I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA"

Transkrypt

1 pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET57/rhga (wyładunek i miejsca prezentacji rynek hurtowy, giełda i aukcja ryby, skorupiaki i mięczaki) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: Miejsce kontroli: Data ostatniej kontroli: Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U z późn. zm.); Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w: ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U ); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa (Dz.U z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U ); w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); Mając na uwadze 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ) kontrola może dotyczyć wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli. nazwa, adres i telefon zakładu: weterynaryjny numer identyfikacyjny: imię, nazwisko i adres właściciela: stan zatrudnienia (kontakt z żywnością): max. stan załogi: min. stan załogi: kobiety: mężczyźni: zgodność z zaaprobowaną technologią: tygodniowa wielkość produkcji w decyzji PLW: tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna): system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu: system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu: osoba przeprowadzającą kontrolę: stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty (rodzaj grupy towarowe): ilość punktów znajdujących zastosowanie:..; ilość punktów nieznajdujących zastosowania:..; ilość ocen pozytywnych :..; ilość ocen negatywnych :..; odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu: P ocena pozytywna N ocena negatywna I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii; (ustawa Dz.U , art.10, ust.5, pkt 1) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 1

2 Projekt technologiczny zakładu 5. Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu; 6. Stan sanitarnohigieniczny budynków oraz otoczenia zakładu; część opisowa; część graficzna; zmiany; 7. Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie; (rozp.dz.u , 2, pkt 1) (rozp.dz.u , 2, pkt 2) (rozp.dz.u , 4) (ustawa Dz.U , art.9, ust.2) (rozp.dz.u , 3,pkt 1) (rozp.dz.u , 9,pkt 2) Stan sanitarnotechniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, ściany działowe, sufity), linii produkcyjnych, narzędzi i 8. sprzętu; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.1 i rozp.dz.u , 3,pkt 1) 9. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu; 10. Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi; 11. Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu; Środki do odkażania, deratyzacji, dezynsekcji oraz środki myjące: 16. Sposób usuwania odpadów i ścieków; (rozp.dz.u , 3,pkt 2) (rozp.dz.u , 3,pkt 6) (rozp.dz.u , 10,pkt 2) a) dopuszczenie do obrotu; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.3,pkt 1) b) zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.3,pkt 2) c) sposób przechowywania; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.3,pkt 3) d) sposób stosowania; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.3,pkt 4) (rozp.dz.u , 3,pkt 8) 17. Zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami, owadami i innymi szkodnikami; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.2) 18. Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami; (rozp.dz.u , 3,pkt 9) 19. Rozmieszczenie urządzeń do łapania szkodników; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.15 i zał.4,cz.i,ust.10) 20. Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami; (rozp.dz.u , 10,pkt 5) Zabezpieczenie produktów rybołówstwa przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu, tworzyw sztucznych); (rozp.dz.u , 3,pkt 10) Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów rybołówstwa przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw sztucznych); (rozp.dz.u , 10,pkt 6) 23. Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami rybołówstwa; (rozp.dz.u , 9,pkt 4) 24. Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi; (rozp.dz.u , 9,pkt 6) 25. Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi; (rozp.dz.u , 9,pkt 7) Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na 26. nośnikach elektronicznych); (rozp.dz.u , 9,pkt 8) 27. Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny); II. WYŁADUNEK 1. Urządzenia wyładunkowe (materiały i utrzymanie); 2. Wyładunek (sposób przeprowadzenia i temperatura prod. rybołówstwa); 3. Kontrola na nabrzeżu; III. WODA 1. Wyniki badania wody; 2. Program badania wody; 3. Woda używana do produkcji i utrzymania czystości; 4. Sposób wykorzystania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi; (ustawa Dz.U ,art.27) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.1) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.2) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.3) (rozp.dz.u , 10,pkt 1) (rozp.dz.u , 10,pkt 1) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.5) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.6) Instalacja doprowadzająca wodę (jakość wody, ilość wody dostosowana do liczby zatrudnionych i ilości 5. przetwarzanych prod. rybołówstwa); (rozp.dz.u ,zał.3,ust.4,pkt 6) 6. Zaopatrzenie zakładu w odpowiednią ilość wody do celów spożywczych i gospodarczych; (rozp.dz.u , 3,pkt 11) IV. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW 1. Odzież robocza; 2. Nakrycia głowy; 3. Mycie rąk (częstotliwość i rany); (rozp.dz.u ,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.a) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.a) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.b) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 2

3 4. Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia; 5. Noszenie biżuterii i zegarków podczas pracy; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.b) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.1,pkt 2) Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, żucia gumy, jedzenia i picia w pomieszczeniach produkcyjnych i 6. magazynowych; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.2) 7. Stan zdrowia pracowników; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.3 i 4) 8. Zaświadczenia lekarskie; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.5) 9. Kwalifikacje i przestrzeganie zasad higieny (pracownicy mający kontakt z prod. rybołówstwa); (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.6) 10. Higiena pracowników; (rozp.dz.u , 8) 11. Harmonogramy dot. szkoleń pracowników dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń; (rozp.dz.u , 9,pkt 11) V. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SOCJALNE 1. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach socjalnych zakładu; (rozp.dz.u , 3 pkt 2) VI. MIEJSCA PREZENTACJI PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA 1. Możliwość zamknięcia miejsc prezentacji produktów rybołówstwa; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.8) 2. Pomieszczenia, narzędzia i sprzęt (warunki sanitarne i techniczne); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.9) 3. Zakaz poruszania się pojazdów wydzielających spaliny w miejscach prezentacji produktów rybołówstwa; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.10, pkt 1, lit.a) 4. Zakaz wprowadzania, innych niż produkty rybołówstwa, zwierząt; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.10, pkt 1, lit.b) 5. Tablica informacyjna; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.10, pkt 2) Mycie i odkażanie ścian, podłóg i kratek ściekowych w miejscach prezentacji produktów rybołówstwa, toaletach i 6. komorach chłodniczych; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.5) 7. Mycie i odkażanie narzędzi i sprzętu używanego do produkcji prod. rybołówstwa; 8. Miejsce dla kontroli produktów rybołówstwa (oświetlenie); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.5) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.6,pkt 1) 9. Pomieszczenie dla urzędowego lekarza weterynarii; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.6,pkt 2 i ust.7) 10. Zakaz wykorzystywania miejsc do prezentacji produktów rybołówstwa do innych celów; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.11) 11. Wykorzystanie pomieszczeń, narzędzi i sprzętu do produkcji innej żywności; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.16 i zał.4,cz.ii,a,ust.4) 12. Myjnia środków transportu; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.15 i zał.4,cz.i,ust.14, pkt 6) 13. Myjnia środków transportu poza zakładem; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.15 i zał.4,cz.i,ust.15) 14. Podłogi i instalacja kanalizacyjna (materiał, wykonanie, konstrukcja i mycie); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 2, ust.13 i zał.4,cz.i,ust.4,pkt 1) 15. Ściany (materiały, wykonanie i mycie); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 1, ust.13 i zał.4,cz.i,ust.4,pkt 2, lit.a) 16. Sufity (powierzchnia, konstrukcja, materiały i mycie); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 1, ust. 13 i zał.4,cz.i,ust.4,pkt 4) 17. Drzwi i futryny drzwiowe (materiał); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.13 i zał.4,cz.i,ust.4,pkt 5) 18. Okna i futryny okienne (materiał); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.13 i zał.4,cz.i,ust.4,pkt 5) 19. Skuteczność wentylacji; (rozp.dz.u , 3 pkt 4) 20. Oświetlenie (osłony); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 4, ust. 13 i zał.4,cz.i,ust.5,pkt 2) 21. Wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych w niezbędne urządzenia, aparaturę i sprzęt; (rozp.dz.u , 3 pkt 5) 22. Zbiorniki na uboczne produkty zwierzęce (materiał i wykonanie); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 5) 23. Toalety, umywalki, środki do mycia i odkażania rak, ręczniki jednorazowe, drzwi; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 3) VII. KOMORY CHŁODNICZE 1. Komory chłodnicze; 2. Urządzenia chłodnicze; VIII. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT 1. Transport po wyładunku lub po pierwszej sprzedaży; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 7) (rozp.dz.u ,zał.3, ust. 13 i zał.4,cz.i,ust.7) (rozp.dz.u ,zał.3, ust.12) 2. Magazynowanie i/lub transportowanie produktów rybołówstwa (warunki ogólne); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.12 i zał.8,ust.2 i 3) 3. Transportowanie produktów rybołówstwa (warunki ogólne); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.12 i zał.8,ust.4) 4. Transportowanie mrożonych prod. rybołówstwa (warunki odstępstwa); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.12 i zał.8,ust.5) IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE) 1. Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 3

4 2. Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 3. Prawidłowość barwienia SRM; (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) (rozp.999/2001/we,art.8) Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.i) Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru (zatwierdzonych przez PLW); (rozp.1774/2002/we,art.4,5,6 i 23) Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów 6. (zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.); (rozp.1774/2002/we,art.7 i 9) 7. Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych; (rozp.1774/2002/we,art.7,ust.2 i rozp.93/2005) 8. Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.9,ust.1) 9. Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 2) 10. Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 3) 11. Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów; (rozp.1774/2002/we,art.5,ust.2) Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.6,ust.1,lit.d) Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż 6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.; (rozp.808/2003, rozdz.ix,pkt 1) Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji; (rozp.1774/2002/we,art.25) X. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKŁADZIE 1. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.1) 2. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.1) 3. Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 4. Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 5. Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 6. Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 2 i rozp.dz.u , 11, pkt.2) 7. Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 3) 8. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 4 i rozp.dz.u , 11, pkt.3) 9. Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 5 i rozp.dz.u , 11, pkt.4) 10. Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 2) Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan 11. systemu HACCP); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 i rozp.dz.u , 11, pkt.1) 12. Zgodność z zasadami z decyzji 94/356/EWG; (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.2) 13. Plan pobierania próbek (skuteczność mycia i odkażania); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.3) 14. Plan pobierania próbek gotowych produktów (np. celem określenia terminu przydatności do spożycia); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.4) 15. Dokumentacja (procesy przetwarzania, kontrole oraz badania laboratoryjne); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.5) XI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE : _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 4

5 _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 5

6 XII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ N : _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 6

7 XIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH: XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU: _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 7

8 miejscowość, dnia... Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej... Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii Otrzymują: 1. kontrolowany j.w a/a Potwierdzenie odbioru: 1. kontrolowany 2. PLW 3. a/a Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr... z powodu: Miejscowość, data podpis przedstawiciela zakładu _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 8

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu)

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) Data rozpoczęcia/zakończenia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-15/zp (zakład przetwórstwa jaj)

LISTA KONTROLNA SPIWET-15/zp (zakład przetwórstwa jaj) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET15/zp (zakład przetwórstwa jaj) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-18/zprsm (zakład przetwórczy - ryby, skorupiaki i mięczaki)

LISTA KONTROLNA SPIWET-18/zprsm (zakład przetwórczy - ryby, skorupiaki i mięczaki) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET18/zprsm (zakład przetwórczy ryby, skorupiaki i mięczaki) Data rozpoczęcia/zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY Zdr-wet/47, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny)

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Data i miejsce inspekcji:. PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr Niniejszy protokół jest przeznaczony oceny dostosowania

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r. PIW.. 42..206 Brzeg, dnia 27 stycznia 206 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 206 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PIW.. 421.4.2017 Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2017 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa Zarys wymagań weterynaryjnych dotyczących przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia Sprzedaż:

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych

Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka i produktów mlecznych Rozporządzenie MRiRW z dnia 18

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-16/mleko (zakład przetwórczy - mleko)

LISTA KONTROLNA SPIWET-16/mleko (zakład przetwórczy - mleko) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET-16/mleko (zakład przetwórczy - mleko) Data rozpoczęcia/zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO

PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO 1 Lokalizacja obiektu produkcyjnego, dokument potwierdzający prawo do nieruchomości Ustawa z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM HURTOWYM

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM HURTOWYM INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII GIWpuf-700/019/04 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Informacje zebrane w ramach przeprowadzonej kontroli Punktu Odbioru Mleka

Informacje zebrane w ramach przeprowadzonej kontroli Punktu Odbioru Mleka Przykładowe zadanie egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu w modelu d dla kwalifikacji R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej Wypełnij druk LISTA

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

o-inspektor SANITARNY

o-inspektor SANITARNY F/PK/HŻ/01/01 PAŃSTWOWY POWIATOWY Strona l (4) o-inspektor SANITARNY Pieczęć państwowego mspektora sanitarnego W GLIWICACH PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ Nr (miejscowość i data) Przeprowadzonej przez upoważnionego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I. Zasady dotyczące higieny. 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI. St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI. St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak DOBROSTAN W gospodarstwie znajduje się wydzielone miejsce do składowania

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - ustawa Ustawa z dnia 16 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Przetwórstwo lokalne w praktyce, zakładanie małych przetwórni oraz prace modernizacyjne w istniejących przetwórniach lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. Dz.U.08.84.511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych 2) (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rolniczy Handel Detaliczny. PIW Kłobuck

Rolniczy Handel Detaliczny. PIW Kłobuck Rolniczy Handel Detaliczny PIW Kłobuck Co to jest RHD? Rolniczy Handel Detaliczny Jest to rodzaj działalności, którą może prowadzić każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne Polega na zbywaniu konsumentowi

Bardziej szczegółowo

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Częstochowa 12 grudnia 2011 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Inspekcja Weterynaryjna sprawuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY ul. Raciborska 39, 40 {)74 Katowice \:01. (032) 351 23-15 fax (032) 351-23-18 Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego F/PKlBŻ/Ol/Ol Strona 1I~ PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce)

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP definicja GMP to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości, gwarantujących, że wytworzone produkty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 14 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 7285 UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Telefon. Telefon

Telefon.  Telefon Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne.

Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne. Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINSTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU Projekt z dnia 7 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

2) szczegółowe zasady i sposób sprawowania nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii nad obrotem paszami leczniczymi;

2) szczegółowe zasady i sposób sprawowania nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii nad obrotem paszami leczniczymi; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1249 UCHWAŁA NR VII/63/15 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności

Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności 1 Do systemów tych należą: - Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygienic Practice - GHP) - Dobra Praktyka Produkcyjna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności

Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności Bezpieczeństwo żywności stanowi jeden z priorytetów polityki żywieniowej i zajmuje centralne miejsce w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Organizacja Narodów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 (Dz.U. Nr 207, poz. 1370) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2) sposób prowadzenia dokumentacji wytwarzania i obrotu, a także sposób transportu pasz leczniczych;

2) sposób prowadzenia dokumentacji wytwarzania i obrotu, a także sposób transportu pasz leczniczych; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej o spełnieniu przez klinikę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr.11 z 2004

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na:

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Studium Specjalizacyjne: dziedzina weterynarii Nr 15 - Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Krajowy Kierownik Specjalizacji Nr 15 Prof.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII GIWpuf-700/018/04 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli obrotu detalicznego i stosowania produktów leczniczych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności II. Bezpieczeństwo żywno ywności przy sprzedaży bezpośredniej 26 Dostawy bezpośrednie dokonywanie przez producenta dostaw małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Weterynarii Główny Inspektorat Weterynarii Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Od dnia 1 stycznia 2017 r. istnieje możliwość prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KUCHARZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KUCHARZ Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: KUCHARZ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1}

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Na podstawie art. 1 la ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r. Dz.U.2010.207.1370 2015.01.31 zm. Dz.U.2015.161 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny już działa! Zarejestruj działalność!

Rolniczy handel detaliczny już działa! Zarejestruj działalność! Rolniczy handel detaliczny już działa! Zarejestruj działalność! Autor: Ewa Ploplis Data: 9 stycznia 2017 Od 1 stycznia 2017 r. rolnicy mogą podejmować działalność gospodarczą w ramach rolniczego handlu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 11. września 2017 r.

Wrocław, 11. września 2017 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD, Instytucja Zarządzająca Programem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/88/16 RADY GMINY W OSTROWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r.

Rzeszów, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/88/16 RADY GMINY W OSTROWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/88/16 RADY GMINY W OSTROWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2007 r. PROJEKT zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona

Bardziej szczegółowo

w Kaliszu PODANIE (preferowane miejsce wykonywania pracy)

w Kaliszu PODANIE (preferowane miejsce wykonywania pracy) Zał. Nr 2 do Ogłoszenia PLW w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r. Kalisz,... /imię i nazwisko wnioskodawcy/.. /adres zamieszkania/. dowód osobisty nr NIP PESEL.. tel.. Powiatowy Lekarz Weterynarii w

Bardziej szczegółowo

Transport ryb oraz dobre praktyki higieniczne i produkcyjne. lek. wet. Izabela Handwerker

Transport ryb oraz dobre praktyki higieniczne i produkcyjne. lek. wet. Izabela Handwerker Transport ryb oraz dobre praktyki higieniczne i produkcyjne. lek. wet. Izabela Handwerker Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w szczególności: 1)wyodrębnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków

2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w szczególności: 1)wyodrębnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów

Bardziej szczegółowo

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna Wysłodki i melas jako pasza GMP Roman Wojna Ustawa o paszach 2006 1) Rejestracja i zatwierdzenie zakładów. 2) Zasady wytwarzania i stosowania pasz leczniczych oraz nimi obrót. 3) Wymagania jakościowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ w sprawie określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji

Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego wybrane zagadnienia Jachranka, maj 2013r. NADZÓR R NAD BIOGAZOWNIAMI I BIOKOMPOSTOWNIAMI

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi ŻWzz/ab-8700-4-4/16 ( ) AKCEPTUJĘ: Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest Programu

Bardziej szczegółowo

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r.

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r. Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja Warszawa 8-9.12.2011r. Najniższy poziom produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA oraz DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo