OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL"

Transkrypt

1 strona 1 OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL Tytuł projektu Stworzenie internetowego serwisu OPTYMALNYBIZNES.PL świadczącego kompleksowe usługi e wsparcia procesów zarządczych dla mikro i małych firm z Podkarpacia Streszczenie Realizacja projektu przewiduje stworzenie serwisu internetowego optymalnybiznes.pl służącego do świadczenia jednej innowacyjnej e-usługi w obszarze szerokorozumianego edoradztwa gospodarczego dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. Z założenia serwis dostępny będzie również dla urządzeń mobilnych wyposażonych w systemy operacyjne Windows, ios oraz Android. W ramach projektowanego serwisu internetowego podkarpaccy mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący lub zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Podkarpacia uzyskają dostęp do innowacyjnego serwisu internetowego wyposażonego w technologie informatyczną umożliwiającą m.in. wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wymierną korzyścią dla użytkowników serwisu będzie m.in. nawiązywanie trwałych relacji biznesowych z innymi przedsiębiorstwami (model B2B), zarządzanie relacjami z pozyskanymi partnerami prowadzącymi działalność na terenie woj. podkarpackiego oraz dostęp do personalizowanej oferty instytucji finansowych i instytucji otoczenia biznesowego na etapie planowania nowych inwestycji. Charakterystyka e-usługi (portalu) ze względu na zasadniczą funkcjonalność Funkcjonalność projektowanego serwisu w głównej mierze umożliwi: nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych porównanie oferty wielu podmiotów w ramach jednego zapytania ofertowego prezentację oferowanych produktów i usług pozyskanie informacji dotyczących zapotrzebowania na oferowane produkty i usługi na rynku regionalnym zawarcie umowy o współpracy biznesowej w wersji elektronicznej

2 strona 2 składanie zamówień na produkty i usługi partnerów biznesowych z poziomu przeglądarki internetowej komunikację elektroniczną z partnerami biznesowymi dostęp do personalizowanej oferty instytucji finansowych dostęp do oferty firm doradczych i instytucji otoczenia biznesowego zapoznanie się z opiniami dotyczącymi regionalnych dostawców produktów i usług oferowanych na rynku podkarpackim. dostęp do aktualnych danych mikroekonomicznych rozpoznanie rynku osobom planującym rozpoczęcie działalności dostęp do e-poradników o tematyce biznesowej. Cechami innowacyjnymi projektowanej e-usługi wyróżniającymi serwis optymalnybiznes.pl, jako produkt na rynku krajowym będą: interaktywność serwisu możliwość komunikowania się z innymi użytkownikami, zarządzania relacjami z klientami, możliwość zarządzania procesem sprzedaży produktów i usług, możliwość wymiany opinii na temat usług, wymiana doświadczeń i wyrażanie opinii na forum publicznym. np.: składanie zamówień i ich rejestrowanie, wymiany informacji, opinii, zapoznania się z doświadczeniami inwestycyjnymi innych podmiotów gospodarczych optymalizacja procesu wyboru dostawców produktów i usług dostęp użytkownika (klienta e-usługi) do oferty wielu podmiotów gospodarczych w jednym indywidualnym (personalizowanym) zapytaniu, w ramach jednego serwisu internetowego, informacje o zapotrzebowaniu na usługi i produkty optymalizacja procesu inwestycyjnego użytkownik otrzymuje wskazówki jak zoptymalizować koszty inwestycji w oparciu o sparametryzowane dane dotyczące planowanej inwestycji możliwość zdalnego zawierania e-umów handlowych użytkownicy serwisu mogą zawierać indywidualne umowy dostaw lub długookresowe umowy o współpracy bez konieczności nawiązywania fizycznego kontaktu dzięki wykorzystaniu elektronicznej wymiany danych zasięg terytorialny serwisu tworzący ekosystem biznesowy województwa podkarpackiego z założenia serwis optymalnybiznes.pl skoncentrowany zostanie na obszarze jedynie województwa podkarpackiego, co pozwoli na dotarcie z e-usługą do większej ilości partnerów i umożliwi tworzenie trwałych relacji biznesowych sprzyjających rozwojowi podkarpackiej gospodarki możliwość tworzenia indywidualnych kampanii promocyjnych użytkownicy serwisu otrzymają dostęp do e-narzędzi marketingowych umożliwiających tworzenie

3 strona 3 własnych kampanii promocyjnych wewnątrz serwisu optymalny biznes.pl bez konieczności nawiązywania kontaktu z administratorem serwisu mobilność e-usługi dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań technicznych użytkownik ma możliwość efektywnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności e-usługi bez względu na miejsce, w jakim się znajduje oraz jakie urządzenie chciałby wykorzystać. Zasoby techniczne dostępne dla użytkowników serwisu optymalnybiznes.pl stanowić będą: bazy danych regionalnych instytucji otoczenia biznesu (m.in. banków spółdzielczych, kas SKOK, funduszy poręczeń kredytowych, funduszy pożyczkowych, agencji rozwoju regionalnego, instytucji leasingowych, agencji zatrudnienia, inkubatorów przedsiębiorczości oraz instytucji szkoleniowych) bazy danych mikro i małych przedsiębiorstw z terenu Podkarpacia system ogłoszeniowo ofertowy z funkcją kojarzenia regionalnych dostawców i odbiorców produktów i usług system zawierania e-umów pomiędzy użytkownikami serwisu system optymalizacji źródeł finansowania planowanych inwestycji e-poradniki i informacje przydatne zarówno na etapie planowania jak i prowadzenia działalności gospodarczej. dotyczące możliwości optymalizacji kosztów działalności gospodarczej, e-wywiadownia gospodarcza dająca możliwość rozpoznania rynku osobom prowadzącym i planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, sprawdzenia konkurencyjności oferowanych na rynku produktów i usług system zarządzania działaniami promocyjno-marketingowymi wewnątrz serwisu system komunikacji elektronicznej pomiędzy użytkownikami serwisu umożliwiający dodawanie opinii o usługach innych użytkowników oraz pozyskiwanie informacji biznesowych od innych użytkowników na ogólnie dostępnym forum dyskusyjnym. Schemat świadczenia e-usługi 1. Rejestracja aby skorzystać z zaawansowanej oferty serwisu użytkownik musi utworzyć swój profil podając , hasło, zestaw podstawowych danych rejestrowych przedsiębiorstwa. Każdy użytkownik przed rejestracją zobligowany zostanie do potwierdzenia akceptacji regulaminu serwisu. z linkiem potwierdzającym rejestrację wysłany zostanie na podane konto . Bez rejestracji użytkownik będzie miał dostęp tylko do części publicznej serwisu, w ramach tej aktywności uzyskają m.in. dostęp do artykułów biznesowych, oferty handlowej

4 strona 4 zarejestrowanych użytkowników, poradników biznesowych, aktualnych kursów walutowych itp. treści biznesowych związanych ściśle z obszarem województwa podkarpackiego. 2. Aktywacja po odebraniu a i kliknięciu w link użytkownik przekierowany zostanie na stronę optymalnybiznes.pl, gdzie nastąpi pełna aktywacja indywidualnego konta. 3. Logowanie do serwisu i korzystanie z jego zasobów użytkownik loguje się do serwisu podając i hasło podane podczas procesu rejestracji. Po zalogowaniu przekierowany zostanie do własnego panelu administracyjnego. Z tego miejsca użytkownik bezpłatnie będzie miał dostęp do podstawowych zasobów serwisu tj.: bazy danych mikro i małych przedsiębiorstw z terenu Podkarpacia bazy danych regionalnych instytucji otoczenia biznesu (m.in. banków spółdzielczych, kas SKOK, funduszy poręczeń kredytowych, funduszy pożyczkowych, agencji rozwoju regionalnego, instytucji leasingowych, agencji zatrudnienia, inkubatorów przedsiębiorczości oraz instytucji szkoleniowych) e-poradników i informacji dotyczące m.in. możliwości optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, skutecznej działalności marketingowej dostęp do systemu ogłoszeniowo-ofertowego w obszarze możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na produkty lub usługi. W ramach usług płatnych (abonamentowych) użytkownik uzyska dostęp do innowacyjnych modułów użytkowych: pełen dostęp do systemu ogłoszeniowo ofertowego z funkcją kojarzenia regionalnych dostawców i odbiorców produktów i usług; w ramach opłaty abonamentowej biznesowi użytkownicy serwisu dostaną możliwość zarówno dodawania ogłoszeń jak również zbierania informacji pochodzących z profilowanych zapytań ofertowych. Moduł ten będzie działał w oparciu o sparametryzowane formularze ofertowe pozwalające doprecyzować, jakich produktów i usług szukają użytkownicy. Ponadto w momencie dodawania ogłoszenia użytkownicy uzyskają możliwość dodania załączników w formacie.pdf do ogłoszenia, funkcjonalność ta umożliwi dodanie np. specyfikacji technicznej i dodatkowych informacji dotyczących szczegółów zamówienia. Po dodaniu ogłoszenia system dokona automatycznej wysyłki treści ogłoszenia wraz z załącznikami na adresy mailowe wszystkich potencjalnych dostawców zarejestrowanych w bazie danych serwisu. Dzięki zastosowaniu precyzyjnych formularzy dostawcy produktów i usług w prosty sposób będą mogli dokonać wyceny, która w komunikacie zwrotnym trafi do osoby zadającej pytanie ofertowe

5 strona 5 system komunikacji elektronicznej i zarządzania relacjami pomiędzy użytkownikami serwisu - w przypadku zainteresowania ze strony potencjalnych dostawców produktów lub usług danym ogłoszeniem uzyskają oni możliwość nawiązania kontaktu z zamawiającym poprzez wdrożony system komunikacji, który umożliwi prowadzenie i rejestrowanie komunikacji elektronicznej prowadzonej pomiędzy potencjalnymi partnerami biznesowymi jak również na etapie stałej współpracy, co w znaczący sposób poprawi zarządzanie relacjami oraz proces zarządzania sprzedażą. Ponadto w ramach funkcjonalności systemu komunikacji użytkownicy serwisu uzyskają możliwość dodawania opinii o usługach innych użytkowników oraz możliwość wymiany informacji na ogólnie dostępnym forum dyskusyjnym system zawierania e-umów pomiędzy użytkownikami serwisu; w przypadku nawiązania współpracy użytkownicy serwisu uzyskają możliwość zawarcia umowy dostawy lub ramowej umowy o współpracy w wersji elektronicznej bez konieczności spotkań osobistych. Ważność umowy zagwarantowana zostanie poprzez potwierdzenie zawarcia umowy własnym loginem i hasłem. Stosowne zapisy dotyczące ważności transakcji zawarte zostaną w regulaminie serwisu, którego akceptacja będzie niezbędna do rejestracji podmiotu w serwisie system optymalizacji źródeł finansowania inwestycji. Użytkownik portalu w ramach projektowanej funkcjonalności po uzupełnieniu specjalnego formularza uzyska możliwość zdefiniowania swoich potrzeb inwestycyjnych, a system podpowie mu jakie ma różne możliwości przeprowadzenia inwestycyjnego oraz jakie są możliwości pozyskania źródeł finansowania dla planowanej inwestycji. Projektowany moduł informatyczny wskaże z usług jakich (najbliższych) instytucji finansowych lub innych podmiotów z otoczenia biznesowego może skorzystać. Przykładowo: klient dla dalszego rozwoju potrzebuje zwiększyć moce produkcyjne i zakupić nową maszynę. System w wyniku analizy danych otrzymanych od klienta oraz na podstawie danych zgromadzonych w bazach danych, wskaże klientowi jak może przeprowadzić proces inwestycyjny np. informując o możliwości pozyskania dotacji na inwestycję przy jednoczesnym wskazaniu danych teleadresowych najbliższych firm doradczych specjalizujących się w przygotowaniu wniosku oraz danych banków spółdzielczych specjalizujących się w kredytach inwestycyjnych w danej branży. system zarządzania działaniami promocyjno-marketingowymi wewnątrz serwisu będzie to wewnętrzne narzędzie marketingowe dla partnerów. Klienci biznesowi po zalogowaniu do serwisu uzyskają dostęp do swojego indywidualnego konta, którego funkcjonalność pozwoli na prowadzenie aktywnej promocji swoich usług w zasobach serwisu. Funkcjonalność modułu umożliwi prowadzenie kampanii promocyjnych poprzez edytowanie ofert, pozycjonowanie w wyszukiwarkach serwisu, mailing oraz reklamę banerową.

6 strona 6 4. Sposób pobierania płatności za usługi i dostęp do zasobów serwisu jedyną formą płatności oferowaną w ramach serwisu będą transakcje dostępne w ramach systemu dotpay. Użytkownik zostanie poinformowany em o zakończeniu transakcji i potwierdzeniu zakupy danej usługi lub uzyskaniu dostępu do usługi wewnątrz serwisu. Cechy e-usługi 1. Mobilność e-usługi - zakres rzeczowo finansowy zakłada wdrożenie technologii informatycznej umożliwiającej zsynchronizowane oferowanej e-usługi między różnymi urządzeniami umożliwiającymi wyświetlanie zawartości serwisu na komputerach PC, tabletach oraz smartphonach z systemami ios, Android. Synchronizacja e-usług na różne urządzenia pozwoli na korzystanie z e-usługi na komputerze w biurze, na smartphonie podczas spotkania biznesowego lub na tablecie podczas podróży. Obecnie jedyną formą wyświetlania tych samych treści na różnych urządzeniach jest przekierowanie użytkownika na tę samą stronę internetową stworzoną w technologii HTML5. Zastosowanie powyższej technologii nie daje możliwości implementacji pełni funkcjonalności e-usługi. Stan rozwoju technologii HTML5 nie jest przygotowany na tak złożony produkt jak e-usługa w formule objętej niniejszym wnioskiem. Jedynym rozwiązaniem jest przygotowanie dedykowanych kodów źródłowych w środowiskach naturalnych systemów. Wdrożenie innowacji nie byłoby możliwe gdyby nie dynamiczny światowy rozwój aplikacji i urządzeń mobilnych. Rozwiązanie, jakie planujemy wdrożyć w wyniku realizacji projektu nie jest stosowane przez żaden z podmiotów konkurencyjnych świadczących podobne e-usługi do tych zaprojektowanych przez wnioskodawcę. 2. Interaktywność serwisu funkcjonalność projektowanej e-usługi zakłada wdrożenie innowacyjnego systemu do kompleksowego zarządzania komunikacją i relacjami pomiędzy użytkownikami serwisu. W wyniku wdrożonych rozwiązań użytkownicy uzyskają możliwość nawiązywania komunikacji oraz archiwizacji wszystkich zdarzeń, jakie występują na każdym etapie współpracy biznesowej począwszy od złożenia zapotrzebowania na produkty lub usługi poprzez ustalanie warunków współpracy na wymianie poglądów i opinii na forum kończąc. System komunikacji wdrożony w wyniku realizacji projektu umożliwi profesjonalne zarządzanie relacjami biznesowymi bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków na zakup oddzielnego systemu CRM. W chwili obecnej żaden z gospodarczych serwisów internetowych nie daje użytkownikom możliwości korzystania z systemu klasy CRM stanowiącego integralną część portalu o tematyce biznesowej.

7 strona 7 3. optymalizacja procesu inwestycyjnego funkcjonalność projektowanego serwisu dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów umożliwi automatyczne przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych mikro i małych przedsiębiorstw oraz przedstawienie kilku możliwości przeprowadzenia planowanych procesów inwestycyjnych. Użytkownik serwisu poprzez wypełnienie interaktywnego formularza (pytania selektywne) przedstawi dane dotyczące planowanej inwestycji np. przedmiot inwestycji, planowany czas realizacji, planowane wydatki, pożądane źródła finansowania, wielkość obrotów z ostatnich lat, itp. dane. Następnie aplikacja odpowiedzialna za obsługę procesu w oparciu o wszystkie dane zgromadzone w systemie dokona analizy możliwości realizacji inwestycji i przedstawi użytkownikowi wszystkie możliwe warianty realizacji procesu inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonej analizy System optymalizacji źródeł finansowania inwestycji np. wskaże użytkownikowi możliwości pozyskania dofinansowania z UE wraz z podaniem najbliższych terminów naborów wniosków oraz wykazem rekomendowanych (na podstawie opinii innych użytkowników) firm doradczych specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji. Dodatkowo użytkownik dostanie np. ofertę najbliższych instytucji finansowych (banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe) specjalizujących się w finansowaniu podobnych inwestycji. Tego typu usługa doradcza świadczona w tak zautomatyzowany sposób jest czymś zupełnie nowym na rynku krajowym, a podobne rozwiązanie nie jest stosowane przez żaden z podmiotów konkurencyjnych. Do analizy danych w głównej mierze wykorzystane zostaną algorytmy Rete. Algorytm Rete jest oparty na scenariuszach, w których eksploracja danych ma zastosowanie do obliczenia nowych faktów na podstawie istniejących zapisów w wykorzystywanych bazach danych lub filtracji i odrzucaniu faktów w celu osiągnięcia oczekiwanych wniosków. W przedmiotowym projekcie algorytm ten będzie również wykorzystywany, jako skuteczny mechanizm realizacji wysoko kombinatorycznych analiz dynamicznie zmieniających się danych. Zastosowanie algorytmów Rete w projekcie umożliwia efektywne tworzenie wielu wariantów przeprowadzenia procesu inwestycyjnego zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi każdego przedsiębiorstwa.

8 strona 8 4. Optymalizacja procesu wyboru dostawców produktów i usług w ramach planowanej funkcjonalności użytkownik serwisu po wypełnieniu interaktywnego sparametryzowanego formularza ofertowego pozwalającego doprecyzować, jakich produktów i usług szuka otrzyma dane precyzyjne oferty na poszukiwane produkty i usługi. Ponadto w momencie dodawania zgłoszenia zapotrzebowania użytkownicy uzyskają możliwość dodania załączników w formacie PDF do ogłoszenia, funkcjonalność ta umożliwi dodanie np. specyfikacji technicznej i dodatkowych informacji dotyczących szczegółów zamówienia nie przewidzianych w formularzu. Po dodaniu ogłoszenia system dokona automatycznej wysyłki treści ogłoszenia wraz z załącznikami na adresy mailowe wszystkich potencjalnych dostawców zarejestrowanych w bazie danych serwisu. Dzięki zastosowaniu precyzyjnych formularzy dostawcy produktów i usług w prosty sposób będą mogli dokonać wyceny poszukiwanych produktów i usług, która w komunikacie zwrotnym trafi do osoby zadającej pytanie ofertowe. W momencie przeglądania oferty użytkownik będzie mógł zapoznać się z opiniami innych użytkowników o jakości usług potencjalnych partnerów biznesowych. W chwili obecnej na rynku krajowym nie działa żaden podmiot oferujący tego typu usługi skoncentrowane na rynku podkarpackim. Podmioty konkurencyjne działające na rynku krajowym w ramach świadczonych usług skojarzeniowych nie dają możliwości dokładnego doprecyzowania przedmiotu zamówienia poprzez możliwość dodawania do formularzy indywidualnych dokumentów.

9 strona 9 5. Zasięg terytorialny serwisu tworzący ekosystem gospodarczy województwa podkarpackiego - zakres rzeczowo finansowy realizacji projektu przewiduje stworzenie unikalnego ekosystemu gospodarczego województwa podkarpackiego. Na zasoby, których składać się będą produkty i usługi mikro i małych przedsiębiorstw działających na rynku podkarpackim. Ponadto w ramach serwisu użytkownicy uzyskają dostęp do personalizowanej oferty podmiotów świadczących wszelkie usługi finansowe, doradcze ubezpieczeniowe itp. usługi oferowane przez podmioty otoczenia biznesu na terenie województwa podkarpackiego. Ponadto cechą charakterystyczną ekosystemu będzie zastosowanie syndykacji i agregacji informacji biznesowych dostępnych obecnie w wielu rozproszonych źródłach. W wyniku realizacji projektu regionalne informacje gospodarcze i biznesowe udostępniane będą użytkownikom w obszarze jednego serwisu internetowego. Użytkownik e-usługi w ramach jednej strony internetowej otrzyma dostęp do rozbudowanego i interaktywnego ekosystemu biznesowego województwa podkarpackiego. W wyniku zastosowanej agregacji informacji gospodarczych ułatwione zostanie pozyskiwanie danych mikroekonomicznych skoncentrowanych na obszarze województwa podkarpackiego. Użytkownik w ramach e-usługi wsparcia procesów zarządczych dla mikro i małych firm z Podkarpacia otrzyma kompleksowe informacje m.in. na temat: terminów naboru i wyników oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków UE, regionalnych inwestycji infrastrukturalnych, danych rynkowych, kursów walut itd. Ponadto użytkownicy serwisu osobiście będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu ekosystemu poprzez wyrażanie swoich opinii o usługach innych podmiotów oraz nawiązywać nowe relacje biznesowe typu B2B z innymi użytkownikami serwisu.

10 strona możliwość zdalnego zawierania e-umów handlowych zakres rzeczowo finansowy niniejszego projektu przewiduje zakup technologii informatycznej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnego systemu zawierania e-umów pomiędzy użytkownikami serwisu. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom użytkownicy serwisu uzyskają możliwość zawarcia umowy dostawy lub ramowej umowy o współpracy w wersji elektronicznej bez konieczności spotkań osobistych. W ramach systemu udostępnionych zostanie ok. 50 wzorów bazowych umów w wersji elektronicznej. Korzystając z serwisu Użytkownik samodzielnie dokona wyboru bazowego wzorca umowy najbardziej odpowiedniego dla relacji łączących go z przyszłym partnerem. Dane formalne dotyczące przedsiębiorstw zostaną automatycznie pobrane z bazy danych serwisu. Funkcjonalność systemu umożliwi dodawanie własnych i modyfikację wzorcowych treści do własnych potrzeb i charakteru relacji biznesowych. Wszystkie modyfikacje nanoszone przez partnerów realizowane będą w czasie rzeczywistym, a system automatycznie zapisze starsze wersje dokumentu. Ponadto na każdym etapie współpracy partnerzy będą mogli generować aneksy dla zawartych umów, które będą automatycznie archiwizowane w systemie, zarówno w formacie xml jak również w formie plików pdf. Ważność umowy zagwarantowana zostanie poprzez potwierdzenie zawarcia umowy własnym loginem i hasłem. Stosowne zapisy dotyczące ważności transakcji zawarte zostaną w regulaminie serwisu, którego akceptacja będzie niezbędna do rejestracji podmiotu w serwisie. Do procesu tworzenia e-umów wykorzystane zostaną interaktywne szablony umów opartych na plikach xml. Zastosowanie międzynarodowego standardu wymiany danych elektronicznych do modyfikacji danych w formularzach umów umożliwi użytkownikom serwisu nanoszenie własnych zapisów do umów zgodnie z realiami biznesowymi.

11 strona Możliwość tworzenia indywidualnych kampanii promocyjnych funkcjonalność projektowanego serwisu przewiduje oddanie do użytku narzędzi informatycznych umożliwiających użytkownikom zarządzanie działalnością marketingową wewnątrz serwisu. Tworzenie własnych kampanii promocyjnych pozwoli na optymalne zarządzanie akcjami promocyjnymi w oparciu o z góry ustalony budżet przeznaczony na marketing. Użytkownicy serwisu uzyskają możliwość umieszczenia własnej reklamy bez konieczności nawiązywania kontaktu z administratorem serwisu, ponadto użytkownik sam będzie decydował kiedy zawiesić lub wznowić promocje. Wdrożone rozwiązanie umożliwi precyzyjne zarządzanie działalnością marketingową, co przełoży się na optymalizację wydatków ponoszonych na działalność promocyjną. Z informacji pozyskanych w ramach przeprowadzonej analizy konkurencyjnej wynika, że żaden z dostępnych serwisów internetowych umożliwiających nawiązywanie długookresowych relacji biznesowych nie umożliwia swoim użytkownikom tworzenie samodzielnych akcji promocyjnych z możliwością pełnej kontroli w obszarze częstotliwości wyświetlania reklamy oraz zmiany jej formy np. z banerowej na mailing, bez konieczności nawiązywania kontaktu z administratorem serwisu. W wyniku wdrożenia systemu do zarządzania działaniami promocyjno-marketingowymi wewnątrz serwisu użytkownicy końcowi serwisu dostają dostęp do e-narzędzi marketingowych umożliwiających tworzenie własnych kampanii promocyjnych wewnątrz serwisu optymalnybiznes.pl bez konieczności nawiązywania kontaktu z administratorem serwisu. Kluczowe korzyści, to możliwość precyzyjnego zarządzania intensywnością działań promocyjnych w oparciu o własne możliwości finansowe i aktualne potrzeby w tym zakresie. Identyfikacja potencjalnych odbiorców e-usługi Pierwsza grupę docelową stanowić będzie mikro i 6718 małych przedsiębiorstw (łącznie podmiotów) mających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego, posiadających dostęp do Internetu. Drugim specyficznym rodzajem regionalnego klienta biznesowego, do którego kierowane jest e-usługa jest: 45 banków spółdzielczych 15 Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych 5 funduszy poręczeń kredytowych 5 funduszy pożyczkowych 30 agencji rozwoju regionalnego 23 instytucji leasingowych

12 strona firm konsultingowych 122 agencji zatrudnienia 9 inkubatorów przedsiębiorczości 412 instytucji szkoleniowych Klient ten w modelu biznesowym jest zarazem partnerem, bez którego działalność serwisu nie byłaby możliwa w obszarze wykorzystania systemu optymalizacji procesów inwestycyjnych. Uruchomienie serwisu optymalnybiznes.pl umożliwi zaspokojenie głównych potrzeby grup docelowych: nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych prezentację oferowanych produktów i usług pozyskanie informacji dotyczących zapotrzebowania na oferowane produkty i usługi na rynku regionalnym zawarcie umowy o współpracy biznesowej w wersji elektronicznej składanie zamówień na produkty i usługi partnerów biznesowych z poziomu przeglądarki internetowej komunikację elektroniczną z partnerami biznesowymi dostęp do spersonalizowanej oferty instytucji finansowych dostęp do oferty firm doradczych i instytucji otoczenia biznesowego zapoznanie się z opiniami dotyczącymi regionalnych dostawców produktów i usług oferowanych na rynku podkarpackim dostęp do aktualnych danych mikroekonomicznych możliwość rozpoznania rynku, analizy konkurencji, porównania ofert na rynku. Grupy docelowe w ramach serwisu będą poszukiwać przede wszystkim: dostawców produktów lub usług spersonalizowanej oferty produktów lub usług firm doradczych i instytucji otoczenia biznesu porad, opinii danych ekonomicznych z regionu porównania ofert produktów i usług na rynku kontaktów biznesowych komunikacji elektronicznej z partnerami biznesowymi możliwości rozpoznania rynku, poznania konkurencji

13 strona 13 optymalizacji kosztów inwestycji informacji o zapotrzebowaniu na oferowane produkty i usługi na rynku regionalnym możliwości zawierania umów w wersji elektronicznej możliwości składania zamówień u partnerów biznesowych z poziomu przeglądarki internetowej. Analiza finansowa modelu biznesowego (założenia): Model biznesowy przedsięwzięcia nie przewiduje wnoszenia opłaty za dostępność do zasobów serwisu przez klientów indywidualnych. Wysokość opłaty abonamentowej od małych i średnich przedsiębiorstw za dostęp do zasobów serwisu została ustalona na poziomie 30 zł za rok. Biorąc pod uwagę, że klienci w zamian dostają dostęp do innowacyjnych aplikacji tworzących ekosystem gospodarczy woj. podkarpackiego cena została ustalona na przystępnym poziomie niestanowiącym bariery w dostępie do e-usługi. Drugim źródłem przychodów generowanym w wyniku współpracy będą przychody z prowizji od zawartych transakcji pomiędzy użytkownikami serwisu, wnioskodawca zakłada, że wielkość prowizji wyniesie średnio 50 zł i stanowić będzie nie więcej niż 1,5% od zawieranych transakcji, w związku z powyższym nie powinna stanowić bariery dla klientów biznesowych, którzy dokonają transakcji w ramach serwisu. W obszarze technologii informatycznej serwis optymalnybiznes.pl zbudowany zostanie ze zintegrowanych modułów i aplikacji informatycznych umożliwiających świadczenie usług z obszaru wspomagania prowadzenia działalności biznesowej stanowiących odpowiedź na niezagospodarowaną niszę rynkową oraz indywidualne potrzeby jego użytkowników. Obsługa klienta zarówno w zakresie sprzedaży jak i obsługi posprzedażowej zostanie niemal całkowicie zautomatyzowana poprzez wdrożenie modułu administracyjnego służącego m.in. do obsługi Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, ponadto użytkownicy serwisu w sytuacjach awaryjnych uzyskają możliwość otrzymania wsparcia technicznego od administratora za pośrednictwem połączenia telefonicznego. Użytkownik indywidualny po zalogowaniu do serwisu otrzyma m.in. dostęp do usystematyzowanych informacji będących odpowiedzą na zdefiniowane przez niego potrzeby w obszarze dostawy produktów i usług. Główna funkcjonalność portalu dla klientów indywidualnych to możliwość znalezienia dostawców produktów i usług zgodnych z indywidualnymi potrzebami oraz możliwość porównania oferty kilku podmiotów w ramach jednego zapytania ofertowego. Ponadto dla wszystkich użytkowników serwisu optymalnybiznes.pl uruchomiona zostanie funkcjonalność umożliwiająca wymianę informacji o jakości usług oferowanych przez podkarpackie przedsiębiorstwa, zawarcie e-umowy oraz dokonywanie płatności za zamówione usługi z wykorzystaniem systemu płatności on-line.

14 strona 14 Z założenia serwis optymalnybiznes.pl poza zaawansowanymi funkcjami da możliwość pozyskania aktualnych informacji dotyczących regionalnych i światowych danych gospodarczych i ekonomicznych. Społecznościowa funkcjonalność serwisu umożliwi nie tylko wymianę informacji i wyrażanie opinii o produktach i usługach ale również umożliwi komunikację pomiędzy użytkownikami oraz np. prowadzenie negocjacji handlowych. Klienci biznesowi (partnerzy) w ramach swojego konta i wniesionej opłaty abonamentowej otrzymają dostęp do innowacyjnych technologii informatycznych umożliwiających tworzenie i zawieranie umów w wersji elektronicznej, dostęp do innowacyjnego systemu zarządzania relacjami biznesowymi, dostęp do informacji o aktualnym zapotrzebowaniu na produkty lub usługi oraz możliwość zarządzania akcjami promocyjnymi wewnątrz serwisu. W praktyce oznacza to, że każdy właściciel choćby jednoosobowego przedsiębiorstwa w przystępnej cenie będzie mógł usprawnić proces zarządzania własną działalnością biznesową oraz pozyskać nowych klientów lub kontrahentów zainteresowanych jego działalnością. Przychody związane z udostępnianiem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów przychody te uzależnione będą od aktywności samych reklamodawców, na etapie przygotowania niniejszego wniosku przyjęliśmy, że udostępnione zostaną 4 narzędzia do prowadzenia działalności marketingowej umożliwiające: pozycjonowanie podmiotu w wyszukiwarkach serwisu, edycja ogłoszeń promocyjnych na głównej stronie serwisu, edycja reklam banerowych oraz reklamy mailingowej do użytkowników serwisu. Zgodnie z założeniami opłata pobierana będzie za liczbę odsłon każdej z reklamy lub liczbę wysłanych wiadomości promocyjnych na adresy użytkowników indywidualnych serwisu. Planowana cena 120 zł w okresie realizacji i 1 roku trwałości oraz 150 zł w 2 i 3 roku za CPM (Cost Per Click - koszt tysiąca emisji) danej formy reklamy lub wysyłkę do 1000 użytkowników. Klient za pośrednictwem panelu zarządzania sam będzie z góry ustalał ile razy reklama ma się wyświetlić, a opłata wnoszona będzie w formie przedpłaty. Wnioskodawca posiada wiedzę na temat oczekiwanych przez rynek funkcjonalności dla e- usług planowanych do wdrożenia w ramach projektu, nie posiada jednak wiedzy na temat tego jak takie funkcjonalności opracować z technicznego punktu widzenia oraz jak szczegółowo rozpisać architekturę aplikacji i zasady działania poszczególnych elementów tworzonego systemu. Projekt funkcjonalno-techniczny będzie dokumentem na podstawie, którego firma informatyczna będzie tworzyć moduły funkcjonalne i administracyjne projektowanego serwisu optymalnybiznes.pl.

15 strona 15 NOTA PRAWNA: 1. Niniejszy opis portalu stanowi własność przedsiębiorstwa Firma Doradcza Marcin Pietraszek z siedzibą w Miłocinie i jest chroniony prawem autorskim. 2. Opis ten może zostać wykorzystany wyłącznie w celu przygotowania oferty/ofert dostawy usług. 3. Rozpowszechnianie (w dowolnej formie) niniejszego opisu w całości lub części bez zgody właściciela jest zabronione.

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo