- o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- o zmianie ustawy o usługach płatniczych"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu RP, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: - o zmianie ustawy o usługach płatniczych Do reprezentowania wnioskodawców upoważniamy panią poseł Genowefę Tokarską. Lp. Imię i nazwisko Klub Podpis 1. Tokarska Genowefa 2. Borawski Edmund 3. Borkowski Krzysztof Lp. Imię i nazwisko Klub Podpis 4. Bury Jan 5. Gos Marek

2 6. Górczyński Jarosław 7. Grzeszczak Eugeniusz 8. Kalemba Stanisław 9. Kasprzak Mieczysław 10. Kłopotek Eugeniusz 11. Łopata Jan 12. Łuczak Mieczysław 13. Maliszewski Mirosław 14. Ozga Krystyna 15. Pawlak Mirosław 16. Pawlak Waldemar 17. Piechociński Janusz 18. Racki Józef 19. Sawicki Marek 20. Smolarz Henryk 21. Sosnowski Zbigniew 22. Stefaniuk Franciszek Jerzy 23. Sztorc Andrzej 24. Walkowski Piotr 25. Włodkowski Zbigniew 26. Zgorzelski Piotr 27. Zych Józef 28. Żelichowski Stanisław PROJEKT Ustawa z dnia 2012 r.

3 o zmianie ustawy o usługach płatniczych art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199 poz ze zm.) po art. 9 dodaje się art. 9a o następującym brzmieniu: art. 9a 1. Stawka opłaty interchange pobierana przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego powinna być ustalana w oparciu o przejrzyste kryteria z uwzględnieniem potrzeb rozwoju rynku usług płatniczych i zabezpieczenia praw konsumentów. Opłata interchange nie może być wyższa niż 0,7% wartości pojedynczej transakcji. 2. Zmiana wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być powiązana ze wzrostem innych opłat i marż związanych z usługą płatniczą polegającą na dokonywaniu transakcji przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, jak również wydawaniem karty i obsługą transakcji. Wysokość opłaty nie może być uzależniona od miejsca wydania karty. 3. W przypadku, gdy stawka opłaty interchange nie odpowiada kryteriom określonym w ust. 1 lub jej zmiana następuje w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, Komisja Nadzoru Finansowego może ustalić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej wydanej w stosunku do dostawcy usługi płatniczej pobierającemu te opłaty. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. UZASADNIENIE 1. Obecny stan prawny i faktyczny

4 Jednym z warunków rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce umożliwianie przedsiębiorcom dostępu do korzystania z możliwości oferowania klientom możliwości płacenia kartami płatniczymi. Jest oczywistym, że taka możliwość zachęca klientów do korzystania z oferty drobnych przedsiębiorców. Tymczasem jak zauważył Narodowy Bank Polski w Polsce rynek usług płatniczych wyczerpuje swoje możliwości. Przyczyną tego stanu rzeczy jest faktyczny monopol dwóch emitentów kart (z których jeden wycofał się z prac prowadzonych pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego zmierzających do zracjonalizowania opłat interchange), który powoduje, że poziom opłat pobieranych przez agentów rozliczeniowych, których główną częścią (stanowiącą nieraz do 85% poziomu opłaty pobieranej od punktów akceptujących karty) są opłaty interchange ustalane przez organizacje kart płatniczych lub zrzeszone w nich banki. Stawki te wynoszą ok. 2% i są najwyższe w Europie np. we Francji wynosi ona 0,4%, a Wielkiej Brytanii 0,2 %., co więcej taka sytuacja powoduje również ograniczenia w działalności banków, które mogłyby poszerzyć swoją ofertę oraz ograniczają rynek transakcji bezgotówkowych, a co za tym idzie sprawne funkcjonowanie rynku jako mechanizmu gospodarczego w Polsce. Wysokość ustalonych opłat interchange nie jest związana z faktycznymi kosztami świadczonej usługi. W efekcie zahamowany został rozwój sieci akceptacji (punktów akceptujących rozliczenia bezgotówkowe), co z kolei zahamuje tempo wzrostu obrotu bezgotówkowego. Szczególnie wyraźnie zjawisko to jest widoczne w regionach, które do tej pory nie podlegały rozwojowi w tym zakresie, tj. na wsiach i w małych miastach do mieszkańców. 2. Różnice pomiędzy obowiązującym stanem prawnym i faktycznym, a proponowaną nowelizacją. Wysokość opłaty interchange ustalana przez organizacje kart płatniczych lub zrzeszone w nich banki wynosi ok. 2%. Celem projektodawców jest ustalenie maksymalnego poziomu opłat na poziomie 0,7 % wartości transakcji. 3. Cel nowelizacji. Projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych przewiduje powierzenie Komisji Nadzoru Finansowego, jako organowi nadzoru, którego celem jest zwiększenie ochrony

5 klientów korzystających z usług płatniczych, możliwości władczej ingerencji w wysokość opłat płaconych przez punkty handlowo - usługowe na rzecz agentów rozliczeniowych jeżeli ich wysokość jest nieuzasadniona i powoduje nadmierne obciążenie przedsiębiorców, a w rezultacie ograniczenie w rozwoju rynku usług płatniczych. Opłaty interchange w obecnej wysokości stanowią w istocie czynnik zwiększający zysk wydawców kart, a koszty tej opłaty wpływają na ostateczne ceny towarów i usług, płacone przez konsumentów. Na podkreślenie zasługuje okoliczność, iż obniżenie poziomu opłat interchange powinno być przeprowadzone przy pozostawieniu na podobnym poziomie innych pozycji kosztowych składających się na wysokość opłat ponoszonych przez akceptanta (sprzedawcę). 4. Przewidywane skutki społeczne. Wprowadzenie proponowanej zmiany spowoduje wyrównanie konkurencyjności przedsiębiorców polskich i unijnych, gdzie opłata interchange jest średnio kilkakrotnie niższa. Korzyści finansowe z wprowadzonej zmiany odczują sprzedawcy, a beneficjentami tych zmian będą konsumenci, płacący za towary i usługi mniej, niż w przypadku gdyby opłaty nie uległy zmniejszeniu. W razie niezrealizowania obowiązku wynikającego z wprowadzonej zmiany, Komisja Nadzoru Finansowego, zgodnie z postanowieniami art. 105 ustawy o usługach płatniczych, może zastosować sankcje tam określone, w tym karę pieniężną w wysokości do złotych. 5. Przewidywanie skutki finansowe. Proponowane rozwiązania nie powoduje dodatkowego obciążenie budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 6. Projekt nowelizacji nie wymaga wydania aktów wykonawczych. 7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej. Projektowana regulacja dotyczy obszaru leżącego w zakresie oddziaływania prawa unijnego, i jest z nim zgodna.

6 8. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Projekt nie został poddany konsultacjom, o których mowa w art. 34 Regulaminu Sejmu. Przewidziane trzymiesięczne vacatio legis ustawy, ma umożliwić przygotowanie Komisji Nadzoru Finansowego do praktycznej realizacji jej założeń.

- o książce. Lp. Imię i nazwisko Klub Podpis 1. Dębski Artur 2. Bodio Bartłomiej 3. Borawski Edmund. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r.

- o książce. Lp. Imię i nazwisko Klub Podpis 1. Dębski Artur 2. Bodio Bartłomiej 3. Borawski Edmund. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. Grupa posłów KP SLD Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 1), 2) żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rozdział

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT

DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT Postępowanie w sprawie, wszczęte na wniosek Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, prowadzone było na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, w której ma dotyczyć projektowana zmiana ustawy Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo