PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE"

Transkrypt

1 STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady mycia maszyn, urządzeń i aparatury 5.3 Zasady przeprowadzania dezynfekcji 5.4 Zasady stosowania środków myjących i dezynfekujących 5.5 Kontrola stanu higienicznego środowiska produkcji 6. Dokumenty związane 7. Druki i zapisy 8. Postępowanie awaryjne Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Data : Data : Obowiązuje od : Nr egz.: 1

2 STRONA/STRON: 2/8 1. Przedmiot procedury 1.1 Przedmiotem procedury jest zapewnienie dobrego stanu higieny w zakładzie poprzez regularne mycie i dezynfekcję zgodnie z planem mycia i dezynfekcji. 1.2 Używanie właściwych preparatów do mycia i dezynfekcji. 1.3 Osiągniecie optymalnych wyników czyszczenia. 1.4 Unikanie pozostałości środków myjących i dezynfekujących na sprzęcie produkcyjnym, w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. 2. Zakres stosowania procedury Procedurę należy stosować w całym zakładzie (piekarni i ciastkarni). 3. Definicje Mycie odrywanie cząsteczek brudu od mytej powierzchni, przenoszenie ich do roztworu oraz usuwanie wraz z tym nośnikiem. Dezynfekcja - niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych środkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobiegania zakażeniu. Środki myjące środki stosowane do mycia. Wyróżnia się następujące rodzaje środków myjących: - roztwory zasadowe, obojętne, kwaśne - piany zasadowe, kwaśne - żele z detergentem i /lub środkiem alkalicznym Środki dezynfekujące środki chemiczne stosowane do dezynfekcji. Wyróżnia się następujące rodzaje środków dezynfekujących ze względu na rodzaj środka czynnego w preparacie: - chlorowcowe (podchloryn sodu) - związki nadtlenowe (nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy) - czwartorzędowe zasady amonowe - aldehydy nie mogą być stosowane do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z 2

3 żywnością) - alkohole - kwasy - zasady 3

4 STRONA/STRON: 4/8 4. Podział odpowiedzialności Za wdrożenie procedury odpowiada Kierownik zakładu za jej stosowanie wszyscy pracownicy. 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji Dla uzyskania pełnej skuteczności mycia i dezynfekcji należy wykonać po sobie kolejno następujące czynności: czyszczenie wstępne (usunięcie zanieczyszczeń) płukanie wstępne mycie właściwe płukanie pośrednie suszenie pośrednie dezynfekcja płukanie końcowe suszenie końcowe Zastosowanie preparatów o właściwościach myjąco dezynfekcyjnych pozwala wyeliminować płukanie pośrednie i suszenie pośrednie i połączyć mycie z dezynfekcją. 5.2 Zasady mycia maszyn, urządzeń i aparatury Maszyny, urządzenia i aparaturę należy myc każdorazowo po zakończeniu pracy. Każde urządzenie należy rozmontować do mycia tak aby wszystkie części mogły być dokładnie oczyszczone, umyte i zdezynfekowane. Woda stosowana do wszystkich operacji związanych z myciem i dezynfekcją musi odpowiadać wymaganiom wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Każdorazowo przy myciu należy przestrzegać następujących zasad: - gdy na powierzchni jest tłuszcz do mycia stosuje się roztwór detergentu emulgującego tłuszcz (płyn do mycia naczyń) o temperaturze nie niższej niż 45 º C; - jeżeli na mytej powierzchni znajdują się przyschnięte cząstki żywności lub brudu sprzęt taki należy namoczyć w wodzie chłodnej z dodatkiem detergentu; 4

5 - Domycia ręcznego należy używać miękkich szczotek, lub zmywaków; - Do mycia mechanicznego należy używać urządzeń ciśnieniowych; 5

6 STRONA/STRON: 6/8 - Szczotki i zmywaki jako szczególnie korzystne miejsce do rozmnażania bakterii należy na noc wkładać do roztworu dezynfekującego, przed ponownym użyciem przedmiotów służących do czyszczenia należy środek dezynfekujący dokładnie spłukać, gąbki wymieniać przynajmniej raz w tygodniu. 5.3 Zasady przeprowadzania dezynfekcji Przed stosowaniem chemicznych środków dezynfekcyjnych należy przestrzegać następujących zasad: - naczynia, sprzęt oraz urządzenia, które będą podane dezynfekcji powinny być uprzednio umyte, wypłukane i wysuszone. Taką sama zasadę należy przyjąć gdy dezynfekuje się powierzchnie stołów produkcyjnych, transporterów, podłóg ścian, glazur, drzwi pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych oraz socjalnych; - roztwory środków dezynfekcyjnych należy sporządzać bezpośrednio przed użyciem, stężenie i temperatura roztworu powinny odpowiadać instrukcji użycia - w zależności od użytego środka, dezynfekowane elementy należy wytrzeć, umyć, lub zanurzyć w roztworze; - czas działania roztworu powinien być zgodny z czasem podanym w instrukcji użycia środka; - po wykonaniu dezynfekcji naczynia, sprzęt oraz maszyny należy dokładnie wypłukać bieżącą wodą. Dotyczy to również przypadków gdy przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, i socjalnych - mycie i dezynfekcję zakładu przeprowadza się zgodnie z harmonogramem, środkami dozwolonymi do stosowania ich w zakładach przemysłu spożywczego. 5.4 Zasady stosowania środków myjących i dezynfekujących W celu zapobieżenia powstawaniu szczepów opornych na stałe działanie jednego rodzaju środków chemicznych preparaty do dezynfekcji należy stosować naprzemiennie - z różnych grup związków chemicznych zgodnie z Harmonogramem stosowania środków do mycia i dezynfekcji. 5.5 Kontrola stanu higienicznego środowiska produkcji Stan higieniczny środowiska produkcyjnego należy kontrolować zawsze przed rozpoczęciem produkcji. 6

7 STRONA/STRON: 7/8 Sprawdzenie skuteczności zabiegów mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, maszyn, urządzeń i rąk pracowników wykonuje się następującymi metodami: - Metoda oceny wzrokowej dopuszcza się tylko 2 poziomy oceny powierzchnia czysta lub powierzchnia brudna oceny wzrokowej dokonuje każdy pracownik na swoim stanowisku pracy osobami kontrolującymi są brygadziści na każdej zmianie, którzy, zobowiązani są do dokonania oceny wzrokowej przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu. - Metoda oceny mikrobiologicznej mikrobiologiczne badanie skuteczności zabiegów mycia i dezynfekcji wykonywane są 2 razy w roku przez jednostki specjalistyczne. 7

8 STRONA/STRON: 8/8 6. Druki i zapisy 6.1. protokoły pobrania wymazów z powierzchni produkcyjnych, sprzętu produkcyjnego, rąk pracowników, 6.2. raport z wyników badań, 7. Postępowanie awaryjne Jeżeli wyniki badana mikrobiologicznego powierzchni produkcyjnych, maszyn, urządzeń, rąk pracowników budzą zastrzeżenia kierownik zakładu jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowej analizy zaistniałego stany rzeczy i podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Należy przeanalizować: - rodzaj zastosowanych preparatów do mycia i dezynfekcji oraz ich stężenia, regularność ich zmian - sprawność sprzętu do mycia i dezynfekcji - sposób i rzetelność przeprowadzania zabiegów higienizacyjnych - kompetencje osób prowadzących zabiegi 7. Dokumenty związane Nazwa, numer i rodzaj dokumentu Harmonogram mycia i dezynfekcji Harmonogram stosowanych środków myjących i dezynfekujących Instrukcje mycia i dezynfekcji Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie Instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy 8

9 9

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA OBECNOŚCI PATOGENÓW W ZAKŁADZIE MIĘSNYM (NA PRZYKŁADZIE Listera monocytogenes)

REDUKCJA OBECNOŚCI PATOGENÓW W ZAKŁADZIE MIĘSNYM (NA PRZYKŁADZIE Listera monocytogenes) REDUKCJA OBECNOŚCI PATOGENÓW W ZAKŁADZIE MIĘSNYM (NA PRZYKŁADZIE Listera monocytogenes) ANTONI KRZYSZTOF GIBOWICZ LEKARZ WETERYNARII Warszawa 21 Luty 2012 1 DLACZEGO KONCENTRUJEMY SIĘ NA Listerii monocytogenes?

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA RĄK Należy stosować środek dezynfekcyjny łagodny dla skóry, zawierający > 70% alkoholu (np. Skinman complete).

DEZYNFEKCJA RĄK Należy stosować środek dezynfekcyjny łagodny dla skóry, zawierający > 70% alkoholu (np. Skinman complete). DOKŁADNA DEZYNFEKCJA? NALEŻY WIEDZIEĆ, W JAKI SPOSÓB I JAKIM PREPARATEM! W jaki sposób przeprowadzić dokładną dezynfekcję? Ze względu na brak możliwości potwierdzenia skuteczności środka bezpośrednio przeciw

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu

Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu Właściwe rozwiązanie Do każdej aplikacji Loctite 7012 Czyszczenie części mechanicznych w warsztatach naprawczych Środek czyszczący

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1185/2010 BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo