LISTA KONTROLNA SPIWET-15/zp (zakład przetwórstwa jaj)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA KONTROLNA SPIWET-15/zp (zakład przetwórstwa jaj)"

Transkrypt

1 pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET15/zp (zakład przetwórstwa jaj) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: Miejsce kontroli: Data ostatniej kontroli: Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U z późn. zm.); Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w: ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U ); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów jajecznych umieszczanych na rynku (Dz.U z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); Mając na uwadze 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ) kontrola może dotyczyć wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli. nazwa, adres i telefon zakładu: weterynaryjny numer identyfikacyjny: imię, nazwisko i adres właściciela: status zakładu przed kontrolą: stan zatrudnienia (kontakt z żywnością): max. stan załogi: min. stan załogi: kobiety: mężczyźni: zgodność z zaaprobowaną technologią: tygodniowa wielkość produkcji w decyzji PLW: tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna): system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu: system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu: osoba przeprowadzającą kontrolę: stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty (rodzaj grupy towarowe): ilość punktów znajdujących zastosowanie:..; ilość punktów nieznajdujących zastosowania:..; ilość ocen pozytywnych :..; ilość ocen negatywnych :..; odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu: P ocena pozytywna N ocena negatywna I. WYMAGANIA TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE I SANITARNE OCENA _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET15/zakład przetwórstwa jaj_pp 1

2 1. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii; Projekt technologiczny zakładu; 5. Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu; 6. Stan sanitarnohigieniczny budynków oraz otoczenia zakładu; część opisowa; część graficzna; zmiany; (ustawa Dz.U , art.10 ust.5 pkt. 1) (Dz.U , 2 pkt.1) (Dz.U , 2 pkt.2) (Dz.U , 2 pkt.3) (ustawa Dz.U , art.9, ust.2) (rozp.dz.u , 3 pkt 1) 7. Stan sanitarnotechniczny pomieszczeń, linii produkcyjnych, urządzeń i sprzętu; (rozp.dz.u , 3 pkt 1 i rozp.dz.u , 13 ust.1) 8. Urządzenia, sprzęt i pomieszczenia (materiały, wykonanie, mycie, czyszczenie i odkażanie, korozja); (rozp.dz.u , 13 ust.2) 9. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu; (rozp.dz.u , 3 pkt 2) Funkcjonalność pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych 10. (uwzględnienie stref i krzyżowanie się dróg technologicznych pomiędzy strefami); 11. Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi; 12. Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie; 13. Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami; (rozp.dz.u , 3 pkt 3) (rozp.dz.u , 3 pkt 6) (rozp.dz.u , 9 pkt 2) (rozp.dz.u , 10 pkt 5) 14. Rozmieszczenie i skuteczność urządzeń zabezpieczających przed szkodnikami; (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 9 i 12, ust.2) 15. Zakaz wprowadzania zwierząt na teren zakładu; (rozp.dz.u , 12, ust.1) Dokumentacja dot. zabezpieczenia środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przed zanieczyszczeniami 16. (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw sztucznych); (rozp.dz.u , 10 pkt 6) 17. Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z żywnością; 18. Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi; 19. Dokumentacji dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi (rozp.dz.u , 9 pkt 4) (rozp.dz.u , 9 pkt 6) (rozp.dz.u , 9 pkt 7) Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na 20. nośnikach elektronicznych); (rozp.dz.u , 9 pkt 8) Dokumentacja dot. surowca i produktu Handlowy Dokument Identyfikacyjny HDI (dodatkowe informacje w 21. HDI załączonym do partii wysyłkowej); (ustawa Dz.U , art.27 i rozp.dz.u , 27) 22. Dokumentacja dot. zdrowia pracowników; 23. Plan dystrybucji wody; 24. Wykorzystanie wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi i instalacja przewodów; (Dz.U , 11, ust. 2) (rozp.dz.u , 7 ust.1) (rozp.dz.u , 7 ust.2 i 3) 25. Oznakowanie i lokalizacja przewodów z wodą nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi; (rozp.dz.u , 7 ust.4 pkt 1,2) Szatnie dla personelu: przepustowość; Umywalki z kranami uruchamianymi bez pomocy rąk; 34. Umywalki (odpowiednia liczba) z doprowadzoną wodą o temp. od 35 0 C do 40 0 C; (rozp.dz.u , 6 ust.2) posadzki (nienasiąkliwe, nieprzepuszczalne, łatwe do mycia); (rozp.dz.u , 6 ust.2) ściany (nienasiąkliwe, nieprzepuszczalne, łatwe do mycia); (rozp.dz.u , 6 ust.2) natryski; (rozp.dz.u , 6 ust.2 pkt 1) umywalki z higienicznymi środkami do osuszania rąk; (rozp.dz.u , 6 ust.2 pkt 2) toalety (drzwi nie mogą otwierać się bezpośrednio do pomieszczeń prod.); (rozp.dz.u , 6 ust.2 pkt 3) umywalki i spłuczki nie mogą być obsługiwane ręcznie; (rozp.dz.u , 6 ust.2 pkt 3) (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 7) (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 7) 35. Stanowiska do mycia rąk zaopatrzone w środki do mycia i odkażania rąk; (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 7) 36. Stanowiska do mycia rąk zaopatrzone w jednorazowe ręczniki i pojemniki na zużyte ręczniki; (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 7) 37. Higiena pracowników (przestrzeganie zasad higieny i kwalifikacje w zakresie przestrzegania); (Dz.U , 11, ust.2) 38. Czystość odzieży roboczej; (rozp.dz.u , 11 ust.1 pkt 1) _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET15/zakład przetwórstwa jaj_pp 2

3 39. Nakrycia głowy; 40. Częstotliwość mycia i odkażania rąk; (rozp.dz.u , 11 ust.1 pkt 3) (rozp.dz.u , 11 ust.1 pkt 2 ) 41. Pomieszczenia/miejsca wyznaczone do jedzenia, picia i palenia; (rozp.dz.u , 11 ust.3) 42. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, żucia gumy, jedzenia i picia poza miejscami do tego wyznaczonymi; (rozp.dz.u , 11 ust.3) 43. Środki myjące, dezynfekujące oraz inne środki chemiczne sposób przetrzymywania i stosowania; (rozp.dz.u , 9, pkt 5 i 14 ust.1) Pomieszczenia o odpowiedniej powierzchni do przechowywania jaj oraz produktów gotowych (warunki 44. temperaturowe zależne od rodzaju, temperatura, termometry, urządzenia z automatycznym rejestrem temperatury); (rozp.dz.u , 8 i 25, ust.5) 45. Pomieszczenie do mycia i odkażania jaj (jaja zanieczyszczone po rozpakowaniu); 46. Pomieszczenie do suszenia umytych i odkażonych jaj (jaja zanieczyszczone); (rozp.dz.u , 16 ust.1) (rozp.dz.u , 16 ust.1) Pomieszczenia o odpowiedniej powierzchni do przechowywania produktów gotowych (temperatura, termometry, 47. urządzenia z automatycznym rejestrem temperatury); (rozp.dz.u , 8) 48. Pomieszczenie do wybijania jaj i zbierania ich zawartości; 49. (rozp.dz.u , 9 pkt 1) Pomieszczenie do przechowywania pustych skorupek, błon, jaj i produktów jajecznych nienadających się do spożycia przez ludzi; (rozp.dz.u , 9 pkt 1, 10, pkt 6) 50. Pomieszczenie do przechowywania innych środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych; (rozp.dz.u , 9 pkt 2) 51. Pomieszczenie/pomieszczenia do pakowania produktów jajecznych; (rozp.dz.u , 9 pkt 3) Miejsce do przechowywania opakowań jednostkowych oraz miejsce do przechowywania surowców (pakowanie w 52. opakowania jednostkowe); (rozp.dz.u , 9 pkt 3) 53. Pomieszczenie do przechowywania materiałów opakowaniowych; (rozp.dz.u , 25, ust.3) 54. Pomieszczenie do pasteryzacji produktów, jeżeli zakład nie posiada zamkniętego systemu pasteryzacji; (rozp.dz.u , 9 pkt 4) 55. Pomieszczenie lub wydzielone miejsce dla urządzeń do mycia i dezynfekcji stałych i przenośnych pojemników i zbiorników; (rozp.dz.u , 10 pkt 4) 56. Posadzki; 57. Kratki lub kanały ściekowe; 58. Ściany (styk ściany z posadzką); 59. Sufity; 60. Drzwi; 61. Urządzenia wentylacyjne i wyciągowe do pary (skropliny); 62. Oświetlenie; 63. Urządzenia do transportu zawartości jaj; 64. Urządzenia do mycia i odkażania jaj (jaja zanieczyszczone); (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 1) (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 1) (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 2) (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 4) (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 3) (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 5) (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 6) (rozp.dz.u , 10 pkt 2) (rozp.dz.u , 10 pkt 5) Urządzenia do pasteryzacji (system automatycznej rejestracji temperatur, termometr rejestrujący, system 65. automatycznej kontroli zabezpieczający przed niedogrzaniem); (rozp.dz.u , 10 pkt 1, lit. a) 66. Urządzenia do pasteryzacji ciągłej z systemem zapobiegającym mieszaniu się; (rozp.dz.u , 10 pkt 1, lit. a i b) Urządzenia do natychmiastowego usuwania lub przechowywania pustych skorupek lub jaj i produktów jajecznych 67. nienadających się do spożycia przez ludzi; (rozp.dz.u , 10 pkt 6) 68. Urządzenia do pakowania produktów jajecznych; (rozp.dz.u , 10 pkt 7) Urządzenia do rozmrażania produktów jajecznych (poddanych odkażaniu i obróbce) jeżeli zachodzi taka 69. potrzeba; (rozp.dz.u , 10 pkt 3) 70. Urządzenia do mycia i dezynfekcji stałych i przenośnych pojemników oraz zbiorników; (rozp.dz.u , 10 pkt 4) Urządzenie do czyszczenie i odkażania wszystkich części zamkniętego systemu przewodów służącego do 71. transportu produktów jajecznych na terenie zakładu (woda przeznaczona do spożycia przez ludzi); (rozp.dz.u , 13 ust.4) 72. Urządzenia do mycia sprzętu i urządzeń (gorąca woda); 73. Rejestr temperatur przechowywania produktów jajecznych; II. PROCESY PRODUKCYJNE 1. Urządzenia, sprzęt oraz pomieszczenia użytkowane zgodnie z decyzją PLW; (rozp.dz.u , 6 ust.1 pkt 8) (rozp.dz.u , 28 ust.3) (rozp.dz.u , 13 ust.5 i 6) OCENA _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET15/zakład przetwórstwa jaj_pp 3

4 Jaja oraz produkty jajeczne przechowuje się w pomieszczeniach do tego przeznaczonych i w odpowiedni sposób 2. (zakaz umieszczania tacek z jajami bezpośrednio na posadzce); (rozp.dz.u , 15) 3. Mycie i odkażanie jaj (jaja zanieczyszczone); 4. Suszenie umytych i odkażonych jaj (jaja zanieczyszczone); 5. Oddzielne przetwarzanie jaj innych niż kurze, indycze lub perlicze; (rozp.dz.u , 16 ust.1) (rozp.dz.u , 16 ust.1) (rozp.dz.u , 18 ust.1) Czyszczenie i odkażanie urządzeń i sprzętu (kilkukrotne w ciągu dnia, na koniec dnia pracy oraz przed 6. ponownym użyciem w przypadku zabrudzenia); (rozp.dz.u , 13 ust. 3) Mycie i odkażanie urządzeń przed wznowieniem produkcji w przypadku przetwarzania jaj innych niż kurzych, 7. indyczych lub perliczych; (rozp.dz.u , 18 ust.2) 8. Zakaz wnoszenia materiałów opakowaniowych do pomieszczenia wybijania jaj; (rozp.dz.u , 16 ust.3) Wybijanie jaj prowadzone w sposób uniemożliwiających skażenie zawartości (przestrzeganie zakazu zgniatania i 9. odwirowania); (rozp.dz.u , 17 ust.1) 10. Ilość pozostałych po rozbiciu skorupek i błon podskorupowych w produkcie jajecznym; 11. Niezwłoczne przekazywanie jaj stłuczek do przetworzenia; 12. Szybkość poddania obróbce cieplnej półproduktów jajecznych; (rozp.dz.u , 17 ust.2) (rozp.dz.u , 4, 17 ust.3) (rozp.dz.u , 19 ust.1) 13. Obróbka cieplna zapewnia zniszczenie mikroorganizmów patogennych; (rozp.dz.u , 19 ust.2) 14. Stała rejestracja temperatur obróbki cieplnej każdej partii rejestry temperatur za okres 2 lat; (rozp.dz.u , 19 ust.3) 15. Prowadzenie ponownej obróbki cieplnej w przypadku braku skuteczności pierwszej obróbki wyniki; (rozp.dz.u , 19 ust.4) Odpowiednie warunki temperaturowe przechowywania półproduktów jajecznych niepoddanych obróbce cieplnej po wybiciu jaj; (rozp.dz.u , 20 ust.1) Przetrzymywanie produktów jajecznych w temp. 4 0 C nie dłużej niż 48 godzin (z wyłączeniem produktów jajecznych do odcukrzenia); (rozp.dz.u , 20 ust.2) Obróbka cieplna półproduktów jajecznych pozyskanych w innym zakładzie spełnienie wymagań temperaturowych i czasowych; (rozp.dz.u , 21 pkt 1) 19. Umieszczanie informacji na półproduktach jajecznych kierowanych z innego zakładu celem obróbki cieplnej; (rozp.dz.u , 21 pkt 2) 20. Po obróbce cieplnej dalsza obróbka prowadzona w sposób wykluczający ponowne zanieczyszczenie; (rozp.dz.u , 22 ust.1) 21. Suszenie, schładzanie lub zamrażanie produktów jajecznych po wytworzeniu (z wyłączeniem produktów przechowywanych w temperaturze pokojowej); (rozp.dz.u , 22 ust.2) 22. Każda partia produktów jajecznych badana w kierunku pozostałości chemicznych i fizycznych; (rozp.dz.u , 23 ust.1 pkt 1) Każda partia produktów jajecznych badana w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych; (rozp.dz.u , 23 ust.1 pkt 2) Nie umieszczanie produktów jajecznych na rynku, jeżeli są przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości; Poddawanie denaturacji jaj i produktów jajecznych nienadających się do spożycia; III. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 1. Sposób i warunki pakowania (zabezpieczając produkt przed zanieczyszczeniem); 2. Częstotliwość dostarczania opakowań do pomieszczenia pakowania; 3. Materiały opakowaniowe (wymagania); 4. Sposób i warunki przechowywania materiałów opakowaniowych; 5. Czystość opakowań jednorazowego użytku; 6. Czystość opakowań wielokrotnego użytku (czyszczenie i odkażanie); (rozp.dz.u , 23 ust.2) (rozp.dz.u , 4) (rozp.dz.u , 25 ust.1) (rozp.dz.u , 25 ust.1) (rozp.dz.u , 25 ust.2) (rozp.dz.u , 25 ust.3) (rozp.dz.u , 25 ust.4) (rozp.dz.u , 25 ust.4 i 6) OCENA _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET15/zakład przetwórstwa jaj_pp 4

5 Wymagania dla opakowań transportowych do przewozu produktów jajecznych w ilościach hurtowych: umożliwiające całkowite usunięcie produktów (zawory łatwe do odłączenia, rozebrania, mycia, czyszczenia i odkażania); (rozp.dz.u , 25 ust.7 pkt.1) z gładkiego materiału, łatwego do mycia i odkażania, odpornego na korozję; (rozp.dz.u , 25 ust.7 pkt.2) czyszczone, myte, odkażane i płukane po każdorazowym użyciu/przed powtórnym; (rozp.dz.u , 25 ust.7 pkt.3) zamknięte po ich napełnieniu; (rozp.dz.u , 25 ust.7 pkt.4) przeznaczone wyłącznie do transportu produktów jajecznych; (rozp.dz.u , 25 ust.7 pkt.5) 12. Numer partii produkcyjnej na opakowaniu produktu jajecznego; (rozp.dz.u , 26 ust.1) 13. Oznakowanie produktów jajecznych w znak weterynaryjny z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym; (rozp.dz.u , 26 ust.1 i 2) 14. Znakowanie produktów jajecznych (bezpośrednio po wytworzeniu, znaki czytelne i trwałe); (rozp.dz.u , 26 ust.3) 15. Warunki składowania półproduktów i produktów jajecznych (obieg powietrza i temperatura); (rozp.dz.u , 28 ust.1,2,3) 16. Warunki temperaturowe transportu; (rozp.dz.u , 28 ust.4) 17. Wysyłka produktów jajecznych w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu; (rozp.dz.u , 28 ust.5) IV. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE) 1. Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 2. Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 3. Prawidłowość barwienia SRM; (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) (rozp.999/2001/we,art.8) Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.i) Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru (zatwierdzonych przez PLW); (rozp.1774/2002/we,art.4,5,6 i 23) Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów 6. (zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.); (rozp.1774/2002/we,art.7 i 9) 7. Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych; (rozp.1774/2002/we,art.7,ust.2 i rozp.93/2005) 8. Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.9,ust.1) 9. Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 2) 10. Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 3) 11. Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów; (rozp.1774/2002/we,art.5,ust.2) Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.6,ust.1,lit.d) Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż 6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.; (rozp.808/2003, rozdz.ix,pkt 1) Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji; (rozp.1774/2002/we,art.25) OCENA V. SYSTEM HACCP OCENA 1. Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M); (ustawa Dz.U z późn.zm, art.29 ust. 1 pkt 1 ) 2. Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm, art.29 ust. 1 pkt 1 ) 3. Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm art.29 ust. 1 pkt 1 ) 4. Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń); (ustawa Dz.U z późn.zm art.29 ust. 1 pkt 2) 5. Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych); (ustawa Dz.U z późn.zm art.29 ust. 1 pkt 3) 6. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm art.29 ust. 1 pkt 4) 7. Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm art.29 ust. 1 pkt 5 ) 8. Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP; (ustawa Dz.U z późn.zm art.29 ust. 1 pkt 1 ) _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET15/zakład przetwórstwa jaj_pp 5

6 9. Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP; (ustawa Dz.U z późn.zm art.29) VI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH W KOLUMNIE OCENA : _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET15/zakład przetwórstwa jaj_pp 6

7 VII. USTALENIE DATY USUNIECIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ N : _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET15/zakład przetwórstwa jaj_pp 7

8 VIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH: IX. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU: _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET15/zakład przetwórstwa jaj_pp 8

9 miejscowość, dnia... Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej... Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii Otrzymują: 1. kontrolowany j.w a/a Potwierdzenie odbioru: 1. kontrolowany 2. PLW 3. a/a Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr... Miejscowość, data podpis przedstawiciela zakładu _GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET15/zakład przetwórstwa jaj_pp 9

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu)

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) Data rozpoczęcia/zakończenia

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET57/rhga (wyładunek i miejsca prezentacji rynek hurtowy, giełda i aukcja

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-18/zprsm (zakład przetwórczy - ryby, skorupiaki i mięczaki)

LISTA KONTROLNA SPIWET-18/zprsm (zakład przetwórczy - ryby, skorupiaki i mięczaki) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET18/zprsm (zakład przetwórczy ryby, skorupiaki i mięczaki) Data rozpoczęcia/zakończenia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny)

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Data i miejsce inspekcji:. PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr Niniejszy protokół jest przeznaczony oceny dostosowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY Zdr-wet/47, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa Zarys wymagań weterynaryjnych dotyczących przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia Sprzedaż:

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych

Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka i produktów mlecznych Rozporządzenie MRiRW z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Przetwórstwo lokalne w praktyce, zakładanie małych przetwórni oraz prace modernizacyjne w istniejących przetwórniach lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r. PIW.. 42..206 Brzeg, dnia 27 stycznia 206 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 206 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje zebrane w ramach przeprowadzonej kontroli Punktu Odbioru Mleka

Informacje zebrane w ramach przeprowadzonej kontroli Punktu Odbioru Mleka Przykładowe zadanie egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu w modelu d dla kwalifikacji R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej Wypełnij druk LISTA

Bardziej szczegółowo

Rolniczy Handel Detaliczny. PIW Kłobuck

Rolniczy Handel Detaliczny. PIW Kłobuck Rolniczy Handel Detaliczny PIW Kłobuck Co to jest RHD? Rolniczy Handel Detaliczny Jest to rodzaj działalności, którą może prowadzić każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne Polega na zbywaniu konsumentowi

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PIW.. 421.4.2017 Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2017 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - ustawa Ustawa z dnia 16 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-16/mleko (zakład przetwórczy - mleko)

LISTA KONTROLNA SPIWET-16/mleko (zakład przetwórczy - mleko) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET-16/mleko (zakład przetwórczy - mleko) Data rozpoczęcia/zakończenia

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne.

Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne. Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINSTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KUCHARZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KUCHARZ Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: KUCHARZ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 295 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 295 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 295 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Częstochowa 12 grudnia 2011 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Inspekcja Weterynaryjna sprawuje

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM HURTOWYM

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM HURTOWYM INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII GIWpuf-700/019/04 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona wymagania weterynaryjne

Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona wymagania weterynaryjne Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona wymagania weterynaryjne Lek. wet. Andrzej Szpulak Radom, 14 15 czerwca 2016 roku Warsztaty szkoleniowe SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I. Zasady dotyczące higieny. 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 grudnia 2006 r. Dz.U.2007.5.38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

przez zakład skonsolidowana lista ferm jaj konsumpcyjnych, uwzględniająca zmiany wprowadzone w roku poprzednim.

przez zakład skonsolidowana lista ferm jaj konsumpcyjnych, uwzględniająca zmiany wprowadzone w roku poprzednim. Wytyczne dla zakładów przetwórstwa jaj dotyczące zapewnienia zgodności ze Wspólnymi wymaganiami sanitarnoepidemiologicznymi i higienicznymi dotyczącymi towarów podlegających nadzorowi sanitarno-epidemiologicznemu

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr...

Bardziej szczegółowo

2) sposób prowadzenia dokumentacji wytwarzania i obrotu, a także sposób transportu pasz leczniczych;

2) sposób prowadzenia dokumentacji wytwarzania i obrotu, a także sposób transportu pasz leczniczych; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 (Dz.U. Nr 207, poz. 1370) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności

Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności 1 Do systemów tych należą: - Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygienic Practice - GHP) - Dobra Praktyka Produkcyjna

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji

Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego wybrane zagadnienia Jachranka, maj 2013r. NADZÓR R NAD BIOGAZOWNIAMI I BIOKOMPOSTOWNIAMI

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U Nr 3 poz. 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO

PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO 1 Lokalizacja obiektu produkcyjnego, dokument potwierdzający prawo do nieruchomości Ustawa z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1}

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Na podstawie art. 1 la ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO Nadzór nad formą sprzedaży bezpośredniej produktów żywnościowych prowadzony jest oparciu o akty prawne: w -na podst.art.12 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 39 poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 39 poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 39 poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy

Bardziej szczegółowo

o-inspektor SANITARNY

o-inspektor SANITARNY F/PK/HŻ/01/01 PAŃSTWOWY POWIATOWY Strona l (4) o-inspektor SANITARNY Pieczęć państwowego mspektora sanitarnego W GLIWICACH PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ Nr (miejscowość i data) Przeprowadzonej przez upoważnionego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI. St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI. St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak DOBROSTAN W gospodarstwie znajduje się wydzielone miejsce do składowania

Bardziej szczegółowo

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce)

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP definicja GMP to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości, gwarantujących, że wytworzone produkty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 11. września 2017 r.

Wrocław, 11. września 2017 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD, Instytucja Zarządzająca Programem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU

ROZDZIAŁ 6. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZDZIAŁ 6. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH DZIAŁAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA

Bardziej szczegółowo

do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku ... ... c) numer NIP lub REGON lub NUMER GOSPODARSTWA *...

do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku ... ... c) numer NIP lub REGON lub NUMER GOSPODARSTWA *... OŚWIADCZENI E do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku podmiotu działającego na rynku pasz o spełnieniu wymogów Rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r.

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych

Bardziej szczegółowo

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r.

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r. Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja Warszawa 8-9.12.2011r. Najniższy poziom produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA oraz DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności

Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności Bezpieczeństwo żywności stanowi jeden z priorytetów polityki żywieniowej i zajmuje centralne miejsce w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Organizacja Narodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2019. Art. 1. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej o spełnieniu przez klinikę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr.11 z 2004

Bardziej szczegółowo

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Import IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Środki spożywcze znajdujące się w obrocie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie przedszkole Nr 25 w Płocku ul. Kazimierza wielkiego 6A 09-400 Płock OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tytuł i zakres zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET (działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.)

LISTA KONTROLNA SPIWET (działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.) Pieczęć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET (działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.) data kontroli:. PROTOKÓŁ KONTROLI Nr... Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia. Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY WYMOGI FORMALNE

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY WYMOGI FORMALNE ROLNICZY HANDEL DETALICZNY WYMOGI FORMALNE Słupsk, 2017 r. 1 I. Definicja Rolniczego Handlu Detalicznego Rolniczy Handel Detaliczny - oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 20 poz. 176 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 20 poz. 176 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1999 Nr 20 poz. 176 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. Dz.U.06.128.900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru

Bardziej szczegółowo

BADANIA WODY Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ (ISW) W RAMACH BADAŃ WŁAŚCICIELSKICH

BADANIA WODY Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ (ISW) W RAMACH BADAŃ WŁAŚCICIELSKICH BADANIA WODY Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ (ISW) W RAMACH BADAŃ WŁAŚCICIELSKICH BADANIA WŁAŚCICIELSKIE Z ISW PRZEPISY PRAWA Obowiązek badań właścicielskich (isw) w przypadku zakładów produkcji żywności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 10 poz. 89 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 10 poz. 89 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 10 poz. 89 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r. Dz.U.2010.207.1370 2015.01.31 zm. Dz.U.2015.161 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.... 2006 r. PROJEKT w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych.

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych. Informacja za I kwartał 2012 r. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa oraz wyrobów mięsnych (tj. niepoddanych obróbce termicznej), w tym głównie w kierunku zafałszowań innymi gatunkami.

Bardziej szczegółowo

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności II. Bezpieczeństwo żywno ywności przy sprzedaży bezpośredniej 26 Dostawy bezpośrednie dokonywanie przez producenta dostaw małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi ŻWzz/ab-8700-4-4/16 ( ) AKCEPTUJĘ: Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest Programu

Bardziej szczegółowo