiczenia kształtujące zdolności ruchowe 6. KOMUNIKACJA, ATAK, OBRONA. UCZĘ SIĘ GRAĆ W KOSZYKÓWKĘ Współpracuje w zespole dwuosobowym w celu zamierzonego wyniku Podporządkowuje się przepisom i regułom działania Wykonuje prawidłowo podanie i chwyt półgórny w miejscu i w ruchu oraz sprzed klatki piersiowej Podaje piłkę oburącz zza głowy Kozłuje piłke prawą i lewą reką w miejscu i w marszu. Wykonuje rzut oburącz sprzed klatki piersiowej do kosza Zna zabawy i gry kształtujące zwinność. Dostosowuje tempo i intensywność wysiłku do swoich możliwości Potrafi wykonać prawidłowo podstawowe elementy techniki gry w koszykówkę Wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej 7. SPORTY ZMIMOWE. HARTUJE SWÓJ ORGANIZM PRZEZ ZAJĘCIA NA ŚNIEGU I LODZIE Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach na świeżym powietrzu zimą. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na lodzie i śniegu Rozumie konieczność hartowania organizmu Wie jak wybrać bezpieczne miejsca zabaw zimowych Zna zasady postępowania w razie przypadku doznania urazu w czasie zabaw na śniegu 8. WAGA, WZROST. UCZE SIĘ OCENIAĆ ROZWÓJ FIZYCZNY Z pomocą nauczyciela potrafi ocenić własną sylwetkę Stara się troszczyć o własną postawę ciała Wykonuje prawidłowo ćwiczenia korekcyjne i kształtujące

3 Potrafi symetrycznie chodzić i maszerować Wykonuje ćwiczenia równoważna na ławeczkach Wie jakie cechy ma prawidłowa postawa ciała 9. TANIEC TO SZTUKA. ROZWIJAM SWOJE ZDOLNOŚCI RYTMICZNO TANECZNE Potrafi odpoczywać przy muzyce Ma własne gusty muzyczne Dostrzega piękno i estetykę muzyki i tańca Wykonuje bieg i cwał bez przyboru w trakcie muzyki Potrafi dostosować własny ruch do rymu Potrafi odtworzyć różnorodne formy ruchu z pokazu 10. PIŁKA SIATKOWA. POZNAJĘ ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I WSPÓŁPRACY W GRUPIE Podporządkowuje się regułom działania w małym zespole Zachowuje się prawidłowo w przypadku porażki jak i wygranej Ma opanowane w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki siatkowej Zna zasady i przepisy gry (fair play) Ma poanowane poprawnie elementy techniki piłki siatkowej które stosuje w grze: podanie piłki jednorącz, oburącz, odbicie piłki sposobem górnym Potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki w czasie gry 11. TURYSTYKA I REKREACJA. AKTYWNY WYPOCZYNEK Uczestniczy w większości działań rekreacyjno sportowych Potrafi wykorzystać własną sprawność motoryczną w różnorodnych zabawach ruchowych Zna przynajmniej trzy zabawy ruchowe Umie przygotować swój organizm do wysiłku Wskazuje zainteresowanie dyscypliną sportu Wie w jaki sposób może się zrelaksować po męczącej pracy umysłowej Gry i zabawy z elementami tenisa stołowego Ćwiczenia oswajające z kółkiem, technika wyrzucania, łapania i zagrywania- ringo 12. SZACUNEK DLA PRZECIWNIKA W PIŁCE NOŻNEJ Podporządkowuje się regułom działania w małym zespole Podporządkowuje się decyzjom sędziego Ma opanowane w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki nożnej Współpracuje z współćwiczącym Stara się pomagać słabszym w zespole 13. NOWOŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE Stara się być wytrwały w dążeniu do celu Zna przykłady ćwiczeń kształtujących określone zdolności motoryczne Interpretuje ideą olimpizmu Wyjaśnić dlaczego należy przestrzegać ustalonych zasad w grze sportowej

4 Standardy wymagań dla klas V 1. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów szkolnych Potrafi wybrać bezpieczne miejsce zabawy, potrafi właściwie przygotować się do zajęć Zna podstawowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń Przestrzega znaków, regulaminów, respektuje polecenia Zna podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa w podstawowych formach aktywności ruchowej Przestrzega zasad higieny ciała Potrafi wysłuchać poglądów innych Wdraża się do samodyscypliny w czasie zajęć ruchowych Rozpoznaje sytuacje niebezpieczne, zagrażające zdrowiu lub życiu Zna różnego rodzaju zbiórki i ustawienia do ćwiczeń Zna regulamin Sali gimnastycznej i obiektów sportowych 2. JAK SIĘ ROZWIJAM? OCENIAM SWOJĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ Z pełnym zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia fizyczne Wykonuje ćwiczenia na miarę swoich możliwości Ocenia własną postawę ciała Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność fizyczną Dokonuje z pomocą nauczyciela oceny sprawności fizycznej Potrafi w grach i zabawach wykorzystać swoją sprawność fizyczną Potrafi samodzielnie dobrać zestaw ćwiczeń kształtujących szybkość, wytrzymałość, moc, siłę, zwinność i zręczność Potrafi wykonać samodzielnie wybrane przez nauczyciela próby z dowolnego testu sprawności fizycznej 3. SZLACHETNE WSPÓŁZAWODNICTWO. ĆWICZĘ BIEGI, SKOKI, RZUTY Rozumie co oznaczają przyjaźń i zaufanie w sporcie Wykonuje zadania rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem Oddziela rywalizację sportową od sytuacji życia codziennego Chętnie uczestniczy w grach i zabawach wykorzystując swoją sprawność fizyczną Wykonuje start z różnych pozycji Wykonuje próbę wielobojową: bieg, skoki, rzuty Prawidłowo wykonuje starty na sygnał z różnych pozycji Potrafi bezpiecznie wykonać skoki, wieloskoki i przeskoki przez przyrządy typowe i nietypowe, rzuty do celu i na odległość Potrafi samodzielnie dokonać pomiaru tętna Wie jak dokonać pomiaru za pomocą taśmy mierniczej Zna zasady udziału w przykładowych zabawach zwinnościowych, skocznych, rzutnych i z mocowaniem

5 Dokonuje oceny wyników i porównuje je z własnymi możliwościami Potrafi właściwie ocenić ciężar i w bezpieczny sposób go przenieść Wie jakie są idee olimpizmu 4. SPORTOWA WALKA. POZNAJĘ ELEMENTY TECHNIKI I TAKTYKI PIŁKI RĘCZNEJ Współpracuje w zespole dwuosobowym w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku Podporządkowuje się przepisom i regułom działania Stosuje zasadę fair play w czasie gier i zabaw Porusza się po boisku przodem, tyłem, z obrotami, ze zmianą kierunku i tempa Stara się pomagać słabszym w swoim zespole Podaję piłkę w ruchu w przód, w tył, w prawo i w lewo Kozłuję piłką w biegu i w marszu ze zmianą kierunku i tempa Prawidłowo wykonuje podania górne i dolne: jednorącz i oburącz Potrafi wykonać rzut na bramkę i bronić bramki Współpracuje ze współćwiczącym, dostosowując się do jego możliwości Umie prawidłowo wykonać elementy techniki gry piłki recznej Rozumie co oznacza kulturalny doping Zna podstawowe przepisy piłki ręcznej 5. ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE. KSZTAŁCĘ WYTRWAŁOŚĆ I KONSEKWENCJĘ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych Aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych Stara się w czasie ćwiczeń wykonywać asekurację i samoochronę W miarę swoich możliwości stara się wykonać poprawnie podstawowe ćwiczenia gimnastyczne według słownej instrukcji nauczyciela Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń gimnastycznych Samodzielnie potrafi przygotować zestaw ćwiczeń do ogólnej rozgrzewki Wykonuje przewrót w przód z marszu oraz w tył z miejsca Potrafi wykonać mostek z leżenia tyłem Z pomocą wykonuje podpory przodem i tyłem, półzwisy i zwisy Wie jak dobrać podstawowe ćwiczenia kształtujące zdolności ruchowe 6. KOMUNIKACJA, ATAK, OBRONA. UCZĘ SIĘ GRAĆ W KOSZYKÓWKĘ Współpracuje w zespole trzyosobowym w celu zamierzonego wyniku Podporządkowuje się przepisom i regułom działania Wykonuje prawidłowo podanie i chwyt półgórny w miejscu i w ruchu oraz sprzed klatki piersiowej Podaje piłkę oburącz zza głowy Kozłuje piłkę prawą i lewą ręką w marszu i biegu ze zmianą tempa i kierunku. Wykonuje rzut do kosza w dowolny sposób Zna zabawy i gry kształtujące zwinność. Dostosowuje tempo i intensywność wysiłku do swoich możliwości Potrafi wykonać prawidłowo podstawowe elementy techniki gry w koszykówkę Wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej 7. SPORTY ZMIMOWE. HARTUJE SWÓJ ORGANIZM PRZEZ ZAJĘCIA NA ŚNIEGU I LODZIE

6 Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach na świeżym powietrzu zimą. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na lodzie i śniegu Rozumie konieczność hartowania organizmu Wie jak wybrać bezpieczne miejsca zabaw zimowych Zna zasady postępowania w razie przypadku doznania urazu w czasie zabaw na śniegu 8. WAGA, WZROST. UCZE SIĘ OCENIAĆ ROZWÓJ FIZYCZNY Z pomocą nauczyciela potrafi ocenić własną sylwetkę Stara się troszczyć o własną postawę ciała Wykonuje prawidłowo ćwiczenia korekcyjne i kształtujące Potrafi symetrycznie chodzić i maszerować Wykonuje ćwiczenia równoważne na ławeczkach Wie jakie cechy ma prawidłowa postawa ciała Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała Potrafi zademonstrować zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie posturalne oraz przeciwdziałających płaskostopiu 9. TANIEC TO SZTUKA. ROZWIJAM SWOJE ZDOLNOŚCI RYTMICZNO TANECZNE Potrafi odpoczywać przy muzyce Ma własne gusty muzyczne Dostrzega piękno i estetykę muzyki i tańca Wykonuje bieg i cwał bez przyboru w trakcie muzyki Potrafi dostosować własny ruch do rymu Potrafi się nauczyć prostego układu ruchowego Potrafi odtworzyć różnorodne formy ruchu z pokazu Wykonuje improwizację ruchową Potrafi zatańczyć krok podstawowy polonez 10. PIŁKA SIATKOWA. POZNAJĘ ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I WSPÓŁPRACY W GRUPIE Podporządkowuje się regułom działania w zespole Zachowuje się prawidłowo w przypadku porażki jak i wygranej Ma opanowane w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki siatkowej Zna zasady i przepisy gry (fair play) Ma opanowane poprawnie elementy techniki piłki siatkowej które stosuje w grze: podanie oburącz, odbicie piłki sposobem górnym i dolnym Wykonuje zagrywkę sposobem dolnym Potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki w czasie gry 11. TURYSTYKA I REKREACJA. AKTYWNY WYPOCZYNEK Gry i zabawy z elementami tenisa stołowego Ćwiczenia oswajające z kółkiem, technika wyrzucania, łapania i zagrywania- ringo Umie prowadzić piłkę kijem, wymienia swobodnie podania, potrafi strzelać na bramkę Uczestniczy we wszystkich formach rekreacyjno sportowych Potrafi wykorzystać własną sprawność motoryczną w różnorodnych zabawach ruchowych Zna przynajmniej trzy zabawy ruchowe Przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa w sporcie i rekreacji Umie przygotować swój organizm do wysiłku

7 Wskazuje zainteresowanie dyscypliną sportu Pokonuje przeszkody terenowe Wie w jaki sposób może się zrelaksować po męczącej pracy umysłowej 12. SZACUNEK DLA PRZECIWNIKA W PIŁCE NOŻNEJ Podporządkowuje się regułom działania w zespole Podporządkowuje się decyzjom sędziego Potrafi przyjąć piłkę zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem Potrafi uderzyć prostym podbiciem i wewnętrzną częścią stopy, wykonać strzał do bramki z miejsca wewnętrznym podbiciem prawą i lewą nogą Ma opanowane w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki nożnej Współpracuje z współćwiczącym Stara się pomagać słabszym w zespole 13. NOWOŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE. PRZESTRZEGAM ZASAD UCZCIWEJ SPORTOWEJ RYWALIZACJI Stara się traktować osiągnięte wyniki jako motywację do podjęcia kolejnych wyzwań Uzyskuje postęp w wynikach biegu na 40, 60 metrów Wykonuje prawidłowo start z pozycji wysokiej, niskiej, skok w dal, skok wzwyż Zna przykłady ćwiczeń kształtujących określone zdolności motoryczne Interpretuje ideę olimpizmu Zna zasady organizowania rozgrywek w wybranej dyscyplinie sportowej na szczeblu między klasowym Wyjaśnić dlaczego należy przestrzegać ustalonych zasad w grze sportowej Respektuje i przestrzega zasad fair play w sporcie

8 Standardy wymagań dla klas VI 1. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH Współpracuje w grupie według wspólnie ustalonych reguł Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów szkolnych Potrafi wybrać bezpieczne miejsce zabawy, potrafi właściwie przygotować się do zajęć Zna podstawowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń Przestrzega regulaminów, respektuje polecenia Zna podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa w podstawowych formach aktywności ruchowej Przestrzega zasad higieny ciała Wdraża się do samodyscypliny w czasie zajęć ruchowych Rozpoznaje sytuacje niebezpieczne, zagrażające zdrowiu lub życiu Zna różnego rodzaju zbiórki i ustawienia do ćwiczeń Zna regulamin Sali gimnastycznej i obiektów sportowych 2. JAK SIĘ ROZWIJAM? OCENIAM SWOJĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ Rozumie potrzebę dbania o poziom sprawności fizycznej Z pełnym zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia fizyczne Ocenia własną postawę ciała Potrafi w grach i zabawach wykorzystać swoją sprawność fizyczną Zna przykłady gier i zabaw sprawdzających poziom sprawności wybranych umiejętności ruchowych Potrafi samodzielnie dobrać zestaw ćwiczeń kształtujących szybkość, wytrzymałość, moc, siłę, zwinność i zręczność Potrafi wykonać samodzielnie wybrane przez nauczyciela próby z dowolnego testu sprawności fizycznej 3. SZLACHETNE WSPÓŁZAWODNICTWO. ĆWICZĘ BIEGI, SKOKI, RZUTY Przezwycięża własne słabości, pokonując je, osiąga sukcesy Rozumie co oznaczają przyjaźń i zaufanie w sporcie Wykonuje zadania rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem Oddziela rywalizację sportową od sytuacji życia codziennego Chętnie uczestniczy w grach i zabawach wykorzystując swoją sprawność fizyczną

9 Wykonuje start z różnych pozycji Wykonuje próbę wielobojową: bieg, skoki, rzuty Prawidłowo wykonuje starty na sygnał z różnych pozycji Potrafi bezpiecznie wykonać skoki, wieloskoki i przeskoki przez przyrządy typowe i nietypowe, rzuty do celu i na odległość Potrafi samodzielnie dokonać pomiaru tętna Potrafi właściwie rozłożyć siły w czasie biegu Zna zasady udziału w przykładowych zabawach zwinnościowych, skocznych, rzutnych i z mocowaniem Dokonuje oceny wyników i porównuje je z własnymi możliwościami Potrafi właściwie ocenić ciężar i w bezpieczny sposób go przenieść Wie jakie są idee olimpizmu 4. SPORTOWA WALKA. POZNAJĘ ELEMENTY TECHNIKI I TAKTYKI PIŁKI RĘCZNEJ Współpracuje w zespole w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku Podporządkowuje się przepisom i regułom działania Stosuje zasadę fair play w czasie gier i zabaw Stara się pomagać słabszym w swoim zespole Podaje piłkę w ruchu w przód, w tył, w prawo i w lewo Kozłuje piłką w biegu i w marszu ze zmianą kierunku i tempa Prawidłowo wykonuje podania i chwyty dolne z podłoża i powietrza: jednorącz i oburącz, podania sytuacyjne, podania oburącz dołem i kozłem, jednorącz hakiem, rzut do bramki z miejsca i po podaniu Poprawnie broni bramkę nogami i rękami Współpracuje ze współćwiczącym, dostosowując się do jego możliwości Umie prawidłowo wykonać elementy techniki gry piłki recznej Wykonuje zwody pojedyncze i krycie każdy swego Rozumie co oznacza kulturalny doping Zna podstawowe przepisy piłki ręcznej 5. ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE. KSZTAŁCĘ WYTRWAŁOŚĆ I KONSEKWENCJĘ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych Aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych W czasie ćwiczeń umie stosować asekurację i samoochronę Wykonuje poprawnie ćwiczenia gimnastyczne według słownej instrukcji nauczyciela Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń gimnastycznych Samodzielnie potrafi przygotować zestaw ćwiczeń do ogólnej rozgrzewki Wykonuje przewrót w przód z marszu oraz w tył z przysiadu Wykonuje stanie na głowie z uniku podpartego z pomocą nauczyciela i na rękach z uniku z zamachem przy drabinkach Potrafi wykonać mostek z leżenia tyłem Wykonuje podpory przodem i tyłem, półzwisy i zwisy Wykonuje wymyk i odmyk przy pomocy nauczyciela Wie jak dobrać podstawowe ćwiczenia kształtujące zdolności ruchowe

10 6. KOMUNIKACJA, ATAK, OBRONA. UCZĘ SIĘ GRAĆ W KOSZYKÓWKĘ Współpracuje w zespole w celu zamierzonego wyniku Podporządkowuje się przepisom i regułom działania Wykonuje prawidłowo podanie i chwyt półgórny w miejscu i w ruchu oraz sprzed klatki piersiowej Wykonuje dwutakt z rzutem do kosza Kozłuje piłkę prawą i lewą ręką w biegu ze zmianą tempa i kierunku. Wykonuje rzut do kosza po podaniu Wykonuje zatrzymanie po kozłowaniu, potrafi kryć każdy swego Zna zabawy i gry kształtujące zwinność. Potrafi wykonać prawidłowo podstawowe elementy techniki gry w koszykówkę Wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej 7. SPORTY ZMIMOWE. HARTUJE SWÓJ ORGANIZM PRZEZ ZAJĘCIA NA ŚNIEGU I LODZIE Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach na świeżym powietrzu zimą. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na lodzie i śniegu Rozumie konieczność hartowania organizmu Wykazuje inicjatywę w organizowaniu zajęć sportowo rekreacyjnych na świeżym powietrzu Wie jak wybrać bezpieczne miejsca zabaw zimowych Zna zasady postępowania w razie przypadku doznania urazu w czasie zabaw na śniegu 8. WAGA, WZROST. UCZE SIĘ OCENIAĆ ROZWÓJ FIZYCZNY Samodzielnie potrafi ocenić własną sylwetkę Troszczyć o własną postawę ciała Wykonuje prawidłowo ćwiczenia korekcyjne i kształtujące Potrafi symetrycznie chodzić i maszerować Wykonuje ćwiczenia równoważne na ławeczkach Wie jakie cechy ma prawidłowa postawa ciała Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała Potrafi zademonstrować zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie posturalne oraz przeciwdziałających płaskostopiu 9. TANIEC TO SZTUKA. ROZWIJAM SWOJE ZDOLNOŚCI RYTMICZNO TANECZNE Potrafi odpoczywać przy muzyce Ma własne gusty muzyczne Dostrzega piękno i estetykę muzyki i tańca Wykonuje bieg i cwał bez przyboru w trakcie muzyki Potrafi dostosować własny ruch do rymu Potrafi się nauczyć prostego układu ruchowego Potrafi odtworzyć różnorodne formy ruchu z pokazu Wykonuje improwizację ruchową Potrafi zatańczyć układ taneczny poloneza Zna relaksacyjną funkcję muzyki i tańca oraz przykłady ćwiczeń relaksacyjnych z muzyką 10. PIŁKA SIATKOWA. POZNAJĘ ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I WSPÓŁPRACY W GRUPIE Podporządkowuje się regułom działania w zespole

11 Zachowuje się prawidłowo w przypadku porażki jak i wygranej Ma opanowane w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki siatkowej Zna zasady i przepisy gry (fair play) Przyjmuje pozycję siatkarska wysoką i niską Wykonuje odbicia i przyjęcia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w różnych pozycjach, wykonuję zagrywkę sposobem dolnym Potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki w czasie gry 11.TURYSTYKA I REKREACJA. AKTYWNY WYPOCZYNEK Uczestniczy we wszystkich formach rekreacyjno sportowych Gry i zabawy z elementami tenisa stołowego Ćwiczenia oswajające z kółkiem, technika wyrzucania, łapania i zagrywania- ringo Umie prowadzić piłkę kijem, wymienia swobodnie podania, potrafi strzelać na bramkę Rozumie potrzebę czynnego wypoczynku Potrafi wykorzystać własną sprawność motoryczną w różnorodnych zabawach ruchowych Przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa w sporcie i rekreacji Umie przygotować swój organizm do wysiłku Wskazuje zainteresowanie dyscypliną sportu Wykorzystuje w terenie nabyte umiejętności ruchowe Pokonuje przeszkody terenowe Wie w jaki sposób może się zrelaksować po męczącej pracy umysłowej 12.SZACUNEK DLA PRZECIWNIKA W PIŁCE NOŻNEJ Podporządkowuje się regułom działania w zespole Podporządkowuje się decyzjom sędziego Potrafi przyjąć piłkę zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem Potrafi uderzyć prostym podbiciem i wewnętrzną częścią stopy, wykonać strzał do bramki z miejsca wewnętrznym podbiciem prawą i lewą nogą Ma opanowane w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki nożnej Współpracuje z współćwiczącym Potrafi prowadzić piłkę w dwójkach i trójkach, wykonać uderzenia sytuacyjne, strzał na bramkę z biegu, uderzyć piłkę z półwoleja, wyrzucić piłkę z autu z linii bocznej, wykonuje zwody z piłką, w roli bramkarza wykonuje chwyty piłki z upadkiem Stara się pomagać słabszym w zespole 11. NOWOŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE. PRZESTRZEGAM ZASAD UCZCIWEJ SPORTOWEJ RYWALIZACJI Stara się traktować osiągnięte wyniki jako motywację do podjęcia kolejnych wyzwań Uzyskuje postęp w wynikach biegu na 40, 60 metrów Wykonuje prawidłowo start z pozycji wysokiej, niskiej, skok w dal, skok wzwyż Zna przykłady ćwiczeń kształtujących określone zdolności motoryczne Interpretuje ideę olimpizmu Zna zasady organizowania rozgrywek w wybranej dyscyplinie sportowej na szczeblu między klasowym

12 Wie co oznaczał Boży Spokój Wyjaśnić dlaczego należy przestrzegać ustalonych zasad w grze sportowej Respektuje i przestrzega zasad fair play w sporcie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (Fragmenty załącznika nr 2 rozporządzenia) Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wpro wadza

Bardziej szczegółowo

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały

Bardziej szczegółowo