WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III"

Transkrypt

1 WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna (obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza) 1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. rozumie potrzebę dbałości o sprawność fizyczną zna zasady prawidłowego przygotowania organizmu do stara się przestrzegać ustalonych zasad postępowania w celu zapewnienia wysiłku bezpieczeństwa sobie i innym zna próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej podporządkowuje się ustalonym regułom postępowania oraz Sprawdzianu Umiejętności Ruchowej potrafi dokonać podstawowej oceny własnego poziomu aktywności z pomocą nauczyciela dokonuje samooceny uzyskanych fizycznej wyników oraz obiektywnie ocenia własne możliwości i potrafi zmierzyć tętno wysiłkowe i terenowe umiejętności ruchowe zna zasady bezpiecznego udziału w zajęciach wychowania fizycznego z pomocą nauczyciela potrafi wybrać trasę crossu potrafi wykonać ćwiczenia na ścieżce zdrowia potrafi wymienić kilka miejsc, urządzeń i obiektów najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej 2. Trening zdrowotny. wie jakie ćwiczenia w terenie wpływają na organizm człowieka zna korzyści płynące z aktywności fizycznej w terenie stara się pokonywać naturalne przeszkody terenowe, uczestniczy w zajęciach terenowych wie jakie zmiany zachodzą w organizmie podczas wysiłku fizycznego 3. Sporty całego życia i wypoczynek. ma świadomość znaczenia i potrzeby ruchu oraz czynnego wypoczynku stosuje zasadę czystej gry i niewykorzystywania przewagi losowej świadomie podejmuje wysiłek fizyczny potrafi wykonać: krok biegowy, odbicie z jednej nogi i skoki dosiężne z lądowaniem do przysiadu potrafi wykonać poprawnie start niski z pałeczką sztafetową, przekazywanie pałeczki w marszu sposobem od góry i od dołu potrafi przygotować swój organizm do wysiłku potrafi dobrać obciążenia ćwiczeń do możliwości własnych i partnera zna przykłady gier ruchowych kształtujących umiejętności techniczno-taktyczne współpracuje i współdziała z innymi członkami zespołu zna zasady współdziałania zespołowego w piłce ręcznej wykonuje odbicia piłki sposobem górnym i dolnym prowadzi piłkę nogą ze zmianą kierunku kozłuje piłkę dowolną ręką wykonuje start niski i wysoki potrafi wymienić popularne dyscypliny sportowe w naszym

2 wykonuje poprawnie elementy techniki i taktyki piłki ręcznej: atak szybki kraju w zespole trójkowym na jedno i dwa podania potrafi wykonać prawidłowo łączony przewrót w przód i tył potrafi prawidłowo ustawić się na boisku podczas gier zespołowych potrafi wykonać kilka odbić piłki sposobem górnym i dolnym w piłce siatkowej potrafi kozłować piłkę koszykową potrafi prowadzić piłkę nogą prawą i lewą 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. zna sposoby bezpiecznego wykonywania biegów, skoków i rzutów zna sposoby bezpiecznego korzystania z przyrządów zna podstawowe zasady dbania o higieną osobistą rozpoznaje pozytywne czynniki wpływające na dobre samopoczucie potrafi podporządkować się ustalonym regułom postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym 5. Sport. zna historie starożytnych i nowożytnych igrzysk olimpijskich przestrzega zasad fair play w konkurencjach lekkoatletycznych systematycznie i dobrowolnie podejmuje wysiłek fizyczny przestrzega ustalonych przepisów gry podporządkowuje się decyzjom sędziego potrafi wykonać chwyty i żuty oraz kozłowanie w biegu zakończone rzutem do kosza w piłce koszykowej potrafi wykonać prawidłowo technicznie odbicia sposobem górnym i dolnym w zespole dwójkowym w piłce siatkowej potrafi wykonać prawidłowo technicznie prowadzenie piłki w dwójkach zakończone strzałem na bramkę w piłce nożnej potrafi wykonać prawidłowo technicznie podanie sposobem półgórnym w dwójkach w miejscu i biegu zakończone rzutem na bramkę w piłce ręcznej wymienia podstawowe zasady dbania o higienę osobistą wymienia najczęstsze okoliczności oraz przyczyny wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski wymienia kilka zabaw skocznych i rzutnych potrafi prowadzić piłkę w zespole dwójkowym i uderzyć na bramkę kozłuje piłkę w biegu po zatrzymaniu oddaje rzut do kosz podbija piłkę sposobem górnym i dolnym

3 6. Taniec. potrafi wykonać podstawowe kroki i układy taneczne wybranych tańców towarzyskich potrafi wykonać ćwiczenia przy muzyce według inwencji nauczyciela dostrzega piękno ruchu i muzyki potrafi rozpoznać sytuacje i czynniki zagrażające zdrowiu dokonuje wyborów korzystnych dla zdrowia potrafi panować nad swoimi negatywnymi emocjami 7. Edukacja zdrowotna. demonstruje podstawowy krok Poloneza wymienia kilka tańców towarzyskich wie jak zachować się podczas zabaw tanecznych wskazuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu panuje nad swoimi negatywnymi emocjami Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na ocenę dopuszczającą a ponadto: Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna (obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza) 1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. określa swoje słabe i mocne strony dostrzega zmiany fizyczne związane z okresem dojrzewania stara się prowadzić zdrowy styl życia wykazuje dbałość o własne ciało z pomocą nauczyciela dokonuje samooceny uzyskanych wyników dostrzega związek zaangażowania w działanie z efektami tego działania 2. Trening zdrowotny. umie pokonywać naturalne przeszkody terenowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach terenowych potrafi przygotować prosty zestaw ćwiczeń gimnastyki porannej potrafi dobrać i wykonać ćwiczenia kształtujące prawidłową sylwetkę i ćwiczenia zapobiegające wadą postawy 3. Sporty całego życia i wypoczynek. potrafi wymienić ćwiczenia gimnastyki porannej wymienia zmiany fizyczne jakie zachodzą w organizmie w okresie dojrzewania z pomocą nauczyciela dokonuje samooceny uzyskanych wyników pokonuje przeszkody w terenie, aktywnie uczestniczy w zajęciach terenowych prezentuje prosty zestaw ćwiczeń gimnastyki porannej wie jakie ćwiczenia zapobiegają wadom postawy wie jak przygotować swój organizm do wysiłku fizycznego umie zachować się poprawnie w roli kibica, udziela wsparcia swoim faworytom bez względu na wynik sportowy zna zasady i podstawowe przepisy gry w piłkę nożną, koszykową, tenisa stołowego, tenisa stołowego

4 dobiera odpowiedni rodzaj wypoczynku do wykonywanej pracy zna podstawowe zasady gry w piłkę ręczną zna podstawowe zasady gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową, tenisa stołowego jest uczciwy, przestrzega zasad sportowej rywalizacji ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. wie co to jest zdrowie i jakie czynniki wpływają na zdrowie człowieka zna zasady korzystania z basenów i kąpielisk otwartych potrafi rozpoznać zachowania i sytuacje sprzyjające lub zagrażające zdrowiu zna wymogi higieny w okresie dojrzewania i ich przestrzega wypełnia polecenia nauczyciela zapewniając bezpieczeństwo sobie i współćwiczącym 5. Sport. stara się zachować właściwie w sytuacji bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem potrafi współdziałać w zespole stara się przestrzegać zasad olimpizmu w sporcie potrafi przedstawić przykłady ćwiczeń przygotowawczych do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych wykonuje poprawnie start z pozycji niskiej i wysokiej potrafi wykonać odbicie piłki sposobem oburącz dolnym i górnym oraz zagrywkę dowolnym sposobem potrafi kozłować piłkę w biegu, współdziałanie w kryciu przeciwnika każdy swego piłka ręczna wykonuje poprawnie kozłowanie i podania w biegu w dwójkach, wykonuje rzut do kosza piłka koszykowa ma opanowane w stopniu elementarnym podstawy gry w tenisa stołowego potrafi współdziałać w zespole dwójkowym podczas wykonywania rzutu rożnego i wolnego piłka nożna potrafi stosować zasadę fair play w rywalizacji sportowej i zachować się wie jak należy zachować się nad wodą przestrzega wymogów higieny w okresie dojrzewania wie jak zachować się w sytuacjach bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem potrafi poprawnie wykonać podstawowe elementy techniczne zespołowych gier sportowych stara się przestrzegać zasad olimpizmu w sporcie ma opanowane w stopniu elementarnym podstawy gry w piłkę ręczną

5 poprawnie w roli zawodnika i kibica 6. Taniec. umie swobodnie poruszać się w rytm muzyki i wykonać układ ćwiczeń z przyborem według inwencji nauczyciela zachowuje się kulturalnie podczas zabaw tanecznych i dyskotek szkolnych potrafi wykonać ćwiczenia przy muzyce według inwencji nauczyciela umie swobodnie poruszać się w rytm muzyki 7. Edukacja zdrowotna. wie jakie znaczenie dla zdrowia mają dobre relacje z innymi ludźmi wymienia czynniki sprzyjające zdrowiu wie jakie mogą być zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych potrafi określić czynniki sprzyjające zdrowiu psychicznemu i fizycznemu zna swoje mocne i słabe strony. Wie w czym jest dobry, co powinien zmienić Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na ocenę dostateczną a ponadto: z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia przy muzyce potrafi opracować i wykonać w parze dowolny układ taneczny określa pojęcie zdrowia i choroby wymienia czynniki sprzyjające zdrowiu fizycznemu Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna (obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza) 1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. wykorzystuje warunki naturalne terenu do kształtowania sprawności fizycznej świadomie podejmuje wysiłek w celu uzyskania założonych wyników potrafi opracować i wykonać zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się rozumie zmiany fizyczne związane z okresem dojrzewania jest przeciwnikiem stosowania sterydów i środków dopingujących opracowuje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne w stopniu dobrym wykonuje pomiar wysokości i ciężaru ciała oraz obwodów mięśni samodzielnie potrafi przeprowadzić próbę Rufiera

6 samodzielnie dokonuje pomiaru wysokości i ciężaru ciała oraz obwodów mięśni 2. Trening zdrowotny. potrafi przygotować i przeprowadzić ćwiczenia rozgrzewające przygotowuje samodzielnie pisemną rozgrzewkę oraz ją poszczególne partie ciała pod kontem określonej dyscypliny sportowej przeprowadza w grupie ćwiczącej stara się przyjmować odpowiedzialność za własne ciało i harmonijny wykonuje prawidłowo przewroty w przód i tył oraz skok rozwój organizmu kuczny przez cztery części skrzyni ustawionej w szerz zna walory rekreacyjno-sportowe i zdrowotne poszczególnych dyscyplin potrafi wykonać stanie na rękach przy drabinkach z sportowych asekuracją 3. Sporty całego życia i wypoczynek. zna zasady współdziałania zespołowego posiada świadomość potrzeby ruchu i czynnego wypoczynku inicjuje dla rodziny i rówieśników różnorodne formy wypoczynku czynnego potrafi wykonać poprawnie odbicia piłki sposobem górnym i dolnym potrafi poprawnie kozłować piłkę potrafi poprawnie prowadzić piłkę nogą i uderzyć ją potrafi poprawnie wykonać prosty zwód z piłką wykazuje troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i rówieśników rozumie różnicę pomiędzy brawurą a odwagą zna zasady samo asekuracji w czasie ćwiczeń wie jak bezpiecznie zorganizować miejsce do skoków i rzutów potrafi zademonstrować elementy gimnastyki porannej 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. 5. Sport. zna podstawowe przepisy gry w piłkę siatkową podporządkowuje się decyzjom sędziego potrafi prawidłowo wykonać zagrywkę sposobem dolnym i przyjąć piłkę po zagrywce potrafi wykonać prawidłowo podania piłki oburącz w biegu ze zmianą stosuje wypoczynek czynny wykonuje poprawnie podstawowe elementy techniczne z piłki siatkowej, nożnej, koszykowej i ręcznej wie jaką wartość dla zdrowia ma wypoczynek czynny przestrzega zasad bezpiecznego udziału w zajęciach wychowania fizycznego wymienia sposoby samo asekuracji podczas ćwiczeń fizycznych organizuje bezpieczne miejsce do skoków i rzutów demonstruje zestaw ćwiczeń gimnastyki porannej wie jaki jest związek ideałów starożytnych igrzysk olimpijskich z dzisiejszą rywalizacją sportową zna podstawowe przepisy zespołowych gier sportowych wykonuje prawidłowo technicznie podstawowe elementy techniki gry w piłkę siatkową, koszykową, ręczną, nożną i

7 miejsca, kozłowanie piłki lewą i prawą ręką w ruchu ze zmianą tempa i ominięciem przeszkód, zwód pojedynczy potrafi naśladować skok w dal i wzwyż wykorzystując naturalne przeszkody terenowe wykonuje poprawnie technicznie starty i biegi na różnych dystansach, rzuty różnorodnymi przedmiotami potrafi żonglować stopą, udem i głową, przyjmuje piłkę prostym podbiciem, wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy, podeszwą, prowadzi piłkę slalomem różnymi częściami stopy 6. Taniec. docenia lekkość i estetykę ruchu ma świadomość dziedzictwa kulturowego potrafi opracować i wykonać indywidualnie dowolny układ taneczny zna różnice pomiędzy tańcem narodowym a towarzyskim 7. Edukacja zdrowotna. pracuje nad swoim charakterem w wyrabianiu nawyków prozdrowotnych potrafi oprzeć się namową i presji ze strony innych do używania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań szkodliwych dla zdrowia wie jakie są szkodliwe skutki używania nikotyny, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych tenisa stołowego oraz piłkę ręczną potrafi wykonać podstawowe figury taneczne tańca towarzyskiego wie jakie wartości dla zdrowia ma wypoczynek czynny potrafi oprzeć się namową innych do używania substancji szkodliwych dla zdrowia wymienia szkodliwe objawy stosowania nikotyny, alkoholu i substancji psychotropowych Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na ocenę dobrą a ponadto: Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna (obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza) 1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. dokonuje samooceny uzyskanych wyników w kontekście podjętych starań w celu ich zdobycia omawia zmiany zachodzące w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania potrafi właściwie ocenić swoje możliwości kontroluje swoją aktywność i sprawność fizyczną dokonuje pomiaru tętna spoczynkowego i wysiłkowego potrafi samodzielnie określić poziom wydolności swojego

8 rozumie konieczność kontrolowania swojej aktywności i sprawności fizycznej wykazuje troskę i dbałość o własne ciało potrafi zmierzyć tętno spoczynkowe i wysiłkowe 2. Trening zdrowotny. organizmu potrafi przygotować i przeprowadzić rozgrzewkę samodzielnie przygotowuje i przeprowadza rozgrzewkę potrafi wskazać korzyści płynące z aktywności fizycznej w terenie adekwatną do podejmowanej aktywności fizycznej potrafi wykonać stanie na rękach przy drabinkach z samo asekuracją 3. Sporty całego życia i wypoczynek. współpracuje w sporcie i w życiu codziennym w celu zamierzonego celu potrafi zastosować w grze wybrane elementy techniki (zwody) stosuje w grze odbicia forhendowe i bekhendowe ma opanowane na dobrym poziomie elementy różnych gier rekreacyjno sportowych 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. zna sposoby zapobiegania powstawaniu wypadków i urazów podczas zajęć ruchowych demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wadze i objętości wie jak bezpiecznie zorganizować gry i zabawy terenowe biegi, skoki i rzuty lekkoatletyczne zna zasady udzielania pierwszej pomocy 5. Sport. przestrzega zasad olimpizmu w sporcie i w życiu codziennym zna sposoby korzystania z przyrządów gimnastycznych z pomocą nauczyciela rozpoznaje fizyczne predyspozycje do uprawiania określonej dyscypliny sportu potrafi wykonać podwójny zwód z piłką i przejście do kozłowania, obroty z piłką, zatrzymanie na jedno i dwa tempa po kozłowaniu, rzuty do kosza lewą i prawą ręką po kozłowaniu i podaniu z biegu stosuje wybrane elementy techniki w grze szkolnej opanował na dobrym poziomie elementy różnych gier rekreacyjno sportowych wie jak zorganizować gry i zabawy terenowe wymienia zasady udzielania pierwszej pomocy wie jak korzystać z urządzeń gimnastycznych z pomocą nauczyciela rozpoznaje predyspozycje fizyczne do uprawiania określonych dyscyplin sportowych wymienia pozytywne walory zespołowych gier sportowych prawidłowo technicznie wykonuje podstawowe elementy zespołowych i indywidualnych gier sportowych dokonuje pomiaru i oceny poszczególnych prób MTSF

9 zna walory rekreacyjne koszykówki potrafi wykonać zagrywkę sposobem górnym, wykonuje przyjęcie sposobem dolnym w określone miejsce, wykonuje blok pojedynczy wykonuje poprawnie technicznie zwody z piłka, strzały na bramkę nogą, głową, gra ciałem przy przejęciu piłki, wyrzut z autu, rzut rożny i wolny w określone miejsce na boisku pokonuje bezbłędnie lekkoatletyczny tor przeszkód potrafi dokonać pomiaru poszczególnych prób i oceny wyników 6. Taniec. potrafi wykonać podstawowe figury taneczne wybranych tańców towarzyskich, regionalnych i ludowych potrafi wykonać układ ćwiczeń aerobiku według inwencji nauczyciela dokonuje samooceny wykonania zadania wie jakie jest znaczenie tańców narodowych i regionalnych dla kultury człowieka, regionu i narodu 7. Edukacja zdrowotna. wie co to jest nałóg, zna jego przyczyny i skutki zna sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami w pozytywny sposób potrafi drogą negocjacji przekonać innych do własnej koncepcji postępowania planuje rozwój swoich pozytywnych cech i pracuje nad poprawą swoich słabych stron charakteru Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na ocenę bardzo dobrą a ponadto: wykonuje podstawowe figury tańca towarzyskiego dokonuje samooceny wykonanego zadania zna przyczyny i skutki nałogu zachęca innych do aktywności fizycznej pozalekcyjnej i pozaszkolnej Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna (obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza) 1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. dokonuje właściwej oceny własnych możliwości i umiejętności ruchowych pomaga współćwiczącym w wykonywaniu zadań ocenia swoje predyspozycje i podejmuje działania adekwatne do swoich możliwości wykorzystuje swoje predyspozycje i możliwości w

10 podejmuje dojrzałe i przemyślane decyzje potrafi wykorzystać w rywalizacji sportowej swoje predyspozycje i zdolności potrafi pełnić rolę organizatora i sędziego różnych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych rywalizacji sportowej wie jak kontrolować swój rozwój fizyczny 2. Trening zdrowotny. umie wymienić i zademonstrować zestaw ćwiczeń kształtujących określone partie mięśni, korygujące postawę ciała potrafi zaplanować i wykonać układ gimnastyczny z podanymi przez nauczyciela elementami gimnastyki podstawowej zna podział wad postawy i metody ich korekty zna zasady asekuracji i samo asekuracji podczas ćwiczeń wie jakie jest znaczenie wysiłku fizycznego dla zdrowia i urody 3. Sporty całego życia i wypoczynek. umie wykorzystać nabyte umiejętności techniczne i taktyczne w czystej sportowej grze wykorzystuje różnorodne formy rekreacji jako sposób wzmocnienia więzi koleżeńskich i rodzinnych wie jaką wartość dla zdrowia ma wypoczynek czynny potrafi zorganizować i zachęcić innych do udziału w różnych formach aktywności fizycznej ma opanowane podstawowe elementy wybranych dyscyplin sportowych w stopniu umożliwiającym wykorzystanie ich w rekreacji uczestniczy w zajęciach sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych, odnosi sukcesy czynnie zachęca innych do udziału w aktywności fizycznej wykorzystuje opanowane umiejętności poszczególnych dyscyplin sportowych w rekreacji fizycznej przekonuje innych do podjęcia działań sportowo rekreacyjnych odnosi znaczące sukcesy w aktywności sportowej szkolnej i pozaszkolnej 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. potrafi ocenić właściwie sytuacje i dostrzec grożące niebezpieczeństwo bezpiecznie korzysta ze sprzętu sportowego i obiektów sportowych wie jakie zagrożenia wynikają z uprawiania niektórych dyscyplin sportu umie udzielić pierwszej pomocy i właściwie się zachować w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu potrafi bezpiecznie korzystać ze sprzętu sportowego i obiektów sportowych potrafi udzielić pierwszej pomocy i zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu potrafi zorganizować bezpieczne miejsce do aktywnego wypoczynku

11 5. Sport. zna historię starożytnych i nowożytnych igrzysk olimpijskich stara się rzetelnie i sprawiedliwie pełnić rolę sędziego w zawodach sportowych potrafi współdziałać w zespole w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku umie wykorzystać nabyte umiejętności techniczne i taktyczne w grze wie jak zorganizować rozgrywki na poziomie klasy w różnych dziedzinach sportu potrafi dobrać i zastosować odpowiednie gry i zabawy do nauczania techniki piłki siatkowej zna regionalne zespoły z różnych dyscyplin sportowych aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych, reprezentuje szkołę na zawodach sportowych 6. Taniec. potrafi porównać oceną własną z oceną rówieśników i nauczyciela umie tworzyć krótkie układy taneczne inspirowane muzyką zna podstawowe elementy wyróżniające kulturę własnego regionu 7. Edukacja zdrowotna. zachowuje się asertywnie potrafi dyskutować, umie wysłuchać innych, szuka kompromisu potrafi zachęcić swoich rówieśników do zdrowej aktywności fizycznej potrafi zapobiegać sytuacją niebezpiecznym podczas aktywności fizycznej i w życiu codziennym omawia historię starożytnych i nowożytnych igrzysk olimpijskich pełni rolę sędziego i organizatora w zawodach sportowych reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na różnych szczeblach rywalizacji, odnosi znaczące sukcesy uczestniczy w zespole tanecznym szkoły wie jakie jest znaczenie tańców narodowych i regionalnych dla kultury człowieka, regionu i narodu aktywnie uczestniczy w organizacji aktywności fizycznej pozaszkolnej zna i potrafi zastosować metody udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej potrafi ocenić swój rozwój fizyczny i zdrowotny na przestrzeni trzech lat nauki w gimnazjum

- uczestniczy w marszobiegu terenowym. - wykonuje odbicia piłki sposobem górnym i dolnym - prowadzi piłkę nogą - kozłuje piłkę dowolną ręką

- uczestniczy w marszobiegu terenowym. - wykonuje odbicia piłki sposobem górnym i dolnym - prowadzi piłkę nogą - kozłuje piłkę dowolną ręką WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA I Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - dostrzega związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością fizyczną - stara się przestrzegać ustalonych

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy I Gimnazjum w Lipniku

Standardy wymagań dla klasy I Gimnazjum w Lipniku Standardy wymagań dla klasy I Gimnazjum w Lipniku Cykl 1. Bezpiecznie rozwijamy swoją sprawność Dostrzega związek Potrafi Zna zasady Rozumie związek Potrafi zmierzyć Przestrzega zasad ogólnego stanu podporządkować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO KLASA I

STANDARDY WYMAGAO KLASA I STANDARDY WYMAGAO KLASA I Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? Dostrzega związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością fizyczną. Stara się przestrzegać ustalonych zasad postępowania. Dostrzega konieczność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą Ocenę dostateczną 1. Wykazuje bardzo dużą aktywność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Element oceniany Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.

Element oceniany Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Standardy wymagań z w-f dla klasy II Gimnazjum. Element oceniany Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. (Jaki jestem?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY II GIMNAZJUM. Test sprawności fizycznej

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY II GIMNAZJUM. Test sprawności fizycznej STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY II GIMNAZJUM Test sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Umie zorganizować zawody klasowe w biegach terenowych. Wybiera i pokonuje trasę crossu. Samodzielnie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy I

Standardy wymagań dla klasy I Standardy wymagań dla klasy I Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? : Dostrzega związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością fizyczną. Stara się przestrzegać ustalonych zasad postępowania. Dostrzega konieczność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZEGO Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH - wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. w zakresie wychowania fizycznego. dla klasy IA Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej. I półrocze

Wymagania edukacyjne. w zakresie wychowania fizycznego. dla klasy IA Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej. I półrocze Wymagania edukacyjne w zakresie wychowania fizycznego dla klasy IA Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej I półrocze - 1 - Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1. wykazuje się szczególną sprawnością fizyczną oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie obowiązujące od 01 września 2014r. Klasa I Uczeń: - wie, co to jest BMI, zna przyczyny i skutki otyłości i nieuzasadnionego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy IV

Standardy wymagań dla klasy IV Standardy wymagań dla klasy IV 1. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH Uczeń stara się stosować zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej Potrafi wybrać bezpieczne miejsce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV i VIII W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV i VIII W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV i VIII W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KLASA IV 1. Rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka 2. Rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa V

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa V Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 Klasa V L.P. 1. 2. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Oceniam

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI 1. Przedmiotem oceny ucznia zostaną poddane jego: a) Zaangażowanie b) Postawa c) Wiadomości d) Umiejętności e) Sprawność

Bardziej szczegółowo

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z tych zajęć.

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z tych zajęć. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 0 kwietnia 007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz FORMUŁOWANIE CELÓW LEKCJI WF W ŚWIETLE KONCEPCJI KSZTAŁCENIA WIELOSTRONNEGO Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd nie umie, jest to kurs, który

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie 1. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają w ścisłym związku z planem pracy każdego nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z wychowania fizycznego

Szczegółowe wymagania z wychowania fizycznego Szczegółowe wymagania z wychowania fizycznego 1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Treści nauczania Niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OGÓLNE KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Celująca (6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Skala ocen celującą uczeń, bardzo dobrą uczeń, dobrą uczeń, dostateczną uczeń, dopuszczającą uczeń, niedostateczną uczeń, Wymagania programowe i kryteria oceniania (załącznik nr 1). OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie IV - VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie IV - VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie IV - VI Ocenie będą podlegały następujące obszary aktywności ucznia; 1. aktywność - aktywność i zaangażowanie na zajęciach - wysiłek wkładany przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI Główne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny dla szkoły podstawowej

Szczegółowe kryteria oceny dla szkoły podstawowej Zasady oceniania: - ocena semestralna/roczna z wychowania fizycznego będzie wypadkową ocen końcowych z poszczególnych obszarów oceniania, zarówno z zajęć lekcyjnych, jak i z zajęć do wyboru; - wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE Uczeń bierze udział w części ćwiczeń fizycznych Wykazuje minimalne postępy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Miejskie Gimnazjum nr 4 Im. Zofii Kossak w Oświęcimiu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Poziom umiejętności i sprawności fizycznej podlega ocenie w skali sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy na bazie programu wychowania fizycznego Od zabawy do sportu i rekreacji. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 1 DKW-4014-88/01

Bardziej szczegółowo

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Wychowanie fizyczne - KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA. Wychowanie fizyczne - KLASA V KRYTERIA OCENIANIA Wychowanie fizyczne - KLASA V Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 19 w Warszawie

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 19 w Warszawie Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 19 w Warszawie W wychowaniu fizycznym ocenie nie powinny podlegać wrodzone predyspozycje biofizyczne ucznia, ale jego postawa, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II

Standardy wymagań dla klasy II Standardy wymagań dla klasy II Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? : Uczestniczy z Potrafi posługiwać się Zna zasady Wykorzystuje warunki Potrafi opracować dla Przestrzega zasad zachowaniem kompasem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I 1 OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Założone osiągnięcia uczniów po I klasie gimnazjum :

Założone osiągnięcia uczniów po I klasie gimnazjum : Założone osiągnięcia uczniów po I klasie gimnazjum : - wykonać rozbieg i wykonać skok w dal sposobem naturalnym ; - wykonać stanie na rękach z uniku podpartego ; - wykonać leżenie przewrotne i przerzutne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) Postawa ucznia Zachowanie na zajęcia Poziom umiejętności ruchowych Wiadomości

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY V. Testy sprawności fizycznej

STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY V. Testy sprawności fizycznej STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY V Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Samodzielne dokonuje pomiaru określonych umiejętności ruchowych w podany przez nauczyciele sposób. Określa wybranym przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie: Postawa; - udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo